Cesta: OMA » duchovno » kostol

Kostol, Slovensko

Kostol v Slovensko

V Slovensko sa nachádza viac ako 1000 kusy kostol.

Kostol, Slovensko:, 1 z 17

Katedrála svätého Martina, Dóm svätej Alžbety, Kostol svätej Alžbety, svätého Ladislava, svätého Michala, Farnosť sv. Lukáša, Kostol svätého Štefana, Kláštor minoritov, Evanjelický a.v. kostol svätého ducha, Kostol Zvestovania Pána, svätého Emeráma, Mestské Múzeum Šurany - Synagóga, svätého Juraja, Svätého Františka z Assisi, Evanjelický kostol Najsvätejšej Trojice, Sv. Michala, Kostol svätej Anny, Povýšenia svätého kríža, svätého Františka z Assisi, svätej Margity, Kostol sv. Jakuba, Ducha Svätého, svätého Mikuláša, Krista Kráľa, svätej Rozálie, Kostol Svätej rodiny, Navštívenia Panny Márie, Románsky kostolík, Kaplnka Svätej Anny, Dreveny artikularny kostol v Hronesku (1725-1726), Svätého Urbana, Sedembolestnej Panny Márie, Kostol Navštívenia Panny Márie, Chrám sv. Michala Archanjela, svätáho Mikuláša Biskupa, Sedembolestnej Panny Márie, Święta Góra Jawor, svätého Michala Archanjela, Bazilika narodenia Panny Márie, Benediktínsky kláštor, svätého Štefana, Drevený kostolík Všetkých svätých, Evanjelický artikulárny kostol, svätého Mikuláša, Dom Srdca Ježišovho, Kalvínsky kostol, svätého Martina, Konkatedrála Svätého Mikuláša, Kostol svätého Jána z Mathy, Nanebovzatia Panny Márie, Narodenia Panny Márie, Svätého Kríža, kostol, Kaplnka sv. Ondreja, Františkánsky kostol Všetkých svätých a kláštor, Zborový dom Evanjelickej A. V. cirkvi, Evanjelický kostol, architekt, Kostol Loretánskej Panny Márie, Panny Márie Snežnej

Kostol, Slovensko:, 2 z 17

nanebovzatia Panny Márie, svätého Jakuba, Kostol Panny Márie Pomocnice, svätého Jána Krstiteľa, svätého Michala, Kostol sv. Don Bosca, Kostol svätého Jána Bosca, Najsvätejšej Trojice, Kostol Ducha svätého, Bratská jednota baptistov, Povýšenia svätého Kríža, Kaplnka sv. Andreja Svorada, svätej Alžbety, Evanjelický kostol, Kostol sv. Kozmu a Damiána, Najsvätejšieho Božského Srdca Ježišovho, Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie, kostol, Narodenia Panny Márie, Kostol Sedembolestnej Panny Márie, svätého Ondreja, Kaplnka sv. Bernadety, svätej Márie Magdalény, svätých Petra a Pavla, svätého Rastislava, svätého Juraja, Všetkých svätých, svätého Ladislava, Kaplnka svätej Kataríny, Zoslania Ducha Svätého, kostol, svätého Františka Xaverského, kostol, svätého Kríža, svätého Filipa a Jakuba, svätého Gorazda, Kráľovnej Pokoja, Kostol sv. Abraháma, patriarchu, Devleskero Kher – Boží Dom, Sála Kráľovstva Jehovových svedkov, svätého Martina z Tours, svätej Kataríny Alexandrijskej, svätého Víta, Nový evanjelický kostol, svätého Dominika Sávia, svätého Gorazda, kostol, Kaplnka pri Strmom vŕšku, svätého Mikuláša, kostol, svätej Trojice, kostol, kostol, Ducha Svätého Podlavice, Exercičný dom - Spoločnosť Ježišova, svätého Gorazda, Koscelek, svätého Kríža, atrakcia, Sv. Jozefa

