Cesta: OMA » vzdelanie

vzdelanie v Slovensko

vzdelanie

3721x vzdelavanie, 2309x základná škola, 1041x skôlka, 183x stredná škola, 126x univerzita, 62x autoškola

vzdelanie

Vzdelanie v Slovensko

V Slovensko sa nachádza viac ako 1000 kusy vzdelanie.

Vzdelanie, Slovensko:, 1 z 17

Fakulta informatiky a informačných technológií STU, Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Lekárska fakulta UK, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Právnická fakulta UK, Fakulta architektúry STU, Pedagogická fakulta UK, Filozofická fakulta UK, Stavebná fakulta STU, Základná škola Ladislava Novomeského 2, Strojnícka fakulta STU, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK, Základná umelecká škola Juraja Kréna, Špeciálna základná škola, Gymnázium Milana Rastislava Štefánika, Spojená škola svätého Jozefa, Ekonomická univerzita v Bratislave, Stredná odborná škola, Vysoká škola výtvarných umení, Stredná odborná škola, Jánošíkova 4, Spojená škola internátna, Zdenka Nejedlého 41, Prírodovedecká fakulta UK, Inštitút jazykov a vzdelávania, Vysoká škola manažmentu, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Spojená škola Mokrohájska 3, Jasle Slnečnice, Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Katolícke gymnázium Štefana Moysesa, Bystrá škôlka, Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P. G. Frassatiho, Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského, Gymnázium Ladislava Sáru, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, multi, Základná škola Márie Rázusovej, Gymnázium Šrobárova, Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa, Univerzita J. Selyeho, Filozofická fakulta UKF, Cirkevné konzervatórium, Gymnázium Ladislava Novomeského, ZŠ Matky Alexie, Evanjelické lýceum, Bulharská základná škola a gymnázium Christo Boteva, Spojená škola Svätej Rodiny - ZŠ svätej rodiny, Gymnázium svätej rodiny, Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Paneurópska vysoká škola, Evanjelická materská škola Dr. Filipa Melanchtona, Základná škola, Odborárska ulica, základná škola, Detské centrum Fairyland, Nemecká škola v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach, Reformovaná cirkevná základná škola s VJM Dolný Štál, III. ZŠ na ulici Kapitána Nálepku 12

Vzdelanie, Slovensko:, 2 z 17

Spojená škola, Súkromná základná škola Felix, Gymnázium Milana Rastislava Štefánika, Rehabilitačné stredisko ROSA, Základná škola Nesluša, Autoškola 2, základná škola, ZŠ s MŠ s VJM Boľ, Általános iskola, Základná umelecká škola Juraja Kréna, BEA English Studio, Základná škola Kalinčiakova, Detské centrum Snehulienka, Základná Škola Karpatská Ulica, Stredná zdravotnícka škola, Reformovaná teologická fakulta Univerzita J. Selyeho, Základná škola s materskou školou, Gymnázium Varšavská cesta 1, MŠ Zuzkin park 2, ZŠ Bieloruská 1, Hrivko, Konzervatórium, Aula TUZVO, Gymnázium Komenského, skôlka, Základná umelecká škola Daliborovo námestie - Elokované pracovisko Gessayova 8, skôlka, Súkromná základná umelecká škola Vlada Urbana, Gymnázium sv. Vincenta de Paul, Základná škola sv. Vincenta de Paul, Stredná odborná škola Jozefa Szakkayho, Vysoká škola výtvarných umení, Právnická fakulta UPJŠ, Materská škola, Právnická fakulta UPJŠ, Základná umelecká škola, Základná škola, Záhorácka, Základná škola Józsefa Kovátsa s vyučovacím jazykom maďarským, Bátorove Kosihy, ZŠ Park Angelinum, ZŠ Topoľová, Gymnázium školských bratov, Rektorát TUKE, ZŠ Jána de La Salle, Gymnázium Martina Hattalu, Detské jasle Čajkovského, Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava, Základná škola Beluša, základná škola, The Little Gym, Základná škola, Zdenka Nejedlého 2, Stredná odborná škola technická, Cirkevná materská škola Kráľovnej anjelov, Základná škola s materskou školou, ZŠ Milana Hodžu, Spojená škola sv. Františka z Assisi, Súkromná stredná priemyselná škola animovanej tvorby, Škôlka Vilka, Základná umelecká škola, Cirkevná stredná odborná škola, Stredná odborná škola technická

