Cesta: OMA » duchovno

duchovno v Slovensko

duchovno

15323x duchovno, 5799x kostol, 5138x cintorín, 3339x kríž, 1028x kaplnka, 16x krížová cesta, 2x evanjelická škola, 1x katolícka škola

duchovno

Duchovno v Slovensko

V Slovensko sa nachádza viac ako 1000 kusy duchovno.

Duchovno, Slovensko:, 1 z 17

Dóm svätej Alžbety, Katedrála svätého Martina, svätého Ladislava, svätého Michala, Farnosť sv. Lukáša, Kostol svätej Alžbety, Kostol svätého Štefana, Evanjelický a.v. kostol svätého ducha, Kostol Zvestovania Pána, Mestské Múzeum Šurany - Synagóga, svätého Emeráma, svätého Juraja, Evanjelický kostol Najsvätejšej Trojice, Kostol svätej Anny, svätej Margity, Kostol sv. Jakuba, Krista Kráľa, Povýšenia svätého kríža, svätej Rozálie, ZŠ Matky Alexie, Evanjelické lýceum, Románsky kostolík, Ducha Svätého, svätého Mikuláša, Kaplnka Svätej Anny, Dreveny artikularny kostol v Hronesku (1725-1726), Święta Góra Jawor, Benediktínsky kláštor, Sedembolestnej Panny Márie, Kostol Navštívenia Panny Márie, Sv. Michala, Kostol Svätej rodiny, Navštívenia Panny Márie, Chrám sv. Michala Archanjela, svätáho Mikuláša Biskupa, svätého Františka z Assisi, Svätého Urbana, Starý židovský cintorín, Drevený kostolík Všetkých svätých, Vojenský cintorín I. svetovej vojny, Sedembolestnej Panny Márie, Evanjelický artikulárny kostol, svätého Mikuláša, svätého Michala Archanjela, Bazilika narodenia Panny Márie, Kaplnka sv. Ondreja, Narodenia Panny Márie, Kalvínsky kostol, Konkatedrála Svätého Mikuláša, Kostol svätého Jána z Mathy, kostol, Nanebovzatia Panny Márie, Zborový dom Evanjelickej A. V. cirkvi, svätého Martina, Šimonka, Svätého Kríža, Františkánsky kostol Všetkých svätých a kláštor, Mauzóleum Chatama Sofera, strom, Evanjelické lýceum a základná škola Palisády

Duchovno, Slovensko:, 2 z 17

Kostol Panny Márie Pomocnice, svätého Michala, Kostol sv. Don Bosca, architekt, Evanjelický kostol, Kostol Loretánskej Panny Márie, Panny Márie Snežnej, Kostol svätého Jána Bosca, nanebovzatia Panny Márie, Kostol Ducha svätého, svätého Jakuba, Bratská jednota baptistov, Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie, kostol, Golgota, kaplnka, atrakcia, Všetkých svätých, kaplnka, kostol, Kostol sv. Abraháma, patriarchu, Kaplnka sv. Andreja Svorada, Evanjelický kostol, svätej Alžbety, Kučerov vrcholový kríž - Malá Baňa, Najsvätejšieho Božského Srdca Ježišovho, Kostol sv. Kozmu a Damiána, Nemecký Vojenský Cintorín Zborov 1939-1945, kostol, Narodenia Panny Márie, Kaplnka pri Strmom vŕšku, kostol, kostol, Cintorín Stará Vrakuňa, Kostol Sedembolestnej Panny Márie, Zoslania Ducha Svätého, Kaplnka sv. Bernadety, kostol, svätej Márie Magdalény, svätého Ondreja, Povýšenia svätého Kríža, svätých Petra a Pavla, svätého Juraja, Koscelek, atrakcia, svätého Ladislava, svätého Rastislava, Kaplnka svätej Kataríny, Kostol svätého Antona Pustovníka, Remiášov kríž, svätého Františka Xaverského, kostol, svätého Kríža, socha svätého Antona, Kráľovnej Pokoja, svätého Floriána, svätého Filipa a Jakuba, Devleskero Kher – Boží Dom, atrakcia, kostol

