Cesta: OMA » turistika » studňa

Studňa, Slovensko

Studňa v Slovensko

V Slovensko sa nachádza 531 kusov studňa.

Studňa, Slovensko:, 1 z 9

Vrt MA - 2, Święta Góra Jawor, prameň, Vrt H-1, Prameň Kollar, Tajch, Vrt HV - 31, Vrt TT-2, Živena TJ-3, Vrt B - 4, Medokyš, Baldovská, Antonín, Vojtech II, Jozef II Z-1, Vojtech I, Studňa, Vrt B-6, atrakcia, Anička, Kvašná voda I., Vrt PK - 36, Vrt KB - 1, atrakcia, Lenkey, Adam, Bystrica, Vrt TSM-2, Vrt ŠHG-1, Salvator I., Vrt ŠHG-2, Štefan vrt CH - 1, Pavlovský minerálny prameň, Slatina pri Turci, Uňatínsky mlyn, Vrt na ulici Zdenka Nejedlého, Kováčová, studňa, Valentína BJ-101, studňa, atrakcia, Cmunt V - 1, Vrt SB 3, Sina I V-2, Hynie V - 4a, Sina II V-3, Trajan, Crato V - 10, Torkoš V - 8, studňa, Tomáš SB-1, studňa, Dunajská Streda - DS-2, Minerálny prameň, Vrt BB - 1, Studňa u J. Leštáka, Domová studňa, TJ-20 Materský, Modrý bazén, Studňa Silvestra Gabčíka (č. d. 27)

Studňa, Slovensko:, 2 z 9

Podlanický medokýš, Vrt GNZ - 1, Biely bazén, studňa, Červený bazén, studňa, Ľudový, Vrt TJ-9, Dunajská Streda - vrt DS-1, Studňa vo dvore č.d. 14, Vrt MB - 3, Studňa na dvore č.d. 6, studňa, studňa, Ústavná studňa, Vrt VB - 2, Vrt Č-2, Vrt LŠH-1, pitná voda, Vrt HV-103, Studňa vo dvore č.d.69, Domová studňa č.d. 68, Studňa vo dvore č.d.70, Studňa vo dvore č.d.71, studňa, Vrt Č-1, Vrt FGG-3, Šťavica v obci, Prameň v obci, Vrt FGT-1, Vrt B-4, Vrt - P-1, Vrt B-1, Domová studňa č.d. 16 u Jána Marku, Domová studňa č.d. 28 u Františka Lacku, Domová studňa u Jozefa Kyselu, studňa, Vrt pre plničku, Santovka II B - 9, Vrt ŠHT - 47, studňa, Vrt VZO-13, studňa, Vrt J-2, Klement S-7, Vrt HBV - 2a, Piešťany - kláštorná studňa, Studňa v obci, Vrt ŠŠ-5, studňa, studňa, Žarnovica - Lukavica ŽR - 32 Vrt LKC-4, studňa, Vrt HGL-1, studňa, studňa, Vrt ČR-1, Stella, Vrt v záreze železnice, Vrt B-7

Studňa, Slovensko:, 3 z 9

Vrt HNT-7, Vrt HV-107, Horná Kyslá, Dunajský Klátov - vrt VDK-15, Kúpeľný prameň, Vrt L-32, Rudolf, Vrt VR - 5, Ďumbier PJ - 104, Prameň S-8, Studňa č.d. 57, Šťavica pred domom J. Dananaja, Vrt BHS-2, Ondrej BC - 1, Studňa u J. Oravca, Šťavica, Vrt FGŠ-1, Paula, Budiš II B-1, Vepor PJ - 101, studňa, Vrt HBV - 1, Vrt - VLÚ 1, Vrt HBV - 3, Vrt C-10, šachta S-1, Domová studňa, vrt BJ-21/A, studňa, studňa, Kyselka pri ŠM, studňa, Vrt - VLÚ 2, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Vrt VHP-12R, Vrt FGHP-1, Vrt FGG-2, Vrt CE - 1, Vrt R - 1, studňa, Nosický prameň B-5, Prameň vo dvore č.d. 307, Slatina v obci, Kúpeľný 1a, Prameň v Podkeblí, Hradná studňa, Vrt na Komenského ulici, vrt BJ-22, Studňa na dvore č.d. 97, Hradná studňa, Studňa č.d. 112, Vrt TTK-1, studňa, studňa, Kyslá voda, vrt RTŠ-1

