Cesta: OMA » príroda » prameň

Prameň, Slovensko

Prameň v Slovensko

V Slovensko sa nachádza viac ako 1000 kusy prameň.

Prameň, Slovensko:, 1 z 17

výver z Diablovej diery, Studienka Nad studňu, Vrt MA - 2, Święta Góra Jawor, Šťavica, prístrešok, altánok, prameň, prameň, Zbojnícke studničky, Mokrý jarok, prístrešok, altánok, socha, Malý Slavín, Smokovecká kyselka, Horaren Krasnany, Tajch, prameň, Kubranská kyselka, Krivé jarky, Prameň pri detskej ozdravovni TBC, Anička, Šťavica, Pernek 1, prameň, Kyselka v Jarkoch, prameň, prameň, Minerálna voda Teplica, Nižňanský medokýš, prameň, prameň, prameň, Turnianska kyselka, Baldovská, prameň, prameň, Viera, Kúpeľný prameň - 1, Kúpeľný prameň - 3, Kúpeľný prameň - 2, prameň, Prameň v Jelšine, prameň, Vajcovka I, Jegorovov prameň, prameň, prameň, Sčensný, prameň, prameň, Lasce, Anna, Klára, prameň, prameň, Ľudový prameň, Štiavnik, Prameň vedľa brány, Výver pod záhradou č. d. 97, Alžbeta

Prameň, Slovensko:, 2 z 17

Selecká kyselka, Artézska studňa na Majzonovom námestí, Prameň Ondrej, Falukút, Krvavá studnička, prameň, Prameň Pod dubom, Artézska studňa na Gúgskej ceste, prameň Európa, prameň, Kyselka pod olivou, Kyselka, Kyslá, Grófska studňa, Prameň pred domom č.229, Prameň, Kvašná voda I., Ilona, Prameň v skruži, Šťava, Prameň na Martinskej, Hlohová studnička, prameň, Kvašná voda, Artézska studňa na ulici M. R. Štefánika, Kamzik, prameň, Krivé jarky, prameň, prameň, Veľké Bielice - záhradný bazénik, prameň, Matejova studňa, Sultánka, prameň, Prameň M.R. Štefánika, Prameň v dome č. 79, Podzemný hydrant, prameň, prameň, rúra, Vajcovka, Debra, Čurek, prameň, Borkut malý, Medokýš pri cintoríne, prameň, Prameň Dolná Kyslá, prameň, studnička, prameň, Vyvieračka, Za bufetom, prameň, Vajcovka, Vojtech, Ľudový, Kvašná voda, Viera

Prameň, Slovensko:, 3 z 17

Banský, Irena, Jazierce, Kúpeľný prameň, prameň, prameň, Vajcovka 2, Prameň pri dom. č. 70, Hlavný prameň, Medokýš, Prameň v potoku, Vajcovka 1, Prameň, Kramárska studňa, Pitný prameň Ifigénia, Lekársky prameň, Studnička, prameň, Prameň Šťavica, prameň, Rudolf, Teplý prameň, Sirkový prameň, prameň, Buganka, Studnička, prameň, prameň, prameň, Vrt TSM-2, Nový prameň, prameň, prameň, Studnička, prameň, Prameň nad Veľkou kyslou, Mitická, Artézska studňa na Námestí P. O. Hviezdoslava, prameň, Vrt ŠHG-1, Na konci dediny, prameň, Prameň u A. Vrábaka, Dlhá siaha, prameň, Kadlub v Španej doline, Prameň na Kláštorskej, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Artézska studňa na Tajovského, prameň, Prameň pri bráne Grešu

Prameň, Slovensko:, 4 z 17

Vrt ŠHG-2, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Salvator I., Prameň Bizovo, Nový prameň, prameň, Dastinská kyselka, Kadlubek, Prameň v hone Kopaná, prameň, prameň, prameň, Štefan vrt CH - 1, prameň, prameň, Termálny prameň Zlá voda, Kadlub na svahu, Kráter, prameň Rimavice, Pavlovský minerálny prameň, Prameň Mon Repos, prameň, Kyselka, prameň, prameň, prameň, Artézsky prameň, prameň, prameň, Prameň Slatina na Zárieči, Prameň pod Grigerovou záhradou, Artézska studňa na Andovskej ceste, Sliačanská minerálka, prameň, Maštinská voda, prameň, prameň, prameň, prameň Veterníček, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň spod Berezinok, prameň, prameň, prameň, prameň, vyvieračka, Židova voda, vyvieračka, prameň, Hostcová voda

