Cesta: OMA » stravovanie » pitná voda

Pitná voda, Slovensko

Pitná voda v Slovensko

V Slovensko sa nachádza viac ako 1000 kusy pitná voda.

Pitná voda, Slovensko:, 1 z 17

výver z Diablovej diery, Vrt MA - 2, Šťavica, prístrešok, altánok, Prameň pod dedinou, Święta Góra Jawor, prameň, prameň, Mokrý Jarok, prístrešok, altánok, socha, Vrt H-1, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Prameň Kollar, Smokovecká kyselka, Horaren Krasnany, prameň, Tajch, Vrt HV - 31, Vrt TT-2, Artézska studňa na ulici M. R. Štefánika, Kubranská kyselka, Živena TJ-3, Vrt B - 4, Pernek 1, Šťavica, Nižňanský medokýš, Minerálna voda Teplica, Krivé jarky, prameň, prameň, prameň, Veľké Bielice - záhradný bazénik, prameň, prameň, Viera, prameň, prameň, Vajcovka I, Prameň v Jelšine, Jegorovov prameň, prameň, Vrt LŠH-1, prameň, Medokyš, Baldovská, prameň, prameň, Medokýš pri cintoríne, Štiavnik, Výver pod záhradou č. d. 97, Krvavá studnička, Artézska studňa na Majzonovom námestí, Prameň Ondrej, Falukút, Antonín, Artézska studňa na Gúgskej ceste, prameň

Pitná voda, Slovensko:, 2 z 17

Kyselka, Za bufetom, Studňa, Vojtech II, Kyslá, Prameň pred domom č.229, Šťava, Vrt B-6, Prameň v skruži, Grófska studňa, Vojtech I, Prameň na Martinskej, Hlohová studnička, Jozef II Z-1, Kvašná voda, Matejova studňa, prameň, Kamzik, Prameň Pod dubom, Sultánka, prameň, prameň, Čurek, Prameň Dolná Kyslá, Borkut malý, Debra, Vajcovka, prameň, studnička, Anička, prameň, prameň, prameň, Kvašná voda I., prameň, Vajcovka, Teplý prameň, Ilona, Kvašná voda, Kramárska studňa, Medokýš, Prameň pri dom. č. 70, Kúpeľný prameň, Vajcovka 2, Prameň v potoku, Vajcovka 1, prameň Veterníček, Prameň, prameň, prameň, prameň, Sirkový prameň, Valentína BJ-101, Krivé jarky, Buganka, prameň, prameň, prameň, prameň, Na konci dediny

Pitná voda, Slovensko:, 3 z 17

Vrt KB - 1, prameň, Vrt PK - 36, Dlhá siaha, Artézska studňa na Námestí P. O. Hviezdoslava, prameň, prameň, Prameň u A. Vrábaka, Kadlub v Španej doline, prameň, Artézska studňa na Tajovského, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň na Kláštorskej, prameň, Lenkey, prameň, Adam, Nový prameň, Kadlubek, prameň, prameň, Mitická, Prameň Bizovo, Dastinská kyselka, Bystrica, Prameň Slatina na Zárieči, Artézsky prameň, Prameň Mon Repos, prameň, prameň, Termálny prameň Zlá voda, Kyselka, prameň Rimavice, prameň, prameň, Kadlub na svahu, Vrt TSM-2, Sliačanská minerálka, prameň, Artézska studňa na Andovskej ceste, prameň, Vrt ŠHG-1, minerálka z vrtu, prameň, Maštinská voda, prameň, prameň, Salvator I., Pramen jozefkovo udolie, prameň, prameň, Vrt ŠHG-2, Prameň spod Berezinok, Hostcová voda, prameň, vyvieračka, prameň

