Cesta: OMA » vzdelanie

vzdelanie v Slovensko

vzdelanie

3563x vzdelavanie, 2214x základná škola, 984x skôlka, 187x stredná škola, 119x univerzita, 59x autoškola

vzdelanie

Vzdelanie v Slovensko

V Slovensko sa nachádza viac ako 1000 kusy vzdelanie.

Vzdelanie, Slovensko:, 1 z 17

Fakulta informatiky a informačných technológií STU, Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Lekárska fakulta UK, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Právnická fakulta UK, Fakulta architektúry STU, Pedagogická fakulta UK, Filozofická fakulta UK, Základná škola Ladislava Novomeského 2, Stavebná fakulta STU, Strojnícka fakulta STU, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK, Špeciálna základná škola, Základná umelecká škola Juraja Kréna, Gymnázium Milana Rastislava Štefánika, Spojená škola svätého Jozefa, Stredná odborná škola, Ekonomická univerzita v Bratislave, Spojená škola internátna, Zdenka Nejedlého 41, Inštitút jazykov a vzdelávania, Stredná odborná škola, Jánošíkova 4, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Vysoká škola výtvarných umení, Prírodovedecká fakulta UK, Vysoká škola manažmentu, Spojená škola Mokrohájska 3, Jasle Slnečnice, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Katolícke gymnázium Štefana Moysesa, Bystrá škôlka, Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka, Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P. G. Frassatiho, Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského, Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa, Filozofická fakulta UKF, Gymnázium Ladislava Sáru, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Gymnázium Šrobárova, Evanjelické lýceum, Bulharská základná škola a gymnázium Christo Boteva, ZŠ Matky Alexie, Cirkevné konzervatórium, Gymnázium Ladislava Novomeského, Evanjelická materská škola Dr. Filipa Melanchtona, Základná škola, Odborárska ulica, základná škola, Univerzita J. Selyeho, Spojená škola Svätej Rodiny - ZŠ svätej rodiny, Gymnázium svätej rodiny, III. ZŠ na ulici Kapitána Nálepku 12, Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Základná škola Márie Rázusovej, Paneurópska vysoká škola, Detské centrum Fairyland, Nemecká škola v Bratislave, Rehabilitačné stredisko ROSA, Technická univerzita v Košiciach, Základná umelecká škola Juraja Kréna

Vzdelanie, Slovensko:, 2 z 17

Reformovaná cirkevná základná škola s VJM Dolný Štál, Autoškola 2, Spojená škola, Súkromná základná škola Felix, Gymnázium Milana Rastislava Štefánika, základná škola, BEA English Studio, Detské centrum Snehulienka, skôlka, Stredná zdravotnícka škola, Gymnázium Varšavská cesta 1, Základná škola s materskou školou, Základná umelecká škola, ZŠ Bieloruská 1, ZŠ Topoľová, Konzervatórium, Gymnázium Komenského, Základná umelecká škola Daliborovo námestie - Elokované pracovisko Gessayova 8, Základná škola Beluša, Gymnázium sv. Vincenta de Paul, základná škola, Základná škola sv. Vincenta de Paul, The Little Gym, Stredná odborná škola Jozefa Szakkayho, Materská škola, Vysoká škola výtvarných umení, Základná škola Kalinčiakova, Základná škola, Záhorácka, Základná škola Andreja Kmeťa, Gymnázium školských bratov, ZŠ Park Angelinum, Základná škola Józsefa Kovátsa s vyučovacím jazykom maďarským, Bátorove Kosihy, Základná umelecká škola, ZŠ Jána de La Salle, Gymnázium Martina Hattalu, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Gyulu Juhásza, ZŠ Družicová 4, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Károlya Szemerényiho Tvrdošovce, Detské jasle Čajkovského, Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava, ZŠ Námestie SUT, Evanjelické lýceum a základná škola Palisády, Základná škola Kubranská, Základná škola, Zdenka Nejedlého 2, Stredná odborná škola technická, Základná škola s materskou školou, Cirkevná materská škola Kráľovnej anjelov, ZŠ Milana Hodžu, Škôlka Vilka, Spojená škola sv. Františka z Assisi, Súkromná stredná priemyselná škola animovanej tvorby, Cirkevná stredná odborná škola, Stredná odborná škola technická, Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru, Hronček, Gymnázium Párovská ulica č.1, ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA, Stredná odborná škola technická, Základná škola Pri Podlužianke, Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka

