Cesta: OMA » stravovanie » pitná voda

Pitná voda, Slovensko

Pitná voda v Slovensko

V Slovensko sa nachádza viac ako 1000 kusy pitná voda.

Pitná voda, Slovensko:, 1 z 17

Vrt H-1, výver z Diablovej diery, Vrt MA - 2, Święta Góra Jawor, Šťavica, prístrešok, altánok, prameň, prameň, Zbojnícke studničky, prístrešok, altánok, Mokrý jarok, socha, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Smokovecká kyselka, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Prameň Kollar, Horaren Krasnany, Tajch, pitná voda, prameň, Vrt HV - 31, Vrt TT-2, Kubranská kyselka, Krivé jarky, Živena TJ-3, Vrt B - 4, Anička, Pernek 1, Šťavica, prameň, prameň, Kyselka v Jarkoch, Prameň pri detskej ozdravovni TBC, prameň, Nižňanský medokýš, Minerálna voda Teplica, prameň, prameň, Ľudový prameň, Anna, Klára, prameň, Horný Badín, prameň, Baldovská, pitná voda, prameň, Viera, Kúpeľný prameň - 2, Kúpeľný prameň - 3, Kúpeľný prameň - 1, prameň, Vajcovka I, Prameň v Jelšine, prameň

Pitná voda, Slovensko:, 2 z 17

Jegorovov prameň, Vrt LŠH-1, prameň, Medokyš, prameň, Medokýš pri cintoríne, Štiavnik, Lasce, prameň, prameň, prameň, Výver pod záhradou č. d. 97, Selecká kyselka, Alžbeta, Artézska studňa na Majzonovom námestí, Krvavá studnička, prameň, Antonín, Prameň Ondrej, Falukút, prameň Európa, prameň, Hlavný prameň, Lekársky prameň, prameň, Artézska studňa na Gúgskej ceste, Kyselka pod olivou, Kyselka, Vojtech II, Šťava, Studňa, Kyslá, Prameň, Kvašná voda I., Prameň v skruži, Vrt B-6, Prameň pred domom č.229, Grófska studňa, Artézska studňa na ulici M. R. Štefánika, Hlohová studnička, Kvašná voda, prameň, Vojtech I, Prameň na Martinskej, Jozef II Z-1, Krivé jarky, prameň, prameň, Kamzik, prameň, Matejova studňa, prameň, Veľké Bielice - záhradný bazénik, Podzemný hydrant, Prameň v dome č. 79, Prameň Pod dubom, Sultánka, studnička, Debra, rúra

Pitná voda, Slovensko:, 3 z 17

Čurek, prameň, Vajcovka, Borkut malý, Kováčová, prameň, Prameň Dolná Kyslá, Vyvieračka, prameň, Za bufetom, prameň, prameň, Vajcovka, Kvašná voda, Viera, Ľudový, Vojtech, Irena, Banský, Ilona, Pitný prameň Ifigénia, Kúpeľný prameň, Kramárska studňa, Vajcovka 1, Prameň v potoku, Prameň, prameň, Vajcovka 2, Medokýš, Prameň pri dom. č. 70, Buganka, prameň, Rudolf, Sirkový prameň, prameň, Teplý prameň, Studnička, prameň Linda, Studnička, Prameň vedľa brány, Prameň Šťavica, Valentína BJ-101, Vrt TSM-2, prameň, prameň, prameň, Nový prameň, prameň, Maštinská voda, Kadlub v Španej doline, Vrt PK - 36, Prameň u A. Vrábaka, prameň, prameň, Vrt ŠHG-1, Mitická, Dlhá siaha, prameň, Artézska studňa na Námestí P. O. Hviezdoslava, Vrt KB - 1

Pitná voda, Slovensko:, 4 z 17

Na konci dediny, prameň, prameň, Prameň pri bráne Grešu, Salvator I., prameň, prameň, Prameň na Kláštorskej, Artézska studňa na Tajovského, Vrt ŠHG-2, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň Bizovo, Štefan vrt CH - 1, Dastinská kyselka, prameň, prameň, prameň, prameň, Kadlubek, Lenkey, Prameň v hone Kopaná, Adam, Nový prameň, Bystrica, prameň, prameň, prameň, Prameň Slatina na Zárieči, prameň, prameň, Prameň Mon Repos, prameň Rimavice, Termálny prameň Zlá voda, Artézsky prameň, prameň, Pavlovský minerálny prameň, Kadlub na svahu, Kráter, prameň, Kyselka, prameň, prameň, Sliačanská minerálka, prameň, Prameň pod Grigerovou záhradou, prameň, Artézska studňa na Andovskej ceste, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň Veterníček, Prameň spod Berezinok, prameň, prameň

