Cesta: OMA » stravovanie » pitná voda

Pitná voda, Slovensko

Pitná voda v Slovensko

V Slovensko sa nachádza viac ako 1000 kusy pitná voda.

Pitná voda, Slovensko:, 1 z 17

Vrt H-1, výver z Diablovej diery, Vrt MA - 2, Święta Góra Jawor, Šťavica, prístrešok, altánok, prameň, prameň, Zbojnícke studničky, Mokrý jarok, prístrešok, altánok, socha, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Smokovecká kyselka, pitná voda, Prameň Kollar, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Tajch, pitná voda, Horaren Krasnany, prameň, Vrt HV - 31, Vrt TT-2, Kubranská kyselka, Krivé jarky, Živena TJ-3, Vrt B - 4, Anička, Pernek 1, Šťavica, prameň, Kyselka v Jarkoch, prameň, prameň, Prameň pri detskej ozdravovni TBC, Nižňanský medokýš, Minerálna voda Teplica, prameň, prameň, Ľudový prameň, Anna, Horný Badín, prameň, Veľké Bielice - záhradný bazénik, pitná voda, Baldovská, prameň, prameň, Viera, Kúpeľný prameň - 3, Kúpeľný prameň - 2, Kúpeľný prameň - 1, prameň, Prameň v Jelšine, Vajcovka I, Jegorovov prameň

Pitná voda, Slovensko:, 2 z 17

prameň, Vrt LŠH-1, prameň, Medokyš, prameň, Klára, Štiavnik, Lasce, prameň, prameň, prameň, Výver pod záhradou č. d. 97, Selecká kyselka, pitná voda, Alžbeta, Antonín, prameň, Artézska studňa na Majzonovom námestí, Krvavá studnička, Falukút, Prameň Ondrej, prameň Európa, Artézska studňa na Gúgskej ceste, prameň, Lekársky prameň, prameň, Hlavný prameň, Kyselka pod olivou, Kyselka, Šťava, Vrt B-6, Grófska studňa, Prameň v skruži, Kyslá, Prameň pred domom č.229, Kvašná voda I., Vojtech II, Studňa, Kvašná voda, Artézska studňa na ulici M. R. Štefánika, Hlohová studnička, prameň, Vojtech I, Jozef II Z-1, Prameň na Martinskej, Kamzik, prameň, Krivé jarky, Matejova studňa, prameň, Sultánka, Podzemný hydrant, Prameň Pod dubom, Prameň v dome č. 79, prameň, Vajcovka, Čurek, Kováčová, prameň, Borkut malý

Pitná voda, Slovensko:, 3 z 17

Medokýš pri cintoríne, Prameň Dolná Kyslá, Debra, studnička, Vyvieračka, prameň, Za bufetom, prameň, prameň, Banský, Vojtech, Irena, Ľudový, Ilona, Viera, Vajcovka, Kvašná voda, Prameň pri dom. č. 70, Pitný prameň Ifigénia, Medokýš, Prameň v potoku, Vajcovka 1, Vajcovka 2, Prameň, Kúpeľný prameň, Kramárska studňa, prameň, prameň Linda, Studnička, Studnička, prameň, Rudolf, Prameň vedľa brány, Buganka, prameň, Teplý prameň, Valentína BJ-101, Sirkový prameň, prameň, prameň, prameň, Nový prameň, Vrt TSM-2, prameň, Na konci dediny, Vrt ŠHG-1, Kadlub v Španej doline, Dlhá siaha, Prameň u A. Vrábaka, Vrt KB - 1, Vrt PK - 36, prameň, prameň, prameň, Mitická, Artézska studňa na Námestí P. O. Hviezdoslava, prameň, prameň, Prameň na Kláštorskej, prameň

Pitná voda, Slovensko:, 4 z 17

prameň, Salvator I., prameň, prameň, Prameň pri bráne Grešu, prameň, Artézska studňa na Tajovského, prameň, Vrt ŠHG-2, prameň, Nový prameň, prameň, Prameň Bizovo, Kadlubek, prameň, Dastinská kyselka, Štefan vrt CH - 1, prameň, prameň, prameň, Prameň v hone Kopaná, prameň, Artézsky prameň, Termálny prameň Zlá voda, Lenkey, Bystrica, Prameň Mon Repos, Kráter, Prameň Slatina na Zárieči, Kyselka, prameň, prameň, Adam, prameň Rimavice, Pavlovský minerálny prameň, prameň, prameň, Kadlub na svahu, prameň, rúra, prameň, prameň, Artézska studňa na Andovskej ceste, prameň, Prameň pod Grigerovou záhradou, Sliačanská minerálka, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň Veterníček, prameň, Maštinská voda, prameň, prameň, Horná Kyslá, prameň, prameň, Prameň spod Berezinok