Pitná voda, Slovensko:, 4 z 17

prameň, Štefan vrt CH - 1, vyvieračka "Studnička", Malý Slavín, prameň, vyvieračka, Vyvieračka Forrás, Prameň pri ceste, Záhoračka, Kúpeľný kráter, prameň, prameň, Pavlovský minerálny prameň, Prameň Šindolka, prameň, Prameň pri družstve, prameň, prameň, prameň, Vyvieračka Pivničná diera, Apollo, Medokýš, Prameň za domom č. 494, Slatvina, prameň, Na láne, prameň, Prameň pri Hájovni, Kvašná voda, prameň, Čičkov žliebok, prameň, Nový Polom, prameň, prameň, prameň, Pod Pätkovom, Brúska, Nový prameň, Zástupy, Zbojníčka, Prameň v potoku, Kyselka v Račkovej doline, Slatina pri Turci, Klára, Rakytová, prameň, prameň, Legy, prameň, Himligárka, Prameň nad potokom, prameň, prameň, prameň, Uňatínsky mlyn, Prameň pri kaplnke, prameň, prameň, Prameň Ladislava Chudíka

Pitná voda, Slovensko:, 5 z 17

prameň, Nový kadlub, prameň, Vajcovka pred hájovňou, Studnička, Prameň vytekajúci zo stromu, Prameň pre jasienok, Vrt na ulici Zdenka Nejedlého, prameň, Prameň v obci, prameň, Kyselka, Cemjata, Prameň Kalvária, Studnička, Prameň Boženy Nemcovej, prameň, termal, prameň, prameň, prameň, Termal, prameň, prameň, prameň, prameň, Pillerov prameň, Nový Matúš, Prameň v štôlni, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Hlávka, prameň, Studnička, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň nad Slatinou, prameň, prameň, prameň, prameň, Kováčová, Kyselka, prameň, Artézka voda, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň

Pitná voda, Slovensko:, 6 z 17

studňa, Prameň Telep I, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Linhartovka (Kyslá), prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Sidanka, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Pokoj, prameň, prameň, prameň, prameň, Studnička u Dudúka, prameň, prameň, prameň, Studnička, Šťavica Torey, prameň, Studnička, prameň, prameň, prameň, Žliebok na Teplici, prameň, prameň, prameň, Studnička na rázcestí, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň Panny Márie, prameň, prameň, Hoštečná studnička, prameň, prameň, Malá Vydrica, prameň, prameň, prameň, prameň

Pitná voda, Slovensko:, 7 z 17

prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Kadlub, prameň, Prameň v obci, prameň, prameň, prameň, Prameň na hornom konci, prameň, studňa, prameň, Prameň 1955-2015, prameň, Prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Poľana, Pitný prameň Ifigénia, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň sv. Jána Nepomuckého, Márna, prameň, prameň, Kúpeľný bazén l., prameň, prameň, prameň, prameň, Kúpeľný bazén ll., Katarínkin prameň, prameň, Hadbavna, prameň, prameň, Horný prameň, prameň, Kyslá voda, prameň

Pitná voda, Slovensko:, 8 z 17

Dolný výver, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň Pipitka, prameň, prameň, prameň, Svätého Ladislava, prameň, prameň, Prameň, prameň, prameň, Medené hámre, prameň, prameň, prameň, Medokýš Podsuchá, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň pod Vápennou, prameň, prameň Polom, prameň, prameň, prameň, prameň, svätého Jána, prameň, prameň, Prameň Adam, prameň, prameň, studnička, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň Kyslá, prameň, prameň, prameň, Muflónka, prameň, prameň pod Grúnikom, prameň, prameň, svätý Hubert, Železná studnička

Pitná voda, Slovensko:, 9 z 17

U hlavnej kaplnky Zosnutia (Uspenija) Presvätej Bohorodičky, Kvašna voda, Jasienky, prameň, prameň, Mexico, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Partizánska lúka, Studnička, prameň, pitná voda, prameň, prameň, Studený prameň, Prameň pod Grigerovou záhradou, Prameň, Vajcovka, prameň, prameň, Popík, Bazén u Michala Budaja, Jánošík, Zlatá studnička, Prameň u Michala Budaja, Studnička pod Dubom, prameň, prameň, socha, Prameň na Rovienke, prameň, pitná voda, Svätá studňa, prameň, Šenkárka pod Stániskom, prameň, Prameň na Pivonkovej, Prameň Kováčová, prameň, prameň pod Skalkou, prameň, Gašparské, prameň, prameň, Jarošova studnička, Jánov prameň, Máriin prameň, prameň, pitná voda, pitná voda, Pitný pavilón, pitná voda, prameň

