Cesta: OMA » voľný čas » knižnica

Knižnica, Slovensko

Knižnica v Slovensko

V Slovensko sa nachádza viac ako 1000 kusy knižnica.

Knižnica, Slovensko:, 1 z 17

LitPark, Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied, Slovenská národná knižnica, Knižnica pre mládež, Verejná knižnica Jána Bocatia, Verejná knižnica Jána Bocatia, Verejná knižnica Jána Bocatia, Nezábudka, Knižnica pre mládež, Knižnica pre mládež, Staromestská knižnica - Centrálne pracovisko - Blumentálska, Verejná knižnica Jána Bocatia, Verejná knižnica Jána Bocatia, Regionálne oddelenie VKJB, Verejná knižnica Jána Bocatia, Knižnica pre mládež, Prezidentská knižnica, Mestská knižnica v Bratislave - Úsek literatúry pre deti a mládež, Verejná knižnica Jána Bocatia, Mestská knižnica Ľ. V. Riznera, Univerzitná knižnica TUKE, Knižnica pre mládež, Knižnica pre mládež, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Vavilovova 24, Knižnica pre mládež, Knižnica pre mládež, Gemerská knižnica P. Dobšinského, Knižnica pre mládež, Štátna vedecká knižnica, Knižnica pre mládež, Knižnica Ružinov - Ústredná knižnica KR - Miletičova, Mestská knižnica v Bratislave - Oddelenie hudobnej a umenovednej literatúry, Poľský inštitút, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Furdekova, Knižnica pre mládež, Knižnica pre mládež, Knižnica pre mládež, Knižnica pre mládež, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Haanova, Univerzitná knižnica v Bratislave, Miestna knižnica Lamač, Knižnica pre mládež, Knižnica pre mládež, Bibiana, Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene, Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave - pobočka JUH, Knižnica pre mládež, Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Dudova, Mestská knižnica v Bratislave - Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry, Miestna knižnica Karlova Ves, Knižnica pre mládež, Mestská knižnica v Bratislave - Letná čitáreň u Červeného raka, Slovenská pedagogická knižnica, Knižnica pre mládež, Mestská knižnica v Bratislave - Oddelenie náučnej literatúry, Centrum vedecko-technických informácií SR, Knižnica Ružinov - Na úvrati, Mestská knižnica v Bratislave - Oddelenie pre nevidiacich a slabozrakých

Knižnica, Slovensko:, 2 z 17

Turčianska knižnica v Martine, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Vavilovova 26, Staromestská knižnica - Západný rad, Kysucká knižnica v Čadci, Staromestská knižnica - Záhrebská, Staromestská knižnica - Karadžičova, Slovenská lekárska knižnica, Staromestská knižnica - Panenská, Univerzita Komenského v Bratislave, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta - Knižnica, Hornonitrianska knižnica v Prievidzi, Obecná knižnica Bratislava - Záhorská Bystrica, Mestská knižnica Michala Matunáka, Knižnica Sira Karla Poppera, Štátna vedecká knižnica, Štátna vedecká knižnica - (študovňa historických fondov a regionálnej literatúry), knižnica, Univerzita Komenského - Akademická knižnica, Knižnica Ústredia ľudovej umeleckej výroby v Bratislave, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Vyšehradská, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Turnianska, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Prokofievova, Mestská knižnica Mikuláša Mišíka, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Rovniankova, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Lietavská, Mestská knižnica Mikuláša Mišíka, Hornonitrianska knižnica v Prievidzi, Miestna knižnica Devínska Nová Ves, Mestská knižnica Mikuláša Mišíka, Francúzsky inštitút, Mestská knižnica, Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky - Knižničné a edičné centrum, Podtatranská knižnica, Miestna knižnica Dúbravka, Krajská knižnica pobočka Vlčince, Mestská knižnica, Knižnica Ružinov - Riaditeľstvo, Knižnica Ružinov - Tomášikova, Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta - Akademická knižnica, Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre - Sekretariát, Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho, Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta - Ústredná knižnica, Knižnica Ružinov - Bachova, Obecná knižnica Sološnica, Miestna knižnica Rača, Záhorská knižnica Senica, Miestna knižnica Vajnory, Staromestská knižnica - Letná čitáreň Medická, Miestna knižnica Čunovo, Knižnica Bratislava - Nové Mesto, Pobočka Kutuzovova, Knižnica ÚĽUV, Knižnica Bratislava - Nové Mesto, Centrálna knižnica, Knižnica Bratislava - Nové Mesto, Pobočka Stromová, Centrum knižničných služieb a vedecko-technických informácií TU, Univerzitná knižnica UPJŠ, Knižnica Mateja Hrebendu, Knižnica a informačné centrum, Knižnica Vysoké Tatry, Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu - Knižnica, Archív Univerzity Komenského, Obecná knižnica Budmerice

