Cesta: OMA » duchovno

duchovno v Slovensko

duchovno

15575x duchovno, 5866x kostol, 5162x cintorín, 3440x kríž, 1088x kaplnka, 16x krížová cesta, 2x evanjelická škola, 1x katolícka škola

duchovno

Duchovno v Slovensko

V Slovensko sa nachádza viac ako 1000 kusy duchovno.

Duchovno, Slovensko:, 1 z 17

Katedrála svätého Martina, Dóm svätej Alžbety, Kostol svätej Alžbety, svätého Ladislava, svätého Michala, Farnosť sv. Lukáša, Kostol svätého Štefana, Kláštor minoritov, Evanjelický a.v. kostol svätého ducha, Kostol Zvestovania Pána, svätého Emeráma, Mestské Múzeum Šurany - Synagóga, svätého Juraja, Svätého Františka z Assisi, Evanjelický kostol Najsvätejšej Trojice, Sv. Michala, Povýšenia svätého kríža, Kostol svätej Anny, svätého Františka z Assisi, svätej Margity, Kostol sv. Jakuba, Benediktínsky kláštor, Krista Kráľa, Románsky kostolík, svätej Rozálie, Navštívenia Panny Márie, Kostol Svätej rodiny, svätého Mikuláša, Evanjelické lýceum, ZŠ Matky Alexie, Kaplnka Svätej Anny, Dreveny artikularny kostol v Hronesku (1725-1726), Svätého Urbana, Sedembolestnej Panny Márie, Kostol Navštívenia Panny Márie, Krematórium, Chrám sv. Michala Archanjela, svätáho Mikuláša Biskupa, Sedembolestnej Panny Márie, Święta Góra Jawor, svätého Michala Archanjela, Bazilika narodenia Panny Márie, svätého Štefana, Starý židovský cintorín, Drevený kostolík Všetkých svätých, Vojenský cintorín I. svetovej vojny, Evanjelický artikulárny kostol, Ducha Svätého, svätého Mikuláša, Dom Srdca Ježišovho, Kalvínsky kostol, svätého Martina, Konkatedrála Svätého Mikuláša, Kostol svätého Jána z Mathy, Nanebovzatia Panny Márie, Narodenia Panny Márie, Šimonka, Svätého Kríža, Cintorín Vrakuňa, kostol

Duchovno, Slovensko:, 2 z 17

Mauzóleum Chatama Sofera, Kaplnka sv. Ondreja, Cintorín Slávičie údolie, Františkánsky kostol Všetkých svätých a kláštor, strom, Evanjelický kostol, Zborový dom Evanjelickej A. V. cirkvi, architekt, Kostol Loretánskej Panny Márie, Panny Márie Snežnej, nanebovzatia Panny Márie, svätého Jakuba, Evanjelické lýceum a základná škola Palisády, Martinský cintorín, Kostol Panny Márie Pomocnice, svätého Jána Krstiteľa, svätého Michala, Kostol sv. Don Bosca, kaplnka, Kostol svätého Jána Bosca, Kostol Ducha svätého, Najsvätejšej Trojice, Bratská jednota baptistov, Povýšenia svätého Kríža, Kaplnka sv. Andreja Svorada, svätej Alžbety, Evanjelický kostol, Kostol sv. Kozmu a Damiána, Narodenia Panny Márie, Najsvätejšieho Božského Srdca Ježišovho, Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie, kostol, Kostol Sedembolestnej Panny Márie, Cintorín Stará Vrakuňa, Zoslania Ducha Svätého, svätej Márie Magdalény, Kaplnka sv. Bernadety, svätého Ondreja, kostol, svätých Petra a Pavla, Všetkých svätých, svätého Juraja, svätého Rastislava, svätého Ladislava, Kaplnka svätej Kataríny, Remiášov kríž, kostol, svätého Františka Xaverského, kostol, svätého Kríža, Kráľovnej Pokoja, svätého Filipa a Jakuba, svätého Gorazda, Kostol sv. Abraháma, patriarchu, Kláštorisko, svätej Kataríny Alexandrijskej, svätého Martina z Tours, svätého Víta, Devleskero Kher – Boží Dom, Sála Kráľovstva Jehovových svedkov

