Cesta: OMA » prevádzkovateľ » DPB

DPB, Slovensko

DPB v Slovensko

V Slovensko sa nachádza 610 kusov DPB.

DPB, Slovensko:, 1 z 11

Hlavná stanica, Hlavná stanica, predaj lístkov, Nad lúčkami, Nad lúčkami, Technopol, Husova, Husova, OD Saratov, Račianske mýto, Panorama City, číslo 490, číslo 556, Nám. Ľ. Štúra, číslo 436, Kráľovské údolie, číslo 459, Námestie SNP, Námestie SNP, automat na lístky, Púchovská, automat na lístky, Lafranconi, Chatam Sófer, Chatam Sófer, Lafranconi, Námestie Franza Liszta, Námestie Franza Liszta, Nám. Ľ. Štúra, Horné Krčace, Švantnerova, automat na lístky, STU, automat na lístky, Alexyho, Trávna, DREVONA, Americké nám., Švantnerova, Mladá garda, Nám. hraničiarov, ŽST Vinohrady, ŽST Vinohrady, Nám. hraničiarov, Most SNP, Cintorín Vrakuňa, Púchovská, automat na lístky, Račianske mýto, Púchovská, Kráľovské údolie, Alexyho, STU, Pekná cesta, Švantnerova, Švantnerova, Most SNP, Herlianska, Poštová, Martinus, autobusová zastávka, ŽST Lamač

DPB, Slovensko:, 2 z 11

ŽST Lamač, Herlianska, Úrad vlády SR, Úrad vlády SR, Poštová, Martinus, Opletalova, VW5, Pri kaplnke, Jána Jonáša, VW1, Záhumenice, DREVONA, Nám. Biely kríž, Nám. Biely kríž, Opletalova, VW5, Šafárikovo nám., ŽST Devínska Nová Ves, ŽST Devínska Nová Ves, automat na lístky, Kamenné nám., číslo 477, Záhumenice, DREVONA, Kamenné nám., číslo 564, Hroboňova, Údernícka, kúpalisko, Zlaté piesky, Jurigovo námestie, MiÚ Karlova Ves, Jurigovo námestie, automat na lístky, Komisárky, Krížna, automat na lístky, Americké nám., Krížna, Komisárky, Hroboňova, Nemocnica Ružinov, Nemocnica Ružinov, Cintorín Rača, automat na lístky, Sihoť, BVS, automat na lístky, Sihoť, BVS, Americké nám., Jurajov dvor, SND, Cintorín Rača, ŽST Lamač, číslo 635, automat na lístky, Vysoká, Tchibo Outlet, Most SNP, Vysoká, Tchibo Outlet, DPB, Volkswagen, VW2, číslo 415, Sokolská, číslo 628, číslo 414, číslo 627, automat na lístky

DPB, Slovensko:, 3 z 11

číslo 711, číslo 444, Šafárikovo nám., Šafárikovo nám., Sokolská, Most SNP, číslo 617, číslo 497, číslo 427, Kapucínska, Nám. Ľ. Štúra, automat na lístky, číslo 566, automat na lístky, číslo 522, číslo 508, automat na lístky, Závodná, číslo 777, automat na lístky, automat na lístky, Závodná, automat na lístky, Jurajov dvor, automat na lístky, automat na lístky, číslo 540, číslo 611, číslo 781, automat na lístky, Paulinské, automat na lístky, Nám. Ľ. Štúra, Blumentál, automat na lístky, číslo 501, Jungmannova, DPB, Blumentál, Paulinské, číslo 521, číslo 639, Karpatská, číslo 524, Slovanet, automat na lístky, Vozovňa Krasňany, automat na lístky, ŽST Nové Mesto, Vozovňa Jurajov dvor, číslo 431, Námestie slobody, Botanická záhrada, Molecova, Jungmannova, číslo 417, automat na lístky, automat na lístky, Námestie slobody, Mladá garda

DPB, Slovensko:, 4 z 11

Botanická záhrada, Slovanet, Hodžovo námestie, číslo 686, Vozovňa Jurajov dvor, automat na lístky, číslo 425, Mladá garda, ŽST Nové Mesto, Borská, číslo 755, Jána Jonáša, Karpatská, číslo 669, Na hriadkach, číslo 789, automat na lístky, číslo 641, Alexyho, automat na lístky, Na hriadkach, Zátišie, Riazanská, číslo 724, Koliba, Molecova, číslo 547, automat na lístky, automat na lístky, číslo 520, Zátišie, Koliba, číslo 769, Mariánska, Bárdošova, automat na lístky, Drobného, Kapucínska, automat na lístky, Kremnická, Polus City Center, Ursínyho, Astronomická, automat na lístky, Štepná, Polus City Center, Odbojárov, Bystrická, Bystrická, Astronomická, Panské, Pionierska, Panské, Most SNP, Ursínyho, Most SNP, ŽST Devínska Nová Ves, Bratislava Most SNP, Chlumeckého, Segnerova