Pitná voda, Slovensko:, 5 z 17

prameň, prameň, Horná Kyslá, vyvieračka, prameň, prameň, prameň, vyvieračka, Hostcová voda, prameň, prameň, prameň, Prameň vytekajúci zo stromu, Malý Slavín, Židova voda, Kvašná voda, vyvieračka "Studnička", Vyvieračka Forrás, Maralov, Prameň pri ceste, prameň, Pramen jozefkovo udolie, prameň, prameň, Kúpeľný kráter, prameň, Prameň Šindolka, prameň, Apollo, prameň, Vyvieračka Pivničná diera, Studnička, prameň, Medokýš, Prameň pri družstve, prameň, Bazén u Michala Budaja, Jasenianska kyslá, prameň, Záhoračka, prameň, prameň, Slatvina, prameň, Prameň za domom č. 494, Na láne, Prameň pri Hájovni, Prameň u Michala Budaja, Kvašná voda, Anna, prameň, prameň, Kyselka v Račkovej doline, Čičkov žliebok, Nový Polom, Prameň v potoku, prameň, prameň, Brúska, Rakytová

Pitná voda, Slovensko:, 6 z 17

Nový prameň, prameň, prameň, Zbojníčka, prameň, prameň, prameň, prameň, Zástupy, Pod Pätkovom, Prameň pod dedinou, Slatina pri Turci, prameň, Prameň nad potokom, Prameň pri kaplnke, prameň, Legy, pitná voda, Bruchačka, prameň, Uňatínsky mlyn, prameň, prameň, Prameň Ladislava Chudíka, prameň, prameň, prameň, Himligárka, Nový kadlub, prameň, Vrt na ulici Zdenka Nejedlého, Vajcovka pred hájovňou, Studnička, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Studnička, Prameň pre jasienok, Cemjata, Prameň Boženy Nemcovej, termal, prameň, Prameň v obci, Prameň Kalvária, Kyselka, prameň, prameň, Tri studničky, prameň, prameň, prameň, Hoštečná studnička, prameň, Pillerov prameň, Nový Matúš, prameň, Prameň v štôlni, prameň

Pitná voda, Slovensko:, 7 z 17

Termal, prameň, prameň, Hlávka, prameň, prameň, prameň, Vrt BHS-2, prameň, Salamandria studnička, prameň, prameň, prameň, Žliabok, prameň, Studnička, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Kyselka, prameň, prameň, Prameň nad Slatinou, prameň, prameň, Vajcovka, prameň, prameň, prameň, Prameň sv. Bruna, Sidanka, studňa, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň Telep I, prameň, Sčensný, prameň, prameň, prameň, prameň, Artézka voda, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň

Pitná voda, Slovensko:, 8 z 17

prameň, prameň, prameň, prameň, Studnička U Vodníka, Pokoj, prameň, prameň, prameň, Studnička u Dudúka, Pri pošte VR-2, prameň, Pri kaplnke, Linhartovka (Kyslá), prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Žliebok na Teplici, prameň, prameň, Šťavica Torey, prameň, Studnička na rázcestí, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň Panny Márie, prameň, prameň, prameň, prameň, Studnička, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Malá Vydrica, prameň

Pitná voda, Slovensko:, 9 z 17

prameň, Prameň 1955-2015, prameň, Prameň na hornom konci, studňa, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Kadlub, prameň, prameň, Prameň v obci, prameň, Rinička, prameň, studnička, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň sv. Jána Nepomuckého, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Studnička, Kadúbek, prameň, prameň, prameň, Poľana, prameň, prameň, prameň, prameň Hnilca, prameň, Artézska studňa, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Hadbavna, prameň, prameň, prameň

Pitná voda, Slovensko:, 10 z 17

Studnička, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň Pipitka, prameň, Kúpeľný bazén ll., Márna, prameň, prameň, Dobrá voda, prameň, prameň, Katarínkin prameň, prameň, Kúpeľný bazén l., prameň, Kyslá voda, Horný prameň, prameň, Dolný výver, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Svätého Ladislava, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Medené hámre, Prameň, Prameň Kováčová, Johanská studnička, prameň, Medokýš Podsuchá, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Lipinská studnička, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, studňa, prameň

