Cesta: OMA » príroda » prameň

Prameň, Slovensko

Prameň v Slovensko

V Slovensko sa nachádza viac ako 1000 kusy prameň.

Prameň, Slovensko:, 1 z 17

Studienka Nad studňu, Vrt MA - 2, Święta Góra Jawor, Šťavica, prístrešok, altánok, prameň, Marianska studnicka, Svätá studňa, prameň, Zbojnícke studničky, Mokrý jarok, prístrešok, altánok, socha, Malý Slavín, Smokovecká kyselka, Horáreň Krasňany, Tajch, prameň, Kubranská kyselka, Krivé jarky, prameň Európa, Anička, Pernek 1, Šťavica, Kyselka v Jarkoch, Prameň pri detskej ozdravovni TBC, prameň, prameň, prameň, Minerálna voda Teplica, prameň, Nižňanský medokýš, prameň, prameň, prameň, Alžbeta, Turnianska kyselka, prameň, Baldovská, prameň, Kúpeľný prameň - 1, Kúpeľný prameň - 2, Kúpeľný prameň - 3, Viera, prameň, Jegorovov prameň, Vajcovka I, prameň, Prameň v Jelšine, Občasný prameň, prameň, Sčensný, prameň, prameň, Prameň vedľa brány, Ľudový prameň, Lasce, Anna, prameň, prameň

Prameň, Slovensko:, 2 z 17

Štiavnik, Klára, prameň, Výver pod záhradou č. d. 97, Selecká kyselka, Falukút, Krvavá studnička, Artézska studňa na Majzonovom námestí, prameň, Prameň Ondrej, Prameň Pod dubom, prameň, Artézska studňa na Gúgskej ceste, prameň, Lekársky prameň, Kyselka pod olivou, Kyselka, Ilona, Prameň pred domom č.229, Kyslá, Grófska studňa, Šťava, Prameň, Kvašná voda I., Prameň v skruži, Kvašná voda, Prameň na Martinskej, Artézska studňa na ulici M. R. Štefánika, Hlohová studnička, Veľké Bielice - záhradný bazénik, Krivé jarky, Kamzik, prameň, Matejova studňa, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň v dome č. 79, Sultánka, Podzemný hydrant, Prameň M.R. Štefánika, Prameň Dolná Kyslá, Borkut malý, prameň, prameň, Debra, rúra, Vajcovka, Horný medokýš, prameň, studnička, Medokýš pri cintoríne, prameň, Čurek, prameň, Za bufetom, prameň, Vyvieračka, Kvašná voda

Prameň, Slovensko:, 3 z 17

Banský, Vajcovka, Viera, Ľudový, Vojtech, Irena, Jazierce, Kramárska studňa, Vajcovka 2, Hlavný prameň, Kúpeľný prameň, Prameň, prameň, prameň, Pitný prameň Ifigénia, Prameň v potoku, Prameň pri dom. č. 70, Vajcovka 1, Medokýš, Florijánko, prameň, Teplý prameň, prameň, Studnička, prameň, Buganka, Prameň Šťavica, Rudolf, Sirkový prameň, Studnička, prameň, prameň, prameň, Prameň nad Veľkou kyslou, prameň, Studnička, Vrt TSM-2, prameň, prameň, Nový prameň, Vrt ŠHG-1, Mitická, prameň, Na konci dediny, prameň, Kadlub v Španej doline, Artézska studňa na Námestí P. O. Hviezdoslava, Prameň u A. Vrábaka, Dlhá siaha, Salvator I., prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň pri bráne Grešu, prameň, prameň

Prameň, Slovensko:, 4 z 17

prameň, Vrt ŠHG-2, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Artézska studňa na Tajovského, prameň, Prameň na Kláštorskej, prameň, prameň, Dastinská kyselka, prameň, prameň, prameň, Prameň Bizovo, prameň, prameň, prameň, Kadlubek, prameň, Prameň v hone Kopaná, prameň, Štefan vrt CH - 1, prameň, Nový prameň, prameň, prameň Rimavice, Kráter, prameň, Termálny prameň Zlá voda, prameň, Pavlovský minerálny prameň, Kadlub na svahu, prameň, prameň, prameň, Prameň Slatina na Zárieči, Artézsky prameň, Prameň Mon Repos, Kyselka, prameň, Artézska studňa na Andovskej ceste, prameň, Sliačanská minerálka, prameň, výver z Diablovej diery, Prameň pod Grigerovou záhradou, prameň, prameň, prameň, prameň Veterníček, prameň, Maštinská voda, prameň, prameň, prameň, prameň

