Cesta: OMA » voľný čas » knižnica

Knižnica, Slovensko

Knižnica v Slovensko

V Slovensko sa nachádza viac ako 1000 kusy knižnica.

Knižnica, Slovensko:, 1 z 17

Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied, Staromestská knižnica - Centrálne pracovisko - Blumentálska, Slovenská národná knižnica, Mestská knižnica Ľ. V. Riznera, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Vavilovova 24, Mestská knižnica v Bratislave - Úsek literatúry pre deti a mládež, Gemerská knižnica P. Dobšinského, Univerzitná knižnica v Bratislave, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Furdekova, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Haanova, Miestna knižnica Lamač, Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene, Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave - pobočka JUH, Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou, Mestská knižnica v Bratislave - Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry, Slovenská pedagogická knižnica, Mestská knižnica v Bratislave - Letná čitáreň u Červeného raka, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Dudova, Mestská knižnica v Bratislave - Oddelenie hudobnej a umenovednej literatúry, Mestská knižnica v Bratislave - Oddelenie náučnej literatúry, Centrum vedecko-technických informácií SR, Knižnica Ružinov - Na úvrati, Mestská knižnica v Bratislave - Oddelenie pre nevidiacich a slabozrakých, Turčianska knižnica v Martine, Miestna knižnica Karlova Ves, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Vavilovova 26, Staromestská knižnica - Západný rad, Kysucká knižnica v Čadci, Slovenská lekárska knižnica, Staromestská knižnica - Záhrebská, Staromestská knižnica - Karadžičova, Staromestská knižnica - Panenská, LitPark, Mestská knižnica Michala Matunáka, Obecná knižnica Bratislava - Záhorská Bystrica, Štátna vedecká knižnica, Knižnica Ústredia ľudovej umeleckej výroby v Bratislave, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Vyšehradská, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Prokofievova, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Turnianska, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Rovniankova, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Lietavská, Miestna knižnica Devínska Nová Ves, Podtatranská knižnica, Miestna knižnica Dúbravka, Krajská knižnica pobočka Vlčince, Univerzita Komenského - Akademická knižnica, Knižnica Ružinov - Riaditeľstvo, Knižnica Ružinov - Tomášikova, Knižnica Ružinov - Ústredná knižnica KR - Miletičova, Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta - Akademická knižnica, Centrum informatiky, dokumentácie a knižnica - BIBIANA, Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho, Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre - Sekretariát, Knižnica Ružinov - Bachova, Knižnica Sira Karla Poppera, Obecná knižnica Sološnica, knižnica, Univerzita Komenského v Bratislave, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta - Knižnica

Knižnica, Slovensko:, 2 z 17

Miestna knižnica Rača, Staromestská knižnica - Letná čitáreň Medická, Miestna knižnica Vajnory, Záhorská knižnica Senica, Miestna knižnica Čunovo, Knižnica ÚĽUV pri Regionálnom centre remesiel ÚĽUV Košice, Knižnica Bratislava - Nové Mesto, Pobočka Kutuzovova, Knižnica Bratislava - Nové Mesto, Centrálna knižnica, Mestská knižnica, Knižnica Bratislava - Nové Mesto, Pobočka Stromová, Univerzitná knižnica UPJŠ, Knižnica Mateja Hrebendu, Knižnica a informačné centrum, Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu - Knižnica, Archív Univerzity Komenského, Centrum knižničných služieb a vedecko-technických informácií TU, KIC TUKE, Obecná knižnica Budmerice, Tríbečská knižnica v Topoľčanoch, Miestna knižnica Devín, Akademická knižnica VŠVU, Poľský inštitút, Hornonitrianska knižnica v Prievidzi, Knižnica Slovenského filmového ústavu, Slovenská chemická knižnica, Akadémia policajného zboru v Bratislave - Knižnica Policajného zboru v Bratislave, Knižnica a informačné stredisko, Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied - Knižnica, Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta - Ústredná knižnica, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry - Knižnica, Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta - Ústredná knižnica, Knižnica Divadelného ústavu, Knižnica Bratislava - Nové Mesto, Pobočka Jeséniova, Miestna knižnica Jarovce, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave - Knižnica, Mestská knižnica Dubnica nad Váhom, Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta - Knižnica, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky - Knižnica, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií - Slovenská informatická knižnica, Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta - Akademická knižnica, Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu - Knižnica, Miestna knižnica Vrakuňa, Mestská knižnica Sliač, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave - Univerzitná knižnica, Spišská knižnica v Spišskej Novej Vsi, Právnická fakulta - Knižnica, Miestna knižnica Podunajské Biskupice - Biskupická, Obecná knižnica Petrovce, Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči, Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave - Akademická knižnica, Krajská knižnica v Žiline, Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča - Levočská mestská knižnica, Mestská knižnica Krompachy, Paneurópska vysoká škola - Akademická knižnica PEVŠ, pobočka Petržalka, Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne, Paneurópska vysoká škola - Akademická knižnica PEVŠ, Miestna knižnica Podunajské Biskupice - Latorická, Mestská knižnica Handlová, Mestské kultúrne centrum - Knižnica v Hlohovci, Obecná knižnica Kátlovce

