Cesta: OMA » turistika » studňa

Studňa, Slovensko

Studňa v Slovensko

V Slovensko sa nachádza 568 kusov studňa.

Studňa, Slovensko:, 1 z 10

Vrt H-1, Vrt MA - 2, Święta Góra Jawor, prameň, Prameň Kollar, Tajch, Vrt HV - 31, Vrt TT-2, Živena TJ-3, Anička, Vrt B - 4, Baldovská, Vrt LŠH-1, Mädokýš Hviezdoslav, Studňa, Antonín, Kvašná voda I., Vojtech II, Vrt B-6, Vojtech I, Jozef II Z-1, atrakcia, Kováčová, Valentína BJ-101, Vrt TSM-2, Vrt ŠHG-1, Vrt KB - 1, Vrt PK - 36, Vrt ŠHG-2, Salvator I., atrakcia, Adam, Štefan vrt CH - 1, Lenkey, Bystrica, Pavlovský minerálny prameň, Horná Kyslá, Slatina pri Turci, Uňatínsky mlyn, Vrt na ulici Zdenka Nejedlého, Vrt BHS-2, studňa, studňa, Kyslá voda, atrakcia, studňa, Vrt C-10, Ondrej BC - 1, Paula, Cmunt V - 1, Sina II V-3, Hynie V - 4a, Sina I V-2, Vrt SB 3, Trajan, Crato V - 10, Torkoš V - 8, studňa, Tomáš SB-1, Studňa lásky

Studňa, Slovensko:, 2 z 10

Dunajská Streda - DS-2, Minerálny prameň, Vrt BB - 1, Studňa u J. Leštáka, Podlanický medokýš, Domová studňa, Studňa na dvore č.d. 20, Hydrocentrála vrt V3, Studňa na dvore č.d. 19, TJ-20 Materský, Stavbár, Hydrocentrála, vrt BJ-21/A, Studňa Silvestra Gabčíka (č. d. 27), vrt BJ-22, studňa, Biely bazén, Ľudový, Červený bazén, Vrt TJ-9, Dunajská Streda - vrt DS-1, Hlavný prameň, studňa, Herkules S - 8, Studňa vo dvore č.d. 14, BJ - 24, Napoleón BJ - 18, Kolonádny BJ - 19, Vrt MB - 3, Studňa na dvore č.d. 6, studňa, Vrt HV-103, studňa, Ústavná studňa, studňa, studňa, Vrt VB - 2, Vrt VŠ -1, Vrt Č-2, Vrt B-4, Vrt B-1, Studňa vo dvore č.d.69, Domová studňa č.d. 68, Vrt I na kúpalisku M-1, Studňa vo dvore č.d.71, pitná voda, Studňa vo dvore č.d.70, Vrt TT-1, Šťavica v obci, Prameň v obci, Lekársky prameň, Vrt ŠHT - 47, Vrt FGG-3, Prima P-1, Wernher SB-5, Vrt Č-1, František BKH - 1, Vrt SB-4a, Vrt GNZ - 1, Pitný prameň

Studňa, Slovensko:, 3 z 10

Vrt J-2, Vrt FGT-1, Vrt - P-1, Žarnovica - Lukavica ŽR - 32 Vrt LKC-4, Domová studňa č.d. 28 u Františka Lacku, Rumpálová studňa, Vrt v záreze železnice, Santovka II B - 9, Domová studňa u Jozefa Kyselu, Stella, studňa, Domová studňa č.d. 16 u Jána Marku, Vrt HNT-7, Vrt HV-107, Prameň S-8, studňa, Vrt VZO-13, Studňa v dome č.d. 80, Ďumbier PJ - 104, Budiš II B-1, Šťavica, Vrt HBV - 2a, Studňa v obci, studňa, Vrt HBV - 1, Vrt ŠŠ-5, Vrt HBV - 3, Piešťany - kláštorná studňa, Šťavica pred domom J. Dananaja, Vepor PJ - 101, studňa, Vrt HGL-1, studňa, studňa, studňa, číslo LM-167, Vrt BJ-2, studňa, studňa, Vrt B-7, Vrt ČR-1, studňa, Dunajský Klátov - vrt VDK-15, Klement S-7, Studňa č.d. 57, Vrt VR - 5, Vrt L-32, Rudolf, Studňa u J. Oravca, studňa, Zipser ST - 1, studňa, Vrt - VLÚ 1, Domová studňa, šachta S-1, Vrt DI - 2, Vrt - VLÚ 2, Born ST - 2, Kyselka pri ŠM, studňa

