Cesta: OMA » vzdelanie

vzdelanie v Slovensko

vzdelanie

3683x vzdelavanie, 2281x základná škola, 1033x skôlka, 184x stredná škola, 124x univerzita, 61x autoškola

vzdelanie

Vzdelanie v Slovensko

V Slovensko sa nachádza viac ako 1000 kusy vzdelanie.

Vzdelanie, Slovensko:, 1 z 17

Fakulta informatiky a informačných technológií STU, Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Lekárska fakulta UK, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Fakulta architektúry STU, Pedagogická fakulta UK, Základná škola Ladislava Novomeského 2, Filozofická fakulta UK, Stavebná fakulta STU, Právnická fakulta UK, Strojnícka fakulta STU, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Špeciálna základná škola, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK, Gymnázium Milana Rastislava Štefánika, Základná umelecká škola Juraja Kréna, Spojená škola svätého Jozefa, Stredná odborná škola, Spojená škola internátna, Zdenka Nejedlého 41, Ekonomická univerzita v Bratislave, Stredná odborná škola, Jánošíkova 4, Inštitút jazykov a vzdelávania, Vysoká škola výtvarných umení, Prírodovedecká fakulta UK, Vysoká škola manažmentu, Spojená škola Mokrohájska 3, Jasle Slnečnice, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Bystrá škôlka, Katolícke gymnázium Štefana Moysesa, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka, multi, Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P. G. Frassatiho, Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského, Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa, Základná škola Márie Rázusovej, Filozofická fakulta UKF, Gymnázium Ladislava Sáru, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Gymnázium Šrobárova, Evanjelické lýceum, ZŠ Matky Alexie, Bulharská základná škola a gymnázium Christo Boteva, Cirkevné konzervatórium, Gymnázium Ladislava Novomeského, základná škola, Evanjelická materská škola Dr. Filipa Melanchtona, III. ZŠ na ulici Kapitána Nálepku 12, Základná škola, Odborárska ulica, Univerzita J. Selyeho, Spojená škola Svätej Rodiny - ZŠ svätej rodiny, Gymnázium svätej rodiny, Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Paneurópska vysoká škola, Rehabilitačné stredisko ROSA, Základná umelecká škola Juraja Kréna, Detské centrum Fairyland, Nemecká škola v Bratislave

Vzdelanie, Slovensko:, 2 z 17

Filozofická fakulta UPJŠ, Technická univerzita v Košiciach, Reformovaná cirkevná základná škola s VJM Dolný Štál, Spojená škola, Súkromná základná škola Felix, Gymnázium Milana Rastislava Štefánika, MŠ Zuzkin park 2, Základná škola Nesluša, Aula TUZVO, Autoškola 2, základná škola, ZŠ s MŠ s VJM Boľ, skôlka, BEA English Studio, skôlka, Základná škola Kalinčiakova, Detské centrum Snehulienka, Základná Škola Karpatská Ulica, Právnická fakulta UPJŠ, Právnická fakulta UPJŠ, Stredná zdravotnícka škola, Základná umelecká škola, ZŠ Topoľová, Rektorát TUKE, Základná škola s materskou školou, ZŠ Bieloruská 1, Konzervatórium, Hrivko, Základná škola Beluša, základná škola, Gymnázium Komenského, The Little Gym, Gymnázium Varšavská cesta 1, Základná umelecká škola Daliborovo námestie - Elokované pracovisko Gessayova 8, Gymnázium školských bratov, Gymnázium sv. Vincenta de Paul, Základná umelecká škola, Základná škola sv. Vincenta de Paul, Stredná odborná škola Jozefa Szakkayho, ZŠ Námestie SUT, Materská škola, Vysoká škola výtvarných umení, Základná škola, Záhorácka, ZŠ Park Angelinum, Základná škola Andreja Kmeťa, Základná škola Józsefa Kovátsa s vyučovacím jazykom maďarským, Bátorove Kosihy, ZŠ Jána de La Salle, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Károlya Szemerényiho Tvrdošovce, Detské jasle Čajkovského, Gymnázium Martina Hattalu, ZŠ Družicová 4, Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava, Evanjelické lýceum a základná škola Palisády, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Gyulu Juhásza, Gymnázium Párovská ulica č.1, Základná škola, Zdenka Nejedlého 2, Stredná odborná škola technická, Cirkevná materská škola Kráľovnej anjelov, Základná škola s materskou školou, Materská škola Beluša

