Cesta: OMA » voľný čas » knižnica

Knižnica, Slovensko

Knižnica v Slovensko

V Slovensko sa nachádza viac ako 1000 kusy knižnica.

Knižnica, Slovensko:, 1 z 17

Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied, Staromestská knižnica - Centrálne pracovisko - Blumentálska, Slovenská národná knižnica, Mestská knižnica v Bratislave - Úsek literatúry pre deti a mládež, Mestská knižnica Ľ. V. Riznera, Univerzitná knižnica TUKE, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Vavilovova 24, Gemerská knižnica P. Dobšinského, Mestská knižnica v Bratislave - Oddelenie hudobnej a umenovednej literatúry, Univerzitná knižnica v Bratislave, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Furdekova, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Haanova, Miestna knižnica Lamač, Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene, Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave - pobočka JUH, Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou, Mestská knižnica v Bratislave - Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry, Slovenská pedagogická knižnica, Mestská knižnica v Bratislave - Letná čitáreň u Červeného raka, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Dudova, Mestská knižnica v Bratislave - Oddelenie náučnej literatúry, Centrum vedecko-technických informácií SR, Knižnica Ružinov - Na úvrati, Mestská knižnica v Bratislave - Oddelenie pre nevidiacich a slabozrakých, Turčianska knižnica v Martine, Miestna knižnica Karlova Ves, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Vavilovova 26, Staromestská knižnica - Západný rad, Kysucká knižnica v Čadci, Slovenská lekárska knižnica, Staromestská knižnica - Záhrebská, Staromestská knižnica - Karadžičova, Staromestská knižnica - Panenská, Univerzita Komenského v Bratislave, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta - Knižnica, Štátna vedecká knižnica, LitPark, Mestská knižnica Michala Matunáka, Obecná knižnica Bratislava - Záhorská Bystrica, Knižnica Ústredia ľudovej umeleckej výroby v Bratislave, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Vyšehradská, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Prokofievova, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Rovniankova, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Lietavská, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Turnianska, Miestna knižnica Devínska Nová Ves, Univerzita Komenského - Akademická knižnica, Podtatranská knižnica, Miestna knižnica Dúbravka, Krajská knižnica pobočka Vlčince, Knižnica Ružinov - Tomášikova, Knižnica Ružinov - Ústredná knižnica KR - Miletičova, Knižnica Ružinov - Riaditeľstvo, Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta - Akademická knižnica, Centrum informatiky, dokumentácie a knižnica - BIBIANA, Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta - Ústredná knižnica, Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho, Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre - Sekretariát, Knižnica Ružinov - Bachova, Knižnica Sira Karla Poppera

Knižnica, Slovensko:, 2 z 17

Obecná knižnica Sološnica, knižnica, Miestna knižnica Rača, Staromestská knižnica - Letná čitáreň Medická, Miestna knižnica Vajnory, Záhorská knižnica Senica, Miestna knižnica Čunovo, Knižnica ÚĽUV pri Regionálnom centre remesiel ÚĽUV Košice, Knižnica Bratislava - Nové Mesto, Pobočka Kutuzovova, Knižnica Bratislava - Nové Mesto, Centrálna knižnica, Mestská knižnica, Knižnica Bratislava - Nové Mesto, Pobočka Stromová, Centrum knižničných služieb a vedecko-technických informácií TU, Univerzitná knižnica UPJŠ, Knižnica Mateja Hrebendu, Knižnica a informačné centrum, Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu - Knižnica, Archív Univerzity Komenského, Obecná knižnica Budmerice, Tríbečská knižnica v Topoľčanoch, Miestna knižnica Devín, Akademická knižnica VŠVU, Poľský inštitút, Hornonitrianska knižnica v Prievidzi, Hornonitrianska knižnica Prievidza, Knižnica Slovenského filmového ústavu, Slovenská chemická knižnica, Akadémia policajného zboru v Bratislave - Knižnica Policajného zboru v Bratislave, Knižnica a informačné stredisko, Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied - Knižnica, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry - Knižnica, Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta - Ústredná knižnica, Právnická fakulta - Knižnica, Knižnica Divadelného ústavu, Miestna knižnica Jarovce, Knižnica Bratislava - Nové Mesto, Pobočka Jeséniova, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave - Knižnica, Mestská knižnica Dubnica nad Váhom, Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta - Knižnica, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky - Knižnica, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií - Slovenská informatická knižnica, Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta - Akademická knižnica, Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu - Knižnica, Miestna knižnica Vrakuňa, Mestská knižnica Sliač, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave - Univerzitná knižnica, Spišská knižnica v Spišskej Novej Vsi, Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči, Obecná knižnica Petrovce, Miestna knižnica Podunajské Biskupice - Biskupická, Paneurópska vysoká škola - Akademická knižnica PEVŠ, pobočka Petržalka, Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča - Levočská mestská knižnica, Mestská knižnica Krompachy, Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne, Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave - Akademická knižnica, Krajská knižnica v Žiline, Paneurópska vysoká škola - Akademická knižnica PEVŠ, Miestna knižnica Podunajské Biskupice - Latorická, Mestská knižnica Handlová, Obecná knižnica Kátlovce

