Cesta: OMA » voľný čas » knižnica

Knižnica, Slovensko

Knižnica v Slovensko

V Slovensko sa nachádza viac ako 1000 kusy knižnica.

Knižnica, Slovensko:, 1 z 17

Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied, Staromestská knižnica - Centrálne pracovisko - Blumentálska, Slovenská národná knižnica, Mestská knižnica v Bratislave - Úsek literatúry pre deti a mládež, Mestská knižnica Ľ. V. Riznera, Univerzitná knižnica TUKE, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Vavilovova 24, Gemerská knižnica P. Dobšinského, Mestská knižnica v Bratislave - Oddelenie hudobnej a umenovednej literatúry, Univerzitná knižnica v Bratislave, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Furdekova, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Haanova, Miestna knižnica Lamač, Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene, Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave - pobočka JUH, Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou, Mestská knižnica v Bratislave - Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry, Slovenská pedagogická knižnica, Mestská knižnica v Bratislave - Letná čitáreň u Červeného raka, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Dudova, Mestská knižnica v Bratislave - Oddelenie náučnej literatúry, Centrum vedecko-technických informácií SR, Knižnica Ružinov - Na úvrati, Mestská knižnica v Bratislave - Oddelenie pre nevidiacich a slabozrakých, Turčianska knižnica v Martine, Miestna knižnica Karlova Ves, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Vavilovova 26, Staromestská knižnica - Západný rad, Kysucká knižnica v Čadci, Staromestská knižnica - Záhrebská, Slovenská lekárska knižnica, Staromestská knižnica - Karadžičova, Staromestská knižnica - Panenská, Univerzita Komenského v Bratislave, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta - Knižnica, Štátna vedecká knižnica, LitPark, Mestská knižnica Michala Matunáka, Obecná knižnica Bratislava - Záhorská Bystrica, Univerzita Komenského - Akademická knižnica, Knižnica Ústredia ľudovej umeleckej výroby v Bratislave, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Vyšehradská, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Turnianska, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Prokofievova, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Rovniankova, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Lietavská, Miestna knižnica Devínska Nová Ves, Podtatranská knižnica, Miestna knižnica Dúbravka, Krajská knižnica pobočka Vlčince, Knižnica Ružinov - Tomášikova, Knižnica Ružinov - Ústredná knižnica KR - Miletičova, Knižnica Ružinov - Riaditeľstvo, Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta - Akademická knižnica, Centrum informatiky, dokumentácie a knižnica - BIBIANA, Univerzitná knižnica UPJŠ, Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta - Ústredná knižnica, Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre - Sekretariát, Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho, Knižnica Ružinov - Bachova

Knižnica, Slovensko:, 2 z 17

Knižnica Sira Karla Poppera, Obecná knižnica Sološnica, knižnica, Miestna knižnica Rača, Staromestská knižnica - Letná čitáreň Medická, Miestna knižnica Vajnory, Záhorská knižnica Senica, Miestna knižnica Čunovo, Knižnica ÚĽUV pri Regionálnom centre remesiel ÚĽUV Košice, Knižnica Bratislava - Nové Mesto, Pobočka Kutuzovova, Knižnica Bratislava - Nové Mesto, Centrálna knižnica, Mestská knižnica, Knižnica Bratislava - Nové Mesto, Pobočka Stromová, Centrum knižničných služieb a vedecko-technických informácií TU, Knižnica Mateja Hrebendu, Knižnica a informačné centrum, Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu - Knižnica, Archív Univerzity Komenského, Obecná knižnica Budmerice, Tríbečská knižnica v Topoľčanoch, Miestna knižnica Devín, Akademická knižnica VŠVU, Poľský inštitút, Hornonitrianska knižnica v Prievidzi, Hornonitrianska knižnica Prievidza, Knižnica Slovenského filmového ústavu, Slovenská chemická knižnica, Akadémia policajného zboru v Bratislave - Knižnica Policajného zboru v Bratislave, Knižnica a informačné stredisko, Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied - Knižnica, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry - Knižnica, Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta - Ústredná knižnica, Knižnica Divadelného ústavu, Miestna knižnica Jarovce, Knižnica Bratislava - Nové Mesto, Pobočka Jeséniova, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave - Knižnica, Mestská knižnica Dubnica nad Váhom, Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta - Knižnica, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky - Knižnica, Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta - Akademická knižnica, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií - Slovenská informatická knižnica, Miestna knižnica Vrakuňa, Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu - Knižnica, Mestská knižnica Sliač, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave - Univerzitná knižnica, Spišská knižnica v Spišskej Novej Vsi, Miestna knižnica Podunajské Biskupice - Biskupická, Obecná knižnica Petrovce, Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči, Právnická fakulta - Knižnica, Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne, Paneurópska vysoká škola - Akademická knižnica PEVŠ, pobočka Petržalka, Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave - Akademická knižnica, Krajská knižnica v Žiline, Mestská knižnica Krompachy, Mestská knižnica Handlová, Paneurópska vysoká škola - Akademická knižnica PEVŠ, Miestna knižnica Podunajské Biskupice - Latorická, Mestské kultúrne centrum - Knižnica v Hlohovci, Obecná knižnica Kátlovce

