Cesta: OMA » pamiatky » hraničný kameň

Hraničný kameň, Slovensko

Hraničný kameň v Slovensko

V Slovensko sa nachádza viac ako 1000 kusov hraničný kameň.

hraničný kameň inde

Bratislavský kraj (712x), Bratislava (705x), Východné Slovensko (519x), Stredné Slovensko (510x), Žilinský kraj (483x), okres Bratislava V (417x), Košický kraj (308x), Malé Karpaty (293x), Zemplín (253x), Liptov (213x), Prešovský kraj (211x), powiat żywiecki (190x), Petržalka (185x), okres Bratislava IV (170x), Kysuce (161x), okres Čadca (161x), Podunajská rovina (158x), okres Bratislava III (153x), Nové Mesto (152x), Vinohrady (148x), okres Ružomberok (138x), okres Košice - okolie (135x), Kittsee (133x), Oščadnica (118x), Střední Morava (114x), Olomoucký kraj (111x), Jarovce (106x), Čunovo (103x), Západné Slovensko (103x), Spiš (100x)

Hraničný kameň, Slovensko:, 1 z 17

I.4/5a, hraničný kameň, III/67, 170/11, UA 108, SK 94, SK/PL 234-10, UA 88, číslo 58, SK/PL 228-7, hraničný kameň, SK/PL 230-1, hraničný kameň, IV/115, číslo 27 6, 10, IV/143, III/64, IV/126, SK 343, IV/62, 40 3a, SK 321A, hraničný kameň, hraničný kameň, IV/74, SK/PL 232-7, XVII.13, hraničný kameň, 172/6, hraničný kameň, K. F. 1900, SK 330/1, hraničný kameň, SK 96, XV.8, hraničný kameň, SK/PL 230-3, IV/71, Hotter Pálffy 03, XVII.45, UA 339, Štátna triangulácia, 177/4, SK 14, Banský kameň, hraničný kameň, XVII.9, D1 - 700, XIX.4, hraničný kameň, III/173, XV.4, 72/1, I.6/3, Štátna triangulácia, hraničný kameň, D/S, IV/73, I.4/2a

Hraničný kameň, Slovensko:, 2 z 17

174/5, 175/3, XVII.25, hraničný kameň, hraničný kameň, hraničný kameň, hraničný kameň, hraničný kameň, III/109, hraničný kameň, I.4/1, SK/PL 225-6, 42 3, hraničný kameň, SK/PL 233-8, hraničný kameň, UA 362, I.4/4, zameriavací kameň, I.4/5b, SK 8, I.3/1ax, 176/3, hraničný kameň, II, XIII.16, hraničný kameň, číslo 21 6, hraničný kameň, hraničný kameň, Hídvégardó oh., XII.26, 151/5, UA 16, 20 1, hraničný kameň, Pri orechu, IV/34, I.1x, IV/4, 66/3, HU1878 01, IX.37, 7/0, III/19, I.6/6, hraničný kameň, číslo 22 8, 3, XIII.24, 80, hraničný kameň, BCN, D1, IV/97, III/172, SK-PL, IV/53, XIII.20, Sidorovo

Hraničný kameň, Slovensko:, 3 z 17

177/1, I.4/6x, hraničný kameň, hraničný kameň, hraničný kameň, IV/48, UA 101, SK/PL 229-7, SK-PL, hraničný kameň, 173/8, 7, hraničný kameň, hraničný kameň, 168/5, hraničný kameň, I.2/2bx, hraničný kameň, 68, K2, 11/0, HK, I.7/4, SK/PL 227-9, hraničný kameň, D/S, III/54, XV.7, Hotter Pálffy 06, SK/PL 233-1, SK 341/1, UA369, SK-PL, SK 97, 41 4, 175/2, IV/69, SK/PL 231-5, 175/7, 1930, IV/135, XV.5, hraničný kameň, hraničný kameň, UA 371, hraničný kameň, 86/2, hraničný kameň, 72, XIII.2, SK/PL 231-2, III/142, UA 137, 173/14, SK/PL 230-5, urbár, IV/101, I.1/3x, hraničný kameň, SK/PL 224-9

