Cesta: OMA » voľný čas » knižnica

Knižnica, Slovensko

Knižnica v Slovensko

V Slovensko sa nachádza viac ako 1000 kusy knižnica.

Knižnica, Slovensko:, 1 z 17

Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied, Knižnica pre mládež - Západ, Nezábudka, Staromestská knižnica - Centrálne pracovisko - Blumentálska, LitPark, Slovenská národná knižnica, Mestská knižnica v Bratislave - Úsek literatúry pre deti a mládež, Mestská knižnica Ľ. V. Riznera, Univerzitná knižnica TUKE, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Vavilovova 24, Gemerská knižnica P. Dobšinského, Štátna vedecká knižnica, Mestská knižnica v Bratislave - Oddelenie hudobnej a umenovednej literatúry, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Furdekova, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Haanova, Univerzitná knižnica v Bratislave, Miestna knižnica Lamač, Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene, Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave - pobočka JUH, Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou, Mestská knižnica v Bratislave - Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry, Slovenská pedagogická knižnica, Mestská knižnica v Bratislave - Letná čitáreň u Červeného raka, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Dudova, Mestská knižnica v Bratislave - Oddelenie náučnej literatúry, Centrum vedecko-technických informácií SR, Knižnica Ružinov - Na úvrati, Mestská knižnica v Bratislave - Oddelenie pre nevidiacich a slabozrakých, Miestna knižnica Karlova Ves, Turčianska knižnica v Martine, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Vavilovova 26, Kysucká knižnica v Čadci, Staromestská knižnica - Západný rad, Slovenská lekárska knižnica, Staromestská knižnica - Záhrebská, Staromestská knižnica - Karadžičova, Staromestská knižnica - Panenská, Hornonitrianska knižnica v Prievidzi, Univerzita Komenského v Bratislave, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta - Knižnica, Obecná knižnica Bratislava - Záhorská Bystrica, Mestská knižnica Michala Matunáka, Knižnica Ústredia ľudovej umeleckej výroby v Bratislave, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Vyšehradská, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Prokofievova, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Turnianska, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Rovniankova, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Lietavská, Hornonitrianska knižnica v Prievidzi, Miestna knižnica Devínska Nová Ves, Univerzita Komenského - Akademická knižnica, Mestská knižnica, Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky - Knižničné a edičné centrum, Podtatranská knižnica, Miestna knižnica Dúbravka, Krajská knižnica pobočka Vlčince, Knižnica Ružinov - Riaditeľstvo, Knižnica Ružinov - Tomášikova, Knižnica Ružinov - Ústredná knižnica KR - Miletičova, Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta - Akademická knižnica

Knižnica, Slovensko:, 2 z 17

Centrum informatiky, dokumentácie a knižnica - BIBIANA, Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho, Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre - Sekretariát, Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta - Ústredná knižnica, Knižnica Ružinov - Bachova, Knižnica Sira Karla Poppera, Obecná knižnica Sološnica, knižnica, Miestna knižnica Rača, Záhorská knižnica Senica, Miestna knižnica Vajnory, Miestna knižnica Čunovo, Staromestská knižnica - Letná čitáreň Medická, Knižnica ÚĽUV pri Regionálnom centre remesiel ÚĽUV Košice, Knižnica Bratislava - Nové Mesto, Pobočka Kutuzovova, Knihovna Bílá, Knižnica Bratislava - Nové Mesto, Centrálna knižnica, Knižnica Bratislava - Nové Mesto, Pobočka Stromová, Centrum knižničných služieb a vedecko-technických informácií TU, Univerzitná knižnica UPJŠ, Knižnica Mateja Hrebendu, Knižnica a informačné centrum, Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu - Knižnica, Archív Univerzity Komenského, Obecná knižnica Budmerice, Tríbečská knižnica v Topoľčanoch, Miestna knižnica Devín, Akademická knižnica VŠVU, Poľský inštitút, Verejná knižnica Jána Bocatia, Knižnica Slovenského filmového ústavu, Slovenská chemická knižnica, Akadémia policajného zboru v Bratislave - Knižnica Policajného zboru v Bratislave, Knižnica a informačné stredisko, Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied - Knižnica, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry - Knižnica, Štátna vedecká knižnica, Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta - Ústredná knižnica, Právnická fakulta - Knižnica, Mestská knižnica Zsigmonda Zalabaiho, Obecní knihovna Zděchov, Knižnica Divadelného ústavu, Knižnica Bratislava - Nové Mesto, Pobočka Jeséniova, Miestna knižnica Jarovce, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave - Knižnica, Mestská knižnica Dubnica nad Váhom, Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta - Knižnica, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky - Knižnica, Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta - Akademická knižnica, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií - Slovenská informatická knižnica, Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu - Knižnica, Miestna knižnica Vrakuňa, Mestská knižnica Kysucké Nové Mesto, Mestská knižnica Sliač, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave - Univerzitná knižnica, Spišská knižnica v Spišskej Novej Vsi, Miestna knižnica Podunajské Biskupice - Biskupická, Obecná knižnica G. Kolinoviča Šenkvice, Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči, Paneurópska vysoká škola - Akademická knižnica PEVŠ, pobočka Petržalka