Duchovno, Slovensko:, 3 z 17

Nemecký Vojenský Cintorín Zborov 1939-1945, svätého Dominika Sávia, Nový evanjelický kostol, Kaplnka pri Strmom vŕšku, svätého Gorazda, kostol, svätého Mikuláša, kostol, svätej Trojice, kostol, kostol, Ducha Svätého Podlavice, Exercičný dom - Spoločnosť Ježišova, Golgota, svätého Gorazda, Kostol svätého Martina, Koscelek, atrakcia, Sv. Jozefa, svätého Kríža, atrakcia, kostol, Kostol svätého Antona Pustovníka, kostol, Všetkých svätých, kostol, svätého Floriána, Rotunda Sv. Juraja, Synagóga Brezno, socha svätého Antona, kostol, kostol, atrakcia, svätého Arnolda Janssena, cintorín, svätého Františka, Sv. Jána Krstiteľa, Narodenia Panny Márie, kostol, Kaplnka sv. Alžbety Uhorskej, Židovský cintorín, Gotický Všechsvätský kostol v Kúte, Kalvária, Studnička, Kaplnka Panny Márie zázračnej medaily, Svätej Trojice, kostol, kaplnka sv. Anny, Židovská synagóga, kostol, kostol, atrakcia, Sv. Karola Boromejského, Všetkých svätých, Sv. Jána Nepomuckého, Nanebovzatia Panny Márie, svätého Michala, Studnička, Kostol narodenia Panny Marie, kostol

Duchovno, Slovensko:, 4 z 17

Sv. Anny, Kostol svätého Juraja, Novoapoštolská cirkev, Synagóga, Nový kostol, Hoštečná studnička, kostol, kostol, navštívenia Panny Márie, Kaplnka svätej Hildegardy, Nový, svätých Medarda a bl. P.P. Gojdiča, Cintorín pri Kozej bráne, kostol, Kôrová kaplnka, Kostel svatého Cyrila a Metoděje, Ortodoxná synagóga, svätého Urbana, svätej Heleny, kostol, kostol, kostol, kostol, Drevený artikulárny kostol, kostol, Kresťanský zbor Bratislava, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Centrum buddhizmu diamantovej cesty Bratislava, kostol, Nanebovstúpenia Pána, Univerzitné pastoračné centrum svätého Jozefa Freinademetza (UPeCe), kostol, jaskyňa, Kalvária, drevená cerkev, kostol, kostol, svätého Františka Saleského, svätých Cyrila a Metoda, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Ducha Svätého, Korunovanie Panny Márie, Nanebovzatia Panny Márie, kostol, kostol, kostol, Všetkých svätých, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol

Duchovno, Slovensko:, 5 z 17

kostol, kostol, Farský kostol sv. Ondreja, kostol, Cirkev bratská, kostol, kostol, atrakcia, kostol, Nanebovzatia Panny Márie, Spoločné a individuálne hroby, Petržalský cintorín, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Lukáša, kostol, kostol, svätých Cyrila a Metoda, kostol, Božieho milosrdenstva, kostol, Cirkvi bratskej, Kaplnka Panny Márie Matky Spasiteľa, kostol, kostol, Židovský cintorín, kostol, Dominikánsky kostol, kostol, kostol, kostol, Kaplnka Najsvätejšej Trojice, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätých Petra a Pavla, kostol, kostol, kostol, Cintorin, Univerzitný Kostol Sv. Rodiny, kostol, kostol, Sála kráľovstva Jehovových svedkov, kostol, kostol, kostol, kostol, Kohút, kostol, kostol, Kostol svätého Ondreja, kostol

