Cesta: OMA » stravovanie » pitná voda

Pitná voda, Slovensko

Pitná voda v Slovensko

V Slovensko sa nachádza viac ako 1000 kusy pitná voda.

Pitná voda, Slovensko:, 1 z 17

Vrt H-1, Święta Góra Jawor, prameň, Ottovka, Zřídlo Ferdinandovo, Studienka Nad studňu, Gránát-forrás, Vrt MA - 2, Šťavica, prameň, Marianska studnicka, prameň, Zrzávka, U hájenky, Zdrój Ziemroźka, prameň, Zbojnícke studničky, Mokrý jarok, prameň, prameň, Szeretet-forrás, pitná voda, Malý Slavín, pitná voda, pitná voda, Smokovecká kyselka, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Prameň Kollar, pitná voda, Głodna Woda, pitná voda, Tajch, Horáreň Krasňany, prameň, Pitný prameň Ifigénia, Prameň Šťavica, Vrt HV - 31, Vrt TT-2, Kubranská kyselka, Krivé jarky, Prameň pri detskej ozdravovni TBC, Živena TJ-3, prameň Európa, Anička, Vrt B - 4, Pernek 1, Šťavica, Kyselka v Jarkoch, prameň, prameň, prameň, Minerálna voda Teplica, Nižňanský medokýš, Klára, prameň, Horný Badín, prameň, Alžbeta

Pitná voda, Slovensko:, 2 z 17

prameň, Turnianska kyselka, prameň, Baldovská, prameň, pitná voda, Viera, Kúpeľný prameň - 3, Vrt BHS-2, Kúpeľný prameň - 1, Kúpeľný prameň - 2, prameň, U Cicůrku, Mészégetők kútja;Pilisszántó (Pilisi vándorlás), prameň, Vajcovka I, Jegorovov prameň, Růženka, prameň, Prameň v Jelšine, prameň, Pri kaplnke, prameň, Tisztás-forrás, Vrt LŠH-1, Občasný prameň, prameň, prameň, Mädokýš Hviezdoslav, Sčensný, Ľudový prameň, prameň, Štiavnik, Prameň vedľa brány, prameň, Anna, Lasce, prameň, Medokýš pri cintoríne, Fischbein-kút, Selecká kyselka, Výver pod záhradou č. d. 97, Falukút, Krvavá studnička, pitná voda, prameň, Prameň Ondrej, Artézska studňa na Majzonovom námestí, Antonín, Sirný pramen, Artézska studňa na Gúgskej ceste, prameň, Kyselka pod olivou, Sirčena, Kyselka, Za bufetom, Studňa, Vojtech II, Grófska studňa, Kyslá

Pitná voda, Slovensko:, 3 z 17

Prameň v skruži, Šťava, Prameň, prameň, Prameň pred domom č.229, Kvašná voda I., Vrt B-6, Prameň na Martinskej, prameň, prameň, Svatá voda, Artézska studňa na ulici M. R. Štefánika, Mařenčina studánka, Kvašná voda, Hlohová studnička, Jozef II Z-1, Vojtech I, prameň, prameň, Matejova studňa, Prameň M.R. Štefánika, Studna pod Lokovem, prameň, Kamzik, prameň, prameň, Krivé jarky, prameň, Veľké Bielice - záhradný bazénik, pitná voda, Prameň Pod dubom, Sultánka, Prameň v dome č. 79, Čurek, Prameň Dolná Kyslá, Vajcovka, Debra, prameň, Horný medokýš, prameň, prameň, rúra, prameň, studnička, Kováčová, prameň, Borkut malý, prameň, prameň, Pramen, prameň, Vyvieračka, Viera, Szent Antal-kút, Banský, Vajcovka, Vojtech, Irena, Ľudový, Ilona

Pitná voda, Slovensko:, 4 z 17

Kvašná voda, Kašna Louky, Léčebný pramen, Lekársky prameň, Medokýš, prameň, Vajcovka 2, prameň, Prameň v potoku, Prameň Lásek, Hlavný prameň, Kúpeľný prameň, Vajcovka 1, prameň, Prameň, Kramárska studňa, Florijánko, Jazierce, Prameň pri dom. č. 70, Valentína BJ-101, prameň, Buganka, prameň, prameň, Studnička, skruž, prameň, Sirkový prameň, Teplý prameň, Studnička, Vodojem, Rudolf, prameň, Studnička, prameň, prameň, prameň, prameň, Vrt TSM-2, prameň, prameň, Nový prameň, Prameň nad Veľkou kyslou, prameň, prameň, Na konci dediny, studňa, Vrt KB - 1, prameň, Dlhá siaha, Kadlub v Španej doline, Mitická, Vrt PK - 36, prameň, Artézska studňa na Námestí P. O. Hviezdoslava, Prameň u A. Vrábaka, Vrt ŠHG-1, Artézska studňa na Tajovského, prameň, prameň

