Cesta: OMA » voľný čas » knižnica

Knižnica, Slovensko

Knižnica v Slovensko

V Slovensko sa nachádza viac ako 1000 kusy knižnica.

Knižnica, Slovensko:, 1 z 17

Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied, Staromestská knižnica - Centrálne pracovisko - Blumentálska, Slovenská národná knižnica, Mestská knižnica Ľ. V. Riznera, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Vavilovova 24, Mestská knižnica v Bratislave - Úsek literatúry pre deti a mládež, Gemerská knižnica P. Dobšinského, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Furdekova, Univerzitná knižnica v Bratislave, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Haanova, Miestna knižnica Lamač, Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene, Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave - pobočka JUH, Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou, Mestská knižnica v Bratislave - Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry, Slovenská pedagogická knižnica, Mestská knižnica v Bratislave - Letná čitáreň u Červeného raka, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Dudova, Mestská knižnica v Bratislave - Oddelenie hudobnej a umenovednej literatúry, Mestská knižnica v Bratislave - Oddelenie náučnej literatúry, Centrum vedecko-technických informácií SR, Knižnica Ružinov - Na úvrati, Mestská knižnica v Bratislave - Oddelenie pre nevidiacich a slabozrakých, Turčianska knižnica v Martine, Miestna knižnica Karlova Ves, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Vavilovova 26, Staromestská knižnica - Západný rad, Kysucká knižnica v Čadci, Staromestská knižnica - Záhrebská, Slovenská lekárska knižnica, Staromestská knižnica - Karadžičova, Staromestská knižnica - Panenská, LitPark, Mestská knižnica Michala Matunáka, Obecná knižnica Bratislava - Záhorská Bystrica, Štátna vedecká knižnica, Knižnica Ústredia ľudovej umeleckej výroby v Bratislave, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Vyšehradská, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Turnianska, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Prokofievova, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Rovniankova, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Lietavská, Miestna knižnica Devínska Nová Ves, Podtatranská knižnica, Miestna knižnica Dúbravka, Krajská knižnica pobočka Vlčince, Knižnica Ružinov - Tomášikova, Knižnica Ružinov - Ústredná knižnica KR - Miletičova, Knižnica Ružinov - Riaditeľstvo, Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta - Akademická knižnica, Centrum informatiky, dokumentácie a knižnica - BIBIANA, Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho, Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre - Sekretariát, Staromestská knižnica - Letná čitáreň Medická, Knižnica Ružinov - Bachova, Knižnica Sira Karla Poppera, Obecná knižnica Sološnica, knižnica, Univerzita Komenského v Bratislave, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta - Knižnica

Knižnica, Slovensko:, 2 z 17

Miestna knižnica Rača, Univerzita Komenského - Akademická knižnica, Miestna knižnica Vajnory, Záhorská knižnica Senica, Miestna knižnica Čunovo, Knižnica ÚĽUV pri Regionálnom centre remesiel ÚĽUV Košice, Knižnica Bratislava - Nové Mesto, Pobočka Kutuzovova, Knižnica Bratislava - Nové Mesto, Centrálna knižnica, Mestská knižnica, Knižnica Bratislava - Nové Mesto, Pobočka Stromová, Univerzitná knižnica UPJŠ, Knižnica Mateja Hrebendu, Knižnica a informačné centrum, Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu - Knižnica, Archív Univerzity Komenského, KIC TUKE, Obecná knižnica Budmerice, Centrum knižničných služieb a vedecko-technických informácií TU, Tríbečská knižnica v Topoľčanoch, Miestna knižnica Devín, Akademická knižnica VŠVU, Poľský inštitút, Hornonitrianska knižnica v Prievidzi, Knižnica Slovenského filmového ústavu, Slovenská chemická knižnica, Akadémia policajného zboru v Bratislave - Knižnica Policajného zboru v Bratislave, Knižnica a informačné stredisko, Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied - Knižnica, Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta - Ústredná knižnica, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry - Knižnica, Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta - Ústredná knižnica, Právnická fakulta - Knižnica, Knižnica Divadelného ústavu, Knižnica Bratislava - Nové Mesto, Pobočka Jeséniova, Miestna knižnica Jarovce, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave - Knižnica, Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta - Knižnica, Mestská knižnica Dubnica nad Váhom, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky - Knižnica, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií - Slovenská informatická knižnica, Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta - Akademická knižnica, Miestna knižnica Vrakuňa, Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu - Knižnica, Mestská knižnica Sliač, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave - Univerzitná knižnica, Spišská knižnica v Spišskej Novej Vsi, Miestna knižnica Podunajské Biskupice - Biskupická, Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči, Obecná knižnica Petrovce, Mestská knižnica Krompachy, Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne, Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave - Akademická knižnica, Krajská knižnica v Žiline, Paneurópska vysoká škola - Akademická knižnica PEVŠ, pobočka Petržalka, Paneurópska vysoká škola - Akademická knižnica PEVŠ, Mestská knižnica Handlová, Miestna knižnica Podunajské Biskupice - Latorická, Obecná knižnica Kátlovce, Mestské kultúrne centrum - Knižnica v Hlohovci, Obecná knižnica G. Kolinoviča Šenkvice

