Cesta: OMA » voľný čas » knižnica

Knižnica, Slovensko

Knižnica v Slovensko

V Slovensko sa nachádza viac ako 1000 kusy knižnica.

Knižnica, Slovensko:, 1 z 17

LitPark, Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied, Verejná knižnica Jána Bocatia, Slovenská národná knižnica, Nezábudka, Verejná knižnica Jána Bocatia, Knižnica pre mládež, Verejná knižnica Jána Bocatia, Regionálne oddelenie VKJB, Knižnica pre mládež, Knižnica pre mládež, Staromestská knižnica - Centrálne pracovisko - Blumentálska, Verejná knižnica Jána Bocatia, Verejná knižnica Jána Bocatia, Verejná knižnica Jána Bocatia, Knižnica pre mládež, Prezidentská knižnica, Mestská knižnica v Bratislave - Úsek literatúry pre deti a mládež, Verejná knižnica Jána Bocatia, Mestská knižnica Ľ. V. Riznera, Knižnica pre mládež, Univerzitní knihovna, Univerzitná knižnica TUKE, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Vavilovova 24, Knižnica pre mládež, Knižnica pre mládež, Knižnica pre mládež, Knižnica pre mládež, Gemerská knižnica P. Dobšinského, Knižnica pre mládež, Štátna vedecká knižnica, Knižnica pre mládež, Knižnica pre mládež, Mestská knižnica v Bratislave - Oddelenie hudobnej a umenovednej literatúry, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Furdekova, Knižnica pre mládež, Knižnica pre mládež, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Haanova, Univerzitná knižnica v Bratislave, Miestna knižnica Lamač, Obecní knihovna Těrlicko, Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene, Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave - pobočka JUH, Knižnica pre mládež, Miejska Biblioteka Publiczna, Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou, Ústřední knihovna FF MU, Mestská knižnica v Bratislave - Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry, Miestna knižnica Karlova Ves, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Dudova, Slovenská pedagogická knižnica, Mestská knižnica v Bratislave - Letná čitáreň u Červeného raka, Knižnica pre mládež, Knižnica pre mládež, Mestská knižnica v Bratislave - Oddelenie náučnej literatúry, Centrum vedecko-technických informácií SR, Knižnica Ružinov - Na úvrati, Mestská knižnica v Bratislave - Oddelenie pre nevidiacich a slabozrakých, Turčianska knižnica v Martine

Knižnica, Slovensko:, 2 z 17

Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Vavilovova 26, Staromestská knižnica - Západný rad, Városi Könyvtár, Kysucká knižnica v Čadci, Staromestská knižnica - Záhrebská, Staromestská knižnica - Karadžičova, Slovenská lekárska knižnica, Staromestská knižnica - Panenská, Knižnica pre mládež, Univerzita Komenského v Bratislave, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta - Knižnica, Hornonitrianska knižnica v Prievidzi, Centrum informatiky, dokumentácie a knižnica - BIBIANA, Obecná knižnica Bratislava - Záhorská Bystrica, Stadtbücherei Gänserndorf, Mestská knižnica Michala Matunáka, Štátna vedecká knižnica, Knižnica Sira Karla Poppera, Štátna vedecká knižnica, knižnica, Sklad knih - Červený kostel, Knižnica Ústredia ľudovej umeleckej výroby v Bratislave, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Vyšehradská, Mestská knižnica Mikuláša Mišíka, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Prokofievova, Ústřední knihovna UP (Zbrojnice), Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Rovniankova, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Turnianska, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Lietavská, Mestská knižnica Mikuláša Mišíka, Hornonitrianska knižnica v Prievidzi, Obecní knihovna Stará Ves nad Ondřeinicí, Bücherei Strasshof, Mestská knižnica Mikuláša Mišíka, Miestna knižnica Devínska Nová Ves, Mestská knižnica, Univerzita Komenského - Akademická knižnica, Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky - Knižničné a edičné centrum, Podtatranská knižnica, Miestna knižnica Dúbravka, knižnica, Biblioteka w Czorsztynie, Městská knihovna Rousínov, Krajská knižnica pobočka Vlčince, Mestská knižnica, Knižnica Ružinov - Riaditeľstvo, Knižnica Ružinov - Tomášikova, Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta - Akademická knižnica, Knižnica Ružinov - Ústredná knižnica KR - Miletičova, Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre - Sekretariát, Univerzitná knižnica UPJŠ, Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho, Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta - Ústredná knižnica, Knižnica Ružinov - Bachova, Huszár Gál Városi Könyvtár, Községi könyvtár, Miestna knižnica Rača, Městská knihovna, Miestna knižnica Vajnory, Záhorská knižnica Senica, Staromestská knižnica - Letná čitáreň Medická

