Cesta: OMA » turistika » studňa

Studňa, Slovensko

Studňa v Slovensko

V Slovensko sa nachádza 541 kusov studňa.

Studňa, Slovensko:, 1 z 10

Vrt MA - 2, Święta Góra Jawor, prameň, Vrt H-1, Prameň Kollar, Tajch, Vrt HV - 31, Vrt TT-2, Živena TJ-3, Vrt B - 4, Vrt LŠH-1, Baldovská, Medokyš, Vrt B-6, Antonín, Vojtech II, Studňa, Jozef II Z-1, Vojtech I, atrakcia, Anička, Kvašná voda I., Valentína BJ-101, Vrt KB - 1, Vrt PK - 36, atrakcia, Adam, Lenkey, Bystrica, Vrt TSM-2, Vrt ŠHG-1, Salvator I., Vrt ŠHG-2, Štefan vrt CH - 1, Pavlovský minerálny prameň, Slatina pri Turci, Uňatínsky mlyn, Vrt na ulici Zdenka Nejedlého, Kováčová, studňa, studňa, Kyslá voda, atrakcia, Vrt SB 3, Hynie V - 4a, Cmunt V - 1, Trajan, Crato V - 10, Torkoš V - 8, studňa, Tomáš SB-1, studňa, Dunajská Streda - DS-2, Studňa Silvestra Gabčíka (č. d. 27), Minerálny prameň, Vrt BB - 1, Studňa na dvore č.d. 20, Studňa u J. Leštáka, Studňa na dvore č.d. 19, Domová studňa

Studňa, Slovensko:, 2 z 10

TJ-20 Materský, Modrý bazén, Vrt TJ-9, Biely bazén, Červený bazén, Podlanický medokýš, Vrt GNZ - 1, Ľudový, Dunajská Streda - vrt DS-1, studňa, Studňa vo dvore č.d. 14, Vrt MB - 3, Studňa na dvore č.d. 6, studňa, studňa, studňa, studňa, Ústavná studňa, studňa, Vrt VB - 2, Vrt Č-2, pitná voda, Vrt HV-103, Studňa vo dvore č.d.69, Vrt I na kúpalisku M-1, Studňa vo dvore č.d.70, studňa, Domová studňa č.d. 68, Studňa vo dvore č.d.71, Studňa v obci, Prameň v obci, Šťavica v obci, Vrt SB-4a, Wernher SB-5, Sina I V-2, Prima P-1, Vrt TT-1, Sina II V-3, Vrt Č-1, Vrt FGG-3, Pitný prameň, Vrt FGT-1, Vrt B-1, Vrt B-7, Vrt B-4, Vrt - P-1, studňa, Santovka II B - 9, Domová studňa č.d. 16 u Jána Marku, Domová studňa č.d. 28 u Františka Lacku, Domová studňa u Jozefa Kyselu, Studňa v dome č.d. 80, Vrt J-2, studňa, Vrt ŠHT - 47, Vrt VZO-13, studňa, Vrt ŠŠ-5, Piešťany - kláštorná studňa, studňa

Studňa, Slovensko:, 3 z 10

studňa, studňa, Žarnovica - Lukavica ŽR - 32 Vrt LKC-4, Vrt BJ-2, studňa, Vrt HGL-1, studňa, Vrt pre plničku, Vrt v záreze železnice, Vrt ČR-1, Stella, Dunajský Klátov - vrt VDK-15, Klement S-7, Vrt HV-107, Vrt HNT-7, Horná Kyslá, Prameň S-8, Vrt L-32, Studňa č.d. 57, Ďumbier PJ - 104, Kúpeľný prameň, Rudolf, Vrt VR - 5, Vrt BHS-2, Studňa u J. Oravca, Vrt FGŠ-1, Budiš II B-1, Ondrej BC - 1, Vepor PJ - 101, Šťavica pred domom J. Dananaja, Paula, Šťavica, Vrt HBV - 2a, Vrt - VLÚ 1, Vrt HBV - 1, Vrt C-10, Vrt HBV - 3, Domová studňa, šachta S-1, vrt BJ-21/A, Vrt DI - 2, studňa, studňa, Palugyayova studňa, Kyselka pri ŠM, Vrt - VLÚ 2, studňa, studňa, studňa, Vrt VHP-12R, Studňa v JRD, studňa, studňa, studňa, Vrt CE - 1, studňa, Vrt FGHP-1, Vrt FGG-2, Viktória, Vrt R - 1