Knižnica, Slovensko:, 3 z 17

Knižnica Karola Antona Medveckého, Vysoká škola manažmentu - Knižnica, Pobočka Bratislava, Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča - Levočská mestská knižnica, Verejná knižnica Mikuláša Kováča, Verejná knižnica Michala Rešetku, Knižnica, Galantská knižnica, Knižnica Ružinov - Knižnica a seniorské informačné centrum - Zimná, Tekovská knižnica v Leviciach, Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky Belopotockého v Liptovskom Mikuláši, Podduklianska knižnica vo Svidníku, Okresná knižnica Dávida Gutgesela, Obecná knižnica Trstená na Ostrove, Vysoká škola múzických umení v Bratislave - Ústredná knižnica a študijno-informačné stredisko, Mestské centrum kultúry Malacky - Knižnica, Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky - Knižničné a edičné centrum, Knižnica ÚĽUV pri regionálnom centre remesiel ÚĽUV Banská Bystrica, Vihorlatská knižnica, Mestská knižnica, Mestská knižnica mesta Piešťany, Mestská knižnica Spišské Vlachy, Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre, Hornonitrianska knižnica, Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického, Ľubovnianska knižnica, Novohradská knižnica, Mestslá knižnica Ružomberok, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Mestská knižnica Giraltovce, Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne, Verejná knižnica Jána Bocatia, Knižnica sv. Kataríny, Obecná knižnica Domaňovce, Mestská knižnica Svit, Mestská knižnica Jána Johanidesa v Šali, Miestna ľudová knižnica Hrubý Šúr, Obecná knižnica Liptovský Ján, Krajská knižnica v Žiline, pobočka Hájik, Knižnica, Mestská knižnica Kristíny Royovej, Obecná knižnica Svrčinovec, Obecná knižnica Hliník nad Hronom, Knižnica Krasňany, Štátna vedecká knižnica v Košiciach, Obecná knižnica Štítnik, Miestna ľudová knižnica Most pri Bratislave, Obecná knižnica Ivanka pri Dunaji, Obecná knižnica Gajary, Obecná knižnica Plavecký Štvrtok, Verejná knižnica Jána Bocatia, Univerzitná knižnica, Obecná knižinca, Knižnica, knižnica, Mestská knižnica, Obecná knižnica Košecké Podhradie, knižnica, Obecná knižnica Oščadnica, Obecná knižnica Nitrica, Miestne kultúrne stredisko - Knižnica Nesvady

Knižnica, Slovensko:, 4 z 17

Knižnica Bratislava - Nové Mesto, Pobočka Nobelova, Obecná knižnica Horná Ves, Knižnica pre mládež mesta Košice, Mestské stredisko kultúry a športu p. o. - knižnica, Mestská knižnica Ľ. Štúra, knižnica, Mestská knižnica v Brezovej pod Bradlom, Knižnica H.Z., Štátna vedecká knižnica, knižnica, Mestská knižnica v Novej Dubnici, knižnica, Mestká knižnica, Obecná knižnica Lúčnica nad Žitovou, Slovenská lesnícka a drevárska knižnica, Miestna ľudová knižnica Čereňany, Nezábudka, Francúzsky inštitút, Považská knižnica v Považskej Bystrici, Mestské kultúrne stredisko - Mestská knižnica Veľký Meder, Mestská knižnica, knižnica, Obecná knižnica Trenčianske Stankovce, Obecná knižnica Mikušovce, Kniznica KNM, Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií - Knižnica BISLA, Mestská knižnica, Verejná knižnica Jána Bocatia, Mestská knižnica, Knižnica pre mládež - Západ, Obecná knižnica Neporadza, Obecná knižnica Slovenská Ľupča, Mestská umelecká agentúra Partizánske, Obecná knižnica Zlatná na Ostrove, Obecná knižnica Trenčianske Bohuslavice, Obecná knižnica Nová Dedina, Lyceálna knižnica, Obecná knižnica Bernolákovo, Obecná knižnica Veľké Držkovce, Obecná knižnica Ľudmily Podjavorinskej, knižnica, Obecná knižnica Bohdanovce nad Trnavou, Obecná knižnica Medzibrodie nad Oravou, Obecná knižnica Dobrá Niva, Knižnica Hudobného centra, Miestna ľudová knižnica Hermanovce nad Topľou, Obecná knižnica Ruská Voľa nad Popradom, Miestna knižnica Petržalka, Ambroseho 4, Městská knihovna, Obecná knižnica Jabloňovce, Mestská knižnica Zlaté Moravce, Verejná knižnica Michala Rešetku pobočka JUH, Obecná knižnica Križovany nad Dudváhom, knižnica, Obecná knižnica Trenčianske Jastrabie, Obecná knižnica Zbrojníky, Mestská knižnica Kežmarok, Obecná knižnica Veľké Turovce, Verejná knižnica, Obecná knižnica Kamenica nad Hronom

