Cesta: OMA » vzdelanie

vzdelanie v Slovensko

vzdelanie

3530x vzdelavanie, 2188x základná škola, 977x skôlka, 191x stredná škola, 116x univerzita, 58x autoškola

vzdelanie

Vzdelanie v Slovensko

V Slovensko sa nachádza viac ako 1000 kusy vzdelanie.

Vzdelanie, Slovensko:, 1 z 17

Fakulta informatiky a informačných technológií STU, Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Lekárska fakulta UK, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Právnická fakulta UK, Fakulta architektúry STU, Filozofická fakulta UK, Základná škola Ladislava Novomeského 2, Stavebná fakulta STU, Strojnícka fakulta STU, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK, Špeciálna základná škola, Pedagogická fakulta UK, Gymnázium Milana Rastislava Štefánika, Základná umelecká škola Juraja Kréna, Spojená škola svätého Jozefa, Stredná odborná škola, Ekonomická univerzita v Bratislave, Spojená škola internátna, Zdenka Nejedlého 41, Inštitút jazykov a vzdelávania, Stredná odborná škola, Jánošíkova 4, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Vysoká škola výtvarných umení, Prírodovedecká fakulta UK, Vysoká škola manažmentu, Jasle Slnečnice, Spojená škola Mokrohájska 3, Katolícke gymnázium Štefana Moysesa, Bystrá škôlka, Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P. G. Frassatiho, Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského, Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa, Filozofická fakulta UKF, Gymnázium Ladislava Sáru, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Gymnázium Šrobárova, Evanjelické lýceum, ZŠ Matky Alexie, Bulharská základná škola a gymnázium Christo Boteva, Cirkevné konzervatórium, Gymnázium Ladislava Novomeského, Evanjelická materská škola Dr. Filipa Melanchtona, Základná škola, Odborárska ulica, základná škola, Univerzita J. Selyeho, Spojená škola Svätej Rodiny - ZŠ svätej rodiny, Gymnázium svätej rodiny, Vysoká škola múzických umení v Bratislave, III. ZŠ na ulici Kapitána Nálepku 12, Základná škola Márie Rázusovej, Paneurópska vysoká škola, Detské centrum Fairyland, Nemecká škola v Bratislave, Rehabilitačné stredisko ROSA, Technická univerzita v Košiciach, Základná umelecká škola Juraja Kréna, Reformovaná cirkevná základná škola s VJM Dolný Štál, Autoškola 2

Vzdelanie, Slovensko:, 2 z 17

Spojená škola, Gymnázium Milana Rastislava Štefánika, základná škola, BEA English Studio, Detské centrum Snehulienka, skôlka, Stredná zdravotnícka škola, Základná škola s materskou školou, Základná umelecká škola, ZŠ Bieloruská 1, ZŠ Topoľová, Konzervatórium, Gymnázium Varšavská cesta 1, Základná umelecká škola Daliborovo námestie - Elokované pracovisko Gessayova 8, Gymnázium školských bratov, základná škola, Základná škola Beluša, Gymnázium sv. Vincenta de Paul, Základná škola sv. Vincenta de Paul, ZŠ Jána de La Salle, The Little Gym, Vysoká škola výtvarných umení, Základná škola, Záhorácka, ZŠ Park Angelinum, Základná škola Józsefa Kovátsa s vyučovacím jazykom maďarským, Bátorove Kosihy, Základná škola Andreja Kmeťa, Základná škola Kalinčiakova, Základná umelecká škola, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Károlya Szemerényiho Tvrdošovce, Detské jasle Čajkovského, Gymnázium Martina Hattalu, Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava, ZŠ Námestie SUT, Evanjelické lýceum a základná škola Palisády, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Gyulu Juhásza, Základná škola, Zdenka Nejedlého 2, Základná škola Kubranská, Stredná odborná škola technická, Základná škola s materskou školou, Cirkevná materská škola Kráľovnej anjelov, ZŠ Milana Hodžu, Spojená škola sv. Františka z Assisi, Škôlka Vilka, Súkromná stredná priemyselná škola animovanej tvorby, Gymnázium Párovská ulica č.1, Stredná odborná škola technická, Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru, Hronček, ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA, Materská škola Beluša, Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, Základná škola Pri Podlužianke, Odborné učilište internátne, Stredná zdravotná škola, Rektorát Slovenskej technickej univerzity, Stredná odborná škola, Materská škola Macharova 1, British International School Bratislava, ZŠ Milana Hodžu, Gašparko

