Cesta: OMA » turistika » studňa

Studňa, Slovensko

Studňa v Slovensko

V Slovensko sa nachádza 548 kusov studňa.

Studňa, Slovensko:, 1 z 10

Vrt MA - 2, Święta Góra Jawor, prameň, Vrt H-1, Prameň Kollar, Tajch, Vrt HV - 31, Vrt TT-2, Živena TJ-3, Vrt B - 4, Anička, Vrt LŠH-1, Medokyš, Baldovská, Vrt B-6, Antonín, Vojtech II, Studňa, Jozef II Z-1, atrakcia, Vojtech I, atrakcia, Kvašná voda I., Valentína BJ-101, Vrt PK - 36, Vrt KB - 1, Lenkey, Adam, Bystrica, Vrt TSM-2, Vrt ŠHG-1, Vrt ŠHG-2, Salvator I., Štefan vrt CH - 1, Pavlovský minerálny prameň, Slatina pri Turci, Uňatínsky mlyn, Vrt na ulici Zdenka Nejedlého, Kováčová, studňa, studňa, Kyslá voda, atrakcia, Vrt SB 3, Cmunt V - 1, Hynie V - 4a, Torkoš V - 8, Crato V - 10, Trajan, studňa, Tomáš SB-1, studňa, Dunajská Streda - DS-2, Minerálny prameň, Vrt BB - 1, Studňa na dvore č.d. 20, Domová studňa, Studňa na dvore č.d. 19, Studňa u J. Leštáka, TJ-20 Materský

Studňa, Slovensko:, 2 z 10

Modrý bazén, Studňa Silvestra Gabčíka (č. d. 27), Vrt GNZ - 1, Biely bazén, Ľudový, Podlanický medokýš, Červený bazén, Vrt TJ-9, studňa, Dunajská Streda - vrt DS-1, Ústavná studňa, studňa, Studňa vo dvore č.d. 14, Studňa na dvore č.d. 6, Vrt MB - 3, studňa, studňa, studňa, studňa, Vrt VB - 2, Vrt Č-2, Vrt HV-103, Vrt I na kúpalisku M-1, Domová studňa č.d. 68, Studňa vo dvore č.d.71, Studňa vo dvore č.d.69, Studňa vo dvore č.d.70, studňa, pitná voda, Studňa v obci, Vrt SB-4a, Vrt Č-1, Sina II V-3, Pitný prameň, Sina I V-2, Wernher SB-5, Šťavica v obci, Prima P-1, Vrt FGG-3, Vrt TT-1, Prameň v obci, Vrt FGT-1, Vrt B-1, Vrt - P-1, Vrt B-4, Vrt B-7, Domová studňa u Jozefa Kyselu, Domová studňa č.d. 28 u Františka Lacku, Domová studňa č.d. 16 u Jána Marku, studňa, Santovka II B - 9, studňa, Vrt ŠHT - 47, Studňa v dome č.d. 80, studňa, studňa, Vrt J-2, Vrt VZO-13, Vrt ŠŠ-5, Piešťany - kláštorná studňa

Studňa, Slovensko:, 3 z 10

Vrt HBV - 3, Vrt HBV - 1, Vrt HBV - 2a, studňa, Vrt HGL-1, studňa, studňa, Vrt BJ-2, studňa, Žarnovica - Lukavica ŽR - 32 Vrt LKC-4, číslo LM-167, Stella, Vrt v záreze železnice, Vrt ČR-1, Vrt HV-107, Horná Kyslá, Vrt HNT-7, Klement S-7, Dunajský Klátov - vrt VDK-15, Kúpeľný prameň, Vrt L-32, Studňa č.d. 57, Ďumbier PJ - 104, Prameň S-8, Vrt VR - 5, Rudolf, Vepor PJ - 101, Vrt FGŠ-1, Vrt BHS-2, Studňa u J. Oravca, Šťavica, Paula, Budiš II B-1, Šťavica pred domom J. Dananaja, Ondrej BC - 1, Vrt - VLÚ 1, Vrt C-10, studňa, vrt BJ-21/A, Domová studňa, šachta S-1, Vrt DI - 2, Kyselka pri ŠM, studňa, Vrt - VLÚ 2, studňa, studňa, studňa, Vrt VHP-12R, studňa, studňa, studňa, Studňa v JRD, studňa, studňa, Vrt FGHP-1, Vrt CE - 1, studňa, Viktória, Vrt R - 1