Prameň, Slovensko:, 5 z 17

Kvašná voda, prameň, Maralov, prameň, prameň, Prameň pri ceste, vyvieračka "Studnička", Prameň vytekajúci zo stromu, Vyvieračka Forrás, prameň, prameň, Prameň pri družstve, Pramen jozefkovo udolie, prameň, Vyvieračka Pivničná diera, Bazén u Michala Budaja, Prameň Šindolka, Apollo, prameň, prameň, Medokýš, prameň, prameň, Studnička, prameň, prameň, Studnička, Záhoračka, Jasenianska kyslá, prameň, prameň, prameň, Na láne, Anna, Prameň u Michala Budaja, Prameň za domom č. 494, Prameň pri Hájovni, Slatvina, Kvašná voda, Brúska, Kyselka v Račkovej doline, Nový Polom, Prameň pod dedinou, Rakytová, prameň, Nový prameň, prameň, Zástupy, prameň, prameň, prameň, Čičkov žliebok, Pod Pätkovom, prameň, prameň, prameň, Zbojníčka, Prameň v potoku, prameň, prameň

Prameň, Slovensko:, 6 z 17

Prameň nad potokom, Himligárka, prameň, prameň, prameň, prameň, Legy, Prameň pri kaplnke, prameň, prameň, Bruchačka, prameň, Prameň Ladislava Chudíka, prameň, prameň, prameň, prameň, Studnička, Prameň pre jasienok, Studnička, Nový kadlub, prameň, prameň, prameň, Vajcovka pred hájovňou, prameň, Prameň Boženy Nemcovej, Prameň Kalvária, prameň, prameň, Cemjata, Prameň v obci, Tri studničky, prameň, termal, Kyselka, prameň, prameň, prameň, Hoštečná studnička, Termal, prameň, prameň, Nový Matúš, prameň, prameň, prameň, Prameň v štôlni, Pillerov prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Salamandria studnička, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň

Prameň, Slovensko:, 7 z 17

prameň, prameň, Hlávka, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Studnička, Kyselka, prameň, prameň, Prameň nad Slatinou, prameň, Vajcovka, prameň, Žliabok, prameň, prameň, prameň, Pri kaplnke, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Linhartovka (Kyslá), prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Pri pošte VR-2, prameň, prameň, Studnička u Dudúka, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň Telep I, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň

Prameň, Slovensko:, 8 z 17

prameň, prameň, prameň, Pokoj, prameň, prameň, prameň, Artézka voda, Prameň sv. Bruna, prameň, prameň, prameň, prameň, Sidanka, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Studnička na rázcestí, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Šťavica Torey, prameň, prameň, Studnička, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň Panny Márie, Žliebok na Teplici, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Malá Vydrica, prameň

Prameň, Slovensko:, 9 z 17

prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň 1955-2015, Prameň na hornom konci, prameň, prameň, prameň, Prameň v obci, prameň, prameň, Rinička, prameň, prameň, prameň, studnička, Kadlub, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň sv. Jána Nepomuckého, prameň, prameň, Studnička U Vodníka, prameň, Artézska studňa, prameň, Poľana, prameň, prameň, prameň, prameň, Kadúbek, prameň, prameň, Studnička, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň

Prameň, Slovensko:, 10 z 17

prameň, prameň, Horný prameň, Kúpeľný bazén l., Hadbavna, prameň, prameň, Prameň Pipitka, prameň, Kúpeľný bazén ll., Márna, Studnička, prameň, prameň, Dobrá voda, prameň, prameň, Dolný výver, prameň, Studnička, prameň, prameň, Katarínkin prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Medené hámre, prameň, Panthera forrás, prameň, prameň, Johanská studnička, prameň, prameň, Božia Studňa, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Fekete-forrás, prameň, prameň, prameň, Lipinská studnička, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň

Prameň, Slovensko:, 11 z 17

Prameň, prameň, prameň, Prameň Kováčová, prameň, Svätého Ladislava, Medokýš Podsuchá, prameň, prameň, Studničky na Kúte, Pramienka, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň pod Vápennou, prameň, prameň, Hraškova studnička, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň Adam, svätého Jána, prameň, prameň, prameň, prameň Polom, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň Kyslá, prameň, prameň, prameň, studnička, Muflónka, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Železná studnička, svätý Hubert, prameň

Prameň, Slovensko:, 12 z 17

U hlavnej kaplnky Zosnutia (Uspenija) Presvätej Bohorodičky, Kvašna voda, prameň pod Grúnikom, prameň, prameň, prameň, Jasienky, prameň, prameň, Mexico, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Železitý, prameň, prameň, Vyvieračka, prameň, prameň, prameň, Studnička, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Patrik, prameň, Ivanka, prameň, Vrt BR 3, Geretsch, Studený prameň, Matúš, prameň, prameň, prameň, Popík, Vajcovka, prameň, Jánošík, Zlatá studnička, prameň, Studnička, prameň, prameň, prameň, Studnička pod Dubom, prameň, prameň, Vodojem, prameň, socha

Prameň, Slovensko:, 13 z 17

Prameň na Rovienke, Medokýš, Vyvieračka, prameň, Trstenica, prameň, Svätá studňa, Šenkárka pod Stániskom, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň na Pivonkovej, Žimerová, prameň, prameň, prameň, prameň pod Skalkou, prameň, Gašparské, prameň, Jánov prameň, Jarošova studnička, Máriin prameň, prameň, prameň, Partizánska lúka, prameň, Štúrova lavička, Brezinská kyselka, Jastrabská kyselka, Studnička Sklepité, prameň, prameň, Studnička pod Kobylou (Biele skaly), Františkov prameň, Studnička 2. rybník, Dlhá lúka, 2. Kameňolom, Prameň pod Tlstou horou, Urbanka, prameň, Pernek 2, Pernek 3, Havrilová, Orechovská kyselka, prameň, prameň, Kyselka na Patrovci, Polomská studnička, Pernecka Bana, Soblahovska Kyselka, Drieňová studnička, prameň, Kyslá voda v lese, Kovačička, Dolňanská kyselka, Brezovica, Pernecky Vrt

Prameň, Slovensko:, 14 z 17

Bralo, Tri studničky, Minerálny prameň Bôrova Sihoť, Pramen, Hrabovský medokýš, Jastrabská, Záblatská kyselka, Tri studničky, prameň, Tri studničky, Kyselova studnička, prameň, prameň, Burkova Studnička, Hanzlíková kyselka pod vŕbou, Limbašska vyvieračka, prameň, prameň, prameň, Prameň Bieleho Váhu, Prameň v lese, Krúdyho prameň, Medokýš, Sírový prameň, Bystricanov Kut, prameň, Vojenská cesta, Prameň Delená voda, Fertéšská studňa, Stupavienka, Podlysecký (Prdľavka), Ščava, Kvašná voda, Prameň v lese, Psotka dom, pod Hajdúchom, Prameň v kadlube, Prameň dolná kyslá, Prameň Zlatničky horný, Ludrová, Prameň v lese, Kyselka v Krásnej doline, Šťavica, Prameň v jarku, Prameň v potôčku, Šenkárka 02, Prameň kyslá, Šenkárka 01, Kyslá, Medokýš, Švabľovka - prameň v lese, Kyselka, Vajcovka pod Šarovkou, Mazáčka, Kadlub, Chyžka, Vyšňanský medokýš, Prameň v lese, Kyselka, Svätého Kríža

