Cesta: OMA » voľný čas » knižnica

Knižnica, Slovensko

Knižnica v Slovensko

V Slovensko sa nachádza 993 kusov knižnica.

Knižnica, Slovensko:, 1 z 17

Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied, Staromestská knižnica - Centrálne pracovisko - Blumentálska, Mestská knižnica Ľ. V. Riznera, Slovenská národná knižnica, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Vavilovova 24, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Mestská knižnica v Bratislave - Úsek literatúry pre deti a mládež, Gemerská knižnica P. Dobšinského, Miestna knižnica Lamač, Univerzitná knižnica v Bratislave, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Furdekova, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Haanova, Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene, Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave - pobočka JUH, Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Dudova, Mestská knižnica v Bratislave - Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry, Slovenská pedagogická knižnica, Mestská knižnica v Bratislave - Letná čitáreň u Červeného raka, Mestská knižnica v Bratislave - Oddelenie hudobnej a umenovednej literatúry, Mestská knižnica v Bratislave - Oddelenie náučnej literatúry, Centrum vedecko-technických informácií SR, Knižnica Ružinov - Na úvrati, Mestská knižnica v Bratislave - Oddelenie pre nevidiacich a slabozrakých, Kysucká knižnica v Čadci, Miestna knižnica Karlova Ves, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Vavilovova 26, Staromestská knižnica - Západný rad, Staromestská knižnica - Záhrebská, Slovenská lekárska knižnica, Staromestská knižnica - Karadžičova, Staromestská knižnica - Panenská, Mestská knižnica Michala Matunáka, Obecná knižnica Bratislava - Záhorská Bystrica, Knižnica Ústredia ľudovej umeleckej výroby v Bratislave, Miestna knižnica Dúbravka, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Vyšehradská, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Prokofievova, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Turnianska, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Rovniankova, Miestna knižnica Devínska Nová Ves, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Lietavská, Podtatranská knižnica, Obecná knižnica Sološnica, Centrum informatiky, dokumentácie a knižnica - BIBIANA, Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho, Knižnica Sira Karla Poppera, Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre - Sekretariát, knižnica, Knižnica Ružinov - Riaditeľstvo, Knižnica Ružinov - Tomášikova, Knižnica Ružinov - Ústredná knižnica KR - Miletičova, Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta - Akademická knižnica, Miestna knižnica Rača, Miestna knižnica Vajnory, Miestna knižnica Čunovo, Knižnica Ružinov - Bachova, Považská knižnica v Považskej Bystrici, Knižnica ÚĽUV pri Regionálnom centre remesiel ÚĽUV Košice, Knižnica Bratislava - Nové Mesto, Pobočka Kutuzovova

Knižnica, Slovensko:, 2 z 17

Univerzita Komenského v Bratislave, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovenská fakulta - Knižnica, Knižnica Bratislava - Nové Mesto, Centrálna knižnica, Mestská knižnica, Univerzita Komenského - Akademická knižnica, Knižnica Bratislava - Nové Mesto, Pobočka Stromová, Staromestská knižnica - Letná čitáreň Medická, Knižnica Mateja Hrebendu, Knižnica a informačné centrum, Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu - Knižnica, Archív Univerzity Komenského, Poľský inštitút, Obecná knižnica Budmerice, Tríbečská knižnica v Topoľčanoch, Miestna knižnica Devín, Akademická knižnica VŠVU, Hornonitrianska knižnica v Prievidzi, Knižnica Slovenského filmového ústavu, Slovenská chemická knižnica, Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied - Knižnica, Knižnica a informačné stredisko, Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta - Ústredná knižnica, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry - Knižnica, Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta - Ústredná knižnica, Právnická fakulta - Knižnica, Knižnica Divadelného ústavu, Knižnica Bratislava - Nové Mesto, Pobočka Jeséniova, Miestna knižnica Jarovce, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave - Knižnica, Mestská knižnica Dubnica nad Váhom, Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta - Knižnica, Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči, Mestská knižnica Sliač, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky - Knižnica, Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta - Akademická knižnica, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií - Slovenská informatická knižnica, Obecná knižnica G. Kolinoviča Šenkvice, Miestna knižnica Vrakuňa, Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu - Knižnica, Mestské kultúrne centrum - Knižnica v Hlohovci, Knižnica, Spišská knižnica v Spišskej Novej Vsi, Knižnica Karola Antona Medveckého, LitPark, Miestna knižnica Podunajské Biskupice - Biskupická, Mestská knižnica Krompachy, Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave - Akademická knižnica, Krajská knižnica v Žiline, Paneurópska vysoká škola - Akademická knižnica PEVŠ, pobočka Petržalka, Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne, Miestna knižnica Podunajské Biskupice - Latorická, Mestská knižnica Handlová, Paneurópska vysoká škola - Akademická knižnica PEVŠ, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave - Univerzitná knižnica, Galantská knižnica, Obecná knižnica Kátlovce, Tekovská knižnica v Leviciach, Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča - Levočská mestská knižnica, Vysoká škola manažmentu - Knižnica, Pobočka Bratislava, Akadémia policajného zboru v Bratislave - Knižnica Policajného zboru v Bratislave, Verejná knižnica Mikuláša Kováča