Knižnica, Slovensko:, 3 z 17

Obecná knižnica G. Kolinoviča Šenkvice, Knižnica Karola Antona Medveckého, Vysoká škola manažmentu - Knižnica, Pobočka Bratislava, Verejná knižnica Michala Rešetku, Verejná knižnica Mikuláša Kováča, Knižnica, Galantská knižnica, Knižnica Ružinov - Knižnica a seniorské informačné centrum - Zimná, Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického, Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky Belopotockého v Liptovskom Mikuláši, Tekovská knižnica v Leviciach, Podduklianska knižnica vo Svidníku, Obecná knižnica Trstená na Ostrove, Okresná knižnica Dávida Gutgesela, Vysoká škola múzických umení v Bratislave - Ústredná knižnica a študijno-informačné stredisko, Mestské centrum kultúry Malacky - Knižnica, Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky - Knižničné a edičné centrum, Vihorlatská knižnica, Knižnica ÚĽUV pri regionálnom centre remesiel ÚĽUV Banská Bystrica, Mestská knižnica mesta Piešťany, Mestská knižnica, Mestská knižnica Spišské Vlachy, Hornonitrianska knižnica, Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre, Ľubovnianska knižnica, Mestslá knižnica Ružomberok, Novohradská knižnica, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Mestská knižnica Giraltovce, Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne, Verejná knižnica Jána Bocatia, Knižnica sv. Kataríny, Mestská knižnica Svit, Obecná knižnica Domaňovce, Mestská knižnica Jána Johanidesa v Šali, Miestna ľudová knižnica Hrubý Šúr, Obecná knižnica Liptovský Ján, Krajská knižnica v Žiline, pobočka Hájik, Knižnica, Mestská knižnica Kristíny Royovej, Obecná knižnica Svrčinovec, Obecná knižnica Hliník nad Hronom, Štátna vedecká knižnica v Košiciach, Obecná knižnica Štítnik, Knižnica Krasňany, Miestna ľudová knižnica Most pri Bratislave, Obecná knižnica Ivanka pri Dunaji, Obecná knižnica Gajary, Obecná knižnica Plavecký Štvrtok, Knižnica, Verejná knižnica Jána Bocatia, Univerzitná knižnica, Obecná knižinca, Obecná knižnica Košecké Podhradie, knižnica, Mestská knižnica, knižnica, Obecná knižnica Oščadnica, Miestne kultúrne stredisko - Knižnica Nesvady, Obecná knižnica Nitrica

Knižnica, Slovensko:, 4 z 17

Obecná knižnica Horná Ves, knižnica, Knižnica Bratislava - Nové Mesto, Pobočka Nobelova, Knižnica pre mládež mesta Košice, Mestské stredisko kultúry a športu p. o. - knižnica, Mestská knižnica Ľ. Štúra, Mestská knižnica v Brezovej pod Bradlom, knižnica, Knižnica H.Z., knižnica, Štátna vedecká knižnica, Obecná knižnica Trenčianske Stankovce, Mestská knižnica v Novej Dubnici, knižnica, Obecná knižnica Lúčnica nad Žitovou, Mestká knižnica, Miestna ľudová knižnica Čereňany, Nezábudka, Slovenská lesnícka a drevárska knižnica, Francúzsky inštitút, Považská knižnica v Považskej Bystrici, Mestská knižnica, Mestské kultúrne stredisko - Mestská knižnica Veľký Meder, Kniznica KNM, knižnica, Obecná knižnica Ľudmily Podjavorinskej, Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií - Knižnica BISLA, Verejná knižnica Jána Bocatia, Mestská knižnica, Knižnica pre mládež - Západ, Mestská knižnica, Obecná knižnica Lehota nad Rimavicou, Obecná knižnica Neporadza, knižnica, Mestská umelecká agentúra Partizánske, Obecná knižnica Slovenská Ľupča, Obecná knižnica Trenčianske Bohuslavice, Obecná knižnica Zlatná na Ostrove, Obecná knižnica Nová Dedina, Lyceálna knižnica, Obecná knižnica Bernolákovo, knižnica, Knižnica Hudobného centra, Obecná knižnica Veľké Držkovce, Obecná knižnica Bohdanovce nad Trnavou, Obecná knižnica Medzibrodie nad Oravou, Obecná knižnica Dobrá Niva, Miestna ľudová knižnica Hermanovce nad Topľou, Obecná knižnica Ruská Voľa nad Popradom, Obecná knižnica Jabloňovce, Miestna knižnica Petržalka, Ambroseho 4, Mestská knižnica Zlaté Moravce, Městská knihovna, Obecná knižnica Trenčianske Jastrabie, Obecná knižnica Mikušovce, Vykrik, Mestská knižnica Kežmarok, knižnica, Verejná knižnica Michala Rešetku pobočka JUH, Obecná knižnica Križovany nad Dudváhom

