Cesta: OMA » voľný čas » knižnica

Knižnica, Slovensko

Knižnica v Slovensko

V Slovensko sa nachádza 996 kusov knižnica.

Knižnica, Slovensko:, 1 z 17

Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied, Staromestská knižnica - Centrálne pracovisko - Blumentálska, Mestská knižnica Ľ. V. Riznera, Slovenská národná knižnica, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Vavilovova 24, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Mestská knižnica v Bratislave - Úsek literatúry pre deti a mládež, Gemerská knižnica P. Dobšinského, Miestna knižnica Lamač, Univerzitná knižnica v Bratislave, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Furdekova, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Haanova, Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene, Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave - pobočka JUH, Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou, Mestská knižnica v Bratislave - Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry, Slovenská pedagogická knižnica, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Dudova, Mestská knižnica v Bratislave - Letná čitáreň u Červeného raka, Mestská knižnica v Bratislave - Oddelenie hudobnej a umenovednej literatúry, Mestská knižnica v Bratislave - Oddelenie náučnej literatúry, Centrum vedecko-technických informácií SR, Knižnica Ružinov - Na úvrati, Mestská knižnica v Bratislave - Oddelenie pre nevidiacich a slabozrakých, Kysucká knižnica v Čadci, Miestna knižnica Karlova Ves, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Vavilovova 26, Staromestská knižnica - Západný rad, Slovenská lekárska knižnica, Staromestská knižnica - Záhrebská, Staromestská knižnica - Karadžičova, Staromestská knižnica - Panenská, Mestská knižnica Michala Matunáka, Obecná knižnica Bratislava - Záhorská Bystrica, Knižnica Ústredia ľudovej umeleckej výroby v Bratislave, Štátna vedecká knižnica, Miestna knižnica Dúbravka, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Vyšehradská, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Prokofievova, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Rovniankova, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Turnianska, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Lietavská, Miestna knižnica Devínska Nová Ves, Podtatranská knižnica, Obecná knižnica Sološnica, Centrum informatiky, dokumentácie a knižnica - BIBIANA, Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho, Knižnica Sira Karla Poppera, Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre - Sekretariát, knižnica, Knižnica Ružinov - Riaditeľstvo, Univerzita Komenského - Akademická knižnica, Knižnica Ružinov - Tomášikova, Knižnica Ružinov - Ústredná knižnica KR - Miletičova, Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta - Akademická knižnica, Miestna knižnica Rača, Miestna knižnica Vajnory, Staromestská knižnica - Letná čitáreň Medická, Knižnica Ružinov - Bachova, Miestna knižnica Čunovo

Knižnica, Slovensko:, 2 z 17

Považská knižnica v Považskej Bystrici, Knižnica ÚĽUV pri Regionálnom centre remesiel ÚĽUV Košice, Knižnica Bratislava - Nové Mesto, Pobočka Kutuzovova, Univerzita Komenského v Bratislave, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta - Knižnica, Knižnica Bratislava - Nové Mesto, Centrálna knižnica, Mestská knižnica, Knižnica Bratislava - Nové Mesto, Pobočka Stromová, Knižnica Mateja Hrebendu, Knižnica a informačné centrum, Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu - Knižnica, Archív Univerzity Komenského, Poľský inštitút, Obecná knižnica Budmerice, Univerzitná knižnica UPJŠ, Tríbečská knižnica v Topoľčanoch, Miestna knižnica Devín, Akademická knižnica VŠVU, Hornonitrianska knižnica v Prievidzi, Knižnica Slovenského filmového ústavu, Slovenská chemická knižnica, Knižnica a informačné stredisko, Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied - Knižnica, Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta - Ústredná knižnica, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry - Knižnica, Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta - Ústredná knižnica, Knižnica Divadelného ústavu, Miestna knižnica Jarovce, Knižnica Bratislava - Nové Mesto, Pobočka Jeséniova, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave - Knižnica, Mestská knižnica Dubnica nad Váhom, Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta - Knižnica, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky - Knižnica, Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči, Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta - Akademická knižnica, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií - Slovenská informatická knižnica, Obecná knižnica G. Kolinoviča Šenkvice, Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu - Knižnica, Miestna knižnica Vrakuňa, Mestská knižnica Sliač, Mestské kultúrne centrum - Knižnica v Hlohovci, Knižnica, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave - Univerzitná knižnica, Knižnica Karola Antona Medveckého, Spišská knižnica v Spišskej Novej Vsi, Miestna knižnica Podunajské Biskupice - Biskupická, Právnická fakulta - Knižnica, LitPark, Krajská knižnica v Žiline, Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne, Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča - Levočská mestská knižnica, Paneurópska vysoká škola - Akademická knižnica PEVŠ, pobočka Petržalka, Mestská knižnica Krompachy, Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave - Akademická knižnica, Paneurópska vysoká škola - Akademická knižnica PEVŠ, Miestna knižnica Podunajské Biskupice - Latorická, Mestská knižnica Handlová, Galantská knižnica, Obecná knižnica Kátlovce, Tekovská knižnica v Leviciach, Vysoká škola manažmentu - Knižnica, Pobočka Bratislava

