Cesta: OMA » duchovno

duchovno v Slovensko

duchovno

15404x duchovno, 5822x kostol, 5141x cintorín, 3378x kríž, 1044x kaplnka, 16x krížová cesta, 2x evanjelická škola, 1x katolícka škola

duchovno

Duchovno v Slovensko

V Slovensko sa nachádza viac ako 1000 kusy duchovno.

Duchovno, Slovensko:, 1 z 17

Katedrála svätého Martina, Dóm svätej Alžbety, Kostol svätej Alžbety, svätého Ladislava, svätého Michala, Farnosť sv. Lukáša, Kostol svätého Štefana, Evanjelický a.v. kostol svätého ducha, Kostol Zvestovania Pána, Mestské Múzeum Šurany - Synagóga, svätého Emeráma, svätého Juraja, Evanjelický kostol Najsvätejšej Trojice, Kostol svätej Anny, svätej Margity, Kostol sv. Jakuba, Krista Kráľa, Povýšenia svätého kríža, svätej Rozálie, Evanjelické lýceum, Ducha Svätého, Románsky kostolík, ZŠ Matky Alexie, svätého Mikuláša, Kaplnka Svätej Anny, Dreveny artikularny kostol v Hronesku (1725-1726), Święta Góra Jawor, Benediktínsky kláštor, Sedembolestnej Panny Márie, Kostol Navštívenia Panny Márie, Sv. Michala, Kostol Svätej rodiny, Navštívenia Panny Márie, Chrám sv. Michala Archanjela, svätáho Mikuláša Biskupa, svätého Františka z Assisi, Svätého Urbana, Krematórium, Starý židovský cintorín, Vojenský cintorín I. svetovej vojny, Drevený kostolík Všetkých svätých, Sedembolestnej Panny Márie, Evanjelický artikulárny kostol, svätého Mikuláša, svätého Michala Archanjela, Bazilika narodenia Panny Márie, Dom Srdca Ježišovho, Kaplnka sv. Ondreja, Narodenia Panny Márie, Kalvínsky kostol, Konkatedrála Svätého Mikuláša, Kostol svätého Jána z Mathy, kostol, Svätého Františka z Assisi, Nanebovzatia Panny Márie, svätého Martina, Zborový dom Evanjelickej A. V. cirkvi, Šimonka, Svätého Kríža, svätého Jána Krstiteľa

Duchovno, Slovensko:, 2 z 17

Františkánsky kostol Všetkých svätých a kláštor, strom, Mauzóleum Chatama Sofera, Evanjelické lýceum a základná škola Palisády, Cintorín Vrakuňa, Kostol Panny Márie Pomocnice, Kostol sv. Don Bosca, Evanjelický kostol, architekt, Kostol Loretánskej Panny Márie, Panny Márie Snežnej, Kostol svätého Jána Bosca, Kostol Ducha svätého, nanebovzatia Panny Márie, Bratská jednota baptistov, svätého Jakuba, Martinský cintorín, svätého Michala, Cintorín Slávičie údolie, Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie, kostol, Golgota, atrakcia, kaplnka, Všetkých svätých, Najsvätejšej Trojice, kostol, Kostol sv. Abraháma, patriarchu, Kaplnka sv. Andreja Svorada, svätej Alžbety, Evanjelický kostol, Kučerov vrcholový kríž - Malá Baňa, Kostol sv. Kozmu a Damiána, Najsvätejšieho Božského Srdca Ježišovho, Nemecký Vojenský Cintorín Zborov 1939-1945, Kaplnka pri Strmom vŕšku, Narodenia Panny Márie, kostol, kostol, Kostol Sedembolestnej Panny Márie, Cintorín Stará Vrakuňa, kostol, Kaplnka sv. Bernadety, svätej Márie Magdalény, svätého Ondreja, svätého Gorazda, svätého Juraja, svätých Petra a Pavla, Povýšenia svätého Kríža, atrakcia, Koscelek, Zoslania Ducha Svätého, svätého Ladislava, svätého Rastislava, svätého Františka Xaverského, Kostol svätého Antona Pustovníka, Kaplnka svätej Kataríny, Remiášov kríž, svätého Kríža, kostol