Knižnica, Slovensko:, 3 z 17

Mestské kultúrne centrum - Knižnica v Hlohovci, Obecná knižnica G. Kolinoviča Šenkvice, Knižnica Karola Antona Medveckého, Vysoká škola manažmentu - Knižnica, Pobočka Bratislava, Verejná knižnica Mikuláša Kováča, Verejná knižnica Michala Rešetku, Knižnica, Galantská knižnica, Knižnica Ružinov - Knižnica a seniorské informačné centrum - Zimná, Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického, Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky Belopotockého v Liptovskom Mikuláši, Tekovská knižnica v Leviciach, Okresná knižnica Dávida Gutgesela, Podduklianska knižnica vo Svidníku, Obecná knižnica Trstená na Ostrove, Vysoká škola múzických umení v Bratislave - Ústredná knižnica a študijno-informačné stredisko, Mestské centrum kultúry Malacky - Knižnica, Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky - Knižničné a edičné centrum, Vihorlatská knižnica, Knižnica ÚĽUV pri regionálnom centre remesiel ÚĽUV Banská Bystrica, Mestská knižnica, Mestská knižnica mesta Piešťany, Mestská knižnica Spišské Vlachy, Hornonitrianska knižnica, Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre, Ľubovnianska knižnica, Novohradská knižnica, Mestslá knižnica Ružomberok, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Mestská knižnica Giraltovce, Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne, Verejná knižnica Jána Bocatia, Knižnica sv. Kataríny, Mestská knižnica Svit, Obecná knižnica Domaňovce, Mestská knižnica Jána Johanidesa v Šali, Miestna ľudová knižnica Hrubý Šúr, Obecná knižnica Liptovský Ján, Krajská knižnica v Žiline, pobočka Hájik, Knižnica, Mestská knižnica Kristíny Royovej, Obecná knižnica Svrčinovec, Štátna vedecká knižnica v Košiciach, Obecná knižnica Hliník nad Hronom, Obecná knižnica Štítnik, Knižnica Krasňany, Francúzsky inštitút, Obecná knižnica Nitrica, Miestna ľudová knižnica Most pri Bratislave, Obecná knižnica Zemianske Podhradie, Obecná knižnica Ivanka pri Dunaji, Obecná knižnica Gajary, Obecná knižnica Plavecký Štvrtok, Lyceálna knižnica, Univerzitná knižnica, Obecná knižinca, Verejná knižnica Jána Bocatia, Knižnica, knižnica, knižnica

Knižnica, Slovensko:, 4 z 17

Mestská knižnica, Obecná knižnica Oščadnica, Miestne kultúrne stredisko - Knižnica Nesvady, Obecná knižnica Horná Ves, Knižnica Bratislava - Nové Mesto, Pobočka Nobelova, Miestna ľudová knižnica Plavecký Mikuláš, knižnica, Mestská knižnica Ľ. Štúra, Knižnica pre mládež mesta Košice, Mestské stredisko kultúry a športu p. o. - knižnica, Mestská knižnica v Brezovej pod Bradlom, knižnica, Obecná knižnica Košecké Podhradie, Štátna vedecká knižnica, knižnica, Knižnica H.Z., Mestská knižnica v Novej Dubnici, knižnica, Mestká knižnica, Miestna ľudová knižnica Čereňany, Považská knižnica v Považskej Bystrici, Slovenská lesnícka a drevárska knižnica, Obecná knižnica Lúčnica nad Žitovou, knižnica, Mestská knižnica, Obecná knižnica Neporadza, Mestské kultúrne stredisko - Mestská knižnica Veľký Meder, Obecná knižnica Mikušovce, Obecná knižnica Trenčianske Stankovce, Obecná knižnica Ľudmily Podjavorinskej, Kniznica KNM, Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií - Knižnica BISLA, Mestská knižnica, Verejná knižnica Jána Bocatia, Mestská knižnica, Obecná knižnica Lehota nad Rimavicou, Mestská umelecká agentúra Partizánske, knižnica, Obecná knižnica Slovenská Ľupča, Obecná knižnica Trenčianske Bohuslavice, Obecná knižnica Zlatná na Ostrove, Obecná knižnica Bernolákovo, Knižnica Hudobného centra, Obecná knižnica Veľké Držkovce, Obecná knižnica Modrová, knižnica, Obecná knižnica Nová Dedina, Obecná knižnica Bohdanovce nad Trnavou, Obecná knižnica Jána Smreka Melčice - Lieskové, Obecná knižnica Medzibrodie nad Oravou, Obecná knižnica Dobrá Niva, Miestna ľudová knižnica Hermanovce nad Topľou, Obecná knižnica Ruská Voľa nad Popradom, Obecná knižnica Jabloňovce, Městská knihovna, Miestna knižnica Petržalka, Ambroseho 4, Mestská knižnica Zlaté Moravce, Knižnica, knižnica, Vykrik

