Cesta: OMA » voľný čas » kultúrny dom

Kultúrny dom, Slovensko

Kultúrny dom v Slovensko

V Slovensko sa nachádza 548 kusov kultúrny dom.

Kultúrny dom, Slovensko:, 1 z 10

Progressbar, Paralelná Polis, Rodinné centrum Sluníčko, Cupi-dupi - materské centrum, Výmenník Štítová, Jumboo, Atlas a Bios Přerov, Művelődési Ház, Startup Centrum Košice o.z. - Eastcubator, Atlas a Bios Přerov, Kultúrne centrum, Fórum osamelých matiek, Senior dom, Nová doba - Centrum sebapoznania, Szalajkaház, Dom Quo Vadis, Centrum voľného času Spektrum, Klbko - rodinné centrum, Rozprávkový svet MaKiLe, Výmenník Jegorovovo, Szent Adalbert Központ, SK Vajnorská, Mikszáth Kálmán Művelődési Központ, Rakúske kultúrne fórum, DETSKÉ CENTRUM, Bystro komunitné centrum, Staromestské centrum kultúry a vzdelávania, Výmenník Wuppertálska, Farnosť Bratislava-Blumentál, V-klub, Istropolis, Výmenník Brigádnická, Dom Kultúry Bernolákovo, KERIC, Kultúrny dom Sološnica, Centrum voľného času Junior, Kultúrne centrum Bojnice, Miestne kultúrne stredisko Diakovce, Výmenník Ľudová, Kultúrny dom Rohožník, Materské centrum Budatko, Centrum voľného času, Komunitné centrum Ovručská, Nemecký kultúrny dom, Balassiho inštitút, Výmenník Važecká, Dom kultúry ŽSR, Regionálne kulturne centrum, Výmenník Obrody, Kultúrne a informačné stredisko (KIS), Mestské kultúrne stredisko, Centrum voľného času Technik, Kultúrny dom, Centrum voľného času Domino, Kulturní dům Spálov, Dom kultúry Ovsište, Hidepark Nitra, RODINKOVO - Miesto prijatia pre rodiny, Nová Cvernovka, Dom kultúry Dúbravka

Kultúrny dom, Slovensko:, 2 z 10

Záhrada, CC Centrum, Dom kultúry Lúky, Dom kultúry Zrkadlový Háj, HARMEN Svadobka, Univerzitné pastoračné centrum sv. Košických mučeníkov, Saleziánske mládežnícke stredisko, Saleziáni Don Bosca, Společenský dům, Mestské stredisko kultúry a športu, Dom kultúry - Kramáre, Lesný klub Gaštanko, Centrum voľného času, Mestské kultúrne stredisko, Kulturní dům Strážničan, Dom kultúry, Centrum volného času ASTRA, Centrum voľného času, kulturní dům, kultúrny dom, MKC Veda, Rodinné centrum Prešporkovo, Tenisový klub Baník Prievidza, Rodinné centrum Dlháčik, Centrum voľného času, Kultúrne stredisko Impulz, Kultúrny dom, Centrum Svet Možností, Klubovňa Los Papas, Művelődési Ház és Könyvtár, Őrbottyán, Centrum Rafael, Kultúrne centrum Sihoť, Centrum voľného času, DDM, Staromestský klub 10 x 10, Authentica, Slovenský skauting, 80.zbor Piešťany, SD Nivy, Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača, Ostravička, MSKS Šamorín - VMK Somorja, Malý Berlín, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, Spoločnosť Božského Spasiteľa - Salvatoriáni, Denné centrum seniorov, Dom kultúry Kanianka, Farnosť Abrahám, Středisko volného času Klíč, Středisko volného času Klíč, A Völgy, kultúrny dom, Denné centrum pre seniorov, PZKO Guty, Oratko - saleziánske stredisko pre deti mladých a rodiny, Kultúrny dom, Centrum voľného času, Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Topoľčany, Amfiteáter, Klub dôchodcov, Rodinné centrum Mamy Margity