Prameň, Slovensko:, 5 z 17

prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň spod Berezinok, Kvašná voda, vyvieračka, vyvieračka, Vyvieračka Forrás, prameň, vyvieračka "Studnička", Prameň pri ceste, Židova voda, prameň, Maralov, prameň, Hostcová voda, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň vytekajúci zo stromu, Prameň Šindolka, Záhoračka, Bazén u Michala Budaja, Medokýš, prameň, prameň, Studnička, prameň, Apollo, Vyvieračka Pivničná diera, prameň, prameň, prameň, Pramen jozefkovo udolie, prameň, prameň, prameň, Jasenianska kyslá, prameň, prameň, Prameň pri družstve, Prameň za domom č. 494, Slatvina, prameň, Na láne, prameň, Kvašná voda, prameň, Anna, Prameň pri Hájovni, Prameň u Michala Budaja, Nový prameň, prameň, Rakytová, Nový Polom, prameň, Brúska, Zbojníčka

Prameň, Slovensko:, 6 z 17

Čičkov žliebok, Zástupy, prameň, Kyselka v Račkovej doline, Prameň pod dedinou, prameň, prameň, prameň, Pod Pätkovom, prameň, prameň, prameň, Prameň v potoku, Bruchačka, prameň, Himligárka, prameň, prameň, Prameň nad potokom, prameň, prameň, prameň, Prameň, Prameň Ladislava Chudíka, prameň, prameň, prameň, Prameň pri kaplnke, Legy, prameň, prameň, Studnička, Vajcovka pred hájovňou, Nový kadlub, prameň, Studnička, prameň, prameň, Prameň pre jasienok, prameň, Tri studničky, termal, prameň, Prameň Boženy Nemcovej, Cemjata, prameň, prameň, Prameň v obci, Kadlub, Kyselka, Prameň Kalvária, prameň, Hlavina, prameň, prameň, prameň, Nový Matúš, prameň, Pillerov prameň, prameň

Prameň, Slovensko:, 7 z 17

prameň, Termal, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň v štôlni, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Vrt Z-2, prameň, prameň, Jesenius, prameň, Hlávka, Patrik, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Salamandria studnička, Studnička, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň nad Slatinou, prameň, prameň, Žliabok, Vajcovka, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Kyselka, prameň, prameň, prameň, prameň, Pri pošte VR-2, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Pri kaplnke, prameň, prameň, prameň

Prameň, Slovensko:, 8 z 17

prameň, prameň, prameň, Sidanka, prameň, Studnička u Dudúka, prameň, Prameň sv. Bruna, prameň, prameň, prameň, Prameň Telep I, Linhartovka (Kyslá), prameň, Pokoj, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Artézka voda, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Studnička, prameň, prameň, prameň, prameň, Studnička na rázcestí, prameň, Šťavica Torey, prameň, prameň, prameň, Žliebok na Teplici, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň

Prameň, Slovensko:, 9 z 17

Prameň Panny Márie, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Studnička Pod Novosádkami, prameň, prameň, Malá Vydrica, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Kadlub, prameň, prameň, prameň, Prameň na hornom konci, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň v obci, studnička, Prameň 1955-2015, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Rinička, prameň, prameň, prameň, prameň, Poľana, prameň, prameň, prameň, Prameň sv. Jána Nepomuckého, prameň, prameň, prameň, prameň, Studnička U Vodníka, prameň, Prameň, prameň

Prameň, Slovensko:, 10 z 17

prameň, prameň, prameň, Studnička, Kadúbek, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Artézska studňa, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň Pipitka, prameň, Hadbavna, Dolný výver, Márna, prameň, Studnička, prameň, prameň, Kúpeľný bazén l., prameň, Kúpeľný bazén ll., prameň, Horný prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Dobrá voda, prameň, prameň, prameň, prameň, Katarínkin prameň, prameň, Studnička, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň

Prameň, Slovensko:, 11 z 17

Lipinská studnička, prameň, prameň, Fekete-forrás, prameň, prameň, prameň, Medokýš Podsuchá, prameň, prameň, Panthera forrás, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Božia Studňa, prameň, prameň, prameň, prameň, Johanská studnička, Svätého Ladislava, prameň, prameň, prameň, Prameň Kováčová, prameň, Medené hámre, Prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň pod Vápennou, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Pramienka, Hraškova studnička, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, svätého Jána, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň

Prameň, Slovensko:, 12 z 17

prameň, prameň, prameň, prameň Polom, prameň, prameň, Prameň Adam, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, studnička, Muflónka, prameň, prameň, Prameň Kyslá, prameň, prameň, svätý Hubert, ROPA, prameň, prameň pod Grúnikom, prameň, Železná studnička, Kvašna voda, prameň, U hlavnej kaplnky Zosnutia (Uspenija) Presvätej Bohorodičky, prameň, prameň, Mexico, Jasienky, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Železitý, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Vyvieračka, prameň, prameň

Prameň, Slovensko:, 13 z 17

prameň, Ludrovčianka, prameň, Studnička, prameň, prameň, prameň, Studený prameň, Vrt BR 3, Ivanka, prameň, prameň, Geretsch, Matúš, prameň, prameň, prameň, Popík, prameň, Vajcovka, prameň, Zlatá studnička, Jánošík, prameň, prameň, Studnička, prameň, Studnička pod Dubom, prameň, prameň, prameň, Vodojem, prameň, socha, Medokýš, Prameň na Rovienke, Vyvieračka, Trstenica, prameň, prameň, Studnička, Šenkárka pod Stániskom, Prameň na Pivonkovej, prameň, prameň, prameň, prameň, Žimerová, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň pod Skalkou, prameň, Gašparské, prameň, Jánov prameň, Jarošova studnička, Máriin prameň, prameň

Prameň, Slovensko:, 14 z 17

prameň, Partizánska lúka, prameň, Štúrova lavička, Jastrabská kyselka, prameň, Brezinská kyselka, Studnička Sklepité, Dlhá lúka, prameň, Studnička pod Kobylou (Biele skaly), 2. Kameňolom, Studnička 2. rybník, Františkov prameň, Prameň pod Tlstou horou, Urbanka, prameň, Pernek 2, Pernek 3, Havrilová, Orechovská kyselka, prameň, prameň, Kyselka na Patrovci, Polomská studnička, Soblahovska Kyselka, Studnička, prameň, Drieňová studnička, Pernecka Bana, Kovačička, Kyslá voda v lese, Dolňanská kyselka, Pernecky Vrt, Bralo, Brezovica, Stoček, Tri studničky, Minerálny prameň Bôrova Sihoť, Pramen, Tri studničky, Hrabovský medokýš, Záblatská kyselka, Jastrabská, Tri studničky, prameň, Kyselova studnička, prameň, prameň, Burkova Studnička, Hanzlíková kyselka pod vŕbou, Studnička, Studnička, Limbašska vyvieračka, Prameň Bieleho Váhu, prameň, prameň, prameň, Prameň v lese, Krúdyho prameň