Knižnica, Slovensko:, 3 z 17

Miestna knižnica Devín, Tríbečská knižnica v Topoľčanoch, Akademická knižnica VŠVU, Obecná knižnica Hronské Kľačany, Knižnica Slovenského filmového ústavu, Slovenská chemická knižnica, Akadémia policajného zboru v Bratislave - Knižnica Policajného zboru v Bratislave, Knižnica a informačné stredisko, Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied - Knižnica, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry - Knižnica, Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta - Ústredná knižnica, Knižnica Bratislava - Nové Mesto, Pobočka Jeséniova, Mestská knižnica v Stropkove, Knižnica Divadelného ústavu, Mestská knižnica Zsigmonda Zalabaiho, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave - Knižnica, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky - Knižnica, Mestská knižnica Dubnica nad Váhom, Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta - Knižnica, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií - Slovenská informatická knižnica, Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta - Akademická knižnica, Mestská knižnica, Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu - Knižnica, Miestna knižnica Vrakuňa, Mestská knižnica Sliač, Obecná knižnica Kurimany, Obecná knižnica, Miestna knižnica Podunajské Biskupice - Biskupická, Spišská knižnica v Spišskej Novej Vsi, Obecná knižnica G. Kolinoviča Šenkvice, Obecná knižnica Petrovce, Právnická fakulta - Knižnica, Paneurópska vysoká škola - Akademická knižnica PEVŠ, pobočka Petržalka, Horská knižnica, Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči, Obecná knižnica Gemerská Poloma, Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave - Akademická knižnica, Mestská knižnica, Krajská knižnica v Žiline, Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča - Levočská mestská knižnica, Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne, Miestna knižnica Podunajské Biskupice - Latorická, Paneurópska vysoká škola - Akademická knižnica PEVŠ, Mestská knižnica Handlová, Mestská knižnica Krompachy, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave - Univerzitná knižnica, Mestské kultúrne centrum - Knižnica v Hlohovci, Obecná knižnica Kátlovce, Knižnica Karola Antona Medveckého, Verejná knižnica Mikuláša Kováča, Vysoká škola manažmentu - Knižnica, Pobočka Bratislava, Verejná knižnica Michala Rešetku, Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta - Ústredná knižnica, Považská knižnica v Považskej Bystrici, Knižnica, Galantská knižnica, Knižnica Ružinov - Knižnica a seniorské informačné centrum - Zimná, Vihorlatská knižnica, Obecná knižnica, Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického

Knižnica, Slovensko:, 4 z 17

Tekovská knižnica v Leviciach, Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky Belopotockého v Liptovskom Mikuláši, Podduklianska knižnica vo Svidníku, Vysoká škola múzických umení v Bratislave - Ústredná knižnica a študijno-informačné stredisko, Okresná knižnica Dávida Gutgesela, Mestské centrum kultúry Malacky - Knižnica, Knižnica ÚĽUV pri regionálnom centre remesiel ÚĽUV Banská Bystrica, Mestská knižnica Spišské Vlachy, Mestská knižnica, Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre, Mestská knižnica mesta Piešťany, Ľubovnianska knižnica, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Obecná knižnica Domaňovce, Mestslá knižnica Ružomberok, Knižnica VSG, Mestská knižnica Giraltovce, Obecná knižnica, Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne, Novohradská knižnica, Knižnica sv. Kataríny, Mestská knižnica Svit, Mestská knižnica Jána Johanidesa v Šali, Miestna ľudová knižnica Hrubý Šúr, Obecná knižnica Zlaté, Obecná knižnica Liptovský Ján, Krajská knižnica v Žiline, pobočka Hájik, Knižnica, Verejná knižnica, Mestská knižnica Kristíny Royovej, Zemplínska knižnica, Obecná knižnica Hliník nad Hronom, Knižnica Krasňany, Mestská knižnica, Mestská knižnica, Obecná knižnica Trenčianske Jastrabie, Školská knižnica rodáka Milana Hromníka, Miestna ľudová knižnica Most pri Bratislave, Knižnica Lekárskej fakulty UPJŠ, Obecná knižnica Zemianske Podhradie, Univerzitná knižnica UNIZA, Obecná knižnica Ivanka pri Dunaji, Obecná knižnica Gajary, Obecná knižnica Plavecký Štvrtok, Lyceálna knižnica, Obecná knižinca, knižnica, Obecná knižnica Košecké Podhradie, Pošta, Miestne kultúrne stredisko - Knižnica Nesvady, Obecná knižnica Nitrica, Knižnica Bratislava - Nové Mesto, Pobočka Nobelova, Obecná knižnica Horná Ves, Miestna ľudová knižnica Plavecký Mikuláš, Štátna vedecká knižnica (sklad knižného fondu), Verejná knižnica, Mestská knižnica Ľ. Štúra, Mestské stredisko kultúry a športu p. o. - knižnica, Mestská knižnica v Brezovej pod Bradlom, knižnica

