Cesta: OMA » voľný čas » knižnica

Knižnica, Slovensko

Knižnica v Slovensko

V Slovensko sa nachádza viac ako 1000 kusy knižnica.

Knižnica, Slovensko:, 1 z 17

Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied, Staromestská knižnica - Centrálne pracovisko - Blumentálska, Slovenská národná knižnica, Mestská knižnica v Bratislave - Úsek literatúry pre deti a mládež, Mestská knižnica Ľ. V. Riznera, Univerzitná knižnica TUKE, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Vavilovova 24, Gemerská knižnica P. Dobšinského, Mestská knižnica v Bratislave - Oddelenie hudobnej a umenovednej literatúry, Univerzitná knižnica v Bratislave, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Furdekova, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Haanova, Miestna knižnica Lamač, Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene, Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave - pobočka JUH, Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou, Mestská knižnica v Bratislave - Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry, Slovenská pedagogická knižnica, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Dudova, Mestská knižnica v Bratislave - Letná čitáreň u Červeného raka, Mestská knižnica v Bratislave - Oddelenie náučnej literatúry, Centrum vedecko-technických informácií SR, Knižnica Ružinov - Na úvrati, Mestská knižnica v Bratislave - Oddelenie pre nevidiacich a slabozrakých, Miestna knižnica Karlova Ves, Turčianska knižnica v Martine, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Vavilovova 26, Staromestská knižnica - Západný rad, Kysucká knižnica v Čadci, Staromestská knižnica - Záhrebská, Slovenská lekárska knižnica, Staromestská knižnica - Karadžičova, Staromestská knižnica - Panenská, Univerzita Komenského v Bratislave, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta - Knižnica, Hornonitrianska knižnica v Prievidzi, Štátna vedecká knižnica, Obecná knižnica Bratislava - Záhorská Bystrica, LitPark, Mestská knižnica Michala Matunáka, Univerzita Komenského - Akademická knižnica, Knižnica Ústredia ľudovej umeleckej výroby v Bratislave, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Vyšehradská, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Turnianska, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Prokofievova, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Rovniankova, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Lietavská, Hornonitrianska knižnica v Prievidzi, Miestna knižnica Devínska Nová Ves, Podtatranská knižnica, Miestna knižnica Dúbravka, Krajská knižnica pobočka Vlčince, Knižnica Ružinov - Tomášikova, Knižnica Ružinov - Ústredná knižnica KR - Miletičova, Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta - Akademická knižnica, Knižnica Ružinov - Riaditeľstvo, Centrum informatiky, dokumentácie a knižnica - BIBIANA, Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho, Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre - Sekretariát, Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta - Ústredná knižnica

Knižnica, Slovensko:, 2 z 17

Knižnica Ružinov - Bachova, Knižnica Sira Karla Poppera, Obecná knižnica Sološnica, knižnica, Knižnica na korze, Miestna knižnica Rača, Staromestská knižnica - Letná čitáreň Medická, Miestna knižnica Vajnory, Záhorská knižnica Senica, Miestna knižnica Čunovo, Knižnica ÚĽUV pri Regionálnom centre remesiel ÚĽUV Košice, Knižnica Bratislava - Nové Mesto, Pobočka Kutuzovova, Knižnica Bratislava - Nové Mesto, Centrálna knižnica, Mestská knižnica, Knižnica Bratislava - Nové Mesto, Pobočka Stromová, Centrum knižničných služieb a vedecko-technických informácií TU, Univerzitná knižnica UPJŠ, Knižnica Mateja Hrebendu, Knižnica a informačné centrum, Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu - Knižnica, Archív Univerzity Komenského, Obecná knižnica Budmerice, Tríbečská knižnica v Topoľčanoch, Miestna knižnica Devín, Akademická knižnica VŠVU, Poľský inštitút, Slovenská chemická knižnica, Knižnica Slovenského filmového ústavu, Akadémia policajného zboru v Bratislave - Knižnica Policajného zboru v Bratislave, Knižnica a informačné stredisko, Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied - Knižnica, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry - Knižnica, Štátna vedecká knižnica, Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta - Ústredná knižnica, Knižnica Divadelného ústavu, Miestna knižnica Jarovce, Knižnica Bratislava - Nové Mesto, Pobočka Jeséniova, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave - Knižnica, Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta - Knižnica, Mestská knižnica Dubnica nad Váhom, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky - Knižnica, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií - Slovenská informatická knižnica, Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta - Akademická knižnica, Mestská knižnica Kysucké Nové Mesto, Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu - Knižnica, Miestna knižnica Vrakuňa, Mestská knižnica Sliač, Spišská knižnica v Spišskej Novej Vsi, Právnická fakulta - Knižnica, Miestna knižnica Podunajské Biskupice - Biskupická, Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči, Obecná knižnica G. Kolinoviča Šenkvice, Obecná knižnica Petrovce, Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne, Krajská knižnica v Žiline, Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave - Akademická knižnica, Mestská knižnica Krompachy, Paneurópska vysoká škola - Akademická knižnica PEVŠ, pobočka Petržalka, Mestská knižnica Handlová, Miestna knižnica Podunajské Biskupice - Latorická