Vzdelanie, Slovensko:, 3 z 17

Základná škola Podjavorinskej, Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru, ZŠ Námestie SUT, ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA, Stredná odborná škola pedagogická, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Gyulu Juhásza, Základná škola Pri Podlužianke, Stredná odborná škola technická, Filozofická fakulta UPJŠ, Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, Rektorát Slovenskej technickej univerzity, Základná škola Kubranská, Stredná odborná škola, Odborné učilište internátne, Materská škola Macharova 1, British International School Bratislava, ZŠ Milana Hodžu, Autoškola TURBO, Hronček, Gašparko, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Károlya Szemerényiho Tvrdošovce, Súkromná základná umelecká škola, Evanjelické lýceum a základná škola Palisády, Materská škola, Hotelová akadémia, Stredná škola poľnohodpodárská Juraja Gagarina, Cirkevná materská škôlka bl. Imeldy, Рaneurópska vysoká škola, fakulta práva, Základná škola Požiarnická, Diamonds - súkromná základná umelecká škola, Základná škola sv. Cyrila a Metoda, Teologická fakulta Trnavskej univerzity, Gymnázium Párovská ulica č.1, Ekonomická fakulta Univerzita J. Selyeho, Diamonds - súkromná základná umelecká škola, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Endre Adyho, Gymnázium Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským, Základná umelecká škola Františka Oswalda, SOŠ, Základná škola Malokarpatské námestie 1, Diamond English, Materská škola Beluša, Základná škola Gyulu Szabóa s vyučovacím jazykom maďarským, Stredná zdravotná škola, ZUŠ, Obchodná akadémia, Základná škola, Komenského 2, Materská škola v Šenkviciach, Gymnázium Jána Adama Raymana, Základná škola, Saratovská ul. 85, Základná škola Andreja Kmeťa, Materská škola, Farmaceutická fakulta UK, Základná škola s materskou školou Želiarska 4, Stredná odborná škola podnikania, MŠ Milana Hodžu, Základná škola Krivá, Základná škola Medzilaborecká, Stredná odborná škola, SOŠ drevárska

Vzdelanie, Slovensko:, 4 z 17

Základná škola s materskou školou Bojnice, Gymnázium Park mládeže 5, Spojená škola, Beethovenova 27, Trnava, Základná škola Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským, základná škola, Centrum HAPPY, Špeciálna základná škola Rovníková 11, ZŠ Družicová 4, Základná škola, GAMČA - Gymnázium Grösslingová 18, Stredná odborná škola technická, Stredná priemyselná škola strojnícka, Základná škola, Saratovská ul. 43, Základná umelecká škola Jozefa Rosinského v Nitre, Materská škola - Dúha, Stredná odborná škola, Fakulta manažmentu UK, ZŠ Pankúchova, SPŠ Strojnícka, Základná škola kardinála Alexandra Rudnaya, ZŠ Abovská 36, MS Sološnica, Základná umelecká škola Jána Albrechta, Základná škola Gemerská 2, Súkromné konzervatórium, Základná škola s materskou školou Vitanová, Univerzita J. Selyeho - Pedagogická fakulta, Stredná odborná škola dopravy a služieb, Základná škola Čáry, Stredná zdravotnícka škola, Základná škola Tupolevova 20, Základná škola Jozefa Maximiliána Petzvala, Stredná umelecká škola Ladislava Bielika, Základná umelecká škola Jantárová, HAL, Súkromná materská škola a Detské montessori centrum, Základná škola s materskou školou Riazanská, Slovenský inštitút vzdelávania, Gymnázium Štúrovo, Škôlka Gašparko, Súkromná stredná odborná škola automobilová Duálna akadémia, Gymnázium Poštová, Súkromná základná škola pre žiakov s intelektovým nadaním, Stredná odborná škola stavebná - Építészeti Szakközépiskola, Základná umelecká škola, základná škola, Základná škola s materskou školou J.A. Komenského, Základná škola, Námestie mladosti 1, Základná škola Staničná 13, Technická akadémia, Súkromné gymnázium Mercury, Súkromná základná škola waldorfská, Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Tomášikovo, MŠ Šafárikova trieda 4, Základná škola Šenkvice, Základná škola Nejedlého 8, ZŠ Štúrova, Základná umelecká škola, Stredná odborná škola technická, Súkromná základná škola BESST

