Cesta: OMA » duchovno

duchovno v Slovensko

duchovno

15193x duchovno, 5752x kostol, 5125x cintorín, 3285x kríž, 1012x kaplnka, 16x krížová cesta, 2x evanjelická škola, 1x katolícka škola

duchovno

Duchovno v Slovensko

V Slovensko sa nachádza viac ako 1000 kusy duchovno.

Duchovno, Slovensko:, 1 z 17

Dóm svätej Alžbety, Katedrála svätého Martina, svätého Ladislava, Farnosť sv. Lukáša, svätého Michala, Kostol svätej Alžbety, Kostol svätého Štefana, Evanjelický a.v. kostol svätého ducha, Kostol Zvestovania Pána, Mestské Múzeum Šurany - Synagóga, svätého Emeráma, svätého Juraja, Evanjelický kostol Najsvätejšej Trojice, Kostol svätej Anny, svätej Margity, Kostol sv. Jakuba, Dreveny artikularny kostol v Hronesku (1725-1726), Povýšenia svätého kríža, Krista Kráľa, Evanjelické lýceum, Románsky kostolík, Ducha Svätého, ZŠ Matky Alexie, svätého Mikuláša, svätej Rozálie, Kostol Navštívenia Panny Márie, Kaplnka Svätej Anny, Sv. Michala, Benediktínsky kláštor, Sedembolestnej Panny Márie, Navštívenia Panny Márie, Svätej rodiny, Chrám sv. Michala Archanjela, Svätého Urbana, svätáho Mikuláša Biskupa, Starý židovský cintorín, svätého Františka z Assisi, Święta Góra Jawor, Sedembolestnej Panny Márie, Drevený kostolík Všetkých svätých, svätého Michala Archanjela, Vojenský cintorín I. svetovej vojny, Bazilika narodenia Panny Márie, Evanjelický artikulárny kostol, svätého Mikuláša, Kalvínsky kostol, Konkatedrála Svätého Mikuláša, Kaplnka sv. Ondreja, Narodenia Panny Márie, Kostol svätého Jána z Mathy, Nanebovzatia Panny Márie, svätého Martina, kostol, Svätého Kríža, Zborový dom Evanjelickej A. V. cirkvi, Mauzóleum Chatama Sofera, Šimonka, Františkánsky kostol Všetkých svätých a kláštor, strom, Evanjelické lýceum a základná škola Palisády

Duchovno, Slovensko:, 2 z 17

Evanjelický kostol, architekt, Kostol Panny Márie Pomocnice, Kostol Loretánskej Panny Márie, svätého Michala, Panny Márie Snežnej, nanebovzatia Panny Márie, Kostol sv. Don Bosca, svätého Jakuba, Kostol svätého Jána Bosca, kostol, Bratská jednota baptistov, Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie, kaplnka, kostol, Golgota, atrakcia, kostol, Kaplnka sv. Andreja Svorada, Všetkých svätých, svätej Alžbety, Evanjelický kostol, Cintorín Stará Vrakuňa, Kučerov vrcholový kríž - Malá Baňa, Najsvätejšieho Božského Srdca Ježišovho, kaplnka, Kostol sv. Kozmu a Damiána, Nemecký Vojenský Cintorín Zborov 1939-1945, Narodenia Panny Márie, Zoslania Ducha Svätého, Kostol Sedembolestnej Panny Márie, Kaplnka sv. Bernadety, svätej Márie Magdalény, svätého Ondreja, kostol, svätého Juraja, kostol, svätých Petra a Pavla, Kaplnka pri Strmom vŕšku, svätého Ladislava, svätého Rastislava, kostol, Kaplnka svätej Kataríny, Remiášov kríž, svätého Františka Xaverského, kostol, Kráľovnej Pokoja, svätého Kríža, Devleskero Kher – Boží Dom, svätého Filipa a Jakuba, Povýšenia svätého Kríža, atrakcia, svätého Martina z Tours, Židovský cintorín, kostol, svätého Víta, svätého Dominika Sávia, socha svätého Antona, svätého Gorazda, Nový evanjelický kostol

