Cesta: OMA » vzdelanie

vzdelanie v Slovensko

vzdelanie

3645x vzdelavanie, 2262x základná škola, 1018x skôlka, 184x stredná škola, 121x univerzita, 60x autoškola

vzdelanie

Vzdelanie v Slovensko

V Slovensko sa nachádza viac ako 1000 kusy vzdelanie.

Vzdelanie, Slovensko:, 1 z 17

Fakulta informatiky a informačných technológií STU, Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Lekárska fakulta UK, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Právnická fakulta UK, Fakulta architektúry STU, Pedagogická fakulta UK, Základná škola Ladislava Novomeského 2, Filozofická fakulta UK, Stavebná fakulta STU, Strojnícka fakulta STU, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Špeciálna základná škola, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK, Gymnázium Milana Rastislava Štefánika, Základná umelecká škola Juraja Kréna, Spojená škola svätého Jozefa, Stredná odborná škola, Ekonomická univerzita v Bratislave, Spojená škola internátna, Zdenka Nejedlého 41, Stredná odborná škola, Jánošíkova 4, Inštitút jazykov a vzdelávania, Vysoká škola výtvarných umení, Prírodovedecká fakulta UK, Vysoká škola manažmentu, Jasle Slnečnice, Spojená škola Mokrohájska 3, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Bystrá škôlka, Katolícke gymnázium Štefana Moysesa, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka, multi, Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P. G. Frassatiho, Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského, Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa, Základná škola Márie Rázusovej, Filozofická fakulta UKF, Gymnázium Ladislava Sáru, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Gymnázium Šrobárova, Evanjelické lýceum, Bulharská základná škola a gymnázium Christo Boteva, ZŠ Matky Alexie, Cirkevné konzervatórium, Gymnázium Ladislava Novomeského, základná škola, III. ZŠ na ulici Kapitána Nálepku 12, Evanjelická materská škola Dr. Filipa Melanchtona, Základná škola, Odborárska ulica, Univerzita J. Selyeho, Spojená škola Svätej Rodiny - ZŠ svätej rodiny, Gymnázium svätej rodiny, Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Paneurópska vysoká škola, Rehabilitačné stredisko ROSA, Detské centrum Fairyland, Základná umelecká škola Juraja Kréna, Nemecká škola v Bratislave

Vzdelanie, Slovensko:, 2 z 17

Technická univerzita v Košiciach, Reformovaná cirkevná základná škola s VJM Dolný Štál, Spojená škola, Súkromná základná škola Felix, Gymnázium Milana Rastislava Štefánika, MŠ Zuzkin park 2, Aula TUZVO, Autoškola 2, základná škola, BEA English Studio, skôlka, Základná škola Kalinčiakova, skôlka, Detské centrum Snehulienka, Právnická fakulta UPJŠ, Právnická fakulta UPJŠ, Stredná zdravotnícka škola, Základná umelecká škola, ZŠ Topoľová, Rektorát TUKE, Základná škola s materskou školou, Gymnázium Varšavská cesta 1, ZŠ Bieloruská 1, Konzervatórium, Hrivko, základná škola, Gymnázium Komenského, Základná škola Beluša, The Little Gym, Základná umelecká škola Daliborovo námestie - Elokované pracovisko Gessayova 8, Základná škola sv. Vincenta de Paul, Základná umelecká škola, Gymnázium sv. Vincenta de Paul, Stredná odborná škola Jozefa Szakkayho, ZŠ Jána de La Salle, ZŠ Námestie SUT, Vysoká škola výtvarných umení, Materská škola, Filozofická fakulta UPJŠ, Základná škola, Záhorácka, Základná škola Józsefa Kovátsa s vyučovacím jazykom maďarským, Bátorove Kosihy, ZŠ Park Angelinum, Základná škola Andreja Kmeťa, Gymnázium školských bratov, Detské jasle Čajkovského, Gymnázium Martina Hattalu, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Károlya Szemerényiho Tvrdošovce, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Gyulu Juhásza, Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava, Evanjelické lýceum a základná škola Palisády, Základná škola, Zdenka Nejedlého 2, Gymnázium Párovská ulica č.1, Stredná odborná škola technická, Cirkevná materská škola Kráľovnej anjelov, Základná škola s materskou školou, Materská škola Beluša, Stredná zdravotná škola, ZŠ Milana Hodžu, Súkromná stredná priemyselná škola animovanej tvorby, Škôlka Vilka