Knižnica, Slovensko:, 3 z 17

Paneurópska vysoká škola - Akademická knižnica PEVŠ, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave - Univerzitná knižnica, Obecná knižnica Kátlovce, Mestské kultúrne centrum - Knižnica v Hlohovci, Knižnica Karola Antona Medveckého, Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča - Levočská mestská knižnica, Vysoká škola manažmentu - Knižnica, Pobočka Bratislava, Verejná knižnica Mikuláša Kováča, Verejná knižnica Michala Rešetku, Knižnica, Galantská knižnica, Knižnica Ružinov - Knižnica a seniorské informačné centrum - Zimná, Vihorlatská knižnica, Tekovská knižnica v Leviciach, Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky Belopotockého v Liptovskom Mikuláši, Okresná knižnica Dávida Gutgesela, Obecná knižnica Trstená na Ostrove, Podduklianska knižnica vo Svidníku, Vysoká škola múzických umení v Bratislave - Ústredná knižnica a študijno-informačné stredisko, Mestské centrum kultúry Malacky - Knižnica, Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky - Knižničné a edičné centrum, Knižnica ÚĽUV pri regionálnom centre remesiel ÚĽUV Banská Bystrica, Mestská knižnica mesta Piešťany, Mestská knižnica, Mestská knižnica Spišské Vlachy, Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického, Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre, Ľubovnianska knižnica, Novohradská knižnica, Mestslá knižnica Ružomberok, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Mestská knižnica Giraltovce, Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne, Verejná knižnica Jána Bocatia, Knižnica sv. Kataríny, Obecná knižnica Domaňovce, Mestská knižnica Svit, Mestská knižnica Jána Johanidesa v Šali, Miestna ľudová knižnica Hrubý Šúr, Obecná knižnica Liptovský Ján, Krajská knižnica v Žiline, pobočka Hájik, Knižnica, Mestská knižnica Kristíny Royovej, Obecná knižnica Svrčinovec, Obecná knižnica Hliník nad Hronom, Štátna vedecká knižnica v Košiciach, Knižnica Krasňany, Obecná knižnica Štítnik, Francúzsky inštitút, Mestská knižnica, Obecná knižnica Trenčianske Jastrabie, Miestna ľudová knižnica Most pri Bratislave, Univerzitná knižnica UNIZA, Obecná knižnica Zemianske Podhradie, Obecná knižnica Ivanka pri Dunaji, Obecná knižnica Gajary, Obecná knižnica Plavecký Štvrtok, Verejná knižnica Jána Bocatia, Knižnica, Obecná knižinca

Knižnica, Slovensko:, 4 z 17

Lyceálna knižnica, knižnica, knižnica, Panta Rhei, Obecná knižnica Oščadnica, Miestne kultúrne stredisko - Knižnica Nesvady, Obecná knižnica Nitrica, Obecná knižnica Horná Ves, Miestna ľudová knižnica Plavecký Mikuláš, knižnica, knižnica, Knižnica Bratislava - Nové Mesto, Pobočka Nobelova, Mestské stredisko kultúry a športu p. o. - knižnica, Mestská knižnica Ľ. Štúra, Knižnica pre mládež mesta Košice, Mestská knižnica v Brezovej pod Bradlom, Obecná knižnica Košecké Podhradie, knižnica, Knižnica H.Z., Obecná knižnica Trenčianske Stankovce, knižnica, knižnica, Mestská knižnica v Novej Dubnici, Mestká knižnica, Obecná knižnica Lúčnica nad Žitovou, Slovenská lesnícka a drevárska knižnica, Považská knižnica v Považskej Bystrici, Miestna ľudová knižnica Čereňany, Mestské kultúrne stredisko - Mestská knižnica Veľký Meder, knižnica, Mestská knižnica, Obecná knižnica Neporadza, Obecná knižnica Ľudmily Podjavorinskej, Verejná knižnica Jána Bocatia, Mestská knižnica, Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií - Knižnica BISLA, Panta Rhei, Mestská knižnica, Obecná knižnica Slovenská Ľupča, knižnica, Mestská umelecká agentúra Partizánske, Obecná knižnica Zlatná na Ostrove, Obecná knižnica Trenčianske Bohuslavice, Obecná knižnica Bernolákovo, Obecná knižnica Nová Dedina, Obecná knižnica Veľké Držkovce, knižnica, Obecná knižnica Modrová, Obecná knižnica Bohdanovce nad Trnavou, Obecná knižnica Medzibrodie nad Oravou, Knižnica Hudobného centra, Obecná knižnica Dobrá Niva, Miestna ľudová knižnica Hermanovce nad Topľou, Obecná knižnica Ruská Voľa nad Popradom, Knižnica, Mestská knižnica Zlaté Moravce, Městská knihovna, Obecná knižnica Dačov Lom, Miestna knižnica Petržalka, Ambroseho 4, Mestská knižnica Kežmarok

