Cesta: OMA » voľný čas » knižnica

Knižnica, Slovensko

Knižnica v Slovensko

V Slovensko sa nachádza viac ako 1000 kusy knižnica.

Knižnica, Slovensko:, 1 z 17

Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied, Staromestská knižnica - Centrálne pracovisko - Blumentálska, Slovenská národná knižnica, Mestská knižnica v Bratislave - Úsek literatúry pre deti a mládež, Mestská knižnica Ľ. V. Riznera, Univerzitná knižnica TUKE, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Vavilovova 24, Gemerská knižnica P. Dobšinského, Mestská knižnica v Bratislave - Oddelenie hudobnej a umenovednej literatúry, Univerzitná knižnica v Bratislave, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Furdekova, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Haanova, Miestna knižnica Lamač, Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene, Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave - pobočka JUH, Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Dudova, Mestská knižnica v Bratislave - Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry, Slovenská pedagogická knižnica, Mestská knižnica v Bratislave - Letná čitáreň u Červeného raka, Mestská knižnica v Bratislave - Oddelenie náučnej literatúry, Centrum vedecko-technických informácií SR, Knižnica Ružinov - Na úvrati, Mestská knižnica v Bratislave - Oddelenie pre nevidiacich a slabozrakých, Miestna knižnica Karlova Ves, Turčianska knižnica v Martine, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Vavilovova 26, Staromestská knižnica - Západný rad, Kysucká knižnica v Čadci, Staromestská knižnica - Záhrebská, Slovenská lekárska knižnica, Staromestská knižnica - Karadžičova, Staromestská knižnica - Panenská, Univerzita Komenského v Bratislave, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta - Knižnica, Hornonitrianska knižnica v Prievidzi, Štátna vedecká knižnica, Obecná knižnica Bratislava - Záhorská Bystrica, LitPark, Mestská knižnica Michala Matunáka, Univerzita Komenského - Akademická knižnica, Knižnica Ústredia ľudovej umeleckej výroby v Bratislave, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Vyšehradská, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Turnianska, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Prokofievova, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Rovniankova, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Lietavská, Hornonitrianska knižnica v Prievidzi, Miestna knižnica Devínska Nová Ves, Podtatranská knižnica, Miestna knižnica Dúbravka, Krajská knižnica pobočka Vlčince, Knižnica Ružinov - Riaditeľstvo, Knižnica Ružinov - Tomášikova, Knižnica Ružinov - Ústredná knižnica KR - Miletičova, Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta - Akademická knižnica, Univerzitná knižnica UPJŠ, Centrum informatiky, dokumentácie a knižnica - BIBIANA, Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre - Sekretariát, Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta - Ústredná knižnica

Knižnica, Slovensko:, 2 z 17

Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho, Knižnica Ružinov - Bachova, Knižnica Sira Karla Poppera, Obecná knižnica Sološnica, knižnica, Knižnica na korze, Miestna knižnica Rača, Staromestská knižnica - Letná čitáreň Medická, Miestna knižnica Vajnory, Záhorská knižnica Senica, Miestna knižnica Čunovo, Knižnica ÚĽUV pri Regionálnom centre remesiel ÚĽUV Košice, Knižnica Bratislava - Nové Mesto, Pobočka Kutuzovova, Knižnica Bratislava - Nové Mesto, Centrálna knižnica, Mestská knižnica, Knižnica Bratislava - Nové Mesto, Pobočka Stromová, Centrum knižničných služieb a vedecko-technických informácií TU, Knižnica Mateja Hrebendu, Knižnica a informačné centrum, Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu - Knižnica, Archív Univerzity Komenského, Obecná knižnica Budmerice, Tríbečská knižnica v Topoľčanoch, Miestna knižnica Devín, Akademická knižnica VŠVU, Poľský inštitút, Knižnica Slovenského filmového ústavu, Slovenská chemická knižnica, Akadémia policajného zboru v Bratislave - Knižnica Policajného zboru v Bratislave, Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied - Knižnica, Knižnica a informačné stredisko, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry - Knižnica, Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta - Ústredná knižnica, Knižnica Divadelného ústavu, Miestna knižnica Jarovce, Knižnica Bratislava - Nové Mesto, Pobočka Jeséniova, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave - Knižnica, Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta - Knižnica, Mestská knižnica Dubnica nad Váhom, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky - Knižnica, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií - Slovenská informatická knižnica, Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta - Akademická knižnica, Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu - Knižnica, Miestna knižnica Vrakuňa, Mestská knižnica Kysucké Nové Mesto, Mestská knižnica Sliač, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave - Univerzitná knižnica, Spišská knižnica v Spišskej Novej Vsi, Miestna knižnica Podunajské Biskupice - Biskupická, Obecná knižnica Petrovce, Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči, Právnická fakulta - Knižnica, Mestská knižnica Krompachy, Paneurópska vysoká škola - Akademická knižnica PEVŠ, pobočka Petržalka, Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave - Akademická knižnica, Krajská knižnica v Žiline, Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne, Miestna knižnica Podunajské Biskupice - Latorická, Paneurópska vysoká škola - Akademická knižnica PEVŠ, Mestská knižnica Handlová

