Cesta: OMA » pamiatky » hraničný kameň

Hraničný kameň, Slovensko

Hraničný kameň v Slovensko

V Slovensko sa nachádza 630 kusov hraničný kameň.

Hraničný kameň, Slovensko:, 1 z 11

TK35, číslo III/82, číslo III/90, číslo III/84, číslo III/83, číslo III/138, číslo III/137, číslo III/13, číslo III/89, číslo III/80, číslo III/11, číslo III/74, číslo III/78, číslo III/73, číslo III/66, číslo III/79, číslo III/72, číslo III/87, číslo III/10, číslo III/86, číslo III/88, číslo III/15, číslo III/101, číslo III -93, číslo III/8, číslo III/9, IV/135, číslo III/3, číslo III/40, číslo III/6, číslo III/91, číslo III/7, IV/134, číslo III/4, číslo III/16, číslo III/95, číslo III/5, číslo III/63, IV/148, III/110, TK32, TK34, IV/147, IV/146, IV/143, TK56, III/109, IV/145, IV/142, III - 96, 15, Písaný kameň, 1936, Banský kameň, I.2/2ax, UA 341/1, SK 341/1, I.2/1x, SK 341, UA 341

Hraničný kameň, Slovensko:, 2 z 11

I.2/2x, IV/144, IV/51, IV/136, IV/50, hraničný kameň, III/119, I.1/1X, hraničný kameň, III/29, hraničný kameň, IV/22, IV/49, I.1/3x, I.1/3ax, I.1/4ax, hraničný kameň, Banský kameň, Banský kameň, I. Triplex, Banský kameň, I.1x, IV/46, P3, IV/47, Základný kameň 2012, 82-4, hraničný kameň, hraničný kameň, hraničný kameň, číslo III/115, číslo III/104, číslo III/22, číslo III/92, IV/140, IV/141, IV/139, IV/138, hraničný kameň, 1802, I.1/2x, I.1/4bx, číslo III/54, číslo III/56, číslo III/55, číslo III/50, číslo III/51, 240/5, číslo III/94, Trojhraničný stĺp, SK-AT III 142, SK-AT III 143, XVII.21, SK 323, KV 1938, hraničný kameň, číslo 146/3, hraničný kameň, číslo III/186, číslo III/121

Hraničný kameň, Slovensko:, 3 z 11

číslo III/112, číslo III/118, číslo III/129, číslo III/113, číslo III/105, číslo III/120, číslo III/121, 22 1, 22 8, 22 6, 22 5, číslo III/130, číslo III/34, číslo III/103, číslo III/136, číslo III/134, číslo III/124, číslo III/131, číslo III/123, číslo III/133, 22 4, XVII 29, 21 4, 21 3a, 21 6a, 22 2, 21 02, 21 6, číslo III/1, hraničný kameň, hraničný kameň, 21 7, číslo III/19, hraničný kameň, číslo III/2, XVII.22, 21 5, 21 2b, XVII.23, XVII 30, číslo III/18, číslo III/17, tiangulácia, Historický hraničný kameň 1920, hraničný kameň, III/108, urbár, vrchol, hraničný kameň, VIII.3, hraničný kameň, 254/6, VIII., hraničný kameň, hraničný kameň, Banský kameň r. 1753, hraničný kameň, hraničný kameň, Banský kameň, Banský kameň

Hraničný kameň, Slovensko:, 4 z 11

Hídvégardó oh., SK 328, SK 329, Banský kameň, vrchol, SK 330, ubrár, hraničný kameň, 83-4, 83-3, 83-3, 82-5, hraničný kameň, hraničný kameň, 82-6, SK / PL, hraničný kameň, hraničný kameň, SK 339, hraničný kameň, SK 343, SK 340, SK 344, II/186, Sokol, xii.10, XII.5, Határoszlop, 187/9, 187/9, xii.6, XII.4, 187/6, 82-3, 83-2, SK 345, hraničný kameň, 187/8, SK 371, 82-7, SK 370, SK 364, SK 372, xii.9, SK 368, SK 366, SK 363, SK 373, SK 367, Bánréve oh., SK 374, SK 365, hraničný kameň, 139, I.2/3x, I.8/3, I.2/2cx, I.2/2bx, hraničný kameň, I.2/3ax

