Cesta: OMA » voľný čas » knižnica

Knižnica, Slovensko

Knižnica v Slovensko

V Slovensko sa nachádza viac ako 1000 kusy knižnica.

Knižnica, Slovensko:, 1 z 17

Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied, Staromestská knižnica - Centrálne pracovisko - Blumentálska, Slovenská národná knižnica, Mestská knižnica v Bratislave - Úsek literatúry pre deti a mládež, Mestská knižnica Ľ. V. Riznera, Univerzitná knižnica TUKE, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Vavilovova 24, Gemerská knižnica P. Dobšinského, Mestská knižnica v Bratislave - Oddelenie hudobnej a umenovednej literatúry, Univerzitná knižnica v Bratislave, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Furdekova, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Haanova, Miestna knižnica Lamač, Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene, Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave - pobočka JUH, Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou, Mestská knižnica v Bratislave - Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry, Slovenská pedagogická knižnica, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Dudova, Mestská knižnica v Bratislave - Letná čitáreň u Červeného raka, Mestská knižnica v Bratislave - Oddelenie náučnej literatúry, Centrum vedecko-technických informácií SR, Knižnica Ružinov - Na úvrati, Mestská knižnica v Bratislave - Oddelenie pre nevidiacich a slabozrakých, Turčianska knižnica v Martine, Miestna knižnica Karlova Ves, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Vavilovova 26, Kysucká knižnica v Čadci, Staromestská knižnica - Západný rad, Slovenská lekárska knižnica, Staromestská knižnica - Záhrebská, Staromestská knižnica - Karadžičova, Staromestská knižnica - Panenská, Univerzita Komenského v Bratislave, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta - Knižnica, Hornonitrianska knižnica v Prievidzi, Štátna vedecká knižnica, Obecná knižnica Bratislava - Záhorská Bystrica, LitPark, Mestská knižnica Michala Matunáka, Univerzita Komenského - Akademická knižnica, Knižnica Ústredia ľudovej umeleckej výroby v Bratislave, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Vyšehradská, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Prokofievova, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Rovniankova, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Turnianska, Miestna knižnica Petržalka, Pobočka Lietavská, Hornonitrianska knižnica v Prievidzi, Miestna knižnica Devínska Nová Ves, Podtatranská knižnica, Miestna knižnica Dúbravka, Krajská knižnica pobočka Vlčince, Knižnica Ružinov - Riaditeľstvo, Knižnica Ružinov - Tomášikova, Knižnica Ružinov - Ústredná knižnica KR - Miletičova, Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta - Akademická knižnica, Centrum informatiky, dokumentácie a knižnica - BIBIANA, Univerzitná knižnica UPJŠ, Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho, Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre - Sekretariát

Knižnica, Slovensko:, 2 z 17

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta - Ústredná knižnica, Knižnica Ružinov - Bachova, Knižnica Sira Karla Poppera, Obecná knižnica Sološnica, knižnica, Miestna knižnica Rača, Staromestská knižnica - Letná čitáreň Medická, Záhorská knižnica Senica, Miestna knižnica Vajnory, Miestna knižnica Čunovo, Knižnica ÚĽUV pri Regionálnom centre remesiel ÚĽUV Košice, Knižnica Bratislava - Nové Mesto, Pobočka Kutuzovova, Knižnica Bratislava - Nové Mesto, Centrálna knižnica, Mestská knižnica, Knižnica Bratislava - Nové Mesto, Pobočka Stromová, Centrum knižničných služieb a vedecko-technických informácií TU, Knižnica Mateja Hrebendu, Knižnica a informačné centrum, Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu - Knižnica, Archív Univerzity Komenského, Obecná knižnica Budmerice, Tríbečská knižnica v Topoľčanoch, Miestna knižnica Devín, Akademická knižnica VŠVU, Poľský inštitút, Knižnica Slovenského filmového ústavu, Slovenská chemická knižnica, Akadémia policajného zboru v Bratislave - Knižnica Policajného zboru v Bratislave, Knižnica a informačné stredisko, Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied - Knižnica, Štátna vedecká knižnica, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry - Knižnica, Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta - Ústredná knižnica, Mestská knižnica Zsigmonda Zalabaiho, Knižnica Divadelného ústavu, Knižnica Bratislava - Nové Mesto, Pobočka Jeséniova, Miestna knižnica Jarovce, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave - Knižnica, Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta - Knižnica, Mestská knižnica Dubnica nad Váhom, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky - Knižnica, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií - Slovenská informatická knižnica, Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta - Akademická knižnica, Miestna knižnica Vrakuňa, Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu - Knižnica, Mestská knižnica Kysucké Nové Mesto, Mestská knižnica Sliač, Spišská knižnica v Spišskej Novej Vsi, Obecná knižnica Petrovce, Miestna knižnica Podunajské Biskupice - Biskupická, Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči, Obecná knižnica G. Kolinoviča Šenkvice, Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne, Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča - Levočská mestská knižnica, Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave - Akademická knižnica, Paneurópska vysoká škola - Akademická knižnica PEVŠ, pobočka Petržalka, Právnická fakulta - Knižnica, Mestská knižnica Krompachy, Krajská knižnica v Žiline, Paneurópska vysoká škola - Akademická knižnica PEVŠ

