Cesta: OMA » stravovanie » pitná voda

Pitná voda, Slovensko

Pitná voda v Slovensko

V Slovensko sa nachádza viac ako 1000 kusy pitná voda.

Pitná voda, Slovensko:, 1 z 17

Smokovecká kyselka, výver z Diablovej diery, Vrt MA - 2, Šťavica, prístrešok, altánok, Prameň pod dedinou, Święta Góra Jawor, prameň, prameň, Mokrý Jarok, prístrešok, altánok, socha, Vrt H-1, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Prameň Kollar, Horaren Krasnany, prameň, Tajch, Vrt HV - 31, Vrt TT-2, Artézska studňa na ulici M. R. Štefánika, Kubranská kyselka, Živena TJ-3, Vrt B - 4, Šťavica, Pernek 1, prameň, prameň, Kyselka v Jarkoch, prameň, Nižňanský medokýš, pitná voda, Minerálna voda Teplica, Krivé jarky, prameň, prameň, prameň, Veľké Bielice - záhradný bazénik, prameň, prameň, Viera, prameň, Vajcovka I, prameň, Prameň v Jelšine, Jegorovov prameň, prameň, Vrt LŠH-1, Medokyš, prameň, prameň, Baldovská, prameň, Medokýš pri cintoríne, Štiavnik, Studňa, prameň, Výver pod záhradou č. d. 97

Pitná voda, Slovensko:, 2 z 17

Selecká kyselka, Prameň Ondrej, Krvavá studnička, Artézska studňa na Majzonovom námestí, Antonín, Falukút, Artézska studňa na Gúgskej ceste, prameň, Prameň Pod dubom, Kyselka pod olivou, Kyselka, Grófska studňa, Vrt B-6, Kyslá, Šťava, Vojtech II, Prameň pred domom č.229, Prameň v skruži, Kvašná voda, Vojtech I, Prameň na Martinskej, Hlohová studnička, Jozef II Z-1, Kamzik, Matejova studňa, prameň, Prameň v dome č. 79, Sultánka, Podzemný hydrant, prameň, Debra, Čurek, prameň, Vajcovka, studnička, Anička, Prameň Dolná Kyslá, prameň, Borkut malý, Za bufetom, Kvašná voda I., prameň, prameň, prameň, Kvašná voda, Vajcovka, Teplý prameň, Ilona, Vajcovka 1, prameň Veterníček, Medokýš, Prameň pri dom. č. 70, prameň, Prameň v potoku, Kramárska studňa, Kúpeľný prameň, prameň, Vajcovka 2, Pitný prameň Ifigénia, Prameň

Pitná voda, Slovensko:, 3 z 17

Sirkový prameň, Prameň vedľa brány, Buganka, prameň, Valentína BJ-101, Krivé jarky, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Kadlub v Španej doline, Vrt KB - 1, Dlhá siaha, Vrt PK - 36, prameň, Na konci dediny, prameň, Prameň u A. Vrábaka, prameň, Artézska studňa na Námestí P. O. Hviezdoslava, Mitická, Artézska studňa na Tajovského, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň na Kláštorskej, prameň, prameň, Nový prameň, prameň, prameň, Prameň Bizovo, prameň, prameň, Dastinská kyselka, Kadlubek, Prameň v hone Kopaná, prameň, Lenkey, Prameň Mon Repos, Bystrica, prameň, prameň, Termálny prameň Zlá voda, prameň, prameň Rimavice, prameň, Adam, Prameň Slatina na Zárieči, Kyselka, prameň, Kadlub na svahu, Artézsky prameň, Vrt TSM-2, Sliačanská minerálka, Artézska studňa na Andovskej ceste

Pitná voda, Slovensko:, 4 z 17

prameň, prameň, Vrt ŠHG-1, prameň, prameň, prameň, prameň, Maštinská voda, minerálka z vrtu, prameň, prameň, Pramen jozefkovo udolie, Salvator I., Prameň spod Berezinok, prameň, Vrt ŠHG-2, prameň, vyvieračka, Kvašná voda, vyvieračka, Prameň pri ceste, prameň, Štefan vrt CH - 1, prameň, vyvieračka "Studnička", Vyvieračka Forrás, Malý Slavín, prameň, Hostcová voda, Pavlovský minerálny prameň, prameň, Záhoračka, prameň, prameň, Kúpeľný kráter, Vyvieračka Pivničná diera, prameň, prameň, Prameň Šindolka, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň pri družstve, Apollo, Medokýš, prameň, prameň, Kvašná voda, Anna, Na láne, prameň Európa, prameň, Slatvina, Prameň pri Hájovni, Prameň za domom č. 494, prameň, Čičkov žliebok, Nový Polom, Klára

