Cesta: OMA » duchovno » kostol

Kostol, Slovensko

Kostol v Slovensko

V Slovensko sa nachádza viac ako 1000 kusy kostol.

Kostol, Slovensko:, 1 z 17

Katedrála svätého Martina, Dóm svätej Alžbety, Kostol svätej Alžbety, svätého Ladislava, svätého Michala, Farnosť sv. Lukáša, Kostol svätého Štefana, Evanjelický a.v. kostol svätého ducha, Kostol Zvestovania Pána, Mestské Múzeum Šurany - Synagóga, svätého Emeráma, svätého Juraja, Evanjelický kostol Najsvätejšej Trojice, Kostol svätej Anny, svätej Margity, Kostol sv. Jakuba, Krista Kráľa, Povýšenia svätého kríža, svätej Rozálie, Ducha Svätého, Románsky kostolík, svätého Mikuláša, Kaplnka Svätej Anny, Dreveny artikularny kostol v Hronesku (1725-1726), Święta Góra Jawor, Benediktínsky kláštor, Sedembolestnej Panny Márie, Kostol Navštívenia Panny Márie, Sv. Michala, Kostol Svätej rodiny, Navštívenia Panny Márie, Chrám sv. Michala Archanjela, svätáho Mikuláša Biskupa, svätého Františka z Assisi, Svätého Urbana, Drevený kostolík Všetkých svätých, Sedembolestnej Panny Márie, Evanjelický artikulárny kostol, svätého Mikuláša, svätého Michala Archanjela, Bazilika narodenia Panny Márie, Dom Srdca Ježišovho, Kaplnka sv. Ondreja, Kalvínsky kostol, Narodenia Panny Márie, Konkatedrála Svätého Mikuláša, Kostol svätého Jána z Mathy, kostol, Svätého Františka z Assisi, Nanebovzatia Panny Márie, Zborový dom Evanjelickej A. V. cirkvi, svätého Martina, Svätého Kríža, svätého Jána Krstiteľa, Františkánsky kostol Všetkých svätých a kláštor, Kostol Panny Márie Pomocnice, Kostol sv. Don Bosca, architekt, Evanjelický kostol, Kostol Loretánskej Panny Márie

Kostol, Slovensko:, 2 z 17

Panny Márie Snežnej, Kostol svätého Jána Bosca, Kostol Ducha svätého, nanebovzatia Panny Márie, Bratská jednota baptistov, svätého Jakuba, svätého Michala, Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie, kostol, atrakcia, Všetkých svätých, Najsvätejšej Trojice, kostol, Kostol sv. Abraháma, patriarchu, Kaplnka sv. Andreja Svorada, svätej Alžbety, Evanjelický kostol, Kostol sv. Kozmu a Damiána, Najsvätejšieho Božského Srdca Ježišovho, kostol, Narodenia Panny Márie, Kaplnka pri Strmom vŕšku, kostol, Kostol Sedembolestnej Panny Márie, Kaplnka sv. Bernadety, kostol, svätého Ondreja, svätej Márie Magdalény, svätých Petra a Pavla, svätého Gorazda, svätého Juraja, Povýšenia svätého Kríža, atrakcia, Koscelek, svätého Ladislava, svätého Rastislava, Zoslania Ducha Svätého, svätého Františka Xaverského, Kaplnka svätej Kataríny, Kostol svätého Antona Pustovníka, Kráľovnej Pokoja, kostol, svätého Floriána, svätého Kríža, socha svätého Antona, kostol, kostol, Devleskero Kher – Boží Dom, svätého Filipa a Jakuba, atrakcia, kostol, Gotický Všechsvätský kostol v Kúte, svätého Martina z Tours, Sála Kráľovstva Jehovových svedkov, kostol, kostol, svätého Dominika Sávia, svätého Víta, kostol, svätého Gorazda

