Cesta: OMA » turistika » studňa

Studňa, Slovensko

Studňa v Slovensko

V Slovensko sa nachádza 576 kusov studňa.

Studňa, Slovensko:, 1 z 10

Vrt H-1, Vrt MA - 2, Święta Góra Jawor, Marianska studnicka, prameň, Prameň Kollar, Tajch, Vrt TT-2, Vrt HV - 31, Živena TJ-3, Anička, Vrt B - 4, Baldovská, Vrt LŠH-1, Mädokýš Hviezdoslav, Vrt B-6, Antonín, Vojtech II, Studňa, Kvašná voda I., Jozef II Z-1, atrakcia, Vojtech I, Kováčová, Valentína BJ-101, Vrt TSM-2, Vrt PK - 36, Vrt KB - 1, Vrt ŠHG-1, Salvator I., Vrt ŠHG-2, atrakcia, Štefan vrt CH - 1, Pavlovský minerálny prameň, Lenkey, Adam, Bystrica, Horná Kyslá, Slatina pri Turci, Uňatínsky mlyn, Vrt na ulici Zdenka Nejedlého, Vrt BHS-2, studňa, studňa, Kyslá voda, studňa, atrakcia, Vrt C-10, Paula, Ondrej BC - 1, Cmunt V - 1, Sina I V-2, Sina II V-3, Hynie V - 4a, Vrt SB 3, Trajan, Torkoš V - 8, Crato V - 10, studňa, Studňa lásky

Studňa, Slovensko:, 2 z 10

Tomáš SB-1, Dunajská Streda - DS-2, Minerálny prameň, studňa, Vrt BB - 1, Studňa na dvore č.d. 19, Studňa u J. Leštáka, Podlanický medokýš, Domová studňa, Hydrocentrála vrt V3, Hydrocentrála, Studňa na dvore č.d. 20, TJ-20 Materský, Stavbár, vrt BJ-22, Studňa Silvestra Gabčíka (č. d. 27), vrt BJ-21/A, Červený bazén, studňa, Ľudový, studňa, Vrt TJ-9, Biely bazén, Dunajská Streda - vrt DS-1, Herkules S - 8, Ústavná studňa, Studňa vo dvore č.d. 14, Kolonádny BJ - 19, BJ - 24, Studňa na dvore č.d. 6, Vrt MB - 3, studňa, Vrt HV-103, studňa, Vrt FGT-1, studňa, studňa, Vrt VŠ -1, Vrt Č-2, Vrt VB - 2, Vrt B-4, Vrt B-1, Studňa vo dvore č.d.69, Domová studňa č.d. 68, pitná voda, Studňa vo dvore č.d.71, Vrt I na kúpalisku M-1, Studňa vo dvore č.d.70, Vrt J-2, Prameň v obci, Šťavica v obci, Vrt Č-1, Vrt TT-1, Pitný prameň, Vrt FGG-3, Hlavný prameň, Vrt SB-4a, Lekársky prameň, Vrt ŠHT - 47, Wernher SB-5

Studňa, Slovensko:, 3 z 10

Prima P-1, Vrt GNZ - 1, František BKH - 1, Napoleón BJ - 18, Kúpeľný prameň, Žarnovica - Lukavica ŽR - 32 Vrt LKC-4, Vrt - P-1, Vrt FGŠ-1, Vrt B-7, Vrt BR 1, Domová studňa č.d. 28 u Františka Lacku, studňa, Santovka II B - 9, Rumpálová studňa, Vrt v záreze železnice, Stella, Domová studňa u Jozefa Kyselu, Domová studňa č.d. 16 u Jána Marku, Vrt HV-107, Vrt HNT-7, studňa, Vrt VZO-13, Ďumbier PJ - 104, Prameň S-8, Studňa v dome č.d. 80, Studňa v obci, Šťavica, Piešťany - kláštorná studňa, studňa, Vrt ŠŠ-5, Vrt HBV - 2a, Vepor PJ - 101, Vrt HBV - 1, Šťavica pred domom J. Dananaja, Budiš II B-1, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, číslo LM-167, Vrt HGL-1, studňa, Vrt BJ-2, Vrt ČR-1, studňa, Klement S-7, Dunajský Klátov - vrt VDK-15, Vrt VR - 5, Vrt L-32, Studňa č.d. 57, Rudolf, Studňa u J. Oravca, Vrt - VLÚ 1, Vrt HBV - 3, studňa, studňa, Zipser ST - 1, šachta S-1