Knižnica, Slovensko:, 3 z 17

Obecná knižnica G. Kolinoviča Šenkvice, Obecná knižnica Kátlovce, Mestské kultúrne centrum - Knižnica v Hlohovci, Knižnica Karola Antona Medveckého, Vysoká škola manažmentu - Knižnica, Pobočka Bratislava, Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča - Levočská mestská knižnica, Verejná knižnica Mikuláša Kováča, Verejná knižnica Michala Rešetku, Knižnica, Galantská knižnica, Knižnica Ružinov - Knižnica a seniorské informačné centrum - Zimná, Vihorlatská knižnica, Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického, Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky Belopotockého v Liptovskom Mikuláši, Tekovská knižnica v Leviciach, Podduklianska knižnica vo Svidníku, Obecná knižnica Trstená na Ostrove, Okresná knižnica Dávida Gutgesela, Vysoká škola múzických umení v Bratislave - Ústredná knižnica a študijno-informačné stredisko, Mestské centrum kultúry Malacky - Knižnica, Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky - Knižničné a edičné centrum, Knižnica ÚĽUV pri regionálnom centre remesiel ÚĽUV Banská Bystrica, Mestská knižnica, Mestská knižnica mesta Piešťany, Mestská knižnica Spišské Vlachy, Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre, Ľubovnianska knižnica, Novohradská knižnica, Mestslá knižnica Ružomberok, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Mestská knižnica Giraltovce, Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne, Verejná knižnica Jána Bocatia, Knižnica sv. Kataríny, Mestská knižnica Svit, Obecná knižnica Domaňovce, Mestská knižnica Jána Johanidesa v Šali, Miestna ľudová knižnica Hrubý Šúr, Obecná knižnica Liptovský Ján, Krajská knižnica v Žiline, pobočka Hájik, Knižnica, Mestská knižnica Kristíny Royovej, Obecná knižnica Svrčinovec, Štátna vedecká knižnica v Košiciach, Obecná knižnica Štítnik, Knižnica Krasňany, Obecná knižnica Hliník nad Hronom, Francúzsky inštitút, Miestna ľudová knižnica Most pri Bratislave, Obecná knižnica Zemianske Podhradie, Univerzitná knižnica UNIZA, Obecná knižnica Ivanka pri Dunaji, Obecná knižnica Gajary, Obecná knižnica Plavecký Štvrtok, Lyceálna knižnica, Obecná knižinca, Knižnica, Verejná knižnica Jána Bocatia, knižnica, knižnica

Knižnica, Slovensko:, 4 z 17

Mestská knižnica, Obecná knižnica Oščadnica, Obecná knižnica Nitrica, Miestne kultúrne stredisko - Knižnica Nesvady, Obecná knižnica Horná Ves, Miestna ľudová knižnica Plavecký Mikuláš, Knižnica Bratislava - Nové Mesto, Pobočka Nobelova, Knižnica pre mládež mesta Košice, Mestská knižnica Ľ. Štúra, Mestské stredisko kultúry a športu p. o. - knižnica, knižnica, Obecná knižnica Košecké Podhradie, Mestská knižnica v Brezovej pod Bradlom, knižnica, Štátna vedecká knižnica, Knižnica H.Z., knižnica, Mestská knižnica v Novej Dubnici, Mestká knižnica, Považská knižnica v Považskej Bystrici, Nezábudka, Miestna ľudová knižnica Čereňany, Slovenská lesnícka a drevárska knižnica, Obecná knižnica Lúčnica nad Žitovou, knižnica, Mestská knižnica, Mestské kultúrne stredisko - Mestská knižnica Veľký Meder, Obecná knižnica Ľudmily Podjavorinskej, Obecná knižnica Trenčianske Stankovce, Mestská knižnica, Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií - Knižnica BISLA, Verejná knižnica Jána Bocatia, Mestská knižnica, Panta Rhei, Obecná knižnica Neporadza, Mestská umelecká agentúra Partizánske, Obecná knižnica Slovenská Ľupča, Obecná knižnica Zlatná na Ostrove, Obecná knižnica Trenčianske Bohuslavice, Obecná knižnica Bernolákovo, knižnica, Obecná knižnica Nová Dedina, Obecná knižnica Modrová, Obecná knižnica Veľké Držkovce, Knižnica Hudobného centra, Obecná knižnica Medzibrodie nad Oravou, Obecná knižnica Jána Smreka Melčice - Lieskové, Obecná knižnica Dobrá Niva, Obecná knižnica Bohdanovce nad Trnavou, Panta Rhei, Miestna ľudová knižnica Hermanovce nad Topľou, Obecná knižnica Ruská Voľa nad Popradom, Městská knihovna, Mestská knižnica Zlaté Moravce, Miestna knižnica Petržalka, Ambroseho 4, Obecná knižnica Križovany nad Dudváhom, Mestská knižnica Kežmarok, Verejná knižnica Michala Rešetku pobočka JUH, Obecná knižnica Mikušovce, Obecná knižnica Zbrojníky

