Cesta: OMA » duchovno » kostol

Kostol, Slovensko

Kostol v Slovensko

V Slovensko sa nachádza viac ako 1000 kusy kostol.

Kostol, Slovensko:, 1 z 17

Katedrála svätého Martina, Dóm svätej Alžbety, Kostol svätej Alžbety, svätého Ladislava, Kostol svätého Štefana, svätého Michala, Evanjelický a.v. kostol svätého ducha, Kostol Zvestovania Pána, Evanjelický kostol Najsvätejšej Trojice, svätého Emeráma, Mestské Múzeum Šurany - Synagóga, svätého Juraja, Kostol Navštívenia Panny Márie, Sv. Michala, Povýšenia svätého kríža, Kostol svätej Anny, Svätého Františka z Assisi, svätého Františka z Assisi, svätej Margity, Kostol sv. Jakuba, svätého Mikuláša, Benediktínsky kláštor, Krista Kráľa, Románsky kostolík, Navštívenia Panny Márie, svätej Rozálie, Svätej rodiny, Kaplnka Svätej Anny, Dreveny artikularny kostol v Hronesku (1725-1726), Svätého Urbana, Sedembolestnej Panny Márie, Chrám sv. Michala Archanjela, svätáho Mikuláša Biskupa, Sedembolestnej Panny Márie, Kalvínsky kostol, Święta Góra Jawor, Kostol svätého Jána z Mathy, svätého Michala Archanjela, Bazilika narodenia Panny Márie, svätého Štefana, Nanebovzatia Panny Márie, Drevený kostolík Všetkých svätých, Evanjelický artikulárny kostol, Ducha Svätého, Svätá studňa, svätého Mikuláša, Dom Srdca Ježišovho, Narodenia Panny Márie, svätého Martina, svätého Jána Krstiteľa, Konkatedrála Svätého Mikuláša, Kostol Loretánskej Panny Márie, Narodenia Panny Márie, Gotický evanjelický kostol, Svätého Kríža, svätého Ladislava, kostol, Kresťanské spoločenstvo Milosť, Kaplnka sv. Ondreja, svätej Alžbety

Kostol, Slovensko:, 2 z 17

Františkánsky kostol Všetkých svätých a kláštor, architekt, Evanjelický kostol, Zborový dom Evanjelickej A. V. cirkvi, Panny Márie Snežnej, nanebovzatia Panny Márie, svätého Jakuba, Devleskero Kher – Boží Dom, Kaplnka svätej Kataríny, Bazilika svätého Egidia, kostol, Kostol Panny Márie Pomocnice, Kostol sv. Don Bosca, svätého Juraja, Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa, Kostol svätého Jána Bosca, Kostol Ducha svätého, Najsvätejšej Trojice, svätého Gorazda, Bratská jednota baptistov, Ducha Svätého Podlavice, Povýšenia svätého Kríža, Kresťanské spoločenstvo Milosť, svätého Michala, Kaplnka sv. Andreja Svorada, kostol, Evanjelický kostol, Kostol sv. Kozmu a Damiána, Kostol narodenia Panny Márie, kostol, Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie, Narodenia Panny Márie, Najsvätejšieho Božského Srdca Ježišovho, navštívenia Panny Márie, Kostol Sedembolestnej Panny Márie, Zoslania Ducha Svätého, Kaplnka sv. Bernadety, svätej Márie Magdalény, kaplnka sv. Anny, svätého Ondreja, Kaplnka na Cigléši, kostol, kostol, svätého Rastislava, svätých Petra a Pavla, Všetkých svätých, svätého Michala archanjela, svätého Františka Xaverského, Kostol svätého Ondreja, svätého Kríža, kostol, Kostol sv. Abraháma, patriarchu, svätého Gorazda, Kráľovnej Pokoja, svätého Filipa a Jakuba, Kláštorisko, Ortodoxná synagóga, svätého Martina z Tours, Sála Kráľovstva Jehovových svedkov, svätého Víta