Knižnica, Slovensko:, 3 z 17

Obecná knižnica G. Kolinoviča Šenkvice, Knižnica Karola Antona Medveckého, Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča - Levočská mestská knižnica, Vysoká škola manažmentu - Knižnica, Pobočka Bratislava, Verejná knižnica Mikuláša Kováča, Verejná knižnica Michala Rešetku, Knižnica, Galantská knižnica, Knižnica Ružinov - Knižnica a seniorské informačné centrum - Zimná, Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického, Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky Belopotockého v Liptovskom Mikuláši, Tekovská knižnica v Leviciach, Obecná knižnica Trstená na Ostrove, Podduklianska knižnica vo Svidníku, Okresná knižnica Dávida Gutgesela, Vysoká škola múzických umení v Bratislave - Ústredná knižnica a študijno-informačné stredisko, Mestské centrum kultúry Malacky - Knižnica, Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky - Knižničné a edičné centrum, Vihorlatská knižnica, Knižnica ÚĽUV pri regionálnom centre remesiel ÚĽUV Banská Bystrica, Mestská knižnica mesta Piešťany, Mestská knižnica, Mestská knižnica Spišské Vlachy, Hornonitrianska knižnica, Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre, Ľubovnianska knižnica, Novohradská knižnica, Mestslá knižnica Ružomberok, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Mestská knižnica Giraltovce, Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne, Verejná knižnica Jána Bocatia, Knižnica sv. Kataríny, Mestská knižnica Svit, Obecná knižnica Domaňovce, Mestská knižnica Jána Johanidesa v Šali, Miestna ľudová knižnica Hrubý Šúr, Obecná knižnica Liptovský Ján, Krajská knižnica v Žiline, pobočka Hájik, Knižnica, Mestská knižnica Kristíny Royovej, Obecná knižnica Svrčinovec, Obecná knižnica Štítnik, Knižnica Krasňany, Obecná knižnica Hliník nad Hronom, Štátna vedecká knižnica v Košiciach, Francúzsky inštitút, Obecná knižnica Nitrica, Miestna ľudová knižnica Most pri Bratislave, Obecná knižnica Zemianske Podhradie, Obecná knižnica Ivanka pri Dunaji, Obecná knižnica Gajary, Obecná knižnica Plavecký Štvrtok, Univerzitná knižnica, Verejná knižnica Jána Bocatia, Obecná knižinca, Knižnica, Lyceálna knižnica, knižnica, Mestská knižnica

Knižnica, Slovensko:, 4 z 17

knižnica, Obecná knižnica Oščadnica, Miestne kultúrne stredisko - Knižnica Nesvady, Obecná knižnica Horná Ves, Knižnica Bratislava - Nové Mesto, Pobočka Nobelova, Miestna ľudová knižnica Plavecký Mikuláš, Mestská knižnica Ľ. Štúra, Mestské stredisko kultúry a športu p. o. - knižnica, knižnica, Obecná knižnica Košecké Podhradie, Mestská knižnica v Brezovej pod Bradlom, knižnica, Knižnica H.Z., Obecná knižnica Trenčianske Stankovce, Štátna vedecká knižnica, knižnica, Mestská knižnica v Novej Dubnici, Mestká knižnica, Považská knižnica v Považskej Bystrici, Nezábudka, Miestna ľudová knižnica Čereňany, Slovenská lesnícka a drevárska knižnica, Obecná knižnica Lúčnica nad Žitovou, Mestská knižnica, Obecná knižnica Neporadza, knižnica, Mestské kultúrne stredisko - Mestská knižnica Veľký Meder, Obecná knižnica Ľudmily Podjavorinskej, Kniznica KNM, Obecná knižnica Mikušovce, Mestská knižnica, Verejná knižnica Jána Bocatia, Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií - Knižnica BISLA, Mestská knižnica, Mestská umelecká agentúra Partizánske, knižnica, Obecná knižnica Slovenská Ľupča, Obecná knižnica Trenčianske Bohuslavice, Obecná knižnica Zlatná na Ostrove, Obecná knižnica Bernolákovo, Obecná knižnica Nová Dedina, Knižnica Hudobného centra, Obecná knižnica Veľké Držkovce, knižnica, Obecná knižnica Modrová, Obecná knižnica Bohdanovce nad Trnavou, Obecná knižnica Medzibrodie nad Oravou, Obecná knižnica Dobrá Niva, Miestna ľudová knižnica Hermanovce nad Topľou, Obecná knižnica Ruská Voľa nad Popradom, Obecná knižnica Jabloňovce, Mestská knižnica Zlaté Moravce, Miestna knižnica Petržalka, Ambroseho 4, Městská knihovna, Obecná knižnica Dačov Lom, Knižnica, Obecná knižnica Trenčianske Jastrabie, Obecná knižnica Veľké Turovce, Mestská knižnica Kežmarok, Vykrik