Knižnica, Slovensko:, 5 z 17

Vykrik, Obecná knižnica Veľké Turovce, knižnica, Obecná knižnica Trenčianske Jastrabie, Tekovská Knižnica - Beletria, Verejná knižnica, knižnica, Obecná knižnica Brhlovce, Obecná knižnica Lehota nad Rimavicou, Obecná knižnica Vinohrady nad Váhom, knižnica, Obecná knižnica Slatina nad Bebravou, Obecná knižnica Kamenica nad Hronom, Obecná knižnica Slovenská Nová ves, Obecná knižnica Mníšek nad Popradom, Obecná knižnica Diviaky nad Nitricou, knižnica, Obecná knižnica Ľubeľa, Obecná knižnica Bánovce nad Ondavou, Obecná knižnica Topoľníky, Obecná knižnica Ondavské Matiašovce, Miestna knižnica Rusovce, Obecná knižnica Kráľovičove Kračany, knižnica, knižnica, Obecná knižnica Veľký Ďur, Obecná knižnica Čachtice, Štátna vedecká knižnica, Obecná knižnica Adamovské Kochanovce, Univerzitná knižnica TnUAD, Obecná knižnica Devičany, Obecná knižnica Hričovské Podhradie, Obecná knižnica Mníšek nad Hnilcom, Obecná knižnica Slovinky, Obecná knižnica Šarišské Jastrabie, Obecná knižnica Veľká Ves nad Ipľom, Miestna ľudová knižnica Horná Streda, Obecná knižnica Liptovské Matiašovce, Obecná knižnica Šútovce, Obecná knižnica Plešivec, Obecná knižnica Šiatorská Bukovinka, Obecná knižnica Trnava pri Laborci, Obecná knižnica Dačov Lom, Knižnica, Obecná knižnica Opatovská Nová Ves, Miestna ľudová knižnica Kúty, Obecná knižnica Turany nad Ondavou, Obecná knižnica Jabloňovce, knižnica, Mestská knižnica v Leopoldove, Obecná knižnica Hažín nad Cirochou, Obecná knižnica Rudnianska Lehota, Obecná knižnica Plavecké Podhradie, Obecná knižnica Hontianske Trsťany, Miestna knižnica Radvaň nad Dunajom, Obecná knižnica Lehôtka pod Brehmi, Mestská knižnica Michala Chrásteka, Obecná knižnica Čierne nad Topľou, knižnica, Obecná knižnica Fiľakovské Kováče

Knižnica, Slovensko:, 6 z 17

Obecná knižnica Liptovský Trnovec, knižnica, Mestská knižnica v Gelnici, Obecná knižnica Moravské Lieskové, Obecná knižnica Tekovská Breznica, Obecná knižnica Trakovice, Obecná knižnica Spišské Hanušovce, Obecná knižnica Blatná na Ostrove, Obecná knižnica Volkovce, Obecná knižnica Šarovce, Obecná knižnica Abrahámovce, Obecná knižnica Hontianske Tesáre, Obecná knižnica Veľké Kozmálovce, Obecná knižnica Starý Tekov, Obecná knižnica Žitná - Radiša, Obecná knižnica Tatranská Javorina, Obecná knižnica Liptovská Porúbka, Knižnica Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Obecná knižnica Terany, Obecná knižnica Kočovce, Obecná knižnica Bartošova Lehôtka, Obecná knižnica Vojka nad Dunajom, Obecná knižnica Silická Jablonica, Obecná knižnica Hontianska Vrbica, Obecná knižnica Hontianske Nemce, Obecná knižnica Liptovské Revúce, Obecná knižnica Kysucký Lieskovec, Obecná knižnica Kosihy nad Ipľom, Obecná knižnica Kráľová nad Váhom, Obecná knižnica Lovčica - Trubín, Obecná knižnica Slovenské Ďarmoty, Obecná knižnica Čabrdský Vrbovok, Obecná knižnica Breznička, Obecná knižnica Železná Breznica, Obecná knižnica Trnovec nad Váhom, Obecná knižnica Dubovany, Obecná knižnica Brestovec, Obecná knižnica Rabča, Obecná knižnica Krškany, Obecná knižnica Oravská Jasenica, Obecná knižnica Dulovce, knižnica, Obecná knižnica Hronské Kľačany, Obecná knižnica Malinovo, Obecná knižnica Rimavské Brezovo, Obecná knižnica Dolné Obdokovce, Obecná knižnica Liptovská Osada, Obecná knižnica Dolné Trhovište, knižnica, Mesto Trstená - Mestská knižnica, Obecná knižnica Liptovská Lúžna, Obecná knižnica Nezbudská Lúčka, Obecná knižnica Horné Otrokovice, Mestská knižnica v Stropkove, Miestna knižnica Lieskovec, Obecná knižnica Liptovská Kokava, Miestna ľudová knižnica Veľké Kršteňany, Caplovicova kniznica, Obecná knižnica Tŕnie, Obecná knižnica Liptovský Michal