Knižnica, Slovensko:, 5 z 17

Obecná knižnica Veľké Turovce, Verejná knižnica, Tekovská Knižnica - Beletria, Obecná knižnica Bánovce nad Ondavou, Obecná knižnica Diviaky nad Nitricou, Obecná knižnica Slatina nad Bebravou, Univerzitná knižnica, knižnica, Obecná knižnica Kamenica nad Hronom, Obecná knižnica Slovenská Nová ves, Obecná knižnica Zemianske Podhradie, Obecná knižnica Mníšek nad Popradom, Obecná knižnica Vinohrady nad Váhom, Obecná knižnica Veľký Ďur, Miestna knižnica Rusovce, Obecná knižnica Kráľovičove Kračany, Obecná knižnica Čachtice, Obecná knižnica Ondavské Matiašovce, knižnica, Štátna vedecká knižnica, Obecná knižnica Adamovské Kochanovce, Obecná knižnica Dubovany, Univerzitná knižnica TnUAD, Obecná knižnica Topoľníky, Obecná knižnica Slovinky, Miestna ľudová knižnica Horná Streda, Obecná knižnica Devičany, Knižnica, knižnica, Obecná knižnica Šarišské Jastrabie, Obecná knižnica Liptovské Matiašovce, Obecná knižnica Veľká Ves nad Ipľom, knižnica, Obecná knižnica Hričovské Podhradie, Obecná knižnica Mníšek nad Hnilcom, Knižnica, Obecná knižnica Trnava pri Laborci, Obecná knižnica Dačov Lom, Obecná knižnica Plešivec, Obecná knižnica Šútovce, Obecná knižnica Opatovská Nová Ves, Obecná knižnica Šiatorská Bukovinka, Miestna ľudová knižnica Kúty, Obecná knižnica Turany nad Ondavou, Mestská knižnica v Leopoldove, Obecná knižnica Plavecké Podhradie, Obecná knižnica Rudnianska Lehota, Obecná knižnica Lehôtka pod Brehmi, knižnica, Miestna knižnica Radvaň nad Dunajom, Obecná knižnica Fiľakovské Kováče, Obecná knižnica Hontianske Trsťany, knižnica, Obecná knižnica Čierne nad Topľou, Obecná knižnica Zbrojníky, Obecná knižnica Hažín nad Cirochou, Mestská knižnica Michala Chrásteka, Obecná knižnica Jána Smreka Melčice - Lieskové, Obecná knižnica Moravské Lieskové, Mestská knižnica v Gelnici

Knižnica, Slovensko:, 6 z 17

Obecná knižnica Liptovský Trnovec, Obecná knižnica Bartošova Lehôtka, Obecná knižnica Brhlovce, Obecná knižnica Volkovce, Obecná knižnica Tatranská Javorina, Obecná knižnica Starý Tekov, Obecná knižnica Tekovská Breznica, Obecná knižnica Hontianska Vrbica, Obecná knižnica Terany, Obecná knižnica Liptovské Revúce, Obecná knižnica Hontianske Nemce, Obecná knižnica Kočovce, Knižnica Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Obecná knižnica Trakovice, Obecná knižnica Silická Jablonica, Miestna ľudová knižnica Plavecký Mikuláš, Obecná knižnica Liptovská Porúbka, Obecná knižnica Hontianske Tesáre, Obecná knižnica Abrahámovce, Obecná knižnica Spišské Hanušovce, Obecná knižnica Blatná na Ostrove, Obecná knižnica Vojka nad Dunajom, Obecná knižnica Veľké Kozmálovce, Obecná knižnica Oravská Jasenica, Obecná knižnica Kráľová nad Váhom, Obecná knižnica Rabča, Obecná knižnica Krškany, Obecná knižnica Breznička, Obecná knižnica Železná Breznica, Obecná knižnica Brestovec, Obecná knižnica Čabrdský Vrbovok, knižnica, Obecná knižnica Kosihy nad Ipľom, Obecná knižnica Lovčica - Trubín, Obecná knižnica Kysucký Lieskovec, Obecná knižnica Trnovec nad Váhom, Obecná knižnica Slovenské Ďarmoty, Obecná knižnica Nezbudská Lúčka, Mesto Trstená - Mestská knižnica, Miestna ľudová knižnica Veľké Kršteňany, Obecná knižnica Dolné Obdokovce, knižnica, Obecná knižnica Rimavské Brezovo, Obecná knižnica Liptovská Kokava, Miestna knižnica Lieskovec, Mestská knižnica v Stropkove, Obecná knižnica Liptovská Lúžna, Obecná knižnica Dulovce, Caplovicova kniznica, Obecná knižnica Hronské Kľačany, Obecná knižnica Liptovská Osada, Obecná knižnica Horné Otrokovice, Obecná knižnica Malinovo, Obecná knižnica Dolné Trhovište, knižnica, Obecná knižnica Dolné Plachtince, Obecná knižnica Liptovský Ondrej, Obecná knižnica Hôrka nad Váhom, Obecná knižnica Hradište, Obecná knižnica Ipeľský Sokolec