Knižnica, Slovensko:, 5 z 17

Verejná knižnica Michala Rešetku pobočka JUH, Obecná knižnica Križovany nad Dudváhom, Obecná knižnica Veľké Turovce, Obecná knižnica Zbrojníky, Mestská knižnica Kežmarok, Obecná knižnica Trenčianske Jastrabie, Tekovská Knižnica - Beletria, Verejná knižnica, Obecná knižnica Vinohrady nad Váhom, Obecná knižnica Diviaky nad Nitricou, knižnica, Obecná knižnica Bánovce nad Ondavou, Obecná knižnica Lovčica - Trubín, Obecná knižnica Kamenica nad Hronom, Obecná knižnica Mníšek nad Popradom, Obecná knižnica Slatina nad Bebravou, Obecná knižnica Ľubeľa, Obecná knižnica Slovenská Nová ves, Univerzitná knižnica TnUAD, Obecná knižnica Topoľníky, knižnica, Obecná knižnica Čachtice, Štátna vedecká knižnica, Obecná knižnica Dubovany, Obecná knižnica Ondavské Matiašovce, Obecná knižnica Veľký Ďur, Obecná knižnica Adamovské Kochanovce, Obecná knižnica Kráľovičove Kračany, Miestna knižnica Rusovce, Obecná knižnica Liptovské Matiašovce, Obecná knižnica Hričovské Podhradie, Miestna ľudová knižnica Horná Streda, Obecná knižnica Veľká Ves nad Ipľom, knižnica, Obecná knižnica Šarišské Jastrabie, Obecná knižnica Mníšek nad Hnilcom, Obecná knižnica Šiatorská Bukovinka, Obecná knižnica Turany nad Ondavou, Obecná knižnica Kočovce, Obecná knižnica Opatovská Nová Ves, Obecná knižnica Plešivec, Obecná knižnica Trnava pri Laborci, Obecná knižnica Šútovce, Miestna ľudová knižnica Kúty, Obecná knižnica Dačov Lom, Obecná knižnica Lehôtka pod Brehmi, Mestská knižnica v Leopoldove, Obecná knižnica Fiľakovské Kováče, Obecná knižnica Rudnianska Lehota, Obecná knižnica Plavecké Podhradie, Obecná knižnica Hontianske Trsťany, Obecná knižnica Hažín nad Cirochou, Mestská knižnica Michala Chrásteka, Obecná knižnica Čierne nad Topľou, knižnica, Miestna knižnica Radvaň nad Dunajom, Nezábudka, Mestská knižnica v Gelnici, Obecná knižnica Liptovský Trnovec, Obecná knižnica Moravské Lieskové

Knižnica, Slovensko:, 6 z 17

Obecná knižnica Blatná na Ostrove, Obecná knižnica Spišské Hanušovce, Obecná knižnica Trakovice, Obecná knižnica Veľké Kozmálovce, Knižnica Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Obecná knižnica Hontianska Vrbica, Obecná knižnica Vojka nad Dunajom, Obecná knižnica Bartošova Lehôtka, Obecná knižnica Liptovské Revúce, Obecná knižnica Šarovce, Obecná knižnica Žitná - Radiša, Obecná knižnica Volkovce, Obecná knižnica Liptovská Porúbka, Obecná knižnica Abrahámovce, Obecná knižnica Tekovská Breznica, Obecná knižnica Starý Tekov, Obecná knižnica Tatranská Javorina, Obecná knižnica Silická Jablonica, Obecná knižnica Brhlovce, Obecná knižnica Terany, Obecná knižnica Hontianske Nemce, Obecná knižnica Hontianske Tesáre, Obecná knižnica Breznička, Obecná knižnica Brestovec, knižnica, Obecná knižnica Kosihy nad Ipľom, Obecná knižnica Čabrdský Vrbovok, Obecná knižnica Trnovec nad Váhom, Obecná knižnica Kráľová nad Váhom, Obecná knižnica Oravská Jasenica, Obecná knižnica Kysucký Lieskovec, Obecná knižnica Rabča, Obecná knižnica Železná Breznica, Obecná knižnica Slovenské Ďarmoty, Obecná knižnica Dolné Obdokovce, Obecná knižnica Dulovce, Obecná knižnica Dolné Trhovište, Obecná knižnica Slovinky, Obecná knižnica Nezbudská Lúčka, Caplovicova kniznica, Obecná knižnica Hronské Kľačany, knižnica, knižnica, Obecná knižnica Liptovská Osada, Miestna ľudová knižnica Veľké Kršteňany, knižnica, Obecná knižnica Rimavské Brezovo, Obecná knižnica Malinovo, Mestská knižnica v Stropkove, Obecná knižnica Horné Otrokovice, Mesto Trstená - Mestská knižnica, Obecná knižnica Liptovská Lúžna, Obecná knižnica Liptovská Kokava, Obecná knižnica Devičany, Miestna knižnica Lieskovec, Obecná knižnica Tŕnie, Obecná knižnica Stará Kremnička, Knižnica pre mládež - Západ, Obecná knižnica Liptovský Michal, Obecná knižnica Liptovský Ondrej

