Cesta: OMA » turistika » studňa

Studňa, Slovensko

Studňa v Slovensko

V Slovensko sa nachádza viac ako 1000 kusov studňa.

studňa inde

Stredné Slovensko (438x), Szentendrei járás (386x), Východné Slovensko (314x), Jihovýchod (303x), Žilinský kraj (258x), Jihomoravský kraj (255x), Západné Slovensko (249x), Střední Morava (238x), Liptov (181x), Olomoucký kraj (180x), Banskobystrický kraj (180x), Prešovský kraj (166x), Košický kraj (148x), okres Liptovský Mikuláš (119x), okres Prostějov (116x), Trenčiansky kraj (108x), Krosno (106x), Szobi járás (99x), Trnavská pahorkatina (96x), Zemplín (88x), Spiš (84x), okres Brno-venkov (83x), Nitriansky kraj (78x), Brno (66x), okres Brno-město (66x), Trnavský kraj (65x), Dzielnica Polanka (65x), okres Ružomberok (62x), Zlínský kraj (59x), Moravskoslezský kraj (59x)

Studňa, Slovensko:, 1 z 17

studňa, studňa, pitná voda, Vrt FGG-2, studňa, Vrt HBV - 3, Vrt B-4, Vrt HTŠ-2, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Vrt ŠHT - 47, studňa, Maliarova studňa, studňa, Minerálny prameň, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, číslo Studnička muchotrávka, studňa, Ďumbier PJ - 104, Domová studňa č.d.13, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Vrt BJ-2, žen. bazén I B-3, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Vrt FGB-1, studňa, Biely bazén, studňa, studňa, studňa, Vrt FGT-1, Sina I V-2, studňa, studňa, studňa, Vrt BHS-1, Studňa pri dome č. 27, studňa, studňa, studňa, obecná studňa, studňa, Hydrocentrála vrt V3, studňa

Studňa, Slovensko:, 2 z 17

Vrt - VLÚ 2, studňa, Vrt HBV - 1, studňa, studňa, studňa, Vrt CE - 1, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Vrt C-12, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Hydrocentrála, studňa, Vrt OZ-1, studňa, studňa, vrt ŽK-2, studňa, studňa, Vrt B-2, studňa, studňa, Vrt BB - 1, studňa, studňa, studňa, Uňatínsky mlyn, studňa, studňa, vrt RTŠ-1, Vrt BHS-2, studňa, Horánska studňa, Banský PA-7, Vahadlová studňa, studňa, Vrt RH-1 Rozália, studňa, studňa, Podlanický medokýš, studňa, Vrt C-7, Drahovce - domová studňa, Šťavica pri kúpeľoch

Studňa, Slovensko:, 3 z 17

Termálne jazero, studňa, studňa, studňa, studňa, prístrešok, altánok, studňa, Studňa č.d. 112, studňa, studňa, studňa, Hradná studňa, Alexander BKH - 3, studňa, studňa, studňa, Smokovecká Kyselka - Prameň SK I, studňa, Prameň vo dvore č.d. 307, studňa, Domová studňa č.d. 68, studňa, Rumpálová studňa, Smokovecká Kyselka - Prameň SK II, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Hradná studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Vrt ŠHG-1, Vrt FGHP-1, studňa, studňa, studňa, Vrt L-32, studňa, Domová studňa č.d. 16 u Jána Marku, studňa, studňa, studňa, TJ-20 Materský, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Vrt FGG-1, studňa, studňa, studňa, Vrt M-3, studňa, studňa, studňa

Studňa, Slovensko:, 4 z 17

Šťavica, studňa, studňa, studňa, studňa, Nymfa Františka, studňa, Vrt BS-2, pitná voda, Vrt GP-19, studňa, VRT Slaná voda, studňa, studňa, Vrt VBK-1, studňa, studňa, Uhliarka, Studňa vo dvore č.d. 14, studňa, studňa, Vrt Č-2, studňa, studňa, studňa, BJ - 24, studňa, Zepcová, studňa, studňa, Kvašná voda I., Dunajský Klátov - vrt VDK-15, studňa, Vrt H-1, S-9, studňa, studňa, studňa, Studňa u Kaplnky Sedembolestnej Panny Márie, Vrt, Vrt I na kúpalisku M-1, studňa, Vrt CH-2, Salvator I., studňa, studňa, studňa, studňa, Vrt B-1, studňa, studňa, studňa, studňa, Živena TJ-3, studňa, studňa, studňa, studňa, Domová studňa, studňa