Knižnica, Slovensko:, 5 z 17

Verejná knižnica Michala Rešetku pobočka JUH, Obecná knižnica Križovany nad Dudváhom, knižnica, Tekovská Knižnica - Beletria, Verejná knižnica, Univerzitná knižnica, Obecná knižnica Kamenica nad Hronom, Obecná knižnica Brhlovce, knižnica, knižnica, Obecná knižnica Vinohrady nad Váhom, Obecná knižnica Slovenská Nová ves, Obecná knižnica Lovčica - Trubín, knižnica, Obecná knižnica Mníšek nad Popradom, Obecná knižnica Slatina nad Bebravou, Obecná knižnica Bánovce nad Ondavou, Obecná knižnica Diviaky nad Nitricou, Obecná knižnica Lehota nad Rimavicou, knižnica, Obecná knižnica Adamovské Kochanovce, Obecná knižnica Čachtice, Miestna knižnica Rusovce, Obecná knižnica Ondavské Matiašovce, Univerzitná knižnica TnUAD, Obecná knižnica Veľký Ďur, Štátna vedecká knižnica, Obecná knižnica Dubovany, Obecná knižnica Topoľníky, Obecná knižnica Kráľovičove Kračany, Miestna ľudová knižnica Horná Streda, Obecná knižnica Hričovské Podhradie, Obecná knižnica Mníšek nad Hnilcom, Obecná knižnica Veľká Ves nad Ipľom, Obecná knižnica Šarišské Jastrabie, Obecná knižnica Liptovské Matiašovce, Obecná knižnica Šiatorská Bukovinka, Obecná knižnica Turany nad Ondavou, Miestna ľudová knižnica Kúty, Obecná knižnica Trnava pri Laborci, Obecná knižnica Plešivec, Obecná knižnica Kočovce, Obecná knižnica Opatovská Nová Ves, Obecná knižnica Šútovce, Miestna knižnica Radvaň nad Dunajom, Obecná knižnica Plavecké Podhradie, knižnica, Knižnica pre mládež mesta Košice, Obecná knižnica Čierne nad Topľou, Mestská knižnica v Leopoldove, Mestská knižnica Michala Chrásteka, Obecná knižnica Hažín nad Cirochou, Obecná knižnica Lehôtka pod Brehmi, Obecná knižnica Rudnianska Lehota, Obecná knižnica Zbrojníky, Obecná knižnica Jána Smreka Melčice - Lieskové, Obecná knižnica Fiľakovské Kováče, Obecná knižnica Hontianske Trsťany, Obecná knižnica Moravské Lieskové, Obecná knižnica Liptovský Trnovec

Knižnica, Slovensko:, 6 z 17

knižnica, Mestská knižnica v Gelnici, Obecná knižnica Terany, Obecná knižnica Vojka nad Dunajom, Obecná knižnica Volkovce, Obecná knižnica Šarovce, Obecná knižnica Abrahámovce, Knižnica Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Obecná knižnica Hontianske Tesáre, Obecná knižnica Tekovská Breznica, Obecná knižnica Hontianske Nemce, Obecná knižnica Trakovice, Obecná knižnica Bartošova Lehôtka, Obecná knižnica Spišské Hanušovce, Obecná knižnica Starý Tekov, Obecná knižnica Liptovské Revúce, Obecná knižnica Tatranská Javorina, Obecná knižnica Silická Jablonica, Obecná knižnica Blatná na Ostrove, Obecná knižnica Veľké Kozmálovce, Obecná knižnica Hontianska Vrbica, Obecná knižnica Liptovská Porúbka, Obecná knižnica Kráľová nad Váhom, Obecná knižnica Čabrdský Vrbovok, Obecná knižnica Kosihy nad Ipľom, Obecná knižnica Slovenské Ďarmoty, knižnica, Obecná knižnica Brestovec, Obecná knižnica Oravská Jasenica, Obecná knižnica Trnovec nad Váhom, Obecná knižnica Rabča, Obecná knižnica Breznička, Obecná knižnica Kysucký Lieskovec, Obecná knižnica Železná Breznica, knižnica, Obecná knižnica Liptovská Lúžna, Obecná knižnica Dolné Trhovište, Obecná knižnica Dolné Obdokovce, Obecná knižnica Slovinky, Mesto Trstená - Mestská knižnica, knižnica, Obecná knižnica Rimavské Brezovo, knižnica, Obecná knižnica Dulovce, Obecná knižnica Hronské Kľačany, Miestna knižnica Lieskovec, Caplovicova kniznica, Obecná knižnica Malinovo, Obecná knižnica Horné Otrokovice, Obecná knižnica Nezbudská Lúčka, Miestna ľudová knižnica Veľké Kršteňany, Mestská knižnica v Stropkove, Obecná knižnica Liptovská Kokava, Obecná knižnica Liptovská Osada, Obecná knižnica Devičany, Obecná knižnica Rudno nad Hronom, Obecná knižnica Liptovský Michal, Obecná knižnica Kamienka, Obecná knižnica Hradište, Miestna ľudová knižnica Radošovce