Vzdelanie, Slovensko:, 3 z 17

Materská škola Beluša, Rektorát Slovenskej technickej univerzity, Stredná odborná škola, Odborné učilište internátne, Stredná zdravotná škola, British International School Bratislava, ZŠ Milana Hodžu, Materská škola Macharova 1, Gašparko, Súkromná základná umelecká škola, Materská škola, Hotelová akadémia, Súkromná základná škola Dneperská 1, Stredná škola poľnohodpodárská Juraja Gagarina, Cirkevná materská škôlka bl. Imeldy, Рaneurópska vysoká škola, fakulta práva, Súkromná stredná odborná škola Bukovecká 17, Základná škola Požiarnická, Materská škola - Dúha, Teologická fakulta Trnavskej univerzity, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Endre Adyho, Základná škola Bukovecká 17, Základná škola sv. Cyrila a Metoda, Gymnázium Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským, Základná umelecká škola Františka Oswalda, Diamond English, Základná škola, SOŠ, Základná škola Gyulu Szabóa s vyučovacím jazykom maďarským, ZUŠ, Obchodná akadémia, Základná škola, Komenského 2, Materská škola v Šenkviciach, Základná škola, Saratovská ul. 85, Gymnázium Jána Adama Raymana, Stredná odborná škola podnikania, Farmaceutická fakulta UK, Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Tomášikovo, MŠ Milana Hodžu, SOŠ drevárska, Základná škola Medzilaborecká, Stredná odborná škola, Základná škola Krivá, základná škola, Materská škola, Rozkvet 2024, Základná škola Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským, Gymnázium Park mládeže 5, Spojená škola, Beethovenova 27, Trnava, Stredná priemyselná škola strojnícka, Základná škola, Základná škola, Saratovská ul. 43, GAMČA - Gymnázium Grösslingová 18, Základná umelecká škola Jozefa Rosinského v Nitre, Stredná odborná škola, Fakulta manažmentu UK, ZŠ Pankúchova, Základná škola kardinála Alexandra Rudnaya, MS Sološnica, Súkromné konzervatórium, SPŠ Strojnícka

Vzdelanie, Slovensko:, 4 z 17

Základná umelecká škola Jána Albrechta, ZŠ Bystrická, Súkromné gymnázium Petzvalova 4, Základná škola Tupolevova 20, Základná umelecká škola Jantárová, Základná škola Jozefa Maximiliána Petzvala, Stredná umelecká škola Ladislava Bielika, Súkromné osemročné gymnázium Dneperská 1, Základná škola s materskou školou Riazanská, Škôlka Gašparko, Slovenský inštitút vzdelávania, Súkromná materská škola a Detské montessori centrum, Základná umelecká škola, Gymnázium Poštová, Technická akadémia, Základná škola, Námestie mladosti 1, Základná škola s materskou školou J.A. Komenského, Súkromná základná škola pre žiakov s intelektovým nadaním, Súkromné gymnázium Mercury, Základná umelecká škola, Stredná odborná škola technická, Základná škola Nejedlého 8, základná škola, Súkromná základná škola BESST, ZŠ Štúrova, Základná škola Šenkvice, Základná umelecká škola, MŠ Tatranská 23, Základná umelecká škola Eugena Suchoňa, Základná škola, Nad Medzou 1, Súkromná základná škola Wonderschool, Materská škola Rázusova 26, Základná škola, Školská 14, Detské centrum Preliezka, Autoškola Alma - H, s. r. o., Základná škola, Základná škola s materskou školou Bernolákova 1, Základná škola Štúrovo, ZŠ Budatínska 61, Základná škola, Levočská ulica 11, Stredná odborná škola služieb a lesníctva, ZŠ Gessayova 2, Základná škola, Hutnícka 16, základná škola, Základná škola Tbiliská, Obchodná akadémia, ZŠ Beňovského 1, Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Základná škola Andreja Radlinského, ZŠ Prokofievova 5, Základná škola Rajčianska, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Tesavi - Súkromná bilingválna materská škola, Základná umelecká škola, Gymnázium Matky Alexie, Stredná zdravotnícka škola, Základná škola Jelenia 16, Obchodná akadémia, Gymnázium Alberta Einsteina, Spojená škola s organizačnými zložkami Odborné učilište a Praktická škola

