Cesta: OMA » duchovno » kostol

Kostol, Slovensko

Kostol v Slovensko

V Slovensko sa nachádza viac ako 1000 kusy kostol.

Kostol, Slovensko:, 1 z 17

Katedrála svätého Martina, Dóm svätej Alžbety, Kostol svätej Alžbety, svätého Ladislava, svätého Michala, Farnosť sv. Lukáša, Kostol svätého Štefana, Evanjelický a.v. kostol svätého ducha, Kostol Zvestovania Pána, Mestské Múzeum Šurany - Synagóga, svätého Emeráma, svätého Juraja, Evanjelický kostol Najsvätejšej Trojice, Kostol svätej Anny, svätej Margity, Kostol sv. Jakuba, Krista Kráľa, Povýšenia svätého kríža, svätej Rozálie, Románsky kostolík, Ducha Svätého, svätého Mikuláša, Kaplnka Svätej Anny, Dreveny artikularny kostol v Hronesku (1725-1726), Święta Góra Jawor, Benediktínsky kláštor, Sedembolestnej Panny Márie, Kostol Navštívenia Panny Márie, Sv. Michala, Navštívenia Panny Márie, Kostol Svätej rodiny, Chrám sv. Michala Archanjela, svätáho Mikuláša Biskupa, svätého Františka z Assisi, Svätého Urbana, Drevený kostolík Všetkých svätých, Sedembolestnej Panny Márie, Evanjelický artikulárny kostol, svätého Mikuláša, svätého Michala Archanjela, Bazilika narodenia Panny Márie, Dom Srdca Ježišovho, Kaplnka sv. Ondreja, Kalvínsky kostol, Narodenia Panny Márie, Konkatedrála Svätého Mikuláša, Kostol svätého Jána z Mathy, kostol, Svätého Františka z Assisi, Nanebovzatia Panny Márie, svätého Martina, Zborový dom Evanjelickej A. V. cirkvi, Svätého Kríža, svätého Jána Krstiteľa, Františkánsky kostol Všetkých svätých a kláštor, Kostol Panny Márie Pomocnice, Kostol sv. Don Bosca, Evanjelický kostol, architekt, Kostol Loretánskej Panny Márie

Kostol, Slovensko:, 2 z 17

Panny Márie Snežnej, Kostol svätého Jána Bosca, Kostol Ducha svätého, nanebovzatia Panny Márie, Najsvätejšej Trojice, svätého Jakuba, Bratská jednota baptistov, svätého Michala, Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie, kostol, atrakcia, kostol, Všetkých svätých, kostol, kostol, Kostol sv. Abraháma, patriarchu, Kaplnka sv. Andreja Svorada, Evanjelický kostol, svätej Alžbety, Kostol sv. Kozmu a Damiána, Najsvätejšieho Božského Srdca Ježišovho, kostol, Kaplnka pri Strmom vŕšku, Narodenia Panny Márie, kostol, kostol, kostol, Zoslania Ducha Svätého, svätej Trojice, Kostol Sedembolestnej Panny Márie, Kaplnka sv. Bernadety, kostol, svätého Ondreja, svätej Márie Magdalény, svätého Gorazda, svätého Juraja, svätých Petra a Pavla, Povýšenia svätého Kríža, svätého Ladislava, atrakcia, Koscelek, svätého Rastislava, Kaplnka svätej Kataríny, Kostol svätého Antona Pustovníka, svätého Františka Xaverského, kostol, kostol, svätého Floriána, socha svätého Antona, svätého Kríža, Kráľovnej Pokoja, kostol, kostol, svätého Filipa a Jakuba, Devleskero Kher – Boží Dom, atrakcia, kostol, Gotický Všechsvätský kostol v Kúte, svätého Martina z Tours, Sála Kráľovstva Jehovových svedkov