Knižnica, Slovensko:, 3 z 17

Hornonitrianska knižnica, Knižnica Ružinov - Knižnica a seniorské informačné centrum - Zimná, Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického, Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky Belopotockého v Liptovskom Mikuláši, Okresná knižnica Dávida Gutgesela, Podduklianska knižnica vo Svidníku, Obecná knižnica Trstená na Ostrove, Vysoká škola múzických umení v Bratislave - Ústredná knižnica a študijno-informačné stredisko, Mestské centrum kultúry Malacky - Knižnica, Verejná knižnica Jána Bocatia, Knižnica ÚĽUV pri regionálnom centre remesiel ÚĽUV Banská Bystrica, Knižnica sv. Kataríny, Mestská knižnica, Mestská knižnica mesta Piešťany, Mestská knižnica Spišské Vlachy, Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre, Ľubovnianska knižnica, Mestslá knižnica Ružomberok, Novohradská knižnica, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Mestská knižnica Giraltovce, Obecná knižnica Liptovský Ján, Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne, Obecná knižnica Domaňovce, Mestská knižnica Jána Johanidesa v Šali, Mestská knižnica Kristíny Royovej, Miestna ľudová knižnica Hrubý Šúr, Štátna vedecká knižnica v Košiciach, Obecná knižnica Štítnik, Obecná knižnica Hliník nad Hronom, Obecná knižnica Nitrica, Miestna ľudová knižnica Most pri Bratislave, Knižnica, Univerzitná knižnica, knižnica, Obecná knižnica Ivanka pri Dunaji, Obecná knižnica Svrčinovec, Obecná knižnica Gajary, Obecná knižinca, Verejná knižnica Jána Bocatia, Knižnica, knižnica, Mestská knižnica, Obecná knižnica Košecké Podhradie, Univerzitná knižnica UPJŠ, Obecná knižnica Oščadnica, Obecná knižnica Horná Ves, Mestská knižnica Ľ. Štúra, Knižnica pre mládež mesta Košice, Mestská knižnica v Brezovej pod Bradlom, knižnica, Knižnica H.Z., knižnica, Štátna vedecká knižnica, knižnica, Mestská knižnica v Novej Dubnici, Slovenská lesnícka a drevárska knižnica, Vihorlatská knižnica, Francúzsky inštitút, Miestna ľudová knižnica Čereňany

Knižnica, Slovensko:, 4 z 17

Obecná knižnica Lúčnica nad Žitovou, Štátna vedecká knižnica, knižnica, Obecná knižnica Neporadza, Mestské kultúrne stredisko - Mestská knižnica Veľký Meder, Obecná knižnica Mikušovce, Obecná knižnica Trenčianske Stankovce, KIC TUKE, Mestská knižnica, Centrum knižničných služieb a vedecko-technických informácií TU, Verejná knižnica Jána Bocatia, Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií - Knižnica BISLA, Mestská knižnica, Obecná knižnica Lehota nad Rimavicou, Obecná knižnica Nová Dedina, Knižnica Bratislava - Nové Mesto, Pobočka Nobelova, Mestská umelecká agentúra Partizánske, Obecná knižnica Slovenská Ľupča, knižnica, Mestské stredisko kultúry a športu p. o. - knižnica, Obecná knižnica Zlatná na Ostrove, Obecná knižnica Trenčianske Bohuslavice, Obecná knižnica Bernolákovo, Lyceálna knižnica, Obecná knižnica Veľké Držkovce, knižnica, Knižnica Hudobného centra, Obecná knižnica Jána Smreka Melčice - Lieskové, Obecná knižnica Bohdanovce nad Trnavou, Obecná knižnica Dobrá Niva, Obecná knižnica Medzibrodie nad Oravou, Obecná knižnica Ruská Voľa nad Popradom, Miestna ľudová knižnica Hermanovce nad Topľou, Městská knihovna, Miestna knižnica Petržalka, Ambroseho 4, Obecná knižnica Dačov Lom, Mestská knižnica Zlaté Moravce, Verejná knižnica Michala Rešetku pobočka JUH, knižnica, Obecná knižnica Križovany nad Dudváhom, Mestská knižnica Kežmarok, Obecná knižnica Veľké Turovce, Obecná knižnica Trenčianske Jastrabie, Mestská knižnica, Verejná knižnica, knižnica, Obecná knižnica Brhlovce, Obecná knižnica Slovenská Nová ves, Obecná knižnica Zemianske Podhradie, Obecná knižnica Ľubeľa, Obecná knižnica Slatina nad Bebravou, Obecná knižnica Bánovce nad Ondavou, Obecná knižnica Mníšek nad Popradom, Obecná knižnica Vinohrady nad Váhom, Obecná knižnica Diviaky nad Nitricou, knižnica, Obecná knižnica Adamovské Kochanovce, Obecná knižnica Ondavské Matiašovce, Obecná knižnica Čachtice, Obecná knižnica Dubovany

