Cesta: OMA » stravovanie » pitná voda

Pitná voda, Slovensko

Pitná voda v Slovensko

V Slovensko sa nachádza viac ako 1000 kusy pitná voda.

Pitná voda, Slovensko:, 1 z 17

Vrt H-1, výver z Diablovej diery, Vrt MA - 2, Święta Góra Jawor, Šťavica, prístrešok, altánok, prameň, prameň, Zbojnícke studničky, prístrešok, altánok, Mokrý jarok, socha, pitná voda, Malý Slavín, pitná voda, pitná voda, Smokovecká kyselka, pitná voda, Prameň Kollar, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Horaren Krasnany, pitná voda, Tajch, prameň, Vrt HV - 31, Vrt TT-2, Kubranská kyselka, Prameň pri detskej ozdravovni TBC, Krivé jarky, Živena TJ-3, Anička, Vrt B - 4, Pernek 1, Šťavica, prameň, prameň, prameň, Kyselka v Jarkoch, Nižňanský medokýš, Minerálna voda Teplica, prameň, Horný Badín, prameň, pitná voda, Baldovská, prameň, Viera, Kúpeľný prameň - 2, Kúpeľný prameň - 1, Kúpeľný prameň - 3, prameň, Vajcovka I, Jegorovov prameň, prameň, prameň, Prameň v Jelšine, prameň, Vrt LŠH-1

Pitná voda, Slovensko:, 2 z 17

prameň, prameň, Sčensný, Mädokýš Hviezdoslav, prameň, Anna, prameň, Medokýš pri cintoríne, Štiavnik, Klára, Lasce, Studňa, Ľudový prameň, prameň, Selecká kyselka, Výver pod záhradou č. d. 97, Alžbeta, Krvavá studnička, Prameň Ondrej, Falukút, Antonín, prameň, Artézska studňa na Majzonovom námestí, prameň Európa, Prameň Pod dubom, Artézska studňa na Gúgskej ceste, prameň, Kyselka pod olivou, Kyselka, Kvašná voda I., Kyslá, Šťava, Ilona, Prameň pred domom č.229, Vojtech II, Vrt B-6, Grófska studňa, Prameň, Prameň v skruži, Hlohová studnička, Kvašná voda, Vojtech I, Artézska studňa na ulici M. R. Štefánika, Jozef II Z-1, Prameň na Martinskej, prameň, Veľké Bielice - záhradný bazénik, prameň, prameň, Prameň M.R. Štefánika, Matejova studňa, Krivé jarky, prameň, Kamzik, prameň, Sultánka, Prameň v dome č. 79, Podzemný hydrant, Borkut malý, prameň

Pitná voda, Slovensko:, 3 z 17

Prameň Dolná Kyslá, prameň, Kováčová, prameň, Debra, rúra, Vajcovka, studnička, Čurek, prameň, Za bufetom, prameň, prameň, Vyvieračka, Ľudový, Banský, Vajcovka, Viera, Vojtech, Kvašná voda, Irena, Prameň v potoku, Pitný prameň Ifigénia, Lekársky prameň, prameň, Hlavný prameň, prameň, Jazierce, Vajcovka 1, Kramárska studňa, Prameň pri dom. č. 70, Kúpeľný prameň, Medokýš, Vajcovka 2, Prameň, prameň, Teplý prameň, Rudolf, Studnička, Prameň vedľa brány, Sirkový prameň, Buganka, Studnička, Valentína BJ-101, prameň, Prameň Šťavica, prameň, Nový prameň, prameň, prameň, Vrt TSM-2, prameň, prameň, prameň, Kadlub v Španej doline, prameň, Vrt PK - 36, prameň, Prameň u A. Vrábaka, Dlhá siaha

Pitná voda, Slovensko:, 4 z 17

Artézska studňa na Námestí P. O. Hviezdoslava, Mitická, Vrt ŠHG-1, Na konci dediny, Vrt KB - 1, prameň, Prameň na Kláštorskej, Salvator I., prameň, Vrt ŠHG-2, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň pri bráne Grešu, Artézska studňa na Tajovského, prameň, prameň, Prameň Bizovo, prameň, Lenkey, prameň, Bystrica, Nový prameň, Kadlubek, Štefan vrt CH - 1, prameň, Dastinská kyselka, prameň, Prameň v hone Kopaná, prameň, Adam, prameň, Artézsky prameň, prameň, Termálny prameň Zlá voda, prameň, Kyselka, prameň, Pavlovský minerálny prameň, prameň, Prameň Mon Repos, Kadlub na svahu, prameň Rimavice, Kráter, prameň, Prameň Slatina na Zárieči, prameň, Prameň pod Grigerovou záhradou, Sliačanská minerálka, prameň, Artézska studňa na Andovskej ceste, prameň, Maštinská voda, prameň, prameň, prameň Veterníček, prameň, prameň, prameň