Vzdelanie, Slovensko:, 3 z 17

Spojená škola sv. Františka z Assisi, Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru, Stredná odborná škola technická, Cirkevná stredná odborná škola, ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA, Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, Základná škola Pri Podlužianke, Stredná odborná škola technická, Základná škola Kubranská, Stredná odborná škola, Odborné učilište internátne, Rektorát Slovenskej technickej univerzity, Materská škola Macharova 1, British International School Bratislava, ZŠ Milana Hodžu, Autoškola TURBO, Hronček, Gašparko, Súkromná základná umelecká škola, Hotelová akadémia, Cirkevná materská škôlka bl. Imeldy, Stredná škola poľnohodpodárská Juraja Gagarina, Základná škola Požiarnická, Diamonds - súkromná základná umelecká škola, Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Tomášikovo, Рaneurópska vysoká škola, fakulta práva, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Endre Adyho, Diamonds - súkromná základná umelecká škola, Teologická fakulta Trnavskej univerzity, Základná škola sv. Cyrila a Metoda, Gymnázium Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským, Základná umelecká škola Františka Oswalda, Diamond English, Základná škola, základná škola, SOŠ, Brmbolec, Základná škola Gyulu Szabóa s vyučovacím jazykom maďarským, Základná škola, Komenského 2, Materská škola v Šenkviciach, ZUŠ, Súkromná základná umelecká škola Vlada Urbana, Gymnázium Jána Adama Raymana, Základná škola, Saratovská ul. 85, Obchodná akadémia, Stredná odborná škola podnikania, Farmaceutická fakulta UK, Materská škola, MŠ Milana Hodžu, Základná škola Krivá, SOŠ drevárska, Základná škola Medzilaborecká, Stredná odborná škola, Základná škola s materskou školou Bojnice, Spojená škola, Beethovenova 27, Trnava, Centrum HAPPY, Základná škola Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským, Gymnázium Park mládeže 5, základná škola, Základná škola, Saratovská ul. 43

Vzdelanie, Slovensko:, 4 z 17

Základná umelecká škola Irkutská 1, Základná umelecká škola Jozefa Rosinského v Nitre, GAMČA - Gymnázium Grösslingová 18, ZŠ Družicová 4, Stredná odborná škola technická, Stredná priemyselná škola strojnícka, Základná škola, Stredná odborná škola, Fakulta manažmentu UK, ZŠ Pankúchova, Materská škola - Dúha, ZŠ Abovská 36, Základná škola Gemerská 2, Súkromné konzervatórium, SPŠ Strojnícka, Špeciálna základná škola Inžinierska 24, Základná umelecká škola Jána Albrechta, Základná škola kardinála Alexandra Rudnaya, MS Sološnica, základná škola, ZŠ Bystrická, Súkromné gymnázium Petzvalova 4, Základná škola s materskou školou Vitanová, Stredná zdravotnícka škola, Gymnázium Školská, Stredná umelecká škola Ladislava Bielika, Základná umelecká škola Jantárová, Základná škola Jozefa Maximiliána Petzvala, Základná škola Tupolevova 20, HAL, základná škola, Škôlka Gašparko, Základná škola s materskou školou Riazanská, Súkromná materská škola a Detské montessori centrum, Slovenský inštitút vzdelávania, Súkromná stredná odborná škola automobilová Duálna akadémia, Základná škola s materskou školou J.A. Komenského, Súkromná základná škola pre žiakov s intelektovým nadaním, Základná škola Staničná 13, Základná umelecká škola, Technická akadémia, základná škola, Základná škola, Námestie mladosti 1, Gymnázium Poštová, Súkromné gymnázium Mercury, MŠ Šafárikova trieda 4, Lekárska fakulta UPJŠ, Základná škola Podjavorinskej, Základná škola Šenkvice, Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého, Základná škola Nejedlého 8, Základná umelecká škola, Súkromná základná škola BESST, ZŠ Štúrova, Stredná odborná škola technická, Základná umelecká škola, Súkromná základná škola Wonderschool, MŠ Tatranská 23, Autoškola Alma - H, s. r. o., Detské centrum Preliezka