Prameň, Slovensko:, 15 z 17

Medokýš, Bystricanov Kut, Sírový prameň, prameň, Vojenská cesta, Prameň Delená voda, Fertéšská studňa, Ščava, Podlysecký (Prdľavka), Kvašná voda, Prameň v lese, Psotka dom, Stupavienka, Prameň v kadlube, Šťavica, Ludrová, Prameň v potôčku, Prameň dolná kyslá, Prameň v jarku, Prameň Zlatničky horný, pod Hajdúchom, Kyselka v Krásnej doline, Prameň v lese, Kyslá, Šenkárka 01, Prameň kyslá, Medokýš, Šenkárka 02, Mazáčka, Švabľovka - prameň v lese, Kyselka, Kyselka, Vyšňanský medokýš, Chyžka, Prameň v lese, Vajcovka pod Šarovkou, U Kurucov, Prameň Čierneho Váhu, Prameň pri vile Kotva, Svätého Kríža, Svätého Ondreja, Medokýš pri ihrisku, Betónova skruž pod Tlstou horou, Vydrica, Prameň v lese, Kyselka pod Bôrom, Prameň na dvore č. d. 3, Divá kyslá, Medokýš pri novom moste, Záluská kyselka, Prameň na lúke, Vajcovka pod Pilskom, Medokýš, Marina, Medokýš, Kyselka, Medokýš, Vajcovka za Hviezdoslavovou horárňou, Švabľovka v Kostolnom hone, prameň

Prameň, Slovensko:, 16 z 17

Vajcovka v lese, Kadlub pri mlyne, Prameň vajcovka, Medokýš v búdke, Bory, Vajcovka, Vajcovka pod Babiou Gorou, Kyselka na pasienku, Vajcovka v lese, Prameň Lahôdka, Vajcovka, Prameň Krokava, Prameň na lúke, Svätený I., Prameň Hrona, Vajcovka 1, Sírny prameň I., Nový prameň, prameň, Prameň Cirochy, Kyselka v Brezinách, Vajcovka, Medokýš, Vajcovka 2, Kyselka, Kvašná voda, Sírny prameň II., Sírny prameň v potoku, Kadlub pri potoku, Kyselka, Vápenný prameň, Nadej, Na pasienku III., Na pasienku I., Prameň Andrej, prameň, Prameň pod Kameničkou, Doskový prameň, Šťavica, Murovaný prameň, Prameň pod pílou, Vajcovka, Vajcovka, Veronika LZ - 6, Sírny prameň I., prameň, Sírny prameň v lese, prameň, Prameň pri Lohotu, Rakytie dolný, Biela vyvieračka, Vajcovka, Bindt, Prameň v Slánom jarku, prameň, prameň, Kvašná voda, prameň, Slatina II, Medokýš Hlinavá

Prameň, Slovensko:, 17 z 17

prameň, Vajcovka-Lazy, Slatina I, Horný prameň, prameň, Ščavica, prameň, prameň, prameň, Prameň za Predpolomou, Prameň pri potoku, Prameň kvašná voda pri kríži 2, prameň, prameň, prameň, Vajcovka, prameň, Dolná Kyslá, Kyselka I., Medokýš, Vajcovka, prameň, prameň, Medokýš pred Starým mlynom, Prameň kvašná voda pri kríži, prameň, prameň, Sírny prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Minerálny prameň, prameň, Nový medokýš, Vidlicový potok, Slatina pod lesom, Prameň v lese, Švabľovka, Jóni studňa

prameň inde

Stredné Slovensko (1715x), Žilinský kraj (1183x), Liptov (876x), Východné Slovensko (852x), Západné Slovensko (709x), okres Ružomberok (608x), Trenčiansky kraj (584x), Veľká Fatra (577x), Banskobystrický kraj (536x), Prešovský kraj (484x), Nízke Tatry (412x), Košický kraj (374x), Ružomberok (308x), Spiš (307x), okres Liptovský Mikuláš (268x), Horehronie (234x), okres Trenčín (227x), Liptovská kotlina (191x), Biele Karpaty (186x), Malé Karpaty (178x), Bratislavský kraj (156x), okres Brezno (146x), okres Považská Bystrica (145x), Gemer (130x), okres Košice - okolie (108x), CHKO Kysuce (108x), Mikroregión Ekológ (107x), Ľubochňa (99x), okres Banská Bystrica (89x), okres Gelnica (87x)
prameň v Stredné Slovensko
prameň v Žilinský kraj
prameň v Liptov

Podobné, Slovensko:

16519x priroda, 8737x vrch, 3444x prameň, 1596x výhľad, 1092x sedlo, 941x jaskyňa, 298x kameň, 215x vodopád, 196x prepadlina
Hľadáme pramen, OSM tagy: natural = 'spring'.
ilustračný obrázok k Prameň, Slovensko

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://www.oma.sk/priroda/pramen

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.