Pitná voda, Slovensko:, 5 z 17

Kyselka v Račkovej doline, prameň, prameň, Zástupy, Nový prameň, Zbojníčka, Prameň v potoku, Slatina pri Turci, prameň, prameň, Brúska, Pod Pätkovom, prameň, prameň, prameň, Rakytová, prameň, prameň, Himligárka, prameň, prameň, Prameň Ladislava Chudíka, Uňatínsky mlyn, Prameň pri kaplnke, prameň, prameň, pitná voda, Legy, Prameň nad potokom, Vrt na ulici Zdenka Nejedlého, prameň, Vajcovka pred hájovňou, Studnička, prameň, prameň, Nový kadlub, Prameň pre jasienok, Prameň vytekajúci zo stromu, Tri studničky, prameň, Studnička, Prameň Kalvária, prameň, prameň, Cemjata, prameň, Prameň v obci, Kyselka, termal, Prameň Boženy Nemcovej, prameň, Prameň v štôlni, prameň, prameň, Pillerov prameň, prameň, Termal, Nový Matúš, prameň, Hlávka

Pitná voda, Slovensko:, 6 z 17

prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Salamandria studnička, prameň, prameň, prameň, Studnička, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Kyselka, prameň, prameň, prameň, Kováčová, prameň, Prameň nad Slatinou, prameň, prameň, Studnička u Dudúka, prameň, prameň, prameň, prameň, Pokoj, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Linhartovka (Kyslá), Artézka voda, studňa, prameň, prameň, Sidanka, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň

Pitná voda, Slovensko:, 7 z 17

Studnička, Prameň Telep I, prameň, prameň, prameň, Studnička na rázcestí, prameň, prameň, prameň, prameň, Studnička, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Šťavica Torey, prameň, Prameň Panny Márie, prameň, prameň, prameň, Žliebok na Teplici, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Malá Vydrica, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Hoštečná studnička, prameň, Prameň na hornom konci, prameň, prameň, prameň, studňa, Prameň v obci, prameň, prameň, Kadlub, prameň, prameň, prameň, prameň

Pitná voda, Slovensko:, 8 z 17

prameň, Prameň 1955-2015, prameň, prameň, prameň, Prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Kadúbek, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň sv. Jána Nepomuckého, prameň, prameň, Poľana, prameň, prameň, Hadbavna, prameň, prameň, Kúpeľný bazén l., prameň, Dolný výver, prameň, prameň, prameň, Kyslá voda, Katarínkin prameň, Horný prameň, prameň, prameň, Dobrá voda, prameň, Prameň Pipitka, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Studnička, Márna, prameň, Kúpeľný bazén ll., prameň, prameň

Pitná voda, Slovensko:, 9 z 17

prameň, Svätého Ladislava, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Medené hámre, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Medokýš Podsuchá, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň pod Vápennou, prameň, prameň, prameň, prameň, svätého Jána, prameň, prameň, Prameň Adam, prameň, prameň, prameň Polom, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Muflónka, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň Kyslá, prameň, prameň

Pitná voda, Slovensko:, 10 z 17

studnička, prameň, Železná studnička, prameň, svätý Hubert, prameň, U hlavnej kaplnky Zosnutia (Uspenija) Presvätej Bohorodičky, prameň, Kvašna voda, prameň pod Grúnikom, prameň, Mexico, prameň, Jasienky, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Partizánska lúka, prameň, pitná voda, Studnička, prameň, prameň, Studený prameň, prameň, Prameň pod Grigerovou záhradou, Prameň, Bazén u Michala Budaja, Vajcovka, prameň, prameň, Popík, Prameň u Michala Budaja, Jánošík, Zlatá studnička, Studnička pod Dubom, prameň, prameň, socha, Prameň na Rovienke, pitná voda, prameň, prameň, Svätá studňa, prameň, Šenkárka pod Stániskom, Prameň na Pivonkovej, Prameň Kováčová, prameň, prameň pod Skalkou, Gašparské, prameň, prameň

Pitná voda, Slovensko:, 11 z 17

prameň, Jánov prameň, Jarošova studnička, Máriin prameň, prameň, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Pitný pavilón, pitná voda, prameň, pitná voda, pitná voda, Štúrova lavička, pitná voda, pitná voda, Jastrabská kyselka, prameň, Brezinská kyselka, Studnička pod Kobylou (Biele skaly), Fontánka s pitnou vodou, Studnička 2. rybník, Dlhá lúka, Prameň pod Tlstou horou, pitná voda, 2. Kameňolom, Františkov prameň, prameň, Urbanka, prameň, pitná voda, Pernek 2, Pernek 3, Havrilová, pitná voda, Orechovská kyselka, prameň, pitná voda, pitná voda, prameň, Turnianska kyselka, Kyselka na Patrovci, pitná voda, pitná voda, Polomská studnička, Soblahovska Kyselka, Pernecka Bana, Drieňová studnička, pitná voda, prameň, pitná voda, Kyslá voda v lese, Dolňanská kyselka, Kovačička, pitná voda, pitná voda, Pernecky Vrt, pitná voda, Bralo, Fontánka s pitnou vodou