Kostol, Slovensko:, 3 z 17

kaplnka sv. Anny, kostol, kostol, atrakcia, Nový evanjelický kostol, svätého Mikuláša, Novoapoštolská cirkev, kostol, kostol, Ducha Svätého Podlavice, Exercičný dom - Spoločnosť Ježišova, svätého Gorazda, kostol, Nový kostol, Kostol svätého Martina, Sv. Jozefa, Ortodoxná synagóga, kostol, svätého Kríža, Všetkých svätých, kostol, Synagóga Brezno, kostol, kostol, kostol, svätého Arnolda Janssena, Narodenia Panny Márie, kostol, Drevený artikulárny kostol, Sv. Jána Krstiteľa, Kaplnka sv. Alžbety Uhorskej, kostol, kostol, kostol, svätého Františka, kostol, Kaplnka Panny Márie zázračnej medaily, kostol, Svätej Trojice, kostol, jaskyňa, Sv. Karola Boromejského, kostol, Všetkých svätých, Kalvária, Židovská synagóga, drevená cerkev, Sv. Jána Nepomuckého, kostol, Nanebovzatia Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Korunovanie Panny Márie, Sv. Anny, kostol, svätého Michala, Kostol narodenia Panny Marie

Kostol, Slovensko:, 4 z 17

kostol, Kostol svätého Juraja, kostol, Kaplnka svätej Hildegardy, kostol, kostol, kostol, kostol, navštívenia Panny Márie, kostol, kostol, Synagóga, svätej Kataríny Alexandrijskej, svätých Medarda a bl. P.P. Gojdiča, kostol, Kostel svatého Cyrila a Metoděje, kostol, svätého Urbana, kostol, kostol, kostol, svätej Heleny, kostol, Rotunda Sv. Juraja, kostol, kostol, kostol, Kresťanský zbor Bratislava, svätého Lukáša, svätého Štefana, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Centrum buddhizmu diamantovej cesty Bratislava, Dominikánsky kostol, kostol, kostol, Univerzitné pastoračné centrum svätého Jozefa Freinademetza (UPeCe), kostol, kostol, Nanebovstúpenia Pána, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Františka Saleského, svätých Cyrila a Metoda, kostol, kostol, kostol, kostol

Kostol, Slovensko:, 5 z 17

kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Nanebovzatia Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Všetkých svätých, kostol, kostol, kostol, Farský kostol sv. Ondreja, Cirkvi bratskej, kostol, Kalvínsky kostol, Cirkev bratská, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Kostol Najsv. Mena Panny Márie - Szűz Mária szt. Neve templom, kostol, kostol, kostol, Nový, kostol, Nanebovzatia Panny Márie, kostol, svätého Michala, Kaplnka Svätého Jána, apoštola, kostol, Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa, Narod. Panny Márie, Božieho milosrdenstva, kostol, kostol, svätých Cyrila a Metoda, Kaplnka Panny Márie Matky Spasiteľa, Kaplnka, Kaplnka Najsvätejšej Trojice

Kostol, Slovensko:, 6 z 17

Ducha Svätého, kostol, kostol, kostol, kostol, svätých Petra a Pavla, kostol, kostol, kostol, Univerzitný Kostol Sv. Rodiny, Sála kráľovstva Jehovových svedkov, Pamätník Svätej Trojice, Kostol svätého Ondreja, Prícestná kaplnka Svätého Vendelína, svätého Jána Krstiteľa, Gotický evanjelický kostol, kostol, Kaplnka Božieho milosrdenstva, kostol, Uršulínsky kostol, kostol, svätého Ondreja, Evanjelický kostol, Kostol povýšenia Svätého kríža (jezuiti), kostol, Dominika Trčku, Božského Srdca Ježišovho, kostol, Chrám Sv. Eliáša proroka, Nemocničná kaplnka sv. Cyrila a Metoda, svätého Kríža, kostol, kostol, Františkánsky kostol, Panny Márie, kostol, kostol, Sv. Anny, Svätého Petra a Pavla, socha, Kostol svätého Juraja, Nanebovzatia Panny Márie, svätého Ignáca z Loyoly, svätého Mikuláša, Evanjelický zborový dom, kostol, kostol, kostol, Kalvínsky kostol, kostol, kostol, Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie, kostol, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, svätého Františka, kostol, Evanjelický kostol, Františkánsky kostol, svätého Juraja, Premonštrátsky kostol