Kostol, Slovensko:, 3 z 17

svätého Víta, svätého Dominika Sávia, kostol, atrakcia, kaplnka sv. Anny, svätého Gorazda, kostol, Nový evanjelický kostol, kostol, svätého Mikuláša, kostol, Novoapoštolská cirkev, kostol, Ducha Svätého Podlavice, kostol, Nový kostol, svätého Gorazda, Exercičný dom - Spoločnosť Ježišova, kostol, Sv. Jozefa, Kostol svätého Martina, svätého Kríža, kostol, Ortodoxná synagóga, Všetkých svätých, Synagóga Brezno, Univerzitné pastoračné centrum svätého Jozefa Freinademetza (UPeCe), kostol, svätého Arnolda Janssena, kostol, kostol, kostol, Drevený artikulárny kostol, Sv. Jána Krstiteľa, Narodenia Panny Márie, Kaplnka sv. Alžbety Uhorskej, Sv. Jána Nepomuckého, kostol, kostol, kostol, svätého Františka, Sv. Anny, kostol, kostol, Kaplnka Panny Márie zázračnej medaily, kostol, Sv. Karola Boromejského, jaskyňa, Svätej Trojice, kostol, Kalvária, drevená cerkev, Židovská synagóga, Všetkých svätých, Nanebovzatia Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol

Kostol, Slovensko:, 4 z 17

svätého Michala, kostol, Korunovanie Panny Márie, kostol, Kostol svätého Juraja, Kostol narodenia Panny Marie, kostol, kostol, kostol, Kaplnka svätej Hildegardy, navštívenia Panny Márie, kostol, kostol, Synagóga, kostol, kostol, kostol, svätých Medarda a bl. P.P. Gojdiča, svätej Kataríny Alexandrijskej, kostol, kostol, kostol, Kostel svatého Cyrila a Metoděje, kostol, svätého Urbana, svätej Heleny, kostol, Rotunda Sv. Juraja, Kresťanský zbor Bratislava, kostol, kostol, kostol, svätého Lukáša, kostol, svätého Štefana, kostol, kostol, Dominikánsky kostol, kostol, Centrum buddhizmu diamantovej cesty Bratislava, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Nanebovstúpenia Pána, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Františka Saleského, svätých Cyrila a Metoda

Kostol, Slovensko:, 5 z 17

kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Nanebovzatia Panny Márie, kostol, kostol, kostol, Všetkých svätých, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Cirkvi bratskej, Farský kostol sv. Ondreja, Kalvínsky kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Cirkev bratská, kostol, kostol, kostol, Nový, Kostol Najsv. Mena Panny Márie - Szűz Mária szt. Neve templom, kostol, kostol, kostol, svätého Michala, Nanebovzatia Panny Márie, kostol, Narod. Panny Márie, kostol, Kaplnka Svätého Jána, apoštola, Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa, Ducha Svätého, kostol, svätých Cyrila a Metoda

Kostol, Slovensko:, 6 z 17

Božieho milosrdenstva, kostol, Kaplnka, Kaplnka Panny Márie Matky Spasiteľa, kostol, kostol, kostol, Kaplnka Najsvätejšej Trojice, svätých Petra a Pavla, kostol, kostol, kostol, kostol, Pamätník Svätej Trojice, Univerzitný Kostol Sv. Rodiny, kostol, Sála kráľovstva Jehovových svedkov, Prícestná kaplnka Svätého Vendelína, Kostol svätého Ondreja, svätého Jána Krstiteľa, kostol, Gotický evanjelický kostol, Kaplnka Božieho milosrdenstva, kostol, Uršulínsky kostol, Svätých košických mučeníkov, kostol, Kostol povýšenia Svätého kríža (jezuiti), svätého Ondreja, Evanjelický kostol, Dominika Trčku, Božského Srdca Ježišovho, kostol, Chrám Sv. Eliáša proroka, svätého Kríža, Františkánsky kostol, kostol, Panny Márie, Sv. Anny, kostol, kostol, Svätého Petra a Pavla, Kostol svätého Juraja, Nanebovzatia Panny Márie, socha, kostol, kostol, svätého Mikuláša, kostol, svätého Ignáca z Loyoly, Kalvínsky kostol, Chrám Povýšenia vznešeného a životodarného Kríža, kostol, kostol, kostol, kostol, Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie, svätého Františka, Evanjelický kostol, kostol