Kostol, Slovensko:, 3 z 17

atrakcia, kostol, Kostol svätého Martina, Kostol svätého Antona Pustovníka, Všetkých svätých, kostol, Rotunda Sv. Juraja, kostol, Univerzitné pastoračné centrum svätého Jozefa Freinademetza (UPeCe), svätého Floriána, Synagóga Brezno, socha svätého Antona, atrakcia, kostol, svätého Arnolda Janssena, kostol, Sv. Jána Krstiteľa, Narodenia Panny Márie, svätého Františka, kostol, Kaplnka sv. Alžbety Uhorskej, Sv. Jána Nepomuckého, kostol, Gotický Všechsvätský kostol v Kúte, Kaplnka Panny Márie zázračnej medaily, Sv. Karola Boromejského, kostol, Svätej Trojice, atrakcia, kostol, Židovská synagóga, kaplnka sv. Anny, kostol, Všetkých svätých, Nanebovzatia Panny Márie, svätého Michala, Kostol narodenia Panny Marie, Novoapoštolská cirkev, Kostol svätého Juraja, kostol, Sv. Anny, Synagóga, Nový kostol, navštívenia Panny Márie, kostol, kostol, Kaplnka svätej Hildegardy, Nový, Ortodoxná synagóga, svätých Medarda a bl. P.P. Gojdiča, kostol, Kostel svatého Cyrila a Metoděje, svätého Urbana, svätej Heleny, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol

Kostol, Slovensko:, 4 z 17

Drevený artikulárny kostol, Kresťanský zbor Bratislava, Centrum buddhizmu diamantovej cesty Bratislava, kostol, kostol, kostol, kostol, Nanebovstúpenia Pána, kostol, jaskyňa, kostol, drevená cerkev, kostol, Kalvária, svätých Cyrila a Metoda, svätého Františka Saleského, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Korunovanie Panny Márie, Ducha Svätého, kostol, Nanebovzatia Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Všetkých svätých, kostol, kostol, Farský kostol sv. Ondreja, kostol, kostol, kostol, kostol, Cirkev bratská, kostol, Nanebovzatia Panny Márie, svätého Lukáša, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätých Cyrila a Metoda, Božieho milosrdenstva, Cirkvi bratskej, kostol, kostol, kostol, Dominikánsky kostol, kostol, kostol

Kostol, Slovensko:, 5 z 17

kostol, Kaplnka Panny Márie Matky Spasiteľa, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Kaplnka Najsvätejšej Trojice, kostol, svätých Petra a Pavla, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Sála kráľovstva Jehovových svedkov, Univerzitný Kostol Sv. Rodiny, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Kostol svätého Ondreja, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Jána Krstiteľa, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Kalvínsky kostol, kostol, Kostol Najsv. Mena Panny Márie - Szűz Mária szt. Neve templom

Kostol, Slovensko:, 6 z 17

svätého Ondreja, Kostol povýšenia Svätého kríža (jezuiti), kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Michala, kostol, kostol, Božského Srdca Ježišovho, Narod. Panny Márie, kostol, Kaplnka Svätého Jána, apoštola, kostol, Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa, Kaplnka, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Pamätník Svätej Trojice, kostol, Prícestná kaplnka Svätého Vendelína, kostol, Gotický evanjelický kostol, kostol, kostol, kostol, Kaplnka Božieho milosrdenstva, Uršulínsky kostol, Evanjelický kostol, Dominika Trčku, kostol, Chrám Sv. Eliáša proroka, Nemocničná kaplnka sv. Cyrila a Metoda, svätého Kríža, kostol, kostol, kostol, Sála kráľovstva, Sv. Anny, socha, Svätého Petra a Pavla, Kostol svätého Juraja, Nanebovzatia Panny Márie, kostol, svätého Mikuláša, svätého Ignáca z Loyoly, kostol, kostol, Evanjelický zborový dom, Kalvínsky kostol, kostol, Chrám Povýšenia vznešeného a životodarného Kríža, kostol, Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Evanjelický kostol, svätého Františka

