Cesta: OMA » turistika » studňa

Studňa, Slovensko

Studňa v Slovensko

V Slovensko sa nachádza 536 kusov studňa.

Studňa, Slovensko:, 1 z 9

Vrt MA - 2, Święta Góra Jawor, prameň, Vrt H-1, Prameň Kollar, Tajch, Vrt HV - 31, Vrt TT-2, Živena TJ-3, Vrt B - 4, Vrt LŠH-1, Medokyš, Baldovská, Vrt B-6, Antonín, Studňa, Vojtech II, Vojtech I, Jozef II Z-1, atrakcia, Anička, Kvašná voda I., Valentína BJ-101, Vrt KB - 1, Vrt PK - 36, atrakcia, Adam, Bystrica, Lenkey, Vrt TSM-2, Vrt ŠHG-1, Vrt ŠHG-2, Salvator I., Štefan vrt CH - 1, Pavlovský minerálny prameň, Slatina pri Turci, Uňatínsky mlyn, Vrt na ulici Zdenka Nejedlého, Kováčová, studňa, studňa, Kyslá voda, atrakcia, Hynie V - 4a, Cmunt V - 1, Vrt SB 3, Crato V - 10, Trajan, Torkoš V - 8, studňa, Tomáš SB-1, Dunajská Streda - DS-2, Minerálny prameň, Vrt BB - 1, Studňa u J. Leštáka, Domová studňa, Studňa na dvore č.d. 19, Studňa na dvore č.d. 20, Modrý bazén, TJ-20 Materský

Studňa, Slovensko:, 2 z 9

Studňa Silvestra Gabčíka (č. d. 27), Červený bazén, studňa, Vrt GNZ - 1, Ľudový, Biely bazén, Podlanický medokýš, Vrt TJ-9, Dunajská Streda - vrt DS-1, studňa, Studňa vo dvore č.d. 14, Studňa na dvore č.d. 6, Vrt MB - 3, studňa, studňa, studňa, Ústavná studňa, studňa, Vrt VB - 2, Vrt Č-2, Studňa vo dvore č.d.69, Vrt HV-103, Vrt I na kúpalisku M-1, Studňa vo dvore č.d.70, Studňa vo dvore č.d.71, pitná voda, studňa, Domová studňa č.d. 68, Studňa v obci, Sina I V-2, Šťavica v obci, Prameň v obci, Vrt Č-1, Sina II V-3, Vrt FGG-3, Vrt FGT-1, Vrt B-4, Vrt B-1, Vrt - P-1, Domová studňa u Jozefa Kyselu, studňa, Domová studňa č.d. 16 u Jána Marku, Domová studňa č.d. 28 u Františka Lacku, Santovka II B - 9, Studňa v dome č.d. 80, studňa, Vrt J-2, Vrt VZO-13, studňa, Vrt ŠHT - 47, Vrt HBV - 3, Vrt HBV - 1, Vrt ŠŠ-5, Piešťany - kláštorná studňa, Žarnovica - Lukavica ŽR - 32 Vrt LKC-4, Vrt BJ-2, Vrt pre plničku, studňa, Vrt HGL-1, studňa

Studňa, Slovensko:, 3 z 9

studňa, studňa, Vrt ČR-1, Vrt B-7, Vrt v záreze železnice, Stella, Vrt HV-107, Klement S-7, Horná Kyslá, Dunajský Klátov - vrt VDK-15, Vrt HNT-7, Prameň S-8, Ďumbier PJ - 104, Studňa č.d. 57, Vrt VR - 5, Rudolf, Vrt L-32, Kúpeľný prameň, Šťavica pred domom J. Dananaja, Paula, Šťavica, Vepor PJ - 101, Vrt BHS-2, Budiš II B-1, Vrt FGŠ-1, Studňa u J. Oravca, Ondrej BC - 1, studňa, Vrt - VLÚ 1, Vrt HBV - 2a, Vrt C-10, Domová studňa, šachta S-1, vrt BJ-21/A, Palugyova studňa, studňa, Vrt DI - 2, studňa, studňa, Vrt - VLÚ 2, studňa, Kyselka pri ŠM, studňa, studňa, studňa, Vrt VHP-12R, studňa, Vrt FGHP-1, Vrt FGG-2, Vrt CE - 1, Viktória, Vrt R - 1, Maliarova studňa, Prameň vo dvore č.d. 307, Nosický prameň B-5, Slatina v obci, studňa, Vrt na Komenského ulici, Prameň v Podkeblí, Hradná studňa