Kultúrny dom, Slovensko:, 3 z 10

Kultúrny dom Trenčianske Jastrabie, Denné centrum, Javasram, Obecný dom, Športové a kulturné centrum, CULTUS centrum pre kultúru a umenie, Radnóti Miklós Művelődési Ház, Domec, Kulturní dům, Kultúrny dom, Uszó Buddhista Oktatási, Kulturális és Elvonulási Központ, Dům dětí a mládeže, Klub dôchodcov, Pastoračné centrum Svätej rodiny, Művelődési ház, Farnosť Najsvätejšej Trojice, Kultúrne centrum, Poradňa zdravia Petržalka, Gréckokatolícke mládežnícke centrum Bárka, kultúrny dom, Galeria, kultúrny dom, Culture Center, Kultúrny dom, Reformovaný farský úrad, kultúrny dom, kultúrny dom, Centrum Salvator, Kultúrna sála Kriváň, Skautská klubovňa, Kulturní dům, kultúrny dom, Univerzitné pastoračné centrum bl. Zdenky Schelingovej, Mestské kultúrne stredisko, Kultúrny dom Barca, Dom Kultúry, kultúrny dom, Farský úrad Ružomberok, kultúrny dom, Sborový dům, Dom Kultury w Kluszkowcach, Dom kultúry, Středisko volného času, Istra Centrum - CVČ, Kultúrny dom Košice - Krásna, Kultúrny dom Kopčany, F Centrum, Centrum Kultury Górnej Orawy, Detské centrum Slniečko, unik, Szent Gellért Lelkigyakorlatos Ház, kultúrny dom, Denné centrum, Dům kultury, Mestské kultúrne stredisko, Dom kultúry, Kreatívny klub Luna, Nevedko - Materské centrum Ružomberok, Centrum voľného času, kultúrny dom

Kultúrny dom, Slovensko:, 4 z 10

Kultúrny dom, Művelődési Ház, Komunitné centrum v obci Margecany, kultúrny dom, Kultúrne stredisko, WOK, Kultúrne a spoločenské stredisko, Sokolovna Věrovany, kultúrny dom, Dom kultúry, Bystro, Dom kultúry Vajnory, kultúrny dom, Spoločenský dom Trávniky, Dům kultury, Sokolovna, Dom Kultury, Centrum voľného času, Dom kultúry Devín, Družba, Kulturni dom, Art-P centrum, Spectrum, Centrum voľného času, Kultúrno-spoločenská sála, Kulturní dům, Kulturní dům, Gminne Centrum Kultury, Rybársky dom, Denné centrum (Klub dôchodcov), Kulturní dům, Centrum kultúry, kultúrny dom, Městské kulturní středisko, kultúrny dom, kultúrny dom, V.I.A.C., DK Vernosť, Spoločenská miestnosť, kultúrny dom, Kultúrny dom, Mestký úrad, Dom Kultúry, KC Zora, Kultúrny dom, Centrum volného času, Dom kultúry a mládeže, Centrum volného času, Kultúrny dom, Civil Ház, DK Budmerice, Kultúrny dom, Kultúrny dom, Kultúrny dom, DDM Ždánice, kultúrny dom, kultúrny dom, Kulturní dům Ždánice, Kulturní dům, Kultúrny dom

Kultúrny dom, Slovensko:, 5 z 10

Miejski Ośrodek Kultury, kultúrny dom, Kultúrne stredisko JUH, kultúrny dom, Kultúrny dom, Záhorácke centrum kultúry, Művelődési ház, Káčko, Kultúrny dom, Kultúrny dom Necpaly, Garaz Club, kultúrny dom, Kultúrny dom, Kultúrny dom Samka Dudíka, Kultúrny dom, Pastoračné centrum Fatima, kultúrny dom, Zapadnutý kút, Kultúrny dom, Dom socialnych sluzieb, Gminny Ośrodek Kultury, Centrum voľného času, kultúrny dom, Fórum mladých, Kultúrház, 227 i 229 wjazd od muszyny, Centrum voľného času, Kulturní dům, Dom kultúry, Kultúrne centrum Zobor, Diecézne centrum mládeže Maják, Kultúrny dom, Kultúrny dom, Kultúrny dom Rovinka, kultúrny dom, kultúrny dom, Kultúrny dom, kultúrny dom, Kultúrny dom, Betania, Polsko-Slovensky dom, Dům dětí a mládeže, Klub "Papiernik", Dom Matice slovenskej, Diskotéka Citov, Dom kresťanského zboru, Kultúrny Dom v Dolnej Krupej, Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, kultúrny dom, Kultúrny dom, kultúrny dom, Kultúrny dom, kultúrny dom, Dom Kultúry, Kultúrny dom, kultúrny dom, Kultúrny dom, Kultúrny dom, kultúrny dom, Művelődési ház