Kostol, Slovensko:, 3 z 17

svätej Kataríny Alexandrijskej, Nový evanjelický kostol, svätého Dominika Sávia, svätého Gorazda, Kostol svätej Margity Antiochijskej, kostol, kostol, Kostol svätého Mikuláša, Dominikánsky kostol, svätej Trojice, kostol, svätých Cyrila a Metoda, kostol, Narodenia Panny Márie, Synagóga, Exercičný dom - Spoločnosť Ježišova, Sv. Jozefa, Koscelek, svätého Kríža, atrakcia, kostol, atrakcia, Všetkých svätých, kostol, Rotunda Sv. Juraja, kostol, Kostol svätého Martina, Synagóga Brezno, Univerzitné pastoračné centrum svätého Jozefa Freinademetza (UPeCe), kostol, svätého Arnolda Janssena, atrakcia, kostol, kostol, Sv. Jána Krstiteľa, svätého Františka, kostol, Kaplnka sv. Alžbety Uhorskej, Sv. Anny, Gotický kostol Všetkých svätých v Kúte, svätého Ducha, Kaplnka Panny Márie zázračnej medaily, Židovská synagóga, atrakcia, Svätej Trojice, kostol, Sv. Karola Boromejského, kostol, kostol, Sv. Jána Nepomuckého, Všetkých svätých, Nanebovzatia Panny Márie, svätého Michala, kostol, Novoapoštolská cirkev, Kostol svätého Juraja, Nový kostol, kostol, kostol, Nový

Kostol, Slovensko:, 4 z 17

Kaplnka svätej Hildegardy, svätých Medarda a bl. P.P. Gojdiča, kostol, Uršulínsky kostol, Kostel svatého Cyrila a Metoděje, svätej Heleny, svätého Urbana, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Kresťanský zbor Bratislava, Drevený artikulárny kostol, kostol, Sedembolestnej Panny Márie, kostol, Centrum buddhizmu diamantovej cesty Bratislava, kostol, kostol, Nanebovstúpenia Pána, kostol, jaskyňa, Seminárny kostol sv. Antona Paduánskeho, drevená cerkev, kostol, Kalvária, kostol, svätého Františka Saleského, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Korunovanie Panny Márie, kostol, Nanebovzatia Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Všetkých svätých, kostol, kostol, Farský kostol sv. Ondreja, kostol, Cirkevný zbor Košice - Bratská jednota baptistov, kostol, kostol, Cirkev bratská, kostol, kostol, Chrám Povýšenia vznešeného a životodarného Kríža, Nanebovzatia Panny Márie, kostol, svätého Lukáša, kostol, Lurdská jaskyňa

Kostol, Slovensko:, 5 z 17

kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Cirkvi bratskej, Božieho milosrdenstva, Božského Srdca Ježišovho, kostol, Kaplnka Panny Márie Matky Spasiteľa, kostol, kostol, kostol, kostol, Ducha Svätého, kostol, kostol, kostol, Kresťanské spoločenstvo Milosť, Kaplnka Najsvätejšej Trojice, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätých Petra a Pavla, kostol, Premonštrátsky kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Sála kráľovstva Jehovových svedkov, kostol, Univerzitný Kostol Sv. Rodiny, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Jána Krstiteľa, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol

Kostol, Slovensko:, 6 z 17

kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Kalvínsky kostol, kostol, kostol, kostol, Kostol povýšenia Svätého kríža (jezuiti), Kostol Najsv. Mena Panny Márie - Szűz Mária szt. Neve templom, kostol, kostol, svätého Ondreja, svätého Michala, kostol, kostol, kostol, Božského Srdca Ježišovho, Narod. Panny Márie, Kaplnka Svätého Jána, apoštola, kostol, kostol, Nanebovzatia Panny Márie, Kaplnka, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Nanebovzatia Panny Márie, kostol, svätého Ondreja, kostol, Zosnutia Panny Márie, Svätého Kríža, Sedembolestnej Panny Márie, kostol, Sv. Anny, kostol, Kaplnka Božieho milosrdenstva, kostol, kostol, Kostol Panny Márie Snežnej, narodenia Panny Márie, Evanjelický kostol, Kostolík sv. Márie Goretti, svätej Rodiny, Sedembolestnej Panny Márie, Chrám Sv. Eliáša proroka, kostol, svätého Kríža, Novorománska kaplnka sv. Jána Nepomuckého v Ludrovej - Kúte, kostol, Kaplnka sv. Ondreja