Studňa, Slovensko:, 4 z 9

studňa, studňa, vrt BJ-22, Studňa na dvore č.d. 97, studňa, Kúpeľný 1a, Vrt TTK-1, Hradná studňa, studňa, Studňa č.d. 112, vrt RTŠ-1, studňa, studňa, Vrt ČAM - 1, Vrt ZGL-1, studňa, Prima P-1, Vrt TT-1, Wernher SB-5, Pitný prameň, Vrt pri šťavici, studňa, Vrt SB-4a, Šťavica, Vrt B-10, Vrt S - 7, Vrt S - 8, studňa, studňa, Šťavica pri kúpeľoch, Vrt B-7, Vrt BB - 1, vrt B - 1, Vrt B-8, Vrt ST - 2, studňa, Priehradný prameň B-6, Vrt BB - 2, Vrt VTP-11, vrt ŽK-2, studňa, Vrt B-2, Vrt VBK-1, studňa, studňa, Vrt na kúpalisku Di - 1, studňa, studňa, studňa, studňa, Vrt D-3, studňa, Vrt H-1, Vrt HM-5, studňa, Vrt J-2, studňa, studňa, Hygiea, studňa

Studňa, Slovensko:, 5 z 9

studňa, Studňa na štátnych majetkoch, Vrt B-5, studňa, Domová studňa č.d.96, Domová studňa č.d.2, studňa, studňa, obecná studňa, studňa, Domová studňa č.d.16, Domová studňa č.d.13, Domová studňa č.d.12, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Vrt KŠ-1, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Vrt BCH-3, studňa, studňa, Vrt CH-2, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Studňa u K. Strelcovej, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa

Studňa, Slovensko:, 6 z 9

studňa, studňa, Stará šťavica, studňa, studňa, studňa, Vrt MZ-2, studňa, studňa, Hradná studňa, studňa, studňa, Vrt HV-63, Fatra II BJ-2, studňa, Domová studňa č.d. 358 J. Baračka, Drahovce - domová studňa, Vrt BJ-4, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Vrt VŠ -1, Domová studňa č.d. 39 u Pavla Foltána, vrt B - 3, Santovka Žriedlo, Domová studňa č.d. 129 u Alexandra Sirotu, Vrt II na kúpalisku M-2, Kúpeľný-S-3, studňa, Studňa u Lazoríka, Vrt HPV-1, Vrt M-3, Vrt GP-19, Studňa u Štefana Sabola ( č. d. 165 ), Studňa u Antona Ďaďovského, Studňa na dvore č.d. 167, Veterná studňa, Vrt BR 1, Vrt BnB - 1, KM-1, Ľudovít, Vrt TTŠ-1, Studňa v Šítnikoch, Studňa v obci, Vrt FGS - 1, Hydrocentrála vrt V3, Studňa pred domom č. d. 2, Izabela, Vrt Kabátpuszta, Vrt FGB-1, Hydrocentrála, mužský bazén B-1, Vrt VR - 2, Vrt pri chate PE, šachta v kotolni vrt V-1, Born ST - 2, Kyslá z vrtu, Stavbár

