Cesta: OMA » voľný čas » knižnica

Knižnica, Slovensko

Knižnica v Slovensko

V Slovensko sa nachádza 994 kusov knižnica.

Knižnica, Slovensko:, 1 z 17

Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied, Staromestská knižnica - Centrálne pracovisko - Blumentálska, Mestská knižnica Ľ. V. Riznera, Slovenská národná knižnica, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Vavilovova 24, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Mestská knižnica v Bratislave - Úsek literatúry pre deti a mládež, Gemerská knižnica P. Dobšinského, Miestna knižnica Lamač, Univerzitná knižnica v Bratislave, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Furdekova, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Haanova, Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene, Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave - pobočka JUH, Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou, Mestská knižnica v Bratislave - Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry, Slovenská pedagogická knižnica, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Dudova, Mestská knižnica v Bratislave - Letná čitáreň u Červeného raka, Mestská knižnica v Bratislave - Oddelenie hudobnej a umenovednej literatúry, Mestská knižnica v Bratislave - Oddelenie náučnej literatúry, Centrum vedecko-technických informácií SR, Knižnica Ružinov - Na úvrati, Mestská knižnica v Bratislave - Oddelenie pre nevidiacich a slabozrakých, Kysucká knižnica v Čadci, Miestna knižnica Karlova Ves, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Vavilovova 26, Staromestská knižnica - Západný rad, Staromestská knižnica - Záhrebská, Slovenská lekárska knižnica, Staromestská knižnica - Karadžičova, Staromestská knižnica - Panenská, Mestská knižnica Michala Matunáka, Obecná knižnica Bratislava - Záhorská Bystrica, Knižnica Ústredia ľudovej umeleckej výroby v Bratislave, Miestna knižnica Dúbravka, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Vyšehradská, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Prokofievova, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Rovniankova, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Lietavská, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Turnianska, Miestna knižnica Devínska Nová Ves, Podtatranská knižnica, Obecná knižnica Sološnica, Centrum informatiky, dokumentácie a knižnica - BIBIANA, Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho, Knižnica Sira Karla Poppera, Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre - Sekretariát, knižnica, Knižnica Ružinov - Riaditeľstvo, Univerzita Komenského - Akademická knižnica, Knižnica Ružinov - Tomášikova, Knižnica Ružinov - Ústredná knižnica KR - Miletičova, Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta - Akademická knižnica, Miestna knižnica Rača, Miestna knižnica Vajnory, Knižnica Ružinov - Bachova, Miestna knižnica Čunovo, Staromestská knižnica - Letná čitáreň Medická, Považská knižnica v Považskej Bystrici

Knižnica, Slovensko:, 2 z 17

Knižnica ÚĽUV pri Regionálnom centre remesiel ÚĽUV Košice, Knižnica Bratislava - Nové Mesto, Pobočka Kutuzovova, Univerzita Komenského v Bratislave, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovenská fakulta - Knižnica, Knižnica Bratislava - Nové Mesto, Centrálna knižnica, Mestská knižnica, Knižnica Bratislava - Nové Mesto, Pobočka Stromová, Knižnica Mateja Hrebendu, Knižnica a informačné centrum, Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu - Knižnica, Archív Univerzity Komenského, Poľský inštitút, Obecná knižnica Budmerice, Tríbečská knižnica v Topoľčanoch, Miestna knižnica Devín, Akademická knižnica VŠVU, Hornonitrianska knižnica v Prievidzi, Knižnica Slovenského filmového ústavu, Slovenská chemická knižnica, Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied - Knižnica, Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta - Ústredná knižnica, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry - Knižnica, Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta - Ústredná knižnica, Knižnica Divadelného ústavu, Knižnica Bratislava - Nové Mesto, Pobočka Jeséniova, Miestna knižnica Jarovce, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave - Knižnica, Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta - Knižnica, Mestská knižnica Dubnica nad Váhom, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky - Knižnica, Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči, Knižnica a informačné stredisko, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií - Slovenská informatická knižnica, Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta - Akademická knižnica, Obecná knižnica G. Kolinoviča Šenkvice, Miestna knižnica Vrakuňa, Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu - Knižnica, Mestská knižnica Sliač, Mestské kultúrne centrum - Knižnica v Hlohovci, Knižnica, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave - Univerzitná knižnica, Spišská knižnica v Spišskej Novej Vsi, Knižnica Karola Antona Medveckého, LitPark, Miestna knižnica Podunajské Biskupice - Biskupická, Mestská knižnica Krompachy, Právnická fakulta - Knižnica, Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave - Akademická knižnica, Paneurópska vysoká škola - Akademická knižnica PEVŠ, pobočka Petržalka, Krajská knižnica v Žiline, Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne, Miestna knižnica Podunajské Biskupice - Latorická, Mestská knižnica Handlová, Paneurópska vysoká škola - Akademická knižnica PEVŠ, Galantská knižnica, Obecná knižnica Kátlovce, Tekovská knižnica v Leviciach, Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča - Levočská mestská knižnica, Vysoká škola manažmentu - Knižnica, Pobočka Bratislava, Akadémia policajného zboru v Bratislave - Knižnica Policajného zboru v Bratislave, Verejná knižnica Mikuláša Kováča