Kostol, Slovensko:, 7 z 17

svätého Michala archanjela, Farský úrad reformovanej kresťanskej cirkvi, Božieho milosrdenstva, Kaplnka sv. Ladislava, Kostol sv. Joachima a Anny, Kráľovnej pokoja, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, svätého Antona Paduánskeho, Panny Márie (saleziáni), Kamenný kríž, Krista Kráľa, Kostol svätej Kataríny, Nepoškvrneného Počatiea Panny Márie, kostol, narodenia Panny Márie, svätej Alžbety, socha, svätého Júdu Tadeáša, Sála kráľovstva, Kostol svätého Antona Pustovníka, kostol, Kostol svätého Juraja, Svätého Petra a Pavla, svätého Bartolomeja, Kaplnka božského srdca Ježišovho, kostol, Evanjelický kostol, svätého Mikuláša, Katedrála svätého Františka Xaverskeho, Kostolík z obce Kožuchovce, svätého Ignáca z Loyoly, kostol, svätých Cyrila a Metoda, Kalvínsky kostol, kostol, Nanebovzatia Panny Márie, kostol, Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie, svätých Petra a Pavla, svätého Františka, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Farnosť evanjelickej cirkvi metodistickej, Evanjelický zborový dom, Evanjelický kostol, svätého Jána Krstiteľa, Dominika Trčku, Panny Márie, Františkánsky kostol, Biskupice Sv. Stefana, Najsvätejšej Trojice, Nemocničná kaplnka sv. Cyrila a Metoda, Zosnutia presvätej Bohorodičky, svätého Štefana Kráľa, svätého Jána Nepomuckého, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, svätého Egídia, Panny Márie, Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Narodenia Presvätej Bohorodičky, svätého Imricha

Kostol, Slovensko:, 8 z 17

kostol, kostol, Svätej Margity, Premonštrátsky kláštor, Studentský kostol, Farský kostol sv. Michala Archanjela, Kaplnka sv. Dominika Savia, Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa, Kostol sv. Vavrinca, Nanebovzatia panny Márie, kostol, kostol, zmŕtvychvstalého Krista, kostol, Kostol evanjelický a.v., Sedembolestnej Panny Márie, svätého Mikuláša, sv. Petra a Pavla, Veľký evanjelický kostol, Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Židovská synagóga, Svätej Rozálie, Chrám Zoslania Svätého Ducha, Kostol svätého Mikuláša, Židovská synagóga, svätého Jakuba, Evanjelický kostol, kostol, Kráľovnej rodiny, svätého Jána Nepomuckého, kostol, Najsvätejšej Trojice, Nepoškvrneného počatia Panny Márie, Kaplnka Jergištôlňa, Nemocničná kaplnka, Jozefínsky kostol, Starý kostol pod hradom Čabrad, Božského srdca, svätého Jána Evanielistu, kostol svätého Juraja, kostol, Povýšenie svätého kríža, Chrám Božej Múdrosti, Svätých košických mučeníkov, kostol, Rímskokatolícky kostol sv. Štefana, svätého Michala, Špitálsky kostol svätého Ducha, Kláštor Redemptoristov svätého Stanislava s kostolom, kostol, svätého Jozefa, kostol, kostol, Kresťanské spoločenstvo Milosť Košice, Malý evanjelický kostol, Kostol Panny Márie, Pomocnice kresťanov, kostol, sv. Jána Krstiteľa, kostol, Kostol Najsvätejšej Trojice

