Cesta: OMA » príroda » prameň

Prameň, Slovensko

Prameň v Slovensko

V Slovensko sa nachádza viac ako 1000 kusy prameň.

Prameň, Slovensko:, 1 z 17

Studienka Nad studňu, Vrt MA - 2, Święta Góra Jawor, Šťavica, prístrešok, altánok, prameň, Marianska studnicka, prameň, Zbojnícke studničky, prístrešok, altánok, Mokrý jarok, socha, Malý Slavín, Smokovecká kyselka, Gránát-forrás, Tomencsák-kút, Tajch, Horáreň Krasňany, prameň, Prameň Šťavica, Kubranská kyselka, Krivé jarky, prameň Európa, Anička, Pernek 1, Šťavica, Prameň pri detskej ozdravovni TBC, Kyselka v Jarkoch, prameň, prameň, prameň, Nižňanský medokýš, prameň, Minerálna voda Teplica, Anna, prameň, prameň, Ľudový prameň, Klára, Alžbeta, prameň, Turnianska kyselka, Baldovská, prameň, prameň, Viera, Repka-forrás, Kúpeľný prameň - 2, Kúpeľný prameň - 3, Kúpeľný prameň - 1, Kiskútka-forrás, prameň, Bekekerti-forrás, prameň, Vajcovka I, Prameň v Jelšine, Jegorovov prameň, Pri kaplnke, prameň, Občasný prameň

Prameň, Slovensko:, 2 z 17

prameň, Sčensný, Prameň vedľa brány, Lasce, prameň, prameň, prameň, Štiavnik, Výver pod záhradou č. d. 97, Selecká kyselka, Falukút, Artézska studňa na Majzonovom námestí, Prameň Ondrej, Krvavá studnička, prameň, Hlavný prameň, Artézska studňa na Gúgskej ceste, Prameň Pod dubom, Lekársky prameň, Közkút-források, Vízmű-forrás, prameň, prameň, Kyselka pod olivou, Kyselka, Za bufetom, Prameň, Prameň pred domom č.229, Šťava, Grófska studňa, Prameň v skruži, Kvašná voda I., Kyslá, prameň, Kvašná voda, Artézska studňa na ulici M. R. Štefánika, Hlohová studnička, Prameň na Martinskej, Községi-forrás, prameň, prameň, prameň, Kamzik, prameň, Veľké Bielice - záhradný bazénik, prameň, Matejova studňa, Krivé jarky, prameň, Szeretet-forrás, Prameň M.R. Štefánika, Sultánka, prameň, Prameň v dome č. 79, Prameň Dolná Kyslá, prameň, Debra, Horný medokýš, prameň, studnička

Prameň, Slovensko:, 3 z 17

prameň, Čurek, prameň, Medokýš pri cintoríne, prameň, Borkut malý, Vajcovka, prameň, prameň, Váraljai-kút, Vyvieračka, prameň, Vajcovka, Ilona, Irena, Vojtech, Viera, Banský, Ľudový, Kvašná voda, prameň, Kis-forrás, Prameň, Jazierce, Medokýš, Rudabányácskai Tsz forrása, prameň, Prameň Lásek, Alsó Pocsolkó-forrás, Vajcovka 1, Pitný prameň Ifigénia, Prameň v potoku, Kúpeľný prameň, Prameň pri dom. č. 70, Florijánko, Vajcovka 2, Kramárska studňa, prameň, Rudolf, Sirkový prameň, Teplý prameň, prameň, Studnička, prameň, Studnička, Buganka, prameň, Vrt TSM-2, Studnička, prameň, Fábián-forrás, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň nad Veľkou kyslou, prameň, Nový prameň, Mitická, Artézska studňa na Námestí P. O. Hviezdoslava