Knižnica, Slovensko:, 5 z 17

Miestna knižnica Rusovce, Univerzitná knižnica TnUAD, Obecná knižnica Kráľovičove Kračany, Obecná knižnica Veľký Ďur, Obecná knižnica Topoľníky, Štátna vedecká knižnica, Obecná knižnica Hričovské Podhradie, knižnica, Mesto Trstená - Mestská knižnica, Obecná knižnica Šarišské Jastrabie, Obecná knižnica Mníšek nad Hnilcom, Knižnica, Obecná knižnica Devičany, Miestna ľudová knižnica Horná Streda, Obecná knižnica Veľká Ves nad Ipľom, Obecná knižnica Liptovské Matiašovce, Obecná knižnica Jabloňovce, Obecná knižnica Trnava pri Laborci, Obecná knižnica Turany nad Ondavou, Obecná knižnica Kočovce, Obecná knižnica Plešivec, Obecná knižnica Opatovská Nová Ves, Knižnica, Miestna ľudová knižnica Kúty, Obecná knižnica Šiatorská Bukovinka, Obecná knižnica Rudnianska Lehota, Mestská knižnica v Leopoldove, Obecná knižnica Hontianske Trsťany, Miestna knižnica Radvaň nad Dunajom, Obecná knižnica Zbrojníky, knižnica, Obecná knižnica Čierne nad Topľou, Nezábudka, Obecná knižnica Lehôtka pod Brehmi, Obecná knižnica Fiľakovské Kováče, Obecná knižnica Plavecké Podhradie, Mestská knižnica Michala Chrásteka, Obecná knižnica Liptovský Trnovec, Mestská knižnica v Gelnici, knižnica, Obecná knižnica Moravské Lieskové, Obecná knižnica Šarovce, Obecná knižnica Liptovská Porúbka, Obecná knižnica Terany, Obecná knižnica Liptovské Revúce, Obecná knižnica Volkovce, Obecná knižnica Tekovská Breznica, Obecná knižnica Turček, Obecná knižnica Blatná na Ostrove, Obecná knižnica Plavecký Štvrtok, Obecná knižnica Vojka nad Dunajom, Obecná knižnica Hontianske Nemce, Obecná knižnica Veľké Kozmálovce, Vykrik, Obecná knižnica Hontianske Tesáre, Obecná knižnica Silická Jablonica, Obecná knižnica Hontianska Vrbica, Obecná knižnica Bartošova Lehôtka, Obecná knižnica Starý Tekov, Miestna ľudová knižnica Plavecký Mikuláš

Knižnica, Slovensko:, 6 z 17

Knižnica Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Obecná knižnica Lovčica - Trubín, Obecná knižnica Kráľová nad Váhom, Obecná knižnica Trnovec nad Váhom, Obecná knižnica Krškany, Obecná knižnica Rabča, Obecná knižnica Čabrdský Vrbovok, Obecná knižnica Breznička, Obecná knižnica Slovenské Ďarmoty, Obecná knižnica Oravská Jasenica, Obecná knižnica Kysucký Lieskovec, Obecná knižnica Železná Breznica, Obecná knižnica Kosihy nad Ipľom, Obecná knižnica Brestovec, Obecná knižnica Hronské Kľačany, Obecná knižnica Liptovská Osada, Obecná knižnica Dolné Obdokovce, Obecná knižnica Rimavské Brezovo, Obecná knižnica Slovinky, Obecná knižnica Dulovce, Obecná knižnica Liptovská Kokava, Caplovicova kniznica, Obecná knižnica Liptovská Lúžna, Miestna ľudová knižnica Veľké Kršteňany, Mestská knižnica v Stropkove, Obecná knižnica Malinovo, knižnica, Obecná knižnica Horné Otrokovice, Obecná knižnica Nezbudská Lúčka, Obecná knižnica Dolné Trhovište, knižnica, Miestna ľudová knižnica Radošovce, Obecná knižnica Rudno nad Hronom, Obecná knižnica Liptovský Ondrej, Obecná knižnica Dolné Plachtince, Obecná knižnica Kamienka, Obecná knižnica Ipeľský Sokolec, Obecná knižnica Šútovce, Obecná knižnica Hradište, Obecná knižnica Hôrka nad Váhom, Obecná knižnica Liptovský Michal, Knižnica pre mládež - Západ, Obecná knižnica Liptovský Peter, Obecná knižnica Stará Kremnička, Obecná knižnica Spišský Hrušov, Obecná knižnica Tomášovce, Miestna ľudová knižnica Banský Studenec, Obecná knižnica Gerlachov, Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky - Knižničné a edičné centrum, Univerzitná knižnica, Obecná knižnica Lysá pod Makytou, Obecná knižnica Malé Kršteňany, Obecná knižnica Dolné Zelenice, Obecná knižnica Dlhá nad Váhom, Obecná knižnica Rimavské Zalužany, Obecná knižnica Oravské Veselé, Obecná knižnica Brezovica, Obecná knižnica Liptovská Teplá, Obecná knižnica Červený Kláštor, Obecná knižnica Veľké Chlievany

