Cesta: OMA » turistika » miesto

Miesto, Slovensko

Miesto v Slovensko

V Slovensko sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Slovensko:, 1 z 17

Sekyl, Tesárska roklina, Bratislavské predmostie, Monarská alej, Ľad v Slnečnej zákrute, Lúčne sedlo, Veverkov ľadopád, Ľadopád Zahrádky, Domašínsky meander, Dornyk, Ľadopád, Kompiar, Červený Kríž, Záhradkárska osada Kvitnúci ostrov, Blumentál, Záhradkárska osada Krásne údolie, Záhradkárska osada Poľnohospodár, Veľká rožná, Záhradkárska osada Tekvičné pole, Pri nesvadskej ceste, Záhradkárska osada Elektrosvit, Záhradkárska osada Pod orechom, Pod stráne, Bukrok, Záhradkárska osada Prútovisko, Záhradkárska osada Letomostie, Záhradkárska osada Modrá ryba, Vyšné Kamence, Záhradkárska osada Zelený raj, Záhradkárska osada U rybníka, Fialkové údolie, Na Šobove, Záhradkárska osada U Splavu, Záhradkárska osada Winnetou, Záhradkárska osada Jánošík, Úboč, Záhradkárska osada Zámčan, Pri bajčianskej ceste, Záhradkárska osada BUKROK, Záhradkárska osada Púpava, Frambor, Vojtasová, Anjelské záhrady, Záhradkárska osada Hliník, Záhradkárska osada Vodár, Polom, Frambor, Nový Chlmec, Rovne, Za majerom, Horevažie pod hôrkou, Niže mesta medzi cestami, Záhradkárska osada SVIT, Dukelská štvrť, Kňazova Lehota, Veľké Košecké Podhradie, Sad Dukelských hrdinov, Záhradkárska osada AGRO, Lopata, Kopánky

Miesto, Slovensko:, 2 z 17

Malé Košecké podhradie, Brody, Púčkovci, Skalka, Tomanovci, Suľkov, Hadová, Suché lúky, Podslivčia, Rovinka, Pod studničky, Medzi cestami, Podžiarie, Kováčová, Lazúr, Panský dom, U Gabrhelov, Pri širokej celine, Šibenice, Nový Štefultov, Katinove dvory, Dolinky, Pod Červeným, Podskala, Skotňa, Ižop, Fujacova lúka, Čierna dolina, Pri Rochu, Draždiak, Pod Kelovo, Pod Háje, Mier, Kaňov vŕšok, Cesta na Bukovinu, Pod Lazinami, Pleš, Kapustná záhrada, Obora, Záhradky, Pod Hutiskom, Kňazovica, Hrabovo, Markovice, Smrečina, Nad mlynom, V záhradách, Jurigrad, Štefultov, Bošianska Neporadza, Sady Cyrila a Metoda, Koryto, Golfusov majer, Odlištie, Tavárikova osada, Role, Malý Kolačín, Záhlodčie, Vlkovka a pod Ravnicou, Podjelšie

Miesto, Slovensko:, 3 z 17

Prídavky a hony, Sad mládeže, Na Záhrady, Háj, Podhatie, Vajka nad Žitavou, Nábrežie, Kostelné, Vindišlajtňa, Sedliská, Hôrka, Vážne, Lúka, Bariny, Medená kotlina, Pri mlynci, Pancová, Pod Príbojom, Kaluže, Nivky, Slanická Osada, Malý hang, Páterov klin, Pálenica, Spišské námestie, Šimunov jarok, Šindliarky, Bobrovečky, Šimunov, Šľamiarka, Kotolnice, Leopoldov majer, Podhorie, Vinohrady parnofajty, Hore dolinkou, Dolina, Pod hájom, Malé vrabčie, Svinská lúka, Lán, Pod stenami, Klanečnica, Tanieriky, Nižná tarnócka dolina, Do potočka, Zemianske Lieskové, Nižné Kamence, Pasienok, XV., Dolná skalka, Opatové Moravce, Lány, Ivančíkovo, Pod Hríbami, Horná Skotňa, DolnáKulichovská, Tarjanne Dúbravka, Veľké klčovisko, Krzienok, Luhy pod stráňou

