Cesta: OMA » voľný čas » knižnica

Knižnica, Slovensko

Knižnica v Slovensko

V Slovensko sa nachádza 997 kusov knižnica.

Knižnica, Slovensko:, 1 z 17

Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied, Staromestská knižnica - Centrálne pracovisko - Blumentálska, Mestská knižnica Ľ. V. Riznera, Slovenská národná knižnica, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Vavilovova 24, Mestská knižnica v Bratislave - Úsek literatúry pre deti a mládež, Gemerská knižnica P. Dobšinského, Miestna knižnica Lamač, Univerzitná knižnica v Bratislave, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Furdekova, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Haanova, Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene, Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave - pobočka JUH, Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou, Mestská knižnica v Bratislave - Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry, Slovenská pedagogická knižnica, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Dudova, Mestská knižnica v Bratislave - Letná čitáreň u Červeného raka, Mestská knižnica v Bratislave - Oddelenie hudobnej a umenovednej literatúry, Mestská knižnica v Bratislave - Oddelenie náučnej literatúry, Centrum vedecko-technických informácií SR, Knižnica Ružinov - Na úvrati, Mestská knižnica v Bratislave - Oddelenie pre nevidiacich a slabozrakých, Kysucká knižnica v Čadci, Miestna knižnica Karlova Ves, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Vavilovova 26, Staromestská knižnica - Západný rad, Staromestská knižnica - Záhrebská, Slovenská lekárska knižnica, Staromestská knižnica - Karadžičova, Staromestská knižnica - Panenská, Mestská knižnica Michala Matunáka, Obecná knižnica Bratislava - Záhorská Bystrica, Štátna vedecká knižnica, Knižnica Ústredia ľudovej umeleckej výroby v Bratislave, Miestna knižnica Devínska Nová Ves, Miestna knižnica Dúbravka, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Vyšehradská, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Turnianska, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Prokofievova, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Rovniankova, Podtatranská knižnica, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Lietavská, Obecná knižnica Sološnica, Centrum informatiky, dokumentácie a knižnica - BIBIANA, Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho, Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre - Sekretariát, Knižnica Sira Karla Poppera, knižnica, Knižnica Ružinov - Tomášikova, Knižnica Ružinov - Ústredná knižnica KR - Miletičova, Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta - Akademická knižnica, Knižnica Ružinov - Riaditeľstvo, Miestna knižnica Rača, Miestna knižnica Vajnory, Záhorská knižnica Senica, Miestna knižnica Čunovo, Staromestská knižnica - Letná čitáreň Medická, Knižnica Ružinov - Bachova

Knižnica, Slovensko:, 2 z 17

Považská knižnica v Považskej Bystrici, Knižnica ÚĽUV pri Regionálnom centre remesiel ÚĽUV Košice, Knižnica Bratislava - Nové Mesto, Pobočka Kutuzovova, Univerzita Komenského v Bratislave, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta - Knižnica, Knižnica Bratislava - Nové Mesto, Centrálna knižnica, Mestská knižnica, Knižnica Bratislava - Nové Mesto, Pobočka Stromová, Univerzita Komenského - Akademická knižnica, Knižnica Mateja Hrebendu, Knižnica a informačné centrum, Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu - Knižnica, Archív Univerzity Komenského, Poľský inštitút, Obecná knižnica Budmerice, Univerzitná knižnica UPJŠ, Tríbečská knižnica v Topoľčanoch, Miestna knižnica Devín, Akademická knižnica VŠVU, Hornonitrianska knižnica v Prievidzi, Slovenská chemická knižnica, Knižnica Slovenského filmového ústavu, Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied - Knižnica, Knižnica a informačné stredisko, Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta - Ústredná knižnica, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry - Knižnica, Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta - Ústredná knižnica, Právnická fakulta - Knižnica, Knižnica Divadelného ústavu, Miestna knižnica Jarovce, Knižnica Bratislava - Nové Mesto, Pobočka Jeséniova, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave - Knižnica, Mestská knižnica Dubnica nad Váhom, Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta - Knižnica, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky - Knižnica, Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií - Slovenská informatická knižnica, Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta - Akademická knižnica, Obecná knižnica G. Kolinoviča Šenkvice, Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu - Knižnica, Miestna knižnica Vrakuňa, Knižnica Karola Antona Medveckého, Mestská knižnica Sliač, Mestské kultúrne centrum - Knižnica v Hlohovci, Knižnica, Spišská knižnica v Spišskej Novej Vsi, Miestna knižnica Podunajské Biskupice - Biskupická, LitPark, Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča - Levočská mestská knižnica, Paneurópska vysoká škola - Akademická knižnica PEVŠ, pobočka Petržalka, Mestská knižnica Krompachy, Krajská knižnica v Žiline, Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne, Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave - Akademická knižnica, Paneurópska vysoká škola - Akademická knižnica PEVŠ, Mestská knižnica Handlová, Miestna knižnica Podunajské Biskupice - Latorická, Galantská knižnica, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave - Univerzitná knižnica, Obecná knižnica Kátlovce, Tekovská knižnica v Leviciach