Pitná voda, Slovensko:, 5 z 17

Maralov, prameň, prameň, prameň, vyvieračka, Prameň vytekajúci zo stromu, Prameň pri ceste, Vyvieračka Forrás, vyvieračka, Židova voda, Malý Slavín, prameň, prameň, Hostcová voda, Kvašná voda, vyvieračka "Studnička", Studnička, prameň, Kúpeľný kráter, prameň, Prameň Šindolka, prameň, Pramen jozefkovo udolie, Medokýš, Apollo, Bazén u Michala Budaja, Jasenianska kyslá, Vyvieračka Pivničná diera, prameň, Prameň pri družstve, Záhoračka, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň za domom č. 494, Kvašná voda, Na láne, Slatvina, Prameň u Michala Budaja, prameň, prameň, Anna, Prameň pri Hájovni, prameň, Brúska, prameň, prameň, Zbojníčka, Pod Pätkovom, Kyselka v Račkovej doline, Prameň pod dedinou, Prameň v potoku, prameň, prameň, Čičkov žliebok, prameň, Rakytová, prameň

Pitná voda, Slovensko:, 6 z 17

Zástupy, prameň, Nový prameň, Slatina pri Turci, Nový Polom, prameň, prameň, prameň, Prameň Ladislava Chudíka, pitná voda, Himligárka, Žliabok, prameň, prameň, Prameň pri kaplnke, prameň, prameň, prameň, Legy, Uňatínsky mlyn, Bruchačka, Prameň nad potokom, prameň, prameň, prameň, Vajcovka pred hájovňou, prameň, prameň, prameň, Prameň pre jasienok, Nový kadlub, Studnička, Studnička, Vrt na ulici Zdenka Nejedlého, Prameň Boženy Nemcovej, Kyselka, Cemjata, prameň, Prameň v obci, Prameň Kalvária, Tri studničky, termal, prameň, prameň, prameň, Pillerov prameň, prameň, Prameň v štôlni, Termal, prameň, Nový Matúš, prameň, prameň, prameň, Hoštečná studnička, prameň, prameň, Salamandria studnička, prameň, Hlávka

Pitná voda, Slovensko:, 7 z 17

prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň nad Slatinou, prameň, prameň, prameň, prameň, Kyselka, prameň, Studnička, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Pokoj, Artézka voda, prameň, prameň, Linhartovka (Kyslá), Sidanka, prameň, studňa, Prameň sv. Bruna, prameň, prameň, prameň, Prameň Telep I, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Sčensný, prameň, prameň, prameň, Pri pošte VR-2, prameň, prameň, prameň, prameň, Studnička u Dudúka, prameň, prameň

Pitná voda, Slovensko:, 8 z 17

prameň, prameň, prameň, prameň, Studnička U Vodníka, prameň, Šťavica Torey, prameň, Studnička na rázcestí, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Studnička, prameň, prameň, prameň, Prameň Panny Márie, Žliebok na Teplici, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Malá Vydrica, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň 1955-2015, studňa, Prameň na hornom konci, prameň, prameň, prameň, Kadlub, prameň

Pitná voda, Slovensko:, 9 z 17

prameň, prameň, Prameň v obci, Rinička, prameň, prameň, studnička, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň, prameň, prameň Hnilca, prameň, prameň, prameň, Artézska studňa, prameň, Prameň sv. Jána Nepomuckého, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Kadúbek, prameň, prameň, prameň, prameň, Poľana, prameň, Studnička, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Katarínkin prameň, prameň, Dobrá voda, prameň, Kúpeľný bazén l., Kúpeľný bazén ll., Horný prameň, prameň, prameň, Prameň Pipitka, Dolný výver, Studnička, prameň

Pitná voda, Slovensko:, 10 z 17

prameň, prameň, Johanská studnička, prameň, prameň, prameň, Kyslá voda, Márna, prameň, prameň, prameň, prameň, Hadbavna, prameň, prameň, prameň, Lipinská studnička, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Medokýš Podsuchá, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, studňa, prameň, Prameň, prameň, prameň, Medené hámre, prameň, Hraškova studnička, Svätého Ladislava, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň Kováčová, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Pramienka, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň

Pitná voda, Slovensko:, 11 z 17

prameň, prameň, Prameň pod Vápennou, svätého Jána, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň Adam, prameň Polom, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň Kyslá, Muflónka, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, studnička, prameň, prameň, prameň, svätý Hubert, U hlavnej kaplnky Zosnutia (Uspenija) Presvätej Bohorodičky, Železná studnička, prameň, prameň, Kvašna voda, prameň pod Grúnikom, prameň, prameň, prameň, prameň, Mexico, Jasienky, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Vyvieračka, prameň, prameň

Pitná voda, Slovensko:, 12 z 17

prameň, prameň, prameň, Studnička, prameň, prameň, Studený prameň, Geretsch, prameň, Prameň, prameň, prameň, prameň, Popík, Vajcovka, Jánošík, pitná voda, Zlatá studnička, Studnička pod Dubom, prameň, Prameň na Rovienke, socha, prameň, prameň, Šenkárka pod Stániskom, Svätá studňa, prameň, Prameň na Pivonkovej, prameň, Žimerová, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň pod Skalkou, Gašparské, prameň, prameň, Jarošova studnička, Jánov prameň, Máriin prameň, prameň, pitná voda, Partizánska lúka, pitná voda, prameň, Štúrova lavička, pitná voda, Brezinská kyselka, Jastrabská kyselka, prameň, pitná voda, Pitný pavilón, Studnička pod Kobylou (Biele skaly), prameň, Františkov prameň, pitná voda, Prameň pod Tlstou horou, Studnička 2. rybník

Pitná voda, Slovensko:, 13 z 17

Dlhá lúka, pitná voda, 2. Kameňolom, Urbanka, pitná voda, prameň, pitná voda, pitná voda, Pernek 3, Pernek 2, Havrilová, Fontánka s pitnou vodou, Orechovská kyselka, prameň, prameň, pitná voda, Kyselka na Patrovci, Turnianska kyselka, Polomská studnička, pitná voda, prameň, Drieňová studnička, Soblahovska Kyselka, Pernecka Bana, Kovačička, Dolňanská kyselka, Kyslá voda v lese, pitná voda, Bralo, Brezovica, Pernecky Vrt, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Minerálny prameň Bôrova Sihoť, Tri studničky, pitná voda, Tri studničky, Záblatská kyselka, Jastrabská, Hrabovský medokýš, pitná voda, Tri studničky, pitná voda, pitná voda, prameň, Kyselova studnička, Podlanický medokýš, pitná voda, prameň, Burkova Studnička, pitná voda, pitná voda, pitná voda, prameň, Fontánka s pitnou vodou, Limbašska vyvieračka, Hanzlíková kyselka pod vŕbou, pitná voda

Pitná voda, Slovensko:, 14 z 17

Prameň v lese, Prameň Bieleho Váhu, pitná voda, prameň, pitná voda, prameň, Krúdyho prameň, prameň, Medokýš, pitná voda, Prameň Šťavica, pitná voda, Bystricanov Kut, Sírový prameň, pitná voda, pitná voda, pitná voda, prameň, Vojenská cesta, Prameň Delená voda, Herkules, Fertéšská studňa, Anna, Napoleon, Klára, pitná voda, Hlavný prameň, Alžbeta, Lekársky prameň, Prameň v lese, Psotka dom, Stupavienka, pitná voda, Podlysecký (Prdľavka), Ščava, Kvašná voda, pod Hajdúchom, pitná voda, Prameň v lese, Ludrová, pitná voda, Prameň dolná kyslá, Vrt HV-103, Prameň Zlatničky horný, Kyselka v Krásnej doline, pitná voda, Prameň v kadlube, Šťavica, Prameň v jarku, Prameň v potôčku, pitná voda, Prameň kyslá, Šenkárka 02, Medokýš, Horná Kyslá, pitná voda, Šenkárka 01, pitná voda, Kyselka, Vyšňanský medokýš

Pitná voda, Slovensko:, 15 z 17

Mazáčka, Chyžka, Švabľovka - prameň v lese, pitná voda, Kyselka, Vajcovka pod Šarovkou, Prameň v lese, Kadlub, Svätého Kríža, Vydrica, Medokýš pri ihrisku, U Kurucov, Žofia, Betónova skruž pod Tlstou horou, Prameň Čierneho Váhu, pitná voda, Svätého Ondreja, Prameň v lese, Prameň pri vile Kotva, pitná voda, Divá kyslá, Vrt B-1, pitná voda, Prameň nad Veľkou kyslou, Prameň na dvore č. d. 3, pitná voda, pitná voda, Prameň na lúke, Vrt B-4, Záluská kyselka, Kyselka pod Bôrom, Medokýš pri novom moste, Medokýš, Vajcovka v lese, Kyselka, Švabľovka v Kostolnom hone, pitná voda, Medokýš, Kadlub pri mlyne, Vajcovka za Hviezdoslavovou horárňou, pitná voda, Vajcovka pod Pilskom, Marina, pitná voda, Medokýš, Svätený I., Vajcovka, Vajcovka v lese, Kyselka na pasienku, Bory, Prameň vajcovka, Vajcovka, Prameň Krokava, Medokýš v búdke, Vajcovka pod Babiou Gorou, pitná voda, Prameň Hrona, Prameň Lahôdka, pitná voda, Prameň na lúke