Knižnica, Slovensko:, 7 z 17

Obecná knižnica Hradište, Obecná knižnica Rudno nad Hronom, Obecná knižnica Hôrka nad Váhom, Obecná knižnica Kamienka, Obecná knižnica Dolné Plachtince, Miestna ľudová knižnica Radošovce, Obecná knižnica Ipeľský Sokolec, Obecná knižnica Liptovský Peter, Obecná knižnica Malé Kršteňany, Univerzitná knižnica, Obecná knižnica Dolné Zelenice, knižnica, Obecná knižnica Dlhá nad Váhom, knižnica, Obecná knižnica Rimavské Zalužany, Obecná knižnica Tomášovce, Miestna ľudová knižnica Banský Studenec, Miestna ľudová knižnica Moškovec, Obecná knižnica Brezovica, Obecná knižnica Liptovská Teplá, Obecná knižnica Gerlachov, Obecná knižnica Spišský Hrušov, Obecná knižnica Nižné Ladičkovce, Obecná knižnica Lysá pod Makytou, Obecná knižnica Veľké Chlievany, Obecná knižnica Dolná Mariková, Obecná knižnica Oravské Veselé, Obecná knižnica Nemcovce, Obecná knižnica Dolné Otrokovce, Obecná knižnica Horné Trhovište, Obecná knižnica Nový Tekov, Obecná knižnica Kováčová, Obecná knižnica Veľká nad Ipľom, Obecná knižnica Beluša, Obecná knižnica Podhorie, Obecná knižnica Sedliská, Obecná knižnica Vrbová nad Váhom, Obecná knižnica Margecany, Obecná knižnica Krškany, Obecná knižnica Kanianka, Obecná knižnica Paština Závada, Obecná knižnica Horné Orešany, Obecná knižnica Dolné Orešany, Obecná knižnica Orechová Potôň, Obecná knižnica Bodzianske Lúky, Obecná knižnica Vyšný Mirošov, Obecná knižnica Nižná, Obecná knižnica Kvačany, Obecná knižnica Veľké Straciny, Obecná knižnica Horná Strehová, Obecná knižnica Červený Kláštor, Knižnica, Obecná knižnica Horný Vadičov, Obecná knižnica, Miestna ľudová knižnica, Obecná knižnica Turček, Obecná knižnica Hankovce, Obecná knižnica Dolný Lieskov ( s pobočku v časti obce Tŕstie), Obecná knižnica Zemianske Sady, Obecná knižnica Horovce

Knižnica, Slovensko:, 8 z 17

Obecná knižnica Kotrčiná Lúčka, Miestna knižnica pri OcÚ Brezany, Obecná knižnica Dolný Vadičov, Obecná knižnica Veľké Bierovce, Obecná knižnica Horné Turovce, Obecná knižnica Valaská Dubová, Obecná knižnica Dolný Harmanec, Mestská knižnica vo Vrbovom, Obecná knižnica Veterná Poruba, Obecná knižnica Červený Kameň, Obecná knižnica Petrovce, Obecná knižnica Oreské, Obecná knižnica Veľká Franková, Obecná knižnica Jamník, Miestna knižnica Slovenská Kajňa, Obecná knižnica Veľká Čalomija, Obecná knižnica Dolné Mladonice, Obecná knižnica Veľký Lipník, Obecná knižnica Horné Naštice, Obecná knižnica Horný Hričov, Obecná knižnica Dúbrava, Obecná knižnica Konská, Obecná knižnica Nová Bystrica, Obecná knižnica Slovenská Ves, Mestská knižnica Lipany, Knižnica P.O.Hviezdoslava, Obecná knižnica Višňové, Obecná knižnica Nižný Hrušov, Obecná knižnica Stará Myjava, Obecná knižnica Liptovská Anna, Obecná knižnica Malé Straciny, Obecná knižnica Vyšný Kazimír, Obecná knižnica Veľké Dravce, Obecná knižnica Drženice, Obecná knižnica Gemerská Ves, Obecná knižnica Veľké Uherce, Obecná knižnica Vyšná Sitnica, Obecná knižnica Častá, knižnica, Obecná knižnica Kamenné Kosihy, Knižnica Kolkočina, Obecná knižnica Krajná Bystrá, knižnica, Obecná knižnica Vyšný Hrušov, Obecná knižnica Čierna Voda, Obecná knižnica, Obecná knižnica Horné Dubové, Obecná knižnica, Obecná knižnica Hôrka, Mestská knižnica, knižnica, Miestna ľudová knižnica Janíky, Štátna vedecká knižnica, Obecná knižnica Kostolná Ves, Obecná knižnica Banská Belá, Obecná knižnica Hrachovište, Obecná knižnica Dolná Poruba, Obecná knižnica Ipeľské Úľany, Obecná knižnica Dubové, Obecná knižnica Dolné Srnie