Knižnica, Slovensko:, 3 z 17

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave - Akademická knižnica, Krajská knižnica v Žiline, Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne, Mestská knižnica Handlová, Mestská knižnica Krompachy, Miestna knižnica Podunajské Biskupice - Latorická, Paneurópska vysoká škola - Akademická knižnica PEVŠ, Mestské kultúrne centrum - Knižnica v Hlohovci, Obecná knižnica Kátlovce, Verejná knižnica Mikuláša Kováča, Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča - Levočská mestská knižnica, Vysoká škola manažmentu - Knižnica, Pobočka Bratislava, Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta - Ústredná knižnica, Verejná knižnica Michala Rešetku, Knižnica, Galantská knižnica, Knižnica Ružinov - Knižnica a seniorské informačné centrum - Zimná, Vihorlatská knižnica, Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického, Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky Belopotockého v Liptovskom Mikuláši, Tekovská knižnica v Leviciach, Obecná knižnica Trstená na Ostrove, Okresná knižnica Dávida Gutgesela, Podduklianska knižnica vo Svidníku, Vysoká škola múzických umení v Bratislave - Ústredná knižnica a študijno-informačné stredisko, Mestské centrum kultúry Malacky - Knižnica, Knižnica ÚĽUV pri regionálnom centre remesiel ÚĽUV Banská Bystrica, Mestská knižnica Spišské Vlachy, Mestská knižnica, Mestská knižnica mesta Piešťany, Ľubovnianska knižnica, Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre, Mestslá knižnica Ružomberok, Novohradská knižnica, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Mestská knižnica Giraltovce, Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne, Verejná knižnica Jána Bocatia, knižnica, Knižnica sv. Kataríny, Mestská knižnica Svit, Városi Könyvtár, Mestská knižnica Jána Johanidesa v Šali, Miestna ľudová knižnica Hrubý Šúr, Obecná knižnica Liptovský Ján, Krajská knižnica v Žiline, pobočka Hájik, Knižnica, Mestská knižnica Kristíny Royovej, Štátna vedecká knižnica v Košiciach, Obecná knižnica Štítnik, Obecná knižnica Hliník nad Hronom, Knižnica Krasňany, Francúzsky inštitút, Školská knižnica rodáka Milana Hromníka, Obecná knižnica Trenčianske Jastrabie, Miestna ľudová knižnica Most pri Bratislave, Obecná knižnica Zemianske Podhradie, Obecná knižnica Ivanka pri Dunaji, Obecná knižnica Gajary, Obecná knižinca

Knižnica, Slovensko:, 4 z 17

Lyceálna knižnica, Knižnica, Obecná knižnica Košecké Podhradie, Mestská knižnica, knižnica, Miestne kultúrne stredisko - Knižnica Nesvady, Obecná knižnica Oščadnica, Obecná knižnica Horná Ves, knižnica, Mestské stredisko kultúry a športu p. o. - knižnica, Mestská knižnica Ľ. Štúra, Mestská knižnica v Brezovej pod Bradlom, knižnica, knižnica, Knižnica H.Z., knižnica, Mestská knižnica v Novej Dubnici, Mestká knižnica, Slovenská lesnícka a drevárska knižnica, Miestna ľudová knižnica Čereňany, Považská knižnica v Považskej Bystrici, Mestské kultúrne stredisko - Mestská knižnica Veľký Meder, Mestská knižnica, Városi Könyvtár, Verejná knižnica Jána Bocatia, Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií - Knižnica BISLA, Panta Rhei, Mestská knižnica, Obecná knižnica Lehota nad Rimavicou, Mestská umelecká agentúra Partizánske, Obecná knižnica Slovenská Ľupča, Obecná knižnica, Obecná knižnica Zlatná na Ostrove, Obecná knižnica Bernolákovo, knižnica, Obecná knižnica Dobrá Niva, Knižnica Hudobného centra, Obecná knižnica Bohdanovce nad Trnavou, Panta Rhei, Mestská knižnica Zlaté Moravce, Miestna knižnica Petržalka, Ambroseho 4, Verejná knižnica Michala Rešetku pobočka JUH, Mestská knižnica, knižnica, Obecná knižnica Križovany nad Dudváhom, Mestská knižnica Kežmarok, Verejná knižnica, Tekovská Knižnica - Beletria, Obecná knižnica Slatina nad Bebravou, Obecná knižnica Margecany, Obecná knižnica Mníšek nad Popradom, Obecná knižnica Slovenská Nová ves, knižnica, Obecná knižnica Ľubeľa, Obecná knižnica Čachtice, Obecná knižnica Veľký Ďur, Miestna knižnica Rusovce, Obecná knižnica Topoľníky, Knižnica Lekárskej fakulty UPJŠ, Štátna vedecká knižnica