Duchovno, Slovensko:, 3 z 17

svätého Floriána, kostol, atrakcia, kostol, svätého Mikuláša, Koscelek, kostol, Narodenia Panny Márie, Kalvária, Gotický Všechsvätský kostol v Kúte, Novoapoštolská cirkev, Ducha Svätého Podlavice, kostol, atrakcia, Synagóga, kaplnka sv. Anny, kostol, Exercičný dom - Spoločnosť Ježišova, Nový kostol, kostol, kostol, cintorín, Sv. Jozefa, svätého Kríža, Ortodoxná synagóga, Kaplnka sv. Alžbety Uhorskej, Všetkých svätých, Kostol svätého Martina, kostol, Studnička, svätého Gorazda, svätého Arnolda Janssena, kostol, kostol, Sv. Jána Krstiteľa, svätého Františka, Kôrová kaplnka, Sv. Anny, kostol, Sv. Jána Nepomuckého, Kaplnka Panny Márie zázračnej medaily, Studnička, kostol, Svätej Trojice, Sv. Karola Boromejského, Hoštečná studnička, Židovská synagóga, Všetkých svätých, kostol, kostol, kostol, Nanebovzatia Panny Márie, Drevený artikulárny kostol, kostol, kostol, kostol, Cintorín pri Kozej bráne, kostol, svätého Michala, Spoločné a individuálne hroby

Duchovno, Slovensko:, 4 z 17

Kostol svätého Juraja, kostol, jaskyňa, Kostol narodenia Panny Marie, Petržalský cintorín, kostol, drevená cerkev, Kalvária, svätej Kataríny Alexandrijskej, kostol, svätých Medarda a bl. P.P. Gojdiča, kostol, Öziçel Hacı İbrahim-dzsámi, Kaplnka svätej Hildegardy, kostol, kostol, Kostel svatého Cyrila a Metoděje, svätého Urbana, kostol, kostol, svätej Heleny, Korunovanie Panny Márie, Univerzitné pastoračné centrum svätého Jozefa Freinademetza (UPeCe), kostol, Rotunda Sv. Juraja, kostol, kostol, kostol, Kresťanský zbor Bratislava, kostol, svätého Štefana, kostol, kostol, kostol, kostol, Centrum buddhizmu diamantovej cesty Bratislava, Dominikánsky kostol, kostol, kostol, kostol, Svet možností, Nanebovstúpenia Pána, kostol, atrakcia, Všetkých svätých, kostol, svätého Lukáša, kostol, kostol, svätých Cyrila a Metoda, svätého Františka Saleského, kostol, kostol, kostol, Nový, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol

Duchovno, Slovensko:, 5 z 17

kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Nanebovzatia Panny Márie, Vojenový cintorín Kalinov, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Cirkvi bratskej, Kalvínsky kostol, Farský kostol sv. Ondreja, kostol, Svätá Trojica, Židovský cintorín, kostol, kostol, Cirkev bratská, svätých Petra a Pavla, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Nanebovzatia Panny Márie, kostol, kostol, kostol, Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa, kostol, kostol, kostol, kostol, Narod. Panny Márie, kostol, svätých Cyrila a Metoda, Božské Srdce Ježišovo, kostol, Božieho milosrdenstva, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Kaplnka Panny Márie Matky Spasiteľa, Ducha Svätého

Duchovno, Slovensko:, 6 z 17

Kaplnka Najsvätejšej Trojice, kostol, Kohút, kostol, kostol, Kostol Najsv. Mena Panny Márie - Szűz Mária szt. Neve templom, kostol, kostol, svätého Michala, kostol, kostol, kostol, Kaplnka Svätého Jána, apoštola, kostol, Sála kráľovstva Jehovových svedkov, Pamätník Svätej Trojice, Univerzitný Kostol Sv. Rodiny, kostol, Kaplnka, Prícestná kaplnka Svätého Vendelína, svätého Ondreja, svätého Jána Krstiteľa, strom, kostol, kostol, kostol, Gotický evanjelický kostol, kostol, Kaplnka Božieho milosrdenstva, kostol, Uršulínsky kostol, Svätá Trojica, Svätých košických mučeníkov, svätého Ondreja, Evanjelický kostol, Kostol povýšenia Svätého kríža (jezuiti), Dominika Trčku, kostol, Chrám Sv. Eliáša proroka, kostol, svätého Kríža, kostol, cintorín, kostol, Nemocničná kaplnka sv. Cyrila a Metoda, Františkánsky kostol, kostol, kostol, Panny Márie, Sv. Anny, Cintorín Vrakuňa, kostol, socha, kostol, Svätého Petra a Pavla, Kostol svätého Juraja, Nanebovzatia Panny Márie, svätého Ignáca z Loyoly, kostol, svätého Mikuláša

