Cesta: OMA » príroda

príroda v Slovensko

príroda

22639x priroda, 11193x vrch, 5796x prameň, 2839x výhľad, 1250x jaskyňa, 495x sedlo, 473x kameň, 300x prepadlina, 293x vodopád

príroda

Príroda v Slovensko

V Slovensko sa nachádza viac ako 1000 kusy príroda.

Príroda, Slovensko:, 1 z 17

Mestská veža, Jasovská jaskyňa, Dobšinská ľadová jaskyňa, Vyhliadková veža, Demänovská jaskyňa Slobody, UFO, Gombasecká jaskyňa, Mitická, Malá Babia hora;Mała Babia Góra (Cyl) / Malá Babia hora, Studienka Nad studňu, Vrt MA - 2, Šťavica, prameň, Kalamárka, Kalamárka, Gerlachovský štít, Babia Góra / Babia hora, Marianska studnicka, Observatórium Lomnický štít, prameň, sedlo Hrádok, Liskovská Jaskyňa, Poľana, Zbojnícke studničky, výhľad, prameň, Mokrý jarok, prameň, Belianska jaskyňa, Lomnický štít, Šimonka, Veľký bok, Malý Slavín, Ochtinská aragonitová jaskyňa, Gerlachovská veža, Prameň Jazero Motešice, prameň, Smokovecká kyselka, Kremenec / Krzemieniec / Кременець, UFO, Malá temná jaskyňa, Kalvária, Dargovský priesmyk, Krásnohorská jaskyňa, Horáreň Krasňany, Važecká jaskyňa, Tajch, Pitný prameň Ifigénia, prameň, Jaskyňa Domica, Prameň Šťavica, Pyszniańska Przełęcz / Pyšné sedlo, Kubranská kyselka, Gerlachovské sedlo, Krivé jarky, Kyselka v Jarkoch, prameň Európa, Priečne sedlo, Anička, Pernek 1

Príroda, Slovensko:, 2 z 17

prameň, Šťavica, prameň, prameň, prameň, Prameň pri detskej ozdravovni TBC, Minerálna voda Teplica, Nižňanský medokýš, prameň, prameň, prameň, Alžbeta, prameň, Turnianska kyselka, Mięguszowiecki Szczyt Wielki / Veľký Mengusovský štít, prameň, prameň, Baldovská, Kúpeľný prameň - 2, Kúpeľný prameň - 1, Kúpeľný prameň - 3, Bystry Karb / Bystré sedlo, Viera, prameň, Biela jaskyňa, Malá Baňa, prameň, Pri kaplnke, Vajcovka I, výhľad, Jegorovov prameň, prameň, prameň, Prameň v Jelšine, prameň, prameň, Občasný prameň, prameň, Sedlo pod Orlom, výhlad na Korytnicu, prameň, Sčensný, Klára, Prameň vedľa brány, prameň, prameň, Anna, Lasce, Medokýš pri cintoríne, prameň, prameň, prameň, Štiavnik, prameň, prameň, jaskyňa, jaskyňa, Selecká kyselka, Výver pod záhradou č. d. 97, Krvavá studnička

Príroda, Slovensko:, 3 z 17

Falukút, Prameň Ondrej, jaskyňa, Jaskyňa Mateja Korvína, prameň, Artézska studňa na Majzonovom námestí, prameň, prameň, Prameň Pod dubom, Lekársky prameň, Artézska studňa na Gúgskej ceste, sedlo Váha, Kyselka pod olivou, prameň, Kyselka, Za bufetom, Šťava, Kvašná voda I., Grófska studňa, Prameň, Vodný zdroj Malá Hradná, Kyslá, Prameň pred domom č.229, vyhliadka, Prameň v skruži, prameň, Prameň na Martinskej, Kvašná voda, Artézska studňa na ulici M. R. Štefánika, Hlohová studnička, prameň, Veľké Bielice - záhradný bazénik, Kamzik, prameň, prameň, prameň, Matejova studňa, Prameň M.R. Štefánika, Krivé jarky, Prameň v dome č. 79, Sedielko, prameň, Springerove jamy, Sultánka, prameň, Horská knižnica, studnička, Borkut malý, Horný medokýš, Debra, Prameň Dolná Kyslá, prameň, Čajka v oblakoch, Čurek, prameň, Vajcovka, prameň, prameň, prameň, Čierna vyvieračka