Prameň, Slovensko:, 4 z 17

Prameň u A. Vrábaka, Kadlub v Španej doline, Vrt ŠHG-1, Na konci dediny, prameň, Dlhá siaha, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Artézska studňa na Tajovského, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Vrt ŠHG-2, Salvator I., prameň, Prameň na Kláštorskej, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň pri bráne Grešu, prameň, Nový prameň, prameň, Kadlubek, prameň, Štefan vrt CH - 1, Dastinská kyselka, prameň, prameň, Prameň v hone Kopaná, prameň, Prameň Bizovo, prameň, prameň, prameň, prameň Rimavice, Termálny prameň Zlá voda, Prameň Mon Repos, prameň, Pavlovský minerálny prameň, prameň, Artézsky prameň, prameň, Slatina v obci, Kyselka, Kráter, Prameň Slatina na Zárieči, prameň, prameň

Prameň, Slovensko:, 5 z 17

rúra, Kadlub na svahu, Artézska studňa na Andovskej ceste, Prameň v Podkeblí, Sliačanská minerálka, výver z Diablovej diery, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň Veterníček, prameň, prameň, Prameň pod Grigerovou záhradou, Maštinská voda, Pramen jozefkovo udolie, Prameň spod Berezinok, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, vyvieračka, Židova voda, prameň, vyvieračka, prameň, prameň, Vyvieračka Forrás, prameň, prameň, Maralov, vyvieračka "Studnička", Kvašná voda, prameň, Prameň vytekajúci zo stromu, Prameň pri ceste, prameň, Hostcová voda, prameň, prameň, Jasenianska kyslá, prameň, prameň, prameň, Záhoračka, prameň, Apollo, Prameň Šindolka, prameň, Studnička, Bazén u Michala Budaja, Vyvieračka Pivničná diera, Prameň pri družstve, prameň, prameň

Prameň, Slovensko:, 6 z 17

Medokýš, prameň, prameň, Na láne, prameň, Kvašná voda, Prameň za domom č. 494, Prameň u Michala Budaja, Anna, Slatvina, prameň, Prameň pri Hájovni, prameň, prameň, Kyselka v Račkovej doline, prameň, prameň, prameň, Nový prameň, prameň, Rakytová, prameň, Zástupy, prameň, Brúska, Prameň pod dedinou, prameň, Prameň v potoku, Zbojníčka, Čičkov žliebok, prameň, Pod Pätkovom, prameň, Nový Polom, Žliabok, Himligárka, prameň, prameň, Prameň Ladislava Chudíka, Prameň pri kaplnke, prameň, Kaplnka sv. Studne, prameň, prameň, prameň, Bruchačka, prameň, Prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň nad potokom, Legy, Studnička, Kobylská, Nový kadlub, prameň, prameň, prameň

Prameň, Slovensko:, 7 z 17

prameň, prameň, prameň, Vajcovka pred hájovňou, Studnička, Prameň pre jasienok, Prameň Boženy Nemcovej, Tri studničky, Cemjata, prameň, prameň, prameň, Prameň Kalvária, prameň, prameň, prameň, termal, Kadlub, prameň, Hlavina, prameň, prameň, Kyselka, Prameň v obci, prameň, prameň, prameň, Nový Matúš, prameň, Termal, Pillerov prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň v štôlni, prameň, prameň, Pramen Panny Marie Lurdské, prameň, prameň, Svatomariánský pramen, prameň, prameň, prameň, prameň, Hlávka, Vrt Z-2, Salamandria studnička, prameň, prameň, Patrik, prameň, prameň, Jesenius, prameň, prameň, prameň, prameň

Prameň, Slovensko:, 8 z 17

prameň, Vajcovka, prameň, prameň, Kyselka, prameň, prameň, prameň, Prameň nad Slatinou, prameň, Studnička, prameň, prameň, prameň, prameň, Pokoj, prameň, Prameň Telep I, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Pri pošte VR-2, prameň, prameň, Sidanka, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň sv. Bruna, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Linhartovka (Kyslá), prameň, prameň, prameň, Artézka voda, prameň

Prameň, Slovensko:, 9 z 17

Studnička u Dudúka, prameň, prameň, Šťavica Torey, prameň, Studnička na rázcestí, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Studnička, Prameň Panny Márie, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Žliebok na Teplici, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Studnička Pod Novosádkami, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Malá Vydrica, prameň, prameň, Prameň v obci, prameň, prameň, prameň, prameň

Prameň, Slovensko:, 10 z 17

Rinička, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, studnička, prameň, Prameň na hornom konci, U Smolských, studánka, Prameň 1955-2015, Kadlub, pramen pitna voda, prameň, prameň, prameň, prameň, Artézska studňa, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Poľana, prameň, Kadúbek, prameň, prameň, Studnička U Vodníka, prameň, prameň, prameň, prameň, Studnička, Prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň sv. Jána Nepomuckého, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Studnička, prameň, Kúpeľný bazén l.

