Cesta: OMA » voľný čas » knižnica

Knižnica, Slovensko

Knižnica v Slovensko

V Slovensko sa nachádza 806 kusov knižnica.

Knižnica, Slovensko:, 1 z 14

Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied, Staromestská knižnica - Centrálne pracovisko - Blumentálska, Mestská knižnica Ľ. V. Riznera, Slovenská národná knižnica, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Vavilovova 24, Mestská knižnica v Bratislave - Úsek literatúry pre deti a mládež, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Gemerská knižnica P. Dobšinského, Mestská knižnica v Bratislave - Oddelenie hudobnej a umenovednej literatúry, Miestna knižnica Lamač, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Furdekova, Univerzitná knižnica v Bratislave (Palác Leopolda de Pauliho), Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Haanova, Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene, Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave - pobočka JUH, Mestská knižnica v Bratislave - Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Dudova, Slovenská pedagogická knižnica, Mestská knižnica v Bratislave - Oddelenie náučnej literatúry, Centrum vedecko-technických informácií SR, Mestská knižnica v Bratislave - Oddelenie pre nevidiacich a slabozrakých, Miestna knižnica Karlova Ves, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Vavilovova 26, Staromestská knižnica - Západný rad, Slovenská lekárska knižnica, Staromestská knižnica - Záhrebská, Staromestská knižnica - Karadžičova, Staromestská knižnica - Panenská, Obecná knižnica Bratislava - Záhorská Bystrica, Knižnica Ústredia ľudovej umeleckej výroby v Bratislave, Miestna knižnica Dúbravka, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Vyšehradská, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Prokofievova, Miestna knižnica Devínska Nová Ves, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Rovniankova, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Turnianska, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Lietavská, Podtatranská knižnica, Mestská knižnica v Bratislave - Letná čitáreň u Červeného raka, Kysucká knižnica, Obecná knižnica Sološnica, Centrum informatiky, dokumentácie a knižnica - BIBIANA, Knižnica Sira Karla Poppera, Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre - Sekretariát, knižnica, Knižnica Ružinov - Riaditeľstvo, Knižnica Ružinov - Tomášikova, Knižnica Mateja Hrebendu, Knižnica Ružinov - Ústredná knižnica KR - Miletičova, Miestna knižnica Rača, Knižnica Ružinov - Na úvrati, Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta - Akademická knižnica, Miestna knižnica Vajnory, Miestna knižnica Čunovo, Knižnica Ružinov - Bachova, Považská knižnica v Považskej Bystrici, Knižnica Bratislava - Nové Mesto, Pobočka Kutuzovova, Knižnica ÚĽUV pri Regionálnom centre remesiel ÚĽUV Košice, Univerzita Komenského v Bratislave, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovenská fakulta - Knižnica, Knižnica Bratislava - Nové Mesto, Centrálna knižnica

