Cesta: OMA » duchovno » kostol

Kostol, Slovensko

Kostol v Slovensko

V Slovensko sa nachádza viac ako 1000 kusy kostol.

Kostol, Slovensko:, 1 z 17

Dóm svätej Alžbety, Katedrála svätého Martina, svätého Ladislava, svätého Michala, Farnosť sv. Lukáša, Kostol svätej Alžbety, Kostol svätého Štefana, Evanjelický a.v. kostol svätého ducha, Kostol Zvestovania Pána, Mestské Múzeum Šurany - Synagóga, svätého Emeráma, svätého Juraja, Evanjelický kostol Najsvätejšej Trojice, Kostol svätej Anny, svätej Margity, Kostol sv. Jakuba, Krista Kráľa, Povýšenia svätého kríža, svätej Rozálie, Ducha Svätého, Románsky kostolík, svätého Mikuláša, Kaplnka Svätej Anny, Święta Góra Jawor, Dreveny artikularny kostol v Hronesku (1725-1726), Benediktínsky kláštor, Sedembolestnej Panny Márie, Kostol Navštívenia Panny Márie, Sv. Michala, Kostol Svätej rodiny, Navštívenia Panny Márie, Chrám sv. Michala Archanjela, svätáho Mikuláša Biskupa, svätého Františka z Assisi, Svätého Urbana, Drevený kostolík Všetkých svätých, Sedembolestnej Panny Márie, Evanjelický artikulárny kostol, svätého Mikuláša, svätého Michala Archanjela, Bazilika narodenia Panny Márie, Kaplnka sv. Ondreja, Kalvínsky kostol, Narodenia Panny Márie, Konkatedrála Svätého Mikuláša, Kostol svätého Jána z Mathy, kostol, Nanebovzatia Panny Márie, svätého Martina, Zborový dom Evanjelickej A. V. cirkvi, Svätého Kríža, Františkánsky kostol Všetkých svätých a kláštor, Kostol Panny Márie Pomocnice, svätého Michala, Kostol sv. Don Bosca, Evanjelický kostol, architekt, Kostol Loretánskej Panny Márie, Panny Márie Snežnej, Kostol svätého Jána Bosca

Kostol, Slovensko:, 2 z 17

Kostol Ducha svätého, nanebovzatia Panny Márie, svätého Jakuba, Bratská jednota baptistov, Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie, kostol, atrakcia, Všetkých svätých, kostol, Kostol sv. Abraháma, patriarchu, Kaplnka sv. Andreja Svorada, Evanjelický kostol, svätej Alžbety, Najsvätejšieho Božského Srdca Ježišovho, Kostol sv. Kozmu a Damiána, Narodenia Panny Márie, Kaplnka pri Strmom vŕšku, kostol, kostol, kostol, Zoslania Ducha Svätého, Kostol Sedembolestnej Panny Márie, kostol, Kaplnka sv. Bernadety, svätej Márie Magdalény, svätého Ondreja, svätých Petra a Pavla, svätého Juraja, Povýšenia svätého Kríža, svätého Ladislava, Koscelek, svätého Rastislava, atrakcia, svätého Františka Xaverského, Kaplnka svätej Kataríny, Kostol svätého Antona Pustovníka, kostol, socha svätého Antona, svätého Kríža, Kráľovnej Pokoja, svätého Floriána, Devleskero Kher – Boží Dom, atrakcia, kostol, svätého Filipa a Jakuba, kostol, svätého Martina z Tours, Gotický Všechsvätský kostol v Kúte, kostol, kostol, svätého Dominika Sávia, svätého Víta, svätého Gorazda, atrakcia, kostol, Nový evanjelický kostol, kaplnka sv. Anny, kostol, kostol, svätého Mikuláša