Vzdelanie, Slovensko:, 3 z 17

ZŠ Milana Hodžu, Stredná zdravotná škola, Súkromná stredná priemyselná škola animovanej tvorby, Spojená škola sv. Františka z Assisi, Škôlka Vilka, Stredná odborná škola technická, Cirkevná stredná odborná škola, Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru, Stredná odborná škola pedagogická, ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA, Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, Stredná odborná škola technická, Základná škola Pri Podlužianke, Odborné učilište internátne, Stredná odborná škola, Základná škola Kubranská, Rektorát Slovenskej technickej univerzity, Materská škola Macharova 1, ZŠ Milana Hodžu, British International School Bratislava, Autoškola TURBO, Hronček, Gašparko, Súkromná základná umelecká škola, Materská škola, Hotelová akadémia, Súkromná základná škola Dneperská 1, Stredná škola poľnohodpodárská Juraja Gagarina, Cirkevná materská škôlka bl. Imeldy, Diamonds - súkromná základná umelecká škola, Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Tomášikovo, Рaneurópska vysoká škola, fakulta práva, Súkromná stredná odborná škola Bukovecká 17, Základná škola Požiarnická, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Endre Adyho, Teologická fakulta Trnavskej univerzity, Základná škola sv. Cyrila a Metoda, Diamonds - súkromná základná umelecká škola, Základná škola Bukovecká 17, Základná umelecká škola Františka Oswalda, Gymnázium Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským, základná škola, Základná škola Malokarpatské námestie 1, ZUŠ, Diamond English, Brmbolec, Základná škola Gyulu Szabóa s vyučovacím jazykom maďarským, SOŠ, Obchodná akadémia, Základná škola, Komenského 2, Materská škola v Šenkviciach, Gymnázium Jána Adama Raymana, Súkromná základná umelecká škola Vlada Urbana, Základná škola, Saratovská ul. 85, MŠ Milana Hodžu, Materská škola, Stredná odborná škola podnikania, Farmaceutická fakulta UK, Základná škola Medzilaborecká, Základná škola s materskou školou Bojnice

Vzdelanie, Slovensko:, 4 z 17

SOŠ drevárska, Základná škola Krivá, Stredná odborná škola, základná škola, Špeciálna základná škola Rovníková 11, Základná škola Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským, Materská škola, Rozkvet 2024, Gymnázium Park mládeže 5, Spojená škola, Beethovenova 27, Trnava, Centrum HAPPY, GAMČA - Gymnázium Grösslingová 18, Základná umelecká škola Irkutská 1, Základná umelecká škola Jozefa Rosinského v Nitre, Stredná priemyselná škola strojnícka, Základná škola, Saratovská ul. 43, Základná škola, Stredná odborná škola technická, Stredná odborná škola, Materská škola - Dúha, Fakulta manažmentu UK, ZŠ Pankúchova, MS Sološnica, Súkromné konzervatórium, Špeciálna základná škola Inžinierska 24, ZŠ Abovská 36, Základná škola Gemerská 2, Základná umelecká škola Jána Albrechta, Základná škola kardinála Alexandra Rudnaya, SPŠ Strojnícka, Stredná odborná škola dopravy a služieb, ZŠ Bystrická, Stredná zdravotnícka škola, Gymnázium Školská, Súkromné gymnázium Petzvalova 4, základná škola, Základná škola s materskou školou Vitanová, Základná škola Tupolevova 20, Základná škola Jozefa Maximiliána Petzvala, MŠ Za priekopou 57, Základná umelecká škola Jantárová, Stredná umelecká škola Ladislava Bielika, Súkromné osemročné gymnázium Dneperská 1, Gymnázium Štúrovo, Základná škola s materskou školou Riazanská, HAL, Škôlka Gašparko, Slovenský inštitút vzdelávania, Súkromná materská škola a Detské montessori centrum, základná škola, Stredná odborná škola stavebná - Építészeti Szakközépiskola, Súkromná stredná odborná škola automobilová Duálna akadémia, Základná škola s materskou školou J.A. Komenského, základná škola, Gymnázium Poštová, Základná umelecká škola, Základná škola, Námestie mladosti 1, Technická akadémia, Základná škola Staničná 13, Súkromná základná škola pre žiakov s intelektovým nadaním, Lekárska fakulta UPJŠ

