Cesta: OMA » duchovno » kostol

Kostol, Slovensko

Kostol v Slovensko

V Slovensko sa nachádza viac ako 1000 kusy kostol.

Kostol, Slovensko:, 1 z 17

Dóm svätej Alžbety, Katedrála svätého Martina, svätého Ladislava, Farnosť sv. Lukáša, svätého Michala, Kostol svätej Alžbety, Kostol svätého Štefana, Evanjelický a.v. kostol svätého ducha, Kostol Zvestovania Pána, Mestské Múzeum Šurany - Synagóga, svätého Emeráma, svätého Juraja, Evanjelický kostol Najsvätejšej Trojice, Kostol svätej Anny, svätej Margity, Kostol sv. Jakuba, Povýšenia svätého kríža, Dreveny artikularny kostol v Hronesku (1725-1726), Krista Kráľa, Románsky kostolík, Ducha Svätého, svätého Mikuláša, svätej Rozálie, Kostol Navštívenia Panny Márie, Kaplnka Svätej Anny, Sv. Michala, Benediktínsky kláštor, Sedembolestnej Panny Márie, Svätej rodiny, Navštívenia Panny Márie, Chrám sv. Michala Archanjela, Svätého Urbana, svätáho Mikuláša Biskupa, svätého Františka z Assisi, Święta Góra Jawor, Sedembolestnej Panny Márie, Drevený kostolík Všetkých svätých, svätého Michala Archanjela, Bazilika narodenia Panny Márie, Evanjelický artikulárny kostol, svätého Mikuláša, Kalvínsky kostol, Konkatedrála Svätého Mikuláša, Kaplnka sv. Ondreja, Narodenia Panny Márie, Kostol svätého Jána z Mathy, Nanebovzatia Panny Márie, svätého Martina, kostol, Svätého Kríža, Zborový dom Evanjelickej A. V. cirkvi, Františkánsky kostol Všetkých svätých a kláštor, architekt, Kostol Panny Márie Pomocnice, Evanjelický kostol, Kostol Loretánskej Panny Márie, svätého Michala, Panny Márie Snežnej, Kostol sv. Don Bosca, nanebovzatia Panny Márie

Kostol, Slovensko:, 2 z 17

svätého Jakuba, Kostol svätého Jána Bosca, kostol, Bratská jednota baptistov, Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie, kostol, atrakcia, kostol, Všetkých svätých, Kaplnka sv. Andreja Svorada, svätej Alžbety, Evanjelický kostol, Kostol sv. Kozmu a Damiána, Najsvätejšieho Božského Srdca Ježišovho, Narodenia Panny Márie, Zoslania Ducha Svätého, Kostol Sedembolestnej Panny Márie, Kaplnka sv. Bernadety, svätej Márie Magdalény, svätého Ondreja, kostol, svätého Juraja, kostol, Kaplnka pri Strmom vŕšku, svätých Petra a Pavla, svätého Ladislava, kostol, svätého Rastislava, Kaplnka svätej Kataríny, svätého Františka Xaverského, kostol, Kráľovnej Pokoja, svätého Kríža, svätého Filipa a Jakuba, Povýšenia svätého Kríža, Devleskero Kher – Boží Dom, atrakcia, kostol, svätého Martina z Tours, svätého Dominika Sávia, svätého Víta, socha svätého Antona, Nový evanjelický kostol, svätého Gorazda, svätého Floriána, kostol, atrakcia, kostol, Koscelek, kostol, svätého Mikuláša, Gotický Všechsvätský kostol v Kúte, Novoapoštolská cirkev, Narodenia Panny Márie, Ducha Svätého Podlavice, atrakcia, kaplnka sv. Anny, kostol, Synagóga, Nový kostol

Kostol, Slovensko:, 3 z 17

kostol, kostol, kostol, Exercičný dom - Spoločnosť Ježišova, Sv. Jozefa, Kaplnka sv. Alžbety Uhorskej, svätého Kríža, Ortodoxná synagóga, Všetkých svätých, Kostol svätého Martina, kostol, svätého Gorazda, kostol, svätého Arnolda Janssena, kostol, Sv. Jána Krstiteľa, svätého Františka, Sv. Anny, kostol, Sv. Jána Nepomuckého, Kaplnka Panny Márie zázračnej medaily, kostol, Svätej Trojice, Sv. Karola Boromejského, kostol, Židovská synagóga, kostol, Všetkých svätých, kostol, kostol, Nanebovzatia Panny Márie, Drevený artikulárny kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Michala, kostol, jaskyňa, Kostol svätého Juraja, Kostol narodenia Panny Marie, Kalvária, drevená cerkev, kostol, Kaplnka svätej Hildegardy, kostol, svätých Medarda a bl. P.P. Gojdiča, svätej Kataríny Alexandrijskej, Öziçel Hacı İbrahim-dzsámi, kostol, Kostel svatého Cyrila a Metoděje, kostol, kostol, svätého Urbana, kostol, svätej Heleny, kostol, Korunovanie Panny Márie, kostol, Rotunda Sv. Juraja, Univerzitné pastoračné centrum svätého Jozefa Freinademetza (UPeCe)