Pitná voda, Slovensko:, 5 z 17

prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Vrt ŠHG-2, prameň, prameň, Prameň na Kláštorskej, prameň, Prameň pri bráne Grešu, prameň, Jurikův pramen, prameň, Salvator I., prameň, prameň, pitná voda, prameň, Kropáčův pramen, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Nový prameň, prameň, Dastinská kyselka, Butořanka, prameň, prameň, Kadlubek, prameň, prameň, Studánka na Hážovských dílech, prameň, prameň, Lenkey, Prameň Bizovo, Pramen, prameň, Galašův pramen, Május-kút, Štefan vrt CH - 1, Bystrica, Prameň v hone Kopaná, Adam, Termálny prameň Zlá voda, prameň, prameň, Kráter, prameň, Zdrój "Piwniczanka" P-7, Prameň Mon Repos, Malovaná studánka, Prameň Slatina na Zárieči, prameň, Artézsky prameň, prameň Rimavice, Pavlovský minerálny prameň

Pitná voda, Slovensko:, 6 z 17

prameň, Kyselka, Kadlub na svahu, Slatina v obci, prameň, prameň, Prameň v Podkeblí, prameň, prameň, Prameň pod Grigerovou záhradou, prameň, Torony-forrás, výver z Diablovej diery, Sliačanská minerálka, Artézska studňa na Andovskej ceste, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Maštinská voda, prameň, Moštěnka - Čubrina, prameň, Martinka, prameň, prameň, prameň, prameň Veterníček, Pramen u Peřejí, Horná Kyslá, Pramen jozefkovo udolie, prameň, Prameň spod Berezinok, prameň, prameň, prameň, Pandák-kút, prameň, Eger-forrás, prameň, prameň, prameň, Bókay téri díszkút, Židova voda, prameň, Maralov, Prameň vytekajúci zo stromu, vyvieračka "Studnička", Kvašná voda, prameň, vyvieračka, Csörgő-forrás (Csörgő-lyuk-forrás), Vyvieračka Forrás, Hostcová voda, prameň, Prameň pri ceste, vyvieračka

Pitná voda, Slovensko:, 7 z 17

prameň, prameň, Prameň Šindolka, Apollo, Jasenianska kyslá, prameň, prameň, prameň, prameň, Záhoračka, prameň, prameň, prameň, prameň, Cseréptói erdészház-forrás, prameň, prameň, Prameň pri družstve, Hochwart A.-forrás, Studnička, prameň, Bazén u Michala Budaja, Vyvieračka Pivničná diera, prameň, Medokýš, prameň, Prameň za domom č. 494, prameň, Slatvina, Na láne, Prameň pri Hájovni, Prameň u Michala Budaja, prameň, prameň, Anna, Kvašná voda, Zástupy, prameň, prameň, Pod Pätkovom, Slatina pri Turci, Barátság-kerti-forrás, Prameň v potoku, prameň, prameň, Nový prameň, prameň, prameň, prameň, Vincentka, Zbojníčka, Brúska, Nový Polom, Rakytová, Kyselka v Račkovej doline, Čičkov žliebok, prameň, Prameň pod dedinou, prameň, Himligárka

Pitná voda, Slovensko:, 8 z 17

prameň, Bruchačka, prameň, Kaplnka sv. Studne, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Uňatínsky mlyn, Prameň Ladislava Chudíka, Prameň pri kaplnke, Prameň nad potokom, Legy, Prameň, prameň, Prameň pre jasienok, Vrt na ulici Zdenka Nejedlého, prameň, Studnička, prameň, prameň, Vajcovka pred hájovňou, prameň, Studnička, prameň, Nový kadlub, prameň, prameň, Cemjata, Tri studničky, Víznyerő hely, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Hlavina, prameň, László-forrás, prameň, prameň, termal, Kyselka, prameň, Prameň Boženy Nemcovej, prameň, Prameň Kalvária, Prameň v obci, Kadlub, prameň, Nový Matúš, prameň, Smradlavka, prameň, Prameň v štôlni, Zdrój „Piwniczanka”, prameň

