Cesta: OMA » príroda » prameň

Prameň, Slovensko

Prameň v Slovensko

V Slovensko sa nachádza viac ako 1000 kusy prameň.

Prameň, Slovensko:, 1 z 17

výver z Diablovej diery, Vrt MA - 2, Święta Góra Jawor, Šťavica, prístrešok, altánok, prameň, prameň, Zbojnícke studničky, Mokrý jarok, prístrešok, altánok, socha, Smokovecká kyselka, Tajch, Horaren Krasnany, prameň, Kubranská kyselka, Krivé jarky, Anička, Pernek 1, Šťavica, prameň, prameň, prameň, Kyselka v Jarkoch, Prameň pri detskej ozdravovni TBC, Minerálna voda Teplica, Nižňanský medokýš, prameň, Anna, Ľudový prameň, prameň, prameň, Veľké Bielice - záhradný bazénik, prameň, prameň, Baldovská, Kúpeľný prameň - 1, Kúpeľný prameň - 2, Kúpeľný prameň - 3, Viera, prameň, prameň, Prameň v Jelšine, Vajcovka I, Jegorovov prameň, prameň, prameň, Klára, Lasce, prameň, prameň, Štiavnik, prameň, Výver pod záhradou č. d. 97, Alžbeta, Selecká kyselka, Krvavá studnička, Prameň Ondrej, Artézska studňa na Majzonovom námestí, Falukút

Prameň, Slovensko:, 2 z 17

prameň, Hlavný prameň, Artézska studňa na Gúgskej ceste, prameň, prameň, Lekársky prameň, prameň Európa, Kyselka pod olivou, Kyselka, Kyslá, Prameň v skruži, Grófska studňa, Prameň pred domom č.229, Šťava, Kvašná voda I., Artézska studňa na ulici M. R. Štefánika, prameň, Prameň na Martinskej, Kvašná voda, Hlohová studnička, prameň, Kamzik, prameň, Matejova studňa, Krivé jarky, Sultánka, Prameň v dome č. 79, Prameň Pod dubom, Podzemný hydrant, Vajcovka, studnička, Debra, Medokýš pri cintoríne, prameň, Prameň Dolná Kyslá, Borkut malý, Čurek, prameň, Vyvieračka, prameň, Za bufetom, prameň, prameň, Ľudový, Vajcovka, Irena, Banský, Kvašná voda, Vojtech, Viera, Ilona, Prameň v potoku, Prameň pri dom. č. 70, Kramárska studňa, prameň, Prameň, Vajcovka 1, Kúpeľný prameň, Vajcovka 2, Medokýš

Prameň, Slovensko:, 3 z 17

Pitný prameň Ifigénia, Prameň vedľa brány, prameň, Studnička, Sirkový prameň, Studnička, Rudolf, Teplý prameň, prameň Linda, prameň, Buganka, prameň, prameň, Vrt TSM-2, prameň, Nový prameň, prameň, Dlhá siaha, Mitická, Prameň u A. Vrábaka, prameň, Kadlub v Španej doline, Artézska studňa na Námestí P. O. Hviezdoslava, prameň, Vrt ŠHG-1, prameň, Na konci dediny, Prameň pri bráne Grešu, prameň, prameň, prameň, prameň, Artézska studňa na Tajovského, Prameň na Kláštorskej, Vrt ŠHG-2, prameň, prameň, prameň, prameň, Salvator I., Kadlubek, prameň, Štefan vrt CH - 1, prameň, prameň, Dastinská kyselka, prameň, Prameň Bizovo, prameň, Nový prameň, prameň, Prameň v hone Kopaná, prameň, Kyselka, Pavlovský minerálny prameň, prameň, Artézsky prameň, Termálny prameň Zlá voda, Kráter, rúra

Prameň, Slovensko:, 4 z 17

prameň Rimavice, prameň, prameň, Prameň Slatina na Zárieči, prameň, Prameň Mon Repos, Kadlub na svahu, prameň, prameň, prameň, Sliačanská minerálka, Prameň pod Grigerovou záhradou, prameň, Artézska studňa na Andovskej ceste, prameň, prameň Veterníček, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Maštinská voda, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň spod Berezinok, prameň, vyvieračka "Studnička", prameň, prameň, Hostcová voda, Malý Slavín, vyvieračka, Vyvieračka Forrás, prameň, vyvieračka, Prameň vytekajúci zo stromu, Prameň pri ceste, Maralov, Kvašná voda, prameň, Židova voda, prameň, prameň, Vyvieračka Pivničná diera, Studnička, prameň, prameň, Prameň Šindolka, Apollo, Medokýš, Záhoračka, prameň, prameň, prameň, Pramen jozefkovo udolie, Bazén u Michala Budaja, prameň, Kúpeľný kráter