Vzdelanie, Slovensko:, 5 z 17

Základná škola, Nad Medzou 1, Základná umelecká škola Eugena Suchoňa, Základná škola, Materská škola, Rozkvet 2024, Materská škola Rázusova 26, Základná škola s materskou školou Bernolákova 1, Základná škola, Školská 14, Základná škola, Levočská ulica 11, ZŠ Budatínska 61, Základná škola Štúrovo, ZŠ Gessayova 2, Stredná odborná škola služieb a lesníctva, Základná škola, Hutnícka 16, Základná škola Andreja Radlinského, ZŠ Beňovského 1, Obchodná akadémia, Základná škola Tbiliská, ZŠ Prokofievova 5, Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Gymnázium Štúrovo, Tesavi - Súkromná bilingválna materská škola, Základná umelecká škola, Základná škola Rajčianska, Stredná zdravotnícka škola, Materská škola, Rešetkova 6, Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku, Obchodná akadémia, Spojená škola s organizačnými zložkami Odborné učilište a Praktická škola, Gymnázium Alberta Einsteina, Základná škola Jelenia 16, Gymnázium Javorová, Súkromná hotelová akadémia, Súkromné bilingválne gymnázium BESST, Gymnázium Hubeného, Súkromné gymnázium Kremnická, Základná škola Pavla Marcelyho, Stredná priemyselná škola Karola Adlera, Základná škola Lachova 1, Základná škola Pri kríži, Materská škola pri ZŠ a MŠ Chorvátsky Grob, Cirkevná základna škola s materskou školou Dobrého pastiera, Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Spojená škola internátna, Základná škola s materskou školou, Česká 10, Špeciálna základná škola s materskou školou, Reedukačné centrum, Gymnázium Matky Alexie, MŠ Palárikova 22, ZŠ Mudroňova, Materská škola, Gymnázium Bilíkova, Gymnázium Pankúchova, Cing, Spojená škola sv. Jána Bosca, Základná škola internátna pre žiakov so zrakovým postihnutím, Súkromné gymnázium Česká 10, Základná škola, Lipová 13, ZŠ Mihálya Katonu s vyučovacím jazykom maďarským, Súkromná základná škola Dneperská 1

Vzdelanie, Slovensko:, 6 z 17

Základná škola - Báb, Jazyková škola English4You, Základná škola Vrútocká 58, Cirkevná základná škola Narnia, Stredná odborná škola Vrbové, Výcviková škola pre vodiacich psov, základná škola, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Základná škola s materskou školou Sibírska, Základná škola Alexandra Dubčeka, Kvetinkovo, Základná škola s materskou školou, Kornela Mahra 11 v Trnave, Súkromná základná škola Harmónia, Pedagogická a sociálna akadémia blahoslavenej Laury, MŠ Nešporova 28, ZŠ pri Liečebno-výchovnom sanatóriu v Nitre, Základná škola Jána Hollého, IV. Základná škola Holubyho, Chefparade, Špeciálna základná škola, Elokované pracovisko, Súkromná materská škola Česká 10, Detské centrum Kolibrík, Súkromná stredná odborná škola Bukovecká 17, Dúhová škôlka, Základná škola s materskou školou Želiarska 4, Gymnazium, Gymnázium Angely Merici, Obchodná akadémia Imricha Karvaša, SOŠ ekonomická, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským, Súkromná stredná odborná škola, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Súkromná základná škola pre intelektovo nadaných žiakov, Základná škola Sídlisko SNP, 1. súkromné gymnázium, Základná škola Bukovecká 17, Ekonomická fakulta UMB, Základná škola s materskou školou, Jazyková škola, Základná škola, Štefánikova, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Zváračská škola 089, Základná umelecká škola – výtvarný odbor, Stredná priemyselná škola, Základná škola s materskou školou, Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií, multi, Základná škola, Materská škola, Osadná 5, Materská škola Vazovova 16, Veselá lienka, Gymnázium Jura Hronca, Súkromné gymnázium Cogitatio, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Základná umelecká škola Mikuláša Schneidera-Trnavského, ZŠ Košická, Súkromná materská škola BESST, Detské opatrovateľské centrum Plné radosti, Súkromná obchodná akadémia AMOS