Kostol, Slovensko:, 4 z 17

Kresťanský zbor Bratislava, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Štefana, kostol, kostol, kostol, Centrum buddhizmu diamantovej cesty Bratislava, Dominikánsky kostol, kostol, Nanebovstúpenia Pána, Svet možností, kostol, kostol, Všetkých svätých, kostol, kostol, svätých Cyrila a Metoda, svätého Františka Saleského, kostol, svätého Lukáša, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Nový, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Nanebovzatia Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, Farský kostol sv. Ondreja, Kalvínsky kostol, Cirkvi bratskej, svätých Petra a Pavla, kostol, Cirkev bratská, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol

Kostol, Slovensko:, 5 z 17

kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Nanebovzatia Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa, kostol, kostol, Narod. Panny Márie, Božieho milosrdenstva, kostol, kostol, svätých Cyrila a Metoda, Kaplnka Panny Márie Matky Spasiteľa, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Kostol Najsv. Mena Panny Márie - Szűz Mária szt. Neve templom, kostol, kostol, Kaplnka Najsvätejšej Trojice, kostol, Ducha Svätého, kostol, kostol, kostol, svätého Michala, Kaplnka Svätého Jána, apoštola, kostol, kostol, Sála kráľovstva Jehovových svedkov, Pamätník Svätej Trojice, Univerzitný Kostol Sv. Rodiny, kostol, kostol, svätého Ondreja, Kaplnka, Prícestná kaplnka Svätého Vendelína, kostol, svätého Jána Krstiteľa, kostol, kostol, Gotický evanjelický kostol, Kaplnka Božieho milosrdenstva, kostol, kostol, Uršulínsky kostol, Svätých košických mučeníkov

Kostol, Slovensko:, 6 z 17

svätého Ondreja, Kostol povýšenia Svätého kríža (jezuiti), Evanjelický kostol, Dominika Trčku, kostol, Chrám Sv. Eliáša proroka, kostol, svätého Kríža, kostol, Nemocničná kaplnka sv. Cyrila a Metoda, kostol, kostol, Františkánsky kostol, kostol, Panny Márie, Sv. Anny, kostol, socha, Kostol svätého Juraja, Nanebovzatia Panny Márie, Svätého Petra a Pavla, kostol, svätého Ignáca z Loyoly, svätého Mikuláša, kostol, kostol, Kalvínsky kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie, kostol, Evanjelický kostol, kostol, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, kostol, kostol, svätého Františka, Evanjelický zborový dom, svätého Juraja, Františkánsky kostol, kostol, Kostol evanjelický a.v., kostol, svätého Jána Nepomuckého, Kráľovnej rodiny, kostol, kostol, svätého Imricha, kostol, kostol, kostol, Cirkevný zbor Košice - Bratská jednota baptistov, Studentský kostol, kostol, Premonštrátsky kláštor, Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa, Povýšenia svätého Kríža

Kostol, Slovensko:, 7 z 17

svätého Ondreja, Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, sv. Petra a Pavla, svätého Jakuba, Evanjelický kostol, Chrám Zoslania Svätého Ducha, Svätého Kríža, Chrám Božej Múdrosti, Nanebovzatia Panny Márie, Najsvätejšej Trojice, Jozefínsky kostol, kaplnka Jergištôlňa, svätého Martina, Božského srdca, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Martina, Rímskokatolícky kostol sv. Štefana, kostol, kostol, Kláštor Redemptoristov svätého Stanislava s kostolom, kostol, svätého Jána Krstiteľa, kostol, kostol, svätej Barbory, kostol, Šibeničná kaplnka (Panny Márie), kostol, svätého Antona, Svätého Františka z Assisi, kostol, Svätého ducha, kostol, svätého Jána Krstiteľa, Kostol svätého Imricha, kostol, Sedembolestnej Panny Márie, Kaplnka bl. P.P. Gojdiča a M.D. Trčku, kostol, Kaplnka bl. Pavla Petra Gojdiča a Metoda Dominika Trčku, Kaplnka sv. Ondreja, navštívenia Panny Márie, kostol, svätej Anny, Kaplnka sv. Ladislava, svätého Jána Nepomuckého, Nanebovzatia Panny Márie, Nanebovzatia Panny Márie, Božieho hrobu, Biskupice Sv. Stefana, Sedembolestnej Panny Márie, Dom smútku, svätého Júdu Tadeáša, kostol, svätej Kataríny, Kaplnka božského srdca Ježišovho, kostol