Prameň, Slovensko:, 5 z 17

Jasenianska kyslá, Prameň pri družstve, prameň, prameň, Prameň za domom č. 494, Anna, prameň, Kvašná voda, Na láne, Prameň u Michala Budaja, Slatvina, Prameň pri Hájovni, prameň, prameň, Pod Pätkovom, prameň, prameň, prameň, Prameň pod dedinou, prameň, Zbojníčka, Nový prameň, Kyselka v Račkovej doline, Nový Polom, Rakytová, Brúska, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň v potoku, Čičkov žliebok, Zástupy, prameň, prameň, prameň, prameň, Himligárka, Prameň Ladislava Chudíka, Bruchačka, Legy, prameň, prameň, Prameň nad potokom, prameň, Prameň pri kaplnke, Žliabok, prameň, Vajcovka pred hájovňou, prameň, Studnička, prameň, Prameň pre jasienok, prameň, Studnička, Nový kadlub, prameň, termal, Prameň Boženy Nemcovej, Kyselka

Prameň, Slovensko:, 6 z 17

Prameň Kalvária, Prameň v obci, prameň, Cemjata, Tri studničky, prameň, prameň, prameň, Prameň v štôlni, prameň, Pillerov prameň, Nový Matúš, prameň, Hoštečná studnička, Termal, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Salamandria studnička, prameň, prameň, Hlávka, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Studnička, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň nad Slatinou, Kyselka, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň sv. Bruna, prameň, Studnička U Vodníka, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň

Prameň, Slovensko:, 7 z 17

prameň, Linhartovka (Kyslá), Prameň Telep I, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Studnička u Dudúka, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Sčensný, prameň, prameň, prameň, prameň, Pri pošte VR-2, prameň, prameň, Artézka voda, prameň, Sidanka, prameň, Pokoj, prameň, prameň, prameň, Studnička na rázcestí, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň Panny Márie, prameň, Žliebok na Teplici, Studnička, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Šťavica Torey, prameň, prameň, prameň, prameň, Malá Vydrica, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň

Prameň, Slovensko:, 8 z 17

prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň na hornom konci, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň 1955-2015, Prameň v obci, prameň, prameň, Rinička, prameň, prameň, Kadlub, studnička, prameň, prameň, prameň, prameň Hnilca, prameň, prameň, prameň, prameň, Kadúbek, prameň, Prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Artézska studňa, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň sv. Jána Nepomuckého, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň

Prameň, Slovensko:, 9 z 17

prameň, prameň, Studnička, Poľana, Dolný výver, prameň, prameň, Dobrá voda, prameň, Horný prameň, prameň, Katarínkin prameň, prameň, prameň, prameň, Johanská studnička, Kúpeľný bazén l., Kúpeľný bazén ll., prameň, prameň, Prameň Pipitka, prameň, Studnička, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Márna, Lipinská studnička, prameň, prameň, prameň, Hadbavna, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Svätého Ladislava, Medokýš Podsuchá, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Hraškova studnička, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň

Prameň, Slovensko:, 10 z 17

Prameň Kováčová, prameň, Prameň, prameň, Medené hámre, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň pod Vápennou, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Pramienka, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, svätého Jána, prameň, prameň Polom, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň Adam, prameň, prameň, Prameň Kyslá, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Muflónka, prameň, studnička, prameň, prameň, prameň, prameň, U hlavnej kaplnky Zosnutia (Uspenija) Presvätej Bohorodičky, svätý Hubert, prameň, Železná studnička, prameň pod Grúnikom, prameň, prameň, Kvašna voda

Prameň, Slovensko:, 11 z 17

Mexico, prameň, Jasienky, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Vyvieračka, prameň, prameň, prameň, prameň, Studnička, Geretsch, prameň, prameň, Studený prameň, prameň, prameň, Prameň, Vajcovka, prameň, prameň, Popík, Jánošík, Zlatá studnička, Studnička pod Dubom, prameň, socha, Prameň na Rovienke, prameň, prameň, Šenkárka pod Stániskom, Svätá studňa, prameň, prameň, Prameň na Pivonkovej, prameň, prameň, Žimerová, prameň, prameň, prameň, prameň pod Skalkou, Gašparské, prameň, prameň, Jarošova studnička, Jánov prameň, Máriin prameň

