Cesta: OMA » voľný čas » knižnica

Knižnica, Slovensko

Knižnica v Slovensko

V Slovensko sa nachádza 808 kusov knižnica.

Knižnica, Slovensko:, 1 z 14

Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied, Staromestská knižnica - Centrálne pracovisko - Blumentálska, Mestská knižnica Ľ. V. Riznera, Slovenská národná knižnica, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Vavilovova 24, Mestská knižnica v Bratislave - Úsek literatúry pre deti a mládež, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Gemerská knižnica P. Dobšinského, Mestská knižnica v Bratislave - Oddelenie hudobnej a umenovednej literatúry, Miestna knižnica Lamač, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Furdekova, Univerzitná knižnica v Bratislave (Palác Leopolda de Pauliho), Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Haanova, Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene, Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave - pobočka JUH, Mestská knižnica v Bratislave - Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Dudova, Slovenská pedagogická knižnica, Mestská knižnica v Bratislave - Oddelenie náučnej literatúry, Knižnica Ružinov - Na úvrati, Centrum vedecko-technických informácií SR, Mestská knižnica v Bratislave - Oddelenie pre nevidiacich a slabozrakých, Miestna knižnica Karlova Ves, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Vavilovova 26, Staromestská knižnica - Západný rad, Staromestská knižnica - Záhrebská, Slovenská lekárska knižnica, Staromestská knižnica - Karadžičova, Staromestská knižnica - Panenská, Obecná knižnica Bratislava - Záhorská Bystrica, Knižnica Ústredia ľudovej umeleckej výroby v Bratislave, Miestna knižnica Dúbravka, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Vyšehradská, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Prokofievova, Miestna knižnica Devínska Nová Ves, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Rovniankova, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Turnianska, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Lietavská, Podtatranská knižnica, Mestská knižnica v Bratislave - Letná čitáreň u Červeného raka, Kysucká knižnica, Obecná knižnica Sološnica, Centrum informatiky, dokumentácie a knižnica - BIBIANA, Knižnica Sira Karla Poppera, Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre - Sekretariát, knižnica, Knižnica Ružinov - Riaditeľstvo, Knižnica Mateja Hrebendu, Knižnica Ružinov - Tomášikova, Knižnica Ružinov - Ústredná knižnica KR - Miletičova, Miestna knižnica Rača, Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta - Akademická knižnica, Miestna knižnica Vajnory, Knižnica Ružinov - Bachova, Miestna knižnica Čunovo, Považská knižnica v Považskej Bystrici, Knižnica Bratislava - Nové Mesto, Pobočka Kutuzovova, Knižnica ÚĽUV pri Regionálnom centre remesiel ÚĽUV Košice, Knižnica Bratislava - Nové Mesto, Centrálna knižnica, Univerzita Komenského v Bratislave, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovenská fakulta - Knižnica