Kostol, Slovensko:, 8 z 17

Kostol Nanebovzatia Panny Márie, svätých Heleny a Krista Kráľa, Evanjelický kostol, kostol, kostol, Synagóga, Kaplnka svätej Rozálie, Kráľovnej pokoja, Kostolík sv. Márie Goretti, kostol, Zosnutia Panny Márie, Svätých košických mučeníkov, narodenia Panny Márie, svätého Andreja, Panny Márie Pomocnice, Krista Kráľa, Katedrála svätého Martina, kostol, Evanjelický kostol, Mena Preblahoslavenej Panny Márie, Kaplnka sv. Márie, kostol, kostol, Židovská synagóga, svätého Bartolomeja, narodenia Panny Márie, svätého Štefana, Kaplnka na Cigléši, svätej Trojice, kostol, kostol, kostol, Židovská synagóga, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Jána Krstiteľa, svätého Jána Nepomuckého, Farský úrad reformovanej kresťanskej cirkvi, kostol, Sedembolestnej Panny Márie, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, svätého Antona Paduánskeho, kostol, kostol, kostol, kostol, Špitálsky kostol svätého Ducha, svätého Juraja, Kaplnka blahoslavenej Laury Vicuna, kostol, Farský kostol sv. Mikuláša, Gréckokatolícka kaplnka, kostol, svätého Štefana, kostol, kostol, Panny Márie, kostol

Kostol, Slovensko:, 9 z 17

kostol, obrátenia svätého Pavla, kostol, kostol, kostol, Budova farského úradu ECAV BA-Prievoz, kostol, sv. Anny, kostol, kostol, svätého Jakuba, narodenia Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Premonštrátsky kostol, kostol, svätého Michala archanjela, Svätého archanjela Michala, Božského Srdca Ježišovho, kostol, kostol, kostol, Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, kostol, Kostol sv. Cyrila a Metoda, Kostol Mena Panny Márie, kostol, Kostol Sv. Ladislava, kostol, kostol, svätých Cyrila a Metoda, svätých Cyrila a Metoda, Panny Márie (saleziáni), svätého Matúša, kostol, kostol, Očisťovania Panny Marie, Milosrdných bratov, kostol, kostol, svätého Ondreja, ecav, kostol, chaple, kostol, Farský úrad, kostol, kostol, kostol, Kostol Svätej Trojice, Synagóga, Kaplnka sv. Vendelína, kostol, svätého Jána Nepomuckého, Evanjelický kostol, Evanjelický kostol, kostol

Kostol, Slovensko:, 10 z 17

svätého Jozefa, II, Ochrany Presvätej Bohorodičky, III, Kostol sv. Egídia, svätého Martina, kostol, pastoračné centrum, svätej Anny, kostol, kostal sv. Michala, kostol, I, povýšenia Svätého kríža, svätého Jána Nepomuckého, Panny Márie, svätého Ladislava, kostol, svätého Juraja, Kostol Ducha Svätého, kostol, kostol, kostol, Kaplnka sv. Dominika Savia, kostol, kostol, kostol, svätého Jána Krstiteľa, svätého Ladislava, svätých Petra a Pavla, Kostol Premenenia Pána, kostol, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, kostol, Narodenia Panny Márie, Katolícky kostol, svätých Petra a Pavla, Kaplnka, kostol, kostol, Kaplnka navštívenia panny Márie, Kostol svätého Jakuba, kostol, svätej Anny, kostol, svätého Jána Krstiteľa, kostol, Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky, kostol, kostol, svätej Alžbety, svätého Štefana, svätého Fantiška z Assissi, kostol, svätých Cyrila a Metoda, Kostol sv. Jozefa (františkáni), kostol, kostol, svätého Jána Nepomuckého, kostol