Knižnica, Slovensko:, 3 z 17

Hornonitrianska knižnica, Knižnica Ružinov - Knižnica a seniorské informačné centrum - Zimná, Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického, Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky Belopotockého v Liptovskom Mikuláši, Obecná knižnica Trstená na Ostrove, Podduklianska knižnica vo Svidníku, Okresná knižnica Dávida Gutgesela, Vysoká škola múzických umení v Bratislave - Ústredná knižnica a študijno-informačné stredisko, Mestské centrum kultúry Malacky - Knižnica, Verejná knižnica Jána Bocatia, Knižnica ÚĽUV pri regionálnom centre remesiel ÚĽUV Banská Bystrica, Knižnica sv. Kataríny, Mestská knižnica mesta Piešťany, Mestská knižnica, Mestská knižnica Spišské Vlachy, Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre, Ľubovnianska knižnica, Novohradská knižnica, Mestslá knižnica Ružomberok, Mestská knižnica Giraltovce, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Obecná knižnica Liptovský Ján, Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne, Obecná knižnica Domaňovce, Mestská knižnica Jána Johanidesa v Šali, Mestská knižnica Kristíny Royovej, Miestna ľudová knižnica Hrubý Šúr, Obecná knižnica Svrčinovec, Obecná knižnica Hliník nad Hronom, Obecná knižnica Štítnik, Štátna vedecká knižnica v Košiciach, Miestna ľudová knižnica Most pri Bratislave, Knižnica, Obecná knižnica Ivanka pri Dunaji, knižnica, Obecná knižnica Gajary, Obecná knižinca, Univerzitná knižnica, Verejná knižnica Jána Bocatia, Mestská knižnica, Obecná knižnica Košecké Podhradie, Knižnica, knižnica, Obecná knižnica Nitrica, Obecná knižnica Oščadnica, Univerzitná knižnica UPJŠ, Obecná knižnica Horná Ves, knižnica, Mestská knižnica Ľ. Štúra, Knižnica pre mládež mesta Košice, Mestská knižnica v Brezovej pod Bradlom, knižnica, Štátna vedecká knižnica, Knižnica H.Z., knižnica, Obecná knižnica Trenčianske Stankovce, knižnica, Mestská knižnica v Novej Dubnici, Mestká knižnica, Francúzsky inštitút

Knižnica, Slovensko:, 4 z 17

Slovenská lesnícka a drevárska knižnica, Miestna ľudová knižnica Čereňany, Vihorlatská knižnica, Obecná knižnica Lúčnica nad Žitovou, Štátna vedecká knižnica, Mestské kultúrne stredisko - Mestská knižnica Veľký Meder, knižnica, Kniznica KNM, Obecná knižnica Mikušovce, Mestská knižnica, Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií - Knižnica BISLA, Centrum knižničných služieb a vedecko-technických informácií TU, KIC TUKE, Verejná knižnica Jána Bocatia, Knižnica pre mládež - Západ, Mestská knižnica, Obecná knižnica Neporadza, Knižnica Bratislava - Nové Mesto, Pobočka Nobelova, Obecná knižnica Nová Dedina, Mestská umelecká agentúra Partizánske, Obecná knižnica Slovenská Ľupča, knižnica, Obecná knižnica Zlatná na Ostrove, Mestské stredisko kultúry a športu p. o. - knižnica, Obecná knižnica Trenčianske Bohuslavice, Lyceálna knižnica, Obecná knižnica Bernolákovo, Knižnica Hudobného centra, knižnica, Obecná knižnica Veľké Držkovce, Obecná knižnica Dobrá Niva, Obecná knižnica Medzibrodie nad Oravou, Obecná knižnica Bohdanovce nad Trnavou, Miestna ľudová knižnica Hermanovce nad Topľou, Obecná knižnica Ruská Voľa nad Popradom, Knižnica, Miestna knižnica Petržalka, Ambroseho 4, Městská knihovna, Mestská knižnica Zlaté Moravce, Obecná knižnica Križovany nad Dudváhom, Mestská knižnica Kežmarok, Verejná knižnica Michala Rešetku pobočka JUH, Obecná knižnica Trenčianske Jastrabie, knižnica, Obecná knižnica Veľké Turovce, Verejná knižnica, Mestská knižnica, knižnica, Obecná knižnica Lehota nad Rimavicou, Obecná knižnica Mníšek nad Popradom, Obecná knižnica Bánovce nad Ondavou, Obecná knižnica Slovenská Nová ves, Obecná knižnica Diviaky nad Nitricou, Obecná knižnica Vinohrady nad Váhom, Obecná knižnica Slatina nad Bebravou, Obecná knižnica Lovčica - Trubín, Obecná knižnica Zemianske Podhradie, Obecná knižnica Adamovské Kochanovce, Miestna knižnica Rusovce, Obecná knižnica Kráľovičove Kračany

