Cesta: OMA » voľný čas » knižnica

Knižnica, Slovensko

Knižnica v Slovensko

V Slovensko sa nachádza 810 kusov knižnica.

Knižnica, Slovensko:, 1 z 14

Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied, Staromestská knižnica - Centrálne pracovisko - Blumentálska, Mestská knižnica Ľ. V. Riznera, Slovenská národná knižnica, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Vavilovova 24, Mestská knižnica v Bratislave - Úsek literatúry pre deti a mládež, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Gemerská knižnica P. Dobšinského, Mestská knižnica v Bratislave - Oddelenie hudobnej a umenovednej literatúry, Miestna knižnica Lamač, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Furdekova, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Haanova, Univerzitná knižnica v Bratislave, Staromestská knižnica, Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene, Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave - pobočka JUH, Mestská knižnica v Bratislave - Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Dudova, Slovenská pedagogická knižnica, Mestská knižnica v Bratislave - Oddelenie náučnej literatúry, Centrum vedecko-technických informácií SR, Mestská knižnica v Bratislave - Oddelenie pre nevidiacich a slabozrakých, Miestna knižnica Karlova Ves, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Vavilovova 26, Staromestská knižnica - Západný rad, Slovenská lekárska knižnica, Staromestská knižnica - Záhrebská, Staromestská knižnica - Karadžičova, Staromestská knižnica - Panenská, Obecná knižnica Bratislava - Záhorská Bystrica, Knižnica Ústredia ľudovej umeleckej výroby v Bratislave, Mestská knižnica - úsek odbornej literatúry, Miestna knižnica Dúbravka, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Vyšehradská, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Turnianska, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Prokofievova, Miestna knižnica Devínska Nová Ves, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Rovniankova, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Lietavská, Podtatranská knižnica, Mestská knižnica v Bratislave - Letná čitáreň u Červeného raka, Kysucká knižnica, Obecná knižnica Sološnica, Centrum informatiky, dokumentácie a knižnica - BIBIANA, Knižnica Sira Karla Poppera, Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre - Sekretariát, knižnica, Knižnica Ružinov - Riaditeľstvo, Knižnica Mateja Hrebendu, Knižnica Ružinov - Tomášikova, Knižnica Ružinov - Ústredná knižnica KR - Miletičova, Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta - Akademická knižnica, Miestna knižnica Rača, Knižnica Ružinov - Na úvrati, Miestna knižnica Vajnory, Knižnica Ružinov - Bachova, Miestna knižnica Čunovo, Knižnica Bratislava - Nové Mesto, Pobočka Kutuzovova, Knižnica ÚĽUV pri Regionálnom centre remesiel ÚĽUV Košice, Univerzita Komenského v Bratislave, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovenská fakulta - Knižnica

Knižnica, Slovensko:, 2 z 14

Knižnica Bratislava - Nové Mesto, Centrálna knižnica, Mestská knižnica, Knižnica Bratislava - Nové Mesto, Pobočka Stromová, Staromestská knižnica - Letná čitáreň Medická, Univerzita Komenského - Akademická knižnica, Univerzitná knižnica v Bratislave, Knižnica a informačné centrum, Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu - Knižnica, Archív Univerzity Komenského, Obecná knižnica Budmerice, Miestna knižnica Devín, Akademická knižnica VŠVU, Hornonitrianska knižnica v Prievidzi, Slovenská chemická knižnica, Knižnica Slovenského filmového ústavu, Knižnica a informačné stredisko, Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied - Knižnica, Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta - Ústredná knižnica, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry - Knižnica, Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho, Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta - Ústredná knižnica, Little Free Library, Knižnica Bratislava - Nové Mesto, Pobočka Jeséniova, Knižnica Divadelného ústavu, Miestna knižnica Jarovce, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave - Knižnica, Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta - Knižnica, Mestská knižnica Dubnica nad Váhom, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky - Knižnica, Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči, Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta - Akademická knižnica, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií - Slovenská informatická knižnica, České centrum, Obecná knižnica G. Kolinoviča Šenkvice, Miestna knižnica Vrakuňa, Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu - Knižnica, Mestská knižnica Sliač, Mestské kultúrne centrum - Knižnica v Hlohovci, Knižnica Karola Antona Medveckého, LitPark, Miestna knižnica Podunajské Biskupice - Biskupická, Právnická fakulta - Knižnica, Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave - Akademická knižnica, Paneurópska vysoká škola - Akademická knižnica PEVŠ, pobočka Petržalka, Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča - Levočská mestská knižnica, Krajská knižnica v Žiline, Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne, Mestská knižnica Handlová, Miestna knižnica Podunajské Biskupice - Latorická, Paneurópska vysoká škola - Akademická knižnica PEVŠ, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave - Univerzitná knižnica, Knižnica, Obecná knižnica Kátlovce, Tekovská knižnica v Leviciach, Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne, Vysoká škola manažmentu - Knižnica, Pobočka Bratislava, Akadémia policajného zboru v Bratislave - Knižnica Policajného zboru v Bratislave, Verejná knižnica Mikuláša Kováča, Poľský inštitút, Hornonitrianska knižnica