Knižnica, Slovensko:, 9 z 17

Obecná knižnica Veľký Čepčín, Obecná knižnica Hornný Lieskov, Obecná knižnica Malá Čalomija, Obecná knižnica Povina, Obecná knižnica Rajecká Lesná, Obecná knižnica Jalovec, Obecná knižnica Veľká Čierna, Obecná knižnica Lúčky, Obecná knižnica Hrušov, Obecná knižnica Nižný Kručov, Obecná knižnica Černina, Obecná knižnica Jakubova Voľa, Obecná knižnica, Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre, Obecná knižnica Veľké Rovné, Knižnica obce Malá Hradná, Knižnica P.O. Hviezdoslava, Obecná knižnica Veľká Čausa, Obecná knižnica Pozdišovce, Obecná knižnica Hrubá Borša, Obecná knižnica Krížová Ves, Obecná knižnica Červená Voda, Obecná knižnica Malé Borové, Miestna knižnica pri OcÚ Kolárovice, Obecná knižnica Malý Cetín, Obecná knižnica Nižná, Knižnica Pavla Jozefa Šafárika Kobeliarovo, Obecná knižnica Krásny Brod, Obecná knižnica Svätý Anton, Obecná knižnica Krásna Ves, Obecná knižnica Veľký Grob, Obecná knižnica Ostrý Grúň, Obecná knižnica Starý Hrádok, Obecná knižnica Slavošovce, Obecná knižnica Žiar, Knižnica Vyšná Slaná, Obecná knižnica Dolné Dubové, Obecná knižnica Nová Bošáca, Miestna ľudová knižnica Horné Hámre, Obecná knižnica Kozí Vrbovok, Obecná knižnica Zákamenné, Obecná knižnica Lúčka, Obecná knižnica Eleny Čepčekovej Dolná Ždaňa, Obecná knižnica Veľká Hradná, Obecná knižnica Prestavlky, Obecná knižnica Lúčka, Obecná knižnica Staré Hory, Obecná knižnica Malá Čausa, Obecná knižnica Stankovany, Obecná knižnica Vyšný Žipov, Obecná knižnica Abrahámovce, Obecná knižnica Bellova Ves, Obecná knižnica Svätý Kríž, Obecná knižnica Malý Čepčín, Obecná knižnica Horný Badín, Obecná knižnica Veľká Lesná, Obecná knižnica Fraňa Kráľa Uhorská Ves, Obecná knižnica Malé Hoste, Obecná knižnica Malá Čierna, Mestská knižnica Fiľakovo

Knižnica, Slovensko:, 10 z 17

Obecná knižnica Kračúnovce, Obecná knižnica Podhorie, Obecná knižnica Hostie, Obecná knižnica Vyšná Voľa, Obecná knižnica Kochanovce, Obecná knižnica Chlebnice, Obecná knižnica Trhovište, Obecná knižnica Pohranice, Obecná knižnica Topoľovka, Obecná knižnica Veľké Lovce, Obecná knižnica Horný Bar, Obecná knižnica Haligovce, Obecná knižnica Trebeľovce, Obecná knižnica Pastuchov, Obecná knižnica Bajerovce, Obecná knižnica Podkonice, Obecná knižnica Podrečany, Obecná knižnica Nižná Voľa, Obecná knižnica Slavkovce, Obecná knižnica Tomášikovo, Obecná knižnica Mengusovce, Obecná knižnica Belá, Obecná knižnica Ochodnica, Obecná knižnica Kostolište, Obecná knižnica Iliašovce, Obecná knižnica Kosihovce, Obecná knižnica Dlhé Pole, Obecná knižnica Nové Sady, Obecná knižnica Krušetnica, Obecná knižnica Štiavnik, Obecná knižnica Selec, Miestna ľudová knižnica Malé Leváre, Obecná knižnica Čakanovce, Obecná knižnica Podlužany, Obecná knižnica Alekšince, Obecná knižnica Nemčiňany, Obecná knižnica Choňkovce, Obecná knižnica Majcichov, Obecná knižnica Častkovce, Obecná knižnica Beňadiková, Obecná knižnica Ruská Kajňa, Obecná knižnica Trebušovce, Obecná knižnica Demandice, knižnica, Obecná knižnica Kálnica, Obecná knižnica, Obecná knižnica Plášťovce, Obecná knižnica Báb, Obecná knižnica Hubošovce, Obecná knižnica Štiavnička, Obecná knižnica Studienka, Obecná knižnica Kozárovce, Obecná knižnica Korytárky, Obecná knižnica Malženice, Obecná knižnica Malé Kosihy, Mestská knižnica Sereď, Obecná knižnica Golianovo, Obecná knižnica Kráľov Brod, Obecná knižnica Vyšná Boca, Obecná knižnica Hniezdne