Hraničný kameň, Slovensko:, 4 z 17

IV/129, SK 346, IV/45, Historyczny trójstyk granic Polski, Słowacji i Węgier, I.3/1bx, SK 328, 1908, XIV.6, IV/102, D, 502A-20, XVII.36, hraničný kameň, 83-4, SK 92, JM, 178/2, vrchol, III/36, UA 99, hraničný kameň, hraničný kameň, SK/PL 228-8, I.6, 84, D1, hraničný kameň, UA 331, hraničný kameň, hraničný kameň, číslo 8, 176/1, SK 339, číslo 22 4, III/6, 73, Banský kameň, XVII.18, 64, III/37, IV/107, hraničný kameň, hraničný kameň, UA 316/1, 59/5, SK/PL 224-5, I.4/3b, hraničný kameň, UA 357, 139, hraničný kameň, 85/1, 40 1, SK111, 175/8, III/1, IV/137, hraničný kameň, hraničný kameň, VT 1933

Hraničný kameň, Slovensko:, 5 z 17

IV/122, hraničný kameň, SK/PL 225-7, I.8/1, hraničný kameň, SK 321, III/66, 35 9, UA 9, IV/111, hraničný kameň, UA 344, IV/2, III/62, vrchol, hraničný kameň, hraničný kameň, hraničný kameň, Hlawna borowicza, I.4/1c, hraničný kameň, hraničný kameň, hraničný kameň, SK 12, Vodovod, XII.6, 67/1, IV/46, IV, UA 356, 1936, SK/PL 235-4, SK/PL 235-1, IV/108, IV/120, SK/PL 234-7, 167/7, IV/95, hraničný kameň, XIII.13, IV/42, UA 97, hraničný kameň, hraničný kameň, SK/PL 235-5, hraničný kameň, hraničný kameň, hraničný kameň, SK 327, III/67, I.4/1a, 175/6, hraničný kameň, hraničný kameň, UA 360, hraničný kameň, hraničný kameň, SK 10, 178/3, 179/6

Hraničný kameň, Slovensko:, 6 z 17

SK 115, hraničný kameň, III/55, UA 325, hraničný kameň, IV/80, UA 11, SK/PL 227-5, 83-3, IV/16, 66/4, hraničný kameň, 50/1, hraničný kameň, KF, IV/85, SK 104, hraničný kameň, D1 - 696, hraničný kameň, hraničný kameň, SK 16, hraničný kameň, hraničný kameň, I.2/3x, hraničný kameň, hraničný kameň, XVII.20, III/117, hraničný kameň, SK 329, I.4/2a, XVII.46, 76, 74, III/40, hraničný kameň, SK/PL 229-1, IV/1, hraničný kameň, Banský kameň, III/170, 39 8, hraničný kameň, hraničný kameň, hraničný kameň, hraničný kameň, SK-PL, hraničný kameň, III/129, SK / PL, XII.14, hraničný kameň, SK/PL 234-9, IV/32, 83.20, hraničný kameň, hraničný kameň, IV/11, hraničný kameň

Hraničný kameň, Slovensko:, 7 z 17

hraničný kameň, SK 347, 82-1, hraničný kameň, hraničný kameň, UA 321/1, hraničný kameň, SK 2, IV/27, 65, hraničný kameň, IV/121, hraničný kameň, 6, hraničný kameň, hraničný kameň, hraničný kameň, IV/78, hraničný kameň, vrchol, hraničný kameň, 39 7, hraničný kameň, hraničný kameň, IV/145, SK/PL 232-2, Fedorka, CP 7/0, IV/98, XII.13, Baba, UA 349, hraničný kameň, hraničný kameň, UA 13, I.1/1x, SK 323, III/13, III/138, IV/88, 4, SK/PL 233-9, XIII.27, hraničný kameň, hraničný kameň, 42 5, 41 1, 169/3, číslo 18/0, hraničný kameň, III/131, SK/PL 227-2, Štátna triangulácia, D1 - 699, hraničný kameň, PL/SR, 6, SK/PL 226-10, hraničný kameň, 187/7