Vzdelanie, Slovensko:, 5 z 17

Súkromná základná škola waldorfská, Súkromné gymnázium Mercury, Súkromná základná škola BESST, Základná škola Nejedlého 8, ZŠ Štúrova, Základná škola Podjavorinskej, Základná škola Šenkvice, Základná umelecká škola, Stredná odborná škola technická, Základná umelecká škola, Súkromná základná škola Wonderschool, Základná škola, Školská 14, Základná škola, Autoškola Alma - H, s. r. o., Detské centrum Preliezka, Základná umelecká škola Eugena Suchoňa, Základná škola, Nad Medzou 1, MŠ Tatranská 23, Materská škola Rázusova 26, Základná škola s materskou školou Bernolákova 1, ZŠ Gessayova 2, Stredná odborná škola služieb a lesníctva, Základná škola Štúrovo, Základná škola, Hutnícka 16, Základná škola, Levočská ulica 11, ZŠ Budatínska 61, ZŠ Prokofievova 5, Základná škola Tbiliská, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Základná škola Andreja Radlinského, ZŠ Mudroňova, Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Obchodná akadémia, ZŠ Beňovského 1, Základná umelecká škola, Základná škola Rajčianska, Gymnázium Matky Alexie, Tesavi - Súkromná bilingválna materská škola, Gymnázium Alberta Einsteina, Základná škola Jelenia 16, Stredná zdravotnícka škola, Spojená škola s organizačnými zložkami Odborné učilište a Praktická škola, Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku, Materská škola, Rešetkova 6, Základná škola Pavla Marcelyho, Súkromné bilingválne gymnázium BESST, Súkromná hotelová akadémia, Súkromné gymnázium Kremnická, Gymnázium Javorová, Gymnázium Hubeného, Cirkevná základna škola s materskou školou Dobrého pastiera, Základná škola Pri kríži, Základná škola Lachova 1, Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Spojená škola internátna, Materská škola pri ZŠ a MŠ Chorvátsky Grob, Dúhová škôlka, Stredná priemyselná škola Karola Adlera, Reedukačné centrum, Základná škola s materskou školou, Česká 10

Vzdelanie, Slovensko:, 6 z 17

Gymnázium Pankúchova, MŠ Palárikova 22, Gymnázium Bilíkova, Špeciálna základná škola s materskou školou, Jazyková škola English4You, Cing, Základná škola Vrútocká 58, Základná škola internátna pre žiakov so zrakovým postihnutím, Súkromné gymnázium Česká 10, Výcviková škola pre vodiacich psov, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Materská škola, ZŠ Mihálya Katonu s vyučovacím jazykom maďarským, Stredná odborná škola Vrbové, Základná škola, Lipová 13, Cirkevná základná škola Narnia, základná škola, Spojená škola sv. Jána Bosca, Základná škola - Báb, Základná škola s materskou školou Sibírska, Základná škola Jána Hollého, Základná škola Alexandra Dubčeka, Kvetinkovo, Súkromná základná škola Harmónia, Základná škola s materskou školou, Kornela Mahra 11 v Trnave, MŠ Nešporova 28, ZŠ pri Liečebno-výchovnom sanatóriu v Nitre, Elokované pracovisko, Súkromná materská škola Česká 10, IV. Základná škola Holubyho, Základná škola s materskou školou Želiarska 4, Arcibiskupské gymnázium biskupa P. Jantauscha, Špeciálna základná škola, Chefparade, Obchodná akadémia, Detské centrum Kolibrík, 1. súkromné gymnázium, Gymnázium Angely Merici, Pedagogická a sociálna akadémia blahoslavenej Laury, Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Gymnazium, Súkromná základná škola pre intelektovo nadaných žiakov, Súkromná stredná odborná škola, SOŠ ekonomická, Obchodná akadémia Imricha Karvaša, Zváračská škola 089, Ekonomická fakulta UMB, Základná škola s materskou školou, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Základná umelecká škola – výtvarný odbor, Základná škola, Štefánikova, Jazyková škola, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Stredná priemyselná škola, SOŠ Elektrotechnická, Základná umelecká škola Mikuláša Schneidera-Trnavského, multi, Veselá lienka, Gymnázium Jura Hronca

