Cesta: OMA » stravovanie » pitná voda

Pitná voda, Slovensko

Pitná voda v Slovensko

V Slovensko sa nachádza viac ako 1000 kusy pitná voda.

Pitná voda, Slovensko:, 1 z 17

Vrt H-1, Studienka Nad studňu, Vrt MA - 2, Święta Góra Jawor, Šťavica, prístrešok, altánok, prameň, Marianska studnicka, Svätá studňa, prameň, Zbojnícke studničky, prístrešok, altánok, Mokrý jarok, socha, pitná voda, Malý Slavín, pitná voda, pitná voda, Smokovecká kyselka, pitná voda, Prameň Kollar, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Tajch, pitná voda, Horaren Krasnany, Pitný prameň Ifigénia, prameň, Vrt TT-2, Vrt HV - 31, Kubranská kyselka, Krivé jarky, Prameň pri detskej ozdravovni TBC, Živena TJ-3, Vrt B - 4, Anička, prameň Európa, Šťavica, Pernek 1, prameň, prameň, Kyselka v Jarkoch, prameň, Minerálna voda Teplica, Nižňanský medokýš, prameň, prameň, prameň, Alžbeta, Horný Badín, prameň, Turnianska kyselka, Baldovská, pitná voda, prameň, prameň, Kúpeľný prameň - 1, Kúpeľný prameň - 2, Kúpeľný prameň - 3

Pitná voda, Slovensko:, 2 z 17

Viera, prameň, Prameň v Jelšine, prameň, Jegorovov prameň, Vajcovka I, Občasný prameň, prameň, Vrt LŠH-1, prameň, Mädokýš Hviezdoslav, Sčensný, prameň, Štiavnik, Klára, Lasce, Ľudový prameň, Prameň vedľa brány, prameň, prameň, prameň, Anna, Selecká kyselka, Výver pod záhradou č. d. 97, Falukút, Antonín, Prameň Ondrej, Krvavá studnička, prameň, pitná voda, Artézska studňa na Majzonovom námestí, prameň, Artézska studňa na Gúgskej ceste, Kyselka pod olivou, Kyselka, Vrt B-6, Prameň v skruži, Kvašná voda I., Kyslá, Studňa, Grófska studňa, Šťava, Prameň, Vojtech II, Prameň pred domom č.229, Hlohová studnička, Vojtech I, Artézska studňa na ulici M. R. Štefánika, Prameň na Martinskej, Jozef II Z-1, Kvašná voda, prameň, prameň, prameň, Krivé jarky, Veľké Bielice - záhradný bazénik, Matejova studňa, prameň, prameň, Kamzik

Pitná voda, Slovensko:, 3 z 17

prameň, Sultánka, Prameň v dome č. 79, Prameň Pod dubom, Podzemný hydrant, Prameň M.R. Štefánika, Debra, Medokýš pri cintoríne, prameň, Vajcovka, Prameň Dolná Kyslá, Horný medokýš, Borkut malý, prameň, Kováčová, studnička, prameň, prameň, Čurek, Vyvieračka, Za bufetom, prameň, prameň, Ľudový, Kvašná voda, Ilona, Vojtech, Banský, Irena, Vajcovka, Viera, prameň, Prameň, Kramárska studňa, Kúpeľný prameň, Lekársky prameň, Prameň v potoku, Hlavný prameň, Medokýš, Vajcovka 1, Vajcovka 2, Jazierce, Prameň pri dom. č. 70, prameň, Studnička, Buganka, Teplý prameň, prameň, Valentína BJ-101, Sirkový prameň, Rudolf, prameň, Prameň Šťavica, Studnička, prameň, prameň, prameň, Vrt TSM-2, Studnička, prameň

Pitná voda, Slovensko:, 4 z 17

Prameň nad Veľkou kyslou, Nový prameň, prameň, Maštinská voda, Vrt ŠHG-1, prameň, prameň, Na konci dediny, Kadlub v Španej doline, Prameň u A. Vrábaka, Artézska studňa na Námestí P. O. Hviezdoslava, Vrt PK - 36, Mitická, Vrt KB - 1, Dlhá siaha, prameň, prameň, prameň, Artézska studňa na Tajovského, Prameň na Kláštorskej, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň pri bráne Grešu, Vrt ŠHG-2, prameň, prameň, prameň, Salvator I., prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Štefan vrt CH - 1, prameň, Kadlubek, prameň, Nový prameň, Dastinská kyselka, prameň, prameň, Prameň Bizovo, Prameň v hone Kopaná, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Kadlub na svahu, prameň, Prameň Slatina na Zárieči, rúra