Knižnica, Slovensko:, 7 z 17

Obecná knižnica Liptovský Ondrej, Obecná knižnica Kamienka, Obecná knižnica Liptovský Peter, Obecná knižnica Rudno nad Hronom, Obecná knižnica Hradište, Obecná knižnica Ipeľský Sokolec, Miestna ľudová knižnica Radošovce, Obecná knižnica Stará Kremnička, Obecná knižnica Hôrka nad Váhom, Obecná knižnica Dolné Plachtince, Knižnica pre mládež - Západ, Obecná knižnica Dolná Mariková, Miestna ľudová knižnica Janíky, Univerzitná knižnica, Obecná knižnica Liptovská Teplá, knižnica, Obecná knižnica Malé Kršteňany, Obecná knižnica Gerlachov, Obecná knižnica Dlhá nad Váhom, Obecná knižnica Veľké Chlievany, Obecná knižnica Nižné Ladičkovce, Obecná knižnica Rimavské Zalužany, Obecná knižnica Tomášovce, Miestna ľudová knižnica Moškovec, Obecná knižnica Lysá pod Makytou, knižnica, Obecná knižnica Oravské Veselé, Miestna ľudová knižnica Banský Studenec, Obecná knižnica Spišský Hrušov, Obecná knižnica Dolné Zelenice, Obecná knižnica Brezovica, Obecná knižnica Horné Trhovište, Obecná knižnica Podhorie, Obecná knižnica Sedliská, Obecná knižnica Margecany, Obecná knižnica Vrbová nad Váhom, Obecná knižnica Dolné Otrokovce, Obecná knižnica Veľká nad Ipľom, Obecná knižnica Kováčová, Obecná knižnica Nemcovce, Obecná knižnica Beluša, Obecná knižnica Horný Vadičov, Obecná knižnica Kvačany, Obecná knižnica, Obecná knižnica Paština Závada, Obecná knižnica Veľké Straciny, Obecná knižnica Vyšný Mirošov, Knižnica, Obecná knižnica Horná Strehová, Obecná knižnica Dolné Orešany, Obecná knižnica Bodzianske Lúky, Obecná knižnica Orechová Potôň, Obecná knižnica Turček, Obecná knižnica Horné Orešany, Obecná knižnica Nižná, Miestna ľudová knižnica, Obecná knižnica Kanianka, Obecná knižnica Červený Kláštor, Obecná knižnica Zemianske Sady, Obecná knižnica Dolný Vadičov

Knižnica, Slovensko:, 8 z 17

Obecná knižnica Petrovce, Obecná knižnica Veľká Franková, Obecná knižnica Veľké Bierovce, Obecná knižnica Veterná Poruba, Obecná knižnica Horné Turovce, Obecná knižnica Dolné Mladonice, Obecná knižnica Valaská Dubová, Obecná knižnica Kotrčiná Lúčka, Miestna knižnica pri OcÚ Brezany, Obecná knižnica Jamník, Obecná knižnica Nový Tekov, Obecná knižnica Veľká Čalomija, Obecná knižnica Červený Kameň, Miestna knižnica Slovenská Kajňa, Obecná knižnica Horovce, Obecná knižnica Oreské, Mestská knižnica vo Vrbovom, Obecná knižnica Hankovce, Obecná knižnica Dolný Lieskov ( s pobočku v časti obce Tŕstie), Obecná knižnica Dolný Harmanec, Mestská knižnica Lipany, Obecná knižnica Horné Naštice, Obecná knižnica Drženice, Obecná knižnica Višňové, Obecná knižnica Veľké Dravce, Obecná knižnica Vyšný Kazimír, Obecná knižnica Nižný Hrušov, Obecná knižnica Veľký Lipník, Obecná knižnica Stará Myjava, Obecná knižnica Malé Straciny, Obecná knižnica Liptovská Anna, Obecná knižnica Dúbrava, Obecná knižnica Horný Hričov, Obecná knižnica Konská, Knižnica P.O.Hviezdoslava, Obecná knižnica Slovenská Ves, Obecná knižnica Gemerská Ves, Obecná knižnica Nová Bystrica, Obecná knižnica Veľké Uherce, Obecná knižnica Čierna Voda, Knižnica Kolkočina, Obecná knižnica Vyšný Hrušov, Obecná knižnica Báb, Obecná knižnica Častá, Obecná knižnica Kamenné Kosihy, Obecná knižnica Krajná Bystrá, knižnica, knižnica, Obecná knižnica Vyšná Sitnica, Štátna vedecká knižnica, Obecná knižnica Rajecká Lesná, Obecná knižnica Hrachovište, Mestská knižnica, Obecná knižnica Hôrka, Obecná knižnica, Obecná knižnica, Obecná knižnica Banská Belá, Obecná knižnica Veľký Čepčín, Obecná knižnica Kostolná Ves, Obecná knižnica Ipeľské Úľany