Studňa, Slovensko:, 4 z 10

Jozef, studňa, Studňa v JRD, studňa, studňa, studňa, Vrt VHP-12R, studňa, Vrt FGHP-1, Vrt CE - 1, Viktória, Vrt R - 1, studňa, studňa, Nosický prameň B-5, Maliarova studňa, Prameň vo dvore č.d. 307, Slatina v obci, studňa, studňa, studňa, Vrt VR - 2, studňa, Prameň v Podkeblí, studňa, Hradná studňa, Kúpeľný 1a, Vrt na Komenského ulici, Vrt BR 1, studňa, Studňa na dvore č.d. 97, studňa, Studňa č.d. 112, studňa, studňa, Hradná studňa, Vrt TTK-1, Vrt FGTz - 1, Kúpeľný prameň, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Vrt ČAM - 1, vrt RTŠ-1, studňa, Vrt ZGL-1, Vrt FGŠ-1, Vrt pri šťavici, Vrt GP-19, studňa, Šťavica, Alexander BKH - 3, studňa, Vrt S - 8, vrt B - 1, Vrt BB - 1, Vrt B-8, Vrt B-10

Studňa, Slovensko:, 5 z 10

Vrt HV-63, Šťavica pri kúpeľoch, Vrt ST - 2, Vrt B-7, Vrt na kúpalisku Di - 1, studňa, Vrt S - 7, Vrt MZ-2, Vrt VBK-1, vrt ŽK-2, studňa, Vrt BB - 2, Vrt VTP-11, studňa, Priehradný prameň B-6, studňa, studňa, studňa, Vrt B-2, studňa, studňa, studňa, Vrt VR-1, studňa, Vrt D-3, studňa, studňa, studňa, Vrt H-1, studňa, Vrt HM-5, studňa, studňa, studňa, Vrt HPV-1, studňa, studňa, Vrt J-2, Vrt B-4, Hygiea, Vrt B-5, Studňa na štátnych majetkoch, studňa, Vrt B-3, studňa, studňa, Domová studňa č.d.96, studňa, studňa, studňa, Domová studňa č.d.2, studňa, studňa, studňa, Vrt BHS-1, Vrt BS-2, obecná studňa, Vrt BS-1, Domová studňa č.d.12, studňa

Studňa, Slovensko:, 6 z 10

studňa, Domová studňa č.d.16, Domová studňa č.d.13, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Vrt BR-3, Termálne jazero, Vrt Z-1, studňa, studňa, studňa, studňa, Vrt KŠ-1, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Vrt BCH-3, Vrt CH-2, studňa, Ľudovít, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Studňa u K. Strelcovej, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Domová studňa č.d. 129 u Alexandra Sirotu, studňa, vrt B - 3, studňa, studňa, studňa, studňa

Studňa, Slovensko:, 7 z 10

studňa, Stará šťavica, studňa, studňa, studňa, studňa, Hradná studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Vrt BJ-4, studňa, studňa, Domová studňa č.d. 358 J. Baračka, Drahovce - domová studňa, Fatra II BJ-2, studňa, studňa, studňa, Santovka Žriedlo, Domová studňa, Vrt II na kúpalisku M-2, Kúpeľný-S-3, Vrt FGG-2, studňa, Studňa u Lazoríka, Domová studňa č.d. 39 u Pavla Foltána, Vrt M-3, Studňa na dvore č.d. 167, Studňa u Štefana Sabola ( č. d. 165 ), Studňa u Antona Ďaďovského, Veterná studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Vrt BnB - 1, KM-1, Studňa v Šítnikoch, Vrt TTŠ-1, Studňa v obci, Vrt FGS - 1, Studňa pred domom č. d. 2, Izabela, Vrt FGB-1, Vrt Kabátpuszta, vrt ŽK-5, ženský bazén II B-2, šachta v kotolni vrt V-1, žen. bazén I B-3, Kyslá z vrtu, Vrt pri chate PE, mužský bazén B-1, studňa, Vrt RH-1 Rozália