Knižnica, Slovensko:, 5 z 17

Obecná knižnica Lehota nad Rimavicou, Obecná knižnica Diviaky nad Nitricou, Obecná knižnica Brhlovce, Obecná knižnica Zemianske Podhradie, knižnica, Obecná knižnica Bánovce nad Ondavou, Obecná knižnica Vinohrady nad Váhom, Obecná knižnica Slovenská Nová ves, knižnica, Obecná knižnica Slatina nad Bebravou, Obecná knižnica Mníšek nad Popradom, knižnica, Miestna knižnica Rusovce, Obecná knižnica Topoľníky, Obecná knižnica Ondavské Matiašovce, Obecná knižnica Kráľovičove Kračany, knižnica, Obecná knižnica Adamovské Kochanovce, Obecná knižnica Veľký Ďur, Štátna vedecká knižnica, knižnica, Obecná knižnica Čachtice, Univerzitná knižnica TnUAD, Obecná knižnica Veľká Ves nad Ipľom, Knižnica, Obecná knižnica Šarišské Jastrabie, Obecná knižnica Liptovské Matiašovce, Obecná knižnica Mníšek nad Hnilcom, Obecná knižnica Hričovské Podhradie, Miestna ľudová knižnica Horná Streda, Obecná knižnica Devičany, Obecná knižnica Trnava pri Laborci, Obecná knižnica Opatovská Nová Ves, Miestna ľudová knižnica Kúty, Obecná knižnica Šútovce, Obecná knižnica Plešivec, Obecná knižnica Šiatorská Bukovinka, Obecná knižnica Turany nad Ondavou, Obecná knižnica Kočovce, Obecná knižnica Dačov Lom, Knižnica, Obecná knižnica Hontianske Trsťany, Obecná knižnica Fiľakovské Kováče, Obecná knižnica Lehôtka pod Brehmi, knižnica, Obecná knižnica Hažín nad Cirochou, Obecná knižnica Čierne nad Topľou, Mestská knižnica v Leopoldove, Obecná knižnica Plavecké Podhradie, knižnica, Obecná knižnica Rudnianska Lehota, Mestská knižnica Michala Chrásteka, Miestna knižnica Radvaň nad Dunajom, Obecná knižnica Jána Smreka Melčice - Lieskové, knižnica, Obecná knižnica Moravské Lieskové, Obecná knižnica Liptovský Trnovec, Mestská knižnica v Gelnici, Obecná knižnica Blatná na Ostrove, Obecná knižnica Starý Tekov

Knižnica, Slovensko:, 6 z 17

Obecná knižnica Tatranská Javorina, Obecná knižnica Hontianska Vrbica, Obecná knižnica Veľké Kozmálovce, Obecná knižnica Silická Jablonica, Obecná knižnica Turček, Obecná knižnica Volkovce, Obecná knižnica Hontianske Nemce, Obecná knižnica Hontianske Tesáre, Obecná knižnica Liptovská Porúbka, Obecná knižnica Terany, Knižnica Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Obecná knižnica Bartošova Lehôtka, Miestna ľudová knižnica Plavecký Mikuláš, Obecná knižnica Abrahámovce, Obecná knižnica Vojka nad Dunajom, Vykrik, Obecná knižnica Trakovice, Obecná knižnica Liptovské Revúce, Obecná knižnica Spišské Hanušovce, Obecná knižnica Tekovská Breznica, Obecná knižnica Čabrdský Vrbovok, knižnica, Obecná knižnica Oravská Jasenica, Obecná knižnica Breznička, Obecná knižnica Lovčica - Trubín, Obecná knižnica Krškany, Obecná knižnica Brestovec, Obecná knižnica Kysucký Lieskovec, Obecná knižnica Železná Breznica, Obecná knižnica Kráľová nad Váhom, Obecná knižnica Trnovec nad Váhom, Obecná knižnica Rabča, Obecná knižnica Kosihy nad Ipľom, Obecná knižnica Dubovany, Obecná knižnica Slovenské Ďarmoty, Obecná knižnica Dolné Trhovište, Obecná knižnica Horné Otrokovice, Obecná knižnica Malinovo, Obecná knižnica Hronské Kľačany, Obecná knižnica Liptovská Lúžna, Obecná knižnica Rimavské Brezovo, Obecná knižnica Slovinky, knižnica, Obecná knižnica Liptovská Kokava, Mesto Trstená - Mestská knižnica, Obecná knižnica Dulovce, knižnica, Mestská knižnica v Stropkove, Obecná knižnica Liptovská Osada, Miestna ľudová knižnica Veľké Kršteňany, Obecná knižnica Nezbudská Lúčka, Obecná knižnica Dolné Obdokovce, Miestna knižnica Lieskovec, Caplovicova kniznica, Miestna ľudová knižnica Radošovce, Obecná knižnica Hôrka nad Váhom, Obecná knižnica Rudno nad Hronom, Obecná knižnica Ipeľský Sokolec, Obecná knižnica Kamienka, Obecná knižnica Stará Kremnička

