Cesta: OMA » turistika » studňa

Studňa, Slovensko

Studňa v Slovensko

V Slovensko sa nachádza 534 kusov studňa.

Studňa, Slovensko:, 1 z 9

Vrt MA - 2, Święta Góra Jawor, prameň, Vrt H-1, Prameň Kollar, Tajch, Vrt TT-2, Vrt HV - 31, Živena TJ-3, Vrt B - 4, Vrt LŠH-1, Medokyš, Baldovská, Antonín, Vojtech II, Studňa, Vrt B-6, Vojtech I, Jozef II Z-1, atrakcia, Anička, Kvašná voda I., Valentína BJ-101, Vrt KB - 1, Vrt PK - 36, atrakcia, Bystrica, Adam, Lenkey, Vrt TSM-2, Vrt ŠHG-1, Salvator I., Vrt ŠHG-2, Štefan vrt CH - 1, Pavlovský minerálny prameň, Slatina pri Turci, Uňatínsky mlyn, Vrt na ulici Zdenka Nejedlého, Kováčová, studňa, studňa, Kyslá voda, atrakcia, Hynie V - 4a, Cmunt V - 1, Sina I V-2, Sina II V-3, Vrt SB 3, Torkoš V - 8, Crato V - 10, Trajan, studňa, Tomáš SB-1, Dunajská Streda - DS-2, Minerálny prameň, Vrt BB - 1, Domová studňa, Studňa u J. Leštáka, Modrý bazén, TJ-20 Materský

Studňa, Slovensko:, 2 z 9

Studňa Silvestra Gabčíka (č. d. 27), Ľudový, Biely bazén, Vrt TJ-9, Podlanický medokýš, Vrt GNZ - 1, studňa, Červený bazén, Dunajská Streda - vrt DS-1, Studňa vo dvore č.d. 14, Vrt MB - 3, Studňa na dvore č.d. 6, studňa, studňa, studňa, Ústavná studňa, Vrt VB - 2, Vrt Č-2, Domová studňa č.d. 68, Studňa vo dvore č.d.69, Studňa vo dvore č.d.70, Studňa vo dvore č.d.71, pitná voda, Vrt I na kúpalisku M-1, studňa, Vrt HV-103, Studňa v obci, Prameň v obci, Šťavica v obci, Vrt Č-1, Vrt FGG-3, Vrt FGT-1, Vrt B-1, Vrt - P-1, Vrt B-4, Domová studňa č.d. 16 u Jána Marku, Domová studňa č.d. 28 u Františka Lacku, Domová studňa u Jozefa Kyselu, studňa, Santovka II B - 9, studňa, Vrt ŠHT - 47, Vrt VZO-13, studňa, Vrt J-2, Vrt ŠŠ-5, Vrt HBV - 3, Piešťany - kláštorná studňa, studňa, Vrt HGL-1, Vrt pre plničku, studňa, Žarnovica - Lukavica ŽR - 32 Vrt LKC-4, Vrt BJ-2, studňa, studňa, studňa, Vrt ČR-1, Stella, Vrt B-7

Studňa, Slovensko:, 3 z 9

Vrt v záreze železnice, Dunajský Klátov - vrt VDK-15, Klement S-7, Horná Kyslá, Vrt HNT-7, Vrt HV-107, Studňa č.d. 57, Ďumbier PJ - 104, Vrt L-32, Vrt VR - 5, Kúpeľný prameň, Rudolf, Prameň S-8, Vrt BHS-2, Šťavica, Vepor PJ - 101, Budiš II B-1, Paula, Ondrej BC - 1, Šťavica pred domom J. Dananaja, Studňa u J. Oravca, Vrt FGŠ-1, Vrt HBV - 2a, studňa, Vrt C-10, Vrt HBV - 1, Vrt - VLÚ 1, studňa, Domová studňa, šachta S-1, vrt BJ-21/A, Vrt DI - 2, studňa, studňa, Kyselka pri ŠM, studňa, studňa, Palugyova studňa, Vrt - VLÚ 2, Vrt VHP-12R, studňa, studňa, studňa, studňa, Vrt FGHP-1, Vrt FGG-2, Vrt CE - 1, studňa, Viktória, Vrt R - 1, Prameň vo dvore č.d. 307, studňa, Nosický prameň B-5, Slatina v obci, Vrt na Komenského ulici, Prameň v Podkeblí, Hradná studňa, vrt BJ-22, Studňa na dvore č.d. 97, Kúpeľný 1a