Knižnica, Slovensko:, 5 z 17

knižnica, Obecná knižnica Trenčianske Stankovce, Knižnica H.Z., strom, Železničné múzeum, Mestská knižnica v Novej Dubnici, Mestká knižnica, Miestna ľudová knižnica Čereňany, Slovenská lesnícka a drevárska knižnica, Obecná knižnica Lúčnica nad Žitovou, Mestské kultúrne stredisko - Mestská knižnica Veľký Meder, Obecná knižnica Neporadza, Mestská knižnica, Obecná knižnica Blatná na Ostrove, Obecná knižnica Mikušovce, Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií - Knižnica BISLA, Mestská knižnica, Panta Rhei, Obecná knižnica Slovenská Ľupča, Mestská umelecká agentúra Partizánske, Obecná knižnica Zlatná na Ostrove, Obecná knižnica Trenčianske Bohuslavice, Obecná knižnica Nová Dedina, Obecná knižnica Ľudmily Podjavorinskej, strom, Obecná knižnica Modrová, Obecná knižnica Veľké Držkovce, Knižnica Hudobného centra, Obecná knižnica Bohdanovce nad Trnavou, Obecná knižnica Medzibrodie nad Oravou, Obecná knižnica Dobrá Niva, Obecná knižnica Jána Smreka Melčice - Lieskové, Obecná knižnica Ruská Voľa nad Popradom, Miestna ľudová knižnica Hermanovce nad Topľou, Mestská knižnica Zlaté Moravce, Obecná knižnica Dačov Lom, Miestna knižnica Petržalka, Ambroseho 4, Obecná knižnica Jabloňovce, knižnica, Vykrik, Verejná knižnica Michala Rešetku pobočka JUH, Obecná knižnica Križovany nad Dudváhom, Mestská knižnica, Mestská knižnica Kežmarok, Tekovská Knižnica - Beletria, Obecná knižnica Kamenica nad Hronom, Obecná knižnica Bánovce nad Ondavou, Obecná knižnica Vinohrady nad Váhom, knižnica, Obecná knižnica Mníšek nad Popradom, knižnica, Obecná knižnica Slovenská Nová ves, Obecná knižnica Slatina nad Bebravou, Obecná knižnica Margecany, Obecná knižnica Diviaky nad Nitricou, Obecná knižnica Lehota nad Rimavicou, knižnica, Obecná knižnica Topoľníky, Univerzitná knižnica TnUAD, Štátna vedecká knižnica

Knižnica, Slovensko:, 6 z 17

Obecná knižnica Kráľovičove Kračany, Miestna knižnica Rusovce, Obecná knižnica Veľký Ďur, Obecná knižnica Dubovany, Obecná knižnica Adamovské Kochanovce, Obecná knižnica Čachtice, Obecná knižnica Ondavské Matiašovce, Obecná knižnica, Obecná knižnica Mníšek nad Hnilcom, Obecná knižnica Slovinky, Obecná knižnica Šarišské Jastrabie, Miestna ľudová knižnica Horná Streda, Obecná knižnica Hričovské Podhradie, Obecná knižnica Veľká Ves nad Ipľom, knižnica, Obecná knižnica Liptovské Matiašovce, Miestna ľudová knižnica Kúty, Obecná knižnica Šiatorská Bukovinka, Obecná knižnica Kočovce, Obecná knižnica Trnava pri Laborci, Obecná knižnica Plešivec, Obecná knižnica Turany nad Ondavou, Obecná knižnica Opatovská Nová Ves, Knižnica, Pranier, Mestská knižnica Michala Chrásteka, Obecná knižnica Lehôtka pod Brehmi, Obecná knižnica Čierne nad Topľou, Mestská knižnica v Leopoldove, Obecná knižnica Rudnianska Lehota, knižnica, Obecná knižnica Fiľakovské Kováče, knižnica, Obecná knižnica Hažín nad Cirochou, Obecná knižnica Plavecké Podhradie, Obecná knižnica Hontianske Trsťany, Miestna knižnica Radvaň nad Dunajom, Obecná knižnica Liptovský Trnovec, Mestská knižnica v Gelnici, Obecná knižnica Studienka, Obecná knižnica Moravské Lieskové, Obecná knižnica Liptovské Revúce, Obecná knižnica Bartošova Lehôtka, Obecná knižnica Šarovce, Obecná knižnica Liptovská Porúbka, Obecná knižnica Hontianske Tesáre, Obecná knižnica Hontianska Vrbica, Obecná knižnica Abrahámovce, Obecná knižnica Trakovice, Obecná knižnica Tekovská Breznica, Obecná knižnica Veľké Kozmálovce, Obecná knižnica Starý Tekov, Obecná knižnica Volkovce, Obecná knižnica Vojka nad Dunajom, Obecná knižnica Žitná - Radiša, Obecná knižnica Tatranská Javorina, Obecná knižnica Silická Jablonica, Obecná knižnica Hontianske Nemce, Obecná knižnica Brhlovce, Obecná knižnica Trstená na Ostrove