Knižnica, Slovensko:, 2 z 14

Mestská knižnica, Knižnica Bratislava - Nové Mesto, Pobočka Stromová, Staromestská knižnica - Letná čitáreň Medická, Univerzita Komenského - Akademická knižnica, Univerzitná knižnica v Bratislave, Knižnica a informačné centrum, Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu - Knižnica, Archív Univerzity Komenského, Obecná knižnica Budmerice, Miestna knižnica Devín, Akademická knižnica VŠVU, Hornonitrianska knižnica v Prievidzi, Knižnica Slovenského filmového ústavu, Slovenská chemická knižnica, Knižnica a informačné stredisko, Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied - Knižnica, Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta - Ústredná knižnica, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry - Knižnica, Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho, Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta - Ústredná knižnica, Právnická fakulta - Knižnica, Knižnica Bratislava - Nové Mesto, Pobočka Jeséniova, Knižnica Divadelného ústavu, Miestna knižnica Jarovce, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave - Knižnica, Mestská knižnica Dubnica nad Váhom, Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta - Knižnica, Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky - Knižnica, Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta - Akademická knižnica, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií - Slovenská informatická knižnica, Obecná knižnica G. Kolinoviča Šenkvice, Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu - Knižnica, Miestna knižnica Vrakuňa, Mestská knižnica Sliač, Mestské kultúrne centrum - Knižnica v Hlohovci, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave - Univerzitná knižnica, Knižnica Karola Antona Medveckého, Miestna knižnica Podunajské Biskupice - Biskupická, LitPark, Krajská knižnica v Žiline, Paneurópska vysoká škola - Akademická knižnica PEVŠ, pobočka Petržalka, Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave - Akademická knižnica, Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne, Mestská knižnica Handlová, Paneurópska vysoká škola - Akademická knižnica PEVŠ, Miestna knižnica Podunajské Biskupice - Latorická, Knižnica, Obecná knižnica Kátlovce, Tekovská knižnica v Leviciach, Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne, Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča - Levočská mestská knižnica, Vysoká škola manažmentu - Knižnica, Pobočka Bratislava, Verejná knižnica Mikuláša Kováča, Akadémia policajného zboru v Bratislave - Knižnica Policajného zboru v Bratislave, Poľský inštitút, Hornonitrianska knižnica, Knižnica Ružinov - Knižnica a seniorské informačné centrum - Zimná, Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického, Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky Belopotockého v Liptovskom Mikuláši

Knižnica, Slovensko:, 3 z 14

Podduklianska knižnica vo Svidníku, Okresná knižnica Dávida Gutgesela, Obecná knižnica Trstená na Ostrove, Vysoká škola múzických umení v Bratislave - Ústredná knižnica a študijno-informačné stredisko, Verejná knižnica Jána Bocatia, Knižnica ÚĽUV pri regionálnom centre remesiel ÚĽUV Banská Bystrica, Knižnica sv. Kataríny, Mestská knižnica, Mestská knižnica mesta Piešťany, Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre, Ľubovnianska knižnica, Novohradská knižnica, Mestská knižnica Giraltovce, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Obecná knižnica Liptovský Ján, Obecná knižnica Domaňovce, Mestská knižnica Jána Johanidesa v Šali, Mestská knižnica Kristíny Royovej, Miestna ľudová knižnica Hrubý Šúr, Obecná knižnica Štítnik, Štátna vedecká knižnica v Košiciach, Obecná knižnica Hliník nad Hronom, Mestská knižnica, Miestna ľudová knižnica Most pri Bratislave, Obecná knižnica Nitrica, Knižnica, knižnica, Obecná knižnica Ivanka pri Dunaji, Obecná knižnica, Verejná knižnica Jána Bocatia, Obecná knižinca, Univerzitná knižnica UPJŠ, Obecná knižnica Horná Ves, Mestská Knižnica Michala Matunáka, knižnica, Obecná knižnica Košecké Podhradie, Knižnica H.Z., knižnica, Štátna vedecká knižnica, knižnica, Mestská knižnica v Novej Dubnici, Miestna ľudová knižnica Čereňany, Vihorlatská knižnica, Slovenská lesnícka a drevárska knižnica, Francúzsky inštitút, Obecná knižnica Lúčnica nad Žitovou, Štátna vedecká knižnica, Knižnica Ľ. Štúra, Mestské kultúrne stredisko - Mestská knižnica Veľký Meder, Univerzitná knižnica, Obecná knižnica Mikušovce, knižnica, Tríbečská knižnica v Topoľčanoch, Verejná knižnica Jána Bocatia, KIC TUKE, Mestská knižnica, Centrum knižničných služieb a vedecko-technických informácií TU, Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií - Knižnica BISLA, Knižnica pre mládež - Západ, Mestská knižnica