Studňa, Slovensko:, 4 z 9

Vrt TTK-1, studňa, Hradná studňa, Studňa č.d. 112, Vrt ZGL-1, Maliarova studňa, vrt RTŠ-1, Vrt ČAM - 1, studňa, studňa, Wernher SB-5, Pitný prameň, Vrt SB-4a, Šťavica, Prima P-1, Vrt pri šťavici, Vrt TT-1, vrt B - 1, Vrt B-8, Vrt S - 8, Vrt BB - 1, Vrt B-7, Šťavica pri kúpeľoch, studňa, Vrt ST - 2, Vrt S - 7, Vrt B-10, studňa, studňa, Vrt BB - 2, Priehradný prameň B-6, studňa, Vrt VBK-1, vrt ŽK-2, Vrt B-2, Vrt VTP-11, studňa, studňa, studňa, Vrt na kúpalisku Di - 1, studňa, Vrt D-3, studňa, studňa, studňa, Vrt HM-5, Vrt H-1, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Vrt J-2, Vrt B-5, Studňa na štátnych majetkoch, Domová studňa č.d.96, studňa, studňa, studňa, studňa

Studňa, Slovensko:, 5 z 9

Hygiea, studňa, Domová studňa č.d.2, obecná studňa, studňa, studňa, Domová studňa č.d.16, Domová studňa č.d.13, studňa, studňa, Domová studňa č.d.12, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Vrt KŠ-1, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Vrt BCH-3, Vrt CH-2, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Studňa u K. Strelcovej, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Stará šťavica, Hradná studňa, studňa, Vrt HV-63, studňa

Studňa, Slovensko:, 6 z 9

studňa, studňa, studňa, Vrt MZ-2, Vrt BJ-4, studňa, studňa, studňa, Domová studňa č.d. 358 J. Baračka, Drahovce - domová studňa, Fatra II BJ-2, studňa, studňa, Vrt VŠ -1, studňa, Domová studňa č.d. 129 u Alexandra Sirotu, Domová studňa č.d. 39 u Pavla Foltána, Santovka Žriedlo, vrt B - 3, Vrt II na kúpalisku M-2, Kúpeľný-S-3, studňa, Vrt HPV-1, Studňa u Lazoríka, Vrt M-3, Vrt GP-19, Studňa u Antona Ďaďovského, Studňa u Štefana Sabola ( č. d. 165 ), Studňa na dvore č.d. 167, Veterná studňa, Vrt BR 1, Vrt BnB - 1, KM-1, Vrt TTŠ-1, Studňa v obci, Studňa v Šítnikoch, Ľudovít, Studňa na dvore č.d. 20, Studňa na dvore č.d. 19, Studňa pred domom č. d. 2, Studňa v dome č.d. 80, Hydrocentrála vrt V3, Vrt FGS - 1, Izabela, Vrt Kabátpuszta, Vrt FGB-1, Hydrocentrála, Zipser ST - 1, Vrt RH-1 Rozália, šachta v kotolni vrt V-1, Vrt pri chate PE, Vrt VR - 2, Jozef, žen. bazén I B-3, Born ST - 2, ženský bazén II B-2, Stavbár, vrt ŽK-5, Kyslá z vrtu, mužský bazén B-1

