Cesta: OMA » pamiatky » hraničný kameň

Hraničný kameň, Slovensko

Hraničný kameň v Slovensko

V Slovensko sa nachádza viac ako 1000 kusy hraničný kameň.

Hraničný kameň, Slovensko:, 1 z 17

Babia Góra / Babia hora, III/51, Obelisk na styku trzech granic, atrakcia, III/55, III/54, III/50, III/56, III/49, D1, 99, IV/135, IV/148, III/82, III/110, III/108, hraničný kameň, číslo III/84, III/109, IV/147, hraničný kameň, IV/146, hraničný kameň, hraničný kameň, IV/145, III/83, IV/143, III - 96, hraničný kameň, XII.1 0/2, I.2/2ax, I.2/2x, III/118, 15, I.1/3ax, 13, 13, I.2/1x, III/138, III/105, III/119, I.1/4ax, III/112, III/113, III/137, Písaný kameň, III/66, III/26, III/89, I.1/3x, IV/130, III/31, III/60, IV/128, III/72, III/67, III/29, III/93, III/37, III/79

Hraničný kameň, Slovensko:, 2 z 17

III/88, III/13, III/68, III/37, IV/124, III/78, III/14, III/80, III/12, III/103, III/81, III/87, III/10, III/74, III/86, IV/129, IV/126, III/15, III/73, I.1/1x, IV/122, III/101, III/11, IV/144, IV/136, IV/125, IV/123, III/30, III/41, III/38, III/8, III/43, III/3, III/6, IV/49, III/95, III/4, IV/141, IV/134, III/16, III/24, IV/22, IV/50, III/7, I.1/2X, III/38, IV/21, III/42, III/39, III/39, III/43, III/65, III/40, IV/51, III/41, III/9, IV/127, III/5, 7, IV/48

Hraničný kameň, Slovensko:, 3 z 17

hraničný kameň, IV/89, 8, IV/88, III/99, číslo 18/0, III/62, číslo 19/0, IV/87, IV/85, III/63, IV/1, IV/81, IV/86, IV/80, 5, IV/82, I.1x, IV/47, IV/84, IV/46, IV/83, A.19, 5, CP 4/0, Banský kameň, 1936, SK 341/1, UA 341, SK 341, UA 341/1, hraničný kameň, hraničný kameň, hraničný kameň, hraničný kameň, hraničný kameň, hraničný kameň, hraničný kameň, hraničný kameň, hraničný kameň, hraničný kameň, hraničný kameň, hraničný kameň, hraničný kameň, hraničný kameň, hraničný kameň, hraničný kameň, hraničný kameň, hraničný kameň, hraničný kameň, hraničný kameň, Banský kameň, hraničný kameň, Banský kameň, Banský kameň, I.5/1x, 1.4/6a, Triplex, hraničný kameň, hraničný kameň

Hraničný kameň, Slovensko:, 4 z 17

hraničný kameň, I.4/7, hraničný kameň, P3, I.5, hraničný kameň, hraničný kameň, 1928, Základný kameň 2012, IV/11, IV/2, IV/8, IV/9, 82-4, hraničný kameň, 42, 6, 14, 44, 19, 45, 20, 45, 2, hraničný kameň, 1908, hraničný kameň, III/133, III/134, hraničný kameň, IV/138, 2.1 km, hraničný kameň, Vrchol Choča, hraničný kameň, 69/1, 69/1, 70/1, 70/1, 74, 74, 72, 70, 72, III/115, III/116, I.1/4bx, III/111, I.1/2x, III/117, III/104, III/114, III/67, III/60, IV/131, III/25, IV/140, III/27, I.1/4x, III/66

Hraničný kameň, Slovensko:, 5 z 17

kameň, III/100, hraničný kameň, III/28, hraničný kameň, III/102, III/23, III/22, III/42, IV/142, III/64, III/40, IV/137, 7, číslo 18/0, III/64, číslo 19/0, III/63, III/61, 8, III/61, 6, 6, číslo 19, IV/139, 72/1, 1802, hraničný kameň, hraničný kameň, Hranica Turíka a Liskovej, hraničný kameň, hraničný kameň, hraničný kameň, hraničný kameň, hraničný kameň, III/94, 5/7 1/4, C/1 1, 42/1, 18/1, hraničný kameň, 15/1, IV/7, 17, 41/, 48, 17, 27, 240/5, 5, III/142, III/143, III/141, hraničný kameň, III/135, III/132, hraničný kameň, hraničný kameň, hraničný kameň, IV/12