Vzdelanie, Slovensko:, 5 z 17

Stredná odborná škola Vrbové, Materská škola Rázusova 26, Detské centrum Preliezka, Základná škola s materskou školou Bernolákova 1, ZŠ Bystrická, Základná škola, Školská 14, Súkromná základná škola Wonderschool, Autoškola Alma - H, s. r. o., Materská škola, Rozkvet 2024, Základná umelecká škola Eugena Suchoňa, Základná škola, MŠ Tatranská 23, Základná škola, Nad Medzou 1, Brmbolec, ZŠ Gessayova 2, Základná škola, Hutnícka 16, Stredná odborná škola služieb a lesníctva, ZŠ Budatínska 61, Základná škola Štúrovo, Základná škola, Levočská ulica 11, Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Základná škola Andreja Radlinského, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Základná škola Rajčianska, Obchodná akadémia, ZŠ Beňovského 1, Základná škola Tbiliská, ZŠ Prokofievova 5, Základná škola - Báb, Materská škola Levoča, Ul. Železničný riadok 3, Tesavi - Súkromná bilingválna materská škola, Stredná zdravotnícka škola, Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku, Spojená škola s organizačnými zložkami Odborné učilište a Praktická škola, Základná škola Jelenia 16, Materská škola, Rešetkova 6, Gymnázium Alberta Einsteina, Základná škola Pavla Marcelyho, Súkromné bilingválne gymnázium BESST, Súkromná hotelová akadémia, Gymnázium Hubeného, Súkromné gymnázium Kremnická, Gymnázium Javorová, Cirkevná základna škola s materskou školou Dobrého pastiera, Materská škola pri ZŠ a MŠ Chorvátsky Grob, Stredná priemyselná škola Karola Adlera, Spojená škola internátna, Gymnázium Školská, Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Základná škola Lachova 1, Základná škola Pri kríži, Základná škola s materskou školou, Česká 10, Gymnázium Pankúchova, Materská škola, Gymnázium Matky Alexie, Reedukačné centrum, Gymnázium Bilíkova, ZŠ Mudroňova, MŠ Palárikova 22, Súkromná základná škola Dneperská 1

Vzdelanie, Slovensko:, 6 z 17

ZŠ Mihálya Katonu s vyučovacím jazykom maďarským, Jazyková škola English4You, Spojená škola sv. Jána Bosca, Základná škola Vrútocká 58, základná škola, Špeciálna základná škola s materskou školou, Cirkevná základná škola Narnia, Cing, Základná škola internátna pre žiakov so zrakovým postihnutím, Výcviková škola pre vodiacich psov, Základná škola, Lipová 13, Súkromné gymnázium Česká 10, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Kvetinkovo, Základná škola Jána Hollého, Súkromná základná škola Harmónia, Základná škola s materskou školou, Kornela Mahra 11 v Trnave, MŠ Nešporova 28, Základná škola Alexandra Dubčeka, ZŠ pri Liečebno-výchovnom sanatóriu v Nitre, Základná škola s materskou školou Sibírska, Arcibiskupské gymnázium biskupa P. Jantauscha, Detské centrum Kolibrík, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Elokované pracovisko, Súkromná materská škola Česká 10, Chefparade, Obchodná akadémia, IV. Základná škola Holubyho, Špeciálna základná škola, Súkromná stredná odborná škola Bukovecká 17, Súkromná stredná odborná škola, SOŠ ekonomická, Základná škola Bukovecká 17, Gymnázium Angely Merici, Súkromná základná škola pre intelektovo nadaných žiakov, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, základná škola, Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským, Obchodná akadémia Imricha Karvaša, Základná škola Sídlisko SNP, 1. súkromné gymnázium, Pedagogická a sociálna akadémia blahoslavenej Laury, Základná škola, Štefánikova, Základná umelecká škola – výtvarný odbor, Jazyková škola, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Základná škola s materskou školou, Ekonomická fakulta UMB, Súkromné gymnázium Cogitatio, Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií, Materská škola, Osadná 5, Veselá lienka, Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého, Gymnázium Jura Hronca, Materská škola Vazovova 16, Základná umelecká škola Mikuláša Schneidera-Trnavského, Základná škola s materskou školou, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Lekárska fakulta UPJŠ