Kostol, Slovensko:, 7 z 17

Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Evanjelický zborový dom, kostol, Premonštrátsky kostol, Františkánsky kostol, Kostol evanjelický a.v., Kráľovnej rodiny, svätého Jána Nepomuckého, Nemocničná kaplnka sv. Cyrila a Metoda, kostol, Cirkevný zbor Košice - Bratská jednota baptistov, kostol, kostol, svätého Imricha, kostol, Studentský kostol, Premonštrátsky kláštor, Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa, sv. Petra a Pavla, Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, svätého Ondreja, svätého Jakuba, Evanjelický kostol, Chrám Zoslania Svätého Ducha, Sála kráľovstva, kostol, Svätého Kríža, Najsvätejšej Trojice, Nanebovzatia Panny Márie, Kostol sv.Jána z Boha, Jozefínsky kostol, svätého Martina, kaplnka Jergištôlňa, Božského srdca, kostol, kostol svätého Juraja, kostol, svätého Martina, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Rímskokatolícky kostol sv. Štefana, Kláštor Redemptoristov svätého Stanislava s kostolom, kostol, kostol, svätej Barbory, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Mikuláša, svätého Antona, svätej Rodiny, kostol, kostol, Šibeničná kaplnka (Panny Márie), Svätého ducha, Kostol svätého Imricha

Kostol, Slovensko:, 8 z 17

Evanjelický filiálny kostol, Sedembolestnej Panny Márie, kostol, Kaplnka sv. Ladislava, svätého Imricha, Kaplnka sv. Ondreja, Kostol Panny Márie Snežnej, kostol, navštívenia Panny Márie, svätej Anny, Dom smútku, kostol, kostol, Nanebovzatia Panny Márie, Farský kostol sv. Jána Nepomuckého, svätého Júdu Tadeáša, Božieho hrobu, Nanebovzatia Panny Márie, Biskupice Sv. Stefana, Kaplnka božského srdca Ježišovho, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, svätých Heleny a Krista Kráľa, kostol, Kostol svätej Kataríny, kostol, Evanjelický kostol, kostol, Zosnutia Panny Márie, Svätých košických mučeníkov, Kaplnka sv. Jána Nepomuckého, kostol, Synagóga, Kaplnka svätej Rozálie, narodenia Panny Márie, Kráľovnej pokoja, Panny Márie Pomocnice, kostol, Svätého archanjela Michala, Katedrála svätého Martina, Krista Kráľa, Evanjelický kostol, svätého Juraja, svätého Andreja, Mena Preblahoslavenej Panny Márie, svätého Štefana, kostol, kostol, kostol, Kaplnka na Cigléši, Farský kostol Narodenia Panny Márie, kostol, Kaplnka sv. Márie, kostol, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, svätého Bartolomeja, svätej Trojice, kostol, kostol, Židovská synagóga, kostol

Kostol, Slovensko:, 9 z 17

kostol, Židovská synagóga, kostol, Katolícky kostol, kostol, Sedembolestnej Panny Márie, kostol, svätého Jána Nepomuckého, kostol, Farský úrad reformovanej kresťanskej cirkvi, kostol, svätého Jána Krstiteľa, svätého Antona Paduánskeho, svätých Cyrila a Metoda, Panny Márie, kostol, Kostol svätého Juraja, kostol, kostol, Farský kostol sv. Mikuláša, kostol, Kaplnka blahoslavenej Laury Vicuna, kostol, Pútnická kaplnka sv. Kríža, Špitálsky kostol svätého Ducha, svätého Štefana, svätých Petra a Pavla, Sedembolestnej Panny Márie, svätého Jána Krstiteľa, obrátenia svätého Pavla, Kostol sv. Joachima a Anny, kostol, kostol, Evanjelický kostol, Evanjelický kostol, Farský úrad ECAV BA-Prievoz, kostol, svätého Jakuba, svätého Michala archanjela, Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, Božského Srdca Ježišovho, kostol, svätého Salvatora, kostol, narodenia Panny Márie, svätého Matúša, kostol, kostol, Kostol sv. Cyrila a Metoda, Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, svätého Egídia, Kostol Mena Panny Márie, Kostol Sv. Ladislava, kostol, nanebovzatia Panny Márie, kostol