Knižnica, Slovensko:, 7 z 17

Obecná knižnica Liptovský Michal, Miestna ľudová knižnica Radošovce, Obecná knižnica Kamienka, Obecná knižnica Rudno nad Hronom, Obecná knižnica Stará Kremnička, Obecná knižnica Liptovský Peter, Obecná knižnica Dolné Zelenice, Miestna ľudová knižnica Janíky, Obecná knižnica Dlhá nad Váhom, Obecná knižnica Tomášovce, Obecná knižnica Dolná Mariková, Obecná knižnica Lysá pod Makytou, Obecná knižnica Spišský Hrušov, Obecná knižnica Nižné Ladičkovce, Obecná knižnica Veľké Chlievany, Obecná knižnica Brezovica, knižnica, Obecná knižnica Oravské Veselé, Obecná knižnica Rimavské Zalužany, Obecná knižnica Malé Kršteňany, Obecná knižnica Liptovská Teplá, Obecná knižnica Gerlachov, Obecná knižnica Ľubeľa, Miestna ľudová knižnica Moškovec, Miestna ľudová knižnica Banský Studenec, Obecná knižnica Nemcovce, Obecná knižnica Beluša, Obecná knižnica Kováčová, Obecná knižnica Veľká nad Ipľom, Obecná knižnica Margecany, Obecná knižnica Horné Trhovište, Obecná knižnica Sedliská, Obecná knižnica Podhorie, Obecná knižnica Šarovce, Obecná knižnica Nový Tekov, Obecná knižnica Vrbová nad Váhom, Obecná knižnica Dolné Otrokovce, Obecná knižnica Dolné Orešany, Obecná knižnica Kanianka, Obecná knižnica Veľké Straciny, Obecná knižnica Turček, Obecná knižnica Orechová Potôň, Obecná knižnica Bodzianske Lúky, Obecná knižnica Horné Orešany, Obecná knižnica Nižná, Obecná knižnica Horná Strehová, Obecná knižnica Červený Kláštor, Miestna ľudová knižnica, Obecná knižnica, Obecná knižnica Vyšný Mirošov, Obecná knižnica Paština Závada, Obecná knižnica Kvačany, Knižnica, Obecná knižnica Horný Vadičov, Obecná knižnica Horné Turovce, Obecná knižnica Veterná Poruba, Obecná knižnica Veľká Franková, Obecná knižnica Červený Kameň, Miestna knižnica pri OcÚ Brezany, Obecná knižnica Zemianske Sady

Knižnica, Slovensko:, 8 z 17

Obecná knižnica Valaská Dubová, Obecná knižnica Veľké Bierovce, Obecná knižnica Dolné Mladonice, Obecná knižnica Veľká Čalomija, Obecná knižnica Horovce, Obecná knižnica Oreské, Mestská knižnica vo Vrbovom, Obecná knižnica Hankovce, Obecná knižnica Dolný Lieskov ( s pobočku v časti obce Tŕstie), Obecná knižnica Dolný Harmanec, Obecná knižnica Petrovce, Mestská knižnica Sereď, Obecná knižnica Kotrčiná Lúčka, Obecná knižnica Žitná - Radiša, Obecná knižnica Dolný Vadičov, Miestna knižnica Slovenská Kajňa, Obecná knižnica Jamník, Obecná knižnica Nižný Hrušov, Obecná knižnica Veľký Lipník, Obecná knižnica Nová Bystrica, Obecná knižnica Malé Straciny, Obecná knižnica Stará Myjava, Obecná knižnica Liptovská Anna, Obecná knižnica Drženice, Obecná knižnica Vyšný Kazimír, Obecná knižnica Veľké Uherce, Obecná knižnica Horné Naštice, Obecná knižnica Konská, Obecná knižnica Veľké Dravce, Obecná knižnica Slovenská Ves, Obecná knižnica Horný Hričov, Obecná knižnica Višňové, Obecná knižnica Dúbrava, Knižnica P.O.Hviezdoslava, Mestská knižnica Lipany, Obecná knižnica Gemerská Ves, Obecná knižnica Častá, Obecná knižnica Krajná Bystrá, Obecná knižnica Báb, Obecná knižnica Vyšná Sitnica, Obecná knižnica Čierna Voda, knižnica, knižnica, Obecná knižnica Vyšný Hrušov, Obecná knižnica Kamenné Kosihy, Knižnica Kolkočina, Obecná knižnica Malá Čalomija, Obecná knižnica Jalovec, Obecná knižnica, knižnica, Obecná knižnica Hôrka, Obecná knižnica Veľký Čepčín, Obecná knižnica Ipeľské Úľany, Obecná knižnica Hornný Lieskov, Obecná knižnica Horné Dubové, Obecná knižnica Hrachovište, Obecná knižnica Dubové, Obecná knižnica, Mestská knižnica, Obecná knižnica Banská Belá