Pitná voda, Slovensko:, 9 z 17

Pillerov prameň, prameň, prameň, Studánka u svaté Anny, Termal, prameň, prameň, prameň, prameň, Jesenius, prameň, prameň, Patrik, Svatomariánský pramen, prameň, prameň, Hlávka, Salamandria studnička, prameň, Pramen Panny Marie Lurdské, Vrt Z-2, prameň, prameň, prameň, prameň, sv. Josef, prameň, prameň, prameň, Kyselka, prameň, prameň, prameň, Markétin pramen, Prameň nad Slatinou, Cigánytelepi-forrás, Viola, prameň, Rednek-forrás, Amandka, Dr. Šťastného, Nagy-völgyközi alsó-forrás, Žliabok, prameň, Zsólyomka-forrás I., Vajcovka, Studnička, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Studánka U Šanderky, prameň, prameň, prameň, prameň, Fábián-forrás, studňa

Pitná voda, Slovensko:, 10 z 17

prameň, prameň, prameň, prameň, Pri pošte VR-2, prameň, Artézka voda, Pokoj, prameň, prameň, Prameň sv. Bruna, prameň, prameň, prameň, Kobylská, prameň, prameň, Prameň Telep I, prameň, prameň, prameň, Linhartovka (Kyslá), prameň, prameň, prameň, Studnička u Dudúka, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Sidanka, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Aloiska, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Nezdenická kyselka, prameň, prameň, prameň, prameň, U korýtka, prameň, Studnička, Šťavica Torey

Pitná voda, Slovensko:, 11 z 17

prameň, Tomencsák-kút, Žliebok na Teplici, prameň, prameň, Slanica, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň Panny Márie, prameň, Studnička na rázcestí, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, studánka pod hradem, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Malá Vydrica, prameň, prameň, Javorová studánka, studánka Sklenářka, prameň, prameň, Studnička Pod Novosádkami, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Kastélykerti-forrás, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Tanácsházi-forrás, Rinička, prameň, Velehradská studánka, prameň

Pitná voda, Slovensko:, 12 z 17

prameň, U Smolských, prameň, prameň, Prameň v obci, Prameň na hornom konci, prameň, pramen pitna voda, prameň, Fűz-kút, prameň, prameň, studnička, Prameň 1955-2015, prameň, prameň, Zdravá Voda, prameň, studánka, studňa, Kadlub, Żródło Karola 1916, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Panny Marie, prameň, prameň, Studnička, prameň, prameň, prameň, prameň, Kadúbek, Artézska studňa, studánka U Polepilů, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Studnička U Vodníka, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň, prameň, prameň, Poľana, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň

Pitná voda, Slovensko:, 13 z 17

prameň, Skurečená, prameň, prameň, prameň, Prameň sv. Jána Nepomuckého, prameň, Horný prameň, studánka u Králova stolu, prameň, prameň, prameň, Katarínkin prameň, prameň, prameň, Szeszfőzdei-forrás, prameň, Studnička, prameň, Prameň Pipitka, prameň, prameň, Kúpeľný bazén l., Dobrá voda, prameň, Dolný výver, prameň, prameň, prameň, Márna, prameň, prameň, prameň, Minerálny prameň Nimnica, Hadbavna, prameň, prameň, Kyslá voda, Kerti-forrás, prameň, prameň, Bónyi-kút, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Kúpeľný bazén ll., Studnička, prameň, Községi-forrás (Csuka-kút), prameň, Božia Studňa, prameň, Panthera forrás, prameň, Studnička, prameň, prameň

Pitná voda, Slovensko:, 14 z 17

prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Hurbanova studánka, Prameň, Svätého Ladislava, Medokýš Podsuchá, Prameň Kováčová, prameň, prameň, Medené hámre, Fekete-forrás, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Nad hospodú za vodú, prameň, prameň, prameň, Lipinská studnička, prameň, prameň, prameň, Johanská studnička, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, studňa, prameň, prameň, Źródło "Maria", Prameň pod Vápennou, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Kis-forrás, Rimakerti-forrás, Temetőalja-forrás, prameň, prameň, prameň, Mocsolya-kút, Hraškova studnička, Ujęcie wody Stefan i Michalina, prameň, prameň, prameň