Vzdelanie, Slovensko:, 7 z 17

Základná škola, Súkromná obchodná akadémia AMOS, Súkromná materská škola BESST, Materská škola, Sídlisko Clementisove sady, Špeciálna základná škola Inžinierska 24, Detské opatrovateľské centrum Plné radosti, Detské centrum Kvietok, ZŠ Košická, Stredná odborná škola technická, Stredná odborná škola dopravná, Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Detské centrum Farbička, Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva, Súkromné gymnázium Petzvalova 4, Detské centrum Štvorlístok, 2. základná škola, Materská škola Sekurisova, Základná škola Dudova 2, Obchodná akadémia Dudova, Detské centrum, Základná umelecká škola, Súkromná materská škola Wonderland, Súkromné konzervatórium Alkana, Kids Paradise, základná škola, Prešovská univerzita v Prešove - Fakulta športu, Drobček - Súkromné detské jasle, MŠ Za priekopou 57, Stredná odborná škola Cintorínska 4, odlúčené pracovisko praktického vyučovania Ďurčanského 2 – KADERNÍCTVO, Cirkevná materská škola Márie Mazzarellovej, Obchodná akadémia, Materská škola Bradáčova, Kids paradise, Základná škola s materskou školou, Právnická fakulta UMB, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Základná umelecká škola Irkutská 1, Konzervatórium, Základná umelecká škola, ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno, Súkromná jazyková škola CM, základná škola, Materská škola "Štvorlístok", Materská škola Ševčenkova 35, Gymnázium Janka Matúšku Galanta, Anglická bilingválna škôlka, Gymnázium Pierra de Coubertina, Materská škola Iljušinova 1, Spojená škola, Nivy 2, Materská škola Hviezdoslavova, Okay, skôlka, Základná škola Grundschule Medzev, škôlka tučniačik, Základná Škola Rohožník, Základná škola Gejzu Dusíka, Materská škola sv. Filipa Neriho, SOŠ Elektrotechnická, Stredná odborná škola IT

Vzdelanie, Slovensko:, 8 z 17

UKF - Katedra hudby, Materská škola Lietavská 1, Detské opatrovateľské centrum Tulipánik, Gymnázium Jána Papánka, Súkromná škôlka Gašparko, DC Ihrisko, Spojená škola internátna, Stredná odborná škola Stará Turá, Súkromné osemročné gymnázium Dneperská 1, Materská škola, Základná umelecká škola Senica, Základná škola s materskou školou v Krušetnici, Základná škola s materskou školou, základná škola, Unity House, Materská škola, Nová doba, Súkromná škôlka "Ako u mamičky", Materská škola Ušiakova, Základná škola s materskou školou Smolník, Spojená škola, Krátka 11, Základná umelecká škola Josepha Haydna - hudobný odbor, ZŠ Jána Vojtaššáka, Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o. p. s. - Vzdělávací a konzultační institut v Bratislavě, Gymnázium Juraja Fándlyho, Mini raj, ZŠ Viestova Myjava, Súkromná základná škola a súkromné gymnázium T.Smaragd, Detské opatrovateľské centrum Hviezdička, Stredná zdravotnícka škola, Dúhová škôlka, Twinkle, Základná umelecká škola, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Cirkevné konzervatórium v Bratislave, elokované pracovisko, Slniečko, HAPPY TIME, Mini raj pre deti, Gymnazium, Gymnázium Antona Bernoláka, Slovenská poľnohospodárska univerzita, Základná škola Diakovce, Základná škola Ľudovíta Štúra, ZŠsMŠ Častá - Materská škola, Zváračská škola 089, Vysoká škola múzických umení, Základná umelecká škola v Medzeve, Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi, Základná škola s materskou školou sv. Gorazda, Stredná priemyselná škola, Odborné učilište internátne, multi, Súkromná materská škôlka Maternelle, Kňazský seminár sv. Cyrila a Metoda, Spojená škola, Základná škola s materskou školou Jozefa Murgaša, Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická a sociálna akadémia sv. Márie Goretti, ZŠ Miloslavov, Základná umelecká škola, Stredná odborná škola