Vzdelanie, Slovensko:, 7 z 17

Materská škola, Osadná 5, Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého, Súkromné gymnázium Cogitatio, Základná škola s materskou školou, Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií, Materská škola Vazovova 16, Základná škola, Materská škola, Sídlisko Clementisove sady, Detské centrum Kvietok, Súkromná obchodná akadémia AMOS, Detské opatrovateľské centrum Plné radosti, ZŠ Košická, Súkromná materská škola BESST, Stredná odborná škola technická, Detské centrum Štvorlístok, Základná škola Dudova 2, Detské centrum Farbička, Stredná odborná škola dopravná, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Materská škola Sekurisova, Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Pedagogická a sociálna akadémia, Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva, 2. základná škola, základná škola, Kids Paradise, Detské centrum, Obchodná akadémia Dudova, Súkromné konzervatórium Alkana, Súkromná materská škola Wonderland, Kids paradise, Stredná odborná škola Cintorínska 4, odlúčené pracovisko praktického vyučovania Ďurčanského 2 – KADERNÍCTVO, Základná škola s materskou školou, základná škola, Prešovská univerzita v Prešove - Fakulta športu, Drobček - Súkromné detské jasle, Materská škola Bradáčova, Cirkevná materská škola Márie Mazzarellovej, Právnická fakulta UMB, Obchodná akadémia, Konzervatórium, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno, Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Súkromná jazyková škola CM, Základná škola Sídlisko SNP, základná škola, MŠ Šafárikova trieda 4, Materská škola "Štvorlístok", Materská škola Ševčenkova 35, Gymnázium Janka Matúšku Galanta, Anglická bilingválna škôlka, Gymnázium Pierra de Coubertina, skôlka, Materská škola Iljušinova 1, Stredná odborná škola, Materská škola Hviezdoslavova, Okay, Spojená škola, Nivy 2, Základná škola Gejzu Dusíka

Vzdelanie, Slovensko:, 8 z 17

Základná škola Grundschule Medzev, Základná Škola Rohožník, škôlka tučniačik, UKF - Katedra hudby, Stredná odborná škola IT, Materská škola sv. Filipa Neriho, Materská škola, Gymnázium Jána Papánka, Detské opatrovateľské centrum Tulipánik, DC Ihrisko, Spojená škola internátna, Súkromná škôlka Gašparko, Materská škola Ušiakova, Základná škola s materskou školou Smolník, Základná umelecká škola Josepha Haydna - hudobný odbor, Základná škola s materskou školou, Základná umelecká škola Senica, základná škola, Súkromná škôlka "Ako u mamičky", Spojená škola, Krátka 11, Materská škola, Nová doba, Základná škola s materskou školou v Krušetnici, Unity House, Detské opatrovateľské centrum Hviezdička, Súkromná základná škola a súkromné gymnázium T.Smaragd, ZŠ Viestova Myjava, Gymnázium Juraja Fándlyho, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Streda nad Bodrogom, ZŠ Jána Vojtaššáka, Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o. p. s. - Vzdělávací a konzultační institut v Bratislavě, Mini raj, Twinkle, Základná umelecká škola, Stredná zdravotnícka škola, Gymnázium Antona Bernoláka, Slniečko, Cirkevné konzervatórium v Bratislave, elokované pracovisko, HAPPY TIME, Mini raj pre deti, Vysoká škola múzických umení, Základná škola Ľudovíta Štúra, ZŠsMŠ Častá - Materská škola, Základná škola Diakovce, Základná škola s materskou školou sv. Gorazda, Základná umelecká škola v Medzeve, Kňazský seminár sv. Cyrila a Metoda, Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi, Odborné učilište internátne, Súkromná materská škôlka Maternelle, Pedagogická a sociálna akadémia sv. Márie Goretti, Spojená škola, Trnavská univerzita v Trnave, Základná škola s materskou školou Jozefa Murgaša, Základná umelecká škola, ZŠ Miloslavov, Stredná odborná škola, Materská škola, Špeciálna základná škola internátna, Vrabček, ZŠ sv. Svorada a Benedikta