Vzdelanie, Slovensko:, 7 z 17

Detské centrum Kvietok, Materská škola, Sídlisko Clementisove sady, Stredná odborná škola dopravná, Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva, Detské centrum Farbička, Základná škola Dudova 2, Pedagogická a sociálna akadémia, Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Spojená škola, Krátka 11, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Stredná odborná škola technická, Detské centrum Štvorlístok, 2. základná škola, Materská škola Sekurisova, Súkromná materská škola Wonderland, Detské centrum, Kids Paradise, základná škola, Obchodná akadémia Dudova, Súkromné konzervatórium Alkana, Právnická fakulta UMB, Kids paradise, Základná škola s materskou školou, Prešovská univerzita v Prešove - Fakulta športu, Drobček - Súkromné detské jasle, Cirkevná materská škola Márie Mazzarellovej, Materská škola Bradáčova, Obchodná akadémia, MŠ Za priekopou 57, Špeciálna základná škola Rovníková 11, Pedagogická a sociálna akadémia, Stredná odborná škola Cintorínska 4, odlúčené pracovisko praktického vyučovania Ďurčanského 2 – KADERNÍCTVO, základná škola, Arcibiskupské gymnázium biskupa P. Jantauscha, Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Súkromná jazyková škola CM, Konzervatórium, ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno, Anglická bilingválna škôlka, základná škola, Materská škola Ševčenkova 35, Gymnázium Janka Matúšku Galanta, Okay, Stredná odborná škola, Materská škola Iljušinova 1, skôlka, Gymnázium Pierra de Coubertina, Spojená škola, Nivy 2, Materská škola Hviezdoslavova, Materská škola sv. Filipa Neriho, SOŠ Elektrotechnická, Základná škola Gejzu Dusíka, Základná škola Grundschule Medzev, Základná Škola Rohožník, Stredná odborná škola IT, UKF - Katedra hudby, škôlka tučniačik, Gymnázium Jána Papánka, Detské opatrovateľské centrum Tulipánik, Súkromná škôlka Gašparko

Vzdelanie, Slovensko:, 8 z 17

Materská škola, DC Ihrisko, Spojená škola internátna, Súkromné osemročné gymnázium Dneperská 1, základná škola, Základná umelecká škola Josepha Haydna - hudobný odbor, Základná škola s materskou školou Smolník, Unity House, Základná umelecká škola Senica, Súkromná škôlka "Ako u mamičky", Materská škola, Nová doba, Materská škola Ušiakova, Základná škola s materskou školou v Krušetnici, Základná škola s materskou školou, ZŠ Jána Vojtaššáka, Základná škola sv. Augustína, Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o. p. s. - Vzdělávací a konzultační institut v Bratislavě, Gymnázium Juraja Fándlyho, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Streda nad Bodrogom, Detské opatrovateľské centrum Hviezdička, Mini raj, ZŠ Viestova Myjava, Súkromná základná škola a súkromné gymnázium T.Smaragd, Twinkle, Základná umelecká škola, Stredná zdravotnícka škola, HAPPY TIME, Slniečko, Mini raj pre deti, Cirkevné konzervatórium v Bratislave, elokované pracovisko, Gymnázium Antona Bernoláka, Základná škola Ľudovíta Štúra, ZŠsMŠ Častá - Materská škola, Základná škola Diakovce, Vysoká škola múzických umení, Odborné učilište internátne, Základná škola s materskou školou sv. Gorazda, Základná umelecká škola v Medzeve, KRTKO, Súkromná materská škôlka Maternelle, Kňazský seminár sv. Cyrila a Metoda, Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi, Pedagogická a sociálna akadémia sv. Márie Goretti, Trnavská univerzita v Trnave, Základná umelecká škola, ZŠ Miloslavov, Spojená škola, Základná škola s materskou školou Jozefa Murgaša, Stredná odborná škola, Materská škola, Špeciálna základná škola internátna, Slovenská zdravotnícka univerzita, Vrabček, ZŠ sv. Svorada a Benedikta, Gymnázium Andreja Vrábla, Opatrovateľský dvor Kľúčik, ZŠ s MŠ Častá, Stredná zdravotnícka škola, Stredná odborná škola veterinárna Košice-Barca, Základná škola Paňovce