Kostol, Slovensko:, 7 z 17

Kostol evanjelický a.v., Kráľovnej rodiny, svätého Jána Nepomuckého, kostol, kostol, Cirkevný zbor Košice - Bratská jednota baptistov, svätého Imricha, kostol, kostol, Studentský kostol, Premonštrátsky kláštor, Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa, Povýšenia svätého Kríža, Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, svätého Ondreja, sv. Petra a Pavla, Chrám Zoslania Svätého Ducha, Sála kráľovstva, Evanjelický kostol, svätého Jakuba, Najsvätejšej Trojice, Chrám Božej Múdrosti, Svätého Kríža, Nanebovzatia Panny Márie, Jozefínsky kostol, svätého Martina, kaplnka Jergištôlňa, kostol svätého Juraja, Božského srdca, svätého Martina, kostol, kostol, kostol, Svätých košických mučeníkov, kostol, kostol, Rímskokatolícky kostol sv. Štefana, kostol, kostol, Kláštor Redemptoristov svätého Stanislava s kostolom, kostol, kostol, kostol, zmŕtvychvstalého Krista, svätej Barbory, kostol, kostol, Šibeničná kaplnka (Panny Márie), svätého Antona, kostol, Kostol svätého Imricha, kostol, kostol, Svätého ducha, Kaplnka sv. Ladislava, Sedembolestnej Panny Márie, Kaplnka sv. Ondreja, navštívenia Panny Márie, svätej Anny, Kostol Panny Márie Snežnej

Kostol, Slovensko:, 8 z 17

Panny Márie, Božieho hrobu, svätého Imricha, Kostol sv. Martina, Sedembolestnej Panny Márie, svätého Júdu Tadeáša, svätého Jána Nepomuckého, kostol, Biskupice Sv. Stefana, Dom smútku, Nanebovzatia Panny Márie, Nanebovzatia Panny Márie, Kaplnka božského srdca Ježišovho, Kostol svätej Kataríny, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, svätých Heleny a Krista Kráľa, kostol, Božieho milosrdenstva, kostol, Evanjelický kostol, narodenia Panny Márie, kostol, Kostolík sv. Márie Goretti, svätej Anny, Zosnutia Panny Márie, Svätých košických mučeníkov, Kráľovnej pokoja, kostol, Kaplnka svätej Rozálie, Synagóga, Mena Preblahoslavenej Panny Márie, Evanjelický kostol, Katedrála svätého Martina, Krista Kráľa, kostol, svätého Andreja, Panny Márie Pomocnice, Svätého archanjela Michala, kostol, Kaplnka sv. Márie, kostol, svätého Martina, narodenia Panny Márie, Židovská synagóga, Kaplnka na Cigléši, kostol, svätej Trojice, svätého Bartolomeja, kostol, kostol, svätého Štefana, kostol, kostol, svätého Jána Nepomuckého, svätého Antona Paduánskeho, kostol, kostol, kostol, kostol, Sedembolestnej Panny Márie

Kostol, Slovensko:, 9 z 17

kostol, kostol, kostol, svätého Jána Krstiteľa, Farský úrad reformovanej kresťanskej cirkvi, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Židovská synagóga, kostol, kostol, svätého Štefana, kostol, kostol, Špitálsky kostol svätého Ducha, Farský kostol sv. Mikuláša, Kostol svätého Juraja, Kaplnka blahoslavenej Laury Vicuna, Farský úrad ECAV BA-Prievoz, kostol, kostol, svätého Jakuba, kostol, obrátenia svätého Pavla, Evanjelický kostol, kostol, kostol, Evanjelický kostol, Kostol sv. Joachima a Anny, svätého Jána Krstiteľa, svätého Michala archanjela, kostol, kostol, kostol, Božského Srdca Ježišovho, narodenia Panny Márie, kostol, kostol, Panny Márie, svätého Gorazda, kostol, Kostol Mena Panny Márie, svätého Egídia, Panny Márie (saleziáni), nanebovzatia Panny Márie, Kostol Sv. Ladislava, Kostol sv. Cyrila a Metoda, svätého Matúša, kostol, Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, kostol, kostol, Kostol sv. Petra a Pavla, kostol, kostol, svätého Ladislava, kostol, Kaplnka sv. Anny, svätého Ondreja, kostol, Milosrdných bratov, kostol