Knižnica, Slovensko:, 3 z 17

Verejná knižnica Michala Rešetku, Akadémia policajného zboru v Bratislave - Knižnica Policajného zboru v Bratislave, Verejná knižnica Mikuláša Kováča, Hornonitrianska knižnica, Knižnica Ružinov - Knižnica a seniorské informačné centrum - Zimná, Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického, Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky Belopotockého v Liptovskom Mikuláši, Podduklianska knižnica vo Svidníku, Okresná knižnica Dávida Gutgesela, Obecná knižnica Trstená na Ostrove, Vysoká škola múzických umení v Bratislave - Ústredná knižnica a študijno-informačné stredisko, Mestské centrum kultúry Malacky - Knižnica, Verejná knižnica Jána Bocatia, Knižnica ÚĽUV pri regionálnom centre remesiel ÚĽUV Banská Bystrica, Knižnica sv. Kataríny, Mestská knižnica mesta Piešťany, Mestská knižnica, Mestská knižnica Spišské Vlachy, Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre, Ľubovnianska knižnica, Novohradská knižnica, Mestslá knižnica Ružomberok, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Mestská knižnica Giraltovce, Obecná knižnica Liptovský Ján, Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne, Krajská knižnica v Žiline, pobočka Hájik, Obecná knižnica Domaňovce, Mestská knižnica Jána Johanidesa v Šali, Mestská knižnica Kristíny Royovej, Miestna ľudová knižnica Hrubý Šúr, Obecná knižnica Svrčinovec, Štátna vedecká knižnica v Košiciach, Obecná knižnica Hliník nad Hronom, Knižnica Krasňany, Obecná knižnica Štítnik, Mestská knižnica, Miestna ľudová knižnica Most pri Bratislave, Obecná knižnica Nitrica, Knižnica, Univerzitná knižnica, knižnica, Obecná knižnica Ivanka pri Dunaji, Obecná knižnica Gajary, Obecná knižnica Plavecký Štvrtok, Verejná knižnica Jána Bocatia, Obecná knižinca, Knižnica, Obecná knižnica Oščadnica, Obecná knižnica Horná Ves, Mestská knižnica Ľ. Štúra, Knižnica pre mládež mesta Košice, Obecná knižnica Košecké Podhradie, Mestská knižnica v Brezovej pod Bradlom, knižnica, Štátna vedecká knižnica, knižnica, Knižnica H.Z., knižnica, Mestská knižnica v Novej Dubnici

Knižnica, Slovensko:, 4 z 17

Mestká knižnica, Slovenská lesnícka a drevárska knižnica, Francúzsky inštitút, Vihorlatská knižnica, Miestna ľudová knižnica Čereňany, Obecná knižnica Lúčnica nad Žitovou, Mestské kultúrne stredisko - Mestská knižnica Veľký Meder, Kniznica KNM, knižnica, Obecná knižnica Trenčianske Stankovce, Obecná knižnica Mikušovce, KIC TUKE, Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií - Knižnica BISLA, Mestská knižnica, Verejná knižnica Jána Bocatia, Centrum knižničných služieb a vedecko-technických informácií TU, Mestská knižnica, Obecná knižnica Lehota nad Rimavicou, Knižnica Bratislava - Nové Mesto, Pobočka Nobelova, Obecná knižnica Nová Dedina, Obecná knižnica Neporadza, Mestská umelecká agentúra Partizánske, Obecná knižnica Slovenská Ľupča, Obecná knižnica Trenčianske Bohuslavice, Obecná knižnica Zlatná na Ostrove, Mestské stredisko kultúry a športu p. o. - knižnica, Lyceálna knižnica, Obecná knižnica Bernolákovo, knižnica, Obecná knižnica Veľké Držkovce, Obecná knižnica Bohdanovce nad Trnavou, Obecná knižnica Dobrá Niva, Knižnica Hudobného centra, Obecná knižnica Medzibrodie nad Oravou, Obecná knižnica Ruská Voľa nad Popradom, Miestna ľudová knižnica Hermanovce nad Topľou, Miestna knižnica Petržalka, Ambroseho 4, Mestská knižnica Zlaté Moravce, Městská knihovna, knižnica, Obecná knižnica Trenčianske Jastrabie, Vykrik, Verejná knižnica Michala Rešetku pobočka JUH, Mestská knižnica Kežmarok, Obecná knižnica Križovany nad Dudváhom, Obecná knižnica Veľké Turovce, Mestská knižnica, knižnica, Verejná knižnica, Obecná knižnica Zemianske Podhradie, Obecná knižnica Lovčica - Trubín, Obecná knižnica Diviaky nad Nitricou, Obecná knižnica Slatina nad Bebravou, Obecná knižnica Mníšek nad Popradom, Obecná knižnica Bánovce nad Ondavou, Obecná knižnica Slovenská Nová ves, Obecná knižnica Vinohrady nad Váhom, Obecná knižnica Topoľníky, Obecná knižnica Veľký Ďur, Obecná knižnica Adamovské Kochanovce

