Cesta: OMA » stravovanie » pitná voda

Pitná voda, Slovensko

Pitná voda v Slovensko

V Slovensko sa nachádza viac ako 1000 kusy pitná voda.

Pitná voda, Slovensko:, 1 z 17

výver z Diablovej diery, Vrt MA - 2, Šťavica, prístrešok, altánok, Prameň pod dedinou, Święta Góra Jawor, prameň, prameň, Mokrý Jarok, prístrešok, altánok, socha, Vrt H-1, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Prameň Kollar, Smokovecká kyselka, Horaren Krasnany, Pitný prameň Ifigénia, prameň, Tajch, Vrt TT-2, Vrt HV - 31, Artézska studňa na ulici M. R. Štefánika, Kubranská kyselka, Živena TJ-3, Vrt B - 4, Pernek 1, Šťavica, prameň, prameň, prameň, Minerálna voda Teplica, Nižňanský medokýš, Krivé jarky, prameň, prameň, prameň, Veľké Bielice - záhradný bazénik, prameň, prameň, Viera, prameň, pitná voda, prameň, prameň, Vajcovka I, Prameň v Jelšine, Jegorovov prameň, Vrt LŠH-1, prameň, Baldovská, Medokyš, prameň, Vrt B-6, Medokýš pri cintoríne, Štiavnik, prameň, prameň, Výver pod záhradou č. d. 97

Pitná voda, Slovensko:, 2 z 17

Artézska studňa na Majzonovom námestí, Krvavá studnička, Antonín, Falukút, Prameň Ondrej, prameň, Prameň Pod dubom, Artézska studňa na Gúgskej ceste, Kyselka pod olivou, Za bufetom, Kyselka, Prameň v skruži, Grófska studňa, Šťava, Vojtech II, Kyslá, Studňa, Prameň pred domom č.229, prameň, Vojtech I, Prameň na Martinskej, Hlohová studnička, Jozef II Z-1, Kvašná voda, Matejova studňa, prameň, Kamzik, Sultánka, prameň, Borkut malý, prameň, Čurek, Anička, Debra, Vajcovka, Prameň Dolná Kyslá, studnička, prameň, prameň, Kvašná voda I., prameň, Vajcovka, Teplý prameň, Kvašná voda, Ilona, Kramárska studňa, prameň, Prameň v potoku, Prameň pri dom. č. 70, Vajcovka 1, Medokýš, Kúpeľný prameň, Vajcovka 2, Prameň, prameň Veterníček, Buganka, prameň, Valentína BJ-101, Krivé jarky, Sirkový prameň

Pitná voda, Slovensko:, 3 z 17

prameň, prameň, Maštinská voda, prameň, prameň, prameň, Dlhá siaha, Vrt PK - 36, Na konci dediny, Artézska studňa na Námestí P. O. Hviezdoslava, Prameň u A. Vrábaka, Kadlub v Španej doline, prameň, Vrt KB - 1, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Artézska studňa na Tajovského, prameň, Prameň na Kláštorskej, prameň, prameň, prameň, Nový prameň, Prameň v hone Kopaná, Dastinská kyselka, prameň, Prameň Bizovo, prameň, Kadlubek, prameň, prameň, prameň, Mitická, Adam, Kyselka, Lenkey, Bystrica, prameň, prameň, Prameň Mon Repos, Termálny prameň Zlá voda, prameň, Artézsky prameň, prameň, prameň, prameň, Kadlub na svahu, Prameň Slatina na Zárieči, prameň Rimavice, prameň, Vrt TSM-2, Sliačanská minerálka, prameň, Artézska studňa na Andovskej ceste, Vrt ŠHG-1, prameň, prameň