Kostol, Slovensko:, 9 z 17

Narodenia Panny Márie, Kostol svätého Lukáša, Šibeničná kaplnka (Panny Márie), kostol, kostol, kostol, svätých Petra a Pavla, kostol, Sv. Antona Paduánskeho, svätých Abdona a Sennena, Kostol sv. Imricha, Kostol svätej Alžbety, Svätého ducha, svätého Jána Nepomuckého, Evanjelický filiálny kostol, Panny Márie Pomocnice, svätého Imricha, Pútnická kaplnka Panny Márie, svätého Imricha, Kaplnka bl. Pavla Petra Gojdiča a Metoda Dominika Trčku, Synagóga, svätej Alžbety, navštívenia Panny Márie, Mena Panny Márie, Božieho hrobu, Modlitebňa baptistov, Michala archanjela, Nanebovzatia Panny Márie, Nanebovzatia Panny Márie, svätého Imricha, kostol, kostol, Kaplnka svätého hrobu, kostol, kostol, svätého Martina, Kaplnka sv. Jána Nepomuckého, kostol, kostol, Synagóga, Kaplnka svätej Rozálie, kostol, Kalvínsky kostol, svätých Šimona a Júdu, svätého Mikuláša, svätého Gorazda, Svätých košických mučeníkov, Premenenia Pána, Ružencovej Panny Márie, kostol, kostol, Svätého archanjela Michala, Evanjelický kostol, kostol, Nanebovzatia Panny Márie, Katedrála svätého Martina, svätého Martina, Panny Márie Kráľovnej svätého Ruženca, kostol, Mena Preblahoslavenej Panny Márie

Kostol, Slovensko:, 10 z 17

kostol, svätého Juraja, kostol, Nanebovzatia Panny Márie, svätého Štefana, kostol, Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, kostol, Farský kostol Narodenia Panny Márie, kostol, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, kostol, Gréckokatolícka kaplnka, svätej Trojice, Božieho milosrdenstva, Kaplnka, Svätého Bartolomeja, Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, kostol, kostol, svätého Jána Nepomuckého, kostol, kostol, svätého Martina, kostol, kostol, kostol, Kaplnka, kostol, Katolícky kostol, kostol, svätého Jána Krstiteľa, kostol, Panny Márie, Všetkých svätých, kostol, Kostol svätého Juraja, Farský kostol sv. Mikuláša, Kaplnka blahoslavenej Laury Vicuna, Evanjelický kostol, svätého Štefana, svätého Jozefa, kostol, kostol, kostol, Pútnická kaplnka sv. Kríža, svätých Cyrila a Metoda, obrátenia svätého Pavla, kostol, Sedembolestnej Panny Márie, kostol, svätého Jakuba, Nájdenia sv. Kríža, Evanjelický kostol, kostol, kostol, svätého Jána Krstiteľa, kostol, kostol, kostol

Kostol, Slovensko:, 11 z 17

Božského Srdca Ježišovho, kostol, Kaplnka sv. Michala, svätého Antona Paduánskeho, kostol, Povýšenia svätého Kríža, kostol, Farský kostol nanebovzatia Panny Márie, svätého Floriána, Kostol Sv. Ladislava, kostol, svätých Cyrila a Metoda, Kostol Zvestovania Pána, kostol, svätého Michala archanjela, sv. Antona, nanebovzatia Panny Márie, kostol, svätých Heleny a Krista Kráľa, svätých Cyrila a Metoda, Kostol Mena Panny Márie, kostol, kostol, Kostol sv. Cyrila a Metoda, svätého Matúša, Kostol sv. Petra a Pavla, Evanjelický kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Ladislava, kostol, svätého Ondreja, kostol, narodenia Panny Márie, svätého Mikuláša a svätého Štefana, kráľa Uhorska, kostol, Očisťovania Panny Marie, ecav, svätého Martina, kostol, Evanjelický kostol, kostol, svätej Anny, Kaplnka, povýšenia Svätého kríža, kostol, kostol, Kaplnka sv. Vendelína, svätého Jozefa, Ochrany Presvätej Bohorodičky, svätého Martina, Synagóga, kostol, Kostol sv. Egídia, Reformovaný kostol, svätého Jána Nepomuckého, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Farnosť sv. Jakuba

Kostol, Slovensko:, 12 z 17

Evanjelický kostol, kostal sv. Michala, svätého Ladislava, Kostol svätého Jána Krstiteľa, kostol, svätých Petra a Pavla, Božského Srdca Ježišovho, svätého Juraja, Evanjelicky kostol augsbuskeho wyznania, Narodenia Panny Márie, Kostol Ducha Svätého, kostol, svätého Michala, archanjela, kostol, Kostol Premenenia Pána, kostol, svätého Jána Nepomuckého, svätého Salvatora, svätého Michala, kostol, kostol, Kostol Panny Márie, svätého Jána Nepomuckého, svätého Bartolomeja, Narodenia Panny Márie, kostol, kostol, Kostol svätého Jakuba, svätého Jána Krstiteľa, Meno Panny Márie, svätej Anny, kostol, kostol, kostol, Kostol sv. Jozefa (františkáni), kostol, kostol, Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky, kostol, Svätých Kozmu a Damiána, svätého Fantiška z Assissi, kostol, Kaplnka navštívenia panny Márie, kostol, svätých Cyrila a Metoda, kostol, Kostol Sv. Ondreja, Sedembolestnej Panny Márie, svätého Mikuláša, Panny Márie, kostol, Nanebovzatia Panny Márie, svätého Gorazda, Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Kalvária, Cintorín stary, Nanebovzatia Panny Márie, Kaplnka, kostol, kostol