Studňa, Slovensko:, 7 z 9

Kúpeľný prameň, Vrt FGG-1, Studňa v JRD, Koplotovce - vrt KB-2, Studňa č.d. 95, Vrt FGGa-1, Kyselka II., Vrt BL - 1, Šťavica, Vrt BV-1, Vrt B-4, František BKH - 1, Vrt OZ-1, Alexander BKH - 3, Vrt OZ-2, Herkules S - 8, Lekársky prameň, Hlavný prameň, Termálne jazero, Vrt - SB3, BJ - 24, Vrt BR-3, Vrt pri Lohóte, S-9, Studňa na dvore č.d. 242, Vrt vo dvore ŠM, Vrt 1 pri jazierku SB-1, Vrt FGTz - 1, Napoleón BJ - 18, Vrt BR-6, Vrt II pri jazierku SB-2, Jozef II Z-1, Jozef 1 ST-2, Kolonádny BJ - 19, Kvašná voda Baririt, Banský PA-7, Vrt Z-1, Studňa pri napájadle, Salvator II., Studňa, Santovka I B - 6, Studňa pri ceste, Vrt HPV-14, Prameň S-3 (S-6), Vrt Š-1-NB2, Vrt, Kyselka na lúke, studňa, Vrt HGB-2, Vrt FGK-1, Vrt, Vrt VR-2, Vrt BS-2, Vrt TSM-3, Vrt BHS-1, Studňa pri kotolni, Vrt FGC-1, Prameň mládeže B1, Vrt v lodeniciach, Vrt BS-1

Studňa, Slovensko:, 8 z 9

Studňa na dvore č.d. 110, Vrt R-1, Vrt J-13, Vrt C-12, Vrt KD-1, Vrt R-3, Kúpeľný prameň, Vrt B-4, Vrt B-9, Vrt TV-1, Prameň v obci, Vrt B-3, Vrt BŠ-1, Vrt C-7, Studňa pri dome č. 27, Studňa na dvore č.d. 169, Vrt FGV - 1, vrt RK-22, Studňa na školskom dvore, Studňa na dvore č. 40, Studňa u Mikuláša Senderáka, Domová studňa, Vrt RH-1, Kúpeľná studňa, Slaný vrt, Studňa pri obytnom dome, Vrt VR-1, Šťavica, studňa, studňa, Vrt HTŠ-1, studňa, studňa, studňa, studňa, Vrt HTŠ-2, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa

Studňa, Slovensko:, 9 z 9

studňa, studňa, studňa, Vahadlová studňa, studňa, studňa Sulovce, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Pod hrabom, Artesian Well, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Studnička pod Košármi, studňa, studňa, Mútna studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Studnička u sv. Urbana, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Ásott kút

studňa inde

Západné Slovensko (184x), Východné Slovensko (166x), Stredné Slovensko (155x), Prešovský kraj (119x), Banskobystrický kraj (114x), Trenčiansky kraj (83x), Žilinský kraj (80x), Košický kraj (70x), Spiš (48x), Trnavský kraj (47x), Gemer (40x), Nitriansky kraj (40x), okres Prešov (36x), okres Púchov (28x), Bratislavský kraj (25x), okres Trenčín (25x), okres Žilina (24x), Turčianska kotlina (23x), okres Levice (22x), okres Turčianske Teplice (22x), okres Rimavská Sobota (21x), Turiec (20x), Liptov (19x), okres Zvolen (19x), okres Považská Bystrica (18x), okres Sabinov (17x), okres Bardejov (17x), okres Ilava (17x), okres Ružomberok (17x), okres Rožňava (17x)

Podobné, Slovensko:

115109x turistika, 88255x miesto, 7677x orientačný bod, 5272x strom, 3362x turistické informácie, 2477x poľovnícky posed, 2097x prístrešok, altánok, 1238x chranený strom, 1098x ohnisko, 927x miesto na piknik, 705x orientačná mapa, 578x studňa, 541x atrakcia, 419x štôlňa, 245x komín, 140x vodárenská veža, 29x ZOO, 20x pamätník, bojisko, 15x horáreň, 14x väznica
Hľadáme studna, OSM tagy: man_made = 'water_well'.

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://www.oma.sk/turistika/studna

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.