Knižnica, Slovensko:, 3 z 17

Mestská knižnica Handlová, Miestna knižnica Podunajské Biskupice - Latorická, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave - Univerzitná knižnica, Mestské kultúrne centrum - Knižnica v Hlohovci, Obecná knižnica Kátlovce, Knižnica Karola Antona Medveckého, Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta - Ústredná knižnica, Vysoká škola manažmentu - Knižnica, Pobočka Bratislava, Verejná knižnica Mikuláša Kováča, Verejná knižnica Michala Rešetku, Knižnica, Galantská knižnica, Knižnica Ružinov - Knižnica a seniorské informačné centrum - Zimná, Vihorlatská knižnica, Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky Belopotockého v Liptovskom Mikuláši, Tekovská knižnica v Leviciach, Obecná knižnica Trstená na Ostrove, Okresná knižnica Dávida Gutgesela, Podduklianska knižnica vo Svidníku, Vysoká škola múzických umení v Bratislave - Ústredná knižnica a študijno-informačné stredisko, Mestské centrum kultúry Malacky - Knižnica, Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky - Knižničné a edičné centrum, Knižnica ÚĽUV pri regionálnom centre remesiel ÚĽUV Banská Bystrica, Mestská knižnica mesta Piešťany, Mestská knižnica, Mestská knižnica Spišské Vlachy, Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre, Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického, Ľubovnianska knižnica, Mestslá knižnica Ružomberok, Novohradská knižnica, Mestská knižnica Giraltovce, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne, Verejná knižnica Jána Bocatia, Knižnica sv. Kataríny, Obecná knižnica Domaňovce, Mestská knižnica Svit, Mestská knižnica Jána Johanidesa v Šali, Miestna ľudová knižnica Hrubý Šúr, Obecná knižnica Liptovský Ján, Krajská knižnica v Žiline, pobočka Hájik, Obecná knižnica Trenčianske Jastrabie, Knižnica, Mestská knižnica Kristíny Royovej, Obecná knižnica Svrčinovec, Obecná knižnica Hliník nad Hronom, Štátna vedecká knižnica v Košiciach, Obecná knižnica Štítnik, Knižnica Krasňany, Francúzsky inštitút, Miestna ľudová knižnica Most pri Bratislave, Univerzitná knižnica UNIZA, Obecná knižnica Zemianske Podhradie, Obecná knižnica Ivanka pri Dunaji, Obecná knižnica Gajary, Obecná knižnica Plavecký Štvrtok, Obecná knižinca, Lyceálna knižnica, Verejná knižnica Jána Bocatia

Knižnica, Slovensko:, 4 z 17

knižnica, Knižnica, knižnica, Mestská knižnica, Obecná knižnica Košecké Podhradie, Miestne kultúrne stredisko - Knižnica Nesvady, Obecná knižnica Nitrica, Obecná knižnica Oščadnica, Obecná knižnica Horná Ves, Miestna ľudová knižnica Plavecký Mikuláš, Knižnica Bratislava - Nové Mesto, Pobočka Nobelova, knižnica, Mestská knižnica Ľ. Štúra, Mestské stredisko kultúry a športu p. o. - knižnica, knižnica, Mestská knižnica v Brezovej pod Bradlom, knižnica, Knižnica H.Z., Mestská knižnica v Novej Dubnici, knižnica, Obecná knižnica Lúčnica nad Žitovou, Mestká knižnica, Považská knižnica v Považskej Bystrici, Miestna ľudová knižnica Čereňany, Nezábudka, Slovenská lesnícka a drevárska knižnica, knižnica, Mestská knižnica, Mestské kultúrne stredisko - Mestská knižnica Veľký Meder, Obecná knižnica Trenčianske Stankovce, Obecná knižnica Ľudmily Podjavorinskej, Verejná knižnica Jána Bocatia, Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií - Knižnica BISLA, Mestská knižnica, Mestská knižnica, Panta Rhei, Obecná knižnica Neporadza, Obecná knižnica, Obecná knižnica Slovenská Ľupča, Mestská umelecká agentúra Partizánske, Obecná knižnica Zlatná na Ostrove, Obecná knižnica Trenčianske Bohuslavice, Obecná knižnica Nová Dedina, Obecná knižnica Bernolákovo, Obecná knižnica Veľké Držkovce, Obecná knižnica Modrová, knižnica, Knižnica Hudobného centra, Obecná knižnica Dobrá Niva, Obecná knižnica Bohdanovce nad Trnavou, Obecná knižnica Medzibrodie nad Oravou, Miestna ľudová knižnica Hermanovce nad Topľou, Panta Rhei, Obecná knižnica Ruská Voľa nad Popradom, Mestská knižnica Zlaté Moravce, Miestna knižnica Petržalka, Ambroseho 4, Městská knihovna, Mestská knižnica Kežmarok, Verejná knižnica Michala Rešetku pobočka JUH, Obecná knižnica Mikušovce