Vzdelanie, Slovensko:, 9 z 17

Materská škola, Slovenská zdravotnícka univerzita, ZŠ sv. Svorada a Benedikta, základná škola, Špeciálna základná škola internátna, Vrabček, ZŠ s MŠ Častá, Univerzita Konštantína filozofa, Pedagogická a sociálna akadémia, Gymnázium Andreja Vrábla, Opatrovateľský dvor Kľúčik, Základná škola Paňovce, Základná škola, Lehota 144, Stredná zdravotnícka škola, Materská škola, Sídlisko SNP, Reedukačné centrum Sološnica, Základná škola Sološnica, Materská škola Píla, KRTKO, Súkromná stredná odborná škola, Gymnázium, Stredná odborná škola, skôlka, Základní a mateřská škola Hrčava, Základná škola SNP 5, Súkromná bilingválna MŠ Forest Kids, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre, Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave, Brnka, Prvé slovenské literárne gymnázium, Základná škola Šemša, Právnická fakulta Trnavskej univerzity, Gymnázium Ľudovíta Štúra, Základná škola s materskou školou Smolník, SZS NDCA, Prešovská univerzita v Prešove, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Streda nad Bodrogom, Základná škola s materskou školou v Dohňanoch, Little Kitten, MŠ Miloslavov, Materské centrum Papučka, Materská škola Diakovce, Základná škola Jasov, Materská škola, Feki, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Autoškola Prima, Stredná odborná škola veterinárna Košice-Barca, Základná škola sv. Augustína, ZŠ Ľubotice, Stredná Odborná Škola Elektrotechnická, Výskumné centrum pre ľudské práva, Materská škola Dúhový domček, Fakulta masmediálnej komunikácie FMK UCM, Stredná odborná škola strojnícka, Stredná zdravotnícka škola, Autoškola WASO, základná škola, Autoškola Fajn, Základná škola, Slovanská

Vzdelanie, Slovensko:, 10 z 17

Stredná odborná škola stavebná, Sukromne skoly Ziveny, Filozofická fakulta UKF, Elokované pracovisko ZUŠ Jozefa Kresánka Karloveská 3, 2. ZŠ na Námestí Augusta Horislava Škultétyho, Základná škola, Sídl.Rozkvet, Autoškola Hryz, Základná škola, Školská, Základná škola, Považské Podhradie, Stredná odborná škola Košice-Šaca, Spojená škola Mierová, Blok H, Špeciálna základná škola Veľký Meder, Súkromná materská škola, Stredná priemyselná škola strojnícka, Spojená katolícka škola, Zakladná škola Brezno - Mazorník, Autoškola Krištof, Základná škola s materskou školou, Považská Teplá, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Gymnázium Považská Bystrica, Obchodná akadémia, Gymnázium Andreja Kmeťa, ZŠ J. Amosa Komenského, ZUŠ, ZŠ sv. košických mučeníkov, Obchodná Akadémia Senica, Základná škola M. R. Štefánika, Základná umelecká škola Jána Cikkera, Základná umelecká škola Jozefa Janigu, základná škola, základná škola, Základná Škola Mirka Nešpora 2, Autoškola - Ivan Humaj, Gymnázium Pétera Czeglédiho Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským, Základná škola, Slov.partizánov, Súkromná stredná odborná škola DSA, Materská škola, základná škola, ZUŠ, Základná škola P.O.Hviezdoslava, Stredná odborná škola, základná škola, Spojená škola pre žiakov s telesným postihnutím, Základná Škola, Základná škola Zoltána Kodálya s VJM, Stredná odborná škola, základná škola, Základná škola, Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Gorazda, École primaire, základná škola, základná škola, Základná škola, Nemocničná, základná škola, základná škola, ZŠ Banka, Stredná odborná škola, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Základná umelecká škola svätej trojice