Knižnica, Slovensko:, 5 z 17

Obecná knižnica Ondavské Matiašovce, Obecná knižnica Topoľníky, Obecná knižnica Veľký Ďur, Štátna vedecká knižnica, Obecná knižnica Čachtice, knižnica, Univerzitná knižnica TnUAD, knižnica, Obecná knižnica Mníšek nad Hnilcom, Knižnica, Obecná knižnica Šarišské Jastrabie, Mesto Trstená - Mestská knižnica, Obecná knižnica Liptovské Matiašovce, Miestna ľudová knižnica Horná Streda, Obecná knižnica Hričovské Podhradie, Obecná knižnica Slovinky, Obecná knižnica Veľká Ves nad Ipľom, Obecná knižnica Kočovce, Obecná knižnica Dačov Lom, Miestna ľudová knižnica Kúty, Obecná knižnica Trnava pri Laborci, Obecná knižnica Šútovce, Obecná knižnica Turany nad Ondavou, Obecná knižnica Opatovská Nová Ves, Obecná knižnica Jabloňovce, Obecná knižnica Plešivec, Obecná knižnica Šiatorská Bukovinka, Obecná knižnica Zbrojníky, Obecná knižnica Hontianske Trsťany, Miestna knižnica Radvaň nad Dunajom, Obecná knižnica Jána Smreka Melčice - Lieskové, Mestská knižnica v Leopoldove, knižnica, Obecná knižnica Rudnianska Lehota, Obecná knižnica Čierne nad Topľou, Obecná knižnica Lehôtka pod Brehmi, Obecná knižnica Fiľakovské Kováče, Obecná knižnica Plavecké Podhradie, Nezábudka, Mestská knižnica Michala Chrásteka, Obecná knižnica Liptovský Trnovec, Obecná knižnica Moravské Lieskové, Mestská knižnica v Gelnici, Obecná knižnica Terany, Obecná knižnica Bartošova Lehôtka, Obecná knižnica Hontianska Vrbica, Obecná knižnica Hontianske Nemce, Obecná knižnica Veľké Kozmálovce, Obecná knižnica Silická Jablonica, Obecná knižnica Starý Tekov, Obecná knižnica Tekovská Breznica, Obecná knižnica Liptovské Revúce, Obecná knižnica Hontianske Tesáre, Miestna ľudová knižnica Plavecký Mikuláš, Obecná knižnica Liptovská Porúbka, Vykrik, Obecná knižnica Plavecký Štvrtok, Obecná knižnica Brhlovce, Obecná knižnica Blatná na Ostrove, Obecná knižnica Volkovce

Knižnica, Slovensko:, 6 z 17

Knižnica Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Obecná knižnica Vojka nad Dunajom, Obecná knižnica Šarovce, Obecná knižnica Rabča, Obecná knižnica Slovenské Ďarmoty, Obecná knižnica Breznička, Obecná knižnica Trnovec nad Váhom, Obecná knižnica Železná Breznica, Obecná knižnica Čabrdský Vrbovok, Obecná knižnica Brestovec, Obecná knižnica Dubovany, Obecná knižnica Kysucký Lieskovec, Obecná knižnica Oravská Jasenica, Obecná knižnica Kosihy nad Ipľom, Obecná knižnica Kráľová nad Váhom, Caplovicova kniznica, Obecná knižnica Dolné Trhovište, knižnica, Obecná knižnica Horné Otrokovice, Obecná knižnica Liptovská Osada, Obecná knižnica Hronské Kľačany, Obecná knižnica Devičany, Obecná knižnica Liptovská Kokava, Obecná knižnica Dulovce, Obecná knižnica Malinovo, Obecná knižnica Nezbudská Lúčka, Obecná knižnica Dolné Obdokovce, Obecná knižnica Rimavské Brezovo, knižnica, Obecná knižnica Liptovská Lúžna, Mestská knižnica v Stropkove, Miestna ľudová knižnica Veľké Kršteňany, Obecná knižnica Liptovský Peter, Obecná knižnica Dolné Plachtince, Obecná knižnica Liptovský Michal, Obecná knižnica Hôrka nad Váhom, Obecná knižnica Rudno nad Hronom, Obecná knižnica Tŕnie, Obecná knižnica Hradište, Obecná knižnica Kamienka, Miestna ľudová knižnica Radošovce, Obecná knižnica Liptovský Ondrej, Obecná knižnica Ipeľský Sokolec, Obecná knižnica Stará Kremnička, Obecná knižnica Spišský Hrušov, Obecná knižnica Tomášovce, Obecná knižnica Brezovica, Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky - Knižničné a edičné centrum, Obecná knižnica Rimavské Zalužany, Univerzitná knižnica, Miestna ľudová knižnica Janíky, Obecná knižnica Oravské Veselé, Obecná knižnica Malé Kršteňany, Obecná knižnica Liptovská Teplá, Obecná knižnica Gerlachov, Obecná knižnica Veľké Chlievany, Obecná knižnica Ľubeľa, knižnica, Miestna ľudová knižnica Moškovec, Obecná knižnica Lysá pod Makytou