Knižnica, Slovensko:, 5 z 17

Obecná knižnica Veľké Turovce, knižnica, Obecná knižnica Zbrojníky, Obecná knižnica Križovany nad Dudváhom, Verejná knižnica, Tekovská Knižnica - Beletria, knižnica, Obecná knižnica Lehota nad Rimavicou, Obecná knižnica Bánovce nad Ondavou, Obecná knižnica Slovenská Nová ves, Obecná knižnica Ľubeľa, Obecná knižnica Vinohrady nad Váhom, Obecná knižnica Mníšek nad Popradom, knižnica, Obecná knižnica Kamenica nad Hronom, Obecná knižnica Diviaky nad Nitricou, Obecná knižnica Slatina nad Bebravou, knižnica, Miestna knižnica Rusovce, Štátna vedecká knižnica, Obecná knižnica Topoľníky, knižnica, Obecná knižnica Adamovské Kochanovce, Obecná knižnica Čachtice, Obecná knižnica Veľký Ďur, Obecná knižnica Ondavské Matiašovce, Univerzitná knižnica TnUAD, Obecná knižnica Kráľovičove Kračany, Obecná knižnica Hričovské Podhradie, Obecná knižnica Devičany, Obecná knižnica Šarišské Jastrabie, knižnica, Obecná knižnica Mníšek nad Hnilcom, Miestna ľudová knižnica Horná Streda, Obecná knižnica Liptovské Matiašovce, Obecná knižnica Veľká Ves nad Ipľom, Knižnica, Obecná knižnica Plešivec, Obecná knižnica Opatovská Nová Ves, Miestna ľudová knižnica Kúty, Obecná knižnica Dačov Lom, Obecná knižnica Jabloňovce, Obecná knižnica Trnava pri Laborci, Obecná knižnica Kočovce, Obecná knižnica Turany nad Ondavou, Obecná knižnica Šiatorská Bukovinka, Obecná knižnica Čierne nad Topľou, Knižnica pre mládež mesta Košice, Obecná knižnica Rudnianska Lehota, Obecná knižnica Hontianske Trsťany, Obecná knižnica Hažín nad Cirochou, Obecná knižnica Jána Smreka Melčice - Lieskové, Miestna knižnica Radvaň nad Dunajom, Obecná knižnica Plavecké Podhradie, Mestská knižnica v Leopoldove, knižnica, Obecná knižnica Lehôtka pod Brehmi, Mestská knižnica Michala Chrásteka, knižnica, knižnica

Knižnica, Slovensko:, 6 z 17

Obecná knižnica Fiľakovské Kováče, Mestská knižnica v Gelnici, Obecná knižnica Liptovský Trnovec, knižnica, Obecná knižnica Moravské Lieskové, Obecná knižnica Silická Jablonica, Knižnica Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Obecná knižnica Volkovce, Obecná knižnica Abrahámovce, Obecná knižnica Trakovice, Obecná knižnica Žitná - Radiša, Obecná knižnica Brhlovce, Obecná knižnica Tatranská Javorina, Obecná knižnica Bartošova Lehôtka, Obecná knižnica Starý Tekov, Obecná knižnica Hontianska Vrbica, Obecná knižnica Hontianske Tesáre, Obecná knižnica Liptovské Revúce, Obecná knižnica Veľké Kozmálovce, Obecná knižnica Blatná na Ostrove, Obecná knižnica Terany, Obecná knižnica Tekovská Breznica, Obecná knižnica Spišské Hanušovce, Obecná knižnica Vojka nad Dunajom, Obecná knižnica Hontianske Nemce, Obecná knižnica Liptovská Porúbka, Vykrik, Obecná knižnica Kosihy nad Ipľom, Obecná knižnica Breznička, Obecná knižnica Slovenské Ďarmoty, Obecná knižnica Čabrdský Vrbovok, Obecná knižnica Oravská Jasenica, Obecná knižnica Kysucký Lieskovec, Obecná knižnica Trnovec nad Váhom, Obecná knižnica Kráľová nad Váhom, Obecná knižnica Dubovany, Obecná knižnica Lovčica - Trubín, Obecná knižnica Brestovec, Obecná knižnica Železná Breznica, Obecná knižnica Rabča, Mesto Trstená - Mestská knižnica, Obecná knižnica Rimavské Brezovo, Obecná knižnica Nezbudská Lúčka, Obecná knižnica Malinovo, knižnica, Caplovicova kniznica, Obecná knižnica Hronské Kľačany, Miestna knižnica Lieskovec, Obecná knižnica Horné Otrokovice, Obecná knižnica Dolné Obdokovce, Obecná knižnica Dolné Trhovište, Obecná knižnica Dulovce, Obecná knižnica Liptovská Osada, knižnica, Obecná knižnica Slovinky, Miestna ľudová knižnica Veľké Kršteňany, Obecná knižnica Liptovská Lúžna, Obecná knižnica Liptovská Kokava, Mestská knižnica v Stropkove, Miestna ľudová knižnica Radošovce