Kostol, Slovensko:, 7 z 17

Františkánsky kostol, Panny Márie, Premonštrátsky kostol, Seminárny kostol sv. Antona Paduánskeho, svätého Jána Nepomuckého, Kráľovnej rodiny, Zosnutia presvätej Bohorodičky, Narodenia Presvätej Bohorodičky, Cirkevný zbor Košice - Bratská jednota baptistov, kostol, svätého Imricha, kostol, Studentský kostol, Premonštrátsky kláštor, Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa, kostol, sv. Petra a Pavla, Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, svätého Ondreja, Chrám Zoslania Svätého Ducha, kostol, Evanjelický kostol, svätého Jakuba, Svätého Kríža, Nanebovzatia Panny Márie, kostol, Najsvätejšej Trojice, Chrám Božej Múdrosti, kaplnka Jergištôlňa, Kostol sv.Jána z Boha, Jozefínsky kostol, svätého Martina, kostol svätého Juraja, Božského srdca, Svätých košických mučeníkov, Rímskokatolícky kostol sv. Štefana, Povýšenie svätého kríža, kostol, kostol, Kláštor Redemptoristov svätého Stanislava s kostolom, kostol, Kláštor Nepoškvrneného Srdca Panny Márie a sv. Jozefa, kostol, kostol, kostol, svätého Mikuláša, kostol, kostol, Šibeničná kaplnka (Panny Márie), kostol, svätého Jána Krstiteľa, Svätého ducha, Evanjelický filiálny kostol, Kostol svätého Imricha, Kaplnka bl. P.P. Gojdiča a M.D. Trčku, svätého Imricha, Kaplnka sv. Ondreja, Kaplnka bl. Pavla Petra Gojdiča a Metoda Dominika Trčku, Sedembolestnej Panny Márie, Kostol Panny Márie Snežnej

Kostol, Slovensko:, 8 z 17

Panny Márie, navštívenia Panny Márie, Kaplnka sv. Ladislava, Kostol sv. Martina, Božieho hrobu, Nanebovzatia Panny Márie, Biskupice Sv. Stefana, Farský kostol sv. Jána Nepomuckého, Nanebovzatia Panny Márie, kostol, svätého Júdu Tadeáša, Kaplnka božského srdca Ježišovho, Evanjelický kostol, kostol, kostol, kostol, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Kostol svätej Kataríny, svätých Šimona a Júdu, Zosnutia Panny Márie, svätého Martina, Kaplnka sv. Jána Nepomuckého, kostol, kostol, kostol, Kráľovnej pokoja, Svätých košických mučeníkov, narodenia Panny Márie, Kaplnka svätej Rozálie, Synagóga, kostol, svätého Andreja, Mena Preblahoslavenej Panny Márie, svätého Juraja, kostol, kostol, Katedrála svätého Martina, Evanjelický kostol, Svätého archanjela Michala, Panny Márie Pomocnice, kostol, kostol, kostol, Krista Kráľa, kostol, Farský kostol Narodenia Panny Márie, Kaplnka na Cigléši, kostol, kostol, svätej Trojice, svätého Štefana, kostol, kostol, Židovská synagóga, kostol, svätého Bartolomeja, kostol, svätého Jána Nepomuckého, kostol, Kostol Nanebovzatia Panny Márie

Kostol, Slovensko:, 9 z 17

Farský úrad reformovanej kresťanskej cirkvi, kostol, kostol, kostol, Katolícky kostol, kostol, kostol, svätého Jána Krstiteľa, kostol, kostol, Židovská synagóga, Sedembolestnej Panny Márie, kostol, svätého Antona Paduánskeho, Pútnická kaplnka sv. Kríža, Farský kostol sv. Mikuláša, Kaplnka blahoslavenej Laury Vicuna, kostol, Kostol svätého Juraja, kostol, kostol, Špitálsky kostol svätého Ducha, kostol, kostol, svätého Štefana, kostol, kostol, svätých Petra a Pavla, kostol, Sedembolestnej Panny Márie, svätého Jakuba, Evanjelický kostol, Kostol sv. Joachima a Anny, obrátenia svätého Pavla, kostol, kostol, kostol, svätého Salvatora, kostol, Panny Márie, Božského Srdca Ježišovho, svätého Michala archanjela, kostol, Kostol evanjelický a.v., svätého Gorazda, kostol, kostol, kostol, narodenia Panny Márie, kostol, kostol, svätého Matúša, svätého Egídia, Kostol sv. Cyrila a Metoda, Kostol Mena Panny Márie, Panny Márie (saleziáni), kostol, nanebovzatia Panny Márie, kostol, svätých Cyrila a Metoda

