Cesta: OMA » voľný čas » kultúrny dom

Kultúrny dom, Slovensko

Kultúrny dom v Slovensko

V Slovensko sa nachádza 567 kusov kultúrny dom.

kultúrny dom inde

Západné Slovensko (210x), Východné Slovensko (138x), Bratislavský kraj (126x), Podunajská rovina (121x), Jihovýchod (103x), Stredné Slovensko (93x), Trnavská pahorkatina (92x), Bratislava (89x), Jihomoravský kraj (87x), Trenčiansky kraj (75x), Košický kraj (73x), Nitriansky kraj (72x), Prešovský kraj (65x), Trnavský kraj (63x), Střední Morava (60x), Moravskoslezský kraj (53x), Moravsko-sliezsko (53x), Žilinský kraj (51x), Záhorie (47x), Olomoucký kraj (45x), Banskobystrický kraj (42x), Esztergomi járás (38x), Brno (35x), okres Brno-město (35x), okres Prešov (32x), Zemplín (30x), Prešov (27x), Gemer (27x), Košice (26x), Petržalka (25x)

Kultúrny dom, Slovensko:, 1 z 10

Centrum voľného času, KASPIANček, Kultúrny dom, Suľany, kultúrny dom, Centrum voľného času, Kultúrne centrum Zobor, Centrum Salvator, kultúrny dom, Lozorňáček - centrum detí a rodiny, Kultúrny dom, Kultúrny dom, Spišská katolicka charita, kultúrny dom, Kultúrny dom, Nová Cvernovka, kultúrny dom, Spoločenská sála, Rodinné centrum Prešporkovo, Matica Slovenská, Kultúrny dom, Kultúrny dom, kultúrny dom, Klbko - rodinné centrum, Kultúrny Dom, kolo space, kultúrny dom, Denné centrum Tatranská Kotlina, kultúrny dom, Dom sv. Lujzy pre formáciu chudobných, Centrum voľného času, Family Garden, kultúrny dom, kultúrny dom, Authentica, DETSKÉ CENTRUM, Dom kultúry, KERIC, Miestne kultúrne zariadenie Dubodiel, Kulturný dom, Dom kultúry, Detský kútik Miracolo, Kultúrny dom, Kultúrny dom Rohožník, Dom kultúry Devín, 4KA CENTRUM, Kultúrny dom, Mestské kultúrne stredisko, Kultúrne Centrum Córdoba, Fórum mladých, Kultúrny dom, Centrum voľného času, Slovenský skauting, 80.zbor Piešťany, Diecézne centrum mládeže Maják, kultúrny dom, Kultúrny dom, Komunitné centrum, Kultúrny dom, Centrumko, Azylové centrum pre matky s deťmi, Klub dôchodcov

Kultúrny dom, Slovensko:, 2 z 10

Dom kultúry Dúbravka, Dom kultúry ŽSR, Kultúrne centrum Bojnice, ABC Centrum voľného času, Centrum voľného času Gessayova, Skautská chata, Komunitné centrum Hanušovce nad Topľou, kultúrny dom, Centrum voľného času Domino, Sport- és kultúrközpont, Bystro, Mestské kultúrne stredisko, Kultúrne centrum Frimlovec, Komunitné centrum, Kultúrny dom, Dom kultúry Kanianka, kultúrny dom, Kultúrny dom, Centrum voľného času Komenského, Centrum voľného času, Kultúrny dom Rovinka, Detičkovo, Dom kultúry Ovsište, Denné centrum, Hidepark Nitra, Centrum voľného času, BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti, kultúrny dom, Jednota dôchodcov na Slovensku - mestský klub Prešov, Mestské kultúrne stredisko, Družba, Miestné kultúrne stredisko, Kultúrny dom, Centrum pre rodinu, kultúrny dom, Oáza Vyšný Klátov, Kultúrny dom, kultúrny dom, Kultúrne stredisko Kubra, Kultúrny dom, Kultúrny dom Beluša, Kultúrne a spoločenské stredisko, Kultúrny dom, kultúrny dom, kultúrny dom, Saleziáni Don Bosca, Odborový dom kultúry, Kultúrny dom, Leškov kultúrny dom, Nová doba - Centrum sebapoznania, Univerzitné pastoračné centrum svätého Jozefa Freinademetza, kultúrny dom, kultúrny dom, Dom kultúry, Komunitné centrum Kotva, Denné centrum (Klub dôchodcov), Kultúrny dom, Kultúrny dom, Malokarpatské osvetové stredisko, PKO - Kultúrne zariadenie Družba