Knižnica, Slovensko:, 4 z 14

Knižnica Bratislava - Nové Mesto, Pobočka Nobelova, Obecná knižnica Slovenská Ľupča, knižnica, Mestská umelecká agentúra Partizánske, Mestské stredisko kultúry a športu p. o. - knižnica, Obecná knižnica Trenčianske Bohuslavice, Obecná knižnica Zlatná na Ostrove, Obecná knižnica Bernolákovo, Obecná knižnica Nová Dedina, Lyceálna knižnica, knižnica, Knižnica Hudobného centra, Obecná knižnica Bohdanovce nad Trnavou, Obecná knižnica Medzibrodie nad Oravou, Obecná knižnica Dobrá Niva, Obecná knižnica Ruská Voľa nad Popradom, Miestna knižnica Petržalka, Ambroseho 4, Mestská knižnica Zlaté Moravce, Obecná knižnica Veľké Turovce, Mestská knižnica Kežmarok, Vykrik, Verejná knižnica Michala Rešetku pobočka JUH, Obecná knižnica Križovany nad Dudváhom, knižnica, Verejná knižnica, Mestská knižnica, knižnica, Obecná knižnica Zemianske Podhradie, Obecná knižnica Lovčica - Trubín, Obecná knižnica Bánovce nad Ondavou, Obecná knižnica Slovenská Nová ves, Obecná knižnica Brhlovce, Obecná knižnica Diviaky nad Nitricou, Obecná knižnica Mníšek nad Popradom, Obecná knižnica Čachtice, Štátna vedecká knižnica, knižnica, Univerzitná knižnica TnUAD, Obecná knižnica Topoľníky, Obecná knižnica Dubovany, Obecná knižnica Kráľovičove Kračany, Miestna knižnica Rusovce, Obecná knižnica Veľký Ďur, Knižnica, Obecná knižnica Hričovské Podhradie, Obecná knižnica Šarišské Jastrabie, Obecná knižnica Mníšek nad Hnilcom, knižnica, Miestna ľudová knižnica Horná Streda, Mesto Trstená - Mestská knižnica, Obecná knižnica Liptovské Matiašovce, Obecná knižnica Šiatorská Bukovinka, Obecná knižnica Trnava pri Laborci, Miestna ľudová knižnica Kúty, Obecná knižnica Turany nad Ondavou, Knižnica, Obecná knižnica Šútovce, Obecná knižnica Jabloňovce, Obecná knižnica Plešivec, Miestna knižnica Radvaň nad Dunajom

Knižnica, Slovensko:, 5 z 14

Knižnica pre mládež mesta Košice, Mestská knižnica Michala Chrásteka, Obecná knižnica Hontianske Trsťany, Obecná knižnica Zbrojníky, knižnica, knižnica, Obecná knižnica Rudnianska Lehota, Nezábudka, Obecná knižnica Fiľakovské Kováče, Obecná knižnica Lehôtka pod Brehmi, Mestská knižnica v Leopoldove, knižnica, Obecná knižnica Liptovský Trnovec, Mestská knižnica v Gelnici, Obecná knižnica Moravské Lieskové, knižnica, Obecná knižnica Šarovce, Obecná knižnica Vojka nad Dunajom, Obecná knižnica Kočovce, Obecná knižnica Hontianske Nemce, Obecná knižnica Tekovská Breznica, Obecná knižnica Starý Tekov, Obecná knižnica Veľké Kozmálovce, Obecná knižnica Volkovce, Obecná knižnica Bartošova Lehôtka, Obecná knižnica Liptovská Porúbka, Knižnica Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Obecná knižnica Blatná na Ostrove, Obecná knižnica Hontianske Tesáre, Obecná knižnica Silická Jablonica, Obecná knižnica Hontianska Vrbica, Obecná knižnica Kysucký Lieskovec, Obecná knižnica Breznička, Obecná knižnica Rabča, Obecná knižnica Krškany, Obecná knižnica Kráľová nad Váhom, Obecná knižnica Oravská Jasenica, Obecná knižnica Čabrdský Vrbovok, Obecná knižnica Trnovec nad Váhom, Obecná knižnica Železná Breznica, Obecná knižnica Nezbudská Lúčka, Obecná knižnica Dulovce, Obecná knižnica Devičany, knižnica, Obecná knižnica Dolné Trhovište, Obecná knižnica Horné Otrokovice, Obecná knižnica Liptovská Kokava, Obecná knižnica Dolné Obdokovce, Caplovicova kniznica, Miestna ľudová knižnica Veľké Kršteňany, Obecná knižnica Malinovo, Mestská knižnica v Stropkove, Obecná knižnica Hronské Kľačany, Knižnica, Obecná knižnica Rudno nad Hronom, Obecná knižnica Stará Kremnička, knižnica, Obecná knižnica Hradište, Obecná knižnica Hôrka nad Váhom, Obecná knižnica Liptovský Peter