Hraničný kameň, Slovensko:, 6 z 17

hraničný kameň, hraničný kameň, 38, 82, 77, 76, 83, 83, 76, 78, 79, 73, 73, hraničný kameň, hraničný kameň, hraničný kameň, hraničný kameň, hraničný kameň, hraničný kameň, SK 323, XVII.21, III/36, číslo III/186, číslo 146/3, I.2/3ax, I.2/2bx, I.2/2cx, I.2/4ax, III/122, I.4/5a, III/120, I.2/3x, I.2/5ax, III/121, III/129, IV/108, III/136, III/130, I.3/1ax, III/36, IV/101, I.4/1c, I.3/Cx, IV/103, IV/121, I.2/5x, IV/105, I.3/2x, I.3/1x, I./3A, IV/104, III/34, III/123, I.3/2ax, III/124, I.8/3, IV/107, III/32, IV/114, IV/106

Hraničný kameň, Slovensko:, 7 z 17

I.4/5b, III/131, IV/120, I.4/1d, I.7/1, I.4/6x, I.4/4a, IV/102, I.3/1bx, IV/100, III/33, I.6/5, I.8/5, I.7/3, IV/99, IV/71, hraničný kameň, I.4/4, I.4/2a, IV/61, III/1, III/19, IV/62, I.6/7, IV/57, I.4/5, III/18, III/17, IV/13, IV/52, IV/32, IV/59, IV/90, I.4/1b, I.3/B, IV/110, I.7/4, I.7/2, IV/93, III/2, IV/33, IV/111, I.4/3b, IV/109, I.6/6, IV/91, I.3/A, hraničný kameň, IV/58, IV/95, I./4b, IV/60, I.4/3a, I.7/5, I.4/1a, IV/94, I.6/8, I.8/4, I.4/2a, IV/92

Hraničný kameň, Slovensko:, 8 z 17

I.5/3, I.4/3, IV/54, I.5/4, I.8/1, IV/41, 66/3, I.7/7, IV/53, 66/3, IV/69, I.6/2, I.8/2, IV/63, I.4/1, I.6/1, I.3x, 65/1, IV/65, I.5/2, IV/66, IV/34, 66/4, 67/1, IV/55, 65/1, IV/64, 59/4, IV/70, IV/35, IV/14, IV/56, 66/4, 50/1, 67/1, IV/15, I.7/6, 69, 69, 3/2, 11, 85, 61/1, I.6/3, 10, I.6/4, 10, Štátna triangulácia, Historický hraničný kameň 1920, I.7, 68, I.6, 7/0, 66, II, urbár, 4, 67, 67, I8

Hraničný kameň, Slovensko:, 9 z 17

11/0, 8/0, CP 0, 254/6, hraničný kameň, hraničný kameň, hraničný kameň, hraničný kameň, hraničný kameň, vrchol, I.8, Banský kameň, Banský kameň, hraničný kameň, Banský kameň r. 1753, VIII.3, SK 328, vrchol, SK 329, I.3/3x, Banský kameň, I.3/3x, Banský kameň, I.4/2b, hraničný kameň, hraničný kameň, hraničný kameň, 82-5, SK 330, ubrár, CN:1753 / DL:1933, Banský kameň CN:9, Banský kameň CN:10, hraničný kameň, 83-3, 83-3, 83-4, hraničný kameň, hraničný kameň, 82-6, Geodetický bod, hraničný kameň, SK / PL, hraničný kameň, hraničný kameň, SK 340, hraničný kameň, SK 339, SK 344, Sokol, hraničný kameň, II/186, SK 343, 82-3, 187/6, 187/8, 187/9, 187/9, 83-2, SK 345

Hraničný kameň, Slovensko:, 10 z 17

hraničný kameň, SK 1, SK 367, SK 364, SK 372, SK 368, SK 371, SK 7, SK 366, SK 369, SK 5, SK 363, SK 6, XVII 29, SK 373, SK 370, UA 6, XVII 30, UA 1, SK 7, 82-7, UA 5, SK 4, SK 13, hraničný kameň, UA 12, SK 12, hraničný kameň, UA 13, hraničný kameň, SK 17, SK 374, SK 15, SK 2, hraničný kameň, UA 16, hraničný kameň, SK 16, hraničný kameň, hraničný kameň, D/S, hraničný kameň, hraničný kameň, hraničný kameň, hraničný kameň, 1930, UA 9, SK 9, UA 15, hraničný kameň, SK 365, D/S, UA 14, UA 8, SK 8, hraničný kameň, hraničný kameň, hraničný kameň, hraničný kameň, hraničný kameň