Studňa, Slovensko:, 4 z 10

Slatina v obci, Prameň vo dvore č.d. 307, Maliarova studňa, Nosický prameň B-5, Hradná studňa, Prameň v Podkeblí, Vrt na Komenského ulici, studňa, studňa, Kúpeľný 1a, studňa, vrt BJ-22, Studňa na dvore č.d. 97, studňa, studňa, Vrt FGTz - 1, Vrt TTK-1, Studňa č.d. 112, Hradná studňa, studňa, Vrt ZGL-1, vrt RTŠ-1, Vrt ČAM - 1, studňa, Vrt pri šťavici, studňa, Šťavica, studňa, studňa, Vrt B-8, studňa, vrt B - 1, Vrt B-7, Šťavica pri kúpeľoch, Vrt BB - 1, Vrt MZ-2, Vrt S - 8, Vrt ST - 2, Vrt HV-63, Vrt S - 7, Vrt B-10, Vrt VBK-1, Vrt VTP-11, Vrt B-2, Vrt BB - 2, studňa, studňa, Priehradný prameň B-6, studňa, vrt ŽK-2, studňa, Vrt na kúpalisku Di - 1, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Vrt H-1, studňa, Vrt D-3

Studňa, Slovensko:, 5 z 10

Vrt HM-5, studňa, studňa, Vrt J-2, studňa, Vrt B-5, Hygiea, Vrt B-4, Vrt B-3, Domová studňa č.d.96, studňa, Studňa na štátnych majetkoch, studňa, studňa, Domová studňa č.d.2, studňa, obecná studňa, studňa, studňa, Domová studňa č.d.12, studňa, Domová studňa č.d.13, Domová studňa č.d.16, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Vrt KŠ-1, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Vrt CH-2, studňa, Vrt BCH-3, studňa, studňa, studňa

Studňa, Slovensko:, 6 z 10

studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Studňa u K. Strelcovej, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Stará šťavica, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Hradná studňa, studňa, studňa, Domová studňa č.d. 358 J. Baračka, Drahovce - domová studňa, studňa, Vrt BJ-4, studňa, Fatra II BJ-2, studňa, studňa, studňa, Vrt VŠ -1, Santovka Žriedlo, Domová studňa č.d. 129 u Alexandra Sirotu, Domová studňa č.d. 39 u Pavla Foltána, vrt B - 3, Vrt II na kúpalisku M-2, Kúpeľný-S-3, studňa, Vrt HPV-1, Studňa u Lazoríka, Vrt GP-19, Vrt M-3, Studňa u Štefana Sabola ( č. d. 165 ), Studňa u Antona Ďaďovského, Studňa na dvore č.d. 167, Veterná studňa, Vrt BR 1, Vrt BnB - 1, KM-1, Ľudovít, Vrt TTŠ-1, Studňa v Šítnikoch, Studňa v obci, Studňa pred domom č. d. 2