Knižnica, Slovensko:, 11 z 17

Obecná knižnica Dežerice, Obecná knižnica Klieština, Obecná knižnica Jasenová, Obecná knižnica Pravotice, Obecná knižnica Dúbravica, Obecná knižnica Kocurany, Obecná knižnica Rokytovce, Obecná knižnica Topoľnica, Obecná knižnica Jakubany, Obecná knižnica Radzovce, Obecná knižnica Pečeňany, Miestna ľudová knižnica Jazernica, Obecná knižnica Papradno, Obecná knižnica Moštenica, Obecná knižnica Veľopolie, Obecná knižnica Čaradice, Obecná knižnica Košariská, Obecná knižnica Horná Ves, Obecná knižnica Jasenica, Miestna ľudová knižnica Poluvsie, Obecná knižnica Richvald, Obecná knižnica Čeľadice, Obecná knižnica Považany, Miestna ľudová knižnica Malinová, Obecná knižnica Hrabovec, Obecná knižnica Rudinská, Obecná knižnica Kotešová, Obecná knižnica Kamenica, Obecná knižnica Jablonec, Obecná knižnica Jakubovany, Obecná knižnica Kameničná, Obecná knižnica Halič, Obecná knižnica Jarovnice, Obecná knižnica Kluknava, Obecná knižnica Glabušovce, Obecná knižnica Matúškovo, Obecná knižnica Miezgovce, Miestna knižnica Hvozdnica, Obecná knižnica Píla, knižnica, Obecná knižnica Povrazník, Obecná knižnica Petrovice, Obecná knižnica Voderady, Obecná knižnica Slavnica, Obecná knižnica Budkovce, Obecná knižnica Ostrá Lúka, Obecná knižnica Liešťany, Obecná knižnica Chmeľová, Obecná knižnica Babindol, Obecná knižnica Siladice, Miestna ľudová knižnica Merašice, Obecná knižnica Dolný Seč, Obecná knižnica Danišovce, Obecná knižnica Buclovany, Obecná knižnica Bobrovec, Obecná knižnica Mudroňovo, Obecná knižnica Sverepec, Obecná knižnica Haláčovce, Obecná knižnica Drienčany, Obecná knižnica Semerovo

Knižnica, Slovensko:, 12 z 17

knižnica, Obecná knižnica Holumnica, Obecná knižnica Radvanovce, Obecná knižnica Čerín, Obecná knižnica Víťazovce, Obecná knižnica Mokrá Lúka, Obecná knižnica Komjatná, Obecná knižnica Čičarovce, Obecná knižnica Nedašovce, Obecná knižnica Počúvadlo, Obecná knižnica, Obecná knižnica Švábovce, Obecná knižnica Východná, Obecná knižnica Hrabičov, Obecná knižnica Nižná Boca, Obecná knižnica Podvysoká, Obecná knižnica Zliechov, Obecná knižnica Rišňovce, Obecná knižnica Vavrišovo, Obecná knižnica Klokočov, knižnica, Obecná knižnica Soblahov, Obecná knižnica Krivoklát, Obecná knižnica Nesluša, Obecná knižnica Hrišovce, Obecná knižnica Hosťová, Obecná knižnica Radôstka, Obecná knižnica Istebné, Obecná knižnica Chrťany, Obecná knižnica Hatalov, Obecná knižnica Hajtovka, Obecná knižnica Jakubov, Obecná knižnica Beňadovo, Obecná knižnica Boleráz, Obecná knižnica Chmeľovec, Obecná knižnica Hraničné, Obecná knižnica Hincovce, Obecná knižnica Borovce, Obecná knižnica Dunajov, Obecná knižnica Brodzany, Obecná knižnica Brieštie, Obecná knižnica Malčice, Obecná knižnica Vlčkovce, Knižnica A.H.Škultétyho, Obecná knižnica Krasňany, Obecná knižnica Bielovce, Obecná knižnica Rohovce, Obecná knižnica Prenčov, Obecná knižnica Blhovce, Obecná knižnica Jasenovo, Obecná knižnica Repište, Obecná knižnica, Obecná knižnica Brezolupy, Obecná knižnica Abrahám, Obecná knižnica Kolačno, Obecná knižnica Senohrad, Obecná knižnica Čertižné, Obecná knižnica Ivanovce, Obecná knižnica Bohúňovo, Obecná knižnica Divinka s pobočkou v Lalinku

Knižnica, Slovensko:, 13 z 17

Obecná knižnica Lubeník, Obecná knižnica Slatvina, Obecná knižnica Jalšové, Obecná knižnica Ťapešovo, Obecná knižnica Kurimany, Obecná knižnica Lučatín, Obecná knižnica Bodorová, Obecná knižnica Malužiná, Obecná knižnica Markuška, Obecná knižnica Podhoroď, Obecná knižnica Vavrečka, Obecná knižnica Jarabina, Obecná knižnica Pečenice, Obecná knižnica Bogliarka, Obecná knižnica Drienica, Obecná knižnica Hertník, Obecná knižnica Polianka, Obecná knižnica Rakovčík, Obecná knižnica Blažovce, Obecná knižnica Bíňovce, Miestna ľudová knižnica Vaďovce, Obecná knižnica Predmier, Obecná knižnica Orovnica, Obecná knižnica Opatovce, Obecná knižnica Teplička, Obecná knižnica Kolačkov, Obecná knižnica Vojkovce, Obecná knižnica Timoradza, Obecná knižnica Mostová, Obecná knižnica Ižipovce, Obecná knižnica Libichava, Obecná knižnica Turcovce, Obecná knižnica Stráňany, Obecná knižnica Obeckov, Obecná knižnica Ludrová, Obecná knižnica Pobedim, Obecná knižnica Drženice, Obecná knižnica Slatina, Obecná knižnica Lednica, Obecná knižnica, Obecná knižnica Žlkovce, Obecná knižnica Omšenie, Obecná knižnica Gaboltov, Obecná knižnica Okrúhle, Obecná knižnica Vrbovce, Obecná knižnica Matiaška, Obecná knižnica Martovce, Mestská knižnica, Obecná knižnica Váhovce, Obecná knižnica Vislanka, Obecná knižnica Nimnica, Obecná knižnica Lazisko, Obecná knižnica Rudňany, Obecná knižnica Kubáňovo, Obecná knižnica Šurianky, Obecná knižnica Bešeňová, knižnica, Obecná knižnica Vysočany, Obecná knižnica Pitelová, Obecná knižnica Kalnište

