Cesta: OMA » duchovno » kostol

Kostol, Slovensko

Kostol v Slovensko

V Slovensko sa nachádza viac ako 1000 kusy kostol.

Kostol, Slovensko:, 1 z 17

Katedrála svätého Martina, Dóm svätej Alžbety, Kostol svätej Alžbety, svätého Ladislava, Kostol svätého Štefana, svätého Michala, Evanjelický a.v. kostol svätého ducha, Kostol Zvestovania Pána, Evanjelický kostol Najsvätejšej Trojice, Kostol Klarisiek, svätého Emeráma, Mestské Múzeum Šurany - Synagóga, svätého Juraja, Kostol Navštívenia Panny Márie, Sv. Michala, Kostol svätej Anny, Svätého Františka z Assisi, Povýšenia svätého kríža, svätého Františka z Assisi, svätej Margity, Kostol sv. Jakuba, Ducha Svätého, svätého Mikuláša, Benediktínsky kláštor, Krista Kráľa, Románsky kostolík, Kostol Svätej rodiny, Navštívenia Panny Márie, svätej Rozálie, Kaplnka Svätej Anny, Dreveny artikularny kostol v Hronesku (1725-1726), Svätého Urbana, Sedembolestnej Panny Márie, Chrám sv. Michala Archanjela, svätáho Mikuláša Biskupa, Sedembolestnej Panny Márie, Kalvínsky kostol, Święta Góra Jawor, Kostol svätého Jána z Mathy, svätého Michala Archanjela, Bazilika narodenia Panny Márie, svätého Štefana, Nanebovzatia Panny Márie, Drevený kostolík Všetkých svätých, Evanjelický artikulárny kostol, svätého Mikuláša, Narodenia Panny Márie, Dom Srdca Ježišovho, svätého Martina, Kostol Loretánskej Panny Márie, Konkatedrála Svätého Mikuláša, Narodenia Panny Márie, Svätého Kríža, svätého Ladislava, kostol, Gotický evanjelický kostol, Kresťanské spoločenstvo Milosť, Kaplnka sv. Ondreja, svätej Alžbety, Františkánsky kostol Všetkých svätých a kláštor

Kostol, Slovensko:, 2 z 17

Zborový dom Evanjelickej A. V. cirkvi, architekt, Evanjelický kostol, Panny Márie Snežnej, nanebovzatia Panny Márie, svätého Jakuba, Kaplnka svätej Kataríny, Bazilika svätého Egidia, Kostol Panny Márie Pomocnice, svätého Jána Krstiteľa, Kostol sv. Don Bosca, Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa, svätého Juraja, Kostol svätého Jána Bosca, Kostol Ducha svätého, Najsvätejšej Trojice, Bratská jednota baptistov, Povýšenia svätého Kríža, Ducha Svätého Podlavice, svätého Michala, Kresťanské spoločenstvo Milosť, Kaplnka sv. Andreja Svorada, Evanjelický kostol, Kostol sv. Kozmu a Damiána, kostol, Najsvätejšieho Božského Srdca Ježišovho, Narodenia Panny Márie, Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie, navštívenia Panny Márie, Kostol Sedembolestnej Panny Márie, Zoslania Ducha Svätého, Kaplnka sv. Bernadety, svätého Ondreja, svätej Márie Magdalény, kostol, svätého Rastislava, kostol, Všetkých svätých, svätých Petra a Pavla, kostol, Kostol svätého Ondreja, svätého Františka Xaverského, kostol, svätého Kríža, svätého Gorazda, Kostol sv. Abraháma, patriarchu, Kráľovnej Pokoja, svätého Filipa a Jakuba, Kláštorisko, Ortodoxná synagóga, Devleskero Kher – Boží Dom, svätej Kataríny Alexandrijskej, svätého Víta, Sála Kráľovstva Jehovových svedkov, svätého Martina z Tours, svätého Dominika Sávia, Nový evanjelický kostol, svätého Gorazda, Kaplnka pri Strmom vŕšku, Kostol svätej Margity Antiochijskej