Vzdelanie, Slovensko:, 3 z 17

Súkromná základná umelecká škola, Súkromná základná škola Dneperská 1, Hotelová akadémia, Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka, Stredná škola poľnohodpodárská Juraja Gagarina, Cirkevná materská škôlka bl. Imeldy, Základná škola Požiarnická, Рaneurópska vysoká škola, fakulta práva, Teologická fakulta Trnavskej univerzity, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Endre Adyho, Základná škola sv. Cyrila a Metoda, Základná umelecká škola Františka Oswalda, základná škola, Diamond English, SOŠ, Základná škola Gyulu Szabóa s vyučovacím jazykom maďarským, Základná škola, Základná škola, Komenského 2, Základná škola, Saratovská ul. 85, Materská škola v Šenkviciach, Gymnázium Jána Adama Raymana, Obchodná akadémia, Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Tomášikovo, MŠ Milana Hodžu, Materská škola, ZŠ Družicová 4, Farmaceutická fakulta UK, Stredná odborná škola podnikania, Základná škola Krivá, Základná škola Medzilaborecká, SOŠ drevárska, Stredná odborná škola, Spojená škola, Beethovenova 27, Trnava, základná škola, Základná škola, Základná umelecká škola Jozefa Rosinského v Nitre, Stredná priemyselná škola strojnícka, Základná škola, Saratovská ul. 43, GAMČA - Gymnázium Grösslingová 18, Fakulta manažmentu UK, ZŠ Pankúchova, Stredná odborná škola, SPŠ Strojnícka, Základná umelecká škola Jána Albrechta, Základná škola kardinála Alexandra Rudnaya, MS Sološnica, Súkromné konzervatórium, ZŠ Bystrická, Základná škola Jozefa Maximiliána Petzvala, Súkromné osemročné gymnázium Dneperská 1, Základná škola Tupolevova 20, Stredná umelecká škola Ladislava Bielika, Základná škola s materskou školou Riazanská, Gymnázium Štúrovo, Slovenský inštitút vzdelávania, Škôlka Gašparko, Základná škola, Námestie mladosti 1, Základná umelecká škola, Základná škola s materskou školou J.A. Komenského, Gymnázium Poštová

Vzdelanie, Slovensko:, 4 z 17

Súkromná základná škola pre žiakov s intelektovým nadaním, Technická akadémia, Základná umelecká škola Eugena Suchoňa, Súkromné gymnázium Mercury, Základná umelecká škola, Súkromná základná škola BESST, Základná škola Šenkvice, základná škola, ZŠ Štúrova, Základná umelecká škola, Stredná odborná škola technická, Základná škola Nejedlého 8, MŠ Tatranská 23, Základná škola, Nad Medzou 1, Autoškola Alma - H, s. r. o., Súkromná základná škola Wonderschool, Základná škola s materskou školou Bernolákova 1, Stredná odborná škola Vrbové, Základná škola, Materská škola, Rozkvet 2024, Detské centrum Preliezka, Základná škola, Školská 14, Materská škola Rázusova 26, Základná škola, Hutnícka 16, základná škola, ZŠ Gessayova 2, Stredná odborná škola služieb a lesníctva, Základná škola, Levočská ulica 11, ZŠ Budatínska 61, Základná škola Štúrovo, ZŠ Beňovského 1, ZŠ Prokofievova 5, Obchodná akadémia, Základná škola Tbiliská, ZŠ Mudroňova, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Základná škola Andreja Radlinského, Gymnázium Matky Alexie, Základná umelecká škola, základná škola, Tesavi - Súkromná bilingválna materská škola, Stredná zdravotnícka škola, Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku, Gymnázium Alberta Einsteina, Obchodná akadémia, Materská škola, Rešetkova 6, Základná škola Jelenia 16, Gymnázium F. G. Lorcu, Spojená škola s organizačnými zložkami Odborné učilište a Praktická škola, Súkromné gymnázium Kremnická, Gymnázium Hubeného, Súkromné bilingválne gymnázium BESST, Základná škola Pavla Marcelyho, Gymnázium Javorová, Súkromná hotelová akadémia, Základná škola Pri kríži, Spojená škola internátna, Materská škola pri ZŠ a MŠ Chorvátsky Grob, Cirkevná základna škola s materskou školou Dobrého pastiera