Knižnica, Slovensko:, 9 z 17

Obecná knižnica Kostolná Ves, Štátna vedecká knižnica, Obecná knižnica Dolná Poruba, Obecná knižnica Rajecká Lesná, Obecná knižnica Povina, Obecná knižnica Dolné Srnie, Obecná knižnica, Obecná knižnica Jakubova Voľa, Obecná knižnica Veľká Čierna, Obecná knižnica Černina, Knižnica obce Malá Hradná, Obecná knižnica Lúčky, Obecná knižnica Nižný Kručov, Obecná knižnica Hrušov, Obecná knižnica Veľké Rovné, Obecná knižnica Starý Hrádok, Obecná knižnica Hrubá Borša, Obecná knižnica Veľký Grob, Knižnica P.O. Hviezdoslava, Obecná knižnica Červená Voda, Obecná knižnica Ostrý Grúň, Obecná knižnica Nová Bošáca, Obecná knižnica Krásny Brod, Obecná knižnica Veľká Čausa, Knižnica Vyšná Slaná, Obecná knižnica Lúčka, Obecná knižnica Veľká Hradná, Obecná knižnica Krížová Ves, Obecná knižnica Tŕnie, Obecná knižnica Nižná, Obecná knižnica Malý Cetín, Knižnica Pavla Jozefa Šafárika Kobeliarovo, Obecná knižnica Krásna Ves, Obecná knižnica Prestavlky, Obecná knižnica Malé Borové, Miestna knižnica pri OcÚ Kolárovice, Obecná knižnica Slavošovce, Obecná knižnica Pozdišovce, Miestna ľudová knižnica Horné Hámre, Obecná knižnica Kozí Vrbovok, Obecná knižnica Zákamenné, Obecná knižnica Svätý Anton, Obecná knižnica Dolné Dubové, Obecná knižnica Žiar, Obecná knižnica Eleny Čepčekovej Dolná Ždaňa, Obecná knižnica Lúčka, Obecná knižnica Vyšný Žipov, Obecná knižnica Svätý Kríž, Obecná knižnica Fraňa Kráľa Uhorská Ves, Obecná knižnica Bellova Ves, Obecná knižnica Kračúnovce, Obecná knižnica Malé Hoste, Obecná knižnica Staré Hory, Obecná knižnica Malý Čepčín, Obecná knižnica Abrahámovce, Obecná knižnica Horný Badín, Obecná knižnica Malá Čausa, Obecná knižnica Stankovany, Obecná knižnica Veľká Lesná, Mestská knižnica Fiľakovo

Knižnica, Slovensko:, 10 z 17

Obecná knižnica Malá Čierna, Obecná knižnica Nižná Voľa, Obecná knižnica Podhorie, Obecná knižnica Pastuchov, Obecná knižnica Alekšince, Obecná knižnica Krušetnica, Obecná knižnica Chlebnice, Obecná knižnica Belá, Obecná knižnica Vyšná Voľa, Obecná knižnica Trebeľovce, Obecná knižnica Haligovce, Obecná knižnica Tomášikovo, Miestna ľudová knižnica Malé Leváre, Obecná knižnica Štiavnik, Obecná knižnica Choňkovce, Obecná knižnica Bajerovce, Obecná knižnica Ochodnica, Obecná knižnica Topoľovka, Obecná knižnica Čakanovce, Obecná knižnica Hostie, Obecná knižnica Slavkovce, Obecná knižnica Horný Bar, Obecná knižnica Kochanovce, Obecná knižnica Selec, Obecná knižnica Častkovce, Obecná knižnica Kosihovce, Obecná knižnica Veľké Lovce, Obecná knižnica Dlhé Pole, Obecná knižnica Nemčiňany, Obecná knižnica Trhovište, Obecná knižnica Kostolište, Obecná knižnica Podkonice, Obecná knižnica Nové Sady, Obecná knižnica Pohranice, Obecná knižnica Majcichov, Obecná knižnica Iliašovce, Obecná knižnica Podlužany, Obecná knižnica Mengusovce, Obecná knižnica Podrečany, Obecná knižnica Štiavnička, Obecná knižnica Studienka, Obecná knižnica Demandice, Obecná knižnica Malé Kosihy, Obecná knižnica Plášťovce, Obecná knižnica Kozárovce, Obecná knižnica Kálnica, Obecná knižnica Golianovo, Obecná knižnica Vyšná Boca, Obecná knižnica Ruská Kajňa, Obecná knižnica Malženice, Obecná knižnica Beňadiková, Obecná knižnica Hubošovce, Obecná knižnica Trebušovce, Obecná knižnica Kráľov Brod, Obecná knižnica, Obecná knižnica Korytárky, knižnica, Miestna ľudová knižnica Poluvsie, Obecná knižnica Ostrá Lúka, Obecná knižnica Hniezdne