Knižnica, Slovensko:, 6 z 14

Obecná knižnica Ipeľský Sokolec, Miestna ľudová knižnica Radošovce, Obecná knižnica Kamienka, Obecná knižnica Liptovský Ondrej, Miestna ľudová knižnica Banský Studenec, Miestna ľudová knižnica Janíky, Obecná knižnica Oravské Veselé, Obecná knižnica Ľubeľa, Univerzitná knižnica, knižnica, Obecná knižnica Malé Kršteňany, knižnica, Obecná knižnica Dolné Zelenice, Obecná knižnica Dlhá nad Váhom, Obecná knižnica Gerlachov, Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky - Knižničné a edičné centrum, Obecná knižnica Brezovica, Obecná knižnica Červený Kláštor, Obecná knižnica Kováčová, Obecná knižnica Podhorie, Obecná knižnica Horné Trhovište, Obecná knižnica Nemcovce, Obecná knižnica Margecany, Obecná knižnica Vrbová nad Váhom, Obecná knižnica Nový Tekov, Obecná knižnica Dolné Otrokovce, Obecná knižnica Veľká nad Ipľom, Obecná knižnica Nižná, Obecná knižnica Terany, Obecná knižnica Kvačany, Miestna ľudová knižnica, Obecná knižnica Klokočov, Obecná knižnica, Obecná knižnica Paština Závada, Obecná knižnica Bodzianske Lúky, Obecná knižnica Horné Orešany, Obecná knižnica Dolné Orešany, Obecná knižnica Vyšný Mirošov, Obecná knižnica Orechová Potôň, Obecná knižnica Horný Vadičov, Obecná knižnica Hankovce, Obecná knižnica Dolný Harmanec, Obecná knižnica Oreské, Obecná knižnica Červený Kameň, Obecná knižnica Kotrčiná Lúčka, Obecná knižnica Dolné Mladonice, Miestne kultúrne stredisko - Knižnica Nesvady, Obecná knižnica Horovce, Obecná knižnica Veterná Poruba, Obecná knižnica Dolný Vadičov, Miestna knižnica pri OcÚ Brezany, Obecná knižnica Horné Turovce, Mestská knižnica vo Vrbovom, Obecná knižnica Višňové, Obecná knižnica Drženice, Obecná knižnica Dúbrava, Obecná knižnica Horný Hričov, Obecná knižnica Kanianka, Mestská knižnica Lipany, Obecná knižnica Veľký Lipník