Knižnica, Slovensko:, 7 z 17

Obecná knižnica Spišské Hanušovce, Obecná knižnica Terany, Obecná knižnica Turček, Obecná knižnica Lovčica - Trubín, Obecná knižnica Kráľová nad Váhom, Obecná knižnica Rabča, Obecná knižnica Trnovec nad Váhom, Obecná knižnica Železná Breznica, Obecná knižnica Slovenské Ďarmoty, Obecná knižnica Kysucký Lieskovec, Obecná knižnica Čabrdský Vrbovok, Obecná knižnica Oravská Jasenica, Obecná knižnica Kosihy nad Ipľom, Obecná knižnica Dulovce, Miestna knižnica Lieskovec, Caplovicova kniznica, Obecná knižnica Rimavské Brezovo, Obecná knižnica Dolné Trhovište, Obecná knižnica Liptovská Osada, Obecná knižnica Devičany, Obecná knižnica Malinovo, Obecná knižnica Liptovská Kokava, Obecná knižnica Nezbudská Lúčka, Obecná knižnica Dolné Obdokovce, Obecná knižnica Horné Otrokovice, Obecná knižnica Liptovská Lúžna, knižnica, Zbojnícka, Miestna ľudová knižnica Veľké Kršteňany, Obecná knižnica Stará Kremnička, Obecná knižnica Dolné Plachtince, Verejná knižnica, Obecná knižnica Ipeľský Sokolec, Obecná knižnica Kamienka, Obecná knižnica Rudno nad Hronom, Obecná knižnica Šútovce, Obecná knižnica Liptovský Michal, Obecná knižnica Liptovský Ondrej, Miestna ľudová knižnica Radošovce, Obecná knižnica Hôrka nad Váhom, Obecná knižnica Hradište, Obecná knižnica Liptovský Peter, Obecná knižnica Ľubeľa, Obecná knižnica Dolná Mariková, knižnica, Obecná knižnica Oravské Veselé, Obecná knižnica Veľké Chlievany, Mariannus Pub, Obecná knižnica Gerlachov, Miestna ľudová knižnica Moškovec, Obecná knižnica Nižné Ladičkovce, Miestna ľudová knižnica Banský Studenec, Obecná knižnica Malé Kršteňany, Obecná knižnica Tomášovce, Miestna ľudová knižnica Janíky, Univerzitná knižnica, Obecná knižnica Dolné Zelenice, Obecná knižnica Spišský Hrušov, Obecná knižnica Brezovica, Obecná knižnica Lysá pod Makytou

Knižnica, Slovensko:, 8 z 17

Obecná knižnica Rimavské Zalužany, Obecná knižnica Horné Trhovište, Obecná knižnica Podhorie, Obecná knižnica Beluša, Obecná knižnica Sedliská, Obecná knižnica Nemcovce, Obecná knižnica Kováčová, Obecná knižnica Vrbová nad Váhom, Obecná knižnica Dolné Otrokovce, Obecná knižnica Veľká nad Ipľom, Obecná knižnica Červený Kláštor, Knižnica, Obecná knižnica Horné Orešany, Obecná knižnica Horný Vadičov, Obecná knižnica Nižná, Obecná knižnica, Obecná knižnica Paština Závada, Obecná knižnica Dolné Orešany, Obecná knižnica Orechová Potôň, Obecná knižnica Veľké Straciny, Obecná knižnica Vyšný Mirošov, Obecná knižnica Kanianka, Obecná knižnica Bodzianske Lúky, Obecná knižnica Kvačany, Obecná knižnica Horná Strehová, Obecná knižnica Krškany, Obecná knižnica Veterná Poruba, Obecná knižnica Veľká Čalomija, Miestna knižnica pri OcÚ Brezany, Obecná knižnica Dolný Lieskov ( s pobočku v časti obce Tŕstie), Obecná knižnica Petrovce, Obecná knižnica Dolný Vadičov, Obecná knižnica Hankovce, Obecná knižnica Horné Turovce, Obecná knižnica Veľká Franková, Obecná knižnica Dolný Harmanec, Obecná knižnica Oreské, Obecná knižnica Valaská Dubová, Obecná knižnica Kotrčiná Lúčka, Obecná knižnica Veľké Bierovce, Obecná knižnica Horovce, Miestna knižnica Slovenská Kajňa, Obecná knižnica Zemianske Sady, Obecná knižnica Dolné Mladonice, Mestská knižnica vo Vrbovom, Obecná knižnica Nový Tekov, Obecná knižnica Červený Kameň, Mestská knižnica Lipany, Obecná knižnica Horný Hričov, Obecná knižnica Veľký Lipník, Obecná knižnica Malé Straciny, Obecná knižnica Nižný Hrušov, Obecná knižnica Višňové, Obecná knižnica Drženice, Obecná knižnica Vyšný Kazimír, Obecná knižnica Gemerská Ves, Obecná knižnica Liptovská Anna, Obecná knižnica Nová Bystrica, Mestská knižnica Sereď, Obecná knižnica Horné Naštice