Knižnica, Slovensko:, 5 z 17

Obecná knižnica Čachtice, knižnica, Miestna knižnica Rusovce, Obecná knižnica Kráľovičove Kračany, Obecná knižnica Ondavské Matiašovce, Univerzitná knižnica TnUAD, knižnica, Štátna vedecká knižnica, knižnica, Obecná knižnica Hričovské Podhradie, Miestna ľudová knižnica Horná Streda, Obecná knižnica Mníšek nad Hnilcom, Knižnica, Obecná knižnica Devičany, Obecná knižnica Šarišské Jastrabie, Mesto Trstená - Mestská knižnica, Obecná knižnica Liptovské Matiašovce, Obecná knižnica Slovinky, Obecná knižnica Veľká Ves nad Ipľom, Obecná knižnica Kočovce, Obecná knižnica Dačov Lom, Obecná knižnica Turany nad Ondavou, Miestna ľudová knižnica Kúty, Obecná knižnica Šútovce, Obecná knižnica Opatovská Nová Ves, Obecná knižnica Šiatorská Bukovinka, Obecná knižnica Trnava pri Laborci, Obecná knižnica Plešivec, Obecná knižnica Jabloňovce, Knižnica, Obecná knižnica Hontianske Trsťany, knižnica, Miestna knižnica Radvaň nad Dunajom, Obecná knižnica Plavecké Podhradie, Obecná knižnica Zbrojníky, Obecná knižnica Rudnianska Lehota, knižnica, Obecná knižnica Jána Smreka Melčice - Lieskové, Obecná knižnica Čierne nad Topľou, Nezábudka, Obecná knižnica Fiľakovské Kováče, Mestská knižnica Michala Chrásteka, knižnica, Mestská knižnica v Leopoldove, Obecná knižnica Lehôtka pod Brehmi, knižnica, Mestská knižnica v Gelnici, Obecná knižnica Liptovský Trnovec, Obecná knižnica Moravské Lieskové, Obecná knižnica Bartošova Lehôtka, Obecná knižnica Volkovce, Obecná knižnica Hontianska Vrbica, Obecná knižnica Blatná na Ostrove, Obecná knižnica Liptovská Porúbka, Miestna ľudová knižnica Plavecký Mikuláš, Obecná knižnica Žitná - Radiša, Obecná knižnica Trakovice, Obecná knižnica Tekovská Breznica, Obecná knižnica Šarovce, Obecná knižnica Vojka nad Dunajom

Knižnica, Slovensko:, 6 z 17

Knižnica Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Obecná knižnica Hontianske Tesáre, Obecná knižnica Liptovské Revúce, Obecná knižnica Hontianske Nemce, Obecná knižnica Silická Jablonica, Obecná knižnica Turček, Obecná knižnica Starý Tekov, Obecná knižnica Veľké Kozmálovce, Obecná knižnica Brhlovce, Obecná knižnica Kysucký Lieskovec, Obecná knižnica Slovenské Ďarmoty, Obecná knižnica Železná Breznica, Obecná knižnica Dubovany, Obecná knižnica Breznička, Obecná knižnica Brestovec, Obecná knižnica Oravská Jasenica, Obecná knižnica Kráľová nad Váhom, Obecná knižnica Rabča, Obecná knižnica Čabrdský Vrbovok, Obecná knižnica Kosihy nad Ipľom, Obecná knižnica Trnovec nad Váhom, Obecná knižnica Liptovská Kokava, Obecná knižnica Dulovce, Obecná knižnica Liptovská Osada, Obecná knižnica Dolné Trhovište, Obecná knižnica Rimavské Brezovo, Obecná knižnica Horné Otrokovice, Obecná knižnica Hronské Kľačany, Obecná knižnica Nezbudská Lúčka, Mestská knižnica v Stropkove, Obecná knižnica Malinovo, Obecná knižnica Liptovská Lúžna, Miestna ľudová knižnica Veľké Kršteňany, knižnica, Obecná knižnica Dolné Obdokovce, Caplovicova kniznica, Obecná knižnica Hôrka nad Váhom, Obecná knižnica Dolné Plachtince, Obecná knižnica Liptovský Peter, Obecná knižnica Hradište, Obecná knižnica Stará Kremnička, Obecná knižnica Kamienka, Obecná knižnica Liptovský Ondrej, Obecná knižnica Liptovský Michal, Miestna ľudová knižnica Radošovce, Obecná knižnica Ipeľský Sokolec, Obecná knižnica Rudno nad Hronom, Knižnica pre mládež - Západ, Univerzitná knižnica, Obecná knižnica Lysá pod Makytou, Obecná knižnica Liptovská Teplá, Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky - Knižničné a edičné centrum, Obecná knižnica Červený Kláštor, Obecná knižnica Ľubeľa, Obecná knižnica Spišský Hrušov, knižnica, Obecná knižnica Dlhá nad Váhom, Obecná knižnica Tomášovce, Obecná knižnica Rimavské Zalužany, Obecná knižnica Dolné Zelenice

