Cesta: OMA » duchovno

duchovno v Slovensko

duchovno

15078x duchovno, 5715x kostol, 5112x cintorín, 3227x kríž, 1005x kaplnka, 16x krížová cesta, 2x evanjelická škola, 1x katolícka škola

duchovno

Duchovno v Slovensko

V Slovensko sa nachádza viac ako 1000 kusy duchovno.

Duchovno, Slovensko:, 1 z 17

Dóm svätej Alžbety, Katedrála svätého Martina, svätého Ladislava, Farnosť sv. Lukáša, svätého Michala, Kostol svätej Alžbety, Kostol svätého Štefana, Evanjelický a.v. kostol svätého ducha, Kostol Zvestovania Pána, Mestské Múzeum Šurany - Synagóga, svätého Emeráma, svätého Juraja, Evanjelický kostol Najsvätejšej Trojice, Kostol svätej Anny, svätej Margity, Kostol sv. Jakuba, Povýšenia svätého kríža, Krista Kráľa, ZŠ Matky Alexie, Evanjelické lýceum, svätej Rozálie, Románsky kostolík, Kostol Navštívenia Panny Márie, Kaplnka Svätej Anny, Sv. Michala, Benediktínsky kláštor, Sedembolestnej Panny Márie, Navštívenia Panny Márie, Svätej rodiny, svätého Mikuláša, Svätého Urbana, Chrám sv. Michala Archanjela, svätáho Mikuláša Biskupa, Starý židovský cintorín, svätého Františka z Assisi, Święta Góra Jawor, Sedembolestnej Panny Márie, Drevený kostolík Všetkých svätých, Vojenský cintorín I. svetovej vojny, svätého Michala Archanjela, Bazilika narodenia Panny Márie, Evanjelický artikulárny kostol, atrakcia, svätého Mikuláša, Kalvínsky kostol, Konkatedrála Svätého Mikuláša, Ducha Svätého, Kaplnka sv. Ondreja, Narodenia Panny Márie, Kostol svätého Jána z Mathy, Nanebovzatia Panny Márie, kostol, Zborový dom Evanjelickej A. V. cirkvi, Svätého Kríža, Mauzóleum Chatama Sofera, Františkánsky kostol Všetkých svätých a kláštor, strom, Evanjelické lýceum a základná škola Palisády, architekt, Evanielický kostol

Duchovno, Slovensko:, 2 z 17

Kostol Loretánskej Panny Márie, svätého Michala, Panny Márie Snežnej, Kostol sv. Don Bosca, svätého Jakuba, Kostol svätého Jána Bosca, kostol, Bratská jednota baptistov, Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie, kaplnka, kostol, Golgota, atrakcia, kostol, Všetkých svätých, Kaplnka sv. Andreja Svorada, Cintorín Stará Vrakuňa, Evanjelický kostol, svätej Alžbety, Kučerov vrcholový kríž - Malá Baňa, Nemecký Vojenský Cintorín Zborov 1939-1945, Kostol sv. Kozmu a Damiána, Najsvätejšieho Božského Srdca Ježišovho, kaplnka, Narodenia Panny Márie, Zoslania Ducha Svätého, Kostol Sedembolestnej Panny Márie, Kaplnka sv. Bernadety, kostol, svätého Ondreja, svätej Márie Magdalény, svätých Petra a Pavla, svätého Juraja, kostol, Kaplnka pri Strmom vŕšku, kostol, svätého Ladislava, svätého Rastislava, svätého Františka Xaverského, kostol, Kaplnka svätej Kataríny, Remiášov kríž, kostol, svätého Kríža, Kráľovnej Pokoja, svätého Filipa a Jakuba, Povýšenia svätého Kríža, Devleskero Kher – Boží Dom, atrakcia, svätého Martina z Tours, kostol, Židovský cintorín, svätého Dominika Sávia, svätého Víta, kostol, svätého Floriána, socha svätého Antona, Nový evanjelický kostol, svätého Gorazda, atrakcia