Prameň, Slovensko:, 15 z 17

Medokýš pri ihrisku, U Kurucov, Prameň Čierneho Váhu, Vydrica, Betónova skruž pod Tlstou horou, Prameň v lese, Prameň pri vile Kotva, Svätého Ondreja, Prameň na dvore č. d. 3, Kyselka pod Bôrom, Prameň na lúke, Záluská kyselka, Medokýš pri novom moste, Divá kyslá, Vajcovka za Hviezdoslavovou horárňou, Medokýš, Kyselka, Marina, Kadlub pri mlyne, Vajcovka v lese, Medokýš, prameň, Vajcovka pod Pilskom, Medokýš, Švabľovka v Kostolnom hone, Vajcovka, Bory, Prameň na lúke, Vajcovka pod Babiou Gorou, Prameň Lahôdka, Svätený I., Kyselka na pasienku, Medokýš v búdke, Vajcovka, Prameň Krokava, Prameň vajcovka, Prameň Hrona, Vajcovka v lese, Vajcovka 2, Kyselka v Brezinách, Sírny prameň I., Vápenný prameň, Nadej, Vajcovka 1, Prameň Cirochy, Kyselka, Vajcovka, Sírny prameň v potoku, Kyselka, Kvašná voda, Sírny prameň II., Medokýš, Nový prameň, prameň, Kadlub pri potoku, Na pasienku I., Na pasienku III., Murovaný prameň, Vajcovka, Šťavica

Prameň, Slovensko:, 16 z 17

Veronika LZ - 6, Prameň Andrej, Doskový prameň, Prameň pod Kameničkou, prameň, Prameň pod pílou, Vajcovka, Biela vyvieračka, Prameň v Slánom jarku, Sírny prameň I., prameň, Rakytie dolný, prameň, Sírny prameň v lese, Prameň pri Lohotu, Vajcovka, Bindt, prameň, prameň, Slatina II, Ščavica, Prameň za Predpolomou, prameň, Vajcovka-Lazy, prameň, prameň, Horný prameň, prameň, Kvašná voda, Medokýš Hlinavá, prameň, prameň, Slatina I, prameň, Prameň kvašná voda pri kríži, Dolná Kyslá, Medokýš, Kyselka I., prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Vajcovka, Medokýš pred Starým mlynom, prameň, Vajcovka, Prameň kvašná voda pri kríži 2, Prameň pri potoku, prameň, prameň, Sírny prameň, prameň, prameň, Nový medokýš, Prameň pred Hlbokým, prameň, Prameň, Slatina pod lesom, prameň

Prameň, Slovensko:, 17 z 17

Kyslá pod obecnou lúkou, Výver, prameň, Kúpeľný prameň, Švabľovka v lese, prameň, Vajcovka za tyšačku, Prameň v potoku, prameň, Švabľovka, Medokýš, Kyselka, Nový prameň, prameň, prameň, Hermanovská studnička, Vajcovka, Minerálny prameň, prameň, prameň, Medokýš pod lesom, prameň, Malužinská kyslá voda, prameň, Sírny medokýš, Prameň v lese, Prameň v skruži, Vidlicový potok, Ráztoky, Jóni studňa, prameň, Vyvieranie, prameň, Jazierko, Prameň, prameň, studnička, prameň, Prameň pri kríži, Cenovský medokýš

prameň inde

Stredné Slovensko (1651x), Žilinský kraj (1143x), Liptov (852x), Východné Slovensko (835x), Západné Slovensko (690x), okres Ružomberok (599x), Trenčiansky kraj (581x), Veľká Fatra (557x), Banskobystrický kraj (512x), Prešovský kraj (479x), Nízke Tatry (392x), Košický kraj (362x), Spiš (302x), Ružomberok (302x), okres Liptovský Mikuláš (253x), okres Trenčín (225x), Horehronie (219x), Biele Karpaty (181x), Liptovská kotlina (180x), Malé Karpaty (175x), Bratislavský kraj (155x), okres Považská Bystrica (145x), okres Brezno (140x), Gemer (124x), CHKO Kysuce (107x), okres Košice - okolie (106x), Mikroregión Ekológ (102x), Ľubochňa (96x), Biely Potok (86x), okres Gelnica (85x)
prameň v Stredné Slovensko
prameň v Žilinský kraj
prameň v Liptov

Podobné, Slovensko:

18338x priroda, 10804x vrch, 3343x prameň, 1552x výhľad, 1041x sedlo, 915x jaskyňa, 289x kameň, 204x vodopád, 190x prepadlina
Hľadáme pramen, OSM tagy: natural = 'spring'.
ilustračný obrázok k Prameň, Slovensko

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://www.oma.sk/priroda/pramen

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.