Hraničný kameň, Slovensko:, 11 z 17

hraničný kameň, hraničný kameň, SK 14, SK 325, hraničný kameň, hraničný kameň, hraničný kameň, hraničný kameň, Diaľnica D1, JM, SK 11, hraničný kameň, hraničný kameň, hraničný kameň, hraničný kameň, hraničný kameň, Sidorovo, hraničný kameň, hraničný kameň, hraničný kameň, hraničný kameň, SK 324, D/S, hraničný kameň, hraničný kameň, hraničný kameň, hraničný kameň, hraničný kameň, hraničný kameň, D1, hraničný kameň, hraničný kameň, D1, hraničný kameň, D1, VIII., hraničný kameň, hraničný kameň, D, hraničný kameň, 1.2 km, hraničný kameň, hraničný kameň, hraničný kameň, hraničný kameň, hraničný kameň, SK 10, hraničný kameň, hraničný kameň, JC, hraničný kameň, hraničný kameň, hraničný kameň, hraničný kameň, hraničný kameň, hraničný kameň, hraničný kameň, hraničný kameň, hraničný kameň, hraničný kameň

Hraničný kameň, Slovensko:, 12 z 17

hraničný kameň, hraničný kameň, JM, hraničný kameň, hraničný kameň, hraničný kameň, hraničný kameň, hraničný kameň, hraničný kameň, hraničný kameň, hraničný kameň, hraničný kameň, hraničný kameň, hraničný kameň, SK 322, hraničný kameň, 139, hraničný kameň, hraničný kameň, hraničný kameň, JM, hraničný kameň, hraničný kameň, hraničný kameň, hraničný kameň, hraničný kameň, hraničný kameň, Tiché, hraničný kameň, hraničný kameň, hraničný kameň, hraničný kameň, hraničný kameň, hraničný kameň, hraničný kameň, D/S, hraničný kameň, hraničný kameň, SK 327, hraničný kameň, Diaľnica D1, 2.6 km, 33 km, hraničný kameň, hraničný kameň, vrchol, hraničný kameň, Geodetický bod, hraničný kameň, Diaľnica D1, hraničný kameň, hraničný kameň, hraničný kameň, SK 319, vrchol, hraničný kameň, hraničný kameň, hraničný kameň, Diaľnica D1, Likavka/Martinček

Hraničný kameň, Slovensko:, 13 z 17

hraničný kameň, Hídvégardó oh., BCN, SK 320, SK 326, hraničný kameň, 2.7 km, hraničný kameň, hraničný kameň, 66/2, hraničný kameň, hraničný kameň, hraničný kameň, SK 321, hraničný kameň, hraničný kameň, hraničný kameň, hraničný kameň, hraničný kameň, hraničný kameň, hraničný kameň, hraničný kameň, SK 321A, hraničný kameň, hraničný kameň, xii.6, Ostré, hraničný kameň, hraničný kameň, hraničný kameň, hraničný kameň, Diaľnica D1, SK 321, hraničný kameň, hraničný kameň, xii.10, XII.5, hraničný kameň, hraničný kameň, hraničný kameň, vrchol, kameň -Štátna nivelácia, hraničný kameň, hraničný kameň, hraničný kameň, hraničný kameň, hraničný kameň, hraničný kameň, hraničný kameň, 22 6, Trojbod - Martinček/Lisková/Likavka, hraničný kameň, hraničný kameň, hraničný kameň, kameň, 22 8, hraničný kameň, hraničný kameň, XII.4, hraničný kameň