Príroda, Slovensko:, 4 z 17

prameň, Vyvieračka, prameň, Napájadlo, Viera, Ľudový, Banský, Kvašná voda, Vojtech, Ilona, Irena, Vajcovka, Obrovský vodopád, prameň, Medokýš, výhľad, Vajcovka 2, Kramárska studňa, Florijánko, Prameň, Vodný zdroj Dubodiel, Hlavný prameň, Vajcovka 1, Termálny kúpeľný prameň Kaďa, prameň, Prameň Lásek, prameň, Prameň v potoku, Jazierce, Prameň pri dom. č. 70, prameň, Sirkový prameň, Studnička, Teplý prameň, Buganka, prameň, Studnička, Rudolf, prameň, Vodojem, prameň, Vrt TSM-2, Nový prameň, prameň, prameň, Studnička, Maštinská voda, Gaborowa Przełęcz / Gáborovo sedlo, Prameň nad Veľkou kyslou, Mengusovské sedlo / Mięguszowiecka Przełęcz pod Chłopkiem, Studnička Medzihorie, prameň, prameň, Prameň u A. Vrábaka, Malý Pyšný štít, prameň, Kadlub v Španej doline, prameň, Na konci dediny, Artézska studňa na Námestí P. O. Hviezdoslava

Príroda, Slovensko:, 5 z 17

prameň, Vodný zdroj čerpacia stanica Zadná studňa, Trenčianske Mitice, Studnička žobráčka, Vrt ŠHG-1, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Artézska studňa na Tajovského, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň pri bráne Grešu, prameň, Salvator I., prameň, Prameň na Kláštorskej, prameň, prameň, Vrt ŠHG-2, prameň, prameň, prameň, Slaný vrt, Prameň Bizovo, Mięguszowiecki Szczyt Pośredni / Prostredný Mengusovský štít, Štefan vrt CH - 1, Kadlubek, prameň, prameň, Prameň v hone Kopaná, prameň, Nový prameň, prameň, prameň, prameň, Smutné sedlo, Dastinská kyselka, prameň Rimavice, prameň, prameň, Termálny prameň Zlá voda, Kadlub na svahu, Prameň Slatina na Zárieči, prameň, Moldavská jaskyňa, Pavlovský minerálny prameň, rúra, prameň, prameň, Artézsky prameň, Kráter

Príroda, Slovensko:, 6 z 17

Kyselka, Slatina v obci, Sedlo Obšiar, Prameň Mon Repos, Zbojnícka jaskyňa, Artézska studňa na Andovskej ceste, Kysacká jaskyňa, výver z Diablovej diery, Prameň v Podkeblí, prameň, prameň, Sliačanská minerálka Teplica, Strážna veža, prameň, prameň, prameň Veterníček, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň pod Grigerovou záhradou, prameň, Prameň Permoník, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Prirodny minerálny zdroj, vrt HG-3, prameň, Pramen jozefkovo udolie, prameň, prameň, Prameň spod Berezinok, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Sedlo Čertova Hlava, prameň, prameň, Kvašná voda, Prameň pri ceste, prameň, Kalvária, Vlčí zub, Medvedia diera, Prameň vytekajúci zo stromu, Židova voda, vyvieračka "Studnička", Maralov, prameň, Vyvieračka Forrás, Hostcová voda, prameň, vyvieračka, Pyšný štít

Príroda, Slovensko:, 7 z 17

prameň, prameň, Vyvieračka Pivničná diera, Záhoračka, prameň, prameň, prameň, Jasenianska kyslá, prameň, Stará Brzotínska jaskyňa, Bazén u Michala Budaja, Studnička, prameň, prameň, Prameň Šindolka, prameň, Prameň pri družstve, prameň, Apollo, prameň, prameň, Medokýš, prameň, prameň, Na láne, Prameň pri Hájovni, Prameň za domom č. 494, Slatvina, prameň, Anna, prameň, Kvašná voda, Prameň u Michala Budaja, Zbojnícka bašta, prameň, prameň, Prameň pod dedinou, Nový prameň, Pod Pätkovom, prameň, prameň, prameň, Rakytová, Zástupy, Nový Polom, prameň, prameň, prameň, Prameň v potoku, prameň, prameň, prameň, prameň, Somár, Zbojníčka, prameň, Drienok, Čičkov žliebok, Kyselka v Račkovej doline, Brúska