Kostol, Slovensko:, 10 z 17

kostol, kostol, Kostol Sv. Ladislava, svätých Cyrila a Metoda, Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, svätých Heleny a Krista Kráľa, Evanjelický kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Ondreja, kostol, Farský úrad, Evanjelický kostol, ecav, Očisťovania Panny Marie, svätého Ladislava, Najsvätejšej Trojice, Kaplnka sv. Vendelína, kostol, pastoračné centrum, povýšenia Svätého kríža, Kostol sv. Egídia, svätého Martina, Reformovaný kostol, 3. zastavenie, svätého Jozefa, Synagóga, kostol, kostal sv. Michala, 2. zastavenie, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, kostol, Ochrany Presvätej Bohorodičky, svätej Anny, Kostol Svätého Gorazda, Evanjelický kostol, kostol, svätého Jána Nepomuckého, kostol, kostol, 1. zastavenie, kostol, svätého Ladislava, svätého Juraja, kostol, svätých Petra a Pavla, Kostol svätého Jána Krstiteľa, svätého Michala, svätého Jána Nepomuckého, Narodenia Panny Márie, kostol, kostol, Panny Márie, kostol, kostol, Kaplnka sv. Dominika Savia

Kostol, Slovensko:, 11 z 17

svätej Alžbety, Kostol Ducha Svätého, kostol, kostol, svätých Petra a Pavla, kostol, Kostol Premenenia Pána, svätého Michala, archanjela, kostol, kostol, Evanjelický kostol, svätých Cyrila a Metoda, kostol, kostol, svätej Anny, Kostol sv. Jozefa (františkáni), kostol, kostol, Kostol svätého Jakuba, svätého Jána Krstiteľa, Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, Kostol sv. Petra a Pavla, kostol, kostol, kostol, svätého Jána Nepomuckého, Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky, Kaplnka navštívenia panny Márie, svätého Fantiška z Assissi, svätej Anny, kostol, Nanebovzatia Panny Márie, svätého Ladislava, kostol, kostol, kostol, Kalvária, jaskyňa Lurdskej Panny Márie, Kostol Sv. Ondreja, Františkánsky kláštor, Svätej Margity, kostol, Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Cintorín stary, svätého Mikuláša, kostol, kostol, Sedembolestnej Panny Márie, Ochrany Presvätej Bohorodičky, kostol, svätých Cyrila a Metoda, kostol, svätého Martina, kostol, Kostol Narodenia Presvätej Bohorodičky, Katedrála svätého Františka Xaverskeho, Narodenia Panny Márie, svätého Bartolomeja, svätého Jána Krstiteľa, kostol

Kostol, Slovensko:, 12 z 17

Pokrove Panny Márie, kostol, kostol, svätého Štefana, svätého Don Bosca, svätého Juraja, kostol, Židovská synagóga, Synagóga, kostol, svätého Jozefa, robotníka, kostol, kostol, Farský úrad ECAV BA-Prievoz, svätätého Michala archanjela, Kostol svätého Mikuláša, kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, Šaštínska synagóga, Božského srdca Ježišovho, svätej Anny, kostol, Najsvätejšej Trojice, Bazilika sv. Mikuláša, Zbor cirkvi Bratskej, kostol, Panny Márie Kráľovnej anjelov, Svätého kríža, Evanjelický kostol, svätej Márie, kostol, Evanjelický kostol, kostol, Arminius, Nanebovzatia Panny Márie, svätého Jána Nepomuckého, kostol, kostol, kostol, svätého Jozefa, svätého Gorazda, kostol, svätého Štefana Kráľa, kostol, kostol, svätých Cyrila a Metoda, Exercičný dom sv. Ignáca, Katedrála svätého Jána Krstiteľa, svätého Michala, svätého Jozefa, kostol, svätého Michala, Svätej Rozálie, Nepoškvrneného počatia Panny Márie, Kaplnka Božského Srdca Ježišovho, Kalvínsky kostol, kostol, kostol, kostol, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Kostolík sv. Márie Goretti