DPB, Slovensko:, 5 z 11

Karlova Ves, Nová doba, Nová doba, číslo 603, číslo 766, Karlova Ves, Segnerova, automat na lístky, Tomášikova, Komárovská, Vazovova, Drobného, Tomášikova, Pekná cesta, číslo 560, Saleziáni, Vazovova, Americké nám., Horský park, Saleziáni, Záporožská, Novoveská, číslo 700, OD Saratov, číslo 666, Chlumeckého, Uhrovecká, automat na lístky, automat na lístky, Novoveská, Račianske mýto, Kamzík, Uhrovecká, automat na lístky, číslo 487, Malé Krasňany, Komárovská, automat na lístky, automat na lístky, automat na lístky, Odborárska, Dolné Krčace, Šafárikovo nám., Černockého, Zamajerské, automat na lístky, Dolné Krčace, Malé Krasňany, PPA Controll, Vozovňa Krasňany, Pekná cesta, Horné Krčace, automat na lístky, DPB, ŽST Devínska Nová Ves, Pri kríži, automat na lístky, Pri kríži, Kremnická, číslo 448

DPB, Slovensko:, 6 z 11

Búdková, Televízia, číslo 679, PPA Controll, číslo 407, Jungmannova, Damborského, automat na lístky, automat na lístky, Zlaté schody, Borská, Zamajerské, automat na lístky, Súmračná, Černockého, číslo 754, automat na lístky, automat na lístky, Nad lúčkami, Odborárska, Jungmannova, Riazanská, číslo 491, Zlaté schody, automat na lístky, Odborárska, automat na lístky, číslo 476, DPB, MiÚ Karlova Ves, Pionierska, číslo 546, číslo 404, Vlčie hrdlo, automat na lístky, číslo 484, Mlynská, automat na lístky, číslo 408, MiÚ Karlova Ves, Cesta na Kamzík, automat na lístky, automat na lístky, automat na lístky, Matúškova, automat na lístky, Blumentál, automat na lístky, Hečkova, Slovanet, automat na lístky, automat na lístky, Blumentál, Hečkova, automat na lístky, automat na lístky, automat na lístky, automat na lístky, automat na lístky, číslo 706

DPB, Slovensko:, 7 z 11

automat na lístky, Súmračná, automat na lístky, Cesta na Kamzík, automat na lístky, Tranovského, ŽST Nové Mesto, Búdková, Račianske mýto, ŽST Nové Mesto, Slovanet, Tranovského II, číslo 608, Hybešova, automat na lístky, Nad lúčkami, automat na lístky, Trnavské mýto, automat na lístky, automat na lístky, Tupého, Pri kaplnke, automat na lístky, automat na lístky, automat na lístky, automat na lístky, automat na lístky, automat na lístky, automat na lístky, automat na lístky, automat na lístky, Mlynská, Agátová, Agátová, Kuklovská, automat na lístky, automat na lístky, automat na lístky, Trnavské mýto, automat na lístky, Mliekárenská, automat na lístky, ŽST Petržalka, Mlynské nivy, automat na lístky, Alexyho, automat na lístky, Trnavské mýto, Zámocká, automat na lístky, Hálkova, Kopčianska, Kopčianska, Trnavská, Červený kríž, Dubová, Kopčany, Pri kríži, automat na lístky, Pekníkova

DPB, Slovensko:, 8 z 11

Štepná, Drobného, Hybešova, Štepná, automat na lístky, Červený kríž, automat na lístky, Schengenská, automat na lístky, Budatínska, automat na lístky, Drobného, Schengenská, Farského, Dubová, automat na lístky, Štepná, Odbojárov, automat na lístky, automat na lístky, automat na lístky, Pri kríži, automat na lístky, automat na lístky, Hálkova, automat na lístky, automat na lístky, automat na lístky, automat na lístky, automat na lístky, automat na lístky, automat na lístky, Pekníkova, MiÚ Karlova Ves, Tupého, Arménska, Strmé vŕšky, OD Saratov, Molecova, OD Saratov, automat na lístky, DPB, Partizánska, automat na lístky, Partizánska, Hrad, Marianka, námestie, Segnerova, automat na lístky, Homolova, Budatínska, automat na lístky, automat na lístky, automat na lístky, Televízia, automat na lístky, Tomášikova, Hrad, automat na lístky, Homolova