Kostol, Slovensko:, 10 z 17

Panny Márie (saleziáni), Očisťovania Panny Marie, kostol, svätého Ladislava, kostol, kostol, kostol, Kaplnka sv. Anny, kostol, kostol, Farský úrad, kostol, ecav, kostol, kostol, svätého Ondreja, kostol, Kostol sv. Egídia, 1. zastavenie, Kostol Svätého Gorazda, Ochrany Presvätej Bohorodičky, Kaplnka sv. Vendelína, povýšenia Svätého kríža, Evanjelický kostol, kostol, Reformovaný kostol, kostol, 2. zastavenie, kostol, pastoračné centrum, Evanjelický kostol, svätého Martina, svätého Jozefa, svätej Anny, kostol, kostal sv. Michala, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, 3. zastavenie, svätého Jána Nepomuckého, Synagóga, kostol, kostol, svätého Jána Nepomuckého, Narodenia Panny Márie, kostol, svätého Ladislava, kostol, svätých Petra a Pavla, svätého Michala, archanjela, kostol, Kostol svätého Jána Krstiteľa, Kostol Ducha Svätého, kostol, kostol, kostol, Panny Márie, svätého Juraja, kostol, Kostol sv. Michala, Kostol Premenenia Pána

Kostol, Slovensko:, 11 z 17

kostol, Kaplnka sv. Dominika Savia, Kostol sv. Jozefa (františkáni), Evanjelický kostol, kostol, Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky, kostol, Evanjelický kostol, Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, kostol, svätej Anny, svätej Alžbety, svätého Jána Krstiteľa, kostol, kostol, kostol, Kostol svätého Jakuba, kostol, svätého Fantiška z Assissi, Kaplnka, kostol, Kaplnka navštívenia panny Márie, svätého Jána Nepomuckého, Kostol sv. Petra a Pavla, kostol, jaskyňa Lurdskej Panny Márie, kostol, Nanebovzatia Panny Márie, svätých Cyrila a Metoda, svätého Mikuláša, kostol, kostol, Františkánsky kláštor, Kostol Sv. Ondreja, Svätej Margity, kostol, kostol, Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Kalvária, Cintorín stary, kostol, svätého Michala Archanjela, svätého Ladislava, Sedembolestnej Panny Márie, svätých Cyrila a Metoda, Ochrany Presvätej Bohorodičky, kostol, kostol, kostol, svätého Juraja, kostol, svätého Martina, Katedrála svätého Františka Xaverskeho, Evanielický kostol, kostol, svätého Jána Krstiteľa, svätého Bartolomeja, Narodenia Panny Márie, Kostol Narodenia Presvätej Bohorodičky, kostol

Kostol, Slovensko:, 12 z 17

Synagóga, kostol, svätého Don Bosca, svätého Štefana, svätých Cyrila a Metoda, kostol, sv. Kríža, Židovská synagóga, kostol, kostol, kostol, Bazilika sv. Mikuláša, svätej Anny, svätého Štefana, kostol, kostol, Šaštínska synagóga, svätätého Michala archanjela, kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, Arminius, Kostol svätého Mikuláša, Božského srdca Ježišovho, kostol, Kaplnka, Evanjelický kostol, Nanebovzatia Panny Márie, svätého Jozefa, robotníka, kostol, Najsvätejšej Trojice, Zbor cirkvi Bratskej, Panny Márie Kráľovnej anjelov, kostol, svätého Michala, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, svätého Gorazda, kostol, svätých Cyrila a Metoda, kostol, svätého Michala, Nepoškvrneného počatia Panny Márie, kostol, Katedrála svätého Jána Krstiteľa, svätého Jozefa, Kaplnka Božského Srdca Ježišovho, kostol, kostol, svätej Alžbety, Kaplnka Fatimskej Panny Márie, kostol, svätého Jozefa, Obrátenia svätého Pavla, Svätej Rozálie, kostol, svätého Štefana Kráľa, kostol, kostol, svätého Jána Nepomuckého, Exercičný dom sv. Ignáca, kostol, kostol