Knižnica, Slovensko:, 7 z 17

Obecná knižnica Dlhá nad Váhom, Obecná knižnica Dolné Zelenice, Miestna ľudová knižnica Banský Studenec, Obecná knižnica Červený Kláštor, Obecná knižnica Sedliská, Obecná knižnica Horné Trhovište, Obecná knižnica Dolné Otrokovce, Obecná knižnica Nemcovce, Obecná knižnica Beluša, Obecná knižnica Veľká nad Ipľom, Obecná knižnica Kováčová, Obecná knižnica Podhorie, Obecná knižnica Vrbová nad Váhom, Obecná knižnica Margecany, Obecná knižnica Bodzianske Lúky, Obecná knižnica, Obecná knižnica Turček, Obecná knižnica Vyšný Mirošov, Knižnica, Obecná knižnica Kvačany, Obecná knižnica Veľké Straciny, Obecná knižnica Horné Orešany, Obecná knižnica Dolné Orešany, Obecná knižnica Orechová Potôň, Obecná knižnica Horný Vadičov, Miestna ľudová knižnica, Obecná knižnica Nižná, Obecná knižnica Krškany, Obecná knižnica Klokočov, Obecná knižnica Horná Strehová, Obecná knižnica Paština Závada, Obecná knižnica Červený Kameň, Obecná knižnica Veľké Bierovce, Obecná knižnica Dolné Mladonice, Obecná knižnica Žitná - Radiša, Obecná knižnica Horovce, Mestská knižnica vo Vrbovom, Obecná knižnica Petrovce, Obecná knižnica Dolný Harmanec, Obecná knižnica Veľká Čalomija, Obecná knižnica Horné Turovce, Mestská knižnica Sereď, Miestna knižnica Slovenská Kajňa, Obecná knižnica Nový Tekov, Obecná knižnica Valaská Dubová, Obecná knižnica Zemianske Sady, Obecná knižnica Veterná Poruba, Obecná knižnica Kotrčiná Lúčka, Obecná knižnica Oreské, Miestna knižnica pri OcÚ Brezany, Obecná knižnica Dolný Vadičov, Obecná knižnica Hankovce, Miestne kultúrne stredisko - Knižnica Nesvady, Obecná knižnica Jamník, Obecná knižnica Veľký Lipník, Obecná knižnica Veľké Uherce, Obecná knižnica Vyšný Kazimír, Obecná knižnica Horný Hričov, Obecná knižnica Dúbrava, Obecná knižnica Konská

Knižnica, Slovensko:, 8 z 17

Obecná knižnica Liptovská Anna, Obecná knižnica Horné Naštice, Obecná knižnica Višňové, Obecná knižnica Gemerská Ves, Obecná knižnica Veľké Dravce, Mestská knižnica Lipany, Obecná knižnica Drženice, Obecná knižnica Malé Straciny, Obecná knižnica Nižný Hrušov, Obecná knižnica Nová Bystrica, Obecná knižnica Kanianka, Obecná knižnica Stará Myjava, Obecná knižnica Kamenné Kosihy, Obecná knižnica Báb, knižnica, Obecná knižnica Čierna Voda, Turčianska knižnica, Obecná knižnica Krajná Bystrá, Knižnica Kolkočina, knižnica, Obecná knižnica Častá, Obecná knižnica Banská Belá, Obecná knižnica Veľký Čepčín, knižnica, Obecná knižnica Kostolná Ves, Obecná knižnica Rajecká Lesná, Obecná knižnica Malá Čalomija, Obecná knižnica, Obecná knižnica Dolná Poruba, Štátna vedecká knižnica, Tekovská Knižnica - Beletria, Mestská knižnica, Obecná knižnica Jalovec, Obecná knižnica Ipeľské Úľany, Obecná knižnica Horné Dubové, Obecná knižnica Dolné Srnie, Obecná knižnica Hrachovište, Obecná knižnica Dubové, Obecná knižnica Veľké Rovné, Obecná knižnica Jakubova Voľa, Obecná knižnica Veľká Čierna, Knižnica obce Malá Hradná, Obecná knižnica Hrušov, Obecná knižnica, Obecná knižnica Nižný Kručov, Obecná knižnica Lúčky, Obecná knižnica Veľká Čausa, Obecná knižnica Starý Hrádok, Knižnica P.O. Hviezdoslava, Obecná knižnica Nová Bošáca, Miestna knižnica pri OcÚ Kolárovice, Obecná knižnica Veľká Hradná, Knižnica Vyšná Slaná, Knižnica Pavla Jozefa Šafárika Kobeliarovo, Obecná knižnica Kozí Vrbovok, Obecná knižnica Krásna Ves, Obecná knižnica Lúčka, Obecná knižnica Eleny Čepčekovej Dolná Ždaňa, Obecná knižnica Nižná, Obecná knižnica Dolné Dubové