Knižnica, Slovensko:, 2 z 14

Mestská knižnica, Knižnica Bratislava - Nové Mesto, Pobočka Stromová, Univerzita Komenského - Akademická knižnica, Staromestská knižnica - Letná čitáreň Medická, Univerzitná knižnica v Bratislave, Knižnica a informačné centrum, Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu - Knižnica, Archív Univerzity Komenského, Obecná knižnica Budmerice, Miestna knižnica Devín, Akademická knižnica VŠVU, Hornonitrianska knižnica v Prievidzi, Slovenská chemická knižnica, Knižnica Slovenského filmového ústavu, Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied - Knižnica, Knižnica a informačné stredisko, Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta - Ústredná knižnica, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry - Knižnica, Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta - Ústredná knižnica, Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho, Právnická fakulta - Knižnica, Knižnica Bratislava - Nové Mesto, Pobočka Jeséniova, Knižnica Divadelného ústavu, Miestna knižnica Jarovce, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave - Knižnica, Mestská knižnica Dubnica nad Váhom, Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta - Knižnica, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky - Knižnica, Mestská knižnica Sliač, Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií - Slovenská informatická knižnica, Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta - Akademická knižnica, Obecná knižnica G. Kolinoviča Šenkvice, Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu - Knižnica, Miestna knižnica Vrakuňa, Mestské kultúrne centrum - Knižnica v Hlohovci, Knižnica, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave - Univerzitná knižnica, Knižnica Karola Antona Medveckého, LitPark, Miestna knižnica Podunajské Biskupice - Biskupická, Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne, Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča - Levočská mestská knižnica, Paneurópska vysoká škola - Akademická knižnica PEVŠ, pobočka Petržalka, Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave - Akademická knižnica, Krajská knižnica v Žiline, Miestna knižnica Podunajské Biskupice - Latorická, Mestská knižnica Handlová, Paneurópska vysoká škola - Akademická knižnica PEVŠ, Obecná knižnica Kátlovce, Tekovská knižnica v Leviciach, Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne, Vysoká škola manažmentu - Knižnica, Pobočka Bratislava, Akadémia policajného zboru v Bratislave - Knižnica Policajného zboru v Bratislave, Verejná knižnica Mikuláša Kováča, Poľský inštitút, Hornonitrianska knižnica, Knižnica Ružinov - Knižnica a seniorské informačné centrum - Zimná, Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky Belopotockého v Liptovskom Mikuláši, Podduklianska knižnica vo Svidníku

Knižnica, Slovensko:, 3 z 14

Obecná knižnica Trstená na Ostrove, Okresná knižnica Dávida Gutgesela, Vysoká škola múzických umení v Bratislave - Ústredná knižnica a študijno-informačné stredisko, Verejná knižnica Jána Bocatia, Knižnica ÚĽUV pri regionálnom centre remesiel ÚĽUV Banská Bystrica, Knižnica sv. Kataríny, Mestská knižnica, Mestská knižnica mesta Piešťany, Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického, Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre, Ľubovnianska knižnica, Novohradská knižnica, Mestská knižnica Giraltovce, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Obecná knižnica Liptovský Ján, Obecná knižnica Domaňovce, Mestská knižnica Jána Johanidesa v Šali, Mestská knižnica Kristíny Royovej, Miestna ľudová knižnica Hrubý Šúr, Štátna vedecká knižnica v Košiciach, Obecná knižnica Štítnik, Obecná knižnica Hliník nad Hronom, Obecná knižnica Nitrica, Miestna ľudová knižnica Most pri Bratislave, Knižnica, Univerzitná knižnica, Obecná knižnica Ivanka pri Dunaji, knižnica, Obecná knižnica, Obecná knižinca, Verejná knižnica Jána Bocatia, Mestská knižnica, Obecná knižnica Košecké Podhradie, Univerzitná knižnica UPJŠ, Obecná knižnica Horná Ves, Mestská Knižnica Michala Matunáka, knižnica, knižnica, Knižnica H.Z., Štátna vedecká knižnica, Mestská knižnica v Novej Dubnici, knižnica, Miestna ľudová knižnica Čereňany, Francúzsky inštitút, Slovenská lesnícka a drevárska knižnica, Vihorlatská knižnica, Štátna vedecká knižnica, Obecná knižnica Lúčnica nad Žitovou, Mestské kultúrne stredisko - Mestská knižnica Veľký Meder, Knižnica Ľ. Štúra, Tríbečská knižnica v Topoľčanoch, knižnica, Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií - Knižnica BISLA, Centrum knižničných služieb a vedecko-technických informácií TU, KIC TUKE, Verejná knižnica Jána Bocatia, Mestská knižnica, Mestská knižnica, Knižnica Bratislava - Nové Mesto, Pobočka Nobelova, Obecná knižnica Nová Dedina