Studňa, Slovensko:, 5 z 17

Salvator II., studňa, Vrt pri chate PE, studňa, Vrt S - 7, studňa, Studňa č.d. 57, studňa, studňa, pitná voda, Mädokýš Hviezdoslav, Piešťany - kláštorná studňa, Studňa u Lazoríka, Vrt FGK-1, Vrt Č-1, studňa, studňa, Vrt HM-5, Vrt VR-2, Studňa vo dvore č.d.69, Vrt VR - 2, Adam, studňa, studňa, studňa, Vrt BR 1, číslo Stočok, Vrt FGTz - 1, Pri Jašteričom jazierku I, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Antonín, studňa, studňa, Vrt HPV-1, studňa, Studňa vo dvore č.d.71, pitná voda, studňa, Vrt KB - 1, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Vrt BV-1, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa

Studňa, Slovensko:, 6 z 17

Studňa lásky, Vepor PJ - 101, číslo vod.zdroj s ČS TH-1, studňa, studňa, Vrt J-13, studňa, studňa, Studňa na dvore č. 40, studňa, studňa, Vrt B-7, studňa, Santovka I B - 6, studňa, studňa, Vrt TJ-9, studňa, Obecná, studňa, studňa, studňa, Studňa v Šítnikoch, Pamätná studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Studňa na školskom dvore, Šťavica pred domom J. Dananaja, studňa, studňa, Vrt J-2, studňa, studňa, Studňa u Mikuláša Senderáka, studňa, studňa, studňa, Horná Kyslá, Vrt VR-1, pitná voda, studňa, Priehradný prameň B-6, studňa, Žedem, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Kolonádny BJ - 19, studňa, číslo vod.zdroj s ČS TH-2, studňa, Dunajská Streda - DS-2

Studňa, Slovensko:, 7 z 17

studňa, Vrt BL - 1, studňa, vrt RK-22, studňa, studňa, pitná voda, studňa, 1230, Studňa na dvore č.d. 242, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, skruž, studňa, Vrt - P-1, studňa, Vrt FGGa-1, studňa, studňa, studňa, pitná voda, Vrt GNZ - 1, Vrt BB - 1, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Tomáš SB-1, studňa, studňa, Stará šťavica, Budiš II B-1, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Rakaťa II, studňa, studňa, Vrt vo dvore ŠM, studňa, Vrt ČAM - 1, studňa, Falukút, studňa, studňa, Vrt HV - 31, studňa, vrt BJ-21/A, studňa, studňa

Studňa, Slovensko:, 8 z 17

Vrt BR-3, studňa, Studňa vo dvore č.d.70, studňa, Kúpeľná studňa, studňa, Vrt FGV - 1, studňa, studňa, Herkules S - 8, Studňa v obci, studňa, KM-1, Mútna studňa, studňa, Vrt BŠ-1, studňa, studňa, studňa, Vrt S - 8, studňa, Vrt DI - 2, studňa, Vrt TTŠ-1, studňa, Domová studňa č.d.96, studňa, pitná voda, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, pitná voda, Vrt Kabátpuszta, Vrt B-5, Domová studňa č.d.2, studňa, studňa, Kyselka pri ŠM, studňa, Ondrej BC - 1, Vrt B - 4, studňa, studňa, studňa, studňa, Bystrica, Domová studňa č.d. 358 J. Baračka, studňa, vrt B - 3, studňa, studňa, studňa

Studňa, Slovensko:, 9 z 17

studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Studňa na dvore č.d. 20, Fatra II BJ-2, studňa, studňa, studňa, Vrt TT-1, pitná voda, studňa, pitná voda, studňa, studňa, studňa, Studienka v "Kanákech járku", Torkoš V - 8, vrt BJ-22, studňa, Studňa u poľovníckej chaty, Stella, studňa, studňa, Vrt MB - 3, studňa, studňa, Prameň v obci, Vrt II na kúpalisku M-2, Prameň mládeže B1, Stavbár, studňa, Vrt ŠHG-2, studňa, Paula, Anička, studňa, studňa, Vrt na kúpalisku Di - 1, Vrt VTP-11, studňa, Vrt FGG-3, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Vrt TSM-3, u Laja, studňa Sulovce, studňa, studňa, ženský bazén II B-2