Knižnica, Slovensko:, 7 z 17

Obecná knižnica Oravské Veselé, Obecná knižnica Malé Kršteňany, Miestna ľudová knižnica Banský Studenec, Miestna ľudová knižnica Moškovec, Miestna ľudová knižnica Janíky, Obecná knižnica Veľké Chlievany, Obecná knižnica Gerlachov, Obecná knižnica Brezovica, Obecná knižnica Horné Trhovište, Obecná knižnica Podhorie, Obecná knižnica Margecany, Obecná knižnica Nemcovce, Obecná knižnica Kováčová, Obecná knižnica Beluša, Obecná knižnica Dolné Otrokovce, Obecná knižnica Veľká nad Ipľom, Obecná knižnica Sedliská, Obecná knižnica Vrbová nad Váhom, Obecná knižnica Dolné Orešany, Obecná knižnica Paština Závada, Knižnica, Obecná knižnica Krškany, Obecná knižnica Bodzianske Lúky, Obecná knižnica Horná Strehová, Obecná knižnica Vyšný Mirošov, Obecná knižnica Orechová Potôň, Obecná knižnica Kvačany, Miestna ľudová knižnica, Obecná knižnica Nižná, Obecná knižnica Horné Orešany, Obecná knižnica Horný Vadičov, Obecná knižnica Veľké Straciny, Obecná knižnica Terany, Obecná knižnica, Obecná knižnica Dolné Mladonice, Miestna knižnica pri OcÚ Brezany, Miestna knižnica Slovenská Kajňa, Obecná knižnica Nový Tekov, Obecná knižnica Veterná Poruba, Obecná knižnica Hankovce, Obecná knižnica Horné Turovce, Obecná knižnica Kotrčiná Lúčka, Obecná knižnica Veľké Bierovce, Obecná knižnica Veľká Čalomija, Obecná knižnica Dolný Harmanec, Obecná knižnica Jamník, Mestská knižnica vo Vrbovom, Miestne kultúrne stredisko - Knižnica Nesvady, Obecná knižnica Petrovce, Obecná knižnica Červený Kameň, Obecná knižnica Dolný Vadičov, Obecná knižnica Oreské, Obecná knižnica Zemianske Sady, Obecná knižnica Horovce, Obecná knižnica Valaská Dubová, Mestská knižnica Sereď, Obecná knižnica Vyšný Kazimír, Obecná knižnica Nižný Hrušov, Obecná knižnica Dúbrava, Obecná knižnica Veľké Dravce

Knižnica, Slovensko:, 8 z 17

Obecná knižnica Horné Naštice, Obecná knižnica Drženice, Mestská knižnica Lipany, Obecná knižnica Veľké Uherce, Obecná knižnica Nová Bystrica, Obecná knižnica Liptovská Anna, Obecná knižnica Veľký Lipník, Obecná knižnica Malé Straciny, Obecná knižnica Konská, Obecná knižnica Stará Myjava, Obecná knižnica Gemerská Ves, Obecná knižnica Višňové, Obecná knižnica Horný Hričov, Obecná knižnica Kamenné Kosihy, Obecná knižnica Čierna Voda, Turčianska knižnica, Knižnica Kolkočina, knižnica, Obecná knižnica Krajná Bystrá, knižnica, Obecná knižnica Častá, Obecná knižnica Banská Belá, Obecná knižnica Rajecká Lesná, knižnica, Obecná knižnica Malá Čalomija, Obecná knižnica Hrachovište, Obecná knižnica Dolná Poruba, Obecná knižnica Horné Dubové, Tekovská Knižnica - Beletria, Obecná knižnica Veľký Čepčín, Obecná knižnica Dolné Srnie, Obecná knižnica Dubové, Obecná knižnica Jalovec, Mestská knižnica, Obecná knižnica, Štátna vedecká knižnica, Obecná knižnica Kostolná Ves, Obecná knižnica Ipeľské Úľany, Knižnica obce Malá Hradná, Obecná knižnica Nižný Kručov, Obecná knižnica Hrušov, Obecná knižnica Veľké Rovné, Obecná knižnica Lúčky, Obecná knižnica Jakubova Voľa, Obecná knižnica Veľká Čierna, Obecná knižnica, Obecná knižnica Tŕnie, Obecná knižnica Červená Voda, Obecná knižnica Lúčka, Knižnica Pavla Jozefa Šafárika Kobeliarovo, Knižnica Vyšná Slaná, Obecná knižnica Eleny Čepčekovej Dolná Ždaňa, Obecná knižnica Nová Bošáca, Obecná knižnica Žiar, Obecná knižnica Zákamenné, Obecná knižnica Malý Cetín, Obecná knižnica Veľká Hradná, Obecná knižnica Prestavlky, Obecná knižnica Svätý Anton, Obecná knižnica Kozí Vrbovok