Knižnica, Slovensko:, 4 z 14

Mestská umelecká agentúra Partizánske, Obecná knižnica Slovenská Ľupča, Mestské stredisko kultúry a športu p. o. - knižnica, Obecná knižnica Trenčianske Bohuslavice, Obecná knižnica Zlatná na Ostrove, Lyceálna knižnica, Obecná knižnica Bernolákovo, Knižnica Hudobného centra, knižnica, Obecná knižnica Dobrá Niva, Obecná knižnica Bohdanovce nad Trnavou, Obecná knižnica Medzibrodie nad Oravou, Obecná knižnica Ruská Voľa nad Popradom, Mestská knižnica Zlaté Moravce, Miestna knižnica Petržalka, Ambroseho 4, Mestská knižnica Kežmarok, Verejná knižnica Michala Rešetku pobočka JUH, Obecná knižnica Mikušovce, Obecná knižnica Veľké Turovce, knižnica, Obecná knižnica Križovany nad Dudváhom, Obecná knižnica Zbrojníky, Mestská knižnica, knižnica, Verejná knižnica, Obecná knižnica Bánovce nad Ondavou, Obecná knižnica Brhlovce, Obecná knižnica Lovčica - Trubín, Obecná knižnica Slovenská Nová ves, Obecná knižnica Ľubeľa, Obecná knižnica Zemianske Podhradie, Obecná knižnica Mníšek nad Popradom, Obecná knižnica Diviaky nad Nitricou, Univerzitná knižnica TnUAD, Obecná knižnica Veľký Ďur, Obecná knižnica Dubovany, Obecná knižnica Topoľníky, Obecná knižnica Kráľovičove Kračany, Miestna knižnica Rusovce, Štátna vedecká knižnica, Obecná knižnica Čachtice, knižnica, knižnica, Knižnica, Obecná knižnica Mníšek nad Hnilcom, Obecná knižnica Šarišské Jastrabie, Obecná knižnica Hričovské Podhradie, Obecná knižnica Devičany, Mesto Trstená - Mestská knižnica, Miestna ľudová knižnica Horná Streda, Obecná knižnica Liptovské Matiašovce, knižnica, Obecná knižnica Šútovce, Obecná knižnica Trnava pri Laborci, Obecná knižnica Plešivec, Obecná knižnica Kočovce, Knižnica, Obecná knižnica Jabloňovce, Obecná knižnica Turany nad Ondavou, Obecná knižnica Šiatorská Bukovinka

Knižnica, Slovensko:, 5 z 14

Miestna ľudová knižnica Kúty, Miestna knižnica Radvaň nad Dunajom, Obecná knižnica Rudnianska Lehota, Obecná knižnica Fiľakovské Kováče, Obecná knižnica Hontianske Trsťany, knižnica, Obecná knižnica Lehôtka pod Brehmi, Mestská knižnica Michala Chrásteka, Nezábudka, Knižnica pre mládež mesta Košice, knižnica, Mestská knižnica v Leopoldove, knižnica, knižnica, Mestská knižnica v Gelnici, Obecná knižnica Liptovský Trnovec, Obecná knižnica Moravské Lieskové, Obecná knižnica Hontianske Tesáre, Obecná knižnica Liptovská Porúbka, Obecná knižnica Starý Tekov, Obecná knižnica Blatná na Ostrove, Obecná knižnica Volkovce, Obecná knižnica Hontianska Vrbica, Obecná knižnica Šarovce, Obecná knižnica Veľké Kozmálovce, Obecná knižnica Vojka nad Dunajom, Obecná knižnica Bartošova Lehôtka, Obecná knižnica Hontianske Nemce, Obecná knižnica Silická Jablonica, Obecná knižnica Tekovská Breznica, Knižnica Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Vykrik, Obecná knižnica Oravská Jasenica, Obecná knižnica Kysucký Lieskovec, Obecná knižnica Trnovec nad Váhom, Obecná knižnica Rabča, Obecná knižnica Železná Breznica, Obecná knižnica Čabrdský Vrbovok, Obecná knižnica Breznička, Obecná knižnica Kráľová nad Váhom, Obecná knižnica Hronské Kľačany, Obecná knižnica Dulovce, Obecná knižnica Dolné Obdokovce, Miestna ľudová knižnica Veľké Kršteňany, Obecná knižnica Liptovská Kokava, Caplovicova kniznica, Mestská knižnica v Stropkove, knižnica, Obecná knižnica Horné Otrokovice, Obecná knižnica Dolné Trhovište, Obecná knižnica Malinovo, Obecná knižnica Nezbudská Lúčka, Obecná knižnica Hôrka nad Váhom, Obecná knižnica Ipeľský Sokolec, Knižnica, Miestna ľudová knižnica Radošovce, Obecná knižnica Rudno nad Hronom, Obecná knižnica Liptovský Ondrej, Obecná knižnica Stará Kremnička, Obecná knižnica Kamienka

