Cesta: OMA » turistika » studňa

Studňa, Slovensko

Studňa v Slovensko

V Slovensko sa nachádza 557 kusov studňa.

Studňa, Slovensko:, 1 z 10

Vrt H-1, Vrt MA - 2, Święta Góra Jawor, prameň, Prameň Kollar, Tajch, Vrt TT-2, Vrt HV - 31, Živena TJ-3, Vrt B - 4, Anička, Baldovská, Vrt LŠH-1, Medokyš, Studňa, Antonín, Kvašná voda I., Vrt B-6, Vojtech II, atrakcia, Vojtech I, Jozef II Z-1, Kováčová, Valentína BJ-101, Vrt TSM-2, Vrt PK - 36, Vrt ŠHG-1, Vrt KB - 1, atrakcia, Vrt ŠHG-2, Salvator I., Adam, Štefan vrt CH - 1, Bystrica, Lenkey, Pavlovský minerálny prameň, Horná Kyslá, Slatina pri Turci, Uňatínsky mlyn, Vrt na ulici Zdenka Nejedlého, Vrt BHS-2, studňa, studňa, Kyslá voda, atrakcia, studňa, Vrt C-10, Sina II V-3, Sina I V-2, Hynie V - 4a, Vrt SB 3, Cmunt V - 1, Torkoš V - 8, Trajan, Crato V - 10, Tomáš SB-1, Dunajská Streda - DS-2, Minerálny prameň, Studňa Silvestra Gabčíka (č. d. 27), Vrt BB - 1

Studňa, Slovensko:, 2 z 10

Podlanický medokýš, Domová studňa, Studňa u J. Leštáka, Hydrocentrála vrt V3, Studňa na dvore č.d. 20, Hydrocentrála, Studňa na dvore č.d. 19, TJ-20 Materský, Modrý bazén, Červený bazén, studňa, Vrt TJ-9, Ľudový, studňa, Biely bazén, Dunajská Streda - vrt DS-1, Hlavný prameň, František BKH - 1, studňa, Herkules S - 8, Ústavná studňa, Kolonádny BJ - 19, Studňa vo dvore č.d. 14, BJ - 24, Vrt MB - 3, Studňa na dvore č.d. 6, Vrt HV-103, studňa, studňa, studňa, Vrt Č-2, Vrt VB - 2, Vrt VŠ -1, Vrt B-4, Vrt B-1, Vrt I na kúpalisku M-1, Studňa vo dvore č.d.70, Studňa vo dvore č.d.71, pitná voda, Domová studňa č.d. 68, Studňa vo dvore č.d.69, Pitný prameň, Vrt J-2, Vrt TT-1, Prima P-1, Vrt FGG-3, Vrt ŠHT - 47, Vrt SB-4a, Lekársky prameň, Vrt Č-1, Šťavica v obci, Prameň v obci, Vrt GNZ - 1, Wernher SB-5, Kúpeľný prameň, Napoleón BJ - 18, Vrt FGT-1, Vrt FGŠ-1, Vrt - P-1, Vrt B-7

Studňa, Slovensko:, 3 z 10

Žarnovica - Lukavica ŽR - 32 Vrt LKC-4, Vrt v záreze železnice, studňa, Domová studňa č.d. 28 u Františka Lacku, Rumpálová studňa, Domová studňa u Jozefa Kyselu, Santovka II B - 9, Domová studňa č.d. 16 u Jána Marku, Stella, Vrt HV-107, Vrt HNT-7, Prameň S-8, Ďumbier PJ - 104, Studňa v dome č.d. 80, studňa, Vrt VZO-13, Vrt HBV - 1, Šťavica, studňa, Šťavica pred domom J. Dananaja, Vrt ŠŠ-5, Piešťany - kláštorná studňa, Ondrej BC - 1, Budiš II B-1, Vepor PJ - 101, studňa, Paula, Studňa v obci, Vrt HBV - 3, číslo LM-167, studňa, studňa, studňa, studňa, Vrt BJ-2, Vrt HGL-1, studňa, Vrt ČR-1, studňa, Dunajský Klátov - vrt VDK-15, Klement S-7, Vrt L-32, Vrt VR - 5, Studňa č.d. 57, Rudolf, Studňa u J. Oravca, Vrt - VLÚ 1, studňa, Zipser ST - 1, studňa, Vrt HBV - 2a, Domová studňa, vrt BJ-21/A, šachta S-1, Kyselka pri ŠM, Vrt DI - 2, Born ST - 2, Vrt - VLÚ 2, studňa, Jozef