Duchovno, Slovensko:, 6 z 17

kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Vojenový cintorín Kalinov, svätého Jána Krstiteľa, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Kalvínsky kostol, Svätá Trojica, kostol, Kostol povýšenia Svätého kríža (jezuiti), kostol, Kostol Najsv. Mena Panny Márie - Szűz Mária szt. Neve templom, kostol, kostol, kostol, svätého Ondreja, kostol, svätého Michala, kostol, Narod. Panny Márie, Božského Srdca Ježišovho, Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa, kostol, kostol, Božské Srdce Ježišovo, Kaplnka Svätého Jána, apoštola, Kaplnka, Chrenovský cintorín, kostol, kostol, kostol, kostol, strom, kostol, kostol, Pamätník Svätej Trojice

Duchovno, Slovensko:, 7 z 17

kostol, Prícestná kaplnka Svätého Vendelína, kostol, Gotický evanjelický kostol, Svätá Trojica, kostol, Kaplnka Božieho milosrdenstva, kostol, Uršulínsky kostol, Ondrejský cintorín, Evanjelický kostol, Dominika Trčku, Chrám Sv. Eliáša proroka, kostol, Nemocničná kaplnka sv. Cyrila a Metoda, svätého Kríža, kostol, kostol, svätej Alžbety, kostol, Sv. Anny, socha, Sála kráľovstva, Svätého Petra a Pavla, Nanebovzatia Panny Márie, kostol, Kostol svätého Juraja, svätého Ignáca z Loyoly, kostol, cintorín, Evanjelický zborový dom, kostol, svätého Mikuláša, Kalvínsky kostol, kostol, Chrám Povýšenia vznešeného a životodarného Kríža, Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie, kostol, kríž, kríž, svätého Františka, Evanjelický kostol, socha, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Panny Márie, Premonštrátsky kostol, Seminárny kostol sv. Antona Paduánskeho, cintorín, Františkánsky kostol, Kráľovnej rodiny, svätého Jána Nepomuckého, Zosnutia presvätej Bohorodičky, Narodenia Presvätej Bohorodičky, kostol, svätého Imricha, Cirkevný zbor Košice - Bratská jednota baptistov, kostol, cintorín, Premonštrátsky kláštor, kaplnka

Duchovno, Slovensko:, 8 z 17

Studentský kostol, Nanebovzatia panny Márie, kostol, Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa, Kaplnka sv. Dominika Savia, kostol, svätého Ondreja, Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, kríž, sv. Petra a Pavla, kaplnka, svätého Jakuba, Sv. Mária, Chrám Zoslania Svätého Ducha, kostol, Evanjelický kostol, kostol, Chrám Božej Múdrosti, Najsvätejšej Trojice, Svätého Kríža, Nanebovzatia Panny Márie, svätého Martina, cintorín, Jozefínsky kostol, kaplnka Jergištôlňa, Kostol sv.Jána z Boha, Božského srdca, kostol svätého Juraja, kostol, Rímskokatolícky kostol sv. Štefana, kostol, Svätých košických mučeníkov, Povýšenie svätého kríža, kostol, Kláštor Redemptoristov svätého Stanislava s kostolom, kostol, Kláštor Nepoškvrneného Srdca Panny Márie a sv. Jozefa, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Jána Krstiteľa, kostol, kríž, kostol, kostol, Šibeničná kaplnka (Panny Márie), svätého Mikuláša, Kostol svätého Imricha, svätého Jána Krstiteľa, Svätého ducha, Evanjelický filiálny kostol, kaplnka, Sedembolestnej Panny Márie, Kaplnka sv. Ondreja, svätého Imricha, kaplnka, kostol, Panny Márie, Kaplnka sv. Ladislava