Pitná voda, Slovensko:, 10 z 17

Štúrova lavička, pitná voda, pitná voda, Jastrabská kyselka, pitná voda, prameň, Brezinská kyselka, pitná voda, Studnička pod Kobylou, prameň, Dlhá lúka, pitná voda, 2. Kameňolom, Prameň pod Tlstou horou, Studnička 2. rybník, prameň, Urbanka, Pernek 2, Pernek 3, Havrilová, Orechovská kyselka, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Kyselka na Patrovci, Turnianska kyselka, pitná voda, pitná voda, Polomská studnička, Soblahovska Kyselka, prameň, Pernecka Bana, pitná voda, pitná voda, Drieňová studnička, Kyselka v Jarkoch, Kyslá voda v lese, Dolňanská kyselka, Bralo, pitná voda, pitná voda, Brezovica, Pernecky Vrt, pitná voda, Minerálny prameň Bôrova Sihoť, Tri studničky, pitná voda, Jastrabská, Hrabovský medokýš, Selecká kyselka, pitná voda, Záblatská kyselka, Tri studničky, prameň, pitná voda, Tri studničky, pitná voda, Kyselova studnička, Podlanický medokýš, pitná voda

Pitná voda, Slovensko:, 11 z 17

prameň, prameň, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Burkova Studnička, pitná voda, pitná voda, Limbašska vyvieračka, Hanzlíková kyselka pod vŕbou, pitná voda, Prameň v lese, Prameň Bieleho Váhu, prameň, Medokýš, pitná voda, prameň, Krúdyho prameň, Bystricanov Kut, Sírový prameň, pitná voda, prameň, Vojenská cesta, pitná voda, Nad Kosiarom, Žofia, Fertéšská studňa, Podlysecký (Prdľavka), pitná voda, pitná voda, Ščava, Prameň v lese, pitná voda, pitná voda, Kvašná voda, Stupavienka, Prameň dolná kyslá, Prameň v jarku, Šťavica, Prameň v kadlube, Prameň v lese, Prameň v potôčku, pod Hajdúchom, pitná voda, pitná voda, Vrt HV-103, Kyselka v Krásnej doline, Prameň Zlatničky horný, Ludrová, pitná voda, pitná voda, Medokýš, Prameň kyslá, Šenkárka 02, Šenkárka 01, pitná voda, Horná Kyslá, Vajcovka pod Šarovkou, Kadlub

Pitná voda, Slovensko:, 12 z 17

pitná voda, pitná voda, Chyžka, pitná voda, Švabľovka - prameň v lese, pitná voda, Prameň v lese, Kyselka, Kyselka, Vyšňanský medokýš, Svätého Kríža, pitná voda, Vydrica, Betónova skruž pod Tlstou horou, Prameň v lese, pitná voda, Prameň pri vile Kotva, U Kurucov, Prameň pri detskej ozdravovni TBC, pitná voda, Prameň Čierneho Váhu, Medokýš pri ihrisku, Kyselka pod olivou, Svätého Ondreja, Záluská kyselka, Divá kyslá, Vrt B-4, Prameň nad Veľkou kyslou, Vrt B-1, Prameň na lúke, pitná voda, Medokýš pri novom moste, Kyselka pod Bôrom, Prameň na dvore č. d. 3, Nový prameň, Prameň pri bráne Grešu, Medokýš, Švabľovka v Kostolnom hone, Vajcovka v lese, Marina, Medokýš, Vajcovka pod Pilskom, Kúpeľný prameň - 3, Medokýš, pitná voda, Kadlub pri mlyne, Kúpeľný prameň - 2, Vajcovka za Hviezdoslavovou horárňou, Kyselka, Kráter, Prameň vajcovka, Prameň Lahôdka, Vajcovka, Bory, Vajcovka pod Babiou Gorou, Rudolf, Santovka, Svätený I., Vajcovka, Prameň v dome č. 79