Knižnica, Slovensko:, 7 z 17

Obecná knižnica Liptovský Ondrej, Obecná knižnica Ipeľský Sokolec, Obecná knižnica Hradište, Obecná knižnica Šútovce, Knižnica pre mládež - Západ, Obecná knižnica Liptovský Michal, Obecná knižnica Kamienka, Obecná knižnica Liptovský Peter, Obecná knižnica Stará Kremnička, Obecná knižnica Rudno nad Hronom, Obecná knižnica Hôrka nad Váhom, Obecná knižnica Dolné Plachtince, Obecná knižnica Rimavské Zalužany, Obecná knižnica Oravské Veselé, Univerzitná knižnica, Obecná knižnica Brezovica, Obecná knižnica Nižné Ladičkovce, Miestna ľudová knižnica Moškovec, knižnica, Obecná knižnica Dlhá nad Váhom, Obecná knižnica Spišský Hrušov, Miestna ľudová knižnica Janíky, Obecná knižnica Veľké Chlievany, Obecná knižnica Malé Kršteňany, Obecná knižnica Liptovská Teplá, Obecná knižnica Dolná Mariková, Miestna ľudová knižnica Banský Studenec, Obecná knižnica Lysá pod Makytou, Obecná knižnica Tomášovce, Obecná knižnica Gerlachov, Obecná knižnica Dolné Zelenice, Obecná knižnica Vrbová nad Váhom, Obecná knižnica Dolné Otrokovce, Obecná knižnica Horné Trhovište, Obecná knižnica Kováčová, Obecná knižnica Sedliská, Obecná knižnica Veľká nad Ipľom, Obecná knižnica Podhorie, Obecná knižnica Margecany, Obecná knižnica Nemcovce, Obecná knižnica Šarovce, Obecná knižnica Nový Tekov, Obecná knižnica Beluša, Obecná knižnica Kvačany, Obecná knižnica Červený Kláštor, Obecná knižnica Horné Orešany, Knižnica, Obecná knižnica Orechová Potôň, Obecná knižnica, Obecná knižnica Kanianka, Miestna ľudová knižnica, Obecná knižnica Vyšný Mirošov, Obecná knižnica Nižná, Obecná knižnica Horná Strehová, Obecná knižnica Veľké Straciny, Obecná knižnica Turček, Obecná knižnica Dolné Orešany, Obecná knižnica Horný Vadičov, Obecná knižnica Paština Závada, Obecná knižnica Krškany

Knižnica, Slovensko:, 8 z 17

Obecná knižnica Bodzianske Lúky, knižnica, Obecná knižnica Horné Turovce, Miestna knižnica Slovenská Kajňa, Obecná knižnica Veterná Poruba, Miestna knižnica pri OcÚ Brezany, Obecná knižnica Dolný Lieskov ( s pobočku v časti obce Tŕstie), Obecná knižnica Jamník, Obecná knižnica Červený Kameň, Obecná knižnica Dolné Mladonice, Obecná knižnica Kotrčiná Lúčka, Obecná knižnica Veľká Čalomija, Obecná knižnica Petrovce, Obecná knižnica Hankovce, Obecná knižnica Oreské, Obecná knižnica Horovce, Mestská knižnica vo Vrbovom, Obecná knižnica Dolný Vadičov, Obecná knižnica Veľká Franková, Obecná knižnica Dolný Harmanec, Obecná knižnica Veľké Bierovce, Obecná knižnica Valaská Dubová, Obecná knižnica Zemianske Sady, Obecná knižnica Drženice, Obecná knižnica Malé Straciny, Mestská knižnica Lipany, Obecná knižnica Slovenská Ves, Obecná knižnica Stará Myjava, Obecná knižnica Veľké Dravce, Obecná knižnica Konská, Obecná knižnica Vyšný Kazimír, Obecná knižnica Veľký Lipník, Knižnica P.O.Hviezdoslava, Obecná knižnica Dúbrava, Obecná knižnica Gemerská Ves, Obecná knižnica Nová Bystrica, Obecná knižnica Liptovská Anna, Obecná knižnica Horný Hričov, Obecná knižnica Nižný Hrušov, Obecná knižnica Horné Naštice, Obecná knižnica Višňové, Obecná knižnica Veľké Uherce, knižnica, Obecná knižnica Čierna Voda, Obecná knižnica Vyšná Sitnica, knižnica, Obecná knižnica Vyšný Hrušov, Knižnica Kolkočina, Obecná knižnica Častá, Obecná knižnica Krajná Bystrá, Obecná knižnica Kamenné Kosihy, Obecná knižnica Dubové, Obecná knižnica Jalovec, Obecná knižnica Ipeľské Úľany, Mestská knižnica, knižnica, Obecná knižnica Hôrka, Obecná knižnica Dolné Srnie, Obecná knižnica Horné Dubové, knižnica