Kostol, Slovensko:, 13 z 17

kostol, Sedembolestnej panny Márie, Narodenie Panny Márie, Veľký evanjelický kostol, svätého Antona, kostol, svätého Juraja, kostol, kostol, svätých Cyrila a Metoda, svätého Jána, ECAV, kostol, kostol, kostol, svätého Michala, svätej Barbory, kostol, kostol, Blaženého hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča, Kaplnka Božského Srdca Ježišovho, kostol, Kostol svätého Ondreja apoštola, kostol, kostol, kostol, kostol, svätej Kataríny, kostol, kostol, Evanjelický kostol, neologická synagóga, kostol, Kaplnka sv. Anny, kostol, kostol, Kostol povýšenia sv. kríža, kostol, Bazilika svätého Egidia, Pieta, Kaplnka Panny Márie Ružencovej, kostol, svätého Štefana, kostol, svätého Mikuláša, kostol, Kaplnka Ducha Svätého, Kostol sv. Jána Pavla II., kostol, Kaplnka u Dobrého pastiera, Kaplnka Panny Márie Sedembolestnej, svätej Márie Magdalény, kostol, kostol, Kaplnka Ružencovej Panny Márie, Kaplnka Panny Márie Ružencovej, kostol, Ochrany Presvätej Bohorodičky, Kaplnka sv. Jána Nepomuckého, Evanjelický kostol

Kostol, Slovensko:, 14 z 17

Ježiš Kristus, Kostol svätej Margity Antiochijskej, Nepoškvrneného počatia Panny Márie, Katedrála svätého Šebastiána, svätého Michala, Chrám povýšenia čestného a žovotodarného kríža, kostol, Panny Márie Pomocnice kresťanov, kostol, Farnosť evanjelickej cirkvi metodistickej, Všetkých svätých, zmŕtvychvstalého Krista, svätého Michala, kostol, Pravoslávna cirkev, kostol, svätých Cyrila a Metoda, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Ondreja, apoštola, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätej Terézie z Lisieux, kostol, Krista Kráľa, kostol, svätého Jána Evanielistu, Kostol sv. Michala, kostol, kostol, kostol, Banícky kostolík, kostol, svätého Michala Archanjela, kostol, kostol sv. Jána Krstiteľa, svätého Mikuláša, Sedembolestnej Panny Márie, Kaplnka Emauzských učeníkov, kostol, svätého Andreja Svorada a Benedikta, kostol, kostol, kostol, Cirkev adventistov siedmeho dňa, Božského srdca Ježišovho, svätého Michala Archanjela, Kaplnka, svätého Martina, kostol, Kostol sv. Kozmu a Damiána, kostol, kostol, Rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie, Kostol Brezovica