Kostol, Slovensko:, 3 z 17

kostol, Kostol svätého Mikuláša, kostol, svätej Trojice, svätých Cyrila a Metoda, kostol, Narodenia Panny Márie, kostol, Exercičný dom - Spoločnosť Ježišova, svätého Gorazda, atrakcia, svätého Kríža, Sv. Jozefa, Koscelek, atrakcia, Kaplnka sv. Alžbety Uhorskej, kostol, Všetkých svätých, Kostol svätého Martina, Univerzitné pastoračné centrum svätého Jozefa Freinademetza (UPeCe), Rotunda Sv. Juraja, Synagóga Brezno, socha svätého Antona, kostol, svätého Floriána, svätého Arnolda Janssena, atrakcia, kostol, kostol, kostol, Sv. Jána Krstiteľa, svätého Františka, svätého Ducha, kostol, Gotický kostol Všetkých svätých v Kúte, Kaplnka Panny Márie zázračnej medaily, atrakcia, kostol, Židovská synagóga, kaplnka sv. Anny, Sv. Karola Boromejského, Svätej Trojice, Sv. Jána Nepomuckého, Všetkých svätých, Nanebovzatia Panny Márie, svätého Michala, kostol, Novoapoštolská cirkev, Sv. Anny, Kostol narodenia Panny Marie, Kostol svätého Juraja, Synagóga, Nový kostol, kostol, kostol, Nový, Kaplnka svätej Hildegardy, Kostel svatého Cyrila a Metoděje, kostol, svätých Medarda a bl. P.P. Gojdiča

Kostol, Slovensko:, 4 z 17

svätej Heleny, svätého Urbana, kostol, kostol, kostol, kostol, Kresťanský zbor Bratislava, Drevený artikulárny kostol, kostol, kostol, Kláštor Františkánov, kostol, kostol, kostol, Centrum buddhizmu diamantovej cesty Bratislava, kostol, kostol, Nanebovstúpenia Pána, jaskyňa, kostol, kostol, Kalvária, drevená cerkev, svätého Františka Saleského, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Korunovanie Panny Márie, kostol, Nanebovzatia Panny Márie, kostol, kostol, kostol, Všetkých svätých, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Farský kostol sv. Ondreja, kostol, kostol, kostol, kostol, Cirkev bratská, kostol, Chrám Povýšenia vznešeného a životodarného Kríža, Nanebovzatia Panny Márie, kostol, svätého Lukáša, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Ducha Svätého

Kostol, Slovensko:, 5 z 17

Božieho milosrdenstva, kostol, Cirkvi bratskej, Božského Srdca Ježišovho, kostol, kostol, kostol, kostol, Kaplnka Panny Márie Matky Spasiteľa, kostol, Dominikánsky kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Kaplnka Najsvätejšej Trojice, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätých Petra a Pavla, kostol, kostol, kostol, Sála kráľovstva Jehovových svedkov, Univerzitný Kostol Sv. Rodiny, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Jána Krstiteľa, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol

Kostol, Slovensko:, 6 z 17

kostol, kostol, kostol, Kalvínsky kostol, kostol, kostol, kostol, Kostol povýšenia Svätého kríža (jezuiti), Kostol Najsv. Mena Panny Márie - Szűz Mária szt. Neve templom, kostol, kostol, kostol, svätého Ondreja, kostol, kostol, svätého Michala, kostol, Božského Srdca Ježišovho, Narod. Panny Márie, kostol, kostol, kostol, Kaplnka Svätého Jána, apoštola, Nanebovzatia Panny Márie, Kaplnka, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Svätého Kríža, kostol, Sedembolestnej Panny Márie, kostol, Kostol Panny Márie Snežnej, kostol, Kaplnka Božieho milosrdenstva, kostol, Uršulínsky kostol, Evanjelický kostol, Chrám Sv. Eliáša proroka, kostol, Novorománska kaplnka sv. Jána Nepomuckého v Ludrovej - Kúte, Farský úrad reformovanej kresťanskej cirkvi, kostol, Kaplnka sv. Ondreja, Nemocničná kaplnka sv. Cyrila a Metoda, svätého Michala archanjela, Kostol sv. Joachima a Anny, svätého Kríža, Panny Márie (saleziáni), svätého Antona Paduánskeho, Kaplnka sv. Ladislava, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, kostol, Kamenný kríž, Kostol svätej Kataríny, svätej Alžbety