Knižnica, Slovensko:, 5 z 17

Univerzitná knižnica TnUAD, Miestna ľudová knižnica Horná Streda, Obecná knižnica Šarišské Jastrabie, Obecná knižnica Veľká Ves nad Ipľom, Miestna ľudová knižnica Kúty, Obecná knižnica Plešivec, Obecná knižnica Turany nad Ondavou, Obecná knižnica Opatovská Nová Ves, Mestská knižnica v Leopoldove, Knižnica pre mládež mesta Košice, Obecná knižnica Zbrojníky, Obecná knižnica Plavecké Podhradie, knižnica, Obecná knižnica Hontianske Trsťany, Mestská knižnica Michala Chrásteka, knižnica, knižnica, Mestská knižnica v Gelnici, Obecná knižnica Studienka, Obecná knižnica Liptovský Trnovec, knižnica, Vykrik, Obecná knižnica Liptovské Revúce, Obecná knižnica Starý Tekov, Obecná knižnica Trakovice, Obecná knižnica Volkovce, Obecná knižnica Abrahámovce, Obecná knižnica Silická Jablonica, Obecná knižnica Šarovce, Obecná knižnica Spišské Hanušovce, Obecná knižnica Bartošova Lehôtka, Obecná knižnica Trnovec nad Váhom, Obecná knižnica Kosihy nad Ipľom, Obecná knižnica Rabča, Obecná knižnica Železná Breznica, Mesto Trstená - Mestská knižnica, Mestská knižnica v Stropkove, knižnica, Miestna knižnica Lieskovec, knižnica, Obecná knižnica Dulovce, Obecná knižnica Liptovská Osada, Obecná knižnica Devičany, Obecná knižnica Hronské Kľačany, Obecná knižnica Malinovo, Obecná knižnica Horné Otrokovice, Obecná knižnica Tŕnie, Obecná knižnica Liptovský Peter, Obecná knižnica Stará Kremnička, Obecná knižnica Hradište, Obecná knižnica Ipeľský Sokolec, Obecná knižnica Hôrka nad Váhom, Univerzitná knižnica, knižnica, Obecná knižnica Tomášovce, knižnica, Obecná knižnica Dolná Mariková, Obecná knižnica Liptovská Teplá, Miestna ľudová knižnica Moškovec, Obecná knižnica Vrbová nad Váhom

Knižnica, Slovensko:, 6 z 17

Obecná knižnica Beluša, Obecná knižnica Nižná, Obecná knižnica Červený Kláštor, Obecná knižnica Paština Závada, Obecná knižnica Bodzianske Lúky, Obecná knižnica Kanianka, Knižnica, Obecná knižnica Vyšný Mirošov, Obecná knižnica Orechová Potôň, knižnica, Obecná knižnica Dolné Orešany, Obecná knižnica Dolné Mladonice, Miestna knižnica Slovenská Kajňa, Obecná knižnica Veľké Bierovce, Miestna knižnica pri OcÚ Brezany, Obecná knižnica Žitná - Radiša, Obecná knižnica Dolný Harmanec, Mestská knižnica vo Vrbovom, Obecná knižnica Veľká Franková, Obecná knižnica Dolný Vadičov, Obecná knižnica Dúbrava, Mestská knižnica Lipany, Obecná knižnica Stará Myjava, Obecná knižnica Slovenská Ves, Obecná knižnica Liptovská Anna, Obecná knižnica Višňové, Obecná knižnica Veľký Lipník, Knižnica P.O.Hviezdoslava, knižnica, Obecná knižnica Čierna Voda, Staré Hamry, Obecná knižnica Vyšný Hrušov, Obecná knižnica Častá, Knižnica Kolkočina, Obecná knižnica Kostolná Ves, Obecná knižnica Povina, knižnica, Obecná knižnica, Štátna vedecká knižnica, Mestská knižnica, knižnica, Obecná knižnica Černina, Obecná knižnica, Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre, Obecná knižnica Kobyly, Obecná knižnica Malý Cetín, Obecná knižnica Nižná, Obecná knižnica Ostrý Grúň, Knižnica P.O. Hviezdoslava, Miestna knižnica pri OcÚ Kolárovice, Obecná knižnica Svätý Anton, Obecná knižnica Bellova Ves, Obecná knižnica Malý Čepčín, Mestská knižnica Fiľakovo, Obecná knižnica Malá Čausa, Obecná knižnica Stankovany, Obecná knižnica Veľká Lesná, Obecná knižnica Choňkovce, Obecná knižnica Čakanovce, Obecná knižnica Podlužany