Hraničný kameň, Slovensko:, 8 z 17

hraničný kameň, III/87, 187/6, hraničný kameň, IV/147, IV/35, III/114, SK 140, hraničný kameň, 187/2, hraničný kameň, 70/1, XIV.9, hraničný kameň, hraničný kameň, UA 17, hraničný kameň, urbár, IV/52, UA 10, SK-PL, SK/PL 225-II, 31 1a, 66/3, hraničný kameň, IV/70, I.1/3ax, UA 328, Banský kameň CN:9, hraničný kameň, hraničný kameň, hraničný kameň, III/143, hraničný kameň, III/15, hraničný kameň, III/176, XVII.6, 169/2, SK 331, hraničný kameň, JM, SK/PL 229-5, hraničný kameň, hraničný kameň, UA 2, 79, K3, IV/18, IV/138, I.7/7, IV/43, 1700 m.n.m., 1928, 168/7, 170/1, hraničný kameň, IV/59, SK 13, III/177

Hraničný kameň, Slovensko:, 9 z 17

hraničný kameň, 64/1, hraničný kameň, V/II IV/2, III/93, SK/PL 228-5, 5, IV/68, hraničný kameň, hraničný kameň, hraničný kameň, XVII.7, 39 9, III/88, hraničný kameň, SK 106, Liptov - Orava, SK/PL 232-4, SK 326, hraničný kameň, I.4/2b, I.6/1, SK 322, 171/7, 82-3, hraničný kameň, 33 3, 167/6, UA 104, hraničný kameň, hraničný kameň, SK 361, hraničný kameň, 2, VIII., III/35, hraničný kameň, Baranec, Baranec, Malý Baranec, III/74, K1, III/168, 152/7, IV/55, III/18, hraničný kameň, Štátna nivelácia, JC, hraničný kameň, 233, hraničný kameň, hraničný kameň, IV/77, hraničný kameň, Historický hraničný kameň 1920, hraničný kameň, IV/8, Podrobná triangulácia, hraničný kameň

Hraničný kameň, Slovensko:, 10 z 17

hraničný kameň, XII.45, 1802, číslo 22 1, III/35, UA 114, XVII.22, hraničný kameň, III/63, IV/82, SK 319, hraničný kameň, hraničný kameň, IV/99, KF, IV/5, hraničný kameň, XVII.16, XVII.15, I.7/6, I/225, UA 359, SK 320, III/39, IV/109, hraničný kameň, hraničný kameň, SK 358, XIV.21, SK-PL, IV/118, hraničný kameň, III/62, IV/76, Znak graniczny Krzemieniec/Hraničný znak Kremenec/Потрійний стик Кременець, 173/7, SK 374, hraničný kameň, XII.44, IV/26, IV/104, hraničný kameň, XIV.11, hraničný kameň, hraničný kameň, 171/10, IV/50, hraničný kameň, D1 - 695, UA 93, SK-PL, hraničný kameň, 14, hraničný kameň, 17, Hraničný kameň starej Bratislavy, hraničný kameň, 19 8, 179/5, hraničný kameň

