Cesta: OMA » stravovanie » pitná voda

Pitná voda, Slovensko

Pitná voda v Slovensko

V Slovensko sa nachádza viac ako 1000 kusy pitná voda.

Pitná voda, Slovensko:, 1 z 17

Vrt H-1, Studienka Nad studňu, Vrt MA - 2, Święta Góra Jawor, Šťavica, prístrešok, altánok, Marianska studnicka, prameň, Svätá studňa, prameň, Zbojnícke studničky, Mokrý jarok, prístrešok, altánok, socha, pitná voda, Malý Slavín, pitná voda, pitná voda, Smokovecká kyselka, pitná voda, pitná voda, Prameň Kollar, pitná voda, pitná voda, Horáreň Krasňany, Tajch, pitná voda, prameň, Vrt HV - 31, Vrt TT-2, Kubranská kyselka, Krivé jarky, Živena TJ-3, Anička, prameň Európa, Vrt B - 4, Šťavica, Pernek 1, prameň, Prameň pri detskej ozdravovni TBC, prameň, prameň, Kyselka v Jarkoch, prameň, Minerálna voda Teplica, Nižňanský medokýš, prameň, prameň, prameň, Alžbeta, Horný Badín, Turnianska kyselka, Baldovská, pitná voda, prameň, prameň, Kúpeľný prameň - 1, Kúpeľný prameň - 3, Viera, Kúpeľný prameň - 2

Pitná voda, Slovensko:, 2 z 17

prameň, Prameň v Jelšine, Vajcovka I, prameň, Jegorovov prameň, Občasný prameň, prameň, Vrt LŠH-1, prameň, prameň, Sčensný, Mädokýš Hviezdoslav, Vrt B-6, prameň, prameň, Ľudový prameň, Štiavnik, Lasce, prameň, Anna, Prameň vedľa brány, Klára, Výver pod záhradou č. d. 97, Selecká kyselka, Falukút, Antonín, Krvavá studnička, Prameň Ondrej, prameň, Artézska studňa na Majzonovom námestí, Prameň Pod dubom, Artézska studňa na Gúgskej ceste, prameň, Lekársky prameň, prameň, Kyselka pod olivou, Kyselka, Kyslá, Grófska studňa, Studňa, Kvašná voda I., Prameň, Vojtech II, Prameň v skruži, Ilona, Prameň pred domom č.229, Šťava, Kvašná voda, Artézska studňa na ulici M. R. Štefánika, Hlohová studnička, Vojtech I, Jozef II Z-1, Prameň na Martinskej, Kamzik, prameň, prameň, Krivé jarky, Veľké Bielice - záhradný bazénik, prameň, prameň

Pitná voda, Slovensko:, 3 z 17

prameň, Matejova studňa, Sultánka, Prameň v dome č. 79, Podzemný hydrant, Prameň M.R. Štefánika, Vajcovka, Debra, prameň, studnička, Medokýš pri cintoríne, Prameň Dolná Kyslá, Borkut malý, prameň, Kováčová, Horný medokýš, prameň, prameň, rúra, Čurek, prameň, Za bufetom, prameň, Vyvieračka, Banský, Ľudový, Vajcovka, Irena, Vojtech, Kvašná voda, Viera, Vajcovka 1, Jazierce, prameň, prameň, Florijánko, Kramárska studňa, Medokýš, Prameň v potoku, Pitný prameň Ifigénia, Vajcovka 2, Hlavný prameň, Prameň pri dom. č. 70, Prameň, Kúpeľný prameň, Buganka, Sirkový prameň, Valentína BJ-101, Rudolf, Studnička, prameň, prameň, prameň, Studnička, Teplý prameň, Prameň Šťavica, prameň, Studnička, prameň, Prameň nad Veľkou kyslou

