Cesta: OMA » príroda » prameň

Prameň, Slovensko

Prameň v Slovensko

V Slovensko sa nachádza viac ako 1000 kusy prameň.

Prameň, Slovensko:, 1 z 17

výver z Diablovej diery, Vrt MA - 2, Święta Góra Jawor, Šťavica, prístrešok, altánok, prameň, prameň, Mokrý Jarok, prístrešok, altánok, socha, Zbojnícke studničky, Smokovecká kyselka, Tajch, Horaren Krasnany, prameň, Artézska studňa na ulici M. R. Štefánika, Kubranská kyselka, Prameň pri detskej ozdravovni TBC, Anička, Šťavica, Pernek 1, Kyselka v Jarkoch, prameň, prameň, prameň, Minerálna voda Teplica, Nižňanský medokýš, Krivé jarky, prameň, prameň, prameň, Veľké Bielice - záhradný bazénik, prameň, prameň, Baldovská, Kúpeľný prameň - 2, Kúpeľný prameň - 3, Kúpeľný prameň - 1, Viera, prameň, prameň, prameň, Vajcovka I, Prameň v Jelšine, Jegorovov prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Štiavnik, Medokýš pri cintoríne, Lasce, prameň, Selecká kyselka, Výver pod záhradou č. d. 97, Falukút, prameň, Artézska studňa na Majzonovom námestí, Krvavá studnička

Prameň, Slovensko:, 2 z 17

Prameň Ondrej, Prameň Pod dubom, Artézska studňa na Gúgskej ceste, prameň, Kyselka pod olivou, Za bufetom, Kyselka, Kyslá, Šťava, Grófska studňa, Ilona, Prameň pred domom č.229, Kvašná voda I., Prameň v skruži, Kvašná voda, Hlohová studnička, Prameň na Martinskej, prameň, prameň, Matejova studňa, Kamzik, Prameň v dome č. 79, Podzemný hydrant, Sultánka, Vajcovka, Čurek, Prameň Dolná Kyslá, studnička, prameň, prameň, Borkut malý, prameň, Debra, prameň, prameň, Kvašná voda, Vajcovka, Teplý prameň, Kúpeľný prameň, Prameň pri dom. č. 70, Kramárska studňa, Pitný prameň Ifigénia, Prameň, prameň, Vajcovka 1, prameň Veterníček, Vajcovka 2, Prameň v potoku, Medokýš, Sirkový prameň, Studnička, prameň Linda, prameň, Buganka, Studnička, Prameň vedľa brány, Krivé jarky, prameň, prameň, Nový prameň

Prameň, Slovensko:, 3 z 17

prameň, Vrt TSM-2, prameň, Maštinská voda, prameň, Artézska studňa na Námestí P. O. Hviezdoslava, Vrt ŠHG-1, Mitická, Prameň u A. Vrábaka, prameň, prameň, Dlhá siaha, Kadlub v Španej doline, Na konci dediny, prameň, prameň, Vrt ŠHG-2, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Artézska studňa na Tajovského, Prameň na Kláštorskej, prameň, Prameň pri bráne Grešu, Salvator I., prameň, Kadlubek, prameň, Prameň Bizovo, prameň, Štefan vrt CH - 1, Nový prameň, prameň, prameň, Dastinská kyselka, prameň, prameň, Prameň v hone Kopaná, prameň, prameň, Prameň Mon Repos, prameň, prameň, prameň Rimavice, prameň, Kyselka, Termálny prameň Zlá voda, Kadlub na svahu, Pavlovský minerálny prameň, Prameň Slatina na Zárieči, Artézsky prameň, prameň, Artézska studňa na Andovskej ceste, Prameň pod Grigerovou záhradou, prameň, prameň, Sliačanská minerálka, prameň

Prameň, Slovensko:, 4 z 17

prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň spod Berezinok, prameň, prameň, Prameň pri ceste, prameň, Hostcová voda, vyvieračka, prameň, vyvieračka "Studnička", Malý Slavín, prameň, Prameň vytekajúci zo stromu, Vyvieračka Forrás, vyvieračka, prameň, Kvašná voda, Prameň Šindolka, prameň, prameň, Medokýš, Bazén u Michala Budaja, Vyvieračka Pivničná diera, prameň, prameň, Kúpeľný kráter, prameň, Studnička, prameň, prameň, Apollo, prameň, Pramen jozefkovo udolie, Záhoračka, prameň, prameň, Prameň pri družstve, Kvašná voda, prameň Európa, Slatvina, Na láne, prameň, Anna, Prameň u Michala Budaja, prameň, Prameň pri Hájovni, Prameň za domom č. 494, prameň, Zástupy, prameň, prameň, Prameň v potoku, Zbojníčka, Brúska, prameň