Pitná voda, Slovensko:, 12 z 17

Brezovica, Minerálny prameň Bôrova Sihoť, Tri studničky, pitná voda, Záblatská kyselka, Jastrabská, Hrabovský medokýš, Tri studničky, Tri studničky, pitná voda, prameň, pitná voda, Kyselova studnička, Podlanický medokýš, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Burkova Studnička, pitná voda, pitná voda, prameň, prameň, Limbašska vyvieračka, Hanzlíková kyselka pod vŕbou, pitná voda, Prameň v lese, Prameň Bieleho Váhu, prameň, prameň, Krúdyho prameň, pitná voda, prameň, Medokýš, pitná voda, pitná voda, Bystricanov Kut, Sírový prameň, pitná voda, prameň, Vojenská cesta, pitná voda, Fertéšská studňa, Žofia, pitná voda, Kvašná voda, Stupavienka, Ščava, pitná voda, Prameň v lese, pitná voda, pitná voda, Podlysecký (Prdľavka), Vrt HV-103, Prameň v jarku, pitná voda, Prameň v kadlube, pitná voda, pitná voda

Pitná voda, Slovensko:, 13 z 17

Šťavica, Prameň v potôčku, Prameň Zlatničky horný, Kyselka v Krásnej doline, Prameň dolná kyslá, Ludrová, Prameň v lese, pod Hajdúchom, Medokýš, Šenkárka 01, Prameň kyslá, Horná Kyslá, pitná voda, Šenkárka 02, pitná voda, pitná voda, Vajcovka pod Šarovkou, Vyšňanský medokýš, Chyžka, Švabľovka - prameň v lese, Prameň v lese, Kadlub, pitná voda, pitná voda, Kyselka, Kyselka, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Medokýš pri ihrisku, pitná voda, Svätého Kríža, Svätého Ondreja, Betónova skruž pod Tlstou horou, Prameň pri vile Kotva, U Kurucov, Prameň pri detskej ozdravovni TBC, Vydrica, pitná voda, Prameň Čierneho Váhu, Prameň v lese, Prameň nad Veľkou kyslou, Záluská kyselka, Prameň na dvore č. d. 3, Divá kyslá, Kyselka pod Bôrom, Prameň na lúke, Vrt B-4, Medokýš pri novom moste, pitná voda, Vrt B-1, Kúpeľný prameň - 3, Vajcovka v lese, Kúpeľný prameň - 2, Nový prameň, Vajcovka za Hviezdoslavovou horárňou, Kyselka, Marina

Pitná voda, Slovensko:, 14 z 17

Medokýš, Prameň pri bráne Grešu, Švabľovka v Kostolnom hone, Vajcovka pod Pilskom, Kadlub pri mlyne, Medokýš, Medokýš, pitná voda, Kráter, Vojtech, Prameň na lúke, Prameň Lahôdka, Vajcovka, Prameň Hrona, Rudolf, Vajcovka v lese, pitná voda, Medokýš v búdke, Vajcovka pod Babiou Gorou, Svätený I., Santovka, Prameň vajcovka, Kyselka na pasienku, Ľudový, Prameň Krokava, Irena, Banský, Bory, Vajcovka, Viera, Vajcovka, Medokýš, Sírny prameň II., Vajcovka 1, Sírny prameň I., Kyselka, Nový prameň, Kadlub pri potoku, Vrt ŠHT - 47, Sírny prameň v potoku, Kvašná voda, Nadej, Vápenný prameň, Kyselka v Brezinách, prameň, Vrt J-2, Vajcovka 2, Prameň Cirochy, Kyselka, Šťavica, Prameň pod pílou, Vajcovka, Na pasienku I., Na pasienku III., Murovaný prameň, prameň, pitná voda, Prameň Andrej, Vajcovka, Vajcovka