Pitná voda, Slovensko:, 5 z 17

Horná Kyslá, prameň, Prameň spod Berezinok, prameň, prameň, prameň, prameň, Hostcová voda, vyvieračka "Studnička", prameň, vyvieračka, Vyvieračka Forrás, prameň, Maralov, vyvieračka, Prameň pri ceste, prameň, Kvašná voda, prameň, Prameň vytekajúci zo stromu, Židova voda, prameň, prameň, Prameň Šindolka, Vyvieračka Pivničná diera, prameň, Jasenianska kyslá, Prameň pri družstve, prameň, prameň, Studnička, Bazén u Michala Budaja, Apollo, Pramen jozefkovo udolie, prameň, prameň, Záhoračka, prameň, prameň, prameň, prameň, Medokýš, Slatvina, Prameň pri Hájovni, Prameň u Michala Budaja, Na láne, prameň, Anna, Kvašná voda, prameň, Prameň za domom č. 494, prameň, Brúska, Čičkov žliebok, Slatina pri Turci, prameň, Prameň pod dedinou, Rakytová, Kyselka v Račkovej doline, Pod Pätkovom

Pitná voda, Slovensko:, 6 z 17

prameň, prameň, Prameň v potoku, Nový prameň, prameň, Zbojníčka, prameň, prameň, prameň, Zástupy, Nový Polom, prameň, prameň, prameň, Himligárka, Bruchačka, Legy, Prameň nad potokom, Uňatínsky mlyn, Prameň Ladislava Chudíka, prameň, pitná voda, prameň, prameň, prameň, Prameň pri kaplnke, prameň, prameň, prameň, Vajcovka pred hájovňou, Prameň pre jasienok, prameň, prameň, prameň, Studnička, prameň, prameň, Studnička, prameň, Vrt na ulici Zdenka Nejedlého, Nový kadlub, prameň, Kyselka, Prameň Kalvária, Prameň v obci, Cemjata, prameň, prameň, Prameň Boženy Nemcovej, Tri studničky, termal, Nový Matúš, Pillerov prameň, prameň, prameň, prameň, Termal, Hoštečná studnička, prameň, prameň

Pitná voda, Slovensko:, 7 z 17

Prameň v štôlni, prameň, prameň, Salamandria studnička, Vrt BHS-2, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Hlávka, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Studnička, prameň, Kyselka, prameň, prameň, Žliabok, prameň, Vajcovka, prameň, prameň, Prameň nad Slatinou, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Pokoj, Studnička u Dudúka, Prameň sv. Bruna, prameň, prameň, Sidanka, Pri kaplnke, prameň, Pri pošte VR-2, prameň, studňa, prameň, prameň, prameň, Artézka voda, prameň, prameň, Linhartovka (Kyslá), Prameň Telep I, prameň

Pitná voda, Slovensko:, 8 z 17

prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Žliebok na Teplici, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň Panny Márie, Šťavica Torey, prameň, Studnička na rázcestí, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Studnička, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Malá Vydrica, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň 1955-2015

Pitná voda, Slovensko:, 9 z 17

prameň, Kadlub, prameň, prameň, Rinička, prameň, prameň, studňa, prameň, studnička, prameň, prameň, prameň, Prameň v obci, prameň, prameň, Prameň na hornom konci, prameň, prameň, prameň, Studnička, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Artézska studňa, prameň, prameň, prameň, Prameň sv. Jána Nepomuckého, prameň, Studnička U Vodníka, prameň, prameň, Poľana, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Kadúbek, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň, prameň, Dobrá voda, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň

Pitná voda, Slovensko:, 10 z 17

Kúpeľný bazén ll., Márna, Horný prameň, prameň, prameň, Dolný výver, prameň, Studnička, prameň, prameň, Katarínkin prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Hadbavna, Kúpeľný bazén l., prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Kyslá voda, Studnička, prameň, Prameň Pipitka, prameň, prameň, Svätého Ladislava, studňa, prameň, prameň, prameň, Božia Studňa, Medokýš Podsuchá, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Johanská studnička, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Lipinská studnička, Prameň, prameň, prameň, Prameň Kováčová, prameň, prameň, prameň