Knižnica, Slovensko:, 14 z 17

Obecná knižnica Rokytov, Obecná knižnica Lietava, Obecná knižnica Pavlová, Obecná knižnica Koškovce, Obecná knižnica Medovarce, Obecná knižnica Ivachnová, Obecná knižnica Kosorín, Obecná knižnica Snežnica, Obecná knižnica Kružlov, Obecná knižnica Dúbravy, Obecná knižnica Hrabské, Obecná knižnica Galovany, Obecná knižnica Kuchyňa, Obecná knižnica Hosťovce, Obecná knižnica Ratkovce, Obecná knižnica Žikava, Obecná knižnica Lošonec, Obecná knižnica Nevoľné, Obecná knižnica, Obecná knižnica Šambron, Obecná knižnica Jasenové, Obecná knižnica Prochot, Obecná knižnica Mlynčeky, Obecná knižnica Osturňa, Obecná knižnica Odorín, Obecná knižnica Adidovce, Obecná knižnica Bodíky, Obecná knižnica Kľačno, Obecná knižnica Dubník, Obecná knižnica Hromoš, Miestna ľudová knižnica Juraja Fándlyho, Obecná knižnica Tročany, Obecná knižnica Klubina, Obecná knižnica Rudina, Obecná knižnica Chľaba, Obecná knižnica Udavské, Obecná knižnica, Obecná knižnica Kostolné, Obecná knižnica Mašková, Obecná knižnica Ďurková, Obecná knižnica Bukovec, Miestna ľudová knižnica Stráža, Obecná knižnica Čelovce, Obecná knižnica Bukovce, Obecná knižnica Vrícko, Obecná knižnica Kameňany, Obecná knižnica Drnava, Obecná knižnica Lysica, Obecná knižnica Brekov, Obecná knižnica Košolná, Obecná knižnica Brestov, Obecná knižnica Čoltovo, Obecná knižnica Necpaly, Obecná knižnica Hrabovka, Obecná knižnica Jasová, Obecná knižnica Belina, Obecná knižnica Bežovce, Obecná knižnica Visolaje, Obecná knižnica Tvarožná, Obecná knižnica Tuchyňa

Knižnica, Slovensko:, 15 z 17

Miestna ľudová knižnica Bzenica, Obecná knižnica Ruskovce, Obecná knižnica Dobroč, Obecná knižnica Smrečany, Obecná knižnica Horňany, Obecná knižnica Pinciná, Obecná knižnica Ivančiná, Obecná knižnica Čamovce, Miestna ľudová knižnica, Obecná knižnica Olešná, Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta - Ústredná knižnica, Obecná knižnica Ožďany, Obecná knižnica Ochtiná, Obecná knižnica Žihárec, Obecná knižnica Rumanová, Obecná knižnica Ružiná, Obecná knižnica Janovce, Obecná knižnica Ladzany, Obecná knižnica Pčoliné, Obecná knižnica Bošáca, Obecná knižnica Lopúchov, Obecná knižnica Čajkov, Obecná knižnica Štvrtok, Obecná knižnica Kšinná, Obecná knižnica Prašník, Knižnica pri OcÚ Ľubiša, Obecná knižnica Čeláre, Obecná knižnica Kleňany, Obecná knižnica Kmeťovo, Obecná knižnica Hrkovce, Obecná knižnica Tročany, Knižnica, Obecná knižnica Výborná, Obecná knižnica Bušovce, Obecná knižnica Davidov, Obecná knižnica Sazdice, Obecná knižnica Bešeňov, Obecná knižnica Bučany, Obecná knižnica Rejdová, Obecná knižnica Bodiná, Obecná knižnica Kunerad, Obecná knižnica Stuľany, Obecná knižnica Hrádok, Obecná knižnica Jakovany, Miestna ľudová knižnica Čabiny, Obecná knižnica Žakovce, Obecná knižnica Ražňany, knižnica, Obecná knižnica Vištuk, Obecná knižnica Bajany, Obecná knižnica Čenkovce, Obecná knižnica Výrava, Obecná knižnica Brusník, Obecná knižnica Jamník, Obecná knižnica Cerovo, Obecná knižnica Bzovík, Obecná knižnica Slopná, Obecná knižnica Svinná, Obecná knižnica Dohňany, Obecná knižnica Ratková