Prameň, Slovensko:, 5 z 17

Kyselka v Račkovej doline, Nový prameň, Klára, prameň, Prameň pod dedinou, Pod Pätkovom, Rakytová, prameň, Nový Polom, prameň, Čičkov žliebok, prameň, prameň, prameň, Prameň pri kaplnke, prameň, prameň, Prameň Ladislava Chudíka, Himligárka, Legy, prameň, Prameň nad potokom, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň pre jasienok, prameň, prameň, Studnička, prameň, Studnička, Vajcovka pred hájovňou, prameň, Nový kadlub, Kyselka, prameň, prameň, Prameň Boženy Nemcovej, prameň, Tri studničky, Prameň Kalvária, termal, Prameň v obci, Cemjata, Nový Matúš, Prameň v štôlni, prameň, prameň, Pillerov prameň, Hoštečná studnička, prameň, Termal, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Salamandria studnička, prameň

Prameň, Slovensko:, 6 z 17

prameň, prameň, prameň, Hlávka, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Kyselka, Studnička, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň nad Slatinou, prameň, prameň, Pokoj, prameň, Studnička u Dudúka, Prameň sv. Bruna, prameň, Prameň Telep I, prameň, Artézka voda, prameň, Sidanka, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Linhartovka (Kyslá), Studnička U Vodníka, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň

Prameň, Slovensko:, 7 z 17

prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Studnička, prameň, prameň, prameň, prameň, Studnička na rázcestí, Žliebok na Teplici, Šťavica Torey, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň Panny Márie, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Malá Vydrica, prameň, prameň, prameň, Prameň na hornom konci, prameň, Kadlub, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň 1955-2015, prameň, Prameň v obci, prameň, prameň, prameň, prameň

Prameň, Slovensko:, 8 z 17

prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Artézska studňa, prameň, Prameň, prameň, Poľana, prameň, prameň, Kadúbek, Prameň sv. Jána Nepomuckého, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Studnička, prameň, prameň, prameň, prameň, Dolný výver, prameň, prameň, prameň, prameň, Horný prameň, Kúpeľný bazén l., prameň, Kúpeľný bazén ll., prameň, prameň, Márna, Katarínkin prameň, prameň, prameň, Prameň Pipitka, prameň, prameň, prameň, prameň, Dobrá voda, prameň, Hadbavna, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň

Prameň, Slovensko:, 9 z 17

prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Medokýš Podsuchá, prameň, Medené hámre, prameň, Prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Svätého Ladislava, prameň, Pramienka, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň pod Vápennou, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň Polom, prameň, Prameň Adam, svätého Jána, prameň, Muflónka, studnička, prameň, prameň, prameň, Prameň Kyslá, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň

Prameň, Slovensko:, 10 z 17

prameň, prameň, prameň pod Grúnikom, prameň, U hlavnej kaplnky Zosnutia (Uspenija) Presvätej Bohorodičky, svätý Hubert, Železná studnička, prameň, prameň, Kvašna voda, prameň, Jasienky, prameň, Mexico, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Partizánska lúka, prameň, Studnička, prameň, prameň, Studený prameň, prameň, prameň, Prameň, Vajcovka, prameň, prameň, Popík, Zlatá studnička, Lipinská studnička, Johanská studnička, Jánošík, Studnička pod Dubom, Hraškova studnička, prameň, prameň, socha, Prameň na Rovienke, prameň, prameň, Šenkárka pod Stániskom, Svätá studňa, prameň, Prameň na Pivonkovej, prameň, Žimerová, prameň, Prameň Kováčová, prameň, prameň pod Skalkou, prameň

Prameň, Slovensko:, 11 z 17

Gašparské, prameň, prameň, Jarošova studnička, Jánov prameň, Máriin prameň, prameň, prameň, Štúrova lavička, Jastrabská kyselka, Brezinská kyselka, prameň, Studnička pod Kobylou (Biele skaly), Dlhá lúka, Studnička 2. rybník, 2. Kameňolom, Prameň pod Tlstou horou, prameň, Františkov prameň, prameň, Urbanka, Pernek 3, Pernek 2, Havrilová, Orechovská kyselka, prameň, prameň, Turnianska kyselka, Kyselka na Patrovci, Polomská studnička, Soblahovska Kyselka, Pernecka Bana, Drieňová studnička, prameň, Kovačička, Kyslá voda v lese, Dolňanská kyselka, Pernecky Vrt, Bralo, Brezovica, Minerálny prameň Bôrova Sihoť, Tri studničky, Záblatská kyselka, Tri studničky, Jastrabská, Hrabovský medokýš, prameň, Tri studničky, Kyselova studnička, Burkova Studnička, prameň, prameň, Limbašska vyvieračka, Hanzlíková kyselka pod vŕbou, Prameň v lese, prameň, Prameň Bieleho Váhu, prameň, prameň, Krúdyho prameň