Vzdelanie, Slovensko:, 9 z 17

Základná škola, Lehota 144, Materské centrum Papučka, Materská škola, Sídlisko SNP, Výskumné centrum pre ľudské práva, Základná škola Sološnica, Reedukačné centrum Sološnica, Gymnázium, Materská škola Píla, Súkromná stredná odborná škola, Stredná odborná škola strojnícka, Stredná zdravotnícka škola, základná škola, skôlka, Obchodná akadémia, Základná škola SNP 5, Gymnázium Považská Bystrica, ZŠ s MŠ s VJM Boľ, Základní a mateřská škola Hrčava, Brnka, Základná škola Šemša, Sukromne skoly Ziveny, Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave, Prvé slovenské literárne gymnázium, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre, Súkromná bilingválna MŠ Forest Kids, 2. ZŠ na Námestí Augusta Horislava Škultétyho, Gymnázium Ľudovíta Štúra, Právnická fakulta Trnavskej univerzity, Elokované pracovisko ZUŠ Jozefa Kresánka Karloveská 3, Základná škola s materskou školou v Dohňanoch, Základná škola, Slov.partizánov, Prešovská univerzita v Prešove, Základná škola, Sídl.Rozkvet, SZS NDCA, Základná škola s materskou školou Smolník, Little Kitten, MŠ Miloslavov, Základná škola, Považské Podhradie, Základná škola, Školská, Slovenská poľnohospodárska univerzita, Blok H, ZŠ Mostná, Gymnázium Pétera Czeglédiho Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským, Špeciálna základná škola Veľký Meder, Materská škola Diakovce, Stredná priemyselná škola strojnícka, Súkromná materská škola, Základná škola Jasov, Materská škola, Zakladná škola Brezno - Mazorník, Feki, Gymnázium Andreja Kmeťa, Spojená katolícka škola, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, OXICO,Jazyková škola Palisády, Autoškola Prima, ZŠ J. Amosa Komenského, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, ZUŠ, Univerzita Konštantína filozofa

Vzdelanie, Slovensko:, 10 z 17

ZŠ sv. košických mučeníkov, Stredná Odborná Škola Elektrotechnická, Stredná odborná škola stavebná, Základná škola, Slovanská, Základná škola s materskou školou, Považská Teplá, ZŠ Ľubotice, Základná Škola Mirka Nešpora 2, Základná umelecká škola Jána Cikkera, ZŠ ul. Dobšinského 17, základná škola, základná škola, Základná umelecká škola Jozefa Janigu, ZUŠ, základná škola, Materská škola Dúhový domček, Fakulta masmediálnej komunikácie FMK UCM, Materská škola, Základná škola, Základná škola P.O.Hviezdoslava, Autoškola Fajn, Autoškola WASO, Filozofická fakulta UKF, Základná Škola, Stredná odborná škola, Spojená škola pre žiakov s telesným postihnutím, Základná škola Zoltána Kodálya s VJM, Stredná odborná škola, základná škola, Základná škola, Základná umelecká škola, École primaire, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola, sídl.SNP, ZŠ Banka, Základná škola, Nemocničná, Gymnázium Nové Zámky, Reformovaná cirkevná základná škola s VJM Dolný Štál, Základná umelecká škola svätej trojice, Stredná odborná škola Košice-Šaca, Stredná odborná škola, Autoškola Hryz, 7Základná škola, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, stredná škola, Materská škola, Dukelská, Základná škola, Sídl.Stred, Francúzska škola a Súkromná športová stredná odborná škola, Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským, základná škola, základná škola, ZŠ Bruselská – elokované pracovisko Viedenská 40, Konzervatórium, Autoškola ToPa, základná škola, Autoškola Krištof, Koncertná sála - Konzervatórium, základná škola, Gymnázium Sv. Františka z Assisi