Duchovno, Slovensko:, 3 z 17

kostol, kostol, svätého Mikuláša, kostol, Koscelek, Novoapoštolská cirkev, Kalvária, Gotický Všechsvätský kostol v Kúte, Narodenia Panny Márie, Ducha Svätého Podlavice, cintorín, Nový kostol, kaplnka sv. Anny, kostol, kostol, kostol, Exercičný dom - Spoločnosť Ježišova, atrakcia, Sv. Jozefa, Kostol svätého Martina, svätého Kríža, Ortodoxná synagóga, Všetkých svätých, kostol, Studnička, svätého Gorazda, svätého Arnolda Janssena, kostol, kostol, Sv. Jána Krstiteľa, Kaplnka sv. Alžbety Uhorskej, Sv. Anny, kostol, Studnička, Kaplnka Panny Márie zázračnej medaily, Sv. Karola Boromejského, Svätej Trojice, kostol, Židovská synagóga, Všetkých svätých, kostol, Hoštečná studnička, Sv. Jána Nepomuckého, kostol, kostol, Drevený artikulárny kostol, Nanebovzatia Panny Márie, kostol, kostol, Cintorín pri Kozej bráne, kostol, Spoločné a individuálne hroby, svätého Michala, Kostol svätého Juraja, jaskyňa, Kostol narodenia Panny Marie, kostol, Petržalský cintorín, kostol, Kaplnka svätej Hildegardy

Duchovno, Slovensko:, 4 z 17

Kalvária, drevená cerkev, Božieho milosrdenstva, Öziçel Hacı İbrahim-dzsámi, svätej Kataríny Alexandrijskej, svätých Medarda a bl. P.P. Gojdiča, kostol, kostol, kostol, svätého Urbana, kostol, Kostel svatého Cyrila a Metoděje, kostol, Korunovanie Panny Márie, svätej Heleny, kostol, Rotunda Sv. Juraja, svätého Štefana, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Kresťanský zbor Bratislava, Centrum buddhizmu diamantovej cesty Bratislava, svätého Františka, Dominikánsky kostol, kostol, kostol, Univerzitné pastoračné centrum svätého Jozefa Freinademetza (UPeCe), kostol, Nanebovstúpenia Pána, Svet možností, kostol, kostol, atrakcia, Všetkých svätých, svätého Františka Saleského, kostol, kostol, kostol, svätých Cyrila a Metoda, kostol, kostol, svätého Lukáša, kostol, Nový, kostol, kostol, kostol, Ducha Svätého, kostol, kostol, kostol, Šimonka, kostol, kostol

Duchovno, Slovensko:, 5 z 17

kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Nanebovzatia Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Kalvínsky kostol, Farský kostol sv. Ondreja, Cirkvi bratskej, kostol, svätého Martina, Svätá Trojica, Cirkev bratská, kostol, Židovský cintorín, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Nanebovzatia Panny Márie, Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa, kostol, kostol, kostol, kostol, Narod. Panny Márie, kostol, kostol, svätých Cyrila a Metoda, Božské Srdce Ježišovo, kostol, kostol, kostol, kostol, Kaplnka Panny Márie Matky Spasiteľa, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Kohút, Kaplnka Najsvätejšej Trojice, kostol, kostol, kostol

Duchovno, Slovensko:, 6 z 17

Kostol Najsv. Mena Panny Márie - Szűz Mária szt. Neve templom, kostol, svätých Petra a Pavla, svätého Michala, kostol, kostol, Kaplnka Svätého Jána, apoštola, kostol, Pamätník Svätej Trojice, kostol, Univerzitný Kostol Sv. Rodiny, kostol, Sála kráľovstva Jehovových svedkov, svätého Ondreja, Kaplnka, Prícestná kaplnka Svätého Vendelína, kostol, kostol, svätého Jána Krstiteľa, strom, kostol, Gotický evanjelický kostol, Kaplnka Božieho milosrdenstva, kostol, kostol, Svätá Trojica, Uršulínsky kostol, Evanjelický kostol, Kostol povýšenia Svätého kríža (jezuiti), svätého Ondreja, Dominika Trčku, kostol, kostol, Chrám Sv. Eliáša proroka, kostol, kostol, cintorín, svätého Kríža, Františkánsky kostol, Panny Márie, kostol, Cintorín Vrakuňa, Sv. Anny, kostol, socha, Nanebovzatia Panny Márie, Svätého Petra a Pavla, kostol, Kostol svätého Juraja, kostol, svätého Ignáca z Loyoly, svätého Mikuláša, Ondrejský cintorín, kostol, Kalvínsky kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kríž

