Cesta: OMA » stravovanie » pitná voda

Pitná voda, Slovensko

Pitná voda v Slovensko

V Slovensko sa nachádza viac ako 1000 kusy pitná voda.

Pitná voda, Slovensko:, 1 z 17

výver z Diablovej diery, Vrt MA - 2, Šťavica, Prameň pod dedinou, Święta Góra Jawor, prameň, prameň, Mokrý Jarok, prístrešok, altánok, socha, Vrt H-1, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Prameň Kollar, Smokovecká kyselka, Horaren Krasnany, prameň, Tajch, Vrt TT-2, Artézska studňa na ulici M. R. Štefánika, Vrt HV - 31, Kubranská kyselka, Živena TJ-3, Vrt B - 4, Šťavica, Pernek 1, Minerálna voda Teplica, Krivé jarky, prameň, prameň, prameň, Veľké Bielice - záhradný bazénik, prameň, prameň, Viera, pitná voda, prameň, Jegorovov prameň, prameň, Prameň v Jelšine, Vajcovka I, prameň, Medokyš, prameň, Baldovská, prameň, prameň, Štiavnik, prameň, Artézska studňa na Majzonovom námestí, Krvavá studnička, Antonín, Falukút, Prameň Ondrej, Vojtech II, Prameň Pod dubom, Vojtech I, prameň, Artézska studňa na Gúgskej ceste

Pitná voda, Slovensko:, 2 z 17

Jozef II Z-1, Kyselka, Za bufetom, Prameň v skruži, Ilona, Studňa, Vrt B-6, Šťava, Prameň pred domom č.229, Kyslá, Grófska studňa, Hlohová studnička, Kvašná voda, prameň, Prameň na Martinskej, prameň, Matejova studňa, Kamzik, Sultánka, prameň, Debra, Anička, prameň, prameň, Borkut malý, studnička, Prameň Dolná Kyslá, Medokýš pri cintoríne, Vajcovka, Čurek, prameň, prameň, prameň, Kvašná voda I., Teplý prameň, Kvašná voda, Vajcovka, Prameň pri dom. č. 70, Vajcovka 2, prameň Veterníček, Vajcovka 1, Medokýš, prameň, Kúpeľný prameň, Prameň v potoku, Prameň, Kramárska studňa, prameň, Krivé jarky, Sirkový prameň, Buganka, prameň, prístrešok, altánok, prameň, Maštinská voda, prameň, prameň, prameň, Dlhá siaha, prameň

Pitná voda, Slovensko:, 3 z 17

Na konci dediny, Kadlub v Španej doline, Prameň u A. Vrábaka, Vrt PK - 36, prameň, Vrt KB - 1, prameň, prameň, Artézska studňa na Námestí P. O. Hviezdoslava, Artézska studňa na Tajovského, prameň, minerálka z vrtu, prameň, prameň, prameň, Prameň na Kláštorskej, prameň, Prameň Bizovo, Dastinská kyselka, prameň, Adam, Bystrica, prameň, prameň, Nový prameň, Kadlubek, Lenkey, Mitická, prameň, Prameň Mon Repos, prameň Rimavice, Prameň Slatina na Zárieči, Artézsky prameň, prameň, prameň, Artézska studňa na Andovskej ceste, Vrt TSM-2, prameň, Sliačanská minerálka, prameň, prameň, Vrt ŠHG-1, prameň, prameň, prameň, Pramen jozefkovo udolie, Vrt ŠHG-2, prameň, Prameň spod Berezinok, Salvator I., Hostcová voda, Prameň pri ceste, Vyvieračka Forrás, prameň, vyvieračka, prameň, prameň, Štefan vrt CH - 1, vyvieračka "Studnička", vyvieračka