Knižnica, Slovensko:, 3 z 14

Slovenská pedagogická knižnica, Knižnica Ružinov - Knižnica a seniorské informačné centrum - Zimná, Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického, Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky Belopotockého v Liptovskom Mikuláši, Okresná knižnica Dávida Gutgesela, Podduklianska knižnica vo Svidníku, Obecná knižnica Trstená na Ostrove, Vysoká škola múzických umení v Bratislave - Ústredná knižnica a študijno-informačné stredisko, Knižnica v prírode, Verejná knižnica Jána Bocatia, Knižnica ÚĽUV pri regionálnom centre remesiel ÚĽUV Banská Bystrica, Knižnica sv. Kataríny, Mestská knižnica, Mestská knižnica mesta Piešťany, Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre, Ľubovnianska knižnica, Novohradská knižnica, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Mestská knižnica Giraltovce, Obecná knižnica Liptovský Ján, Obecná knižnica Domaňovce, Mestská knižnica Jána Johanidesa v Šali, Mestská knižnica Kristíny Royovej, Miestna ľudová knižnica Hrubý Šúr, Obecná knižnica Štítnik, Obecná knižnica Hliník nad Hronom, Štátna vedecká knižnica v Košiciach, Miestna ľudová knižnica Most pri Bratislave, Knižnica, Obecná knižnica Ivanka pri Dunaji, knižnica, Obecná knižnica, Verejná knižnica Jána Bocatia, Obecná knižinca, Mestská knižnica, Obecná knižnica Košecké Podhradie, Univerzitná knižnica UPJŠ, Obecná knižnica Nitrica, Obecná knižnica Horná Ves, Považská knižnica, Mestská Knižnica Michala Matunáka, knižnica, Knižnica H.Z., knižnica, Štátna vedecká knižnica, knižnica, Mestská knižnica v Novej Dubnici, Obecná knižnica Lúčnica nad Žitovou, Vihorlatská knižnica, Slovenská lesnícka a drevárska knižnica, Francúzsky inštitút, Miestna ľudová knižnica Čereňany, Štátna vedecká knižnica, knižnica, Mestské kultúrne stredisko - Mestská knižnica Veľký Meder, Knižnica Ľ. Štúra, Univerzitná knižnica, Obecná knižnica Mikušovce, Tríbečská knižnica v Topoľčanoch, Verejná knižnica Jána Bocatia