Duchovno, Slovensko:, 7 z 17

Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie, kostol, kríž, svätého Františka, kostol, kostol, kostol, kríž, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Evanjelický kostol, Evanjelický zborový dom, cintorín, socha, kostol, Premonštrátsky kostol, kostol, Františkánsky kostol, svätého Juraja, kostol, Kostol evanjelický a.v., kostol, Nemocničná kaplnka sv. Cyrila a Metoda, svätého Jána Nepomuckého, Kráľovnej rodiny, kostol, kostol, kostol, Nemecký vojenský cintorín Bratislava, Cirkevný zbor Košice - Bratská jednota baptistov, svätého Imricha, kostol, Studentský kostol, kostol, kaplnka, Kaplnka sv. Dominika Savia, Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa, cintorín, Povýšenia svätého Kríža, Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, svätého Ondreja, sv. Petra a Pavla, Evanjelický kostol, Sv. Mária, svätého Jakuba, kaplnka, Chrám Zoslania Svätého Ducha, Nanebovzatia Panny Márie, Svätého Kríža, kaplnka Jergištôlňa, kaplnka, kríž, Jozefínsky kostol, svätého Martina, Božského srdca, kostol, kostol, Svätých košických mučeníkov, Rímskokatolícky kostol sv. Štefana, kostol, svätého Martina

Duchovno, Slovensko:, 8 z 17

kostol, kostol, kostol, kostol, Kláštor Redemptoristov svätého Stanislava s kostolom, kostol, kostol, svätej Barbory, svätého Antona, kostol, Svätého Františka z Assisi, Šibeničná kaplnka (Panny Márie), kostol, kostol, kríž, svätej Rodiny, kostol, svätého Imricha, kostol, Svätého ducha, Kaplnka bl. Pavla Petra Gojdiča a Metoda Dominika Trčku, Kaplnka sv. Ladislava, kaplnka, Kaplnka bl. P.P. Gojdiča a M.D. Trčku, cintorín, Kaplnka sv. Ondreja, Sedembolestnej Panny Márie, kaplnka, svätej Anny, kostol, navštívenia Panny Márie, Narodenia Presvätej Bohorodičky, kaplnka, Biskupice Sv. Stefana, cintorín, kostol, Dom smútku, Božieho hrobu, kaplnka, Kostol sv. Martina, svätého Júdu Tadeáša, cintorín, svätého Jána Nepomuckého, Nanebovzatia Panny Márie, Sedembolestnej Panny Márie, Nanebovzatia Panny Márie, kríž, svätej Kataríny, VIII., IX., kostol, Kaplnka božského srdca Ježišovho, Evanjelický kostol, kostol, X., VII., Kostol Nanebovzatia Panny Márie, kríž, VI., Svätých košických mučeníkov

Duchovno, Slovensko:, 9 z 17

Synagóga, Zosnutia Panny Márie, narodenia Panny Márie, kríž, kostol, Kráľovnej pokoja, kríž, svätej Anny, Kaplnka svätej Rozálie, kríž, kostol, Mena Preblahoslavenej Panny Márie, Katedrála svätého Martina, kríž, Panny Márie Pomocnice, svätého Andreja, kostol, Krista Kráľa, cintorín, kríž, kríž, Evanjelický kostol, kostol, kaplnka, nanebovzatia Panny Márie, kostol, Židovská synagóga, kostol, svätej Trojice, narodenia Panny Márie, Kaplnka sv. Márie, Kaplnka na Cigléši, kostol, cintorín, kostol, svätého Štefana, svätého Martina, kostol, kostol, kostol, Sedembolestnej Panny Márie, kostol, kríž, svätého Jána Krstiteľa, svätého Jána Nepomuckého, svätých Heleny a Krista Kráľa, kostol, Židovská synagóga, kostol, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, kostol, kaplnka, Farský úrad reformovanej kresťanskej cirkvi, kostol, kostol, kostol, svätého Jána Krstiteľa, kostol, kríž, kostol

Duchovno, Slovensko:, 10 z 17

Premonštrátsky kláštor, svätého Štefana, kostol, kostol, kostol, Farský kostol sv. Mikuláša, Gréckokatolícka kaplnka, cintorín, svätého Juraja, Kaplnka blahoslavenej Laury Vicuna, kostol, Panny Márie, Špitálsky kostol svätého Ducha, Podlavický cintorín, kostol, svätých Petra a Pavla, svätého Jána Krstiteľa, Budova farského úradu ECAV BA-Prievoz, kostol, kostol, kostol, obrátenia svätého Pavla, kríž, kríž, kostol, sv. Anny, svätého Jakuba, kostol, Božského Srdca Ježišovho, Svätého archanjela Michala, svätého Gorazda, kostol, cintorín, Biely kríž, narodenia Panny Márie, Kalvária Banská Štiavnica, Kostol sv. Mikuláša, kostol, svätého Michala archanjela, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Kostol Mena Panny Márie, Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Kostol sv. Cyrila a Metoda, cintorín, Kostol Sv. Ladislava, kostol, kostol, kostol, svätého Matúša, kostol, Panny Márie (saleziáni), kostol, kríž, kaplnka, Kostol sv. Jána Krstiteľa, svätých Cyrila a Metoda