Prameň, Slovensko:, 12 z 17

prameň, Partizánska lúka, prameň, Štúrova lavička, Brezinská kyselka, Jastrabská kyselka, prameň, Studnička pod Kobylou (Biele skaly), prameň, Františkov prameň, Studnička 2. rybník, Dlhá lúka, Prameň pod Tlstou horou, 2. Kameňolom, Urbanka, prameň, Pernek 2, Pernek 3, Havrilová, Orechovská kyselka, prameň, prameň, Kyselka na Patrovci, Turnianska kyselka, Polomská studnička, Pernecka Bana, prameň, Drieňová studnička, Soblahovska Kyselka, Kovačička, Dolňanská kyselka, Kyslá voda v lese, Pernecky Vrt, Brezovica, Bralo, Tri studničky, Minerálny prameň Bôrova Sihoť, Tri studničky, Jastrabská, Záblatská kyselka, Hrabovský medokýš, Tri studničky, prameň, Kyselova studnička, prameň, Burkova Studnička, prameň, Hanzlíková kyselka pod vŕbou, Limbašska vyvieračka, prameň, Prameň v lese, Prameň Bieleho Váhu, prameň, Medokýš, Krúdyho prameň, prameň, Bystricanov Kut, Sírový prameň, Prameň Šťavica, prameň

Prameň, Slovensko:, 13 z 17

Vojenská cesta, Prameň Delená voda, Fertéšská studňa, Psotka dom, Stupavienka, Podlysecký (Prdľavka), Ščava, Kvašná voda, Prameň v lese, Ludrová, Prameň v potôčku, Prameň v lese, pod Hajdúchom, Prameň dolná kyslá, Prameň v jarku, Prameň Zlatničky horný, Kyselka v Krásnej doline, Prameň v kadlube, Šťavica, Horná Kyslá, Prameň kyslá, Šenkárka 02, Medokýš, Šenkárka 01, Prameň v lese, Mazáčka, Kyselka, Kyselka, Vyšňanský medokýš, Chyžka, Kadlub, Vajcovka pod Šarovkou, Švabľovka - prameň v lese, Medokýš pri ihrisku, Vydrica, Prameň Čierneho Váhu, Svätého Kríža, Prameň pri vile Kotva, U Kurucov, Betónova skruž pod Tlstou horou, Svätého Ondreja, Prameň v lese, Kyselka pod Bôrom, Prameň na dvore č. d. 3, Divá kyslá, Prameň na lúke, Prameň nad Veľkou kyslou, Záluská kyselka, Medokýš pri novom moste, Marina, Kyselka, Medokýš, Medokýš, Medokýš, Kadlub pri mlyne, Vajcovka za Hviezdoslavovou horárňou, Vajcovka v lese, Švabľovka v Kostolnom hone, Vajcovka pod Pilskom, Prameň vajcovka

Prameň, Slovensko:, 14 z 17

Bory, Prameň na lúke, Vajcovka, Vajcovka v lese, Vajcovka pod Babiou Gorou, Prameň Krokava, Medokýš v búdke, Svätený I., Kyselka na pasienku, Vajcovka, Prameň Hrona, Prameň Lahôdka, Sírny prameň II., Vajcovka, Kvašná voda, Vajcovka 1, Kadlub pri potoku, Kyselka, prameň, Nadej, Sírny prameň I., Vápenný prameň, Vajcovka 2, Sírny prameň v potoku, Nový prameň, Kyselka v Brezinách, Prameň Cirochy, Kyselka, Medokýš, Murovaný prameň, Prameň pod Kameničkou, Na pasienku I., Veronika LZ - 6, Na pasienku III., Doskový prameň, Prameň Andrej, Šťavica, Vajcovka, prameň, Vajcovka, Vajcovka, Prameň pod pílou, Prameň v Slánom jarku, prameň, Biela vyvieračka, Sírny prameň v lese, Rakytie dolný, Bindt, Vajcovka, Sírny prameň I., Prameň pri Lohotu, prameň, Medokýš Hlinavá, Ščavica, Slatina I, Horný prameň, prameň, Prameň za Predpolomou, prameň, Vajcovka-Lazy