Duchovno, Slovensko:, 3 z 17

socha svätého Antona, svätého Floriána, Kráľovnej Pokoja, kostol, atrakcia, Devleskero Kher – Boží Dom, kostol, svätého Filipa a Jakuba, kostol, Kalvária, svätého Martina z Tours, Gotický Všechsvätský kostol v Kúte, kostol, Židovský cintorín, Sála Kráľovstva Jehovových svedkov, kostol, svätého Víta, svätého Dominika Sávia, Studnička, Nový evanjelický kostol, atrakcia, kostol, kostol, svätého Gorazda, kaplnka sv. Anny, kostol, svätého Mikuláša, Novoapoštolská cirkev, Studnička, kostol, kostol, Ducha Svätého Podlavice, Nový kostol, kostol, Hoštečná studnička, Exercičný dom - Spoločnosť Ježišova, svätého Gorazda, Kostol svätého Martina, Sv. Jozefa, Ortodoxná synagóga, kostol, Kôrová kaplnka, svätého Kríža, Všetkých svätých, Synagóga Brezno, kostol, svätého Arnolda Janssena, cintorín, kostol, kostol, kostol, Narodenia Panny Márie, Drevený artikulárny kostol, Sv. Jána Krstiteľa, kostol, svätého Františka, kostol, kostol, kostol, Kaplnka sv. Alžbety Uhorskej

Duchovno, Slovensko:, 4 z 17

kostol, Kaplnka Panny Márie zázračnej medaily, kostol, kostol, Svätej Trojice, jaskyňa, Sv. Karola Boromejského, drevená cerkev, Sv. Jána Nepomuckého, Kalvária, kostol, Židovská synagóga, Všetkých svätých, kostol, kostol, Nanebovzatia Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, Sv. Anny, Korunovanie Panny Márie, svätého Michala, kostol, Kostol svätého Juraja, Kostol narodenia Panny Marie, kostol, kostol, Kaplnka svätej Hildegardy, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Synagóga, kostol, navštívenia Panny Márie, kostol, svätej Kataríny Alexandrijskej, svätých Medarda a bl. P.P. Gojdiča, Cintorín pri Kozej bráne, svätého Urbana, kostol, kostol, kostol, kostol, Kostel svatého Cyrila a Metoděje, svätej Heleny, atrakcia, Spoločné a individuálne hroby, Petržalský cintorín, kostol, Rotunda Sv. Juraja, kostol, kostol, Kresťanský zbor Bratislava, svätého Štefana, kostol, kostol, kostol

Duchovno, Slovensko:, 5 z 17

kostol, svätého Lukáša, Centrum buddhizmu diamantovej cesty Bratislava, kostol, Dominikánsky kostol, kostol, kostol, Nanebovstúpenia Pána, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Univerzitné pastoračné centrum svätého Jozefa Freinademetza (UPeCe), kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätých Cyrila a Metoda, kostol, svätého Františka Saleského, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Kohút, Nanebovzatia Panny Márie, kostol, Vojenový cintorín Kalinov, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Všetkých svätých, Cirkvi bratskej, kostol, kostol

Duchovno, Slovensko:, 6 z 17

Kalvínsky kostol, Farský kostol sv. Ondreja, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Cirkev bratská, Svätá Trojica, kostol, Kostol Najsv. Mena Panny Márie - Szűz Mária szt. Neve templom, kostol, kostol, Nový, kostol, kostol, kostol, Nanebovzatia Panny Márie, svätého Michala, kostol, Kaplnka Svätého Jána, apoštola, Narod. Panny Márie, Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa, kostol, Božské Srdce Ježišovo, Božieho milosrdenstva, Chrenovský cintorín, svätých Cyrila a Metoda, kostol, kostol, Kaplnka, Židovský cintorín, Kaplnka Panny Márie Matky Spasiteľa, Ducha Svätého, kostol, kostol, strom, Kaplnka Najsvätejšej Trojice, kostol, kostol, svätých Petra a Pavla, kostol, kostol, kostol, Univerzitný Kostol Sv. Rodiny, Pamätník Svätej Trojice, Sála kráľovstva Jehovových svedkov, Kostol svätého Ondreja, Prícestná kaplnka Svätého Vendelína, svätého Jána Krstiteľa, kostol, Gotický evanjelický kostol, Kaplnka Božieho milosrdenstva, kostol, Svätá Trojica, Uršulínsky kostol, kostol, Kostol povýšenia Svätého kríža (jezuiti), Evanjelický kostol