Knižnica, Slovensko:, 9 z 17

Obecná knižnica Krásny Brod, Knižnica P.O. Hviezdoslava, Obecná knižnica Pozdišovce, Obecná knižnica Malé Borové, Miestna knižnica pri OcÚ Kolárovice, Miestna ľudová knižnica Horné Hámre, Obecná knižnica Hrubá Borša, Obecná knižnica Nižná, Obecná knižnica Starý Hrádok, Obecná knižnica Veľký Grob, Obecná knižnica Slavošovce, Obecná knižnica Lúčka, Obecná knižnica Krásna Ves, Obecná knižnica Ostrý Grúň, Obecná knižnica Veľká Čausa, Obecná knižnica Dolné Dubové, Obecná knižnica Abrahámovce, Obecná knižnica Svätý Kríž, Obecná knižnica Vyšný Žipov, Obecná knižnica Stankovany, Obecná knižnica Malá Čierna, Obecná knižnica Fraňa Kráľa Uhorská Ves, Obecná knižnica Veľká Lesná, Mestská knižnica Fiľakovo, Obecná knižnica Kračúnovce, Obecná knižnica Staré Hory, Obecná knižnica Malá Čausa, Obecná knižnica Malý Čepčín, Obecná knižnica Malé Hoste, Obecná knižnica Horný Badín, Obecná knižnica Bellova Ves, Obecná knižnica Ochodnica, Obecná knižnica Hostie, Obecná knižnica Chlebnice, Obecná knižnica Krušetnica, Obecná knižnica Kosihovce, Obecná knižnica Štiavnik, Obecná knižnica Bajerovce, Obecná knižnica Selec, Obecná knižnica Podlužany, Obecná knižnica Choňkovce, Obecná knižnica Kostolište, Obecná knižnica Majcichov, Obecná knižnica Pohranice, Obecná knižnica Nemčiňany, Obecná knižnica Slavkovce, Obecná knižnica Čakanovce, Obecná knižnica Iliašovce, Obecná knižnica Kochanovce, Obecná knižnica Podrečany, Obecná knižnica Pastuchov, Obecná knižnica Nižná Voľa, Obecná knižnica Horný Bar, Obecná knižnica Alekšince, Obecná knižnica Dlhé Pole, Obecná knižnica Častkovce, Obecná knižnica Podkonice, Miestna ľudová knižnica Malé Leváre, Obecná knižnica Haligovce, Obecná knižnica Tomášikovo

Knižnica, Slovensko:, 10 z 17

Obecná knižnica Trebeľovce, Obecná knižnica Vyšná Voľa, Obecná knižnica Podhorie, Obecná knižnica Nové Sady, Obecná knižnica Trhovište, Obecná knižnica Studienka, Obecná knižnica Vyšná Boca, Obecná knižnica Hubošovce, Obecná knižnica Trebušovce, Obecná knižnica Malženice, Obecná knižnica Kozárovce, Obecná knižnica Demandice, Obecná knižnica, Obecná knižnica Štiavnička, Obecná knižnica Golianovo, Obecná knižnica Báb, Obecná knižnica Beňadiková, Obecná knižnica Kráľov Brod, Obecná knižnica Kálnica, Obecná knižnica Korytárky, Obecná knižnica Plášťovce, Mestská knižnica Svit, Obecná knižnica Pečeňany, Obecná knižnica Kluknava, Obecná knižnica Jakubovany, Obecná knižnica Hrabovec, Obecná knižnica Chmeľová, Obecná knižnica Povrazník, Obecná knižnica Jarovnice, Obecná knižnica Horná Ves, Obecná knižnica Slavnica, Miestna ľudová knižnica Merašice, Obecná knižnica Miezgovce, Obecná knižnica Čeľadice, Obecná knižnica Ostrá Lúka, Miestna ľudová knižnica Poluvsie, Obecná knižnica Jakubany, knižnica, Obecná knižnica Rokytovce, Miestna ľudová knižnica Malinová, Záhorská knižnica, Obecná knižnica Dúbravica, Obecná knižnica Petrovice, Obecná knižnica Radzovce, Obecná knižnica Píla, Obecná knižnica Kamenica, Obecná knižnica Siladice, Obecná knižnica Richvald, Obecná knižnica Kotešová, Obecná knižnica Dolný Seč, Obecná knižnica Jasenová, Miestna knižnica Hvozdnica, Obecná knižnica Kameničná, Obecná knižnica Hniezdne, Obecná knižnica Matúškovo, Obecná knižnica Liešťany, Obecná knižnica Kanianka, Obecná knižnica Pravotice, Obecná knižnica Jablonec, Obecná knižnica Moštenica