Knižnica, Slovensko:, 9 z 17

Obecná knižnica Dolné Srnie, Obecná knižnica Horné Dubové, Obecná knižnica Dolná Poruba, Obecná knižnica Malá Čalomija, knižnica, Obecná knižnica Dubové, Obecná knižnica Jalovec, Obecná knižnica Hornný Lieskov, Obecná knižnica Povina, Knižnica obce Malá Hradná, Obecná knižnica Černina, Obecná knižnica Veľká Čierna, Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre, Obecná knižnica Hrušov, Obecná knižnica Veľké Rovné, Obecná knižnica, Obecná knižnica Jakubova Voľa, Obecná knižnica Nižný Kručov, Obecná knižnica, Obecná knižnica Lúčky, Obecná knižnica Eleny Čepčekovej Dolná Ždaňa, Obecná knižnica Lúčka, Obecná knižnica Svätý Anton, Obecná knižnica Starý Hrádok, Obecná knižnica Malý Cetín, Obecná knižnica Krásny Brod, Obecná knižnica Prestavlky, Obecná knižnica Krásna Ves, Knižnica P.O. Hviezdoslava, Obecná knižnica Veľký Grob, Obecná knižnica Kobyly, Obecná knižnica Pozdišovce, Obecná knižnica Krížová Ves, Obecná knižnica Nová Bošáca, Obecná knižnica Veľká Hradná, Obecná knižnica Kozí Vrbovok, Obecná knižnica Červená Voda, Obecná knižnica Slavošovce, Obecná knižnica Lúčka, Knižnica Pavla Jozefa Šafárika Kobeliarovo, Obecná knižnica Dolné Dubové, Miestna ľudová knižnica Horné Hámre, Obecná knižnica Žiar, Obecná knižnica Veľká Čausa, Obecná knižnica Ostrý Grúň, Obecná knižnica Zákamenné, Obecná knižnica Malé Borové, Obecná knižnica Nižná, Obecná knižnica Hrubá Borša, Miestna knižnica pri OcÚ Kolárovice, Knižnica Vyšná Slaná, Mestská knižnica Fiľakovo, Obecná knižnica Horný Badín, Obecná knižnica Staré Hory, Obecná knižnica Abrahámovce, Obecná knižnica Kračúnovce, Obecná knižnica Veľká Lesná, Obecná knižnica Malá Čierna, Obecná knižnica Fraňa Kráľa Uhorská Ves, Obecná knižnica Bellova Ves

Knižnica, Slovensko:, 10 z 17

Obecná knižnica Malý Čepčín, Obecná knižnica Malé Hoste, Obecná knižnica Svätý Kríž, Obecná knižnica Malá Čausa, Obecná knižnica Vyšný Žipov, Obecná knižnica Stankovany, Obecná knižnica Podlužany, Obecná knižnica Podrečany, Obecná knižnica Kochanovce, Obecná knižnica Topoľovka, Obecná knižnica Krušetnica, Obecná knižnica Veľké Lovce, Obecná knižnica Dlhé Pole, Obecná knižnica Nové Sady, Obecná knižnica Slavkovce, Obecná knižnica Tomášikovo, Obecná knižnica Ochodnica, Obecná knižnica Podkonice, Obecná knižnica Bajerovce, Obecná knižnica Iliašovce, Obecná knižnica Trhovište, Obecná knižnica Kosihovce, Obecná knižnica Mengusovce, Obecná knižnica Chlebnice, Obecná knižnica Kostolište, Obecná knižnica Pohranice, Miestna ľudová knižnica Malé Leváre, Obecná knižnica Trebeľovce, Obecná knižnica Haligovce, Obecná knižnica Hostie, Obecná knižnica Choňkovce, Obecná knižnica Vyšná Voľa, Obecná knižnica Štiavnik, Obecná knižnica Pastuchov, Obecná knižnica Nižná Voľa, Obecná knižnica Selec, Obecná knižnica Nemčiňany, Obecná knižnica Belá, Obecná knižnica Alekšince, Obecná knižnica Podhorie, Obecná knižnica Čakanovce, Obecná knižnica Častkovce, Obecná knižnica Majcichov, Obecná knižnica Horný Bar, Obecná knižnica Malženice, Obecná knižnica Trebušovce, Obecná knižnica Hubošovce, Obecná knižnica Kozárovce, Obecná knižnica Malé Kosihy, Obecná knižnica Kálnica, knižnica, Obecná knižnica Demandice, Obecná knižnica Korytárky, Obecná knižnica Štiavnička, Obecná knižnica Kráľov Brod, Obecná knižnica Studienka, Obecná knižnica Plášťovce, Mestská knižnica Sereď, Obecná knižnica Vyšná Boca, Obecná knižnica Golianovo