Pitná voda, Slovensko:, 4 z 17

prameň, Nový prameň, prameň, prameň, prameň, Vrt TSM-2, Vrt KB - 1, Na konci dediny, Kadlub v Španej doline, Vrt PK - 36, Mitická, Vrt ŠHG-1, Artézska studňa na Námestí P. O. Hviezdoslava, prameň, Prameň u A. Vrábaka, Dlhá siaha, prameň, Salvator I., prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň na Kláštorskej, prameň, prameň, Prameň pri bráne Grešu, prameň, Artézska studňa na Tajovského, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Vrt ŠHG-2, prameň, Dastinská kyselka, Prameň v hone Kopaná, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň Bizovo, prameň, Nový prameň, Štefan vrt CH - 1, prameň, prameň, Kadlubek, prameň, prameň, Kyselka, prameň, Kráter, prameň

Pitná voda, Slovensko:, 5 z 17

Adam, Kadlub na svahu, prameň, Termálny prameň Zlá voda, prameň, Pavlovský minerálny prameň, Lenkey, Prameň Mon Repos, Artézsky prameň, Prameň Slatina na Zárieči, prameň, prameň Rimavice, Bystrica, prameň, Sliačanská minerálka, Prameň pod Grigerovou záhradou, prameň, prameň, výver z Diablovej diery, Artézska studňa na Andovskej ceste, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Maštinská voda, prameň Veterníček, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň spod Berezinok, prameň, prameň, prameň, prameň, Horná Kyslá, prameň, Vyvieračka Forrás, prameň, prameň, prameň, vyvieračka, vyvieračka "Studnička", prameň, Maralov, prameň, Prameň vytekajúci zo stromu, vyvieračka, Prameň pri ceste, Hostcová voda, prameň, Židova voda, Kvašná voda, prameň, prameň, Pramen jozefkovo udolie, prameň, prameň, Studnička

Pitná voda, Slovensko:, 6 z 17

prameň, Vyvieračka Pivničná diera, Jasenianska kyslá, Prameň pri družstve, prameň, Medokýš, prameň, Záhoračka, prameň, prameň, Prameň Šindolka, Apollo, prameň, Bazén u Michala Budaja, prameň, Anna, Prameň u Michala Budaja, Prameň pri Hájovni, prameň, prameň, prameň, Prameň za domom č. 494, Na láne, Kvašná voda, Slatvina, prameň, Pod Pätkovom, Prameň pod dedinou, Prameň v potoku, Čičkov žliebok, Nový Polom, prameň, Kyselka v Račkovej doline, prameň, prameň, prameň, prameň, Brúska, Rakytová, prameň, Zbojníčka, prameň, prameň, Zástupy, Slatina pri Turci, Nový prameň, prameň, Uňatínsky mlyn, Prameň Ladislava Chudíka, Himligárka, prameň, prameň, prameň, Prameň, Prameň nad potokom, Legy, prameň, prameň, prameň, Prameň pri kaplnke

Pitná voda, Slovensko:, 7 z 17

prameň, prameň, Bruchačka, pitná voda, prameň, Vajcovka pred hájovňou, Studnička, Vrt na ulici Zdenka Nejedlého, prameň, prameň, prameň, Nový kadlub, prameň, Prameň pre jasienok, prameň, Studnička, prameň, prameň, prameň, Tri studničky, termal, Hlavina, prameň, prameň, Kyselka, prameň, Prameň Kalvária, Prameň Boženy Nemcovej, Kadlub, Prameň v obci, prameň, Cemjata, Prameň v štôlni, prameň, Termal, prameň, prameň, Nový Matúš, prameň, Pillerov prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Vrt BHS-2, Salamandria studnička, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Hlávka, Patrik, prameň, prameň, Vrt Z-2, prameň, prameň

Pitná voda, Slovensko:, 8 z 17

prameň, Jesenius, prameň, prameň, Žliabok, prameň, prameň, prameň, prameň, Vajcovka, Studnička, prameň, prameň, prameň, Prameň nad Slatinou, prameň, prameň, prameň, prameň, Kyselka, prameň, prameň, prameň, prameň, studňa, prameň, prameň, Linhartovka (Kyslá), prameň, Pri kaplnke, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň Telep I, prameň, prameň, Studnička u Dudúka, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Sidanka, Prameň sv. Bruna, prameň, prameň, Artézka voda, prameň, prameň, prameň, Pokoj, prameň