Knižnica, Slovensko:, 11 z 17

Obecná knižnica Topoľnica, Obecná knižnica Považany, Obecná knižnica Halič, Obecná knižnica Babindol, Obecná knižnica Kocurany, Obecná knižnica Glabušovce, Obecná knižnica Čaradice, Obecná knižnica Voderady, Miestna ľudová knižnica Jazernica, Obecná knižnica Budkovce, Obecná knižnica Dežerice, Obecná knižnica Rudinská, Obecná knižnica Košariská, Obecná knižnica Soblahov, Obecná knižnica Vavrišovo, Obecná knižnica Komjatná, Obecná knižnica Čičarovce, Obecná knižnica Buclovany, Obecná knižnica Nižná Boca, Obecná knižnica Danišovce, Obecná knižnica Zliechov, Obecná knižnica Východná, Obecná knižnica Haláčovce, knižnica, knižnica, Obecná knižnica Bobrovec, Obecná knižnica Podvysoká, Obecná knižnica Nedašovce, Obecná knižnica Mokrá Lúka, Obecná knižnica Mudroňovo, Obecná knižnica Hrabičov, Obecná knižnica Počúvadlo, Obecná knižnica Drienčany, Obecná knižnica Klokočov, Obecná knižnica Rišňovce, Obecná knižnica Radvanovce, Obecná knižnica, Obecná knižnica Čerín, Obecná knižnica Blhovce, Obecná knižnica Vavrečka, Obecná knižnica Vojkovce, Obecná knižnica Radôstka, Obecná knižnica Istebné, Obecná knižnica Boleráz, Obecná knižnica Chrťany, Obecná knižnica Abrahám, Obecná knižnica Dunajov, Obecná knižnica Borovce, Obecná knižnica Podhoroď, Obecná knižnica Vlčkovce, Obecná knižnica Brodzany, Obecná knižnica Lučatín, Obecná knižnica Teplička, Obecná knižnica Kolačkov, Obecná knižnica Bodorová, Obecná knižnica Hincovce, Obecná knižnica Slatvina, Obecná knižnica Ivanovce, Obecná knižnica Čertižné, Obecná knižnica Lubeník

Knižnica, Slovensko:, 12 z 17

Obecná knižnica Bohúňovo, Obecná knižnica Orovnica, Obecná knižnica Hajtovka, Obecná knižnica Hrišovce, Obecná knižnica Jakubov, Obecná knižnica Blažovce, Obecná knižnica Kolačno, Obecná knižnica Hraničné, Obecná knižnica Jalšové, Obecná knižnica Hosťová, Obecná knižnica Krivoklát, Obecná knižnica Senohrad, Obecná knižnica Opatovce, Obecná knižnica Malčice, Miestna ľudová knižnica Vaďovce, Obecná knižnica Bogliarka, Obecná knižnica Beňadovo, Obecná knižnica Rakovčík, Obecná knižnica Ťapešovo, Obecná knižnica Brieštie, Obecná knižnica Hatalov, Obecná knižnica Timoradza, Obecná knižnica Bielovce, Obecná knižnica Malužiná, Obecná knižnica Brezolupy, Obecná knižnica Jasenovo, Obecná knižnica Hertník, Obecná knižnica Repište, Obecná knižnica Polianka, Obecná knižnica Jarabina, Obecná knižnica Kurimany, Obecná knižnica Krasňany, Obecná knižnica, Obecná knižnica Modrová, Obecná knižnica Divinka s pobočkou v Lalinku, Obecná knižnica Prenčov, Obecná knižnica Drienica, Obecná knižnica Markuška, Obecná knižnica Bíňovce, Knižnica A.H.Škultétyho, Obecná knižnica Rohovce, Obecná knižnica Nesluša, Obecná knižnica Pečenice, Obecná knižnica Predmier, Obecná knižnica Petrovce, Obecná knižnica Rudňany, Obecná knižnica Gaboltov, Obecná knižnica Omšenie, Obecná knižnica Martovce, Obecná knižnica Pitelová, Obecná knižnica Mostová, Obecná knižnica Dúbravy, Obecná knižnica Lazisko, Obecná knižnica Kosorín, Obecná knižnica Nimnica, Obecná knižnica Lednica, Obecná knižnica Ivachnová, Obecná knižnica Stráňany, Obecná knižnica Žlkovce, Obecná knižnica Šurianky