Vzdelanie, Slovensko:, 5 z 17

Základná škola Lachova 1, Stredná priemyselná škola Karola Adlera, Gymnázium Školská, Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Základná škola s materskou školou, Česká 10, Súkromná základná škola Harmónia, MŠ Palárikova 22, Gymnázium Bilíkova, Špeciálna základná škola s materskou školou, Gymnázium Pankúchova, ZŠ Mihálya Katonu s vyučovacím jazykom maďarským, Základná škola, Lipová 13, Súkromné gymnázium Česká 10, Jazyková škola English4You, Základná škola Vrútocká 58, základná škola, Spojená škola sv. Jána Bosca, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Cirkevná základná škola Narnia, Materská škola, Cing, Základná škola internátna pre žiakov so zrakovým postihnutím, základná škola, Výcviková škola pre vodiacich psov, Základná škola - Báb, Kvetinkovo, Základná škola Jána Hollého, ZŠ pri Liečebno-výchovnom sanatóriu v Nitre, Základná škola s materskou školou, Kornela Mahra 11 v Trnave, Stredná priemyselná škola, Základná škola Alexandra Dubčeka, Základná škola s materskou školou Sibírska, IV. Základná škola Holubyho, Arcibiskupské gymnázium biskupa P. Jantauscha, Elokované pracovisko, Súkromná materská škola Česká 10, Chefparade, Detské centrum Kolibrík, Obchodná akadémia Imricha Karvaša, Súkromné gymnázium Cogitatio, Gymnazium, SOŠ ekonomická, Súkromná základná škola pre intelektovo nadaných žiakov, 1. súkromné gymnázium, Súkromná stredná odborná škola, Pedagogická a sociálna akadémia blahoslavenej Laury, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Jazyková škola, Ekonomická fakulta UMB, Základná škola s materskou školou, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Zváračská škola 089, Materská škola, Osadná 5, Základná umelecká škola Mikuláša Schneidera-Trnavského, Gymnázium Jura Hronca, Základná škola s materskou školou, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Veselá lienka, SOŠ Elektrotechnická, Materská škola Vazovova 16, multi

Vzdelanie, Slovensko:, 6 z 17

Súkromná materská škola BESST, Detské opatrovateľské centrum Plné radosti, Detské centrum Kvietok, Súkromná obchodná akadémia AMOS, Súkromné konzervatórium Alkana, ZŠ Košická, 2. základná škola, Stredná odborná škola technická, Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva, Stredná odborná škola dopravná, Okay, Materská škola Sekurisova, Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Základná škola Dudova 2, Detské centrum Štvorlístok, Pedagogická a sociálna akadémia, Súkromné gymnázium Petzvalova 4, Kids Paradise, Súkromná materská škola Wonderland, základná škola, Obchodná akadémia Dudova, Detské centrum, Materská škola Bradáčova, Drobček - Súkromné detské jasle, Kids paradise, Prešovská univerzita v Prešove - Fakulta športu, Cirkevná materská škola Márie Mazzarellovej, Základná škola s materskou školou, Právnická fakulta UMB, Pedagogická a sociálna akadémia, Stredná odborná škola Cintorínska 4, odlúčené pracovisko praktického vyučovania Ďurčanského 2 – KADERNÍCTVO, Konzervatórium, ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno, Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Súkromná jazyková škola CM, Anglická bilingválna škôlka, Materská škola Ševčenkova 35, Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií, Materská škola Hviezdoslavova, Spojená škola, Nivy 2, Stredná odborná škola, Gymnázium Pierra de Coubertina, Materská škola Iljušinova 1, Materská škola sv. Filipa Neriho, škôlka tučniačik, Základná škola Grundschule Medzev, Stredná odborná škola IT, UKF - Katedra hudby, DC Ihrisko, Gymnázium Jána Papánka, Súkromná škôlka Gašparko, Detské opatrovateľské centrum Tulipánik, Materská škola, základná škola, Spojená škola, Krátka 11, Základná škola s materskou školou v Krušetnici, Základná škola s materskou školou, Unity House, Súkromná škôlka "Ako u mamičky", Základná škola s materskou školou Smolník

