Cesta: OMA » stravovanie » pitná voda

Pitná voda, Slovensko

Pitná voda v Slovensko

V Slovensko sa nachádza viac ako 1000 kusy pitná voda.

Pitná voda, Slovensko:, 1 z 17

Vrt H-1, výver z Diablovej diery, Studienka Nad studňu, Vrt MA - 2, Święta Góra Jawor, Šťavica, prístrešok, altánok, prameň, prameň, Zbojnícke studničky, prístrešok, altánok, Mokrý jarok, socha, pitná voda, Malý Slavín, pitná voda, pitná voda, Smokovecká kyselka, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Prameň Kollar, Tajch, Horaren Krasnany, pitná voda, prameň, Vrt HV - 31, Vrt TT-2, Kubranská kyselka, Prameň pri detskej ozdravovni TBC, Krivé jarky, Živena TJ-3, Anička, Vrt B - 4, Pernek 1, Šťavica, prameň, prameň, Kyselka v Jarkoch, prameň, Nižňanský medokýš, Minerálna voda Teplica, prameň, prameň, Horný Badín, prameň, Turnianska kyselka, pitná voda, prameň, prameň, Baldovská, Kúpeľný prameň - 1, Kúpeľný prameň - 2, Kúpeľný prameň - 3, Viera, prameň, Vajcovka I, Jegorovov prameň, Prameň v Jelšine

Pitná voda, Slovensko:, 2 z 17

prameň, Vrt LŠH-1, prameň, Mädokýš Hviezdoslav, prameň, prameň, Sčensný, prameň, Prameň vedľa brány, Štiavnik, Klára, Anna, prameň, Ľudový prameň, Lasce, Vrt B-6, prameň, Alžbeta, Výver pod záhradou č. d. 97, Selecká kyselka, Artézska studňa na Majzonovom námestí, Krvavá studnička, prameň, Prameň Ondrej, Antonín, Falukút, prameň, Prameň Pod dubom, prameň Európa, Artézska studňa na Gúgskej ceste, Kyselka pod olivou, Kyselka, Kvašná voda I., Prameň, Studňa, Grófska studňa, Prameň v skruži, Ilona, Šťava, Kyslá, Vojtech II, Prameň pred domom č.229, Artézska studňa na ulici M. R. Štefánika, Prameň na Martinskej, Jozef II Z-1, Hlohová studnička, Kvašná voda, prameň, Vojtech I, Veľké Bielice - záhradný bazénik, prameň, prameň, Krivé jarky, prameň, prameň, Kamzik, Matejova studňa, Prameň v dome č. 79, Podzemný hydrant, prameň

Pitná voda, Slovensko:, 3 z 17

Sultánka, Prameň M.R. Štefánika, Medokýš pri cintoríne, Prameň Dolná Kyslá, prameň, prameň, Kováčová, Borkut malý, prameň, Čurek, rúra, prameň, Vajcovka, Debra, prameň, studnička, prameň, Za bufetom, prameň, Vyvieračka, Vajcovka, Vojtech, Kvašná voda, Irena, Viera, Ľudový, Banský, Kúpeľný prameň, Medokýš, Pitný prameň Ifigénia, prameň, Prameň pri dom. č. 70, Prameň v potoku, Kramárska studňa, Vajcovka 1, Lekársky prameň, prameň, Vajcovka 2, Hlavný prameň, Prameň, Jazierce, Valentína BJ-101, Buganka, Teplý prameň, Prameň Šťavica, Sirkový prameň, Rudolf, prameň, Studnička, prameň, prameň, Studnička, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň nad Veľkou kyslou, Nový prameň

Pitná voda, Slovensko:, 4 z 17

Studnička, Vrt TSM-2, prameň, Prameň u A. Vrábaka, Mitická, Vrt ŠHG-1, prameň, Dlhá siaha, Artézska studňa na Námestí P. O. Hviezdoslava, Kadlub v Španej doline, Na konci dediny, prameň, Vrt PK - 36, Vrt KB - 1, prameň, prameň, Vrt ŠHG-2, Prameň pri bráne Grešu, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Salvator I., prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Artézska studňa na Tajovského, prameň, Prameň na Kláštorskej, Prameň v hone Kopaná, prameň, prameň, Bystrica, Nový prameň, Dastinská kyselka, Prameň Bizovo, prameň, Štefan vrt CH - 1, Adam, prameň, prameň, Kadlubek, prameň, prameň, prameň, Artézsky prameň, Kyselka, prameň Rimavice, Termálny prameň Zlá voda, prameň, Pavlovský minerálny prameň, Prameň Mon Repos, prameň