Knižnica, Slovensko:, 13 z 17

Mestská knižnica, Obecná knižnica Ižipovce, Obecná knižnica Medovarce, Obecná knižnica Obeckov, Obecná knižnica, Obecná knižnica Vislanka, Obecná knižnica Vysočany, Obecná knižnica Ludrová, Obecná knižnica Rokytov, Obecná knižnica Kuchyňa, Obecná knižnica Okrúhle, Obecná knižnica Slatina, Obecná knižnica Vrbovce, Obecná knižnica Snežnica, Obecná knižnica Kružlov, Obecná knižnica Matiaška, Obecná knižnica Kalnište, knižnica, Obecná knižnica Drženice, Obecná knižnica Hrabské, Obecná knižnica Pobedim, Obecná knižnica Kubáňovo, Obecná knižnica Libichava, Obecná knižnica Bešeňová, Obecná knižnica Váhovce, Obecná knižnica Lietava, Obecná knižnica Hosťovce, Obecná knižnica Galovany, Obecná knižnica Žikava, Obecná knižnica Prochot, Obecná knižnica Drnava, Obecná knižnica Jasenové, Obecná knižnica Visolaje, Obecná knižnica Ratkovce, Obecná knižnica Čajkov, Obecná knižnica Žihárec, Obecná knižnica Horňany, Obecná knižnica Ladzany, Obecná knižnica Bodíky, Obecná knižnica, Obecná knižnica Belina, Obecná knižnica Nevoľné, Obecná knižnica Olešná, Obecná knižnica Čelovce, Obecná knižnica, Obecná knižnica Dobroč, Miestna ľudová knižnica Bzenica, Obecná knižnica Rudina, Obecná knižnica Ožďany, Obecná knižnica Mašková, Obecná knižnica Čamovce, Obecná knižnica Bežovce, Miestna ľudová knižnica, Obecná knižnica Lopúchov, Obecná knižnica Bukovec, Obecná knižnica Lošonec, Miestna ľudová knižnica Stráža, Obecná knižnica Šambron, Obecná knižnica Tuchyňa, Obecná knižnica Smrečany

Knižnica, Slovensko:, 14 z 17

Obecná knižnica Ivančiná, Obecná knižnica Hrabovka, Obecná knižnica Ruskovce, Obecná knižnica Rumanová, Obecná knižnica Tročany, Obecná knižnica Odorín, Obecná knižnica Kľačno, Obecná knižnica Ružiná, Obecná knižnica Hromoš, Obecná knižnica Pinciná, Obecná knižnica Čoltovo, Obecná knižnica Janovce, Obecná knižnica Kostolné, Miestna ľudová knižnica Juraja Fándlyho, Obecná knižnica Lysica, Obecná knižnica Kameňany, Obecná knižnica Klubina, Obecná knižnica Ďurková, Obecná knižnica Povina, Obecná knižnica Bošáca, Obecná knižnica Košolná, Obecná knižnica Ochtiná, Obecná knižnica Bukovce, Obecná knižnica Svinná, Obecná knižnica Čenkovce, Obecná knižnica Dohňany, Obecná knižnica Ražňany, Obecná knižnica Kružlová, Obecná knižnica Stuľany, Obecná knižnica Ratková, Obecná knižnica Davidov, Obecná knižnica Bajany, Obecná knižnica Beckov, Obecná knižnica Výrava, Obecná knižnica Rejdová, Obecná knižnica Bučany, Obecná knižnica Brusník, Obecná knižnica Štvrtok, Obecná knižnica Kšinná, Obecná knižnica Prašník, Obecná knižnica Vištuk, Obecná knižnica Tročany, knižnica, Obecná knižnica Čeláre, Obecná knižnica Ďurčiná, Obecná knižnica Sazdice, Knižnica, Obecná knižnica Hrádok, Obecná knižnica Jamník, Obecná knižnica Cerovo, Obecná knižnica Jakovany, Obecná knižnica Kleňany, Miestna ľudová knižnica Čabiny, Obecná knižnica Bzovík, Obecná knižnica Kunerad, Obecná knižnica Hrkovce, Obecná knižnica Smolník, Obecná knižnica Konská, Obecná knižnica Dubové, Obecná knižnica Prusy

Knižnica, Slovensko:, 15 z 17

Miestna knižnica Hlinné, Obecná knižnica Padáň, Obecná knižnica Borová, Obecná knižnica Sucháň, Obecná knižnica Novoť, Obecná knižnica Hiadeľ, Obecná knižnica Divina, Obecná knižnica Buková, Obecná knižnica Osikov, Obecná knižnica Krajné, Obecná knižnica Trstín, Obecná knižnica Kobyly, Obecná knižnica Fačkov, Obecná knižnica Tovarné, Obecná knižnica Duplín, Obecná knižnica Močiar, Obecná knižnica Kožany, knižnica, Obecná knižnica Korňa, Obecná knižnica Lupoč, Obecná knižnica Dubinné, Obecná knižnica Budiná, Obecná knižnica Brehy, knižnica, Obecná knižnica Opava, Obecná knižnica Čekovce, Obecná knižnica Lehota, Miestna ľudová knižnica Cigeľ, Obecná knižnica Dvorec, Obecná knižnica Bátovce, Obecná knižnica Bretka, Obecná knižnica Zvončín, Miestna ľudová knižnica Vojany, Obecná knižnica Boldog, Obecná knižnica Košúty, Obecná knižnica Lascov, Obecná knižnica Šávoľ, Obecná knižnica Ratka, Obecná knižnica Kiarov, Obecná knižnica Kyjov, Obecná knižnica Krivá, Obecná knižnica Vyhne, Miestna knižnica Farná, Obecná knižnica Marhaň, Obecná knižnica Smilno, Obecná knižnica Sklené, Obecná knižnica Hrhov, Obecná knižnica Kečovo, Obecná knižnica Dulov, Obecná knižnica Lodno, Obecná knižnica Lontov, Obecná knižnica Vinné, Obecná kniznica akademika J. Hronca Gočovo, Obecná knižnica Poráč, Obecná knižnica Ilija, Obecná knižnica Melek, Obecná knižnica Brezov, Obecná knižnica Muráň, Obecná knižnica Zombor, Obecná knižnica Dekýš