Knižnica, Slovensko:, 7 z 14

Obecná knižnica Liptovská Anna, Obecná knižnica Veľké Uherce, Obecná knižnica Konská, Obecná knižnica Veľké Dravce, Knižnica Kolkočina, Obecná knižnica Častá, Obecná knižnica Krajná Bystrá, Turčianska knižnica, knižnica, knižnica, Obecná knižnica Báb, Štátna vedecká knižnica, Obecná knižnica Banská Belá, Obecná knižnica Dolné Srnie, Obecná knižnica Kostolná Ves, Obecná knižnica Horné Dubové, Obecná knižnica, Obecná knižnica Dubové, knižnica, Mestská knižnica, Obecná knižnica Ipeľské Úľany, Obecná knižnica Rajecká Lesná, Obecná knižnica Hrachovište, Tekovská Knižnica - Beletria, Obecná knižnica Jalovec, Obecná knižnica, Obecná knižnica Hrušov, Obecná knižnica Jakubova Voľa, Obecná knižnica Podhorie, Obecná knižnica Lúčky, Obecná knižnica Veľké Rovné, Obecná knižnica, Obecná knižnica Veľká Čierna, Obecná knižnica Tŕnie, Obecná knižnica Lúčka, Obecná knižnica Veľká Čausa, Obecná knižnica Starý Hrádok, Miestna ľudová knižnica Horné Hámre, Obecná knižnica Hrubá Borša, Knižnica P.O. Hviezdoslava, Obecná knižnica Nižná, Obecná knižnica Žiar, Obecná knižnica Pozdišovce, Obecná knižnica Nová Bošáca, Obecná knižnica Zákamenné, Knižnica Vyšná Slaná, Knižnica Pavla Jozefa Šafárika Kobeliarovo, Hornozemplínska knižnica, Obecná knižnica Krásny Brod, Obecná knižnica Prestavlky, Obecná knižnica Červená Voda, Obecná knižnica Malý Cetín, Obecná knižnica Ostrý Grúň, Obecná knižnica Malé Borové, Obecná knižnica Svätý Anton, Obecná knižnica Slavošovce, Miestna knižnica pri OcÚ Kolárovice, Obecná knižnica Kozí Vrbovok, Obecná knižnica Dolné Dubové, Obecná knižnica Lúčka

Knižnica, Slovensko:, 8 z 14

Obecná knižnica Eleny Čepčekovej Dolná Ždaňa, Obecná knižnica Svätý Kríž, Obecná knižnica Veľká Lesná, Obecná knižnica Kračúnovce, Obecná knižnica Staré Hory, Obecná knižnica Malá Čausa, Obecná knižnica Malá Čierna, Mestská knižnica Fiľakovo, Obecná knižnica Fraňa Kráľa Uhorská Ves, Městská knihovna, Obecná knižnica Horný Badín, Obecná knižnica Bellova Ves, Obecná knižnica Abrahámovce, Obecná knižnica Pastuchov, Obecná knižnica Častkovce, Obecná knižnica Podlužany, Obecná knižnica Podrečany, Obecná knižnica Slavkovce, Obecná knižnica Ochodnica, Obecná knižnica Nové Sady, Obecná knižnica Trebeľovce, Obecná knižnica Krušetnica, Obecná knižnica Pohranice, Obecná knižnica Podkonice, Obecná knižnica Čakanovce, Obecná knižnica Trhovište, Obecná knižnica Bajerovce, knižnica, Obecná knižnica Horný Bar, Obecná knižnica Haligovce, Obecná knižnica Alekšince, Obecná knižnica Nemčiňany, Obecná knižnica Chlebnice, Obecná knižnica Nižná Voľa, Obecná knižnica Hostie, Obecná knižnica Choňkovce, Knižnica, internet, Obecná knižnica Vyšná Voľa, Obecná knižnica Štiavnik, Obecná knižnica Dlhé Pole, Obecná knižnica Kochanovce, Obecná knižnica Majcichov, Obecná knižnica Hubošovce, Obecná knižnica Golianovo, Obecná knižnica Beňadiková, Obecná knižnica Korytárky, Obecná knižnica Malženice, Mestská knižnica Svit, Obecná knižnica Vyšná Boca, Obecná knižnica, Obecná knižnica Kálnica, Obecná knižnica Kozárovce, Obecná knižnica Demandice, Obecná knižnica Plášťovce, Mestská knižnica, Obecná knižnica Liešťany, Obecná knižnica Moštenica, Obecná knižnica Jakubany, Obecná knižnica Píla, Obecná knižnica Povrazník

