Cesta: OMA » turistika » studňa

Studňa, Slovensko

Studňa v Slovensko

V Slovensko sa nachádza 543 kusov studňa.

Studňa, Slovensko:, 1 z 10

Vrt MA - 2, Święta Góra Jawor, prameň, Vrt H-1, Prameň Kollar, Tajch, Vrt HV - 31, Vrt TT-2, Živena TJ-3, Vrt B - 4, Vrt LŠH-1, Medokyš, Baldovská, Studňa, Antonín, Vojtech II, Vrt B-6, atrakcia, Vojtech I, Jozef II Z-1, Anička, Kvašná voda I., Valentína BJ-101, Vrt PK - 36, Vrt KB - 1, atrakcia, Adam, Lenkey, Bystrica, Vrt TSM-2, Vrt ŠHG-1, Salvator I., Vrt ŠHG-2, Štefan vrt CH - 1, Pavlovský minerálny prameň, Slatina pri Turci, Uňatínsky mlyn, Vrt na ulici Zdenka Nejedlého, Kováčová, studňa, studňa, Kyslá voda, atrakcia, Vrt SB 3, Hynie V - 4a, Sina II V-3, Sina I V-2, Cmunt V - 1, Crato V - 10, Torkoš V - 8, Trajan, studňa, Tomáš SB-1, Dunajská Streda - DS-2, Minerálny prameň, Vrt BB - 1, Domová studňa, Studňa u J. Leštáka, Studňa na dvore č.d. 20, Studňa na dvore č.d. 19

Studňa, Slovensko:, 2 z 10

Modrý bazén, TJ-20 Materský, Studňa Silvestra Gabčíka (č. d. 27), Vrt GNZ - 1, studňa, Biely bazén, Vrt TJ-9, Podlanický medokýš, Ľudový, Červený bazén, Dunajská Streda - vrt DS-1, studňa, Studňa vo dvore č.d. 14, Studňa na dvore č.d. 6, Vrt MB - 3, studňa, studňa, Ústavná studňa, studňa, Vrt VB - 2, Vrt Č-2, pitná voda, Studňa vo dvore č.d.69, Domová studňa č.d. 68, Vrt I na kúpalisku M-1, Vrt HV-103, Studňa vo dvore č.d.70, studňa, Studňa vo dvore č.d.71, Vrt Č-1, Vrt TT-1, Šťavica v obci, Pitný prameň, Prameň v obci, Vrt FGG-3, Vrt SB-4a, Wernher SB-5, Prima P-1, Vrt FGT-1, Vrt B-7, Vrt B-1, Vrt B-4, Vrt - P-1, Santovka II B - 9, studňa, Domová studňa č.d. 16 u Jána Marku, Domová studňa u Jozefa Kyselu, Domová studňa č.d. 28 u Františka Lacku, studňa, Studňa v dome č.d. 80, Vrt J-2, Vrt ŠHT - 47, studňa, Vrt VZO-13, Vrt ŠŠ-5, studňa, Piešťany - kláštorná studňa, Studňa v obci, studňa, Vrt HGL-1

Studňa, Slovensko:, 3 z 10

studňa, Vrt pre plničku, studňa, studňa, Žarnovica - Lukavica ŽR - 32 Vrt LKC-4, Vrt BJ-2, Stella, Vrt v záreze železnice, Vrt ČR-1, Horná Kyslá, Dunajský Klátov - vrt VDK-15, Vrt HNT-7, Vrt HV-107, Klement S-7, Studňa č.d. 57, Vrt VR - 5, Rudolf, Ďumbier PJ - 104, Vrt L-32, Kúpeľný prameň, Prameň S-8, Budiš II B-1, Vrt BHS-2, Paula, Ondrej BC - 1, Šťavica pred domom J. Dananaja, Šťavica, Vrt FGŠ-1, Vepor PJ - 101, Studňa u J. Oravca, Vrt C-10, Vrt HBV - 2a, Vrt HBV - 3, studňa, Vrt - VLÚ 1, studňa, Vrt HBV - 1, vrt BJ-21/A, Domová studňa, šachta S-1, Vrt DI - 2, Palugyayova studňa, studňa, Vrt - VLÚ 2, studňa, studňa, Kyselka pri ŠM, studňa, studňa, Studňa v JRD, studňa, studňa, studňa, Vrt VHP-12R, Vrt CE - 1, studňa, Vrt FGHP-1, Viktória, Vrt R - 1, studňa