Kultúrny dom, Slovensko:, 6 z 10

kultúrny dom, dom kultury, Myslivecká chata, kultúrny dom, kultúrny dom, Klub dôchodcov, kultúrny dom, Kultúrny dom Jasenica, Kultúrny dom, Evanjelický zborový dom, kultúrny dom, Obecní dům, Kultúrny dom, Kultúrny dom, Kultúrny dom, Klub Mladých, Miestne kultúrne zariadenie Dubodiel, Obecný úrad, Kulturní dům, kultúrny dom, Leškov kultúrny dom, Kultúrny dom Kuraľany, kultúrny dom, Rímsko-katolícky farský úrad, kultúrny dom, Kultúrny dom, kultúrny dom, Kultúrne centrum, kultúrny dom, Kultúrny dom, Obecný úrad, kultúrny dom, Kultúrny dom, kultúrny dom, Miestné kultúrne stredisko, kultúrny dom, kultúrny dom, Dom kultúrnych tradícií, Faluház, Kultúrny dom, Azylové centrum pre matky s deťmi, kultúrny dom, Dom sv. Lujzy pre formáciu chudobných, Kultúrny dom, Kulturny Dom, kultúrny dom, Kultúrny dom, kultúrny dom, kultúrny dom, Kultúrny dom Pozba, Dom formacyjny ruchu Światło-Życie, Faluház, Mestské kultúrne stredisko v Revúcej, Kultúrny dom, Kulturní dům, kultúrny dom, Lozorňáček - centrum detí a rodiny, Kultúrny dom, kultúrny dom, kultúrny dom

Kultúrny dom, Slovensko:, 7 z 10

Kultúrny dom, Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár, Ośrodek Kultury i Sportu w Tokarni, filia w Skomielnej Czarnej, Kultúrny dom, Mestské kultúrne stredisko, Mestské kultúrne stredisko, Baby club Kenny, Kultúrny dom, Spišská katolicka charita, kultúrny dom, kultúrny dom, Kultúrny dom Trávnica (obecný úrad), Klub dôchodcov Ružomberok, Kultúrny dom, Faluház és Könyvtár, Kultúrny dom, Kultúrny dom, Futbalové tréningové centrum Šamorín, Domov dôchodcov Santovka, Centrum voľného času detí a mládeže, kultúrny dom, kultúrny dom, Credo, Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari, Rodinné centrum klíček, Dům Dětí a Mládeže, IKSZT, Kultúrház, Faluház, Faluház, József Attila Művelődési Központ, Gerenday Közösségi Ház, Airsoft Hungary, Biblia Centrum, Pfaarsaal, Hegyközi Roma Közösségi Ház, Obecný klub, kultúrny dom, Kulturstadl, Futbalová akadémia Dunajská Streda, Tóth Ede Művelődési Ház, Cigány Kisebbségi Önkormányzat, kultúrny dom, Közösségi és Vendégház, Petőfi Sándor Művelődési Ház, Mestský štadión, STOPKA, Olvasóegylet, kultúrny dom, ŠK Odeva Lipany, kultúrny dom, Komunitné centrum Kotva, Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna, kultúrny dom, Ruszin Kulturális Központ és Vendégház, Parafialne centrum kultury, II. Rákóczi Ferenc Művelődési Ház, Dom Ludowy w Suchodole, Haus der Begegnung, Bieszczadzki Dom Kultury

Kultúrny dom, Slovensko:, 8 z 10

kultúrny dom, Dom Ludowy w Samoklęskach, Wiejski Dom Kultury, kultúrny dom, Dom Ludowy w Pielgrzymce, Gminny Ośrodek Kultury, kultúrny dom, Művelődési Ház, Művelődési Ház, Kulturní dům Kralice na Hané, Wiejski Dom Kultury w Zasadnem, Świetlica środowiskowa w Kamienicy, Sołtysówka, kultúrny dom, Gminny Ośrodek Kultury w Chorkówce, Gminny Ośrodek Kultury w Łukowicy, kultúrny dom, Sokół, kultúrny dom, Petőfi Sándor Művelődési Ház, Faluház, Gminne Centrum Kultury i Ekologii, Gminny Ośrodek Kultury, Dom Ludowy, Dom Ludowy, Művelődési Ház, Dom Kultury, Faluház, Közösségi Ház, Dom Ludowy w Lisznej, Gminny Ośrodek Kultury, KIBICE RAZEM Sandecja Nowy Sącz, Kulturní dům Na Letním, Német közösségi ház, Radvánszky Béla Kultúrház és Könyvtár, Kellerbühne, GAMESZ, Művelődési ház, Kossuth Lajos Kultúrotthon, Gyülekezeti ház, Művelődési ház, Penc, Közösségi ház, Flesch Károly Művelődési Központ, Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy", Pest Megyei Művelődési Központ és Könyvtár, Idősek klubja, Vácduka Üdülő és Rendezvényközpont, Térségi Közösségi Ház, Szentgyörgymezői Olvasókör, Közösségház, Kultúrház és Könyvtár, Dom Ludowy, Wiejski Dom Kultury w Starej Wsi, kultúrny dom, kultúrny dom, Faluház, Művelődési Ház (Bárczay-Patay-kúria), Świetnie wiejska, Művelődési ház (Papréti Gyereház), kultúrny dom