Studňa, Slovensko:, 4 z 10

studňa, studňa, studňa, Vrt VHP-12R, studňa, Studňa v JRD, Vrt FGHP-1, studňa, Vrt CE - 1, Viktória, Vrt R - 1, Maliarova studňa, Nosický prameň B-5, studňa, studňa, studňa, Slatina v obci, studňa, Prameň vo dvore č.d. 307, Prameň v Podkeblí, Stavbár, Vrt VR - 2, Kúpeľný 1a, Vrt na Komenského ulici, Hradná studňa, Studňa na dvore č.d. 97, vrt BJ-22, Vrt FGTz - 1, Vrt TTK-1, Studňa č.d. 112, studňa, Hradná studňa, Vrt ČAM - 1, studňa, studňa, studňa, vrt RTŠ-1, Vrt ZGL-1, Studňa, studňa, studňa, Vrt pri šťavici, studňa, Alexander BKH - 3, Šťavica, studňa, Vrt GP-19, studňa, Vrt ST - 2, Vrt B-7, Šťavica pri kúpeľoch, studňa, Vrt S - 7, Vrt HV-63, Vrt S - 8, Vrt B-8, Vrt MZ-2, vrt B - 1, Vrt BB - 1, Vrt na kúpalisku Di - 1

Studňa, Slovensko:, 5 z 10

Vrt B-10, studňa, Vrt VTP-11, Vrt VBK-1, Priehradný prameň B-6, Vrt B-2, Vrt BB - 2, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, vrt ŽK-2, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Vrt VR-1, Vrt D-3, studňa, Vrt HM-5, studňa, studňa, studňa, Vrt H-1, Vrt J-2, studňa, studňa, Vrt HPV-1, studňa, studňa, studňa, Vrt B-5, studňa, studňa, studňa, Domová studňa č.d.96, Studňa na štátnych majetkoch, Hygiea, Vrt B-4, Vrt B-3, studňa, studňa, Domová studňa č.d.2, studňa, obecná studňa, studňa, Vrt BS-1, Vrt BS-2, Vrt BHS-1, studňa, studňa, Domová studňa č.d.13, studňa, Domová studňa č.d.12, studňa, Domová studňa č.d.16, studňa

Studňa, Slovensko:, 6 z 10

studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Vrt KŠ-1, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Vrt BCH-3, studňa, Vrt CH-2, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Studňa u K. Strelcovej, studňa, studňa, studňa, studňa, vrt B - 3, studňa, Domová studňa č.d. 129 u Alexandra Sirotu, studňa, Stará šťavica, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa

Studňa, Slovensko:, 7 z 10

Hradná studňa, studňa, studňa, Drahovce - domová studňa, studňa, Vrt BJ-4, Fatra II BJ-2, Domová studňa č.d. 358 J. Baračka, studňa, studňa, studňa, studňa, Santovka Žriedlo, Domová studňa, Vrt II na kúpalisku M-2, Kúpeľný-S-3, studňa, Vrt FGG-2, Domová studňa č.d. 39 u Pavla Foltána, Studňa u Lazoríka, Vrt M-3, Studňa u Štefana Sabola ( č. d. 165 ), Studňa na dvore č.d. 167, Studňa u Antona Ďaďovského, Veterná studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Vrt BR 1, Vrt BnB - 1, KM-1, Studňa v obci, Vrt TTŠ-1, Ľudovít, Studňa v Šítnikoch, Studňa pred domom č. d. 2, Vrt FGS - 1, Izabela, Vrt FGB-1, Vrt Kabátpuszta, žen. bazén I B-3, studňa, Vrt pri chate PE, vrt ŽK-5, mužský bazén B-1, Vrt RH-1 Rozália, ženský bazén II B-2, Kyslá z vrtu, šachta v kotolni vrt V-1, Artézska studňa, Kúpeľný prameň, Vrt FGG-1, Koplotovce - vrt KB-2, Studňa č.d. 95, Šťavica, Vrt BV-1, Vrt B-4, Kyselka II., Vrt BL - 1