Studňa, Slovensko:, 4 z 10

Prameň vo dvore č.d. 307, Nosický prameň B-5, Maliarova studňa, Slatina v obci, Vrt na Komenského ulici, Prameň v Podkeblí, Kúpeľný 1a, Hradná studňa, Studňa na dvore č.d. 97, studňa, studňa, vrt BJ-22, Vrt TTK-1, studňa, Studňa č.d. 112, Hradná studňa, Vrt FGTz - 1, studňa, Vrt ČAM - 1, Vrt ZGL-1, studňa, vrt RTŠ-1, studňa, Vrt pri šťavici, Šťavica, studňa, Vrt B-7, studňa, Vrt HV-63, studňa, Vrt BB - 1, Vrt ST - 2, Vrt S - 7, Šťavica pri kúpeľoch, Vrt B-8, vrt B - 1, Vrt B-10, Vrt S - 8, Vrt MZ-2, Priehradný prameň B-6, Vrt B-2, Vrt BB - 2, Vrt VTP-11, studňa, vrt ŽK-2, studňa, studňa, studňa, Vrt VBK-1, studňa, Vrt na kúpalisku Di - 1, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Vrt HM-5, studňa, Vrt D-3, Vrt H-1

Studňa, Slovensko:, 5 z 10

studňa, studňa, Vrt J-2, Vrt B-4, Studňa na štátnych majetkoch, Domová studňa č.d.96, studňa, Vrt B-5, studňa, Vrt B-3, Hygiea, studňa, Domová studňa č.d.2, obecná studňa, studňa, studňa, studňa, Domová studňa č.d.16, Domová studňa č.d.13, Domová studňa č.d.12, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Vrt KŠ-1, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Vrt BCH-3, Vrt CH-2, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa

Studňa, Slovensko:, 6 z 10

studňa, studňa, studňa, studňa, Studňa u K. Strelcovej, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Stará šťavica, studňa, studňa, Hradná studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Domová studňa č.d. 358 J. Baračka, studňa, Vrt BJ-4, Drahovce - domová studňa, Fatra II BJ-2, studňa, studňa, Vrt VŠ -1, vrt B - 3, Santovka Žriedlo, Domová studňa č.d. 129 u Alexandra Sirotu, Domová studňa č.d. 39 u Pavla Foltána, Vrt II na kúpalisku M-2, Kúpeľný-S-3, Vrt FGG-2, studňa, Vrt HPV-1, Studňa u Lazoríka, Vrt M-3, Vrt GP-19, Studňa u Antona Ďaďovského, Studňa na dvore č.d. 167, Studňa u Štefana Sabola ( č. d. 165 ), Veterná studňa, Vrt BR 1, Vrt BnB - 1, KM-1, Studňa v Šítnikoch, Studňa v obci, Ľudovít, Vrt TTŠ-1