Studňa, Slovensko:, 7 z 9

žen. bazén I B-3, Vrt RH-1 Rozália, ženský bazén II B-2, Jozef, Zipser ST - 1, vrt ŽK-5, Kúpeľný prameň, Vrt FGG-1, Studňa v JRD, Studňa č.d. 95, Koplotovce - vrt KB-2, Vrt FGGa-1, Vrt BL - 1, Vrt BV-1, Vrt B-4, Kyselka II., Šťavica, Hlavný prameň, Vrt OZ-1, Herkules S - 8, Lekársky prameň, Alexander BKH - 3, Vrt OZ-2, František BKH - 1, Vrt vo dvore ŠM, Vrt - SB3, Vrt Z-1, Kvašná voda Baririt, BJ - 24, Banský PA-7, Termálne jazero, Salvator II., Vrt FGTz - 1, Vrt II pri jazierku SB-2, Vrt 1 pri jazierku SB-1, Vrt pri Lohóte, Jozef II Z-1, Jozef 1 ST-2, Kolonádny BJ - 19, Studňa pri napájadle, S-9, Studňa na dvore č.d. 242, Vrt BR-3, Vrt BR-6, Napoleón BJ - 18, Vrt, Vrt HPV-14, Vrt Š-1-NB2, Vrt FGK-1, Santovka I B - 6, Studňa pri ceste, Vrt HGB-2, Vrt, studňa, Prameň S-3 (S-6), Kyselka na lúke, Studňa, Vrt C-7, Kúpeľný prameň, Vrt KD-1

Studňa, Slovensko:, 8 z 9

Vrt J-13, Vrt TSM-3, Vrt B-9, Prameň v obci, Vrt TV-1, Vrt FGC-1, Studňa pri kotolni, Vrt R-1, Prameň mládeže B1, Vrt BS-2, Studňa na dvore č.d. 110, Vrt R-3, Vrt v lodeniciach, Vrt C-12, Vrt B-3, Vrt B-4, Vrt BŠ-1, Vrt BHS-1, Vrt BS-1, Studňa pri dome č. 27, Vrt VR-2, Studňa pri obytnom dome, Studňa u Mikuláša Senderáka, Vrt RH-1, Domová studňa, Kúpeľná studňa, Studňa na školskom dvore, Studňa na dvore č.d. 169, Vrt VR-1, Vrt FGV - 1, vrt RK-22, Studňa na dvore č. 40, Slaný vrt, Šťavica, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Vrt HTŠ-1, studňa, Vrt HTŠ-2, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa

Studňa, Slovensko:, 9 z 9

Vodárenská studňa č. 1, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Vahadlová studňa, studňa, studňa Sulovce, studňa, studňa, studňa, Pod hrabom, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Artesian Well, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Studnička pod Košármi, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Mútna studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Studnička u sv. Urbana, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Ásott kút

studňa inde

Západné Slovensko (184x), Východné Slovensko (166x), Stredné Slovensko (156x), Prešovský kraj (119x), Banskobystrický kraj (115x), Trenčiansky kraj (83x), Žilinský kraj (80x), Košický kraj (70x), Spiš (48x), Trnavský kraj (47x), Nitriansky kraj (40x), Gemer (40x), okres Prešov (36x), okres Púchov (28x), Bratislavský kraj (26x), okres Trenčín (25x), okres Žilina (24x), Turčianska kotlina (23x), okres Levice (22x), okres Turčianske Teplice (22x), okres Rimavská Sobota (21x), Turiec (20x), okres Zvolen (20x), Liptov (19x), okres Považská Bystrica (18x), okres Sabinov (17x), okres Bardejov (17x), okres Ilava (17x), okres Rožňava (17x), okres Ružomberok (17x)

Podobné, Slovensko:

115454x turistika, 88306x miesto, 7741x orientačný bod, 5374x strom, 3390x turistické informácie, 2535x poľovnícky posed, 2112x prístrešok, altánok, 1238x chranený strom, 1108x ohnisko, 928x miesto na piknik, 712x orientačná mapa, 580x studňa, 541x atrakcia, 422x štôlňa, 245x komín, 143x vodárenská veža, 29x ZOO, 20x pamätník, bojisko, 15x väznica, 15x horáreň
Hľadáme studna, OSM tagy: man_made = 'water_well'.

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://www.oma.sk/turistika/studna

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.