Knižnica, Slovensko:, 3 z 17

Miestna knižnica Čunovo, Knižnica Bratislava - Nové Mesto, Pobočka Kutuzovova, Knižnica ÚĽUV, Knižnica Bratislava - Nové Mesto, Centrálna knižnica, Knižnica Bratislava - Nové Mesto, Pobočka Stromová, Centrum knižničných služieb a vedecko-technických informácií TU, Knižnica a informačné centrum, Knižnica Mateja Hrebendu, Vitéz Sághy Antal Városi Könyvtár, Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu - Knižnica, Főszékesegyházi Könyvtár, Knihovna, Archív Univerzity Komenského, Městská knihovna Loštice, Obecní knihovna, Obecná knižnica Budmerice, Tríbečská knižnica v Topoľčanoch, Miestna knižnica Devín, Miejska Biblioteka Publiczna, Akademická knižnica VŠVU, Vědecká knihovna, Poľský inštitút, Místní lidová knihovna, Knižnica Slovenského filmového ústavu, Slovenská chemická knižnica, Akadémia policajného zboru v Bratislave - Knižnica Policajného zboru v Bratislave, Čítárna a kavárna Avion|Noiva, Knižnica a informačné stredisko, Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied - Knižnica, Madách Imre Városi Könyvtár, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry - Knižnica, Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta - Ústredná knižnica, Knižnica Bratislava - Nové Mesto, Pobočka Jeséniova, Právnická fakulta - Knižnica, Mestská knižnica v Stropkove, Knižnica Divadelného ústavu, Mestská knižnica Zsigmonda Zalabaiho, Miestna knižnica Jarovce, Knihovna Františka Kožíka Uherský Brod, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave - Knižnica, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky - Knižnica, Városi Könyvtár, Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta - Knižnica, Mestská knižnica Dubnica nad Váhom, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií - Slovenská informatická knižnica, Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta - Akademická knižnica, Knihovna Jiřího Mahena, Městská knihovna, Mestská knižnica, Miestna knižnica Vrakuňa, knižnica, Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu - Knižnica, Centrum Aletti, Knihovna Valašské Meziříčí, Mestská knižnica Sliač, Bücherei Trautmannsdorf, Spišská knižnica v Spišskej Novej Vsi, Miestna knižnica Podunajské Biskupice - Biskupická, Gminna Biblioteka Publiczna, Obecná knižnica G. Kolinoviča Šenkvice

Knižnica, Slovensko:, 4 z 17

Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči, Paneurópska vysoká škola - Akademická knižnica PEVŠ, pobočka Petržalka, Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave - Akademická knižnica, Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne, Krajská knižnica v Žiline, Nagysápi Községi Könyvtár, Miestna knižnica Podunajské Biskupice - Latorická, Obecní knihovna Šilheřovice, Paneurópska vysoká škola - Akademická knižnica PEVŠ, Mestská knižnica Krompachy, Mestská knižnica Handlová, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave - Univerzitná knižnica, Mestské kultúrne centrum - Knižnica v Hlohovci, Městská knihovna, Obecná knižnica Kátlovce, Verejná knižnica Mikuláša Kováča, Potraviny, Knihovna, Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča - Levočská mestská knižnica, Vysoká škola manažmentu - Knižnica, Pobočka Bratislava, Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta - Ústredná knižnica, Považská knižnica v Považskej Bystrici, Verejná knižnica Michala Rešetku, Obecní knihovna Vanovice, Knižnica, Galantská knižnica, Knižnica Ružinov - Knižnica a seniorské informačné centrum - Zimná, Miejska Biblioteka Publiczna, Okresní knihovna, Vihorlatská knižnica, Obecná knižnica, Knihovna Čechovice, Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky Belopotockého v Liptovskom Mikuláši, Tekovská knižnica v Leviciach, Vysoká škola múzických umení v Bratislave - Ústredná knižnica a študijno-informačné stredisko, Podduklianska knižnica vo Svidníku, Okresná knižnica Dávida Gutgesela, Mestské centrum kultúry Malacky - Knižnica, Knihovna města Olomouce - Nová Ulice, Knižnica pre mládež, Knižnica ÚĽUV pri regionálnom centre remesiel ÚĽUV Banská Bystrica, Mestská knižnica Spišské Vlachy, Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre, Mestská knižnica mesta Piešťany, Mestská knižnica, Městská knihovna Blansko, Ľubovnianska knižnica, Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického, knižnica, Městská knihovna Příbor, Malokarpatská knižnica v Pezinku, knižnica, Mestslá knižnica Ružomberok, telefonfülke-könyvtár, Mestská knižnica Giraltovce, Knihovna Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne, Obecní knihovna, Książnica Beskidzka Filia Stare Bielsko, Książnica Beskidzka Filia Mikuszowice Krakowskie, Knihovna Pstruží