Kultúrny dom, Slovensko:, 3 z 10

Kultúrny dom, Klubovňa 112. zboru Prameň Prešov - Sekčov, Kultúrny dom Kopčany, Kultúrny dom, V-klub, Pastoračné centrum blahoslavenej Zdenky schelingovej, DCM Archa, kultúrny dom, Pastoračné centrum Svätej rodiny, Denné centrum, Mestské Kultúrne Stredisko, Staromestské centrum kultúry a vzdelávania, Tenisový klub Baník Prievidza, PKO Prešov - Sídlisko III, Centrum voľného času, Horolezecký klub C.A.P. Prešov, Rusínska obroda na Slovensku, kultúrny dom, Domov pokojného života, Dom kresťanského zboru, kultúrny dom, Dom kultúry Kanianka, Materské centrum Vánok, kultúrny dom, kultúrny dom, Kultúrny dom, Kreate Klub, Kultúrny dom, kultúrny dom, Kultúrny dom, kultúrny dom, kultúrny dom, Kultúrny dom, CC Centrum, Klub dôchodcov, kultúrny dom, kultúrny dom, Dom Kultúry, Knižnica, kultúrny dom, Informačné centrum Univerzity Komenského, Kultúrny dom, Dom tradičnej kultúry Gemera, kultúrny dom, Kultúrny dom Zlatovce, Kultúrny dom, Farnosť Abrahám, Centrum voľného času, kultúrny dom, kultúrny dom, Kultúrny dom Konská, F Centrum, Súkromné CVČ Filia, Cetrum voľného času, Dom kultúry, Kultúrny dom, kultúrny dom, Balassiho inštitút, Miestne kultúrne stredisko Dunajská Lužná, Univerzitné pastoračné centrum sv. Košických mučeníkov

Kultúrny dom, Slovensko:, 4 z 10

Kultúrny dom, Denné centrum pre seniorov, Výmenník Obrody, Výmenník Važecká, Centrum voľného času Technik, kultúrny dom, kultúrny dom, Dom Matice slovenskej Liptovský Mikuláš, Obecný dom, kultúrny dom, Centrum Svet Možností, Dom kultúry, Kulturný dom - Šuľany, kultúrny dom, Kultúrny dom, Rozprávkový svet MaKiLe, Hory Doly, Kultúrne stredisko JUH, Komunitné centrum v obci Margecany, Obecný dom, Klub mládeže, Komunitné centrum Iňačovce, Kultúrny dom, Kultúrny dom, Kultúrny dom Veľká Lehôtka, Senior dom, Centrum voľného času, Nízkoprahový klub CIRKUS, kultúrny dom, Kultúrny dom, Mestské kultúrne stredisko, Regionálne kulturne centrum, kultúrny dom, Dom kultúry, Tanečná sála Šarišan, Dom kultúry, Saleziánske mládežnícke stredisko, Dom kultúry, Dom svätého Juraja, Kultúrny dom, PKO Prešov - Sekčov, Kultúrny dom, Kultúrny dom Zeleneč, Dom kultúry Lúky, Rybársky dom, Kultúrny dom, Dom kultúry, Hájovňa Červená Studňa, Saleziánske mládežnícke stredisko, Centrum voľného času Štefánikova, Národný dom Štefánikov, Výmenník Wuppertálska, kultúrny dom, Kultúrny dom Jasenica, kultúrny dom, Kultúrny dom, Rodinné centrum Mamy Margity, Elektrárňa Piešťany, Petržalské centrum pre rodiny, kultúrny dom

Kultúrny dom, Slovensko:, 5 z 10

Kultúrny dom, Miestne kultúrne stredisko Diakovce, Kultúrny dom, Kultúrne stredisko - Kubrica, kultúrny dom, Kultúrny dom, kultúrny dom, Kultúrny dom, Kultúrny dom, Polsko-Slovensky dom, Kultúrny dom, Kultúrny dom, Kultúrny dom, kultúrny dom, Kultúrny dom, Kultúrny dom, CSEMADOK, Dom kultúry, kultúrny dom, Kultúrny dom Cetuna, Startup Centrum Košice o.z. - Eastcubator, freedOMe, Dom kultúrnych tradícií, Dom kultúry, kultúrny dom, Nádvorie, kultúrny dom, kultúrny dom, Centrum voľného času Junior, Výmenník Brigádnická, Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Topoľčany, Kultúrny dom, Psychosociálne centrum, RODINKOVO - Miesto prijatia pre rodiny, Kultúrny dom, kultúrny dom, Mestské kultúrne stredisko v Revúcej, Terasáčik, Kultúrny dom, DOMOF creativity, kultúrny dom, Dom Kultúry Bernolákovo, Centrum voľného času detí a mládeže, kultúrny dom, Kultúrny dom, kultúrny dom, Dom kultúry Vajnory, Kupodivu, Centrum voľného času Spektrum, KASPIAN, kultúrny dom, Spoločenský dom, Komunitné centrum Židovskej náboženskej obce v Prešove, Seniorská klubovňa, kultúrny dom, Koňareň, Kultúrne a vzdelávacie centrum ISTER, Alter Nativa, STOPKA, Spoločnosť Božského Spasiteľa - Salvatoriáni