Pitná voda, Slovensko:, 9 z 17

prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Pri pošte VR-2, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Šťavica Torey, Žliebok na Teplici, Studnička na rázcestí, Prameň Panny Márie, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Studnička, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Malá Vydrica, prameň, prameň, prameň, prameň, Studnička Pod Novosádkami, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň

Pitná voda, Slovensko:, 10 z 17

prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň na hornom konci, Prameň v obci, prameň, studnička, prameň, Prameň 1955-2015, prameň, Kadlub, Rinička, prameň, prameň, prameň, studňa, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Kadúbek, prameň, prameň, prameň, prameň, Artézska studňa, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Poľana, prameň, Prameň sv. Jána Nepomuckého, prameň, prameň, Studnička, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Studnička U Vodníka, prameň

Pitná voda, Slovensko:, 11 z 17

prameň, prameň, Katarínkin prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Hadbavna, prameň, prameň, prameň, prameň, Studnička, Kúpeľný bazén l., prameň, prameň, prameň, Márna, prameň, prameň, Dolný výver, prameň, prameň, Dobrá voda, prameň, prameň, prameň, Studnička, prameň, Prameň Pipitka, prameň, Kyslá voda, Horný prameň, Kúpeľný bazén ll., prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Panthera forrás, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Božia Studňa, prameň, Lipinská studnička, Johanská studnička, prameň, Medené hámre, prameň, prameň, Prameň, prameň

Pitná voda, Slovensko:, 12 z 17

Medokýš Podsuchá, prameň, Fekete-forrás, prameň, prameň, prameň, Prameň Kováčová, prameň, prameň, studňa, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Svätého Ladislava, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Pramienka, prameň, prameň, Hraškova studnička, prameň, prameň, prameň, Prameň pod Vápennou, prameň, Prameň Adam, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň Polom, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, svätého Jána, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň

Pitná voda, Slovensko:, 13 z 17

Muflónka, prameň, Prameň Kyslá, prameň, studnička, prameň, prameň, prameň pod Grúnikom, ROPA, prameň, prameň, U hlavnej kaplnky Zosnutia (Uspenija) Presvätej Bohorodičky, Kvašna voda, prameň, svätý Hubert, Železná studnička, prameň, prameň, prameň, Mexico, Jasienky, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Vrt C-10, prameň, prameň, Železitý, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Vyvieračka, prameň, prameň, prameň, prameň, Ludrovčianka, prameň, Studnička, prameň, Paula, Ondrej BC - 1, Ivanka, prameň, Vrt BR 3, prameň, Geretsch, prameň, Matúš, Studený prameň, prameň

Pitná voda, Slovensko:, 14 z 17

prameň, prameň, Popík, prameň, Vajcovka, Zlatá studnička, Jánošík, prameň, pitná voda, Studnička, prameň, prameň, Studnička pod Dubom, prameň, prameň, Vodojem, prameň, prameň, Medokýš, Prameň na Rovienke, Vyvieračka, socha, prameň, Trstenica, prameň, Studnička, Šenkárka pod Stániskom, prameň, Prameň na Pivonkovej, prameň, Žimerová, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň pod Skalkou, pitná voda, Gašparské, prameň, prameň, Jarošova studnička, Jánov prameň, Máriin prameň, prameň, prameň, pitná voda, Partizánska lúka, pitná voda, pitná voda, prameň, Štúrova lavička, Brezinská kyselka, Jastrabská kyselka, prameň, pitná voda, Studnička Sklepité, pitná voda, pitná voda

Pitná voda, Slovensko:, 15 z 17

Pitný pavilón, Dlhá lúka, 2. Kameňolom, Studnička pod Kobylou (Biele skaly), prameň, Františkov prameň, Studnička 2. rybník, Prameň pod Tlstou horou, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Urbanka, prameň, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Pernek 2, Pernek 3, pitná voda, Havrilová, Fontánka s pitnou vodou, pitná voda, Orechovská kyselka, prameň, prameň, Kyselka na Patrovci, Polomská studnička, Studnička, pitná voda, Drieňová studnička, Soblahovska Kyselka, prameň, Pernecka Bana, pitná voda, Kyslá voda v lese, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Kovačička, Dolňanská kyselka, Bralo, Brezovica, pitná voda, Pernecky Vrt, pitná voda, Tri studničky, pitná voda, Stoček, Minerálny prameň Bôrova Sihoť, Pramen, pitná voda, pitná voda, Jastrabská, Hrabovský medokýš, Tri studničky, Záblatská kyselka, pitná voda, prameň