Kostol, Slovensko:, 13 z 17

kostol, svätého Juraja, kostol, svätých Cyrila a Metoda, kostol, Jehovisti, kostol, kostol, kostol, svätého Jána, Kostolík sv. Márie Goretti, Narodenie Panny Márie, Veľký evanjelický kostol, Sedembolestnej panny Márie, kostol, Bazilika svätého Egidia, kostol, Kaplnka Panny Márie Sedembolestnej, kostol, kostol, svätého Mikuláša, kostol, kostol, neologická synagóga, kostol, Pieta, Evanjelický kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Štefana, kostol, Kaplnka Panny Márie Ružencovej, Blaženého hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča, svätej Kataríny, kostol, kostol, Kaplnka u Dobrého pastiera, Kaplnka Ducha Svätého, svätého Michala, Kaplnka Božského Srdca Ježišovho, Kostol svätého Ondreja apoštola, kostol, Kostol povýšenia sv. kríža, kostol, kostol, Kostol sv. Jána Pavla II., kostol, svätej Márie Magdalény, kostol, kostol, Farnosť evanjelickej cirkvi metodistickej, Katedrála svätého Šebastiána, svätého Michala, svätých Cyrila a Metoda, kostol, Nemocničná kaplnka, Ježiš Kristus, Ochrany Presvätej Bohorodičky, kostol

Kostol, Slovensko:, 14 z 17

Nepoškvrneného počatia Panny Márie, Kaplnka Panny Márie Ružencovej, Kaplnka Ružencovej Panny Márie, svätého Michala, zmŕtvychvstalého Krista, kostol, Svätého kríža, kostol, Chrám povýšenia čestného a žovotodarného kríža, Všetkých svätých, kostol, Pravoslávna cirkev, kostol, Kaplnka sv. Jána Nepomuckého, kostol, kostol, kostol, svätej Terézie z Lisieux, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Andreja Svorada a Benedikta, kostol, kostol, svätého Mikuláša, svätého Mikuláša, Kaplnka Emauzských učeníkov, kostol, svätých Šimona a Júdu, kostol sv. Jána Krstiteľa, kostol, svätého Michala Archanjela, Banícky kostolík, svätého Martina, kostol, Božského srdca Ježišovho, kostol, svätého Ondreja, apoštola, svätého Perta z Alkantary, Cirkev adventistov siedmeho dňa, kostol, kostol, kostol, svätého Michala Archanjela, kostol, kostol, kostol, kostol, Nanebovzatej Panny Márie, Kaplnka povýšenia Svätého kríža, kostol, kostol, Kostol Brezovica, Nepoškvrneného Počatiea Panny Márie, kostol, Kostol sv. Kozmu a Damiána, kostol, svätého Jozefa, svätého Jána Nepomuckého

Kostol, Slovensko:, 15 z 17

Rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie, Ochrany presvätej Bohorodičky, kostol, svätého prorok Izaiáša, kostol, Kaplnka sv. Jána Bosca, kostol, kostol, Modlitebňa baptistov, kostol, svätej Panny Marie, kostol, Kláštor Nepoškvrneného Srdca Panny Márie a sv. Jozefa, kostol, Najsvätejšieho srdca Ježišovho, Dobrého Pastiera, kostol, kostol, svätého Marka, svätého Vincenta de Paul, Kostol sv. Michala, Karner sv. Anny, Kostol sv. Františka Xaverského, kostol, Navštívenia Panny Márie - 2.VII., svätého Michala Archanjela, kostol, svätého Štefana, svätého Mikuláša, svätého Gorazda, kostol, Kaplnka Božského Srdca Ježišovho, kostol, svätého Jozefa, kostol, kostol, kostol, svätej Alžbety Uhorskej, Kaplnka svätého Petra a Pavla, kostol, Nanebovzatia panny Márie, kostol, kostol, Panny Márie Pomocnice kresťanov, kostol, kostol, Kostol svätého Lukáša, Panny Márie ružencovej, Kaplnka bl. Pavla Petra Gojdiča a Metoda Dominika Trčku, Kaplnka Ružencovej Panny Márie, Panny Márie, Sv. Margity, kostol, kostol, Chrám Narodenia presvätej Bohorodičky, kostol, Kostol sv. Martina, Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie, Cintorin novy, Kostol Najsvätejšej Trojice

