Cesta: OMA » turistika » studňa

Studňa, Slovensko

Studňa v Slovensko

V Slovensko sa nachádza 908 kusov studňa.

studňa inde

Szentendrei járás (387x), Stredné Slovensko (352x), Jihovýchod (288x), Východné Slovensko (283x), Jihomoravský kraj (241x), Západné Slovensko (239x), Střední Morava (232x), Žilinský kraj (198x), Olomoucký kraj (176x), Prešovský kraj (155x), Banskobystrický kraj (154x), Košický kraj (128x), Liptov (124x), okres Prostějov (115x), Trenčiansky kraj (107x), Szobi járás (98x), Trnavská pahorkatina (87x), Zemplín (79x), Spiš (75x), okres Brno-venkov (74x), Nitriansky kraj (72x), okres Liptovský Mikuláš (67x), Brno (64x), okres Brno-město (64x), Trnavský kraj (62x), Moravsko-sliezsko (60x), Moravskoslezský kraj (60x), okres Ružomberok (57x), Zlínský kraj (57x), Tahitótfalu (53x)

Studňa, Slovensko:, 1 z 16

studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, pitná voda, Vrt TSM-3, Vrt vo dvore ŠM, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Vrt HPV-1, studňa, studňa, Vrt OZ-1, studňa, suchá skruž, Vrt B-8, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, pitná voda, studňa, studňa, Minerálny prameň, Hydrocentrála vrt V3, studňa, Vrt - P-1, studňa, Vrt DI - 2, Vrt BL - 1, Žedem, studňa, studňa, pitná voda, Vrt FGK-1, studňa, skruž, pitná voda, studňa, Vrt FGB-1, Vrt MA - 2, studňa, studňa, studňa, Ščevica - prameň č. 2, studňa, studňa, Živena TJ-3

Studňa, Slovensko:, 2 z 16

studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Vrt BS-2, vrt ŽK-2, studňa, studňa, studňa, František BKH - 1, pitná voda, Rakaťa I, Vrt BHS-2, Vrt na ulici Zdenka Nejedlého, studňa, studňa, Vrt BHS-1, studňa, pitná voda, studňa, Studňa vo dvore č.d. 14, Vrt ŠHG-1, Prameň v obci, pitná voda, studňa, Zepcová, studňa, studňa, skruža, studňa, studňa, studňa, studňa, Studňa vo dvore č.d.70, studňa, studňa, Ondrej BC - 1, Baldovská, studňa, studňa, Pitný prameň, studňa, Vrt VR - 2, studňa, studňa, studňa, Vrt RH-1, studňa Sulovce, Vrt TT-2, Santovka I B - 6, studňa, Napoleón BJ - 18, studňa, studňa, studňa, studňa, Vrt H-1, studňa

Studňa, Slovensko:, 3 z 16

studňa, Vrt v záreze železnice, studňa, studňa, Piešťany - kláštorná studňa, studňa, studňa, studňa, VRT Slaná voda, Studňa č.d. 57, studňa, pitná voda, studňa, studňa, Studňa na dvore č.d. 110, studňa, Hradná studňa, S-9, Studňa v obci, Studňa Silvestra Gabčíka (č. d. 27), studňa, studňa, Domová studňa u Jozefa Kyselu, studňa, Smokovecká Kyselka - Prameň SK II, studňa, studňa, studňa, Vahadlová studňa Krajní, studňa, studňa, Studňa v JRD, studňa, studňa, u Laja, studňa, pitná voda, studňa, studňa, studňa, Kyselka na lúke, Ústavná studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Crato V - 10, studňa, Mútna studňa, studňa, číslo Studnička muchotrávka, Adam, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Vrt B-3, studňa

Studňa, Slovensko:, 4 z 16

studňa, Vrt B-10, studňa, studňa, studňa, Dunajská Streda - DS-2, Kyslá z vrtu, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Izabela, studňa, studňa, pitná voda, Rumpálová studňa, studňa, studňa, Šťavica, studňa, studňa, Vrt HTŠ-1, studňa, Vrt Č-1, studňa, studňa, Vrt J-2, číslo vod.zdroj s ČS TH-1, studňa, Vrt BR-3, Studňa na dvore č.d. 242, studňa, Domová studňa č.d. 68, Salvator II., Studňa u J. Leštáka, studňa, Kvašná voda I., studňa, studňa, studňa, studňa, Vrt VB - 2, studňa, studňa, Herkules S - 8, Jozef, Vrt TTK-1, studňa, Hygiea, studňa, Artézska studňa, studňa, studňa, Lenkey, studňa, zoborská studňa, studňa

