Cesta: OMA » duchovno » kostol

Kostol, Slovensko

Kostol v Slovensko

V Slovensko sa nachádza viac ako 1000 kusy kostol.

Kostol, Slovensko:, 1 z 17

Dóm svätej Alžbety, Katedrála svätého Martina, svätého Ladislava, Farnosť sv. Lukáša, svätého Michala, Kostol svätej Alžbety, Kostol svätého Štefana, Evanjelický a.v. kostol svätého ducha, Kostol Zvestovania Pána, Mestské Múzeum Šurany - Synagóga, svätého Emeráma, svätého Juraja, Evanjelický kostol Najsvätejšej Trojice, Kostol svätej Anny, svätej Margity, Kostol sv. Jakuba, Povýšenia svätého kríža, Krista Kráľa, svätej Rozálie, Románsky kostolík, Kostol Navštívenia Panny Márie, Kaplnka Svätej Anny, Sv. Michala, Benediktínsky kláštor, Sedembolestnej Panny Márie, Svätej rodiny, Navštívenia Panny Márie, svätého Mikuláša, Chrám sv. Michala Archanjela, Svätého Urbana, svätáho Mikuláša Biskupa, svätého Františka z Assisi, Święta Góra Jawor, Sedembolestnej Panny Márie, svätého Michala Archanjela, Drevený kostolík Všetkých svätých, Bazilika narodenia Panny Márie, Evanjelický artikulárny kostol, atrakcia, svätého Mikuláša, Kalvínsky kostol, Konkatedrála Svätého Mikuláša, Kaplnka sv. Ondreja, Ducha Svätého, Narodenia Panny Márie, Kostol svätého Jána z Mathy, Nanebovzatia Panny Márie, kostol, Zborový dom Evanjelickej A. V. cirkvi, Svätého Kríža, Františkánsky kostol Všetkých svätých a kláštor, Evanielický kostol, architekt, Kostol Loretánskej Panny Márie, svätého Michala, Panny Márie Snežnej, Kostol sv. Don Bosca, svätého Jakuba, Kostol svätého Jána Bosca, kostol

Kostol, Slovensko:, 2 z 17

Bratská jednota baptistov, Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie, kostol, atrakcia, kostol, Všetkých svätých, Kaplnka sv. Andreja Svorada, svätej Alžbety, Evanjelický kostol, Najsvätejšieho Božského Srdca Ježišovho, Kostol sv. Kozmu a Damiána, Narodenia Panny Márie, Kostol Sedembolestnej Panny Márie, Zoslania Ducha Svätého, Kaplnka sv. Bernadety, svätého Ondreja, svätej Márie Magdalény, kostol, kostol, Kaplnka pri Strmom vŕšku, svätého Juraja, svätých Petra a Pavla, svätého Ladislava, svätého Rastislava, kostol, svätého Františka Xaverského, Kaplnka svätej Kataríny, kostol, kostol, svätého Kríža, Kráľovnej Pokoja, Povýšenia svätého Kríža, Devleskero Kher – Boží Dom, svätého Filipa a Jakuba, atrakcia, svätého Martina z Tours, kostol, svätého Dominika Sávia, svätého Víta, kostol, Nový evanjelický kostol, svätého Gorazda, socha svätého Antona, svätého Floriána, kostol, kostol, atrakcia, Koscelek, svätého Mikuláša, kostol, Narodenia Panny Márie, Gotický Všechsvätský kostol v Kúte, Novoapoštolská cirkev, Ducha Svätého Podlavice, Exercičný dom - Spoločnosť Ježišova, kostol, kostol, atrakcia, kostol, Nový kostol

Kostol, Slovensko:, 3 z 17

kaplnka sv. Anny, Kostol svätého Martina, Sv. Jozefa, svätého Kríža, Ortodoxná synagóga, Všetkých svätých, kostol, svätého Arnolda Janssena, kostol, kostol, svätého Gorazda, Sv. Jána Krstiteľa, kostol, Sv. Anny, Kaplnka sv. Alžbety Uhorskej, Kaplnka Panny Márie zázračnej medaily, Sv. Karola Boromejského, kostol, Svätej Trojice, Židovská synagóga, kostol, Sv. Jána Nepomuckého, Všetkých svätých, kostol, kostol, Drevený artikulárny kostol, Nanebovzatia Panny Márie, kostol, kostol, kostol, svätého Michala, jaskyňa, Kostol narodenia Panny Marie, Kostol svätého Juraja, kostol, Božieho milosrdenstva, kostol, Kaplnka svätej Hildegardy, drevená cerkev, Kalvária, Öziçel Hacı İbrahim-dzsámi, kostol, svätej Kataríny Alexandrijskej, svätých Medarda a bl. P.P. Gojdiča, kostol, Kostel svatého Cyrila a Metoděje, svätého Urbana, kostol, kostol, svätej Heleny, Korunovanie Panny Márie, kostol, kostol, Rotunda Sv. Juraja, kostol, kostol, Kresťanský zbor Bratislava, kostol, kostol, kostol