Studňa, Slovensko:, 4 z 9

Vrt ZGL-1, Maliarova studňa, Vrt ČAM - 1, Pitný prameň, studňa, Vrt TT-1, studňa, Šťavica, Vrt pri šťavici, Wernher SB-5, Prima P-1, Vrt SB-4a, Vrt B-7, Šťavica pri kúpeľoch, Vrt BB - 1, Vrt S - 7, Vrt B-10, vrt B - 1, Vrt S - 8, Vrt ST - 2, studňa, Vrt B-8, Vrt I na kúpalisku M-1, studňa, Vrt BB - 2, studňa, studňa, vrt ŽK-2, Priehradný prameň B-6, Vrt DI - 2, Vrt B-2, Vrt VTP-11, Vrt VBK-1, Vrt na kúpalisku Di - 1, studňa, studňa, studňa, studňa, Vrt D-3, studňa, Vrt H-1, studňa, studňa, Vrt HM-5, studňa, studňa, studňa, studňa, Vrt J-2, studňa, studňa, studňa, Hygiea, Vrt B-5, studňa, studňa, Domová studňa č.d.96, studňa, Domová studňa č.d.2, studňa

Studňa, Slovensko:, 5 z 9

obecná studňa, studňa, Domová studňa č.d.12, studňa, Domová studňa č.d.13, studňa, Domová studňa č.d.16, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Vrt KŠ-1, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Vrt CH-2, studňa, Vrt BCH-3, studňa, studňa, Viktória, studňa, studňa, studňa, studňa, Studňa u K. Strelcovej, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Stará šťavica, studňa, studňa, Hradná studňa, studňa, Vrt MZ-2, Vrt HV-63, studňa, studňa, studňa

Studňa, Slovensko:, 6 z 9

studňa, Domová studňa č.d. 358 J. Baračka, Fatra II BJ-2, studňa, Vrt BJ-4, studňa, Drahovce - domová studňa, studňa, studňa, Vrt VŠ -1, Domová studňa č.d. 129 u Alexandra Sirotu, Domová studňa č.d. 39 u Pavla Foltána, Santovka Žriedlo, vrt B - 3, Vrt II na kúpalisku M-2, Kúpeľný-S-3, studňa, Vrt HPV-1, Studňa u Lazoríka, Vrt GP-19, Vrt M-3, Studňa u Štefana Sabola ( č. d. 165 ), Studňa na dvore č.d. 167, Studňa u Antona Ďaďovského, Veterná studňa, Vrt BR 1, Vrt BnB - 1, KM-1, Vrt TTŠ-1, Studňa v Šítnikoch, Ľudovít, Studňa v obci, Studňa na dvore č.d. 20, Studňa na dvore č.d. 19, Studňa pred domom č. d. 2, Vrt BJ-2, Vrt FGS - 1, Studňa v dome č.d. 80, Hydrocentrála vrt V3, Izabela, Vrt FGB-1, Hydrocentrála, Vrt Kabátpuszta, Zipser ST - 1, Stavbár, ženský bazén II B-2, Born ST - 2, Vrt VR - 2, žen. bazén I B-3, Vrt pri chate PE, Kyslá z vrtu, vrt ŽK-5, šachta v kotolni vrt V-1, mužský bazén B-1, Jozef, Vrt RH-1 Rozália, Kúpeľný prameň, Vrt FGG-1, Studňa v JRD, Studňa č.d. 95