Prameň, Slovensko:, 12 z 17

Medokýš, Sírový prameň, Bystricanov Kut, prameň, Vojenská cesta, Fertéšská studňa, Podlysecký (Prdľavka), Psotka dom, Kvašná voda, Stupavienka, Ščava, Prameň v lese, Šťavica, Prameň v kadlube, Prameň dolná kyslá, Prameň v lese, Prameň v potôčku, Kyselka v Krásnej doline, Prameň v jarku, Ludrová, pod Hajdúchom, Prameň Zlatničky horný, Šenkárka 01, Medokýš, Horná Kyslá, Prameň kyslá, Šenkárka 02, Prameň v lese, Vyšňanský medokýš, Chyžka, Kyselka, Švabľovka - prameň v lese, Kadlub, Kyselka, Vajcovka pod Šarovkou, Prameň v lese, U Kurucov, Svätého Kríža, Svätého Ondreja, Vydrica, Prameň Čierneho Váhu, Medokýš pri ihrisku, Prameň pri vile Kotva, Betónova skruž pod Tlstou horou, Prameň na dvore č. d. 3, Záluská kyselka, Medokýš pri novom moste, Kyselka pod Bôrom, Prameň na lúke, Divá kyslá, Prameň nad Veľkou kyslou, Vajcovka v lese, Medokýš, Vajcovka pod Pilskom, Kyselka, Medokýš, Kadlub pri mlyne, Marina, Švabľovka v Kostolnom hone, Medokýš

Prameň, Slovensko:, 13 z 17

Vajcovka za Hviezdoslavovou horárňou, Kráter, Vojtech, Vajcovka, Vajcovka pod Babiou Gorou, Ľudový, Prameň Krokava, Medokýš v búdke, Bory, Vajcovka v lese, Irena, Prameň na lúke, Banský, Prameň Lahôdka, Prameň Hrona, Rudolf, Kyselka na pasienku, Prameň vajcovka, Vajcovka, Svätený I., Viera, Sírny prameň II., Kyselka, Vápenný prameň, Sírny prameň v potoku, Nový prameň, Vajcovka, Kvašná voda, Prameň Cirochy, Vajcovka 1, Medokýš, Kadlub pri potoku, Kyselka v Brezinách, Kyselka, Sírny prameň I., prameň, Vajcovka 2, Nadej, Prameň Andrej, Na pasienku I., Šťavica, prameň, Vajcovka, Prameň pod pílou, Na pasienku III., Vajcovka, Prameň pod Kameničkou, Veronika LZ - 6, Doskový prameň, Murovaný prameň, Vajcovka, Prameň v Slánom jarku, Vajcovka, prameň, Prameň pri Lohotu, prameň, Sírny prameň v lese, Bindt, Sírny prameň I., Rakytie dolný

Prameň, Slovensko:, 14 z 17

prameň, prameň, Kvašná voda, prameň, Slatina I, Medokýš Hlinavá, prameň, prameň, Ščavica, Prameň za Predpolomou, prameň, Vajcovka-Lazy, prameň, Horný prameň, Slatina II, Medokýš pred Starým mlynom, Sírny prameň, Vajcovka, Prameň kvašná voda pri kríži 2, Vajcovka, prameň, Prameň pri potoku, Medokýš, Prameň kvašná voda pri kríži, Kyselka I., prameň, prameň, Dolná Kyslá, prameň, Ľudový prameň, Sírny medokýš, Anna, Slatina pod lesom, Prameň pred Hlbokým, prameň, Ráztoky, Kyselka, Malužinská kyslá voda, Výver, Švabľovka, Prameň, Prameň v skruži, Vajcovka, prameň, Prameň v lese, Nový prameň, prameň, Kúpeľný prameň, Hermanovská studnička, Medokýš pod lesom, prameň, prameň, Minerálny prameň, Vajcovka za tyšačku, Švabľovka v lese, Kyslá pod obecnou lúkou, prameň, Nový medokýš, Medokýš, Prameň v potoku

