Cesta: OMA » vzdelanie

vzdelanie v Slovensko

vzdelanie

3594x vzdelavanie, 2230x základná škola, 1000x skôlka, 185x stredná škola, 119x univerzita, 60x autoškola

vzdelanie

Vzdelanie v Slovensko

V Slovensko sa nachádza viac ako 1000 kusy vzdelanie.

Vzdelanie, Slovensko:, 1 z 17

Fakulta informatiky a informačných technológií STU, Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Lekárska fakulta UK, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Právnická fakulta UK, Fakulta architektúry STU, Pedagogická fakulta UK, Základná škola Ladislava Novomeského 2, Filozofická fakulta UK, Stavebná fakulta STU, Strojnícka fakulta STU, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Špeciálna základná škola, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK, Gymnázium Milana Rastislava Štefánika, Základná umelecká škola Juraja Kréna, Spojená škola svätého Jozefa, Stredná odborná škola, Spojená škola internátna, Zdenka Nejedlého 41, Ekonomická univerzita v Bratislave, Inštitút jazykov a vzdelávania, Stredná odborná škola, Jánošíkova 4, Vysoká škola výtvarných umení, Prírodovedecká fakulta UK, Vysoká škola manažmentu, Spojená škola Mokrohájska 3, Jasle Slnečnice, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Katolícke gymnázium Štefana Moysesa, Bystrá škôlka, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka, multi, Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P. G. Frassatiho, Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského, Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa, Základná škola Márie Rázusovej, Filozofická fakulta UKF, Gymnázium Ladislava Sáru, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Gymnázium Šrobárova, ZŠ Matky Alexie, Evanjelické lýceum, Bulharská základná škola a gymnázium Christo Boteva, Cirkevné konzervatórium, Gymnázium Ladislava Novomeského, základná škola, III. ZŠ na ulici Kapitána Nálepku 12, Evanjelická materská škola Dr. Filipa Melanchtona, Základná škola, Odborárska ulica, Univerzita J. Selyeho, Spojená škola Svätej Rodiny - ZŠ svätej rodiny, Gymnázium svätej rodiny, Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Reformovaná cirkevná základná škola s VJM Dolný Štál, Paneurópska vysoká škola, Rehabilitačné stredisko ROSA, Detské centrum Fairyland, Základná umelecká škola Juraja Kréna

Vzdelanie, Slovensko:, 2 z 17

Nemecká škola v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach, Spojená škola, Súkromná základná škola Felix, Gymnázium Milana Rastislava Štefánika, Autoškola 2, základná škola, BEA English Studio, skôlka, skôlka, Detské centrum Snehulienka, Stredná zdravotnícka škola, Základná umelecká škola, ZŠ Topoľová, Základná škola s materskou školou, ZŠ Bieloruská 1, Konzervatórium, Základná škola Beluša, základná škola, Gymnázium Komenského, The Little Gym, Gymnázium Varšavská cesta 1, Základná umelecká škola Daliborovo námestie - Elokované pracovisko Gessayova 8, Gymnázium sv. Vincenta de Paul, Základná škola sv. Vincenta de Paul, Základná umelecká škola, Stredná odborná škola Jozefa Szakkayho, ZŠ Jána de La Salle, ZŠ Námestie SUT, Materská škola, Vysoká škola výtvarných umení, Základná škola, Záhorácka, ZŠ Park Angelinum, Gymnázium školských bratov, Základná škola Andreja Kmeťa, Základná škola Józsefa Kovátsa s vyučovacím jazykom maďarským, Bátorove Kosihy, Základná škola Kalinčiakova, Detské jasle Čajkovského, Gymnázium Martina Hattalu, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Károlya Szemerényiho Tvrdošovce, Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava, Evanjelické lýceum a základná škola Palisády, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Gyulu Juhásza, Základná škola, Zdenka Nejedlého 2, Gymnázium Párovská ulica č.1, Stredná odborná škola technická, Základná škola s materskou školou, Cirkevná materská škola Kráľovnej anjelov, Materská škola Beluša, Stredná zdravotná škola, ZŠ Milana Hodžu, Škôlka Vilka, Súkromná stredná priemyselná škola animovanej tvorby, Spojená škola sv. Františka z Assisi, Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru, Stredná odborná škola technická, Cirkevná stredná odborná škola, ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA, Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, Stredná odborná škola technická