Kostol, Slovensko:, 3 z 17

Novoapoštolská cirkev, Narodenia Panny Márie, kostol, Ducha Svätého Podlavice, kostol, Exercičný dom - Spoločnosť Ježišova, Synagóga, svätého Gorazda, Nový kostol, kostol, Kostol svätého Martina, Sv. Jozefa, svätého Kríža, Ortodoxná synagóga, kostol, Všetkých svätých, kostol, Synagóga Brezno, svätého Arnolda Janssena, kostol, kostol, kostol, Sv. Jána Krstiteľa, Drevený artikulárny kostol, kostol, kostol, Kaplnka sv. Alžbety Uhorskej, Sv. Anny, svätého Františka, kostol, kostol, kostol, Kaplnka Panny Márie zázračnej medaily, kostol, kostol, Sv. Karola Boromejského, jaskyňa, kostol, Svätej Trojice, Sv. Jána Nepomuckého, Všetkých svätých, kostol, Židovská synagóga, drevená cerkev, Kalvária, kostol, Nanebovzatia Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, Korunovanie Panny Márie, kostol, svätého Michala, kostol, Kostol narodenia Panny Marie, Kostol svätého Juraja, Kaplnka svätej Hildegardy, kostol, kostol

Kostol, Slovensko:, 4 z 17

kostol, kostol, navštívenia Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, svätej Kataríny Alexandrijskej, svätých Medarda a bl. P.P. Gojdiča, kostol, kostol, svätého Urbana, kostol, Kostel svatého Cyrila a Metoděje, svätej Heleny, Rotunda Sv. Juraja, svätého Lukáša, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Štefana, Kresťanský zbor Bratislava, kostol, Centrum buddhizmu diamantovej cesty Bratislava, kostol, kostol, Dominikánsky kostol, kostol, Nanebovstúpenia Pána, Univerzitné pastoračné centrum svätého Jozefa Freinademetza (UPeCe), kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Františka Saleského, kostol, svätých Cyrila a Metoda, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol

Kostol, Slovensko:, 5 z 17

kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Nanebovzatia Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, Všetkých svätých, kostol, kostol, kostol, Kalvínsky kostol, Farský kostol sv. Ondreja, Cirkvi bratskej, kostol, kostol, kostol, kostol, Cirkev bratská, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Nový, Kostol Najsv. Mena Panny Márie - Szűz Mária szt. Neve templom, kostol, kostol, Nanebovzatia Panny Márie, kostol, svätého Michala, Narod. Panny Márie, Kaplnka Svätého Jána, apoštola, kostol, Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa, kostol, svätých Cyrila a Metoda, kostol, Božieho milosrdenstva, Kaplnka Panny Márie Matky Spasiteľa, Kaplnka, Ducha Svätého, Kaplnka Najsvätejšej Trojice, kostol, kostol, kostol, kostol, svätých Petra a Pavla, kostol, kostol, kostol, Pamätník Svätej Trojice, Univerzitný Kostol Sv. Rodiny, Sála kráľovstva Jehovových svedkov, svätého Ondreja

Kostol, Slovensko:, 6 z 17

Prícestná kaplnka Svätého Vendelína, svätého Jána Krstiteľa, kostol, Gotický evanjelický kostol, Kaplnka Božieho milosrdenstva, kostol, Uršulínsky kostol, Svätých košických mučeníkov, kostol, Kostol povýšenia Svätého kríža (jezuiti), Evanjelický kostol, svätého Ondreja, kostol, Dominika Trčku, kostol, kostol, Chrám Sv. Eliáša proroka, svätého Kríža, kostol, kostol, Františkánsky kostol, kostol, kostol, kostol, Panny Márie, kostol, Sv. Anny, kostol, socha, Nanebovzatia Panny Márie, Svätého Petra a Pavla, Kostol svätého Juraja, kostol, svätého Mikuláša, svätého Ignáca z Loyoly, kostol, kostol, kostol, kostol, Kalvínsky kostol, kostol, Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie, kostol, Evanjelický kostol, kostol, svätého Františka, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, kostol, Evanjelický zborový dom, Premonštrátsky kostol, Františkánsky kostol, svätého Juraja, Kostol evanjelický a.v., Nemocničná kaplnka sv. Cyrila a Metoda, Kráľovnej rodiny, svätého Jána Nepomuckého, kostol, Cirkevný zbor Košice - Bratská jednota baptistov, svätého Imricha, kostol