Vzdelanie, Slovensko:, 5 z 17

Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku, Materská škola, Rešetkova 6, Základná škola Pavla Marcelyho, Gymnázium Javorová, Súkromné gymnázium Kremnická, Súkromná hotelová akadémia, Súkromné bilingválne gymnázium BESST, Gymnázium Hubeného, Materská škola pri ZŠ a MŠ Chorvátsky Grob, Gymnázium Školská, Základná škola Lachova 1, Stredná priemyselná škola Karola Adlera, Spojená škola internátna, Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Základná škola Pri kríži, Cirkevná základna škola s materskou školou Dobrého pastiera, Gymnázium Bilíkova, Reedukačné centrum, ZŠ Mudroňova, Základná škola s materskou školou, Česká 10, Gymnázium Pankúchova, Špeciálna základná škola s materskou školou, MŠ Palárikova 22, Základná škola, Lipová 13, Základná škola Vrútocká 58, základná škola, Základná škola internátna pre žiakov so zrakovým postihnutím, Základná škola - Báb, Súkromné gymnázium Česká 10, Cirkevná základná škola Narnia, Spojená škola sv. Jána Bosca, Stredná odborná škola Vrbové, Jazyková škola English4You, Cing, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, základná škola, Materská škola, ZŠ Mihálya Katonu s vyučovacím jazykom maďarským, Výcviková škola pre vodiacich psov, Súkromná základná škola Harmónia, Základná škola s materskou školou Sibírska, Kvetinkovo, Základná škola Alexandra Dubčeka, Základná škola Jána Hollého, ZŠ pri Liečebno-výchovnom sanatóriu v Nitre, Základná škola s materskou školou, Kornela Mahra 11 v Trnave, Pedagogická a sociálna akadémia blahoslavenej Laury, IV. Základná škola Holubyho, Špeciálna základná škola, Chefparade, Elokované pracovisko, Súkromná materská škola Česká 10, Detské centrum Kolibrík, Gymnázium Angely Merici, 1. súkromné gymnázium, Gymnazium, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Obchodná akadémia Imricha Karvaša, Súkromná základná škola pre intelektovo nadaných žiakov, Súkromná stredná odborná škola, Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským

Vzdelanie, Slovensko:, 6 z 17

SOŠ ekonomická, Základná škola s materskou školou, Jazyková škola, Základná umelecká škola – výtvarný odbor, Ekonomická fakulta UMB, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Základná škola, Štefánikova, Zváračská škola 089, SOŠ Elektrotechnická, Základná umelecká škola Mikuláša Schneidera-Trnavského, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Súkromné gymnázium Cogitatio, multi, Stredná priemyselná škola, Gymnázium Jura Hronca, Základná škola s materskou školou, Základná škola, Veselá lienka, Materská škola Vazovova 16, Materská škola, Osadná 5, Súkromná materská škola BESST, Detské opatrovateľské centrum Plné radosti, Detské centrum Kvietok, Súkromná obchodná akadémia AMOS, Materská škola, Sídlisko Clementisove sady, ZŠ Košická, Detské centrum Štvorlístok, Okay, Stredná odborná škola technická, Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Materská škola Sekurisova, 2. základná škola, Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva, Stredná odborná škola dopravná, Základná škola Dudova 2, Pedagogická a sociálna akadémia, Stredná odborná škola obchodu a služieb, základná škola, Súkromné konzervatórium Alkana, Súkromná materská škola Wonderland, Obchodná akadémia Dudova, Kids Paradise, Detské centrum, Materská škola Bradáčova, Drobček - Súkromné detské jasle, Právnická fakulta UMB, Kids paradise, Cirkevná materská škola Márie Mazzarellovej, Základná škola s materskou školou, Stredná odborná škola Cintorínska 4, odlúčené pracovisko praktického vyučovania Ďurčanského 2 – KADERNÍCTVO, Pedagogická a sociálna akadémia, Prešovská univerzita v Prešove - Fakulta športu, Súkromná jazyková škola CM, Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Konzervatórium, ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno, Arcibiskupské gymnázium biskupa P. Jantauscha, Základná škola Sídlisko SNP, Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií, Gymnázium Janka Matúšku Galanta