Pitná voda, Slovensko:, 15 z 17

prameň, Štengar, Kadlbek, Pramienka, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň Polom, Prameň Adam, prameň, prameň, svätého Jána, prameň, Kalász-kút, prameň, prameň, prameň, Muflónka, prameň, prameň, Községi-forrás, prameň, Mezei-forrás, prameň, Prameň Kyslá, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, studnička, prameň, prameň, prameň, prameň, ropný prameň, svätý Hubert, Lurdská studánka, Slanica, prameň pod Grúnikom, prameň, Železná studnička, prameň, U hlavnej kaplnky Zosnutia (Uspenija) Presvätej Bohorodičky, Heliga, Ryninka, /csurgó/, Recem-völgyi kút, prameň

Pitná voda, Slovensko:, 16 z 17

Kvašna voda, prameň, prameň, prameň, prameň, Ivánka-lápai kút, Jasienky, Szász-völgyi Kiskútka-forrás, prameň, prameň, Mexico, prameň, prameň, prameň, időszakos forrás, prameň, prameň, prameň, Losonczy Anna-forrás, Csordaistállói-forrás, Itató-forrás, prameň, prameň, Kis-forrás (Cigánysori-forrás), prameň, Vrt C-10, Vízmű-forrás, Fürdő-forrás (Török-forrás), Csorgó-kút, Baksa-forrás, prameň, Železitý, prameň, Közkút-források, prameň, Vyvieračka, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Kiskútka, Béla-kút, prameň, Bílá voda, prameň, Studnička, Csepelék-forrás, prameň, prameň, Andezit bánya-forrása, Ludrovčianka, prameň, Melegvíz-forrás, Sövény-kút, Matúš, Geretsch, prameň

Pitná voda, Slovensko:, 17 z 17

prameň, Kacsaúsztató-forrás, Paula, Vrt BR 3, prameň, Źródło Stefan, Ivanka, Studený prameň, Ondrej BC - 1, Źródło mineralne, prameň, Magyari-forráscsoport (5), Árpád fejedelem-forrás, Bełkotka, Felső Csorgó-forrás, prameň, Zimná voda, prameň, prameň, Vajcovka, Felső-kút, Čierna Orava, Popík, Zlatá studnička, Jánošík, prameň, Domini-forrás, prameň, prameň, Studnička, pitná voda, Studnička pod Dubom, prameň, Źródło Chochołowskie, prameň, prameň, prameň, Váraljai-kút, Vizes terület, Medokýš

pitná voda inde

Stredné Slovensko (2052x), Žilinský kraj (1448x), Liptov (1098x), Východné Slovensko (946x), Západné Slovensko (813x), okres Ružomberok (812x), Veľká Fatra (718x), Trenčiansky kraj (621x), Banskobystrický kraj (608x), Prešovský kraj (527x), Nízke Tatry (478x), Košický kraj (426x), Spiš (333x), Ružomberok (327x), Liptovská kotlina (297x), okres Liptovský Mikuláš (288x), Horehronie (261x), okres Trenčín (233x), Malé Karpaty (216x), Bratislavský kraj (206x), Biele Karpaty (201x), okres Brezno (152x), okres Považská Bystrica (148x), Gemer (146x), Likavka (130x), okres Košice - okolie (121x), Mikroregión Ekológ (116x), Bratislava (115x), CHKO Kysuce (111x), okres Banská Bystrica (110x)
pitná voda v Stredné Slovensko
pitná voda v Žilinský kraj
pitná voda v Liptov

Podobné, Slovensko:

17688x stravovanie, 4343x pitná voda, 4109x reštaurácia, 3874x pohostinstvo, 1546x kaviareň, 1281x rýchle občerstvenie, 697x bar, 643x pizzéria, 311x donáška, 166x ázijská reštaurácia, 152x hamburger, 147x kebab, 112x talianska reštaurácia, 61x pivovar, 52x verejný gril, 47x čína, 39x automat na mlieko, 26x sushi, 26x vegetariánska, 15x pálenica, 15x indická reštaurácia, 14x čajovňa, 12x palacinkáreň
Hľadáme pitna-voda, OSM tagy: amenity = 'drinking_water' or natural = 'spring'.
ilustračný obrázok k Pitná voda, Slovensko

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://www.oma.sk/stravovanie/voda

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.