Duchovno, Slovensko:, 7 z 17

svätého Ondreja, kostol, Božského Srdca Ježišovho, Dominika Trčku, kostol, Chrám Sv. Eliáša proroka, Nemocničná kaplnka sv. Cyrila a Metoda, svätého Kríža, Františkánsky kostol, kostol, kostol, Panny Márie, kostol, kostol, Sv. Anny, Kostol svätého Juraja, Nanebovzatia Panny Márie, socha, Svätého Petra a Pavla, cintorín, kostol, kostol, svätého Ignáca z Loyoly, svätého Mikuláša, kostol, Evanjelický zborový dom, kostol, Kalvínsky kostol, kostol, kríž, kríž, Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie, kostol, svätého Františka, Evanjelický kostol, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, kostol, kríž, socha, Ondrejský cintorín, svätého Juraja, cintorín, Premonštrátsky kostol, Františkánsky kostol, Kostol evanjelický a.v., Kráľovnej rodiny, svätého Jána Nepomuckého, kostol, kostol, Cirkevný zbor Košice - Bratská jednota baptistov, kostol, kostol, svätého Imricha, kaplnka, Studentský kostol, cintorín, Premonštrátsky kláštor, Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa, Povýšenia svätého Kríža, Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Duchovno, Slovensko:, 8 z 17

sv. Petra a Pavla, svätého Ondreja, svätého Jakuba, Sála kráľovstva, Sv. Mária, Chrám Zoslania Svätého Ducha, kaplnka, Evanjelický kostol, Svätého Kríža, Chrám Božej Múdrosti, Najsvätejšej Trojice, Nanebovzatia Panny Márie, kríž, kaplnka, kríž, Jozefínsky kostol, kaplnka Jergištôlňa, svätého Martina, cintorín, kostol svätého Juraja, Božského srdca, kostol, kostol, kostol, svätého Martina, Svätých košických mučeníkov, kostol, Rímskokatolícky kostol sv. Štefana, kostol, kostol, kostol, Kláštor Redemptoristov svätého Stanislava s kostolom, kostol, kostol, kostol, svätej Barbory, zmŕtvychvstalého Krista, svätého Antona, kríž, kostol, kostol, Šibeničná kaplnka (Panny Márie), kostol, Kostol svätého Imricha, kaplnka, kostol, Svätého ducha, kostol, Sedembolestnej Panny Márie, Kaplnka sv. Ladislava, Kaplnka sv. Ondreja, kaplnka, kaplnka, Kostol Panny Márie Snežnej, Židovský cintorín – historický, navštívenia Panny Márie, svätej Anny, Panny Márie, kaplnka, kostol

Duchovno, Slovensko:, 9 z 17

Dom smútku, Božieho hrobu, Nanebovzatia Panny Márie, svätého Imricha, svätého Jána Nepomuckého, Sedembolestnej Panny Márie, Kostol sv. Martina, Nanebovzatia Panny Márie, svätého Júdu Tadeáša, Biskupice Sv. Stefana, kostol, kostol, Kaplnka božského srdca Ježišovho, Božieho milosrdenstva, Kostol svätej Kataríny, kríž, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, svätých Heleny a Krista Kráľa, kríž, Evanjelický kostol, kríž, kríž, Svätých košických mučeníkov, svätej Anny, kostol, Zosnutia Panny Márie, Kostolík sv. Márie Goretti, Kráľovnej pokoja, Kaplnka svätej Rozálie, Synagóga, narodenia Panny Márie, kostol, cintorín, svätého Andreja, Katedrála svätého Martina, Mena Preblahoslavenej Panny Márie, Krista Kráľa, Svätého archanjela Michala, kríž, Panny Márie Pomocnice, kríž, kostol, kríž, Evanjelický kostol, Židovská synagóga, kríž, svätého Štefana, narodenia Panny Márie, kaplnka, Kaplnka na Cigléši, kostol, svätej Trojice, kostol, kostol, Kaplnka sv. Márie, svätého Martina, svätého Bartolomeja, kostol, kostol, kostol

Duchovno, Slovensko:, 10 z 17

Židovská synagóga, III., kostol, kaplnka, IV., kostol, Sedembolestnej Panny Márie, Farský úrad reformovanej kresťanskej cirkvi, kostol, kríž, kostol, V., svätého Antona Paduánskeho, kostol, svätého Jána Krstiteľa, VI., kostol, kostol, cintorín, cintorín, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, VII., X., svätého Jána Nepomuckého, kostol, VIII., IX., Kostol svätého Juraja, kostol, kostol, kríž, svätého Štefana, Špitálsky kostol svätého Ducha, kostol, Farský kostol sv. Mikuláša, kostol, Kaplnka blahoslavenej Laury Vicuna, Evanjelický kostol, kríž, Farský úrad ECAV BA-Prievoz, kostol, kostol, kríž, Kostol sv. Joachima a Anny, obrátenia svätého Pavla, kostol, Evanjelický kostol, svätého Jána Krstiteľa, kostol, svätého Jakuba, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Michala archanjela, Božského Srdca Ježišovho, Panny Márie, Biely kríž, kostol, kríž