Knižnica, Slovensko:, 4 z 14

Centrum knižničných služieb a vedecko-technických informácií TU, Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií - Knižnica BISLA, Mestská knižnica, KIC TUKE, Mestská knižnica, Knižnica pre mládež - Západ, Knižnica Bratislava - Nové Mesto, Pobočka Nobelova, Mestská umelecká agentúra Partizánske, knižnica, Obecná knižnica Slovenská Ľupča, Mestská knižnica Krompachy, Obecná knižnica Trenčianske Bohuslavice, Obecná knižnica Zlatná na Ostrove, Mestské stredisko kultúry a športu p. o. - knižnica, Obecná knižnica Bernolákovo, Obecná knižnica Nová Dedina, Lyceálna knižnica, Knižnica Hudobného centra, knižnica, Obecná knižnica Dobrá Niva, Obecná knižnica Bohdanovce nad Trnavou, Obecná knižnica Medzibrodie nad Oravou, Obecná knižnica Ruská Voľa nad Popradom, Miestna knižnica Petržalka, Ambroseho 4, Mestská knižnica Zlaté Moravce, Obecná knižnica Križovany nad Dudváhom, knižnica, Verejná knižnica Michala Rešetku pobočka JUH, Mestská knižnica Kežmarok, Vykrik, Obecná knižnica Zbrojníky, Obecná knižnica Veľké Turovce, knižnica, Mestská knižnica, Verejná knižnica, Obecná knižnica Diviaky nad Nitricou, Obecná knižnica Zemianske Podhradie, Obecná knižnica Bánovce nad Ondavou, Obecná knižnica Slovenská Nová ves, Obecná knižnica Mníšek nad Popradom, Obecná knižnica Brhlovce, Univerzitná knižnica, Miestna knižnica Rusovce, Univerzitná knižnica TnUAD, Obecná knižnica Dubovany, knižnica, Obecná knižnica Topoľníky, Obecná knižnica Čachtice, Obecná knižnica Veľký Ďur, Štátna vedecká knižnica, Obecná knižnica Kráľovičove Kračany, Obecná knižnica Devičany, Obecná knižnica Liptovské Matiašovce, Knižnica, Miestna ľudová knižnica Horná Streda, Obecná knižnica Malý Lapáš, knižnica, Obecná knižnica Šarišské Jastrabie, Obecná knižnica Mníšek nad Hnilcom, Obecná knižnica Hričovské Podhradie

Knižnica, Slovensko:, 5 z 14

Mesto Trstená - Mestská knižnica, Knižnica, Obecná knižnica Šiatorská Bukovinka, Obecná knižnica Jabloňovce, Obecná knižnica Plešivec, Obecná knižnica Turany nad Ondavou, Miestna ľudová knižnica Kúty, Obecná knižnica Trnava pri Laborci, Obecná knižnica Kočovce, Obecná knižnica Rudnianska Lehota, Mestská knižnica v Leopoldove, Nezábudka, Obecná knižnica Hontianske Trsťany, Knižnica pre mládež mesta Košice, Mestská knižnica Michala Chrásteka, Obecná knižnica Lehôtka pod Brehmi, knižnica, Obecná knižnica Fiľakovské Kováče, knižnica, knižnica, Miestna knižnica Radvaň nad Dunajom, Obecná knižnica Liptovský Trnovec, Mestská knižnica v Gelnici, Obecná knižnica Moravské Lieskové, knižnica, Obecná knižnica Liptovská Porúbka, Obecná knižnica Vojka nad Dunajom, Obecná knižnica Hontianska Vrbica, Obecná knižnica Tekovská Breznica, Obecná knižnica Hontianske Tesáre, Knižnica Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Obecná knižnica Veľké Kozmálovce, Obecná knižnica Blatná na Ostrove, Obecná knižnica Starý Tekov, Obecná knižnica Terany, Obecná knižnica Hontianske Nemce, Obecná knižnica Silická Jablonica, Obecná knižnica Volkovce, Obecná knižnica Bartošova Lehôtka, Obecná knižnica Rabča, Obecná knižnica Kráľová nad Váhom, Obecná knižnica Lovčica - Trubín, Obecná knižnica Breznička, Obecná knižnica Kysucký Lieskovec, Obecná knižnica Čabrdský Vrbovok, Obecná knižnica Oravská Jasenica, Obecná knižnica Krškany, Obecná knižnica Železná Breznica, Obecná knižnica Trnovec nad Váhom, Caplovicova kniznica, Obecná knižnica Horné Otrokovice, Obecná knižnica Hronské Kľačany, Obecná knižnica Dulovce, Obecná knižnica Dolné Trhovište, Obecná knižnica Malinovo, Miestna ľudová knižnica Veľké Kršteňany, Obecná knižnica Liptovská Kokava, Obecná knižnica Nezbudská Lúčka, knižnica, Obecná knižnica Dolné Obdokovce