Kostol, Slovensko:, 7 z 17

narodenia Panny Márie, kostol, Sála kráľovstva, socha, Sv. Anny, Kostol svätého Antona Pustovníka, Evanjelický kostol, kostol, Svätého Petra a Pavla, Kostol svätého Juraja, kostol, svätého Ignáca z Loyoly, Katedrála svätého Františka Xaverskeho, svätého Mikuláša, kostol, kostol, kostol, Kalvínsky kostol, svätých Cyrila a Metoda, Nanebovzatia Panny Márie, Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie, kostol, Farnosť evanjelickej cirkvi metodistickej, Evanjelický kostol, svätého Františka, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Evanjelický zborový dom, Panny Márie, Františkánsky kostol, Dominika Trčku, Seminárny kostol sv. Antona Paduánskeho, Premonštrátsky kostol, svätého Štefana Kráľa, Zosnutia presvätej Bohorodičky, svätého Jána Nepomuckého, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, kostol, Svätej Margity, Cirkevný zbor Košice - Bratská jednota baptistov, kostol, svätého Imricha, Narodenia Presvätej Bohorodičky, Premonštrátsky kláštor, Farský kostol sv. Michala Archanjela, Studentský kostol, Kaplnka sv. Dominika Savia, Nanebovzatia panny Márie, kostol, Kostol sv. Vavrinca, Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa, kostol, svätého Mikuláša, Sedembolestnej Panny Márie, svätého Ondreja, Veľký evanjelický kostol, sv. Petra a Pavla, Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Kráľovnej rodiny, Kostol svätého Mikuláša, Evanjelický kostol

Kostol, Slovensko:, 8 z 17

svätého Jakuba, Chrám Zoslania Svätého Ducha, Svätej Rozálie, kostol, kostol, Najsvätejšej Trojice, Farský kostol sv. Jána Nepomuckého, Jozefínsky kostol, Nemocničná kaplnka, svätého Martina, Kaplnka Jergištôlňa, Kostol sv.Jána z Boha, kostol svätého Juraja, kostol, Malý evanjelický kostol, Božského srdca, Rímskokatolícky kostol sv. Štefana, kostol, Svätých košických mučeníkov, 3. zastavenie, Povýšenie svätého kríža, kostol, Kláštor Redemptoristov svätého Stanislava s kostolom, kostol, 2. zastavenie, kostol, svätého Jána Krstiteľa, Kostol Najsvätejšej Trojice, kostol, 1. zastavenie, kostol, svätého Mikuláša, kostol, Kostol svätého Lukáša, svätej Rodiny, Sv. Antona Paduánskeho, kostol, kostol, Šibeničná kaplnka (Panny Márie), kostol, Svätého ducha, Kostol svätej Alžbety, svätého Jána Krstiteľa, Evanjelický filiálny kostol, Kostol svätého Imricha, svätého Imricha, Synagóga, Panny Márie, svätej Alžbety, navštívenia Panny Márie, Nanebovzatia Panny Márie, Nanebovzatia Panny Márie, Biskupice Sv. Stefana, Božieho hrobu, kostol, Modlitebňa baptistov, svätého Júdu Tadeáša, Kostol sv. Martina, Kaplnka svätého hrobu, Kaplnka božského srdca Ježišovho