Knižnica, Slovensko:, 9 z 14

Obecná knižnica Richvald, Obecná knižnica Trakovice, Obecná knižnica Slavnica, Miestna ľudová knižnica Poluvsie, Obecná knižnica Chmeľová, Záhorská knižnica, Obecná knižnica Dolný Seč, Obecná knižnica Kamenica, Obecná knižnica Horná Ves, Obecná knižnica Siladice, Obecná knižnica Jasenová, knižnica, Obecná knižnica Kameničná, Obecná knižnica Jablonec, Obecná knižnica Hniezdne, Obecná knižnica Dúbravica, Miestna knižnica Hvozdnica, Obecná knižnica Kocurany, Obecná knižnica Ostrá Lúka, Miestna ľudová knižnica Malinová, Obecná knižnica Budkovce, Obecná knižnica Babindol, Obecná knižnica Kotešová, Obecná knižnica Jarovnice, Obecná knižnica Petrovice, Obecná knižnica Hrabovec, Obecná knižnica Považany, Obecná knižnica Čeľadice, Obecná knižnica Radzovce, Obecná knižnica Rudinská, Obecná knižnica Rokytovce, Obecná knižnica Voderady, Obecná knižnica Jakubovany, Obecná knižnica Halič, Obecná knižnica Kluknava, Miestna ľudová knižnica Merašice, Obecná knižnica Čaradice, Obecná knižnica Počúvadlo, Obecná knižnica Nižná Boca, Obecná knižnica Vavrišovo, Obecná knižnica Zliechov, Obecná knižnica Čičarovce, Obecná knižnica Mudroňovo, knižnica, Obecná knižnica Rišňovce, knižnica, Obecná knižnica Čerín, Obecná knižnica Východná, Obecná knižnica Bobrovec, Obecná knižnica Buclovany, Obecná knižnica Hrabičov, Obecná knižnica Kolačkov, Obecná knižnica Krivoklát, Obecná knižnica Ťapešovo, Obecná knižnica Modrová, Obecná knižnica Borovce, Obecná knižnica Hertník, Obecná knižnica, Obecná knižnica Lučatín, Obecná knižnica Boleráz

Knižnica, Slovensko:, 10 z 14

Obecná knižnica Hraničné, Obecná knižnica Kolačno, Obecná knižnica Divinka s pobočkou v Lalinku, Obecná knižnica Pečenice, Obecná knižnica Bielovce, Obecná knižnica Prenčov, Obecná knižnica Podhoroď, Obecná knižnica Bíňovce, Obecná knižnica Malčice, Obecná knižnica Predmier, Obecná knižnica Orovnica, Obecná knižnica Hajtovka, Obecná knižnica Drienica, Obecná knižnica Malužiná, Obecná knižnica Hosťová, Obecná knižnica Jalšové, Obecná knižnica Vavrečka, Obecná knižnica Senohrad, Obecná knižnica Jarabina, Obecná knižnica Rohovce, Obecná knižnica Brodzany, Obecná knižnica Markuška, Obecná knižnica Rakovčík, Obecná knižnica Bohúňovo, Obecná knižnica Bogliarka, Miestna ľudová knižnica Vaďovce, Obecná knižnica Čertižné, Obecná knižnica Vlčkovce, Obecná knižnica Beňadovo, Obecná knižnica Istebné, Obecná knižnica Hatalov, Obecná knižnica Repište, Obecná knižnica Krasňany, Obecná knižnica Nesluša, Obecná knižnica Hrišovce, Knižnica A.H.Škultétyho, Obecná knižnica Kurimany, Obecná knižnica, Obecná knižnica Slatina, Obecná knižnica Galovany, Obecná knižnica Dúbravy, Obecná knižnica Kubáňovo, Obecná knižnica Kružlov, Obecná knižnica Snežnica, Obecná knižnica Drženice, Obecná knižnica Kosorín, Obecná knižnica Pitelová, Obecná knižnica Gaboltov, knižnica, Obecná knižnica Medovarce, Obecná knižnica Lietava, Obecná knižnica Kalnište, Obecná knižnica Stráňany, Obecná knižnica Pobedim, Obecná knižnica Ižipovce, Obecná knižnica Hosťovce, Obecná knižnica Okrúhle, knižnica, Obecná knižnica Rokytov, Obecná knižnica Lazisko