Kostol, Slovensko:, 4 z 17

kostol, kostol, kostol, svätého Štefana, Centrum buddhizmu diamantovej cesty Bratislava, Dominikánsky kostol, svätého Františka, kostol, Nanebovstúpenia Pána, kostol, Svet možností, kostol, kostol, kostol, Univerzitné pastoračné centrum svätého Jozefa Freinademetza (UPeCe), Všetkých svätých, svätých Cyrila a Metoda, svätého Lukáša, kostol, kostol, svätého Františka Saleského, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Nový, kostol, kostol, Ducha Svätého, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Nanebovzatia Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Farský kostol sv. Ondreja, Cirkvi bratskej, Kalvínsky kostol, kostol, kostol, kostol, Cirkev bratská, svätého Martina, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol

Kostol, Slovensko:, 5 z 17

kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Nanebovzatia Panny Márie, kostol, kostol, Narod. Panny Márie, Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätých Cyrila a Metoda, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Kaplnka Panny Márie Matky Spasiteľa, kostol, kostol, Kostol Najsv. Mena Panny Márie - Szűz Mária szt. Neve templom, kostol, kostol, kostol, kostol, Kaplnka Najsvätejšej Trojice, kostol, svätého Michala, kostol, svätých Petra a Pavla, Kaplnka Svätého Jána, apoštola, kostol, kostol, Univerzitný Kostol Sv. Rodiny, Sála kráľovstva Jehovových svedkov, kostol, kostol, Pamätník Svätej Trojice, Kaplnka, svätého Ondreja, Prícestná kaplnka Svätého Vendelína, svätého Jána Krstiteľa, kostol, kostol, kostol, Gotický evanjelický kostol, Kaplnka Božieho milosrdenstva, kostol, kostol, Uršulínsky kostol, Kostol povýšenia Svätého kríža (jezuiti), svätého Ondreja, Evanjelický kostol, kostol

Kostol, Slovensko:, 6 z 17

Dominika Trčku, Chrám Sv. Eliáša proroka, kostol, kostol, kostol, svätého Kríža, Františkánsky kostol, Panny Márie, kostol, Sv. Anny, Nanebovzatia Panny Márie, kostol, socha, Svätého Petra a Pavla, kostol, Kostol svätého Juraja, kostol, svätého Mikuláša, svätého Ignáca z Loyoly, kostol, Kalvínsky kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie, kostol, kostol, svätého Františka, kostol, kostol, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Evanjelický kostol, kostol, Evanjelický zborový dom, svätého Juraja, Františkánsky kostol, kostol, Premonštrátsky kostol, Kostol evanjelický a.v., kostol, Kráľovnej rodiny, svätého Jána Nepomuckého, Nemocničná kaplnka sv. Cyrila a Metoda, kostol, Cirkevný zbor Košice - Bratská jednota baptistov, svätého Imricha, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Studentský kostol, Kaplnka sv. Dominika Savia, Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa, Povýšenia svätého Kríža, sv. Petra a Pavla, svätého Ondreja, Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Evanjelický kostol

Kostol, Slovensko:, 7 z 17

Chrám Zoslania Svätého Ducha, svätého Jakuba, Svätého Kríža, Nanebovzatia Panny Márie, Jozefínsky kostol, kaplnka Jergištôlňa, svätého Martina, Božského srdca, kostol, kostol, svätého Martina, Rímskokatolícky kostol sv. Štefana, kostol, Svätých košických mučeníkov, kostol, kostol, kostol, kostol, Kláštor Redemptoristov svätého Stanislava s kostolom, kostol, kostol, svätej Barbory, Šibeničná kaplnka (Panny Márie), svätého Antona, kostol, Svätého Františka z Assisi, kostol, kostol, svätej Rodiny, Svätého ducha, svätého Imricha, kostol, kostol, Kaplnka bl. P.P. Gojdiča a M.D. Trčku, Kaplnka sv. Ladislava, Sedembolestnej Panny Márie, Kaplnka sv. Ondreja, Kaplnka bl. Pavla Petra Gojdiča a Metoda Dominika Trčku, svätej Anny, navštívenia Panny Márie, Narodenia Presvätej Bohorodičky, kostol, kostol, Božieho hrobu, svätého Júdu Tadeáša, Biskupice Sv. Stefana, Nanebovzatia Panny Márie, svätého Jána Nepomuckého, Sedembolestnej Panny Márie, Kostol sv. Martina, Dom smútku, Nanebovzatia Panny Márie, Kaplnka božského srdca Ježišovho, Evanjelický kostol, svätej Kataríny, kostol, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, kostol, Kráľovnej pokoja, kostol