Prameň, Slovensko:, 11 z 17

prameň, Márna, prameň, prameň, Kúpeľný bazén ll., prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Minerálny prameň Nimnica, Horný prameň, prameň, prameň, Katarínkin prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Hadbavna, Dolný výver, prameň, Dobrá voda, Studnička, prameň, Prameň Pipitka, Prameň Kováčová, prameň, prameň, prameň, Fekete-forrás, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Božia Studňa, prameň, prameň, prameň, prameň, Medené hámre, prameň, Panthera forrás, Johanská studnička, prameň, Prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň

Prameň, Slovensko:, 12 z 17

prameň, Svätého Ladislava, prameň, prameň, prameň, prameň, Lipinská studnička, prameň, prameň, Medokýš Podsuchá, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň pod Vápennou, prameň, Pramienka, Hraškova studnička, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň Adam, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň Polom, svätého Jána, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Muflónka, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň Kyslá, prameň, prameň, studnička, prameň, prameň

Prameň, Slovensko:, 13 z 17

prameň, Kvašna voda, Železná studnička, prameň, prameň pod Grúnikom, svätý Hubert, U hlavnej kaplnky Zosnutia (Uspenija) Presvätej Bohorodičky, prameň, prameň, Lurdská studánka, ROPA, prameň, prameň, prameň, Jasienky, Mexico, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Železitý, prameň, Vyvieračka, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Studnička, prameň, prameň, prameň, Ludrovčianka, prameň, Studený prameň, Vrt BR 3, Matúš, Ivanka, prameň, Geretsch, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Zimná voda, prameň, Vajcovka, Popík, Jánošík, Zlatá studnička

Prameň, Slovensko:, 14 z 17

prameň, Studnička, Studnička pod Dubom, prameň, prameň, Źródło Chochołowskie, prameň, prameň, prameň, Vodojem, Vyvieračka, socha, prameň, Prameň na Rovienke, Medokýš, prameň, Trstenica, prameň, Studnička, Šenkárka pod Stániskom, prameň, prameň, Mészégetők kútja;Pilisszántó (Pilisi vándorlás), prameň, Prameň na Pivonkovej, prameň, Žimerová, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň pod Skalkou, prameň, Gašparské, prameň, Goryczkowe Wywierzysko, Jánov prameň, Jarošova studnička, prameň, Lodowe Źródło, Máriin prameň, prameň, Olczyskie Wywierzysko, Wywierzysko Bystrej, Partizánska lúka, prameň, Štúrova lavička, Brezinská kyselka, Studnička Sklepité, Jastrabská kyselka, prameň, Františkov prameň, Studnička 2. rybník, Dlhá lúka, Studnička pod Kobylou (Biele skaly), prameň, 2. Kameňolom, Prameň pod Tlstou horou, Urbanka, prameň

Prameň, Slovensko:, 15 z 17

Pernek 2, Pernek 3, Havrilová, Orechovská kyselka, prameň, prameň, Kyselka na Patrovci, Polomská studnička, Studnička, Drieňová studnička, Soblahovska Kyselka, prameň, Pernecka Bana, Dolňanská kyselka, Kovačička, Kyslá voda v lese, Bralo, Brezovica, Pernecky Vrt, Tri studničky, Pramen, Stoček, Minerálny prameň Bôrova Sihoť, Záblatská kyselka, Hrabovský medokýš, Tri studničky, Jastrabská, prameň, Tri studničky, Szent Antal-kút, prameň, prameň, Kyselova studnička, Burkova Studnička, prameň, Hanzlíková kyselka pod vŕbou, Limbašska vyvieračka, Studnička Červený rybník, Studnička Pod Záhorovou dolinou, prameň, prameň, Prameň v lese, prameň, Prameň Bieleho Váhu, Árpád fejedelem-forrás, prameň, Krúdyho prameň, Medokýš, Sírový prameň, Bystricanov Kut, prameň, Prameň Delená voda, Vojenská cesta, Fertéšská studňa, Stupavienka, Kvašná voda, Ščava, Podlysecký (Prdľavka), Prameň v lese, Psotka dom