Vzdelanie, Slovensko:, 9 z 17

Slovenská zdravotnícka univerzita, ZŠ s MŠ Častá, Opatrovateľský dvor Kľúčik, Gymnázium Andreja Vrábla, Základná škola Paňovce, Základná škola sv. Augustína, Základná škola, Lehota 144, Stredná odborná škola veterinárna Košice-Barca, Stredná zdravotnícka škola, Reedukačné centrum Sološnica, Stredná priemyselná škola strojnícka, Výskumné centrum pre ľudské práva, základná škola, Základná škola Sološnica, Materská škola, Sídlisko SNP, Materská škola Píla, Súkromná stredná odborná škola, Gymnázium, Stredná zdravotnícka škola, KRTKO, Stredná odborná škola strojnícka, Základná škola, Slovanská, skôlka, Základná škola SNP 5, Základní a mateřská škola Hrčava, Obchodná akadémia, základná škola, Súkromná bilingválna MŠ Forest Kids, Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre, Sukromne skoly Ziveny, Brnka, Prvé slovenské literárne gymnázium, Základná škola Šemša, Právnická fakulta Trnavskej univerzity, 2. ZŠ na Námestí Augusta Horislava Škultétyho, Gymnázium Ľudovíta Štúra, Elokované pracovisko ZUŠ Jozefa Kresánka Karloveská 3, Prešovská univerzita v Prešove, Základná škola s materskou školou v Dohňanoch, Základná škola s materskou školou Smolník, SZS NDCA, Základná škola, Považské Podhradie, MŠ Miloslavov, Little Kitten, Slovenská poľnohospodárska univerzita, Súkromná pedagogická a sociálna akadémia, Základná škola, Školská, Blok H, ZŠ Mostná, Gymnázium Pétera Czeglédiho Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským, Materské centrum Papučka, Špeciálna základná škola Veľký Meder, Materská škola Diakovce, Materská škola, Súkromná materská škola, Základná škola Jasov, Feki, Spojená katolícka škola, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským

Vzdelanie, Slovensko:, 10 z 17

Gymnázium Andreja Kmeťa, Gymnázium Považská Bystrica, Zakladná škola Brezno - Mazorník, OXICO,Jazyková škola Palisády, ZŠ J. Amosa Komenského, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Autoškola Prima, ZŠ sv. košických mučeníkov, Univerzita Konštantína filozofa, ZUŠ, Stredná odborná škola stavebná, Základná škola s materskou školou, Považská Teplá, Stredná Odborná Škola Elektrotechnická, ZŠ Ľubotice, MŠ Povstania českého ľudu 11, základná škola, Základná škola, Slov.partizánov, Základná škola, Sídl.Rozkvet, základná škola, Základná Škola Mirka Nešpora 2, Základná umelecká škola Jána Cikkera, ZŠ ul. Dobšinského 17, Základná umelecká škola Jozefa Janigu, Materská škola, ZUŠ, Základná škola, Fakulta masmediálnej komunikácie FMK UCM, Materská škola Dúhový domček, základná škola, Základná škola P.O.Hviezdoslava, Autoškola Fajn, Autoškola WASO, Filozofická fakulta UKF, Základná Škola, Spojená škola pre žiakov s telesným postihnutím, Stredná odborná škola, Základná škola Zoltána Kodálya s VJM, základná škola, Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Gorazda, École primaire, Základná škola, Základná umelecká škola, základná škola, Stredná odborná škola, Základná škola, sídl.SNP, základná škola, základná škola, Gymnázium Nové Zámky, Základná škola, Nemocničná, ZŠ Banka, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Základná škola Postupimská, Stredná odborná škola, Autoškola Hryz, Reformovaná cirkevná základná škola s VJM Dolný Štál, Základná umelecká škola svätej trojice, Základná škola Belehradská 21, 7Základná škola, Stredná odborná škola Košice-Šaca, základná škola