Knižnica, Slovensko:, 7 z 17

Obecná knižnica Liptovský Ondrej, Obecná knižnica Tŕnie, Obecná knižnica Ipeľský Sokolec, Knižnica pre mládež - Západ, Obecná knižnica Dolné Plachtince, Obecná knižnica Stará Kremnička, Obecná knižnica Hôrka nad Váhom, Obecná knižnica Liptovský Peter, Obecná knižnica Nižné Ladičkovce, Miestna ľudová knižnica Banský Studenec, Obecná knižnica Oravské Veselé, Obecná knižnica Brezovica, Obecná knižnica Gerlachov, Obecná knižnica Liptovská Teplá, Obecná knižnica Spišský Hrušov, Miestna ľudová knižnica Janíky, Obecná knižnica Malé Kršteňany, Obecná knižnica Dolné Zelenice, Obecná knižnica Ľubeľa, Obecná knižnica Tomášovce, Obecná knižnica Rimavské Zalužany, Obecná knižnica Veľké Chlievany, Obecná knižnica Dlhá nad Váhom, Miestna ľudová knižnica Moškovec, Obecná knižnica Lysá pod Makytou, knižnica, Obecná knižnica Dolná Mariková, Obecná knižnica Vrbová nad Váhom, Obecná knižnica Kováčová, Obecná knižnica Veľká nad Ipľom, Obecná knižnica Dolné Otrokovce, Obecná knižnica Beluša, Obecná knižnica Margecany, Obecná knižnica Nemcovce, Obecná knižnica Horné Trhovište, Obecná knižnica Sedliská, Obecná knižnica Podhorie, Obecná knižnica, Obecná knižnica Nižná, Obecná knižnica Kvačany, Miestna ľudová knižnica, Obecná knižnica Vyšný Mirošov, Obecná knižnica Turček, Obecná knižnica Horná Strehová, Obecná knižnica Krškany, Obecná knižnica Veľké Straciny, Obecná knižnica Horný Vadičov, Obecná knižnica Paština Závada, Obecná knižnica Červený Kláštor, Knižnica, Obecná knižnica Orechová Potôň, Obecná knižnica Horné Orešany, Obecná knižnica Dolné Orešany, Obecná knižnica Kanianka, Obecná knižnica Bodzianske Lúky, Obecná knižnica Nový Tekov, Obecná knižnica Jamník, Mestská knižnica vo Vrbovom, Obecná knižnica Oreské, Obecná knižnica Dolný Vadičov

Knižnica, Slovensko:, 8 z 17

Obecná knižnica Hankovce, Obecná knižnica Veľká Franková, Miestna knižnica Slovenská Kajňa, Obecná knižnica Petrovce, Obecná knižnica Veľká Čalomija, Obecná knižnica Červený Kameň, Obecná knižnica Kotrčiná Lúčka, Obecná knižnica Horovce, Obecná knižnica Žitná - Radiša, Obecná knižnica Veľké Bierovce, Obecná knižnica Zemianske Sady, Obecná knižnica Dolný Lieskov ( s pobočku v časti obce Tŕstie), Mestská knižnica Sereď, Obecná knižnica Dolný Harmanec, Obecná knižnica Horné Turovce, Obecná knižnica Valaská Dubová, Obecná knižnica Veterná Poruba, Miestna knižnica pri OcÚ Brezany, Obecná knižnica Dolné Mladonice, Obecná knižnica Slovenská Ves, Obecná knižnica Veľký Lipník, Obecná knižnica Gemerská Ves, Obecná knižnica Liptovská Anna, Obecná knižnica Stará Myjava, Obecná knižnica Horný Hričov, Obecná knižnica Veľké Uherce, Obecná knižnica Višňové, Obecná knižnica Horné Naštice, Obecná knižnica Nová Bystrica, Mestská knižnica Lipany, Obecná knižnica Dúbrava, Obecná knižnica Vyšný Kazimír, Obecná knižnica Drženice, Obecná knižnica Nižný Hrušov, Obecná knižnica Konská, Obecná knižnica Malé Straciny, Obecná knižnica Veľké Dravce, Knižnica P.O.Hviezdoslava, Obecná knižnica Vyšný Hrušov, Obecná knižnica Čierna Voda, Obecná knižnica Častá, Obecná knižnica Vyšná Sitnica, knižnica, Obecná knižnica Kamenné Kosihy, Obecná knižnica Krajná Bystrá, Obecná knižnica Báb, Knižnica Kolkočina, knižnica, Obecná knižnica Kostolná Ves, Obecná knižnica Hrachovište, Obecná knižnica Dolná Poruba, Obecná knižnica, Obecná knižnica Hôrka, Obecná knižnica Dolné Srnie, Obecná knižnica Jalovec, Štátna vedecká knižnica, Obecná knižnica Rajecká Lesná, Obecná knižnica, Obecná knižnica Povina, Obecná knižnica Horné Dubové