Knižnica, Slovensko:, 5 z 17

Verejná knižnica Michala Rešetku pobočka JUH, Obecná knižnica Veľké Turovce, Obecná knižnica Mikušovce, Obecná knižnica Križovany nad Dudváhom, knižnica, Vykrik, Obecná knižnica Zbrojníky, Tekovská Knižnica - Beletria, Verejná knižnica, Obecná knižnica Brhlovce, knižnica, Obecná knižnica Mníšek nad Popradom, Obecná knižnica Slatina nad Bebravou, Obecná knižnica Kamenica nad Hronom, knižnica, Obecná knižnica Bánovce nad Ondavou, knižnica, Obecná knižnica Lehota nad Rimavicou, Obecná knižnica Slovenská Nová ves, Obecná knižnica Vinohrady nad Váhom, Obecná knižnica Diviaky nad Nitricou, Obecná knižnica Adamovské Kochanovce, Obecná knižnica Čachtice, Obecná knižnica Ondavské Matiašovce, Štátna vedecká knižnica, Obecná knižnica Veľký Ďur, Univerzitná knižnica TnUAD, Obecná knižnica Topoľníky, Obecná knižnica Kráľovičove Kračany, Miestna knižnica Rusovce, Miestna ľudová knižnica Horná Streda, knižnica, Obecná knižnica Hričovské Podhradie, Obecná knižnica Liptovské Matiašovce, Obecná knižnica Mníšek nad Hnilcom, Obecná knižnica Veľká Ves nad Ipľom, Obecná knižnica Šarišské Jastrabie, Obecná knižnica Turany nad Ondavou, Miestna ľudová knižnica Kúty, Obecná knižnica Jabloňovce, Obecná knižnica Šiatorská Bukovinka, Obecná knižnica Plešivec, Obecná knižnica Kočovce, Obecná knižnica Opatovská Nová Ves, Obecná knižnica Trnava pri Laborci, knižnica, Mestská knižnica v Leopoldove, Obecná knižnica Hontianske Trsťany, Obecná knižnica Hažín nad Cirochou, knižnica, Obecná knižnica Fiľakovské Kováče, Obecná knižnica Čierne nad Topľou, Obecná knižnica Jána Smreka Melčice - Lieskové, Obecná knižnica Rudnianska Lehota, Obecná knižnica Plavecké Podhradie, Nezábudka, Miestna knižnica Radvaň nad Dunajom, Mestská knižnica Michala Chrásteka, Obecná knižnica Lehôtka pod Brehmi, Mestská knižnica v Gelnici

Knižnica, Slovensko:, 6 z 17

Obecná knižnica Liptovský Trnovec, Obecná knižnica Moravské Lieskové, Knižnica Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Obecná knižnica Hontianske Nemce, Obecná knižnica Bartošova Lehôtka, Obecná knižnica Volkovce, Obecná knižnica Trakovice, Obecná knižnica Abrahámovce, Obecná knižnica Veľké Kozmálovce, Obecná knižnica Hontianske Tesáre, Obecná knižnica Spišské Hanušovce, Obecná knižnica Liptovské Revúce, Obecná knižnica Starý Tekov, Obecná knižnica Hontianska Vrbica, Obecná knižnica Terany, Obecná knižnica Tekovská Breznica, Obecná knižnica Liptovská Porúbka, Obecná knižnica Žitná - Radiša, Obecná knižnica Vojka nad Dunajom, Obecná knižnica Tatranská Javorina, Obecná knižnica Silická Jablonica, Obecná knižnica Turček, Obecná knižnica Blatná na Ostrove, Obecná knižnica Lovčica - Trubín, Obecná knižnica Krškany, Obecná knižnica Kráľová nad Váhom, Obecná knižnica Breznička, Obecná knižnica Brestovec, Obecná knižnica Dubovany, Obecná knižnica Oravská Jasenica, Obecná knižnica Čabrdský Vrbovok, Obecná knižnica Kosihy nad Ipľom, Obecná knižnica Železná Breznica, Obecná knižnica Rabča, Obecná knižnica Slovenské Ďarmoty, Obecná knižnica Trnovec nad Váhom, Obecná knižnica Kysucký Lieskovec, Obecná knižnica Hronské Kľačany, Obecná knižnica Malinovo, Obecná knižnica Devičany, knižnica, Obecná knižnica Liptovská Kokava, Obecná knižnica Dolné Obdokovce, Caplovicova kniznica, Obecná knižnica Dulovce, Obecná knižnica Nezbudská Lúčka, Obecná knižnica Liptovská Osada, Obecná knižnica Rimavské Brezovo, Mesto Trstená - Mestská knižnica, Obecná knižnica Horné Otrokovice, Miestna ľudová knižnica Veľké Kršteňany, Mestská knižnica v Stropkove, knižnica, Obecná knižnica Dolné Trhovište, Obecná knižnica Liptovská Lúžna, Obecná knižnica Slovinky, Miestna knižnica Lieskovec, Obecná knižnica Šútovce, Obecná knižnica Liptovský Michal, Miestna ľudová knižnica Radošovce