Vzdelanie, Slovensko:, 7 z 17

Materská škola Ševčenkova 35, Anglická bilingválna škôlka, Materská škola Iljušinova 1, Stredná odborná škola, Spojená škola, Nivy 2, Gymnázium Pierra de Coubertina, Materská škola Hviezdoslavova, UKF - Katedra hudby, Základná škola Gejzu Dusíka, Obchodná akadémia, Stredná odborná škola IT, Základná škola Grundschule Medzev, škôlka tučniačik, Materská škola sv. Filipa Neriho, Materská škola, Súkromná škôlka Gašparko, DC Ihrisko, Gymnázium Jána Papánka, Detské opatrovateľské centrum Tulipánik, Súkromná škôlka "Ako u mamičky", Základná škola s materskou školou v Krušetnici, Materská škola, Nová doba, Základná umelecká škola Josepha Haydna - hudobný odbor, Materská škola Ušiakova, Základná škola s materskou školou Smolník, Základná škola s materskou školou, Spojená škola, Krátka 11, Unity House, základná škola, Mini raj, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Streda nad Bodrogom, ZŠ Jána Vojtaššáka, Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o. p. s. - Vzdělávací a konzultační institut v Bratislavě, Gymnázium Juraja Fándlyho, ZŠ Viestova Myjava, Detské opatrovateľské centrum Hviezdička, Súkromná základná škola a súkromné gymnázium T.Smaragd, Twinkle, Základná umelecká škola, Stredná zdravotnícka škola, Gymnázium Antona Bernoláka, Cirkevné konzervatórium v Bratislave, elokované pracovisko, Mini raj pre deti, Slniečko, ZŠsMŠ Častá - Materská škola, Vysoká škola múzických umení, Základná škola Ľudovíta Štúra, Základná škola s materskou školou sv. Gorazda, Súkromná materská škôlka Maternelle, KRTKO, Kňazský seminár sv. Cyrila a Metoda, Základná umelecká škola v Medzeve, Odborné učilište internátne, Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi, Základná umelecká škola, Základná škola s materskou školou Jozefa Murgaša, Trnavská univerzita v Trnave, Spojená škola, Pedagogická a sociálna akadémia sv. Márie Goretti, ZŠ Miloslavov

Vzdelanie, Slovensko:, 8 z 17

Stredná odborná škola, Materská škola, Slovenská zdravotnícka univerzita, Špeciálna základná škola internátna, Vrabček, ZŠ sv. Svorada a Benedikta, ZŠ s MŠ Častá, Gymnázium Andreja Vrábla, Opatrovateľský dvor Kľúčik, Stredná odborná škola veterinárna Košice-Barca, Stredná zdravotnícka škola, Základná škola Paňovce, Základná škola, Lehota 144, Reedukačné centrum Sološnica, Základná škola Sološnica, Materské centrum Papučka, Materská škola, Sídlisko SNP, Gymnázium, Spojená škola internátna, Materská škola Píla, Základná škola SNP 5, Základní a mateřská škola Hrčava, ZŠ s MŠ s VJM Boľ, základná škola, Sukromne skoly Ziveny, Základná škola Šemša, Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave, Gymnázium Štúrovo, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre, Súkromná bilingválna MŠ Forest Kids, Brnka, Právnická fakulta Trnavskej univerzity, Elokované pracovisko ZUŠ Jozefa Kresánka Karloveská 3, Gymnázium Ľudovíta Štúra, 2. ZŠ na Námestí Augusta Horislava Škultétyho, Základná škola s materskou školou v Dohňanoch, Základná škola s materskou školou Smolník, Dúhová škôlka, Prešovská univerzita v Prešove, SZS NDCA, Little Kitten, Feki, MŠ Miloslavov, Autoškola Prima, Brmbolec, Súkromná pedagogická a sociálna akadémia, Slovenská poľnohospodárska univerzita, ZŠ Mostná, Základná škola, Považské Podhradie, Gymnázium Pétera Czeglédiho Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským, Špeciálna základná škola Veľký Meder, Základná škola Jasov, Súkromná materská škola, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Zakladná škola Brezno - Mazorník, Základná škola s materskou školou, Považská Teplá, Gymnázium Andreja Kmeťa, Spojená katolícka škola, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, ZŠ J. Amosa Komenského