Duchovno, Slovensko:, 11 z 17

kostol, Najsvätejšej Trojice, cintorín, Farský úrad, cintorín, kostol, kostol, kostol, svätého Ondreja, chaple, ecav, kríž, kríž, Očisťovania Panny Marie, cintorín, kríž, Evanjelický kostol, Milosrdných bratov, kostol, kríž, kostol, cintorín, Evanjelický kostol, I, Cintorín Za Piargskou bránou (ev.), kostol, svätej Anny, Synagóga, svätého Jozefa, Svätý kríž na starom cintoríne, Ochrany Presvätej Bohorodičky, kostal sv. Michala, kríž, kríž, povýšenia Svätého kríža, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Kostol sv. Egídia, kostol, Kaplnka sv. Vendelína, kostol, II, cintorín, kostol, kostol, Frauenbergský cintorín (r.k.), svätého Martina, svätého Jána Nepomuckého, Lazaret, III, Kostol Svätej Trojice, kostol, kostol, pastoračné centrum, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Jána Krstiteľa

Duchovno, Slovensko:, 12 z 17

kostol, svätého Ladislava, Kostol Ducha Svätého, kostol, svätého Jána Krstiteľa, kostol, kríž, kríž, Panny Márie, svätého Juraja, svätých Petra a Pavla, svätého Jána Nepomuckého, svätých Petra a Pavla, Narodenia Panny Márie, kostol, Katolícky kostol, kostol, svätého Ladislava, V., kostol, Hlboká cesta v Bratislave, svätého Fantiška z Assissi, Kaplnka navštívenia panny Márie, svätých Cyrila a Metoda, kríž, Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky, kríž, kostol, kostol, III., I., kostol, kostol, svätej Anny, kostol, kostol, kaplnka, kríž, svätého Jána Krstiteľa, Kostol sv. Jozefa (františkáni), svätej Alžbety, II., kostol, IV., svätého Jána Nepomuckého, kostol, cintorín, Kostol svätého Jakuba, Kaplnka, Svätej Margity, svätého Imricha, Sedembolestnej Panny Márie, svätého Michala Archanjela, kostol, kríž, kostol, Evanjelický kostol, kríž, kostol, kostol

Duchovno, Slovensko:, 13 z 17

svätých Cyrila a Metoda, kríž, svätého Juraja, kostol, Nanebovzatia Panny Márie, svätého Ladislava, kostol, Kalvária, kostol, Františkánsky kláštor, Židovský cintorín, jaskyňa Lurdskej Panny Márie, kostol, Ochrany Presvätej Bohorodičky, kostol, svätého Mikuláša, Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Piaristický kostol svätého Františka Xaverského, kostol, svätého Bartolomeja, kostol, kríž, Evanielický kostol, kostol, kostol, kaplnka, kríž, svätého Štefana, kríž, Židovský cintorín – historický, svätých Cyrila a Metoda, Narodenia Panny Márie, Evanjelický kostol, cintorín, cintorín, kostol, kostol, svätého Mikuláša, kaplnka, kostol, Židovská synagóga, svätého Don Bosca, Katedrála svätého Františka Xaverskeho, Cintorín stary, Cintorín pod Novým zámkom (r.k.), Kostol svätého Mikuláša, kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, kríž, svätätého Michala archanjela, Komárovský cintorín, Kaplnka, Ochrany Presvätej Bohorodičky, Zbor cirkvi Bratskej, kríž, kostol, cintorín, Šaštínska synagóga, Svätého kríža, C. Štefultov - horný, cintorín

Duchovno, Slovensko:, 14 z 17

Nanebovzatia Panny Márie, kríž, svätého Jozefa, robotníka, Arminius, kostol, svätej Anny, Najsvätejšej Trojice, kostol, Božského srdca Ježišovho, Židovský cintorín, kaplnka, cintorín, cintorín, kostol, kostol, kaplnka, kostol, svätej Márie, kostol, kostol, kostol, Nanebovzatia Panny Márie, kríž, svätého Štefana Kráľa, svätej Alžbety, cintorín, Exercičný dom sv. Ignáca, kostol, kríž, kostol, kostol, cintorín, kostol, kríž, svätého Jána Krstiteľa, svätého Jána Nepomuckého, kaplnka, svätých Cyrila a Metoda, Kaplnka Fatimskej Panny Márie, Kríž na Jegeneši, Nepoškvrneného počatia Panny Márie, kostol, cintorín, kríž, kríž, svätého Jozefa, Kaplnka Božského Srdca Ježišovho, Svätej Rozálie, kostol, svätého Michala, svätého Michala, Bazilika sv. Egidia, kostol, cintorín, svätého Juraja, svätého Jána, Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, kostol, Veľký evanjelický kostol, cintorín