Vzdelanie, Slovensko:, 3 z 17

Základná škola Pri Podlužianke, Stredná odborná škola, Rektorát Slovenskej technickej univerzity, Odborné učilište internátne, Základná škola Kubranská, British International School Bratislava, ZŠ Milana Hodžu, Materská škola Macharova 1, Hronček, Gašparko, Súkromná základná umelecká škola, Hotelová akadémia, Stredná škola poľnohodpodárská Juraja Gagarina, Cirkevná materská škôlka bl. Imeldy, Základná škola Požiarnická, Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Tomášikovo, Рaneurópska vysoká škola, fakulta práva, Diamonds - súkromná základná umelecká škola, Základná škola sv. Cyrila a Metoda, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Endre Adyho, Teologická fakulta Trnavskej univerzity, Základná umelecká škola Františka Oswalda, Gymnázium Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským, Brmbolec, Základná škola, SOŠ, Základná škola Gyulu Szabóa s vyučovacím jazykom maďarským, základná škola, Diamond English, ZUŠ, Obchodná akadémia, Základná škola, Komenského 2, Základná škola, Saratovská ul. 85, Gymnázium Jána Adama Raymana, Materská škola v Šenkviciach, MŠ Milana Hodžu, Materská škola, Farmaceutická fakulta UK, Stredná odborná škola podnikania, Základná škola s materskou školou Bojnice, Stredná odborná škola, Základná škola Medzilaborecká, Základná škola Krivá, SOŠ drevárska, Materská škola, Rozkvet 2024, Gymnázium Park mládeže 5, Základná škola Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským, Spojená škola, Beethovenova 27, Trnava, základná škola, ZŠ Družicová 4, Základná umelecká škola Jozefa Rosinského v Nitre, Základná škola, Saratovská ul. 43, Stredná priemyselná škola strojnícka, Základná škola, GAMČA - Gymnázium Grösslingová 18, Stredná odborná škola, Fakulta manažmentu UK, ZŠ Pankúchova, Materská škola - Dúha, SPŠ Strojnícka

Vzdelanie, Slovensko:, 4 z 17

Základná umelecká škola Jána Albrechta, Súkromné konzervatórium, Základná škola kardinála Alexandra Rudnaya, MS Sološnica, Základná škola s materskou školou Vitanová, základná škola, ZŠ Bystrická, Základná škola Jozefa Maximiliána Petzvala, Stredná umelecká škola Ladislava Bielika, Základná škola Tupolevova 20, Základná umelecká škola Jantárová, základná škola, Škôlka Gašparko, Slovenský inštitút vzdelávania, Súkromná materská škola a Detské montessori centrum, Gymnázium Štúrovo, Základná škola s materskou školou Riazanská, Základná umelecká škola, Súkromná stredná odborná škola automobilová Duálna akadémia, Súkromná základná škola pre žiakov s intelektovým nadaním, Základná škola, Námestie mladosti 1, Základná škola s materskou školou J.A. Komenského, Technická akadémia, Gymnázium Poštová, Súkromné gymnázium Mercury, Stredná odborná škola technická, Základná umelecká škola, Súkromná základná škola BESST, Základná umelecká škola, Základná škola Nejedlého 8, ZŠ Štúrova, Detské centrum Preliezka, Základná škola, Základná škola, Školská 14, Autoškola Alma - H, s. r. o., Základná škola s materskou školou Bernolákova 1, Základná škola, Nad Medzou 1, MŠ Tatranská 23, Súkromná základná škola Wonderschool, Materská škola Rázusova 26, Základná umelecká škola Eugena Suchoňa, Základná škola Štúrovo, ZŠ Gessayova 2, ZŠ Budatínska 61, Základná škola, Hutnícka 16, Základná škola, Levočská ulica 11, Stredná odborná škola služieb a lesníctva, Základná škola Tbiliská, Obchodná akadémia, Základná škola Andreja Radlinského, ZŠ Beňovského 1, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, ZŠ Prokofievova 5, Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, ZŠ Mudroňova, Základná škola Rajčianska, Základná umelecká škola, Základná škola Šenkvice, Tesavi - Súkromná bilingválna materská škola, Spojená škola s organizačnými zložkami Odborné učilište a Praktická škola