Knižnica, Slovensko:, 9 z 17

Obecná knižnica Veľké Uherce, Obecná knižnica Dúbrava, Obecná knižnica Slovenská Ves, Obecná knižnica Stará Myjava, Obecná knižnica Vyšný Hrušov, Obecná knižnica Báb, Obecná knižnica Kamenné Kosihy, knižnica, Obecná knižnica Čierna Voda, parkovisko, Obecná knižnica Častá, Obecná knižnica Krajná Bystrá, Knižnica Klokočina, Obecná knižnica Vyšná Sitnica, knižnica, Obecná knižnica Kostolná Ves, Obecná knižnica Jalovec, Obecná knižnica Horné Dubové, Mestská knižnica, Obecná knižnica, Obecná knižnica Povina, Obecná knižnica Hornný Lieskov, Obecná knižnica Ipeľské Úľany, Obecná knižnica, Obecná knižnica Hôrka, Obecná knižnica Malá Čalomija, Obecná knižnica Dubové, knižnica, Obecná knižnica Veľký Čepčín, Obecná knižnica Banská Belá, Obecná knižnica Dolné Srnie, Obecná knižnica Rajecká Lesná, Štátna vedecká knižnica, Obecná knižnica Dolná Poruba, Obecná knižnica, Obecná knižnica Černina, Knižnica obce Malá Hradná, Obecná knižnica Veľká Čierna, Obecná knižnica Jakubova Voľa, Obecná knižnica Hrušov, Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre, Obecná knižnica Lúčky, Obecná knižnica Nižný Kručov, Obecná knižnica Veľké Rovné, Obecná knižnica Podhorie, Obecná knižnica, knižnica, Obecná knižnica Eleny Čepčekovej Dolná Ždaňa, Miestna ľudová knižnica Horné Hámre, Obecná knižnica Kobyly, Obecná knižnica Starý Hrádok, Obecná knižnica Veľká Hradná, Obecná knižnica Krížová Ves, Obecná knižnica Slavošovce, Obecná knižnica Malé Borové, Obecná knižnica Veľký Grob, Obecná knižnica Hrubá Borša, Obecná knižnica Ostrý Grúň, Obecná knižnica Nová Bošáca, Knižnica Pavla Jozefa Šafárika Kobeliarovo

Knižnica, Slovensko:, 10 z 17

Obecná knižnica Lúčka, Obecná knižnica Svätý Anton, Obecná knižnica Lúčka, Obecná knižnica Kozí Vrbovok, Obecná knižnica Nižná, Obecná knižnica Zákamenné, Obecná knižnica Malý Cetín, Knižnica Vyšná Slaná, Obecná knižnica Krásna Ves, Obecná knižnica Tŕnie, Obecná knižnica Veľká Čausa, Obecná knižnica Červená Voda, Miestna knižnica pri OcÚ Kolárovice, Obecná knižnica Žiar, Obecná knižnica Krásny Brod, Obecná knižnica Prestavlky, Obecná knižnica Kračúnovce, Obecná knižnica Svätý Kríž, Obecná knižnica Horný Badín, Obecná knižnica Malá Čierna, Obecná knižnica Abrahámovce, Obecná knižnica Stankovany, Mestská knižnica Fiľakovo, Obecná knižnica Bellova Ves, Obecná knižnica Veľká Lesná, Obecná knižnica Fraňa Kráľa Uhorská Ves, Obecná knižnica Staré Hory, Obecná knižnica Malý Čepčín, Obecná knižnica Vyšný Žipov, Obecná knižnica Malá Čausa, Obecná knižnica Malé Hoste, Obecná knižnica Belá, Obecná knižnica Chlebnice, Obecná knižnica Pohranice, Obecná knižnica Podkonice, Obecná knižnica Nové Sady, Obecná knižnica Veľké Lovce, Obecná knižnica Častkovce, Obecná knižnica Trhovište, knižnica, Obecná knižnica Slavkovce, Obecná knižnica Selec, Obecná knižnica Podrečany, Obecná knižnica Hostie, Obecná knižnica Čakanovce, Obecná knižnica Horný Bar, Obecná knižnica Nemčiňany, Obecná knižnica Podlužany, Obecná knižnica Bajerovce, Obecná knižnica Tomášikovo, Obecná knižnica Kostolište, Obecná knižnica Choňkovce, Obecná knižnica Haligovce, Obecná knižnica Topoľovka, Obecná knižnica Kochanovce, Obecná knižnica Iliašovce, Obecná knižnica Mengusovce, Obecná knižnica Trebeľovce, Obecná knižnica Majcichov, Obecná knižnica Štiavnik