Knižnica, Slovensko:, 9 z 17

Obecná knižnica Krásny Brod, Obecná knižnica Ostrý Grúň, Obecná knižnica Pozdišovce, Obecná knižnica Malé Borové, Obecná knižnica Zákamenné, Obecná knižnica Slavošovce, Obecná knižnica Veľký Grob, Obecná knižnica Červená Voda, Obecná knižnica Prestavlky, Obecná knižnica Hrubá Borša, Obecná knižnica Lúčka, Obecná knižnica Žiar, Obecná knižnica Svätý Anton, Miestna ľudová knižnica Horné Hámre, Obecná knižnica Malý Cetín, Obecná knižnica Malá Čausa, Obecná knižnica Abrahámovce, Obecná knižnica Malé Hoste, Obecná knižnica Malá Čierna, Obecná knižnica Horný Badín, Obecná knižnica Kračúnovce, Obecná knižnica Svätý Kríž, Obecná knižnica Malý Čepčín, Obecná knižnica Vyšný Žipov, Obecná knižnica Stankovany, Obecná knižnica Veľká Lesná, Obecná knižnica Staré Hory, Obecná knižnica Fraňa Kráľa Uhorská Ves, Mestská knižnica Fiľakovo, Obecná knižnica Bellova Ves, Obecná knižnica Vyšná Voľa, Obecná knižnica Štiavnik, Obecná knižnica Kochanovce, Obecná knižnica Nemčiňany, Obecná knižnica Horný Bar, Obecná knižnica Selec, Obecná knižnica Pohranice, Obecná knižnica Podrečany, Obecná knižnica Kosihovce, Obecná knižnica Čakanovce, Obecná knižnica Haligovce, Obecná knižnica Dlhé Pole, Obecná knižnica Bajerovce, Obecná knižnica Častkovce, Miestna ľudová knižnica Malé Leváre, Obecná knižnica Alekšince, Obecná knižnica Krušetnica, Obecná knižnica Tomášikovo, Obecná knižnica Podlužany, Obecná knižnica Nové Sady, Obecná knižnica Hostie, Obecná knižnica Majcichov, Obecná knižnica Trhovište, Obecná knižnica Ochodnica, Obecná knižnica Kostolište, Obecná knižnica Iliašovce, Obecná knižnica Trebeľovce, Obecná knižnica Pastuchov, Obecná knižnica Nižná Voľa, Obecná knižnica Chlebnice

Knižnica, Slovensko:, 10 z 17

Obecná knižnica Slavkovce, Obecná knižnica Podkonice, Obecná knižnica Podhorie, Obecná knižnica Choňkovce, Obecná knižnica Golianovo, Obecná knižnica Malženice, Obecná knižnica Demandice, Obecná knižnica Trebušovce, Obecná knižnica Korytárky, Obecná knižnica Vyšná Boca, Mestská knižnica Svit, Obecná knižnica Štiavnička, Obecná knižnica Kálnica, Obecná knižnica, Obecná knižnica Hubošovce, Obecná knižnica Beňadiková, Obecná knižnica Plášťovce, Obecná knižnica Studienka, Obecná knižnica Kráľov Brod, Obecná knižnica Kozárovce, Obecná knižnica Kluknava, Obecná knižnica Jarovnice, Obecná knižnica Slavnica, Obecná knižnica Miezgovce, Obecná knižnica Liešťany, Obecná knižnica Horná Ves, Obecná knižnica Ostrá Lúka, Obecná knižnica Pečeňany, Miestna ľudová knižnica Malinová, Obecná knižnica Kocurany, Obecná knižnica Moštenica, Miestna ľudová knižnica Merašice, Obecná knižnica Košariská, Obecná knižnica Trakovice, Obecná knižnica Budkovce, Obecná knižnica Pravotice, Obecná knižnica Kotešová, Obecná knižnica Matúškovo, Miestna ľudová knižnica Jazernica, Obecná knižnica Babindol, knižnica, Miestna ľudová knižnica Poluvsie, Obecná knižnica Voderady, Obecná knižnica Kamenica, Obecná knižnica Petrovice, Obecná knižnica Richvald, Obecná knižnica Dúbravica, Obecná knižnica Čeľadice, Obecná knižnica Povrazník, Obecná knižnica Kameničná, Obecná knižnica Jasenová, Obecná knižnica Glabušovce, Obecná knižnica Topoľnica, Obecná knižnica Halič, Obecná knižnica Hniezdne, Obecná knižnica Radzovce, Obecná knižnica Jakubany, Obecná knižnica Píla, Obecná knižnica Siladice, Obecná knižnica Dežerice