Duchovno, Slovensko:, 11 z 17

svätého Gorazda, kostol, cintorín, kostol, narodenia Panny Márie, svätého Egídia, cintorín, kostol, kostol, svätého Matúša, nanebovzatia Panny Márie, Kostol Sv. Ladislava, kostol, kríž, kríž, Kostol sv. Petra a Pavla, kostol, kaplnka, svätého Ladislava, Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Kostol Mena Panny Márie, kostol, Kostol sv. Cyrila a Metoda, Panny Márie (saleziáni), kostol, kostol, Očisťovania Panny Marie, svätého Ondreja, Milosrdných bratov, ecav, Kaplnka sv. Anny, kríž, kríž, kostol, kostol, kostol, kostol, Farský úrad, kostol, kostol, Ochrany Presvätej Bohorodičky, svätého Martina, kostol, povýšenia Svätého kríža, Evanjelický kostol, Kaplnka sv. Vendelína, kostol, kostol, svätej Anny, 2. zastavenie, pastoračné centrum, 3. zastavenie, kostal sv. Michala, cintorín, Reformovaný kostol, svätého Jozefa, kríž, Synagóga, kostol, 1. zastavenie

Duchovno, Slovensko:, 12 z 17

svätého Jána Nepomuckého, Kostol sv. Egídia, kostol, kríž, Evanjelický kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Ladislava, kríž, Narodenia Panny Márie, Kostol Ducha Svätého, svätého Salvatora, Kostol svätého Jána Krstiteľa, Panny Márie, Podlavický cintorín, Katolícky kostol, svätých Petra a Pavla, kostol, kostol, kostol, svätého Michala, archanjela, svätých Petra a Pavla, svätého Jána Nepomuckého, kostol, Kostol Premenenia Pána, Kaplnka sv. Dominika Savia, kostol, kostol, kríž, kostol, svätého Juraja, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Kostol sv. Michala, kostol, Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky, svätej Anny, Kostol svätého Jakuba, Kostol sv. Jozefa (františkáni), kríž, kostol, kostol, svätého Jána Nepomuckého, kostol, kostol, kostol, II., Evanjelický kostol, kríž, kostol, kaplnka, kostol, svätej Alžbety, svätého Fantiška z Assissi, svätých Cyrila a Metoda, kostol, Kaplnka navštívenia panny Márie, Kaplnka, kríž, kostol

Duchovno, Slovensko:, 13 z 17

cintorín, kostol, svätého Jána Krstiteľa, Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, I., kríž, kríž, kostol, svätých Cyrila a Metoda, svätého Juraja, svätého Mikuláša, Františkánsky kláštor, Kalvária, kríž, Svätej Margity, kostol, Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, kostol, jaskyňa Lurdskej Panny Márie, kostol, kostol, kostol, cintorín, svätých Cyrila a Metoda, Evanjelický kostol, kostol, svätého Michala Archanjela, Nanebovzatia Panny Márie, Ochrany Presvätej Bohorodičky, svätého Ladislava, kostol, kostol, svätých Cyrila a Metoda, cintorín, kostol, svätého Don Bosca, Cintorín stary, kostol, Synagóga, kostol, svätého Bartolomeja, svätého Štefana, kaplnka, kostol, Židovská synagóga, kostol, kostol, kostol, Kostol Narodenia Presvätej Bohorodičky, kaplnka, Piaristický kostol svätého Františka Xaverského, kostol, kríž, kríž, svätých Cyrila a Metoda, cintorín, cintorín, Katedrála svätého Františka Xaverskeho, kríž, Evanielický kostol

Duchovno, Slovensko:, 14 z 17

svätého Jána Krstiteľa, Narodenia Panny Márie, kríž, kostol, kostol, kaplnka, kríž, Kaplnka, svätého Jozefa, robotníka, Frauenbergský cintorín, Najsvätejšej Trojice, Kostol svätého Mikuláša, kostol, Nanebovzatia Panny Márie, kostol, Svätého kríža, Panny Márie Kráľovnej anjelov, kostol, cintorín, svätej Anny, svätého Štefana, kríž, Zbor cirkvi Bratskej, Evanjelický kostol, kaplnka, kostol, cintorín, Bazilika sv. Mikuláša, Božského srdca Ježišovho, kostol, kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, Lazaret, Šaštínska synagóga, Kaplnka Božského Srdca Ježišovho, kríž, Arminius, Cintorín za Piargskou bránou, kostol, svätätého Michala archanjela, kostol, Bazilika svätého Egidia, kostol, kostol, svätého Štefana Kráľa, Kríž na Jegeneši, Katedrála svätého Jána Krstiteľa, Kaplnka Fatimskej Panny Márie, Nepoškvrneného počatia Panny Márie, kríž, kostol, kostol, svätej Alžbety, kostol, Kaplnka Božského Srdca Ježišovho, kostol, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, kostol, Svätej Rozálie, svätého Jána Nepomuckého, Obrátenia svätého Pavla