Pitná voda, Slovensko:, 11 z 17

prameň, prameň, prameň, prameň, Medené hámre, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň pod Vápennou, Studničky na Kúte, prameň, prameň, Pramienka, Hraškova studnička, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň Polom, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, svätého Jána, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň Adam, prameň, Prameň Kyslá, prameň, prameň, studnička, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Muflónka, prameň, svätý Hubert, Kvašna voda, prameň, prameň

Pitná voda, Slovensko:, 12 z 17

Železná studnička, U hlavnej kaplnky Zosnutia (Uspenija) Presvätej Bohorodičky, prameň, prameň pod Grúnikom, prameň, prameň, Mexico, Jasienky, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Vrt C-10, prameň, prameň, Železitý, prameň, prameň, prameň, Vyvieračka, prameň, prameň, prameň, Studnička, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Paula, Ondrej BC - 1, Geretsch, Studený prameň, prameň, prameň, Vajcovka, prameň, prameň, Popík, Jánošík, Zlatá studnička, Studnička pod Dubom, prameň, prameň, Studnička, prameň, pitná voda, prameň, prameň, prameň, Vodojem, prameň, socha, Vyvieračka, Prameň na Rovienke, prameň

Pitná voda, Slovensko:, 13 z 17

prameň, Trstenica, Šenkárka pod Stániskom, Svätá studňa, prameň, prameň, Prameň na Pivonkovej, prameň, prameň, prameň, Žimerová, prameň, prameň, prameň, prameň pod Skalkou, pitná voda, prameň, Gašparské, prameň, Jarošova studnička, Jánov prameň, Máriin prameň, prameň, pitná voda, Partizánska lúka, pitná voda, pitná voda, prameň, Štúrova lavička, pitná voda, pitná voda, Studnička Sklepité, Jastrabská kyselka, Brezinská kyselka, pitná voda, prameň, pitná voda, Pitný pavilón, Františkov prameň, Studnička pod Kobylou (Biele skaly), 2. Kameňolom, Dlhá lúka, Studnička 2. rybník, prameň, pitná voda, Prameň pod Tlstou horou, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, prameň, Urbanka, pitná voda, Pernek 2, Pernek 3, Havrilová, Fontánka s pitnou vodou, Orechovská kyselka, prameň, prameň

Pitná voda, Slovensko:, 14 z 17

Turnianska kyselka, Kyselka na Patrovci, Polomská studnička, Pernecka Bana, Drieňová studnička, pitná voda, prameň, Soblahovska Kyselka, Kovačička, pitná voda, pitná voda, Dolňanská kyselka, Kyslá voda v lese, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Bralo, Pernecky Vrt, Brezovica, Pramen, Tri studničky, pitná voda, Minerálny prameň Bôrova Sihoť, pitná voda, Tri studničky, pitná voda, Záblatská kyselka, Jastrabská, Hrabovský medokýš, pitná voda, Tri studničky, pitná voda, prameň, prameň, Podlanický medokýš, Kyselova studnička, prameň, pitná voda, pitná voda, Fontánka s pitnou vodou, pitná voda, pitná voda, Burkova Studnička, pitná voda, pitná voda, Hanzlíková kyselka pod vŕbou, Limbašska vyvieračka, pitná voda, prameň, Prameň Bieleho Váhu, Prameň v lese, prameň, pitná voda, pitná voda, prameň, Krúdyho prameň, Medokýš, pitná voda, Bystricanov Kut, pitná voda

Pitná voda, Slovensko:, 15 z 17

pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Sírový prameň, Vojenská cesta, prameň, Prameň Delená voda, Fertéšská studňa, Alexander, Herkules, Napoleon, pitná voda, Alžbeta, Lekársky prameň, Hlavný prameň, Psotka dom, pitná voda, Podlysecký (Prdľavka), Ščava, Prameň v lese, Kvašná voda, Stupavienka, Prameň v jarku, Kyselka v Krásnej doline, Prameň dolná kyslá, pod Hajdúchom, pitná voda, Šťavica, Ludrová, Prameň Zlatničky horný, Prameň v kadlube, Prameň v potôčku, pitná voda, Vrt HV-103, pitná voda, Prameň v lese, pitná voda, Šenkárka 02, pitná voda, Prameň kyslá, Šenkárka 01, Medokýš, Horná Kyslá, Švabľovka - prameň v lese, pitná voda, Kadlub, Chyžka, Prameň v lese, Vyšňanský medokýš, Kyselka, Vajcovka pod Šarovkou, Mazáčka, Kyselka, pitná voda, Medokýš pri ihrisku, Betónova skruž pod Tlstou horou, Prameň v lese, Prameň Čierneho Váhu, Svätého Ondreja