Kultúrny dom, Slovensko:, 6 z 10

Centrum voľného času Hlinícka, Denné centrum, Kultúrny dom Necpaly, Kultúrny dom, KC Zora, kultúrny dom, Kultúrny dom Dubník - Csúzi Kultúrház, Culture Center, kultúrny dom, kultúrny dom, Spoločenský dom Nivy, Mládežnícke pastoračné centrum sv. Gorazda, Kultúrno-kreatívne centrum Kláštor, Kultúrny dom, kultúrny dom, EMERKA rodinné oddychové centrum, Kultúrny dom, Kultúrny dom, Kultúrny dom, Rakúske kultúrne fórum, kultúrny dom, Kultúrny dom, Átrium klub, Šarišské osvetové stredisko, Kultúrne centrum Sihoť, Kultúrny dom, Centrum Rafael, kultúrny dom, Kulturny dom, Kultúrny dom, kultúrny dom, Univerzitné pastoračné centrum bl. Zdenky Schelingovej, Kultúrny dom, dom kultury, Centrum voľného času Kulíškova, Kultúrny dom, Nevedko - Materské centrum Ružomberok, kultúrny dom, kultúrny dom, Dom kultúry, Klub dôchodcov Ružomberok, Kultúrne a informačné stredisko (KIS), Evanjelický zborový dom, kultúrny dom, kultúrny dom, Fórum osamelých matiek, Kultúrny dom, kultúrny dom, Centrum voľného času, Kultúrny dom, kultúrny dom, Mestská umelecká agentúra Partizánske, Faluház, Spectrum, CVČ, unik, Nitrianske centrum dobrovoľníctva, Kultúrny dom, Dom kultúry, Kultúrny dom

Kultúrny dom, Slovensko:, 7 z 10

Komunitné centrum Hermanovce, Pastoračné centrum, Komunitné centrum Ovručská, Kultúrny dom, Kultúrny dom, Kultúrny dom, ACM Vinica, Kultúrny dom, Dom kultúry, kultúrny dom, Materské centrum Budatko, Kultúrny dom, Dom Quo Vadis, Dom kultúry, Monopol Space, Detské centrum Slniečko, V.I.A.C., kultúrny dom, Kultúrny dom Dobrohošť, Rodinné centrum Macko, kultúrny dom, Kultúrno-spoločenská sála, Dom kultúry - Kramáre, Kursalon, kultúrny dom, Dom kultúry, Futbalová akadémia Dunajská Streda, Dom kultúry a mládeže, kultúrny dom, Spoločenský dom Trávniky, Kultúrny dom, kultúrny dom, Kultúrny dom Barca, Kultúrny dom Košice - Krásna, Kultúrny dom Pozba, Denné centrum seniorov, Kultúrny dom, Záhorácke centrum kultúry, Klub dôchodcov, Klub dôchodcov, Kultúrny dom, Kultúrny dom, kultúrny dom, kultúrny dom, Kultúrne centrum, Bašta, Kultúrny dom, Kultúrny dom, Domec, Kreatívny klub Luna, kultúrny dom, Miestne kultúrne stredisko, Denné centrum, Údolie Baranty, Kultúrny dom, Kultúrny dom, Detské centrum, Spoločenstvo kresťanov Christiana, kultúrny dom, Kultúrny dom Trenčianske Jastrabie, LiLienka

Kultúrny dom, Slovensko:, 8 z 10

Prešovské tanečné centrum, kultúrny dom, Dom Kultury, Kultúrny dom, Kultúrny dom, Centrum voľného času Klokan, Istra Centrum - CVČ, Centrum kultúry, Mestské kultúrne stredisko, kultúrny dom, Exercičný dom, Centrum ukrajinskej kultúry, GRIMMY FAMILY, Staromestský klub 10 x 10, Kultúrny dom, Kultúrny dom, MKC Veda, Malý Berlín, kultúrny dom, Turčianske kultúrne stredisko v Martine, Kultúrny dom, Kultúrny dom Čierny Balog, Kultúrny dom, kultúrny dom, kultúrny dom, Dom Matice slovenskej, kultúrny dom, Vysokoškolský klub Čaviareň, Slovenské evanjelizačné stredisko, Kultúrny dom Solivar, Rodinné centrum Šulekovo, Kultúrny dom, Gréckokatolícke mládežnícke centrum Bárka, Kultúrny dom, Lesný klub Gaštanko, Mestské stredisko kultúry a športu, Kultúrny dom, Kultúrny dom, Spoločenský dom Veča, Kultúrny dom, Kultúrny dom, Kultúrne stredisko Impulz, Kultúrny dom, Kultúrny dom, Garaz Club, Zapadnutý kút, Súkromné centrum voľného času EBONY, kultúrny dom, Oratko - saleziánske stredisko pre deti mladých a rodiny, kultúrny dom, Kultúrny dom, Skautský oddiel, Obecný dom, Centrum voľného času, Kultúrny dom Myslava, LOM space, Kultútrny dom Pribylina, Kultúrny dom, Kultúrny dom, Kultúrny dom Prašník