Duchovno, Slovensko:, 9 z 17

Židovský cintorín – historický, Kostol Panny Márie Snežnej, navštívenia Panny Márie, kaplnka, svätého Júdu Tadeáša, Nanebovzatia Panny Márie, kostol, Farský kostol sv. Jána Nepomuckého, Biskupice Sv. Stefana, kaplnka, Nanebovzatia Panny Márie, Božieho hrobu, Božieho milosrdenstva, kostol, Kostol svätej Kataríny, Evanjelický kostol, kostol, Kaplnka božského srdca Ježišovho, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, kostol, kostol, kríž, svätého Martina, svätej Anny, kostol, Zosnutia Panny Márie, Kráľovnej pokoja, Svätých košických mučeníkov, Kaplnka svätej Rozálie, kostol, narodenia Panny Márie, kríž, svätých Šimona a Júdu, Synagóga, Kaplnka sv. Jána Nepomuckého, kostol, Katedrála svätého Martina, cintorín, kostol, Evanjelický kostol, kostol, kríž, kostol, Mena Preblahoslavenej Panny Márie, svätého Juraja, kostol, Panny Márie Pomocnice, kríž, svätého Andreja, kostol, Svätého archanjela Michala, kostol, Krista Kráľa, Kaplnka na Cigléši, kostol, Farský kostol Narodenia Panny Márie, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, kaplnka, svätej Trojice, svätého Štefana

Duchovno, Slovensko:, 10 z 17

Židovská synagóga, kostol, kostol, svätého Martina, kostol, cintorín, kostol, Farský úrad reformovanej kresťanskej cirkvi, kaplnka, Židovská synagóga, kríž, svätého Jána Nepomuckého, kostol, svätého Antona Paduánskeho, kostol, kostol, svätého Jána Krstiteľa, kostol, Sedembolestnej Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, kríž, Kaplnka blahoslavenej Laury Vicuna, kostol, kostol, kríž, Kostol svätého Juraja, Špitálsky kostol svätého Ducha, Farský kostol sv. Mikuláša, kostol, svätého Štefana, Pútnická kaplnka sv. Kríža, kríž, Kostol sv. Joachima a Anny, kostol, kostol, kostol, Evanjelický kostol, svätých Petra a Pavla, obrátenia svätého Pavla, kostol, svätého Jakuba, kríž, Sedembolestnej Panny Márie, kríž, narodenia Panny Márie, cintorín, Biely kríž, kostol, Božského Srdca Ježišovho, kostol, kostol, Kostol evanjelický a.v., kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Salvatora

Duchovno, Slovensko:, 11 z 17

kríž, svätého Michala archanjela, Kostol Sv. Ladislava, Kostol Mena Panny Márie, kostol, svätých Heleny a Krista Kráľa, svätého Egídia, Panny Márie (saleziáni), kríž, Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Evanjelický kostol, kríž, Kostol sv. Cyrila a Metoda, kostol, nanebovzatia Panny Márie, svätého Matúša, kostol, cintorín, kaplnka, kostol, svätého Ladislava, Očisťovania Panny Marie, kostol, svätého Ondreja, Farský úrad, kríž, kostol, kostol, kostol, kríž, kostol, Najsvätejšej Trojice, kríž, ecav, kostol, kríž, Evanjelický kostol, kostol, kostol, svätého Jozefa, kostol, povýšenia Svätého kríža, Kaplnka sv. Vendelína, 3. zastavenie, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, svätého Jána Nepomuckého, 2. zastavenie, kríž, svätej Anny, kostol, kostol, Kostol sv. Egídia, kostal sv. Michala, kostol, pastoračné centrum, Kostol Svätého Gorazda, Evanjelický kostol, Ochrany Presvätej Bohorodičky, 1. zastavenie, cintorín