Vzdelanie, Slovensko:, 7 z 17

Materská škola Ušiakova, ZŠ Viestova Myjava, Gymnázium Juraja Fándlyho, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Streda nad Bodrogom, Detské opatrovateľské centrum Hviezdička, Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o. p. s. - Vzdělávací a konzultační institut v Bratislavě, ZŠ Jána Vojtaššáka, Mini raj, Súkromná základná škola a súkromné gymnázium T.Smaragd, Základná umelecká škola, Stredná zdravotnícka škola, Twinkle, Mini raj pre deti, Slniečko, Cirkevné konzervatórium v Bratislave, elokované pracovisko, Gymnázium Antona Bernoláka, Základná škola Ľudovíta Štúra, Vysoká škola múzických umení, ZŠsMŠ Častá - Materská škola, Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi, Základná škola s materskou školou sv. Gorazda, Základná umelecká škola v Medzeve, Kňazský seminár sv. Cyrila a Metoda, Súkromná materská škôlka Maternelle, Odborné učilište internátne, Základná umelecká škola, ZŠ Miloslavov, Základná škola s materskou školou Jozefa Murgaša, Pedagogická a sociálna akadémia sv. Márie Goretti, Spojená škola, Stredná odborná škola, ZŠ sv. Svorada a Benedikta, Vrabček, Špeciálna základná škola internátna, Slovenská zdravotnícka univerzita, Opatrovateľský dvor Kľúčik, Gymnázium Andreja Vrábla, ZŠ s MŠ Častá, Stredná zdravotnícka škola, Základná škola, Lehota 144, Stredná odborná škola veterinárna Košice-Barca, Základná škola Paňovce, Reedukačné centrum Sološnica, Základná škola Sološnica, Gymnázium, Materská škola Píla, Spojená škola internátna, KRTKO, základná škola, Základní a mateřská škola Hrčava, Základná škola SNP 5, ZŠ s MŠ s VJM Boľ, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre, Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave, Súkromná bilingválna MŠ Forest Kids, Brnka, Základná škola Šemša, Sukromne skoly Ziveny, Právnická fakulta Trnavskej univerzity, 2. ZŠ na Námestí Augusta Horislava Škultétyho

Vzdelanie, Slovensko:, 8 z 17

Gymnázium Ľudovíta Štúra, Elokované pracovisko ZUŠ Jozefa Kresánka Karloveská 3, SZS NDCA, Základná škola s materskou školou Smolník, Základná škola s materskou školou v Dohňanoch, Prešovská univerzita v Prešove, Dúhová škôlka, Little Kitten, Feki, MŠ Miloslavov, Súkromná pedagogická a sociálna akadémia, Brmbolec, Autoškola Prima, Slovenská poľnohospodárska univerzita, Základná škola, Považské Podhradie, Materské centrum Papučka, Gymnázium Pétera Czeglédiho Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským, Špeciálna základná škola Veľký Meder, Základná škola Jasov, Súkromná materská škola, Základná škola s materskou školou, Považská Teplá, Spojená katolícka škola, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Gymnázium Andreja Kmeťa, Zakladná škola Brezno - Mazorník, Autoškola WASO, ZŠ J. Amosa Komenského, OXICO,Jazyková škola Palisády, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Autoškola Fajn, Univerzita Konštantína filozofa, ZUŠ, základná škola, ZŠ Ľubotice, Stredná Odborná Škola Elektrotechnická, Základná Škola Mirka Nešpora 2, základná škola, základná škola, Základná umelecká škola Jozefa Janigu, ZŠ ul. Dobšinského 17, Základná umelecká škola Jána Cikkera, Materská škola Dúhový domček, ZUŠ, Základná škola, Materská škola, Fakulta masmediálnej komunikácie FMK UCM, základná škola, Základná škola, Slovanská, Základná škola P.O.Hviezdoslava, základná škola, Autoškola Hryz, Filozofická fakulta UKF, Základná Škola, Stredná odborná škola, Spojená škola pre žiakov s telesným postihnutím, Základná škola Zoltána Kodálya s VJM, École primaire, Základná škola, základná škola, Stredná odborná škola