Knižnica, Slovensko:, 9 z 17

Obecná knižnica Dubové, Obecná knižnica Ipeľské Úľany, Mestská knižnica, Obecná knižnica Banská Belá, Obecná knižnica Malá Čalomija, Obecná knižnica Veľký Čepčín, Obecná knižnica Hornný Lieskov, knižnica, Obecná knižnica Černina, Obecná knižnica, Obecná knižnica Hrušov, Obecná knižnica Nižný Kručov, Obecná knižnica Jakubova Voľa, Obecná knižnica Podhorie, Knižnica obce Malá Hradná, Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre, Obecná knižnica Veľké Rovné, Obecná knižnica Lúčky, Obecná knižnica Veľká Čierna, Obecná knižnica Pozdišovce, Obecná knižnica Malé Borové, Obecná knižnica Nižná, Miestna knižnica pri OcÚ Kolárovice, Obecná knižnica Dolné Dubové, Obecná knižnica Veľká Hradná, Miestna ľudová knižnica Horné Hámre, Obecná knižnica Svätý Anton, Obecná knižnica Veľká Čausa, Obecná knižnica Krásna Ves, Obecná knižnica Nová Bošáca, Obecná knižnica Žiar, Obecná knižnica Veľký Grob, Knižnica Pavla Jozefa Šafárika Kobeliarovo, Obecná knižnica Zákamenné, Knižnica P.O. Hviezdoslava, Obecná knižnica Lúčka, Obecná knižnica Ostrý Grúň, Obecná knižnica Starý Hrádok, Obecná knižnica Lúčka, Obecná knižnica Eleny Čepčekovej Dolná Ždaňa, Obecná knižnica Hrubá Borša, Obecná knižnica Prestavlky, Obecná knižnica Krásny Brod, Obecná knižnica Červená Voda, Obecná knižnica Slavošovce, Knižnica Vyšná Slaná, Obecná knižnica Malý Cetín, Obecná knižnica Krížová Ves, Obecná knižnica Kozí Vrbovok, Obecná knižnica Stankovany, Obecná knižnica Malá Čausa, Obecná knižnica Malý Čepčín, Obecná knižnica Veľká Lesná, Obecná knižnica Svätý Kríž, Obecná knižnica Malé Hoste, Mestská knižnica Fiľakovo, Obecná knižnica Abrahámovce, Obecná knižnica Kračúnovce, Obecná knižnica Staré Hory, Obecná knižnica Vyšný Žipov

Knižnica, Slovensko:, 10 z 17

Obecná knižnica Bellova Ves, Obecná knižnica Fraňa Kráľa Uhorská Ves, Obecná knižnica Malá Čierna, Obecná knižnica Horný Badín, Obecná knižnica Alekšince, Obecná knižnica Majcichov, Obecná knižnica Kostolište, Obecná knižnica Hostie, Obecná knižnica Horný Bar, Obecná knižnica Podlužany, Obecná knižnica Vyšná Voľa, Obecná knižnica Chlebnice, Miestna ľudová knižnica Malé Leváre, Obecná knižnica Selec, Obecná knižnica Choňkovce, Obecná knižnica Veľké Lovce, Obecná knižnica Štiavnik, Obecná knižnica Belá, Obecná knižnica Častkovce, Obecná knižnica Krušetnica, Obecná knižnica Trhovište, Obecná knižnica Trebeľovce, Obecná knižnica Bajerovce, Obecná knižnica Pastuchov, Obecná knižnica Kosihovce, Obecná knižnica Mengusovce, Obecná knižnica Kochanovce, Obecná knižnica Čakanovce, Obecná knižnica Pohranice, Obecná knižnica Nižná Voľa, Obecná knižnica Podkonice, Obecná knižnica Podrečany, Obecná knižnica Topoľovka, Obecná knižnica Nové Sady, Obecná knižnica Dlhé Pole, Obecná knižnica Haligovce, Obecná knižnica Ochodnica, Obecná knižnica Tomášikovo, Obecná knižnica Slavkovce, Obecná knižnica Iliašovce, Obecná knižnica Nemčiňany, Obecná knižnica Trebušovce, Obecná knižnica Golianovo, Obecná knižnica Studienka, Obecná knižnica Malženice, knižnica, Obecná knižnica Ruská Kajňa, Obecná knižnica Beňadiková, Obecná knižnica Kráľov Brod, Obecná knižnica Korytárky, Obecná knižnica Demandice, Obecná knižnica Kálnica, Obecná knižnica, Obecná knižnica Kozárovce, Obecná knižnica Vyšná Boca, Obecná knižnica Hubošovce, Obecná knižnica Štiavnička, Obecná knižnica Malé Kosihy, Obecná knižnica Plášťovce, Obecná knižnica Klieština