Studňa, Slovensko:, 8 z 10

Vrt FGGa-1, Vrt OZ-1, Vrt OZ-2, Kvašná voda Baririt, Vrt 1 pri jazierku SB-1, Studňa na dvore č.d. 242, Studňa pri napájadle, Vrt Z-1, Vrt vo dvore ŠM, Vrt pri Lohóte, S-9, Vrt BR-6, Vrt II pri jazierku SB-2, Termálne jazero, Jozef II Z-1, Salvator II., Vrt - SB3, Vrt BR-3, Banský PA-7, Jozef 1 ST-2, Prameň S-3 (S-6), Vrt HPV-14, Vrt FGK-1, Vrt Š-1-NB2, Vrt, Studňa pri ceste, Studňa, Vrt HGB-2, Santovka I B - 6, Kyselka na lúke, Vrt, studňa, Studňa pri dome č. 27, Vrt VR-2, Prameň v obci, Studňa pri kotolni, Studňa na dvore č.d. 110, Vrt C-12, Vrt KD-1, Vrt FGC-1, Prameň mládeže B1, Vrt BŠ-1, Kúpeľný prameň, Vrt B-9, Vrt TSM-3, Vrt R-1, Vrt TV-1, Vrt v lodeniciach, Vrt R-3, Vrt J-13, Vrt C-7, Šťavica, Studňa pri obytnom dome, Studňa na dvore č.d. 169, vrt RK-22, Slaný vrt, Vrt FGV - 1, Studňa u Mikuláša Senderáka, Vrt RH-1, Kúpeľná studňa

Studňa, Slovensko:, 9 z 10

Studňa na dvore č. 40, Studňa na školskom dvore, studňa, studňa, studňa, studňa, Vrt HTŠ-2, studňa, studňa, studňa, Vrt HTŠ-1, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Zimná studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Vodárenská studňa č. 1, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa Sulovce, Vahadlová studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Pod hrabom, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Studnička pod Košármi, studňa, studňa, studňa, studňa

Studňa, Slovensko:, 10 z 10

studňa, studňa, studňa, Mútna studňa, studňa, studňa, studňa, Studnička u sv. Urbana, csápos kút, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Ásott kút

studňa inde

Západné Slovensko (203x), Východné Slovensko (172x), Stredné Slovensko (163x), Prešovský kraj (124x), Banskobystrický kraj (123x), Trenčiansky kraj (88x), Žilinský kraj (83x), Košický kraj (73x), Nitriansky kraj (52x), Spiš (51x), Trnavský kraj (50x), Gemer (41x), okres Prešov (37x), okres Púchov (29x), okres Levice (27x), okres Trenčín (27x), okres Žilina (24x), Turčianska kotlina (23x), okres Zvolen (22x), okres Turčianske Teplice (22x), okres Rimavská Sobota (22x), Liptov (20x), Turiec (20x), okres Ilava (19x), okres Sabinov (18x), okres Považská Bystrica (18x), Biele Karpaty (18x), okres Ružomberok (18x), okres Rožňava (17x), okres Bardejov (17x)
studňa v Západné Slovensko
studňa v Východné Slovensko
studňa v Stredné Slovensko

Podobné, Slovensko:

123369x turistika, 88410x miesto, 9982x strom, 8471x orientačný bod, 4175x turistické informácie, 3180x poľovnícky posed, 2436x prístrešok, altánok, 1285x ohnisko, 1208x chranený strom, 975x miesto na piknik, 840x orientačná mapa, 752x atrakcia, 609x studňa, 528x štôlňa, 264x komín, 163x vodárenská veža, 37x ZOO, 23x pamätník, bojisko, 16x väznica, 15x horáreň
Hľadáme studna, OSM tagy: man_made = 'water_well'.
ilustračný obrázok k Studňa, Slovensko

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://www.oma.sk/turistika/studna

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.