Cesta: OMA » turistika » studňa

Studňa, Slovensko

Studňa v Slovensko

V Slovensko sa nachádza 557 kusov studňa.

Studňa, Slovensko:, 1 z 10

Vrt H-1, Vrt MA - 2, Święta Góra Jawor, prameň, Prameň Kollar, Tajch, Vrt TT-2, Vrt HV - 31, Živena TJ-3, Vrt B - 4, Anička, Baldovská, Vrt LŠH-1, Medokyš, Antonín, Vrt B-6, Vojtech II, Kvašná voda I., Studňa, Jozef II Z-1, Vojtech I, atrakcia, Kováčová, Valentína BJ-101, Vrt TSM-2, Vrt ŠHG-1, Vrt PK - 36, Vrt KB - 1, Vrt ŠHG-2, Salvator I., atrakcia, Adam, Lenkey, Štefan vrt CH - 1, Bystrica, Pavlovský minerálny prameň, Horná Kyslá, Slatina pri Turci, Uňatínsky mlyn, Vrt na ulici Zdenka Nejedlého, Vrt BHS-2, studňa, studňa, Kyslá voda, studňa, atrakcia, Vrt C-10, Sina II V-3, Hynie V - 4a, Sina I V-2, Vrt SB 3, Cmunt V - 1, Trajan, Torkoš V - 8, Crato V - 10, Tomáš SB-1, Dunajská Streda - DS-2, Minerálny prameň, Vrt BB - 1, Podlanický medokýš

Studňa, Slovensko:, 2 z 10

Domová studňa, Studňa u J. Leštáka, Hydrocentrála vrt V3, Hydrocentrála, Studňa na dvore č.d. 19, Studňa na dvore č.d. 20, TJ-20 Materský, Modrý bazén, Studňa Silvestra Gabčíka (č. d. 27), Ľudový, studňa, studňa, Červený bazén, Biely bazén, Vrt TJ-9, Dunajská Streda - vrt DS-1, Ústavná studňa, Hlavný prameň, Lekársky prameň, studňa, Herkules S - 8, Studňa vo dvore č.d. 14, Studňa na dvore č.d. 6, Vrt MB - 3, studňa, Vrt HV-103, studňa, studňa, Vrt VŠ -1, Vrt Č-2, Vrt VB - 2, Vrt B-4, Vrt B-1, Domová studňa č.d. 68, pitná voda, Studňa vo dvore č.d.70, Studňa vo dvore č.d.71, Studňa vo dvore č.d.69, Vrt I na kúpalisku M-1, Vrt SB-4a, Vrt J-2, Vrt GNZ - 1, Wernher SB-5, Vrt ŠHT - 47, Vrt TT-1, Prameň v obci, Pitný prameň, Prima P-1, Šťavica v obci, Vrt FGG-3, Vrt Č-1, František BKH - 1, Vrt FGT-1, Kolonádny BJ - 19, Napoleón BJ - 18, BJ - 24, Vrt B-7, Žarnovica - Lukavica ŽR - 32 Vrt LKC-4, Vrt - P-1, Domová studňa u Jozefa Kyselu

Studňa, Slovensko:, 3 z 10

Rumpálová studňa, Vrt v záreze železnice, Domová studňa č.d. 16 u Jána Marku, Santovka II B - 9, studňa, Domová studňa č.d. 28 u Františka Lacku, Stella, Vrt HV-107, Vrt HNT-7, Prameň S-8, Ďumbier PJ - 104, studňa, Vrt VZO-13, Studňa v dome č.d. 80, Paula, Ondrej BC - 1, Vrt ŠŠ-5, Vepor PJ - 101, Piešťany - kláštorná studňa, studňa, Studňa v obci, studňa, Šťavica, Vrt HBV - 3, Budiš II B-1, Šťavica pred domom J. Dananaja, studňa, Vrt BJ-2, studňa, číslo LM-167, studňa, studňa, studňa, Vrt HGL-1, studňa, Vrt ČR-1, Klement S-7, Dunajský Klátov - vrt VDK-15, Vrt VR - 5, Rudolf, Vrt L-32, Studňa č.d. 57, Studňa u J. Oravca, studňa, Vrt - VLÚ 1, studňa, Zipser ST - 1, Vrt HBV - 1, Vrt HBV - 2a, Domová studňa, šachta S-1, vrt BJ-21/A, Vrt - VLÚ 2, Vrt DI - 2, studňa, Jozef, Born ST - 2, Kyselka pri ŠM, studňa, studňa