Knižnica, Slovensko:, 7 z 17

Miestna ľudová knižnica Janíky, Miestna ľudová knižnica Moškovec, knižnica, Obecná knižnica Vrbová nad Váhom, Obecná knižnica Podhorie, Obecná knižnica Nemcovce, Obecná knižnica Horné Trhovište, Obecná knižnica Veľká nad Ipľom, Obecná knižnica Dolné Otrokovce, Obecná knižnica Margecany, Obecná knižnica Sedliská, Obecná knižnica Kováčová, Obecná knižnica Beluša, Obecná knižnica, Obecná knižnica Vyšný Mirošov, Obecná knižnica Horné Orešany, Obecná knižnica Orechová Potôň, Obecná knižnica Dolné Orešany, Obecná knižnica Nižná, Obecná knižnica Kvačany, Obecná knižnica Horný Vadičov, Obecná knižnica Horná Strehová, Obecná knižnica Klokočov, Obecná knižnica Bodzianske Lúky, Obecná knižnica Paština Závada, Miestna ľudová knižnica, Obecná knižnica Veľké Straciny, Knižnica, Obecná knižnica Veľká Čalomija, Mestská knižnica Sereď, Obecná knižnica Oreské, Obecná knižnica Kotrčiná Lúčka, Obecná knižnica Veterná Poruba, Miestna knižnica Slovenská Kajňa, Obecná knižnica Dolné Mladonice, Miestne kultúrne stredisko - Knižnica Nesvady, Obecná knižnica Zemianske Sady, Obecná knižnica Žitná - Radiša, Obecná knižnica Jamník, Obecná knižnica Červený Kameň, Miestna knižnica pri OcÚ Brezany, Obecná knižnica Horné Turovce, Obecná knižnica Hankovce, Mestská knižnica vo Vrbovom, Obecná knižnica Dolný Harmanec, Obecná knižnica Petrovce, Obecná knižnica Dolný Vadičov, Obecná knižnica Veľké Bierovce, Obecná knižnica Valaská Dubová, Obecná knižnica Horovce, Obecná knižnica Nový Tekov, Obecná knižnica Višňové, Obecná knižnica Nižný Hrušov, Obecná knižnica Horný Hričov, Obecná knižnica Dúbrava, Obecná knižnica Nová Bystrica, Obecná knižnica Konská, Obecná knižnica Vyšný Kazimír, Obecná knižnica Veľké Uherce, Obecná knižnica Veľký Lipník

Knižnica, Slovensko:, 8 z 17

Obecná knižnica Liptovská Anna, Obecná knižnica Horné Naštice, Obecná knižnica Drženice, Mestská knižnica Lipany, Obecná knižnica Stará Myjava, Obecná knižnica Kanianka, Obecná knižnica Gemerská Ves, Obecná knižnica Veľké Dravce, Obecná knižnica Malé Straciny, Obecná knižnica Čierna Voda, Obecná knižnica Kamenné Kosihy, Obecná knižnica Báb, Turčianska knižnica, knižnica, Obecná knižnica Častá, knižnica, Knižnica Kolkočina, Obecná knižnica Krajná Bystrá, Obecná knižnica Jalovec, Obecná knižnica Banská Belá, knižnica, Obecná knižnica Dolné Srnie, Obecná knižnica Dolná Poruba, Mestská knižnica, Obecná knižnica Ipeľské Úľany, Obecná knižnica Dubové, Obecná knižnica, Obecná knižnica Horné Dubové, Obecná knižnica Kostolná Ves, Obecná knižnica Hrachovište, Tekovská Knižnica - Beletria, Štátna vedecká knižnica, Obecná knižnica Rajecká Lesná, Obecná knižnica Malá Čalomija, Obecná knižnica Veľký Čepčín, Obecná knižnica Veľké Rovné, Obecná knižnica Nižný Kručov, Obecná knižnica Hrušov, Obecná knižnica Jakubova Voľa, Obecná knižnica Podhorie, Knižnica obce Malá Hradná, Obecná knižnica, Obecná knižnica Lúčky, Obecná knižnica Veľká Čierna, Obecná knižnica Lúčka, Obecná knižnica Malé Borové, Miestna knižnica pri OcÚ Kolárovice, Obecná knižnica Ostrý Grúň, Miestna ľudová knižnica Horné Hámre, Obecná knižnica Krásna Ves, Obecná knižnica Pozdišovce, Obecná knižnica Eleny Čepčekovej Dolná Ždaňa, Obecná knižnica Lúčka, Knižnica P.O. Hviezdoslava, Obecná knižnica Červená Voda, Obecná knižnica Hrubá Borša, Obecná knižnica Žiar, Knižnica Pavla Jozefa Šafárika Kobeliarovo, Obecná knižnica Malý Cetín, Obecná knižnica Veľká Hradná