Knižnica, Slovensko:, 3 z 17

Vysoká škola manažmentu - Knižnica, Pobočka Bratislava, Verejná knižnica Michala Rešetku, Verejná knižnica Mikuláša Kováča, Akadémia policajného zboru v Bratislave - Knižnica Policajného zboru v Bratislave, Hornonitrianska knižnica, Knižnica Ružinov - Knižnica a seniorské informačné centrum - Zimná, Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického, Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky Belopotockého v Liptovskom Mikuláši, Okresná knižnica Dávida Gutgesela, Podduklianska knižnica vo Svidníku, Obecná knižnica Trstená na Ostrove, Vysoká škola múzických umení v Bratislave - Ústredná knižnica a študijno-informačné stredisko, Mestské centrum kultúry Malacky - Knižnica, Verejná knižnica Jána Bocatia, Knižnica ÚĽUV pri regionálnom centre remesiel ÚĽUV Banská Bystrica, Knižnica sv. Kataríny, Mestská knižnica, Mestská knižnica mesta Piešťany, Mestská knižnica Spišské Vlachy, Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre, Ľubovnianska knižnica, Mestslá knižnica Ružomberok, Novohradská knižnica, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Mestská knižnica Giraltovce, Obecná knižnica Liptovský Ján, Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne, Krajská knižnica v Žiline, pobočka Hájik, Obecná knižnica Domaňovce, Mestská knižnica Jána Johanidesa v Šali, Miestna ľudová knižnica Hrubý Šúr, Mestská knižnica Kristíny Royovej, Obecná knižnica Svrčinovec, Knižnica Krasňany, Obecná knižnica Hliník nad Hronom, Obecná knižnica Štítnik, Štátna vedecká knižnica v Košiciach, Obecná knižnica Nitrica, Miestna ľudová knižnica Most pri Bratislave, Knižnica, knižnica, Obecná knižnica Ivanka pri Dunaji, Obecná knižnica Gajary, Obecná knižnica Plavecký Štvrtok, Univerzitná knižnica, Obecná knižinca, Verejná knižnica Jána Bocatia, Knižnica, Mestská knižnica, Obecná knižnica Oščadnica, Obecná knižnica Horná Ves, Mestská knižnica Ľ. Štúra, Knižnica pre mládež mesta Košice, knižnica, Obecná knižnica Košecké Podhradie, Mestská knižnica v Brezovej pod Bradlom, Štátna vedecká knižnica, Knižnica H.Z., knižnica, Mestská knižnica v Novej Dubnici

Knižnica, Slovensko:, 4 z 17

knižnica, Mestká knižnica, Obecná knižnica Lúčnica nad Žitovou, Nezábudka, Slovenská lesnícka a drevárska knižnica, Francúzsky inštitút, Vihorlatská knižnica, Miestna ľudová knižnica Čereňany, knižnica, Mestské kultúrne stredisko - Mestská knižnica Veľký Meder, Kniznica KNM, Obecná knižnica Ľudmily Podjavorinskej, Obecná knižnica Trenčianske Stankovce, Obecná knižnica Mikušovce, KIC TUKE, Mestská knižnica, Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií - Knižnica BISLA, Verejná knižnica Jána Bocatia, Centrum knižničných služieb a vedecko-technických informácií TU, Obecná knižnica Lehota nad Rimavicou, Knižnica pre mládež - Západ, Mestská knižnica, Knižnica Bratislava - Nové Mesto, Pobočka Nobelova, Obecná knižnica Neporadza, knižnica, Mestská umelecká agentúra Partizánske, Obecná knižnica Slovenská Ľupča, Obecná knižnica Zlatná na Ostrove, Obecná knižnica Trenčianske Bohuslavice, Mestské stredisko kultúry a športu p. o. - knižnica, Lyceálna knižnica, Obecná knižnica Bernolákovo, Obecná knižnica Nová Dedina, knižnica, Obecná knižnica Veľké Držkovce, Obecná knižnica Dobrá Niva, Obecná knižnica Medzibrodie nad Oravou, Knižnica Hudobného centra, Obecná knižnica Bohdanovce nad Trnavou, Obecná knižnica Ruská Voľa nad Popradom, Miestna ľudová knižnica Hermanovce nad Topľou, Mestská knižnica Zlaté Moravce, Knižnica, Miestna knižnica Petržalka, Ambroseho 4, Městská knihovna, Obecná knižnica Zbrojníky, Verejná knižnica Michala Rešetku pobočka JUH, Obecná knižnica Trenčianske Jastrabie, Obecná knižnica Veľké Turovce, knižnica, Obecná knižnica Križovany nad Dudváhom, Mestská knižnica Kežmarok, Mestská knižnica, knižnica, Verejná knižnica, Obecná knižnica Diviaky nad Nitricou, Obecná knižnica Brhlovce, knižnica, Obecná knižnica Bánovce nad Ondavou, Obecná knižnica Zemianske Podhradie