Studňa, Slovensko:, 10 z 17

studňa, studňa, studňa, pitná voda, studňa, studňa, Studňa Adam Trajan, studňa, studňa, studňa, Vrt R-3, studňa, Marianska studnicka, studňa, Domová studňa č.d.16, pitná voda, studňa, studňa, Vrt HBV - 2a, pitná voda, studňa, pitná voda, studňa, studňa, Vrt HV-63, studňa, atrakcia, Studňa u Štefana Sabola ( č. d. 165 ), studňa, Wernher SB-5, číslo dieselcentrala, studňa, studňa, Domová studňa č.d.12, pitná voda, studňa, Studňa v obci, studňa, Vrt B-6, pitná voda, Jozef II Z-1, Vrt PK - 36, studňa, studňa, studňa, Šťavica, studňa, Vrt HV-107, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Kyselka II., studňa, Studňa v JRD, studňa, studňa, studňa

Studňa, Slovensko:, 11 z 17

Vrt HGB-2, Vrt B-10, studňa, Sina II V-3, Vrt SB 3, Prameň S-3 (S-6), Vrt BS-1, Ľudovít, Pod hrabom, studňa, studňa, studňa, šachta v kotolni vrt V-1, Vrt pri Lohóte, číslo vod.zdroj s ČS TH-5, Vahadlová studňa Krajní, Santovka II B - 9, studňa, studňa, studňa, Vrt C-10, studňa, Nosický prameň B-5, pitná voda, Klement S-7, Dunajská Streda - vrt DS-1, studňa, studňa, studňa, Vrt - VLÚ 1, Jozef II Z-1, Ščevica - prameň č. 2, studňa, pitná voda, studňa, studňa, Vrt BB - 2, studňa, Vrt BJ-4, studňa, studňa, Ardovská, studňa, Vrt FGS - 1, Vrt - SB3, studňa, studňa, studňa, Vrt ST - 2, studňa, studňa, Studňa pri pálenici, Studňa č.d. 95, Studňa na dvore č.d. 19, šachta S-1, Studňa u kaplnky, Farkas ortás, studňa, studňa, Vrt TSM-2

Studňa, Slovensko:, 12 z 17

Vrt B-9, Vrt Z-1, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Šťavica v obci, Šťavica, studňa, Pri Jašteričom jazierku II, studňa, Vrt ČR-1, Vrt BR-6, studňa, číslo vod.zdroj s ČS TH-4, Santovka Žriedlo, Crato V - 10, studňa, studňa, studňa, Vrt HNT-7, Born ST - 2, Vrt FGC-1, studňa, studňa, studňa, Kúpeľný prameň, Studňa na Predmestí, Studňa u J. Oravca, studňa, Cmunt V - 1, studňa, studňa, Domová studňa č.d. 28 u Františka Lacku, Koplotovce - vrt KB-2, Kúpeľný-S-3, číslo Obecná studňa pod dáškom, číslo vod.zdroj s ČS TH-6, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Hynie V - 4a, studňa, Prameň Kollar, studňa, studňa, studňa, Vrt KŠ-1, Vrt II pri jazierku SB-2, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa

Studňa, Slovensko:, 13 z 17

Kvašná voda Baririt, studňa, Vrt HTŠ-1, pitná voda, Kyselka, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Pitný prameň, Slaný vrt, studňa, Vodárenská studňa č. 1, studňa, Kyslá z vrtu, Vrt J-2, studňa, Studňa Silvestra Gabčíka (č. d. 27), Vrt B-4, Zipser ST - 1, studňa, studňa, pitná voda, Napoleón BJ - 18, studňa, Rakaťa I, studňa, studňa, studňa, Vrt HPV-14, studňa, Prameň S-8, studňa, studňa, studňa, Vrt R - 1, vrt ŽK-5, Studňa u Antona Ďaďovského, studňa, Izabela, studňa, studňa, studňa, František BKH - 1, studňa, studňa, studňa, číslo Studňa pri kalvárii, studňa, Artézska studňa, studňa, Pavlovský minerálny prameň, Studňa pri kotolni, studňa, studňa, studňa, Vrt na ulici Zdenka Nejedlého, studňa

Studňa, Slovensko:, 14 z 17

studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, číslo 1, studňa, atrakcia, studňa, studňa, studňa, číslo Kadlubec, Vizes kadlak, studňa, studňa, VRT, studňa, Vrt B-8, studňa, Vrt RH-1, Studňa sv. Jána Nepomuckého, studňa, studňa, Studňa (Kvasná voda), studňa, Vrt BnB - 1, studňa, Vrt Š-1-NB2, studňa, studňa, studňa, studňa, Vrt VB - 2, Štefan vrt CH - 1, studňa, studňa, studňa, studňa, Studňa na Brčkove, studňa, studňa, Kúpeľný prameň, Vrt TV-1, studňa, studňa, studňa, Studňa sv. Víta, Vojtech II, studňa, studňa, studňa, studňa, Domová studňa č.d. 39 u Pavla Foltána, studňa, Vrt v záreze železnice, studňa, Jozef, Studňa pri napájadle, studňa, Vrt KD-1