Pitná voda, Slovensko:, 16 z 17

Vajcovka, Kyselka, Kvašná voda, Sírny prameň II., Kadlub pri potoku, pitná voda, Medokýš, prameň, pitná voda, pitná voda, Vrt ŠHT - 47, Vajcovka 1, Nový prameň, pitná voda, Vajcovka 2, Kyselka, Kyselka v Brezinách, pitná voda, Vrt J-2, Vápenný prameň, Prameň Cirochy, Nadej, pitná voda, pitná voda, Sírny prameň v potoku, Sírny prameň I., Doskový prameň, Na pasienku I., Vajcovka, prameň, pitná voda, Prameň Andrej, Alexander, Vajcovka, Šťavica, Murovaný prameň, Veronika LZ - 6, Prameň pod Kameničkou, Prameň pod pílou, pitná voda, Na pasienku III., Vajcovka, pitná voda, pitná voda, Biela vyvieračka, Prameň pri Lohotu, Rakytie dolný, prameň, Bindt, Vajcovka, Sírny prameň v lese, Prameň v Slánom jarku, pitná voda, Sírny prameň I., Žarnovica - Lukavica ŽR - 32 Vrt LKC-4, prameň, prameň, Slatina II, Prameň za Predpolomou, Medokýš Hlinavá

Pitná voda, Slovensko:, 17 z 17

Kvašná voda, prameň, pitná voda, prameň, Horný prameň, Stella, prameň, Vajcovka-Lazy, prameň, prameň, prameň, pitná voda, Ščavica, Vrt v záreze železnice, Slatina I, Vrt HV-107, Dolná Kyslá, prameň, Medokýš, Kyselka I., Prameň kvašná voda pri kríži, prameň, prameň, Medokýš pred Starým mlynom, Prameň kvašná voda pri kríži 2, Vajcovka, prameň, Prameň Škvrkovec, prameň, Sírny prameň, Santovka, prameň, Prameň pri potoku, Vajcovka, prameň, prameň, prameň, Vrt HNT-7, prameň, Hermanovská studnička

pitná voda inde

Stredné Slovensko (1625x), Žilinský kraj (1156x), Východné Slovensko (933x), Banskobystrický kraj (740x), Liptov (718x), Západné Slovensko (650x), Prešovský kraj (617x), okres Ružomberok (552x), Veľká Fatra (482x), Trenčiansky kraj (453x), Košický kraj (436x), Nízke Tatry (391x), okres Liptovský Mikuláš (319x), Ružomberok (237x), Spiš (216x), Horehronie (202x), Malé Karpaty (196x), Bratislavský kraj (195x), okres Brezno (191x), Liptovská kotlina (171x), Gemer (152x), okres Košice - okolie (152x), okres Považská Bystrica (146x), okres Banská Bystrica (143x), okres Prešov (122x), okres Žilina (119x), Mikroregión Ekológ (110x), okres Gelnica (106x), okres Rožňava (105x), Bratislava (104x)
pitná voda v Stredné Slovensko
pitná voda v Žilinský kraj
pitná voda v Východné Slovensko

Podobné, Slovensko:

15527x stravovanie, 3796x pitná voda, 3699x pohostinstvo, 3620x reštaurácia, 1296x kaviareň, 1089x rýchle občerstvenie, 573x pizzéria, 556x bar, 189x donáška, 133x ázijská reštaurácia, 110x kebab, 105x hamburger, 101x talianska reštaurácia, 49x verejný gril, 48x pivovar, 44x čína, 36x automat na mlieko, 19x sushi, 19x vegetariánska, 13x čajovňa, 12x indická reštaurácia, 11x pálenica, 9x palacinkáreň
Hľadáme pitna-voda, OSM tagy: amenity = 'drinking_water' or natural = 'spring'.
ilustračný obrázok k Pitná voda, Slovensko

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://www.oma.sk/stravovanie/voda

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.