Pitná voda, Slovensko:, 4 z 17

prameň, prameň, minerálka z vrtu, Vrt ŠHG-2, Prameň spod Berezinok, prameň, Pramen jozefkovo udolie, Salvator I., Kvašná voda, Hostcová voda, Malý Slavín, vyvieračka "Studnička", Prameň pri ceste, prameň, vyvieračka, Štefan vrt CH - 1, Vyvieračka Forrás, prameň, prameň, vyvieračka, prameň, prameň, Prameň Šindolka, Vyvieračka Pivničná diera, Pavlovský minerálny prameň, Kúpeľný kráter, Prameň pri družstve, prameň, prameň, prameň, Medokýš, Záhoračka, prameň, Apollo, prameň, prameň, Slatvina, Na láne, prameň, Anna, Prameň pri Hájovni, Kvašná voda, Prameň za domom č. 494, Brúska, prameň, prameň, Rakytová, prameň, Nový Polom, Klára, Zbojníčka, Prameň v potoku, Nový prameň, prameň, Zástupy, Kyselka v Račkovej doline, Slatina pri Turci, prameň, prameň, prameň

Pitná voda, Slovensko:, 5 z 17

prameň, Čičkov žliebok, Pod Pätkovom, Prameň Ladislava Chudíka, prameň, Himligárka, Prameň nad potokom, Uňatínsky mlyn, prameň, Legy, prameň, prameň, Prameň pri kaplnke, prameň, prameň, prameň, Prameň vytekajúci zo stromu, Vajcovka pred hájovňou, prameň, Prameň pre jasienok, Vrt na ulici Zdenka Nejedlého, Nový kadlub, Studnička, prameň, prameň, Prameň Boženy Nemcovej, prameň, Kyselka, Prameň v obci, prameň, termal, Prameň Kalvária, Cemjata, Studnička, prameň, Termal, prameň, Prameň v štôlni, Nový Matúš, prameň, prameň, Pillerov prameň, prameň, Hlávka, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň nad Slatinou, prameň, prameň, Kyselka, Studnička, prameň

Pitná voda, Slovensko:, 6 z 17

prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Kováčová, prameň, prameň, prameň, prameň, Pokoj, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Studnička, prameň, prameň, prameň, studňa, Prameň Telep I, Sidanka, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Linhartovka (Kyslá), prameň, Artézka voda, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Studnička u Dudúka, Studnička, prameň, Prameň Panny Márie, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň

Pitná voda, Slovensko:, 7 z 17

prameň, prameň, Šťavica Torey, prameň, prameň, Žliebok na Teplici, Studnička na rázcestí, prameň, prameň, prameň, Malá Vydrica, prameň, prameň, prameň, prameň, Hoštečná studnička, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň na hornom konci, prameň, Prameň 1955-2015, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň v obci, Kadlub, studňa, prameň, prameň, Poľana, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň sv. Jána Nepomuckého, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Kadúbek, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň, prameň

Pitná voda, Slovensko:, 8 z 17

prameň, prameň, prameň, prameň, Katarínkin prameň, Horný prameň, Márna, prameň, Kyslá voda, prameň, prameň, prameň, Prameň Pipitka, prameň, Dolný výver, prameň, Kúpeľný bazén l., prameň, prameň, Kúpeľný bazén ll., prameň, prameň, Hadbavna, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Medokýš Podsuchá, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Svätého Ladislava, prameň, prameň, Medené hámre, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň, prameň, prameň, Prameň pod Vápennou, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň Adam

Pitná voda, Slovensko:, 9 z 17

prameň, prameň, svätého Jána, prameň Polom, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, studnička, prameň, prameň, prameň, Muflónka, prameň, prameň, prameň, Prameň Kyslá, prameň, prameň, prameň pod Grúnikom, Železná studnička, Kvašna voda, prameň, prameň, U hlavnej kaplnky Zosnutia (Uspenija) Presvätej Bohorodičky, svätý Hubert, prameň, prameň, Mexico, prameň, Jasienky, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Partizánska lúka, pitná voda, prameň, Studnička, prameň, prameň, Studený prameň, Prameň pod Grigerovou záhradou, Prameň, Popík, prameň, Bazén u Michala Budaja, prameň, Vajcovka, Prameň u Michala Budaja, Zlatá studnička

