Cesta: OMA » turistika » studňa

Studňa, Slovensko

Studňa v Slovensko

V Slovensko sa nachádza 574 kusov studňa.

Studňa, Slovensko:, 1 z 10

Vrt H-1, Vrt MA - 2, Święta Góra Jawor, Marianska studnicka, prameň, Prameň Kollar, Tajch, Vrt HV - 31, Vrt TT-2, Živena TJ-3, Anička, Vrt B - 4, Baldovská, Vrt LŠH-1, Mädokýš Hviezdoslav, Vrt B-6, Antonín, Vojtech II, Studňa, Kvašná voda I., Vojtech I, atrakcia, Jozef II Z-1, Kováčová, Valentína BJ-101, Vrt TSM-2, Vrt ŠHG-1, Vrt KB - 1, Vrt PK - 36, atrakcia, Salvator I., Vrt ŠHG-2, Štefan vrt CH - 1, Adam, Bystrica, Pavlovský minerálny prameň, Lenkey, Horná Kyslá, Slatina pri Turci, Uňatínsky mlyn, Vrt na ulici Zdenka Nejedlého, Vrt BHS-2, studňa, studňa, Kyslá voda, atrakcia, studňa, Vrt C-10, Ondrej BC - 1, Paula, Vrt SB 3, Cmunt V - 1, Hynie V - 4a, Trajan, Torkoš V - 8, Crato V - 10, Studňa lásky, Tomáš SB-1, studňa, Dunajská Streda - DS-2

Studňa, Slovensko:, 2 z 10

Minerálny prameň, studňa, Studňa Silvestra Gabčíka (č. d. 27), Vrt BB - 1, Studňa u J. Leštáka, Podlanický medokýš, Domová studňa, Hydrocentrála vrt V3, Studňa na dvore č.d. 20, Hydrocentrála, Studňa na dvore č.d. 19, TJ-20 Materský, Stavbár, vrt BJ-21/A, vrt BJ-22, Červený bazén, Ľudový, Vrt TJ-9, Biely bazén, Dunajská Streda - vrt DS-1, Lekársky prameň, Kolonádny BJ - 19, BJ - 24, Studňa vo dvore č.d. 14, Studňa na dvore č.d. 6, Vrt MB - 3, studňa, studňa, Vrt HV-103, studňa, studňa, studňa, studňa, Ústavná studňa, Vrt VŠ -1, Vrt VB - 2, Vrt Č-2, Vrt B-1, Vrt B-4, Vrt I na kúpalisku M-1, Domová studňa č.d. 68, pitná voda, Studňa vo dvore č.d.71, Studňa vo dvore č.d.69, Studňa vo dvore č.d.70, Studňa v obci, Wernher SB-5, Herkules S - 8, Prima P-1, Šťavica v obci, František BKH - 1, Vrt J-2, Prameň v obci, Vrt Č-1, Hlavný prameň, Sina II V-3, Sina I V-2, Vrt TT-1, Vrt GNZ - 1, Vrt FGG-3

Studňa, Slovensko:, 3 z 10

Pitný prameň, Vrt SB-4a, Vrt ŠHT - 47, Napoleón BJ - 18, Vrt FGT-1, Vrt B-7, Žarnovica - Lukavica ŽR - 32 Vrt LKC-4, Vrt - P-1, Domová studňa č.d. 28 u Františka Lacku, studňa, Vrt v záreze železnice, Domová studňa u Jozefa Kyselu, Rumpálová studňa, Stella, Santovka II B - 9, Vrt BR 1, Domová studňa č.d. 16 u Jána Marku, Vrt HV-107, Vrt HNT-7, Ďumbier PJ - 104, Prameň S-8, Vrt VZO-13, studňa, Studňa v dome č.d. 80, Šťavica pred domom J. Dananaja, Piešťany - kláštorná studňa, studňa, Šťavica, studňa, Vrt ŠŠ-5, Budiš II B-1, Vepor PJ - 101, Vrt HBV - 3, studňa, studňa, studňa, číslo LM-167, studňa, Vrt HGL-1, studňa, studňa, Vrt BJ-2, studňa, Vrt ČR-1, Dunajský Klátov - vrt VDK-15, Klement S-7, Vrt VR - 5, Rudolf, Vrt L-32, Studňa č.d. 57, Studňa u J. Oravca, Vrt - VLÚ 1, studňa, Vrt HBV - 2a, Vrt HBV - 1, studňa, studňa, Zipser ST - 1, Domová studňa, šachta S-1