Knižnica, Slovensko:, 11 z 17

Obecná knižnica Považany, Obecná knižnica Kluknava, Obecná knižnica Richvald, Miestna knižnica Hvozdnica, Miestna ľudová knižnica Jazernica, Obecná knižnica Kotešová, Obecná knižnica Jakubovany, Obecná knižnica Pečeňany, Obecná knižnica Kocurany, Obecná knižnica Povrazník, Obecná knižnica Papradno, Obecná knižnica Dúbravica, Obecná knižnica Pravotice, Obecná knižnica Siladice, Obecná knižnica Píla, Obecná knižnica Košariská, Obecná knižnica Čaradice, Obecná knižnica Kameničná, Miestna ľudová knižnica Malinová, Obecná knižnica Rokytovce, Obecná knižnica Halič, Obecná knižnica Radzovce, Obecná knižnica Chmeľová, Obecná knižnica Hrabovec, Obecná knižnica Jakubany, Obecná knižnica Petrovice, Obecná knižnica Matúškovo, Obecná knižnica Glabušovce, Obecná knižnica Horná Ves, Obecná knižnica Babindol, Obecná knižnica Jarovnice, Obecná knižnica Topoľnica, Obecná knižnica Slavnica, Obecná knižnica Veľopolie, Obecná knižnica Budkovce, Obecná knižnica Jablonec, Obecná knižnica Dežerice, Obecná knižnica Jasenová, Obecná knižnica Liešťany, Obecná knižnica Miezgovce, Obecná knižnica Klieština, Obecná knižnica Dolný Seč, Obecná knižnica Jasenica, Obecná knižnica Kamenica, Obecná knižnica Moštenica, Obecná knižnica Voderady, Miestna ľudová knižnica Merašice, Obecná knižnica Rudinská, Obecná knižnica Čeľadice, Obecná knižnica Soblahov, Obecná knižnica Semerovo, Obecná knižnica Holumnica, Obecná knižnica Sverepec, Obecná knižnica Buclovany, Obecná knižnica Drienčany, Obecná knižnica Čerín, knižnica, Obecná knižnica Komjatná, Obecná knižnica Danišovce, Obecná knižnica Klokočov

Knižnica, Slovensko:, 12 z 17

Obecná knižnica Vavrišovo, Obecná knižnica Švábovce, Obecná knižnica Nižná Boca, Obecná knižnica Mudroňovo, Obecná knižnica Radvanovce, Obecná knižnica Počúvadlo, Obecná knižnica Víťazovce, Obecná knižnica Nedašovce, Obecná knižnica Východná, Obecná knižnica Zliechov, knižnica, Obecná knižnica Mokrá Lúka, Obecná knižnica Bobrovec, Obecná knižnica Rišňovce, Obecná knižnica Podvysoká, Obecná knižnica Hrabičov, Obecná knižnica Čičarovce, Obecná knižnica, Obecná knižnica Haláčovce, Obecná knižnica Blhovce, Obecná knižnica Malčice, Obecná knižnica Opatovce, Obecná knižnica Polianka, Knižnica A.H.Škultétyho, Obecná knižnica Divinka s pobočkou v Lalinku, Obecná knižnica Radôstka, Obecná knižnica Borovce, Obecná knižnica Vojkovce, Obecná knižnica Jalšové, Obecná knižnica Brieštie, Obecná knižnica Beňadovo, Obecná knižnica Teplička, Obecná knižnica Čertižné, Obecná knižnica Abrahám, Obecná knižnica Jasenovo, Obecná knižnica Podhoroď, Obecná knižnica Blažovce, Obecná knižnica Istebné, Obecná knižnica Chrťany, Obecná knižnica Predmier, Obecná knižnica Hajtovka, Obecná knižnica Kurimany, Obecná knižnica Hrišovce, Obecná knižnica Timoradza, Obecná knižnica Hertník, Obecná knižnica Ivanovce, Obecná knižnica Kolačkov, Obecná knižnica Ťapešovo, Obecná knižnica Boleráz, Obecná knižnica Bogliarka, Obecná knižnica Slatvina, Obecná knižnica Bíňovce, Obecná knižnica Lučatín, Obecná knižnica Bielovce, Obecná knižnica Vavrečka, Obecná knižnica Drienica, Obecná knižnica Jarabina, Obecná knižnica, Obecná knižnica Hatalov, Obecná knižnica Krivoklát

Knižnica, Slovensko:, 13 z 17

Obecná knižnica Brodzany, Obecná knižnica Pečenice, Obecná knižnica Prenčov, Obecná knižnica Rohovce, Obecná knižnica Chmeľovec, Obecná knižnica Bodorová, Obecná knižnica Krasňany, Obecná knižnica Bohúňovo, Obecná knižnica Kolačno, Miestna ľudová knižnica Vaďovce, Obecná knižnica Brezolupy, Obecná knižnica Hraničné, Obecná knižnica Rakovčík, Obecná knižnica Repište, Obecná knižnica Dunajov, Obecná knižnica Malužiná, Obecná knižnica Lubeník, Obecná knižnica Jakubov, Obecná knižnica Modrová, Obecná knižnica Senohrad, Obecná knižnica Nesluša, Obecná knižnica Orovnica, Obecná knižnica Hincovce, Obecná knižnica Vlčkovce, Obecná knižnica Markuška, Obecná knižnica Hosťová, Obecná knižnica Ižipovce, Obecná knižnica Rudňany, Obecná knižnica Gaboltov, Obecná knižnica Nimnica, Obecná knižnica Šurianky, Obecná knižnica Kružlov, Obecná knižnica Lazisko, Obecná knižnica Ludrová, Obecná knižnica Drženice, Obecná knižnica Mostová, Obecná knižnica Omšenie, Obecná knižnica Martovce, Obecná knižnica Kubáňovo, Obecná knižnica Galovany, Obecná knižnica Kosorín, Obecná knižnica Snežnica, Obecná knižnica Hrabské, Obecná knižnica Pobedim, Obecná knižnica Kuchyňa, Obecná knižnica Slatina, Obecná knižnica Bešeňová, Obecná knižnica Rokytov, Obecná knižnica Hosťovce, Obecná knižnica Obeckov, Obecná knižnica Libichava, Obecná knižnica Lednica, knižnica, Obecná knižnica Pavlová, Obecná knižnica Vysočany, Obecná knižnica Koškovce, Obecná knižnica Dúbravy, Obecná knižnica Turcovce, Obecná knižnica Vrbovce, Obecná knižnica Pitelová