Knižnica, Slovensko:, 6 z 14

knižnica, Knižnica pre mládež - Západ, Obecná knižnica Hradište, Obecná knižnica Liptovský Peter, Obecná knižnica Oravské Veselé, Obecná knižnica Červený Kláštor, Obecná knižnica Dolné Zelenice, Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky - Knižničné a edičné centrum, Univerzitná knižnica, knižnica, Obecná knižnica Gerlachov, Obecná knižnica Brezovica, Obecná knižnica Malé Kršteňany, Miestna ľudová knižnica Banský Studenec, knižnica, Obecná knižnica Dlhá nad Váhom, Obecná knižnica Dolné Otrokovce, Obecná knižnica Podhorie, Obecná knižnica Vrbová nad Váhom, Obecná knižnica Horné Trhovište, Obecná knižnica Kováčová, Obecná knižnica Nový Tekov, Obecná knižnica Nemcovce, Obecná knižnica Veľká nad Ipľom, Obecná knižnica Margecany, Obecná knižnica Paština Závada, Obecná knižnica Bodzianske Lúky, Obecná knižnica Dolné Orešany, Obecná knižnica Klokočov, Obecná knižnica Horný Vadičov, Obecná knižnica Nižná, Obecná knižnica, knižnica, Obecná knižnica Horné Orešany, Obecná knižnica Krškany, Obecná knižnica Kvačany, Miestna ľudová knižnica, Obecná knižnica Orechová Potôň, Obecná knižnica Vyšný Mirošov, Obecná knižnica Terany, Obecná knižnica Dolný Harmanec, Obecná knižnica Oreské, Miestne kultúrne stredisko - Knižnica Nesvady, Mestská knižnica vo Vrbovom, Obecná knižnica Červený Kameň, Obecná knižnica Kotrčiná Lúčka, Obecná knižnica, Obecná knižnica Dolný Vadičov, Miestna knižnica pri OcÚ Brezany, Obecná knižnica Dolné Mladonice, Obecná knižnica Hankovce, Obecná knižnica Veterná Poruba, Obecná knižnica Horovce, Obecná knižnica Horné Turovce, Obecná knižnica Veľký Lipník, Obecná knižnica Veľké Uherce, Obecná knižnica Konská, Obecná knižnica Kanianka, Obecná knižnica Višňové, Obecná knižnica Dúbrava