Knižnica, Slovensko:, 9 z 17

Obecná knižnica Kostolná Ves, Obecná knižnica Hrachovište, Obecná knižnica Veľký Čepčín, Obecná knižnica Dolná Poruba, Štátna vedecká knižnica, Obecná knižnica Povina, Obecná knižnica Rajecká Lesná, Obecná knižnica Malá Čalomija, Obecná knižnica, Obecná knižnica Hornný Lieskov, Obecná knižnica, Obecná knižnica Banská Belá, Obecná knižnica Lúčky, Obecná knižnica Veľká Čierna, Obecná knižnica Nižný Kručov, Obecná knižnica Černina, Obecná knižnica Podhorie, Obecná knižnica Veľké Rovné, Obecná knižnica, Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre, Obecná knižnica Hrušov, Knižnica obce Malá Hradná, Obecná knižnica, Obecná knižnica Jakubova Voľa, Obecná knižnica Svätý Anton, Obecná knižnica Krížová Ves, Obecná knižnica Starý Hrádok, Obecná knižnica Žiar, Obecná knižnica Lúčka, Miestna ľudová knižnica Horné Hámre, Obecná knižnica Červená Voda, Obecná knižnica Veľký Grob, Knižnica Pavla Jozefa Šafárika Kobeliarovo, Obecná knižnica Nižná, Obecná knižnica Lúčka, Obecná knižnica Nová Bošáca, Knižnica Vyšná Slaná, Obecná knižnica Malý Cetín, Obecná knižnica Kobyly, Obecná knižnica Veľká Čausa, Obecná knižnica Eleny Čepčekovej Dolná Ždaňa, Obecná knižnica Dolné Dubové, Obecná knižnica Ostrý Grúň, Obecná knižnica Prestavlky, Obecná knižnica Tŕnie, Obecná knižnica Krásny Brod, Obecná knižnica Malé Borové, Obecná knižnica Slavošovce, Knižnica P.O. Hviezdoslava, Obecná knižnica Zákamenné, Miestna knižnica pri OcÚ Kolárovice, Obecná knižnica Hrubá Borša, Obecná knižnica Krásna Ves, Obecná knižnica Veľká Hradná, Obecná knižnica Pozdišovce, Obecná knižnica Kozí Vrbovok, Obecná knižnica Stankovany, Obecná knižnica Vyšný Žipov, Obecná knižnica Malá Čausa, Obecná knižnica Malé Hoste

Knižnica, Slovensko:, 10 z 17

Obecná knižnica Fraňa Kráľa Uhorská Ves, Obecná knižnica Abrahámovce, Obecná knižnica Svätý Kríž, Obecná knižnica Staré Hory, Obecná knižnica Veľká Lesná, Obecná knižnica Malý Čepčín, Obecná knižnica Malá Čierna, Obecná knižnica Horný Badín, Obecná knižnica Kračúnovce, Obecná knižnica Bellova Ves, Mestská knižnica Fiľakovo, Obecná knižnica Nové Sady, Obecná knižnica Ochodnica, Obecná knižnica Veľké Lovce, Obecná knižnica Vyšná Voľa, Obecná knižnica Majcichov, Obecná knižnica Selec, Obecná knižnica Pastuchov, Obecná knižnica Kochanovce, Obecná knižnica Podkonice, Obecná knižnica Podrečany, Obecná knižnica Chlebnice, Obecná knižnica Bajerovce, Obecná knižnica Slavkovce, Obecná knižnica Štiavnik, Obecná knižnica Trhovište, Obecná knižnica Častkovce, Obecná knižnica Belá, Obecná knižnica Nemčiňany, Obecná knižnica Choňkovce, Obecná knižnica Alekšince, Obecná knižnica Kosihovce, Obecná knižnica Iliašovce, Obecná knižnica Trebeľovce, Obecná knižnica Kostolište, Obecná knižnica Krušetnica, Obecná knižnica Topoľovka, Obecná knižnica Horný Bar, Obecná knižnica Čakanovce, Obecná knižnica Hostie, Obecná knižnica Pohranice, Obecná knižnica Haligovce, Obecná knižnica Dlhé Pole, Miestna ľudová knižnica Malé Leváre, Obecná knižnica Podlužany, Obecná knižnica Tomášikovo, Obecná knižnica Mengusovce, Obecná knižnica Nižná Voľa, Obecná knižnica Plášťovce, Obecná knižnica, Mestská knižnica Sereď, Obecná knižnica Beňadiková, Obecná knižnica Kozárovce, Obecná knižnica Malé Kosihy, Obecná knižnica Ruská Kajňa, Obecná knižnica Studienka, Obecná knižnica Štiavnička, Obecná knižnica Kráľov Brod, Obecná knižnica Golianovo, Obecná knižnica Hubošovce