Vzdelanie, Slovensko:, 9 z 17

Autoškola ToPa, základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ Banka, Jazykové kurzy - Elena Dugovičová, Stredná odborná škola Košice-Šaca, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Základná umelecká škola svätej trojice, Stredná odborná škola, Reformovaná cirkevná základná škola s VJM Dolný Štál, Základná škola, stredná škola, ZŠ Krosnianska 2, Materská škola, Dukelská, ZŠ Krosnianska 4, Detské centrum Farbička, Francúzska škola a Súkromná športová stredná odborná škola, ZŠ Maurerova, ZŠ Bruselská – elokované pracovisko Viedenská 40, základná škola, základná škola, základná škola, Koncertná sála - Konzervatórium, Základná škola Bruselská, základná škola, základná škola, ZŠ Bruselská – elokované pracovisko Aténska 26, MŠ Lidické námestie 18, SOU drevárske Žarnovica, Základná škola, Gabriela Bethlena 41, Nové Zámky, základná škola, Gymnázium Sv. Františka z Assisi, Základná škola, Materská škola, Lánska, ZŠ Fábryho, Súkromná základná umelecká škola, Gymnázium, základná škola, Materská škola, elokované pracovisko ul. Jána Kollára 20, ZŠ Masarykova 19/A, Gymnázium Jánosa Selyeho s VJM, Súkromná SOŠ ekonomická Tercium, , Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Základná škola M. R. Štefánika, ZŠ Dubová, základná umelecká škola Eugena suchoňa, SOŠ Žarnovica, skôlka, Elokované pracovisko ZUŠ Krásno nad Kysucou, Špeciálna základná škola, Redukačné centrum, základná škola, Základná škola ZŠ Bruselská – elokované pracovisko, základná škola, Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, Základná škola Ivana Bukovčana, základná škola, Evanjelické gymnázium Jána Amosa Komenského

Vzdelanie, Slovensko:, 10 z 17

Jasle, Cirkevná základná škola sv. Františka assiského, Základná škola, Základná škola Jozefa Urbana, Súkromné osemročné gymnázium Galaktická, Stredná zdravotnícka škola sv. Alžbety, základná škola, základná škola, Základná škola Bukovecká 17, Súkromná ZŠ Galaktická, Súkromná stredná odborná škola Bukovecká 17, Základná umelecká škola, Škola úžitkového výtvarníctva, Základná škola Diviaky, Gymnázium Vrbové, Základná škola v Závadke nad Hronom, MŠ Budapeštianska 1, Materská škola, elokované pracovisko Hviezdoslavova 12, Základná škola J. G. Tajovského, Základná škola, Základná škola Mihálya Tompu, Špeciálna ZŠ Rovníková 11, Základná škola Novomeského, Základná škola v Závadke nad Hronom, Detské jasle a materské centrum Večernica, MŠ Melánie Nemcovej, základná škola, Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, základná škola, základná škola, Základná umelecká škola – výtvarný odbor, základná škola, základná škola, Základná umelecká škola, Základná škola Bernolákova 16, Gymnázium Park mládeže 5, Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku vo Varíne, Autoškola D&T Truck, základná škola, Stredná odborná škola Jána Bocatia, Hotelová akadémia, Jazyková škola Empire, Spojená škola Vojenská 13, SOŠ - Szakközépiskola, základná škola, základná škola, Gymnázium-Gimnázium Fiľakovo, Materská škola, Stredná odborná škola, základná škola, Základna škola, Základná škola 1. - 4. ročník, základná škola, Stredná odborná škola, Súkromná základná umelecká škola, Gymnázium M. Galandu, základná škola, Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho, základná škola, základná škola