Knižnica, Slovensko:, 7 z 17

Obecná knižnica Hradište, Obecná knižnica Liptovský Michal, Obecná knižnica Liptovský Ondrej, Obecná knižnica Dolné Plachtince, Obecná knižnica Liptovský Peter, Obecná knižnica Tŕnie, Obecná knižnica Ľubeľa, Obecná knižnica Lysá pod Makytou, Obecná knižnica Gerlachov, Miestna ľudová knižnica Banský Studenec, Obecná knižnica Tomášovce, Obecná knižnica Nižné Ladičkovce, Obecná knižnica Veľké Chlievany, Obecná knižnica Oravské Veselé, Obecná knižnica Dolná Mariková, Miestna ľudová knižnica Janíky, Obecná knižnica Malé Kršteňany, Univerzitná knižnica, Obecná knižnica Liptovská Teplá, Miestna ľudová knižnica Moškovec, Obecná knižnica Brezovica, Obecná knižnica Rimavské Zalužany, Obecná knižnica Spišský Hrušov, knižnica, Obecná knižnica Dlhá nad Váhom, Obecná knižnica Dolné Zelenice, Obecná knižnica Šarovce, Obecná knižnica Podhorie, Obecná knižnica Nemcovce, Obecná knižnica Beluša, Obecná knižnica Kováčová, Obecná knižnica Veľká nad Ipľom, Obecná knižnica Margecany, Obecná knižnica Horné Trhovište, Obecná knižnica Dolné Otrokovce, Obecná knižnica Sedliská, Obecná knižnica Vrbová nad Váhom, Obecná knižnica Horná Strehová, Obecná knižnica Červený Kláštor, Knižnica, Obecná knižnica Dolné Orešany, Obecná knižnica Horné Orešany, Obecná knižnica, Obecná knižnica Kanianka, Obecná knižnica Orechová Potôň, Obecná knižnica Kvačany, Miestna ľudová knižnica, Obecná knižnica Vyšný Mirošov, Obecná knižnica Veľké Straciny, Obecná knižnica Nižná, Obecná knižnica Horný Vadičov, Obecná knižnica Paština Závada, Obecná knižnica Bodzianske Lúky, Obecná knižnica Oreské, Obecná knižnica Nový Tekov, Obecná knižnica Zemianske Sady, Obecná knižnica Hankovce, Obecná knižnica Jamník, Mestská knižnica Sereď, Obecná knižnica Horovce

Knižnica, Slovensko:, 8 z 17

Obecná knižnica Veľká Franková, Miestna knižnica Slovenská Kajňa, Obecná knižnica Dolné Mladonice, Obecná knižnica Kotrčiná Lúčka, Obecná knižnica Valaská Dubová, Obecná knižnica Červený Kameň, Obecná knižnica Dolný Lieskov ( s pobočku v časti obce Tŕstie), Obecná knižnica Petrovce, Obecná knižnica Horné Turovce, Miestna knižnica pri OcÚ Brezany, Mestská knižnica vo Vrbovom, Obecná knižnica Dolný Vadičov, Obecná knižnica Dolný Harmanec, Obecná knižnica Veľké Bierovce, Obecná knižnica Veľká Čalomija, Obecná knižnica Veterná Poruba, Obecná knižnica Žitná - Radiša, Obecná knižnica Malé Straciny, Obecná knižnica Nižný Hrušov, Obecná knižnica Slovenská Ves, Obecná knižnica Horné Naštice, Obecná knižnica Veľké Uherce, Obecná knižnica Dúbrava, Obecná knižnica Veľké Dravce, Mestská knižnica Lipany, Obecná knižnica Konská, Obecná knižnica Veľký Lipník, Obecná knižnica Liptovská Anna, Knižnica P.O.Hviezdoslava, Obecná knižnica Stará Myjava, Obecná knižnica Višňové, Obecná knižnica Nová Bystrica, Obecná knižnica Horný Hričov, Obecná knižnica Vyšný Kazimír, Obecná knižnica Drženice, Obecná knižnica Gemerská Ves, knižnica, Obecná knižnica Vyšná Sitnica, Knižnica Kolkočina, Obecná knižnica Vyšný Hrušov, knižnica, Obecná knižnica Kamenné Kosihy, Obecná knižnica Čierna Voda, Obecná knižnica Častá, Obecná knižnica Krajná Bystrá, knižnica, Obecná knižnica Ipeľské Úľany, Obecná knižnica, Obecná knižnica Banská Belá, Obecná knižnica Hôrka, Tekovská Knižnica - Beletria, Obecná knižnica Dolné Srnie, Obecná knižnica Hornný Lieskov, Štátna vedecká knižnica, Obecná knižnica Veľký Čepčín, Obecná knižnica, Obecná knižnica Rajecká Lesná, Obecná knižnica Hrachovište, Obecná knižnica Dubové, Obecná knižnica Jalovec