Duchovno, Slovensko:, 15 z 17

kostol, kaplnka, kostol, Krížová cesta Kremnica, Narodenie Panny Márie, Islamic Center Cordoba, Cintorín Podunajské Biskupice, kostol, cintorín, kríž, kostol, kostol, Kostolík sv. Márie Goretti, kostol, Krížová cesta Kremnica, svätých Cyrila a Metoda, kostol, cintorín, kostol, Krížová cesta Kremnica, kostol, kostol, kostol, cintorín, kostol, svätého Mikuláša, Kaplnka Ducha Svätého, kaplnka, kostol, kríž, neologická synagóga, kostol, kríž, kríž, Vojenský cintorín, kaplnka, Slovenský národný cintorín, kostol, kostol, kostol, Kaplnka u Dobrého pastiera, kostol, cintorín, cintorín, kríž, kostol, kostol, kaplnka, kostol, kostol, svätého Štefana, Kaplnka Panny Márie Sedembolestnej, kostol, svätého Michala, Blaženého hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča, Kostol Premenenia Pána, svätej Kataríny, cintorín, kostol, kostol

Duchovno, Slovensko:, 16 z 17

svätého Gorazda, Kaplnka Božského Srdca Ježišovho, cintorín, Kaplnka Panny Márie Ružencovej, kostol, Kostol povýšenia sv. kríža, Kaplnka Ružencovej Panny Márie, cintorín, kostol, svätej Márie Magdalény, C. Štefultov - stredný, Všetkých svätých, cintorín, kostol, Katedrála svätého Šebastiána, Farnosť evanjelickej cirkvi metodistickej, Nemocničná kaplnka, kostol, cintorín, cintorín, Kostol sv. Michala Archanjela, zmŕtvychvstalého Krista, Banícky kostolík, cintorín, kostol, Pravoslávna cirkev, kostol, kostol, Kaplnka Panny Márie Ružencovej, svätých Cyrila a Metoda, svätého Michala, kostol, kaplnka, kostol, cintorín, kostol, svätého Michala, cintorín, kaplnka, kostol, cintorín, Ochrany Presvätej Bohorodičky, kostol, Nepoškvrneného počatia Panny Márie, cintorín, kostol, cintorín, Krista Kráľa, kríž, kaplnka, kaplnka, kríž, svätého Michala Archanjela, kostol, svätého Martina, Piaristický kostol, kostol, kostol, kostol, cintorín

Duchovno, Slovensko:, 17 z 17

kostol, Božského srdca Ježišovho, svätých Šimona a Júdu, kostol, Židovský cintorín, kostol, kostol, cintorín, kostol, cintorín, kostol, kostol, svätého Mikuláša, cintorín, cintorín, kostol, svätého Michala Archanjela, cintorín, kostol, svätého Mikuláša, kostol, kostol, svätého Ondreja, apoštola, kostol, kostol, svätého Jána Evanielistu, Cirkev adventistov siedmeho dňa, kostol sv. Jána Krstiteľa, Kaplnka Emauzských učeníkov, kostol, Ochrany presvätej Bohorodičky, cintorín, kostol, Kostol Panny Márie Pomocnice, kostol, svätej Panny Marie, cintorín, kostol, kríž, Rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie

duchovno inde

Východné Slovensko (5330x), Západné Slovensko (4320x), Prešovský kraj (3639x), Stredné Slovensko (3639x), Košický kraj (2344x), Banskobystrický kraj (2299x), Žilinský kraj (1778x), Trenčiansky kraj (1668x), Nitriansky kraj (1445x), Trnavský kraj (1174x), Spiš (984x), Bratislavský kraj (731x), okres Košice - okolie (676x), Gemer (575x), okres Prešov (564x), okres Bardejov (561x), Malé Karpaty (518x), Liptov (459x), okres Veľký Krtíš (446x), Záhorie (430x), okres Levice (421x), okres Žilina (405x), okres Michalovce (376x), okres Prievidza (352x), okres Nové Zámky (349x), okres Sabinov (347x), okres Spišská Nová Ves (338x), okres Trebišov (332x), okres Považská Bystrica (332x), okres Levoča (325x)

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://www.oma.sk/duchovno

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.