Cesta: OMA » turistika » studňa

Studňa, Slovensko

Studňa v Slovensko

V Slovensko sa nachádza 552 kusov studňa.

Studňa, Slovensko:, 1 z 10

Vrt MA - 2, Święta Góra Jawor, prameň, Vrt H-1, Prameň Kollar, Tajch, Vrt HV - 31, Vrt TT-2, Živena TJ-3, Vrt B - 4, Anička, Baldovská, Vrt LŠH-1, Medokyš, Vrt B-6, Antonín, Vojtech II, Studňa, Kvašná voda I., atrakcia, Jozef II Z-1, Vojtech I, atrakcia, Valentína BJ-101, Vrt TSM-2, Vrt PK - 36, Vrt KB - 1, Vrt ŠHG-1, Vrt ŠHG-2, Salvator I., Štefan vrt CH - 1, Bystrica, Pavlovský minerálny prameň, Lenkey, Adam, Slatina pri Turci, Uňatínsky mlyn, Vrt na ulici Zdenka Nejedlého, Kováčová, studňa, studňa, Kyslá voda, studňa, atrakcia, Vrt SB 3, Hynie V - 4a, Sina I V-2, Sina II V-3, Cmunt V - 1, Crato V - 10, Trajan, Torkoš V - 8, studňa, Tomáš SB-1, Dunajská Streda - DS-2, Minerálny prameň, Studňa Silvestra Gabčíka (č. d. 27), Vrt BB - 1, Domová studňa, Studňa na dvore č.d. 20

Studňa, Slovensko:, 2 z 10

Studňa na dvore č.d. 19, Podlanický medokýš, Studňa u J. Leštáka, Hydrocentrála vrt V3, Modrý bazén, Hydrocentrála, TJ-20 Materský, Vrt GNZ - 1, Ľudový, Červený bazén, Vrt TJ-9, Biely bazén, studňa, Dunajská Streda - vrt DS-1, Ústavná studňa, studňa, Studňa vo dvore č.d. 14, Studňa na dvore č.d. 6, Vrt MB - 3, studňa, studňa, studňa, Vrt HV-103, studňa, Vrt FGT-1, Vrt Č-2, Vrt VB - 2, Vrt VŠ -1, Vrt B-1, Vrt B-4, pitná voda, Vrt I na kúpalisku M-1, Studňa vo dvore č.d.70, studňa, Domová studňa č.d. 68, Studňa vo dvore č.d.69, Studňa vo dvore č.d.71, Studňa v obci, Vrt ŠHT - 47, Vrt Č-1, Prameň v obci, Vrt J-2, Wernher SB-5, Vrt SB-4a, Prima P-1, Vrt FGG-3, Pitný prameň, Vrt TT-1, Šťavica v obci, Žarnovica - Lukavica ŽR - 32 Vrt LKC-4, Vrt - P-1, Stella, Santovka II B - 9, Domová studňa č.d. 16 u Jána Marku, Domová studňa u Jozefa Kyselu, Domová studňa č.d. 28 u Františka Lacku, Vrt v záreze železnice, studňa, Vrt HNT-7, Horná Kyslá

Studňa, Slovensko:, 3 z 10

Vrt HV-107, studňa, Vrt VZO-13, studňa, Prameň S-8, Ďumbier PJ - 104, Studňa v dome č.d. 80, studňa, Ondrej BC - 1, Vepor PJ - 101, Vrt BHS-2, Šťavica, Vrt ŠŠ-5, Šťavica pred domom J. Dananaja, Budiš II B-1, Piešťany - kláštorná studňa, Paula, studňa, studňa, studňa, Vrt HGL-1, Vrt C-10, studňa, Vrt BJ-2, číslo LM-167, Vrt ČR-1, Vrt B-7, Klement S-7, Dunajský Klátov - vrt VDK-15, Vrt L-32, Studňa č.d. 57, Rudolf, Vrt VR - 5, Studňa u J. Oravca, Vrt HBV - 2a, studňa, Vrt HBV - 1, Vrt HBV - 3, Vrt - VLÚ 1, vrt BJ-21/A, Domová studňa, šachta S-1, studňa, Vrt - VLÚ 2, Vrt DI - 2, studňa, Kyselka pri ŠM, studňa, studňa, Vrt VHP-12R, studňa, studňa, Studňa v JRD, studňa, studňa, studňa, Vrt FGHP-1, Vrt CE - 1, Viktória, Vrt R - 1