Knižnica, Slovensko:, 7 z 14

Obecná knižnica Liptovská Anna, Mestská knižnica Lipany, Obecná knižnica Horný Hričov, Obecná knižnica Veľké Dravce, Obecná knižnica Drženice, Obecná knižnica Častá, knižnica, Obecná knižnica Báb, Knižnica Kolkočina, Turčianska knižnica, knižnica, Obecná knižnica Krajná Bystrá, Obecná knižnica Ipeľské Úľany, Obecná knižnica, Obecná knižnica Jalovec, Obecná knižnica Hrachovište, Obecná knižnica Kostolná Ves, knižnica, Obecná knižnica Dolné Srnie, Obecná knižnica Rajecká Lesná, Obecná knižnica Dubové, Tekovská Knižnica - Beletria, Mestská knižnica, Štátna vedecká knižnica, Miestna ľudová knižnica Janíky, Obecná knižnica Horné Dubové, Obecná knižnica Banská Belá, Obecná knižnica Veľké Rovné, Obecná knižnica Hrušov, Obecná knižnica Veľká Čierna, Obecná knižnica Jakubova Voľa, Obecná knižnica, Obecná knižnica, Obecná knižnica Lúčky, Knižnica Vyšná Slaná, Obecná knižnica Malý Cetín, Obecná knižnica Pozdišovce, Obecná knižnica Slavošovce, Knižnica Pavla Jozefa Šafárika Kobeliarovo, Obecná knižnica Veľká Čausa, Obecná knižnica Dolné Dubové, Miestna knižnica pri OcÚ Kolárovice, Obecná knižnica Svätý Anton, Obecná knižnica Nová Bošáca, Obecná knižnica Hrubá Borša, Obecná knižnica Žiar, Obecná knižnica Červená Voda, Obecná knižnica Malé Borové, Obecná knižnica Zákamenné, Miestna ľudová knižnica Horné Hámre, Obecná knižnica Ostrý Grúň, Obecná knižnica Tŕnie, Obecná knižnica Starý Hrádok, Knižnica P.O. Hviezdoslava, Obecná knižnica Lúčka, Obecná knižnica Kozí Vrbovok, Hornozemplínska knižnica, Obecná knižnica Krásny Brod, Obecná knižnica Eleny Čepčekovej Dolná Ždaňa, Obecná knižnica Lúčka

Knižnica, Slovensko:, 8 z 14

Obecná knižnica Prestavlky, Obecná knižnica Nižná, Obecná knižnica Horný Badín, Městská knihovna, Obecná knižnica Malá Čierna, Obecná knižnica Bellova Ves, Obecná knižnica Staré Hory, Obecná knižnica Kračúnovce, Obecná knižnica Fraňa Kráľa Uhorská Ves, Obecná knižnica Veľká Lesná, Obecná knižnica Malá Čausa, Obecná knižnica Abrahámovce, Mestská knižnica Fiľakovo, Obecná knižnica Svätý Kríž, Obecná knižnica Krušetnica, Obecná knižnica Trhovište, Obecná knižnica Nové Sady, Obecná knižnica Majcichov, Obecná knižnica Dlhé Pole, Obecná knižnica Podlužany, Obecná knižnica Alekšince, Obecná knižnica Podrečany, Obecná knižnica Choňkovce, Obecná knižnica Nemčiňany, Obecná knižnica Haligovce, Obecná knižnica Čakanovce, Obecná knižnica Horný Bar, Obecná knižnica Štiavnik, Obecná knižnica Ochodnica, Obecná knižnica Pohranice, Obecná knižnica Hostie, Obecná knižnica Vyšná Voľa, Obecná knižnica Podhorie, Obecná knižnica Bajerovce, knižnica, Obecná knižnica Slavkovce, Obecná knižnica Chlebnice, Obecná knižnica Nižná Voľa, Obecná knižnica Trebeľovce, Obecná knižnica Pastuchov, Knižnica, internet, Obecná knižnica Častkovce, Obecná knižnica Kochanovce, Obecná knižnica Podkonice, Obecná knižnica Malženice, Obecná knižnica Beňadiková, Obecná knižnica Korytárky, Obecná knižnica Demandice, Obecná knižnica Kozárovce, Mestská knižnica, Obecná knižnica Hubošovce, Obecná knižnica Golianovo, Obecná knižnica Vyšná Boca, Mestská knižnica Svit, Obecná knižnica Kálnica, Obecná knižnica Plášťovce, Obecná knižnica Moštenica, Obecná knižnica Kluknava, Obecná knižnica Kamenica, Miestna ľudová knižnica Poluvsie