Knižnica, Slovensko:, 11 z 17

Obecná knižnica Nižná Voľa, Obecná knižnica Alekšince, Miestna ľudová knižnica Malé Leváre, Obecná knižnica Krušetnica, Obecná knižnica Dlhé Pole, Obecná knižnica Pastuchov, Obecná knižnica Vyšná Voľa, Obecná knižnica Ochodnica, Obecná knižnica, Obecná knižnica Ruská Kajňa, Obecná knižnica Plášťovce, Obecná knižnica Kozárovce, Obecná knižnica Kálnica, Obecná knižnica Vyšná Boca, knižnica, Obecná knižnica Demandice, Obecná knižnica Beňadiková, Obecná knižnica Hubošovce, Obecná knižnica Golianovo, Obecná knižnica Štiavnička, Obecná knižnica Malé Kosihy, Obecná knižnica Malženice, Obecná knižnica Trebušovce, Obecná knižnica Kráľov Brod, Obecná knižnica Hrabovec, Obecná knižnica Jasenica, Obecná knižnica Radzovce, Obecná knižnica Kameničná, Obecná knižnica Jakubany, Obecná knižnica Čeľadice, Obecná knižnica Dolný Seč, Obecná knižnica Liešťany, Obecná knižnica Považany, Obecná knižnica Kluknava, Obecná knižnica Pravotice, Obecná knižnica Čaradice, Obecná knižnica Chmeľová, Obecná knižnica Glabušovce, Obecná knižnica Pečeňany, Obecná knižnica Halič, Obecná knižnica Voderady, Miestna ľudová knižnica Jazernica, Obecná knižnica Dežerice, Obecná knižnica Siladice, Obecná knižnica Kamenica, Obecná knižnica Povrazník, Obecná knižnica Jablonec, Obecná knižnica Miezgovce, Obecná knižnica Veľopolie, Obecná knižnica Kocurany, Obecná knižnica Hniezdne, Obecná knižnica Jasenová, Obecná knižnica Matúškovo, Miestna ľudová knižnica Merašice, Obecná knižnica Dúbravica, Obecná knižnica Slavnica, Obecná knižnica Jarovnice, Obecná knižnica Richvald, knižnica, Miestna ľudová knižnica Malinová

Knižnica, Slovensko:, 12 z 17

Obecná knižnica Horná Ves, Miestna ľudová knižnica Poluvsie, Obecná knižnica Jakubovany, Obecná knižnica Budkovce, Obecná knižnica Ostrá Lúka, Miestna knižnica Hvozdnica, Obecná knižnica Rudinská, Obecná knižnica Košariská, Obecná knižnica Píla, Obecná knižnica Kotešová, Obecná knižnica Svederník, Obecná knižnica Rokytovce, Obecná knižnica Klieština, Obecná knižnica Babindol, Obecná knižnica Papradno, Obecná knižnica Moštenica, Obecná knižnica Petrovice, Obecná knižnica Topoľnica, Obecná knižnica Rišňovce, Obecná knižnica Buclovany, Obecná knižnica Víťazovce, Obecná knižnica Hrabičov, Obecná knižnica Počúvadlo, Obecná knižnica Vavrišovo, Obecná knižnica Nedašovce, Obecná knižnica, Pošta, Obecná knižnica Radvanovce, Obecná knižnica Čičarovce, Obecná knižnica Zliechov, Obecná knižnica Švábovce, Obecná knižnica Nižná Boca, Obecná knižnica Čerín, Obecná knižnica Podvysoká, Obecná knižnica Holumnica, Obecná knižnica Danišovce, Obecná knižnica Mudroňovo, Obecná knižnica Komjatná, Obecná knižnica Soblahov, Obecná knižnica Bobrovec, Obecná knižnica Drienčany, Weingut Koppitsch Alexander, Obecná knižnica Semerovo, Obecná knižnica Východná, Obecná knižnica Sverepec, Obecná knižnica Mokrá Lúka, Miestna obecná knižnica Dubodiel, Obecná knižnica, Obecná knižnica Vojkovce, Obecná knižnica Hajtovka, Obecná knižnica Blhovce, Obecná knižnica Dunajov, Obecná knižnica Krivoklát, Obecná knižnica Hosťová, Obecná knižnica Podhoroď, Obecná knižnica Vavrečka, Obecná knižnica Brodzany, Obecná knižnica Rakovčík, Obecná knižnica Chmeľovec, Obecná knižnica Borovce

Knižnica, Slovensko:, 13 z 17

Obecná knižnica Abrahám, Obecná knižnica Čertižné, Obecná knižnica Malčice, Obecná knižnica Nesluša, Obecná knižnica Jarabina, Obecná knižnica Malužiná, Obecná knižnica Kolačno, Obecná knižnica Boleráz, Obecná knižnica Drienica, Obecná knižnica Hatalov, Obecná knižnica Ťapešovo, Obecná knižnica Bodorová, Obecná knižnica Brieštie, Obecná knižnica Prenčov, Obecná knižnica Predmier, Obecná knižnica Timoradza, Obecná knižnica Hertník, Obecná knižnica Repište, Obecná knižnica Bielovce, Obecná knižnica Lučatín, Obecná knižnica Brezolupy, Obecná knižnica Orovnica, Obecná knižnica Hincovce, Obecná knižnica Polianka, Obecná knižnica Pečenice, Obecná knižnica Rohovce, Obecná knižnica Slatvina, Obecná knižnica Divinka s pobočkou v Lalinku, Obecná knižnica Lubeník, Obecná knižnica Opatovce, Obecná knižnica Bohúňovo, Obecná knižnica Blažovce, Obecná knižnica Hrišovce, Obecná knižnica, Obecná knižnica Kolačkov, Obecná knižnica Teplička, Knižnica A.H.Škultétyho, Obecná knižnica Bíňovce, Miestna ľudová knižnica Vaďovce, Obecná knižnica Vlčkovce, Obecná knižnica Jakubov, Obecná knižnica Chrťany, Obecná knižnica Radôstka, Obecná knižnica Jalšové, Obecná knižnica Krasňany, Obecná knižnica Bogliarka, Obecná knižnica Istebné, Obecná knižnica Senohrad, Obecná knižnica Hraničné, Obecná knižnica Medovarce, Obecná knižnica Kubáňovo, Obecná knižnica Slatina, Obecná knižnica Matiaška, Obecná knižnica Šurianky, Obecná knižnica Ludrová, Obecná knižnica Snežnica, Obecná knižnica Bešeňová, Obecná knižnica Koškovce, Obecná knižnica Dúbravy, Obecná knižnica Nimnica