Kostol, Slovensko:, 9 z 17

kostol, kostol, Kaplnka svätej Rozálie, Svätých košických mučeníkov, Kráľovnej pokoja, svätých Šimona a Júdu, Kaplnka sv. Jána Nepomuckého, Kostolík sv. Márie Goretti, svätého Martina, Synagóga, Zosnutia Panny Márie, kostol, kostol, kostol, narodenia Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, Mena Preblahoslavenej Panny Márie, Panny Márie Pomocnice, kostol, svätého Juraja, kostol, Evanjelický kostol, Svätého archanjela Michala, Krista Kráľa, Katedrála svätého Martina, kostol, Kaplnka na Cigléši, Kaplnka, svätého Štefana, kostol, Svätého Bartolomeja, kostol, kostol, svätej Trojice, kostol, Židovská synagóga, Farský kostol Narodenia Panny Márie, Sedembolestnej Panny Márie, kostol, svätého Jána Krstiteľa, kostol, Židovská synagóga, kostol, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, svätého Jána Nepomuckého, kostol, kostol, kostol, Kaplnka blahoslavenej Laury Vicuna, kostol, kostol, kostol, svätého Štefana, Kostol svätého Juraja, Farský kostol sv. Mikuláša, kostol, Božského Srdca Ježišovho

Kostol, Slovensko:, 10 z 17

Pútnická kaplnka sv. Kríža, kostol, obrátenia svätého Pavla, svätého Jakuba, svätých Petra a Pavla, kostol, Evanjelický kostol, kostol, Sedembolestnej Panny Márie, kostol, kostol, Božského Srdca Ježišovho, kostol, kostol, kostol, svätého Gorazda, Panny Márie, Kostol evanjelický a.v., Kaplnka sv. Michala, svätých Heleny a Krista Kráľa, sv. Antona, Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Kostol Sv. Ladislava, kostol, Kostol sv. Cyrila a Metoda, Kostol sv. Petra a Pavla, kostol, Kostol Mena Panny Márie, kostol, kostol, kostol, svätého Matúša, svätých Cyrila a Metoda, svätého Egídia, nanebovzatia Panny Márie, svätého Ladislava, ecav, kostol, kostol, Očisťovania Panny Marie, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Ondreja, Farský úrad, kostol, Evanjelický kostol, kostol, Reformovaný kostol, kostol, svätého Martina, kostol, Kaplnka sv. Vendelína, Ochrany Presvätej Bohorodičky, svätého Jána Nepomuckého, Evanjelický kostol, povýšenia Svätého kríža, kostal sv. Michala

Kostol, Slovensko:, 11 z 17

Kostol Zvestovania Pána, kostol, svätej Anny, Farnosť sv. Jakuba, kostol, kostol, kostol, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Kostol sv. Egídia, kostol, Synagóga, svätého Jozefa, Narodenia Panny Márie, svätého Jána Nepomuckého, kostol, Kostol Ducha Svätého, svätého Michala, archanjela, kostol, svätého Ladislava, Katolícky kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Juraja, Kostol svätého Jána Krstiteľa, kostol, Kostol Panny Márie, kostol, svätého Salvatora, kostol, Kostol Premenenia Pána, svätého Michala, svätých Petra a Pavla, kostol, kostol, Kostol sv. Jozefa (františkáni), Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky, Kaplnka navštívenia panny Márie, kostol, svätého Fantiška z Assissi, svätého Jána Nepomuckého, svätého Jána Krstiteľa, kostol, Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, Evanjelický kostol, svätých Cyrila a Metoda, kostol, kostol, kostol, Kostol svätého Jakuba, kostol, Evanjelický kostol, svätej Anny, kostol, kostol, kostol, kostol, Františkánsky kláštor, kostol, svätého Ladislava

Kostol, Slovensko:, 12 z 17

kostol, kostol, svätého Juraja, kostol, kostol, Cintorín stary, Kaplnka, Ochrany Presvätej Bohorodičky, jaskyňa Lurdskej Panny Márie, Kostol Sv. Ondreja, kostol, Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Kalvária, svätej Anny, kostol, svätých Cyrila a Metoda, Nanebovzatia Panny Márie, Židovská synagóga, Kaplnka, kostol, kostol, kostol, svätého Štefana, Kostol sv. Jána Pavla II., kostol, svätého Jána Krstiteľa, svätého Don Bosca, svätého Martina, kostol, Pokrove Panny Márie, svätého Bartolomeja, svätého Mikuláša, kostol, Kostol Narodenia Presvätej Bohorodičky, svätých Cyrila a Metoda, kostol, Narodenia Panny Márie, kostol, Evanjelický kostol, Bazilika sv. Mikuláša, kostol, Evanjelická fara, Zbor cirkvi Bratskej, kostol, kostol, Šaštínska synagóga, Panny Márie Kráľovnej anjelov, kostol, Ochrany Presvätej Bohorodičky, svätätého Michala archanjela, svätého Jozefa, robotníka, Božského srdca Ježišovho, Svätého kríža, kostol, kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, svätej Márie, kostol, svätej Anny, Nanebovzatia Panny Márie, Kaplnka Božského Srdca Ježišovho