Duchovno, Slovensko:, 7 z 17

kostol, Ondrejský cintorín, kostol, kostol, Kalvínsky kostol, kostol, kostol, kostol, kríž, Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie, kostol, kríž, kostol, Evanjelický kostol, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, svätého Františka, kostol, kostol, kríž, cintorín, socha, Evanjelický zborový dom, svätého Juraja, kostol, Františkánsky kostol, kostol, Kostol evanjelický a.v., svätého Jána Nepomuckého, Kráľovnej rodiny, kostol, kostol, kostol, kostol, Nemecký vojenský cintorín Bratislava, svätého Imricha, kostol, Cirkevný zbor Košice - Bratská jednota baptistov, Studentský kostol, kaplnka, kostol, Premonštrátsky kláštor, Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa, cintorín, Povýšenia svätého Kríža, Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, svätého Ondreja, sv. Petra a Pavla, Sv. Mária, Evanjelický kostol, kaplnka, svätého Jakuba, Chrám Zoslania Svätého Ducha, Nanebovzatia Panny Márie, Svätého Kríža, Chrám Božej Múdrosti, Najsvätejšej Trojice, svätého Martina, Jozefínsky kostol, kríž, kaplnka

Duchovno, Slovensko:, 8 z 17

kríž, kaplnka Jergištôlňa, Božského srdca, kostol, kostol, svätého Martina, kostol, kostol, Rímskokatolícky kostol sv. Štefana, kostol, kostol, kostol, Kláštor Redemptoristov svätého Stanislava s kostolom, svätého Jána Krstiteľa, svätej Barbory, kostol, kostol, Svätého Františka z Assisi, kríž, kostol, kostol, svätého Antona, Šibeničná kaplnka (Panny Márie), kostol, Svätého ducha, kostol, kostol, Kostol svätého Imricha, svätého Jána Krstiteľa, cintorín, Kaplnka bl. P.P. Gojdiča a M.D. Trčku, Sedembolestnej Panny Márie, kaplnka, kaplnka, Kaplnka sv. Ondreja, Kaplnka bl. Pavla Petra Gojdiča a Metoda Dominika Trčku, kostol, Kaplnka sv. Ladislava, kostol, navštívenia Panny Márie, svätej Anny, kaplnka, Biskupice Sv. Stefana, svätého Júdu Tadeáša, Božieho hrobu, kostol, svätého Jána Nepomuckého, Nanebovzatia Panny Márie, cintorín, Nanebovzatia Panny Márie, cintorín, Dom smútku, Sedembolestnej Panny Márie, Kaplnka božského srdca Ježišovho, Evanjelický kostol, svätých Heleny a Krista Kráľa, svätej Kataríny, kríž, kostol, kríž

Duchovno, Slovensko:, 9 z 17

kostol, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Kráľovnej pokoja, Synagóga, Zosnutia Panny Márie, kríž, Svätých košických mučeníkov, kostol, kostol, Kostolík sv. Márie Goretti, kríž, narodenia Panny Márie, Kaplnka svätej Rozálie, kríž, Mena Preblahoslavenej Panny Márie, kostol, svätého Andreja, Krista Kráľa, kríž, Panny Márie Pomocnice, kríž, Evanjelický kostol, Katedrála svätého Martina, cintorín, kostol, kostol, Kaplnka na Cigléši, Kaplnka sv. Márie, svätého Štefana, kaplnka, kostol, kostol, svätého Bartolomeja, svätej Trojice, kostol, Židovská synagóga, cintorín, narodenia Panny Márie, kríž, kostol, X., IV., III., svätého Antona Paduánskeho, Sedembolestnej Panny Márie, Židovská synagóga, VII., kostol, svätého Jána Nepomuckého, kostol, VI., kostol, kostol, VIII., kostol, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Farský úrad reformovanej kresťanskej cirkvi, IX., kostol, kostol

Duchovno, Slovensko:, 10 z 17

kaplnka, V., svätého Jána Krstiteľa, Špitálsky kostol svätého Ducha, kostol, Farský kostol sv. Mikuláša, Panny Márie, kostol, kostol, kríž, svätého Juraja, svätého Štefana, kostol, kostol, Kaplnka blahoslavenej Laury Vicuna, kríž, cintorín, kostol, kostol, Gréckokatolícka kaplnka, Budova farského úradu ECAV BA-Prievoz, kostol, kostol, obrátenia svätého Pavla, kostol, sv. Anny, kríž, kostol, kostol, Podlavický cintorín, svätého Jakuba, kostol, kostol, Biely kríž, Premonštrátsky kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Božského Srdca Ježišovho, kríž, kostol, svätého Michala archanjela, Svätého archanjela Michala, kostol, cintorín, narodenia Panny Márie, Kalvária Banská Štiavnica, kostol, kaplnka, kríž, kríž, Kostol Sv. Ladislava, Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, svätého Matúša, svätých Cyrila a Metoda, svätých Cyrila a Metoda, cintorín, kostol, Kostol sv. Cyrila a Metoda