Knižnica, Slovensko:, 7 z 17

Obecná knižnica Tŕnie, Obecná knižnica Ipeľský Sokolec, Knižnica pre mládež - Západ, Obecná knižnica Hôrka nad Váhom, Obecná knižnica Dolné Plachtince, Obecná knižnica Hradište, Obecná knižnica Kamienka, Obecná knižnica Liptovský Ondrej, Obecná knižnica Rudno nad Hronom, Obecná knižnica Stará Kremnička, Obecná knižnica Liptovský Peter, Obecná knižnica Lysá pod Makytou, Miestna ľudová knižnica Banský Studenec, Obecná knižnica Spišský Hrušov, Obecná knižnica Malé Kršteňany, Obecná knižnica Rimavské Zalužany, Obecná knižnica Nižné Ladičkovce, Miestna ľudová knižnica Janíky, Obecná knižnica Veľké Chlievany, Obecná knižnica Dolné Zelenice, Obecná knižnica Ľubeľa, Obecná knižnica Oravské Veselé, Obecná knižnica Tomášovce, Obecná knižnica Dolná Mariková, Miestna ľudová knižnica Moškovec, knižnica, Obecná knižnica Gerlachov, Obecná knižnica Liptovská Teplá, Univerzitná knižnica, Obecná knižnica Brezovica, Obecná knižnica Dlhá nad Váhom, Obecná knižnica Kováčová, Obecná knižnica Nemcovce, Obecná knižnica Podhorie, Obecná knižnica Horné Trhovište, Obecná knižnica Šarovce, Obecná knižnica Dolné Otrokovce, Obecná knižnica Vrbová nad Váhom, Obecná knižnica Veľká nad Ipľom, Obecná knižnica Sedliská, Obecná knižnica Beluša, Obecná knižnica Margecany, Obecná knižnica Kanianka, Obecná knižnica Veľké Straciny, Obecná knižnica Kvačany, Obecná knižnica Vyšný Mirošov, Obecná knižnica Orechová Potôň, Obecná knižnica Horné Orešany, Obecná knižnica Nižná, Obecná knižnica Paština Závada, Miestna ľudová knižnica, Obecná knižnica, Obecná knižnica Červený Kláštor, Obecná knižnica Horná Strehová, Obecná knižnica Bodzianske Lúky, Knižnica, Obecná knižnica Horný Vadičov, Obecná knižnica Dolné Orešany, Obecná knižnica Veterná Poruba, Obecná knižnica Veľká Čalomija

Knižnica, Slovensko:, 8 z 17

Obecná knižnica Zemianske Sady, Obecná knižnica Veľká Franková, Obecná knižnica Jamník, Obecná knižnica Dolný Lieskov ( s pobočku v časti obce Tŕstie), Obecná knižnica Oreské, Obecná knižnica Hankovce, Obecná knižnica Dolný Vadičov, Mestská knižnica vo Vrbovom, Obecná knižnica Dolné Mladonice, Obecná knižnica Kotrčiná Lúčka, Obecná knižnica Dolný Harmanec, Miestna knižnica pri OcÚ Brezany, Obecná knižnica Petrovce, Miestna knižnica Slovenská Kajňa, Obecná knižnica Horné Turovce, Obecná knižnica Valaská Dubová, Obecná knižnica Nový Tekov, Obecná knižnica Horovce, Obecná knižnica Červený Kameň, Obecná knižnica Veľké Bierovce, Obecná knižnica Nižný Hrušov, Mestská knižnica Lipany, Obecná knižnica Dúbrava, Obecná knižnica Horný Hričov, Obecná knižnica Gemerská Ves, Obecná knižnica Vyšný Kazimír, Obecná knižnica Stará Myjava, Obecná knižnica Slovenská Ves, Obecná knižnica Konská, Obecná knižnica Drženice, Obecná knižnica Nová Bystrica, Knižnica P.O.Hviezdoslava, Obecná knižnica Liptovská Anna, Obecná knižnica Veľké Uherce, Obecná knižnica Horné Naštice, Obecná knižnica Veľké Dravce, Obecná knižnica Višňové, Obecná knižnica Malé Straciny, Obecná knižnica Veľký Lipník, Obecná knižnica Vyšná Sitnica, Obecná knižnica Vyšný Hrušov, knižnica, Obecná knižnica Čierna Voda, Obecná knižnica Kamenné Kosihy, Knižnica Kolkočina, Obecná knižnica Krajná Bystrá, knižnica, Obecná knižnica Častá, Obecná knižnica Ipeľské Úľany, Obecná knižnica, Obecná knižnica, Obecná knižnica Hôrka, Mestská knižnica, Obecná knižnica Hrachovište, Obecná knižnica Jalovec, Obecná knižnica Malá Čalomija, Obecná knižnica Dubové, Obecná knižnica Povina, Obecná knižnica Kostolná Ves, Obecná knižnica Rajecká Lesná