Knižnica, Slovensko:, 5 z 17

Městská knihovna, Knižnica sv. Kataríny, Książnica Beskidzka Filia os. Wojska Polskiego, knižnica, Novohradská knižnica, Mestská knižnica Svit, Obecná knižnica Domaňovce, Mestská knižnica Jána Johanidesa v Šali, Městská knihovna Veselí nad Moravou, Dzielnicowa Biblioteka Publiczna, Książnica Beskidzka Filia Wapienica, Obecná knižnica Liptovský Ján, Książnica Beskidzka Filia Straconka, Krajská knižnica v Žiline, pobočka Hájik, Książnica Beskidzka Filia os. Grunwaldzkie, Gminna Biblioteka Publiczna, Książnica Beskidzka Filia Mikuszowice Śląskie, Městská knihovna Prostějov, Książnica Beskidzka Filia os. Złote Łany, Verejná knižnica, Gminna Biblioteka Publiczna, Mestská knižnica Kristíny Royovej, Stadtbücherei Zistersdorf, Książnica Beskidzka Filia os. Beskidzkie, knižnica, Książnica Beskidzka Filia os. Kopernika, Książnica Beskidzka Filia Kamienica, Książnica Beskidzka Filia os. Karpackie, Książnica Beskidzka Filia Lipnik, Haydn-Bibliothek Hainburg, knižnica, Obecná knižnica Štítnik, Obecná knižnica Hliník nad Hronom, Knižnica Krasňany, Mestská knižnica, Francúzsky inštitút, Mestská knižnica, knižnica, Obecní knihovna Nýdek, Městská knihovna, Obecná knižnica Trenčianske Jastrabie, Mahenův Památník, Školská knižnica rodáka Milana Hromníka, Miestna ľudová knižnica Most pri Bratislave, Gminna Biblioteka Publiczna, Bücherei Marc Aurel, Obecná knižnica Zemianske Podhradie, knižnica, Községi könyvtár, Knihovna, Obecná knižnica Ivanka pri Dunaji, Knihovna, Obecná knižnica Gajary, Községi Könyvtár, Místní knihovna Velká Polom, Univerzitná knižnica UNIZA, Biblioteka Publiczna Gminy Tymbark, Lyceálna knižnica, Bücherei, Obecná knižinca

Knižnica, Slovensko:, 6 z 17

knižnica, knižnica, Miestne kultúrne stredisko - Knižnica Nesvady, knižnica, Muzejní knihovna, Verejná knižnica, Mestská knižnica Ľ. Štúra, Mestské stredisko kultúry a športu p. o. - knižnica, Városi Könyvtár, Heckenast Gusztáv Községi Könyvtár, knižnica, Mestská knižnica v Brezovej pod Bradlom, knižnica, Knižnica H.Z., Mestská knižnica v Novej Dubnici, Bücherei und Spielothek Deutsch-Wagram, knižnica, Mestká knižnica, Městská knihovna, Městská knihovna Velké Bílovice, Miestna ľudová knižnica Čereňany, Slovenská lesnícka a drevárska knižnica, Městská knihovna, knižnica, Ravasz László Könyvtár, Městská knihovna, Książnica Beskidzka Filia os. Słoneczne, Knihovna pro děti - Městská knihovna Prostějov, Mestská knižnica, Mestské kultúrne stredisko - Mestská knižnica Veľký Meder, Biblioteka, Obecná knižnica Neporadza, Biblioteka Miejska, Městská knihovna Brušperk, Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií - Knižnica BISLA, knižnica, Městská knihovna Skuteč (pobočka Skuteč), Panta Rhei, Mestská knižnica, Miejska Biblioteka Publiczna, Knihovna PřF UPOL, Visegrádi Művelődésiház és Könyvtár, Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana, knižnica, Městská knihovna, Knihovna CMTF UPOL, knižnica, Obecná knižnica Slovenská Ľupča, Obecná knižnica, Mestská umelecká agentúra Partizánske, Městská knihovna, Obecná knižnica Zlatná na Ostrove, Panta Rhei, KMO Opavská, Knihovna Lhotka, Obecná knižnica Bernolákovo, Biblioteka, knižnica, Községi könyvtár, Knihovna