Duchovno, Slovensko:, 3 z 17

kostol, kostol, svätého Martina z Tours, Kalvária, Gotický Všechsvätský kostol v Kúte, kostol, Židovský cintorín, svätého Dominika Sávia, svätého Víta, Studnička, kostol, Nový evanjelický kostol, atrakcia, kaplnka sv. Anny, kostol, svätého Gorazda, kostol, svätého Mikuláša, Studnička, Novoapoštolská cirkev, kostol, Narodenia Panny Márie, kostol, Ducha Svätého Podlavice, Exercičný dom - Spoločnosť Ježišova, Hoštečná studnička, Synagóga, Nový kostol, kostol, svätého Gorazda, Sv. Jozefa, Kostol svätého Martina, svätého Kríža, Ortodoxná synagóga, kostol, Kôrová kaplnka, Všetkých svätých, Synagóga Brezno, kostol, kostol, kostol, svätého Arnolda Janssena, cintorín, kostol, Sv. Jána Krstiteľa, Drevený artikulárny kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Františka, kostol, Kaplnka sv. Alžbety Uhorskej, Sv. Anny, kostol, kostol, Kaplnka Panny Márie zázračnej medaily, kostol, Svätej Trojice, kostol, jaskyňa

Duchovno, Slovensko:, 4 z 17

Sv. Karola Boromejského, drevená cerkev, Všetkých svätých, Kalvária, kostol, Sv. Jána Nepomuckého, Židovská synagóga, kostol, kostol, Nanebovzatia Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Michala, Korunovanie Panny Márie, Kostol narodenia Panny Marie, kostol, Kostol svätého Juraja, kostol, kostol, navštívenia Panny Márie, Kaplnka svätej Hildegardy, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätých Medarda a bl. P.P. Gojdiča, svätej Kataríny Alexandrijskej, kostol, svätého Urbana, Kostel svatého Cyrila a Metoděje, Cintorín pri Kozej bráne, kostol, kostol, kostol, atrakcia, Spoločné a individuálne hroby, svätej Heleny, Rotunda Sv. Juraja, Petržalský cintorín, kostol, svätého Štefana, kostol, Kresťanský zbor Bratislava, kostol, kostol, svätého Lukáša, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Centrum buddhizmu diamantovej cesty Bratislava, kostol, Dominikánsky kostol, Nanebovstúpenia Pána, Univerzitné pastoračné centrum svätého Jozefa Freinademetza (UPeCe), kostol

Duchovno, Slovensko:, 5 z 17

kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätých Cyrila a Metoda, svätého Františka Saleského, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Kohút, kostol, kostol, kostol, Nanebovzatia Panny Márie, Vojenový cintorín Kalinov, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Všetkých svätých, kostol, Farský kostol sv. Ondreja, Cirkvi bratskej, kostol, Kalvínsky kostol, kostol, kostol, kostol, Cirkev bratská, kostol, kostol, kostol, kostol, Svätá Trojica, Kostol Najsv. Mena Panny Márie - Szűz Mária szt. Neve templom, kostol, kostol, kostol, Nový

Duchovno, Slovensko:, 6 z 17

kostol, kostol, Nanebovzatia Panny Márie, kostol, svätého Michala, Kaplnka Svätého Jána, apoštola, kostol, Narod. Panny Márie, Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa, kostol, svätých Cyrila a Metoda, kostol, Božieho milosrdenstva, Božské Srdce Ježišovo, Kaplnka Panny Márie Matky Spasiteľa, Kaplnka, Židovský cintorín, kostol, kostol, kostol, Kaplnka Najsvätejšej Trojice, Ducha Svätého, strom, svätých Petra a Pavla, kostol, kostol, kostol, kostol, Pamätník Svätej Trojice, Sála kráľovstva Jehovových svedkov, Univerzitný Kostol Sv. Rodiny, svätého Ondreja, Prícestná kaplnka Svätého Vendelína, svätého Jána Krstiteľa, kostol, Gotický evanjelický kostol, Kaplnka Božieho milosrdenstva, kostol, kostol, Uršulínsky kostol, Svätá Trojica, Svätých košických mučeníkov, Kostol povýšenia Svätého kríža (jezuiti), svätého Ondreja, Evanjelický kostol, kostol, Dominika Trčku, Chrám Sv. Eliáša proroka, kostol, kostol, svätého Kríža, kostol, kostol, kostol, kostol, Františkánsky kostol, kostol, Panny Márie, Sv. Anny, kostol