Knižnica, Slovensko:, 9 z 17

knižnica, Obecná knižnica Horné Dubové, Obecná knižnica Dolné Srnie, Obecná knižnica Hornný Lieskov, Obecná knižnica Banská Belá, Obecná knižnica Dolná Poruba, Štátna vedecká knižnica, Obecná knižnica Veľký Čepčín, Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre, Obecná knižnica, Obecná knižnica Černina, Obecná knižnica Hrušov, Obecná knižnica Veľká Čierna, Obecná knižnica Nižný Kručov, Knižnica obce Malá Hradná, Obecná knižnica Jakubova Voľa, Obecná knižnica, Obecná knižnica Veľké Rovné, Obecná knižnica Lúčky, Obecná knižnica Podhorie, Obecná knižnica Krásny Brod, Obecná knižnica Ostrý Grúň, Obecná knižnica Malé Borové, Obecná knižnica Kobyly, Miestna ľudová knižnica Horné Hámre, Knižnica Vyšná Slaná, Obecná knižnica Žiar, Obecná knižnica Krížová Ves, Obecná knižnica Lúčka, Obecná knižnica Pozdišovce, Obecná knižnica Veľká Čausa, Obecná knižnica Nižná, Obecná knižnica Veľká Hradná, Obecná knižnica Veľký Grob, Obecná knižnica Nová Bošáca, Obecná knižnica Zákamenné, Obecná knižnica Dolné Dubové, Knižnica P.O. Hviezdoslava, Obecná knižnica Červená Voda, Obecná knižnica Starý Hrádok, Obecná knižnica Kozí Vrbovok, Obecná knižnica Lúčka, Obecná knižnica Malý Cetín, Miestna knižnica pri OcÚ Kolárovice, Obecná knižnica Eleny Čepčekovej Dolná Ždaňa, Obecná knižnica Slavošovce, Knižnica Pavla Jozefa Šafárika Kobeliarovo, Obecná knižnica Svätý Anton, Obecná knižnica Hrubá Borša, Obecná knižnica Prestavlky, Obecná knižnica Krásna Ves, Obecná knižnica Malá Čausa, Obecná knižnica Stankovany, Obecná knižnica Fraňa Kráľa Uhorská Ves, Obecná knižnica Vyšný Žipov, Obecná knižnica Malé Hoste, Obecná knižnica Abrahámovce, Obecná knižnica Svätý Kríž, Obecná knižnica Malý Čepčín, Obecná knižnica Bellova Ves

Knižnica, Slovensko:, 10 z 17

Obecná knižnica Kračúnovce, Obecná knižnica Horný Badín, Obecná knižnica Staré Hory, Obecná knižnica Veľká Lesná, Obecná knižnica Malá Čierna, Mestská knižnica Fiľakovo, Obecná knižnica Pohranice, Obecná knižnica Veľké Lovce, Obecná knižnica Hostie, Obecná knižnica Horný Bar, Obecná knižnica Dlhé Pole, Obecná knižnica Vyšná Voľa, Obecná knižnica Štiavnik, Obecná knižnica Podlužany, Obecná knižnica Čakanovce, Obecná knižnica Kosihovce, Obecná knižnica Podkonice, Obecná knižnica Nemčiňany, Obecná knižnica Majcichov, Obecná knižnica Kostolište, Obecná knižnica Chlebnice, Miestna ľudová knižnica Malé Leváre, Obecná knižnica Trebeľovce, Obecná knižnica Choňkovce, Obecná knižnica Slavkovce, Obecná knižnica Alekšince, Obecná knižnica Selec, Obecná knižnica Nižná Voľa, Obecná knižnica Ochodnica, Obecná knižnica Podrečany, Obecná knižnica Haligovce, Obecná knižnica Častkovce, Obecná knižnica Tomášikovo, Obecná knižnica Bajerovce, Obecná knižnica Pastuchov, Obecná knižnica Kochanovce, Obecná knižnica Trhovište, Obecná knižnica Belá, Obecná knižnica Iliašovce, Obecná knižnica Topoľovka, Obecná knižnica Krušetnica, Obecná knižnica Mengusovce, Obecná knižnica Nové Sady, Obecná knižnica Studienka, Obecná knižnica Štiavnička, Obecná knižnica Ruská Kajňa, knižnica, Obecná knižnica Vyšná Boca, Obecná knižnica Hubošovce, Mestská knižnica Sereď, Obecná knižnica Kozárovce, Obecná knižnica Kráľov Brod, Obecná knižnica Golianovo, Obecná knižnica Malženice, Obecná knižnica Beňadiková, Obecná knižnica Trebušovce, Obecná knižnica Malé Kosihy, Obecná knižnica, Obecná knižnica Plášťovce, Obecná knižnica Korytárky