Knižnica, Slovensko:, 9 z 17

Obecná knižnica Prestavlky, Obecná knižnica Veľký Grob, Obecná knižnica Veľká Čausa, Obecná knižnica Kozí Vrbovok, Obecná knižnica Zákamenné, Obecná knižnica Nižná, Knižnica Vyšná Slaná, Obecná knižnica Slavošovce, Obecná knižnica Nová Bošáca, Obecná knižnica Dolné Dubové, Obecná knižnica Krásny Brod, Obecná knižnica Svätý Anton, Obecná knižnica Tŕnie, Obecná knižnica Starý Hrádok, Obecná knižnica Staré Hory, Obecná knižnica Malá Čierna, Obecná knižnica Malé Hoste, Obecná knižnica Veľká Lesná, Obecná knižnica Svätý Kríž, Obecná knižnica Malá Čausa, Obecná knižnica Fraňa Kráľa Uhorská Ves, Obecná knižnica Vyšný Žipov, Obecná knižnica Abrahámovce, Obecná knižnica Bellova Ves, Mestská knižnica Fiľakovo, Obecná knižnica Horný Badín, Obecná knižnica Malý Čepčín, Obecná knižnica Stankovany, Obecná knižnica Kračúnovce, Obecná knižnica Kosihovce, Obecná knižnica Bajerovce, Obecná knižnica Podkonice, Obecná knižnica Trhovište, Obecná knižnica Dlhé Pole, Obecná knižnica Pohranice, Obecná knižnica Chlebnice, Obecná knižnica Kochanovce, Obecná knižnica Horný Bar, Obecná knižnica Selec, Obecná knižnica Tomášikovo, Obecná knižnica Kostolište, Obecná knižnica Ochodnica, Obecná knižnica Štiavnik, Obecná knižnica Slavkovce, Obecná knižnica Alekšince, Obecná knižnica Nemčiňany, Obecná knižnica Vyšná Voľa, Obecná knižnica Čakanovce, Obecná knižnica Podrečany, Obecná knižnica Nižná Voľa, Obecná knižnica Haligovce, Obecná knižnica Trebeľovce, Obecná knižnica Krušetnica, Obecná knižnica Častkovce, Obecná knižnica Podlužany, Obecná knižnica Majcichov, Obecná knižnica Nové Sady, Obecná knižnica Pastuchov, Obecná knižnica Choňkovce, Miestna ľudová knižnica Malé Leváre

Knižnica, Slovensko:, 10 z 17

Obecná knižnica Hostie, Obecná knižnica Iliašovce, Obecná knižnica, Obecná knižnica Kálnica, Obecná knižnica Kráľov Brod, Obecná knižnica Plášťovce, Mestská knižnica Svit, Obecná knižnica Demandice, Obecná knižnica Beňadiková, Obecná knižnica Štiavnička, Obecná knižnica Kozárovce, Obecná knižnica Korytárky, Obecná knižnica Trebušovce, Obecná knižnica Hubošovce, Obecná knižnica Golianovo, Obecná knižnica Studienka, Obecná knižnica Malženice, Obecná knižnica Vyšná Boca, Obecná knižnica Rokytovce, Obecná knižnica Dúbravica, Obecná knižnica Rudinská, Obecná knižnica Pečeňany, Obecná knižnica Richvald, Obecná knižnica Matúškovo, Miestna ľudová knižnica Malinová, Obecná knižnica Chmeľová, Obecná knižnica Píla, Obecná knižnica Košariská, Obecná knižnica Moštenica, Obecná knižnica Povrazník, Obecná knižnica Voderady, Obecná knižnica Hrabovec, Miestna ľudová knižnica Jazernica, Obecná knižnica Pravotice, Obecná knižnica Čaradice, Obecná knižnica Dolný Seč, Záhorská knižnica, Obecná knižnica Halič, Obecná knižnica Jarovnice, Obecná knižnica Miezgovce, Obecná knižnica Jasenová, Obecná knižnica Kamenica, Obecná knižnica Kluknava, Obecná knižnica Glabušovce, Obecná knižnica Kocurany, knižnica, Obecná knižnica Považany, Obecná knižnica Petrovice, Miestna ľudová knižnica Merašice, Obecná knižnica Kotešová, Miestna knižnica Hvozdnica, Obecná knižnica Hniezdne, Obecná knižnica Jablonec, Obecná knižnica Jakubovany, Obecná knižnica Kameničná, Obecná knižnica Čeľadice, Obecná knižnica Jakubany, Obecná knižnica Dežerice, Obecná knižnica Horná Ves, Obecná knižnica Slavnica