Knižnica, Slovensko:, 14 z 17

Obecná knižnica Vysočany, Obecná knižnica Kalnište, Obecná knižnica Rudňany, Obecná knižnica Vrbovce, Obecná knižnica Lietava, Obecná knižnica Hrabské, Obecná knižnica Pitelová, Obecná knižnica Lednica, Obecná knižnica Váhovce, Obecná knižnica Mostová, Obecná knižnica Lazisko, Obecná knižnica Pobedim, Obecná knižnica Drženice, Obecná knižnica Žlkovce, Obecná knižnica Omšenie, Obecná knižnica Vislanka, Obecná knižnica Kosorín, Obecná knižnica Ižipovce, Obecná knižnica Gaboltov, Obecná knižnica Stráňany, Obecná knižnica Libichava, Obecná knižnica Hosťovce, Obecná knižnica Galovany, Obecná knižnica Okrúhle, Obecná knižnica Pavlová, Obecná knižnica Obeckov, Obecná knižnica, Obecná knižnica Rokytov, Obecná knižnica Kružlov, Mestská knižnica, Obecná knižnica Kuchyňa, Obecná knižnica Ivachnová, Obecná knižnica Martovce, knižnica, Obecná knižnica Janovce, Miestna ľudová knižnica Bzenica, Obecná knižnica Klubina, Obecná knižnica Smrečany, Obecná knižnica Nevoľné, Obecná knižnica Kameňany, Obecná knižnica Ružiná, Obecná knižnica Košolná, Obecná knižnica Mlynčeky, Obecná knižnica Ratkovce, Obecná knižnica Vrícko, Obecná knižnica Žikava, Obecná knižnica Pčoliné, Obecná knižnica, Obecná knižnica Ruskovce, Obecná knižnica Prochot, Obecná knižnica Horňany, Obecná knižnica Brekov, Obecná knižnica Brestov, Obecná knižnica Lopúchov, Obecná knižnica Bošáca, Obecná knižnica Chľaba, Obecná knižnica Ďurková, Obecná knižnica Drnava, Obecná knižnica Tvarožná, Obecná knižnica Žihárec

Knižnica, Slovensko:, 15 z 17

Obecná knižnica Jasová, Obecná knižnica Rudina, Obecná knižnica Odorín, Obecná knižnica Udavské, Obecná knižnica Hrabovka, Obecná knižnica Olešná, Obecná knižnica Bukovec, Obecná knižnica Tuchyňa, Obecná knižnica Bodíky, Obecná knižnica Osturňa, Obecná knižnica Bukovce, Miestna ľudová knižnica Stráža, Obecná knižnica Tročany, Obecná knižnica Dobroč, Obecná knižnica Kľačno, Obecná knižnica Jasenové, Obecná knižnica Čamovce, Obecná knižnica Kostolné, Obecná knižnica Čelovce, Obecná knižnica Necpaly, Obecná knižnica Dubník, Obecná knižnica Pinciná, Obecná knižnica Šambron, Miestna ľudová knižnica, Obecná knižnica Ochtiná, Obecná knižnica Belina, Miestna ľudová knižnica Juraja Fándlyho, Obecná knižnica Bežovce, Obecná knižnica Čajkov, Obecná knižnica Ožďany, Obecná knižnica Hromoš, Obecná knižnica Visolaje, Obecná knižnica Adidovce, Obecná knižnica Čoltovo, Obecná knižnica, Obecná knižnica Lysica, Obecná knižnica Mašková, Obecná knižnica Kmeťovo, Obecná knižnica Beckov, Obecná knižnica Tročany, Knižnica pri OcÚ Ľubiša, Obecná knižnica Hrkovce, Obecná knižnica Štvrtok, Obecná knižnica Bešeňov, Obecná knižnica Davidov, Obecná knižnica Jamník, Obecná knižnica Slopná, Obecná knižnica Ratková, Obecná knižnica Kunerad, Obecná knižnica Bodiná, Obecná knižnica Dohňany, Obecná knižnica Ďurčiná, Obecná knižnica Vlkovce, Obecná knižnica Kleňany, Knižnica, Obecná knižnica Čenkovce, Miestna ľudová knižnica Čabiny, Obecná knižnica Hrádok, Obecná knižnica Žakovce, Obecná knižnica Cerovo