Knižnica, Slovensko:, 6 z 14

Mestská knižnica v Stropkove, Obecná knižnica Tŕnie, Obecná knižnica Rudno nad Hronom, Obecná knižnica Stará Kremnička, knižnica, Obecná knižnica Hôrka nad Váhom, Obecná knižnica Kamienka, Obecná knižnica Liptovský Peter, Obecná knižnica Liptovský Ondrej, Miestna ľudová knižnica Radošovce, Knižnica, Obecná knižnica Hradište, Obecná knižnica Ipeľský Sokolec, Obecná knižnica Šútovce, Obecná knižnica Dolné Zelenice, Obecná knižnica Gerlachov, knižnica, Obecná knižnica Dlhá nad Váhom, Obecná knižnica Brezovica, Miestna ľudová knižnica Janíky, Obecná knižnica Malé Kršteňany, Obecná knižnica Červený Kláštor, knižnica, Miestna ľudová knižnica Banský Studenec, Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky - Knižničné a edičné centrum, Obecná knižnica Oravské Veselé, Obecná knižnica Ľubeľa, Obecná knižnica Vrbová nad Váhom, Obecná knižnica Margecany, Obecná knižnica Podhorie, Obecná knižnica Veľká nad Ipľom, Obecná knižnica Horné Trhovište, Obecná knižnica Nový Tekov, Obecná knižnica Kováčová, Obecná knižnica Dolné Otrokovce, Obecná knižnica Šarovce, Obecná knižnica Nemcovce, Obecná knižnica Vyšný Mirošov, Obecná knižnica, Obecná knižnica Paština Závada, Miestna ľudová knižnica, Obecná knižnica Klokočov, Obecná knižnica Dolné Orešany, Obecná knižnica Bodzianske Lúky, Obecná knižnica Nižná, Obecná knižnica Horné Orešany, Obecná knižnica Orechová Potôň, Obecná knižnica Horný Vadičov, Obecná knižnica Kvačany, Obecná knižnica Dolný Harmanec, Miestna knižnica pri OcÚ Brezany, Obecná knižnica Dolné Mladonice, Obecná knižnica Kotrčiná Lúčka, Obecná knižnica Horovce, Obecná knižnica Oreské, Obecná knižnica Horné Turovce, Obecná knižnica Dolný Vadičov, Mestská knižnica vo Vrbovom, Obecná knižnica Červený Kameň, Miestne kultúrne stredisko - Knižnica Nesvady