Knižnica, Slovensko:, 11 z 17

Obecná knižnica Korytárky, Obecná knižnica Vyšná Boca, Obecná knižnica Kálnica, Obecná knižnica Trebušovce, knižnica, Obecná knižnica Báb, Obecná knižnica Malženice, Obecná knižnica Demandice, Obecná knižnica Kamenica, Obecná knižnica Jarovnice, Obecná knižnica Liešťany, Obecná knižnica Kameničná, Obecná knižnica Radzovce, Obecná knižnica Kocurany, Obecná knižnica Richvald, Obecná knižnica Píla, Obecná knižnica Dúbravica, Obecná knižnica Dolný Seč, Obecná knižnica Topoľnica, Obecná knižnica Hrabovec, Obecná knižnica Rokytovce, Obecná knižnica Kotešová, Obecná knižnica Miezgovce, Miestna ľudová knižnica Malinová, Miestna ľudová knižnica Merašice, Obecná knižnica Slavnica, Obecná knižnica Glabušovce, Obecná knižnica Petrovice, Obecná knižnica Klieština, Obecná knižnica Považany, Obecná knižnica Povrazník, Obecná knižnica Rudinská, Obecná knižnica Veľopolie, Obecná knižnica Matúškovo, Obecná knižnica Kluknava, Obecná knižnica Voderady, Obecná knižnica Pečeňany, Obecná knižnica Jakubany, Miestna ľudová knižnica Jazernica, Obecná knižnica Ostrá Lúka, Obecná knižnica Košariská, Obecná knižnica Chmeľová, knižnica, Miestna knižnica Hvozdnica, Obecná knižnica Jasenová, Obecná knižnica Siladice, Obecná knižnica Moštenica, Obecná knižnica Horná Ves, Obecná knižnica Hniezdne, Obecná knižnica Dežerice, Miestna ľudová knižnica Poluvsie, Obecná knižnica Babindol, Obecná knižnica Jakubovany, Obecná knižnica Jablonec, Obecná knižnica Čeľadice, Obecná knižnica Budkovce, Obecná knižnica Pravotice, Obecná knižnica Papradno, Obecná knižnica Jasenica, Obecná knižnica Halič

Knižnica, Slovensko:, 12 z 17

Obecná knižnica Čaradice, Obecná knižnica Klokočov, Obecná knižnica Východná, Obecná knižnica Nižná Boca, Obecná knižnica, Obecná knižnica Čerín, Obecná knižnica Hrabičov, Obecná knižnica Nedašovce, knižnica, Obecná knižnica Čičarovce, Obecná knižnica Zliechov, Obecná knižnica Mudroňovo, Obecná knižnica Holumnica, Obecná knižnica Drienčany, knižnica, Obecná knižnica Vavrišovo, Obecná knižnica Komjatná, Obecná knižnica Víťazovce, Obecná knižnica Haláčovce, Obecná knižnica Bobrovec, Obecná knižnica Buclovany, Obecná knižnica Mokrá Lúka, Obecná knižnica Radvanovce, Obecná knižnica Danišovce, Obecná knižnica Počúvadlo, Obecná knižnica Soblahov, Obecná knižnica Švábovce, Obecná knižnica Podvysoká, Obecná knižnica Semerovo, Obecná knižnica Rišňovce, Obecná knižnica Sverepec, Obecná knižnica Timoradza, Obecná knižnica Senohrad, Obecná knižnica Ťapešovo, Obecná knižnica Markuška, Obecná knižnica Malužiná, Obecná knižnica Repište, Obecná knižnica Brieštie, Obecná knižnica Slatvina, Obecná knižnica Chmeľovec, Obecná knižnica Hrišovce, Obecná knižnica Hertník, Obecná knižnica Teplička, Obecná knižnica Hajtovka, Obecná knižnica Blhovce, Obecná knižnica Divinka s pobočkou v Lalinku, Obecná knižnica Hatalov, Obecná knižnica Prenčov, Obecná knižnica Krivoklát, Obecná knižnica Vlčkovce, Obecná knižnica Drienica, Obecná knižnica Hraničné, Knižnica A.H.Škultétyho, Obecná knižnica Nesluša, Obecná knižnica Blažovce, Obecná knižnica Beňadovo, Obecná knižnica Kolačkov, Obecná knižnica Podhoroď, Obecná knižnica Malčice, Obecná knižnica Boleráz

Knižnica, Slovensko:, 13 z 17

Obecná knižnica Brodzany, Obecná knižnica Pečenice, Obecná knižnica Jalšové, Obecná knižnica Jasenovo, Obecná knižnica Rohovce, Obecná knižnica Kurimany, Obecná knižnica Lubeník, Obecná knižnica Krasňany, Obecná knižnica Rakovčík, Obecná knižnica Dunajov, Obecná knižnica Abrahám, Obecná knižnica Kolačno, Obecná knižnica Bohúňovo, Obecná knižnica Opatovce, Obecná knižnica Čertižné, Obecná knižnica Vojkovce, Obecná knižnica Radôstka, Obecná knižnica Bodorová, Obecná knižnica Vavrečka, Obecná knižnica Jakubov, Obecná knižnica Orovnica, Obecná knižnica Polianka, Obecná knižnica Hosťová, Obecná knižnica, Obecná knižnica Lučatín, Obecná knižnica Predmier, Obecná knižnica Jarabina, Miestna ľudová knižnica Vaďovce, Obecná knižnica Hincovce, Obecná knižnica Bogliarka, Obecná knižnica Borovce, Obecná knižnica Chrťany, Obecná knižnica Ivanovce, Obecná knižnica Istebné, Obecná knižnica Bíňovce, Obecná knižnica Bielovce, Obecná knižnica Brezolupy, Obecná knižnica Váhovce, Obecná knižnica Kružlov, Obecná knižnica Kuchyňa, Obecná knižnica Gaboltov, Obecná knižnica, Obecná knižnica Rokytov, Obecná knižnica Nimnica, Obecná knižnica Libichava, Obecná knižnica Pobedim, Obecná knižnica Matiaška, Obecná knižnica Kubáňovo, Obecná knižnica Pavlová, Obecná knižnica Kalnište, Obecná knižnica Vysočany, Obecná knižnica Obeckov, Obecná knižnica Medovarce, Obecná knižnica Turcovce, Mestská knižnica, Obecná knižnica Ivachnová, Obecná knižnica Okrúhle, Obecná knižnica Kosorín, Obecná knižnica Šurianky, Obecná knižnica Bešeňová