Kostol, Slovensko:, 13 z 17

Evanjelický kostol, Farský úrad ECAV BA-Prievoz, Najsvätejšej Trojice, kostol, kostol, Nepoškvrneného počatia Panny Márie, Sedembolestnej Panny Márie, Obrátenia svätého Pavla, svätého Michala, kostol, Kalvínsky kostol, svätých Cyrila a Metoda, kostol, svätého Jozefa, kostol, Katedrála svätého Jána Krstiteľa, kostol, kostol, svätého Jozefa, kostol, kostol, svätého Michala, svätého Gorazda, svätého Jána Nepomuckého, Exercičný dom sv. Ignáca, svätých Cyrila a Metoda, Narodenie Panny Márie, svätého Jána, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, ECAV, svätého Antona, kostol, Sedembolestnej panny Márie, svätého Juraja, kostol, kostol, kostol, Kaplnka Panny Márie Sedembolestnej, kostol, kostol, kostol, kostol, Kostol povýšenia sv. kríža, Evanjelický kostol, svätého Štefana, kostol, Kaplnka Panny Márie Ružencovej, Blaženého hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča, Kostol svätého Ondreja apoštola, kostol, Kaplnka Ducha Svätého, kostol, svätého Michala, svätej Kataríny, kostol

Kostol, Slovensko:, 14 z 17

Kalvária, kostol, Kaplnka sv. Anny, kostol, kostol, svätého Mikuláša, Kaplnka u Dobrého pastiera, kostol, Kostol svätej Barbary a kláštor Františkánov, Pieta, Evanjelický kostol, Nepoškvrneného počatia Panny Márie, kostol, kostol, Sedembolestnej Panny Márie, kostol, kostol, svätých Cyrila a Metoda, kostol, Kostol sv. Michala Archanjela, svätej Márie Magdalény, Kaplnka sv. Jána Nepomuckého, Katedrála svätého Šebastiána, Kaplnka Panny Márie Ružencovej, kostol, zmŕtvychvstalého Krista, kostol, kostol, kostol, svätého Michala, Všetkých svätých, Pravoslávna cirkev, Farský kostol Panny Márie Pomocnice kresťanov, Banícky kostolík, Ochrany Presvätej Bohorodičky, kostol, kostol, Ježiš Kristus, Evanjelický a.v. kostol, kostol, Chrám povýšenia čestného a žovotodarného kríža, svätého Michala, kostol, kostol, svätého Mikuláša, kostol, kostol, svätého Martina, svätého Michala Archanjela, kostol, svätého Andreja Svorada a Benedikta, Kaplnka Emauzských učeníkov, kostol, Božského srdca Ježišovho, kostol sv. Jána Krstiteľa, Krista Kráľa, kostol, kostol, kostol, kostol

Kostol, Slovensko:, 15 z 17

svätej Terézie z Lisieux, kostol, kostol, Kostol sv. Michala, kostol, kostol, svätého Michala Archanjela, Sedembolestnej Panny Márie, kostol, Cirkev adventistov siedmeho dňa, kostol, svätého Jána Evanielistu, svätého Ondreja, apoštola, svätého Mikuláša, Kostol Brezovica, Kaplnka Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Kostol sv. Kozmu a Damiána, svätého prorok Izaiáša, Ochrany presvätej Bohorodičky, kostol, Kaplnka povýšenia Svätého kríža, kostol, kostol, kostol, kostol, svätej Panny Marie, kostol, kostol, kostol, Nanebovzatej Panny Márie, Rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie, Kaplnka, kostol, Povýšenia svätého kríža, Kaplnka sv. Jána Bosca, kostol, svätého Marka, Nemocničná kaplnka, Kláštor Nepoškvrneného Srdca Panny Márie a sv. Jozefa, Najsvätejšieho srdca Ježišovho, kostol, kostol, Kaplnka Božského Srdca Ježišovho, kostol, kostol, svätej Alžbety Uhorskej, svätého Vincenta de Paul, kostol, Zvonica, Husitský chrám, svätého Mikuláša, Kostol Navštívenia Panny Márie, Kostol sv. Františka Xaverského, kostol, kostol, svätého Štefana, Kaplnka, Kaplnka svätého Petra a Pavla, Karner sv. Anny, svätého Gorazda