Knižnica, Slovensko:, 11 z 14

Obecná knižnica Hrabské, Obecná knižnica Martovce, Obecná knižnica Vislanka, Obecná knižnica Šurianky, Obecná knižnica Žlkovce, Obecná knižnica Lysica, Obecná knižnica Nevoľné, Obecná knižnica Janovce, Obecná knižnica Šambron, Miestna ľudová knižnica Juraja Fándlyho, Obecná knižnica Belina, Obecná knižnica Tročany, Obecná knižnica Povina, Obecná knižnica Lošonec, Obecná knižnica Jasenové, Obecná knižnica Žikava, Mestská knižnica Krompachy, Obecná knižnica Ochtiná, Obecná knižnica Mašková, Obecná knižnica Ďurková, Obecná knižnica Bežovce, Obecná knižnica Bošáca, knižnica, Obecná knižnica Ratkovce, Miestna ľudová knižnica, Obecná knižnica Kľačno, Obecná knižnica Bodíky, Obecná knižnica Rumanová, Obecná knižnica Tuchyňa, Obecná knižnica Lopúchov, Obecná knižnica Prochot, Obecná knižnica Žihárec, Knižnica, Obecná knižnica Čoltovo, Obecná knižnica Rudina, Obecná knižnica Čamovce, Obecná knižnica Dobroč, Obecná knižnica Pinciná, Obecná knižnica Ladzany, Obecná knižnica Hromoš, Obecná knižnica Košolná, Miestna ľudová knižnica Bzenica, Miestna ľudová knižnica Stráža, Obecná knižnica Smrečany, Obecná knižnica Ružiná, Obecná knižnica Bukovce, Obecná knižnica Čajkov, Obecná knižnica Drnava, Obecná knižnica Ražňany, Obecná knižnica Jakovany, Obecná knižnica Cerovo, Obecná knižnica Jamník, Obecná knižnica Tročany, Obecná knižnica Čenkovce, Obecná knižnica Bučany, Obecná knižnica Výrava, Obecná knižnica Prašník, Obecná knižnica Hrkovce, Knižnica, Obecná knižnica Kunerad

Knižnica, Slovensko:, 12 z 14

Obecná knižnica Vištuk, Obecná knižnica Bzovík, Obecná knižnica Stuľany, Miestna ľudová knižnica Čabiny, Obecná knižnica Rejdová, Obecná knižnica Bajany, Obecná knižnica Hrádok, Obecná knižnica Sazdice, Obecná knižnica Ďurčiná, Obecná knižnica Kružlová, knižnica, Obecná knižnica Beckov, Obecná knižnica Fačkov, Obecná knižnica Bretka, Obecná knižnica Močiar, Obecná knižnica Kobyly, Obecná knižnica Čekovce, Obecná knižnica Lehota, Obecná knižnica Novoť, Obecná knižnica Zvončín, Obecná knižnica Duplín, knižnica, Obecná knižnica Padáň, Obecná knižnica Konská, Obecná knižnica Hiadeľ, Obecná knižnica Lupoč, Obecná knižnica Bátovce, Obecná knižnica Brehy, knižnica, Obecná knižnica Budiná, Miestna ľudová knižnica Cigeľ, Obecná knižnica Smolník, Obecná knižnica Dubinné, Obecná knižnica Buková, Obecná knižnica Divina, Obecná knižnica Boldog, knižnica, Miestna ľudová knižnica Vojany, Obecná knižnica Osikov, Obecná knižnica Trstín, Obecná knižnica Kožany, Obecná knižnica Borová, Obecná knižnica Brezov, Miestna knižnica Farná, Obecná knižnica Šávoľ, Obecná knižnica Vyhne, Obecná knižnica Jovsa, Obecná knižnica Krivá, Obecná knižnica Dulov, Obecná knižnica Kečovo, Obecná knižnica Melek, Obecná knižnica Hrhov, Obecná knižnica Marhaň, Obecná knižnica Smilno, Obecná knižnica Lodno, Obecná knižnica Lontov, Obecná knižnica Kyjov, Obecná knižnica Ilija, Obecná kniznica akademika J. Hronca Gočovo, Obecná knižnica Vinné