Knižnica, Slovensko:, 7 z 14

Obecná knižnica Veterná Poruba, Obecná knižnica, Obecná knižnica Hankovce, Obecná knižnica Horný Hričov, Obecná knižnica Veľké Dravce, Obecná knižnica Liptovská Anna, Obecná knižnica Dúbrava, Obecná knižnica Veľké Uherce, Obecná knižnica Drženice, Mestská knižnica Lipany, Obecná knižnica Višňové, Obecná knižnica Veľký Lipník, Obecná knižnica Konská, Obecná knižnica Kanianka, Obecná knižnica Krajná Bystrá, Obecná knižnica Častá, knižnica, Turčianska knižnica, Knižnica Kolkočina, Štátna vedecká knižnica, Obecná knižnica Jalovec, Obecná knižnica Dubové, Obecná knižnica Horné Dubové, knižnica, Obecná knižnica Rajecká Lesná, Obecná knižnica Dolné Srnie, Mestská knižnica, Tekovská Knižnica - Beletria, Obecná knižnica Ipeľské Úľany, Obecná knižnica, Obecná knižnica Banská Belá, Obecná knižnica Kostolná Ves, Obecná knižnica Hrachovište, Obecná knižnica, Obecná knižnica Jakubova Voľa, Obecná knižnica Veľká Čierna, Obecná knižnica Lúčky, Obecná knižnica Veľké Rovné, Obecná knižnica Hrušov, Obecná knižnica Hrubá Borša, Obecná knižnica Veľká Čausa, Obecná knižnica Žiar, Obecná knižnica Nová Bošáca, Knižnica Vyšná Slaná, Obecná knižnica Prestavlky, Obecná knižnica Červená Voda, Knižnica Pavla Jozefa Šafárika Kobeliarovo, Obecná knižnica Nižná, Obecná knižnica Zákamenné, Obecná knižnica Lúčka, Miestna knižnica pri OcÚ Kolárovice, Obecná knižnica Kozí Vrbovok, Knižnica P.O. Hviezdoslava, Obecná knižnica Pozdišovce, Obecná knižnica Starý Hrádok, Obecná knižnica Svätý Anton, Obecná knižnica Eleny Čepčekovej Dolná Ždaňa, Obecná knižnica Krásny Brod, Obecná knižnica Ostrý Grúň, Obecná knižnica Slavošovce

Knižnica, Slovensko:, 8 z 14

Obecná knižnica Malý Cetín, Obecná knižnica Lúčka, Hornozemplínska knižnica, Obecná knižnica Malé Borové, Miestna ľudová knižnica Horné Hámre, Obecná knižnica Dolné Dubové, Obecná knižnica Malá Čierna, Obecná knižnica Veľká Lesná, Obecná knižnica Kračúnovce, Obecná knižnica Malá Čausa, Obecná knižnica Bellova Ves, Obecná knižnica Horný Badín, Obecná knižnica Fraňa Kráľa Uhorská Ves, Obecná knižnica Svätý Kríž, Obecná knižnica Staré Hory, Obecná knižnica Abrahámovce, Městská knihovna, Obecná knižnica Horný Bar, Obecná knižnica Podlužany, Knižnica, internet, Obecná knižnica Kochanovce, Obecná knižnica Nové Sady, Obecná knižnica Choňkovce, Obecná knižnica Chlebnice, Obecná knižnica Pohranice, Obecná knižnica Štiavnik, Obecná knižnica Hostie, Obecná knižnica Ochodnica, Obecná knižnica Slavkovce, Obecná knižnica Haligovce, Obecná knižnica Dlhé Pole, Obecná knižnica Majcichov, Obecná knižnica Alekšince, Obecná knižnica Čakanovce, Obecná knižnica Podkonice, Obecná knižnica Častkovce, Obecná knižnica Krušetnica, Obecná knižnica Podhorie, Obecná knižnica Nižná Voľa, Obecná knižnica Podrečany, Obecná knižnica Trebeľovce, Obecná knižnica Nemčiňany, Obecná knižnica Bajerovce, Obecná knižnica Trhovište, Obecná knižnica Pastuchov, knižnica, Obecná knižnica Vyšná Voľa, Obecná knižnica Kozárovce, Obecná knižnica Demandice, Obecná knižnica Báb, Obecná knižnica Hubošovce, Obecná knižnica Vyšná Boca, Obecná knižnica Beňadiková, Obecná knižnica Golianovo, Obecná knižnica Korytárky, Mestská knižnica, Obecná knižnica Kálnica, Obecná knižnica Plášťovce, Obecná knižnica Malženice, Obecná knižnica Čeľadice