Vzdelanie, Slovensko:, 11 z 17

Stredná odborná škola železničná, Základná škola s materskou škôlkou, SOŠ Polytechnická, Základná umelecká škola, základná škola, Základná škola, Námestie Štefana Kluberta, ZŠ Jána Lipského, Základná škola Nobelovo námestie 6, základná škola, Stredná odborná škola, základná škola, Materálovotechnologická fakulta STU, detašované pracovisko Dubnica nad Váhom, Základná umelecká škola Irkutská, ZŠ Tomášikova, Základna Škola Vavrinca Benedikta, Základná škola internátna pre sluchovo postihnutých, základná škola, Gymnázium Opatovská, ZŠ Jozefa Kollára, Konzervatórium Košice, Gymnázium Janka Jesenského, Základná škola s materskou školou, základná škola, Stredné odborné učilište služieb, základná škola, Súkromné športové gymnázium Užhorodská, Praktická škola internátna, Materská škola - Óvoda Zádielska 4, Umelecká škola, Stredná odborná škola Policajného zboru, Gymnázium Trebišovská, Liečebno - výchovné sanatórium, Základná škola pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou internátna, Spojená škola internátna, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Obchodná akadémia Polárna 1, základná škola, základná škola, Špeciálna základná škola pre žiakov so zrakovým postihnutím internátna, Spojená škola Nábrežie Jána Kalinčiaka 4, Stredná zdravotnícka škola, Špeciálna základná škola, Braille school, Stredná odborná škola technická, ZUŠ, Stredná priemyselná škola strojnícka, Vyšné Ružbachy, základná škola, Materská škola Hollého 3, Obchodná akadémia, Materská škola, Ul. Pavla Országha Hviezdoslava 20, základná škola, Stredná odborná škola stavebná, Materská škola, Súkromná stredná umelecká škola filmová, Materská škola, skôlka, Základná škola s materskou školu Hronský Beňadik, Základná škola Užhorodská 39

Vzdelanie, Slovensko:, 12 z 17

Lingua centrum, ZUŠ Dezidera Kardoša, ZŠ Hroncova 23, Základná škola Jána Pavla II, SPŠ dopravná, Základná škola Polianska 1, Súkromné gymnázium Katkin park 2, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, základná škola, Gymnázium I. Kraska, základná škola, SPŠ Elektrotechnická, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Materská škola Za dráhou, základná škola, univerzita, Základná umelecká škola, Gymnázium Ivana Horvátha, základná škola, Materská škola Poľovnícka 12, základná škola, Materská škola, Súkromná základná umelecká škola, Základná umelecká škola, základná škola, ZŠ sv. košických mučeníkov, Základná škola Pavla Horova, stredná škola, Centrum voľného času, základná škola, základná škola, Akadémia ozbrojených síl, základná škola, MŠ Park Angelinum, Stredná zdravotnícka škola, Základná umelecká škola Ivanka pri Dunaji, Štátna jazyková škola, základná škola, Stredná priemyselná škola, ZŠ Dr. Daniela Fischera, Súkromná stredná odborná škola automobilová, Stredná odborná škola pre žiakov so zrakovým postihnutím internátna a odborné učilište pre žiakov so zrakovým postihnutím internátne, Spojená škola internátna, Základná škola M.R.Štefánika, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola Trnové, základná škola, Základná Škola Ivánka pri Nitre, Obchodná akadémia Watsonova, SOŠ Jesenského, MŠ Ovručská 14, Stredná odborná škola, Základná umelecká škola, ZŠ Abovská 36, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola

Vzdelanie, Slovensko:, 13 z 17

Základná škola Staničná 13, Základná škola, základná škola, MŠ Moldavská cesta 23, základná škola, ZŠ Černyševského 8, Spojená škola, Špeciálna základná škola, stredná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, skôlka, základná škola, SOŠ Technická, Zákldaná škola s materskou školou, základná škola, základná škola, ZŠ sv. Don Bosca, skôlka, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Praktická škola, Gymnázium P.O. Hviezdoslava, Základná škola, Základná škola Gemerská 2, MŠ Jaltská 33, základná škola, Základná škola, Slov.partizánov, základná škola, SPŠ lesnícka, Királyhelmeci Gimnázium, Súkromná obchodná akadémia, Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého, základná škola, Stredná odborná škola Ivánská cesta 21, Základná škola Ružová dolina 29, základná škola, základná škola, Gymnázium Bilingválne, Ul. T. Ružičku 3, Súkromná základná škola Ružová dolina 29, základná škola, MŠ Zupkova 37, skôlka, základná škola, základná škola, Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Gorazda, základná škola, Základná škola, Sídl.Stred, Súkromná pedagogická a sociálna akadémia, skôlka, základná škola, základná škola, ZŠ a MŠ svätého Gorazda, základná škola, Súkromné gymnázium ESPRIT

Vzdelanie, Slovensko:, 14 z 17

MŠ Obrancov mieru 20, základná škola, základná škola, ZŠ Alexandra Dubčeka, Filozofická fakulta UPJŠ, základná škola, základná škola, skôlka, základná škola, Základná škola Francisciho 11 Levoča, Spojená škola internátna, Autoškola Bosák, MŠ Za priekopou 57, IV. Základná škola, Súkromné gymnázium, Galaktik, Základná umelecká škola - výtvarný a dramatický obor, Stredná pedagogická škola v Levoči, základná škola, základná škola, Základná škola, Základná umelecká škola, Školský areál Gymnázia Alejová, základná škola, MŠ Obrancov mieru 16, základná škola, Gymnázium, Základná škola Turnianska 10, Základná škola a materská škola Trenčianske Bohuslavice, základná škola, základná škola, Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, Konzervatórium, univerzita, základná škola, Gymnázium Pavla Horova, Základná škola Belehradská 21, Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela, Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela, základná škola, základná škola, Bilingválne gymnázium, MŠ Jenisejská, Materská škola Dibrovova 13, Základná škola, Ulica Pavla Dobšinského, Základná umelecká škola sv. Cecílie, Spojená škola Tilgnerova, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Gymnázium Jozefa Lettricha, Súkromná základná umelecká škola XOANA, Stredná odborná škola hotela a služieb, Konzervatórium, Gymnázium P.O. Hviezdoslava, ZŠ Veľkomoravská, základná škola, Základná Škola, Gymnázium Andreja Sládkoviča, ZŠ Andreja Kubinu, Stredná odborná škola, Technická univerzita v Košiciach

Vzdelanie, Slovensko:, 15 z 17

Základná škola s Materskou školou Štefana Náhalku, ZŠ SNP 20, CVČ KAMaRÁD Kúty, Špec. základná škola, základná škola, Súkromná stredná odborná škola CA&TS, Spojená škola internátna Kremnica, Stredná odborná škola, Súkromná materská škola Tatranská 10, Stredná zdravotnícka škola, Obchodná akadémia, Materská škola Hrnčiarska 1, Spojená škola internátna Kremnica, Materská škola, Základná škola Rajčianska, Špeciálna základná škola, SOŠ Zdravotná, skôlka, Základná škola Turčianske Teplice, Gymnázium Gelnica, ZŠ Kubranská, základná škola, základná škola, lll.Zakladna skola, Gymnázium V. B. Nedožerského, Škola úžitkového výtvarníctva, Materská škola, Základná škola Jozefa Krónera, SPŠ Samuela Mikovíniho, Materská škola, Cirkevná základná škola, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Základná umelecká škola, základná škola, Základná škola, Cirkevná základná škola sv. Gorazda v Námestove, Základná Škola, základná škola, Materská škola, Základná škola Ostredková 14, Nagysallói Magyar tanítási Nyelvű Általános Iskola, základná škola, základná škola, Elokované pracovisko súkromná základná umelecká škola, Súkromná hotelová akadémia, Spojená škola, základná škola, English in the City - jazyková škola, Materská škola, ZUŠ Jána Pöschla, Gymnázium Alejová, MŠ Dneperská 8, základná škola, základná škola, Základná škola Gašpara Drozda s materskou školou v Chrenovci-Brusne, základná škola, základná škola, ZUŠ Ľudovíta Rajtera, základná škola