Vzdelanie, Slovensko:, 5 z 17

Materská škola, Rešetkova 6, Základná škola Jelenia 16, Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku, Stredná zdravotnícka škola, Obchodná akadémia, Gymnázium Alberta Einsteina, Súkromné gymnázium Kremnická, Súkromné bilingválne gymnázium BESST, Základná škola Pavla Marcelyho, Gymnázium Hubeného, Gymnázium Javorová, Súkromná hotelová akadémia, Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Základná škola Lachova 1, Materská škola pri ZŠ a MŠ Chorvátsky Grob, Cirkevná základna škola s materskou školou Dobrého pastiera, Stredná priemyselná škola Karola Adlera, Gymnázium Školská, Spojená škola internátna, Základná škola Pri kríži, MŠ Palárikova 22, Gymnázium Matky Alexie, Materská škola, Gymnázium Bilíkova, Gymnázium Pankúchova, Reedukačné centrum, Základná škola s materskou školou, Česká 10, Základná škola internátna pre žiakov so zrakovým postihnutím, Súkromná základná škola Dneperská 1, základná škola, Súkromné gymnázium Česká 10, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Stredná odborná škola Vrbové, Jazyková škola English4You, Cirkevná základná škola Narnia, Špeciálna základná škola s materskou školou, Cing, Spojená škola sv. Jána Bosca, základná škola, Základná škola Vrútocká 58, Základná škola, Lipová 13, Výcviková škola pre vodiacich psov, Základná škola - Báb, ZŠ Mihálya Katonu s vyučovacím jazykom maďarským, ZŠ pri Liečebno-výchovnom sanatóriu v Nitre, Základná škola s materskou školou Sibírska, Pedagogická a sociálna akadémia blahoslavenej Laury, Kvetinkovo, Základná škola Jána Hollého, Základná škola Alexandra Dubčeka, Súkromná základná škola Harmónia, Základná škola s materskou školou, Kornela Mahra 11 v Trnave, Elokované pracovisko, Súkromná materská škola Česká 10, Dúhová škôlka, Súkromná stredná odborná škola Bukovecká 17, Chefparade, Detské centrum Kolibrík, Špeciálna základná škola, IV. Základná škola Holubyho, Súkromná stredná odborná škola

Vzdelanie, Slovensko:, 6 z 17

Základná škola Bukovecká 17, SOŠ ekonomická, Gymnázium Angely Merici, Gymnazium, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským, 1. súkromné gymnázium, Obchodná akadémia Imricha Karvaša, Súkromná základná škola pre intelektovo nadaných žiakov, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Zváračská škola 089, Základná škola s materskou školou, Ekonomická fakulta UMB, Jazyková škola, Základná škola, Štefánikova, Základná umelecká škola – výtvarný odbor, Materská škola Vazovova 16, Veselá lienka, Stredná priemyselná škola, multi, SOŠ Elektrotechnická, Súkromné gymnázium Cogitatio, Gymnázium Jura Hronca, Základná umelecká škola Mikuláša Schneidera-Trnavského, Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií, Materská škola, Osadná 5, Základná škola s materskou školou, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Základná škola, Detské centrum Kvietok, Materská škola, Sídlisko Clementisove sady, Detské opatrovateľské centrum Plné radosti, Súkromná obchodná akadémia AMOS, ZŠ Košická, Súkromná materská škola BESST, Základná škola Dudova 2, Detské centrum Farbička, Stredná odborná škola technická, Pedagogická a sociálna akadémia, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Detské centrum Štvorlístok, Materská škola Sekurisova, 2. základná škola, Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva, Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Súkromné gymnázium Petzvalova 4, Stredná odborná škola dopravná, Kids Paradise, Obchodná akadémia Dudova, Detské centrum, Súkromná materská škola Wonderland, Súkromné konzervatórium Alkana, základná škola, základná škola, Materská škola Bradáčova, Prešovská univerzita v Prešove - Fakulta športu, Základná škola s materskou školou, Stredná odborná škola Cintorínska 4, odlúčené pracovisko praktického vyučovania Ďurčanského 2 – KADERNÍCTVO, Právnická fakulta UMB, Obchodná akadémia