Knižnica, Slovensko:, 11 z 17

Obecná knižnica Ostrá Lúka, Obecná knižnica Liešťany, Miestna ľudová knižnica Poluvsie, Obecná knižnica Topoľnica, Obecná knižnica Siladice, Obecná knižnica Budkovce, Obecná knižnica Radzovce, Obecná knižnica Trakovice, Obecná knižnica Babindol, Obecná knižnica Radvanovce, Obecná knižnica Čerín, Obecná knižnica Počúvadlo, Obecná knižnica Haláčovce, Obecná knižnica Drienčany, Obecná knižnica Klokočov, Obecná knižnica Východná, Obecná knižnica Vavrišovo, Obecná knižnica Rišňovce, knižnica, Obecná knižnica Mudroňovo, Obecná knižnica Zliechov, Obecná knižnica Nižná Boca, Obecná knižnica Podvysoká, Obecná knižnica Danišovce, Obecná knižnica Komjatná, Obecná knižnica, Obecná knižnica Mokrá Lúka, Obecná knižnica Čičarovce, Obecná knižnica Buclovany, Obecná knižnica Bobrovec, Obecná knižnica Nedašovce, Obecná knižnica Soblahov, Obecná knižnica Hrabičov, Obecná knižnica, Obecná knižnica Rakovčík, Obecná knižnica Istebné, Obecná knižnica Beňadovo, Miestna ľudová knižnica Vaďovce, Obecná knižnica Hraničné, Obecná knižnica Vavrečka, Obecná knižnica Divinka s pobočkou v Lalinku, Obecná knižnica Malužiná, Obecná knižnica Jasenovo, Obecná knižnica Brieštie, Obecná knižnica Drienica, Obecná knižnica Senohrad, Obecná knižnica Prenčov, Obecná knižnica Lučatín, Obecná knižnica Teplička, Obecná knižnica Malčice, Obecná knižnica, Obecná knižnica Jarabina, Obecná knižnica Bogliarka, Obecná knižnica Modrová, Obecná knižnica Timoradza, Obecná knižnica Bielovce, Obecná knižnica Hrišovce, Obecná knižnica Čertižné, Obecná knižnica Hajtovka, Obecná knižnica Krasňany

Knižnica, Slovensko:, 12 z 17

Obecná knižnica Kolačkov, Obecná knižnica Slatvina, Obecná knižnica Orovnica, Obecná knižnica Vojkovce, Obecná knižnica Hincovce, Obecná knižnica Podhoroď, Obecná knižnica Blhovce, Obecná knižnica Boleráz, Obecná knižnica Ťapešovo, Obecná knižnica Predmier, Obecná knižnica Pečenice, Obecná knižnica Ivanovce, Obecná knižnica Vlčkovce, Obecná knižnica Chrťany, Obecná knižnica Bodorová, Obecná knižnica Lubeník, Obecná knižnica Jalšové, Obecná knižnica Kolačno, Obecná knižnica Hosťová, Obecná knižnica Borovce, Obecná knižnica Polianka, Obecná knižnica Kurimany, Obecná knižnica Repište, Obecná knižnica Blažovce, Obecná knižnica Opatovce, Obecná knižnica Jakubov, Obecná knižnica Markuška, Obecná knižnica Radôstka, Obecná knižnica Brezolupy, Obecná knižnica Bíňovce, Obecná knižnica Brodzany, Obecná knižnica Hatalov, Knižnica A.H.Škultétyho, Obecná knižnica Rohovce, Obecná knižnica Nesluša, Obecná knižnica Krivoklát, Obecná knižnica Dunajov, Obecná knižnica Hertník, Obecná knižnica Bohúňovo, Obecná knižnica Bešeňová, Obecná knižnica Rokytov, Obecná knižnica Stráňany, Obecná knižnica Šurianky, Obecná knižnica Matiaška, Obecná knižnica Váhovce, Obecná knižnica Okrúhle, Obecná knižnica Snežnica, Obecná knižnica Pitelová, Obecná knižnica Rudňany, Obecná knižnica Obeckov, Obecná knižnica Kalnište, Obecná knižnica Martovce, Obecná knižnica Dúbravy, Obecná knižnica Vrbovce, Obecná knižnica Kubáňovo, Obecná knižnica Ižipovce, Obecná knižnica Kuchyňa, Obecná knižnica Gaboltov, Obecná knižnica Hrabské, Obecná knižnica Pobedim