Studňa, Slovensko:, 4 z 10

studňa, Studňa v JRD, studňa, Vrt VHP-12R, Vrt CE - 1, studňa, Vrt FGHP-1, Viktória, Vrt R - 1, Nosický prameň B-5, studňa, Slatina v obci, studňa, Prameň vo dvore č.d. 307, studňa, Maliarova studňa, studňa, Hradná studňa, Vrt VR - 2, Vrt na Komenského ulici, Stavbár, Prameň v Podkeblí, vrt BJ-22, Kúpeľný 1a, Studňa na dvore č.d. 97, Hradná studňa, Studňa č.d. 112, Vrt FGTz - 1, Kúpeľný prameň, Vrt TTK-1, studňa, studňa, Studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Vrt ČAM - 1, Vrt FGŠ-1, vrt RTŠ-1, Vrt ZGL-1, Vrt GP-19, studňa, Vrt pri šťavici, studňa, studňa, Šťavica, Alexander BKH - 3, studňa, Vrt B-8, Vrt S - 8, Vrt B-10, Vrt BB - 1, Vrt MZ-2, Vrt HV-63, vrt B - 1, Vrt B-7, Vrt ST - 2, studňa, Vrt S - 7

Studňa, Slovensko:, 5 z 10

Šťavica pri kúpeľoch, Vrt na kúpalisku Di - 1, studňa, vrt ŽK-2, Vrt VTP-11, studňa, Vrt BB - 2, studňa, Vrt VBK-1, Vrt B-2, Priehradný prameň B-6, studňa, studňa, studňa, Vrt VR-1, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Vrt D-3, Vrt H-1, studňa, Vrt HM-5, studňa, Vrt HPV-1, studňa, studňa, studňa, studňa, Vrt J-2, studňa, Vrt B-4, Studňa na štátnych majetkoch, Vrt B-3, studňa, Vrt B-5, Domová studňa č.d.96, studňa, Hygiea, studňa, studňa, studňa, Domová studňa č.d.2, Vrt BHS-1, obecná studňa, studňa, Vrt BS-2, studňa, Vrt BS-1, studňa, Domová studňa č.d.12, Domová studňa č.d.13, Domová studňa č.d.16, studňa, studňa, studňa, studňa

Studňa, Slovensko:, 6 z 10

studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Vrt KŠ-1, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Vrt CH-2, studňa, Vrt BCH-3, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Studňa u K. Strelcovej, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, vrt B - 3, Domová studňa č.d. 129 u Alexandra Sirotu, studňa, studňa, studňa, Stará šťavica, studňa, studňa, Hradná studňa, studňa, studňa, studňa

Studňa, Slovensko:, 7 z 10

studňa, studňa, studňa, Drahovce - domová studňa, studňa, Vrt BJ-4, studňa, Domová studňa č.d. 358 J. Baračka, Fatra II BJ-2, studňa, studňa, studňa, Santovka Žriedlo, Vrt II na kúpalisku M-2, Domová studňa, Kúpeľný-S-3, Vrt FGG-2, studňa, Domová studňa č.d. 39 u Pavla Foltána, Studňa u Lazoríka, Vrt M-3, Studňa u Antona Ďaďovského, Studňa na dvore č.d. 167, Studňa u Štefana Sabola ( č. d. 165 ), Veterná studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Vrt BR 1, Vrt BnB - 1, KM-1, Ľudovít, Studňa v Šítnikoch, Vrt TTŠ-1, Studňa v obci, Vrt FGS - 1, Studňa pred domom č. d. 2, Izabela, Vrt FGB-1, Vrt Kabátpuszta, šachta v kotolni vrt V-1, ženský bazén II B-2, mužský bazén B-1, vrt ŽK-5, studňa, žen. bazén I B-3, Kyslá z vrtu, Vrt RH-1 Rozália, Vrt pri chate PE, Kúpeľný prameň, Artézska studňa, Vrt FGG-1, Studňa č.d. 95, Koplotovce - vrt KB-2, Vrt BV-1, Vrt FGGa-1, Kyselka II., Vrt BL - 1, Šťavica