Duchovno, Slovensko:, 12 z 17

svätého Martina, kostol, Svätý kríž na starom cintoríne, Reformovaný kostol, Synagóga, svätého Michala, archanjela, kostol, Narodenia Panny Márie, Kostol Ducha Svätého, kríž, kostol, Panny Márie, svätého Michala, kostol, Kostol Premenenia Pána, svätého Ladislava, kostol, svätých Petra a Pavla, kostol, kostol, Katolícky kostol, svätého Jána Nepomuckého, svätého Juraja, Podlavický cintorín, kostol, Kostol svätého Jána Krstiteľa, kostol, kostol, kostol, svätého Jána Nepomuckého, kostol, kostol, kostol, kostol, X., kostol, cintorín, kostol, IX., III., I., Evanjelický kostol, II., VIII., svätého Fantiška z Assissi, kríž, Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky, Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, kostol, kaplnka, Kostol svätého Jakuba, VI., Kostol sv. Petra a Pavla, V., kostol, kostol, svätej Anny, Kostol sv. Jozefa (františkáni), kostol, svätých Cyrila a Metoda

Duchovno, Slovensko:, 13 z 17

kaplnka, VII., svätého Jána Krstiteľa, IV., Kaplnka navštívenia panny Márie, kríž, kostol, Kostol Sv. Ondreja, svätého Ladislava, kostol, kostol, kostol, cintorín, Ochrany Presvätej Bohorodičky, Svätej Margity, Františkánsky kláštor, kostol, svätej Anny, svätých Cyrila a Metoda, kríž, Cintorín stary, svätých Cyrila a Metoda, jaskyňa Lurdskej Panny Márie, kostol, kríž, kostol, kostol, Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Nanebovzatia Panny Márie, Sedembolestnej Panny Márie, svätých Cyrila a Metoda, svätého Mikuláša, Kalvária, svätých Cyrila a Metoda, kríž, cintorín, cintorín, svätého Juraja, Kostol Narodenia Presvätej Bohorodičky, Židovská synagóga, Katedrála svätého Františka Xaverskeho, kostol, kostol, cintorín, kostol, svätého Jána Krstiteľa, kaplnka, kríž, Evanielický kostol, kaplnka, kostol, kostol, kríž, svätého Don Bosca, sv. Kríža, kostol, cintorín, svätého Bartolomeja, kaplnka, kríž

Duchovno, Slovensko:, 14 z 17

kríž, kostol, svätého Štefana, Narodenia Panny Márie, Pokrove Panny Márie, Synagóga, Arminius, cintorín, kostol, kaplnka, Nanebovzatia Panny Márie, kostol, kríž, kostol, kostol, kaplnka, svätého Jozefa, robotníka, Najsvätejšej Trojice, Lazaret, Panny Márie Kráľovnej anjelov, Šaštínska synagóga, Bazilika sv. Mikuláša, Frauenbergský cintorín, Božského srdca Ježišovho, Svätého kríža, Farský úrad ECAV BA-Prievoz, Zbor cirkvi Bratskej, svätého Štefana, kríž, Kaplnka Božského Srdca Ježišovho, svätej Anny, Evanjelický kostol, cintorín, kostol, cintorín, kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, cintorín, Evanjelický kostol, Kostol svätého Mikuláša, Cintorín za Piargskou bránou, kríž, kostol, svätätého Michala archanjela, kostol, kríž, kaplnka, Nepoškvrneného počatia Panny Márie, kostol, kríž, kostol, kostol, svätého Jána Nepomuckého, kostol, svätého Jozefa, svätého Jozefa, svätého Gorazda, Kalvínsky kostol, Svätej Rozálie, Exercičný dom sv. Ignáca, kostol