Duchovno, Slovensko:, 7 z 17

kostol, Svätého Petra a Pavla, Kostol svätého Juraja, Nanebovzatia Panny Márie, socha, cintorín, svätého Ignáca z Loyoly, kostol, kostol, kostol, svätého Mikuláša, kostol, kostol, Kalvínsky kostol, kríž, kostol, Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie, kríž, kostol, svätého Františka, Evanjelický kostol, kríž, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, kostol, Cintorín Vrakuňa, Evanjelický zborový dom, kostol, socha, svätého Juraja, Ondrejský cintorín, Premonštrátsky kostol, Františkánsky kostol, Kostol evanjelický a.v., svätého Jána Nepomuckého, Kráľovnej rodiny, Nemocničná kaplnka sv. Cyrila a Metoda, kostol, svätého Imricha, kostol, kostol, kostol, Cirkevný zbor Košice - Bratská jednota baptistov, Premonštrátsky kláštor, cintorín, Studentský kostol, kaplnka, Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa, Kaplnka sv. Dominika Savia, Povýšenia svätého Kríža, svätého Ondreja, Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, sv. Petra a Pavla, Sála kráľovstva, Evanjelický kostol, Sv. Mária, Nemecký vojenský cintorín Bratislava, kaplnka, Chrám Zoslania Svätého Ducha, svätého Jakuba, Najsvätejšej Trojice

Duchovno, Slovensko:, 8 z 17

Nanebovzatia Panny Márie, Svätého Kríža, Jozefínsky kostol, cintorín, kaplnka, kríž, kaplnka Jergištôlňa, kríž, svätého Martina, kostol, kostol svätého Juraja, Božského srdca, Rímskokatolícky kostol sv. Štefana, svätého Martina, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Kláštor Redemptoristov svätého Stanislava s kostolom, Kláštor Nepoškvrneného Srdca Panny Márie a sv. Jozefa, zmŕtvychvstalého Krista, kostol, kostol, kostol, svätého Jána Krstiteľa, svätého Jána Krstiteľa, svätej Barbory, kostol, svätej Rodiny, svätého Antona, kríž, Šibeničná kaplnka (Panny Márie), kostol, kostol, Svätého Františka z Assisi, kostol, Svätého ducha, kostol, svätého Jána Krstiteľa, Kostol svätého Imricha, Kaplnka bl. P.P. Gojdiča a M.D. Trčku, Kaplnka bl. Pavla Petra Gojdiča a Metoda Dominika Trčku, kaplnka, Kaplnka sv. Ondreja, kaplnka, Sedembolestnej Panny Márie, kaplnka, navštívenia Panny Márie, svätej Anny, kostol, Kaplnka sv. Ladislava, svätého Júdu Tadeáša, Nanebovzatia Panny Márie, Sedembolestnej Panny Márie, Dom smútku, Božieho hrobu, svätého Jána Nepomuckého

Duchovno, Slovensko:, 9 z 17

kostol, svätého Imricha, Nanebovzatia Panny Márie, Biskupice Sv. Stefana, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, svätých Heleny a Krista Kráľa, kríž, Evanjelický kostol, kostol, Kaplnka božského srdca Ježišovho, kostol, kríž, svätej Kataríny, Kráľovnej pokoja, Kostolík sv. Márie Goretti, kostol, Kaplnka svätej Rozálie, narodenia Panny Márie, kostol, Synagóga, Zosnutia Panny Márie, kríž, kríž, Svätých košických mučeníkov, Evanjelický kostol, kostol, Krista Kráľa, svätého Andreja, kríž, Katedrála svätého Martina, Panny Márie Pomocnice, kríž, Svätého archanjela Michala, kríž, cintorín, Mena Preblahoslavenej Panny Márie, Kaplnka na Cigléši, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, kostol, narodenia Panny Márie, svätého Štefana, kaplnka, kostol, Židovská synagóga, Kaplnka sv. Márie, svätej Trojice, kríž, kostol, kostol, Katolícky kostol, VII., kostol, IX., kostol, svätého Antona Paduánskeho, Farský úrad reformovanej kresťanskej cirkvi, kostol, X., kaplnka, kríž

Duchovno, Slovensko:, 10 z 17

svätého Jána Nepomuckého, svätého Jána Krstiteľa, V., kostol, IV., kostol, III., Židovská synagóga, kostol, VIII., Sedembolestnej Panny Márie, kostol, kostol, cintorín, VI., Kaplnka blahoslavenej Laury Vicuna, kostol, Kostol svätého Juraja, Farský kostol sv. Mikuláša, kostol, kríž, svätého Štefana, Špitálsky kostol svätého Ducha, Panny Márie, kostol, kostol, svätých Cyrila a Metoda, Farský úrad ECAV BA-Prievoz, kostol, sv. Anny, Evanjelický kostol, kostol, obrátenia svätého Pavla, Evanjelický kostol, kostol, svätého Jakuba, kríž, kostol, narodenia Panny Márie, kostol, kostol, svätého Michala archanjela, cintorín, Božského Srdca Ježišovho, kostol, svätého Salvatora, kostol, kostol, Biely kríž, kostol, kostol, kríž, Kostol Mena Panny Márie, kostol, Panny Márie (saleziáni), kaplnka, kostol, kostol, svätého Egídia, Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Duchovno, Slovensko:, 11 z 17