Studňa, Slovensko:, 15 z 17

Vrt VHP-12R, Vrt na Komenského ulici, studňa, Vrt HGL-1, studňa, studňa, studňa, Vrt VŠ -1, studňa, studňa, Studňa na dvore č.d. 167, studňa, studňa, Studňa na dvore č.d. 110, studňa, pitná voda, studňa, studňa, Studňa u J. Leštáka, studňa, studňa, studňa, pitná voda, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Kyslá voda, studňa, Jozef 1 ST-2, studňa, Vrt LŠH-1, Domová studňa, studňa, Kúpeľný 1a, studňa, mužský bazén B-1, Tajch, studňa, studňa, studňa, studňa, Obecná studňa, Vrt B-7, Vrt B-4, číslo LM-167, studňa, Kúpeľný prameň, studňa, Vrt VZO-13, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Artézska studňa, studňa, Vrt 1 pri jazierku SB-1

Studňa, Slovensko:, 16 z 17

pitná voda, Vrt FGŠ-1, studňa, studňa, studňa, studňa, Zimná studňa, studňa, Hygiea, Vrt B-3, studňa, studňa, studňa, studňa, Vrt SB-4a, studňa, vrt B - 1, studňa, Hradná studňa, studňa, Studňa pred domom č. d. 2, Veterná studňa, studňa, zoborská studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Vrt ZGL-1, Vrt BCH-3, Vrt MZ-2, studňa, Replika pôvodnej studne, studňa, studňa, studňa, studňa, Studňa na štátnych majetkoch, studňa, studňa, Prima P-1, studňa, pitná voda, studňa, studňa, studňa, Studňa pri obytnom dome, Slatina pri Turci, studňa, Ústavná studňa, Domová studňa č.d. 129 u Alexandra Sirotu, Studňa u K. Strelcovej, studňa, studňa, Lekársky prameň, studňa, studňa, studňa, Studňa na dvore č.d. 6

Studňa, Slovensko:, 17 z 17

studňa, Baldovská, Vojtech I, pitná voda, studňa, Kyselka na lúke, studňa, studňa, Studňa na dvore č.d. 97, studňa, Vrt v lodeniciach, číslo vod.zdroj s ČS TH-3, studňa, studňa, studňa, Vrt TT-2, Vrt pri šťavici, Studňa, Studňa v dome č.d. 80, studňa, studňa, Domová studňa u Jozefa Kyselu, Šťavica, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, pitná voda, Domová studňa, studňa, Vrt TTK-1, studňa, studňa, studňa, Vrt ŠŠ-5, studňa

studňa inde

Stredné Slovensko (438x), Szentendrei járás (386x), Východné Slovensko (314x), Jihovýchod (303x), Žilinský kraj (258x), Jihomoravský kraj (255x), Západné Slovensko (249x), Střední Morava (238x), Liptov (181x), Olomoucký kraj (180x), Banskobystrický kraj (180x), Prešovský kraj (166x), Košický kraj (148x), okres Liptovský Mikuláš (119x), okres Prostějov (116x), Trenčiansky kraj (108x), Krosno (106x), Szobi járás (99x), Trnavská pahorkatina (96x), Zemplín (88x), Spiš (84x), okres Brno-venkov (83x), Nitriansky kraj (78x), Brno (66x), okres Brno-město (66x), Trnavský kraj (65x), Dzielnica Polanka (65x), okres Ružomberok (62x), Zlínský kraj (59x), Moravskoslezský kraj (59x)
studňa v Stredné Slovensko
studňa v Szentendrei járás
studňa v Východné Slovensko

Podobné, Slovensko:

77334x miesto, 10124x orientačný bod, 8565x turistické informácie, 7406x poľovnícky posed, 4610x prístrešok, altánok, 2665x ohnisko, 2095x štôlňa, 1448x orientačná mapa, 1221x chranený strom, 1196x miesto na piknik, 1040x studňa, 972x atrakcia, 463x komín, 311x vodárenská veža, 63x ZOO, 23x väznica, 8x pamätník, bojisko
Hľadáme studna, OSM tagy: man_made = 'water_well'.
Studňa, Slovensko

Viac o nás

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku www.oma.sk turistika studna

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.