Vzdelanie, Slovensko:, 9 z 17

Autoškola WASO, OXICO,Jazyková škola Palisády, Autoškola Fajn, ZUŠ, Univerzita Konštantína filozofa, Stredná Odborná Škola Elektrotechnická, základná škola, ZŠ Ľubotice, základná škola, MŠ Povstania českého ľudu 11, Základná Škola Mirka Nešpora 2, základná škola, Základná umelecká škola Jána Cikkera, Základná umelecká škola Jozefa Janigu, ZŠ ul. Dobšinského 17, Materská škola Dúhový domček, Fakulta masmediálnej komunikácie FMK UCM, ZUŠ, základná škola, Materská škola, Základná škola, Základná škola P.O.Hviezdoslava, základná škola, Základná škola, Slovanská, Autoškola Hryz, Filozofická fakulta UKF, Stredná odborná škola, Spojená škola pre žiakov s telesným postihnutím, Základná Škola, Základná škola Zoltána Kodálya s VJM, základná škola, École primaire, Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Gorazda, základná škola, Základná škola, Stredná odborná škola, Autoškola ToPa, Gymnázium Nové Zámky, základná škola, ZŠ Banka, základná škola, Reformovaná cirkevná základná škola s VJM Dolný Štál, Základná škola, Základná umelecká škola svätej trojice, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Stredná odborná škola, Stredná odborná škola Košice-Šaca, stredná škola, základná škola, Materská škola, Dukelská, Súkromná základná umelecká škola, Detské centrum Farbička, Francúzska škola a Súkromná športová stredná odborná škola, ZŠ Maurerova, Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským, Koncertná sála - Konzervatórium, základná škola, základná škola, základná škola, Konzervatórium

Vzdelanie, Slovensko:, 10 z 17

Základná škola Bruselská, základná škola, Základná škola, Gabriela Bethlena 41, Nové Zámky, Gymnázium Sv. Františka z Assisi, ZŠ Bruselská – elokované pracovisko Aténska 26, základná škola, SOU drevárske Žarnovica, Materská škola, Lánska, Základná škola, Základná škola M. R. Štefánika, Súkromná základná umelecká škola, Súkromná SOŠ ekonomická Tercium, ZŠ Masarykova 19/A, Gymnázium, základná škola, Konzervatórium Exnárova 8, Materská škola, elokované pracovisko ul. Jána Kollára 20, , Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Stredná umelecká škola Exnárova 8, ZŠ Dubová, Gymnázium Jánosa Selyeho s VJM, základná umelecká škola Eugena suchoňa, Elokované pracovisko ZUŠ Krásno nad Kysucou, SOŠ Žarnovica, skôlka, Špeciálna základná škola, Evanjelické gymnázium Jána Amosa Komenského, základná škola, Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, základná škola, Súkromná stredná odborná škola DSA, Jasle, Základná škola, Cirkevná základná škola sv. Františka assiského, Základná škola Jozefa Urbana, Súkromné osemročné gymnázium Galaktická, Základná škola Diviaky, Základná umelecká škola, základná škola, základná škola, Súkromná ZŠ Galaktická, Škola úžitkového výtvarníctva, Stredná zdravotnícka škola sv. Alžbety, Základná škola v Závadke nad Hronom, základná škola, Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Materská škola, elokované pracovisko Hviezdoslavova 12, Základná škola v Závadke nad Hronom, Základná škola J. G. Tajovského, Špeciálna ZŠ Rovníková 11, Základná škola Novomeského, Základná škola, Detské jasle a materské centrum Večernica, MŠ Melánie Nemcovej, Základná škola Mihálya Tompu, Gymnázium Vrbové, MŠ Budapeštianska 1, Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku vo Varíne, Hotelová akadémia