Hraničný kameň, Slovensko:, 14 z 17

hraničný kameň, hraničný kameň, hraničný kameň, Likavka/Martinček, hraničný kameň, 83.20, hraničný kameň, 22 5, SK 349, 22 1, K.F. 1901, hraničný kameň, xii.9, hraničný kameň, 22 4, hraničný kameň, hraničný kameň, SK 361, SK 317, 21 6, kameň, SK 356, hraničný kameň, 21 6a, UA 360, hraničný kameň, hraničný kameň, Bánréve oh., SK 357, zameriavací kameň, SK 360, hraničný kameň, 22 2, hraničný kameň, hraničný kameň, 21 5, kóta, K3, K2, hraničný kameň, hraničný kameň, 21 7, hraničný kameň, hraničný kameň, XVII.22, SK 358, UA 361, hraničný kameň, SK 316/1, K1, SK 362, hraničný kameň, hraničný kameň, SK 94, SK 92, SK 101, hraničný kameň, hraničný kameň, SK 93, SK 331

Hraničný kameň, Slovensko:, 15 z 17

SK 104, SK 113, SK105, hraničný kameň, SK 114, SK 107, SK 330/1, SK 102, zameriavací kameň, SK 108, SK 103, SK 99, SK 359, SK 338, SK 96, SK 106, SK 95, SK 97, UA 138, hraničný kameň, SK 98, SK 136, SK 140, UA 109, UA 136, SK 109, SK 137, SK 138, III/35, IV/74, V/II IV/2, I.2/3bx, I.2/3cx, V 4 4 3, 1.2/4x, IV/115, IV/119, IV/118, III/35, IV/116, IV/117, 85/1, III/20, IV/75, 86/2, IV/25, IV/31, IV/30, IV/67, IV/77, III/21, IV/112, IV/79, 86/2, 86/1, IV/73, 86/1, IV/98, IV/78, IV/24

Hraničný kameň, Slovensko:, 16 z 17

IV/72, IV/28, IV/26, IV/113, IV/76, 84/1, IV/29, IV/27, 84/1, IV/2, IV/97, 232, IV/6, I/232, IV/68, IV/44, IV/4, 225/5, IV/42, IV/96, IV/43, I/225, IV/45, IV/3, 233, IV/23, IV/5, 59/5, 85, 3/1, 62/2, 66/1, 64/1, 11, 84, 80, 12, 61/1, SR / PL, SR / PL, 86, číslo 58, IV, 9, 4, 65, 63, IV/20, 62/2, 60, 63, 64, 64, SK / PL, SK / PL, SK / PL, SK / PL, SK 346, 82-1, 187/2

Hraničný kameň, Slovensko:, 17 z 17

SK 348, 82-2, 187/3, 187/7, 187/4, 187/4, SK 347, I/165, SK 375, SK 3, hraničný kameň, hraničný kameň, hraničný kameň, 66/2, 3, hraničný kameň, 3, 66/1, hraničný kameň, UA 357, SK 116, SK 100, SK 115, UA 115, SK 110, UA 110, SK111, SK 112, UA 102, UA 99, UA 93, UA 114, UA 113, UA 105, UA 96, UA 322, UA 317, UA 323, UA 325, 187/III

hraničný kameň inde

Bratislava (649x), Bratislavský kraj (636x), okres Bratislava V (395x), Východné Slovensko (232x), Zemplín (182x), Petržalka (165x), okres Bratislava IV (161x), Stredné Slovensko (160x), Nové Mesto (145x), Žilinský kraj (145x), Vinohrady (143x), okres Bratislava III (142x), Košický kraj (129x), Kittsee (111x), Prešovský kraj (103x), Čunovo (103x), Jarovce (99x), okres Snina (94x), Liptov (93x), Devín (90x), Rajka (86x), Mosonmagyaróvári járás (81x), Rača (81x), okres Ružomberok (75x), Dúbravka (69x), Rusovce (68x), Jihovýchod (55x), Záhorská Bystrica (53x), Jihomoravský kraj (50x), Moravsko-sliezsko (49x)
hraničný kameň v Bratislava
hraničný kameň v Bratislavský kraj
hraničný kameň v okres Bratislava V

Podobné, Slovensko:

12628x pamiatka, 4322x pamätník, 2488x vojenský bunker, 2087x socha, 1170x hraničný kameň, 936x fontána, 750x hrad, 480x zrúcanina, 242x architekt, 67x banícka šachta, 43x veterný mlyn, 43x kaštieľ
Hľadáme hranicny-kamen, OSM tagy: historic = 'boundary_stone'.
ilustračný obrázok k Hraničný kameň, Slovensko

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://www.oma.sk/pamiatka/hranicny-kamen

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.