Hraničný kameň, Slovensko:, 11 z 17

Štátna triangulácia, III/26, 3/2, I.3/Cx, IV/17, UA 115, hraničný kameň, IV/146, hraničný kameň, Diaľnica D1, UA 347, 66/1, hraničný kameň, 44, 168/6, 168/2, UA 107, 187/III, hraničný kameň, SK/PL 234-5, hraničný kameň, číslo 19/0, 1800 m n. m., III/9, IV/28, 65/1, UA 341/1, UA 330, 33 km, IV/127, hraničný kameň, SK 363, hraničný kameň, III/14, UA 324, hraničný kameň, hraničný kameň, III/180, SK 9, SK/PL 234-8, 172/1, IV/94, Geodetický bod a kameň, Grenzstein, Arcibiskupský kameň, I.7, hraničný kameň, III/116, III/113, XIV.16, SK 110, D1 - 697, Diaľnica D1, 40 10, 41 5, III/70, XIV.8x, HM 18, hraničný kameň, SK 4

Hraničný kameň, Slovensko:, 12 z 17

hraničný kameň, UA 327, UA 368, XV.10, XIV.23, SK 98, hraničný kameň, SK 366, III/115, kameň, III/73, IV/92, 82-5, III/66, hraničný kameň, hraničný kameň, hraničný kameň, 171/3, hraničný kameň, 2.6 km, 82-2, HU1878 04, SK 338, UA 111, hraničný kameň, hraničný kameň, 172/3, 173/10, XVII.21, hraničný kameň, SK/PL 228-7, číslo 27 1, 179/4, IV/44, SK/PL 227-6, SK/PL 239-II, IV/31, XII.33, 1.4/6a, SK/PL 234-1, 177/5, hraničný kameň, hraničný kameň, 45, XVII.49, hraničný kameň, SK 365, SK-PL, SK/PL 230-4, 170/5, SK 109;UA 109, 5/7 1/4, hraničný kameň, XVII.37, hraničný kameň, hraničný kameň, Banský kameň r. 1753, II 82, I.1/4ax, 8

Hraničný kameň, Slovensko:, 13 z 17

III/50, III/110, 151/8, hraničný kameň, IV/123, SK 362, hraničný kameň, hraničný kameň, III/30, UA 12, XVII.32, hraničný kameň, XVII.34, hraničný kameň, IV/110, hraničný kameň, HU1878 02, hraničný kameň, UA 1, hraničný kameň, 70/1, UA 116, IV/119, hraničný kameň, Elektro Žilina, SK 100, SK/PL 238-11, UA 98, IV/72, III/103, hraničný kameň, III/71, III/43, SK/PL, 177/2, číslo 21 5, SK/PL 224-10, SK/PL 232-6, 179/2, Trojmedzie Rakúsko, Sučany-Turany, VIII.1, hraničný kameň, SK/PL 224-11, SK/PL 237-II, I.4/7, I.7/5, UA 106, I.3/A, III/34, III/17, Likavka/Martinček, SK/PL 230-6, III/22, hraničný kameň, SK 356, hraničný kameň, hraničný kameň, III/10, I.5

Hraničný kameň, Slovensko:, 14 z 17

42, hraničný kameň, hraničný kameň, 1928, I.2/2x, hraničný kameň, Sokol, IV/67, hraničný kameň, SK/PL 225-6, III/12, 84/1, SK/PL 229-3, 85, III/152, XIII.3, 151/4, IV/2, XII.50, hraničný kameň, III/153, hraničný kameň, 225/5, UA 321, 1338 m.n.m., XII.5, UA 375, zameriavací kameň, číslo 10, 179/7, kóta, 167/4, KF, hraničný kameň, UA 112, hraničný kameň, IV/29, XIX.1, SK/PL 235-II, III/65, I.8/3, I.3/1x, SR / PL, 32 4, hraničný kameň, A.19, Diaľnica D1, 66, hraničný kameň, Geodetický bod, 65/1, hraničný kameň, SK 370, SK/PL 226-6, 17, UA 364, hraničný kameň, IV/112, hraničný kameň, SK/PL 230-2