Studňa, Slovensko:, 7 z 10

Hydrocentrála vrt V3, Vrt FGS - 1, Izabela, Vrt Kabátpuszta, Hydrocentrála, Vrt FGB-1, Vrt pri chate PE, ženský bazén II B-2, Kyslá z vrtu, Vrt VR - 2, Stavbár, Zipser ST - 1, Born ST - 2, Jozef, žen. bazén I B-3, Vrt RH-1 Rozália, mužský bazén B-1, šachta v kotolni vrt V-1, vrt ŽK-5, Kúpeľný prameň, Vrt FGG-1, Koplotovce - vrt KB-2, Studňa č.d. 95, Vrt BV-1, Šťavica, Vrt B-4, Kyselka II., Vrt FGGa-1, Vrt BL - 1, Hlavný prameň, Alexander BKH - 3, František BKH - 1, Vrt OZ-2, Vrt OZ-1, Herkules S - 8, Lekársky prameň, BJ - 24, Salvator II., Kolonádny BJ - 19, Vrt BR-3, Termálne jazero, Vrt vo dvore ŠM, Banský PA-7, Jozef 1 ST-2, Studňa pri napájadle, Napoleón BJ - 18, Vrt Z-1, Vrt BR-6, Vrt pri Lohóte, Vrt II pri jazierku SB-2, Vrt - SB3, Kvašná voda Baririt, Vrt 1 pri jazierku SB-1, Studňa na dvore č.d. 242, S-9, Jozef II Z-1, Studňa pri ceste, Vrt HPV-14, Vrt HGB-2, Vrt

Studňa, Slovensko:, 8 z 10

Vrt, Vrt Š-1-NB2, studňa, Santovka I B - 6, Kyselka na lúke, Prameň S-3 (S-6), Vrt FGK-1, Studňa, Vrt BŠ-1, Vrt VR-2, Prameň mládeže B1, Studňa na dvore č.d. 110, Vrt C-7, Vrt C-12, Vrt BHS-1, Vrt TSM-3, Vrt BS-2, Vrt FGC-1, Vrt J-13, Studňa pri dome č. 27, Prameň v obci, Vrt KD-1, Vrt B-9, Kúpeľný prameň, Vrt R-3, Vrt TV-1, Vrt R-1, Vrt BS-1, Studňa pri kotolni, Vrt v lodeniciach, Studňa na dvore č.d. 169, Kúpeľná studňa, Studňa na dvore č. 40, Slaný vrt, Studňa pri obytnom dome, Domová studňa, Vrt FGV - 1, Vrt RH-1, Vrt VR-1, vrt RK-22, Studňa na školskom dvore, Studňa u Mikuláša Senderáka, Šťavica, studňa, studňa, studňa, studňa, Vrt HTŠ-1, Vrt HTŠ-2, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa

Studňa, Slovensko:, 9 z 10

studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Vodárenská studňa č. 1, studňa, studňa, Vahadlová studňa, studňa Sulovce, studňa, studňa, Pod hrabom, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Artesian Well, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Studnička pod Košármi, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Mútna studňa, studňa, Studnička u sv. Urbana, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa

Studňa, Slovensko:, 10 z 10

Ásott kút

studňa inde

Západné Slovensko (186x), Východné Slovensko (166x), Stredné Slovensko (157x), Prešovský kraj (119x), Banskobystrický kraj (116x), Trenčiansky kraj (84x), Žilinský kraj (80x), Košický kraj (70x), Spiš (48x), Trnavský kraj (47x), Nitriansky kraj (41x), Gemer (40x), okres Prešov (36x), okres Púchov (29x), Bratislavský kraj (28x), okres Trenčín (25x), okres Žilina (24x), Turčianska kotlina (23x), okres Levice (22x), okres Turčianske Teplice (22x), okres Zvolen (21x), okres Rimavská Sobota (21x), Turiec (20x), Liptov (19x), okres Považská Bystrica (18x), okres Sabinov (17x), okres Bardejov (17x), Bratislava (17x), okres Ilava (17x), okres Rožňava (17x)

Podobné, Slovensko:

115972x turistika, 88312x miesto, 7844x orientačný bod, 5409x strom, 3541x turistické informácie, 2611x poľovnícky posed, 2157x prístrešok, altánok, 1239x chranený strom, 1128x ohnisko, 934x miesto na piknik, 734x orientačná mapa, 585x studňa, 554x atrakcia, 439x štôlňa, 255x komín, 147x vodárenská veža, 32x ZOO, 21x pamätník, bojisko, 15x väznica, 15x horáreň
Hľadáme studna, OSM tagy: man_made = 'water_well'.

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://www.oma.sk/turistika/studna

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.