Hraničný kameň, Slovensko:, 5 z 11

SK 325, SK 324, SK 322, I.7/1, Sidorovo, I.4/5a, hraničný kameň, I.6/8, hraničný kameň, I.7/5, I.4/1c, SK 319, I./3A, IV/11, I.7, hraničný kameň, I.4/4, I.3/2x, I.2/4ax, I.4/6x, Geodetický bod, hraničný kameň, I.2/5ax, I.6/6, hraničný kameň, I.6/5, I.3/B, I.6/7, SK 326, I.4/5b, hraničný kameň, hraničný kameň, I.7/2, I.3x, IV/32, I.4/1d, I.3/A, IV/98, IV/13, SK 327, vrchol, II, I.8/5, I.2/5x, I.7/3, I.8/6, IV/33, vrchol, SK 320, I.3/Cx, hraničný kameň, I.4/5, I.4/4a, I.3/1x, I.8/4, I.7/4, Ostré, hraničný kameň, hraničný kameň, I.5

Hraničný kameň, Slovensko:, 6 z 11

SK 321A, I.5/3, hraničný kameň, I.7/7, hraničný kameň, I.6/1, I.6/2, hraničný kameň, I.3/2ax, hraničný kameň, I.5/1x, hraničný kameň, I.4/1, I.3/1ax, hraničný kameň, IV/15, hraničný kameň, IV/14, IV/35, I./4b, hraničný kameň, I.4/7, I.4/3a, hraničný kameň, I.7/6, hraničný kameň, IV/34, I.4/2a, hraničný kameň, I.5/2, I.4/3, I.5/4, I.8/2, SK 321, hraničný kameň, hraničný kameň, I.4/1b, Ostré, I.3/1bx, I.6, I.4/3b, I.4/2a, I.8/1, 1.4/6a, kameň -Štátna nivelácia, hraničný kameň, hraničný kameň, hraničný kameň, kameň, I.8, I.6/4, hraničný kameň, III/99, I.6/3, hraničný kameň, hraničný kameň, hraničný kameň, hraničný kameň, hraničný kameň, hraničný kameň

Hraničný kameň, Slovensko:, 7 z 11

SK 358, hraničný kameň, hraničný kameň, hraničný kameň, K3, K1, SK 317, hraničný kameň, hraničný kameň, hraničný kameň, K2, SK 356, SK 357, SK 360, UA 361, hraničný kameň, hraničný kameň, SK 362, SK 316/1, kóta, SK 361, UA 360, hraničný kameň, hraničný kameň, hraničný kameň, SK 338, hraničný kameň, SK 330/1, hraničný kameň, SK 359, hraničný kameň, hraničný kameň, číslo III/116, číslo 258, číslo 259, číslo III/114, číslo III/117, číslo 262, TK, číslo III/132, číslo III/49, číslo III/135, Bér kőtár oszlop, číslo III/20, 225/5, I/232, I/225, TK49, TK98, TK18, TK148, TK24, TK31, SR / PL, TK20, 27/5, SR / PL, TK21, TK48, Čtyřmezí

Hraničný kameň, Slovensko:, 8 z 11

TK57, TK51, TK25, TK58, 27/4, hraničný kameň, 1/27, Hraniční kám Návsí Hrádek Nýdkov, 152, TK23, 150, hraničný kameň, hraničný kameň, hraničný kameň, hraničný kameň, hraničný kameň, hraničný kameň, hraničný kameň, hraničný kameň, hraničný kameň, hraničný kameň, hraničný kameň, hraničný kameň, hraničný kameň, hraničný kameň, hraničný kameň, hraničný kameň, hraničný kameň, hraničný kameň, hraničný kameň, hraničný kameň, hraničný kameň, SK / PL, SK / PL, SK / PL, hraničný kameň, SK / PL, SK 347, hraničný kameň, TK, 187/3, hraničný kameň, 187/4, 82-2, 187/4, hraničný kameň, 187/7, SK 346, 82-1, hraničný kameň, TK, hraničný kameň, I/165, SK 375, hraničný kameň, 1.2/4x, I.2/3cx, 9, 12, 11