Duchovno, Slovensko:, 15 z 17

Kríž na Jegeneši, Kaplnka Fatimskej Panny Márie, svätého Štefana Kráľa, kostol, svätého Michala, kostol, Obrátenia svätého Pavla, kostol, Katedrála svätého Jána Krstiteľa, svätého Michala, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, kríž, kostol, kostol, kostol, cintorín, svätého Juraja, kostol, kostol, Sedembolestnej panny Márie, kostol, kaplnka, svätých Cyrila a Metoda, Hlboká cesta v Bratislave, Kostolík sv. Márie Goretti, kostol, svätého Jána, kríž, kostol, ECAV, Veľký evanjelický kostol, Narodenie Panny Márie, svätého Antona, Južný cintorín, neologická synagóga, kaplnka, XII, kostol, kostol, kostol, Kostol sv. Jána Pavla II., svätého Štefana, Židovský cintorín, kríž, kríž, Kaplnka Ducha Svätého, Bazilika svätého Egidia, svätého Michala, XIV, svätej Kataríny, kostol, Kaplnka u Dobrého pastiera, kostol, kostol, Kostol svätého Ondreja apoštola, kaplnka, kostol, Blaženého hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča, kostol, Kalvária

Duchovno, Slovensko:, 16 z 17

kostol, kaplnka, Kostol povýšenia sv. kríža, kostol, Kaplnka Panny Márie Ružencovej, kostol, kostol, kostol, XIII, svätého Mikuláša, svätej Barbory, kostol, Kaplnka sv. Anny, kríž, cintorín, Evanjelický kostol, Pieta, kostol, Kaplnka Panny Márie Sedembolestnej, kostol, kostol, kostol, kostol, Ochrany Presvätej Bohorodičky, kostol, svätých Cyrila a Metoda, svätého Michala, kostol, kaplnka, kríž, kostol, svätej Márie Magdalény, zmŕtvychvstalého Krista, Katedrála svätého Šebastiána, Panny Márie Pomocnice kresťanov, cintorín, Chrám povýšenia čestného a žovotodarného kríža, Kaplnka Panny Márie Ružencovej, kríž, Kostol svätej Margity Antiochijskej, kostol, Evanjelický kostol, kostol, kostol, kostol, Kaplnka Ružencovej Panny Márie, Nepoškvrneného počatia Panny Márie, Všetkých svätých, Sedembolestnej Panny Márie, kaplnka, cintorín, cintorín, svätého Michala, Pravoslávna cirkev, Kaplnka sv. Jána Nepomuckého, Farnosť evanjelickej cirkvi metodistickej, kostol, Cintorín pod Novým zámkom, Ježiš Kristus, kostol

Duchovno, Slovensko:, 17 z 17

svätého Andreja Svorada a Benedikta, svätého Mikuláša, Banícky kostolík, kaplnka, kostol, kostol, kostol, kostol, Kostol sv. Michala, kostol, kostol, Kaplnka, Cirkev adventistov siedmeho dňa, kostol, kostol, kostol sv. Jána Krstiteľa, svätého Mikuláša, kaplnka, Komárovský cintorín, kostol, kaplnka, Božského srdca Ježišovho, kostol, svätej Terézie z Lisieux, svätého Michala Archanjela, cintorín, cintorín, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Ondreja, apoštola, Sedembolestnej Panny Márie, Kaplnka Emauzských učeníkov, kaplnka, svätého Michala Archanjela, cintorín, kostol, C. Štefultov - horný

duchovno inde

Východné Slovensko (5477x), Západné Slovensko (4520x), Stredné Slovensko (3769x), Prešovský kraj (3729x), Košický kraj (2408x), Banskobystrický kraj (2375x), Žilinský kraj (1851x), Trenčiansky kraj (1741x), Nitriansky kraj (1486x), Trnavský kraj (1258x), Spiš (1013x), Bratislavský kraj (727x), okres Košice - okolie (698x), Gemer (602x), okres Prešov (590x), okres Bardejov (565x), Malé Karpaty (534x), Liptov (484x), Záhorie (461x), okres Veľký Krtíš (449x), okres Levice (427x), okres Žilina (422x), okres Michalovce (378x), okres Prievidza (373x), okres Nové Zámky (360x), okres Sabinov (351x), okres Spišská Nová Ves (346x), okres Trebišov (342x), okres Považská Bystrica (341x), okres Nitra (335x)
duchovno v Východné Slovensko
duchovno v Západné Slovensko
duchovno v Stredné Slovensko

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://www.oma.sk/duchovno

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.