Pitná voda, Slovensko:, 4 z 17

Malý Slavín, prameň, Prameň Šindolka, Medokýš, Prameň pri družstve, Pavlovský minerálny prameň, prameň, Záhoračka, prameň, Kúpeľný kráter, prameň, prameň, prameň, Vyvieračka Picničná diera, Apollo, Prameň za domom č. 494, prameň, Na láne, prameň, Slatvina, Prameň pri Hájovni, Kvašná voda, prameň, Rakytová, prameň, prameň, Zástupy, prameň, prameň, Nový Polom, Zbojníčka, Klára, prameň, Čičkov žliebok, Prameň v potoku, Slatina pri Turci, prameň, Brúska, Pod Pätkovom, Kyselka v Račkovej doline, prameň, prameň, prameň, Prameň pri kaplnke, Prameň Ladislava Chudíka, prameň, Himligárka, prameň, prameň, Uňatínsky mlyn, prameň, Legy, Prameň nad potokom, prameň, prameň, Prameň vytekajúci zo stromu, Nový kadlub, Vajcovka pred hájovňou, Vrt na ulici Zdenka Nejedlého, Prameň pre jasienok

Pitná voda, Slovensko:, 5 z 17

Studnička, prameň, Kyselka, prameň, Prameň v obci, Prameň Boženy Nemcovej, prameň, Prameň Kalvária, Cemjata, prameň, prameň, prameň, Nový Matúš, Pillerov prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň v štôlni, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Hlávka, prameň, prameň, Prameň nad Slatinou, prameň, prameň, prameň, Kyselka, prameň, prameň, prameň, Kováčová, prameň, prameň, prameň, Studnička u Dudúka, prameň, prameň, Studnička, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Linhartovka (Kyslá), Sidanka, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň

Pitná voda, Slovensko:, 6 z 17

Pokoj, Prameň Telep I, Artézka voda, prameň, prameň, studňa, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Studnička, Šťavica Torey, Studnička na rázcestí, prameň, Žliebok na Teplici, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň Panny Márie, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Malá Vydrica, prameň, prameň, Hoštečná studnička, prameň, prameň, Prameň na hornom konci, studňa, Prameň v obci, Valentína BJ-101, prameň, prameň, prameň

Pitná voda, Slovensko:, 7 z 17

prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň sv. Jána Nepomuckého, prameň, prameň, Pitný prameň Ifigénia, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Horný prameň, prameň, prameň, prameň, Kúpeľný bazén l., prameň, Dolný výver, Katarínkin prameň, prameň, prameň, Kúpeľný bazén ll., Hadbavna, Prameň Pipitka, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň, prameň, prameň, prameň, Svätého Ladislava, Medokýš Podsuchá, Medené hámre, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň

Pitná voda, Slovensko:, 8 z 17

prameň, Prameň pod Vápennou, prameň, prameň, prameň, prameň Polom, prameň, prameň, Prameň Adam, prameň, svätého Jána, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň Kyslá, prameň, prameň, prameň, prameň, studnička, Muflónka, prameň, prameň, prameň, U hlavnej kaplnky Zosnutia (Uspenija) Presvätej Bohorodičky, prameň pod Grúnikom, Kvašna voda, svätý Hubert, prameň, Železná studnička, prameň, prameň, Mexico, Jasienky, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, pitná voda, Partizánska lúka, prameň, Studnička, Studený prameň, prameň, prameň, Prameň pod Grigerovou záhradou, Prameň, Popík, Vajcovka, Bazén u Michala Budaja, prameň, Termal, prameň, Prameň u Michala Budaja, Zlatá studnička

Pitná voda, Slovensko:, 9 z 17

Jánošík, Studnička pod Dubom, prameň, prameň, socha, Prameň na Rovienke, prameň, prameň, Svätá studňa, prameň, Prameň na Pivonkovej, Prameň Kováčová, prameň, prameň pod Skalkou, prameň, prameň, Gašparské, prameň, Jarošova studnička, Jánov prameň, Máriin prameň, prameň, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Pitný pavilón, prameň, Štúrova lavička, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, prameň, Jastrabská kyselka, Brezinská kyselka, Studnička pod Kobylou, prameň, Studnička 2. rybník, Dlhá lúka, 2. Kameňolom, pitná voda, Prameň pod Tlstou horou, Urbanka, prameň, Pernek 2, Pernek 3, Havrilová, Orechovská kyselka, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Turnianska kyselka, Kyselka na Patrovci, pitná voda, Polomská studnička, pitná voda, Soblahovska Kyselka, Pernecka Bana, pitná voda, prameň