Knižnica, Slovensko:, 14 z 17

knižnica, Obecná knižnica Koškovce, Obecná knižnica Galovany, Obecná knižnica Pitelová, Obecná knižnica Stráňany, Obecná knižnica Ludrová, Obecná knižnica Snežnica, Obecná knižnica Vrbovce, Obecná knižnica Martovce, Obecná knižnica Omšenie, Obecná knižnica Drženice, Obecná knižnica Lietava, Obecná knižnica Mostová, Obecná knižnica Lazisko, Obecná knižnica Žlkovce, Obecná knižnica Vislanka, Obecná knižnica Slatina, Obecná knižnica Hosťovce, Obecná knižnica Lednica, Obecná knižnica Ižipovce, Obecná knižnica Rudňany, Obecná knižnica Dúbravy, Obecná knižnica Hrabské, Obecná knižnica Bukovec, Obecná knižnica Belina, Obecná knižnica Košolná, Miestna ľudová knižnica Bzenica, Obecná knižnica Ladzany, Obecná knižnica Bodíky, Obecná knižnica Vrícko, Obecná knižnica Bukovce, Obecná knižnica Jasenové, Obecná knižnica Tročany, Obecná knižnica Nevoľné, Obecná knižnica Klubina, Obecná knižnica Brestov, Obecná knižnica Smrečany, Obecná knižnica Drnava, Obecná knižnica Ožďany, Obecná knižnica Hromoš, Obecná knižnica Necpaly, Obecná knižnica Čelovce, Obecná knižnica Ratkovce, Obecná knižnica Prochot, Obecná knižnica Tvarožná, Obecná knižnica Odorín, Obecná knižnica Rudina, Obecná knižnica, Obecná knižnica Čajkov, Obecná knižnica Ivančiná, Obecná knižnica Čamovce, Obecná knižnica Osturňa, Obecná knižnica Jasová, Obecná knižnica Dubník, Obecná knižnica Horňany, Miestna ľudová knižnica, Obecná knižnica Čoltovo, Obecná knižnica Bošáca, Obecná knižnica Tuchyňa, Obecná knižnica Adidovce

Knižnica, Slovensko:, 15 z 17

Obecná knižnica Kľačno, Obecná knižnica Ružiná, Obecná knižnica Bežovce, Obecná knižnica Brekov, Obecná knižnica Janovce, Obecná knižnica Dobroč, Obecná knižnica Hrabovka, Obecná knižnica Mlynčeky, Obecná knižnica Ochtiná, Obecná knižnica Pinciná, Obecná knižnica Ruskovce, Obecná knižnica Udavské, Obecná knižnica Kameňany, Obecná knižnica Ďurková, Obecná knižnica Lošonec, Miestna ľudová knižnica Juraja Fándlyho, Miestna ľudová knižnica Stráža, Obecná knižnica Visolaje, Obecná knižnica Žihárec, Obecná knižnica Rumanová, Obecná knižnica Chľaba, Obecná knižnica Lysica, Obecná knižnica Olešná, Obecná knižnica Žikava, Obecná knižnica, Obecná knižnica Mašková, Obecná knižnica Lopúchov, Obecná knižnica Šambron, Obecná knižnica Pčoliné, Obecná knižnica Kostolné, Obecná knižnica Kmeťovo, Obecná knižnica Čenkovce, Obecná knižnica Štvrtok, Obecná knižnica Svinná, Obecná knižnica Dohňany, Obecná knižnica Beckov, Obecná knižnica Sazdice, Obecná knižnica Rejdová, Obecná knižnica Žakovce, Obecná knižnica Hrádok, Obecná knižnica Výrava, Obecná knižnica Ražňany, Knižnica, Obecná knižnica Jamník, Obecná knižnica Bzovík, Obecná knižnica Kunerad, Obecná knižnica Ratková, Obecná knižnica Tročany, Obecná knižnica Hrkovce, Obecná knižnica Slopná, Obecná knižnica Bučany, Miestna ľudová knižnica Čabiny, Obecná knižnica Kleňany, Obecná knižnica Bodiná, Obecná knižnica Kšinná, Obecná knižnica Jakovany, Knižnica pri OcÚ Ľubiša, Obecná knižnica Vlková, Obecná knižnica Davidov, knižnica