Studňa, Slovensko:, 5 z 16

studňa, Vrt FGC-1, studňa, Šťavica v obci, studňa, Santovka Žriedlo, Prameň vo dvore č.d. 307, studňa, studňa, studňa, Vrt BS-1, studňa, studňa, studňa, Horánska studňa, studňa, Vrt HNT-7, Vrt B-7, studňa, Santovka II B - 9, studňa, studňa, Uňatínsky mlyn, studňa, studňa, Vodárenská studňa č. 1, Studňa sv. Jána Nepomuckého, studňa, Vrt MB - 3, studňa, Studňa na dvore č.d. 97, studňa, Vrt B-4, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, VRT, studňa, pitná voda, Kúpeľná studňa, studňa, Hradná studňa, studňa, číslo vod.zdroj s ČS TH-4, Vrt GNZ - 1, Klement S-7, Studňa pri kotolni, Stará šťavica, studňa, studňa, Šťavica, Vrt CH-2, Studňa pri pálenici, Vrt ŠHG-2, studňa, studňa, Vrt LŠH-1

Studňa, Slovensko:, 6 z 16

studňa, Jozef II Z-1, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Studňa na Brčkove, studňa, studňa, Falukút, studňa, Vrt SB 3, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Studňa pri dome č. 27, Vrt BR-6, pitná voda, Vrt ZGL-1, číslo vod.zdroj s ČS TH-5, studňa, Ardovská, studňa, studňa, pitná voda, studňa, Studňa na dvore č.d. 6, Prameň v obci, pitná voda, Vrt VR-1, Studňa na dvore č.d. 20, studňa, studňa, vrt ŽK-5, Kováčová, studňa, studňa, Žarnovica - Lukavica ŽR - 32 Vrt LKC-4, Studňa v Šítnikoch, studňa, studňa, studňa, Sina II V-3, studňa, studňa, Jozef 1 ST-2, vrt BJ-21/A, skruž, studňa, Nosický prameň B-5, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa

Studňa, Slovensko:, 7 z 16

Ďumbier PJ - 104, studňa, skuža, studňa, studňa, studňa, studňa, Vrt HPV-14, Vrt Š-1-NB2, studňa, studňa, obecná studňa, Studňa u Antona Ďaďovského, Domová studňa č.d.96, Štefan vrt CH - 1, Vrt CE - 1, Studňa v obci, Kúpeľný prameň, Vrt VR-2, studňa, pitná voda, Dunajský Klátov - vrt VDK-15, Sina I V-2, studňa, Vrt S - 7, pitná voda, studňa, Šťavica pri kúpeľoch, studňa, studňa, Suchá skruž, studňa, Vrt VHP-12R, Vrt KD-1, Drahovce - domová studňa, Vojtech II, Vrt KB - 1, Studňa lásky, studňa, Bystrica, Vrt HBV - 3, studňa, Artézska studňa, studňa, Domová studňa č.d. 129 u Alexandra Sirotu, Vrt TTŠ-1, studňa, studňa, studňa, Vrt HBV - 1, studňa, vrt RK-22, číslo vod.zdroj s ČS TH-6, Prameň S-3 (S-6), žen. bazén I B-3, studňa, Studňa na dvore č.d. 167, Vrt, Studňa na dvore č.d. 169, studňa

Studňa, Slovensko:, 8 z 16

studňa, studňa, studňa, Vrt BJ-4, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Vrt BŠ-1, Cmunt V - 1, Vrt L-32, Vahadlová studňa, studňa, Vrt PK - 36, Vrt TJ-9, Hradná studňa, Vrt B-4, studňa, studňa, Vrt MZ-2, Vrt BCH-3, Vrt B-2, pitná voda, studňa, Vrt FGTz - 1, studňa, studňa, ženský bazén II B-2, Kolonádny BJ - 19, Studňa na štátnych majetkoch, Vrt J-13, studňa, Pod hrabom, studňa, studňa, studňa, Studňa č.d. 112, studňa, studňa, studňa, studňa, prístrešok, altánok, Vrt R-3, Vrt VTP-11, číslo vod.zdroj s ČS TH-3, Vrt - VLÚ 2, Vrt BR 1, Vrt BB - 2, studňa, studňa, skruž, studňa, studňa, Vrt FGG-1, Zimná studňa, Uhliarka, studňa