Pitná voda, Slovensko:, 10 z 17

Drieňová studnička, pitná voda, Kyselka v Jarkoch, Kyslá voda v lese, Dolňanská kyselka, pitná voda, Bralo, Brezovica, pitná voda, pitná voda, Pernecky Vrt, Minerálny prameň Bôrova Sihoť, pitná voda, Tri studničky, Selecká kyselka, Jastrabská, Záblatská kyselka, Hrabovský medokýš, Tri studničky, Nižňanský medokýš, pitná voda, pitná voda, prameň, Tri studničky, Podlanický medokýš, Kyselova studnička, pitná voda, pitná voda, pitná voda, prameň, prameň, pitná voda, Burkova Studnička, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Limbašska vyvieračka, Hanzlíková kyselka pod vŕbou, pitná voda, Prameň Bieleho Váhu, Prameň v lese, Žofia, prameň, pitná voda, Medokýš, prameň, Krúdyho prameň, Sírový prameň, Bystricanov Kut, pitná voda, pitná voda, Nad Kosiarom, prameň, Vojenská cesta, Fertéšská studňa, Stupavienka, pitná voda, Vrt LŠH-1, Kvašná voda, pitná voda

Pitná voda, Slovensko:, 11 z 17

Ščava, pitná voda, Prameň v lese, Podlysecký (Prdľavka), pitná voda, pod Hajdúchom, Ludrová, Kyselka v Krásnej doline, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Prameň Zlatničky horný, Prameň dolná kyslá, Vrt HV-103, Prameň v potôčku, Prameň v kadlube, Prameň v lese, Prameň v jarku, Šťavica, Horná Kyslá, Prameň kyslá, Medokýš, Šenkárka 01, Šenkárka 02, Vajcovka pod Šarovkou, Výver pod záhradou č. d. 97, pitná voda, Chyžka, Kyselka, Vyšňanský medokýš, pitná voda, Kyselka, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Kadlub, Prameň v lese, Švabľovka - prameň v lese, pitná voda, Prameň pri vile Kotva, pitná voda, pitná voda, Prameň pri detskej ozdravovni TBC, Vydrica, Svätého Ondreja, Medokýš pri ihrisku, Betónova skruž pod Tlstou horou, Prameň Čierneho Váhu, Svätého Kríža, pitná voda, U Kurucov, pitná voda, Kyselka pod olivou, Prameň v lese, Prameň nad Veľkou kyslou, Prameň na lúke, Divá kyslá, pitná voda, Záluská kyselka

Pitná voda, Slovensko:, 12 z 17

Vrt B-1, Vrt B-4, Prameň na dvore č. d. 3, Medokýš pri novom moste, Kyselka pod Bôrom, Nový prameň, Kyselka, Medokýš, pitná voda, Marina, Prameň pri bráne Grešu, Kúpeľný prameň - 2, Medokýš, Medokýš, Švabľovka v Kostolnom hone, Kráter, Kúpeľný prameň - 3, Vajcovka za Hviezdoslavovou horárňou, Vajcovka v lese, Kadlub pri mlyne, Vajcovka pod Pilskom, Vojtech, Prameň na lúke, Irena, Vajcovka, Svätený I., Kyselka na pasienku, Ľudový, Prameň Hrona, Rudolf, Santovka, Vajcovka v lese, Prameň Lahôdka, Vajcovka, Viera, Bory, Prameň vajcovka, Prameň Krokava, Prameň v dome č. 79, Vajcovka pod Babiou Gorou, Medokýš v búdke, Banský, pitná voda, Vrt J-2, Kyselka v Brezinách, Sírny prameň II., Sírny prameň I., Vápenný prameň, Prameň Cirochy, Vrt ŠHT - 47, Kyselka, Kvašná voda, Tri studničky, Nadej, Vajcovka 1, Kadlub pri potoku, Vajcovka 2, Medokýš, Nový prameň, Sírny prameň v potoku