Knižnica, Slovensko:, 11 z 17

Obecná knižnica Hrabovec, Záhorská knižnica, Obecná knižnica Považany, Obecná knižnica Jablonec, Obecná knižnica Dolný Seč, Obecná knižnica Rudinská, Miestna knižnica Hvozdnica, Obecná knižnica Rokytovce, Obecná knižnica Jakubovany, Obecná knižnica Chmeľová, Obecná knižnica Čaradice, Obecná knižnica, Obecná knižnica Počúvadlo, Obecná knižnica Buclovany, knižnica, Obecná knižnica Východná, Obecná knižnica Čerín, Obecná knižnica Mokrá Lúka, Obecná knižnica Podvysoká, Obecná knižnica Drienčany, Obecná knižnica Klokočov, Obecná knižnica Rišňovce, Obecná knižnica Čičarovce, Obecná knižnica Danišovce, Obecná knižnica Bobrovec, Obecná knižnica Komjatná, Obecná knižnica Nižná Boca, Obecná knižnica Hrabičov, Obecná knižnica Zliechov, Obecná knižnica Mudroňovo, Obecná knižnica Haláčovce, Obecná knižnica Vavrišovo, Obecná knižnica Radvanovce, Obecná knižnica Soblahov, Obecná knižnica Nedašovce, Obecná knižnica Blažovce, Obecná knižnica Polianka, Obecná knižnica Repište, Obecná knižnica Orovnica, Obecná knižnica Lučatín, Obecná knižnica Hosťová, Obecná knižnica Hertník, Obecná knižnica Prenčov, Obecná knižnica Nesluša, Obecná knižnica Hrišovce, Obecná knižnica Jasenovo, Obecná knižnica Kurimany, Obecná knižnica Slatvina, Obecná knižnica Hatalov, Obecná knižnica Brezolupy, Obecná knižnica Dunajov, Obecná knižnica Markuška, Obecná knižnica Radôstka, Obecná knižnica Senohrad, Obecná knižnica Bíňovce, Obecná knižnica Rohovce, Knižnica A.H.Škultétyho, Obecná knižnica Krivoklát, Obecná knižnica Timoradza, Obecná knižnica Bielovce

Knižnica, Slovensko:, 12 z 17

Obecná knižnica Ťapešovo, Obecná knižnica Krasňany, Obecná knižnica Istebné, Obecná knižnica Predmier, Obecná knižnica Jalšové, Obecná knižnica Divinka s pobočkou v Lalinku, Obecná knižnica Jakubov, Obecná knižnica Kolačno, Obecná knižnica Podhoroď, Miestna ľudová knižnica Vaďovce, Obecná knižnica Boleráz, Obecná knižnica Pečenice, Obecná knižnica Borovce, Obecná knižnica Beňadovo, Obecná knižnica Jarabina, Obecná knižnica Vojkovce, Obecná knižnica Hincovce, Obecná knižnica Hajtovka, Obecná knižnica Čertižné, Obecná knižnica Kolačkov, Obecná knižnica Hraničné, Obecná knižnica Bohúňovo, Obecná knižnica Vavrečka, Obecná knižnica Vlčkovce, Obecná knižnica Brieštie, Obecná knižnica Brodzany, Obecná knižnica Ivanovce, Obecná knižnica Malčice, Obecná knižnica Lubeník, Obecná knižnica Teplička, Obecná knižnica Bogliarka, Obecná knižnica Abrahám, Obecná knižnica Chrťany, Obecná knižnica, Obecná knižnica Bodorová, Obecná knižnica Opatovce, Obecná knižnica Blhovce, Obecná knižnica Rakovčík, Obecná knižnica Drienica, Obecná knižnica Modrová, Obecná knižnica Malužiná, Obecná knižnica Pobedim, Obecná knižnica, Obecná knižnica Vrbovce, Obecná knižnica Lazisko, Obecná knižnica Rudňany, Obecná knižnica Snežnica, Obecná knižnica Ludrová, Obecná knižnica Kružlov, Obecná knižnica Dúbravy, Obecná knižnica Bešeňová, Obecná knižnica Váhovce, Obecná knižnica Drženice, Obecná knižnica Okrúhle, Obecná knižnica Vislanka, Obecná knižnica Kalnište, Obecná knižnica Galovany, Obecná knižnica Obeckov, Obecná knižnica Kosorín, Obecná knižnica Kuchyňa