Vzdelanie, Slovensko:, 7 z 17

Kids paradise, Pedagogická a sociálna akadémia, Drobček - Súkromné detské jasle, Cirkevná materská škola Márie Mazzarellovej, Konzervatórium, ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno, Základná škola Sídlisko SNP, Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Arcibiskupské gymnázium biskupa P. Jantauscha, Súkromná jazyková škola CM, Materská škola Ševčenkova 35, Gymnázium Janka Matúšku Galanta, základná škola, Anglická bilingválna škôlka, Materská škola Iljušinova 1, Spojená škola, Nivy 2, Stredná odborná škola, skôlka, Materská škola Hviezdoslavova, Okay, Gymnázium Pierra de Coubertina, Základná škola Grundschule Medzev, Základná Škola Rohožník, Základná škola Gejzu Dusíka, škôlka tučniačik, Stredná odborná škola IT, Materská škola sv. Filipa Neriho, UKF - Katedra hudby, Súkromná škôlka Gašparko, Materská škola, Gymnázium Jána Papánka, DC Ihrisko, Detské opatrovateľské centrum Tulipánik, Súkromné osemročné gymnázium Dneperská 1, Unity House, Základná škola s materskou školou, základná škola, Základná umelecká škola Senica, Materská škola, Nová doba, Materská škola Ušiakova, Základná škola s materskou školou v Krušetnici, Spojená škola, Krátka 11, Súkromná škôlka "Ako u mamičky", Základná škola s materskou školou Smolník, Základná umelecká škola Josepha Haydna - hudobný odbor, Súkromná základná škola a súkromné gymnázium T.Smaragd, ZŠ Jána Vojtaššáka, Mini raj, ZŠ Viestova Myjava, Gymnázium Juraja Fándlyho, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Streda nad Bodrogom, Detské opatrovateľské centrum Hviezdička, Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o. p. s. - Vzdělávací a konzultační institut v Bratislavě, Základná umelecká škola, Twinkle, Stredná zdravotnícka škola, Cirkevné konzervatórium v Bratislave, elokované pracovisko, HAPPY TIME, Slniečko, Mini raj pre deti

Vzdelanie, Slovensko:, 8 z 17

Gymnázium Antona Bernoláka, Základná škola Ľudovíta Štúra, ZŠsMŠ Častá - Materská škola, Vysoká škola múzických umení, Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi, Základná umelecká škola v Medzeve, Súkromná materská škôlka Maternelle, Odborné učilište internátne, Kňazský seminár sv. Cyrila a Metoda, Základná škola s materskou školou sv. Gorazda, Spojená škola, ZŠ Miloslavov, Trnavská univerzita v Trnave, Základná umelecká škola, Základná škola s materskou školou Jozefa Murgaša, Pedagogická a sociálna akadémia sv. Márie Goretti, Materská škola, Stredná odborná škola, ZŠ sv. Svorada a Benedikta, Slovenská zdravotnícka univerzita, Špeciálna základná škola internátna, Vrabček, Opatrovateľský dvor Kľúčik, ZŠ s MŠ Častá, Gymnázium Andreja Vrábla, Základná škola, Lehota 144, Stredná zdravotnícka škola, Základná škola Paňovce, Stredná odborná škola veterinárna Košice-Barca, Reedukačné centrum Sološnica, Základná škola Sološnica, Materská škola, Sídlisko SNP, Spojená škola internátna, KRTKO, Gymnázium, Materská škola Píla, základná škola, ZŠ s MŠ s VJM Boľ, Základní a mateřská škola Hrčava, Základná škola SNP 5, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre, Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave, Sukromne skoly Ziveny, Základná škola Šemša, Súkromná bilingválna MŠ Forest Kids, Brnka, Právnická fakulta Trnavskej univerzity, 2. ZŠ na Námestí Augusta Horislava Škultétyho, Gymnázium Ľudovíta Štúra, Elokované pracovisko ZUŠ Jozefa Kresánka Karloveská 3, SZS NDCA, Základná škola s materskou školou Smolník, Základná škola s materskou školou v Dohňanoch, Prešovská univerzita v Prešove, Little Kitten, MŠ Miloslavov, Súkromná pedagogická a sociálna akadémia, Slovenská poľnohospodárska univerzita, Blok H, ZŠ Mostná