Pitná voda, Slovensko:, 11 z 17

prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Hraškova studnička, Prameň pod Vápennou, prameň, prameň, Pramienka, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Studničky na Kúte, prameň, prameň, prameň, prameň, svätého Jána, prameň, prameň, prameň Polom, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň Adam, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, studnička, prameň, prameň, Muflónka, Prameň Kyslá, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Železná studnička, Kvašna voda, prameň, prameň pod Grúnikom, svätý Hubert

Pitná voda, Slovensko:, 12 z 17

U hlavnej kaplnky Zosnutia (Uspenija) Presvätej Bohorodičky, prameň, prameň, Mexico, prameň, Jasienky, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Vrt C-10, prameň, prameň, prameň, Železitý, prameň, prameň, prameň, Vyvieračka, Studnička, prameň, prameň, prameň, prameň, Studený prameň, Geretsch, prameň, prameň, prameň, Vajcovka, prameň, Popík, prameň, Jánošík, Zlatá studnička, prameň, Studnička pod Dubom, pitná voda, prameň, Prameň na Rovienke, socha, vodojem, prameň, Šenkárka pod Stániskom, Svätá studňa, prameň, Žimerová, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň na Pivonkovej, prameň, prameň, prameň, prameň pod Skalkou, pitná voda

Pitná voda, Slovensko:, 13 z 17

Gašparské, prameň, prameň, Jánov prameň, Jarošova studnička, Máriin prameň, prameň, Partizánska lúka, pitná voda, pitná voda, prameň, Štúrova lavička, pitná voda, prameň, Brezinská kyselka, Jastrabská kyselka, pitná voda, Pitný pavilón, pitná voda, Studnička 2. rybník, Dlhá lúka, Studnička pod Kobylou (Biele skaly), prameň, Františkov prameň, 2. Kameňolom, pitná voda, Prameň pod Tlstou horou, pitná voda, pitná voda, prameň, Urbanka, pitná voda, pitná voda, Pernek 3, Pernek 2, Fontánka s pitnou vodou, Havrilová, Orechovská kyselka, prameň, prameň, pitná voda, Kyselka na Patrovci, Turnianska kyselka, Polomská studnička, Soblahovska Kyselka, Drieňová studnička, Pernecka Bana, prameň, pitná voda, pitná voda, Kovačička, Dolňanská kyselka, Kyslá voda v lese, pitná voda, pitná voda, Brezovica, Pernecky Vrt, pitná voda, pitná voda, Bralo

Pitná voda, Slovensko:, 14 z 17

Tri studničky, Pramen, Minerálny prameň Bôrova Sihoť, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Jastrabská, Tri studničky, Záblatská kyselka, Hrabovský medokýš, pitná voda, pitná voda, Tri studničky, prameň, pitná voda, Podlanický medokýš, Kyselova studnička, prameň, prameň, Fontánka s pitnou vodou, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Burkova Studnička, pitná voda, Hanzlíková kyselka pod vŕbou, pitná voda, Limbašska vyvieračka, pitná voda, Prameň v lese, Prameň Bieleho Váhu, prameň, pitná voda, prameň, prameň, pitná voda, pitná voda, Krúdyho prameň, Medokýš, pitná voda, Sírový prameň, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Bystricanov Kut, Prameň Delená voda, Vojenská cesta, prameň, Fertéšská studňa, pitná voda, Podlysecký (Prdľavka), Prameň v lese, pitná voda, Psotka dom, Stupavienka, Kvašná voda, Ščava, Prameň Zlatničky horný

Pitná voda, Slovensko:, 15 z 17

Prameň v jarku, Kyselka v Krásnej doline, pitná voda, Prameň dolná kyslá, pitná voda, Ludrová, Vrt HV-103, Prameň v potôčku, Prameň v lese, pod Hajdúchom, Šťavica, Prameň v kadlube, pitná voda, pitná voda, Horná Kyslá, Prameň kyslá, pitná voda, Šenkárka 02, Medokýš, Šenkárka 01, Kyselka, Prameň v lese, Švabľovka - prameň v lese, Chyžka, pitná voda, Vajcovka pod Šarovkou, pitná voda, Kadlub, Vyšňanský medokýš, Kyselka, Mazáčka, Svätého Kríža, Medokýš pri ihrisku, pitná voda, Prameň pri vile Kotva, Betónova skruž pod Tlstou horou, Vydrica, Prameň Čierneho Váhu, Žofia, U Kurucov, Prameň v lese, Svätého Ondreja, Kyselka pod Bôrom, Prameň na lúke, Vrt B-4, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Divá kyslá, Prameň nad Veľkou kyslou, pitná voda, Prameň na dvore č. d. 3, Vrt B-1, Záluská kyselka, Medokýš pri novom moste, Kadlub pri mlyne, Vajcovka pod Pilskom, Švabľovka v Kostolnom hone, pitná voda, Kyselka