Knižnica, Slovensko:, 16 z 17

Obecná knižnica Vlkovce, Obecná knižnica Kružlová, Obecná knižnica Vlková, Obecná knižnica Beckov, Obecná knižnica Ďurčiná, Obecná knižnica Ždiar, Obecná knižnica Trstín, Obecná knižnica Košúty, Obecná knižnica Zvončín, Obecná knižnica Kožany, Obecná knižnica Prusy, Obecná knižnica Borová, Obecná knižnica Čekovce, Obecná knižnica Buková, Obecná knižnica Dubinné, Obecná knižnica Bretka, Obecná knižnica Brehy, Obecná knižnica Vojňany, Obecná knižnica Konská, Obecná knižnica Smolník, Obecná knižnica Sucháň, Miestna knižnica Hlinné, Obecná knižnica Boldog, Obecná knižnica Novoť, Obecná knižnica Duplín, knižnica, Obecná knižnica Padáň, knižnica, Obecná knižnica Korňa, Obecná knižnica Dubové, Miestna ľudová knižnica Cigeľ, Obecná knižnica Močiar, Obecná knižnica Rakúsy, Obecná knižnica Osikov, Obecná knižnica Opava, Obecná knižnica Dvorec, Obecná knižnica Lupoč, Obecná knižnica Budiná, Obecná knižnica Bátovce, knižnica, Miestna ľudová knižnica Vojany, Obecná knižnica Víťaz, Obecná knižnica Radava, Obecná knižnica Bruty, Obecná knižnica Tovarné, Obecná knižnica Divina, Obecná knižnica Krajné, Obecná knižnica Kobyly, Obecná knižnica Hiadeľ, Obecná knižnica Prečín, Obecná knižnica Fačkov, Obecná knižnica Poráč, Obecná knižnica Hrhov, Obecná knižnica Hrubov, Obecná knižnica Lascov, Obecná knižnica Kiarov, Obecná knižnica Marhaň, Obecná knižnica Lontov, Obecná knižnica Kyjov, Obecná knižnica Ratka

Knižnica, Slovensko:, 17 z 17

Obecná knižnica Dulov, Obecná knižnica Zombor, Obecná knižnica Ilija, Obecná knižnica Lodno, Obecná knižnica Čechy, Obecná knižnica Muráň, Knižnica Gergelya Czuczora, Andovce, Obecná knižnica Vyhne, Obecná knižnica Šávoľ, Obecná knižnica Pozba, Obecná knižnica Kečovo, Obecná knižnica Smilno, Miestna knižnica Farná, Obecná knižnica Melek, Obecná knižnica Krivá, Obecná kniznica akademika J. Hronca Gočovo, Obecná knižnica Vrbov, Obecná knižnica Sklené, Obecná knižnica Vinné, Obecná knižnica Brezov, Obecná knižnica Rudná, Obecná knižnica Klokoč, Obecná knižnica Lubina, Obecná knižnica Rudník, Obecná knižnica Makov, Obecná knižnica Pernek, Obecná knižnica Papín, Obecná knižnica, Miestna ľudová knižnica Rákoš, Obecná knižnica Reľov, Ľudová knižnica Baka, Obecná knižnica Rúbaň, Obecná knižnica Bajč, Obecná knižnica Rakša, Obecná knižnica Praha, Obecná knižnica Lúky, Obecná knižnica Senné, Obecná knižnica Reca, Obecná knižnica Litava, Obecná knižnica Šišov

knižnica inde

Západné Slovensko (365x), Stredné Slovensko (315x), Východné Slovensko (279x), Prešovský kraj (186x), Banskobystrický kraj (160x), Žilinský kraj (155x), Trenčiansky kraj (144x), Nitriansky kraj (130x), Bratislavský kraj (126x), Bratislava (96x), Košický kraj (93x), Trnavský kraj (91x), Malé Karpaty (90x), Spiš (84x), Liptov (50x), Staré Mesto (48x), Gemer (44x), okres Levice (44x), okres Bratislava I (42x), okres Bardejov (40x), Liptovská kotlina (39x), okres Liptovský Mikuláš (33x), Záhorie (32x), okres Žilina (31x), okres Veľký Krtíš (29x), okres Nové Zámky (28x), Popradská kotlina (28x), okres Trnava (26x), okres Lučenec (26x), okres Nitra (26x)
knižnica v Západné Slovensko
knižnica v Stredné Slovensko
knižnica v Východné Slovensko

Podobné, Slovensko:

5704x volny-cas, 1513x park, 1500x záhrada, 1085x knižnica, 374x múzeum, 295x miesto na uviazanie psov, 277x kultúrny dom, 144x divadlo, 142x galéria, 141x kino, 111x nočný podnik, 82x prehrovňa, 22x escape room, 17x zábavný park, 1x hackerspace
Hľadáme kniznica, OSM tagy: amenity = 'library'.
ilustračný obrázok k Knižnica, Slovensko

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://www.oma.sk/volny-cas/kniznica

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.