Vzdelanie, Slovensko:, 11 z 17

7Základná škola, Základná škola Belehradská 21, Reformovaná cirkevná základná škola s VJM Dolný Štál, stredná škola, Materská škola, Dukelská, ZŠ Mostná, Francúzska škola a Súkromná športová stredná odborná škola, Základná škola, Sídl.Stred, Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským, Autoškola D&T Truck, Koncertná sála - Konzervatórium, Konzervatórium, základná škola, Autoškola ToPa, Základná škola Bruselská 18, základná škola, základná škola, základná škola, Gymnázium Sv. Františka z Assisi, SOU drevárske Žarnovica, ZŠ Bruselská – elokované pracovisko Aténska 26, Materská škola, Lánska, Základná škola, Stredná umelecká škola Exnárova 8, Gymnázium, Konzervatórium Exnárova 8, Gymnázium Jánosa Selyeho s VJM, ZŠ Masarykova 19/A, Súkromná SOŠ ekonomická Tercium, ZŠ Dubová, základná škola, základná škola, základná škola, Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, SOŠ Žarnovica, základná umelecká škola Eugena suchoňa, Základná škola s materskou škôlkou, Elokované pracovisko ZUŠ Krásno nad Kysucou, základná škola, Špeciálna základná škola, , základná škola, Evanjelické gymnázium Jána Amosa Komenského, Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, Základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola Oščadnica, základná škola, Gymnázium sv. košických mučeníkov, Základná škola Jozefa Urbana, Základná škola, Jasle, Cirkevná základná škola sv. Františka assiského, Základná škola Opatovce nad Nitrou, Stredná zdravotnícka škola sv. Alžbety, Základná umelecká škola, základná škola, Základná škola Diviaky, základná škola

Vzdelanie, Slovensko:, 12 z 17

Škola úžitkového výtvarníctva, Súkromné osemročné gymnázium Galaktická, základná škola, Materská škola, elokované pracovisko ul. Jána Kollára 20, Základná škola Pohraničná, MŠ Melánie Nemcovej, MŠ Budapeštianska 1, Základná škola v Závadke nad Hronom, Materská škola, elokované pracovisko Hviezdoslavova 12, Základná škola, Základná škola J. G. Tajovského, Základná škola v Závadke nad Hronom, Základná škola Novomeského, Základná škola Krásnohorské Podhradie, základná škola, Detské jasle a materské centrum Večernica, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola, základná škola, Základná umelecká škola – výtvarný odbor, Základná škola, sídl.SNP, Športové gymnázium, základná škola, Stredná odborná škola Jána Bocatia, Základná škola Pavla Horova, Jazyková škola Empire, Základná umelecká škola, Spojená škola Vojenská 13, základná škola, Hotelová akadémia, Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku vo Varíne, základná škola, základná škola, Súkromná ZŠ, MŠ Juhoslovanská 4, základná škola, Materská škola, základná škola, Stredná odborná škola, Základna škola, základná škola, Základná škola 1. - 4. ročník, Gymnázium-Gimnázium Fiľakovo, ZŠ Janigova, Materská škola, E. M. Šoltésovej 1670, univerzita, Materálovotechnologická fakulta STU, detašované pracovisko Dubnica nad Váhom, SOŠ Polytechnická, Stredná odborná škola, Základná Škola s VJM Eötvösa, Gymnázium Hansa Selyeho, Základná umelecká škola, základná škola, Gymnázium M. Galandu, SPŠ Elektrotechnická, Súkromná základná umelecká škola, Stredná odborná škola železničná