Pitná voda, Slovensko:, 10 z 17

Jánošík, Studnička pod Dubom, prameň, prameň, socha, Prameň na Rovienke, prameň, prameň, prameň, Šenkárka pod Stániskom, Svätá studňa, Prameň na Pivonkovej, Prameň Kováčová, prameň, prameň pod Skalkou, prameň, prameň, Gašparské, prameň, Jarošova studnička, Jánov prameň, Máriin prameň, prameň, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Pitný pavilón, prameň, pitná voda, Štúrova lavička, pitná voda, prameň, pitná voda, pitná voda, Brezinská kyselka, Jastrabská kyselka, Studnička pod Kobylou (Biele skaly), Dlhá lúka, pitná voda, prameň, Prameň pod Tlstou horou, Studnička 2. rybník, 2. Kameňolom, Františkov prameň, pitná voda, Urbanka, prameň, pitná voda, Pernek 2, Pernek 3, Havrilová, pitná voda, Orechovská kyselka, pitná voda, Kyselka na Patrovci, Turnianska kyselka, pitná voda, Polomská studnička, pitná voda

Pitná voda, Slovensko:, 11 z 17

Pernecka Bana, prameň, pitná voda, Soblahovska Kyselka, pitná voda, Drieňová studnička, Kyselka v Jarkoch, Kyslá voda v lese, Dolňanská kyselka, Kovačička, pitná voda, Pernecky Vrt, Brezovica, Bralo, pitná voda, pitná voda, Tri studničky, Minerálny prameň Bôrova Sihoť, Záblatská kyselka, Tri studničky, pitná voda, Jastrabská, Hrabovský medokýš, Selecká kyselka, pitná voda, pitná voda, Tri studničky, prameň, Kyselova studnička, Podlanický medokýš, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Burkova Studnička, prameň, pitná voda, prameň, pitná voda, pitná voda, Hanzlíková kyselka pod vŕbou, Limbašska vyvieračka, pitná voda, prameň, Prameň Bieleho Váhu, Prameň v lese, Medokýš, pitná voda, Krúdyho prameň, prameň, pitná voda, Sírový prameň, Bystricanov Kut, pitná voda, prameň, Vojenská cesta, Fertéšská studňa, Žofia, pitná voda, Kvašná voda

Pitná voda, Slovensko:, 12 z 17

Ščava, Podlysecký (Prdľavka), Stupavienka, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Prameň v lese, Prameň dolná kyslá, Prameň v kadlube, Prameň v jarku, Vrt HV-103, pitná voda, pitná voda, Kyselka v Krásnej doline, Prameň v potôčku, Ludrová, Šťavica, pitná voda, Prameň Zlatničky horný, pod Hajdúchom, Prameň v lese, Šenkárka 01, pitná voda, Horná Kyslá, pitná voda, Prameň kyslá, Šenkárka 02, Medokýš, Prameň v lese, Kyselka, pitná voda, Švabľovka - prameň v lese, Kyselka, Kadlub, pitná voda, Chyžka, Vyšňanský medokýš, Vajcovka pod Šarovkou, pitná voda, pitná voda, Svätého Kríža, Betónova skruž pod Tlstou horou, Prameň pri detskej ozdravovni TBC, Medokýš pri ihrisku, Svätého Ondreja, pitná voda, Vydrica, U Kurucov, Prameň Čierneho Váhu, pitná voda, Prameň v lese, Prameň pri vile Kotva, pitná voda, Vrt B-1, Kyselka pod Bôrom, Vrt B-4, Prameň na lúke, Prameň na dvore č. d. 3, Záluská kyselka, Medokýš pri novom moste