Kostol, Slovensko:, 11 z 17

svätého Ladislava, kostol, Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Evanjelický kostol, Svätej Margity, kostol, svätého Michala Archanjela, Nanebovzatia Panny Márie, Františkánsky kláštor, kostol, kostol, svätého Mikuláša, Kalvária, kostol, kostol, kostol, jaskyňa Lurdskej Panny Márie, Ochrany Presvätej Bohorodičky, svätého Imricha, kostol, kostol, svätého Juraja, kostol, Cintorín stary, svätého Bartolomeja, svätého Štefana, kostol, Židovská synagóga, kostol, kostol, Piaristický kostol svätého Františka Xaverského, kostol, svätého Mikuláša, Evanjelický kostol, svätého Don Bosca, Narodenia Panny Márie, Katedrála svätého Františka Xaverskeho, kostol, kostol, svätého Martina, Kostol Narodenia Presvätej Bohorodičky, svätých Cyrila a Metoda, kostol, svätého Štefana, svätého Jozefa, robotníka, kostol, Kaplnka, Arminius, kostol, Bazilika sv. Mikuláša, Zbor cirkvi Bratskej, kostol, Kostol svätého Mikuláša, kostol, kostol, Nanebovzatia Panny Márie, kostol, Najsvätejšej Trojice, kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, kostol

Kostol, Slovensko:, 12 z 17

Kaplnka Božského Srdca Ježišovho, svätej Anny, svätätého Michala archanjela, Šaštínska synagóga, svätého Gorazda, kostol, svätej Márie, Ochrany Presvätej Bohorodičky, Božského srdca Ježišovho, svätej Alžbety, kostol, kostol, Nanebovzatia Panny Márie, Nepoškvrneného počatia Panny Márie, Katedrála svätého Jána Krstiteľa, svätých Cyrila a Metoda, kostol, svätého Jozefa, kostol, svätého Štefana Kráľa, Kaplnka Božského Srdca Ježišovho, svätého Michala, Sedembolestnej Panny Márie, kostol, Bazilika svätého Egidia, kostol, svätého Michala, svätého Jána Krstiteľa, svätého Jozefa, Exercičný dom sv. Ignáca, kostol, Kaplnka Božského Srdca Ježišovho, kostol, svätého Jána Nepomuckého, Svätej Rozálie, kostol, kostol, kostol, kostol, Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, Veľký evanjelický kostol, kostol, Narodenie Panny Márie, svätých Cyrila a Metoda, kostol, svätého Juraja, kostol, svätého Jána, kostol, kostol, Sedembolestnej panny Márie, kostol, kostol, svätého Štefana, svätého Mikuláša, kostol, kostol, kostol, kostol, Kaplnka Panny Márie Ružencovej

Kostol, Slovensko:, 13 z 17

kostol, kostol, Kostol povýšenia sv. kríža, kostol, kostol, kostol, neologická synagóga, kostol, kostol, kostol, Kaplnka u Dobrého pastiera, kostol, Blaženého hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča, kostol, svätého Michala, kostol, Kaplnka Panny Márie Sedembolestnej, svätej Kataríny, kostol, Kaplnka Ducha Svätého, kostol, Sedembolestnej Panny Márie, Ochrany Presvätej Bohorodičky, svätého Michala, Všetkých svätých, kostol, Nemocničná kaplnka, svätej Márie Magdalény, Kaplnka Ružencovej Panny Márie, kostol, kostol, svätého Michala, zmŕtvychvstalého Krista, kostol, Kaplnka Panny Márie Ružencovej, kostol, kostol, svätých Cyrila a Metoda, Pravoslávna cirkev, Farnosť evanjelickej cirkvi metodistickej, Katedrála svätého Šebastiána, Svätého kríža, kostol, Nepoškvrneného počatia Panny Márie, kostol, svätých Šimona a Júdu, Cirkev adventistov siedmeho dňa, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Ondreja, apoštola, Islamic Center Cordoba, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Michala Archanjela, kostol, kostol

Kostol, Slovensko:, 14 z 17

kostol, kostol, kostol, svätého Michala Archanjela, svätého Mikuláša, Kaplnka Emauzských učeníkov, Krista Kráľa, kostol, kostol, Banícky kostolík, svätého Mikuláša, kostol, kostol, kostol, Božského srdca Ježišovho, kostol sv. Jána Krstiteľa, kostol, kostol, svätej Panny Marie, svätého Jozefa, Rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie, svätého prorok Izaiáša, Ochrany presvätej Bohorodičky, kostol, kostol, kostol, kostol, Kaplnka povýšenia Svätého kríža, kostol, kostol, Kaplnka sv. Jána Bosca, Modlitebňa baptistov, Nanebovzatej Panny Márie, Nepoškvrneného Počatiea Panny Márie, kostol, kostol, svätého Jána Nepomuckého, kostol, Nanebovzatia panny Márie, Navštívenia Panny Márie - 2.VII., svätého Michala Archanjela, Kaplnka svätého Petra a Pavla, Obrátenia svätého Pavla, Najsvätejšieho srdca Ježišovho, kostol, Kláštor Nepoškvrneného Srdca Panny Márie a sv. Jozefa, kostol, svätého Mikuláša, kostol, kostol, Dobrého Pastiera, kostol, kostol, Kostol svätého Lukáša, kostol, Kostol Svätého Gorazda, Panny Márie Pomocnice kresťanov, kostol, svätého Vincenta de Paul, kostol