Studňa, Slovensko:, 4 z 10

Nosický prameň B-5, Slatina v obci, Maliarova studňa, Prameň vo dvore č.d. 307, Hradná studňa, Vrt na Komenského ulici, Prameň v Podkeblí, studňa, Studňa na dvore č.d. 97, vrt BJ-22, studňa, Kúpeľný 1a, studňa, studňa, studňa, Studňa č.d. 112, Hradná studňa, Vrt FGTz - 1, Vrt TTK-1, Vrt ČAM - 1, vrt RTŠ-1, Vrt ZGL-1, studňa, Vrt pri šťavici, studňa, Šťavica, Vrt BB - 1, studňa, vrt B - 1, Vrt B-10, Vrt S - 7, Vrt MZ-2, studňa, Vrt HV-63, Vrt B-8, studňa, Vrt S - 8, Vrt B-7, Šťavica pri kúpeľoch, Vrt ST - 2, Vrt BB - 2, studňa, Priehradný prameň B-6, studňa, Vrt B-2, studňa, studňa, Vrt VBK-1, Vrt VTP-11, vrt ŽK-2, studňa, studňa, Vrt na kúpalisku Di - 1, studňa, Vrt VR-1, studňa, studňa, Vrt H-1, studňa, studňa

Studňa, Slovensko:, 5 z 10

studňa, Vrt D-3, Vrt HM-5, studňa, studňa, studňa, studňa, Vrt J-2, studňa, studňa, Vrt B-5, Hygiea, studňa, Studňa na štátnych majetkoch, Vrt B-4, Vrt B-3, studňa, studňa, Domová studňa č.d.96, Domová studňa č.d.2, studňa, studňa, studňa, obecná studňa, Domová studňa č.d.13, Domová studňa č.d.12, Domová studňa č.d.16, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Vrt KŠ-1, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa

Studňa, Slovensko:, 6 z 10

Vrt BCH-3, studňa, studňa, studňa, Vrt CH-2, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Studňa u K. Strelcovej, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Stará šťavica, studňa, studňa, studňa, studňa, Hradná studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Fatra II BJ-2, Domová studňa č.d. 358 J. Baračka, Drahovce - domová studňa, Vrt BJ-4, studňa, studňa, studňa, studňa, Vrt VŠ -1, Vrt FGG-2, Domová studňa č.d. 39 u Pavla Foltána, vrt B - 3, Santovka Žriedlo, Domová studňa č.d. 129 u Alexandra Sirotu, Vrt II na kúpalisku M-2, Kúpeľný-S-3, studňa, Studňa u Lazoríka, Vrt HPV-1, Vrt M-3, Vrt GP-19, Studňa u Antona Ďaďovského, Studňa na dvore č.d. 167

Studňa, Slovensko:, 7 z 10

Studňa u Štefana Sabola ( č. d. 165 ), Veterná studňa, studňa, Vrt BR 1, Vrt BnB - 1, KM-1, Studňa v obci, Studňa v Šítnikoch, Vrt TTŠ-1, Ľudovít, Vrt FGS - 1, Hydrocentrála vrt V3, Studňa pred domom č. d. 2, Vrt Kabátpuszta, Vrt FGB-1, Hydrocentrála, Izabela, Kyslá z vrtu, šachta v kotolni vrt V-1, Vrt VR - 2, vrt ŽK-5, ženský bazén II B-2, mužský bazén B-1, žen. bazén I B-3, Jozef, Zipser ST - 1, Vrt RH-1 Rozália, Born ST - 2, Stavbár, Vrt pri chate PE, Artézska studňa, Kúpeľný prameň, Vrt FGG-1, Studňa č.d. 95, Koplotovce - vrt KB-2, Kyselka II., Vrt BV-1, Vrt BL - 1, Vrt FGGa-1, Šťavica, Vrt B-4, Herkules S - 8, Alexander BKH - 3, Vrt OZ-2, František BKH - 1, Lekársky prameň, Hlavný prameň, Vrt OZ-1, Vrt Z-1, Termálne jazero, Napoleón BJ - 18, BJ - 24, Vrt - SB3, Vrt BR-3, S-9, Jozef 1 ST-2, Kvašná voda Baririt, Studňa pri napájadle, Kolonádny BJ - 19, Vrt BR-6