Prameň, Slovensko:, 16 z 17

Ludrová, Šťavica, Prameň v kadlube, pod Hajdúchom, Prameň Zlatničky horný, Prameň dolná kyslá, Prameň v jarku, Kyselka v Krásnej doline, Prameň v potôčku, Prameň v lese, Šenkárka 01, Šenkárka 02, Kyslá, Prameň kyslá, Medokýš, Vyšňanský medokýš, Prameň v lese, Kyselka, Vajcovka pod Šarovkou, Švabľovka - prameň v lese, Kyselka, Chyžka, Mazáčka, Vydrica, Prameň pri vile Kotva, Prameň Čierneho Váhu, Prameň v lese, Betónova skruž pod Tlstou horou, Svätého Kríža, Svätého Ondreja, Medokýš pri ihrisku, U Kurucov, Divá kyslá, Kyselka pod Bôrom, Záluská kyselka, Medokýš pri novom moste, Prameň na dvore č. d. 3, Prameň na lúke, Kadlub pri mlyne, Vajcovka za Hviezdoslavovou horárňou, Medokýš, Marina, Kyselka, Vajcovka v lese, Švabľovka v Kostolnom hone, Hoštečná studnička, Medokýš, Vajcovka pod Pilskom, Medokýš, prameň, Vajcovka pod Babiou Gorou, Medokýš v búdke, Prameň vajcovka, Kyselka na pasienku, Vajcovka, Prameň Krokava, Vajcovka v lese, Vajcovka, Svätený I., Prameň na lúke

Prameň, Slovensko:, 17 z 17

Prameň Hrona, Bory, Prameň Lahôdka, prameň, Vajcovka, Sírny prameň I., Nový prameň, Kyselka v Brezinách, Kvašná voda, Vajcovka 2, Sírny prameň v potoku, Kyselka, Vajcovka 1, Kadlub pri potoku, Medokýš, Vápenný prameň, Kyselka, Nadej, Sírny prameň II., Prameň Cirochy, Veronika LZ - 6, Doskový prameň, Vajcovka, prameň, Vajcovka, Prameň Andrej, Na pasienku I., Prameň pod Kameničkou, Na pasienku III., Šťavica, Murovaný prameň, Prameň pod pílou, Biela vyvieračka, Vajcovka, Sírny prameň v lese, Bindt, Prameň v Slánom jarku, prameň, Prameň pri Lohotu, Sírny prameň I.

prameň inde

Stredné Slovensko (1725x), Žilinský kraj (1190x), Liptov (878x), Východné Slovensko (858x), Západné Slovensko (716x), okres Ružomberok (609x), Trenčiansky kraj (589x), Veľká Fatra (578x), Banskobystrický kraj (539x), Prešovský kraj (486x), Nízke Tatry (412x), Košický kraj (378x), Ružomberok (309x), Spiš (307x), okres Liptovský Mikuláš (269x), Horehronie (235x), okres Trenčín (227x), Liptovská kotlina (191x), Biele Karpaty (190x), Malé Karpaty (178x), Bratislavský kraj (156x), okres Brezno (146x), okres Považská Bystrica (146x), Gemer (131x), okres Košice - okolie (111x), CHKO Kysuce (110x), Mikroregión Ekológ (107x), Ľubochňa (99x), okres Banská Bystrica (90x), okres Gelnica (87x)
prameň v Stredné Slovensko
prameň v Žilinský kraj
prameň v Liptov

Podobné, Slovensko:

16574x priroda, 8750x vrch, 3467x prameň, 1611x výhľad, 1092x sedlo, 943x jaskyňa, 299x kameň, 216x vodopád, 196x prepadlina
Hľadáme pramen, OSM tagy: natural = 'spring'.
ilustračný obrázok k Prameň, Slovensko

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://www.oma.sk/priroda/pramen

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.