Knižnica, Slovensko:, 13 z 17

Obecná knižnica Omšenie, Obecná knižnica Matiaška, Obecná knižnica Lietava, Obecná knižnica Pitelová, Obecná knižnica Stráňany, Obecná knižnica Ižipovce, Obecná knižnica Petrovce, Obecná knižnica Šurianky, Obecná knižnica Nimnica, Obecná knižnica Vysočany, Obecná knižnica Žlkovce, Obecná knižnica Kubáňovo, Obecná knižnica Lednica, Mestská knižnica, Obecná knižnica Rokytov, Obecná knižnica Ivachnová, Obecná knižnica Martovce, knižnica, Obecná knižnica Mostová, Obecná knižnica Slatina, Obecná knižnica Gaboltov, Obecná knižnica Hrabské, Obecná knižnica Libichava, Obecná knižnica Medovarce, Obecná knižnica Hosťovce, Obecná knižnica Ladzany, Miestna ľudová knižnica, Obecná knižnica Prochot, Obecná knižnica Kľačno, Obecná knižnica Žihárec, Obecná knižnica Lošonec, Obecná knižnica Tročany, Obecná knižnica Hrabovka, Obecná knižnica, Obecná knižnica Smrečany, Obecná knižnica Klubina, Obecná knižnica Pinciná, Obecná knižnica Bošáca, Obecná knižnica Kameňany, Obecná knižnica Ruskovce, Obecná knižnica Čoltovo, Miestna ľudová knižnica Bzenica, Miestna ľudová knižnica Juraja Fándlyho, Obecná knižnica Bodíky, Obecná knižnica Žikava, Obecná knižnica, Obecná knižnica Čamovce, Obecná knižnica Rudina, Obecná knižnica Janovce, Obecná knižnica Bežovce, Obecná knižnica Povina, Obecná knižnica Čelovce, Obecná knižnica Ďurková, Obecná knižnica Košolná, Obecná knižnica Horňany, Miestna ľudová knižnica Stráža, Obecná knižnica Bukovce, Obecná knižnica Ratkovce, Obecná knižnica Šambron, Obecná knižnica Ochtiná

Knižnica, Slovensko:, 14 z 17

Obecná knižnica Lysica, Obecná knižnica Nevoľné, Obecná knižnica Jasenové, Obecná knižnica Drnava, Obecná knižnica Mašková, Obecná knižnica Dobroč, Obecná knižnica Visolaje, Obecná knižnica Odorín, Obecná knižnica Olešná, Obecná knižnica Ružiná, Obecná knižnica Rumanová, Obecná knižnica Lopúchov, Obecná knižnica Belina, Obecná knižnica Tuchyňa, Obecná knižnica Bukovec, Obecná knižnica Ivančiná, Obecná knižnica Ožďany, Obecná knižnica Kostolné, Obecná knižnica Čajkov, Obecná knižnica Hromoš, Obecná knižnica Kunerad, Obecná knižnica Ďurčiná, Obecná knižnica Rejdová, Obecná knižnica Bučany, knižnica, Miestna ľudová knižnica Čabiny, Obecná knižnica Bzovík, Obecná knižnica Výrava, Obecná knižnica Stuľany, Obecná knižnica Kružlová, Obecná knižnica Cerovo, Obecná knižnica Hrádok, Obecná knižnica Jakovany, Obecná knižnica Svinná, Obecná knižnica Jamník, Obecná knižnica Hrkovce, Obecná knižnica Štvrtok, Obecná knižnica Kleňany, Knižnica, Obecná knižnica Beckov, Obecná knižnica Čeláre, Obecná knižnica Čenkovce, Obecná knižnica Brusník, Obecná knižnica Bajany, Obecná knižnica Dohňany, Obecná knižnica Ražňany, Obecná knižnica Ratková, Obecná knižnica Sazdice, Obecná knižnica Kšinná, Obecná knižnica Davidov, Obecná knižnica Vištuk, Obecná knižnica Tročany, Obecná knižnica Prašník, Obecná knižnica Košúty, Obecná knižnica Padáň, Miestna ľudová knižnica Cigeľ, Obecná knižnica Trstín, Obecná knižnica Prusy, Obecná knižnica Čekovce, Obecná knižnica Divina

Knižnica, Slovensko:, 15 z 17

Obecná knižnica Tovarné, Obecná knižnica Bretka, Obecná knižnica Zvončín, Obecná knižnica Močiar, Obecná knižnica Dvorec, Obecná knižnica Borová, Obecná knižnica Lupoč, Obecná knižnica Novoť, Obecná knižnica Kožany, Obecná knižnica Dubové, Obecná knižnica Sucháň, Miestna knižnica Hlinné, Obecná knižnica Fačkov, Obecná knižnica Boldog, Obecná knižnica Duplín, knižnica, knižnica, Obecná knižnica Korňa, Obecná knižnica Buková, Obecná knižnica Hiadeľ, Obecná knižnica Smolník, Obecná knižnica Konská, Obecná knižnica Lehota, Obecná knižnica Kobyly, Obecná knižnica Osikov, Obecná knižnica Budiná, Obecná knižnica Bátovce, Obecná knižnica Krajné, Obecná knižnica Opava, Obecná knižnica Brehy, Miestna ľudová knižnica Vojany, Obecná knižnica Dubinné, Obecná knižnica Smilno, Obecná knižnica Lontov, Miestna knižnica Farná, Obecná knižnica Kečovo, Obecná knižnica Šávoľ, Obecná knižnica Ratka, Obecná knižnica Zombor, Obecná knižnica Lodno, Obecná knižnica Dulov, Obecná knižnica Melek, Obecná knižnica Poráč, Obecná knižnica Krivá, Obecná knižnica Ilija, Obecná knižnica Sklené, Obecná knižnica Vyhne, Obecná knižnica Muráň, Obecná knižnica Brezov, Obecná knižnica Kyjov, Obecná kniznica akademika J. Hronca Gočovo, Obecná knižnica Lascov, Obecná knižnica Vinné, Obecná knižnica Kiarov, Obecná knižnica Marhaň, Obecná knižnica Hrhov, Obecná knižnica Kučín, Obecná knižnica Bobot, Obecná knižnica Makov, Obecná knižnica Šiba