Kostol, Slovensko:, 7 z 17

kostol, kostol, Studentský kostol, Premonštrátsky kláštor, Kaplnka sv. Dominika Savia, Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa, Povýšenia svätého Kríža, Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, svätého Ondreja, sv. Petra a Pavla, Chrám Zoslania Svätého Ducha, Sála kráľovstva, svätého Jakuba, Evanjelický kostol, Najsvätejšej Trojice, Svätého Kríža, Nanebovzatia Panny Márie, svätého Martina, Jozefínsky kostol, kaplnka Jergištôlňa, Božského srdca, kostol svätého Juraja, kostol, kostol, svätého Martina, kostol, kostol, Rímskokatolícky kostol sv. Štefana, kostol, kostol, kostol, Kláštor Redemptoristov svätého Stanislava s kostolom, Kláštor Nepoškvrneného Srdca Panny Márie a sv. Jozefa, kostol, kostol, svätého Jána Krstiteľa, kostol, zmŕtvychvstalého Krista, svätého Jána Krstiteľa, svätej Barbory, kostol, kostol, svätého Antona, Svätého Františka z Assisi, svätej Rodiny, kostol, kostol, Šibeničná kaplnka (Panny Márie), Kostol svätého Imricha, Svätého ducha, kostol, kostol, svätého Jána Krstiteľa, Kaplnka bl. P.P. Gojdiča a M.D. Trčku, Kaplnka sv. Ondreja, Sedembolestnej Panny Márie, Kaplnka bl. Pavla Petra Gojdiča a Metoda Dominika Trčku, Kaplnka sv. Ladislava, kostol, navštívenia Panny Márie

Kostol, Slovensko:, 8 z 17

svätej Anny, kostol, svätého Imricha, Nanebovzatia Panny Márie, Dom smútku, Božieho hrobu, Sedembolestnej Panny Márie, Biskupice Sv. Stefana, svätého Júdu Tadeáša, Nanebovzatia Panny Márie, svätého Jána Nepomuckého, kostol, svätej Kataríny, kostol, Kaplnka božského srdca Ježišovho, svätých Heleny a Krista Kráľa, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Evanjelický kostol, Synagóga, Zosnutia Panny Márie, kostol, Kostolík sv. Márie Goretti, Kaplnka svätej Rozálie, Kráľovnej pokoja, narodenia Panny Márie, kostol, Svätých košických mučeníkov, Mena Preblahoslavenej Panny Márie, svätého Andreja, Katedrála svätého Martina, Evanjelický kostol, Panny Márie Pomocnice, Krista Kráľa, kostol, Svätého archanjela Michala, kostol, svätej Trojice, Židovská synagóga, kostol, svätého Štefana, kostol, kostol, Kaplnka na Cigléši, narodenia Panny Márie, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Kaplnka sv. Márie, kostol, Farský úrad reformovanej kresťanskej cirkvi, kostol, kostol, Sedembolestnej Panny Márie, kostol, Katolícky kostol, kostol, svätého Jána Nepomuckého, kostol, kostol, svätého Jána Krstiteľa, Židovská synagóga, kostol