Knižnica, Slovensko:, 7 z 17

knižnica, Knižnica Hudobného centra, Helischer József Városi Könyvtár, Obecná knižnica Dobrá Niva, knižnica, Gminna biblioteka publiczna w Goleszowie filia w Puńcowie, Městská knihovna Bojkovice, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, Městská knihovna Valtice, Knihovna Prušánky, knižnica, Obecní knihovna, Obecní knihovna Lhánice, Horská knižnica, Krúdy Gyula Városi Könyvtár, Mestská knižnica Zlaté Moravce, Hl. budova Vědecké knihovny, Miestna knižnica Petržalka, Ambroseho 4, knižnica, knižnica, Mestská knižnica, Městská knihovna, Místní knihovna, Mestská knižnica Kežmarok, Verejná knižnica Michala Rešetku pobočka JUH, Knihovna Františka Bartoše, Tekovská Knižnica - Beletria, Městská knihovna, Arcibiskupská knihovna, Biblioteka w Łodygowicach, knižnica, Obecná knižnica Margecany, Obecná knižnica Slovenská Nová ves, Městská knihovna Tišnov, knižnica, Masarykova veřejná knihovna, knižnica, Obecná knižnica Čachtice, knižnica, Univerzitná knižnica TnUAD, Štátna vedecká knižnica, Obecná knižnica Topoľníky, Obecná knižnica Veľký Ďur, Miestna knižnica Rusovce, Městská knihovna, Obecní knihovna Sviadnov, A,B - Fakulta Telesne Kultury UPOL, Gminna Biblioteka Publiczna, Miestna ľudová knižnica Horná Streda, knižnica, Městská knihovna, Obecná knižnica Plešivec, Biblioteka w Kluszkowcach, Miestna ľudová knižnica Kúty, knižnica, Knihovna Hodonín, Městská knihovna, Mestská knižnica v Leopoldove, knižnica, Mestská knižnica Michala Chrásteka

Knižnica, Slovensko:, 8 z 17

Městská knihovna Slavičín, Obecná knižnica Studienka, Mestská knižnica v Gelnici, knižnica, Městská knihovna, knižnica, Obecná knižnica Starý Tekov, Městská knihovna, Obecná knižnica Liptovská Porúbka, Obecná knižnica Trakovice, Městská knihovna, knižnica, Obecná knižnica Volkovce, Obecná knižnica Hontianske Tesáre, Vykrik, Obecná knižnica Kočovce, Knihovna Petra Bezruče Opava, Knihovna & Šenovské muzeum, Knihovna, Obecná knižnica Rabča, Obecná knižnica Malinovo, knižnica, Obecná knižnica Rimavské Brezovo, knižnica, Obecná knižnica Dulovce, knižnica, knižnica, Místní lidová knihovna, Miestna ľudová knižnica Moškovec, Miestna ľudová knižnica Janíky, Městská knihovna, Univerzitná knižnica, Obecná knižnica Spišský Hrušov, Obecní knihovna Rajhradice, Obecná knižnica Dolné Zelenice, knižnica, Katona Lajos Városi Könyvtár, knižnica, Obecná knižnica Beluša, Gminna Biblioteka Publiczna filia Górki Małe, Obecní knihovna Nosislav, Obecná knižnica Vrbová nad Váhom, knižnica, Miestna ľudová knižnica, Obecná knižnica Nižná, knihovna, Obecná knižnica Kanianka, Městská knihovna Koryčany, Mestská knižnica vo Vrbovom, Městská Jiráskova knihovna, Biblioteka Publiczna, knižnica, Obecná knižnica Horovce, knižnica, knižnica, Knihovna města Ostravy, Gminna Biblioteka Publiczna, Könyvtár, Knihovna Bílá, Mestská knižnica Sereď