Duchovno, Slovensko:, 11 z 17

Kostol Mena Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, Panny Márie (saleziáni), chaple, kostol, Milosrdných bratov, kostol, cintorín, kríž, kostol, cintorín, cintorín, kríž, cintorín, kostol, ecav, kostol, kríž, Farský úrad, kostol, Očisťovania Panny Marie, kostol, kostol, kríž, svätého Ondreja, kríž, Lazaret, Kostol sv. Egídia, kostol, svätého Jána Nepomuckého, kostal sv. Michala, kostol, Evanjelický kostol, Ochrany Presvätej Bohorodičky, kríž, Synagóga, I, kostol, Kaplnka sv. Vendelína, II, povýšenia Svätého kríža, svätého Jozefa, kostol, Evanjelický kostol, svätého Martina, cintorín, III, cintorín, Cintorín Za Piargskou bránou (ev.), Frauenbergský cintorín (r.k.), pastoračné centrum, kostol, kostol, Kostol Svätej Trojice, svätej Anny, svätého Juraja, Katolícky kostol

Duchovno, Slovensko:, 12 z 17

svätého Jána Nepomuckého, kostol, svätého Ladislava, svätého Jána Krstiteľa, kostol, kostol, kostol, cintorín, Kaplnka sv. Dominika Savia, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Kostol Premenenia Pána, Narodenia Panny Márie, kostol, kostol, svätého Ladislava, Kostol Ducha Svätého, Panny Márie, kríž, svätých Petra a Pavla, svätých Petra a Pavla, kostol, kostol, kostol, II., svätej Alžbety, kostol, kostol, Kaplnka, kríž, kríž, Kostol svätého Jakuba, kostol, kostol, cintorín, kríž, Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky, kostol, svätého Jána Krstiteľa, svätého Štefana, svätých Cyrila a Metoda, I., Kostol sv. Jozefa (františkáni), svätej Anny, kaplnka, kostol, Hlboká cesta v Bratislave, svätého Jána Nepomuckého, Kaplnka navštívenia panny Márie, kostol, kostol, svätého Fantiška z Assissi, kostol, kostol, kaplnka, kríž, kostol, Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Nanebovzatia Panny Márie, kríž, kostol

Duchovno, Slovensko:, 13 z 17

jaskyňa Lurdskej Panny Márie, kostol, svätého Ladislava, kostol, Svätej Margity, Židovský cintorín, kostol, svätého Mikuláša, Kalvária, kríž, svätého Michala Archanjela, svätého Imricha, Františkánsky kláštor, kostol, Evanjelický kostol, kostol, kostol, cintorín, kostol, Ochrany Presvätej Bohorodičky, kríž, Cintorín stary, kostol, Židovská synagóga, svätého Don Bosca, kostol, kostol, kríž, kostol, kríž, kríž, cintorín, Kostol Narodenia Presvätej Bohorodičky, Cintorín pod Novým zámkom (r.k.), kostol, Katedrála svätého Františka Xaverskeho, cintorín, svätého Martina, Evanjelický kostol, kostol, Židovský cintorín – historický, Narodenia Panny Márie, kaplnka, kostol, kostol, svätého Mikuláša, svätých Cyrila a Metoda, kaplnka, svätého Štefana, Piaristický kostol svätého Františka Xaverského, kostol, svätého Juraja, svätého Bartolomeja, Ochrany Presvätej Bohorodičky, svätého Gorazda, cintorín, svätého Štefana, svätého Jozefa, robotníka, Komárovský cintorín, kostol

Duchovno, Slovensko:, 14 z 17

kaplnka, Zbor cirkvi Bratskej, Kostol svätého Mikuláša, kríž, Bazilika sv. Mikuláša, Kaplnka Božského Srdca Ježišovho, kríž, svätej Anny, kostol, kostol, cintorín, Nanebovzatia Panny Márie, kostol, svätej Márie, Šaštínska synagóga, Najsvätejšej Trojice, Arminius, cintorín, Kaplnka, kostol, Božského srdca Ježišovho, kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, kríž, kostol, Židovský cintorín, svätätého Michala archanjela, kostol, kostol, C. Štefultov - horný, kaplnka, cintorín, Katedrála svätého Jána Krstiteľa, kríž, svätého Michala, svätého Jána Nepomuckého, Kaplnka Božského Srdca Ježišovho, Nanebovzatia Panny Márie, svätej Alžbety, cintorín, kaplnka, kostol, Kríž na Jegeneši, cintorín, kostol, kostol, Sedembolestnej Panny Márie, kríž, svätého Michala, kostol, kostol, Kaplnka Božského Srdca Ježišovho, Bazilika svätého Egidia, kostol, kríž, kostol, svätého Jozefa, cintorín, Nepoškvrneného počatia Panny Márie, svätých Cyrila a Metoda, Svätej Rozálie