Knižnica, Slovensko:, 16 z 17

Obecná knižnica Šišov, Obecná knižnica Bajč, Ľudová knižnica Baka, Obecná knižnica Praha, Obecná knižnica Tarnov, Obecná knižnica Dekýš, Obecná knižnica Pernek, Obecná knižnica Rakša, Obecná knižnica Mojš, Obecná knižnica Paňa, Obecná knižnica Volice, Obecná knižnica Lúky, Obecná knižnica Litava, Obecná knižnica Lúka, Obecná knižnica Rudník, Obecná knižnica Snakov, Obecná knižnica Naháč, Obecná knižnica Oľšavce, knižnica, Obecná knižnica Rudná, Obecná knižnica Lesné, Obecná knižnica Hažín, Miestna ľudová knižnica Rákoš, Obecná knižnica Babín, Obecná knižnica Reca, Obecná knižnica Klokoč, Obecná knižnica Baloň, Obecná knižnica Tuhár, Obecná knižnica Beluj, Obecná knižnica Lubina, Obecná knižnica, Obecná knižnica Hoste, Obecná knižnica Senné, Obecná knižnica Potok, Obecná knižnica Koláre, Obecná knižnica Hrašné, Miestna ľudová knižnica Pažiť, Obecná knižnica Zlaté, Obecná knižnica Ruská, Obecná knižnica Lukov, Obecná knižnica Rudno, Obecná knižnica Turčok, Obecná knižnica Dravce, Obecná knižnica Ozdín, Obecná knižnica Zbehy, Obecná knižnica Tupá, Obecná knižnica Soboš, Obecná knižnica Trpín, Obecná knižnica Pôtor, Obecná knižnica Bôrka, Obecná knižnica Lula, Obecná knižnica Soľ, knižnica, Obecná knižnica Tŕnie, Obecná knižnica Láb pri OcÚ Láb, Miestna ľudová knižnica Prša, Obecná knižnica Mýtna, Obecná knižnica Kurov, Obecná knižnica Háj, Obecná knižnica Kľače

Knižnica, Slovensko:, 17 z 17

Obecná knižnica Tajná, Obecná knižnica Keť, Obecná knižnica Turá, Miestna knižnica Sap, Obecná knižnica Lipovec, Obecná knižnica Opoj, Obecná knižnica Kľak, Obecná knižnica Dlhá, Obecná knižnica Hybe, Obecná knižnica Gáň, Obecná knižnica Pleš, Obecná knižnica Čab, knižnica, knižnica, Obecná knižnica, Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta - Ústredná knižnica, knižnica, knižnica, Univerzitná knižnica, knižnica, knižnica, knižnica, knižnica, Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre, Knižnica, knižnica, knižnica, Obecná knižnica Svederník, Knižnica, knižnica, Obecná knižnica, knižnica, knižnica, knižnica

knižnica inde

Západné Slovensko (375x), Stredné Slovensko (275x), Východné Slovensko (233x), Banskobystrický kraj (179x), Prešovský kraj (156x), Trenčiansky kraj (147x), Žilinský kraj (142x), Bratislavský kraj (132x), Trnavský kraj (114x), Nitriansky kraj (111x), Košický kraj (103x), Bratislava (95x), Malé Karpaty (87x), okres Levice (50x), okres Bratislava I (48x), Staré Mesto (48x), Liptov (47x), Spiš (46x), Gemer (45x), okres Bardejov (44x), Liptovská kotlina (39x), okres Bratislava V (39x), okres Liptovský Mikuláš (37x), okres Žilina (37x), okres Trnava (33x), okres Bratislava II (33x), okres Veľký Krtíš (30x), okres Trenčín (30x), okres Nové Mesto nad Váhom (29x), Záhorie (29x)

Podobné, Slovensko:

5158x volny-cas, 1398x park, 1305x záhrada, 1084x knižnica, 345x múzeum, 221x kultúrny dom, 219x miesto na uviazanie psov, 138x kino, 131x galéria, 125x divadlo, 109x nočný podnik, 55x prehrovňa, 14x zábavný park, 13x escape room, 1x hackerspace
Hľadáme kniznica, OSM tagy: amenity = 'library'.

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://www.oma.sk/volny-cas/kniznica

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.