kríž, Kostol Sv. Ladislava, svätých Cyrila a Metoda, kostol, Kostol sv. Cyrila a Metoda, svätého Matúša, kríž, Evanjelický kostol, cintorín, Kostol sv. Petra a Pavla, kostol, Kaplnka sv. Anny, kríž, kostol, ecav, Farský úrad, svätého Ondreja, kríž, Milosrdných bratov, Evanjelický kostol, kostol, kostol, kostol, Očisťovania Panny Marie, kostol, kostol, kríž, II, kostal sv. Michala, Kaplnka sv. Vendelína, kostol, Kostol sv. Egídia, Svätý kríž na starom cintoríne, kostol, Kostol Svätého Gorazda, svätého Ladislava, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, svätého Jána Nepomuckého, I, svätého Jozefa, III, kostol, cintorín, Evanjelický kostol, kostol, kostol, Synagóga, svätej Anny, povýšenia Svätého kríža, pastoračné centrum, svätého Martina, kríž, kríž, Ochrany Presvätej Bohorodičky, kostol, Reformovaný kostol, Kostol Premenenia Pána, kostol, svätého Michala, archanjela, svätého Ladislava

Duchovno, Slovensko:, 12 z 17

svätých Petra a Pavla, kostol, svätého Jána Nepomuckého, kostol, Kostol Ducha Svätého, Panny Márie, Narodenia Panny Márie, Kostol svätého Jána Krstiteľa, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kríž, Podlavický cintorín, svätého Juraja, kríž, kostol, kostol, Kostol sv. Michala, kostol, kríž, svätého Jána Krstiteľa, cintorín, kostol, II., Kostol svätého Jakuba, kríž, Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, Evanjelický kostol, svätého Jána Nepomuckého, kaplnka, Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky, kostol, I., Kostol sv. Jozefa (františkáni), kostol, svätej Alžbety, kríž, kostol, kostol, kostol, kostol, Kaplnka, Kaplnka navštívenia panny Márie, svätého Fantiška z Assissi, kostol, Kalvária Banská Štiavnica, svätej Anny, kostol, kostol, svätého Michala Archanjela, svätého Mikuláša, kostol, Kalvária, svätých Cyrila a Metoda, jaskyňa Lurdskej Panny Márie, Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, kostol

Duchovno, Slovensko:, 13 z 17

svätého Juraja, svätého Ladislava, kríž, Františkánsky kláštor, cintorín, kostol, kríž, kostol, Ochrany Presvätej Bohorodičky, kostol, Svätej Margity, Nanebovzatia Panny Márie, cintorín, svätých Cyrila a Metoda, cintorín, kostol, kríž, kostol, Evanielický kostol, kostol, svätého Martina, kostol, svätých Cyrila a Metoda, svätého Štefana, kostol, svätého Bartolomeja, Kostol Narodenia Presvätej Bohorodičky, cintorín, cintorín, kostol, kostol, kríž, kríž, Židovská synagóga, kaplnka, kostol, kostol, kostol, cintorín, Cintorín stary, svätého Don Bosca, Katedrála svätého Františka Xaverskeho, kaplnka, Narodenia Panny Márie, kríž, svätého Mikuláša, Piaristický kostol svätého Františka Xaverského, svätej Anny, kaplnka, kríž, Frauenbergský cintorín (r.k.), Kostol svätého Mikuláša, Kaplnka, kostol, Svätého kríža, svätého Jozefa, robotníka, kríž, cintorín, kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, Nanebovzatia Panny Márie

Duchovno, Slovensko:, 14 z 17

kostol, svätého Gorazda, kostol, Ochrany Presvätej Bohorodičky, kostol, kaplnka, Šaštínska synagóga, Kaplnka Božského Srdca Ježišovho, Božského srdca Ježišovho, Evanjelický kostol, svätätého Michala archanjela, Bazilika sv. Mikuláša, kostol, kostol, svätého Štefana, Lazaret, Arminius, svätej Márie, Zbor cirkvi Bratskej, cintorín, Cintorín Za Piargskou bránou (ev.), cintorín, Najsvätejšej Trojice, kaplnka, Nepoškvrneného počatia Panny Márie, kostol, Katedrála svätého Jána Krstiteľa, kostol, svätého Jána Krstiteľa, svätého Michala, Bazilika svätého Egidia, kostol, kríž, kostol, svätého Jána Nepomuckého, kostol, kostol, Obrátenia svätého Pavla, Exercičný dom sv. Ignáca, svätého Štefana Kráľa, svätého Michala, Svätej Rozálie, svätej Alžbety, Sedembolestnej Panny Márie, kostol, kostol, svätého Jozefa, kríž, kostol, kostol, kríž, svätého Jozefa, Kaplnka Božského Srdca Ježišovho, kostol, Nanebovzatia Panny Márie, kostol, Veľký evanjelický kostol, kostol, svätého Juraja, Hlboká cesta v Bratislave