Studňa, Slovensko:, 7 z 10

Hydrocentrála vrt V3, Vrt FGS - 1, Studňa pred domom č. d. 2, Vrt FGB-1, Izabela, Hydrocentrála, Vrt Kabátpuszta, Stavbár, ženský bazén II B-2, Kyslá z vrtu, Born ST - 2, mužský bazén B-1, Zipser ST - 1, Vrt RH-1 Rozália, žen. bazén I B-3, Jozef, Vrt VR - 2, šachta v kotolni vrt V-1, Vrt pri chate PE, vrt ŽK-5, Artézska studňa, Kúpeľný prameň, Vrt FGG-1, Koplotovce - vrt KB-2, Studňa č.d. 95, Kyselka II., Vrt BL - 1, Šťavica, Vrt FGGa-1, Vrt B-4, Vrt BV-1, Vrt OZ-1, Lekársky prameň, František BKH - 1, Vrt OZ-2, Alexander BKH - 3, Herkules S - 8, Hlavný prameň, Vrt Z-1, Kolonádny BJ - 19, Studňa pri napájadle, Vrt BR-3, Vrt - SB3, Vrt 1 pri jazierku SB-1, S-9, Vrt vo dvore ŠM, Jozef 1 ST-2, Napoleón BJ - 18, Vrt BR-6, Jozef II Z-1, Salvator II., BJ - 24, Studňa na dvore č.d. 242, Kvašná voda Baririt, Banský PA-7, Vrt pri Lohóte, Vrt II pri jazierku SB-2, Termálne jazero, Prameň S-3 (S-6), Vrt HPV-14

Studňa, Slovensko:, 8 z 10

Vrt Š-1-NB2, Santovka I B - 6, Vrt FGK-1, Vrt HGB-2, Vrt, studňa, Studňa, Studňa pri ceste, Kyselka na lúke, Vrt, Studňa na dvore č.d. 110, Vrt BHS-1, Vrt v lodeniciach, Prameň v obci, Vrt C-7, Vrt KD-1, Vrt R-3, Vrt R-1, Vrt B-9, Vrt BŠ-1, Vrt FGC-1, Vrt C-12, Studňa pri kotolni, Studňa pri dome č. 27, Kúpeľný prameň, Vrt TSM-3, Vrt VR-2, Vrt BS-1, Prameň mládeže B1, Vrt TV-1, Vrt BS-2, Vrt J-13, Slaný vrt, vrt RK-22, Šťavica, Domová studňa, Studňa na školskom dvore, Studňa pri obytnom dome, Vrt RH-1, Vrt VR-1, Studňa u Mikuláša Senderáka, Vrt FGV - 1, Studňa na dvore č.d. 169, Kúpeľná studňa, Studňa na dvore č. 40, studňa, studňa, studňa, studňa, Vrt HTŠ-1, Vrt HTŠ-2, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa

Studňa, Slovensko:, 9 z 10

studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Vodárenská studňa č. 1, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Vahadlová studňa, studňa, studňa, studňa Sulovce, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Pod hrabom, studňa, Studnička pod Košármi, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Mútna studňa, studňa, Studnička u sv. Urbana, studňa, studňa, studňa, studňa

Studňa, Slovensko:, 10 z 10

studňa, studňa, Ásott kút

studňa inde

Západné Slovensko (186x), Východné Slovensko (167x), Stredné Slovensko (158x), Prešovský kraj (120x), Banskobystrický kraj (117x), Trenčiansky kraj (84x), Žilinský kraj (80x), Košický kraj (70x), Spiš (48x), Trnavský kraj (47x), Nitriansky kraj (41x), Gemer (40x), okres Prešov (36x), okres Púchov (29x), Bratislavský kraj (28x), okres Trenčín (25x), okres Žilina (24x), Turčianska kotlina (23x), okres Zvolen (22x), okres Levice (22x), okres Turčianske Teplice (22x), okres Rimavská Sobota (21x), Turiec (20x), Liptov (19x), okres Sabinov (18x), okres Považská Bystrica (18x), okres Ilava (17x), okres Bardejov (17x), okres Ružomberok (17x), okres Rožňava (17x)

Podobné, Slovensko:

116575x turistika, 88317x miesto, 7905x orientačný bod, 5685x strom, 3636x turistické informácie, 2663x poľovnícky posed, 2170x prístrešok, altánok, 1239x chranený strom, 1146x ohnisko, 937x miesto na piknik, 752x orientačná mapa, 594x atrakcia, 587x studňa, 457x štôlňa, 258x komín, 146x vodárenská veža, 33x ZOO, 20x pamätník, bojisko, 15x väznica, 15x horáreň
Hľadáme studna, OSM tagy: man_made = 'water_well'.

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://www.oma.sk/turistika/studna

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.