Knižnica, Slovensko:, 11 z 17

Obecná knižnica Demandice, Obecná knižnica Báb, Obecná knižnica Kálnica, Obecná knižnica Kameničná, Obecná knižnica Jakubovany, Obecná knižnica Rudinská, Obecná knižnica Čaradice, Miestna ľudová knižnica Poluvsie, Obecná knižnica Ostrá Lúka, Obecná knižnica Hrabovec, Obecná knižnica Glabušovce, Obecná knižnica Čeľadice, Miestna ľudová knižnica Merašice, Obecná knižnica Pravotice, Obecná knižnica Dolný Seč, Obecná knižnica Babindol, Obecná knižnica Budkovce, Obecná knižnica Papradno, Obecná knižnica Voderady, Obecná knižnica Horná Ves, Obecná knižnica Slavnica, Obecná knižnica Kamenica, Obecná knižnica Jasenová, Obecná knižnica Miezgovce, Obecná knižnica Klieština, Obecná knižnica Kocurany, Obecná knižnica Jasenica, Obecná knižnica Matúškovo, Obecná knižnica Veľopolie, Obecná knižnica Kluknava, Miestna ľudová knižnica Jazernica, Obecná knižnica Topoľnica, Obecná knižnica Siladice, Miestna knižnica Hvozdnica, Obecná knižnica Liešťany, Obecná knižnica Radzovce, Obecná knižnica Petrovice, Obecná knižnica Pečeňany, Obecná knižnica Rokytovce, Obecná knižnica Jablonec, Obecná knižnica Kotešová, Obecná knižnica Chmeľová, Obecná knižnica Píla, Obecná knižnica Povrazník, Obecná knižnica Dúbravica, Obecná knižnica Jarovnice, Obecná knižnica Dežerice, Obecná knižnica Moštenica, Miestna ľudová knižnica Malinová, Obecná knižnica Halič, Obecná knižnica Hniezdne, Obecná knižnica Jakubany, Obecná knižnica Považany, Obecná knižnica Richvald, knižnica, Obecná knižnica Košariská, Obecná knižnica Počúvadlo, Obecná knižnica, Obecná knižnica Čerín, Obecná knižnica Zliechov

Knižnica, Slovensko:, 12 z 17

Obecná knižnica Vavrišovo, Obecná knižnica Semerovo, Obecná knižnica Švábovce, knižnica, Obecná knižnica Buclovany, Obecná knižnica Sverepec, Obecná knižnica Nedašovce, Obecná knižnica Holumnica, Obecná knižnica Danišovce, Obecná knižnica Východná, Obecná knižnica Drienčany, Obecná knižnica Haláčovce, Obecná knižnica Hrabičov, Obecná knižnica Bobrovec, Obecná knižnica Mokrá Lúka, Obecná knižnica Podvysoká, Obecná knižnica Radvanovce, Obecná knižnica Rišňovce, Obecná knižnica Komjatná, Obecná knižnica Víťazovce, Obecná knižnica Soblahov, knižnica, Obecná knižnica Nižná Boca, Obecná knižnica Mudroňovo, Obecná knižnica Klokočov, Obecná knižnica Čičarovce, Obecná knižnica Bohúňovo, Obecná knižnica Predmier, Obecná knižnica Kolačno, Obecná knižnica Blhovce, Obecná knižnica Jarabina, Obecná knižnica Borovce, Obecná knižnica Chrťany, Obecná knižnica Orovnica, Knižnica A.H.Škultétyho, Obecná knižnica Rohovce, Obecná knižnica Hraničné, Obecná knižnica Blažovce, Obecná knižnica Pečenice, Obecná knižnica Bielovce, Obecná knižnica Radôstka, Obecná knižnica Vojkovce, Obecná knižnica Dunajov, Obecná knižnica Brieštie, Obecná knižnica Brodzany, Obecná knižnica Abrahám, Obecná knižnica Ivanovce, Obecná knižnica Bodorová, Obecná knižnica Nesluša, Obecná knižnica Bíňovce, Obecná knižnica Hajtovka, Obecná knižnica Malčice, Obecná knižnica Slatvina, Obecná knižnica Vlčkovce, Obecná knižnica Rakovčík, Obecná knižnica Krasňany, Obecná knižnica Kurimany, Obecná knižnica Boleráz, Obecná knižnica Hincovce, Obecná knižnica Malužiná

Knižnica, Slovensko:, 13 z 17

Obecná knižnica Hrišovce, Obecná knižnica Brezolupy, Obecná knižnica Drienica, Obecná knižnica Bogliarka, Obecná knižnica Prenčov, Obecná knižnica Podhoroď, Obecná knižnica Hatalov, Obecná knižnica Hertník, Obecná knižnica Chmeľovec, Obecná knižnica Beňadovo, Obecná knižnica Lučatín, Miestna ľudová knižnica Vaďovce, Obecná knižnica Timoradza, Obecná knižnica Markuška, Obecná knižnica Krivoklát, Obecná knižnica Jasenovo, Obecná knižnica Senohrad, Obecná knižnica Repište, Obecná knižnica Istebné, Obecná knižnica, Obecná knižnica Jakubov, Obecná knižnica Divinka s pobočkou v Lalinku, Obecná knižnica Jalšové, Obecná knižnica Lubeník, Obecná knižnica Čertižné, Obecná knižnica Kolačkov, Obecná knižnica Hosťová, Obecná knižnica Vavrečka, Obecná knižnica Teplička, Obecná knižnica Ťapešovo, Obecná knižnica Opatovce, Obecná knižnica Polianka, Obecná knižnica Omšenie, Obecná knižnica Rokytov, Obecná knižnica Pavlová, Obecná knižnica Lazisko, Obecná knižnica Pitelová, Obecná knižnica Vislanka, Obecná knižnica Žlkovce, Obecná knižnica Kružlov, Obecná knižnica Obeckov, Obecná knižnica Koškovce, Obecná knižnica Šurianky, Obecná knižnica Slatina, Obecná knižnica Lednica, Obecná knižnica Galovany, Obecná knižnica Bešeňová, Obecná knižnica Kalnište, Obecná knižnica Nimnica, Obecná knižnica Vysočany, Obecná knižnica Vrbovce, Obecná knižnica Ivachnová, Obecná knižnica Pobedim, Obecná knižnica Kosorín, Obecná knižnica Turcovce, Obecná knižnica Mostová, Obecná knižnica Snežnica, Obecná knižnica, Obecná knižnica Martovce, Obecná knižnica Rudňany