Kostol, Slovensko:, 8 z 17

Svätých košických mučeníkov, Kaplnka svätej Rozálie, Zosnutia Panny Márie, kostol, svätej Anny, narodenia Panny Márie, Synagóga, Panny Márie Pomocnice, Mena Preblahoslavenej Panny Márie, Katedrála svätého Martina, Krista Kráľa, kostol, Evanjelický kostol, svätého Andreja, kostol, narodenia Panny Márie, svätej Trojice, kostol, nanebovzatia Panny Márie, Kaplnka sv. Márie, kostol, svätého Štefana, kostol, kostol, Židovská synagóga, Kaplnka na Cigléši, svätého Martina, kostol, Židovská synagóga, kostol, Farský úrad reformovanej kresťanskej cirkvi, kostol, kostol, svätého Jána Krstiteľa, kostol, Sedembolestnej Panny Márie, svätého Jána Nepomuckého, svätého Jána Krstiteľa, kostol, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, svätých Heleny a Krista Kráľa, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Premonštrátsky kláštor, Kaplnka blahoslavenej Laury Vicuna, Špitálsky kostol svätého Ducha, kostol, kostol, kostol, Farský kostol sv. Mikuláša, svätého Juraja, svätého Štefana, Gréckokatolícka kaplnka, kostol, kostol, Panny Márie, sv. Anny

Kostol, Slovensko:, 9 z 17

svätého Jána Krstiteľa, kostol, Budova farského úradu ECAV BA-Prievoz, kostol, kostol, obrátenia svätého Pavla, kostol, svätého Jakuba, kostol, kostol, svätých Petra a Pavla, kostol, kostol, svätého Gorazda, kostol, narodenia Panny Márie, kostol, svätého Michala archanjela, Svätého archanjela Michala, Božského Srdca Ježišovho, kostol, kostol, kostol, Kostol sv. Mikuláša, Kostol sv. Cyrila a Metoda, Kostol Sv. Ladislava, svätých Cyrila a Metoda, Panny Márie (saleziáni), kostol, Kostol Mena Panny Márie, kostol, svätého Matúša, kostol, Kostol sv. Jána Krstiteľa, kostol, Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, kostol, svätého Ondreja, Najsvätejšej Trojice, kostol, kostol, Farský úrad, kostol, kostol, Milosrdných bratov, ecav, kostol, kostol, Evanjelický kostol, Očisťovania Panny Marie, chaple, kostol, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Kostol sv. Egídia, kostol, I, kostol, kostol, svätej Anny, kostol

Kostol, Slovensko:, 10 z 17

Kaplnka sv. Vendelína, III, II, Kostol Svätej Trojice, kostal sv. Michala, svätého Jána Nepomuckého, Ochrany Presvätej Bohorodičky, Evanjelický kostol, kostol, svätého Martina, svätého Jozefa, kostol, Synagóga, povýšenia Svätého kríža, pastoračné centrum, kostol, kostol, svätého Ladislava, svätého Ladislava, kostol, Katolícky kostol, kostol, svätého Jána Nepomuckého, kostol, svätého Juraja, kostol, kostol, svätého Jána Krstiteľa, kostol, Kostol Ducha Svätého, svätého Jána Krstiteľa, svätých Petra a Pavla, kostol, svätých Petra a Pavla, kostol, kostol, Panny Márie, Narodenia Panny Márie, kostol, svätého Jána Nepomuckého, Kostol svätého Jakuba, kostol, svätých Cyrila a Metoda, svätej Alžbety, Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky, kostol, Kaplnka navštívenia panny Márie, kostol, kostol, svätej Anny, Kaplnka, svätého Jána Krstiteľa, kostol, kostol, kostol, svätého Fantiška z Assissi, Kostol sv. Jozefa (františkáni), kostol, kostol, svätého Ladislava