Knižnica, Slovensko:, 11 z 17

Obecná knižnica Beňadiková, Obecná knižnica, Obecná knižnica Ruská Kajňa, Miestna ľudová knižnica Jazernica, Obecná knižnica Jasenica, knižnica, Obecná knižnica Chmeľová, Obecná knižnica Kotešová, Obecná knižnica Jasenová, Obecná knižnica Rokytovce, Obecná knižnica Kamenica, Obecná knižnica Slavnica, Miestna ľudová knižnica Poluvsie, Obecná knižnica Dežerice, Obecná knižnica Jablonec, Obecná knižnica Richvald, Obecná knižnica Veľopolie, Obecná knižnica Kocurany, Obecná knižnica Jarovnice, Obecná knižnica Moštenica, Obecná knižnica Glabušovce, Obecná knižnica Pravotice, Obecná knižnica Horná Ves, Obecná knižnica Jakubany, Obecná knižnica Papradno, Obecná knižnica Radzovce, Obecná knižnica Píla, Obecná knižnica Čaradice, Obecná knižnica Čeľadice, Obecná knižnica Halič, Obecná knižnica Jakubovany, Obecná knižnica Rudinská, Obecná knižnica Budkovce, Obecná knižnica Hrabovec, Obecná knižnica Povrazník, Obecná knižnica Hniezdne, Obecná knižnica Ostrá Lúka, Obecná knižnica Siladice, Miestna ľudová knižnica Malinová, Obecná knižnica Dolný Seč, Obecná knižnica Pečeňany, Obecná knižnica Matúškovo, Obecná knižnica Kluknava, Obecná knižnica Voderady, Obecná knižnica Dúbravica, Miestna ľudová knižnica Merašice, Obecná knižnica Liešťany, Obecná knižnica Klieština, Obecná knižnica Košariská, Obecná knižnica Topoľnica, Obecná knižnica Považany, Miestna knižnica Hvozdnica, Obecná knižnica Kameničná, Obecná knižnica Petrovice, Obecná knižnica Miezgovce, Obecná knižnica Babindol, knižnica, Obecná knižnica Vavrišovo, Obecná knižnica Soblahov, Obecná knižnica Rišňovce

Knižnica, Slovensko:, 12 z 17

Obecná knižnica Nedašovce, Obecná knižnica Danišovce, Obecná knižnica Podvysoká, Obecná knižnica Východná, Obecná knižnica Semerovo, Obecná knižnica Mokrá Lúka, Obecná knižnica Sverepec, Obecná knižnica Komjatná, Obecná knižnica Mudroňovo, Obecná knižnica Čerín, Obecná knižnica Haláčovce, Obecná knižnica, Obecná knižnica Bobrovec, Obecná knižnica Víťazovce, Obecná knižnica Hrabičov, Obecná knižnica Buclovany, Obecná knižnica Holumnica, Obecná knižnica Švábovce, Obecná knižnica Počúvadlo, Obecná knižnica Zliechov, Obecná knižnica Klokočov, Obecná knižnica Nižná Boca, Obecná knižnica Drienčany, Obecná knižnica Radvanovce, knižnica, Obecná knižnica Čičarovce, Obecná knižnica Borovce, Obecná knižnica Slatvina, Obecná knižnica Chmeľovec, Obecná knižnica Kolačkov, Obecná knižnica Markuška, Obecná knižnica Čertižné, Obecná knižnica Bielovce, Obecná knižnica Jalšové, Knižnica A.H.Škultétyho, Obecná knižnica Istebné, Obecná knižnica Malčice, Obecná knižnica Vlčkovce, Obecná knižnica Krasňany, Obecná knižnica Ťapešovo, Obecná knižnica Rohovce, Obecná knižnica Abrahám, Obecná knižnica Divinka s pobočkou v Lalinku, Obecná knižnica Jarabina, Obecná knižnica Timoradza, Obecná knižnica Blažovce, Obecná knižnica Hosťová, Obecná knižnica Brodzany, Obecná knižnica Bodorová, Obecná knižnica Nesluša, Obecná knižnica Bíňovce, Obecná knižnica Boleráz, Obecná knižnica Kolačno, Obecná knižnica, Obecná knižnica Lučatín, Obecná knižnica Pečenice, Obecná knižnica Jakubov, Obecná knižnica Hajtovka, Obecná knižnica Bohúňovo, Obecná knižnica Hrišovce

Knižnica, Slovensko:, 13 z 17

Obecná knižnica Chrťany, Miestna ľudová knižnica Vaďovce, Obecná knižnica Hincovce, Obecná knižnica Polianka, Obecná knižnica Podhoroď, Obecná knižnica Prenčov, Obecná knižnica Blhovce, Obecná knižnica Senohrad, Obecná knižnica Jasenovo, Obecná knižnica Orovnica, Obecná knižnica Kurimany, Obecná knižnica Bogliarka, Obecná knižnica Vavrečka, Obecná knižnica Hertník, Obecná knižnica Hraničné, Obecná knižnica Malužiná, Obecná knižnica Krivoklát, Obecná knižnica Drienica, Obecná knižnica Rakovčík, Obecná knižnica Opatovce, Obecná knižnica Repište, Obecná knižnica Vojkovce, Obecná knižnica Teplička, Obecná knižnica Brezolupy, Obecná knižnica Dunajov, Obecná knižnica Brieštie, Obecná knižnica Hatalov, Obecná knižnica Ivanovce, Obecná knižnica Radôstka, Obecná knižnica Predmier, Obecná knižnica Lubeník, Obecná knižnica Beňadovo, Obecná knižnica Šurianky, Obecná knižnica Okrúhle, Obecná knižnica Kuchyňa, Obecná knižnica Vysočany, Obecná knižnica Žlkovce, Obecná knižnica Pavlová, Obecná knižnica Stráňany, Obecná knižnica Bešeňová, Obecná knižnica Drženice, Obecná knižnica, Obecná knižnica Kalnište, Obecná knižnica Turcovce, Obecná knižnica Medovarce, Obecná knižnica Lazisko, Obecná knižnica Váhovce, Obecná knižnica Nimnica, Obecná knižnica Pobedim, Obecná knižnica Matiaška, Obecná knižnica Vrbovce, Obecná knižnica Ižipovce, Obecná knižnica Lietava, Mestská knižnica, Obecná knižnica Koškovce, Obecná knižnica Hrabské, Obecná knižnica Rudňany, Obecná knižnica Pitelová, Obecná knižnica Dúbravy, Obecná knižnica Hosťovce