Studňa, Slovensko:, 9 z 16

Vrt B-6, číslo Studňa pri kalvárii, Prameň mládeže B1, studňa, Kyslá voda, studňa, studňa, studňa, studňa, Obecná studňa, studňa, studňa, studňa, Vrt II na kúpalisku M-2, Vrt FGS - 1, číslo Kadlubec, studňa, studňa, vrt BJ-22, Vrt B-4, Studňa na školskom dvore, studňa, Pavlovský minerálny prameň, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Tajch, Studňa u Mikuláša Senderáka, studňa, studňa, Šťavica, Vrt J-2, suchá skruž, studňa, Slaný vrt, Vrt - SB3, Vrt FGG-3, studňa, studňa, Vrt KŠ-1, Domová studňa č.d.2, studňa, studňa, studňa, studňa, číslo 1, studňa, Born ST - 2, studňa, Pri Jašteričom jazierku I, Studňa v dome č.d. 80, studňa, studňa, pitná voda, Torkoš V - 8, studňa, studňa, Vrt H-1

Studňa, Slovensko:, 10 z 16

studňa, Vrt na Komenského ulici, studňa, Vrt pri chate PE, studňa, Vrt VZO-13, BJ - 24, Kyselka, studňa, atrakcia, studňa, Vrt GP-19, Mädokýš Hviezdoslav, studňa, studňa, studňa, Vojtech I, studňa, Vrt FGG-2, studňa, Podlanický medokýš, studňa, Domová studňa č.d.13, studňa, studňa, Anička, studňa, studňa, studňa, studňa, Vrt HBV - 2a, skruž, studňa, studňa, Prameň S-8, studňa, studňa, Studňa sv. Víta, studňa, studňa, Šťavica, studňa, studňa, Smokovecká Kyselka - Prameň SK I, Studňa u Lazoríka, šachta v kotolni vrt V-1, studňa, Vrt TV-1, skruž, studňa, číslo dieselcentrala, studňa, studňa, vrt RTŠ-1, studňa, studňa, studňa, Antonín, Studňa pred domom č. d. 2, studňa

Studňa, Slovensko:, 11 z 16

studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Domová studňa, Vrt - VLÚ 1, Domová studňa č.d. 358 J. Baračka, Vrt I na kúpalisku M-1, mužský bazén B-1, Domová studňa, číslo Stočok, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Vrt C-7, Biely bazén, studňa, Wernher SB-5, Jozef II Z-1, studňa, studňa, Studňa na Predmestí, studňa, studňa, Vrt ČR-1, studňa, Priehradný prameň B-6, studňa, atrakcia, studňa, Kúpeľný-S-3, skruž, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Studňa u poľovníckej chaty, studňa, studňa, studňa, Kúpeľný prameň, pitná voda, studňa, studňa, Prima P-1, Studňa pri napájadle, studňa, studňa, studňa, studňa, Vrt C-10

Studňa, Slovensko:, 12 z 16

pitná voda, Vrt C-12, skruž, Alexander BKH - 3, Kyselka pri ŠM, studňa, studňa, Domová studňa, TJ-20 Materský, studňa, Vrt HV-103, Domová studňa č.d. 28 u Františka Lacku, studňa, studňa, studňa, studňa, Kúpeľný prameň, Vrt pri Lohóte, studňa, studňa, studňa, studňa, Studňa u Kaplnky Sedembolestnej Panny Márie, Vrt ŠHT - 47, studňa, Skruž, studňa, studňa, studňa, studňa, Rudolf, Stavbár, Vrt na kúpalisku Di - 1, Paula, studňa, studňa, Šťavica pred domom J. Dananaja, Veterná studňa, Vrt B-5, Vrt FGHP-1, Domová studňa č.d. 16 u Jána Marku, Vrt FGT-1, Studňa na dvore č.d. 19, studňa, studňa, Dunajská Streda - vrt DS-1, Studňa, studňa, studňa, číslo LM-167, Marianska studnicka, studňa, pitná voda, studňa, Vrt D-3, studňa, studňa, studňa, Vrt 1 pri jazierku SB-1, Vrt VBK-1