Knižnica, Slovensko:, 11 z 17

Obecná knižnica Glabušovce, knižnica, Obecná knižnica Ostrá Lúka, Obecná knižnica Halič, Obecná knižnica Kluknava, Obecná knižnica Dolný Seč, Obecná knižnica Rokytovce, Obecná knižnica Hniezdne, Obecná knižnica Siladice, Obecná knižnica Babindol, Obecná knižnica Slavnica, Miestna knižnica Hvozdnica, Obecná knižnica Čaradice, Obecná knižnica Voderady, Obecná knižnica Dežerice, Obecná knižnica Košariská, Obecná knižnica Rudinská, Obecná knižnica Povrazník, Obecná knižnica Petrovice, Obecná knižnica Veľopolie, Miestna ľudová knižnica Merašice, Obecná knižnica Chmeľová, Obecná knižnica Moštenica, Miestna ľudová knižnica Jazernica, Obecná knižnica Budkovce, Obecná knižnica Kameničná, Obecná knižnica Matúškovo, Obecná knižnica Radzovce, Obecná knižnica Jakubovany, Obecná knižnica Jablonec, Obecná knižnica Jarovnice, Obecná knižnica Kamenica, Obecná knižnica Kotešová, Obecná knižnica Topoľnica, Obecná knižnica Považany, Obecná knižnica Píla, Obecná knižnica Čeľadice, Miestna ľudová knižnica Malinová, Obecná knižnica Richvald, Obecná knižnica Pečeňany, Obecná knižnica Kocurany, Obecná knižnica Liešťany, Obecná knižnica Hrabovec, Obecná knižnica Papradno, Obecná knižnica Miezgovce, Obecná knižnica Pravotice, Obecná knižnica Horná Ves, Miestna ľudová knižnica Poluvsie, Obecná knižnica Jakubany, Obecná knižnica Dúbravica, Obecná knižnica Jasenica, Obecná knižnica Jasenová, Obecná knižnica Drienčany, Obecná knižnica Haláčovce, Obecná knižnica Buclovany, Obecná knižnica Soblahov, Obecná knižnica Švábovce, Obecná knižnica Zliechov, knižnica, Obecná knižnica Počúvadlo

Knižnica, Slovensko:, 12 z 17

Obecná knižnica Podvysoká, Obecná knižnica Komjatná, Obecná knižnica Východná, Obecná knižnica Danišovce, Obecná knižnica Hrabičov, Obecná knižnica Semerovo, Obecná knižnica Sverepec, Obecná knižnica Bobrovec, Obecná knižnica Holumnica, Obecná knižnica Čičarovce, Obecná knižnica Mokrá Lúka, Obecná knižnica Nižná Boca, knižnica, Obecná knižnica Nedašovce, Obecná knižnica Rišňovce, Obecná knižnica Víťazovce, Obecná knižnica Radvanovce, Obecná knižnica Čerín, Obecná knižnica, Obecná knižnica Mudroňovo, Obecná knižnica Vavrišovo, Obecná knižnica Klokočov, Obecná knižnica Repište, Obecná knižnica Blažovce, Obecná knižnica Chmeľovec, Obecná knižnica Beňadovo, Obecná knižnica Boleráz, Obecná knižnica Polianka, Obecná knižnica Pečenice, Obecná knižnica Brezolupy, Obecná knižnica Radôstka, Obecná knižnica Bodorová, Obecná knižnica Senohrad, Obecná knižnica Borovce, Obecná knižnica Hraničné, Obecná knižnica Podhoroď, Obecná knižnica, Obecná knižnica Malčice, Obecná knižnica Prenčov, Obecná knižnica Nesluša, Obecná knižnica Ivanovce, Obecná knižnica Teplička, Obecná knižnica Jakubov, Obecná knižnica Kolačno, Knižnica A.H.Škultétyho, Obecná knižnica Dunajov, Obecná knižnica Opatovce, Obecná knižnica Jalšové, Obecná knižnica Jasenovo, Obecná knižnica Abrahám, Obecná knižnica Orovnica, Obecná knižnica Drienica, Obecná knižnica Blhovce, Obecná knižnica Predmier, Obecná knižnica Kurimany, Obecná knižnica Brodzany, Obecná knižnica Timoradza, Obecná knižnica Rohovce, Obecná knižnica Lučatín, Obecná knižnica Hrišovce

Knižnica, Slovensko:, 13 z 17

Obecná knižnica Hertník, Obecná knižnica Slatvina, Obecná knižnica Divinka s pobočkou v Lalinku, Obecná knižnica Ťapešovo, Obecná knižnica Chrťany, Obecná knižnica Rakovčík, Obecná knižnica Lubeník, Obecná knižnica Istebné, Obecná knižnica Hosťová, Obecná knižnica Bohúňovo, Obecná knižnica Krivoklát, Obecná knižnica Brieštie, Obecná knižnica Kolačkov, Obecná knižnica Vojkovce, Obecná knižnica Čertižné, Obecná knižnica Malužiná, Obecná knižnica Hatalov, Miestna ľudová knižnica Vaďovce, Obecná knižnica Jarabina, Obecná knižnica Bogliarka, Obecná knižnica Vavrečka, Obecná knižnica Bielovce, Obecná knižnica Bíňovce, Obecná knižnica Hincovce, Obecná knižnica Krasňany, Obecná knižnica Hajtovka, Obecná knižnica Vlčkovce, Obecná knižnica Markuška, Obecná knižnica Vislanka, Obecná knižnica Turcovce, Obecná knižnica, Obecná knižnica Stráňany, Obecná knižnica Matiaška, Obecná knižnica Váhovce, Obecná knižnica Pavlová, Obecná knižnica Lednica, Obecná knižnica Kosorín, Obecná knižnica Rudňany, Obecná knižnica Hrabské, Obecná knižnica Lietava, Obecná knižnica Koškovce, Obecná knižnica Nimnica, Obecná knižnica Kubáňovo, Obecná knižnica Kuchyňa, Obecná knižnica Galovany, Obecná knižnica Libichava, Obecná knižnica Bešeňová, Obecná knižnica Medovarce, Obecná knižnica Gaboltov, Obecná knižnica Dúbravy, Obecná knižnica Drženice, Obecná knižnica Ivachnová, Obecná knižnica Žlkovce, Obecná knižnica Obeckov, Obecná knižnica Pobedim, Obecná knižnica Šurianky, Obecná knižnica Ludrová, Obecná knižnica Omšenie, Obecná knižnica Vysočany, Obecná knižnica Okrúhle