Vzdelanie, Slovensko:, 9 z 17

Gymnázium Pétera Czeglédiho Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským, Materské centrum Papučka, Základná škola, Považské Podhradie, Špeciálna základná škola Veľký Meder, Súkromná materská škola, Základná škola Jasov, Základná škola s materskou školou, Považská Teplá, Gymnázium Andreja Kmeťa, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Spojená katolícka škola, Feki, Zakladná škola Brezno - Mazorník, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Autoškola Prima, ZŠ J. Amosa Komenského, OXICO,Jazyková škola Palisády, ZUŠ, Univerzita Konštantína filozofa, ZŠ sv. košických mučeníkov, Stredná Odborná Škola Elektrotechnická, základná škola, ZŠ Ľubotice, ZŠ ul. Dobšinského 17, Základná umelecká škola Jozefa Janigu, MŠ Povstania českého ľudu 11, Základná umelecká škola Jána Cikkera, základná škola, Základná Škola Mirka Nešpora 2, základná škola, ZUŠ, Materská škola Dúhový domček, Fakulta masmediálnej komunikácie FMK UCM, Základná škola, základná škola, Materská škola, Základná škola, Slovanská, Autoškola WASO, Autoškola Fajn, Základná škola P.O.Hviezdoslava, základná škola, Filozofická fakulta UKF, Základná Škola, Základná škola Zoltána Kodálya s VJM, Stredná odborná škola, Spojená škola pre žiakov s telesným postihnutím, základná škola, École primaire, základná škola, Stredná odborná škola, Základná škola, Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Gorazda, ZŠ Banka, základná škola, Gymnázium Nové Zámky, základná škola, základná škola, Základná škola Postupimská, Základná škola, Stredná odborná škola Košice-Šaca, Základná umelecká škola svätej trojice

Vzdelanie, Slovensko:, 10 z 17

stredná škola, Základná škola Postupimská, Autoškola Hryz, Stredná odborná škola, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Základná škola Belehradská 21, Reformovaná cirkevná základná škola s VJM Dolný Štál, ZŠ Krosnianska 4, základná škola, Materská škola, Dukelská, ZŠ Krosnianska 2, stredná škola, Súkromná základná umelecká škola, Francúzska škola a Súkromná športová stredná odborná škola, ZŠ Mateja Lechkého, základná škola, ZŠ Maurerova, Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským, základná škola, základná škola, Katolícka stredná pedagogická škola sv. Cyrila a Metoda, základná škola, Koncertná sála - Konzervatórium, ZŠ Bruselská – elokované pracovisko Viedenská 40, Konzervatórium, Gymnázium sv. Edity Steinovej, Autoškola ToPa, Základná škola Bruselská 18, MŠ Lidické námestie 18, SOU drevárske Žarnovica, Gymnázium Sv. Františka z Assisi, základná škola, Základná škola, Gabriela Bethlena 41, Nové Zámky, ZŠ Bruselská – elokované pracovisko Aténska 26, Materská škola, Lánska, Základná škola, ZŠ Masarykova 19/A, ZŠ Dubová, Základná škola M. R. Štefánika, Gymnázium, Obchodná Akadémia Senica, , Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Materská škola, elokované pracovisko ul. Jána Kollára 20, Súkromná základná umelecká škola, Súkromná SOŠ ekonomická Tercium, základná škola, Gymnázium Jánosa Selyeho s VJM, Elokované pracovisko ZUŠ Krásno nad Kysucou, Autoškola - Ivan Humaj, Špeciálna základná škola, Základná škola s materskou škôlkou, skôlka, SOŠ Žarnovica, základná umelecká škola Eugena suchoňa, Súkromná stredná odborná škola DSA, Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, základná škola, základná škola, Evanjelické gymnázium Jána Amosa Komenského