Knižnica, Slovensko:, 14 z 17

Obecná knižnica Medovarce, Obecná knižnica Hrabské, Obecná knižnica Gaboltov, Mestská knižnica, Obecná knižnica Váhovce, Obecná knižnica Kuchyňa, Obecná knižnica Ludrová, Obecná knižnica Hosťovce, Obecná knižnica Dúbravy, Obecná knižnica Libichava, Obecná knižnica Ižipovce, Obecná knižnica Okrúhle, Obecná knižnica Drženice, Obecná knižnica Kubáňovo, Obecná knižnica Lietava, Obecná knižnica Stráňany, Obecná knižnica Matiaška, knižnica, Obecná knižnica Hrabovka, Obecná knižnica Kameňany, Obecná knižnica Ruskovce, Obecná knižnica Žikava, Obecná knižnica Hromoš, Obecná knižnica Kostolné, Obecná knižnica Odorín, Obecná knižnica Žihárec, Obecná knižnica Tuchyňa, Obecná knižnica Ožďany, Obecná knižnica Bodíky, Obecná knižnica Pinciná, Miestna ľudová knižnica Stráža, Obecná knižnica Bukovec, Obecná knižnica Nevoľné, Obecná knižnica Ivančiná, Obecná knižnica Rumanová, Obecná knižnica Janovce, Obecná knižnica Mlynčeky, Obecná knižnica Vrícko, Obecná knižnica, Obecná knižnica Košolná, Obecná knižnica Tročany, Obecná knižnica Brestov, Obecná knižnica Pčoliné, Obecná knižnica Jasová, Obecná knižnica Kľačno, Obecná knižnica Smrečany, Miestna ľudová knižnica, Obecná knižnica Tvarožná, Obecná knižnica Necpaly, Obecná knižnica Šambron, Obecná knižnica Olešná, Obecná knižnica Belina, Obecná knižnica Ďurková, Obecná knižnica Lysica, Miestna ľudová knižnica Juraja Fándlyho, Obecná knižnica Bežovce, Obecná knižnica Visolaje, Obecná knižnica Bošáca, Obecná knižnica Lošonec, Obecná knižnica Čamovce

Knižnica, Slovensko:, 15 z 17

Obecná knižnica Brekov, Obecná knižnica Bukovce, Obecná knižnica Klubina, Obecná knižnica Drnava, Obecná knižnica Ladzany, Obecná knižnica Čelovce, Obecná knižnica Ratkovce, Obecná knižnica Rudina, Obecná knižnica Prochot, Obecná knižnica Udavské, Obecná knižnica Lopúchov, Obecná knižnica Chľaba, Obecná knižnica Ružiná, Obecná knižnica Ochtiná, Obecná knižnica Osturňa, Obecná knižnica, Obecná knižnica Dobroč, Obecná knižnica Adidovce, Obecná knižnica Horňany, Obecná knižnica Dubník, Obecná knižnica Čajkov, Obecná knižnica Čoltovo, Obecná knižnica Mašková, Obecná knižnica Jasenové, Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta - Ústredná knižnica, Miestna ľudová knižnica Bzenica, Obecná knižnica Sazdice, Obecná knižnica Ďurčiná, Obecná knižnica Dohňany, Obecná knižnica Kšinná, knižnica, Obecná knižnica Ratková, Obecná knižnica Prašník, Obecná knižnica Hrkovce, Obecná knižnica Slopná, Obecná knižnica Žakovce, Obecná knižnica Bodiná, Obecná knižnica Jamník, Obecná knižnica Bučany, Obecná knižnica Výrava, Obecná knižnica Svinná, Obecná knižnica Tročany, Obecná knižnica Kunerad, Obecná knižnica Čeláre, Obecná knižnica Davidov, Obecná knižnica Bajany, Obecná knižnica Kleňany, Obecná knižnica Čenkovce, Obecná knižnica Stuľany, Miestna ľudová knižnica Čabiny, Obecná knižnica Štvrtok, Obecná knižnica Vlkovce, Obecná knižnica Bzovík, Obecná knižnica Brusník, Obecná knižnica Ražňany, Obecná knižnica Rejdová, Obecná knižnica Hrádok, Obecná knižnica Vlková, Obecná knižnica Kružlová, Knižnica pri OcÚ Ľubiša