Knižnica, Slovensko:, 16 z 17

Obecná knižnica Bajany, Obecná knižnica Cerovo, Obecná knižnica Kružlová, Obecná knižnica Bešeňov, Obecná knižnica Vištuk, Obecná knižnica Výborná, Obecná knižnica Stuľany, Obecná knižnica Ďurčiná, Obecná knižnica Prašník, Obecná knižnica Čeláre, Obecná knižnica Brusník, Obecná knižnica Bušovce, Obecná knižnica Vlkovce, Obecná knižnica Močiar, knižnica, Obecná knižnica Brehy, Obecná knižnica Bretka, Obecná knižnica Zvončín, Obecná knižnica Lupoč, Obecná knižnica Boldog, knižnica, Obecná knižnica Borová, Obecná knižnica Vojňany, Obecná knižnica Dvorec, Obecná knižnica Duplín, Miestna ľudová knižnica Cigeľ, Obecná knižnica Budiná, Obecná knižnica Radava, Obecná knižnica Trstín, Obecná knižnica Ždiar, Obecná knižnica Košúty, Obecná knižnica Dubinné, Obecná knižnica Krajné, Obecná knižnica Dubové, Obecná knižnica Rakúsy, Obecná knižnica Prečín, Miestna knižnica Hlinné, Obecná knižnica Opava, Obecná knižnica Smolník, Obecná knižnica Sucháň, knižnica, Obecná knižnica Lehota, Obecná knižnica Osikov, Obecná knižnica Buková, Obecná knižnica Prusy, Obecná knižnica Kožany, Obecná knižnica Divina, Obecná knižnica Padáň, Obecná knižnica Tovarné, Obecná knižnica Korňa, Obecná knižnica Fačkov, Obecná knižnica Víťaz, Obecná knižnica Hiadeľ, Miestna ľudová knižnica Vojany, Obecná knižnica Bátovce, Obecná knižnica Bruty, Obecná knižnica Čekovce, Obecná knižnica Konská, Obecná knižnica Novoť, Obecná knižnica Smilno

Knižnica, Slovensko:, 17 z 17

Knižnica Gergelya Czuczora, Andovce, Obecná knižnica Šávoľ, Obecná knižnica Dulov, Obecná knižnica Kyjov, Obecná knižnica Vrbov, Obecná knižnica Vinné, Obecná knižnica Marhaň, Obecná knižnica Brezov, Obecná knižnica Kiarov, Obecná knižnica Kečovo, Obecná knižnica Lodno, Obecná knižnica Lontov, Obecná kniznica akademika J. Hronca Gočovo, Obecná knižnica Lascov, Obecná knižnica Vyhne, Obecná knižnica Hrubov, Miestna knižnica Farná, Obecná knižnica Čechy, Obecná knižnica Melek, Obecná knižnica Muráň, Obecná knižnica Hrhov, Obecná knižnica Krivá, Obecná knižnica Zombor, Obecná knižnica Ilija, Obecná knižnica Sklené, Obecná knižnica Poráč, Obecná knižnica Pozba, Obecná knižnica Ratka, Obecná knižnica Hoste, Obecná knižnica Paňa, Obecná knižnica Naháč, Obecná knižnica Praha, Obecná knižnica Beluj, Obecná knižnica Mojš, Obecná knižnica Baloň, Obecná knižnica Lesné, Obecná knižnica Volice, Obecná knižnica Lúky, Obecná knižnica Rakša, Obecná knižnica Litava

knižnica inde

Západné Slovensko (366x), Stredné Slovensko (321x), Východné Slovensko (279x), Prešovský kraj (186x), Banskobystrický kraj (163x), Žilinský kraj (158x), Trenčiansky kraj (144x), Nitriansky kraj (130x), Bratislavský kraj (125x), Bratislava (95x), Košický kraj (93x), Trnavský kraj (92x), Malé Karpaty (90x), Spiš (84x), Liptov (50x), Staré Mesto (48x), Gemer (44x), okres Levice (44x), okres Bratislava I (42x), okres Bardejov (40x), Liptovská kotlina (39x), okres Liptovský Mikuláš (33x), okres Žilina (33x), Záhorie (32x), okres Veľký Krtíš (29x), okres Nové Zámky (28x), Popradská kotlina (28x), okres Lučenec (27x), okres Nitra (26x), okres Trnava (26x)
knižnica v Západné Slovensko
knižnica v Stredné Slovensko
knižnica v Východné Slovensko

Podobné, Slovensko:

6210x volny-cas, 1702x záhrada, 1657x park, 1091x knižnica, 395x miesto na uviazanie psov, 378x múzeum, 304x kultúrny dom, 153x divadlo, 148x galéria, 143x kino, 112x nočný podnik, 83x prehrovňa, 25x escape room, 18x zábavný park, 1x hackerspace
Hľadáme kniznica, OSM tagy: amenity = 'library'.
ilustračný obrázok k Knižnica, Slovensko

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://www.oma.sk/volny-cas/kniznica

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.