Pitná voda, Slovensko:, 13 z 17

Vajcovka, Kyselka, prameň, Doskový prameň, prameň, Šťavica, Vajcovka, Murovaný prameň, Prameň Andrej, Na pasienku I., Vajcovka, Prameň pod Kameničkou, Veronika LZ - 6, Vajcovka, Prameň pod pílou, prameň, Na pasienku III., prameň, Rakytie dolný, prameň, pitná voda, Medokýš Hlinavá, Bindt, Sírny prameň I., Prameň v Slánom jarku, Prameň pri Lohotu, Vajcovka, Žarnovica - Lukavica ŽR - 32 Vrt LKC-4, Sírny prameň v lese, Stella, pitná voda, Vrt v záreze železnice, prameň, Ščavica, prameň, prameň, Vajcovka-Lazy, Prameň za Predpolomou, prameň, prameň, Slatina II, Horný prameň, Štefánik, prameň, Kvašná voda, prameň, Slatina I, Medokýš pred Starým mlynom, prameň, Anna, Prameň pri potoku, Vrt HV-107, Prameň kvašná voda pri kríži, Prameň kvašná voda pri kríži 2, Prameň Grand, Horná Kyslá, Vajcovka, Termálny prameň Zlá voda, pitná voda, prameň

Pitná voda, Slovensko:, 14 z 17

prameň, Vajcovka, Kyselka I., Kyselka, Kadlub na svahu, Dolná Kyslá, pitná voda, Kvašná voda, Vrt HNT-7, Prameň v hone Kopaná, Medokýš, pitná voda, Sírny prameň, prameň, prameň, pitná voda, prameň, Prameň, prameň, Kyselka, Výver, Kúpeľný prameň, Ľudový prameň, Slatina pod lesom, Kyslá pod obecnou lúkou, Ráztoky, Nový prameň, Prameň S-8, prameň, Švabľovka v lese, Prameň v skruži, Nový medokýš, prameň, Prameň v potoku, Ďumbier PJ - 104, Minerálny prameň, Švabľovka, Vajcovka, Prameň v lese, Malužinská kyslá voda, Prameň pred Hlbokým, Hermanovská studnička, Medokýš pod lesom, Kúpeľný prameň - 1, prameň, Medokýš, Vajcovka za tyšačku, Sírny medokýš, Anna, Jóni studňa, prameň, pitná voda, Prameň nový, Vepor PJ - 101, Jazierko, Kvašnica na lúke, Jasenianska kyslá, Medokýš pod horou, Horný medokýš, Vajcovka

Pitná voda, Slovensko:, 15 z 17

Rakytov, Suchá vyvieračka, Medokýš, Prameň pod Žiarom I, pitná voda, Vajcovka na ľavom brehu potoka, prameň, Výver z meliorácie, Vajcovka, Alžbeta, Šťavica pred domom J. Dananaja, Studnička Nová Ves nad Žitavou, Vajcovka pri potoku, prameň, Prameň, Cenovský medokýš, studnička pod Poľanou, studnička, Prameň pod Žiarom II, Medvedie, Vrt BHS-2, Bešenovský Medokýš, Prameň pri potoku, Starý medokýš, Nový prameň, Ondrej BC - 1, Suchá vyvieračka, Švabľovka, Dolný Medokýš, Prameň pri kríži, Na Šolavej, Šťavica, prameň, Prameň kyslá voda, Budiš II B-1, Šťavica, Kadlub v budke, Paula, prameň, prameň, prameň, Studienka v Potekoch, Prameň pri poľnej ceste, Dolná Chocholnaská kyselka, Prameň pred kaplnkou, Kadlub I., Horná Chocholanská kyselka, Vajcovka 1, Prameň Kubina, Prameň za travertínovým lomom, Pod močiarom veľký prameň, Švabľovka, Vajcovka Regrund, Prameň Kumštová, prameň, pitná voda, prameň, Krasový prameň Ignác, Sírny prameň, prameň