Knižnica, Slovensko:, 16 z 17

Obecná knižnica Bešeňov, Obecná knižnica Vištuk, Knižnica, Obecná knižnica Kmeťovo, Obecná knižnica Cerovo, Obecná knižnica Beckov, Obecná knižnica Jakovany, Obecná knižnica Výborná, Obecná knižnica Bušovce, Obecná knižnica Dvorec, Obecná knižnica Kožany, Obecná knižnica Borová, Obecná knižnica Bátovce, Obecná knižnica Buková, Obecná knižnica Boldog, Obecná knižnica Hiadeľ, Obecná knižnica Novoť, Obecná knižnica Konská, knižnica, Obecná knižnica Padáň, knižnica, Miestna knižnica Hlinné, Obecná knižnica Smolník, Obecná knižnica Trstín, Obecná knižnica Lupoč, Obecná knižnica Vojňany, Obecná knižnica Zvončín, Miestna ľudová knižnica Cigeľ, Obecná knižnica Divina, Obecná knižnica Močiar, Obecná knižnica Fačkov, knižnica, Obecná knižnica Korňa, Miestna ľudová knižnica Vojany, Obecná knižnica Duplín, Obecná knižnica Bruty, Obecná knižnica Krajné, Obecná knižnica Košúty, Obecná knižnica Dubinné, Obecná knižnica Bretka, Obecná knižnica Ždiar, Obecná knižnica Sucháň, Obecná knižnica Radava, Obecná knižnica Prusy, Obecná knižnica Osikov, Obecná knižnica Tovarné, Obecná knižnica Lehota, Obecná knižnica Brehy, Obecná knižnica Dubové, Obecná knižnica Opava, Obecná knižnica Čekovce, Obecná knižnica Prečín, Obecná knižnica Budiná, Obecná knižnica Víťaz, Obecná knižnica Rakúsy, Obecná knižnica Melek, Obecná knižnica Pozba, Obecná knižnica Smilno, Obecná knižnica Zombor, Obecná knižnica Vyhne

Knižnica, Slovensko:, 17 z 17

Obecná knižnica Kečovo, Obecná knižnica Ratka, Obecná knižnica Čechy, Obecná knižnica Poráč, Obecná kniznica akademika J. Hronca Gočovo, Obecná knižnica Lodno, Obecná knižnica Vinné, Obecná knižnica Šávoľ, Obecná knižnica Hrubov, Obecná knižnica Vrbov, Obecná knižnica Hrhov, Knižnica Gergelya Czuczora, Andovce, Obecná knižnica Marhaň, Obecná knižnica Lascov, Obecná knižnica Lontov, Obecná knižnica Ilija, Obecná knižnica Dulov, Obecná knižnica Krivá, Obecná knižnica Kyjov, Obecná knižnica Muráň, Obecná knižnica Brezov, Obecná knižnica Kiarov, Obecná knižnica Sklené, Miestna knižnica Farná, Obecná knižnica Babín, Obecná knižnica Lesné, Obecná knižnica Lubina, Obecná knižnica Bajč, Ľudová knižnica Baka, Obecná knižnica Papín, Obecná knižnica Rudná, Obecná knižnica Snakov, Obecná knižnica Reľov, Obecná knižnica Praha, Obecná knižnica Oľšavce, Obecná knižnica Rakša, Obecná knižnica Mojš, Obecná knižnica Reca, Obecná knižnica Volice, Obecná knižnica

knižnica inde

Západné Slovensko (365x), Stredné Slovensko (319x), Východné Slovensko (279x), Prešovský kraj (186x), Banskobystrický kraj (162x), Žilinský kraj (157x), Trenčiansky kraj (144x), Nitriansky kraj (130x), Bratislavský kraj (125x), Bratislava (95x), Košický kraj (93x), Trnavský kraj (91x), Malé Karpaty (90x), Spiš (84x), Liptov (50x), Staré Mesto (48x), Gemer (44x), okres Levice (44x), okres Bratislava I (42x), okres Bardejov (40x), Liptovská kotlina (39x), okres Liptovský Mikuláš (33x), okres Žilina (33x), Záhorie (32x), okres Veľký Krtíš (29x), okres Nové Zámky (28x), Popradská kotlina (28x), okres Lučenec (26x), okres Nitra (26x), okres Trnava (26x)
knižnica v Západné Slovensko
knižnica v Stredné Slovensko
knižnica v Východné Slovensko

Podobné, Slovensko:

6005x volny-cas, 1653x záhrada, 1572x park, 1088x knižnica, 380x múzeum, 340x miesto na uviazanie psov, 296x kultúrny dom, 153x divadlo, 145x galéria, 143x kino, 113x nočný podnik, 81x prehrovňa, 22x escape room, 18x zábavný park, 1x hackerspace
Hľadáme kniznica, OSM tagy: amenity = 'library'.
ilustračný obrázok k Knižnica, Slovensko

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://www.oma.sk/volny-cas/kniznica

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.