Vzdelanie, Slovensko:, 11 z 17

základná škola, základná škola, Cirkevná základná škola sv. Františka assiského, Základná škola Jozefa Urbana, Jasle, Základná škola Opatovce nad Nitrou, Gymnázium sv. košických mučeníkov, Základná škola, Stredná zdravotnícka škola sv. Alžbety, základná škola, Súkromná ZŠ Galaktická, Základná umelecká škola, Škola úžitkového výtvarníctva, Základná škola Diviaky, Súkromné osemročné gymnázium Galaktická, základná škola, MŠ Budapeštianska 1, Základná škola Krásnohorské Podhradie, Základná škola v Závadke nad Hronom, Základná škola Novomeského, Detské jasle a materské centrum Večernica, Gymnázium Vrbové, Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Základná škola Mihálya Tompu, Základná škola v Závadke nad Hronom, základná škola, MŠ Melánie Nemcovej, Základná škola, Materská škola, elokované pracovisko Hviezdoslavova 12, Základná škola J. G. Tajovského, základná škola, Základná škola Pavla Horova, Základná škola Myslavská, základná škola, základná škola, Stredná odborná škola Jána Bocatia, Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku vo Varíne, Spojená škola Vojenská 13, Hotelová akadémia, Základná umelecká škola – výtvarný odbor, Jazyková škola Empire, Základná umelecká škola, základná škola, základná škola, základná škola, MŠ Juhoslovanská 4, Základna škola, Gymnázium-Gimnázium Fiľakovo, Materská škola, Základná škola 1. - 4. ročník, základná škola, Stredná odborná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola, Námestie Štefana Kluberta, Stredná odborná škola, základná škola, základná škola, Stredná odborná škola železničná

Vzdelanie, Slovensko:, 12 z 17

základná škola, Základná umelecká škola, Súkromná základná umelecká škola, Gymnázium M. Galandu, Základná umelecká škola, Materálovotechnologická fakulta STU, detašované pracovisko Dubnica nad Váhom, SOŠ Polytechnická, Základná škola Nobelovo námestie 6, Stredná odborná škola, Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho, Stredné odborné učilište služieb, ZŠ Tomášikova, Gymnázium Opatovská, základná škola, ZŠ Jozefa Kollára, Základná škola s materskou školou, Základná škola internátna pre sluchovo postihnutých, Základna Škola Vavrinca Benedikta, Gymnázium Janka Jesenského, základná škola, Konzervatórium Košice, Stredná odborná škola Policajného zboru, Braille school, Spojená škola internátna, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Materská škola - Óvoda Zádielska 4, Spojená škola Nábrežie Jána Kalinčiaka 4, Špeciálna základná škola, ZŠ Drabova 3, Liečebno - výchovné sanatórium, Materská škola Sídlisko Rimava, Základná škola pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou internátna, základná škola, Stredná odborná škola obchodu a služieb, základná škola, Súkromné športové gymnázium Užhorodská, skôlka, Stredná zdravotnícka škola, Špeciálna základná škola pre žiakov so zrakovým postihnutím internátna, Praktická škola internátna, základná škola, Umelecká škola, Stredná odborná škola technická, Stredná odborná škola stavebná, Súkromná MŠ - Montessori centrum, Základná škola s materskou školu Hronský Beňadik, Stredná priemyselná škola strojnícka, Obchodná akadémia, základná škola, Vyšné Ružbachy, Materská škola, Materská škola Hollého 3, Materská škola, základná škola, základná škola, skôlka, Autoškola D&T Truck, skôlka, Základná škola Užhorodská 39, Gymnázium I. Kraska