Knižnica, Slovensko:, 14 z 17

Obecná knižnica Kružlov, Obecná knižnica Obeckov, Obecná knižnica Martovce, Obecná knižnica Rokytov, Obecná knižnica Vislanka, Obecná knižnica Mostová, Obecná knižnica Slatina, Obecná knižnica Gaboltov, Obecná knižnica Snežnica, Obecná knižnica Galovany, Obecná knižnica Omšenie, knižnica, Obecná knižnica Libichava, Obecná knižnica Kubáňovo, Obecná knižnica Kosorín, Obecná knižnica Ludrová, Obecná knižnica Lednica, Obecná knižnica Ivachnová, Obecná knižnica Dobroč, Obecná knižnica Rudina, Obecná knižnica Visolaje, Obecná knižnica Rumanová, Obecná knižnica Necpaly, Obecná knižnica Ruskovce, Obecná knižnica Smrečany, Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta - Ústredná knižnica, Obecná knižnica Ivančiná, Obecná knižnica Osturňa, Obecná knižnica Mašková, Obecná knižnica Ladzany, Obecná knižnica Hromoš, Obecná knižnica Odorín, Obecná knižnica Žikava, Obecná knižnica Tuchyňa, Obecná knižnica Lošonec, Obecná knižnica Čoltovo, Obecná knižnica Bukovec, Obecná knižnica Kľačno, Obecná knižnica Prochot, Obecná knižnica Košolná, Miestna ľudová knižnica, Obecná knižnica Ratkovce, Obecná knižnica Lopúchov, Obecná knižnica, Obecná knižnica Bukovce, Obecná knižnica Adidovce, Obecná knižnica Vrícko, Obecná knižnica Janovce, Obecná knižnica Jasenové, Obecná knižnica Olešná, Obecná knižnica Brestov, Obecná knižnica Pinciná, Obecná knižnica Udavské, Obecná knižnica Klubina, Obecná knižnica Brekov, Obecná knižnica Tvarožná, Obecná knižnica Kostolné, Obecná knižnica, Obecná knižnica Bošáca, Obecná knižnica Tročany

Knižnica, Slovensko:, 15 z 17

Obecná knižnica Ružiná, Obecná knižnica Ochtiná, Miestna ľudová knižnica Juraja Fándlyho, Obecná knižnica Hrabovka, Obecná knižnica Kameňany, Obecná knižnica Šambron, Obecná knižnica Horňany, Obecná knižnica Ožďany, Obecná knižnica Čelovce, Obecná knižnica Belina, Obecná knižnica Pčoliné, Obecná knižnica Lysica, Miestna ľudová knižnica Bzenica, Obecná knižnica Jasová, Obecná knižnica Čajkov, Obecná knižnica Mlynčeky, Obecná knižnica Chľaba, Obecná knižnica Čamovce, Obecná knižnica Drnava, Obecná knižnica Bodíky, Obecná knižnica Bežovce, Obecná knižnica Dubník, Obecná knižnica Žihárec, Miestna ľudová knižnica Stráža, Obecná knižnica Nevoľné, Obecná knižnica Ďurková, Obecná knižnica Kšinná, Obecná knižnica Bajany, Obecná knižnica Čenkovce, Obecná knižnica Sazdice, Obecná knižnica Kružlová, Obecná knižnica Svinná, knižnica, Obecná knižnica Jakovany, Obecná knižnica Výborná, Obecná knižnica Kleňany, Obecná knižnica Davidov, Obecná knižnica Vlková, Obecná knižnica Jamník, Obecná knižnica Cerovo, Obecná knižnica Bušovce, Obecná knižnica Vištuk, Obecná knižnica Kunerad, Knižnica pri OcÚ Ľubiša, Obecná knižnica Slopná, Obecná knižnica Rejdová, Obecná knižnica Hrádok, Obecná knižnica Žakovce, Obecná knižnica Tročany, Obecná knižnica Bučany, Obecná knižnica Prašník, Obecná knižnica Dohňany, Obecná knižnica Ratková, Obecná knižnica Výrava, Obecná knižnica Čeláre, Obecná knižnica Hrkovce, Obecná knižnica Ražňany, Obecná knižnica Bodiná, Obecná knižnica Bešeňov, Obecná knižnica Vlkovce