Miesto, Slovensko:, 4 z 17

Pod Drobniou, Prostredné lúky, Kúty, Horný majer, Predevsie, XIV., Bulvár, Lazy, Pod Strane, XVI., Krátke, Nad hliníky, Funduše, Pod studenou stráňou, Záhumnie, chatka, Dlhé štvrte, Záhumnie, Tatranská kotlina, Potok, Paseky, Záchodničie, Mierové námestie, Pri kostole, Predné nivy, Veľké Štepnice, Dolu Lánie, Krčovanina, Dúbrava, Cigánska dolina, Kolísky, Slúkova jama, Dolina, Rožňová Neporadza, Syráreň, Poliačikovci, Humenice, Z hora vyšného potoka, Slnečná Stráň, Vinohrady Propaste, Méheš, Záhumienky, Panská jabloň, Žmovisko, Nad maštaľou, Paše, Lonec, Pri Dendišovcoch, Lesovňa Danielov dom, Staškova dolina, Tomášová, Prostredný Vadičov, Prachár, Ferkovská, Za bralom, Hoblíkove záhrady, Žužňava, Pod Stráne, Dolny Piritov, Sady kapitána Nálepku

Miesto, Slovensko:, 5 z 17

Vrchpotočie, Horné vinice, Pri horárni, Čistinky, Za Hronom, Nové Zlatovce, Kolo, Rybnický Mlyn, XXIII., Šafranica, Zadné červené, Pred Mlynom, Stotina, Vŕšok, Do Vrškov, Majerské sihote, Stračinky, Pri andódskej ceste, Pod Lipkou, Vinohrady kamence, Prokovci, Na Zemach, Malé Chlievany, Mlynský náhon, Horná zem, Plantovisko - Langarice, Kratiny, Zalipňák, Hoferské, Fiškálska lúka, Záhrady, Trnovka, Nad lopatou, Fotkovci, Juh, Cígendlovci, Kapustniská, Baniská, Trstie, Malý Šúr, Zemov Jarok, Prostredný jarok, Príslop, Záchrastie, Závodie, Vrchdolinka, Za lučkou, Etreho Kračany, Pribinove sady, Priehrada, Amadého Kračany, Pažitie do Hája, Dolné záhumnie, Granátová stena, Horní Šmídelovci, Handliarka, Dlhé diely, Stupavská, Pod Huštikom, Kamence

Miesto, Slovensko:, 6 z 17

Horné diely, Báne, Na háji, Kašná hôrka, Kopánky, Šmídelovci, Gruntovci, Feriancov rígeľ, Dolná Kopánka, Stráničky, Na pažiti, Do rovín, Jamy, Brezany, Haštalovci, Najpalovci, Dubcovci, Horní Šimunovci, Sihoť, Hájik, Za Michalikom, Sečiansky, Šafranice, Kolónia, Dolné záhumnie, Vinohrady Koziny, Báňovci, Šimunova dolina, Lietajovci, Pelúchovci, Nad Zálužím, Mohar, Piloimpregna, Jožkovci, Lesné Kračany, Kapustnice, Komenského sady, Richtárov vrch, Nižná Roveň, Do Hájnice, Kapustniská, Domové role, Kajlovka, Pelúchovci, Nemcovci, Dubcova lavica, Hollého dolina, Holý vrch, Kozákovci, Malé Šenkvice, Kolónia, Vrchy, Pod Stráňou, Pri Rajčanke, Veľký Varan, Bartošovci, Ležisko, Na Chrástky, Pažiť, Baňa Mária