Kostol, Slovensko:, 13 z 17

kostol, Evanjelický kostol, svätého Ladislava, kostol, Ochrany Presvätej Bohorodičky, Kostol sv.Jána z Boha, kostol, kostol, svätej Anny, Františkánsky kláštor, svätého Michala Archanjela, jaskyňa Lurdskej Panny Márie, kostol, svätého Don Bosca, svätého Juraja, kostol, Pokrove Panny Márie, kostol, svätého Jána Krstiteľa, Kaplnka, Židovská synagóga, kostol, Zvonica, kostol, svätého Martina, svätého Mikuláša, svätých Cyrila a Metoda, svätej Terézie z Lisieux, Kostol Narodenia Presvätej Bohorodičky, kostol, svätého Štefana, kostol, kostol, Narodenia Panny Márie, kostol, svätého Martina, Evanjelická fara, Najsvätejšej Trojice, kostol, Nanebovzatia Panny Márie, svätého Jozefa, robotníka, kostol, svätého Jána Krstiteľa, Kaplnka Božského Srdca Ježišovho, Zbor cirkvi Bratskej, kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, kostol, kostol, Panny Márie Kráľovnej anjelov, svätej Anny, Evanjelický kostol, Evanjelický kostol, Ochrany Presvätej Bohorodičky, Božieho milosrdenstva, svätätého Michala archanjela, Šaštínska synagóga, svätého Štefana, kostol, Bazilika sv. Mikuláša, Svätého kríža

Kostol, Slovensko:, 14 z 17

Božského srdca Ježišovho, Farský úrad ECAV BA-Prievoz, kostol, Navštívenia Panny Márie, Exercičný dom sv. Ignáca, Kaplnka Božského Srdca Ježišovho, kostol, Kaplnka sv. Anny, Kalvínsky kostol, svätého Jána Nepomuckého, kostol, kostol, svätého Jozefa, Katedrála svätého Jána Krstiteľa, svätého Michala, kostol, svätého Michala, kostol, kostol, kostol, svätého Michala, kostol, svätého Jozefa, kaplnka Sv. Urbana, kostol, Obrátenia svätého Pavla, kostol, Nepoškvrneného počatia Panny Márie, svätého Jána Boska, Kaplnka Fatimskej Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Juraja, kostol, kostol, kostol, svätého Antona, sv. Juraja, Ružencovej Panny Márie, kostol, svätých Cyrila a Metoda, kostol, svätého Jána, ECAV, svätého Imricha, kostol, Sedembolestnej panny Márie, Narodenie Panny Márie, kostol, Pieta, kostol, Kaplnka sv. Anny, kostol, kostol, Kaplnka Ducha Svätého, kostol, svätého Mikuláša

Kostol, Slovensko:, 15 z 17

Kaplnka Panny Márie Ružencovej, svätého Michala, kostol, Kostol svätého Ondreja apoštola, kostol, svätého Štefana, kostol, Všechsvätých, Kaplnka Panny Márie Sedembolestnej, Evanjelický kostol, kostol, kostol, kostol, Kaplnka u Dobrého pastiera, kostol, svätého Imricha, Kostol svätej Barbary a kláštor Františkánov, Kalvária, Kostol povýšenia sv. kríža, kostol, svätej Kataríny, kostol, svätého Michala, Blaženého hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča, Kostol sv. Jána Pavla II., kostol, Evanjelický kostol, Farský kostol Panny Márie Pomocnice kresťanov, svätej Alžbety, Katedrála svätého Šebastiána, kostol Sv. Ladislava, kostol, kostol, kostol, Ježiš Kristus, Kostol sv. Michala Archanjela, Ochrany Presvätej Bohorodičky, kostol, Evanjelický a.v. kostol, Kaplnka Panny Márie Ružencovej, Nepoškvrneného počatia Panny Márie, kostol, Kaplnka sv. Jána Nepomuckého, svätého Michala, kostol, kostol, Pravoslávna cirkev, kostol, Evanjelický kostol, kostol, Všetkých svätých, svätých Cyrila a Metoda, svätej Márie Magdalény, Chrám povýšenia čestného a žovotodarného kríža, svätého Štefana kráľa, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Ondreja, apoštola