Vzdelanie, Slovensko:, 11 z 17

SOU drevárske Žarnovica, Základná škola, Gabriela Bethlena 41, Nové Zámky, Materská škola, Lánska, Stredná umelecká škola Exnárova 8, Gymnázium Jánosa Selyeho s VJM, Materská škola, elokované pracovisko ul. Jána Kollára 20, Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Konzervatórium Exnárova 8, Gymnázium, základná škola, Súkromná SOŠ ekonomická Tercium, ZŠ Dubová, Obchodná Akadémia Senica, Základná škola M. R. Štefánika, ZŠ Masarykova 19/A, základná škola, Autoškola - Ivan Humaj, SOŠ Žarnovica, Špeciálna základná škola, základná umelecká škola Eugena suchoňa, Elokované pracovisko ZUŠ Krásno nad Kysucou, , základná škola, základná škola, základná škola, Súkromná stredná odborná škola DSA, základná škola, základná škola, Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, základná škola, Evanjelické gymnázium Jána Amosa Komenského, Základná škola Opatovce nad Nitrou, Základná škola, Jasle, Gymnázium sv. košických mučeníkov, Cirkevná základná škola sv. Františka assiského, Škola úžitkového výtvarníctva, základná škola, Základná škola Diviaky, Základná umelecká škola, Stredná zdravotnícka škola sv. Alžbety, základná škola, Základná škola Novomeského, Základná škola v Závadke nad Hronom, Materská škola, elokované pracovisko Hviezdoslavova 12, Základná škola Krásnohorské Podhradie, Základná škola, Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Základná škola J. G. Tajovského, Gymnázium Vrbové, základná škola, Základná škola v Závadke nad Hronom, Detské jasle a materské centrum Večernica, Jazyková škola Empire, Základná umelecká škola Bernolákova 26, Základná škola Pavla Horova, Základná škola Myslavská, Základná škola sv. Cyrila a Metoda, základná škola, základná škola

Vzdelanie, Slovensko:, 12 z 17

Základná umelecká škola – výtvarný odbor, Športové gymnázium, Súkromná ZŠ, Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku vo Varíne, základná škola, základná škola, Spojená škola Vojenská 13, Hotelová akadémia, základná škola, Základná škola Bernolákova 16, základná škola, Stredná odborná škola Jána Bocatia, Základna škola, základná škola, Gymnázium-Gimnázium Fiľakovo, Materská škola, E. M. Šoltésovej 1670, Materská škola, Stredná odborná škola, Základná škola 1. - 4. ročník, základná škola, základná škola, Stredná odborná škola železničná, Základná umelecká škola, Základná škola, Námestie Štefana Kluberta, Súkromná základná umelecká škola, Materálovotechnologická fakulta STU, detašované pracovisko Dubnica nad Váhom, Základná škola Nobelovo námestie 6, Stredná odborná škola, Gymnázium M. Galandu, základná škola, základná škola, Stredná odborná škola, Základná umelecká škola, SOŠ Polytechnická, základná škola, základná škola, základná škola, Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho, Základná škola s materskou škôlkou, Gymnázium Opatovská, Konzervatórium Košice, ZŠ Jozefa Kollára, Základná škola internátna pre sluchovo postihnutých, ZŠ Tomášikova, Základná škola s materskou školou, Základna Škola Vavrinca Benedikta, Gymnázium Janka Jesenského, základná škola, Základná škola Kežmarská 30, Praktická škola internátna, Súkromné športové gymnázium Užhorodská, Umelecká škola, Liečebno - výchovné sanatórium, základná škola, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Špeciálna základná škola pre žiakov so zrakovým postihnutím internátna, Gymnázium Trebišovská, Spojená škola internátna, základná škola, Základná škola