Studňa, Slovensko:, 4 z 10

Jozef, Vrt DI - 2, Born ST - 2, studňa, Vrt - VLÚ 2, Kyselka pri ŠM, Vrt VHP-12R, studňa, studňa, studňa, studňa, Studňa v JRD, Vrt CE - 1, studňa, Vrt FGHP-1, Viktória, Vrt Z-1, Vrt R - 1, studňa, Nosický prameň B-5, studňa, Maliarova studňa, studňa, Slatina v obci, studňa, Prameň vo dvore č.d. 307, studňa, Vrt na Komenského ulici, Prameň v Podkeblí, Hradná studňa, studňa, studňa, studňa, Vrt VR - 2, studňa, Kúpeľný 1a, Studňa na dvore č.d. 97, Vrt FGTz - 1, studňa, Studňa č.d. 112, studňa, Hradná studňa, Kúpeľný prameň, Vrt TTK-1, Vrt FGŠ-1, vrt RTŠ-1, studňa, Vrt ZGL-1, studňa, studňa, Vrt ČAM - 1, studňa, studňa, Vrt GP-19, studňa, Šťavica, studňa, studňa, Alexander BKH - 3, Vrt pri šťavici

Studňa, Slovensko:, 5 z 10

Vrt S - 7, Vrt MZ-2, Vrt B-7, vrt B - 1, Šťavica pri kúpeľoch, Vrt ST - 2, Vrt BB - 1, Vrt HV-63, Vrt B-8, Vrt na kúpalisku Di - 1, studňa, Vrt B-10, Vrt S - 8, vrt ŽK-2, studňa, Vrt B-2, studňa, Vrt VTP-11, studňa, studňa, Priehradný prameň B-6, Vrt VBK-1, Vrt BB - 2, studňa, Vrt VR-1, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Vrt HM-5, studňa, studňa, Vrt H-1, Vrt D-3, studňa, studňa, studňa, studňa, Vrt J-2, Vrt HPV-1, studňa, studňa, studňa, Vrt B-4, Domová studňa č.d.96, Vrt B-3, Vrt B-5, studňa, Studňa na štátnych majetkoch, studňa, Hygiea, studňa, studňa, studňa, Domová studňa č.d.2, Vrt BS-2, Vrt BS-1, Vrt BHS-1, obecná studňa

Studňa, Slovensko:, 6 z 10

studňa, studňa, studňa, studňa, Domová studňa č.d.13, Domová studňa č.d.12, studňa, Domová studňa č.d.16, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Vrt KŠ-1, Vrt BR-3, studňa, Termálne jazero, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Vrt BCH-3, studňa, studňa, Vrt CH-2, Ľudovít, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Studňa u K. Strelcovej, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, vrt B - 3, studňa, Domová studňa č.d. 129 u Alexandra Sirotu

Studňa, Slovensko:, 7 z 10

studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Stará šťavica, studňa, studňa, Hradná studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Domová studňa č.d. 358 J. Baračka, Vrt BJ-4, studňa, Fatra II BJ-2, studňa, Drahovce - domová studňa, studňa, studňa, studňa, Santovka Žriedlo, Domová studňa, Vrt II na kúpalisku M-2, Kúpeľný-S-3, Vrt FGG-2, studňa, Domová studňa č.d. 39 u Pavla Foltána, Studňa u Lazoríka, Vrt M-3, Vrt FGC-1, Studňa na dvore č.d. 167, Studňa u Antona Ďaďovského, Studňa u Štefana Sabola ( č. d. 165 ), Veterná studňa, studňa, studňa, studňa, Studnička pod Košármi, studňa, studňa, Ságelská studnička, Vrt FGB-1, Studňa u kaplnky, studňa, Vrt BnB - 1, KM-1, Vrt TTŠ-1, Studňa v Šítnikoch, Studňa v obci, Studňa pred domom č. d. 2, Vrt FGS - 1, Izabela, Vrt Kabátpuszta, Kyslá z vrtu