Kostol, Slovensko:, 10 z 17

kostol, kostol, Farský úrad, ecav, kostol, kostol, kostol, Očisťovania Panny Marie, 1. zastavenie, kostol, Evanjelický kostol, Ochrany Presvätej Bohorodičky, Kostol sv. Egídia, povýšenia Svätého kríža, kostol, 2. zastavenie, svätej Anny, kostol, kostol, pastoračné centrum, Synagóga, svätého Jozefa, Kaplnka sv. Vendelína, svätého Martina, Evanjelický kostol, 3. zastavenie, svätého Jána Nepomuckého, Reformovaný kostol, kostal sv. Michala, kostol, kostol, Narodenia Panny Márie, Kostol Ducha Svätého, kostol, kostol, svätého Ladislava, kostol, kostol, svätého Michala, archanjela, Kostol svätého Jána Krstiteľa, kostol, svätých Petra a Pavla, svätého Jána Nepomuckého, kostol, Katolícky kostol, svätých Petra a Pavla, svätého Juraja, Kaplnka sv. Dominika Savia, kostol, svätého Salvatora, kostol, kostol, kostol, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Panny Márie, Kostol Premenenia Pána, Kostol sv. Michala, Evanjelický kostol, kostol, Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky

Kostol, Slovensko:, 11 z 17

svätého Jána Krstiteľa, kostol, Kaplnka, Kaplnka navštívenia panny Márie, Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, svätej Alžbety, kostol, kostol, svätých Cyrila a Metoda, svätého Jána Nepomuckého, svätého Fantiška z Assissi, Kostol svätého Jakuba, kostol, svätej Anny, Kostol sv. Jozefa (františkáni), kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Ochrany Presvätej Bohorodičky, kostol, kostol, Evanjelický kostol, svätého Ladislava, Kalvária, svätých Cyrila a Metoda, Františkánsky kláštor, Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, kostol, svätých Cyrila a Metoda, svätého Michala Archanjela, svätého Mikuláša, kostol, jaskyňa Lurdskej Panny Márie, kostol, kostol, svätého Juraja, kostol, Nanebovzatia Panny Márie, svätých Cyrila a Metoda, kostol, Svätej Margity, kostol, Kostol Narodenia Presvätej Bohorodičky, svätého Jána Krstiteľa, kostol, Židovská synagóga, svätých Cyrila a Metoda, Cintorín stary, svätého Bartolomeja, kostol, svätého Štefana, kostol, Synagóga, svätého Don Bosca, kostol, kostol, kostol, Piaristický kostol svätého Františka Xaverského

Kostol, Slovensko:, 12 z 17

Katedrála svätého Františka Xaverskeho, Evanielický kostol, kostol, kostol, Narodenia Panny Márie, kostol, Kaplnka Božského Srdca Ježišovho, svätätého Michala archanjela, Kaplnka, kostol, svätého Štefana, Bazilika sv. Mikuláša, Kostol svätého Mikuláša, kostol, Zbor cirkvi Bratskej, svätého Jozefa, robotníka, Najsvätejšej Trojice, Nanebovzatia Panny Márie, Panny Márie Kráľovnej anjelov, kostol, kostol, Evanjelický kostol, kostol, kostol, svätej Anny, Božského srdca Ježišovho, Arminius, Svätého kríža, kostol, kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, Šaštínska synagóga, Svätej Rozálie, svätého Jozefa, kostol, Nepoškvrneného počatia Panny Márie, kostol, Kaplnka Fatimskej Panny Márie, Kaplnka Božského Srdca Ježišovho, kostol, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, svätého Michala, Katedrála svätého Jána Krstiteľa, Exercičný dom sv. Ignáca, svätého Michala, svätého Jána Krstiteľa, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Gorazda, kostol, kostol, kostol, svätého Jána Nepomuckého, svätej Alžbety, svätého Štefana Kráľa, kostol, Bazilika svätého Egidia, Obrátenia svätého Pavla, Sedembolestnej Panny Márie