Vzdelanie, Slovensko:, 13 z 17

Základná škola Jána Pavla II, Lingua centrum, Základná škola Polianska 1, SPŠ Elektrotechnická, SPŠ dopravná, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, MŠ Kalinovská 9, základná škola, ZUŠ Dezidera Kardoša, základná škola, ZŠ Hroncova 23, základná škola, Materská škola Za dráhou, univerzita, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, skôlka, Základná umelecká škola Ivanka pri Dunaji, Štátna jazyková škola, základná škola, Stredná priemyselná škola, stredná škola, Gymnázium Ivana Horvátha, základná škola, základná škola, Akadémia ozbrojených síl, Materská škola Poľovnícka 12, Súkromná základná umelecká škola, základná škola, skôlka, základná škola, základná škola, MŠ Park Angelinum, Základná umelecká škola, Centrum voľného času, Základná umelecká škola, ZŠ Dr. Daniela Fischera, základná škola, základná škola, Základná umelecká škola, Základná škola Staničná 13, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola Trnové, základná škola, SOŠ Jesenského, MŠ Ovručská 14, Základná škola, základná škola, ZŠ Abovská 36, Základná škola, Základná škola Považská 12, Obchodná akadémia Watsonova, Stredná odborná škola pre žiakov so zrakovým postihnutím internátna a odborné učilište pre žiakov so zrakovým postihnutím internátne, Základná Škola Ivánka pri Nitre, základná škola, Základná škola M.R.Štefánika, Spojená škola internátna, ZŠ Černyševského 8, MŠ Havanská 26

Vzdelanie, Slovensko:, 14 z 17

ZŠ Pribinova, ZŠ Jána Lipského, Zákldaná škola s materskou školou, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, SOŠ Technická, Cirkevná základná škola sv. Juraja, základná škola, Špeciálna základná škola, Materská škola, Ul. Pavla Országha Hviezdoslava 20, skôlka, Spojená škola, základná škola, Praktická škola, Základná škola, Slov.partizánov, základná škola, skôlka, Základná škola Gemerská 2, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola, Gymnázium P.O. Hviezdoslava, skôlka, základná škola, ZŠ sv. Don Bosca, MŠ Jaltská 33, základná škola, Súkromná základná škola Ružová dolina 29, základná škola, MŠ Obrancov mieru 20, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Gymnázium Bilingválne, Ul. T. Ružičku 3, základná škola, základná škola, Základná škola, Sídl.Stred, základná škola, ZŠ Alexandra Dubčeka, skôlka, skôlka, SPŠ lesnícka, Királyhelmeci Gimnázium, Stredná odborná škola Ivánská cesta 21, základná škola, skôlka, ZŠ a MŠ svätého Gorazda, Súkromné gymnázium ESPRIT, základná škola, základná škola, základná škola, Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého, Základná škola Ružová dolina 29, III. ZŠ Konštantinova a Gymnázium

Vzdelanie, Slovensko:, 15 z 17

Súkromná pedagogická a sociálna akadémia, Súkromná obchodná akadémia, základná škola, Súkromné gymnázium, základná škola, Školský areál Gymnázia Alejová, Spojená škola internátna, MŠ Za priekopou 57, skôlka, skôlka, skôlka, základná škola, IV. Základná škola, Základná umelecká škola - výtvarný a dramatický obor, Základná umelecká škola, Základná škola, základná škola, Stredná pedagogická škola v Levoči, Základná škola Francisciho 11 Levoča, MŠ Obrancov mieru 16, Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, základná škola, MŠ Čínska 24, základná škola, Gymnázium, Spojená škola Tilgnerova, základná škola, základná škola, univerzita, Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela, Základná škola Turnianska 10, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Gymnázium Jozefa Lettricha, Gymnázium Pavla Horova, Materská škola Opatovce nad Nitrou, Základná škola, Ulica Pavla Dobšinského, Súkromná základná umelecká škola XOANA, Základná umelecká škola sv. Cecílie, Stredná odborná škola hotela a služieb, Materská škola Dibrovova 13, Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela, Konzervatórium, základná škola, Materská škola, základná škola, Technická univerzita Zvolen, Základná škola a materská škola Trenčianske Bohuslavice, Bilingválne gymnázium, Gymnázium Andreja Sládkoviča, Stredná odborná škola, Stredná zdravotnícka škola, Obchodná akadémia, Stredná odborná škola, Základná škola s Materskou školou Štefana Náhalku, Súkromná materská škola Tatranská 10, základná škola, Spojená škola internátna Kremnica, Spojená škola internátna Kremnica, CVČ KAMaRÁD Kúty, základná škola