Studňa, Slovensko:, 7 z 9

Koplotovce - vrt KB-2, Šťavica, Vrt FGGa-1, Vrt BV-1, Vrt BL - 1, Kyselka II., Vrt B-4, František BKH - 1, Alexander BKH - 3, Vrt OZ-1, Vrt OZ-2, Hlavný prameň, Herkules S - 8, Lekársky prameň, Jozef 1 ST-2, Vrt II pri jazierku SB-2, Banský PA-7, Vrt vo dvore ŠM, Salvator II., Vrt pri Lohóte, Kvašná voda Baririt, S-9, Vrt BR-3, Napoleón BJ - 18, Termálne jazero, Kolonádny BJ - 19, Vrt FGTz - 1, Studňa pri napájadle, Vrt BR-6, Studňa na dvore č.d. 242, Vrt 1 pri jazierku SB-1, Jozef II Z-1, Vrt Z-1, BJ - 24, Vrt - SB3, Studňa pri ceste, Studňa, Vrt HPV-14, Santovka I B - 6, Vrt HGB-2, Vrt, Vrt, Kyselka na lúke, Vrt FGK-1, Prameň S-3 (S-6), studňa, Vrt Š-1-NB2, Kúpeľný prameň, Vrt v lodeniciach, Vrt TSM-3, Studňa na dvore č.d. 110, Studňa pri kotolni, Vrt R-1, Vrt J-13, Vrt VR-2, Vrt R-3, Vrt BS-2, Prameň mládeže B1, Vrt TV-1, Prameň v obci

Studňa, Slovensko:, 8 z 9

Vrt BŠ-1, Vrt FGC-1, Vrt BS-1, Vrt BHS-1, Vrt KD-1, Studňa na štátnych majetkoch, Vrt B-3, Vrt C-7, Vrt C-12, Vrt B-9, Studňa pri dome č. 27, Vrt B-4, Studňa na dvore č. 40, vrt RK-22, Kúpeľná studňa, Vrt FGV - 1, Studňa pri obytnom dome, Studňa na školskom dvore, Šťavica, Vrt RH-1, Slaný vrt, Studňa u Mikuláša Senderáka, Studňa na dvore č.d. 169, Vrt VR-1, Domová studňa, studňa, studňa, Vrt HTŠ-2, studňa, studňa, studňa, studňa, Vrt HTŠ-1, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa

Studňa, Slovensko:, 9 z 9

studňa, studňa, studňa, studňa Sulovce, Vahadlová studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Artesian Well, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Pod hrabom, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Studnička pod Košármi, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Mútna studňa, Studnička u sv. Urbana, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Ásott kút

studňa inde

Západné Slovensko (184x), Východné Slovensko (166x), Stredné Slovensko (153x), Prešovský kraj (119x), Banskobystrický kraj (113x), Trenčiansky kraj (83x), Žilinský kraj (79x), Košický kraj (70x), Spiš (48x), Trnavský kraj (47x), Nitriansky kraj (40x), Gemer (40x), okres Prešov (36x), okres Púchov (28x), okres Trenčín (25x), okres Žilina (24x), Bratislavský kraj (24x), Turčianska kotlina (23x), okres Levice (22x), okres Turčianske Teplice (22x), okres Rimavská Sobota (21x), Turiec (20x), Liptov (19x), okres Považská Bystrica (18x), okres Zvolen (18x), okres Sabinov (17x), okres Ilava (17x), okres Bardejov (17x), okres Ružomberok (17x), okres Rožňava (17x)

Podobné, Slovensko:

114675x turistika, 88274x miesto, 7705x orientačný bod, 4905x strom, 3338x turistické informácie, 2429x poľovnícky posed, 2080x prístrešok, altánok, 1238x chranený strom, 1091x ohnisko, 929x miesto na piknik, 705x orientačná mapa, 575x studňa, 527x atrakcia, 419x štôlňa, 245x komín, 138x vodárenská veža, 28x ZOO, 20x pamätník, bojisko, 15x horáreň, 14x väznica
Hľadáme studna, OSM tagy: man_made = 'water_well'.

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://www.oma.sk/turistika/studna

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.