Knižnica, Slovensko:, 9 z 14

Obecná knižnica Siladice, Miestna ľudová knižnica Merašice, Miestna ľudová knižnica Malinová, Obecná knižnica Kocurany, Obecná knižnica Jarovnice, Obecná knižnica Hrabovec, Obecná knižnica Čaradice, Obecná knižnica Hniezdne, Obecná knižnica Moštenica, Obecná knižnica Jakubovany, Obecná knižnica Rudinská, Obecná knižnica Babindol, Obecná knižnica Kotešová, Obecná knižnica Radzovce, Obecná knižnica Voderady, Obecná knižnica Kluknava, Obecná knižnica Dolný Seč, Obecná knižnica Ostrá Lúka, Obecná knižnica Budkovce, Obecná knižnica Považany, Obecná knižnica Jasenová, Obecná knižnica Rokytovce, Obecná knižnica Liešťany, Obecná knižnica Trakovice, Obecná knižnica Jakubany, knižnica, Obecná knižnica Halič, Obecná knižnica Píla, Obecná knižnica Slavnica, Obecná knižnica Richvald, Miestna knižnica Hvozdnica, Obecná knižnica Dúbravica, Obecná knižnica Petrovice, Obecná knižnica Horná Ves, Obecná knižnica Kameničná, Obecná knižnica Povrazník, Záhorská knižnica, Obecná knižnica Chmeľová, Obecná knižnica Kamenica, Miestna ľudová knižnica Poluvsie, Obecná knižnica Jablonec, Obecná knižnica Východná, Obecná knižnica Nižná Boca, Obecná knižnica Čerín, Obecná knižnica Počúvadlo, Obecná knižnica Bobrovec, Obecná knižnica Rišňovce, Obecná knižnica Buclovany, Obecná knižnica Čičarovce, knižnica, knižnica, Obecná knižnica Hrabičov, Obecná knižnica Zliechov, Obecná knižnica Mudroňovo, Obecná knižnica Vavrišovo, knižnica, Obecná knižnica Istebné, Obecná knižnica Markuška, Obecná knižnica Kolačkov, Obecná knižnica Malčice

Knižnica, Slovensko:, 10 z 14

Obecná knižnica Hatalov, Obecná knižnica Malužiná, Obecná knižnica Beňadovo, Obecná knižnica Rohovce, Obecná knižnica Modrová, Obecná knižnica Repište, Miestna ľudová knižnica Vaďovce, Obecná knižnica Podhoroď, Obecná knižnica Drienica, Obecná knižnica, Obecná knižnica Boleráz, Obecná knižnica Vlčkovce, Obecná knižnica Ťapešovo, Obecná knižnica Orovnica, Obecná knižnica Kurimany, Obecná knižnica Hrišovce, Obecná knižnica Hajtovka, Obecná knižnica Lučatín, Obecná knižnica Bohúňovo, Obecná knižnica Bíňovce, Obecná knižnica Rakovčík, Obecná knižnica Kolačno, Obecná knižnica Brodzany, Obecná knižnica Bogliarka, Obecná knižnica Pečenice, Obecná knižnica Senohrad, Obecná knižnica Predmier, Obecná knižnica Vavrečka, Obecná knižnica Hosťová, Obecná knižnica Hraničné, Obecná knižnica Divinka s pobočkou v Lalinku, Obecná knižnica Borovce, Obecná knižnica Bielovce, Obecná knižnica Hertník, Obecná knižnica Jalšové, Knižnica A.H.Škultétyho, Obecná knižnica Krivoklát, Obecná knižnica Prenčov, Obecná knižnica Nesluša, Obecná knižnica Krasňany, Obecná knižnica Čertižné, Obecná knižnica Jarabina, Obecná knižnica Hrabské, Obecná knižnica Dúbravy, Obecná knižnica Gaboltov, Obecná knižnica Snežnica, Obecná knižnica Rokytov, Obecná knižnica, Obecná knižnica Pobedim, Obecná knižnica Žlkovce, Obecná knižnica Galovany, Obecná knižnica Stráňany, Obecná knižnica Medovarce, Obecná knižnica Martovce, Obecná knižnica Slatina, Obecná knižnica Drženice, Obecná knižnica Kosorín, Obecná knižnica Ižipovce, Obecná knižnica Vislanka, Obecná knižnica Okrúhle