Kostol, Slovensko:, 9 z 17

svätého Antona Paduánskeho, kostol, Špitálsky kostol svätého Ducha, Kostol svätého Juraja, Panny Márie, kostol, Kaplnka blahoslavenej Laury Vicuna, svätých Cyrila a Metoda, kostol, Farský kostol sv. Mikuláša, kostol, svätého Štefana, sv. Anny, kostol, Evanjelický kostol, Evanjelický kostol, kostol, kostol, kostol, obrátenia svätého Pavla, Farský úrad ECAV BA-Prievoz, svätého Jakuba, svätého Michala archanjela, svätého Salvatora, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Božského Srdca Ježišovho, narodenia Panny Márie, Evanjelický kostol, Panny Márie (saleziáni), Kostol sv. Cyrila a Metoda, Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, kostol, Kostol Mena Panny Márie, svätého Egídia, kostol, Kostol sv. Petra a Pavla, Kostol Sv. Ladislava, kostol, svätých Cyrila a Metoda, svätého Matúša, kostol, kostol, kostol, Evanjelický kostol, Milosrdných bratov, Kaplnka sv. Anny, ecav, kostol, kostol, kostol, Farský úrad, kostol, Očisťovania Panny Marie, kostol

Kostol, Slovensko:, 10 z 17

svätého Ondreja, Ochrany Presvätej Bohorodičky, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, povýšenia Svätého kríža, svätého Jozefa, kostol, Kaplnka sv. Vendelína, svätej Anny, II, kostol, Synagóga, Kostol sv. Egídia, Kostol Svätého Gorazda, kostol, kostol, svätého Jána Nepomuckého, III, svätého Martina, pastoračné centrum, Evanjelický kostol, Reformovaný kostol, kostol, kostal sv. Michala, svätého Ladislava, kostol, I, Kostol sv. Michala, kostol, kostol, kostol, svätého Juraja, Kostol Ducha Svätého, Panny Márie, svätých Petra a Pavla, Kostol svätého Jána Krstiteľa, Kostol Premenenia Pána, kostol, svätého Michala, archanjela, kostol, Narodenia Panny Márie, kostol, kostol, svätého Jána Nepomuckého, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Ladislava, kostol, kostol, Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, kostol, Kostol svätého Jakuba, kostol, kostol, Kaplnka navštívenia panny Márie, svätého Jána Nepomuckého, Kostol sv. Jozefa (františkáni), kostol, svätej Alžbety

Kostol, Slovensko:, 11 z 17

Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky, kostol, kostol, svätého Fantiška z Assissi, Kaplnka, kostol, svätého Jána Krstiteľa, svätej Anny, Evanjelický kostol, svätého Juraja, Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, kostol, Kalvária, svätých Cyrila a Metoda, Františkánsky kláštor, svätého Mikuláša, svätého Ladislava, kostol, jaskyňa Lurdskej Panny Márie, kostol, Svätej Margity, kostol, Ochrany Presvätej Bohorodičky, Nanebovzatia Panny Márie, svätého Michala Archanjela, kostol, kostol, kostol, svätých Cyrila a Metoda, svätého Martina, kostol, Kostol Narodenia Presvätej Bohorodičky, Katedrála svätého Františka Xaverskeho, kostol, kostol, svätého Štefana, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Židovská synagóga, svätého Mikuláša, Piaristický kostol svätého Františka Xaverského, kostol, Narodenia Panny Márie, kostol, svätých Cyrila a Metoda, Cintorín stary, Evanielický kostol, svätého Bartolomeja, svätého Don Bosca, svätého Gorazda, kostol, Kostol svätého Mikuláša, Božského srdca Ježišovho, Kaplnka, kostol, Nanebovzatia Panny Márie, Evanjelický kostol