Knižnica, Slovensko:, 9 z 14

Obecná knižnica Kocurany, Obecná knižnica Trakovice, Obecná knižnica Chmeľová, Obecná knižnica Ostrá Lúka, Obecná knižnica Jarovnice, Obecná knižnica Považany, Miestna ľudová knižnica Merašice, Obecná knižnica Budkovce, Obecná knižnica Dúbravica, Obecná knižnica Jakubany, Obecná knižnica Rudinská, Obecná knižnica Čeľadice, Miestna ľudová knižnica Malinová, Obecná knižnica Babindol, Obecná knižnica Povrazník, Obecná knižnica Píla, Obecná knižnica Jasenová, Obecná knižnica Hniezdne, Obecná knižnica Dolný Seč, Obecná knižnica Jakubovany, Obecná knižnica Halič, Obecná knižnica Hrabovec, Obecná knižnica Petrovice, Obecná knižnica Horná Ves, Obecná knižnica Liešťany, Obecná knižnica Slavnica, knižnica, Obecná knižnica Rokytovce, Obecná knižnica Jablonec, Obecná knižnica Čaradice, Obecná knižnica Kotešová, Obecná knižnica Kameničná, Obecná knižnica Richvald, Záhorská knižnica, Obecná knižnica Radzovce, Miestna knižnica Hvozdnica, Obecná knižnica Voderady, Obecná knižnica Siladice, Obecná knižnica Čičarovce, Obecná knižnica Mudroňovo, Obecná knižnica Hrabičov, Obecná knižnica Počúvadlo, Obecná knižnica Zliechov, Obecná knižnica Čerín, Obecná knižnica Bobrovec, knižnica, knižnica, Obecná knižnica Nižná Boca, Obecná knižnica Buclovany, Obecná knižnica Východná, Obecná knižnica Rišňovce, Obecná knižnica Vavrišovo, Obecná knižnica Malčice, Obecná knižnica Jalšové, Obecná knižnica Hajtovka, Obecná knižnica Hosťová, Obecná knižnica Bielovce, Obecná knižnica Istebné, Obecná knižnica Orovnica, Obecná knižnica Drienica

Knižnica, Slovensko:, 10 z 14

Obecná knižnica Markuška, Obecná knižnica Krasňany, Obecná knižnica Pečenice, Obecná knižnica Malužiná, Obecná knižnica Vavrečka, Obecná knižnica Kurimany, Obecná knižnica Krivoklát, Obecná knižnica Bohúňovo, Miestna ľudová knižnica Vaďovce, Obecná knižnica Hatalov, Obecná knižnica Rakovčík, Obecná knižnica Repište, Obecná knižnica Borovce, Obecná knižnica Podhoroď, Obecná knižnica Rohovce, Obecná knižnica, Knižnica A.H.Škultétyho, Obecná knižnica Senohrad, Obecná knižnica Boleráz, Obecná knižnica Hraničné, Obecná knižnica Modrová, Obecná knižnica Jarabina, Obecná knižnica Predmier, Obecná knižnica Hrišovce, Obecná knižnica Prenčov, Obecná knižnica Hertník, Obecná knižnica Vlčkovce, Obecná knižnica Divinka s pobočkou v Lalinku, Obecná knižnica Nesluša, Obecná knižnica Brodzany, Obecná knižnica Kolačkov, Obecná knižnica Bíňovce, Obecná knižnica Beňadovo, Obecná knižnica Lučatín, Obecná knižnica Kolačno, Obecná knižnica Ťapešovo, Obecná knižnica Bogliarka, Obecná knižnica Čertižné, Obecná knižnica Lazisko, Obecná knižnica Kružlov, Obecná knižnica Rokytov, Obecná knižnica Kubáňovo, Mestská knižnica, Obecná knižnica Okrúhle, Obecná knižnica Ižipovce, Obecná knižnica Lietava, Obecná knižnica Stráňany, Obecná knižnica Pobedim, Obecná knižnica Martovce, Obecná knižnica Slatina, Obecná knižnica Kosorín, Obecná knižnica Drženice, Obecná knižnica Snežnica, knižnica, Obecná knižnica Šurianky, Obecná knižnica, Obecná knižnica Žlkovce, Obecná knižnica Vislanka, Obecná knižnica Gaboltov, Obecná knižnica Medovarce