Studňa, Slovensko:, 4 z 10

Prameň vo dvore č.d. 307, Nosický prameň B-5, Maliarova studňa, studňa, Slatina v obci, Vrt na Komenského ulici, Prameň v Podkeblí, Hradná studňa, vrt BJ-22, studňa, Studňa na dvore č.d. 97, Kúpeľný 1a, studňa, studňa, Hradná studňa, Studňa č.d. 112, studňa, studňa, Kúpeľný prameň, Vrt FGTz - 1, Vrt TTK-1, Vrt ČAM - 1, Vrt ZGL-1, studňa, studňa, vrt RTŠ-1, Vrt FGŠ-1, studňa, studňa, Vrt GP-19, Šťavica, studňa, Vrt pri šťavici, studňa, Vrt B-10, Vrt BB - 1, Vrt S - 7, Vrt ST - 2, Vrt S - 8, Vrt MZ-2, Šťavica pri kúpeľoch, studňa, Vrt HV-63, Vrt B-7, Vrt B-8, vrt B - 1, vrt ŽK-2, studňa, studňa, Vrt BB - 2, Vrt VTP-11, Vrt VBK-1, studňa, studňa, Priehradný prameň B-6, Vrt B-2, studňa, Vrt na kúpalisku Di - 1, Vrt VR-1, studňa

Studňa, Slovensko:, 5 z 10

studňa, studňa, Vrt H-1, studňa, studňa, Vrt D-3, Vrt HM-5, studňa, studňa, Vrt J-2, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Studňa na štátnych majetkoch, Domová studňa č.d.96, Hygiea, studňa, Vrt B-5, Vrt B-3, Vrt B-4, studňa, studňa, studňa, Domová studňa č.d.2, studňa, studňa, obecná studňa, studňa, Domová studňa č.d.16, studňa, Domová studňa č.d.13, Domová studňa č.d.12, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Vrt KŠ-1, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa

Studňa, Slovensko:, 6 z 10

studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Vrt BCH-3, Vrt CH-2, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Studňa u K. Strelcovej, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Stará šťavica, studňa, studňa, Hradná studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Drahovce - domová studňa, studňa, Fatra II BJ-2, Domová studňa č.d. 358 J. Baračka, studňa, Vrt BJ-4, studňa, studňa, Domová studňa č.d. 39 u Pavla Foltána, Santovka Žriedlo, Domová studňa č.d. 129 u Alexandra Sirotu, vrt B - 3, Vrt II na kúpalisku M-2, Kúpeľný-S-3, studňa

Studňa, Slovensko:, 7 z 10

Vrt FGG-2, Vrt HPV-1, Studňa u Lazoríka, Vrt M-3, Studňa u Antona Ďaďovského, Studňa u Štefana Sabola ( č. d. 165 ), Studňa na dvore č.d. 167, Veterná studňa, studňa, Vrt BR 1, Vrt BnB - 1, KM-1, Ľudovít, Studňa v Šítnikoch, Vrt TTŠ-1, Studňa v obci, Studňa pred domom č. d. 2, Vrt FGS - 1, Vrt FGB-1, Izabela, Vrt Kabátpuszta, Jozef, Kyslá z vrtu, Stavbár, Vrt VR - 2, šachta v kotolni vrt V-1, Vrt RH-1 Rozália, žen. bazén I B-3, Zipser ST - 1, mužský bazén B-1, Born ST - 2, Vrt pri chate PE, ženský bazén II B-2, vrt ŽK-5, Kúpeľný prameň, Artézska studňa, Vrt FGG-1, Studňa č.d. 95, Koplotovce - vrt KB-2, Kyselka II., Vrt B-4, Šťavica, Vrt BV-1, Vrt FGGa-1, Vrt BL - 1, František BKH - 1, Vrt OZ-2, Lekársky prameň, Vrt OZ-1, Hlavný prameň, Alexander BKH - 3, Herkules S - 8, Vrt BR-3, Vrt II pri jazierku SB-2, Kvašná voda Baririt, Kolonádny BJ - 19, Vrt pri Lohóte, Jozef 1 ST-2, Vrt BR-6, Salvator II.