Kostol, Slovensko:, 15 z 17

svätého Jozefa, svätej Alžbety Uhorskej, svätého Štefana, kostol, kostol, Kostol Najsvätejšej Trojice, kostol, svätého Gorazda, Husitský chrám, kostol, kostol, svätého Michala Archanjela, kostol, svätého Marka, kostol, kostol, Malý evanjelický kostol, kostol, Sv. Margity, Panny Márie ružencovej, Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie, Panny Márie, Cintorin novy, Páduai Szent Antal-templom, kostol, Kríž, Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie, kostol, Kostol sv. Martina, kostol, kostol, kostol, Chrám Narodenia presvätej Bohorodičky, Kaplnka Ružencovej Panny Márie, kostol, svätej Anny, katolický kostol, svätého Juraja, Chrám Premenenia Pána, Ducha Svätého, Najsvätejšej Trojice, kostol, kostol, Kaplnka Matky ustavičnej pomoci, kostol, Kaplnka svätého hrobu, kostol, kostol, Sv.Ježiš, Kalvária, Ukrižovaný Kristus, kostol, kostol, kostol, svätého Ježiša, Všetkých svätých, kostol, svätej Márie Magdalény, kostol, kostol

Kostol, Slovensko:, 16 z 17

kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Evanjelický kostol, synagóga, kostol, kostol, Zoslania Svätého Ducha, kostol, kostol, kostol, kostol, Svätej trojice, Panny Márie, kostol, Povýšenie svätého kríža, kostol, Zvonica, Zvonica, kostol, kostol, kostol, Sedembolestnej Panny Márie, Dom sv. Faustíny, Kaplnka, kostol, kostol, Kaplnka pod Skalkou, Kaplnka sv. Floriána, kostol, kostol, Kaplnka, kostol, svätej Alžbety, Najsvätejšej Trojice, Svätý Peter a Pavol, kostol, kostol, Kostol sv. Štefana, svätého Jána Krstiteľa, Zvonica, kostol, kostol, Farský kostol všetkých svätých, Cirkev Adventistov siedmeho dňa, kostol, kostol, svätého Štefana Uhorského, Kostol sv. Cyrila a Metoda, Najsvätejšej Trojice, Povýšenia Svätého Kríža, Panny Márie, svätej Márie, kostol, kostol, kostol, kostol

Kostol, Slovensko:, 17 z 17

kostol, svätého Františka, kostol, kostol, kostol, kostol, Kostol sv. Michala Archanjela, Jaskynka (Grota) Panny Márie Lurdskej, svätých Joachima a Anny, kostol, Kostol sv. Kozmu a Damiána, svätého Juraja, svätého Michala, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Jána Nepomuckého, Povýšenia svätého kríža, kostol, Rochova kaplnka, kostol, kostol, Sedembolestnej Panny Márie, kostol, kostol, kostol, svätého Martina, svätého Michala archanjela, kostol, Navštívenia Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Kostol svätého Štefana Kráľa, Rotonda

kostol inde

Východné Slovensko (2088x), Západné Slovensko (1562x), Prešovský kraj (1473x), Stredné Slovensko (1441x), Banskobystrický kraj (866x), Košický kraj (829x), Žilinský kraj (731x), Trenčiansky kraj (540x), Nitriansky kraj (539x), Trnavský kraj (452x), Spiš (362x), Bratislavský kraj (324x), okres Bardejov (253x), Liptov (244x), okres Košice - okolie (225x), Malé Karpaty (223x), okres Prešov (209x), Gemer (205x), Záhorie (186x), Liptovská kotlina (170x), okres Ružomberok (166x), Bratislava (155x), okres Levice (151x), Veľká Fatra (147x), okres Michalovce (144x), Orava (143x), okres Stropkov (143x), Horehronie (141x), okres Vranov nad Topľou (134x), okres Prievidza (132x)

Podobné, Slovensko:

15196x duchovno, 5754x kostol, 5125x cintorín, 3287x kríž, 1011x kaplnka, 16x krížová cesta, 2x evanjelická škola, 1x katolícka škola
Hľadáme kostol, OSM tagy: amenity = 'place_of_worship'.

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://www.oma.sk/duchovno/kostol

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.