Kostol, Slovensko:, 16 z 17

kostol, kostol, Páduai Szent Antal-templom, Návrat k čistým prameňom, kostol, Malý evanjelický kostol, kostol, svätý Lukáš, kostol, svätej Anny, kostol, kostol, Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie, Kaplnka bl. P.P. Gojdiča a M.D. Trčku, kostol, Kostol Krista Kráľa, Kaplnka Matky ustavičnej pomoci, Ukrižovaný Kristus, svätého Jána, kostol, svätého Mikuláša, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Zoslania Svätého Ducha, kostol, Kresťanské centrum Apoštolskej cirkvi, kostol, kostol, kostol, Chrám Premenenia Pána, svätého Michala archanjela, kostol, kostol, kostol, svätej Márie, svätej Barbory, synagóga, kostol, Dom sv. Faustíny, kostol, kostol, Kostol reformovanej kresťanskej cirkvi, kostol, Všetkých svätých, Povýšenie svätého kríža, kostol, Najsvätejšej Trojice, Panny Márie, kostol, Ducha Svätého, Sedembolestnej Panny Márie, svätého Ježiša, kostol, kostol, Sv.Ježiš, kostol

Kostol, Slovensko:, 17 z 17

kostol, katolický kostol, svätého Juraja, Evanjelický kostol, Kaplnka, kostol, Kalvária, Kaplnka svätého hrobu, Svätej trojice, kostol, kostol, Najsvätejšej Trojice, Svätý Peter a Pavol, kostol, Ochrany Presvätej Bohorodičky, Povýšenia Svätého Kríža, kostol, svätej Márie, Kostol sv. Štefana, kostol, kostol, svätého Štefana Uhorského, Kaplnka, Cirkev Adventistov siedmeho dňa, Zvonica, Najsvätejšej Trojice, Kostol sv. Cyrila a Metoda, Farský kostol všetkých svätých, Panny Márie, Kaplnka sv. Floriána, svätého Jána Krstiteľa, kostol, Chrám Božej Múdrosti, Židovská synagóga, Kaplnka pod Skalkou, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol

kostol inde

Východné Slovensko (2129x), Západné Slovensko (1586x), Prešovský kraj (1499x), Stredné Slovensko (1463x), Banskobystrický kraj (878x), Košický kraj (843x), Žilinský kraj (741x), Trenčiansky kraj (544x), Nitriansky kraj (544x), Trnavský kraj (466x), Spiš (370x), Bratislavský kraj (323x), okres Bardejov (257x), Liptov (247x), okres Košice - okolie (228x), Malé Karpaty (224x), okres Prešov (215x), Gemer (214x), Záhorie (189x), Liptovská kotlina (174x), okres Ružomberok (170x), Bratislava (153x), okres Levice (151x), Veľká Fatra (147x), Orava (146x), okres Michalovce (145x), okres Stropkov (144x), Horehronie (142x), Popradská kotlina (136x), okres Vranov nad Topľou (136x)
kostol v Východné Slovensko
kostol v Západné Slovensko
kostol v Prešovský kraj

Podobné, Slovensko:

15455x duchovno, 5838x kostol, 5150x cintorín, 3400x kríž, 1048x kaplnka, 16x krížová cesta, 2x evanjelická škola, 1x katolícka škola
Hľadáme kostol, OSM tagy: amenity = 'place_of_worship'.
ilustračný obrázok k Kostol, Slovensko

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://www.oma.sk/duchovno/kostol

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.