Pitná voda, Slovensko:, 15 z 17

Prameň pod Kameničkou, Doskový prameň, Veronika LZ - 6, pitná voda, Žarnovica - Lukavica ŽR - 32 Vrt LKC-4, Prameň v Slánom jarku, Bindt, Rakytie dolný, Prameň pri Lohotu, prameň, Vajcovka, Medokýš Hlinavá, Sírny prameň v lese, prameň, Sírny prameň I., Slatina I, prameň, prameň, pitná voda, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň za Predpolomou, Vajcovka-Lazy, Vrt v záreze železnice, Ščavica, Horný prameň, Stella, Slatina II, Kvašná voda, prameň, Prameň Grand, Prameň kvašná voda pri kríži 2, Medokýš pred Starým mlynom, Vrt HNT-7, pitná voda, Prameň kvašná voda pri kríži, pitná voda, Vajcovka, Kyselka I., Dolná Kyslá, Vrt HV-107, pitná voda, prameň, prameň, Prameň pri potoku, prameň, Sírny prameň, Horná Kyslá, Štefánik, Medokýš, Vajcovka, Kyselka, Výver, Prameň v skruži, Švabľovka, Nový prameň, prameň, Kúpeľný prameň

Pitná voda, Slovensko:, 16 z 17

Kúpeľný prameň - 1, artézska studňa, Hermanovská studnička, Švabľovka v lese, Ľudový prameň, prameň, prameň, Ráztoky, Medokýš pod lesom, Vajcovka, prameň, Minerálny prameň, Nový medokýš, Sírny medokýš, Ďumbier PJ - 104, Prameň v potoku, Vajcovka za tyšačku, prameň, Anna, Prameň S-8, Malužinská kyslá voda, prameň, Kyslá pod obecnou lúkou, Slatina pod lesom, Prameň pred Hlbokým, Prameň v lese, prameň, Jóni studňa, Medokýš, Prameň, Šťavica, Rakytov, prameň, studnička, Cenovský medokýš, prameň, Paula, studnička pod Poľanou, Horný medokýš, Dolný Medokýš, Šťavica pred domom J. Dananaja, Prameň nový, Prameň pri JRD, prameň, Suchá vyvieračka, prameň, Starý medokýš, Vajcovka na ľavom brehu potoka, prameň, Vajcovka pri potoku, Kadlub v budke, Prameň, Prameň pod Žiarom I, Vajcovka, Prameň kyslá voda, Vrt BHS-2, Šťavica, Studienka v Potekoch, prameň, Vajcovka

Pitná voda, Slovensko:, 17 z 17

Prameň pod Žiarom II, Studnička Nová Ves nad Žitavou, Bešenovský Medokýš, Suchá vyvieračka, pitná voda, Ondrej BC - 1, Jazierko, Alžbeta, Kvašnica na lúke, prameň, Prameň pri poľnej ceste, Medokýš, Prameň pri potoku, Vepor PJ - 101, Jasenianska kyslá, pitná voda, Na Šolavej, Medokýš pod horou, Medvedie, Budiš II B-1, pitná voda, Prameň pri kríži, prameň, Výver z meliorácie, prameň, Švabľovka, Prameň Horná Kyslá, prameň, Prameň za travertínovým lomom, Prameň pod cestou, Prameň v olšine, prameň, Prameň pri ceste, prameň, Kyselka, Sírny prameň, Prameň pred kaplnkou, Kadlub pod Krigovou horou, občasná vyvieračka, prameň

pitná voda inde

Stredné Slovensko (1420x), Žilinský kraj (986x), Východné Slovensko (875x), Banskobystrický kraj (678x), Západné Slovensko (609x), Liptov (582x), Prešovský kraj (576x), okres Ružomberok (447x), Trenčiansky kraj (422x), Košický kraj (409x), Veľká Fatra (388x), Nízke Tatry (333x), okres Liptovský Mikuláš (276x), Spiš (202x), Bratislavský kraj (189x), Malé Karpaty (188x), Horehronie (183x), okres Brezno (175x), Ružomberok (158x), Liptovská kotlina (150x), okres Košice - okolie (142x), okres Považská Bystrica (142x), Gemer (140x), okres Banská Bystrica (128x), okres Žilina (115x), okres Prešov (110x), Mikroregión Ekológ (105x), okres Rožňava (101x), Bratislava (100x), okres Gelnica (98x)

Podobné, Slovensko:

14406x stravovanie, 3553x pohostinstvo, 3444x pitná voda, 3414x reštaurácia, 1179x kaviareň, 1003x rýchle občerstvenie, 533x pizzéria, 508x bar, 131x ázijská reštaurácia, 124x donáška, 100x kebab, 95x talianska reštaurácia, 90x hamburger, 47x čína, 43x pivovar, 42x verejný gril, 33x automat na mlieko, 17x sushi, 15x vegetariánska, 13x čajovňa, 12x indická reštaurácia, 10x palacinkáreň
Hľadáme pitna-voda, OSM tagy: amenity = 'drinking_water' or natural = 'spring'.

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://www.oma.sk/stravovanie/voda

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.