Kostol, Slovensko:, 16 z 17

Kostol Svätého Gorazda, Kostol sv. Michala, kostol, svätého Michala Archanjela, kostol, Kaplnka, kostol, Dobrého Pastiera, kostol, kostol, svätého Jozefa, kostol, kostol, Kaplnka bl. Pavla Petra Gojdiča a Metoda Dominika Trčku, Kaplnka bl. P.P. Gojdiča a M.D. Trčku, Panny Márie, kostol, svätej Anny, Kaplnka Ružencovej Panny Márie, kostol, svätého Štefana, Cintorin novy, kostol, Sv. Margity, svätý Lukáš, Návrat k čistým prameňom, Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie, Chrám Narodenia presvätej Bohorodičky, svätého Štefana, Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie, kostol, kostol, kostol, Panny Márie ružencovej, kostol, Kaplnka, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Jána, kostol, Kaplnka, Kaplnka Matky ustavičnej pomoci, svätej Márie Magdalény, kostol, kostol, Kostol reformovanej kresťanskej cirkvi, kostol, kostol, Najsvätejšej Trojice, svätého Michala archanjela, katolický kostol, kostol, svätého Ježiša, Kalvársky kostol sv. Kríža, Dom sv. Faustíny, kostol

Kostol, Slovensko:, 17 z 17

svätej Barbory, kostol, Kostol Krista Kráľa, kostol, Panny Márie, kostol, kostol, Sv.Ježiš, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Ukrižovaný Kristus, kostol, kostol, Univerzitné pastoračné centrum Pavla Straussa, kostol, kostol, Chrám Premenenia Pána, kostol, Zoslania Svätého Ducha, kostol, Svätej trojice, kostol, kostol, sv. Kríža, Kaplnka Panny Márie, Evanjelický kostol, Špitálsky kostol svätého Ducha, kostol, synagóga, Ducha Svätého, kostol, Všetkých svätých, Kresťanské centrum Apoštolskej cirkvi, kostol, Kaplnka sv. Floriána, Kostol sv. Cyrila a Metoda, kostol

kostol inde

Východné Slovensko (2105x), Stredné Slovensko (1558x), Západné Slovensko (1451x), Prešovský kraj (1398x), Banskobystrický kraj (814x), Žilinský kraj (745x), Košický kraj (709x), Nitriansky kraj (548x), Trenčiansky kraj (498x), Spiš (455x), Trnavský kraj (405x), Bratislavský kraj (290x), Liptov (262x), okres Bardejov (233x), Malé Karpaty (224x), Záhorie (220x), Gemer (199x), okres Prešov (189x), Horehronie (180x), Liptovská kotlina (174x), okres Ružomberok (167x), Orava (159x), okres Košice - okolie (157x), Veľká Fatra (152x), Bratislava (152x), Popradská kotlina (136x), okres Stropkov (135x), okres Levice (127x), Chránená krajinná oblasť Štiavnické vrchy (124x), okres Prievidza (123x)
kostol v Východné Slovensko
kostol v Stredné Slovensko
kostol v Západné Slovensko

Podobné, Slovensko:

14265x duchovno, 5407x kostol, 4689x cintorín, 3165x kríž, 985x kaplnka, 16x krížová cesta, 2x evanjelická škola, 1x katolícka škola
Hľadáme kostol, OSM tagy: amenity = 'place_of_worship'.
ilustračný obrázok k Kostol, Slovensko

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://www.oma.sk/duchovno/kostol

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.