Duchovno, Slovensko:, 15 z 17

kostol, kostol, Sedembolestnej Panny Márie, svätého Jozefa, svätého Jozefa, svätého Gorazda, svätého Michala, kostol, kaplnka, svätého Michala, kríž, svätého Jána Krstiteľa, Exercičný dom sv. Ignáca, kostol, Jehovisti, kostol, kaplnka, kostol, Sedembolestnej panny Márie, svätých Cyrila a Metoda, svätého Juraja, kríž, kostol, kostol, kostol, cintorín, kríž, kostol, cintorín, Narodenie Panny Márie, Svätý kríž na starom cintoríne, kríž, Hlboká cesta v Bratislave, Veľký evanjelický kostol, svätého Jána, Kaplnka Panny Márie Sedembolestnej, kostol, kríž, Kaplnka Panny Márie Ružencovej, kostol, kostol, svätého Štefana, XIV, kríž, Kostol sv. Jána Pavla II., Kostol svätého Ondreja apoštola, kostol, neologická synagóga, XIII, Kostol povýšenia sv. kríža, kostol, kaplnka, kostol, kaplnka, Kaplnka Ducha Svätého, Pieta, XII, kostol, kríž, kostol

Duchovno, Slovensko:, 16 z 17

kostol, cintorín, kostol, Židovský cintorín, kostol, Kaplnka u Dobrého pastiera, svätého Michala, kostol, Blaženého hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča, kríž, svätého Mikuláša, kostol, kaplnka, svätej Kataríny, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Michala, kostol, Evanjelický kostol, svätého Michala, Všetkých svätých, kostol, Ochrany Presvätej Bohorodičky, kríž, Pravoslávna cirkev, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kaplnka, kaplnka, Nepoškvrneného počatia Panny Márie, Farnosť evanjelickej cirkvi metodistickej, Cintorín pod Novým zámkom, cintorín, Katedrála svätého Šebastiána, kostol, svätej Márie Magdalény, Chrám povýšenia čestného a žovotodarného kríža, kostol, svätých Cyrila a Metoda, kostol, kostol, Banícky kostolík, cintorín, Kaplnka Panny Márie Ružencovej, kostol, Nemocničná kaplnka, kostol, Kostol sv. Michala Archanjela, kostol sv. Jána Krstiteľa, kostol, kostol, svätých Šimona a Júdu, cintorín, svätého Michala Archanjela, kostol

Duchovno, Slovensko:, 17 z 17

kostol, Cirkev adventistov siedmeho dňa, cintorín, svätej Terézie z Lisieux, kostol, C. Štefultov - horný, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Mikuláša, kostol, kostol, kostol, Komárovský cintorín, Kaplnka Emauzských učeníkov, kostol, kostol, kostol, cintorín, svätého Michala Archanjela, Krista Kráľa, kostol, cintorín, svätého Ondreja, apoštola, kaplnka, svätého Mikuláša, kaplnka, svätého Andreja Svorada a Benedikta, kríž, cintorín, kaplnka, kríž, svätého Perta z Alkantary, kostol, kaplnka, Božského srdca Ježišovho, kríž, kostol, kostol

duchovno inde

Východné Slovensko (5443x), Západné Slovensko (4439x), Stredné Slovensko (3727x), Prešovský kraj (3716x), Košický kraj (2384x), Banskobystrický kraj (2363x), Žilinský kraj (1817x), Trenčiansky kraj (1706x), Nitriansky kraj (1479x), Trnavský kraj (1220x), Spiš (1005x), Bratislavský kraj (719x), okres Košice - okolie (690x), Gemer (599x), okres Prešov (587x), okres Bardejov (562x), Malé Karpaty (524x), Liptov (480x), Záhorie (450x), okres Veľký Krtíš (448x), okres Levice (424x), okres Žilina (404x), okres Michalovce (378x), okres Prievidza (369x), okres Nové Zámky (359x), okres Sabinov (351x), okres Spišská Nová Ves (343x), okres Považská Bystrica (339x), okres Trebišov (337x), okres Nitra (333x)
duchovno v Východné Slovensko
duchovno v Západné Slovensko
duchovno v Stredné Slovensko

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://www.oma.sk/duchovno

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.