Knižnica, Slovensko:, 5 z 17

Obecná knižnica Mníšek nad Popradom, Obecná knižnica Ľubeľa, knižnica, Obecná knižnica Vinohrady nad Váhom, Obecná knižnica Lovčica - Trubín, Obecná knižnica Slovenská Nová ves, Obecná knižnica Slatina nad Bebravou, Obecná knižnica Kráľovičove Kračany, Obecná knižnica Adamovské Kochanovce, Univerzitná knižnica TnUAD, Obecná knižnica Topoľníky, Štátna vedecká knižnica, Obecná knižnica Ondavské Matiašovce, knižnica, Miestna knižnica Rusovce, Obecná knižnica Veľký Ďur, Obecná knižnica Čachtice, Obecná knižnica Slovinky, Obecná knižnica Šarišské Jastrabie, Obecná knižnica Liptovské Matiašovce, Obecná knižnica Mníšek nad Hnilcom, Mesto Trstená - Mestská knižnica, Knižnica, Miestna ľudová knižnica Horná Streda, Obecná knižnica Veľká Ves nad Ipľom, Obecná knižnica Hričovské Podhradie, Obecná knižnica Jabloňovce, Miestna ľudová knižnica Kúty, Obecná knižnica Opatovská Nová Ves, Obecná knižnica Šiatorská Bukovinka, Obecná knižnica Plešivec, Obecná knižnica Šútovce, Obecná knižnica Dačov Lom, Obecná knižnica Turany nad Ondavou, Obecná knižnica Trnava pri Laborci, Miestna knižnica Radvaň nad Dunajom, Obecná knižnica Čierne nad Topľou, knižnica, Mestská knižnica v Leopoldove, Obecná knižnica Lehôtka pod Brehmi, Obecná knižnica Fiľakovské Kováče, knižnica, Obecná knižnica Jána Smreka Melčice - Lieskové, Mestská knižnica Michala Chrásteka, Obecná knižnica Rudnianska Lehota, Obecná knižnica Plavecké Podhradie, Obecná knižnica Hontianske Trsťany, Obecná knižnica Liptovský Trnovec, Obecná knižnica Moravské Lieskové, Mestská knižnica v Gelnici, knižnica, Obecná knižnica Hontianska Vrbica, Obecná knižnica Silická Jablonica, Obecná knižnica Trakovice, Obecná knižnica Hontianske Nemce, Obecná knižnica Veľké Kozmálovce, Obecná knižnica Volkovce, Knižnica Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Obecná knižnica Starý Tekov, Vykrik

Knižnica, Slovensko:, 6 z 17

Obecná knižnica Liptovské Revúce, Obecná knižnica Tekovská Breznica, Obecná knižnica Vojka nad Dunajom, Obecná knižnica Bartošova Lehôtka, Miestna ľudová knižnica Plavecký Mikuláš, Obecná knižnica Kočovce, Obecná knižnica Hontianske Tesáre, Obecná knižnica Blatná na Ostrove, Obecná knižnica Liptovská Porúbka, Obecná knižnica Železná Breznica, Obecná knižnica Rabča, Obecná knižnica Oravská Jasenica, Obecná knižnica Trnovec nad Váhom, Obecná knižnica Slovenské Ďarmoty, Obecná knižnica Dubovany, Obecná knižnica Brestovec, Obecná knižnica Krškany, Obecná knižnica Kráľová nad Váhom, Obecná knižnica Breznička, Obecná knižnica Kysucký Lieskovec, Obecná knižnica Čabrdský Vrbovok, Obecná knižnica Kosihy nad Ipľom, Obecná knižnica Horné Otrokovice, Obecná knižnica Devičany, Obecná knižnica Hronské Kľačany, Miestna ľudová knižnica Veľké Kršteňany, Obecná knižnica Dulovce, Obecná knižnica Dolné Obdokovce, Obecná knižnica Liptovská Lúžna, Obecná knižnica Dolné Trhovište, Obecná knižnica Malinovo, Obecná knižnica Liptovská Osada, Caplovicova kniznica, knižnica, knižnica, Mestská knižnica v Stropkove, Obecná knižnica Nezbudská Lúčka, Obecná knižnica Rimavské Brezovo, Obecná knižnica Liptovská Kokava, Obecná knižnica Hôrka nad Váhom, Obecná knižnica Dolné Plachtince, Obecná knižnica Kamienka, Obecná knižnica Hradište, Obecná knižnica Rudno nad Hronom, Obecná knižnica Liptovský Peter, Miestna ľudová knižnica Radošovce, Obecná knižnica Liptovský Ondrej, Obecná knižnica Ipeľský Sokolec, Obecná knižnica Liptovský Michal, Obecná knižnica Stará Kremnička, Obecná knižnica Dolné Zelenice, Obecná knižnica Lysá pod Makytou, Obecná knižnica Spišský Hrušov, Miestna ľudová knižnica Moškovec, Obecná knižnica Červený Kláštor, Obecná knižnica Oravské Veselé, Univerzitná knižnica, Obecná knižnica Dlhá nad Váhom, Obecná knižnica Liptovská Teplá, knižnica