Pitná voda, Slovensko:, 13 z 17

Divá kyslá, Prameň nad Veľkou kyslou, Vajcovka pod Pilskom, Kráter, Nový prameň, Kadlub pri mlyne, Marina, Medokýš, Kúpeľný prameň - 3, Prameň pri bráne Grešu, Medokýš, Vajcovka za Hviezdoslavovou horárňou, pitná voda, Vajcovka v lese, Medokýš, Kyselka, Kúpeľný prameň - 2, Švabľovka v Kostolnom hone, Ľudový, Prameň vajcovka, Bory, Vojtech, Irena, Prameň Hrona, Prameň na lúke, Viera, Svätený I., Santovka, Vajcovka, Kyselka na pasienku, Vajcovka pod Babiou Gorou, Banský, Medokýš v búdke, Prameň Lahôdka, Rudolf, Prameň Krokava, Prameň v dome č. 79, Vajcovka, Vajcovka v lese, Prameň Cirochy, Medokýš, Nový prameň, Kyselka, Kadlub pri potoku, Vajcovka 1, Sírny prameň v potoku, Kvašná voda, prameň, Sírny prameň II., Tri studničky, Vajcovka 2, Vajcovka, Sírny prameň I., Kyselka v Brezinách, Vrt ŠHT - 47, Kyselka, Vrt J-2, Nadej, Vápenný prameň, Prameň pod pílou

Pitná voda, Slovensko:, 14 z 17

Prameň pod Kameničkou, prameň, prameň, pitná voda, Vajcovka, Vajcovka, Prameň Andrej, Šťavica, Vajcovka, pitná voda, Doskový prameň, pitná voda, pitná voda, Na pasienku I., Na pasienku III., Veronika LZ - 6, Murovaný prameň, Rakytie dolný, Prameň pri Lohotu, Medokýš Hlinavá, Sírny prameň I., pitná voda, Bindt, Žarnovica - Lukavica ŽR - 32 Vrt LKC-4, prameň, Sírny prameň v lese, Prameň v Slánom jarku, pitná voda, pitná voda, Vajcovka, prameň, pitná voda, Slatina I, prameň, prameň, Vrt v záreze železnice, Vajcovka-Lazy, Slatina II, prameň, Horný prameň, Stella, Ščavica, prameň, Prameň za Predpolomou, prameň, prameň, Kvašná voda, prameň, prameň, prameň, pitná voda, prameň, pitná voda, Medokýš, Horná Kyslá, Prameň kvašná voda pri kríži, Medokýš pred Starým mlynom, Štefánik, Kyselka I., Vrt HV-107

Pitná voda, Slovensko:, 15 z 17

Sírny prameň, Prameň kvašná voda pri kríži 2, Vajcovka, pitná voda, Vajcovka, Vrt HNT-7, Prameň Grand, Prameň pri potoku, Dolná Kyslá, prameň, Kyslá pod obecnou lúkou, Hermanovská studnička, Prameň pred Hlbokým, prameň, Slatina pod lesom, Medokýš pod lesom, Jóni studňa, Švabľovka v lese, Prameň, Anna, Medokýš, Ráztoky, Prameň v lese, Ďumbier PJ - 104, prameň, Kyselka, pitná voda, Nový prameň, Sírny medokýš, Ľudový prameň, Vajcovka za tyšačku, Prameň S-8, Nový medokýš, Kúpeľný prameň, Vajcovka, Prameň v skruži, Kúpeľný prameň - 1, prameň, prameň, Minerálny prameň, Výver, prameň, prameň, Malužinská kyslá voda, Švabľovka, Prameň v potoku, Starý medokýš, Prameň kyslá voda, studnička pod Poľanou, Prameň pri JRD, prameň, pitná voda, Vepor PJ - 101, Výver z meliorácie, Švabľovka, Rakytov, Prameň, Prameň nový, prameň, Na Šolavej