Knižnica, Slovensko:, 11 z 14

Obecná knižnica Dúbravy, knižnica, Obecná knižnica Pitelová, Obecná knižnica Kalnište, Obecná knižnica Hrabské, Obecná knižnica Hosťovce, Obecná knižnica Galovany, Obecná knižnica Žikava, Obecná knižnica Šambron, Obecná knižnica Nevoľné, Obecná knižnica Rumanová, Obecná knižnica Tročany, Obecná knižnica Čajkov, Miestna ľudová knižnica, Mestská knižnica Krompachy, Obecná knižnica Dobroč, Obecná knižnica Smrečany, Obecná knižnica Lopúchov, Obecná knižnica Lysica, Knižnica, Obecná knižnica Bukovce, Obecná knižnica Bodíky, Obecná knižnica Košolná, Obecná knižnica Lošonec, Obecná knižnica Čamovce, Obecná knižnica Čoltovo, Obecná knižnica Ladzany, Obecná knižnica Jasenové, Obecná knižnica Bošáca, Miestna ľudová knižnica Stráža, Obecná knižnica Ochtiná, Obecná knižnica Povina, Obecná knižnica Tuchyňa, Obecná knižnica Hromoš, Obecná knižnica Ďurková, Obecná knižnica Ružiná, knižnica, Obecná knižnica Bežovce, Obecná knižnica Belina, Obecná knižnica Prochot, Obecná knižnica Janovce, Obecná knižnica, Obecná knižnica Pinciná, Obecná knižnica Ratkovce, Miestna ľudová knižnica Bzenica, Obecná knižnica Mašková, Obecná knižnica Rudina, Obecná knižnica Kľačno, Miestna ľudová knižnica Juraja Fándlyho, Obecná knižnica Drnava, Obecná knižnica Žihárec, Obecná knižnica Výrava, Obecná knižnica Čenkovce, Obecná knižnica Sazdice, knižnica, Obecná knižnica Jamník, Obecná knižnica Hrádok, Obecná knižnica Stuľany, Obecná knižnica Bučany, Obecná knižnica Vištuk

Knižnica, Slovensko:, 12 z 14

Obecná knižnica Hrkovce, Knižnica, Obecná knižnica Bzovík, Obecná knižnica Bajany, Obecná knižnica Kružlová, Obecná knižnica Prašník, Obecná knižnica Kunerad, Obecná knižnica Ďurčiná, Obecná knižnica Tročany, Obecná knižnica Cerovo, Obecná knižnica Jakovany, Miestna ľudová knižnica Čabiny, Obecná knižnica Rejdová, Obecná knižnica Beckov, Obecná knižnica Ražňany, Obecná knižnica Močiar, Obecná knižnica Boldog, Miestna ľudová knižnica Cigeľ, Obecná knižnica Padáň, Obecná knižnica Borová, Obecná knižnica Trstín, Obecná knižnica Lupoč, Obecná knižnica Smolník, knižnica, knižnica, Obecná knižnica Hiadeľ, Obecná knižnica Konská, Obecná knižnica Kožany, Obecná knižnica Lehota, Obecná knižnica Bretka, Obecná knižnica Brehy, Obecná knižnica Čekovce, Obecná knižnica Novoť, Obecná knižnica Dubinné, Obecná knižnica Osikov, Obecná knižnica Buková, knižnica, Obecná knižnica Kobyly, Obecná knižnica Zvončín, Obecná knižnica Budiná, Miestna ľudová knižnica Vojany, Obecná knižnica Bátovce, Obecná knižnica Duplín, Obecná knižnica Fačkov, Obecná knižnica Divina, Obecná knižnica Lodno, Obecná knižnica Kyjov, Obecná knižnica Ratka, Obecná knižnica Vinné, Obecná knižnica Lascov, Obecná knižnica Ilija, Obecná knižnica Jovsa, Obecná knižnica Krivá, Obecná knižnica Vyhne, Obecná knižnica Brezov, Obecná knižnica Šávoľ, Obecná knižnica Marhaň, Obecná kniznica akademika J. Hronca Gočovo, Obecná knižnica Melek, Obecná knižnica Kečovo