Studňa, Slovensko:, 8 z 10

Artézska studňa, Kúpeľný prameň, Vrt FGG-1, Koplotovce - vrt KB-2, Studňa č.d. 95, Vrt FGGa-1, Vrt B-4, Šťavica, Vrt BV-1, Vrt BL - 1, Kyselka II., Vrt OZ-1, Vrt OZ-2, Vrt II pri jazierku SB-2, Vrt vo dvore ŠM, Salvator II., S-9, Studňa pri napájadle, Vrt - SB3, Jozef 1 ST-2, Vrt pri Lohóte, Vrt BR-6, Vrt 1 pri jazierku SB-1, Kvašná voda Baririt, Studňa na dvore č.d. 242, Banský PA-7, Jozef II Z-1, Vrt, Studňa pri ceste, Vrt Š-1-NB2, studňa, Kyselka na lúke, Vrt FGK-1, Vrt HGB-2, Prameň S-3 (S-6), Vrt, Vrt HPV-14, Santovka I B - 6, Studňa, Vrt TSM-3, Vrt KD-1, Vrt TV-1, Vrt VR-2, Prameň mládeže B1, Vrt C-7, Vrt v lodeniciach, Vrt B-9, Studňa pri dome č. 27, Studňa na dvore č.d. 110, Vrt R-3, Vrt C-12, Prameň v obci, Vrt BŠ-1, Kúpeľný prameň, Vrt J-13, Vrt FGC-1, Vrt R-1, Studňa pri kotolni, Studňa na školskom dvore, Vrt RH-1

Studňa, Slovensko:, 9 z 10

Slaný vrt, Vrt FGV - 1, Studňa pri obytnom dome, Kúpeľná studňa, vrt RK-22, Studňa na dvore č.d. 169, Studňa na dvore č. 40, Šťavica, Studňa u Mikuláša Senderáka, studňa, studňa, studňa, VRT Slaná voda, Vrt HTŠ-1, studňa, studňa, studňa, Vrt HTŠ-2, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Zimná studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Vodárenská studňa č. 1, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Vahadlová studňa, studňa, studňa, studňa, studňa Sulovce, studňa, Pod hrabom, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa

Studňa, Slovensko:, 10 z 10

studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Studnička pod Košármi, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Mútna studňa, Studnička u sv. Urbana, csápos kút, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Ásott kút

studňa inde

Západné Slovensko (195x), Stredné Slovensko (180x), Východné Slovensko (171x), Prešovský kraj (114x), Banskobystrický kraj (96x), Trenčiansky kraj (91x), Žilinský kraj (84x), Nitriansky kraj (59x), Košický kraj (57x), Spiš (57x), Trnavský kraj (47x), okres Trenčín (30x), okres Prešov (29x), Gemer (29x), okres Levice (25x), okres Žilina (24x), Turiec (23x), okres Púchov (23x), Turčianska kotlina (22x), Biele Karpaty (20x), Liptov (20x), okres Zvolen (20x), okres Turčianske Teplice (19x), okres Ružomberok (17x), okres Stará Ľubovňa (16x), okres Bardejov (16x), okres Rožňava (15x), Bratislavský kraj (13x), okres Piešťany (13x), Malé Karpaty (13x)
studňa v Západné Slovensko
studňa v Stredné Slovensko
studňa v Východné Slovensko

Podobné, Slovensko:

112304x turistika, 76900x miesto, 12255x strom, 7738x orientačný bod, 3922x turistické informácie, 2914x poľovnícky posed, 2296x prístrešok, altánok, 1238x chranený strom, 1202x ohnisko, 895x miesto na piknik, 797x orientačná mapa, 693x atrakcia, 561x studňa, 360x štôlňa, 269x komín, 173x vodárenská veža, 34x ZOO, 27x pamätník, bojisko, 17x väznica, 13x horáreň
Hľadáme studna, OSM tagy: man_made = 'water_well'.
ilustračný obrázok k Studňa, Slovensko

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://www.oma.sk/turistika/studna

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.