Kostol, Slovensko:, 13 z 17

svätého Jozefa, kostol, kostol, Narodenie Panny Márie, kostol, kostol, svätých Cyrila a Metoda, Veľký evanjelický kostol, kostol, kostol, Sedembolestnej panny Márie, Jehovisti, svätého Juraja, kostol, svätého Jána, kostol, svätého Mikuláša, kostol, Blaženého hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča, kostol, kostol, Kostol sv. Jána Pavla II., kostol, Pieta, svätého Štefana, Kaplnka u Dobrého pastiera, kostol, kostol, Kaplnka Ducha Svätého, Kostol svätého Ondreja apoštola, svätej Kataríny, Kaplnka Panny Márie Sedembolestnej, Kaplnka Panny Márie Ružencovej, kostol, kostol, kostol, svätého Michala, kostol, kostol, kostol, neologická synagóga, kostol, kostol, kostol, Kostol povýšenia sv. kríža, kostol, kostol, Banícky kostolík, Nepoškvrneného počatia Panny Márie, Ochrany Presvätej Bohorodičky, kostol, kostol, Nemocničná kaplnka, kostol, svätého Michala, Kostol sv. Michala Archanjela, Všetkých svätých, kostol, Farnosť evanjelickej cirkvi metodistickej, svätého Michala

Kostol, Slovensko:, 14 z 17

kostol, Pravoslávna cirkev, kostol, kostol, Chrám povýšenia čestného a žovotodarného kríža, kostol, svätej Márie Magdalény, Kaplnka Panny Márie Ružencovej, kostol, svätých Cyrila a Metoda, kostol, kostol, Katedrála svätého Šebastiána, kostol, Evanjelický kostol, svätých Šimona a Júdu, kostol, svätého Michala Archanjela, kostol, kostol, kostol, svätého Mikuláša, Kaplnka Emauzských učeníkov, kostol, kostol, Božského srdca Ježišovho, kostol, kostol, kostol, kostol, svätej Terézie z Lisieux, svätého Ondreja, apoštola, kostol, kostol, kostol, svätého Andreja Svorada a Benedikta, kostol, kostol, kostol, svätého Perta z Alkantary, Cirkev adventistov siedmeho dňa, svätého Michala Archanjela, kostol sv. Jána Krstiteľa, kostol, Krista Kráľa, svätého Mikuláša, kostol, kostol, kostol, Kostol Brezovica, kostol, kostol, kostol, svätého Mikuláša, Povýšenia svätého kríža, Kostol sv. Kozmu a Damiána, Kaplnka povýšenia Svätého kríža, kostol, kostol, kostol

Kostol, Slovensko:, 15 z 17

Ochrany presvätej Bohorodičky, kostol, kostol, kostol, svätej Panny Marie, kostol, Nanebovzatej Panny Márie, Rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie, Modlitebňa baptistov, kostol, svätého prorok Izaiáša, Kaplnka sv. Jána Bosca, Kostol sv. Michala, svätého Jozefa, Kaplnka svätého Petra a Pavla, Kostol Svätého Gorazda, kostol, svätej Alžbety Uhorskej, svätého Gorazda, svätého Marka, kostol, svätého Vincenta de Paul, kostol, Kláštor Nepoškvrneného Srdca Panny Márie a sv. Jozefa, Kaplnka Božského Srdca Ježišovho, svätého Štefana, Kostol svätého Lukáša, svätého Michala Archanjela, kostol, Husitský chrám, Kostol Najsvätejšej Trojice, kostol, kostol, Kostol sv. Františka Xaverského, Panny Márie Pomocnice kresťanov, kostol, Karner sv. Anny, Dobrého Pastiera, kostol, kostol, Nanebovzatia panny Márie, kostol, svätého Mikuláša, Navštívenia Panny Márie - 2.VII., Najsvätejšieho srdca Ježišovho, kostol, kostol, kostol, Páduai Szent Antal-templom, kostol, Malý evanjelický kostol, kostol, Kaplnka bl. P.P. Gojdiča a M.D. Trčku, Panny Márie ružencovej, Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie, kostol, kostol, kostol, Kaplnka Ružencovej Panny Márie, Cintorin novy