Vzdelanie, Slovensko:, 16 z 17

Gymnázium sv. Uršule, ZŠ SNP 20, Materská škola, ZŠ Andreja Kubinu, Špec. základná škola, ZŠ Veľkomoravská, základná škola, Materská škola Hrnčiarska 1, Technická univerzita v Košiciach, Gymnázium P.O. Hviezdoslava, Základná Škola, Základná škola Turčianske Teplice, Cirkevná základná škola sv. Gorazda v Námestove, základná škola, Základná škola, Gymnázium Gelnica, skôlka, SPŠ Samuela Mikovíniho, základná škola, základná škola, Obchodná akadémia, Elokované pracovisko súkromná základná umelecká škola, lll.Zakladna skola, základná škola, Základná škola Ostredková 14, Materská škola, Nagysallói Magyar tanítási Nyelvű Általános Iskola, základná škola, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Špeciálna základná škola, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Základná umelecká škola, Gymnázium V. B. Nedožerského, Škola úžitkového výtvarníctva, Súkromná hotelová akadémia, základná škola, Spojená škola, Základná škola Jozefa Krónera, Základná Škola, Materská škola, Materská škola, SOŠ Zdravotná, Cirkevná základná škola, základná škola, základná škola, Tanečná akadémia Muguela Mendeza, Základna škola Brezno - Zadne Halny, Právnická fakulta UPJŠ, Materská škola, Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, základná škola, Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta, Základná umelecká škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola, základná škola, ZUŠ Jána Pöschla, Evanjelicke Gymnazium Juraja Tranovskeho

Vzdelanie, Slovensko:, 17 z 17

Stredná priemyselná škola dopravná, základná škola, MŠ Dneperská 8, Právnická fakulta UPJŠ, skôlka, Základná škola, Stredná odborná škola, Gymnázium Alejová, English in the City - jazyková škola, Základná škola sv. Uršule, Spojaná škola S.A.Jedlíka, základná škola, Materská škola Pivonková 9, elokované triedy Šalviová 5, Základná škola Bezručova, základná škola, ZUŠ Ľudovíta Rajtera, Základná škola Gašpara Drozda s materskou školou v Chrenovci-Brusne, Súkromné gymnázium, základná škola, základná škola, Základná škola Malinovského, MŠ Repíková 58, ZŠ Gorazdova, základná škola, Základná škola Mojmírova, ZŠ Nábrežie mládeže 5, základná škola, materská škola, základná škola, základná škola, Goethe Inštitút, Základná škola Robotnícka, základná škola, základná škola, Základná škola Nitrianske Rudno, Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza, ZŠ Slobodného slovenského vysielača, ZŠ Partizánska, MŠ blahoslavenej Imeldy, ZŠ Pekníkova

vzdelanie inde

Západné Slovensko (1151x), Východné Slovensko (1024x), Stredné Slovensko (708x), Bratislavský kraj (622x), Prešovský kraj (568x), Košický kraj (535x), Bratislava (447x), Trenčiansky kraj (419x), Nitriansky kraj (376x), Žilinský kraj (361x), Trnavský kraj (359x), Banskobystrický kraj (358x), Malé Karpaty (327x), Košice (227x), Spiš (193x), okres Bratislava II (183x), Ružinov (135x), Liptov (135x), okres Košice I (128x), okres Košice - okolie (123x), okres Bratislava III (121x), okres Bratislava V (121x), Staré Mesto (114x), okres Košice IV (114x), okres Bratislava I (114x), Liptovská kotlina (110x), okres Nitra (108x), okres Prievidza (105x), okres Košice II (105x), Petržalka (104x)

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://www.oma.sk/vzdelavanie

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.