Knižnica, Slovensko:, 9 z 17

Obecná knižnica Horné Dubové, Obecná knižnica Kostolná Ves, Mestská knižnica, Obecná knižnica Malá Čalomija, Obecná knižnica Dolná Poruba, Obecná knižnica Černina, Obecná knižnica Hrušov, Knižnica obce Malá Hradná, Obecná knižnica Lúčky, Obecná knižnica Veľká Čierna, Obecná knižnica Nižný Kručov, Obecná knižnica Veľké Rovné, Obecná knižnica Jakubova Voľa, Obecná knižnica, Obecná knižnica Slavošovce, Obecná knižnica Nižná, Obecná knižnica Pozdišovce, Obecná knižnica Nová Bošáca, Obecná knižnica Dolné Dubové, Obecná knižnica Veľký Grob, Obecná knižnica Červená Voda, Obecná knižnica Eleny Čepčekovej Dolná Ždaňa, Obecná knižnica Zákamenné, Obecná knižnica Prestavlky, Obecná knižnica Veľká Čausa, Obecná knižnica Lúčka, Obecná knižnica Malý Cetín, Obecná knižnica Starý Hrádok, Obecná knižnica Kozí Vrbovok, Obecná knižnica Krásny Brod, Obecná knižnica Krížová Ves, Miestna ľudová knižnica Horné Hámre, Obecná knižnica Žiar, Obecná knižnica Ostrý Grúň, Obecná knižnica Svätý Anton, Knižnica Vyšná Slaná, Obecná knižnica Lúčka, Miestna knižnica pri OcÚ Kolárovice, Obecná knižnica Krásna Ves, Knižnica P.O. Hviezdoslava, Obecná knižnica Malé Borové, Obecná knižnica Veľká Hradná, Obecná knižnica Hrubá Borša, Knižnica Pavla Jozefa Šafárika Kobeliarovo, Obecná knižnica Malá Čausa, Obecná knižnica Staré Hory, Obecná knižnica Stankovany, Obecná knižnica Malý Čepčín, Mestská knižnica Fiľakovo, Obecná knižnica Malé Hoste, Obecná knižnica Vyšný Žipov, Obecná knižnica Horný Badín, Obecná knižnica Malá Čierna, Obecná knižnica Fraňa Kráľa Uhorská Ves, Obecná knižnica Abrahámovce, Obecná knižnica Svätý Kríž, Obecná knižnica Veľká Lesná, Obecná knižnica Bellova Ves, Obecná knižnica Kračúnovce, Obecná knižnica Podrečany

Knižnica, Slovensko:, 10 z 17

Obecná knižnica Mengusovce, Obecná knižnica Trebeľovce, Obecná knižnica Štiavnik, Obecná knižnica Nové Sady, Obecná knižnica Choňkovce, Obecná knižnica Dlhé Pole, Obecná knižnica Belá, Obecná knižnica Hostie, Obecná knižnica Ochodnica, Obecná knižnica Slavkovce, Obecná knižnica Selec, Obecná knižnica Kosihovce, Obecná knižnica Chlebnice, Obecná knižnica Nemčiňany, Obecná knižnica Alekšince, Obecná knižnica Častkovce, Obecná knižnica Vyšná Voľa, Obecná knižnica Trhovište, Obecná knižnica Pastuchov, Obecná knižnica Iliašovce, Obecná knižnica Bajerovce, Obecná knižnica Kochanovce, Obecná knižnica Kostolište, Obecná knižnica Čakanovce, Obecná knižnica Haligovce, Miestna ľudová knižnica Malé Leváre, Obecná knižnica Podlužany, Obecná knižnica Podkonice, Obecná knižnica Pohranice, Obecná knižnica Topoľovka, Obecná knižnica Nižná Voľa, Obecná knižnica Horný Bar, Obecná knižnica Podhorie, Obecná knižnica Krušetnica, Obecná knižnica Tomášikovo, Obecná knižnica Veľké Lovce, Obecná knižnica Majcichov, Obecná knižnica Demandice, Obecná knižnica Beňadiková, Obecná knižnica Plášťovce, Obecná knižnica Štiavnička, Obecná knižnica Kálnica, Obecná knižnica Korytárky, Obecná knižnica Golianovo, Obecná knižnica Kozárovce, Obecná knižnica Hubošovce, Obecná knižnica Kráľov Brod, Obecná knižnica Báb, Obecná knižnica Vyšná Boca, Obecná knižnica Ruská Kajňa, Obecná knižnica Trebušovce, Obecná knižnica Malženice, Obecná knižnica Studienka, Obecná knižnica, Obecná knižnica Malé Kosihy, Obecná knižnica Budkovce, Obecná knižnica Jasenica, Obecná knižnica Topoľnica, Obecná knižnica Babindol, Obecná knižnica Hniezdne