Kostol, Slovensko:, 16 z 17

Sv. Margity, Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie, Panny Márie, kostol, kostol, Kríž, Návrat k čistým prameňom, svätý Lukáš, Chrám Narodenia presvätej Bohorodičky, kostol, kostol, Kaplnka bl. Pavla Petra Gojdiča a Metoda Dominika Trčku, kostol, kostol, kostol, Zoslania Svätého Ducha, Všetkých svätých, Kaplnka svätého hrobu, Kostol Krista Kráľa, kostol, kostol, kostol, Svätej trojice, kostol, Sv.Ježiš, Najsvätejšej Trojice, kostol, Panny Márie, Kresťanské centrum Apoštolskej cirkvi, synagóga, Kalvária, kostol, svätej Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Mikuláša, Chrám Premenenia Pána, Kaplnka, Evanjelický kostol, kostol, svätého Michala archanjela, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Sedembolestnej Panny Márie, kostol, kostol, Ducha Svätého, Dom sv. Faustíny, svätého Ježiša, Ukrižovaný Kristus, Kostol reformovanej kresťanskej cirkvi, kostol, kostol, kostol

Kostol, Slovensko:, 17 z 17

Povýšenie svätého kríža, kostol, katolický kostol, kostol, Kaplnka Matky ustavičnej pomoci, kostol, Povýšenia Svätého Kríža, Kostol sv. Štefana, Svätý Peter a Pavol, Panny Márie, svätého Jána Krstiteľa, kostol, Ochrany Presvätej Bohorodičky, Cirkev Adventistov siedmeho dňa, kostol, Najsvätejšej Trojice, kostol, Narodenia svätej Márie, kostol, Kostol svätého Martina z Tours, Kostol svätej Alžbety, kostol, kostol, Kaplnka sv. Floriána, Zvonica, kostol, kostol, kostol, kostol, Kostol sv. Cyrila a Metoda, Najsvätejšej Trojice, svätého Štefana Uhorského, svätej Márie, kostol, kostol, kostol, Kaplnka pod Skalkou, Kaplnka, svätého Martina, kostol

kostol inde

Východné Slovensko (2124x), Západné Slovensko (1582x), Prešovský kraj (1496x), Stredné Slovensko (1454x), Banskobystrický kraj (876x), Košický kraj (843x), Žilinský kraj (734x), Trenčiansky kraj (544x), Nitriansky kraj (543x), Trnavský kraj (464x), Spiš (371x), Bratislavský kraj (322x), okres Bardejov (254x), Liptov (247x), okres Košice - okolie (228x), Malé Karpaty (223x), okres Prešov (213x), Gemer (213x), Záhorie (191x), Liptovská kotlina (175x), okres Ružomberok (169x), Bratislava (153x), okres Levice (151x), Veľká Fatra (146x), okres Michalovce (145x), okres Stropkov (144x), Horehronie (142x), Orava (142x), Popradská kotlina (136x), okres Vranov nad Topľou (136x)
kostol v Východné Slovensko
kostol v Západné Slovensko
kostol v Prešovský kraj

Podobné, Slovensko:

15404x duchovno, 5822x kostol, 5141x cintorín, 3378x kríž, 1044x kaplnka, 16x krížová cesta, 2x evanjelická škola, 1x katolícka škola
Hľadáme kostol, OSM tagy: amenity = 'place_of_worship'.
ilustračný obrázok k Kostol, Slovensko

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://www.oma.sk/duchovno/kostol

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.