Studňa, Slovensko:, 13 z 16

studňa, studňa, Hlavný prameň, studňa, Studňa u K. Strelcovej, studňa, studňa, studňa, Prameň Kollar, Studňa vo dvore č.d.69, Studňa u Štefana Sabola ( č. d. 165 ), Vrt ČAM - 1, Vrt TSM-2, studňa, studňa, Vrt BB - 1, studňa, studňa, Vrt Z-1, Zipser ST - 1, studňa, Vrt SB-4a, Vrt R-1, studňa, Horná Kyslá, Vrt FGGa-1, pitná voda, Domová studňa č.d. 39 u Pavla Foltána, Studňa pri obytnom dome, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Vrt M-3, studňa, Budiš II B-1, Vrt VŠ -1, studňa, studňa, Maliarova studňa, číslo vod.zdroj s ČS TH-2, vrt B - 3, studňa, studňa, Vrt HGB-2, studňa, studňa, Slatina pri Turci, Vrt ŠŠ-5, studňa, Kyselka II., Vrt HV-63, studňa, vrt B - 1, studňa, Vrt HV - 31, Vrt B - 4, Vrt BV-1, studňa

Studňa, Slovensko:, 14 z 16

Studňa na dvore č. 40, Vrt Kabátpuszta, Pri Jašteričom jazierku II, studňa, studňa, Hynie V - 4a, šachta S-1, studňa, Lekársky prameň, studňa, studňa, Domová studňa č.d.16, studňa, studňa, Vepor PJ - 101, Ľudovít, studňa, studňa, Farkas ortás, pitná voda, studňa, studňa, Studňa vo dvore č.d.71, studňa, Vrt II pri jazierku SB-2, studňa, studňa, studňa, studňa, KM-1, Vrt R - 1, studňa, Vrt pri šťavici, Tomáš SB-1, Vrt OZ-2, Vrt HTŠ-2, studňa, Obecná, Vrt Č-2, studňa, Replika pôvodnej studne, studňa, Studienka v "Kanákech járku", Studňa č.d. 95, studňa, studňa, studňa, Vrt FGŠ-1, studňa, Vrt HV-107, Fatra II BJ-2, studňa, Pamätná studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Nymfa Františka, studňa, Skruža

Studňa, Slovensko:, 15 z 16

studňa, Vrt TT-1, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Vrt BJ-2, studňa, Studňa Adam Trajan, studňa, Banský PA-7, Stará obecná studňa, studňa, Studňa u J. Oravca, Vrt S - 8, pitná voda, studňa, Kúpeľný 1a, studňa, Stella, Vrt RH-1 Rozália, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Vrt BB - 1, pitná voda, studňa, studňa, studňa, Vrt B-7, skruž, Koplotovce - vrt KB-2, Suchá skruž, Vrt B-1, pitná voda, Vrt BnB - 1, studňa, Studňa, Kvašná voda Baririt, Studňa pri ceste, Domová studňa č.d.12, Termálne jazero, Vrt ST - 2, Skruža, studňa, studňa, studňa, Vrt B-9, studňa, studňa, Hydrocentrála, studňa, Salvator I., Studňa u kaplnky

Studňa, Slovensko:, 16 z 16

studňa, Vrt HGL-1, Rakaťa II, Vizes kadlak, Vrt HM-5, Vrt FGV - 1, studňa, Vrt v lodeniciach

studňa inde

Szentendrei járás (387x), Stredné Slovensko (352x), Jihovýchod (288x), Východné Slovensko (283x), Jihomoravský kraj (241x), Západné Slovensko (239x), Střední Morava (232x), Žilinský kraj (198x), Olomoucký kraj (176x), Prešovský kraj (155x), Banskobystrický kraj (154x), Košický kraj (128x), Liptov (124x), okres Prostějov (115x), Trenčiansky kraj (107x), Szobi járás (98x), Trnavská pahorkatina (87x), Zemplín (79x), Spiš (75x), okres Brno-venkov (74x), Nitriansky kraj (72x), okres Liptovský Mikuláš (67x), Brno (64x), okres Brno-město (64x), Trnavský kraj (62x), Moravsko-sliezsko (60x), Moravskoslezský kraj (60x), okres Ružomberok (57x), Zlínský kraj (57x), Tahitótfalu (53x)
studňa v Szentendrei járás
studňa v Stredné Slovensko
studňa v Jihovýchod

Podobné, Slovensko:

77002x miesto, 9778x orientačný bod, 7383x turistické informácie, 6867x poľovnícky posed, 3973x prístrešok, altánok, 2356x ohnisko, 1322x orientačná mapa, 1219x chranený strom, 1112x miesto na piknik, 910x atrakcia, 908x studňa, 544x štôlňa, 379x komín, 290x vodárenská veža, 58x ZOO, 21x väznica, 5x pamätník, bojisko
Hľadáme studna, OSM tagy: man_made = 'water_well'.
Studňa, Slovensko

Viac o nás

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku www.oma.sk turistika studna

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.