Kostol, Slovensko:, 12 z 17

Arminius, Zbor cirkvi Bratskej, Ochrany Presvätej Bohorodičky, svätätého Michala archanjela, kostol, kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, Kaplnka Božského Srdca Ježišovho, Šaštínska synagóga, Bazilika sv. Mikuláša, svätej Anny, svätej Márie, kostol, svätého Štefana, kostol, Svätého kríža, kostol, svätého Jozefa, robotníka, Najsvätejšej Trojice, Obrátenia svätého Pavla, svätého Michala, kostol, svätého Michala, kostol, Exercičný dom sv. Ignáca, svätého Štefana Kráľa, kostol, kostol, Katedrála svätého Jána Krstiteľa, svätej Alžbety, kostol, kostol, kostol, Nanebovzatia Panny Márie, kostol, kostol, kostol, Nepoškvrneného počatia Panny Márie, svätého Jána Krstiteľa, Kaplnka Božského Srdca Ježišovho, svätého Jozefa, Svätej Rozálie, Bazilika svätého Egidia, svätého Jána Nepomuckého, kostol, kostol, svätého Jozefa, Sedembolestnej Panny Márie, kostol, svätých Cyrila a Metoda, kostol, Sedembolestnej panny Márie, Jehovisti, kostol, svätého Jána, svätého Juraja, kostol, kostol, Veľký evanjelický kostol, kostol, kostol

Kostol, Slovensko:, 13 z 17

Narodenie Panny Márie, Blaženého hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča, kostol, kostol, Kaplnka u Dobrého pastiera, kostol, kostol, kostol, Kostol povýšenia sv. kríža, kostol, kostol, svätého Štefana, kostol, kostol, Kostol sv. Jána Pavla II., kostol, kostol, kostol, Kaplnka Panny Márie Sedembolestnej, svätého Mikuláša, kostol, neologická synagóga, svätej Kataríny, Kaplnka Panny Márie Ružencovej, kostol, Kaplnka Ducha Svätého, Kostol svätého Ondreja apoštola, svätého Michala, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Ochrany Presvätej Bohorodičky, kostol, Banícky kostolík, Evanjelický kostol, kostol, Nemocničná kaplnka, Všetkých svätých, kostol, svätého Michala, kostol, Pravoslávna cirkev, svätých Cyrila a Metoda, kostol, Chrám povýšenia čestného a žovotodarného kríža, Sedembolestnej Panny Márie, svätého Michala, Katedrála svätého Šebastiána, kostol, kostol, svätej Márie Magdalény, kostol, kostol, Farnosť evanjelickej cirkvi metodistickej, kostol, Kaplnka Panny Márie Ružencovej, kostol, kostol

Kostol, Slovensko:, 14 z 17

Nepoškvrneného počatia Panny Márie, svätého Mikuláša, kostol, kostol, kostol, kostol, Kaplnka Emauzských učeníkov, kostol, svätého Ondreja, apoštola, kostol, kostol, kostol, Božského srdca Ježišovho, kostol, kostol, svätého Mikuláša, kostol, Cirkev adventistov siedmeho dňa, svätého Michala Archanjela, svätého Jána Evanielistu, svätého Michala Archanjela, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Mikuláša, svätého Andreja Svorada a Benedikta, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol sv. Jána Krstiteľa, svätých Šimona a Júdu, kostol, kostol, Kostol sv. Kozmu a Damiána, Nanebovzatej Panny Márie, kostol, kostol, kostol, Nepoškvrneného Počatiea Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, Modlitebňa baptistov, svätého prorok Izaiáša, kostol, svätej Panny Marie, kostol, Ochrany presvätej Bohorodičky, Rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie, Kaplnka povýšenia Svätého kríža, kostol, Kaplnka sv. Jána Bosca, Nanebovzatia panny Márie, kostol, kostol, kostol