Vzdelanie, Slovensko:, 11 z 17

Materská škola, Dukelská, Súkromná základná umelecká škola, stredná škola, ZŠ Krosnianska 2, ZŠ Krosnianska 4, Základná škola, Sídl.Stred, Francúzska škola a Súkromná športová stredná odborná škola, základná škola, Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským, Základná škola Ľudovíta Fullu, Základná škola Bruselská 18, Koncertná sála - Konzervatórium, základná škola, Katolícka stredná pedagogická škola sv. Cyrila a Metoda, základná škola, základná škola, Autoškola ToPa, Gymnázium sv. Edity Steinovej, Konzervatórium, Autoškola Krištof, základná škola, Gymnázium Sv. Františka z Assisi, základná škola, Súkromná ZŠ HUMAN, ZŠ Bruselská – elokované pracovisko Aténska 26, Základná škola, Gabriela Bethlena 41, Nové Zámky, MŠ Lidické námestie 18, ZŠ Starozagorská, SOU drevárske Žarnovica, Materská škola, Lánska, Základná škola, ZŠ Masarykova 19/A, ZŠ Dubová, Materská škola, elokované pracovisko ul. Jána Kollára 20, Základná škola M. R. Štefánika, Gymnázium, základná škola, Súkromná SOŠ ekonomická Tercium, Obchodná Akadémia Senica, Gymnázium Jánosa Selyeho s VJM, Konzervatórium Exnárova 8, Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, SOŠ Žarnovica, Autoškola - Ivan Humaj, základná umelecká škola Eugena suchoňa, Špeciálna základná škola, Elokované pracovisko ZUŠ Krásno nad Kysucou, základná škola, Súkromná stredná odborná škola DSA, Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, Evanjelické gymnázium Jána Amosa Komenského, základná škola, základná škola, základná škola, , základná škola, Súkromné gymnázium, základná škola, Cirkevná základná škola sv. Františka assiského, Jasle

Vzdelanie, Slovensko:, 12 z 17

Gymnázium sv. košických mučeníkov, Základná škola, Základná škola Jozefa Urbana, Základná škola Opatovce nad Nitrou, Základná škola Diviaky, základná škola, základná škola, Stredná zdravotnícka škola sv. Alžbety, Škola úžitkového výtvarníctva, Základná umelecká škola, Základná škola v Závadke nad Hronom, MŠ Melánie Nemcovej, Základná škola Krásnohorské Podhradie, Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, MŠ Budapeštianska 1, Detské jasle a materské centrum Večernica, Základná škola J. G. Tajovského, Materská škola, elokované pracovisko Hviezdoslavova 12, Základná škola Novomeského, základná škola, Základná škola v Závadke nad Hronom, Základná škola, Gymnázium Vrbové, Základná škola Pavla Horova, Základná škola sv. Cyrila a Metoda, Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku vo Varíne, Základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola Myslavská, Základná škola Bernolákova 16, Hotelová akadémia, základná škola, Stredná odborná škola Jána Bocatia, Jazyková škola Empire, Základná umelecká škola – výtvarný odbor, základná škola, základná škola, Športové gymnázium, základná škola, Spojená škola Vojenská 13, Súkromná ZŠ, základná škola, základná škola, MŠ Juhoslovanská 4, Gymnázium-Gimnázium Fiľakovo, Stredná odborná škola, Základna škola, Materská škola, základná škola, Základná škola 1. - 4. ročník, Materská škola, Dedovec, základná škola, Základná škola Nobelovo námestie 6, Stredná odborná škola železničná, Gymnázium M. Galandu, základná škola, základná škola, Základná škola, Námestie Štefana Kluberta, základná škola