Knižnica, Slovensko:, 9 z 17

Obecná knižnica Konská, Staré Hamry, Knihovna, Knižnica P.O.Hviezdoslava, Könyvtár, Mestská knižnica Lipany, Obecná knižnica Veľké Dravce, Biblioteka Pedagogiczna, Obecná knižnica Častá, Moravská zemská knihovna, Knižnica Klokočina, knižnica, Obecná knižnica Báb, knižnica, Ady Klub, Štátna vedecká knižnica, 15, knižnica, místní knihovna Skrbeň, Könyvtár, Obecná knižnica Povina, Obecná knižnica, knižnica, knižnica, Mestská knižnica, knižnica, Obecná knižnica Hrachovište, Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre, Arany János Városi Könyvtár, knižnica, Místní lidová knihovna, Obecná knižnica, knižnica, Obecná knižnica Starý Hrádok, Obecná knižnica Malé Borové, Knižnica P.O. Hviezdoslava, Obecná knižnica Kobyly, Odborná knihovna Masarykova onkologického ústavu, Obecní knihovna Krmelín, Knižnica Vyšná Slaná, Obecná knižnica Vyšná Voľa, knihovna Hukvaldy, Obecná knižnica Hostie, knižnica, Obecná knižnica Choňkovce, Obecná knižnica Selec, Obecná knižnica Trebušovce, knižnica, Obecná knižnica Klieština, Obecná knižnica Halič, Obecná knižnica Pečeňany, Miestna ľudová knižnica Merašice, Obecná knižnica Jasenica, knižnica, Obecná knižnica Píla, knižnica, Obecná knižnica Radzovce, Obecná knižnica Semerovo, Obecná knižnica Víťazovce, Městská knihovna Třinec

Knižnica, Slovensko:, 10 z 17

knižnica, Obecná knižnica Chmeľovec, Obecná knižnica Opatovce, Obecná knižnica Borovce, Obecná knižnica Jakubov, Obecná knižnica Bíňovce, Obecná knižnica Hosťovce, Obecná knižnica Gaboltov, Obecná knižnica Lazisko, Obecná knižnica Medovarce, Obecná knižnica Lednica, Biblioteka publiczna im. J.K. Andrusikiewicza w Chochołowie, Obecná knižnica Visolaje, Obecná knižnica Klubina, Obecná knižnica, Obecná knižnica Slopná, Obecná knižnica Svinná, Obecná knižnica Bušovce, Místní knihovna Sudkov, Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Obecná knižnica Novoť, Obecná knižnica Dubinné, Obecná knižnica Radava, Obecná knižnica Ilija, Obecná knižnica Kyjov, Obecná knižnica Marhaň, Obecná knižnica Smilno, Obecná knižnica Krivá, Obecná knižnica Poráč, knižnica, Obecná knižnica Čechy, Městská knihovna Rýmařov, knižnica, Obecná knižnica Melek, Obecná knižnica Babín, Obecná knižnica Beluj, Obecná knižnica Litava, Obecná knižnica Lesné, Obecná knižnica Lada, Obecná knižnica Zbehy, Knižnica, Obecná knižnica Mýtna, Obecná knižnica A. Jedlika Zemné, Obecná knižnica Leľa, Oddział biblioteki Sądeckiej - Filia os. Gorzków, Obecní knihovna Býšť, Obecní knihovna Čebín, KJM pobočka Starý Lískovec, Knižnica Bratislava - Nové Mesto, Pobočka Nobelova, knižnica, Knihovna Slezského zemského muzea, Miejska-Gminna Biblioteka Publiczna w Brzozowie - filia w Górkach, Obecná knižnica Sološnica, Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Obecní knihovna Lipová, knižnica, Místní knihovna Pazderna, Městská knihovna, knižnica, Místní knihovna Lešany

Knižnica, Slovensko:, 11 z 17

Knižnica Vysoké Tatry, knižnica, Obecní knihovna Zděchov, Obecní knihovna Náklo, Místní knihovna Podbřezí, knižnica, Městská knihovna T.G. Masaryka Šumperk, Knihovna Vyšní Lhoty, Městská knihovna, Městská knihovna Třebíč, Obecní knihovna na Rusavě, Knižnica Karola Antona Medveckého, Městská knihovna, knižnica, KJM pobočka Bosonohy, Knihovna Úvalno, knižnica, knižnica, knižnica, knižnica, Obecná knižnica, Obecná knižnica Petrovce, knižnica, Mestská knižnica, Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Místní knihovna Slatinky, Knihovna Starý Jičín, Obecní knihovna Nový Hrozenkov, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej, filia w Idzikowie, Knihovna Halenkov, Obecná knižnica Gemerská Poloma, Knihovna městyse Mohelno, Městská knihovna ve Vítkově, Knihovna Jiřího Mahena, Městská knihovna Havířov, Místní lidová knihovna Vážany, Obecní knihovna Moravské Knínice, TIC Letovice, Muzeum Letovice, Knihovna, Knihovna v Kašavě, Obecní knihovna, Knihovna Šumná, Obecní knihovna Rokytnice, Místní knihovna Bystřice, Csáky-kastély, Knihovna Velké Losiny, Obecní knihovna Borotín, Obecná knižnica, knižnica, Knihovna Vincence Priessnitze, Gminna Biblioteka Publiczna, knižnica, knižnica, knižnica, Miestna ľudová knižnica Hrubý Šúr, Zemplínska knižnica, Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, Místní knihovna, Knihovna Jiřího Mahena, Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach. Filia Chałupki, Knižnica