Knižnica, Slovensko:, 11 z 14

Obecná knižnica Šurianky, Obecná knižnica Lazisko, Obecná knižnica Lietava, Obecná knižnica Pitelová, Obecná knižnica Kubáňovo, Obecná knižnica Hosťovce, Obecná knižnica Kalnište, Obecná knižnica Kružlov, Miestna ľudová knižnica Bzenica, Obecná knižnica Lošonec, Obecná knižnica Belina, Obecná knižnica Ratkovce, Obecná knižnica Čamovce, Obecná knižnica Jasenové, Obecná knižnica Mašková, Obecná knižnica Rudina, Obecná knižnica Janovce, Miestna ľudová knižnica Juraja Fándlyho, Obecná knižnica Prochot, Obecná knižnica Ladzany, Obecná knižnica Bukovce, Obecná knižnica Smrečany, Obecná knižnica Žikava, Obecná knižnica Drnava, knižnica, Obecná knižnica Lopúchov, Obecná knižnica Šambron, Obecná knižnica Lysica, Obecná knižnica Bodíky, Obecná knižnica Čajkov, Obecná knižnica Čoltovo, Obecná knižnica Hromoš, Obecná knižnica Kľačno, Obecná knižnica Košolná, Obecná knižnica Tročany, Obecná knižnica Tuchyňa, Obecná knižnica Ružiná, Obecná knižnica Bežovce, Miestna ľudová knižnica Stráža, Obecná knižnica Žihárec, Obecná knižnica Bošáca, Obecná knižnica Rumanová, Obecná knižnica Ochtiná, Miestna ľudová knižnica, Obecná knižnica Dobroč, Obecná knižnica Pinciná, Knižnica, Obecná knižnica Povina, Obecná knižnica Nevoľné, Obecná knižnica Ďurková, Obecná knižnica Čenkovce, Obecná knižnica Rejdová, Obecná knižnica Bajany, Miestna ľudová knižnica Čabiny, Obecná knižnica Ďurčiná, Obecná knižnica Hrkovce, Obecná knižnica Ražňany, Obecná knižnica Jamník, Knižnica, Obecná knižnica Bzovík

Knižnica, Slovensko:, 12 z 14

Obecná knižnica Bučany, Obecná knižnica Kunerad, Obecná knižnica Tročany, Obecná knižnica Výrava, knižnica, Obecná knižnica Cerovo, Obecná knižnica Vištuk, Obecná knižnica Jakovany, Obecná knižnica Prašník, Obecná knižnica Sazdice, Obecná knižnica Hrádok, Obecná knižnica Beckov, Obecná knižnica Kružlová, Obecná knižnica Stuľany, Obecná knižnica Konská, Miestna ľudová knižnica Vojany, Obecná knižnica Močiar, Obecná knižnica Zvončín, Obecná knižnica Kožany, knižnica, Obecná knižnica Duplín, Obecná knižnica Bretka, Obecná knižnica Dubinné, Obecná knižnica Smolník, Obecná knižnica Budiná, knižnica, Obecná knižnica Boldog, Obecná knižnica Novoť, Obecná knižnica Borová, Obecná knižnica Fačkov, Obecná knižnica Divina, Miestna ľudová knižnica Cigeľ, Obecná knižnica Lupoč, knižnica, Obecná knižnica Padáň, Obecná knižnica Trstín, Obecná knižnica Buková, Obecná knižnica Bátovce, Obecná knižnica Hiadeľ, Obecná knižnica Lehota, Obecná knižnica Kobyly, Obecná knižnica Brehy, Obecná knižnica Osikov, Obecná knižnica Čekovce, Obecná knižnica Jovsa, Obecná knižnica Hrhov, Obecná knižnica Kečovo, Obecná knižnica Kyjov, Obecná knižnica Brezov, Obecná knižnica Krivá, Obecná knižnica Dulov, Obecná knižnica Lascov, Obecná knižnica Ilija, Obecná knižnica Smilno, Miestna knižnica Farná, Obecná kniznica akademika J. Hronca Gočovo, Obecná knižnica Marhaň, Obecná knižnica Vinné, Obecná knižnica Lontov, Obecná knižnica Ratka