Knižnica, Slovensko:, 14 z 17

Mestská knižnica, Obecná knižnica Váhovce, Obecná knižnica Vislanka, Obecná knižnica Okrúhle, Obecná knižnica Žlkovce, Obecná knižnica Ivachnová, Obecná knižnica Matiaška, Obecná knižnica Lietava, Obecná knižnica Medovarce, Obecná knižnica Stráňany, Obecná knižnica Kalnište, Obecná knižnica, Obecná knižnica Hrabovka, Obecná knižnica Nevoľné, Obecná knižnica Ružiná, Obecná knižnica Odorín, Obecná knižnica Rudina, Obecná knižnica Jasenové, Obecná knižnica Tvarožná, Obecná knižnica, Obecná knižnica Hromoš, Obecná knižnica Pčoliné, Obecná knižnica Mlynčeky, Obecná knižnica Tuchyňa, Obecná knižnica Kostolné, Obecná knižnica Udavské, Obecná knižnica Dobroč, Obecná knižnica Kľačno, Obecná knižnica Drnava, Obecná knižnica Čelovce, Obecná knižnica Košolná, Obecná knižnica Dubník, Obecná knižnica Visolaje, Obecná knižnica Olešná, Obecná knižnica Ožďany, Obecná knižnica Necpaly, Obecná knižnica Smrečany, Obecná knižnica Lysica, Obecná knižnica Chľaba, Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta - Ústredná knižnica, Obecná knižnica Tročany, Obecná knižnica Lošonec, Obecná knižnica Čajkov, Obecná knižnica Jasová, Obecná knižnica Vrícko, Obecná knižnica Janovce, Obecná knižnica Ruskovce, Obecná knižnica Osturňa, Obecná knižnica Bežovce, Obecná knižnica Čamovce, Obecná knižnica Žikava, Obecná knižnica Bukovec, Obecná knižnica Žihárec, Obecná knižnica Prochot, Obecná knižnica Adidovce, Obecná knižnica Mašková, Obecná knižnica Ochtiná, Obecná knižnica Bodíky, Obecná knižnica Belina, Obecná knižnica Šambron

Knižnica, Slovensko:, 15 z 17

Miestna ľudová knižnica Juraja Fándlyho, Obecná knižnica Čoltovo, Obecná knižnica Kameňany, Miestna ľudová knižnica, Obecná knižnica Brekov, Obecná knižnica Ratkovce, Obecná knižnica Rumanová, Obecná knižnica Pinciná, Miestna ľudová knižnica Stráža, Obecná knižnica Horňany, Obecná knižnica Bošáca, Obecná knižnica, Obecná knižnica Lopúchov, Obecná knižnica Klubina, Miestna ľudová knižnica Bzenica, Obecná knižnica Bukovce, Obecná knižnica Ladzany, Obecná knižnica Ďurková, Obecná knižnica Ivančiná, Obecná knižnica Brestov, Knižnica pri OcÚ Ľubiša, Obecná knižnica Ražňany, Obecná knižnica Čeláre, Obecná knižnica Vlková, Obecná knižnica Kleňany, Obecná knižnica Kružlová, Obecná knižnica Výrava, Knižnica, Obecná knižnica Kunerad, Obecná knižnica Dohňany, knižnica, Obecná knižnica Slopná, Obecná knižnica Žakovce, Obecná knižnica Bajany, Obecná knižnica Prašník, Obecná knižnica Davidov, Obecná knižnica Brusník, Obecná knižnica Bučany, Obecná knižnica Cerovo, Obecná knižnica Bzovík, Obecná knižnica Štvrtok, Obecná knižnica Svinná, Obecná knižnica Rejdová, Obecná knižnica Ďurčiná, Obecná knižnica Tročany, Obecná knižnica Vlkovce, Obecná knižnica Ratková, Obecná knižnica Hrkovce, Obecná knižnica Bodiná, Obecná knižnica Sazdice, Obecná knižnica Výborná, Obecná knižnica Vištuk, Obecná knižnica Jamník, Obecná knižnica Čenkovce, Obecná knižnica Stuľany, Miestna ľudová knižnica Čabiny, Obecná knižnica Bešeňov, Obecná knižnica Kšinná, Obecná knižnica Hrádok, Obecná knižnica Bušovce