Knižnica, Slovensko:, 7 z 17

Obecná knižnica Brezovica, Miestna ľudová knižnica Banský Studenec, knižnica, Obecná knižnica Gerlachov, Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky - Knižničné a edičné centrum, Obecná knižnica Rimavské Zalužany, Obecná knižnica Malé Kršteňany, Obecná knižnica Tomášovce, Miestna ľudová knižnica Janíky, Obecná knižnica Veľké Chlievany, Obecná knižnica Dolné Otrokovce, Obecná knižnica Horné Trhovište, Obecná knižnica Nový Tekov, Obecná knižnica Vrbová nad Váhom, Obecná knižnica Veľká nad Ipľom, Obecná knižnica Sedliská, Obecná knižnica Šarovce, Obecná knižnica Podhorie, Obecná knižnica Margecany, Obecná knižnica Beluša, Obecná knižnica Kováčová, Obecná knižnica Nemcovce, Obecná knižnica Horné Orešany, Miestna ľudová knižnica, Obecná knižnica, Knižnica, Obecná knižnica Turček, Obecná knižnica Paština Závada, Obecná knižnica Veľké Straciny, Obecná knižnica Terany, Obecná knižnica Dolné Orešany, Obecná knižnica Bodzianske Lúky, Obecná knižnica Orechová Potôň, Obecná knižnica Vyšný Mirošov, Obecná knižnica Horná Strehová, Obecná knižnica Horný Vadičov, Obecná knižnica Kvačany, Obecná knižnica Nižná, Obecná knižnica Horovce, Obecná knižnica Kotrčiná Lúčka, Mestská knižnica Sereď, Obecná knižnica Jamník, Obecná knižnica Žitná - Radiša, Miestna knižnica pri OcÚ Brezany, Miestna knižnica Slovenská Kajňa, Miestne kultúrne stredisko - Knižnica Nesvady, Obecná knižnica Červený Kameň, Obecná knižnica Petrovce, Obecná knižnica Veľká Čalomija, Obecná knižnica Zemianske Sady, Obecná knižnica Veľké Bierovce, Mestská knižnica vo Vrbovom, Obecná knižnica Valaská Dubová, Obecná knižnica Hankovce, Obecná knižnica Veterná Poruba, Obecná knižnica Oreské, Obecná knižnica Dolné Mladonice, Obecná knižnica Dolný Vadičov, Obecná knižnica Horné Turovce, Obecná knižnica Dolný Harmanec

Knižnica, Slovensko:, 8 z 17

Obecná knižnica Veľké Dravce, Obecná knižnica Nová Bystrica, Obecná knižnica Stará Myjava, Obecná knižnica Veľké Uherce, Obecná knižnica Horný Hričov, Obecná knižnica Malé Straciny, Mestská knižnica Lipany, Obecná knižnica Višňové, Obecná knižnica Nižný Hrušov, Obecná knižnica Gemerská Ves, Obecná knižnica Vyšný Kazimír, Obecná knižnica Horné Naštice, Obecná knižnica Veľký Lipník, Obecná knižnica Drženice, Obecná knižnica Konská, Obecná knižnica Liptovská Anna, Obecná knižnica Dúbrava, Turčianska knižnica, Obecná knižnica Krajná Bystrá, knižnica, Obecná knižnica Čierna Voda, Knižnica Kolkočina, Obecná knižnica Častá, Obecná knižnica Kamenné Kosihy, knižnica, Obecná knižnica Báb, Obecná knižnica Veľký Čepčín, Obecná knižnica Horné Dubové, Obecná knižnica Ipeľské Úľany, knižnica, Obecná knižnica Jalovec, Mestská knižnica, Obecná knižnica Kostolná Ves, Tekovská Knižnica - Beletria, Obecná knižnica Rajecká Lesná, Obecná knižnica, Obecná knižnica Hrachovište, Obecná knižnica Banská Belá, Štátna vedecká knižnica, Obecná knižnica Malá Čalomija, Obecná knižnica Dubové, Obecná knižnica Dolná Poruba, Obecná knižnica Dolné Srnie, Obecná knižnica Veľké Rovné, Obecná knižnica Hrušov, Knižnica obce Malá Hradná, Obecná knižnica Jakubova Voľa, Obecná knižnica, Obecná knižnica Lúčky, Obecná knižnica Nižný Kručov, Obecná knižnica Veľká Čierna, Obecná knižnica Nová Bošáca, Obecná knižnica Lúčka, Knižnica Vyšná Slaná, Obecná knižnica Kozí Vrbovok, Knižnica P.O. Hviezdoslava, Obecná knižnica Červená Voda, Obecná knižnica Krásna Ves, Obecná knižnica Slavošovce, Obecná knižnica Žiar