Pitná voda, Slovensko:, 16 z 17

Medokýš Pektorová, Prameň Horná Kyslá, Prameň nad dedinou - Hutník, Prameň pod Prieľačinou, prameň, Lazce I., prameň, Prameň na lúke, Prameň Hrončok, Kyselka na Huku I, Kvašná voda, Dikula, prameň, Prameň v potoku, Vrt C-10, U Kurčíkov, prameň, Prameň zo štôlne, Horná Kyslá, Prameň pod cestou, prameň, Prameň Prevrat, pitná voda, prameň, prameň, pitná voda, Prameň pri ceste, Slatina na Hôrke I, pitná voda, Bachláč na lúke, Medokýš v lese, Prameň v olšine, Kyselka Okšov mlyn, Prameň pri bani, prameň, Kadlub pod Krigovou horou, Kadlub, Tri pramene v potoku, Sírny prameň, Prameň pri hruške, Medokýš, Margita, občasná vyvieračka, pitná voda, Prameň v lese, Kyselka, prameň, prameň, prameň, Prameň na lúkach, prameň, Vajcovka, prameň, prameň, Prameň za záhradami, Prameň za rybníkom, Turianka, Kadlub, Šťavica, Smradľavá voda

Pitná voda, Slovensko:, 17 z 17

Dobrá voda spod Borovej, prameň, prameň, Prameň pri hranici, prameň, Dolná Kyslá, Vajcovka, Kyselka pri Topli, prameň, Červený medokýš, Medokyš, Šalviový prameň, Ludrovčianka, prameň, prameň, prameň, Slávička, prameň, prameň, Medokýš v Konskéj, Prameň pri moste, Kyselka v lese II, Vajcovka pri tuneli, Horný medokýš, prameň, prameň, V kaplnke - Mária, Pri kaplnke, Prameň Nazdar, pitná voda, Mikva, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň za kolóniou, Nový prameň v lese, Vajcovka II., Očný prameň, Smerdžačka pod Vaľkuvku

pitná voda inde

Stredné Slovensko (1278x), Východné Slovensko (871x), Žilinský kraj (857x), Banskobystrický kraj (648x), Západné Slovensko (584x), Prešovský kraj (573x), Liptov (477x), Košický kraj (409x), Trenčiansky kraj (403x), okres Ružomberok (369x), Veľká Fatra (307x), Nízke Tatry (291x), okres Liptovský Mikuláš (245x), Spiš (203x), Malé Karpaty (183x), Bratislavský kraj (180x), Horehronie (174x), okres Brezno (171x), okres Košice - okolie (141x), okres Považská Bystrica (140x), Liptovská kotlina (135x), Ružomberok (135x), Gemer (135x), okres Banská Bystrica (118x), okres Prešov (110x), okres Žilina (110x), Mikroregión Ekológ (102x), okres Rožňava (101x), okres Gelnica (99x), Bratislava (95x)

Podobné, Slovensko:

13757x stravovanie, 3481x pohostinstvo, 3302x reštaurácia, 3248x pitná voda, 1111x kaviareň, 946x rýchle občerstvenie, 507x pizzéria, 483x bar, 119x ázijská reštaurácia, 90x talianska reštaurácia, 88x kebab, 85x donáška, 80x hamburger, 47x čína, 42x pivovar, 39x verejný gril, 31x automat na mlieko, 13x čajovňa, 13x sushi, 12x vegetariánska, 11x indická reštaurácia, 9x palacinkáreň
Hľadáme pitna-voda, OSM tagy: amenity = 'drinking_water' or natural = 'spring'.

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://www.oma.sk/stravovanie/voda

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.