Knižnica, Slovensko:, 11 z 17

Obecná knižnica Kotešová, Obecná knižnica Petrovice, Miestna ľudová knižnica Poluvsie, Obecná knižnica Pečeňany, Obecná knižnica Čaradice, Obecná knižnica Horná Ves, Obecná knižnica Hrabovec, Obecná knižnica Liešťany, Obecná knižnica Kameničná, Obecná knižnica Čeľadice, Obecná knižnica Jasenová, Obecná knižnica Siladice, Obecná knižnica Matúškovo, Obecná knižnica Pravotice, Miestna ľudová knižnica Merašice, Obecná knižnica Papradno, Obecná knižnica Chmeľová, Obecná knižnica Rudinská, Obecná knižnica Ostrá Lúka, Obecná knižnica Veľopolie, Obecná knižnica Jakubany, Obecná knižnica Košariská, Obecná knižnica Kocurany, Obecná knižnica Klieština, Obecná knižnica Glabušovce, Obecná knižnica Píla, Obecná knižnica Miezgovce, Miestna knižnica Hvozdnica, Miestna ľudová knižnica Jazernica, Miestna ľudová knižnica Malinová, Obecná knižnica Považany, Obecná knižnica Slavnica, Obecná knižnica Kluknava, Obecná knižnica Voderady, Obecná knižnica Dolný Seč, Obecná knižnica Jablonec, knižnica, Obecná knižnica Jakubovany, Obecná knižnica Dúbravica, Obecná knižnica Richvald, Obecná knižnica Halič, Obecná knižnica Povrazník, Obecná knižnica Jarovnice, Obecná knižnica Moštenica, Obecná knižnica Rokytovce, Obecná knižnica Radzovce, Obecná knižnica Dežerice, Obecná knižnica Kamenica, Obecná knižnica Klokočov, Obecná knižnica Radvanovce, Obecná knižnica, Obecná knižnica Drienčany, Obecná knižnica Soblahov, Obecná knižnica Mokrá Lúka, Obecná knižnica Semerovo, Obecná knižnica Buclovany, Obecná knižnica Podvysoká, Obecná knižnica Hrabičov, knižnica, Obecná knižnica Bobrovec

Knižnica, Slovensko:, 12 z 17

Obecná knižnica Sverepec, Obecná knižnica Mudroňovo, Obecná knižnica Víťazovce, Obecná knižnica Komjatná, Obecná knižnica Holumnica, Obecná knižnica Východná, Obecná knižnica Švábovce, Obecná knižnica Haláčovce, Obecná knižnica Počúvadlo, Obecná knižnica Rišňovce, Obecná knižnica Zliechov, Obecná knižnica Danišovce, Obecná knižnica Nižná Boca, Obecná knižnica Nedašovce, knižnica, Obecná knižnica Čičarovce, Obecná knižnica Čerín, Obecná knižnica Vavrišovo, Obecná knižnica Rohovce, Obecná knižnica Nesluša, Obecná knižnica Radôstka, Obecná knižnica Drienica, Obecná knižnica Kolačkov, Obecná knižnica Krivoklát, Obecná knižnica Hincovce, Obecná knižnica Bohúňovo, Obecná knižnica Ivanovce, Obecná knižnica Teplička, Obecná knižnica Vojkovce, Obecná knižnica Jalšové, Obecná knižnica Prenčov, Obecná knižnica Rakovčík, Obecná knižnica Lubeník, Obecná knižnica Pečenice, Obecná knižnica, Obecná knižnica Predmier, Obecná knižnica Podhoroď, Obecná knižnica Modrová, Obecná knižnica Kolačno, Obecná knižnica Hraničné, Miestna ľudová knižnica Vaďovce, Obecná knižnica Malužiná, Obecná knižnica Lučatín, Obecná knižnica Borovce, Obecná knižnica Slatvina, Obecná knižnica Brezolupy, Obecná knižnica Timoradza, Obecná knižnica Vlčkovce, Obecná knižnica Polianka, Obecná knižnica Abrahám, Obecná knižnica Vavrečka, Obecná knižnica Bíňovce, Obecná knižnica Malčice, Obecná knižnica Jasenovo, Obecná knižnica Opatovce, Obecná knižnica Hajtovka, Obecná knižnica Dunajov, Obecná knižnica Divinka s pobočkou v Lalinku, Obecná knižnica Hrišovce, Obecná knižnica Hertník

Knižnica, Slovensko:, 13 z 17

Obecná knižnica Bielovce, Obecná knižnica Hosťová, Knižnica A.H.Škultétyho, Obecná knižnica Orovnica, Obecná knižnica Markuška, Obecná knižnica Kurimany, Obecná knižnica Senohrad, Obecná knižnica Čertižné, Obecná knižnica Repište, Obecná knižnica Brieštie, Obecná knižnica Boleráz, Obecná knižnica Jarabina, Obecná knižnica Chmeľovec, Obecná knižnica Istebné, Obecná knižnica Bogliarka, Obecná knižnica Bodorová, Obecná knižnica Blhovce, Obecná knižnica Hatalov, Obecná knižnica Ťapešovo, Obecná knižnica Krasňany, Obecná knižnica Brodzany, Obecná knižnica Jakubov, Obecná knižnica Beňadovo, Obecná knižnica Blažovce, Obecná knižnica Chrťany, Obecná knižnica Ludrová, Obecná knižnica Lietava, Obecná knižnica Drženice, Obecná knižnica Kuchyňa, Obecná knižnica Žlkovce, Obecná knižnica Libichava, Obecná knižnica Medovarce, Obecná knižnica Váhovce, Obecná knižnica Galovany, Obecná knižnica Kubáňovo, Obecná knižnica Vislanka, Obecná knižnica Kosorín, Obecná knižnica Omšenie, Obecná knižnica Šurianky, Obecná knižnica Stráňany, knižnica, Obecná knižnica Mostová, Obecná knižnica, Mestská knižnica, Obecná knižnica Okrúhle, Obecná knižnica Pavlová, Obecná knižnica Koškovce, Obecná knižnica Slatina, Obecná knižnica Bešeňová, Obecná knižnica Pobedim, Obecná knižnica Obeckov, Obecná knižnica Hrabské, Obecná knižnica Kružlov, Obecná knižnica Rokytov, Obecná knižnica Hosťovce, Obecná knižnica Snežnica, Obecná knižnica Rudňany, Obecná knižnica Lazisko, Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta - Ústredná knižnica, Obecná knižnica Turcovce