Knižnica, Slovensko:, 12 z 17

knižnica, Knihovny Semináře dějin umění, knižnica, knižnica, knižnica, knižnica, knižnica, Obecní knihovna Želetava, Filia nr 1 Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko w Krosnowicach, Místní knihovna, Biblioteka publiczna w Ropience, Knihovna Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, knižnica, Knihovna, Knihovna Radvanice, Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach. Filia Zabełków, Obecní Knihovna Výšovice, Veřejná knihovna, Knihovna Svitávka, Könyvtári Információs és Közösségi hely Penc, Obecní knihovna Březinky, Obecní knihovna, Knižnica Lekárskej fakulty UPJŠ, KJM Medlánky, Biblioteka, Krajská knihovna, Obecní knihovna Staré Město, Městská knihovna Příbor - Prchalov, Községi könyvtár, Obecná knižnica Plavecký Štvrtok, Knižnica, Obecná knižnica Horná Ves, Knihovna Jiřího Mahena, Obecní knihovna, Obecná knižnica Nitrica, Místní knihovna, Miestna ľudová knižnica Plavecký Mikuláš, Krásná, Knihovna Nošovice, Obecná knižnica Modrová, Mankovice, Mestská knižnica Fiľakovo, Obecní knihovna, Ústřední knihovna (NK), knižnica, Místní lidová knihovna Vřesovice, Městská knihovna, knižnica, Knihovna Jiřího Mahena v Brně, knižnica, Obecná knižnica Čeľadice, Obecná knižnica Trstín, Obecná knižnica Horné Orešany, Místní lidová knihovna, Obecní knihovna, knižnica, Lékařská knihovna, Regionální knihovna Karviná, Obecná knižnica Buková, Obecná knižnica Brekov

Knižnica, Slovensko:, 13 z 17

Obecná knižnica, Ľudová knižnica Baka, knižnica, Místní lidová knihovna, knižnica, Obecná knižnica Rudník, Obecná knižnica Žikava, Obecná knižnica Diviaky nad Nitricou, Könyvtár, Obecná knižnica Abrahám, Miestna ľudová knižnica Horné Hámre, Obecná knižnica Opava, Obecná knižnica Sucháň, knižnica, Obecná knižnica Čab, Obecná knižnica Eleny Čepčekovej Dolná Ždaňa, knižnica, Sądecka Biblioteka Publiczna Oddział dla dzieci im. Józefa Szujskiego, Obecná knižnica Prenčov, Obecní knihovna, knižnica, Obecná knižnica Nižný Hrušov, knižnica, Obecní knihovna Uhřínov, Obecná knižnica Rumanová, Obecná knižnica Malužiná, Obecní knihovna, Obecná knižnica Kožany, Biblioteka Suska-filia, Obecná knižnica Majcichov, Knihovna Matěje Josefa Sychry, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, Obecná knižnica Veľký Grob, knižnica, Obecná knižnica Korňa, Obecná knižnica Topoľovka, knižnica, Obecná knižnica Brodzany, Obecná knižnica Lošonec, knižnica, Miestna knižnica Hlinné, Obecná knižnica Hromoš, Obecná knižnica Veľký Lipník, knižnica, Obecná knižnica Brhlovce, Obecná knižnica Dolné Dubové, Obecná knižnica Košúty, Obecná knižnica Lehôtka pod Brehmi, knižnica, Místní knihovna Březsko, knižnica, knižnica, Obecná knižnica Silická Jablonica, Obecná knižnica Boldog, Obecná knižnica Hraničné, Biblioteka Publiczna Miejska, Obecná knižnica Hažín nad Cirochou, Miejska Biblioteka Publiczna, knižnica, knižnica