Knižnica, Slovensko:, 13 z 14

Obecná knižnica Dulov, Miestna knižnica Farná, Obecná knižnica Hrhov, Obecná knižnica Smilno, Obecná knižnica Lontov, Obecná knižnica Šiba, Obecná knižnica Snakov, Obecná knižnica Klokoč, Obecná knižnica Babín, Obecná knižnica Bajč, Obecná knižnica Dekýš, Obecná knižnica Lúka, Obecná knižnica Mojš, Obecná knižnica Hažín, Obecná knižnica Rudná, Obecná knižnica Beluj, knižnica, Obecná knižnica Volice, Ľudová knižnica Baka, Obecná knižnica Tarnov, Obecná knižnica Tuhár, Obecná knižnica Praha, Obecná knižnica Paňa, Obecná knižnica Lesné, Obecná knižnica Baloň, Obecná knižnica Litava, Obecná knižnica Reca, Obecná knižnica Oľšavce, Obecná knižnica Naháč, Obecná knižnica Lubina, Obecná knižnica Kučín, Obecná knižnica Ozdín, Obecná knižnica Zlaté, Obecná knižnica Ruská, Obecná knižnica, Obecná knižnica Soboš, Obecná knižnica Tupá, Obecná knižnica Dravce, Obecná knižnica Zbehy, Obecná knižnica Trpín, Obecná knižnica Lukov, Miestna ľudová knižnica Pažiť, knižnica, Obecná knižnica Kurov, Obecná knižnica Mýtna, Obecná knižnica Bôrka, Miestna ľudová knižnica Prša, Obecná knižnica Tŕnie, Obecná knižnica Lula, Obecná knižnica Turá, Obecná knižnica Tajná, Obecná knižnica Kľače, Obecná knižnica Keť, Obecná knižnica Opoj, Obecná knižnica Dlhá, Obecná knižnica Lipovec, Knižnica, Obecná knižnica Kľak, Miestna knižnica Sap, Obecná knižnica Pleš

Knižnica, Slovensko:, 14 z 14

Obecná knižnica Hybe, Obecná knižnica Čab, knižnica, knižnica, Obecná knižnica, Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta - Ústredná knižnica, Obecná knižnica, knižnica, knižnica, Univerzitná knižnica, knižnica, knižnica, Mestská knižnica, knižnica, Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre, Knižnica, Knižnica, Library, Obecná knižnica Svederník, Knižnica, knižnica, knižnica, Obecná knižnica, knižnica, Obecná knižnica, Obecná knižnica, knižnica, knižnica

knižnica inde

Západné Slovensko (296x), Stredné Slovensko (217x), Východné Slovensko (201x), Banskobystrický kraj (135x), Prešovský kraj (130x), Bratislavský kraj (122x), Žilinský kraj (113x), Nitriansky kraj (110x), Bratislava (96x), Trnavský kraj (95x), Trenčiansky kraj (88x), Košický kraj (86x), Malé Karpaty (83x), okres Levice (49x), okres Bratislava I (49x), Staré Mesto (49x), okres Bardejov (44x), okres Bratislava V (40x), okres Žilina (36x), Liptov (35x), okres Liptovský Mikuláš (33x), okres Bratislava II (33x), Liptovská kotlina (33x), Gemer (32x), Spiš (32x), okres Trnava (31x), okres Nitra (28x), okres Lučenec (26x), Petržalka (26x), Ružinov (25x)

Podobné, Slovensko:

4530x volny-cas, 1359x park, 1034x záhrada, 879x knižnica, 329x múzeum, 210x kultúrny dom, 200x miesto na uviazanie psov, 137x kino, 130x galéria, 122x divadlo, 102x nočný podnik, 14x zábavný park, 13x escape room, 1x hackerspace
Hľadáme kniznica, OSM tagy: amenity = 'library'.

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://www.oma.sk/volny-cas/kniznica

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.