Vzdelanie, Slovensko:, 13 z 17

Stredná odborná škola, základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ Jána Lipského, základná škola, Základná umelecká škola, základná škola, Základná škola Nobelovo námestie 6, Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho, Základná škola, Námestie Štefana Kluberta, Gymnázium Janka Jesenského, Konzervatórium Košice, Základná škola internátna pre sluchovo postihnutých, Základná škola s materskou školou, ZŠ Tomášikova, základná škola, ZŠ Jozefa Kollára, Gymnázium Opatovská, Súkromné športové gymnázium Užhorodská, Špeciálna základná škola, základná škola, Spojená škola Nábrežie Jána Kalinčiaka 4, základná škola, Základná škola pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou internátna, Liečebno - výchovné sanatórium, Špeciálna základná škola pre žiakov so zrakovým postihnutím internátna, Stredná odborná škola obchodu a služieb, základná škola, Stredná odborná škola Policajného zboru, Praktická škola internátna, Spojená škola internátna, základná škola, Braille school, základná škola, základná škola, Materská škola - Óvoda Zádielska 4, ZŠ Drabova 3, Obchodná akadémia, Vyšné Ružbachy, Materská škola, skôlka, Materská škola Hollého 3, základná škola, Základná škola, Gabriela Bethlena 41, Nové Zámky, základná škola, Obchodná akadémia Polárna 1, Stredná odborná škola obchodu a služieb, základná škola, Základná škola Užhorodská 39, Materská škola, Základná škola s materskou školu Hronský Beňadik, univerzita, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, ZŠ Hroncova 23, ZŠ ul. Dobšinského 17, základná škola, základná škola, MŠ Kalinovská 9, Základná škola Jána Pavla II

Vzdelanie, Slovensko:, 14 z 17

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, ZUŠ Dezidera Kardoša, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Lingua centrum, SPŠ dopravná, Základná škola Polianska 1, ZUŠ Alexandra A. Ljubimova, Akadémia ozbrojených síl, základná škola, Centrum voľného času, Základná umelecká škola, Štátna jazyková škola, Základná umelecká škola, Gymnázium Ivana Horvátha, základná škola, základná škola, skôlka, skôlka, základná škola, Materská škola Poľovnícka 12, MŠ Park Angelinum, základná škola, základná škola, Súkromná základná umelecká škola, základná škola, Stredná priemyselná škola, stredná škola, Základná umelecká škola Ivanka pri Dunaji, Základná škola M.R.Štefánika, Spojená škola internátna, Základná škola Považská 12, Základná umelecká škola, Základná škola, základná škola, ZŠ Dr. Daniela Fischera, základná škola, Obchodná akadémia Watsonova, Základná škola Trnové, Súkromná pedagogická a sociálna akadémia, Základná Škola Ivánka pri Nitre, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola, Stredná odborná škola pre žiakov so zrakovým postihnutím internátna a odborné učilište pre žiakov so zrakovým postihnutím internátne, základná škola, MŠ Havanská 26, Zákldaná škola s materskou školou, Cirkevná základná škola sv. Juraja, Špeciálna základná škola, základná škola, skôlka, základná škola, stredná škola, základná škola, ZŠ Pribinova

Vzdelanie, Slovensko:, 15 z 17

ZŠ Černyševského 8, SOŠ Technická, základná škola, Spojená škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, skôlka, základná škola, Gymnázium P.O. Hviezdoslava, Praktická škola, Základná škola, ZŠ sv. Don Bosca, základná škola, skôlka, základná škola, základná škola, základná škola, Súkromná pedagogická a sociálna akadémia, MŠ Obrancov mieru 20, základná škola, základná škola, Základna Škola Vavrinca Benedikta, základná škola, III. ZŠ Konštantinova a Gymnázium, Súkromné gymnázium ESPRIT, Gymnázium Bilingválne, Ul. T. Ružičku 3, Základná škola Ružová dolina 29, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Súkromná základná škola Ružová dolina 29, základná škola, SPŠ lesnícka, základná škola, Stredná odborná škola Ivánská cesta 21, základná škola, ZŠ Alexandra Dubčeka, základná škola, skôlka, skôlka, ZŠ a MŠ svätého Gorazda, základná škola, Királyhelmeci Gimnázium, skôlka, základná škola, Základná umelecká škola, Spojená škola internátna, Základná umelecká škola - výtvarný a dramatický obor, Základná umelecká škola, MŠ Obrancov mieru 16, Stredná pedagogická škola v Levoči, základná škola, skôlka, základná škola, skôlka, Základná škola Francisciho 11 Levoča