Knižnica, Slovensko:, 13 z 14

Obecná knižnica Vyhne, Obecná knižnica Šávoľ, Obecná knižnica Melek, Obecná knižnica Lodno, Obecná knižnica Klokoč, Obecná knižnica Tarnov, Obecná knižnica Dekýš, Obecná knižnica Tuhár, Obecná knižnica Lesné, Obecná knižnica Lúka, Obecná knižnica Hažín, Obecná knižnica Babín, Obecná knižnica Beluj, Obecná knižnica Litava, Obecná knižnica Rudná, Obecná knižnica Bajč, Obecná knižnica Šiba, Obecná knižnica Naháč, Ľudová knižnica Baka, Obecná knižnica Reca, Obecná knižnica Mojš, Obecná knižnica Oľšavce, Obecná knižnica Kučín, Obecná knižnica Lubina, Obecná knižnica Volice, Obecná knižnica Snakov, Obecná knižnica Paňa, knižnica, Obecná knižnica Praha, Obecná knižnica Baloň, Obecná knižnica Soboš, Obecná knižnica Dravce, Obecná knižnica Lukov, Obecná knižnica Ozdín, Obecná knižnica Ruská, Obecná knižnica Zbehy, Obecná knižnica Zlaté, Obecná knižnica, Miestna ľudová knižnica Pažiť, Obecná knižnica Trpín, Obecná knižnica Tupá, Obecná knižnica Bôrka, Obecná knižnica Lula, Miestna ľudová knižnica Prša, Obecná knižnica Kurov, Obecná knižnica Mýtna, knižnica, Obecná knižnica Tŕnie, Obecná knižnica Turá, Obecná knižnica Keť, Obecná knižnica Kľače, Obecná knižnica Tajná, Obecná knižnica Kľak, Obecná knižnica Dlhá, Obecná knižnica Lipovec, Obecná knižnica Opoj, Miestna knižnica Sap, Knižnica, Obecná knižnica Hybe, Obecná knižnica Pleš

Knižnica, Slovensko:, 14 z 14

Obecná knižnica Čab, knižnica, Obecná knižnica, Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta - Ústredná knižnica, Obecná knižnica, knižnica, knižnica, Univerzitná knižnica, knižnica, knižnica, Mestská knižnica, knižnica, Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre, Knižnica, Knižnica, knižnica, Library, Obecná knižnica, Obecná knižnica Svederník, knižnica, Knižnica, Obecná knižnica, knižnica, knižnica, Obecná knižnica, knižnica, Mestská knižnica, Obecná knižnica, knižnica, knižnica

knižnica inde

Západné Slovensko (296x), Stredné Slovensko (217x), Východné Slovensko (199x), Banskobystrický kraj (134x), Prešovský kraj (128x), Bratislavský kraj (127x), Žilinský kraj (113x), Nitriansky kraj (111x), Bratislava (101x), Trnavský kraj (94x), Trenčiansky kraj (88x), Malé Karpaty (87x), Košický kraj (86x), okres Bratislava I (53x), Staré Mesto (53x), okres Levice (49x), okres Bardejov (44x), okres Bratislava V (43x), okres Žilina (36x), Liptov (35x), okres Bratislava II (34x), okres Liptovský Mikuláš (33x), Liptovská kotlina (33x), Gemer (32x), okres Trnava (31x), Spiš (31x), okres Nitra (29x), Petržalka (27x), Ružinov (26x), okres Bratislava III (26x)

Podobné, Slovensko:

4391x volny-cas, 1316x park, 961x záhrada, 881x knižnica, 323x múzeum, 203x kultúrny dom, 192x miesto na uviazanie psov, 137x kino, 126x galéria, 122x divadlo, 103x nočný podnik, 14x zábavný park, 12x escape room, 1x hackerspace
Hľadáme kniznica, OSM tagy: amenity = 'library'.

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://www.oma.sk/volny-cas/kniznica

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.