Knižnica, Slovensko:, 14 z 17

Biblioteka publiczna, Obecní knihovna, Obecná knižnica Bajerovce, knižnica, knižnica, Obecná knižnica Šarišské Jastrabie, Obecná knižnica Lysá pod Makytou, Obecná knižnica Osikov, Obecná knižnica Košecké Podhradie, Obecná knižnica Padáň, knižnica, Městská knihovna Orlová, Obecná knižnica Liptovské Revúce, Obecná knižnica Tročany, Obecná knižnica Kamenica, Obecná knižnica Borová, Obecná knižnica Krasňany, Obecná knižnica Šiba, Stadtbibliothek Mistelbach, Obecná knižnica Podhorie, Obecná knižnica Brieštie, Obecná knižnica Drženice, Obecná knižnica Voderady, Obecná knižnica Beňadovo, Obecná knižnica Dolná Poruba, Obecná knižnica Slavkovce, Podroužkova, Obecná knižnica Kosihovce, Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Obecná knižnica Hankovce, Obecná knižnica Dúbravica, knižnica, Obecná knižnica Vinohrady nad Váhom, Obecná knižnica Slavnica, Żywiecka Biblioteka Samorządowa - Filia nr 1, Miestna ľudová knižnica Radošovce, Obecná knižnica Gemerská Ves, knižnica, Obecná knižnica Opoj, Obecná knižnica Hrubá Borša, knižnica, Obecná knižnica Jasenovo, Obecná knižnica Stará Myjava, Obecná knižnica Dolný Seč, Obecná knižnica Horná Strehová, Obecná knižnica Mašková, Knižnica Pavla Jozefa Šafárika Kobeliarovo, knižnica, Obecná knižnica Čamovce, Knihovna Právnické fakulty MU, Knihovna Karla Dvořáčka, knižnica, Obecná knižnica Malé Kršteňany, Obecná knižnica Topoľnica, Obecná knižnica Veľké Kozmálovce, Obecná knižnica Senohrad, Obecná knižnica Markuška, Obecná knižnica Petrovice, Místní lidová knihovna, knižnica

Knižnica, Slovensko:, 15 z 17

Obecná knižnica Belina, Obecná knižnica Timoradza, Obecná knižnica Ruskovce, Knihovna, Knihovna, Obecná knižnica Brestovec, Obecná knižnica Breznička, Obecná knižnica Ďurková, Obecná knižnica Vojkovce, Miestna ľudová knižnica Vojany, Gminna Biblioteka Publiczna filia, Obecná knižnica Bukovce, Obecná knižnica Pravotice, Obecná knižnica Budiná, Knižnica A.H.Škultétyho, Obecná knižnica Brehy, Obecná knižnica Slovenská Ves, Obecná knižnica Horný Bar, Obecná knižnica Soľ, Obecná knižnica Háj, Knihovna, Obecná knižnica Ľudmily Podjavorinskej, Obecná knižnica Turček, Obecná knižnica Veľké Uherce, Obecná knižnica Kučín, Obecná knižnica Čerín, Obecná knižnica Vojka nad Dunajom, Obecná knižnica Podlužany, knižnica, Obecná knižnica Chľaba, Obecní knihovna Janovice, Obecná knižnica Dubník, Obecná knižnica Jasová, Obecná knižnica Rudinská, Obecná knižnica Krížová Ves, Obecní knihovna, Obecná knižnica Liptovská Lúžna, knižnica, Obecná knižnica Dolné Obdokovce, Obecná knižnica Oreské, Obecná knižnica Radôstka, Miestna ľudová knižnica Bzenica, Miestna knižnica pri OcÚ Kolárovice, knižnica, Obecná knižnica Klokoč, Miestna ľudová knižnica Hermanovce nad Topľou, Obecná knižnica Liptovská Osada, Obecná knižnica, Obecná knižnica Jamník, Obecná knižnica Prusy, Obecná knižnica Praha, Obecná knižnica Ždiar, Obecná knižnica Bajč, Obecná knižnica Krásna Ves, Obecná knižnica Ľubá, Obecná knižnica Sedliská, Obecná knižnica Košariská, Obecná knižnica Ružiná, Obecná knižnica Haligovce, Obecná knižnica Horné Dubové