Studňa, Slovensko:, 8 z 10

Vrt pri chate PE, šachta v kotolni vrt V-1, vrt ŽK-5, ženský bazén II B-2, mužský bazén B-1, žen. bazén I B-3, Vrt RH-1 Rozália, Artézska studňa, Kúpeľný prameň, Vrt FGG-1, Koplotovce - vrt KB-2, Studňa č.d. 95, Šťavica, Kyselka II., Vrt BV-1, Vrt BL - 1, Vrt FGGa-1, Vrt B-4, Vrt OZ-1, Vrt OZ-2, Vrt 1 pri jazierku SB-1, Salvator II., Studňa na dvore č.d. 242, Banský PA-7, Vrt vo dvore ŠM, Jozef 1 ST-2, Vrt pri Lohóte, Vrt II pri jazierku SB-2, Jozef II Z-1, Studňa pri napájadle, Kvašná voda Baririt, Vrt BR-6, Vrt - SB3, S-9, Santovka I B - 6, Vrt FGK-1, Vrt HPV-14, Prameň S-3 (S-6), studňa, Studňa pri ceste, Kyselka na lúke, Studňa, Vrt, Vrt Š-1-NB2, Vrt, Vrt HGB-2, Vrt J-13, Studňa pri kotolni, Vrt KD-1, Vrt v lodeniciach, Vrt VR-2, Vrt C-7, Vrt R-1, Prameň mládeže B1, Studňa na dvore č.d. 110, Vrt R-3, Vrt TV-1, Studňa pri dome č. 27, Vrt C-12, Vrt TSM-3

Studňa, Slovensko:, 9 z 10

Vrt B-9, Prameň v obci, Vrt BŠ-1, Kúpeľný prameň, Studňa na dvore č.d. 169, Studňa pri obytnom dome, Studňa na školskom dvore, Kúpeľná studňa, vrt RK-22, Studňa u Mikuláša Senderáka, Vrt RH-1, studňa, Vrt FGV - 1, Studňa na dvore č. 40, Slaný vrt, Šťavica, studňa, studňa, studňa, VRT Slaná voda, studňa, Vrt HTŠ-1, studňa, studňa, studňa, Vrt HTŠ-2, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Zimná studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Studňa sv. Víta, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Vodárenská studňa č. 1, studňa, studňa, studňa, studňa, Vahadlová studňa, studňa, studňa, studňa Sulovce, studňa

Studňa, Slovensko:, 10 z 10

studňa, studňa, studňa, studňa, Pod hrabom, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Mútna studňa, studňa, studňa, csápos kút, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Ásott kút

studňa inde

Západné Slovensko (195x), Stredné Slovensko (183x), Východné Slovensko (173x), Prešovský kraj (115x), Banskobystrický kraj (97x), Trenčiansky kraj (92x), Žilinský kraj (86x), Košický kraj (58x), Spiš (58x), Nitriansky kraj (57x), Trnavský kraj (48x), okres Trenčín (31x), Gemer (29x), okres Prešov (29x), okres Levice (25x), okres Žilina (25x), okres Púchov (23x), Turiec (23x), Turčianska kotlina (22x), Liptov (22x), Biele Karpaty (20x), okres Zvolen (20x), okres Turčianske Teplice (19x), okres Ružomberok (18x), okres Stará Ľubovňa (17x), okres Bardejov (16x), okres Rožňava (15x), Malé Karpaty (14x), Bratislavský kraj (14x), Záhorie (14x)
studňa v Západné Slovensko
studňa v Stredné Slovensko
studňa v Východné Slovensko

Podobné, Slovensko:

114337x turistika, 77123x miesto, 13092x strom, 7975x orientačný bod, 4168x turistické informácie, 3091x poľovnícky posed, 2424x prístrešok, altánok, 1275x ohnisko, 1234x chranený strom, 915x miesto na piknik, 840x orientačná mapa, 738x atrakcia, 567x studňa, 362x štôlňa, 264x komín, 176x vodárenská veža, 36x ZOO, 27x pamätník, bojisko, 17x väznica, 13x horáreň
Hľadáme studna, OSM tagy: man_made = 'water_well'.
ilustračný obrázok k Studňa, Slovensko

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://www.oma.sk/turistika/studna

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.