Hraničný kameň, Slovensko:, 9 z 11

IV/28, IV/31, IV/29, IV/26, IV/25, IV/24, 3, 3/1, IV/30, IV/27, IV/23, hraničný kameň, X/22-08-C, hraničný kameň, hraničný kameň, Grenzstein 11, hraničný kameň, hraničný kameň, UA 357, 1206, hraničný kameň, číslo III/111, číslo III/100, číslo III/102, číslo III/81, číslo III/23, VII., Határoszlop 15/3, Határoszlop 18/1, hraničný kameň, hraničný kameň, UA 325, UA 324, hraničný kameň, SK / PL, UA 322, Határoszlop 19, hraničný kameň, Határoszlopok, Határoszlop 13., Határoszlop 3, XV.3, TK, TK, hraničný kameň, Határoszlop 4/1, UA 316/1, Határoszlop 69, Határoszlop 54, Határoszlop 8/3, hraničný kameň, 23 1, hraničný kameň, hraničný kameň, hraničný kameň, Határoszlop 2/1, Határoszlop 7, Határoszlop 20, UA 323, hraničný kameň

Hraničný kameň, Slovensko:, 10 z 11

Határoszlop 8, UA 317, Határoszlop 59., hraničný kameň, 187/III, hraničný kameň, hraničný kameň, hraničný kameň, 187/2, Határoszlop 40., hraničný kameň, UA 330/1, UA 349, UA 358, 7-es határkaró, erdészeti határkaró (13A), UA 356, hraničný kameň, SK 321, karó, UA 344, UA 367, UA 329, hraničný kameň, SK 331, Banský kameň, hraničný kameň, UA 375, SK 369, Határoszlop 4/1, Határoszlop, Határoszlop 2/2, hraničný kameň, hraničný kameň, I.2/3bx, 51-es határkaró, UA 339, 12. határjelző oszlop, 10, UA 343, UA 321/1, Határoszlop 14, hraničný kameň, Határoszlop 2/1, hraničný kameň, UA 326, UA 368, Grenzstein St. Anna, UA 340, UA 338, hraničný kameň, 10-es határkaró, UA 331, UA 328, betonoszlop (kb. 1 m magas), Határoszlop 16/4, UA 327, Határoszlop 24, UA 362, UA 368

Hraničný kameň, Slovensko:, 11 z 11

SK 349, hraničný kameň, I.1/2X, UA 346, I.3/3x, 25-ös határkaró, IV/21, Pomáz és Szentendre határa, 3, karó, UA 345, IV/12, I.4/1a, hraničný kameň, I.4/2b, SK 348, UA 347, Határoszlop 8, I.1/4x, 30-as határkaró, UA 348, UA 321, I.3/3x, UA 330, UA 359, 33-as határkaró, IV/20, IV/48, 32-es határkaró, 34-es határkaró

hraničný kameň inde

Bratislava (252x), Bratislavský kraj (247x), okres Bratislava V (215x), Východné Slovensko (139x), Košický kraj (129x), Čunovo (100x), Stredné Slovensko (99x), Žilinský kraj (93x), Petržalka (77x), Malé Karpaty (60x), Jarovce (51x), Liptov (44x), okres Košice - okolie (36x), okres Michalovce (34x), Nové Mesto (31x), okres Trebišov (31x), Vinohrady (31x), okres Bratislava III (31x), okres Ružomberok (30x), Západné Slovensko (25x), Orava (23x), okres Sobrance (23x), Veľké Slemence (20x), Trenčiansky kraj (20x), Rača (20x), Kopčany, Bratislava (20x), Hosťovce, okres KS (20x), Skároš (19x), Lekárovce (19x), Veľká Fatra (18x)
hraničný kameň v Bratislava
hraničný kameň v Bratislavský kraj
hraničný kameň v okres Bratislava V

Podobné, Slovensko:

4938x pamiatka, 2073x pamätník, 766x socha, 510x hraničný kameň, 486x fontána, 470x vojenský bunker, 313x hrad, 159x zrúcanina, 72x architekt, 50x kaštieľ, 35x banícka šachta, 3x zámok, 1x veterný mlyn
Hľadáme hranicny-kamen, OSM tagy: historic = 'boundary_stone'.
ilustračný obrázok k Hraničný kameň, Slovensko

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://www.oma.sk/pamiatka/hranicny-kamen

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.