Miesto, Slovensko:, 7 z 17

Tomášikovci, Rígeľ, Nad Dielcom, Depo, Dolné Tepličky, Záhradky, Pod priečniky, Pri struhe, Prochotsky Jarok, Hrbatá lúka, Za hornými humnami, Dolinky, Košiarny briežok, Pažite, Pod Kráľovou horou, Horevažie, Motuzy, Vrch Kopanice, Ďurovci, Niže dediny, Jama Leopold, Štvrte, Hefkovci, Poddubie, Jalšová, Chata na Drozdove, Sektor XV., Pravdovsko, Červená voda, Dolné Jabloňovce, Sektor XII., Ištvánikovci, Obkiatňovci, Opatová, Števkovci, Hyklovci, Predmlynie, Obora, Želiarske, Hrošovci, Pod Koreňom, Ílend, Žňavovci, Kútovci, Kopanice, Brigantovci, Do Pavkov, Hrabiny, Bocanka, Lukové, Trnkovci, Na dráhach, Pílenovci, Kútovská cesta, Zábreh, Nad Libavou, Franíkovci, Schäbige Berg, Osenisko, Peklušovci

Miesto, Slovensko:, 8 z 17

Borovinci, Krásna hôrka, V Dolnom Kúte, Laurincovci, Horná Huta, Zvoničkovci, Dubník, Medzi cestami, Nižné pole, Grendeľ, Pred dolinkou, Srbky, Dolné jutrá, Hôrky, Horná Malanta, Zajačia dolina, Srnosiete, Hrabcovci, Horekončie, Pivovarská dolina, Hate, Vyše mesta od Kysuce, Prídavky, Lúky, Na priečnici, Komposesorátny les, Holý vrch, Dolná Huta, Hrošova úboč, Artovské, Unverzagtova štôlňa, Koliba, Horáreň Pekná cesta, Zelené, Na vinskej, Majerčák, Lány, Ferovci, Jeluchovo, Banska Hodrusa, Tomanov laz, Rovne, Medveďovci, Hony, Kamenáre, Hluošková Dolina, Kameň, Stošianka, Lipoviny, Konice, Muránsky vrch, Pri tehelni, U Janíkov, Hornie záhumnia, Španie, Polsklady, Štálik, Briežky, Dolní Šimunovci, Záhumnia

Miesto, Slovensko:, 9 z 17

Liškov laz, Nad pažiťou, Ištvánikova pasienka, Poruba - Gecel, Osúchove dvory, Nadrečie, Raková, Windwies, Jama Lill, Podchreničie, Nemcov járok, Bludné, Mrazská jama, Predmestie, Nižné Rovné, Kalinka, Pozmanov Dvor, Podstránie, Kráľova dolina, Do stružky, Kutik, Pod Briežkami, Piesky, Dlhé diely, U Andrezalov, Potoky, Veľká banka, Pred Malou dolinou, Medzi cestami, Včelín, Hricovci, Veľké Šenkvice, Chmeliny, Riadky, Malinárovci, Pod Skalkou, Vyše kostola, Sektor VI., Pod židovským cintorínom, Pod majerom, Farná, Brezina, Palajovci, Cúdenica, Žlaby, Jamy, Hefkovci, Píla, Zadný lán, Súhrada, Medzi vodami, Tŕnie, háj.Biela hlina, Stachov jarok, Galat háj, Pod chot rom, Gruntal, Pod Bukovinkou, Zadielie, Nivy

Miesto, Slovensko:, 10 z 17

Antolova dolinka, Brehy, Zahumenky, Pod vodojemom, Vršanovci, Kapustnice, Do Šmídelov, Pri komočskej ceste, Vrch valala, Jasná, Kapustnice, Novina, Stráň, Radiša, Zochova chata, Gerlachovský kotol, Škriablikovci, Tajchtík, Žinková, Beňovolehotský, Nižnianske záhrady, Hanesovci, Malé vrbiny, Valahanusovci, Kobyliny, Vrchné humná, Žadovec, Záhumnie, Sektor I., Sektor III., Mičuchovské, Viničná cesta, Sektor IV., Kohútí vrch, Dolné vinice, Podvŕšky, Kopanice, Dolné nižovsie, Štepnica, Bačovci, Horny Urban, Urbárske pasienky, Duhlisko, Pod Kosiskom, Podchraničie, Dubravčice, Vinica, Sektor IX., Ďuriakove, Horekončie, Sektor X., Bálik, Brezno-Tisovec, Kočnerovci, Vršanova pažiť, Sektor II., Dolný vrch, Sektor V., Valaské, Huťanov kopec