Knižnica, Slovensko:, 7 z 17

Obecná knižnica Vyšná Voľa, Obecná knižnica Ochodnica, Obecná knižnica Selec, Obecná knižnica Hostie, Obecná knižnica Majcichov, Obecná knižnica Veľké Lovce, Obecná knižnica Topoľovka, Obecná knižnica Mengusovce, Obecná knižnica Trhovište, Obecná knižnica Podrečany, Miestna ľudová knižnica Malé Leváre, Mestská knižnica Sereď, Obecná knižnica Kráľov Brod, Obecná knižnica Trebušovce, Obecná knižnica Beňadiková, Obecná knižnica Kozárovce, Obecná knižnica Malženice, Obecná knižnica Dúbravica, Obecná knižnica Jakubany, Obecná knižnica Glabušovce, Obecná knižnica Pečeňany, Obecná knižnica Matúškovo, Obecná knižnica Klieština, Obecná knižnica Chmeľová, Obecná knižnica Dežerice, Obecná knižnica Píla, Obecná knižnica Petrovice, Obecná knižnica Jarovnice, Obecná knižnica Budkovce, Obecná knižnica Moštenica, Miestna ľudová knižnica Poluvsie, Obecná knižnica Čaradice, knižnica, Obecná knižnica Halič, Obecná knižnica Hrabovec, Obecná knižnica Mudroňovo, Obecná knižnica Počúvadlo, Obecná knižnica Nedašovce, Obecná knižnica Mokrá Lúka, Obecná knižnica Haláčovce, Obecná knižnica Timoradza, Obecná knižnica Divinka s pobočkou v Lalinku, Obecná knižnica Blažovce, Obecná knižnica Brodzany, Obecná knižnica Hincovce, Obecná knižnica Repište, Obecná knižnica Bodorová, Obecná knižnica Podhoroď, Obecná knižnica Vavrečka, Obecná knižnica Čertižné, Obecná knižnica Lubeník, Obecná knižnica Rakovčík, Obecná knižnica Vojkovce, Obecná knižnica Blhovce, Obecná knižnica Kolačno, Obecná knižnica Brezolupy, Obecná knižnica Ivanovce, Obecná knižnica Markuška, Obecná knižnica Chrťany, Obecná knižnica Jakubov

Knižnica, Slovensko:, 8 z 17

Obecná knižnica Lučatín, Obecná knižnica Rudňany, Biblioteka publiczna im. J.K. Andrusikiewicza w Chochołowie, Obecná knižnica Kuchyňa, Obecná knižnica Žlkovce, Obecná knižnica Drženice, Obecná knižnica Okrúhle, Obecná knižnica Pavlová, Obecná knižnica Martovce, Obecná knižnica Ivachnová, Obecná knižnica Medovarce, Obecná knižnica Stráňany, Obecná knižnica, Obecná knižnica Turcovce, Obecná knižnica Šurianky, Obecná knižnica Hosťovce, Obecná knižnica Žikava, Obecná knižnica Lošonec, Obecná knižnica Jasová, Obecná knižnica Bodíky, Miestna ľudová knižnica Stráža, Obecná knižnica Ivančiná, Obecná knižnica Ratkovce, Obecná knižnica Ružiná, Obecná knižnica Ožďany, Obecná knižnica Smrečany, Obecná knižnica Belina, Obecná knižnica Lopúchov, Obecná knižnica Bošáca, Obecná knižnica Prochot, Obecná knižnica Čenkovce, Obecná knižnica Bajany, Obecná knižnica Vištuk, knižnica, Obecná knižnica Bešeňov, Obecná knižnica Davidov, Obecná knižnica Hrádok, Obecná knižnica Kružlová, Obecná knižnica Jamník, Obecná knižnica Kleňany, Obecná knižnica Jakovany, knižnica, Obecná knižnica Prašník, Obecná knižnica Vlková, Obecná knižnica Bušovce, Obecná knižnica Ratková, Obecná knižnica Kmeťovo, Obecná knižnica Lehota, Obecná knižnica Radava, Obecná knižnica Korňa, Obecná knižnica Dvorec, Obecná knižnica Bruty, knižnica, Obecná knižnica Duplín, Obecná knižnica Smolník, Obecná knižnica Rakúsy, Obecná knižnica Lupoč, Obecná knižnica Novoť, Obecná knižnica Boldog, Obecná knižnica Padáň