Kostol, Slovensko:, 15 z 17

kostol, svätého prorok Izaiáša, kostol, svätého Mikuláša, Ochrany presvätej Bohorodičky, kostol, kostol, kostol, Nanebovzatej Panny Márie, Kaplnka sv. Jána Bosca, Modlitebňa baptistov, kostol, kostol, svätého Jozefa, kostol, Kaplnka povýšenia Svätého kríža, kostol, kostol, kostol, svätej Panny Marie, svätého Mikuláša, svätej Alžbety Uhorskej, kostol, Obrátenia svätého Pavla, svätého Vincenta de Paul, kostol, kostol, kostol, Najsvätejšieho srdca Ježišovho, svätého Gorazda, kostol, kostol, kostol, Kostol sv. Michala, kostol, kostol, kostol, svätého Štefana, kostol, kostol, Kostol sv. Františka Xaverského, kostol, svätého Marka, Navštívenia Panny Márie - 2.VII., kostol, Dobrého Pastiera, Nanebovzatia panny Márie, svätého Michala Archanjela, Kaplnka svätého Petra a Pavla, Karner sv. Anny, svätého Jozefa, kostol, Kostol svätého Lukáša, kostol, Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie, Návrat k čistým prameňom, svätý Lukáš, Kríž, Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie, Cintorin novy

Kostol, Slovensko:, 16 z 17

Panny Márie ružencovej, Sv. Margity, Kaplnka Ružencovej Panny Márie, Malý evanjelický kostol, kostol, svätého Štefana, kostol, kostol, kostol, kostol, svätej Anny, Chrám Narodenia presvätej Bohorodičky, Páduai Szent Antal-templom, Kaplnka, Kostol Najsvätejšej Trojice, kostol, kostol, Panny Márie, kostol, kostol, Kaplnka svätého hrobu, Kaplnka Matky ustavičnej pomoci, Dom sv. Faustíny, Kostol reformovanej kresťanskej cirkvi, kostol, svätého Jána, kostol, svätého Mikuláša, Ducha Svätého, katolický kostol, kostol, kostol, Sedembolestnej Panny Márie, kostol, Evanjelický kostol, kostol, kostol, synagóga, kostol, Kaplnka, kostol, Chrám Premenenia Pána, svätého Ježiša, kostol, Kalvársky kostol sv. Kríža, kostol, Sv.Ježiš, kostol, Ukrižovaný Kristus, kostol, Svätej trojice, kostol, kostol, Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Michala archanjela, Zvonica

Kostol, Slovensko:, 17 z 17

Najsvätejšej Trojice, kostol, kostol, Univerzitné pastoračné centrum Pavla Straussa, sv. Kríža, kostol, Zoslania Svätého Ducha, kostol, Všetkých svätých, Kalvária, Kostol Krista Kráľa, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Štefana Uhorského, kostol, kostol, Kostol sv. Štefana, Kaplnka, kostol, kostol, Najsvätejšej Trojice, kostol, svätej Márie, kostol, kostol, kostol, Kaplnka sv. Floriána, Kostol svätej Alžbety, svätého Jána Krstiteľa, Kaplnka pod Skalkou, kostol, kostol, Cirkev Adventistov siedmeho dňa, Panny Márie, Kostol sv. Martina z Tours

kostol inde

Východné Slovensko (2136x), Západné Slovensko (1598x), Prešovský kraj (1500x), Stredné Slovensko (1468x), Banskobystrický kraj (878x), Košický kraj (849x), Žilinský kraj (747x), Trenčiansky kraj (550x), Nitriansky kraj (546x), Trnavský kraj (470x), Spiš (371x), Bratislavský kraj (325x), okres Bardejov (257x), Liptov (250x), okres Košice - okolie (230x), Malé Karpaty (226x), okres Prešov (215x), Gemer (215x), Záhorie (190x), Liptovská kotlina (175x), okres Ružomberok (174x), Bratislava (154x), okres Levice (153x), Veľká Fatra (151x), Orava (146x), okres Michalovce (145x), okres Stropkov (144x), Horehronie (142x), Popradská kotlina (136x), okres Vranov nad Topľou (136x)
kostol v Východné Slovensko
kostol v Západné Slovensko
kostol v Prešovský kraj

Podobné, Slovensko:

15570x duchovno, 5865x kostol, 5162x cintorín, 3436x kríž, 1088x kaplnka, 16x krížová cesta, 2x evanjelická škola, 1x katolícka škola
Hľadáme kostol, OSM tagy: amenity = 'place_of_worship'.
ilustračný obrázok k Kostol, Slovensko

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://www.oma.sk/duchovno/kostol

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.