Studňa, Slovensko:, 8 z 10

Vrt Z-1, Vrt vo dvore ŠM, Vrt 1 pri jazierku SB-1, Jozef II Z-1, BJ - 24, Termálne jazero, Napoleón BJ - 18, Studňa pri napájadle, Vrt - SB3, Banský PA-7, Studňa na dvore č.d. 242, S-9, Vrt, Studňa, studňa, Prameň S-3 (S-6), Studňa pri ceste, Vrt HGB-2, Santovka I B - 6, Kyselka na lúke, Vrt HPV-14, Vrt Š-1-NB2, Vrt, Vrt FGK-1, Vrt R-1, Vrt FGC-1, Vrt v lodeniciach, Vrt BŠ-1, Vrt BHS-1, Vrt C-12, Studňa na dvore č.d. 110, Vrt BS-2, Vrt R-3, Vrt B-9, Vrt KD-1, Prameň v obci, Vrt TSM-3, Studňa pri dome č. 27, Vrt VR-2, Vrt BS-1, Vrt TV-1, Kúpeľný prameň, Studňa pri kotolni, Vrt C-7, Prameň mládeže B1, Vrt J-13, Studňa na školskom dvore, Studňa na dvore č.d. 169, Vrt RH-1, Studňa na dvore č. 40, Vrt FGV - 1, Studňa pri obytnom dome, Slaný vrt, Domová studňa, vrt RK-22, Studňa u Mikuláša Senderáka, Šťavica, Kúpeľná studňa, studňa, studňa

Studňa, Slovensko:, 9 z 10

studňa, Vrt HTŠ-1, studňa, studňa, studňa, Vrt HTŠ-2, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Vodárenská studňa č. 1, studňa, studňa, studňa, studňa, Vahadlová studňa, studňa Sulovce, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Pod hrabom, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Studnička pod Košármi, studňa, studňa, studňa, studňa, Mútna studňa

Studňa, Slovensko:, 10 z 10

studňa, studňa, studňa, Studnička u sv. Urbana, csápos kút, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Ásott kút

studňa inde

Západné Slovensko (192x), Východné Slovensko (169x), Stredné Slovensko (160x), Prešovský kraj (122x), Banskobystrický kraj (118x), Trenčiansky kraj (87x), Žilinský kraj (81x), Košický kraj (70x), Spiš (49x), Trnavský kraj (47x), Nitriansky kraj (44x), Gemer (41x), okres Prešov (37x), okres Púchov (29x), Bratislavský kraj (27x), okres Trenčín (27x), okres Žilina (24x), Turčianska kotlina (23x), okres Levice (23x), okres Zvolen (22x), okres Rimavská Sobota (22x), okres Turčianske Teplice (22x), Turiec (20x), okres Ilava (19x), Liptov (19x), okres Sabinov (18x), Biele Karpaty (18x), okres Považská Bystrica (18x), okres Bardejov (17x), okres Ružomberok (17x)
studňa v Západné Slovensko
studňa v Východné Slovensko
studňa v Stredné Slovensko

Podobné, Slovensko:

118749x turistika, 88342x miesto, 8280x orientačný bod, 6426x strom, 3988x turistické informácie, 2836x poľovnícky posed, 2276x prístrešok, altánok, 1239x chranený strom, 1237x ohnisko, 965x miesto na piknik, 816x orientačná mapa, 730x atrakcia, 596x studňa, 519x štôlňa, 260x komín, 153x vodárenská veža, 35x ZOO, 21x pamätník, bojisko, 15x väznica, 15x horáreň
Hľadáme studna, OSM tagy: man_made = 'water_well'.
ilustračný obrázok k Studňa, Slovensko

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://www.oma.sk/turistika/studna

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.