Knižnica, Slovensko:, 14 z 17

Obecná knižnica Vysočany, Obecná knižnica Matiaška, Obecná knižnica Pitelová, Obecná knižnica Nimnica, Obecná knižnica Ižipovce, Obecná knižnica Kalnište, Obecná knižnica Lednica, Obecná knižnica Ivachnová, Obecná knižnica Martovce, Obecná knižnica Dúbravy, Obecná knižnica Gaboltov, Obecná knižnica Vrbovce, Obecná knižnica Ďurková, Obecná knižnica Ruskovce, Obecná knižnica Necpaly, Obecná knižnica Ožďany, Obecná knižnica Rumanová, Obecná knižnica Hromoš, Obecná knižnica Čamovce, Obecná knižnica Ivančiná, Obecná knižnica Kľačno, Obecná knižnica Ochtiná, Miestna ľudová knižnica Stráža, Obecná knižnica Žikava, Obecná knižnica Visolaje, Obecná knižnica Bodíky, Obecná knižnica Udavské, Obecná knižnica Košolná, Obecná knižnica Lošonec, Obecná knižnica Janovce, Obecná knižnica Čoltovo, Obecná knižnica Šambron, Obecná knižnica Tuchyňa, Obecná knižnica Bošáca, Obecná knižnica Bukovce, Obecná knižnica Ružiná, Obecná knižnica Bežovce, Obecná knižnica Čelovce, Obecná knižnica Povina, Obecná knižnica, Miestna ľudová knižnica Juraja Fándlyho, Obecná knižnica Nevoľné, Obecná knižnica Jasová, Obecná knižnica Ladzany, Obecná knižnica Odorín, Obecná knižnica Mlynčeky, Obecná knižnica Drnava, Obecná knižnica Brekov, Obecná knižnica Čajkov, Obecná knižnica Horňany, Obecná knižnica Ratkovce, Obecná knižnica Tročany, Obecná knižnica Chľaba, Miestna ľudová knižnica Bzenica, Obecná knižnica Tvarožná, Obecná knižnica Jasenové, Obecná knižnica Belina, Obecná knižnica Olešná, Obecná knižnica Pčoliné, Obecná knižnica Kameňany

Knižnica, Slovensko:, 15 z 17

Obecná knižnica Smrečany, Obecná knižnica Mašková, Obecná knižnica Klubina, Obecná knižnica Rudina, Obecná knižnica Prochot, Obecná knižnica Lysica, Obecná knižnica Bukovec, Obecná knižnica Dobroč, Miestna ľudová knižnica, Obecná knižnica Pinciná, Obecná knižnica, Obecná knižnica Žihárec, Obecná knižnica Kostolné, Obecná knižnica Lopúchov, Obecná knižnica Brestov, Obecná knižnica Hrabovka, Obecná knižnica Vrícko, Obecná knižnica Adidovce, Obecná knižnica Dubník, Obecná knižnica Osturňa, Obecná knižnica Štvrtok, Obecná knižnica Ratková, Obecná knižnica Vlková, knižnica, Obecná knižnica Jakovany, Obecná knižnica Davidov, Obecná knižnica Bajany, Obecná knižnica Tročany, Obecná knižnica Vlkovce, Obecná knižnica Výborná, Miestna ľudová knižnica Čabiny, Knižnica pri OcÚ Ľubiša, Obecná knižnica Kunerad, Obecná knižnica Sazdice, Obecná knižnica Prašník, Obecná knižnica Ďurčiná, Obecná knižnica Kleňany, Obecná knižnica Jamník, Obecná knižnica Stuľany, Obecná knižnica Bešeňov, Obecná knižnica Dohňany, Obecná knižnica Žakovce, Obecná knižnica Cerovo, Obecná knižnica Hrádok, Obecná knižnica Beckov, Knižnica, Obecná knižnica Výrava, Obecná knižnica Bučany, Obecná knižnica Vištuk, Obecná knižnica Kružlová, Obecná knižnica Rejdová, Obecná knižnica Kmeťovo, Obecná knižnica Brusník, Obecná knižnica Ražňany, Obecná knižnica Čeláre, Obecná knižnica Bodiná, Obecná knižnica Čenkovce, Obecná knižnica Kšinná, Obecná knižnica Hrkovce, Obecná knižnica Bzovík