Knižnica, Slovensko:, 13 z 17

Obecná knižnica, Obecná knižnica Lednica, knižnica, Obecná knižnica Lazisko, Obecná knižnica Kružlov, Obecná knižnica Omšenie, Obecná knižnica Kosorín, Obecná knižnica Libichava, Obecná knižnica Vislanka, Obecná knižnica Žlkovce, Obecná knižnica Vysočany, Obecná knižnica Lietava, Obecná knižnica Petrovce, Obecná knižnica Nimnica, Obecná knižnica Slatina, Obecná knižnica Mostová, Obecná knižnica Galovany, Obecná knižnica Hosťovce, Obecná knižnica Medovarce, Obecná knižnica Drženice, Obecná knižnica Ludrová, Mestská knižnica, Obecná knižnica Ivachnová, Obecná knižnica Dobroč, Obecná knižnica, Obecná knižnica Ožďany, Obecná knižnica Hrabovka, Obecná knižnica Horňany, Obecná knižnica Ružiná, Obecná knižnica Košolná, Obecná knižnica Ladzany, Obecná knižnica Bukovec, Miestna ľudová knižnica Juraja Fándlyho, Obecná knižnica Hromoš, Obecná knižnica Bošáca, Obecná knižnica Odorín, Obecná knižnica Čoltovo, Obecná knižnica Kostolné, Miestna ľudová knižnica, Obecná knižnica Ochtiná, Obecná knižnica Čelovce, Obecná knižnica Ivančiná, Obecná knižnica Prochot, Obecná knižnica Jasenové, Miestna ľudová knižnica Stráža, Obecná knižnica Ďurková, Obecná knižnica Belina, Obecná knižnica Lopúchov, Obecná knižnica Bodíky, Obecná knižnica Ratkovce, Obecná knižnica Rudina, Obecná knižnica Kľačno, Miestna ľudová knižnica Bzenica, Obecná knižnica Ruskovce, Obecná knižnica Žihárec, Obecná knižnica Klubina, Obecná knižnica Bukovce, Obecná knižnica Drnava, Obecná knižnica Tuchyňa, Obecná knižnica Rumanová

Knižnica, Slovensko:, 14 z 17

Obecná knižnica Žikava, Obecná knižnica Mašková, Obecná knižnica Šambron, Obecná knižnica Smrečany, Obecná knižnica Lošonec, Obecná knižnica Čamovce, Obecná knižnica Tročany, Obecná knižnica Visolaje, Obecná knižnica, Obecná knižnica Čajkov, Obecná knižnica Kameňany, Obecná knižnica Bežovce, Obecná knižnica Nevoľné, Obecná knižnica Pinciná, Obecná knižnica Povina, Obecná knižnica Janovce, Obecná knižnica Lysica, Obecná knižnica Olešná, Obecná knižnica Hrádok, Obecná knižnica Vištuk, Obecná knižnica Rejdová, Obecná knižnica Jamník, Miestna ľudová knižnica Čabiny, Obecná knižnica Sazdice, Obecná knižnica Ďurčiná, Obecná knižnica Kunerad, Obecná knižnica Svinná, Knižnica, Obecná knižnica Hrkovce, Obecná knižnica Prašník, Obecná knižnica Bučany, Obecná knižnica Bzovík, Obecná knižnica Výrava, Obecná knižnica Davidov, Obecná knižnica Čeláre, Obecná knižnica Cerovo, Obecná knižnica Ražňany, Obecná knižnica Beckov, Obecná knižnica Kleňany, Obecná knižnica Abrahám, Obecná knižnica Brusník, Obecná knižnica Dohňany, Obecná knižnica Kružlová, knižnica, Obecná knižnica Jakovany, Obecná knižnica Bajany, Obecná knižnica Tročany, Obecná knižnica Stuľany, Obecná knižnica Kšinná, Obecná knižnica Štvrtok, Obecná knižnica Ratková, Obecná knižnica Čenkovce, Obecná knižnica Dubinné, Obecná knižnica Košúty, Obecná knižnica Dubové, Obecná knižnica Tovarné, Obecná knižnica Brehy, Obecná knižnica Borová, Obecná knižnica Osikov, knižnica

Knižnica, Slovensko:, 15 z 17

Obecná knižnica Konská, Obecná knižnica Lehota, Obecná knižnica Kožany, Obecná knižnica Buková, Obecná knižnica Močiar, Obecná knižnica Korňa, Obecná knižnica Trstín, Obecná knižnica Opava, Obecná knižnica Divina, Obecná knižnica Krajné, Obecná knižnica Boldog, Obecná knižnica Hiadeľ, Miestna ľudová knižnica Cigeľ, Miestna knižnica Hlinné, Obecná knižnica Dvorec, Obecná knižnica Budiná, Miestna ľudová knižnica Vojany, Obecná knižnica Sucháň, Obecná knižnica Kobyly, Obecná knižnica Novoť, Obecná knižnica Smolník, Obecná knižnica Prusy, Obecná knižnica Čekovce, Obecná knižnica Fačkov, Obecná knižnica Duplín, knižnica, Obecná knižnica Zvončín, Obecná knižnica Bretka, Obecná knižnica Padáň, Obecná knižnica Bátovce, Obecná knižnica Lupoč, Obecná knižnica Kečovo, Obecná knižnica Ilija, Obecná knižnica Šávoľ, Miestna knižnica Farná, Obecná knižnica Jovsa, Obecná knižnica Lodno, Obecná knižnica Vyhne, Obecná knižnica Zombor, Obecná knižnica Marhaň, Obecná knižnica Sklené, Obecná knižnica Vinné, Obecná knižnica Lascov, Obecná knižnica Lontov, Obecná knižnica Ratka, Obecná knižnica Krivá, Obecná knižnica Poráč, Obecná knižnica Muráň, Obecná knižnica Hrhov, Obecná knižnica Smilno, Obecná knižnica Melek, Obecná knižnica Kiarov, Obecná kniznica akademika J. Hronca Gočovo, Obecná knižnica Dulov, Obecná knižnica Kyjov, Obecná knižnica Brezov, Miestna ľudová knižnica Rákoš, Obecná knižnica Bobot, Obecná knižnica Baloň, knižnica