Kultúrny dom, Slovensko:, 9 z 10

PKO Prešov - Šváby, Škola Empatie - Akadémia Psychozofie PACE, Kultúrny dom Samka Dudíka, Dom socialnych sluzieb, Výmenník Ľudová, Kultúrny dom, kultúrny dom, Kultúrny dom, Mestské kultúrne stredisko, HARMEN Svadobka, kultúrny dom, Dom kultúry Krškany, Rodinné centrum Dlháčik, Kultúrny dom, Dom Kultúry Javorina, Centrum voľného času, Kultúrny dom, Podporná skupina Relevant, n. o., kultúrny dom, Centrum voľného času Beťárik, Pastoračné centrum Fatima, Dom kultúry Zrkadlový Háj, Drahuškovo, Dom kultúry, Ruský klub 1923, Centrum voľného času, Skautská klubovňa, Spoločenská miestnosť, Betania, Kultúrne stredisko, kultúrny dom, kultúrny dom, Klub detí a mládeže, kultúrny dom, kultúrny dom, Nemecký kultúrny dom, Centrum voľného času, kultúrny dom, kultúrny dom, Výmenník Štítová, Klub dôchodcov, Cupi-dupi - materské centrum, Kultúrny dom Sološnica, Kultúrny dom, Kultúrny dom, Dom kultúry Šaľa, kultúrny dom, Kultúrny dom, kultúrny dom, Záhrada, kultúrny dom, Klub dôchodcov Diakovce, Kultúrny dom, Dom kultúry, kultúrny dom, November, Kultúrne centrum, Farský klub Titusa Zemana SBD, Pastoračné centrum a CVČ Jána Pavla II., Kultúrny dom

Kultúrny dom, Slovensko:, 10 z 10

Výmenník Jegorovovo, Spoločenský dom, Kulturný dom, kultúrny dom, Univerzitné kultúrne centrum, CULTUS centrum pre kultúru a umenie, Rodinné centrum Ovečka, kultúrny dom, MSKS Šamorín - VMK Somorja, Mestská búda, Kultúrny dom Beňatina, Centrum voľného času svätého Jakuba, Klultúrny dom Gustáva Zocha, Kultúrny dom, Amfiteáter, Súkromné centrum voľného času, Kultúrny dom, Kultúrny dom, Poradňa zdravia Petržalka, Kultúrny dom Plaveč, Kultúrna sála Kriváň, DK Vernosť, Rodinné centrum Bystrinka, Kultúrny dom, Stredisko kultúry Bratislava - Nové Mesto, Kultúrny dom, kultúrny dom

kultúrny dom inde

Západné Slovensko (210x), Východné Slovensko (138x), Bratislavský kraj (126x), Podunajská rovina (121x), Jihovýchod (103x), Stredné Slovensko (93x), Trnavská pahorkatina (92x), Bratislava (89x), Jihomoravský kraj (87x), Trenčiansky kraj (75x), Košický kraj (73x), Nitriansky kraj (72x), Prešovský kraj (65x), Trnavský kraj (63x), Střední Morava (60x), Moravskoslezský kraj (53x), Moravsko-sliezsko (53x), Žilinský kraj (51x), Záhorie (47x), Olomoucký kraj (45x), Banskobystrický kraj (42x), Esztergomi járás (38x), Brno (35x), okres Brno-město (35x), okres Prešov (32x), Zemplín (30x), Prešov (27x), Gemer (27x), Košice (26x), Petržalka (25x)
kultúrny dom v Západné Slovensko
kultúrny dom v Východné Slovensko
kultúrny dom v Bratislavský kraj

Podobné, Slovensko:

2342x park, 1174x knižnica, 958x miesto na uviazanie psov, 567x kultúrny dom, 501x múzeum, 350x prehrovňa, 240x divadlo, 189x galéria, 156x kino, 143x nočný podnik, 85x záhrada, 37x zábavný park, 36x escape room
Hľadáme kulturny-dom, OSM tagy: amenity = 'social_centre' or amenity = 'community_centre'.
Kultúrny dom, Slovensko

Viac o nás

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku www.oma.sk volny-cas kulturny-dom

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.