Pitná voda, Slovensko:, 5 z 17

Kyselka, prameň, Termálny prameň Zlá voda, Bystrica, Kráter, Lenkey, Pavlovský minerálny prameň, prameň, prameň Rimavice, Prameň Mon Repos, prameň, prameň, Adam, prameň, Artézsky prameň, prameň, Sliačanská minerálka, prameň, prameň, Artézska studňa na Andovskej ceste, výver z Diablovej diery, prameň, prameň, Prameň pod Grigerovou záhradou, prameň Veterníček, prameň, prameň, prameň, prameň, Pramen jozefkovo udolie, prameň, prameň, prameň, Horná Kyslá, prameň, prameň, Prameň spod Berezinok, Prameň vytekajúci zo stromu, Maralov, prameň, prameň, Židova voda, prameň, vyvieračka, prameň, prameň, Kvašná voda, vyvieračka "Studnička", Vyvieračka Forrás, Prameň pri ceste, prameň, vyvieračka, prameň, Hostcová voda, prameň, prameň, Vyvieračka Pivničná diera, Bazén u Michala Budaja, prameň, prameň

Pitná voda, Slovensko:, 6 z 17

prameň, Medokýš, Apollo, prameň, prameň, Prameň Šindolka, Záhoračka, Prameň pri družstve, prameň, Studnička, prameň, Jasenianska kyslá, prameň, Prameň pri Hájovni, Na láne, prameň, Kvašná voda, Prameň za domom č. 494, Prameň u Michala Budaja, Slatvina, prameň, Anna, prameň, prameň, Brúska, prameň, Nový prameň, prameň, prameň, Slatina pri Turci, Rakytová, Zbojníčka, prameň, Čičkov žliebok, prameň, Kyselka v Račkovej doline, prameň, prameň, Prameň pod dedinou, Nový Polom, prameň, Prameň v potoku, Pod Pätkovom, Zástupy, Bruchačka, Himligárka, Prameň pri kaplnke, prameň, prameň, pitná voda, prameň, Prameň Ladislava Chudíka, prameň, Legy, prameň, prameň, prameň, Prameň, Prameň nad potokom, Uňatínsky mlyn

Pitná voda, Slovensko:, 7 z 17

prameň, prameň, Prameň pre jasienok, Studnička, Vrt na ulici Zdenka Nejedlého, prameň, Studnička, prameň, prameň, prameň, Nový kadlub, prameň, prameň, Vajcovka pred hájovňou, prameň, Kadlub, prameň, prameň, Prameň Boženy Nemcovej, Prameň Kalvária, prameň, termal, Cemjata, prameň, Prameň v obci, Kyselka, prameň, Tri studničky, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Nový Matúš, prameň, prameň, prameň, Termal, Prameň v štôlni, Pillerov prameň, prameň, Kaplnka pri Hoštečnej studničke, prameň, Salamandria studnička, Hlávka, prameň, Jesenius, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Vrt BHS-2, prameň, prameň, Patrik, Vrt Z-2

Pitná voda, Slovensko:, 8 z 17

prameň, prameň, Studnička, prameň, Vajcovka, prameň, prameň, Žliabok, prameň, Prameň nad Slatinou, prameň, prameň, Kyselka, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, studňa, prameň, Prameň Telep I, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Pri kaplnke, Sidanka, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Linhartovka (Kyslá), prameň, prameň, Pri pošte VR-2, prameň, prameň, Pokoj, prameň, prameň, prameň, prameň

Pitná voda, Slovensko:, 9 z 17

Artézka voda, prameň, Studnička u Dudúka, prameň, prameň, Prameň sv. Bruna, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Šťavica Torey, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Žliebok na Teplici, prameň, Studnička, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Studnička na rázcestí, prameň, prameň, Prameň Panny Márie, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Malá Vydrica, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Kadlub