DPB, Slovensko:, 9 z 11

automat na lístky, Pri kríži, automat na lístky, automat na lístky, automat na lístky, Jaskový rad, automat na lístky, Kozia, automat na lístky, automat na lístky, automat na lístky, Pri kríži, Mliekárenská, Horský park, Búdková, Segnerova, automat na lístky, Cabanova, Klenová, Cabanova II, Sad J. Kráľa, Divadlo Aréna, automat na lístky, Mlynské nivy, Technopol, Sad J. Kráľa, Divadlo Aréna, Cabanova, Žatevná, Zámocká, Pekná cesta, Technické sklo, Jeséniova, Vozovňa Hroboňova, automat na lístky, Pri kríži, Automat MHD, Mlynarovičova, Veľkolúcky potok, Damborského, automat na lístky, Damborského, Damborského, Arménska, automat na lístky, Chorvátsky Grob, námestie, automat na lístky, Vozovňa Jurajov dvor, Lokomotívne depo II, automat na lístky, Vozovňa Jurajov dvor, automat na lístky, Čremchová, Jurajov dvor, Lokomotívne depo II, Čremchová, automat na lístky, Jeséniova, Žatevná, Záporožská, automat na lístky, Gagarinova

DPB, Slovensko:, 10 z 11

automat na lístky, Sad J. Kráľa, Divadlo Aréna, Sad J. Kráľa, Divadlo Aréna, Vlčie hrdlo, Vlčie hrdlo, automat na lístky, Vlčie hrdlo, Húščavova, Húščavova, Einsteinova, automat na lístky, Pri Vápenickom potoku, Pri Vápenickom potoku, číslo 537, číslo 723, Tesco Lamač, číslo 554, číslo 553, Farského, Farského, automat na lístky, číslo 403, automat na lístky, DPB, DPB, automat na lístky, automat na lístky, automat na lístky, Jurigrad, Marianka, Nad Bednárovým, Marianka, Cesta do Stupavy, Jurigrad, Marianka, Nad Bednárovým, číslo 483, Marianka, Cesta do Stupavy, automat na lístky, automat na lístky, automat na lístky, Patrónka, Kaufland, Jána Jonáša, Refinery Gallery, Refinery Gallery, Mláka, automat na lístky, Vápenka, Vápenka, Kamenáče, Kamenáče, Vozovňa Hroboňova, Shopping Palace, Shopping Palace, Zlaté piesky, Zlaté piesky, Tesco Lamač, Magnetová, Magnetová, ŽST Vinohrady, Bory, rázcestie, Bory, rázcestie, automat na lístky

DPB, Slovensko:, 11 z 11

automat na lístky, automat na lístky, Bory Mall, Bory Mall, Veľkolúcky potok, ČOV Dev. Nová Ves, Krpáš, Krpáš, ČOV Dev. Nová Ves, parkovisko

DPB inde

Bratislavský kraj (610x), Bratislava (608x), Malé Karpaty (427x), okres Bratislava III (217x), okres Bratislava II (210x), Staré Mesto (200x), okres Bratislava I (200x), okres Bratislava IV (178x), Nové Mesto (176x), Ružinov (160x), okres Bratislava V (138x), Petržalka (109x), Vinohrady (71x), Dúbravka (65x), Oblasť Obchodná (57x), Karlova Ves (54x), Devínska Nová Ves (47x), Háje (42x), Rača (37x), Oblasť Žilinská (35x), Oblasť Dunajská (30x), Oblasť Partizánska (28x), Nivy (26x), Trnávka, BA (22x), Záhorská Bystrica (22x), Dvory (21x), Historické jadro (21x), Centrálna Rača (21x), Oblasť Patrónka (19x), Lúky, Bratislava (18x)
DPB v Bratislavský kraj
DPB v Bratislava
DPB v Malé Karpaty

Podobné, Slovensko:

12953x prevadzkuje, 4802x KST, 1143x COOP Jednota, 804x SCK, 734x VÚB, 613x Slovenská sporiteľňa, 610x DPB, 549x Slovenská pošta, 452x DPMP, 299x Slovnaft, 274x Tesco, 266x Tatra banka, 235x ČSOB, 219x CBA, 174x Fresh, 170x Billa, 158x Lidl, 141x ÖMV, 136x Poštová banka, 128x UniCredit Bank, 111x Shell, 110x Dr. Max, 94x DM drogerie markt, 93x Kaufland, 89x Milk-agro, 83x 101 Drogerie, 77x Teta drogerie, 68x Orange, 68x Jurki, 47x Bala, 44x Terno, 43x Moja samoška, 34x Sberbank, 22x Delia, 19x T-mobile, 19x Schneider, 12x Plus lekáreň, 6x Sun Pharma, 5x Agip, 2x SOS lekáreň
Hľadáme dpb, OSM tagy: operator ilike 'DPB' or name ilike 'DPB' or operator ilike 'dpb' or brand ilike 'DPB' or brand ilike 'dpb' or name ilike 'dopravný podnik Bratislavy'.
ilustračný obrázok k DPB, Slovensko

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://www.oma.sk/prevadzkuje/dpb

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.