Miesto, Slovensko:, 11 z 17

Záplotie, Gliedenô, Sektor XIII., Rezákovci, Pod Vornice i pod medzu, Hať, Dolné záhumnie, Pežerňa, Kapustnice, Sedlisko, Huťanovci, Pod Úhovčie, Javorina, Fedorkin jarok, Pod cigánmi, Lieštinka, Biela hlina, Dolné piesky, Háj, Štefankova cesta, Cabajovci, Pod Jahodníkom, Táleng, Iľanovo, Vinohrady žebráky horné, Pod skalou, Pod Zákopou, Staré záhrady, Sihoť, Pieskový hon, Pod vinohradmi, Pod dedinou, Kurienkovy, Kamenová, Horné Zbrojníky, Pod skalkou, Malý Bysterec, Vinohrady žebráky dolné, Na Sládkovskej, Za mlyny, Zastávek, Panské, Dúbravy, Pred hoštáky-Kráčiny, Dlhý hon, Močidlá, Gazare, Lániky, Prieloh, Sad, Záhumnice, Voliarňa, Nad Šibenicami, Dolina, Pri svätej studienke, Hájnicka, Košické Hámre, Korytárov mlyn, Kemena Zahradka, Ďurčekovci

Miesto, Slovensko:, 12 z 17

Vyšné lúky, Kaňapka, U Cipárov, Komárno, Tepličie, Predný bok, Bochmanovci, Domovina, Huta, Vyše dediny, Baňa, Hrbatý most, Pieštiny, Klčovanky do Baráckeho jarku, Slavkovská dolina, Horekoncové, Nad mlynom, Ovčovce, Pri mlyne, Ladislavov dvor, Paľove boky, Seklina, Ždiar, Konopnice, Pri tehelni, Stanoviny, Nemecký rebrík, Príka, Krátka hora, Zelená Žaba, Nižné Slovinky, Horská, Trnie, Vykazky, Prostredné diely, Kohnet, Nižné Raslavice, Šachta Adama a Evy, Pod brehom, Ploštinček, Panské Kopánky, Záhumnie, Lodenica, Sektor IV./U, Pavlíkovia, Dedovec a Hrebienky, Úzke, Sektor XIV., Karaska, Sektor XIII., U Solikov, Rybník, Horná Trnávka, Dolné Diely, Dolný Kelčov, Mihálik, Dolné Chríby, Dolné mesto, Humenica, XXIX.

Miesto, Slovensko:, 13 z 17

Červené kopanice, Stodolisko, Tajchárovci, Sekier, XXX., Rakoľubské vľavo, Vieska, Veľká Suchá, Tokárovci, Zadné nádavky, Podlieskova, Pod Gapľom, Kolónia, Chalúpkovo, Vyšné Slovinky, Klčoviská, Za krížom, Na kopánkach, Priečne, Pažitný hon, Bielisko, Prieložky, Jasienka, Dolina zadná, Kopanica, Veľký vrch, Okrut, Žilíp, Drohy, Okresná správa ciest, Rúbanica, Za Potokom, Na tehelni, Dielce, Pod Hradzkou, Pod hájom, Dedisky, Homolky, Baňa Alžbeta, Podkálovo, Na mlyny, Cmarulová, Za parným mlynom, Pod Ilenou, Od rieky, Roveň, Záhradiska, Gliane, Široké Horekončia, Mäsiarik, Konopnice, Tatárske, Padličkovo, Slavkovské plieska, Brdo, V Baničnom, U Kadákov, Martinovci, Netričky, Čopkov breh

Miesto, Slovensko:, 14 z 17

Za Váhom, Turkov, U Šulanov, Sidorky, Pod Malinovou, Lúčky medzi cestami, Lazy, Dolné záhumnie, Upotočné, Chajboš, Záhumné, Záhrady, Vinice, Mladoňov, Za jarky, Jedľovník, Urban, Orava, Noviny, Kučovina, Pod Dolinkami, Kňazove lúky, Dlhé Hony, Dolné záhumenice, Malý Čingov, Holá Hôrka, Pod záhradami, ZaMakovicou, Egreš, Za košiarom, Cmiter, Jurkovec, Zadná Šatina, Baračka, Šlamiarka, Pod Trnovcom, Pastovník, Dolné Turnice, Humna, Kapustnica pri moste, Pod slatinkou, Hadiaskala, Nad mlynom, Úbočie, Ľanové polia, Pred Kvášovcom, Vršová a Včelín, Luník II, Hlboké, Luník VIII, Dučkov, Pod kostolom, U Sojkov, U Šupíkov, U Žilinčiarov, Bokša, U Chalanov, Svätá chrasť, Pred Baničným, U Kubalov