Knižnica, Slovensko:, 14 z 17

Obecná knižnica Ižipovce, Mestská knižnica, Obecná knižnica Hosťovce, Obecná knižnica Pitelová, Obecná knižnica Kružlov, Obecná knižnica Rokytov, Obecná knižnica Snežnica, Obecná knižnica Mostová, Obecná knižnica Vrbovce, Obecná knižnica Kalnište, Obecná knižnica Martovce, knižnica, Obecná knižnica Slatina, Obecná knižnica Lazisko, Obecná knižnica Adidovce, Obecná knižnica Dubník, Obecná knižnica Košolná, Obecná knižnica Visolaje, Obecná knižnica Jasenové, Obecná knižnica Čoltovo, Obecná knižnica Osturňa, Obecná knižnica Odorín, Obecná knižnica Drnava, Obecná knižnica Bodíky, Obecná knižnica Ďurková, Miestna ľudová knižnica Stráža, Obecná knižnica Ruskovce, Obecná knižnica Mlynčeky, Miestna ľudová knižnica Bzenica, Obecná knižnica Brekov, Obecná knižnica Prochot, Obecná knižnica Ratkovce, Obecná knižnica Nevoľné, Obecná knižnica Čelovce, Obecná knižnica Lopúchov, Obecná knižnica Kameňany, Obecná knižnica Brestov, Miestna ľudová knižnica, Obecná knižnica Belina, Obecná knižnica Bošáca, Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta - Ústredná knižnica, Obecná knižnica Chľaba, Obecná knižnica Hrabovka, Obecná knižnica Tvarožná, Obecná knižnica Janovce, Obecná knižnica, Obecná knižnica Klubina, Obecná knižnica Pčoliné, Obecná knižnica Ožďany, Obecná knižnica Ružiná, Obecná knižnica Pinciná, Obecná knižnica Lysica, Obecná knižnica Tuchyňa, Obecná knižnica Žihárec, Obecná knižnica Ladzany, Obecná knižnica Jasová, Obecná knižnica Udavské, Obecná knižnica Dobroč, Obecná knižnica Rudina, Obecná knižnica Ochtiná

Knižnica, Slovensko:, 15 z 17

Obecná knižnica Šambron, Obecná knižnica Kľačno, Obecná knižnica Bukovec, Obecná knižnica Rumanová, Obecná knižnica Ivančiná, Obecná knižnica Kostolné, Obecná knižnica Čajkov, Obecná knižnica Lošonec, Obecná knižnica Vrícko, Miestna ľudová knižnica Juraja Fándlyho, Obecná knižnica, Obecná knižnica Žikava, Obecná knižnica Čamovce, Obecná knižnica Olešná, Obecná knižnica Horňany, Obecná knižnica Tročany, Obecná knižnica Bukovce, Obecná knižnica Smrečany, Obecná knižnica Necpaly, Obecná knižnica Bežovce, Obecná knižnica Hromoš, Obecná knižnica Mašková, Obecná knižnica Slopná, Obecná knižnica Ražňany, Obecná knižnica Cerovo, Obecná knižnica Bodiná, Obecná knižnica Čenkovce, Obecná knižnica Hrkovce, Obecná knižnica Vištuk, Obecná knižnica Čeláre, Knižnica pri OcÚ Ľubiša, Obecná knižnica Ratková, knižnica, Obecná knižnica Svinná, Obecná knižnica Sazdice, Obecná knižnica Brusník, Obecná knižnica Tročany, Obecná knižnica Bučany, Obecná knižnica Štvrtok, Miestna ľudová knižnica Čabiny, Obecná knižnica Kšinná, Obecná knižnica Výborná, Obecná knižnica Vlkovce, Obecná knižnica Hrádok, Obecná knižnica Žakovce, Obecná knižnica Kružlová, Obecná knižnica Kmeťovo, Obecná knižnica Výrava, Obecná knižnica Bešeňov, Obecná knižnica Prašník, Obecná knižnica Bajany, Obecná knižnica Kunerad, Obecná knižnica Stuľany, Obecná knižnica Dohňany, Obecná knižnica Ďurčiná, Obecná knižnica Davidov, Knižnica, Obecná knižnica Jakovany, Obecná knižnica Kleňany, Obecná knižnica Bušovce