Knižnica, Slovensko:, 16 z 17

Obecná knižnica Beckov, Obecná knižnica Jakovany, Obecná knižnica Kmeťovo, Obecná knižnica Osikov, Obecná knižnica Prusy, Obecná knižnica Duplín, Miestna ľudová knižnica Vojany, Obecná knižnica Košúty, Obecná knižnica Buková, Obecná knižnica Rakúsy, Obecná knižnica Zvončín, Obecná knižnica Boldog, Obecná knižnica Opava, Obecná knižnica Dubinné, Obecná knižnica Močiar, Obecná knižnica Bretka, Obecná knižnica Padáň, Obecná knižnica Kobyly, Obecná knižnica Budiná, Obecná knižnica Dubové, Obecná knižnica Trstín, Obecná knižnica Smolník, Obecná knižnica Novoť, Obecná knižnica Bátovce, Obecná knižnica Čekovce, Obecná knižnica Konská, Obecná knižnica Korňa, Obecná knižnica Fačkov, Obecná knižnica Dvorec, Miestna ľudová knižnica Cigeľ, Obecná knižnica Brehy, knižnica, Obecná knižnica Radava, Obecná knižnica Hiadeľ, Miestna knižnica Hlinné, Obecná knižnica Vojňany, Obecná knižnica Prečín, knižnica, Obecná knižnica Kožany, Obecná knižnica Borová, Obecná knižnica Ždiar, Obecná knižnica Bruty, Obecná knižnica Sucháň, Obecná knižnica Krajné, Obecná knižnica Lupoč, Obecná knižnica Víťaz, Obecná knižnica Divina, knižnica, Obecná knižnica Tovarné, Obecná knižnica Kiarov, Obecná knižnica Vinné, Obecná knižnica Ratka, Obecná knižnica Šávoľ, Obecná knižnica Lascov, Obecná knižnica Sklené, Obecná knižnica Melek, Obecná knižnica Smilno, Obecná knižnica Poráč, Miestna knižnica Farná, Obecná knižnica Marhaň

Knižnica, Slovensko:, 17 z 17

Obecná knižnica Kyjov, Obecná knižnica Hrhov, Obecná knižnica Ilija, Obecná knižnica Vyhne, Obecná knižnica Brezov, Obecná knižnica Muráň, Obecná knižnica Vrbov, Knižnica Gergelya Czuczora, Andovce, Obecná kniznica akademika J. Hronca Gočovo, Obecná knižnica Dulov, Obecná knižnica Lodno, Obecná knižnica Čechy, Obecná knižnica Hrubov, Obecná knižnica Pozba, Obecná knižnica Kečovo, Obecná knižnica Krivá, Obecná knižnica Lontov, Obecná knižnica Zombor, Obecná knižnica Mojš, Obecná knižnica Volice, Obecná knižnica Papín, Miestna ľudová knižnica Rákoš, Obecná knižnica Rudník, Obecná knižnica Reca, Obecná knižnica Bajč, knižnica, Obecná knižnica Lúky, Obecná knižnica Praha, Obecná knižnica Makov, Obecná knižnica Babín, Obecná knižnica Tarnov, Obecná knižnica Kučín, Obecná knižnica Senné, Obecná knižnica Oľšavce, Obecná knižnica Šišov, Obecná knižnica Paňa, Obecná knižnica Rúbaň, Obecná knižnica Reľov, Obecná knižnica Hažín, Obecná knižnica Rakša

knižnica inde

Západné Slovensko (412x), Stredné Slovensko (285x), Východné Slovensko (281x), Prešovský kraj (205x), Banskobystrický kraj (179x), Trenčiansky kraj (162x), Žilinský kraj (150x), Nitriansky kraj (134x), Bratislavský kraj (133x), Trnavský kraj (114x), Košický kraj (105x), Bratislava (96x), Malé Karpaty (90x), Spiš (67x), okres Levice (52x), okres Bratislava I (48x), Staré Mesto (48x), Liptov (47x), Gemer (45x), okres Bardejov (44x), okres Žilina (40x), Liptovská kotlina (39x), okres Bratislava V (39x), okres Liptovský Mikuláš (37x), okres Trnava (33x), okres Bratislava II (33x), okres Trenčín (31x), okres Veľký Krtíš (30x), okres Nové Mesto nad Váhom (30x), okres Nové Zámky (30x)
knižnica v Západné Slovensko
knižnica v Stredné Slovensko
knižnica v Východné Slovensko

Podobné, Slovensko:

5718x volny-cas, 1481x park, 1442x záhrada, 1182x knižnica, 391x múzeum, 283x miesto na uviazanie psov, 280x kultúrny dom, 143x galéria, 143x kino, 143x divadlo, 115x nočný podnik, 74x prehrovňa, 21x escape room, 19x zábavný park, 1x hackerspace
Hľadáme kniznica, OSM tagy: amenity = 'library'.
ilustračný obrázok k Knižnica, Slovensko

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://www.oma.sk/volny-cas/kniznica

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.