Knižnica, Slovensko:, 9 z 17

knižnica, Obecná knižnica Kožany, Obecná knižnica Bretka, Obecná knižnica Zvončín, Obecná knižnica Bátovce, Obecná knižnica Tovarné, Miestna ľudová knižnica Cigeľ, Obecná knižnica Hrubov, Obecná knižnica Marhaň, Obecná knižnica Kečovo, Obecná knižnica Vyhne, Obecná knižnica Ratka, Obecná knižnica Kyjov, Obecná knižnica Čechy, Miestna knižnica Farná, Knižnica Gergelya Czuczora, Andovce, Obecná knižnica Baloň, Obecná knižnica Bajč, Obecná knižnica Mojš, Obecná knižnica Rakša, Obecná knižnica Bobot, Obecná knižnica Praha, Obecná knižnica Rudná, Obecná knižnica Beluj, Obecná knižnica Babín, Obecná knižnica Lesné, Obecná knižnica Hažín, Obecná knižnica Snakov, Obecná knižnica Paňa, Obecná knižnica Kučín, Obecná knižnica Lukov, Obecná knižnica Rudno, Obecná knižnica Tupá, Obecná knižnica Pôtor, Obecná knižnica Ruská, Obecná knižnica Koláre, Obecná knižnica Trpín, Obecná knižnica Hrašné, knižnica, Obecná knižnica Bôrka, Knižnica, Obecná knižnica Tŕnie, Obecná knižnica A. Jedlika Zemné, Miestna knižnica Sap, Obecná knižnica Kľak, Obecná knižnica Gáň, Obecná knižnica Čab, knižnica, knižnica, Knižnica Bratislava - Nové Mesto, Pobočka Nobelova, knižnica, Vitéz Sághy Antal Városi Könyvtár, knižnica, knižnica, Főszékesegyházi Könyvtár, Knižnica Karola Antona Medveckého, Obecná knižnica Petrovce, Obecní knihovna Nový Hrozenkov, Knihovna Halenkov, knižnica

Knižnica, Slovensko:, 10 z 17

Nagysápi Községi Könyvtár, Obecní knihovna Rokytnice, Obecná knižnica Svederník, Knižnica, Csáky-kastély, Obecná knižnica, Obecná knižnica Domaňovce, Obecná knižnica Svrčinovec, knižnica, Místní knihovna, Univerzitná knižnica UNIZA, Obecná knižnica Plavecký Štvrtok, Községi könyvtár, Obecná knižnica Nitrica, Obecná knižnica Modrová, Miestna ľudová knižnica Plavecký Mikuláš, Městská knihovna, telefonfülke-könyvtár, Obecná knižnica Šambron, Obecná knižnica Kolačkov, Obecná knižnica Kostolište, Obecná knižnica Istebné, Obecná knižnica Brhlovce, Obecná knižnica Jarabina, Obecná knižnica Hiadeľ, Obecná knižnica Lysá pod Makytou, Obecná knižnica Pravotice, knižnica, Obecná knižnica Zákamenné, Obecná knižnica Dolné Dubové, Obecná knižnica Trstín, Obecná knižnica Hertník, Obecná knižnica Dubové, Obecná knižnica Slavkovce, Obecná knižnica Jablonec, Obecná knižnica Nevoľné, Obecná knižnica Rudnianska Lehota, Obecná knižnica Hažín nad Cirochou, Obecná knižnica Vinohrady nad Váhom, Obecná knižnica Veľké Držkovce, Obecná knižnica Kotešová, Obecná knižnica Rokytovce, Obecná knižnica Ťapešovo, Obecná knižnica Veľký Čepčín, Obecná knižnica Teplička, knižnica, Miestna ľudová knižnica Bzenica, Obecná knižnica Naháč, Obecná knižnica Dolné Trhovište, Miestna ľudová knižnica Horné Hámre, Obecná knižnica Slavnica, Knihovna, Obecná knižnica Budiná, Obecná knižnica Predmier, Obecná knižnica Čamovce, Obecná knižnica Bukovec, Obecná knižnica Dubník, Obecná knižnica Hontianske Nemce, Obecná knižnica Makov, Obecná knižnica Krušetnica

Knižnica, Slovensko:, 11 z 17

Obecná knižnica Kocurany, Obecná knižnica Krížová Ves, Obecná knižnica Tarnov, Obecná knižnica Rudník, Obecná knižnica Krásna Ves, Obecná knižnica Hosťová, Obecná knižnica Liptovská Lúžna, Obecná knižnica Oravské Veselé, Obecná knižnica Vojňany, Obecná knižnica Jasenica, Obecná knižnica Šútovce, Obecná knižnica Horný Bar, Obecná knižnica Kluknava, Obecná knižnica Malčice, Obecná knižnica Alekšince, Miestna knižnica Hlinné, Obecná knižnica Nesluša, Obecná knižnica Tročany, Miestna knižnica Radvaň nad Dunajom, Obecná knižnica Hraničné, Obecná knižnica Radôstka, Obecná knižnica Gemerská Ves, Obecná knižnica Horňany, Obecná knižnica Hrubá Borša, Obecná knižnica Hankovce, Obecná knižnica Klubina, Obecná knižnica Kamienka, Miestna ľudová knižnica Prša, Obecná knižnica Dlhá nad Váhom, Obecná knižnica Nižná Voľa, Obecná knižnica Lúky, Obecná knižnica Ochtiná, Obecná knižnica Jamník, Obecná knižnica Dlhá, Obecná knižnica Slovinky, Knižnica, Nagykönyvtár, Obecná knižnica Trenčianske Bohuslavice, Obecná knižnica Oreské, Obecná knižnica Drnava, Obecná knižnica Kochanovce, Obecná knižnica Brieštie, Obecná knižnica Nová Bošáca, Obecná knižnica Orovnica, Obecná knižnica Podkonice, Obecná knižnica Fiľakovské Kováče, Obecná knižnica Horná Ves, Obecná knižnica Voderady, Obecná knižnica, Obecná knižnica Janovce, Obecná knižnica Pohranice, Obecná knižnica Kálnica, Obecná knižnica Šiba, Obecná knižnica Kostolné, Obecná knižnica Rumanová, Obecná knižnica Hrišovce, Obecná knižnica Krasňany, Obecná knižnica Malužiná, Obecná knižnica Brekov, Miestna ľudová knižnica Merašice