Kostol, Slovensko:, 16 z 17

svätého Michala Archanjela, kostol, kostol, Kaplnka Emauzských učeníkov, svätého Perta z Alkantary, kostol, Nanebovzatia Panny Márie, svätého Augustína, kostol, kostol, svätého Michala Archanjela, Banícky kostolík, kostol, kostol sv. Jána Krstiteľa, kostol, kostol, svätého Mikuláša, kostol, kostol, kostol, Kostol sv. Michala, kostol, kostol, Cirkev adventistov siedmeho dňa, svätého Andreja Svorada a Benedikta, svätého Martina, kostol, Sedembolestnej Panny Márie, svätej Terézie z Lisieux, kostol, kostol, Božského srdca Ježišovho, Krista Kráľa, svätého Jána Nepomuckého, kostol, svätého Martina, Kostol Brezovica, kostol, kostol, kostol, Kaplnka sv. Jána Bosca, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Nanebovzatej Panny Márie, kostol, kostol, svätého Mikuláša, Kaplnka, Kostol sv. Kozmu a Damiána, Kaplnka Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, kostol, svätého Jozefa, kostol, Všetkých svätých, Rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie, Ochrany presvätej Bohorodičky, svätej Panny Marie

Kostol, Slovensko:, 17 z 17

svätého prorok Izaiáša, Ružencovej panny Márie, Kaplnka povýšenia Svätého kríža, kostol, svätého Marka, Kostol sv. Michala, svätého Andreja, svätého Mikuláša, Kostol Navštívenia Panny Márie, Dobrého Pastiera, Trojjediného Boha, Zvonica, kostol, Kostol sv. Františka Xaverského, Karner sv. Anny, kostol, kostol, svätého Vincenta de Paul, kostol, Najsvätejšieho srdca Ježišovho, svätého Gorazda, svätej Marty, kostol, Všetkých svätých, kostol, Kostol Svätého Gorazda, kostol, kostol, svätého Jozefa, svätého Michala Archanjela, Krista Kráľa, svätej Alžbety Uhorskej, Nemocničná kaplnka, kostol, kostol, kostol, Kaplnka, svätého Štefana, kostol, Kaplnka svätého Petra a Pavla

kostol inde

Východné Slovensko (2107x), Stredné Slovensko (1538x), Západné Slovensko (1443x), Prešovský kraj (1400x), Banskobystrický kraj (786x), Žilinský kraj (753x), Košický kraj (709x), Nitriansky kraj (550x), Trenčiansky kraj (506x), Spiš (457x), Trnavský kraj (387x), Bratislavský kraj (286x), Liptov (262x), okres Bardejov (233x), Malé Karpaty (216x), Záhorie (203x), Gemer (195x), okres Prešov (191x), Horehronie (179x), Liptovská kotlina (175x), okres Ružomberok (165x), Orava (164x), okres Košice - okolie (160x), Veľká Fatra (151x), Bratislava (149x), Popradská kotlina (137x), okres Stropkov (135x), okres Levice (128x), okres Prievidza (127x), okres Nitra (118x)
kostol v Východné Slovensko
kostol v Stredné Slovensko
kostol v Západné Slovensko

Podobné, Slovensko:

14450x duchovno, 5377x kostol, 4718x cintorín, 3284x kríž, 1052x kaplnka, 16x krížová cesta, 2x evanjelická škola, 1x katolícka škola
Hľadáme kostol, OSM tagy: amenity = 'place_of_worship'.
ilustračný obrázok k Kostol, Slovensko

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://www.oma.sk/duchovno/kostol

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.