Duchovno, Slovensko:, 15 z 17

Jehovisti, Sedembolestnej panny Márie, kostol, kostol, svätých Cyrila a Metoda, cintorín, kostol, kostol, Narodenie Panny Márie, kaplnka, cintorín, kostol, kostol, kríž, svätého Jána, kaplnka, Kaplnka u Dobrého pastiera, kostol, Kaplnka Panny Márie Ružencovej, kríž, XIV, kostol, kaplnka, Kostol povýšenia sv. kríža, svätého Michala, kostol, kaplnka, kostol, Blaženého hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča, XIII, kríž, kostol, Kaplnka Panny Márie Sedembolestnej, kostol, Židovský cintorín, kostol, kostol, kríž, Kostol sv. Jána Pavla II., kostol, kostol, kostol, svätého Štefana, kostol, svätého Mikuláša, neologická synagóga, XII, kostol, kostol, kostol, Kostol svätého Ondreja apoštola, kostol, svätej Kataríny, kaplnka, cintorín, kostol, kostol, kostol, Kaplnka Ducha Svätého, kríž

Duchovno, Slovensko:, 16 z 17

kaplnka, cintorín, Ochrany Presvätej Bohorodičky, svätých Cyrila a Metoda, Nemocničná kaplnka, svätého Michala, Všetkých svätých, kostol, kostol, Kaplnka Panny Márie Ružencovej, Katedrála svätého Šebastiána, kostol, kostol, kostol, Sedembolestnej Panny Márie, cintorín, kostol, svätého Michala, kostol, kostol, Chrám povýšenia čestného a žovotodarného kríža, kostol, Nepoškvrneného počatia Panny Márie, Cintorín pod Novým zámkom (r.k.), kostol, kostol, kostol, kaplnka, Evanjelický kostol, Pravoslávna cirkev, Židovský cintorín – historický, Farnosť evanjelickej cirkvi metodistickej, Banícky kostolík, svätej Márie Magdalény, kostol, kostol, kostol, svätého Andreja Svorada a Benedikta, Kaplnka Emauzských učeníkov, kostol, C. Štefultov - horný, svätého Michala Archanjela, cintorín, kostol, svätého Ondreja, apoštola, kostol, kostol, kostol, kaplnka, kostol, Komárovský cintorín, kostol, kostol, kaplnka, svätého Michala Archanjela, svätého Mikuláša, kostol, kríž, Cirkev adventistov siedmeho dňa, svätého Mikuláša

Duchovno, Slovensko:, 17 z 17

Židovský cintorín, kostol sv. Jána Krstiteľa, kostol, cintorín, kostol, cintorín, svätých Šimona a Júdu, svätého Mikuláša, cintorín, kostol, svätého Jána Evanielistu, kostol, kríž, kaplnka, kostol, kostol, Božského srdca Ježišovho, kostol, kaplnka, kostol, kostol, kostol, Ochrany presvätej Bohorodičky, Modlitebňa baptistov, kostol, kostol, kostol, kostol, cintorín, kríž, Rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie, kostol, Kostol sv. Kozmu a Damiána, Kaplnka sv. Jána Bosca, Božia muka, kostol, Kaplnka povýšenia Svätého kríža, kaplnka, kríž, kríž

duchovno inde

Východné Slovensko (5428x), Západné Slovensko (4383x), Prešovský kraj (3710x), Stredné Slovensko (3703x), Košický kraj (2374x), Banskobystrický kraj (2344x), Žilinský kraj (1810x), Trenčiansky kraj (1686x), Nitriansky kraj (1464x), Trnavský kraj (1198x), Spiš (1002x), Bratislavský kraj (741x), okres Košice - okolie (688x), okres Prešov (587x), Gemer (587x), okres Bardejov (561x), Malé Karpaty (522x), Liptov (476x), okres Veľký Krtíš (448x), Záhorie (445x), okres Levice (424x), okres Žilina (405x), okres Michalovce (378x), okres Prievidza (363x), okres Nové Zámky (355x), okres Sabinov (351x), okres Spišská Nová Ves (339x), okres Trebišov (338x), okres Považská Bystrica (332x), okres Nitra (326x)

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://www.oma.sk/duchovno

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.