Pitná voda, Slovensko:, 16 z 17

Vydrica, Svätého Kríža, Žofia, pitná voda, U Kurucov, Prameň pri vile Kotva, pitná voda, pitná voda, Prameň na dvore č. d. 3, Prameň nad Veľkou kyslou, pitná voda, Vrt B-4, Prameň na lúke, Kyselka pod Bôrom, pitná voda, Medokýš pri novom moste, Divá kyslá, Záluská kyselka, Vrt B-1, prameň, Medokýš, Kadlub pri mlyne, pitná voda, Vajcovka za Hviezdoslavovou horárňou, Medokýš, Vajcovka pod Pilskom, pitná voda, Švabľovka v Kostolnom hone, Kyselka, Marina, pitná voda, Medokýš, Vajcovka v lese, Prameň vajcovka, pitná voda, Vajcovka, Svätený I., Prameň Lahôdka, Prameň Hrona, pitná voda, Bory, Vajcovka v lese, Prameň Krokava, Prameň na lúke, Vajcovka pod Babiou Gorou, Medokýš v búdke, Vajcovka, Kyselka na pasienku, pitná voda, Medokýš, Prameň Cirochy, Vajcovka, Vajcovka 2, Vajcovka 1, Sírny prameň II., pitná voda, Nový prameň, Sírny prameň I., pitná voda, Kadlub pri potoku

Pitná voda, Slovensko:, 17 z 17

prameň, Nadej, pitná voda, Sírny prameň v potoku, pitná voda, Kvašná voda, Vrt ŠHT - 47, Kyselka v Brezinách, Kyselka, Vrt J-2, Kyselka, pitná voda, Vápenný prameň, Anna, prameň, Murovaný prameň, Vajcovka, Prameň pod pílou, Doskový prameň, Šťavica, Prameň pod Kameničkou, pitná voda, Vajcovka, pitná voda, Veronika LZ - 6, Klára, pitná voda, Na pasienku I., pitná voda, Na pasienku III., Prameň Andrej, Prameň pri Lohotu, pitná voda, Žarnovica - Lukavica ŽR - 32 Vrt LKC-4, Prameň v Slánom jarku, prameň, Sírny prameň v lese, Sírny prameň I., Vajcovka, prameň

pitná voda inde

Stredné Slovensko (1738x), Žilinský kraj (1169x), Východné Slovensko (905x), Liptov (857x), okres Ružomberok (600x), Západné Slovensko (578x), Banskobystrický kraj (572x), Veľká Fatra (563x), Prešovský kraj (512x), Trenčiansky kraj (410x), Nízke Tatry (403x), Košický kraj (400x), Spiš (326x), Ružomberok (300x), okres Liptovský Mikuláš (257x), Horehronie (240x), Malé Karpaty (204x), Bratislavský kraj (194x), Liptovská kotlina (181x), okres Brezno (143x), Gemer (136x), okres Považská Bystrica (128x), okres Košice - okolie (115x), Mikroregión Ekológ (111x), Bratislava (105x), okres Banská Bystrica (98x), CHKO Kysuce (95x), Ľubochňa (95x), Nitriansky kraj (93x), okres Gelnica (88x)
pitná voda v Stredné Slovensko
pitná voda v Žilinský kraj
pitná voda v Východné Slovensko

Podobné, Slovensko:

14899x stravovanie, 3524x pohostinstvo, 3483x reštaurácia, 3427x pitná voda, 1333x kaviareň, 1072x rýchle občerstvenie, 566x pizzéria, 564x bar, 212x donáška, 135x ázijská reštaurácia, 114x kebab, 112x hamburger, 102x talianska reštaurácia, 48x pivovar, 48x verejný gril, 42x čína, 34x automat na mlieko, 19x sushi, 19x vegetariánska, 12x čajovňa, 12x indická reštaurácia, 11x palacinkáreň, 10x pálenica
Hľadáme pitna-voda, OSM tagy: amenity = 'drinking_water' or natural = 'spring'.
ilustračný obrázok k Pitná voda, Slovensko

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://www.oma.sk/stravovanie/voda

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.