Pitná voda, Slovensko:, 10 z 17

prameň, prameň, prameň, Prameň na hornom konci, prameň, studnička, prameň, Rinička, prameň, prameň, Prameň 1955-2015, prameň, prameň, Prameň v obci, prameň, prameň, studňa, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Studnička U Vodníka, Artézska studňa, prameň, prameň, Prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň sv. Jána Nepomuckého, prameň, prameň, prameň, Studnička, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Kadúbek, prameň, prameň, prameň, Poľana, Hadbavna, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň

Pitná voda, Slovensko:, 11 z 17

Kúpeľný bazén l., prameň, prameň, Katarínkin prameň, Prameň Pipitka, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Studnička, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Kyslá voda, prameň, Dobrá voda, prameň, Studnička, prameň, Dolný výver, Kúpeľný bazén ll., Márna, Horný prameň, prameň, prameň, Johanská studnička, Prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Medokýš Podsuchá, prameň, prameň, Medené hámre, Lipinská studnička, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň Kováčová, prameň, Božia Studňa, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň

Pitná voda, Slovensko:, 12 z 17

prameň, prameň, Svätého Ladislava, prameň, studňa, prameň, Panthera forrás, prameň, prameň, prameň, Fekete-forrás, prameň, prameň, prameň, Studničky na Kúte, prameň, prameň, Prameň pod Vápennou, prameň, prameň, prameň, Hraškova studnička, prameň, prameň, prameň, Pramienka, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, svätého Jána, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň Adam, prameň, prameň Polom, prameň, studnička, prameň, Prameň Kyslá, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Muflónka, prameň, prameň, prameň, prameň, ROPA

Pitná voda, Slovensko:, 13 z 17

prameň, Kvašna voda, svätý Hubert, prameň, prameň pod Grúnikom, U hlavnej kaplnky Zosnutia (Uspenija) Presvätej Bohorodičky, prameň, Železná studnička, prameň, Mexico, prameň, prameň, prameň, Jasienky, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Vrt C-10, prameň, prameň, Železitý, Vyvieračka, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Ludrovčianka, prameň, prameň, Studnička, prameň, prameň, prameň, Matúš, Paula, Ondrej BC - 1, prameň, Ivanka, Vrt BR 3, Studený prameň, prameň, Geretsch, prameň, prameň, prameň, prameň, Popík, Vajcovka, Zlatá studnička, Jánošík, prameň, Studnička pod Dubom, prameň

Pitná voda, Slovensko:, 14 z 17

Studnička, prameň, pitná voda, prameň, prameň, Vodojem, prameň, prameň, Prameň na Rovienke, socha, Vyvieračka, prameň, Medokýš, Trstenica, prameň, Studnička, prameň, Šenkárka pod Stániskom, prameň, Žimerová, prameň, prameň, prameň, Prameň na Pivonkovej, prameň, prameň, prameň, prameň pod Skalkou, Gašparské, prameň, prameň, Jarošova studnička, Jánov prameň, prameň, Máriin prameň, prameň, pitná voda, Partizánska lúka, pitná voda, pitná voda, prameň, Štúrova lavička, Jastrabská kyselka, Brezinská kyselka, prameň, pitná voda, Studnička Sklepité, Pitný pavilón, pitná voda, 2. Kameňolom, Dlhá lúka, Studnička pod Kobylou (Biele skaly), Františkov prameň, Studnička 2. rybník, prameň, pitná voda, pitná voda, Prameň pod Tlstou horou, pitná voda, pitná voda

Pitná voda, Slovensko:, 15 z 17

pitná voda, pitná voda, Urbanka, prameň, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Pernek 3, Pernek 2, Havrilová, Fontánka s pitnou vodou, Orechovská kyselka, prameň, prameň, Kyselka na Patrovci, Polomská studnička, pitná voda, Pernecka Bana, Soblahovska Kyselka, Studnička, Drieňová studnička, prameň, Kovačička, pitná voda, Dolňanská kyselka, pitná voda, pitná voda, Kyslá voda v lese, Bralo, pitná voda, Pernecky Vrt, pitná voda, Brezovica, pitná voda, Pramen, Minerálny prameň Bôrova Sihoť, pitná voda, Tri studničky, Jastrabská, pitná voda, Hrabovský medokýš, Tri studničky, Záblatská kyselka, pitná voda, Tri studničky, prameň, pitná voda, pitná voda, Podlanický medokýš, prameň, Kyselova studnička, prameň, Burkova Studnička, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Fontánka s pitnou vodou, pitná voda, pitná voda, Hanzlíková kyselka pod vŕbou