Príroda, Slovensko:, 8 z 17

prameň, prameň, Prameň nad potokom, prameň, Východová, prameň, Himligárka, Svätá studňa, Bruchačka, Prameň pri kaplnke, prameň, prameň, Prameň, prameň, prameň, Prameň sv. Jána Nepomuckého, Legy, Prameň Ladislava Chudíka, prameň, Prameň pre jasienok, prameň, prameň, Vajcovka pred hájovňou, Studnička, Nový kadlub, Milada, Jaskyňa Driny, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Kyselka, Hlavina, prameň, Tri studničky, termal, Prepoštská jaskyňa, Prameň v obci, Prameň Kalvária, prameň, prameň, Javorinka, Studnička, Cemjata, Kadlub, prameň, Prameň Boženy Nemcovej, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Steny, Južný vrchol, Hatinská jaskyňa, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň

Príroda, Slovensko:, 9 z 17

prameň, Nový Matúš, prameň, Prameň v štôlni, prameň, prameň, prameň, Termal, prameň, prameň, Pillerov prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Gloriet, Salamandria studnička, sedlo Šebeková, prameň, Skalisko, Hlávka, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Vrt Z-2, prameň, prameň, prameň, prameň, Kyselka, prameň, Prameň nad Slatinou, prameň, prameň, prameň, Čičermanské sedlo, Vajcovka, Vráta Chałubińského / Wrota Chałubińskiego, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Žliabok, prameň, Świnicka Przełęcz, prameň, Vráta Chałubińského / Wrota Chałubińskiego, Studnička, prameň, Pokoj, prameň, Prameň sv. Bruna, prameň, prameň, prameň, prameň

Príroda, Slovensko:, 10 z 17

Sidanka, prameň, prameň, Sedlo Kolenová, Kolba, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Pri pošte VR-2, Studnička u Dudúka, Bacúšské sedlo, prameň, Kordícke sedlo, prameň, prameň, prameň, Linhartovka (Kyslá), prameň, prameň, prameň, Prameň Telep I, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Harmanecká jaskyňa, Boškovie zaz, prameň, prameň, prameň, Temešské Sedlo, Sedlo Majbíková, prameň, Studnička na rázcestí, prameň, Žliebok na Teplici, ponor do Diablovej diery, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň

Príroda, Slovensko:, 11 z 17

prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň Panny Márie, prameň, prameň, Šťavica Torey, prameň, Studnička, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Malá Vydrica, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Silická ľadnica, prameň, prameň, Studnička Pod Novosádkami, prameň, Dievčenská skala, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Čertovica, Stoh, Krížna, Prameň 1955-2015, prameň, prameň, pramen pitna voda, prameň, jaskyňa, prameň, prameň, prameň, prameň

Príroda, Slovensko:, 12 z 17

prameň, Pod Hornou Lúkou, Čierny vrch, prameň, prameň, Rinička, prameň, prameň, prameň, Skorušina, studnička, Prameň na hornom konci, Prameň v obci, prameň, prameň, prameň, jaskyňa, Kadlub, Vysoká, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Studnička U Vodníka, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Kadúbek, Prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Artézska studňa, prameň Dobrá jama, prameň, prameň, V Pravnáči, prameň, prameň, prameň, Przełęcz Brona, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň sv. Jána Nepomuckého, Studnička, prameň, prameň, prameň, prameň

Príroda, Slovensko:, 13 z 17

prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Poľana, prameň, Kúpeľný bazén ll., prameň, prameň, prameň, Smrekovica, prameň, Prameň Pipitka, Kúpeľný bazén l., vrch, Studnička, Hadbavna, prameň, prameň, prameň, Studnička, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Márna, Katarínkin prameň, prameň, prameň, Dolný výver, Dobrá voda, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Minerálny prameň Nimnica, prameň, Kneippov kúpeľ, Horný prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Veľký Javorník, Studnička, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Veľká Javorina, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň

Príroda, Slovensko:, 14 z 17

Vápenná, Matiáška, prameň, prameň, Prameň, prameň, Fekete-forrás, Svätého Ladislava, prameň, prameň, prameň, prameň, Lipinská studnička, Studnička, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Kojšovská hoľa, Medené hámre, prameň, jaskyňa, prameň, prameň, Medokýš Podsuchá, Prameň Kováčová, prameň, prameň, Johanská studnička, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Panteria studňa, prameň, prameň, prameň, prameň, Božia Studňa, prameň, prameň, prameň, prameň, Speváčka, prameň, prameň, Hraškova studnička, prameň, prameň, prameň, Pramienka, prameň

Príroda, Slovensko:, 15 z 17

prameň, Blboták, prameň, prameň, Kalvária, Malý Javorník, Hôrka, prameň, prameň, Prameň pod Vápennou, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň Polom, prameň, prameň, prameň, prameň, svätého Jána, prameň, Prameň Adam, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Malinné, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň Kyslá, prameň, prameň, Skalka, Muflónka, studnička, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Železná studnička, prameň, U hlavnej kaplnky Zosnutia (Uspenija) Presvätej Bohorodičky, Kvašna voda, prameň, svätý Hubert, prameň, prameň pod Grúnikom, ropný prameň, Magurka, Vysoká

Príroda, Slovensko:, 16 z 17

prameň, Jasienky, Mexico, prameň, Valentková / Walentkowy Wierch, prameň, Mariánska hora, prameň, prameň, prameň, prameň, Goryczkowa Przełęcz Świńska / Horičkovo sedlo Svinické, prameň, prameň, prameň, Maštinská voda, prameň, výhľad, prameň, prameň, v Bôrovej hore, Wysoka / Vysoké Skalky, prameň, Malé Rysy / Niżnie Rysy, prameň, prameň, Španí laz, prameň, Železitý, Vyvieračka, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Suchý, prameň, prameň, Ludrovčianka, prameň, prameň, prameň, Studnička, prameň, prameň, Patro, Sucha Przełęcz / Suché sedlo, prameň, Príslop, prameň, Patrik, prameň, Vrt BR 3, Kolonické sedlo, Studený prameň, Matúš, prameň, Ivanka

Príroda, Slovensko:, 17 z 17

Geretsch, prameň, prameň, Chleb, prameň, prameň, prameň, Popík, Zimná voda, prameň, Inovec, Babky, Vajcovka, prameň, prameň, prameň, Napájadlá, prameň, Zlatá studnička, Kamenné vráta, prameň, Studnička pod Dubom, prameň, Studnička, prameň, Zvolen, Suchárová, Rozhľadňa Brabírka, Vyšný kostúr / Wyżni Kostur, Vyšný kostúr / Wyżni Kostur, Vodojem, prameň, prameň, Hladké sedlo, prameň, prameň, Kohút, Przełęcz Półgórska, Prameň na Rovienke, Medokýš

príroda inde

Stredné Slovensko (9456x), Žilinský kraj (6552x), Liptov (4558x), Východné Slovensko (4466x), Západné Slovensko (3035x), Banskobystrický kraj (2994x), okres Ružomberok (2941x), Prešovský kraj (2803x), Střední Morava (2400x), Trenčiansky kraj (2131x), Veľká Fatra (2000x), Spiš (1715x), Košický kraj (1708x), Jihovýchod (1650x), okres Liptovský Mikuláš (1649x), Nízke Tatry (1642x), Jihomoravský kraj (1360x), Olomoucký kraj (1281x), Zlínský kraj (1130x), Moravskoslezský kraj (1113x), Moravsko-sliezsko (1113x), Ružomberok (1059x), Zemplín (1035x), Gemer (984x), Horehronie (871x), Orava (755x), powiat tatrzański (704x), powiat leski (696x), okres Poprad (688x), Miskolci járás (660x)
príroda v Stredné Slovensko
príroda v Žilinský kraj
príroda v Liptov

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://www.oma.sk/priroda

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.