Knižnica, Slovensko:, 16 z 17

Obecná knižnica Pernek, Obecná knižnica Šiba, Obecná knižnica Hoste, Obecná knižnica Lubina, Obecná knižnica Beluj, Ľudová knižnica Baka, Obecná knižnica Rudná, Obecná knižnica Oľšavce, Obecná knižnica Hažín, Obecná knižnica Tuhár, Obecná knižnica Šišov, Obecná knižnica Rakša, Obecná knižnica Lesné, Obecná knižnica Naháč, Obecná knižnica Tarnov, Obecná knižnica Reca, Obecná knižnica Litava, Obecná knižnica Kučín, Obecná knižnica Babín, Obecná knižnica Makov, Obecná knižnica Snakov, Obecná knižnica Lúky, Obecná knižnica Senné, Obecná knižnica Lúka, Obecná knižnica Mojš, Obecná knižnica Rudník, Obecná knižnica Bajč, Obecná knižnica Praha, Obecná knižnica Paňa, Obecná knižnica Volice, Obecná knižnica Dekýš, Obecná knižnica Klokoč, Obecná knižnica Ozdín, Obecná knižnica Trpín, Obecná knižnica Zlaté, Obecná knižnica Lukov, Obecná knižnica Pôtor, Obecná knižnica Rudno, Obecná knižnica Dravce, Obecná knižnica Zbehy, Obecná knižnica Potok, Obecná knižnica Soboš, Obecná knižnica Turčok, Obecná knižnica Tupá, Miestna ľudová knižnica Pažiť, Obecná knižnica Hrašné, Obecná knižnica Koláre, Obecná knižnica Ruská, Obecná knižnica Háj, Obecná knižnica Kurov, knižnica, Obecná knižnica Soľ, Obecná knižnica Láb pri OcÚ Láb, Miestna ľudová knižnica Prša, Obecná knižnica Mýtna, Obecná knižnica Lula, Obecná knižnica Tŕnie, Obecná knižnica Bôrka, Obecná knižnica Kľače, Obecná knižnica Turá

Knižnica, Slovensko:, 17 z 17

Obecná knižnica Keť, Obecná knižnica Tajná, Obecná knižnica Dlhá, Obecná knižnica Kľak, Obecná knižnica Lipovec, Miestna knižnica Sap, Obecná knižnica Opoj, Obecná knižnica Hybe, Obecná knižnica Pleš, Obecná knižnica Gáň, Obecná knižnica Čab, knižnica, knižnica, Obecná knižnica, Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta - Ústredná knižnica, knižnica, knižnica, Univerzitná knižnica, knižnica, knižnica, knižnica, knižnica, Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre, Knižnica, knižnica, knižnica, Obecná knižnica Svederník, knižnica, Knižnica, Obecná knižnica, knižnica, knižnica, knižnica

knižnica inde

Západné Slovensko (376x), Stredné Slovensko (273x), Východné Slovensko (233x), Banskobystrický kraj (179x), Prešovský kraj (156x), Trenčiansky kraj (147x), Žilinský kraj (140x), Bratislavský kraj (132x), Trnavský kraj (115x), Nitriansky kraj (111x), Košický kraj (103x), Bratislava (95x), Malé Karpaty (87x), okres Levice (50x), Staré Mesto (48x), okres Bratislava I (48x), Liptov (46x), Spiš (46x), Gemer (45x), okres Bardejov (44x), okres Bratislava V (39x), Liptovská kotlina (38x), okres Liptovský Mikuláš (37x), okres Žilina (37x), okres Trnava (34x), okres Bratislava II (33x), okres Veľký Krtíš (30x), okres Trenčín (30x), okres Nové Mesto nad Váhom (29x), Záhorie (29x)

Podobné, Slovensko:

5114x volny-cas, 1383x park, 1300x záhrada, 1083x knižnica, 338x múzeum, 217x kultúrny dom, 210x miesto na uviazanie psov, 137x kino, 133x galéria, 124x divadlo, 107x nočný podnik, 54x prehrovňa, 14x zábavný park, 13x escape room, 1x hackerspace
Hľadáme kniznica, OSM tagy: amenity = 'library'.

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://www.oma.sk/volny-cas/kniznica

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.