Vzdelanie, Slovensko:, 13 z 17

Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho, Základná umelecká škola, Základná škola s materskou škôlkou, základná škola, Stredná odborná škola, SOŠ Polytechnická, Materálovotechnologická fakulta STU, detašované pracovisko Dubnica nad Váhom, Základná umelecká škola, Stredná odborná škola, Súkromná základná umelecká škola, základná škola, Gymnázium Janka Jesenského, Gymnázium Opatovská, Základna Škola Vavrinca Benedikta, Konzervatórium Košice, základná škola, ZŠ Jozefa Kollára, Základná škola s materskou školou, Základná škola internátna pre sluchovo postihnutých, ZŠ Tomášikova, Základná škola pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou internátna, Základná škola Kežmarská 30, Obchodná akadémia Polárna 1, Súkromné športové gymnázium Užhorodská, Stredná odborná škola Policajného zboru, Materská škola - Óvoda Zádielska 4, Spojená škola Nábrežie Jána Kalinčiaka 4, Špeciálna základná škola, Spojená škola internátna, základná škola, Braille school, základná škola, Praktická škola internátna, Špeciálna základná škola pre žiakov so zrakovým postihnutím internátna, základná škola, Umelecká škola, Liečebno - výchovné sanatórium, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Gymnázium Trebišovská, základná škola, Súkromná stredná umelecká škola filmová, Materská škola Hollého 3, Základná škola s materskou školu Hronský Beňadik, Materská škola, MŠ Belehradská 6, základná škola, základná škola, Autoškola D&T Truck, základná škola, Vyšné Ružbachy, skôlka, Základná škola Užhorodská 39, Obchodná akadémia, skôlka, Materská škola, Stredná odborná škola obchodu a služieb, SPŠ Elektrotechnická, základná škola, základná škola, Materská škola Za dráhou

Vzdelanie, Slovensko:, 14 z 17

ZUŠ Alexandra A. Ljubimova, Súkromné gymnázium Katkin park 2, základná škola, Gymnázium I. Kraska, Lingua centrum, základná škola, univerzita, Základná škola Polianska 1, ZŠ Hroncova 23, základná škola, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, ZUŠ Dezidera Kardoša, základná škola, SPŠ dopravná, Základná škola Jána Pavla II, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Akadémia ozbrojených síl, základná škola, základná škola, základná škola, Štátna jazyková škola, MŠ Park Angelinum, základná škola, Gymnázium Ivana Horvátha, Centrum voľného času, základná škola, Súkromná základná umelecká škola, základná škola, Základná umelecká škola, skôlka, Základná umelecká škola, Stredná priemyselná škola, Materská škola Poľovnícka 12, stredná škola, Základná umelecká škola Ivanka pri Dunaji, základná škola, základná škola, Obchodná akadémia Watsonova, Základná škola M.R.Štefánika, Základná škola Trnové, Základná Škola Ivánka pri Nitre, Základná škola, základná škola, základná škola, Základná umelecká škola, MŠ Moldavská cesta 23, Stredná odborná škola pre žiakov so zrakovým postihnutím internátna a odborné učilište pre žiakov so zrakovým postihnutím internátne, základná škola, základná škola, základná škola, Spojená škola internátna, Súkromná MŠ Starozagorská 8, základná škola, Základná škola, MŠ Ovručská 14, základná škola, základná škola, ZŠ Dr. Daniela Fischera, MŠ Havanská 26, English in the City - jazyková škola

Vzdelanie, Slovensko:, 15 z 17

základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ Černyševského 8, ZŠ Pribinova, Spojená škola, ZŠ Jána Lipského, základná škola, Špeciálna základná škola, základná škola, Materská škola, Ul. Pavla Országha Hviezdoslava 20, stredná škola, SOŠ Technická, skôlka, Cirkevná základná škola sv. Juraja, Praktická škola, skôlka, ZŠ sv. Don Bosca, skôlka, MŠ Jaltská 33, základná škola, základná škola, skôlka, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Gymnázium P.O. Hviezdoslava, Materská škola, E. M. Šoltésovej 1670, Základná škola, základná škola, SPŠ lesnícka, základná škola, základná škola, ZŠ a MŠ svätého Gorazda, Základná škola Ružová dolina 29, Súkromná základná škola Ružová dolina 29, skôlka, Királyhelmeci Gimnázium, Súkromná pedagogická a sociálna akadémia, základná škola, základná škola, základná škola, Gymnázium Bilingválne, Ul. T. Ružičku 3, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Súkromné gymnázium ESPRIT, III. ZŠ Konštantinova a Gymnázium, základná škola, základná škola, MŠ Obrancov mieru 20, základná škola, ZŠ Alexandra Dubčeka, Stredná odborná škola Ivánská cesta 21, skôlka, základná škola