Knižnica, Slovensko:, 16 z 17

Obecná knižnica Štvrtok, Obecná knižnica Brusník, Miestna ľudová knižnica Čabiny, Obecná knižnica Kmeťovo, Knižnica, Obecná knižnica Stuľany, Obecná knižnica Bzovík, Obecná knižnica Ďurčiná, Obecná knižnica Beckov, Obecná knižnica Opava, Obecná knižnica Čekovce, Obecná knižnica Novoť, Obecná knižnica Sucháň, Obecná knižnica Dubové, Obecná knižnica Brehy, Obecná knižnica Krajné, Obecná knižnica Prusy, Obecná knižnica Bretka, Obecná knižnica Hiadeľ, Obecná knižnica Rakúsy, Obecná knižnica Dvorec, knižnica, Obecná knižnica Víťaz, Miestna ľudová knižnica Cigeľ, Obecná knižnica Fačkov, knižnica, Obecná knižnica Divina, Obecná knižnica Dubinné, Obecná knižnica Ždiar, Obecná knižnica Močiar, Obecná knižnica Boldog, Obecná knižnica Padáň, Obecná knižnica Kožany, knižnica, Obecná knižnica Vojňany, Obecná knižnica Korňa, Obecná knižnica Osikov, Obecná knižnica Buková, Obecná knižnica Smolník, Obecná knižnica Bátovce, Obecná knižnica Borová, Obecná knižnica Radava, Obecná knižnica Zvončín, Obecná knižnica Konská, Obecná knižnica Duplín, Obecná knižnica Trstín, Obecná knižnica Prečín, Obecná knižnica Lupoč, Obecná knižnica Budiná, Obecná knižnica Košúty, Miestna ľudová knižnica Vojany, Obecná knižnica Bruty, Miestna knižnica Hlinné, Obecná knižnica Tovarné, Obecná knižnica Ratka, Knižnica Gergelya Czuczora, Andovce, Obecná kniznica akademika J. Hronca Gočovo, Obecná knižnica Hrubov, Obecná knižnica Šávoľ, Obecná knižnica Smilno

Knižnica, Slovensko:, 17 z 17

Obecná knižnica Kiarov, Obecná knižnica Muráň, Obecná knižnica Kečovo, Obecná knižnica Lodno, Obecná knižnica Pozba, Obecná knižnica Čechy, Obecná knižnica Marhaň, Obecná knižnica Poráč, Obecná knižnica Vyhne, Obecná knižnica Lascov, Obecná knižnica Lontov, Obecná knižnica Vrbov, Obecná knižnica Kyjov, Obecná knižnica Hrhov, Miestna knižnica Farná, Obecná knižnica Dulov, Obecná knižnica Sklené, Obecná knižnica Krivá, Obecná knižnica Brezov, Obecná knižnica Ilija, Obecná knižnica Vinné, Obecná knižnica Melek, Obecná knižnica Zombor, Obecná knižnica Rúbaň, Obecná knižnica Oľšavce, Obecná knižnica Reľov, Obecná knižnica Šiba, Obecná knižnica Hoste, Obecná knižnica Naháč, Obecná knižnica Tuhár, Obecná knižnica Udiča, Obecná knižnica Volice, Obecná knižnica Kučín, Obecná knižnica Litava, Obecná knižnica Lúky, Obecná knižnica Mojš, Obecná knižnica Lesné, Obecná knižnica Senné, knižnica, Obecná knižnica Babín

knižnica inde

Západné Slovensko (365x), Stredné Slovensko (318x), Východné Slovensko (279x), Prešovský kraj (186x), Banskobystrický kraj (161x), Žilinský kraj (157x), Trenčiansky kraj (144x), Nitriansky kraj (130x), Bratislavský kraj (126x), Bratislava (96x), Košický kraj (93x), Trnavský kraj (91x), Malé Karpaty (90x), Spiš (84x), Liptov (50x), Staré Mesto (48x), Gemer (44x), okres Levice (44x), okres Bratislava I (42x), okres Bardejov (40x), Liptovská kotlina (39x), okres Liptovský Mikuláš (33x), okres Žilina (33x), Záhorie (32x), okres Veľký Krtíš (29x), Popradská kotlina (28x), okres Nové Zámky (28x), okres Trnava (26x), okres Lučenec (26x), okres Nitra (26x)
knižnica v Západné Slovensko
knižnica v Stredné Slovensko
knižnica v Východné Slovensko

Podobné, Slovensko:

5813x volny-cas, 1558x záhrada, 1528x park, 1088x knižnica, 380x múzeum, 309x miesto na uviazanie psov, 284x kultúrny dom, 149x divadlo, 142x galéria, 140x kino, 112x nočný podnik, 82x prehrovňa, 22x escape room, 18x zábavný park, 1x hackerspace
Hľadáme kniznica, OSM tagy: amenity = 'library'.
ilustračný obrázok k Knižnica, Slovensko

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://www.oma.sk/volny-cas/kniznica

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.