Knižnica, Slovensko:, 16 z 17

Obecná knižnica Bobot, Obecná knižnica Makov, Obecná knižnica Oľšavce, Obecná knižnica Rudník, Obecná knižnica Lubina, Obecná knižnica Rakša, Obecná knižnica Šišov, Obecná knižnica Šiba, Obecná knižnica Hoste, Obecná knižnica Volice, Obecná knižnica Reca, knižnica, Obecná knižnica Lúky, Obecná knižnica Bajč, Miestna ľudová knižnica Rákoš, Obecná knižnica Tarnov, Obecná knižnica Mojš, Obecná knižnica Praha, Obecná knižnica Paňa, Obecná knižnica Senné, Obecná knižnica Pernek, Obecná knižnica Hažín, Obecná knižnica Rudná, Obecná knižnica Babín, Obecná knižnica Litava, Obecná knižnica Snakov, Obecná knižnica, Ľudová knižnica Baka, Obecná knižnica Klokoč, Obecná knižnica Kučín, Obecná knižnica Beluj, Obecná knižnica Lúka, Obecná knižnica Naháč, Obecná knižnica Tuhár, Obecná knižnica Baloň, Obecná knižnica Lesné, Obecná knižnica Zbehy, Obecná knižnica Ozdín, Obecná knižnica Turčok, Obecná knižnica Koláre, Obecná knižnica Hrašné, Miestna ľudová knižnica Pažiť, Obecná knižnica Lukov, Obecná knižnica Dravce, Obecná knižnica Rudno, Obecná knižnica Tupá, Obecná knižnica Potok, Obecná knižnica Soboš, Obecná knižnica Zlaté, Obecná knižnica Pôtor, Obecná knižnica Ruská, Obecná knižnica Trpín, Obecná knižnica Soľ, Obecná knižnica Láb pri OcÚ Láb, Miestna ľudová knižnica Prša, Obecná knižnica Lula, Obecná knižnica Mýtna, knižnica, Obecná knižnica Bôrka, Obecná knižnica Tŕnie

Knižnica, Slovensko:, 17 z 17

Obecná knižnica Háj, Obecná knižnica Kurov, Obecná knižnica Kľače, Obecná knižnica Tajná, Obecná knižnica Keť, Obecná knižnica Turá, Obecná knižnica Opoj, Miestna knižnica Sap, Obecná knižnica Lipovec, Obecná knižnica Dlhá, Obecná knižnica Kľak, Obecná knižnica Hybe, Obecná knižnica Gáň, Obecná knižnica Pleš, Obecná knižnica Čab, knižnica, knižnica, Obecná knižnica, Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta - Ústredná knižnica, knižnica, knižnica, Univerzitná knižnica, knižnica, knižnica, knižnica, knižnica, Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre, Knižnica, knižnica, knižnica, Obecná knižnica Svederník, Knižnica, Obecná knižnica, knižnica, knižnica, knižnica

knižnica inde

Západné Slovensko (376x), Stredné Slovensko (276x), Východné Slovensko (232x), Banskobystrický kraj (179x), Prešovský kraj (155x), Trenčiansky kraj (148x), Žilinský kraj (143x), Bratislavský kraj (133x), Trnavský kraj (114x), Nitriansky kraj (111x), Košický kraj (102x), Bratislava (96x), Malé Karpaty (88x), okres Levice (50x), okres Bratislava I (48x), Staré Mesto (48x), Liptov (47x), Spiš (46x), Gemer (45x), okres Bardejov (44x), Liptovská kotlina (39x), okres Bratislava V (39x), okres Žilina (38x), okres Liptovský Mikuláš (37x), okres Trnava (33x), okres Bratislava II (33x), okres Trenčín (31x), okres Veľký Krtíš (30x), okres Nové Mesto nad Váhom (29x), Záhorie (29x)

Podobné, Slovensko:

5302x volny-cas, 1424x park, 1347x záhrada, 1085x knižnica, 365x múzeum, 240x kultúrny dom, 234x miesto na uviazanie psov, 143x kino, 138x galéria, 128x divadlo, 111x nočný podnik, 56x prehrovňa, 16x zábavný park, 14x escape room, 1x hackerspace
Hľadáme kniznica, OSM tagy: amenity = 'library'.

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://www.oma.sk/volny-cas/kniznica

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.