Vzdelanie, Slovensko:, 16 z 17

Gymnázium Nové Zámky, základná škola, Základná škola, Gymnázium I. Kraska, Gymnázium Pavla Horova, univerzita, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Stredná odborná škola, Technická univerzita Zvolen, Konzervatórium, Gymnázium, Stredná odborná škola hotela a služieb, Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela, Základná škola Turnianska 10, Spojená škola Tilgnerova, Základná umelecká škola sv. Cecílie, Materská škola, Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana, skôlka, Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana - bilingválna sekcia, Základná škola, Ulica Pavla Dobšinského, základná škola, Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, Materská škola Opatovce nad Nitrou, Základná škola a materská škola Trenčianske Bohuslavice, Gymnázium Jozefa Lettricha, Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela, Materská škola, Ul. Pavla Országha Hviezdoslava 20, MŠ Čordákova 17, Súkromná základná umelecká škola XOANA, SZUŠ Art Pegas, základná škola, Materská škola Dibrovova 13, základná škola, Stredná zdravotnícka škola, Obchodná akadémia, Gymnázium P.O. Hviezdoslava, Technická univerzita v Košiciach, Spojená škola internátna Kremnica, Stredná odborná škola, CVČ KAMaRÁD Kúty, základná škola, Spojená škola internátna Kremnica, Materská škola Hrnčiarska 1, základná škola, Základná škola M. Korvína, Stredná odborná škola, MŠ Hemerkova, ZŠ Veľkomoravská, Základná škola s Materskou školou Štefana Náhalku, Špec. základná škola, ZŠ SNP 20, Súkromná materská škola Tatranská 10, ZŠ Andreja Kubinu, Gymnázium Andreja Sládkoviča, Umelecká škola, základná škola

Vzdelanie, Slovensko:, 17 z 17

Materská škola Za dráhou, Materská škola, Základná Škola, základná škola, Základná škola, Základná Škola, lll.Zakladna skola, Gymnázium Gelnica, Obchodná akadémia, Nagysallói Magyar tanítási Nyelvű Általános Iskola, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Cirkevná základná škola sv. Gorazda v Námestove, MŠ Dénešova 53, základná škola, Gymnázium V. B. Nedožerského, Materská škola, Základná škola Turčianske Teplice, Základná umelecká škola, Materská škola, Dedovec, základná škola, základná škola, Združená stredná škola potravinárska, SOŠ Zdravotná, Športové gymnázium Ostredkova 10, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, základná škola, SPŠ Samuela Mikovíniho, Základná škola Ostredková 14, základná škola, Cirkevná základná škola, Materská škola, základná škola, základná škola, Materská škola, Elokované pracovisko súkromná základná umelecká škola, Stredná priemyselná škola dopravná, Súkromná hotelová akadémia, skôlka, základná škola, Špeciálna základná škola

vzdelanie inde

Západné Slovensko (1202x), Východné Slovensko (1070x), Stredné Slovensko (723x), Bratislavský kraj (638x), Prešovský kraj (577x), Košický kraj (573x), Bratislava (458x), Trenčiansky kraj (426x), Nitriansky kraj (388x), Trnavský kraj (385x), Žilinský kraj (377x), Banskobystrický kraj (357x), Malé Karpaty (341x), Košice (260x), Spiš (197x), okres Bratislava II (185x), okres Košice I (141x), Liptov (138x), Ružinov (137x), okres Košice IV (136x), okres Košice - okolie (134x), okres Bratislava III (125x), okres Bratislava V (124x), okres Košice II (118x), Liptovská kotlina (113x), Staré Mesto (112x), okres Bratislava I (112x), okres Nitra (110x), Záhorie (109x), Petržalka (107x)
vzdelanie v Západné Slovensko
vzdelanie v Východné Slovensko
vzdelanie v Stredné Slovensko

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://www.oma.sk/vzdelavanie

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.