Pitná voda, Slovensko:, 13 z 17

Prameň Krokava, Irena, Prameň na lúke, Vojtech, Viera, Vajcovka v lese, Prameň Hrona, Medokýš v búdke, Ľudový, Banský, Kyselka na pasienku, Sírny prameň v potoku, Sírny prameň II., Vápenný prameň, Nadej, Kvašná voda, Tri studničky, Vajcovka 2, Kyselka, Kyselka, Sírny prameň I., Medokýš, Vajcovka 1, Prameň Cirochy, Vajcovka, prameň, Vrt ŠHT - 47, Vrt J-2, Nový prameň, Kyselka v Brezinách, Kadlub pri potoku, Vajcovka, Veronika LZ - 6, pitná voda, Doskový prameň, Murovaný prameň, Na pasienku III., Prameň pod pílou, Na pasienku I., Prameň Andrej, Šťavica, prameň, pitná voda, prameň, Prameň pod Kameničkou, Vajcovka, pitná voda, Vajcovka, pitná voda, Prameň v Slánom jarku, Bindt, Žarnovica - Lukavica ŽR - 32 Vrt LKC-4, Prameň pri Lohotu, Sírny prameň I., prameň, Sírny prameň v lese, Rakytie dolný, Vajcovka, pitná voda, prameň

Pitná voda, Slovensko:, 14 z 17

pitná voda, Medokýš Hlinavá, prameň, Vajcovka-Lazy, Slatina II, Prameň za Predpolomou, Stella, prameň, prameň, pitná voda, Vrt v záreze železnice, prameň, Slatina I, prameň, Ščavica, prameň, prameň, Štefánik, Horný prameň, Kvašná voda, Vajcovka, Prameň kvašná voda pri kríži 2, Vrt HNT-7, prameň, Dolná Kyslá, Kyselka I., pitná voda, Anna, Prameň pri potoku, Prameň v hone Kopaná, Horná Kyslá, prameň, prameň, Sírny prameň, Medokýš, Prameň Grand, Prameň kvašná voda pri kríži, Medokýš pred Starým mlynom, pitná voda, Vrt HV-107, Kvašná voda, Vajcovka, pitná voda, Malužinská kyslá voda, prameň, pitná voda, Hermanovská studnička, Prameň v lese, Medokýš, Prameň S-8, Nový medokýš, Nový prameň, Minerálny prameň, Ráztoky, Švabľovka v lese, prameň, prameň, Prameň, Kúpeľný prameň - 1, Prameň v skruži

Pitná voda, Slovensko:, 15 z 17

Slatina pod lesom, Prameň pred Hlbokým, Kúpeľný prameň, Medokýš pod lesom, prameň, Výver, Ľudový prameň, prameň, Jóni studňa, Vajcovka, prameň, Prameň v potoku, Vajcovka za tyšačku, Sírny medokýš, Kyslá pod obecnou lúkou, Anna, Kyselka, Ďumbier PJ - 104, Švabľovka, prameň, Kvašnica na lúke, pitná voda, Bešenovský Medokýš, Suchá vyvieračka, Prameň, Vepor PJ - 101, Studnička Nová Ves nad Žitavou, Kadlub v budke, prameň, prameň, Horný medokýš, pitná voda, Výver z meliorácie, Starý medokýš, Cenovský medokýš, Švabľovka, Vajcovka, Prameň kyslá voda, Prameň pri potoku, Suchá vyvieračka, Prameň pri poľnej ceste, Medokýš, prameň, studnička pod Poľanou, Jazierko, Rakytov, Prameň pod Žiarom II, Vajcovka, Ondrej BC - 1, Medvedie, Paula, Prameň nový, Vajcovka na ľavom brehu potoka, Prameň pri kríži, Vajcovka pri potoku, Šťavica, Šťavica pred domom J. Dananaja, Vrt BHS-2, prameň, prameň