Vzdelanie, Slovensko:, 11 z 17

základná škola, základná škola, Spojená škola Vojenská 13, základná škola, Základná umelecká škola, Stredná odborná škola Jána Bocatia, Jazyková škola Empire, základná škola, Základná umelecká škola – výtvarný odbor, Základná škola Myslavská, Športové gymnázium, základná škola, Základná umelecká škola Bernolákova 26, Autoškola D&T Truck, základná škola, základná škola, Súkromná ZŠ, Základná škola Bernolákova 16, základná škola, MŠ Juhoslovanská 4, Špeciálna základná škola, základná škola, Materská škola, Základna škola, skôlka, Základná škola 1. - 4. ročník, Gymnázium-Gimnázium Fiľakovo, Stredná odborná škola, Súkromná základná umelecká škola, Základná umelecká škola, základná škola, Gymnázium M. Galandu, základná škola, Materálovotechnologická fakulta STU, detašované pracovisko Dubnica nad Váhom, Základná škola, Námestie Štefana Kluberta, základná škola, Stredná odborná škola, Základná umelecká škola, Základná škola Nobelovo námestie 6, Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho, základná škola, základná škola, Stredná odborná škola železničná, základná škola, SOŠ Polytechnická, Základná škola s materskou škôlkou, základná škola, Stredná odborná škola, Gymnázium Opatovská, základná škola, ZŠ Tomášikova, Základná škola Ivana Bukovčana, Základná škola internátna pre sluchovo postihnutých, Gymnázium Janka Jesenského, Základná škola s materskou školou, Základná umelecká škola Irkutská, Stredné odborné učilište služieb, ZŠ Jozefa Kollára, Základna Škola Vavrinca Benedikta, Konzervatórium Košice

Vzdelanie, Slovensko:, 12 z 17

Súkromné športové gymnázium Užhorodská, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Spojená škola Nábrežie Jána Kalinčiaka 4, Stredná odborná škola Policajného zboru, Liečebno - výchovné sanatórium, Špeciálna základná škola, Základná škola pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou internátna, Praktická škola internátna, Umelecká škola, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Stredná zdravotnícka škola, Obchodná akadémia Polárna 1, Materská škola Sídlisko Rimava, skôlka, Spojená škola internátna, Špeciálna základná škola pre žiakov so zrakovým postihnutím internátna, Základná škola Kežmarská 30, základná škola, základná škola, Materská škola - Óvoda Zádielska 4, Braille school, Obchodná akadémia, Základná škola Užhorodská 39, skôlka, skôlka, Materská škola, Stredná odborná škola stavebná, Stredná priemyselná škola strojnícka, Vyšné Ružbachy, Stredná odborná škola technická, Materská škola, Ul. Pavla Országha Hviezdoslava 20, Materská škola, Materská škola Hollého 3, základná škola, základná škola, Základná škola s materskou školu Hronský Beňadik, základná škola, Materská škola Za dráhou, Základná škola Polianska 1, základná škola, Základná škola Polianska 1, Základná škola Jána Pavla II, univerzita, ZŠ Hroncova 23, ZUŠ Dezidera Kardoša, MŠ Kalinovská 9, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, SPŠ dopravná, Lingua centrum, SPŠ Elektrotechnická, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, základná škola, Gymnázium I. Kraska, základná škola, Základná umelecká škola, základná škola, stredná škola, Gymnázium Ivana Horvátha, MŠ Park Angelinum, základná škola