Pitná voda, Slovensko:, 16 z 17

Tri studničky, Kyselova studnička, Podlanický medokýš, prameň, prameň, pitná voda, pitná voda, Fontánka s pitnou vodou, Burkova Studnička, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Limbašska vyvieračka, pitná voda, Studnička, Studnička, Hanzlíková kyselka pod vŕbou, pitná voda, prameň, pitná voda, prameň, Prameň v lese, pitná voda, prameň, Prameň Bieleho Váhu, Krúdyho prameň, pitná voda, Medokýš, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Sírový prameň, Bystricanov Kut, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Vojenská cesta, Prameň Delená voda, prameň, Klára, Alexander, pitná voda, Fertéšská studňa, Kvašná voda, Psotka dom, Podlysecký (Prdľavka), Prameň v lese, Stupavienka, Ščava, Prameň v potôčku, Prameň v kadlube, Vrt HV-103, Ludrová, Prameň v lese, Prameň dolná kyslá, Prameň v jarku, Prameň Zlatničky horný, Šťavica, pod Hajdúchom, pitná voda

Pitná voda, Slovensko:, 17 z 17

Kyselka v Krásnej doline, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Šenkárka 01, Prameň kyslá, Medokýš, pitná voda, Šenkárka 02, Kyslá, pitná voda, Švabľovka - prameň v lese, Vyšňanský medokýš, Mazáčka, Kyselka, Prameň v lese, Chyžka, Kyselka, Vajcovka pod Šarovkou, pitná voda, pitná voda, Svätého Kríža, Svätého Ondreja, pitná voda, Medokýš pri ihrisku, Betónova skruž pod Tlstou horou, Vydrica, Žofia, Prameň v lese, Prameň pri vile Kotva, Prameň Čierneho Váhu, U Kurucov, Záluská kyselka, Prameň na lúke, Divá kyslá, Vrt B-1, Vrt B-4, Prameň na dvore č. d. 3, pitná voda, Medokýš pri novom moste

pitná voda inde

Stredné Slovensko (1833x), Žilinský kraj (1235x), Východné Slovensko (933x), Liptov (893x), Západné Slovensko (799x), okres Ružomberok (619x), Trenčiansky kraj (610x), Banskobystrický kraj (602x), Veľká Fatra (592x), Prešovský kraj (522x), Nízke Tatry (432x), Košický kraj (418x), Spiš (333x), Ružomberok (310x), okres Liptovský Mikuláš (274x), Horehronie (260x), okres Trenčín (232x), Malé Karpaty (213x), Bratislavský kraj (202x), Liptovská kotlina (194x), Biele Karpaty (190x), okres Brezno (152x), okres Považská Bystrica (147x), Gemer (142x), okres Košice - okolie (118x), Mikroregión Ekológ (116x), Bratislava (110x), CHKO Kysuce (110x), okres Banská Bystrica (109x), Nitriansky kraj (101x)
pitná voda v Stredné Slovensko
pitná voda v Žilinský kraj
pitná voda v Východné Slovensko

Podobné, Slovensko:

15781x stravovanie, 3780x pitná voda, 3597x pohostinstvo, 3578x reštaurácia, 1415x kaviareň, 1172x rýchle občerstvenie, 600x bar, 592x pizzéria, 256x donáška, 152x ázijská reštaurácia, 134x kebab, 131x hamburger, 102x talianska reštaurácia, 52x verejný gril, 49x pivovar, 44x čína, 35x automat na mlieko, 23x sushi, 22x vegetariánska, 13x indická reštaurácia, 12x pálenica, 11x palacinkáreň, 11x čajovňa
Hľadáme pitna-voda, OSM tagy: amenity = 'drinking_water' or natural = 'spring'.
ilustračný obrázok k Pitná voda, Slovensko

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://www.oma.sk/stravovanie/voda

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.