Studňa, Slovensko:, 4 z 10

Domová studňa, Born ST - 2, Jozef, studňa, Vrt DI - 2, Kyselka pri ŠM, Vrt - VLÚ 2, studňa, studňa, studňa, Vrt VHP-12R, studňa, Studňa v JRD, studňa, Vrt FGHP-1, Vrt CE - 1, Viktória, studňa, Vrt R - 1, Vrt Z-1, Prameň vo dvore č.d. 307, Nosický prameň B-5, Artézska studňa, studňa, Maliarova studňa, studňa, studňa, Slatina v obci, studňa, studňa, studňa, Prameň v Podkeblí, studňa, Vrt VR - 2, Hradná studňa, Vrt na Komenského ulici, Kúpeľný 1a, studňa, Studňa na dvore č.d. 97, Vrt FGTz - 1, studňa, Studňa č.d. 112, Hradná studňa, studňa, Vrt TTK-1, studňa, Vrt ČAM - 1, studňa, studňa, vrt RTŠ-1, studňa, studňa, studňa, Vrt ZGL-1, studňa, studňa, Vrt GP-19, Šťavica, studňa, Vrt pri šťavici

Studňa, Slovensko:, 5 z 10

studňa, Alexander BKH - 3, studňa, Vrt S - 7, Vrt na kúpalisku Di - 1, Vrt B-10, Vrt B-8, Vrt HV-63, Vrt S - 8, Vrt B-7, Vrt ST - 2, Šťavica pri kúpeľoch, Vrt MZ-2, Vrt BB - 1, vrt B - 1, studňa, studňa, studňa, Vrt VTP-11, Vrt BB - 2, Priehradný prameň B-6, studňa, Vrt B-2, vrt ŽK-2, Vrt VBK-1, Vrt VR-1, studňa, studňa, studňa, studňa, Vrt D-3, studňa, Vrt HM-5, Vrt H-1, studňa, studňa, studňa, Vrt HPV-1, studňa, studňa, studňa, Vrt J-2, studňa, Vrt B-5, studňa, Vrt B-4, studňa, Vrt B-3, Hygiea, studňa, Studňa na štátnych majetkoch, Domová studňa č.d.96, studňa, studňa, studňa, studňa, Domová studňa č.d.2, studňa, studňa, Vrt BS-1

Studňa, Slovensko:, 6 z 10

obecná studňa, studňa, Vrt BS-2, Vrt BHS-1, studňa, studňa, studňa, Domová studňa č.d.16, Domová studňa č.d.12, Domová studňa č.d.13, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Vrt KŠ-1, Vrt BR-3, studňa, Termálne jazero, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Ľudovít, studňa, studňa, Vrt CH-2, studňa, studňa, Vrt BCH-3, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Studňa u K. Strelcovej, studňa, studňa, studňa

Studňa, Slovensko:, 7 z 10

studňa, studňa, vrt B - 3, studňa, Domová studňa č.d. 129 u Alexandra Sirotu, studňa, Stará šťavica, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Hradná studňa, studňa, Domová studňa č.d. 358 J. Baračka, Vrt BJ-4, Drahovce - domová studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Fatra II BJ-2, studňa, studňa, Santovka Žriedlo, Domová studňa, Vrt II na kúpalisku M-2, Kúpeľný-S-3, studňa, Vrt FGG-2, Domová studňa č.d. 39 u Pavla Foltána, Studňa u Lazoríka, Vrt FGC-1, Vrt M-3, Studňa na dvore č.d. 167, Studňa u Antona Ďaďovského, Studňa u Štefana Sabola ( č. d. 165 ), Veterná studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Studnička pod Košármi, studňa, Ságelská studnička, Vrt FGB-1, Studňa u kaplnky, studňa, Vrt BnB - 1, KM-1, Studňa v Šítnikoch, Vrt TTŠ-1, Studňa v obci, Vrt FGS - 1, Studňa pred domom č. d. 2, Izabela, Vrt Kabátpuszta