Prameň, Slovensko:, 15 z 17

Jóni studňa, prameň, Jasenianska kyslá, Prameň pod Žiarom I, Prameň pri potoku, Na Šolavej, studnička, Starý medokýš, Studnička Nová Ves nad Žitavou, Prameň kyslá voda, prameň, prameň, Vajcovka pri potoku, Prameň pod Žiarom II, Cenovský medokýš, Medokýš pod horou, Alžbeta, Bešenovský Medokýš, Prameň nový, Rakytov, prameň, Vajcovka, prameň, studnička pod Poľanou, Dolný Medokýš, Výver z meliorácie, Prameň pri kríži, Vajcovka, prameň, prameň, Suchá vyvieračka, Šťavica, prameň, prameň, prameň, prameň, Kvašnica na lúke, Suchá vyvieračka, prameň, Švabľovka, Medokýš, Horný medokýš, Jazierko, Prameň pri poľnej ceste, Prameň, prameň, Kadlub v budke, Studienka v Potekoch, Vajcovka na ľavom brehu potoka, Medvedie, prameň, Slatina na Hôrke I, Prameň Kubina, prameň, Kvašná voda, Kyselka, Dolná Chocholanská kyselka, Kadlub, Prameň Kumštová, prameň

Prameň, Slovensko:, 16 z 17

Kadlub I., Prameň na lúke, Studnička, prameň, Prameň Prevrat, Krasový prameň Ignác, Kyselka Okšov mlyn, prameň, Horný medokýš, Lazce I., Prameň v olšine, Margita, Kadlub pod Krigovou horou, Prameň pod Prieľačinou, Vajcovka, prameň, prameň, prameň, Prameň pri ceste, Vajcovka Regrund, prameň, Dikula, prameň, prameň, Horná Kyslá, Prameň pred kaplnkou, Turianka, Medokýš v lese, Prameň za záhradami, Medokýš Pektorová, prameň, prameň, prameň, Pod močiarom veľký prameň, Prameň v lese, prameň, U Kurčíkov, Vajcovka 1, prameň, Prameň za travertínovým lomom, prameň, Prameň Hrončok, prameň, Sírny prameň, prameň, prameň, Bachláč na lúke, Prameň za rybníkom, Horná Chocholanská kyselka, Švabľovka, prameň, prameň, Prameň pri bani, Medokýš, Kadlub, prameň, Sírny prameň, Prameň pod cestou, Prameň pri hruške, prameň

Prameň, Slovensko:, 17 z 17

Prameň zo štôlne, Prameň v potoku, prameň, Kyselka na Huku I, občasná vyvieračka, Prameň Horná Kyslá, Tri pramene v potoku, Prameň na lúkach, prameň, prameň, Studnička, Vajcovka pri lesnej ceste, Studnička, prameň, Medokyš, Prameň na hornom konci, Očný prameň, Nový prameň v lese, Pri kaplnke, Smradľavá voda, Prameň v lese, Prameň za les.škôlkou, prameň, prameň, prameň, prameň, Hutník, Červený medokýš, prameň, prameň, Medokýš pod chatou, Očianka, občasná, Vajcovka II., Prameň pri moste, Vajcovka, prameň, prameň, prameň, Medokýš Kúty

prameň inde

Stredné Slovensko (1431x), Žilinský kraj (1025x), Východné Slovensko (840x), Liptov (640x), Banskobystrický kraj (623x), Prešovský kraj (553x), Západné Slovensko (526x), okres Ružomberok (494x), Veľká Fatra (421x), Trenčiansky kraj (416x), Košický kraj (393x), Nízke Tatry (342x), okres Liptovský Mikuláš (294x), Ružomberok (201x), Spiš (193x), Horehronie (183x), okres Brezno (171x), Liptovská kotlina (164x), Malé Karpaty (163x), Bratislavský kraj (151x), okres Považská Bystrica (143x), okres Košice - okolie (134x), Gemer (130x), okres Banská Bystrica (115x), okres Prešov (112x), okres Žilina (111x), okres Gelnica (99x), Mikroregión Ekológ (99x), okres Rožňava (93x), okres Trenčín (92x)

Podobné, Slovensko:

12983x priroda, 6308x vrch, 3276x prameň, 1543x výhľad, 957x jaskyňa, 281x kameň, 263x sedlo, 200x vodopád, 155x prepadlina
Hľadáme pramen, OSM tagy: natural = 'spring'.

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://www.oma.sk/priroda/pramen

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.