Pitná voda, Slovensko:, 16 z 17

Limbašska vyvieračka, Studnička, Studnička, pitná voda, Prameň v lese, pitná voda, pitná voda, prameň, prameň, Prameň Bieleho Váhu, prameň, pitná voda, pitná voda, Krúdyho prameň, Medokýš, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Sírový prameň, pitná voda, pitná voda, Bystricanov Kut, pitná voda, prameň, Prameň Delená voda, Vojenská cesta, Lekársky prameň, Napoleon, pitná voda, Alžbeta, Klára, Anna, Alexander, Herkules, Fertéšská studňa, Hlavný prameň, Prameň v lese, Stupavienka, Ščava, Psotka dom, Podlysecký (Prdľavka), Kvašná voda, pitná voda, Vrt HV-103, pitná voda, Prameň v kadlube, Prameň Zlatničky horný, Prameň v potôčku, Kyselka v Krásnej doline, Prameň v jarku, Prameň dolná kyslá, Šťavica, pitná voda, pod Hajdúchom, Prameň v lese, Ludrová, Kyslá, Medokýš, pitná voda, Šenkárka 01

Pitná voda, Slovensko:, 17 z 17

Prameň kyslá, pitná voda, Šenkárka 02, pitná voda, Chyžka, Mazáčka, Kyselka, Švabľovka - prameň v lese, pitná voda, Kyselka, Vyšňanský medokýš, Prameň v lese, pitná voda, Vajcovka pod Šarovkou, Betónova skruž pod Tlstou horou, Medokýš pri ihrisku, Svätého Ondreja, pitná voda, Prameň Čierneho Váhu, Prameň pri vile Kotva, Žofia, Prameň v lese, Svätého Kríža, Vydrica, U Kurucov, pitná voda, Kyselka pod Bôrom, Medokýš pri novom moste, pitná voda, Vrt B-4, Záluská kyselka, Divá kyslá, Prameň na dvore č. d. 3, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Prameň na lúke, Vrt B-1, pitná voda

pitná voda inde

Stredné Slovensko (1822x), Žilinský kraj (1227x), Východné Slovensko (919x), Liptov (887x), Západné Slovensko (791x), okres Ružomberok (618x), Trenčiansky kraj (608x), Banskobystrický kraj (599x), Veľká Fatra (590x), Prešovský kraj (517x), Nízke Tatry (426x), Košický kraj (409x), Spiš (330x), Ružomberok (310x), okres Liptovský Mikuláš (269x), Horehronie (257x), okres Trenčín (231x), Malé Karpaty (210x), Bratislavský kraj (200x), Liptovská kotlina (190x), Biele Karpaty (188x), okres Brezno (150x), okres Považská Bystrica (147x), Gemer (138x), okres Košice - okolie (116x), Mikroregión Ekológ (114x), CHKO Kysuce (110x), Bratislava (108x), okres Banská Bystrica (108x), Nitriansky kraj (99x)
pitná voda v Stredné Slovensko
pitná voda v Žilinský kraj
pitná voda v Východné Slovensko

Podobné, Slovensko:

15584x stravovanie, 3745x pitná voda, 3578x pohostinstvo, 3554x reštaurácia, 1398x kaviareň, 1134x rýchle občerstvenie, 587x bar, 585x pizzéria, 240x donáška, 145x ázijská reštaurácia, 128x kebab, 121x hamburger, 103x talianska reštaurácia, 52x verejný gril, 48x pivovar, 44x čína, 35x automat na mlieko, 22x sushi, 20x vegetariánska, 12x indická reštaurácia, 11x čajovňa, 11x pálenica, 11x palacinkáreň
Hľadáme pitna-voda, OSM tagy: amenity = 'drinking_water' or natural = 'spring'.
ilustračný obrázok k Pitná voda, Slovensko

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://www.oma.sk/stravovanie/voda

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.