Studňa, Slovensko:, 8 z 10

Vrt B-4, Vrt OZ-2, Vrt OZ-1, Vrt BR-3, Vrt - SB3, Jozef II Z-1, Salvator II., Vrt II pri jazierku SB-2, Termálne jazero, Vrt vo dvore ŠM, Kvašná voda Baririt, Banský PA-7, S-9, Vrt Z-1, Vrt 1 pri jazierku SB-1, Vrt pri Lohóte, Vrt BR-6, Jozef 1 ST-2, Studňa pri napájadle, Studňa na dvore č.d. 242, Vrt Š-1-NB2, Kyselka na lúke, Studňa pri ceste, Vrt, Studňa, Prameň S-3 (S-6), Vrt, studňa, Vrt HPV-14, Vrt HGB-2, Santovka I B - 6, Vrt FGK-1, Vrt v lodeniciach, Vrt R-1, Kúpeľný prameň, Vrt TV-1, Vrt VR-2, Studňa pri dome č. 27, Vrt FGC-1, Vrt C-12, Vrt C-7, Vrt KD-1, Studňa pri kotolni, Studňa na dvore č.d. 110, Vrt TSM-3, Vrt BŠ-1, Vrt J-13, Prameň mládeže B1, Prameň v obci, Vrt B-9, Vrt R-3, Studňa pri obytnom dome, Studňa na školskom dvore, Šťavica, Slaný vrt, Studňa u Mikuláša Senderáka, Studňa na dvore č.d. 169, Vrt FGV - 1, Vrt RH-1, Studňa na dvore č. 40

Studňa, Slovensko:, 9 z 10

Kúpeľná studňa, vrt RK-22, studňa, studňa, studňa, studňa, Vrt HTŠ-1, studňa, studňa, Vrt HTŠ-2, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Zimná studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Vodárenská studňa č. 1, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Vahadlová studňa, studňa, studňa, studňa, studňa Sulovce, studňa, studňa, studňa, studňa, Pod hrabom, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa

Studňa, Slovensko:, 10 z 10

studňa, Studnička pod Košármi, studňa, studňa, studňa, Mútna studňa, studňa, Studnička u sv. Urbana, csápos kút, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Ásott kút

studňa inde

Západné Slovensko (203x), Východné Slovensko (172x), Stredné Slovensko (163x), Prešovský kraj (124x), Banskobystrický kraj (123x), Trenčiansky kraj (88x), Žilinský kraj (83x), Košický kraj (73x), Nitriansky kraj (52x), Spiš (51x), Trnavský kraj (50x), Gemer (41x), okres Prešov (37x), okres Púchov (29x), okres Levice (27x), okres Trenčín (27x), okres Žilina (24x), Turčianska kotlina (23x), okres Zvolen (22x), okres Turčianske Teplice (22x), okres Rimavská Sobota (22x), Liptov (20x), Turiec (20x), okres Ilava (19x), okres Sabinov (18x), okres Považská Bystrica (18x), Biele Karpaty (18x), okres Ružomberok (18x), okres Rožňava (17x), okres Bardejov (17x)
studňa v Západné Slovensko
studňa v Východné Slovensko
studňa v Stredné Slovensko

Podobné, Slovensko:

123900x turistika, 88464x miesto, 10351x strom, 8496x orientačný bod, 4189x turistické informácie, 3184x poľovnícky posed, 2491x prístrešok, altánok, 1289x ohnisko, 1208x chranený strom, 977x miesto na piknik, 844x orientačná mapa, 750x atrakcia, 609x studňa, 531x štôlňa, 264x komín, 163x vodárenská veža, 36x ZOO, 23x pamätník, bojisko, 16x väznica, 15x horáreň
Hľadáme studna, OSM tagy: man_made = 'water_well'.
ilustračný obrázok k Studňa, Slovensko

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://www.oma.sk/turistika/studna

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.