Pitná voda, Slovensko:, 16 z 17

prameň, prameň, Prameň pod Žiarom I, studnička, Dolný Medokýš, Budiš II B-1, Medokýš pod horou, Na Šolavej, Šťavica, Jasenianska kyslá, pitná voda, Studienka v Potekoch, Alžbeta, pitná voda, Krasový prameň Ignác, Prameň v lese, prameň, Prameň na lúke, Kvašná voda, Prameň zo štôlne, Pod močiarom veľký prameň, prameň, prameň, Horná Chocholanská kyselka, Kyselka na Huku I, Prameň Prevrat, občasná vyvieračka, prameň, Prameň pri bani, Prameň pred kaplnkou, Prameň na lúkach, Prameň Hrončok, Lazce I., prameň, Prameň pod Prieľačinou, prameň, Tri pramene v potoku, Turianka, Švabľovka, prameň, Sírny prameň, prameň, Prameň pri hruške, Kadlub pod Krigovou horou, Prameň za záhradami, Prameň za rybníkom, Prameň pri ceste, Medokýš v lese, pitná voda, prameň, Prameň za travertínovým lomom, Slatina na Hôrke I, Prameň Horná Kyslá, Kadlub, Medokýš, Dikula, Margita, Sírny prameň, Vrt C-10, prameň

Pitná voda, Slovensko:, 17 z 17

Kyselka Okšov mlyn, prameň, Vajcovka Regrund, prameň, Vajcovka 1, Prameň Kubina, Horná Kyslá, Prameň nad dedinou - Hutník, Prameň v olšine, pitná voda, prameň, prameň, U Kurčíkov, Medokýš Pektorová, Prameň v potoku, prameň, prameň, prameň, Kadlub, Kadlub I., Kyselka, Vajcovka, Bachláč na lúke, Prameň pod cestou, pitná voda, Dolná Chocholnaská kyselka, Prameň Kumštová, Prameň v lese, Mikva, Prameň pri moste, Smerdžačka pod Vaľkuvku, Prameň za kolóniou, Dobrá voda spod Borovej, Očianka, Medokyš, prameň, Smradľavá voda, pitná voda, prameň, Slávička

pitná voda inde

Stredné Slovensko (1280x), Východné Slovensko (870x), Žilinský kraj (857x), Banskobystrický kraj (649x), Západné Slovensko (587x), Prešovský kraj (573x), Liptov (477x), Košický kraj (408x), Trenčiansky kraj (406x), okres Ružomberok (369x), Veľká Fatra (307x), Nízke Tatry (292x), okres Liptovský Mikuláš (245x), Spiš (202x), Malé Karpaty (184x), Bratislavský kraj (181x), Horehronie (175x), okres Brezno (172x), okres Košice - okolie (141x), okres Považská Bystrica (140x), Ružomberok (135x), Gemer (135x), Liptovská kotlina (135x), okres Banská Bystrica (118x), okres Prešov (110x), okres Žilina (110x), Mikroregión Ekológ (103x), okres Rožňava (101x), okres Gelnica (98x), Bratislava (95x)

Podobné, Slovensko:

13812x stravovanie, 3487x pohostinstvo, 3314x reštaurácia, 3252x pitná voda, 1121x kaviareň, 951x rýchle občerstvenie, 509x pizzéria, 487x bar, 121x ázijská reštaurácia, 93x talianska reštaurácia, 90x donáška, 86x kebab, 80x hamburger, 47x čína, 43x pivovar, 39x verejný gril, 31x automat na mlieko, 14x sushi, 13x čajovňa, 13x vegetariánska, 12x indická reštaurácia, 9x palacinkáreň
Hľadáme pitna-voda, OSM tagy: amenity = 'drinking_water' or natural = 'spring'.

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://www.oma.sk/stravovanie/voda

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.