Vzdelanie, Slovensko:, 13 z 17

Spojená škola Nábrežie Jána Kalinčiaka 4, Stredná odborná škola Policajného zboru, Špeciálna základná škola, Základná škola pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou internátna, základná škola, Materská škola - Óvoda Zádielska 4, Braille school, Základná škola s materskou školu Hronský Beňadik, Vyšné Ružbachy, Autoškola D&T Truck, Základná škola Slobody 1, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Materská škola, Materská škola Hollého 3, základná škola, základná škola, Materská škola, Základná škola Užhorodská 39, Obchodná akadémia, MŠ Belehradská 6, skôlka, skôlka, základná škola, Súkromná stredná umelecká škola filmová, Základná škola Polianska 1, SPŠ dopravná, Základná škola Jána Pavla II, základná škola, ZŠ Hroncova 23, univerzita, základná škola, MŠ Kalinovská 9, základná škola, Súkromné gymnázium Katkin park 2, základná škola, ZUŠ Dezidera Kardoša, Lingua centrum, základná škola, SPŠ Elektrotechnická, základná škola, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, základná škola, Gymnázium I. Kraska, Materská škola Za dráhou, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Základná umelecká škola Ivanka pri Dunaji, Gymnázium Ivana Horvátha, základná škola, Základná umelecká škola, Súkromná základná umelecká škola, základná škola, základná škola, Materská škola Poľovnícka 12, Akadémia ozbrojených síl, Stredná priemyselná škola, skôlka, základná škola, základná škola, Základná umelecká škola, základná škola

Vzdelanie, Slovensko:, 14 z 17

skôlka, Centrum voľného času, skôlka, základná škola, MŠ Park Angelinum, stredná škola, Štátna jazyková škola, základná škola, základná škola, Stredná odborná škola pre žiakov so zrakovým postihnutím internátna a odborné učilište pre žiakov so zrakovým postihnutím internátne, Spojená škola internátna, SOŠ Jesenského, Súkromná pedagogická a sociálna akadémia, ZŠ Dr. Daniela Fischera, Základná umelecká škola, základná škola, Základná škola, základná škola, Základná škola Trnové, Základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola M.R.Štefánika, základná škola, Základná Škola Ivánka pri Nitre, základná škola, Obchodná akadémia Watsonova, MŠ Moldavská cesta 23, základná škola, skôlka, Cirkevná základná škola sv. Juraja, základná škola, Špeciálna základná škola, základná škola, ZŠ Pribinova, Materská škola, Ul. Pavla Országha Hviezdoslava 20, ZŠ Černyševského 8, základná škola, stredná škola, základná škola, ZŠ Jána Lipského, SOŠ Technická, základná škola, Spojená škola, Gymnázium P.O. Hviezdoslava, Materská škola, Železničná, skôlka, ZŠ sv. Don Bosca, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, skôlka, Praktická škola, základná škola, Základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola

Vzdelanie, Slovensko:, 15 z 17

základná škola, základná škola, ZŠ a MŠ svätého Gorazda, základná škola, základná škola, základná škola, skôlka, Súkromná pedagogická a sociálna akadémia, Súkromná obchodná akadémia, Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Gorazda, základná škola, Stredná odborná škola Ivánská cesta 21, Základná škola Ružová dolina 29, Királyhelmeci Gimnázium, základná škola, ZŠ Alexandra Dubčeka, Gymnázium Bilingválne, Ul. T. Ružičku 3, základná škola, skôlka, MŠ Obrancov mieru 20, základná škola, základná škola, Súkromné gymnázium ESPRIT, základná škola, základná škola, základná škola, SPŠ lesnícka, skôlka, Súkromná základná škola Ružová dolina 29, Stredná pedagogická škola v Levoči, Základná umelecká škola, Základná škola Francisciho 11 Levoča, Školský areál Gymnázia Alejová, Súkromné gymnázium, základná škola, skôlka, Základná umelecká škola - výtvarný a dramatický obor, MŠ Obrancov mieru 16, základná škola, IV. Základná škola, skôlka, Základná škola, základná škola, skôlka, Spojená škola internátna, Základná umelecká škola, Základná škola Belehradská 21, Gymnázium Pavla Horova, Materská škola Dibrovova 13, SZUŠ Art Pegas, Základná umelecká škola sv. Cecílie, Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela, Spojená škola Tilgnerova, základná škola, univerzita, Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Gymnázium Jozefa Lettricha, základná škola, Materská škola Opatovce nad Nitrou