Duchovno, Slovensko:, 15 z 17

svätého Jozefa, kostol, kostol, svätého Jána Krstiteľa, Exercičný dom sv. Ignáca, svätého Štefana Kráľa, kostol, kostol, Cintorín Podunajské Biskupice, Krížová cesta Kremnica, kaplnka, Sedembolestnej panny Márie, Krížová cesta Kremnica, Svätý kríž na starom cintoríne, kostol, Krížová cesta Kremnica, svätých Cyrila a Metoda, Narodenie Panny Márie, svätého Jána, kostol, Veľký evanjelický kostol, svätého Juraja, Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, kostol, cintorín, cintorín, kostol, kostol, kríž, kostol, cintorín, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Kaplnka u Dobrého pastiera, kostol, kostol, kaplnka, Kaplnka Panny Márie Sedembolestnej, kostol, Slovenský národný cintorín, kostol, svätého Mikuláša, kaplnka, kostol, svätej Kataríny, XIII, cintorín, kostol, Blaženého hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča, kostol, kaplnka, kostol, XIV, kostol, Kaplnka Panny Márie Ružencovej, kostol, kríž

Duchovno, Slovensko:, 16 z 17

kostol, Kostol povýšenia sv. kríža, kostol, Vojenský cintorín, cintorín, kostol, Kaplnka Ducha Svätého, kostol, XII, svätého Michala, kríž, svätého Štefana, cintorín, kríž, neologická synagóga, kríž, kostol, cintorín, kaplnka, Kaplnka Panny Márie Ružencovej, svätej Márie Magdalény, cintorín, Všetkých svätých, kostol, kostol, cintorín, Pravoslávna cirkev, svätého Michala, Katedrála svätého Šebastiána, kostol, svätého Michala, cintorín, Nemocničná kaplnka, kostol, Kaplnka Ružencovej Panny Márie, Farnosť evanjelickej cirkvi metodistickej, cintorín, Nepoškvrneného počatia Panny Márie, Ochrany Presvätej Bohorodičky, kaplnka, Svätého kríža, cintorín, kostol, C. Štefultov - stredný, kostol, kostol, zmŕtvychvstalého Krista, svätých Cyrila a Metoda, cintorín, cintorín, Sedembolestnej Panny Márie, svätého Mikuláša, kostol sv. Jána Krstiteľa, kostol, kostol, Krista Kráľa, kríž, kostol, svätého Ondreja, apoštola, svätého Michala Archanjela

Duchovno, Slovensko:, 17 z 17

cintorín, kaplnka, kríž, kostol, cintorín, cintorín, kaplnka, kostol, kostol, kostol, Islamic Center Cordoba, kostol, kostol, cintorín, Cirkev adventistov siedmeho dňa, kostol, kostol, kostol, kostol, cintorín, Banícky kostolík, kostol, kostol, kaplnka, kostol, Kaplnka Emauzských učeníkov, svätého Michala Archanjela, kostol, kostol, cintorín, svätého Mikuláša, Božského srdca Ježišovho, svätých Šimona a Júdu, kríž, cintorín, cintorín, kostol, Židovský cintorín, kostol, svätého Jána Nepomuckého

duchovno inde

Východné Slovensko (5362x), Západné Slovensko (4339x), Stredné Slovensko (3681x), Prešovský kraj (3665x), Košický kraj (2350x), Banskobystrický kraj (2330x), Žilinský kraj (1804x), Trenčiansky kraj (1675x), Nitriansky kraj (1452x), Trnavský kraj (1178x), Spiš (988x), Bratislavský kraj (742x), okres Košice - okolie (680x), Gemer (581x), okres Prešov (563x), okres Bardejov (561x), Malé Karpaty (521x), Liptov (473x), okres Veľký Krtíš (446x), Záhorie (435x), okres Levice (423x), okres Žilina (405x), okres Michalovce (376x), okres Prievidza (355x), okres Sabinov (351x), okres Nové Zámky (349x), okres Spišská Nová Ves (338x), okres Trebišov (332x), okres Považská Bystrica (331x), okres Levoča (325x)

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://www.oma.sk/duchovno

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.