Knižnica, Slovensko:, 9 z 17

Obecná knižnica Malé Borové, Obecná knižnica Lúčka, Knižnica Pavla Jozefa Šafárika Kobeliarovo, Obecná knižnica Dolné Dubové, Obecná knižnica Veľký Grob, Obecná knižnica Eleny Čepčekovej Dolná Ždaňa, Obecná knižnica Krásny Brod, Obecná knižnica Pozdišovce, Obecná knižnica Zákamenné, Obecná knižnica Veľká Čausa, Obecná knižnica Prestavlky, Obecná knižnica Tŕnie, Miestna ľudová knižnica Horné Hámre, Obecná knižnica Veľká Hradná, Miestna knižnica pri OcÚ Kolárovice, Obecná knižnica Nižná, Obecná knižnica Starý Hrádok, Obecná knižnica Malý Cetín, Obecná knižnica Hrubá Borša, Obecná knižnica Ostrý Grúň, Obecná knižnica Svätý Anton, Obecná knižnica Vyšný Žipov, Obecná knižnica Kračúnovce, Obecná knižnica Stankovany, Obecná knižnica Veľká Lesná, Obecná knižnica Malé Hoste, Obecná knižnica Fraňa Kráľa Uhorská Ves, Mestská knižnica Fiľakovo, Obecná knižnica Malá Čausa, Obecná knižnica Malý Čepčín, Obecná knižnica Svätý Kríž, Obecná knižnica Malá Čierna, Obecná knižnica Bellova Ves, Obecná knižnica Horný Badín, Obecná knižnica Abrahámovce, Obecná knižnica Staré Hory, Obecná knižnica Ochodnica, Miestna ľudová knižnica Malé Leváre, Obecná knižnica Slavkovce, Obecná knižnica Kochanovce, Obecná knižnica Choňkovce, Obecná knižnica Majcichov, Obecná knižnica Hostie, Obecná knižnica Podkonice, Obecná knižnica Podrečany, Obecná knižnica Nové Sady, Obecná knižnica Trebeľovce, Obecná knižnica Bajerovce, Obecná knižnica Nemčiňany, Obecná knižnica Čakanovce, Obecná knižnica Pohranice, Obecná knižnica Horný Bar, Obecná knižnica Štiavnik, Obecná knižnica Chlebnice, Obecná knižnica Alekšince, Obecná knižnica Tomášikovo, Obecná knižnica Nižná Voľa, Obecná knižnica Haligovce, Obecná knižnica Kostolište, Obecná knižnica Selec

Knižnica, Slovensko:, 10 z 17

Obecná knižnica Vyšná Voľa, Obecná knižnica Pastuchov, Obecná knižnica Častkovce, Obecná knižnica Trhovište, Obecná knižnica Kosihovce, Obecná knižnica Dlhé Pole, Obecná knižnica Iliašovce, Obecná knižnica Krušetnica, Obecná knižnica Podhorie, Obecná knižnica Podlužany, Obecná knižnica Hubošovce, Obecná knižnica Demandice, Mestská knižnica Svit, Obecná knižnica Studienka, Obecná knižnica Vyšná Boca, Obecná knižnica Golianovo, Obecná knižnica Korytárky, Obecná knižnica Malženice, Obecná knižnica Trebušovce, Obecná knižnica Beňadiková, Obecná knižnica Kozárovce, Obecná knižnica Plášťovce, Obecná knižnica, Obecná knižnica Kráľov Brod, Obecná knižnica Kálnica, Obecná knižnica Štiavnička, Miestna knižnica Hvozdnica, Obecná knižnica Dežerice, Miestna ľudová knižnica Jazernica, Obecná knižnica Rudinská, Obecná knižnica Jakubany, Obecná knižnica Slavnica, Obecná knižnica Hrabovec, Obecná knižnica Kotešová, Miestna ľudová knižnica Poluvsie, Obecná knižnica Čeľadice, Obecná knižnica Košariská, Obecná knižnica Pravotice, Obecná knižnica Kluknava, Obecná knižnica Kanianka, Obecná knižnica Babindol, Obecná knižnica Radzovce, Obecná knižnica Kamenica, Obecná knižnica Rokytovce, Obecná knižnica Jarovnice, Obecná knižnica Voderady, Obecná knižnica Budkovce, Obecná knižnica Jasenová, Obecná knižnica Ostrá Lúka, Obecná knižnica Kocurany, Obecná knižnica Horná Ves, Obecná knižnica Dúbravica, Obecná knižnica Pečeňany, Obecná knižnica Považany, Obecná knižnica Richvald, Obecná knižnica Čaradice, Obecná knižnica Píla, knižnica, Obecná knižnica Jakubovany, Obecná knižnica Siladice