Knižnica, Slovensko:, 16 z 17

Obecná knižnica Rejdová, Obecná knižnica Jamník, Obecná knižnica Vlková, Obecná knižnica Beckov, Obecná knižnica Bzovík, Obecná knižnica Prečín, Obecná knižnica Bátovce, Obecná knižnica Divina, Miestna knižnica Hlinné, Obecná knižnica Duplín, Obecná knižnica Padáň, Obecná knižnica Korňa, Obecná knižnica Smolník, Obecná knižnica Sucháň, Obecná knižnica Trstín, Miestna ľudová knižnica Vojany, Obecná knižnica Hiadeľ, Obecná knižnica Osikov, Obecná knižnica Prusy, knižnica, Obecná knižnica Bruty, Obecná knižnica Budiná, Obecná knižnica Konská, Obecná knižnica Radava, knižnica, Obecná knižnica Rakúsy, Obecná knižnica Lupoč, Obecná knižnica Víťaz, Obecná knižnica Dubové, Obecná knižnica Bretka, Obecná knižnica Boldog, Obecná knižnica Buková, Obecná knižnica Čekovce, Obecná knižnica Zvončín, Obecná knižnica Dvorec, Obecná knižnica Novoť, knižnica, Miestna ľudová knižnica Cigeľ, Obecná knižnica Dubinné, Obecná knižnica Kobyly, Obecná knižnica Opava, Obecná knižnica Košúty, Obecná knižnica Brehy, Obecná knižnica Borová, Obecná knižnica Tovarné, Obecná knižnica Krajné, Obecná knižnica Vojňany, Obecná knižnica Ždiar, Obecná knižnica Fačkov, Obecná knižnica Močiar, Obecná knižnica Kožany, Obecná knižnica Smilno, Obecná knižnica Kečovo, Obecná knižnica Vinné, Obecná knižnica Sklené, Obecná knižnica Lontov, Obecná knižnica Ilija, Obecná kniznica akademika J. Hronca Gočovo, Obecná knižnica Marhaň, Miestna knižnica Farná

Knižnica, Slovensko:, 17 z 17

Obecná knižnica Šávoľ, Obecná knižnica Poráč, Obecná knižnica Muráň, Obecná knižnica Lodno, Obecná knižnica Hrhov, Obecná knižnica Čechy, Knižnica Gergelya Czuczora, Andovce, Obecná knižnica Melek, Obecná knižnica Pozba, Obecná knižnica Hrubov, Obecná knižnica Lascov, Obecná knižnica Vrbov, Obecná knižnica Brezov, Obecná knižnica Dulov, Obecná knižnica Krivá, Obecná knižnica Ratka, Obecná knižnica Vyhne, Obecná knižnica Kiarov, Obecná knižnica Zombor, Obecná knižnica Kyjov, Obecná knižnica Praha, Obecná knižnica Paňa, Obecná knižnica Šišov, Obecná knižnica Babín, Obecná knižnica Udiča, Obecná knižnica Mojš, Obecná knižnica Rúbaň, Ľudová knižnica Baka, Obecná knižnica Rudná, Obecná knižnica Senné, Obecná knižnica Kučín, Obecná knižnica, Obecná knižnica Snakov, Obecná knižnica Pernek, Miestna ľudová knižnica Rákoš, Obecná knižnica Rudník, Obecná knižnica Makov, Obecná knižnica Lesné, Obecná knižnica Hoste, Obecná knižnica Beluj

knižnica inde

Západné Slovensko (365x), Stredné Slovensko (315x), Východné Slovensko (279x), Prešovský kraj (186x), Banskobystrický kraj (160x), Žilinský kraj (155x), Trenčiansky kraj (144x), Nitriansky kraj (130x), Bratislavský kraj (126x), Bratislava (96x), Košický kraj (93x), Trnavský kraj (91x), Malé Karpaty (90x), Spiš (84x), Liptov (50x), Staré Mesto (48x), Gemer (44x), okres Levice (44x), okres Bratislava I (42x), okres Bardejov (40x), Liptovská kotlina (39x), okres Liptovský Mikuláš (33x), Záhorie (32x), okres Žilina (31x), okres Veľký Krtíš (29x), okres Nové Zámky (28x), Popradská kotlina (28x), okres Trnava (26x), okres Lučenec (26x), okres Nitra (26x)
knižnica v Západné Slovensko
knižnica v Stredné Slovensko
knižnica v Východné Slovensko

Podobné, Slovensko:

5701x volny-cas, 1512x park, 1500x záhrada, 1085x knižnica, 373x múzeum, 295x miesto na uviazanie psov, 277x kultúrny dom, 144x divadlo, 141x galéria, 141x kino, 111x nočný podnik, 82x prehrovňa, 22x escape room, 17x zábavný park, 1x hackerspace
Hľadáme kniznica, OSM tagy: amenity = 'library'.
ilustračný obrázok k Knižnica, Slovensko

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://www.oma.sk/volny-cas/kniznica

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.