Knižnica, Slovensko:, 12 z 17

Obecná knižnica Papradno, Obecná knižnica Babindol, Ľudová knižnica Baka, Obecná knižnica Podhorie, knižnica, Obecná knižnica Beňadovo, Obecná knižnica Soľ, Obecná knižnica Veľopolie, Obecná knižnica Borovce, Obecná knižnica Jána Smreka Melčice - Lieskové, Obecná knižnica Čajkov, Obecná knižnica Tuhár, Obecná knižnica Liešťany, Obecná knižnica Krajné, Obecná knižnica Banská Belá, Knižnica Pavla Jozefa Šafárika Kobeliarovo, Obecná knižnica Ždiar, Obecná knižnica Dunajov, Obecná knižnica Borová, Obecná knižnica Turček, Obecná knižnica Čierne nad Topľou, Miestna ľudová knižnica Veľké Kršteňany, Obecná knižnica Terany, Obecná knižnica Lehôtka pod Brehmi, Obecná knižnica Opava, Obecná knižnica Rimavské Brezovo, Obecná knižnica, knižnica, Obecná knižnica Rudina, Obecná knižnica Drženice, Obecná knižnica Horný Vadičov, Obecná knižnica Krásny Brod, knižnica, Obecná knižnica Nezbudská Lúčka, Obecná knižnica Veľké Dravce, Obecná knižnica Abrahám, Obecná knižnica Dobroč, Obecná knižnica Bielovce, Obecná knižnica Topoľnica, Obecná knižnica Hoste, Obecná knižnica Opatovce, Obecná knižnica Horné Orešany, Obecná knižnica Báb, knižnica, Obecná knižnica Ľubá, Obecná knižnica Čerín, Knižnica A.H.Škultétyho, Obecná knižnica Olešná, Obecná knižnica Nemčiňany, Obecná knižnica Lúka, Obecná knižnica Diviaky nad Nitricou, Obecná knižnica Udavské, Obecná knižnica Považany, Obecná knižnica Horné Naštice, Községi Közművelődési Könyvtár, Obecná knižnica Sedliská, Bábolna Városi Könyvtár, Knižnica Vyšná Slaná, Miestna ľudová knižnica Banský Studenec, Obecná knižnica Podhorie

Knižnica, Slovensko:, 13 z 17

Obecná knižnica Bánovce nad Ondavou, Obecná knižnica Veľké Kozmálovce, Obecná knižnica Senohrad, knižnica, Miestna ľudová knižnica Jazernica, Miestna ľudová knižnica Juraja Fándlyho, Obecná knižnica Dolný Seč, Obecná knižnica Rohovce, Obecná knižnica, Caplovicova kniznica, Miestna knižnica Hvozdnica, Obecná knižnica Senné, Érdy János Könyvtár és Információs Központ, Obecná knižnica Lula, Obecná knižnica Horovce, Obecná knižnica Richvald, Obecná knižnica Hniezdne, Obecná knižnica Prenčov, Obecná knižnica Reľov, Obecná knižnica Pinciná, Obecná knižnica Hromoš, Obecná knižnica Jalšové, Obecná knižnica Hričovské Podhradie, Obecná knižnica Jasenovo, Obecná knižnica Chľaba, knižnica, Obecná knižnica Klokoč, Obecná knižnica Reca, Obecná knižnica Boleráz, Obecná knižnica Malé Borové, Obecná knižnica Dolné Srnie, Obecná knižnica Kamenica nad Hronom, Obecná knižnica Brestovec, Obecná knižnica Horná Strehová, knižnica, Obecná knižnica Opoj, Obecná knižnica Veľký Grob, Obecná knižnica Osikov, Obecná knižnica Dolné Zelenice, Obecná knižnica Horný Hričov, Obecná knižnica Polianka, Miestna ľudová knižnica Malinová, Obecná knižnica Nižný Hrušov, Obecná knižnica Košariská, Obecná knižnica Divina, Obecná knižnica Veľké Chlievany, Obecná knižnica Vlčkovce, Obecná knižnica Mašková, Obecná knižnica Dačov Lom, Obecná knižnica Spišský Hrušov, Obecná knižnica Bajerovce, Obecná knižnica Nové Sady, Obecná knižnica Láb pri OcÚ Láb, Obecná knižnica Kurimany, Miestna ľudová knižnica Radošovce, Obecná knižnica Pastuchov, Obecná knižnica Veľká Čausa, Obecná knižnica Kľačno, Obecná knižnica Siladice, Obecná knižnica Dolná Poruba