Kostol, Slovensko:, 11 z 17

kostol, kostol, svätého Imricha, kostol, kostol, svätých Cyrila a Metoda, Evanjelický kostol, Františkánsky kláštor, kostol, Sedembolestnej Panny Márie, kostol, svätého Mikuláša, svätého Michala Archanjela, Svätej Margity, svätého Juraja, Nanebovzatia Panny Márie, kostol, jaskyňa Lurdskej Panny Márie, Kalvária, kostol, Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Ochrany Presvätej Bohorodičky, Narodenia Panny Márie, Cintorín stary, svätých Cyrila a Metoda, kostol, Evanielický kostol, kostol, kostol, Katedrála svätého Františka Xaverskeho, Evanjelický kostol, kostol, svätého Štefana, svätého Mikuláša, svätého Bartolomeja, Piaristický kostol svätého Františka Xaverského, kostol, Židovská synagóga, svätého Don Bosca, kostol, kostol, svätej Anny, Ochrany Presvätej Bohorodičky, Arminius, kostol, svätého Jozefa, robotníka, kostol, kostol, Zbor cirkvi Bratskej, Božského srdca Ježišovho, kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, kostol, Nanebovzatia Panny Márie, Najsvätejšej Trojice, svätätého Michala archanjela, kostol, Svätého kríža, svätej Márie, Kostol svätého Mikuláša, Šaštínska synagóga

Kostol, Slovensko:, 12 z 17

kostol, Kaplnka, kostol, Nanebovzatia Panny Márie, Bazilika sv. Egidia, svätého Jozefa, kostol, kostol, kostol, svätého Štefana Kráľa, svätého Michala, kostol, svätého Jána Krstiteľa, Kaplnka Božského Srdca Ježišovho, Exercičný dom sv. Ignáca, svätých Cyrila a Metoda, svätého Jána Nepomuckého, Nepoškvrneného počatia Panny Márie, svätého Michala, kostol, Svätej Rozálie, kostol, kostol, kostol, Kaplnka Fatimskej Panny Márie, kostol, svätej Alžbety, Narodenie Panny Márie, kostol, kostol, Kostolík sv. Márie Goretti, Islamic Center Cordoba, kostol, Veľký evanjelický kostol, svätého Juraja, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, svätých Cyrila a Metoda, svätého Jána, kostol, svätého Mikuláša, kostol, Kaplnka Panny Márie Sedembolestnej, Kaplnka u Dobrého pastiera, kostol, kostol, svätej Kataríny, Kostol Premenenia Pána, kostol, Kaplnka Panny Márie Ružencovej, Kaplnka Ducha Svätého, svätého Štefana, kostol, kostol, kostol

Kostol, Slovensko:, 13 z 17

kostol, kostol, kostol, kostol, Kostol povýšenia sv. kríža, svätého Michala, neologická synagóga, kostol, Kaplnka Božského Srdca Ježišovho, svätého Gorazda, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Blaženého hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča, kostol, Banícky kostolík, svätej Márie Magdalény, Kaplnka Ružencovej Panny Márie, Nepoškvrneného počatia Panny Márie, kostol, Katedrála svätého Šebastiána, Ochrany Presvätej Bohorodičky, svätého Michala, kostol, kostol, Kostol sv. Michala Archanjela, kostol, kostol, Pravoslávna cirkev, kostol, kostol, Všetkých svätých, kostol, Farnosť evanjelickej cirkvi metodistickej, svätého Michala, Nemocničná kaplnka, kostol, zmŕtvychvstalého Krista, Kaplnka Panny Márie Ružencovej, kostol, svätých Cyrila a Metoda, svätých Šimona a Júdu, svätého Ondreja, apoštola, Piaristický kostol, Cirkev adventistov siedmeho dňa, kostol, kostol, kostol, kostol, Kaplnka Emauzských učeníkov, Krista Kráľa, kostol, svätého Jána Evanielistu, kostol, svätého Michala Archanjela, kostol, kostol, kostol

Kostol, Slovensko:, 14 z 17

svätého Martina, kostol, Božského srdca Ježišovho, svätého Mikuláša, kostol, kostol, svätého Mikuláša, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Michala Archanjela, kostol, kostol sv. Jána Krstiteľa, Kaplnka sv. Jána Bosca, kostol, kostol, kostol, kostol, Povýšenia svätého kríža, kostol, kostol, Modlitebňa baptistov, Ochrany presvätej Bohorodičky, svätej Panny Marie, kostol, kostol, kostol, Nanebovzatej Panny Márie, Rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie, Kostol Panny Márie Pomocnice, kostol, svätého prorok Izaiáša, kostol, kostol, Kaplnka povýšenia Svätého kríža, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Mikuláša, Panny Márie Pomocnice kresťanov, svätého Vincenta de Paul, Kaplnka Božského Srdca Ježišovho, svätého Jozefa, Obrátenia svätého Pavla, Dobrého Pastiera, svätého Gorazda, Kaplnka svätého Petra a Pavla, Nanebovzatia panny Márie, Kostol Svätého Gorazda, svätej Alžbety Uhorskej, kostol, kostol, svätého Štefana, kostol, svätého Michala Archanjela