Pitná voda, Slovensko:, 5 z 17

prameň, Kadlub na svahu, Kráter, prameň, Lenkey, Prameň Slatina na Zárieči, Sliačanská minerálka, Artézska studňa na Andovskej ceste, Prameň pod Grigerovou záhradou, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň Veterníček, Maštinská voda, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Horná Kyslá, Prameň spod Berezinok, Prameň vytekajúci zo stromu, prameň, Vyvieračka Forrás, prameň, prameň, Prameň pri ceste, vyvieračka, Maralov, prameň, prameň, Židova voda, vyvieračka "Studnička", vyvieračka, prameň, Hostcová voda, prameň, Kvašná voda, prameň, prameň, Studnička, Studnička, prameň, Medokýš, Bazén u Michala Budaja, Prameň pri družstve, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň Šindolka, Jasenianska kyslá, Vyvieračka Pivničná diera, Pramen jozefkovo udolie, prameň, Apollo

Pitná voda, Slovensko:, 6 z 17

Záhoračka, prameň, Na láne, Prameň pri Hájovni, prameň, Kvašná voda, Anna, prameň, Prameň za domom č. 494, Prameň u Michala Budaja, Slatvina, prameň, Čičkov žliebok, Prameň v potoku, prameň, Nový Polom, prameň, prameň, Brúska, prameň, Kyselka v Račkovej doline, Prameň pod dedinou, prameň, Zbojníčka, Slatina pri Turci, Zástupy, Rakytová, Nový prameň, prameň, prameň, prameň, Pod Pätkovom, prameň, Himligárka, Prameň Ladislava Chudíka, pitná voda, prameň, prameň, Bruchačka, Uňatínsky mlyn, prameň, Prameň pri kaplnke, prameň, Legy, prameň, Prameň nad potokom, prameň, prameň, prameň, Vrt na ulici Zdenka Nejedlého, Studnička, prameň, Vajcovka pred hájovňou, prameň, Prameň pre jasienok, prameň, prameň, Nový kadlub, Studnička, prameň

Pitná voda, Slovensko:, 7 z 17

prameň, Prameň Kalvária, termal, Kyselka, prameň, Cemjata, Tri studničky, prameň, Prameň v obci, prameň, prameň, Prameň Boženy Nemcovej, prameň, prameň, Prameň v štôlni, prameň, Hoštečná studnička, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Nový Matúš, Termal, Pillerov prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Hlávka, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Salamandria studnička, prameň, prameň, Vrt BHS-2, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň nad Slatinou, Studnička, prameň, prameň, prameň, Vajcovka, Kyselka, prameň, prameň, prameň, prameň

Pitná voda, Slovensko:, 8 z 17

Žliabok, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň sv. Bruna, Prameň Telep I, prameň, Pri kaplnke, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Pokoj, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Pri pošte VR-2, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Artézka voda, prameň, prameň, prameň, prameň, studňa, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Linhartovka (Kyslá), prameň, prameň, Sidanka, Studnička u Dudúka, prameň, prameň, prameň, Šťavica Torey, prameň, prameň, prameň, prameň, Studnička na rázcestí

Pitná voda, Slovensko:, 9 z 17

prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň Panny Márie, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Žliebok na Teplici, prameň, prameň, prameň, prameň, Studnička, prameň, prameň, prameň, prameň, Malá Vydrica, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, studňa, prameň, Prameň na hornom konci, prameň, prameň, studnička, prameň, Rinička, prameň, Prameň v obci, prameň, prameň, prameň, Prameň 1955-2015, Kadlub, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň

Pitná voda, Slovensko:, 10 z 17

prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Kadúbek, prameň, prameň, prameň, prameň, Studnička, prameň, prameň, Prameň sv. Jána Nepomuckého, prameň, prameň, Studnička U Vodníka, prameň, Prameň, prameň, prameň, prameň, Artézska studňa, Poľana, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Dobrá voda, Studnička, prameň, Dolný výver, Kyslá voda, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň Pipitka, prameň, Hadbavna, Kúpeľný bazén ll., Katarínkin prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Studnička, prameň, prameň

Pitná voda, Slovensko:, 11 z 17

Márna, prameň, Kúpeľný bazén l., prameň, Horný prameň, prameň, prameň, prameň, Fekete-forrás, Prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň Kováčová, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, studňa, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Medokýš Podsuchá, Svätého Ladislava, Panthera forrás, prameň, Lipinská studnička, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Johanská studnička, prameň, prameň, Medené hámre, Božia Studňa, prameň, prameň, prameň, Studničky na Kúte, prameň, prameň, Prameň pod Vápennou, prameň, prameň, Pramienka

Pitná voda, Slovensko:, 12 z 17

prameň, Hraškova studnička, prameň, prameň, prameň, svätého Jána, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň Adam, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň Polom, prameň, prameň, prameň, studnička, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Muflónka, Prameň Kyslá, prameň, prameň, prameň, prameň, svätý Hubert, prameň, U hlavnej kaplnky Zosnutia (Uspenija) Presvätej Bohorodičky, prameň, prameň pod Grúnikom, Železná studnička, Kvašna voda, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Mexico, Jasienky, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Železitý

Pitná voda, Slovensko:, 13 z 17

prameň, Vrt C-10, prameň, prameň, prameň, prameň, Vyvieračka, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Studnička, Matúš, prameň, Geretsch, Vrt BR 3, prameň, prameň, Ivanka, Studený prameň, Patrik, Ondrej BC - 1, prameň, Paula, prameň, prameň, Popík, prameň, Vajcovka, prameň, Jánošík, Zlatá studnička, Studnička, Studnička pod Dubom, prameň, prameň, prameň, pitná voda, prameň, prameň, Vodojem, prameň, prameň, Medokýš, Vyvieračka, prameň, socha, Prameň na Rovienke, prameň, Trstenica, prameň, Svätá studňa, Šenkárka pod Stániskom, prameň, Prameň na Pivonkovej, prameň, Žimerová, prameň, prameň

Pitná voda, Slovensko:, 14 z 17

prameň, prameň, prameň, prameň pod Skalkou, pitná voda, Gašparské, prameň, prameň, Jarošova studnička, Jánov prameň, Máriin prameň, prameň, prameň, pitná voda, Partizánska lúka, pitná voda, pitná voda, prameň, Štúrova lavička, pitná voda, Jastrabská kyselka, prameň, pitná voda, Studnička Sklepité, Brezinská kyselka, pitná voda, pitná voda, Pitný pavilón, Studnička pod Kobylou (Biele skaly), prameň, 2. Kameňolom, Františkov prameň, Studnička 2. rybník, Dlhá lúka, pitná voda, Prameň pod Tlstou horou, pitná voda, pitná voda, pitná voda, prameň, pitná voda, Urbanka, pitná voda, pitná voda, Pernek 3, Pernek 2, Fontánka s pitnou vodou, Havrilová, Orechovská kyselka, pitná voda, prameň, prameň, Kyselka na Patrovci, Polomská studnička, Drieňová studnička, Soblahovska Kyselka, pitná voda, Pernecka Bana, prameň, Dolňanská kyselka

Pitná voda, Slovensko:, 15 z 17

Kovačička, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Kyslá voda v lese, Pernecky Vrt, Brezovica, pitná voda, Bralo, Tri studničky, Pramen, pitná voda, Minerálny prameň Bôrova Sihoť, pitná voda, Hrabovský medokýš, Tri studničky, Jastrabská, Záblatská kyselka, pitná voda, Tri studničky, pitná voda, pitná voda, prameň, Kyselova studnička, prameň, Podlanický medokýš, prameň, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Burkova Studnička, pitná voda, Fontánka s pitnou vodou, Limbašska vyvieračka, Hanzlíková kyselka pod vŕbou, pitná voda, pitná voda, prameň, pitná voda, prameň, pitná voda, Prameň Bieleho Váhu, pitná voda, prameň, Prameň v lese, Medokýš, pitná voda, Krúdyho prameň, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Bystricanov Kut, Sírový prameň, pitná voda, pitná voda, Vojenská cesta, Prameň Delená voda