Knižnica, Slovensko:, 14 z 17

Miestna ľudová knižnica Vojany, Obecná knižnica Rúbaň, Obecná knižnica Kosihovce, Obecná knižnica Odorín, Obecná knižnica Hrachovište, Obecná knižnica Jasenová, Obecná knižnica Sucháň, Obecná knižnica Slatvina, Obecná knižnica Vyšný Kazimír, Obecná knižnica Šišov, Obecná knižnica Dolné Obdokovce, Obecná knižnica Bohúňovo, knižnica, Obecná knižnica Močiar, Miestna ľudová knižnica Vaďovce, Obecná knižnica Breznička, Obecná knižnica Dlhé Pole, Obecná knižnica Prestavlky, Obecná knižnica Košolná, Obecná knižnica Ruská Voľa nad Popradom, Obecná knižnica Bukovce, Obecná knižnica Lysica, Obecná knižnica Slavošovce, Obecná knižnica Prusy, Obecná knižnica Hontianske Tesáre, Obecná knižnica Háj, Miestna ľudová knižnica Hermanovce nad Topľou, Obecná knižnica Štiavnik, Obecná knižnica Mníšek nad Hnilcom, Obecná knižnica Povrazník, Obecná knižnica Pečenice, Obecná knižnica Pozdišovce, Obecná knižnica Častkovce, Obecná knižnica Miezgovce, Obecná knižnica Víťaz, Obecná knižnica Leľa, Obecná knižnica Veľké Uherce, Obecná knižnica Litava, Obecná knižnica Veľké Straciny, Obecná knižnica Nová Dedina, Obecná knižnica Rudinská, Obecná knižnica Čoltovo, Obecná knižnica Bíňovce, Obecná knižnica Malé Kršteňany, Obecná knižnica Košúty, Obecná knižnica Ruskovce, Obecná knižnica Vrícko, Obecná knižnica Brehy, knižnica, Obecná knižnica Ľudmily Podjavorinskej, Obecná knižnica Hatalov, Obecná knižnica Ďurková, Obecná knižnica Haligovce, Obecná knižnica Malé Straciny, Obecná knižnica Radzovce, Obecná knižnica Dubinné, Obecná knižnica Horné Dubové, Obecná knižnica Hajtovka, Obecná knižnica Nemcovce, Obecná knižnica Čeľadice

Knižnica, Slovensko:, 15 z 17

Obecná knižnica Kováčová, Obecná knižnica Hrušov, Obecná knižnica Eleny Čepčekovej Dolná Ždaňa, Obecná knižnica Iliašovce, Obecná knižnica Chlebnice, Obecná knižnica Vojka nad Dunajom, Obecná knižnica Kamenica, Obecná knižnica Buková, Obecná knižnica Kameňany, Obecná knižnica Brezovica, Obecná knižnica Sazdice, Obecná knižnica Galovany, Obecná knižnica Melek, Knižnica pri OcÚ Ľubiša, Obecná knižnica Rudno nad Hronom, Obecná knižnica Malá Čierna, Obecná knižnica Kosorín, Obecná knižnica Danišovce, Obecná knižnica Žakovce, Obecná knižnica Lúčka, Obecná knižnica Nižný Kručov, Obecná knižnica Kšinná, Obecná knižnica Valaská Dubová, Obecná knižnica Slovenské Ďarmoty, Obecná knižnica Veľké Rovné, Obecná knižnica Lúčnica nad Žitovou, Obecná knižnica Kračúnovce, Obecná knižnica Ruská Kajňa, Univerzitná knižnica, Obecná knižnica Kysucký Lieskovec, Obecná knižnica Vinné, Obecná knižnica Bodiná, Obecná knižnica Tajná, Obecná knižnica Holumnica, Obecná knižnica Dúbravy, knižnica, Obecná knižnica Obeckov, Obecná knižnica Čeláre, Obecná knižnica Gaboltov, Obecná knižnica Turá, Bücherei Marc Aurel, Obecná knižnica Keť, Obecná knižnica Potok, Obecná knižnica Dubovany, Obecná knižnica Liptovský Ondrej, Obecná knižnica, Knižnica, Obecná knižnica Hrabičov, Obecná knižnica Rišňovce, Obecná knižnica Veľká Čierna, Obecná knižnica Trenčianske Stankovce, Obecná knižnica Moravské Lieskové, Obecná knižnica Muráň, Obecná knižnica Buclovany, Obecná knižnica Dolné Plachtince, Obecná knižnica Pitelová, Obecná knižnica Fraňa Kráľa Uhorská Ves, Obecná knižnica Kunerad, Obecná knižnica Stuľany, Obecná knižnica Vyšná Boca