Knižnica, Slovensko:, 11 z 17

Obecná knižnica Petrovice, Obecná knižnica Povrazník, Obecná knižnica Jablonec, Obecná knižnica Hniezdne, Miestna ľudová knižnica Merašice, Obecná knižnica Liešťany, Obecná knižnica Topoľnica, Obecná knižnica Matúškovo, Obecná knižnica Moštenica, Miestna ľudová knižnica Malinová, Obecná knižnica Dolný Seč, Obecná knižnica Chmeľová, Obecná knižnica Glabušovce, Obecná knižnica Halič, Obecná knižnica Miezgovce, Obecná knižnica Kameničná, Obecná knižnica Počúvadlo, Obecná knižnica Zliechov, Obecná knižnica Podvysoká, Obecná knižnica Nedašovce, Obecná knižnica Hrabičov, Obecná knižnica Mokrá Lúka, Obecná knižnica Klokočov, Obecná knižnica Radvanovce, Obecná knižnica Východná, Obecná knižnica Soblahov, Obecná knižnica Drienčany, Obecná knižnica Bobrovec, knižnica, Obecná knižnica Buclovany, Obecná knižnica Čičarovce, Obecná knižnica Vavrišovo, Obecná knižnica Čerín, Obecná knižnica Danišovce, Obecná knižnica Haláčovce, knižnica, Obecná knižnica Rišňovce, Obecná knižnica Mudroňovo, Obecná knižnica, Obecná knižnica Nižná Boca, Obecná knižnica Komjatná, Miestna ľudová knižnica Vaďovce, Obecná knižnica Borovce, Obecná knižnica Nesluša, Obecná knižnica Podhoroď, Obecná knižnica Senohrad, Obecná knižnica Beňadovo, Obecná knižnica Opatovce, Obecná knižnica Hatalov, Obecná knižnica, Obecná knižnica Jasenovo, Obecná knižnica Rakovčík, Obecná knižnica Vojkovce, Obecná knižnica Slatvina, Obecná knižnica Chrťany, Obecná knižnica Radôstka, Obecná knižnica Bohúňovo, Obecná knižnica Ťapešovo, Obecná knižnica Jalšové, Obecná knižnica Drienica

Knižnica, Slovensko:, 12 z 17

Obecná knižnica Modrová, Obecná knižnica Polianka, Obecná knižnica Markuška, Obecná knižnica Divinka s pobočkou v Lalinku, Obecná knižnica Hraničné, Obecná knižnica Lubeník, Obecná knižnica Orovnica, Obecná knižnica Kolačno, Obecná knižnica Brodzany, Obecná knižnica Prenčov, Obecná knižnica Kurimany, Obecná knižnica Hincovce, Obecná knižnica Blhovce, Obecná knižnica Krivoklát, Obecná knižnica Vavrečka, Obecná knižnica Krasňany, Obecná knižnica Abrahám, Obecná knižnica Istebné, Obecná knižnica Jakubov, Obecná knižnica Teplička, Obecná knižnica Predmier, Obecná knižnica Hertník, Obecná knižnica Jarabina, Obecná knižnica Bogliarka, Obecná knižnica Ivanovce, Obecná knižnica Hrišovce, Obecná knižnica Malčice, Obecná knižnica Blažovce, Obecná knižnica Lučatín, Obecná knižnica Hajtovka, Obecná knižnica Repište, Obecná knižnica Dunajov, Obecná knižnica Bíňovce, Obecná knižnica Kolačkov, Obecná knižnica Malužiná, Obecná knižnica Vlčkovce, Obecná knižnica Brieštie, Obecná knižnica Čertižné, Knižnica A.H.Škultétyho, Obecná knižnica Rohovce, Obecná knižnica Bodorová, Obecná knižnica Pečenice, Obecná knižnica Bielovce, Obecná knižnica Boleráz, Obecná knižnica Timoradza, Obecná knižnica Brezolupy, Obecná knižnica Hosťová, Obecná knižnica Žlkovce, Obecná knižnica Ižipovce, Obecná knižnica Libichava, knižnica, Obecná knižnica Bešeňová, Obecná knižnica Okrúhle, Obecná knižnica Kuchyňa, Obecná knižnica Slatina, Obecná knižnica Hrabské, Obecná knižnica Dúbravy, Obecná knižnica Váhovce, Obecná knižnica Pitelová, Obecná knižnica Rudňany