Vzdelanie, Slovensko:, 13 z 17

Akadémia ozbrojených síl, Súkromná základná umelecká škola, ZŠ sv. košických mučeníkov, Materská škola Poľovnícka 12, Štátna jazyková škola, základná škola, Základná škola Pavla Horova, Stredná priemyselná škola, Stredná zdravotnícka škola, Základná umelecká škola Ivanka pri Dunaji, Centrum voľného času, základná škola, základná škola, základná škola, Základná umelecká škola, Súkromná stredná odborná škola automobilová, základná škola, základná škola, základná škola, Spojená škola internátna, Stredná odborná škola pre žiakov so zrakovým postihnutím internátna a odborné učilište pre žiakov so zrakovým postihnutím internátne, Základná Škola Ivánka pri Nitre, ZŠ Abovská 36, ZŠ Dr. Daniela Fischera, základná škola, Obchodná akadémia Watsonova, SOŠ Jesenského, Základná škola, základná škola, Základná škola M.R.Štefánika, základná škola, základná škola, Základná škola Trnové, Základná škola Staničná 13, základná škola, Základná škola, Základná umelecká škola, Spojená škola, MŠ Havanská 26, základná škola, základná škola, skôlka, základná škola, Cirkevná základná škola sv. Juraja, základná škola, základná škola, ZŠ Černyševského 8, English in the City - jazyková škola, ZŠ Pribinova, ZŠ Jána Lipského, základná škola, stredná škola, skôlka, SOŠ Technická, Špeciálna základná škola, základná škola, základná škola, Praktická škola, MŠ Jaltská 33, skôlka

Vzdelanie, Slovensko:, 14 z 17

základná škola, Základná škola, Slov.partizánov, základná škola, Základná škola Gemerská 2, základná škola, Gymnázium P.O. Hviezdoslava, základná škola, Základná škola, základná škola, ZŠ sv. Don Bosca, ZŠ Alexandra Dubčeka, MŠ Obrancov mieru 20, SPŠ lesnícka, Stredná odborná škola Ivánská cesta 21, základná škola, skôlka, Základná škola Ružová dolina 29, základná škola, Súkromné gymnázium ESPRIT, základná škola, ZŠ a MŠ svätého Gorazda, základná škola, základná škola, Királyhelmeci Gimnázium, skôlka, základná škola, Filozofická fakulta UPJŠ, základná škola, Gymnázium Bilingválne, Ul. T. Ružičku 3, základná škola, Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého, základná škola, Súkromná pedagogická a sociálna akadémia, základná škola, Súkromná základná škola Ružová dolina 29, Základná škola, Sídl.Stred, skôlka, základná škola, základná škola, Základná škola, základná škola, MŠ Obrancov mieru 16, Stredná pedagogická škola v Levoči, Základná umelecká škola - výtvarný a dramatický obor, základná škola, MŠ Za priekopou 57, IV. Základná škola, Galaktik, Autoškola Bosák, Súkromné gymnázium, Základná umelecká škola, Školský areál Gymnázia Alejová, Spojená škola internátna, základná škola, Základná škola Turnianska 10, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Gymnázium Jozefa Lettricha, Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela, základná škola, Konzervatórium

Vzdelanie, Slovensko:, 15 z 17

základná škola, Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, Gymnázium, Základná škola Belehradská 21, Technická univerzita Zvolen, Gymnázium Pavla Horova, Stredná odborná škola hotela a služieb, Spojená škola Tilgnerova, MŠ Jenisejská, Materská škola Dibrovova 13, Základná škola, Ulica Pavla Dobšinského, Súkromná základná umelecká škola XOANA, základná škola, Základná škola a materská škola Trenčianske Bohuslavice, základná škola, univerzita, Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela, Základná umelecká škola sv. Cecílie, základná škola, základná škola, Bilingválne gymnázium, Gymnázium Andreja Sládkoviča, základná škola, CVČ KAMaRÁD Kúty, Spojená škola internátna Kremnica, ZŠ SNP 20, základná škola, Základná Škola, Základná škola s Materskou školou Štefana Náhalku, Gymnázium P.O. Hviezdoslava, Stredná zdravotnícka škola, Súkromná stredná odborná škola CA&TS, Materská škola, Technická univerzita v Košiciach, Obchodná akadémia, základná škola, Súkromná materská škola Tatranská 10, Stredná odborná škola, Spojená škola internátna Kremnica, ZŠ Veľkomoravská, Špec. základná škola, Materská škola Hrnčiarska 1, Stredná odborná škola, ZŠ Andreja Kubinu, Škola úžitkového výtvarníctva, Cirkevná základná škola sv. Gorazda v Námestove, Elokované pracovisko súkromná základná umelecká škola, základná škola, Súkromná hotelová akadémia, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Materská škola, Obchodná akadémia, ZŠ Kubranská, Základná škola Turčianske Teplice, základná škola, SOŠ Zdravotná, skôlka, Materská škola, Spojená škola, základná škola