Knižnica, Slovensko:, 16 z 17

Obecná knižnica Výrava, Obecná knižnica Sazdice, knižnica, Obecná knižnica Bučany, Obecná knižnica Bajany, Obecná knižnica Brusník, Obecná knižnica Bzovík, Obecná knižnica Vištuk, Obecná knižnica Kružlová, Obecná knižnica Rejdová, Obecná knižnica Čeláre, Obecná knižnica Kšinná, Obecná knižnica Výborná, Obecná knižnica Prašník, Obecná knižnica Bušovce, Obecná knižnica Ražňany, Obecná knižnica Vlková, Obecná knižnica Svinná, Obecná knižnica Jakovany, Obecná knižnica Tovarné, Obecná knižnica Opava, Obecná knižnica Prusy, Miestna ľudová knižnica Cigeľ, Obecná knižnica Lupoč, Obecná knižnica Močiar, Obecná knižnica Boldog, Obecná knižnica Fačkov, Obecná knižnica Novoť, Obecná knižnica Bruty, knižnica, Obecná knižnica Kožany, Obecná knižnica Lehota, Obecná knižnica Radava, knižnica, Obecná knižnica Smolník, Obecná knižnica Bátovce, Obecná knižnica Duplín, Obecná knižnica Košúty, Obecná knižnica Konská, Obecná knižnica Sucháň, Miestna knižnica Hlinné, Obecná knižnica Čekovce, Obecná knižnica Bretka, Obecná knižnica Budiná, Kapliczka Maryjna, Miestna ľudová knižnica Vojany, Obecná knižnica Osikov, Obecná knižnica Dubové, Obecná knižnica Rakúsy, Obecná knižnica Divina, Obecná knižnica Brehy, Obecná knižnica Borová, Obecná knižnica Prečín, Obecná knižnica Trstín, Obecná knižnica Ždiar, Obecná knižnica Dubinné, Obecná knižnica Vojňany, Obecná knižnica Buková, Obecná knižnica Hiadeľ, Obecná knižnica Zvončín

Knižnica, Slovensko:, 17 z 17

Obecná knižnica Dvorec, Obecná knižnica Krajné, Obecná knižnica Korňa, Obecná knižnica Lascov, Obecná knižnica Lodno, Obecná knižnica Dulov, Obecná knižnica Brezov, Obecná knižnica Pozba, Obecná knižnica Kečovo, Obecná knižnica Vyhne, Knižnica Gergelya Czuczora, Andovce, Obecná knižnica Čechy, Obecná kniznica akademika J. Hronca Gočovo, Obecná knižnica Muráň, Obecná knižnica Krivá, Obecná knižnica Hrhov, Obecná knižnica Marhaň, Obecná knižnica Vinné, Obecná knižnica Sklené, Obecná knižnica Ratka, Miestna knižnica Farná, Obecná knižnica Lontov, Obecná knižnica Zombor, Obecná knižnica Kyjov, Obecná knižnica Poráč, Obecná knižnica Vrbov, Obecná knižnica Hrubov, Obecná knižnica Smilno, Obecná knižnica Kiarov, Obecná knižnica Ilija, Obecná knižnica Šávoľ, Obecná knižnica Rakša, Obecná knižnica Makov, Obecná knižnica Senné, Obecná knižnica Šiba, Obecná knižnica Naháč, Obecná knižnica Reca, Obecná knižnica Baloň, Obecná knižnica Klokoč, Obecná knižnica Kučín

knižnica inde

Západné Slovensko (374x), Stredné Slovensko (323x), Východné Slovensko (307x), Prešovský kraj (187x), Jihovýchod (166x), Banskobystrický kraj (164x), Žilinský kraj (159x), Trenčiansky kraj (151x), Jihomoravský kraj (146x), Nitriansky kraj (130x), Bratislavský kraj (125x), Střední Morava (124x), Košický kraj (120x), Moravsko-sliezsko (110x), Moravskoslezský kraj (110x), Bratislava (95x), Trnavský kraj (93x), Spiš (84x), Olomoucký kraj (77x), Zemplín (75x), Liptov (50x), Zlínský kraj (48x), Staré Mesto (48x), Gemer (45x), Košice (45x), okres Levice (44x), okres Bratislava I (42x), okres Brno-venkov (41x), okres Bardejov (40x), okres Frýdek-Místek (37x)
knižnica v Západné Slovensko
knižnica v Stredné Slovensko
knižnica v Východné Slovensko

Podobné, Slovensko:

37698x volny-cas, 29630x záhrada, 3279x park, 1510x knižnica, 902x miesto na uviazanie psov, 728x múzeum, 524x kultúrny dom, 270x divadlo, 269x kino, 215x galéria, 182x nočný podnik, 105x prehrovňa, 47x zábavný park, 34x escape room, 3x hackerspace
Hľadáme kniznica, OSM tagy: amenity = 'library'.
ilustračný obrázok k Knižnica, Slovensko

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://www.oma.sk/volny-cas/kniznica

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.