Kostol, Slovensko:, 15 z 17

Trojjediného Boha, Husitský chrám, kostol, kostol, kostol, kostol, Najsvätejšieho srdca Ježišovho, svätého Marka, Navštívenia Panny Márie - 2.VII., kostol, Kláštor Nepoškvrneného Srdca Panny Márie a sv. Jozefa, Synagóga, kostol, kostol, kostol, Kostol svätého Lukáša, Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie, kostol, kostol, kostol, Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie, Chrám Narodenia presvätej Bohorodičky, Panny Márie ružencovej, Malý evanjelický kostol, Cintorin novy, kostol, kostol, Kostol Najsvätejšej Trojice, Páduai Szent Antal-templom, Panny Márie, Kaplnka Ružencovej Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Sv. Margity, kostol, katolický kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Juraja, kostol, Kaplnka Matky ustavičnej pomoci, Kaplnka svätého hrobu, Všetkých svätých, Evanjelický kostol, Univerzitné pastoračné centrum Pavla Straussa, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Povýšenie svätého kríža, kostol, Najsvätejšej Trojice, kostol

Kostol, Slovensko:, 16 z 17

kostol, Zvonica, kostol, kostol, Svätej trojice, Panny Márie, Chrám Premenenia Pána, kostol, Zoslania Svätého Ducha, kostol, synagóga, kostol, kostol, Kalvária, kostol, Ukrižovaný Kristus, Sedembolestnej Panny Márie, kostol, kostol, kostol, Ducha Svätého, kostol, svätého Ježiša, Sv.Ježiš, Kaplnka, kostol, kostol, kostol, svätej Márie, Povýšenia Svätého Kríža, svätého Štefana Uhorského, kostol, Panny Márie, kostol, Panny Márie, Kostol sv. Štefana, kostol, kostol, kostol, svätého Bartolomeja, Kaplnka sv. Floriána, kostol, svätej Alžbety, kostol, Najsvätejšej Trojice, Farský kostol všetkých svätých, kostol, Chrám Božej Múdrosti, Kaplnka pod Skalkou, Kaplnka, svätého Jána Krstiteľa, Najsvätejšej Trojice, svätého Štefana, Cirkev Adventistov siedmeho dňa, kostol, kostol, Kostol sv. Cyrila a Metoda, Svätý Peter a Pavol, kostol, svätého Martina

Kostol, Slovensko:, 17 z 17

kostol, Kalvária, kostol, kostol, kostol, svätých Joachima a Anny, svätého Ducha, kostol, kostol, kostol, Navštívenia Panny Márie, kostol, Sedembolestnej Panny Márie, kostol, kostol, svätého Michala archanjela, Povýšenia svätého kríža, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Jána Nepomuckého, kostol, Jaskynka, kostol, kostol, Rochova kaplnka, kostol, Mena Panny Márie, kostol, kalvínsky kostol, kostol, Kostol sv. Kozmu a Damiána, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Rotonda, kostol

kostol inde

Východné Slovensko (2078x), Západné Slovensko (1558x), Prešovský kraj (1467x), Stredné Slovensko (1424x), Banskobystrický kraj (855x), Košický kraj (825x), Žilinský kraj (717x), Nitriansky kraj (538x), Trenčiansky kraj (537x), Trnavský kraj (452x), Spiš (358x), Bratislavský kraj (324x), okres Bardejov (253x), Liptov (236x), Malé Karpaty (222x), okres Košice - okolie (222x), okres Prešov (209x), Gemer (202x), Záhorie (186x), Liptovská kotlina (166x), okres Ružomberok (163x), Bratislava (154x), okres Levice (151x), okres Stropkov (145x), okres Michalovce (144x), Orava (143x), Veľká Fatra (143x), Horehronie (135x), okres Vranov nad Topľou (134x), okres Prievidza (132x)

Podobné, Slovensko:

15078x duchovno, 5715x kostol, 5112x cintorín, 3227x kríž, 1005x kaplnka, 16x krížová cesta, 2x evanjelická škola, 1x katolícka škola
Hľadáme kostol, OSM tagy: amenity = 'place_of_worship'.

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://www.oma.sk/duchovno/kostol

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.