Vzdelanie, Slovensko:, 16 z 17

Nagysallói Magyar tanítási Nyelvű Általános Iskola, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, základná škola, Gymnázium V. B. Nedožerského, základná škola, Cirkevná základná škola, Špeciálna základná škola, základná škola, Základná škola Ostredková 14, základná škola, Stredná priemyselná škola dopravná, lll.Zakladna skola, Materská škola, Gymnázium Gelnica, Základná Škola, Základná škola, SPŠ Samuela Mikovíniho, Základná umelecká škola, Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Právnická fakulta UPJŠ, základná škola, Základná škola, základná škola, Základná škola Bezručova, Materská škola, Tanečná akadémia Muguela Mendeza, MŠ Dneperská 8, základná škola, základná škola, skôlka, Základná škola Gašpara Drozda s materskou školou v Chrenovci-Brusne, základná škola, Základná škola, Súkromné gymnázium, Základná škola Jozefa Krónera, ZUŠ Jána Pöschla, Spojaná škola S.A.Jedlíka, Stredná priemyselná škola dopravná, ZUŠ Ľudovíta Rajtera, základná škola, Základná umelecká škola, Právnická fakulta UPJŠ, Stredná odborná škola, Evanjelicke Gymnazium Juraja Tranovskeho, Základna škola Brezno - Zadne Halny, základná škola, Materská škola Pivonková 9, elokované triedy Šalviová 5, Gymnázium Alejová, Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta, základná škola, Goethe Inštitút, Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza, Gymnázium sv. Uršule, MŠ Park mládeže 4, Základná škola Železničná, ZŠ Pekníkova, Celouniverzitné edukačné a výcvikové stredisko Domaša - Valkov, ZŠ Nábrežie mládeže 5, ZŠ Gorazdova, základná škola

Vzdelanie, Slovensko:, 17 z 17

Piaristická spojená škola F. Hanáka, Materská škola, základná škola, Základná škola Robotnícka, ZŠ Partizánska, Stredná odborná škola sv. Jozefa robotníka, Saleziáni Don Bosca, Základná škola Gaštanová, základná škola, ZŠ Školská, Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, základná škola, ZŠ Bruselská – elokované pracovisko Viedenská 40, ZŠ Slobodného slovenského vysielača, Základná škola Borodáčova 2, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola Malinovského, Základná škola Mojmírova, ZŠ Vinbarg, MŠ Družicová 5, MŠ blahoslavenej Imeldy, základná škola, základná škola, MŠ Park mládeže 4, Základná škola sv. Uršule, základná škola, SOŠ Polytechnická, základná škola, Detské jasle Jesenná 12, Relax Centrum, Spojená škola Tokajícka 24, Stredná odborná škola polytechnická, Základná škola, Základná škola a Materská škola Soblahov, základná škola, základná škola, Základná škola Vagonárska, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Materská škola

vzdelanie inde

Západné Slovensko (1139x), Východné Slovensko (1023x), Stredné Slovensko (703x), Bratislavský kraj (608x), Prešovský kraj (567x), Košický kraj (535x), Bratislava (435x), Trenčiansky kraj (415x), Nitriansky kraj (367x), Trnavský kraj (360x), Žilinský kraj (357x), Banskobystrický kraj (357x), Malé Karpaty (316x), Košice (234x), Spiš (192x), okres Bratislava II (183x), okres Košice I (139x), Ružinov (135x), Liptov (131x), okres Košice - okolie (124x), okres Bratislava III (120x), okres Bratislava V (119x), okres Bratislava I (113x), Staré Mesto (113x), okres Košice IV (111x), Liptovská kotlina (106x), okres Nitra (106x), Záhorie (105x), Petržalka (102x), okres Košice II (101x)

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://www.oma.sk/vzdelavanie

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.