Prameň, Slovensko:, 15 z 17

prameň, Slatina II, prameň, prameň, prameň, Kvašná voda, prameň, Dolná Kyslá, prameň, Kyselka I., Sírny prameň, prameň, Vajcovka, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň kvašná voda pri kríži 2, Medokýš pred Starým mlynom, Prameň pri potoku, Vajcovka, prameň, prameň, prameň, Prameň kvašná voda pri kríži, prameň, Medokýš, Medokýš pod lesom, Kúpeľný prameň, prameň, prameň, prameň, Jóni studňa, Výver, Malužinská kyslá voda, Vajcovka za tyšačku, prameň, Kyselka, Ráztoky, Prameň v potoku, prameň, Prameň v skruži, Švabľovka, Švabľovka v lese, prameň, Prameň, Slatina pod lesom, prameň, Sírny medokýš, Prameň v lese, Nový prameň, prameň, Kyslá pod obecnou lúkou, Vidlicový potok, Medokýš, Vyvieranie, Hermanovská studnička, Vajcovka, Minerálny prameň, Prameň pred Hlbokým

Prameň, Slovensko:, 16 z 17

Nový medokýš, Prameň pod Žiarom I, Kadlub v budke, Prameň pri kríži, Šťavica, prameň, studnička pod Poľanou, Medvedie, Kvašnica na lúke, prameň, Studnička Nová Ves nad Žitavou, Bešenovský Medokýš, studnička, Vajcovka, Prameň kyslá voda, prameň, Vajcovka pri potoku, Vajcovka na ľavom brehu potoka, Dolný Medokýš, Horný medokýš, Na Šolavej, prameň, prameň, Rakytov, prameň, Prameň pri poľnej ceste, prameň, prameň, prameň, Suchá vyvieračka, Vajcovka, pod Studenou dierou, prameň, Medokýš pod horou, prameň, prameň, Prameň, Prameň pri potoku, Prameň nový, Suchá vyvieračka, Starý medokýš, Švabľovka, Medokýš, Výver z meliorácie, Jazierko, Studienka v Potekoch, Prameň pod Žiarom II, prameň, Cenovský medokýš, prameň, prameň, Prameň v potoku, Prameň pred kaplnkou, Sírny prameň, Prameň Kubina, Prameň v olšine, Medokýš, Dikula, Studnička, Kadlub

Prameň, Slovensko:, 17 z 17

Kadlub I., Kadlub pod Krigovou horou, prameň, Vajcovka, prameň, prameň, Slatina na Hôrke I, prameň, prameň, Turianka, prameň, prameň, Tri pramene v potoku, prameň, prameň, Vajcovka Regrund, Kvašná voda, Margita, Prameň zo štôlne, Prameň pod Prieľačinou, Kyselka, prameň, Prameň pri bani, Vajcovka 1, Kyselka Okšov mlyn, U Kurčíkov, prameň, prameň, Kyselka na Huku I, Krasový prameň Ignác, Pod močiarom veľký prameň, prameň, prameň, Prameň Horná Kyslá, Prameň za záhradami, prameň, prameň, Lazce I., Prameň pod cestou, Prameň pri hruške

prameň inde

Stredné Slovensko (1521x), Žilinský kraj (1100x), Východné Slovensko (858x), Liptov (700x), Banskobystrický kraj (647x), Prešovský kraj (567x), Západné Slovensko (545x), okres Ružomberok (539x), Veľká Fatra (467x), Trenčiansky kraj (430x), Košický kraj (400x), Nízke Tatry (371x), okres Liptovský Mikuláš (312x), Ružomberok (235x), Spiš (193x), Horehronie (188x), okres Brezno (180x), Liptovská kotlina (168x), Malé Karpaty (166x), Bratislavský kraj (154x), okres Považská Bystrica (144x), okres Košice - okolie (138x), Gemer (134x), okres Banská Bystrica (119x), okres Prešov (118x), okres Žilina (113x), Mikroregión Ekológ (101x), okres Gelnica (101x), okres Martin (98x), okres Trenčín (94x)
prameň v Stredné Slovensko
prameň v Žilinský kraj
prameň v Východné Slovensko

Podobné, Slovensko:

14630x priroda, 7400x vrch, 3423x prameň, 1592x výhľad, 1035x jaskyňa, 485x sedlo, 289x kameň, 224x vodopád, 182x prepadlina
Hľadáme pramen, OSM tagy: natural = 'spring'.
ilustračný obrázok k Prameň, Slovensko

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://www.oma.sk/priroda/pramen

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.