Pitná voda, Slovensko:, 16 z 17

Paula, Šťavica, Vajcovka, Vajcovka na ľavom brehu potoka, prameň, Šťavica pred domom J. Dananaja, Dolný Medokýš, Prameň pod Žiarom II, prameň, Suchá vyvieračka, Medvedie, Medokýš, Vajcovka, Kadlub v budke, Studnička Nová Ves nad Žitavou, Jasenianska kyslá, studnička, Prameň pri poľnej ceste, Medokýš pod horou, pitná voda, Bešenovský Medokýš, Jazierko, Šťavica, Horný medokýš, Alžbeta, Kvašnica na lúke, Suchá vyvieračka, prameň, prameň, prameň, Vajcovka pri potoku, Prameň pod Žiarom I, Budiš II B-1, prameň, Prameň pri potoku, Vrt BHS-2, Cenovský medokýš, Ondrej BC - 1, Prameň pri kríži, Studienka v Potekoch, U Kurčíkov, pitná voda, Vajcovka 1, Kyselka Okšov mlyn, Prameň pri ceste, Lazce I., pitná voda, Kadlub I., Kadlub, Horná Kyslá, Dolná Chocholanská kyselka, Prameň v olšine, Prameň Prevrat, Prameň Kubina, prameň, Prameň za travertínovým lomom, prameň, Vajcovka Regrund, Medokýš Pektorová, Prameň na lúkach

Pitná voda, Slovensko:, 17 z 17

Pod močiarom veľký prameň, prameň, Turianka, Prameň za záhradami, prameň, pitná voda, prameň, prameň, občasná vyvieračka, prameň, prameň, Prameň pri bani, Prameň za rybníkom, Prameň nad dedinou - Hutník, Prameň pred kaplnkou, Slatina na Hôrke I, Sírny prameň, prameň, Prameň Horná Kyslá, prameň, Kyselka, Krasový prameň Ignác, Bachláč na lúke, Sírny prameň, Kvašná voda, pitná voda, Kyselka na Huku I, Prameň pri hruške, Medokýš v lese, Prameň v potoku, prameň, Prameň v lese, Prameň Hrončok, Prameň Kumštová, prameň, Prameň na lúke, Medokýš, Prameň zo štôlne, Kadlub, Margita

pitná voda inde

Stredné Slovensko (1296x), Žilinský kraj (873x), Východné Slovensko (871x), Banskobystrický kraj (656x), Západné Slovensko (596x), Prešovský kraj (573x), Liptov (492x), Trenčiansky kraj (413x), Košický kraj (409x), okres Ružomberok (385x), Veľká Fatra (323x), Nízke Tatry (299x), okres Liptovský Mikuláš (245x), Spiš (202x), Malé Karpaty (185x), Bratislavský kraj (182x), Horehronie (176x), okres Brezno (172x), okres Košice - okolie (142x), Ružomberok (142x), okres Považská Bystrica (140x), Gemer (135x), Liptovská kotlina (135x), okres Banská Bystrica (124x), okres Prešov (110x), okres Žilina (110x), Mikroregión Ekológ (103x), okres Rožňava (101x), okres Gelnica (98x), Bratislava (96x)

Podobné, Slovensko:

13919x stravovanie, 3491x pohostinstvo, 3336x reštaurácia, 3286x pitná voda, 1130x kaviareň, 965x rýchle občerstvenie, 513x pizzéria, 491x bar, 123x ázijská reštaurácia, 94x donáška, 93x talianska reštaurácia, 91x kebab, 82x hamburger, 47x čína, 43x pivovar, 40x verejný gril, 33x automat na mlieko, 14x sushi, 13x čajovňa, 13x vegetariánska, 12x indická reštaurácia, 9x palacinkáreň
Hľadáme pitna-voda, OSM tagy: amenity = 'drinking_water' or natural = 'spring'.

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://www.oma.sk/stravovanie/voda

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.