Knižnica, Slovensko:, 16 z 17

Miestna ľudová knižnica Veľké Kršteňany, knižnica, Moravskoslezská vědecká knihovna, Obecná knižnica Paňa, Obecní knihovna, Obecná knižnica Pozdišovce, Knihovna Jiřího Mahena, Obecná knižnica Podhorie, Obecná knižnica Siladice, Obecná knižnica Krušetnica, knižnica, Obecná knižnica Hrabovec, Obecná knižnica, Obecná knižnica Chmeľová, Obecná knižnica Devičany, Obecná knižnica Ruská Voľa nad Popradom, Obecná knižnica Nová Bošáca, Obecná knižnica Dvorec, Obecná knižnica Ťapešovo, knižnica, Nagykönyvtár, Obecná knižnica Hradište, knižnica, Obecná knižnica Rakša, Knihovna Jiřího Mahena, Obecná knižnica Kľak, Miejska Biblioteka Publiczna, Obecná knižnica Lehota nad Rimavicou, Obecná knižnica Kamienka, Biblioteka Miejska, Obecná knižnica Veľké Držkovce, Místní knihovna Koválovice-Osíčany, Gminna biblioteka publiczna w Dobrej, Obecná knižnica Považany, Obecní knihovna Vigantice, Městská knihovna, Obecná knižnica Mníšek nad Hnilcom, Obecná knižnica Hosťová, Obecná knižnica Bodíky, Obecná knižnica Lúky, Obecná knižnica Blhovce, Obecná knižnica Ivančiná, Obecná knižnica Divinka s pobočkou v Lalinku, Obecná knižnica Bodzianske Lúky, Obecná knižnica Rokytovce, Obecná knižnica Bodorová, Obecná knižnica Kluknava, Obecná knižnica Krajné, knižnica, Obecní knihovna, Obecná knižnica Banská Belá, Obecná knižnica Štiavnik, Obecná knižnica Nesluša, Obecná knižnica Moštenica, Miestna ľudová knižnica Malinová, Obecná knižnica Horný Hričov, Miestna ľudová knižnica Jazernica, knižnica, Községi Közművelődési Könyvtár, knižnica

Knižnica, Slovensko:, 17 z 17

Obecná knižnica Horné Naštice, Obecná knižnica Nižná Voľa, Obecná knižnica Vyšný Mirošov, Obecná knižnica Veľopolie, knižnica, Obecná knižnica Jablonec, Obecná knižnica Jalšové, knižnica, Knižnica, Obecná knižnica Hontianske Nemce, knižnica, knižnica, Obecná knižnica Bartošova Lehôtka, Obecná knižnica Makov, Obecná knižnica Ivanovce, knihovna, knižnica, Obecná knižnica Bohúňovo, Obecná knižnica Dolné Orešany, Obecná knižnica Ostrý Grúň, Obecná knižnica Rudnianska Lehota, Knihovna Jiřího Mahena, Obecná knižnica Pečenice, knižnica, Knihovna Pístovice, Obecná knižnica Rakovčík, Knihovna, Obecná knižnica Tovarné, Obecná knižnica Slovinky, Obecná knižnica Tuhár, Obecná knižnica Malčice, Obecná knižnica Čierne nad Topľou, Obecná knižnica Nezbudská Lúčka, Obecná knižnica Čajkov, Knihovna, Městská knihovna Litomyšl, Obecná knižnica Naháč, knižnica, Obecná knižnica Blažovce, Obecná knižnica Kameňany

knižnica inde

Západné Slovensko (373x), Stredné Slovensko (323x), Východné Slovensko (305x), Prešovský kraj (187x), Banskobystrický kraj (164x), Žilinský kraj (159x), Jihovýchod (156x), Trenčiansky kraj (150x), Jihomoravský kraj (135x), Nitriansky kraj (130x), Bratislavský kraj (125x), Střední Morava (122x), Košický kraj (118x), Moravskoslezský kraj (110x), Moravsko-sliezsko (110x), Bratislava (95x), Trnavský kraj (93x), Spiš (84x), Olomoucký kraj (76x), Zemplín (75x), Liptov (50x), Staré Mesto (48x), Zlínský kraj (47x), Gemer (45x), okres Levice (44x), Košice (43x), okres Bratislava I (42x), okres Bardejov (40x), okres Frýdek-Místek (37x), Hronská pahorkatina (35x)
knižnica v Západné Slovensko
knižnica v Stredné Slovensko
knižnica v Východné Slovensko

Podobné, Slovensko:

37706x volny-cas, 29742x záhrada, 3256x park, 1494x knižnica, 873x miesto na uviazanie psov, 713x múzeum, 519x kultúrny dom, 267x kino, 266x divadlo, 209x galéria, 182x nočný podnik, 105x prehrovňa, 47x zábavný park, 30x escape room, 3x hackerspace
Hľadáme kniznica, OSM tagy: amenity = 'library'.
ilustračný obrázok k Knižnica, Slovensko

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://www.oma.sk/volny-cas/kniznica

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.