Pitná voda, Slovensko:, 16 z 17

prameň, Fertéšská studňa, Klára, Lekársky prameň, Herkules, Hlavný prameň, Anna, Napoleon, Alžbeta, pitná voda, Prameň v lese, Stupavienka, Podlysecký (Prdľavka), Kvašná voda, Ščava, Psotka dom, Vrt HV-103, pitná voda, Prameň v kadlube, Kyselka v Krásnej doline, pitná voda, pitná voda, Ludrová, Prameň dolná kyslá, Prameň v jarku, Prameň v lese, Šťavica, Prameň v potôčku, pod Hajdúchom, Prameň Zlatničky horný, Prameň kyslá, Medokýš, pitná voda, Kyslá, pitná voda, pitná voda, Šenkárka 02, Šenkárka 01, Kyselka, pitná voda, Švabľovka - prameň v lese, Kyselka, Mazáčka, Vajcovka pod Šarovkou, pitná voda, Chyžka, Vyšňanský medokýš, pitná voda, Prameň v lese, Kadlub, Vydrica, Svätého Kríža, Medokýš pri ihrisku, Betónova skruž pod Tlstou horou, pitná voda, U Kurucov, Prameň pri vile Kotva, Prameň v lese, Žofia, Svätého Ondreja

Pitná voda, Slovensko:, 17 z 17

Prameň Čierneho Váhu, pitná voda, Divá kyslá, Záluská kyselka, Medokýš pri novom moste, Kyselka pod Bôrom, Vrt B-1, pitná voda, Prameň na lúke, Vrt B-4, pitná voda, Prameň na dvore č. d. 3, pitná voda, Kadlub pri mlyne, Marina, Švabľovka v Kostolnom hone, Kyselka, pitná voda, Medokýš, Vajcovka pod Pilskom, Medokýš, Vajcovka za Hviezdoslavovou horárňou, prameň, pitná voda, pitná voda, Medokýš, Vajcovka v lese, pitná voda, Bory, Prameň Lahôdka, Vajcovka, Prameň Krokava, pitná voda, Vajcovka, Prameň Hrona, Medokýš v búdke, Svätený I., Prameň na lúke, Vajcovka v lese, pitná voda

pitná voda inde

Stredné Slovensko (1771x), Žilinský kraj (1196x), Východné Slovensko (912x), Liptov (869x), Západné Slovensko (780x), okres Ružomberok (610x), Trenčiansky kraj (607x), Banskobystrický kraj (579x), Veľká Fatra (572x), Prešovský kraj (516x), Nízke Tatry (412x), Košický kraj (403x), Spiš (327x), Ružomberok (304x), okres Liptovský Mikuláš (259x), Horehronie (245x), okres Trenčín (230x), Malé Karpaty (205x), Bratislavský kraj (196x), Biele Karpaty (185x), Liptovská kotlina (183x), okres Považská Bystrica (147x), okres Brezno (146x), Gemer (136x), okres Košice - okolie (115x), Mikroregión Ekológ (111x), CHKO Kysuce (110x), Bratislava (105x), okres Banská Bystrica (100x), Nitriansky kraj (98x)
pitná voda v Stredné Slovensko
pitná voda v Žilinský kraj
pitná voda v Východné Slovensko

Podobné, Slovensko:

15342x stravovanie, 3672x pitná voda, 3564x pohostinstvo, 3532x reštaurácia, 1364x kaviareň, 1098x rýchle občerstvenie, 578x bar, 571x pizzéria, 223x donáška, 143x ázijská reštaurácia, 118x kebab, 115x hamburger, 101x talianska reštaurácia, 50x verejný gril, 48x pivovar, 43x čína, 34x automat na mlieko, 22x sushi, 20x vegetariánska, 12x čajovňa, 12x indická reštaurácia, 11x palacinkáreň, 11x pálenica
Hľadáme pitna-voda, OSM tagy: amenity = 'drinking_water' or natural = 'spring'.
ilustračný obrázok k Pitná voda, Slovensko

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://www.oma.sk/stravovanie/voda

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.