Vzdelanie, Slovensko:, 16 z 17

Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Obchodná akadémia, Spojaná škola S.A.Jedlíka, Základna škola Brezno - Zadne Halny, základná škola, Evanjelicke Gymnazium Juraja Tranovskeho, skôlka, Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta, základná škola, Stredná priemyselná škola dopravná, Tanečná akadémia Muguela Mendeza, Stredná odborná škola, MŠ Povstania českého ľudu 11, Právnická fakulta UPJŠ, Právnická fakulta UPJŠ, Materská škola Pivonková 9, elokované triedy Šalviová 5, Súkromné gymnázium, Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským, Základná umelecká škola, základná škola, Základná škola, Základná škola, Základná škola Bezručova, Celouniverzitné edukačné a výcvikové stredisko Domaša - Valkov, Stredná odborná škola sv. Jozefa robotníka, Saleziáni Don Bosca, MŠ Družicová 5, Základná škola Malinovského, MŠ Hrebendova, ZŠ Školská, Materská škola, ZŠ Nábrežie mládeže 5, Gymnázium sv. Uršule, základná škola, ZŠ Slobodného slovenského vysielača, základná škola, základná škola, MŠ blahoslavenej Imeldy, základná škola, MŠ Park mládeže 4, ZŠ Gorazdova, Piaristická spojená škola F. Hanáka, Základná škola Gaštanová, základná škola, Základná škola sv. Uršule, ZŠ Partizánska, základná škola, Základná škola Borodáčova 2, Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Základná škola Mojmírova, Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza, Goethe Inštitút, ZŠ Pekníkova, základná škola, ZŠ Vinbarg, Základná škola Železničná, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Relax Centrum

Vzdelanie, Slovensko:, 17 z 17

Základná škola a Materská škola Soblahov, Základná škola, Základná škola Robotnícka, ZŠ Golianova, Základná škola Podjavorinskej, Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU, Detské jasle Jesenná 12, Základná škola svätého Dominika Savia, Special institute, Spojená škola Tokajícka 24, Materská škola, e-Škola, Stredné odborné učilište strojárske, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, ZUŠ Ľudovíta Rajtera, základná škola, základná škola, Materská škola, Stredná odborná škola, Materská škola Rumanova, Materská škola v Závadke nad Hronom, základná škola, Stredná odborná škola polytechnická, Detský domov, Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, SOŠ Juraja Ribaya, základná škola, Základná umelecká škola, Materská škola Pavla Horova 3, materská škola, ZŠ Cádrova - 1. stupeň, základná škola, Materská škola, základná škola, Materská škola Hviezdoslavova, ZŠ Nevädzová, Základná škola, Malonecpalská ulica, Evanjelické kolegiálne gymnázium, Základná škola, Sheriff

vzdelanie inde

Západné Slovensko (1119x), Východné Slovensko (1020x), Stredné Slovensko (697x), Bratislavský kraj (603x), Prešovský kraj (560x), Košický kraj (539x), Bratislava (430x), Trenčiansky kraj (414x), Nitriansky kraj (365x), Banskobystrický kraj (357x), Žilinský kraj (351x), Trnavský kraj (343x), Malé Karpaty (313x), Košice (241x), Spiš (193x), okres Bratislava II (181x), okres Košice I (145x), Ružinov (133x), Liptov (126x), okres Košice - okolie (124x), okres Bratislava III (120x), okres Bratislava V (118x), okres Košice IV (115x), Staré Mesto (111x), okres Bratislava I (111x), okres Košice II (108x), okres Nitra (105x), Záhorie (105x), Liptovská kotlina (103x), Petržalka (101x)

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://www.oma.sk/vzdelavanie

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.