Hraničný kameň, Slovensko:, 15 z 17

SK 367, hraničný kameň, HM, SK/PL 230-II, III/111, III/65, UA 113, XVII.11, XIV.25, 175/10, 176/5, III/64, 6, SK/PL 228-11, hraničný kameň, 38, 66/4, IV/21, III/37, SK 112, SK/PL 234-4, hraničný kameň, kóta, hraničný kameň, 168/1, 1300 m.n.m., I.1/4x, 11, XVII.26, XVIII.1, 39 7a, 170/8, hraničný kameň, Štátna triangulácia, XII.1 0/2, I.2/5x, I.4/1b, 66/2, SK/PL 229-8, III/105, hraničný kameň, hraničný kameň, SK/PL 224-12, XII., XIV.3, II, IV/96, hraničný kameň, urbár, urbár, hraničný kameň, SK 321, 151/9, IV/100, III/175, SK/PL 234-6, IV/93, hraničný kameň, XIII.7, III/102

Hraničný kameň, Slovensko:, 16 z 17

III/69, IV/90, UA 361, UA 14, XII.53, Bánréve oh., hraničný kameň, XIV.1, Geodetický bod, hraničný kameň, hraničný kameň, hraničný kameň, SK/PL 229-4, 174/4, hraničný kameň, hraničný kameň, SK/PL 228-II, Vrchol Choča, SK 316/1, hraničný kameň, 11, hraničný kameň, Banský kameň, III/122, IV/142, 173/3, XII.16, Písaný kameň, hraničný kameň, 171/1, hraničný kameň, XVII.30x, hraničný kameň, hraničný kameň, SK/PL 235-6, hraničný kameň, I.1/4bx, SK-PL, IV/148, XVII.42, hraničný kameň, 40 12, SK 113, hraničný kameň, XVII.17, SK 99, hraničný kameň, III/32, SK/PL 233-7, III/43, 171/4, III/100, SK 344, IV/103, číslo 18/0, hraničný kameň, hraničný kameň, hraničný kameň, 177/3, 174/7

Hraničný kameň, Slovensko:, 17 z 17

IV/25, UA 346, 173/2, IV/130, hraničný kameň, 40 12a, hraničný kameň, Banský kameň, hraničný kameň, 69, 40 3, hraničný kameň, KF, 82-4, hraničný kameň, 85, 170/3, 82-6, 41 3, 187/4, hraničný kameň, I.2/2ax, SK/PL 231-II, I8, 174/9, hraničný kameň, hraničný kameň, Hotter Pálffy 01, hraničný kameň, hraničný kameň, hraničný kameň, 151/4, hraničný kameň, hraničný kameň, SK 136, 173/12, I.5/2, hraničný kameň, III/11, XI.1 / 4.VI.1920.

hraničný kameň inde

Bratislavský kraj (712x), Bratislava (705x), Východné Slovensko (519x), Stredné Slovensko (510x), Žilinský kraj (483x), okres Bratislava V (417x), Košický kraj (308x), Malé Karpaty (293x), Zemplín (253x), Liptov (213x), Prešovský kraj (211x), powiat żywiecki (190x), Petržalka (185x), okres Bratislava IV (170x), Kysuce (161x), okres Čadca (161x), Podunajská rovina (158x), okres Bratislava III (153x), Nové Mesto (152x), Vinohrady (148x), okres Ružomberok (138x), okres Košice - okolie (135x), Kittsee (133x), Oščadnica (118x), Střední Morava (114x), Olomoucký kraj (111x), Jarovce (106x), Čunovo (103x), Západné Slovensko (103x), Spiš (100x)
hraničný kameň v Bratislavský kraj
hraničný kameň v Bratislava
hraničný kameň v Východné Slovensko

Podobné, Slovensko:

3230x pamätník, 2341x socha, 1818x hraničný kameň, 746x kaštieľ, 655x fontána, 556x vojenský bunker, 218x hrad, 212x zrúcanina, 193x architekt, 68x banícka šachta, 3x veterný mlyn
Hľadáme hranicny-kamen, OSM tagy: historic = 'boundary_stone'.
Hraničný kameň, Slovensko

Viac o nás

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku www.oma.sk pamiatka hranicny-kamen

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.