Knižnica, Slovensko:, 13 z 14

Obecná knižnica Lascov, Obecná knižnica Ratka, Obecná knižnica Naháč, Obecná knižnica Lesné, Obecná knižnica Tuhár, Obecná knižnica Rudná, Obecná knižnica Lubina, Obecná knižnica Praha, Obecná knižnica Babín, Obecná knižnica Bajč, Obecná knižnica Lúka, Obecná knižnica Dekýš, Obecná knižnica Volice, Obecná knižnica Šiba, Obecná knižnica Litava, Obecná knižnica Baloň, Obecná knižnica Oľšavce, Obecná knižnica Snakov, Obecná knižnica Reca, Obecná knižnica Mojš, Obecná knižnica Tarnov, Obecná knižnica Beluj, Obecná knižnica Paňa, Obecná knižnica Hažín, knižnica, Ľudová knižnica Baka, Obecná knižnica Klokoč, Obecná knižnica Kučín, Obecná knižnica Zbehy, Obecná knižnica Zlaté, Obecná knižnica Ozdín, Obecná knižnica Lukov, Obecná knižnica Dravce, Obecná knižnica Trpín, Obecná knižnica Soboš, Miestna ľudová knižnica Pažiť, Obecná knižnica Tupá, Obecná knižnica, Obecná knižnica Ruská, Obecná knižnica Tŕnie, knižnica, Obecná knižnica Bôrka, Obecná knižnica Kurov, Obecná knižnica Mýtna, Obecná knižnica Lula, Miestna ľudová knižnica Prša, Obecná knižnica Turá, Obecná knižnica Tajná, Obecná knižnica Kľače, Obecná knižnica Keť, Miestna knižnica Sap, Knižnica, Obecná knižnica Kľak, Obecná knižnica Dlhá, Obecná knižnica Lipovec, Obecná knižnica Opoj, Obecná knižnica Hybe, Obecná knižnica Pleš, Obecná knižnica Čab, knižnica

Knižnica, Slovensko:, 14 z 14

Obecná knižnica, Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta - Ústredná knižnica, Obecná knižnica, knižnica, knižnica, Univerzitná knižnica, knižnica, knižnica, Mestská knižnica, knižnica, Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre, Knižnica, Knižnica, Library, knižnica, Obecná knižnica Svederník, Knižnica, knižnica, knižnica, Obecná knižnica, Mestská knižnica, knižnica, Obecná knižnica, Obecná knižnica, knižnica, knižnica

knižnica inde

Západné Slovensko (295x), Stredné Slovensko (217x), Východné Slovensko (200x), Banskobystrický kraj (135x), Prešovský kraj (129x), Bratislavský kraj (122x), Žilinský kraj (113x), Nitriansky kraj (109x), Bratislava (96x), Trnavský kraj (95x), Trenčiansky kraj (88x), Košický kraj (86x), Malé Karpaty (83x), okres Levice (49x), okres Bratislava I (49x), Staré Mesto (49x), okres Bardejov (44x), okres Bratislava V (40x), okres Žilina (36x), Liptov (35x), okres Liptovský Mikuláš (33x), okres Bratislava II (33x), Liptovská kotlina (33x), Gemer (32x), Spiš (32x), okres Trnava (31x), okres Nitra (28x), okres Lučenec (26x), Petržalka (26x), Ružinov (25x)

Podobné, Slovensko:

4421x volny-cas, 1338x park, 967x záhrada, 877x knižnica, 324x múzeum, 205x kultúrny dom, 193x miesto na uviazanie psov, 136x kino, 128x galéria, 122x divadlo, 103x nočný podnik, 14x zábavný park, 13x escape room, 1x hackerspace
Hľadáme kniznica, OSM tagy: amenity = 'library'.

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://www.oma.sk/volny-cas/kniznica

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.