Kultúrny dom, Slovensko:, 9 z 10

Dom Ludowy, Művelődési Ház, Művelődési Ház, Művelődés ház, Kultúrotthon, Közösségi ház, Faluház, Faluház, Erdei Művelődési Ház, Kultúrny dom Cetuna, Hrvatski Klub, Művelődési ház, Kultúrház, Református ifjúsági ház, Művelődés Háza, Szent Imre Kolping-ház, Civilek háza, kultúrny dom, Marchlandhalle Angern, Pfarrheim Silberwald, Veranstaltungszentrum Sommerein, Faluház, Keresztes Szent János Közösségi Ház, Zsoldos Gábor Református Gyülekezetház, Művelődéi Ház és Könyvtár, Művelődési Ház, Petőfi Sándor Művelődési Ház, Közösségi Ház Tardos, Arany Rózsakereszt Szellemi Iskolája, Bátki József községháza, Kálmánfi Béla Művelődési Ház, kultúrny dom, Katolikus Közösségi ház, Közösségi Ház, Jókai Mór Művelődési Otthon és Könyvtár, Kultúrház, Nagylóci Művelődési Ház, Meszniański Ośrodek Kultury „Nad Borami”, Vaskapu Idősek Klubja, Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár, Művelődési ház, Limeshalle, Tájház, Mátyás király művelődési ház, Középkori fogadó, Petőfi Sándor Művelődési Ház, Gyermekotthon, Dům dětí a mládeže, Kisoroszi Művelődési Ház és Községi Könyvtár, kultúrny dom, Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár, József Attila Művelődési Ház és Könyvtár, Gminny Ośrodek Kultury, Petőfi Sándor Művelődési Ház, kultúrny dom, József Attila Művelődési Központ, Katona domb, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bieczu, Leányfalu Faluház, kultúrny dom

Kultúrny dom, Slovensko:, 10 z 10

Közösségi Ház, kultúrny dom, Könyvtári, Információs és Közösségi Hely, Ady Endre Művelődési Ház, kultúrny dom, kultúrny dom, Dom kultúry, Pócsmegyer Rendezvényközpont

kultúrny dom inde

Západné Slovensko (120x), Bratislavský kraj (88x), Bratislava (68x), Stredné Slovensko (55x), Východné Slovensko (52x), Malé Karpaty (52x), Nitriansky kraj (45x), Trenčiansky kraj (42x), Košický kraj (35x), Trnavský kraj (33x), Žilinský kraj (29x), Banskobystrický kraj (26x), Staré Mesto (22x), Košice (20x), Záhorie (20x), Ružinov (18x), Nové Mesto (18x), okres Bratislava I (18x), Prešovský kraj (17x), Petržalka (17x), okres Bratislava III (17x), okres Bratislava V (17x), okres Levice (13x), okres Prievidza (13x), okres Dunajská Streda (13x), Háje (12x), okres Košice II (11x), Liptov (11x), Liptovská kotlina (11x), Spiš (11x)
kultúrny dom v Západné Slovensko
kultúrny dom v Bratislavský kraj
kultúrny dom v Bratislava

Podobné, Slovensko:

6344x volny-cas, 1792x záhrada, 1664x park, 1096x knižnica, 408x miesto na uviazanie psov, 377x múzeum, 315x kultúrny dom, 156x divadlo, 147x galéria, 145x kino, 112x nočný podnik, 87x prehrovňa, 26x escape room, 18x zábavný park, 1x hackerspace
Hľadáme kulturny-dom, OSM tagy: amenity = 'social_centre' or amenity = 'community_centre'.
ilustračný obrázok k Kultúrny dom, Slovensko

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://www.oma.sk/volny-cas/kulturny-dom

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.