Knižnica, Slovensko:, 13 z 17

Obecná knižnica Kružlov, Obecná knižnica Kosorín, Obecná knižnica Mostová, Obecná knižnica Pobedim, Obecná knižnica Lazisko, Obecná knižnica Vysočany, Obecná knižnica Drženice, Obecná knižnica Kalnište, Obecná knižnica Snežnica, Obecná knižnica Vrbovce, Obecná knižnica Stráňany, Obecná knižnica Kubáňovo, Obecná knižnica Ivachnová, Mestská knižnica, Obecná knižnica Martovce, Obecná knižnica Petrovce, Obecná knižnica Šurianky, Obecná knižnica Rokytov, Obecná knižnica Vislanka, Obecná knižnica Matiaška, Obecná knižnica Ludrová, Obecná knižnica Omšenie, Obecná knižnica Nimnica, Obecná knižnica Lednica, Obecná knižnica, Obecná knižnica Galovany, Obecná knižnica Obeckov, Obecná knižnica Lietava, Obecná knižnica Gaboltov, Obecná knižnica Medovarce, Obecná knižnica Hosťovce, Obecná knižnica Ruskovce, Obecná knižnica Čamovce, Obecná knižnica Mašková, Obecná knižnica Povina, Obecná knižnica Kostolné, Obecná knižnica Hrabovka, Obecná knižnica Bukovec, Obecná knižnica Jasenové, Obecná knižnica Lysica, Obecná knižnica Nevoľné, Miestna ľudová knižnica, Obecná knižnica Hromoš, Obecná knižnica Bodíky, Obecná knižnica, Obecná knižnica Klubina, Obecná knižnica Žikava, Obecná knižnica Rumanová, Obecná knižnica, Obecná knižnica Košolná, Obecná knižnica Drnava, Obecná knižnica Prochot, Obecná knižnica Belina, Obecná knižnica Pinciná, Obecná knižnica Smrečany, Miestna ľudová knižnica Stráža, Obecná knižnica Odorín, Obecná knižnica Kľačno, Obecná knižnica Kameňany, Obecná knižnica Visolaje

Knižnica, Slovensko:, 14 z 17

Obecná knižnica Lošonec, Obecná knižnica Janovce, Obecná knižnica Olešná, Obecná knižnica Žihárec, Obecná knižnica Ratkovce, Obecná knižnica Horňany, Obecná knižnica Bošáca, Miestna ľudová knižnica Bzenica, Obecná knižnica Čajkov, Miestna ľudová knižnica Juraja Fándlyho, Obecná knižnica Tročany, Obecná knižnica Tuchyňa, Obecná knižnica Ožďany, Obecná knižnica Bežovce, Obecná knižnica Čelovce, Obecná knižnica Ochtiná, Obecná knižnica Ružiná, Obecná knižnica Lopúchov, Obecná knižnica Dobroč, Obecná knižnica Ďurková, Obecná knižnica Ladzany, Obecná knižnica Rudina, Obecná knižnica Čoltovo, Obecná knižnica Šambron, Obecná knižnica Bukovce, Obecná knižnica Ivančiná, Obecná knižnica Výrava, Obecná knižnica Brusník, Obecná knižnica Jakovany, Obecná knižnica Čeláre, Knižnica, Obecná knižnica Hrádok, Miestna ľudová knižnica Čabiny, Obecná knižnica Ratková, Obecná knižnica Rejdová, Obecná knižnica Bučany, Obecná knižnica Čenkovce, Obecná knižnica Kleňany, Obecná knižnica Davidov, Obecná knižnica Jamník, Obecná knižnica Prašník, Obecná knižnica Sazdice, Obecná knižnica Bzovík, Obecná knižnica Kunerad, Obecná knižnica Svinná, Obecná knižnica Kružlová, Obecná knižnica Kšinná, Obecná knižnica Ražňany, Obecná knižnica Hrkovce, Obecná knižnica Bajany, knižnica, Obecná knižnica Dohňany, Obecná knižnica Vištuk, Obecná knižnica Štvrtok, Obecná knižnica Beckov, Obecná knižnica Ďurčiná, Obecná knižnica Cerovo, Obecná knižnica Tročany, Obecná knižnica Stuľany, Obecná knižnica Brehy

Knižnica, Slovensko:, 15 z 17

Obecná knižnica Lupoč, Obecná knižnica Bretka, Obecná knižnica Močiar, Obecná knižnica Sucháň, knižnica, Obecná knižnica Kožany, Obecná knižnica Kobyly, Obecná knižnica Novoť, Miestna ľudová knižnica Cigeľ, Obecná knižnica Opava, Obecná knižnica Smolník, Obecná knižnica Padáň, Obecná knižnica Bátovce, Miestna knižnica Hlinné, knižnica, Obecná knižnica Čekovce, Obecná knižnica Košúty, Obecná knižnica Dvorec, Obecná knižnica Trstín, Obecná knižnica Prusy, Obecná knižnica Fačkov, Obecná knižnica Duplín, Obecná knižnica Divina, Obecná knižnica Osikov, Obecná knižnica Hiadeľ, Miestna ľudová knižnica Vojany, Obecná knižnica Lehota, Obecná knižnica Krajné, Obecná knižnica Budiná, Obecná knižnica Dubinné, Obecná knižnica Tovarné, Obecná knižnica Dubové, knižnica, Obecná knižnica Zvončín, Obecná knižnica Boldog, Obecná knižnica Borová, Obecná knižnica Buková, Obecná knižnica Konská, Obecná knižnica Korňa, Obecná knižnica Lontov, Obecná knižnica Kyjov, Obecná knižnica Muráň, Obecná kniznica akademika J. Hronca Gočovo, Obecná knižnica Zombor, Obecná knižnica Melek, Obecná knižnica Ilija, Obecná knižnica Kečovo, Obecná knižnica Lascov, Obecná knižnica Poráč, Obecná knižnica Šávoľ, Obecná knižnica Ratka, Obecná knižnica Lodno, Obecná knižnica Brezov, Obecná knižnica Smilno, Obecná knižnica Dulov, Obecná knižnica Hrhov, Miestna knižnica Farná, Obecná knižnica Krivá, Obecná knižnica Vyhne, Obecná knižnica Vinné