Studňa, Slovensko:, 8 z 10

vrt ŽK-5, ženský bazén II B-2, Vrt pri chate PE, šachta v kotolni vrt V-1, Kyslá z vrtu, žen. bazén I B-3, mužský bazén B-1, Vrt RH-1 Rozália, Artézska studňa, Kúpeľný prameň, Vrt FGG-1, Koplotovce - vrt KB-2, Studňa č.d. 95, Vrt BV-1, Vrt B-4, Šťavica, Vrt BL - 1, Kyselka II., Vrt FGGa-1, Vrt OZ-1, Vrt OZ-2, S-9, Jozef 1 ST-2, Vrt pri Lohóte, Kvašná voda Baririt, Vrt BR-6, Vrt II pri jazierku SB-2, Studňa na dvore č.d. 242, Vrt - SB3, Banský PA-7, Jozef II Z-1, Vrt vo dvore ŠM, Studňa pri napájadle, Vrt 1 pri jazierku SB-1, Salvator II., Vrt HGB-2, Santovka I B - 6, Studňa, Studňa pri ceste, Vrt HPV-14, Vrt, studňa, Vrt Š-1-NB2, Vrt, Kyselka na lúke, Prameň S-3 (S-6), Vrt FGK-1, Vrt R-1, Vrt TV-1, Vrt B-9, Vrt v lodeniciach, Studňa pri dome č. 27, Vrt TSM-3, Vrt C-7, Vrt R-3, Kúpeľný prameň, Studňa pri kotolni, Studňa na dvore č.d. 110, Vrt VR-2, Vrt J-13

Studňa, Slovensko:, 9 z 10

Prameň v obci, Prameň mládeže B1, Vrt BŠ-1, Vrt KD-1, Vrt C-12, Vrt RH-1, Studňa na dvore č.d. 169, Slaný vrt, Studňa na školskom dvore, Kúpeľná studňa, studňa, Studňa pri obytnom dome, Studňa na dvore č. 40, Studňa u Mikuláša Senderáka, Vrt FGV - 1, vrt RK-22, Šťavica, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Vrt HTŠ-1, studňa, VRT Slaná voda, studňa, Vrt HTŠ-2, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Zimná studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Vodárenská studňa č. 1, Studňa sv. Víta, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa Sulovce, studňa, studňa

Studňa, Slovensko:, 10 z 10

Vahadlová studňa, studňa, studňa, Pod hrabom, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Mútna studňa, studňa, studňa, csápos kút, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, studňa, Ásott kút

studňa inde

Západné Slovensko (195x), Stredné Slovensko (183x), Východné Slovensko (173x), Prešovský kraj (115x), Banskobystrický kraj (97x), Trenčiansky kraj (92x), Žilinský kraj (86x), Košický kraj (58x), Spiš (58x), Nitriansky kraj (57x), Trnavský kraj (48x), okres Trenčín (31x), Gemer (29x), okres Prešov (29x), okres Levice (25x), okres Žilina (25x), okres Púchov (23x), Turiec (23x), Turčianska kotlina (22x), Liptov (22x), Biele Karpaty (20x), okres Zvolen (20x), okres Turčianske Teplice (19x), okres Ružomberok (18x), okres Stará Ľubovňa (17x), Bratislavský kraj (16x), okres Bardejov (16x), Malé Karpaty (15x), okres Rožňava (15x), Záhorie (14x)
studňa v Západné Slovensko
studňa v Stredné Slovensko
studňa v Východné Slovensko

Podobné, Slovensko:

115148x turistika, 77129x miesto, 13767x strom, 7992x orientačný bod, 4188x turistické informácie, 3113x poľovnícky posed, 2455x prístrešok, altánok, 1287x ohnisko, 1254x chranený strom, 917x miesto na piknik, 842x orientačná mapa, 737x atrakcia, 569x studňa, 360x štôlňa, 267x komín, 177x vodárenská veža, 37x ZOO, 27x pamätník, bojisko, 17x väznica, 13x horáreň
Hľadáme studna, OSM tagy: man_made = 'water_well'.
ilustračný obrázok k Studňa, Slovensko

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://www.oma.sk/turistika/studna

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.