Vzdelanie, Slovensko:, 16 z 17

skôlka, Základná umelecká škola - výtvarný a dramatický obor, základná škola, Školský areál Gymnázia Alejová, základná škola, Galaktik, Súkromné gymnázium, základná škola, Spojená škola internátna, základná škola, Základná škola, IV. Základná škola, Základná umelecká škola, MŠ Obrancov mieru 16, Základná umelecká škola, skôlka, skôlka, Stredná pedagogická škola v Levoči, Bilingválne gymnázium, základná škola, Technická univerzita Zvolen, Spojená škola Tilgnerova, univerzita, Základná umelecká škola sv. Cecílie, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Materská škola, MŠ Jenisejská, základná škola, Gymnázium Pavla Horova, Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela, Materská škola Dibrovova 13, SZUŠ Art Pegas, Konzervatórium, Súkromná základná umelecká škola XOANA, Základná škola, Ulica Pavla Dobšinského, základná škola, Základná škola a materská škola Trenčianske Bohuslavice, základná škola, Základná škola Turnianska 10, Materská škola Opatovce nad Nitrou, Gymnázium, základná škola, základná škola, Gymnázium Jozefa Lettricha, Stredná odborná škola hotela a služieb, Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, základná škola, Spojená škola internátna Kremnica, Spojená škola internátna Kremnica, Materská škola Hrnčiarska 1, Gymnázium P.O. Hviezdoslava, základná škola, ZŠ SNP 20, Gymnázium Andreja Sládkoviča, MŠ Cottbuská 34, Stredná odborná škola, Stredná zdravotnícka škola, Základná škola M. Korvína, ZŠ Andreja Kubinu, ZŠ Veľkomoravská

Vzdelanie, Slovensko:, 17 z 17

Špec. základná škola, CVČ KAMaRÁD Kúty, Technická univerzita v Košiciach, základná škola, Základná škola s Materskou školou Štefana Náhalku, Materská škola, Súkromná materská škola Tatranská 10, základná škola, základná škola, Stredná odborná škola, Obchodná akadémia, Základná Škola, Súkromná hotelová akadémia, SOŠ Zdravotná, Základná škola Turčianske Teplice, základná škola, Obchodná akadémia, Špeciálna základná škola, základná škola, Gymnázium Gelnica, skôlka, Základná škola Ostredková 14, Základná škola Jozefa Krónera, Gymnázium V. B. Nedožerského, Cirkevná základná škola sv. Gorazda v Námestove, Materská škola, Základná umelecká škola, Spojená škola, Materská škola, MŠ Dénešova 53, základná škola, Združená stredná škola potravinárska, základná škola, základná škola, základná škola, Základná Škola, SPŠ Samuela Mikovíniho, Cirkevná základná škola, lll.Zakladna skola, základná škola

vzdelanie inde

Západné Slovensko (1180x), Východné Slovensko (1053x), Stredné Slovensko (717x), Bratislavský kraj (635x), Prešovský kraj (575x), Košický kraj (558x), Bratislava (457x), Trenčiansky kraj (426x), Nitriansky kraj (385x), Trnavský kraj (376x), Žilinský kraj (371x), Banskobystrický kraj (357x), Malé Karpaty (338x), Košice (244x), Spiš (195x), okres Bratislava II (184x), Liptov (137x), Ružinov (136x), okres Košice - okolie (133x), okres Košice I (131x), okres Košice IV (124x), okres Bratislava III (123x), okres Bratislava V (123x), okres Košice II (115x), Staré Mesto (113x), okres Bratislava I (113x), Liptovská kotlina (112x), okres Nitra (110x), Záhorie (106x), Petržalka (106x)
vzdelanie v Západné Slovensko
vzdelanie v Východné Slovensko
vzdelanie v Stredné Slovensko

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://www.oma.sk/vzdelavanie

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.