Miesto, Slovensko:, 15 z 17

Nad stálom, Pri studni, Kvášovec, Stočky, Vyše dediny, Hrb, Šoltýsová, Kopa Girbeš, Závodie, U Veselkov, Hon za Váhom, Záhumnie, Na Michalke, Vyšné sklady, Abelovci, Vŕšok, Kostolný Sek, Dolné Staré Levice, Nad tehelňou, Urešie, Šiašovo, Dolnopetecká hora, Záhumnie, Pri mlynskej studni, Lamžovec, Pasienok, XII., Majer, U Kuchajdov, Nad záhrady, Nižné lúky, Pri mlyne, Nad majomskou cestou, Zvernica Sochoň, Pongrácovie, Malá kúria, XIII., XVII., Zlámana, Pri Kováčovej vile, Plieška, Za kamennou cestou, Kapustnice, V kočovskej doline, Veľký vrch, Za záhradami, Stredné Staré Levice, Vŕšky, Pod Ďurihájom, Lúčka, Redika, Pažite, Blížne doliny, Kaštiel, Kúty, XVIII., Prístav, Horné Sľažany, Rieky, Malá Bukovina

Miesto, Slovensko:, 16 z 17

Nad mlynom, Pod Skalinou, Predné Staré Levice, Nový dvor, Lažteky, Dybalka, Na Stráži, Horné pole, Pod Tepličkou, Baradina, Brezie, Za vrchnou chrasťou, Čierny lúh, Medzi potoky, Sekcia B, Pežerňa, Fiľakovské Kľačany, Lukačovské kopanice, Na vieskach, Cigánska osada, Vysoký breh, Sedlištia, Útlaky, Horné lúky, Dolné záhrady, Kamenné pole, Mahér, Hôrka, Zádvorie, Široké hore Končia, Šuvarova, Trebianka, Široké, Medzi cestami, Ústie nad Priehradou, Vinice, Nad cintorínom, Pod Drieňovkou, Šarinova stráň, Pivničná štvrť, Pod Drahošovou, Nadsadie, Pačkova Janovka, sv. Michal, Za Starým mlynom, Pri kríži, Klčoviská, Ostrov, Medvecké, Podhorianka, Veľká Lúč, Pri strmom chodníčku, Lánce, Zemplínska Široka, Pod záhradami, Záhrady pri cintoríne, Jánošíkova, Luník VI, Široké, Pod Urbanmi

Miesto, Slovensko:, 17 z 17

Luník I, Na Rohu, Kračiny, Luník V, Paseky, Pytlovec, Tomanovci, Čanta, Hlavinka, Ponižej kríža, Vyšný mlyn, Čanta, Škradné, Kurtáň, Ontopa, Horné Lúčno, Birkášovci, Prelomené, Luník IV, Pod Kazimírom, Sekčov, Krupinica, Kulová, Vyšné Raslavice, Kamenný chodník, Dlžiny, Maselník, Pri škole, Pancier, Janovy, Záhradky, Piesky, Slaništa, Tomanovská kopanica, Stredný vrch, Sibéria, Hájisko, Na Pavlovskom chotári, Bošiakov štál, Pod Starým mlynom

Podobné, Slovensko:

115972x turistika, 88312x miesto, 7844x orientačný bod, 5409x strom, 3541x turistické informácie, 2611x poľovnícky posed, 2157x prístrešok, altánok, 1239x chranený strom, 1128x ohnisko, 934x miesto na piknik, 734x orientačná mapa, 585x studňa, 554x atrakcia, 439x štôlňa, 255x komín, 147x vodárenská veža, 32x ZOO, 21x pamätník, bojisko, 15x väznica, 15x horáreň
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://www.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.