Knižnica, Slovensko:, 16 z 17

Obecná knižnica Kiarov, Obecná knižnica Sklené, Obecná knižnica Marhaň, Obecná knižnica Šiba, Obecná knižnica Šišov, Obecná knižnica Mojš, Obecná knižnica Naháč, Obecná knižnica Rudná, Obecná knižnica Bobot, Obecná knižnica Lúky, Obecná knižnica, Obecná knižnica Reca, Obecná knižnica Kučín, knižnica, Obecná knižnica Hoste, Obecná knižnica Lesné, Obecná knižnica Paňa, Obecná knižnica Bajč, Obecná knižnica Tarnov, Obecná knižnica Klokoč, Obecná knižnica Pernek, Obecná knižnica Hažín, Obecná knižnica Lubina, Obecná knižnica Senné, Ľudová knižnica Baka, Obecná knižnica Praha, Obecná knižnica Babín, Obecná knižnica Rakša, Obecná knižnica Baloň, Obecná knižnica Snakov, Obecná knižnica Lúka, Obecná knižnica Makov, Obecná knižnica Oľšavce, Obecná knižnica Volice, Obecná knižnica Rudník, Obecná knižnica Tuhár, Obecná knižnica Beluj, Miestna ľudová knižnica Rákoš, Obecná knižnica Litava, Obecná knižnica Soboš, Obecná knižnica Zbehy, Obecná knižnica Lukov, Obecná knižnica Turčok, Obecná knižnica Zlaté, Obecná knižnica Ruská, Obecná knižnica Dravce, Obecná knižnica Ozdín, Obecná knižnica Tupá, Obecná knižnica Pôtor, Obecná knižnica Rudno, Obecná knižnica Hrašné, Obecná knižnica Koláre, Obecná knižnica Potok, Obecná knižnica Trpín, Miestna ľudová knižnica Pažiť, Obecná knižnica Kurov, knižnica, Obecná knižnica Láb pri OcÚ Láb, Obecná knižnica Lula, Obecná knižnica Soľ

Knižnica, Slovensko:, 17 z 17

Obecná knižnica Mýtna, Obecná knižnica Tŕnie, Obecná knižnica Bôrka, Obecná knižnica Háj, Miestna ľudová knižnica Prša, Obecná knižnica Keť, Obecná knižnica Turá, Obecná knižnica Kľače, Obecná knižnica Tajná, Miestna knižnica Sap, Obecná knižnica Lipovec, Obecná knižnica Dlhá, Obecná knižnica Opoj, Obecná knižnica Kľak, Obecná knižnica Pleš, Obecná knižnica Hybe, Obecná knižnica Gáň, Obecná knižnica Čab, knižnica, knižnica, Obecná knižnica, Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta - Ústredná knižnica, knižnica, knižnica, Univerzitná knižnica, knižnica, knižnica, knižnica, Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre, Knižnica, Obecná knižnica Turčianske Kľačany, knižnica, Obecná knižnica Svederník, Knižnica, knižnica, Obecná knižnica, knižnica

knižnica inde

Západné Slovensko (376x), Stredné Slovensko (277x), Východné Slovensko (232x), Banskobystrický kraj (178x), Prešovský kraj (155x), Trenčiansky kraj (149x), Žilinský kraj (144x), Bratislavský kraj (133x), Trnavský kraj (114x), Nitriansky kraj (111x), Košický kraj (102x), Bratislava (96x), Malé Karpaty (89x), okres Levice (50x), Staré Mesto (48x), okres Bratislava I (48x), Liptov (47x), Spiš (46x), Gemer (45x), okres Bardejov (44x), Liptovská kotlina (39x), okres Bratislava V (39x), okres Žilina (38x), okres Liptovský Mikuláš (37x), okres Bratislava II (33x), okres Trnava (33x), okres Trenčín (31x), okres Veľký Krtíš (30x), okres Nové Mesto nad Váhom (30x), Záhorie (29x)
knižnica v Západné Slovensko
knižnica v Stredné Slovensko
knižnica v Východné Slovensko

Podobné, Slovensko:

5440x volny-cas, 1459x park, 1375x záhrada, 1086x knižnica, 380x múzeum, 260x miesto na uviazanie psov, 250x kultúrny dom, 142x kino, 139x galéria, 133x divadlo, 113x nočný podnik, 70x prehrovňa, 16x escape room, 16x zábavný park, 1x hackerspace
Hľadáme kniznica, OSM tagy: amenity = 'library'.
ilustračný obrázok k Knižnica, Slovensko

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://www.oma.sk/volny-cas/kniznica

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.