Pitná voda, Slovensko:, 16 z 17

pitná voda, Medokýš, Medokýš, Vajcovka v lese, Medokýš, pitná voda, Vajcovka za Hviezdoslavovou horárňou, Marina, Vajcovka v lese, pitná voda, Prameň Krokava, Bory, Vajcovka pod Babiou Gorou, Prameň vajcovka, Vajcovka, pitná voda, Svätený I., Medokýš v búdke, Vajcovka, Prameň na lúke, Kyselka na pasienku, Prameň Hrona, Prameň Lahôdka, Kyselka, pitná voda, Medokýš, Nadej, pitná voda, Sírny prameň I., Kyselka, pitná voda, Vajcovka, Vajcovka 1, Kadlub pri potoku, Nový prameň, Sírny prameň v potoku, Vrt ŠHT - 47, Sírny prameň II., Vrt J-2, Kyselka v Brezinách, Vápenný prameň, pitná voda, Kvašná voda, Prameň Cirochy, prameň, Vajcovka 2, Murovaný prameň, pitná voda, Vajcovka, Na pasienku I., Prameň pod pílou, Lekársky prameň, Vajcovka, Doskový prameň, pitná voda, Hlavný prameň, Prameň Andrej, Napoleon, pitná voda, Alžbeta

Pitná voda, Slovensko:, 17 z 17

Klára, Herkules, Veronika LZ - 6, Alexander, Anna, Na pasienku III., prameň, Prameň pod Kameničkou, Šťavica, Sírny prameň I., Bindt, Rakytie dolný, Žarnovica - Lukavica ŽR - 32 Vrt LKC-4, Biela vyvieračka, pitná voda, Prameň v Slánom jarku, Sírny prameň v lese, prameň, Prameň pri Lohotu, Vajcovka, prameň, Stella, Slatina II, Ščavica, prameň, Prameň za Predpolomou, prameň, Slatina I, Vrt v záreze železnice, prameň, Medokýš Hlinavá, prameň, prameň, prameň, pitná voda, Vajcovka-Lazy, prameň, Kvašná voda, Horný prameň, Vrt HNT-7

pitná voda inde

Stredné Slovensko (1689x), Žilinský kraj (1216x), Východné Slovensko (950x), Liptov (769x), Banskobystrický kraj (745x), Západné Slovensko (656x), Prešovský kraj (617x), okres Ružomberok (601x), Veľká Fatra (531x), Trenčiansky kraj (454x), Košický kraj (453x), Nízke Tatry (397x), okres Liptovský Mikuláš (323x), Ružomberok (285x), Spiš (216x), Horehronie (206x), Malé Karpaty (199x), Bratislavský kraj (199x), okres Brezno (195x), Liptovská kotlina (181x), Gemer (159x), okres Košice - okolie (154x), okres Považská Bystrica (146x), okres Banská Bystrica (143x), okres Žilina (124x), okres Prešov (122x), okres Rožňava (112x), Mikroregión Ekológ (111x), okres Gelnica (107x), Bratislava (106x)
pitná voda v Stredné Slovensko
pitná voda v Žilinský kraj
pitná voda v Východné Slovensko

Podobné, Slovensko:

15697x stravovanie, 3888x pitná voda, 3717x pohostinstvo, 3629x reštaurácia, 1306x kaviareň, 1098x rýchle občerstvenie, 584x pizzéria, 565x bar, 193x donáška, 131x ázijská reštaurácia, 112x kebab, 108x hamburger, 104x talianska reštaurácia, 52x verejný gril, 48x pivovar, 43x čína, 36x automat na mlieko, 19x sushi, 19x vegetariánska, 13x čajovňa, 12x indická reštaurácia, 11x pálenica, 9x palacinkáreň
Hľadáme pitna-voda, OSM tagy: amenity = 'drinking_water' or natural = 'spring'.
ilustračný obrázok k Pitná voda, Slovensko

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://www.oma.sk/stravovanie/voda

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.