Kostol, Slovensko:, 15 z 17

Kostol sv. Františka Xaverského, kostol, svätého Štefana, Kaplnka Božského Srdca Ježišovho, svätého Michala Archanjela, kostol, Najsvätejšieho srdca Ježišovho, kostol, svätého Marka, kostol, Navštívenia Panny Márie - 2.VII., kostol, kostol, Kostol sv. Michala, kostol, Karner sv. Anny, Dobrého Pastiera, svätej Alžbety Uhorskej, Kostol Najsvätejšej Trojice, kostol, Panny Márie Pomocnice kresťanov, Kaplnka svätého Petra a Pavla, kostol, svätého Vincenta de Paul, Trojjediného Boha, svätého Gorazda, svätého Jozefa, Kostol svätého Lukáša, svätého Mikuláša, kostol, kostol, kostol, kostol, Návrat k čistým prameňom, Panny Márie, Kostol sv. Martina, kostol, Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie, Malý evanjelický kostol, kostol, Kaplnka Ružencovej Panny Márie, svätej Anny, Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie, kostol, Cintorin novy, kostol, kostol, kostol, Sv. Margity, kostol, Páduai Szent Antal-templom, Panny Márie ružencovej, svätý Lukáš, kostol, Chrám Narodenia presvätej Bohorodičky, kostol, Svätej trojice, svätého Ježiša, kostol, kostol

Kostol, Slovensko:, 16 z 17

svätého Michala archanjela, Sedembolestnej Panny Márie, kostol, Dom sv. Faustíny, synagóga, Všetkých svätých, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Zoslania Svätého Ducha, Ducha Svätého, kostol, kostol, katolický kostol, Sv.Ježiš, kostol, kostol, Ukrižovaný Kristus, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Zvonica, kostol, kostol, Povýšenie svätého kríža, kostol, Kostol Krista Kráľa, kostol, Evanjelický kostol, Chrám Premenenia Pána, Najsvätejšej Trojice, Kaplnka svätého hrobu, Kresťanské centrum Apoštolskej cirkvi, svätej Márie Magdalény, kostol, kostol, Panny Márie, Kaplnka Matky ustavičnej pomoci, kostol, Kalvária, Kaplnka, kostol, kostol, Kaplnka pod Skalkou, Farský kostol všetkých svätých, Kostol sv. Štefana, Chrám Božej Múdrosti, kostol, svätého Jána Krstiteľa, svätej Márie, Kaplnka sv. Floriána, kostol, kostol, kostol, Svätý Peter a Pavol, Kostol svätého Martina z Tours

Kostol, Slovensko:, 17 z 17

svätého Bartolomeja, svätého Štefana Uhorského, Najsvätejšej Trojice, kostol, kostol, kostol, svätej Alžbety, Cirkev Adventistov siedmeho dňa, Panny Márie, kostol, kostol, kostol, Kaplnka, kostol, Kostol sv. Cyrila a Metoda, Najsvätejšej Trojice, Panny Márie, Povýšenia Svätého Kríža, svätého Michala, kostol, svätého Juraja, kostol, Sedembolestnej Panny Márie, kostol, Mena Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, Kostol sv. Jána Krstiteľa, kostol, Nanebovzatia Panny Márie, kostol, kostol, Kostol sv. Michala Archanjela, kostol, svätého Martina, kostol, kostol, kostol

kostol inde

Východné Slovensko (2117x), Západné Slovensko (1577x), Prešovský kraj (1491x), Stredné Slovensko (1448x), Banskobystrický kraj (871x), Košický kraj (840x), Žilinský kraj (733x), Trenčiansky kraj (544x), Nitriansky kraj (541x), Trnavský kraj (461x), Spiš (370x), Bratislavský kraj (321x), okres Bardejov (253x), Liptov (245x), okres Košice - okolie (227x), Malé Karpaty (223x), okres Prešov (213x), Gemer (209x), Záhorie (191x), Liptovská kotlina (172x), okres Ružomberok (167x), Bratislava (152x), okres Levice (151x), Veľká Fatra (147x), okres Michalovce (145x), Orava (144x), okres Stropkov (144x), Horehronie (143x), Popradská kotlina (136x), okres Vranov nad Topľou (134x)

Podobné, Slovensko:

15327x duchovno, 5802x kostol, 5139x cintorín, 3339x kríž, 1028x kaplnka, 16x krížová cesta, 2x evanjelická škola, 1x katolícka škola
Hľadáme kostol, OSM tagy: amenity = 'place_of_worship'.

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://www.oma.sk/duchovno/kostol

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.