Knižnica, Slovensko:, 16 z 17

Miestna ľudová knižnica Pažiť, Obecná knižnica Beckov, Obecná knižnica Ozdín, Obecná knižnica Dubové, Obecná knižnica Čabrdský Vrbovok, Obecná knižnica Mikušovce, Obecná knižnica Lúčka, Obecná knižnica Liptovský Michal, knižnica, Obecná knižnica Kotrčiná Lúčka, Obecná knižnica Pozba, Obecná knižnica Veľká nad Ipľom, Obecná knižnica Lednica, Obecná knižnica Ďurčiná, Obecná knižnica Ludrová, Obecná knižnica Trnava pri Laborci, Obecná knižnica Smilno, Obecná knižnica Nimnica, Obecná knižnica Svätý Kríž, Obecná knižnica Ilija, Obecná knižnica Sverepec, Obecná knižnica Turčianske Kľačany, Obecná knižnica Víťazovce, Obecná knižnica Vlkovce, Obecná knižnica Pobedim, Obecná knižnica Lada, Obecná knižnica Horný Badín, Obecná knižnica Malé Hoste, Obecná knižnica Výborná, Obecná knižnica Hôrka, Obecná knižnica Horné Trhovište, Obecná knižnica Poráč, Obecná knižnica, Obecná knižnica Hrhov, Obecná knižnica Radvanovce, Obecná knižnica Belá, Községi könyvtár, Obecná knižnica Váhovce, knižnica, Obecná knižnica Lipovec, Haydn-Bibliothek Hainburg, Obecná knižnica Staré Hory, Obecná knižnica Nový Tekov, Obecná knižnica Dohňany, Obecná knižnica Lontov, Obecná knižnica Adamovské Kochanovce, Obecná knižnica Vrbov, Obecná knižnica Veľké Turovce, Heckenast Gusztáv Községi Könyvtár, Obecná knižnica Dulov, Obecná knižnica Hatné, Obecná knižnica Kvačany, knižnica, knižnica, knižnica, Obecná knižnica Zlaté, Obecná knižnica Štvrtok, Obecná knižnica Koškovce, Obecná knižnica Pleš, Arany János Városi Könyvtár

Knižnica, Slovensko:, 17 z 17

Obecná knižnica Kiarov, Obecná knižnica Čičarovce, Obecná knižnica Tročany, Obecná knižnica Mostová, Obecná knižnica Žiar, Obecná knižnica Zemianske Sady, Obecná knižnica Snežnica, Obecná knižnica Slatina, Obecná knižnica Hybe, Obecná knižnica Jalovec, Obecná knižnica Klokočov, knižnica, Obecná knižnica Kráľová nad Váhom, Obecná knižnica Plášťovce, Obecná knižnica Abrahámovce, Obecná knižnica Šiatorská Bukovinka, Obecná knižnica Červený Kameň, Miestna ľudová knižnica Čabiny, Obecná knižnica Kalnište, Obecná knižnica Švábovce, knižnica, knižnica, Obecná knižnica Svinná, Obecná knižnica Vislanka, Obecná knižnica Dolné Otrokovce, Obecná knižnica Nižná Boca, Obecná knižnica Sklené, Obecná knižnica Šávoľ, Obecná knižnica Medzibrodie nad Oravou, Obecná knižnica Hubošovce, Obecná knižnica Štiavnička, Obecná kniznica akademika J. Hronca Gočovo, Obecná knižnica Krivá, Obecná knižnica Kubáňovo, knižnica, Mestská knižnica, Obecná knižnica Gerlachov, Obecná knižnica Lascov, Knižnica obce Malá Hradná, Obecná knižnica Matiaška

knižnica inde

Západné Slovensko (367x), Stredné Slovensko (321x), Východné Slovensko (279x), Prešovský kraj (186x), Banskobystrický kraj (163x), Žilinský kraj (158x), Trenčiansky kraj (145x), Nitriansky kraj (130x), Bratislavský kraj (125x), Bratislava (95x), Košický kraj (93x), Trnavský kraj (92x), Malé Karpaty (90x), Spiš (84x), Liptov (50x), Staré Mesto (48x), Gemer (44x), okres Levice (44x), okres Bratislava I (42x), okres Bardejov (40x), Liptovská kotlina (39x), okres Liptovský Mikuláš (33x), okres Žilina (33x), Záhorie (32x), okres Veľký Krtíš (29x), okres Nové Zámky (28x), Popradská kotlina (28x), okres Lučenec (27x), okres Nitra (26x), okres Trnava (26x)
knižnica v Západné Slovensko
knižnica v Stredné Slovensko
knižnica v Východné Slovensko

Podobné, Slovensko:

6308x volny-cas, 1781x záhrada, 1655x park, 1092x knižnica, 405x miesto na uviazanie psov, 376x múzeum, 308x kultúrny dom, 155x divadlo, 147x galéria, 145x kino, 111x nočný podnik, 88x prehrovňa, 26x escape room, 18x zábavný park, 1x hackerspace
Hľadáme kniznica, OSM tagy: amenity = 'library'.
ilustračný obrázok k Knižnica, Slovensko

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://www.oma.sk/volny-cas/kniznica

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.