Studňa, Slovensko:, 8 z 10

Salvator II., Jozef II Z-1, Vrt 1 pri jazierku SB-1, Studňa na dvore č.d. 242, Banský PA-7, Vrt pri Lohóte, Vrt II pri jazierku SB-2, Vrt vo dvore ŠM, Vrt HGB-2, Vrt, Vrt HPV-14, studňa, Kyselka na lúke, Santovka I B - 6, Studňa pri ceste, Vrt FGK-1, Vrt, Vrt Š-1-NB2, Studňa, Prameň S-3 (S-6), Vrt TV-1, Vrt BHS-1, Vrt KD-1, Vrt BS-2, Vrt B-9, Studňa pri dome č. 27, Vrt BŠ-1, Vrt FGC-1, Prameň mládeže B1, Kúpeľný prameň, Vrt C-12, Prameň v obci, Vrt C-7, Vrt R-1, Vrt v lodeniciach, Vrt R-3, Studňa pri kotolni, Studňa na dvore č.d. 110, Vrt TSM-3, Vrt VR-2, Vrt BS-1, Vrt J-13, Studňa na školskom dvore, Domová studňa, Kúpeľná studňa, Vrt FGV - 1, vrt RK-22, Studňa na dvore č.d. 169, Šťavica, Studňa na dvore č. 40, Studňa u Mikuláša Senderáka, Slaný vrt, Studňa pri obytnom dome, Vrt RH-1, studňa, studňa, studňa, Vrt HTŠ-1, studňa, studňa

Studňa, Slovensko:, 9 z 10

studňa, Vrt HTŠ-2, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Vodárenská studňa č. 1, studňa, studňa, studňa Sulovce, Vahadlová studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Pod hrabom, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Studnička pod Košármi, studňa, studňa, studňa, studňa, Mútna studňa, studňa, studňa, studňa, Studnička u sv. Urbana

Studňa, Slovensko:, 10 z 10

csápos kút, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Ásott kút

studňa inde

Západné Slovensko (190x), Východné Slovensko (168x), Stredné Slovensko (159x), Prešovský kraj (121x), Banskobystrický kraj (117x), Trenčiansky kraj (85x), Žilinský kraj (81x), Košický kraj (70x), Spiš (49x), Trnavský kraj (47x), Nitriansky kraj (44x), Gemer (40x), okres Prešov (36x), okres Púchov (29x), Bratislavský kraj (27x), okres Trenčín (25x), okres Žilina (24x), Turčianska kotlina (23x), okres Levice (23x), okres Zvolen (22x), okres Turčianske Teplice (22x), okres Rimavská Sobota (21x), Turiec (20x), Liptov (19x), okres Sabinov (18x), okres Považská Bystrica (18x), okres Ilava (17x), okres Bardejov (17x), okres Ružomberok (17x), okres Rožňava (17x)

Podobné, Slovensko:

117676x turistika, 88294x miesto, 8072x orientačný bod, 6106x strom, 3772x turistické informácie, 2730x poľovnícky posed, 2234x prístrešok, altánok, 1239x chranený strom, 1196x ohnisko, 949x miesto na piknik, 786x orientačná mapa, 717x atrakcia, 592x studňa, 501x štôlňa, 258x komín, 147x vodárenská veža, 33x ZOO, 20x pamätník, bojisko, 15x väznica, 15x horáreň
Hľadáme studna, OSM tagy: man_made = 'water_well'.

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://www.oma.sk/turistika/studna

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.