Knižnica, Slovensko:, 16 z 17

Obecná knižnica Slopná, Obecná knižnica Svinná, Obecná knižnica Bušovce, Obecná knižnica Vojňany, Miestna ľudová knižnica Cigeľ, Obecná knižnica Brehy, Miestna knižnica Hlinné, Obecná knižnica Bátovce, Miestna ľudová knižnica Vojany, Obecná knižnica Padáň, Obecná knižnica Prečín, Obecná knižnica Tovarné, Obecná knižnica Rakúsy, Obecná knižnica Divina, Obecná knižnica Ždiar, Obecná knižnica Boldog, Obecná knižnica Dubové, Obecná knižnica Opava, Obecná knižnica Smolník, Obecná knižnica Sucháň, Obecná knižnica Košúty, Obecná knižnica Budiná, Obecná knižnica Borová, knižnica, Obecná knižnica Zvončín, Obecná knižnica Lehota, Obecná knižnica Konská, Obecná knižnica Lupoč, Obecná knižnica Víťaz, Obecná knižnica Prusy, Obecná knižnica Hiadeľ, Obecná knižnica Kožany, Obecná knižnica Dubinné, Obecná knižnica Bretka, Obecná knižnica Kobyly, Obecná knižnica Radava, Obecná knižnica Fačkov, Obecná knižnica Krajné, knižnica, Obecná knižnica Osikov, Obecná knižnica Novoť, Obecná knižnica Čekovce, Obecná knižnica Močiar, Obecná knižnica Buková, Obecná knižnica Korňa, Obecná knižnica Duplín, Obecná knižnica Trstín, Obecná knižnica Dvorec, knižnica, Obecná knižnica Bruty, Obecná knižnica Lascov, Obecná knižnica Brezov, Obecná knižnica Poráč, Obecná knižnica Vinné, Obecná knižnica Kečovo, Knižnica Gergelya Czuczora, Andovce, Obecná knižnica Sklené, Miestna knižnica Farná, Obecná knižnica Hrhov, Obecná knižnica Lodno

Knižnica, Slovensko:, 17 z 17

Obecná knižnica Marhaň, Obecná knižnica Melek, Obecná knižnica Kiarov, Obecná knižnica Šávoľ, Obecná knižnica Kyjov, Obecná knižnica Pozba, Obecná knižnica Dulov, Obecná knižnica Vrbov, Obecná knižnica Krivá, Obecná knižnica Ilija, Obecná knižnica Čechy, Obecná kniznica akademika J. Hronca Gočovo, Obecná knižnica Hrubov, Obecná knižnica Smilno, Obecná knižnica Vyhne, Obecná knižnica Lontov, Obecná knižnica Zombor, Obecná knižnica Muráň, Obecná knižnica Ratka, Obecná knižnica Udiča, Obecná knižnica Rúbaň, Obecná knižnica Babín, Obecná knižnica Reca, Obecná knižnica Reľov, Obecná knižnica Papín, Obecná knižnica Klokoč, Obecná knižnica Baloň, Obecná knižnica Rudná, Obecná knižnica Bajč, Obecná knižnica Snakov, Obecná knižnica Pernek, Miestna ľudová knižnica Rákoš, Obecná knižnica Tarnov, Obecná knižnica Senné, knižnica, Obecná knižnica Šiba, Obecná knižnica Litava, Ľudová knižnica Baka, Obecná knižnica Beluj, Obecná knižnica Hoste

knižnica inde

Západné Slovensko (412x), Stredné Slovensko (285x), Východné Slovensko (281x), Prešovský kraj (205x), Banskobystrický kraj (179x), Trenčiansky kraj (162x), Žilinský kraj (150x), Nitriansky kraj (134x), Bratislavský kraj (133x), Trnavský kraj (114x), Košický kraj (105x), Bratislava (96x), Malé Karpaty (90x), Spiš (67x), okres Levice (52x), okres Bratislava I (48x), Staré Mesto (48x), Liptov (47x), Gemer (45x), okres Bardejov (44x), okres Žilina (40x), Liptovská kotlina (39x), okres Bratislava V (39x), okres Liptovský Mikuláš (37x), okres Trnava (33x), okres Bratislava II (33x), okres Trenčín (31x), okres Veľký Krtíš (30x), okres Nové Mesto nad Váhom (30x), okres Nové Zámky (30x)
knižnica v Západné Slovensko
knižnica v Stredné Slovensko
knižnica v Východné Slovensko

Podobné, Slovensko:

5629x volny-cas, 1474x park, 1382x záhrada, 1182x knižnica, 389x múzeum, 278x miesto na uviazanie psov, 275x kultúrny dom, 143x kino, 141x divadlo, 139x galéria, 115x nočný podnik, 72x prehrovňa, 21x escape room, 17x zábavný park, 1x hackerspace
Hľadáme kniznica, OSM tagy: amenity = 'library'.
ilustračný obrázok k Knižnica, Slovensko

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://www.oma.sk/volny-cas/kniznica

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.