Vzdelanie, Slovensko:, 16 z 17

základná škola, Konzervatórium, Stredná odborná škola hotela a služieb, základná škola, základná škola, Bilingválne gymnázium, základná škola, Technická univerzita Zvolen, Základná škola a materská škola Trenčianske Bohuslavice, Gymnázium, Základná škola Turnianska 10, Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, základná škola, Súkromná základná umelecká škola XOANA, Materská škola, Základná škola, Ulica Pavla Dobšinského, Spojená škola internátna Kremnica, Materská škola, Stredná odborná škola, základná škola, Spojená škola internátna Kremnica, Gymnázium Andreja Sládkoviča, Stredná odborná škola, Základná Škola, základná škola, Špec. základná škola, Súkromná materská škola Tatranská 10, Gymnázium sv. Uršule, Technická univerzita v Košiciach, Stredná zdravotnícka škola, CVČ KAMaRÁD Kúty, ZŠ Andreja Kubinu, Gymnázium P.O. Hviezdoslava, Materská škola Hrnčiarska 1, ZŠ Veľkomoravská, Základná škola s Materskou školou Štefana Náhalku, základná škola, Obchodná akadémia, ZŠ SNP 20, Základná škola M. Korvína, základná škola, Spojená škola, Základná škola Jozefa Krónera, Špeciálna základná škola, základná škola, Gymnázium V. B. Nedožerského, Materská škola, Dedovec, Základná škola Turčianske Teplice, Základná škola Ostredková 14, Obchodná akadémia, základná škola, Súkromná hotelová akadémia, základná škola, Materská škola, základná škola, SPŠ Samuela Mikovíniho, Základná škola, lll.Zakladna skola, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Materská škola

Vzdelanie, Slovensko:, 17 z 17

základná škola, základná škola, Elokované pracovisko súkromná základná umelecká škola, Cirkevná základná škola sv. Gorazda v Námestove, Cirkevná základná škola, Základná umelecká škola, základná škola, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, skôlka, MŠ Dénešova 53, SOŠ Zdravotná, Gymnázium Gelnica, Škola úžitkového výtvarníctva, Materská škola, Nagysallói Magyar tanítási Nyelvű Általános Iskola, Základná Škola, Základná škola, MŠ Povstania českého ľudu 11, skôlka, základná škola, Stredná priemyselná škola dopravná, Základná škola Bezručova, Základná škola sv. Uršule, Gymnázium Alejová, Tanečná akadémia Muguela Mendeza, Spojaná škola S.A.Jedlíka, ZUŠ Jána Pöschla, Materská škola Pivonková 9, elokované triedy Šalviová 5, Základná škola, Základná škola Mihálya Tompu, Stredná odborná škola, MŠ Bernolákova 14, základná škola, základná škola, Evanjelicke Gymnazium Juraja Tranovskeho, ZUŠ Ľudovíta Rajtera, Materská škola, Základná umelecká škola, English in the City - jazyková škola, Základná škola Gašpara Drozda s materskou školou v Chrenovci-Brusne

vzdelanie inde

Západné Slovensko (1165x), Východné Slovensko (1045x), Stredné Slovensko (712x), Bratislavský kraj (626x), Prešovský kraj (571x), Košický kraj (554x), Bratislava (453x), Trenčiansky kraj (420x), Nitriansky kraj (382x), Trnavský kraj (368x), Žilinský kraj (365x), Banskobystrický kraj (358x), Malé Karpaty (331x), Košice (242x), Spiš (194x), okres Bratislava II (183x), Ružinov (135x), Liptov (135x), okres Košice - okolie (132x), okres Košice I (131x), okres Bratislava III (122x), okres Košice IV (122x), okres Bratislava V (122x), Staré Mesto (113x), okres Košice II (113x), okres Bratislava I (113x), Liptovská kotlina (110x), okres Nitra (110x), okres Prievidza (105x), Petržalka (105x)
vzdelanie v Západné Slovensko
vzdelanie v Východné Slovensko
vzdelanie v Stredné Slovensko

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://www.oma.sk/vzdelavanie

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.