Cesta: OMA » duchovno » kostol

Kostol, Slovensko

Kostol v Slovensko

V Slovensko sa nachádza viac ako 1000 kusy kostol.

Kostol, Slovensko:, 1 z 17

Katedrála svätého Martina, Dóm svätej Alžbety, Kostol svätej Alžbety, svätého Ladislava, Kostol svätého Štefana, svätého Michala, Evanjelický a.v. kostol svätého ducha, Kostol Zvestovania Pána, svätého Emeráma, Mestské Múzeum Šurany - Synagóga, svätého Juraja, Kostol Navštívenia Panny Márie, Evanjelický kostol Najsvätejšej Trojice, Sv. Michala, Svätého Františka z Assisi, Povýšenia svätého kríža, Kostol svätej Anny, svätého Františka z Assisi, svätej Margity, Kostol sv. Jakuba, Benediktínsky kláštor, Krista Kráľa, svätej Rozálie, Navštívenia Panny Márie, Kostol Svätej rodiny, svätého Mikuláša, Románsky kostolík, Kaplnka Svätej Anny, Dreveny artikularny kostol v Hronesku (1725-1726), Svätého Urbana, Sedembolestnej Panny Márie, Chrám sv. Michala Archanjela, svätáho Mikuláša Biskupa, Sedembolestnej Panny Márie, Kalvínsky kostol, Święta Góra Jawor, Kostol svätého Jána z Mathy, svätého Michala Archanjela, Bazilika narodenia Panny Márie, svätého Štefana, Nanebovzatia Panny Márie, Drevený kostolík Všetkých svätých, Evanjelický artikulárny kostol, Ducha Svätého, svätého Mikuláša, Dom Srdca Ježišovho, Narodenia Panny Márie, svätého Martina, Kostol Loretánskej Panny Márie, Konkatedrála Svätého Mikuláša, Narodenia Panny Márie, Svätého Kríža, kostol, Kaplnka sv. Ondreja, svätej Alžbety, svätého Jána Krstiteľa, Františkánsky kostol Všetkých svätých a kláštor, architekt, Zborový dom Evanjelickej A. V. cirkvi, Evanjelický kostol

Kostol, Slovensko:, 2 z 17

Panny Márie Snežnej, nanebovzatia Panny Márie, svätého Jakuba, svätého Ladislava, Kaplnka svätej Kataríny, Kostol Panny Márie Pomocnice, svätého Michala, Kostol sv. Don Bosca, Kostol svätého Jána Bosca, Najsvätejšej Trojice, Kostol Ducha svätého, Bratská jednota baptistov, navštívenia Panny Márie, Ducha Svätého Podlavice, Povýšenia svätého Kríža, Kaplnka sv. Andreja Svorada, Evanjelický kostol, Kostol sv. Kozmu a Damiána, Narodenia Panny Márie, Najsvätejšieho Božského Srdca Ježišovho, kostol, Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie, Kostol Sedembolestnej Panny Márie, svätého Ondreja, Kaplnka sv. Bernadety, svätej Márie Magdalény, kostol, svätého Juraja, svätého Rastislava, Všetkých svätých, svätých Petra a Pavla, kostol, Zoslania Ducha Svätého, Kostol svätého Ondreja, svätého Františka Xaverského, svätého Kríža, kostol, Kostol sv. Abraháma, patriarchu, svätého Gorazda, Kráľovnej Pokoja, svätého Filipa a Jakuba, Kláštorisko, Ortodoxná synagóga, svätej Kataríny Alexandrijskej, svätého Víta, svätého Martina z Tours, Sála Kráľovstva Jehovových svedkov, Devleskero Kher – Boží Dom, Nový evanjelický kostol, svätého Dominika Sávia, Kaplnka pri Strmom vŕšku, svätého Gorazda, kostol, Kostol svätého Mikuláša, kostol, svätej Trojice, kostol, svätých Cyrila a Metoda, kostol, kostol

Kostol, Slovensko:, 3 z 17

svätého Gorazda, Kostol svätého Martina, Exercičný dom - Spoločnosť Ježišova, Koscelek, svätého Kríža, atrakcia, Sv. Jozefa, atrakcia, kostol, Všetkých svätých, kostol, svätého Floriána, socha svätého Antona, Rotunda Sv. Juraja, Synagóga Brezno, kostol, kostol, kostol, svätého Arnolda Janssena, atrakcia, kostol, svätého Františka, Sv. Jána Krstiteľa, Narodenia Panny Márie, Sv. Anny, Gotický Všechsvätský kostol v Kúte, Kaplnka sv. Alžbety Uhorskej, svätého Ducha, Sv. Jána Nepomuckého, Kaplnka Panny Márie zázračnej medaily, kostol, kaplnka sv. Anny, kostol, kostol, Svätej Trojice, atrakcia, Sv. Karola Boromejského, Židovská synagóga, Všetkých svätých, Nanebovzatia Panny Márie, Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa, svätého Michala, Novoapoštolská cirkev, kostol, Kostol svätého Juraja, Kostol narodenia Panny Marie, Synagóga, kostol, kostol, Nový kostol, Nový, kostol, svätých Medarda a bl. P.P. Gojdiča, Kaplnka svätej Hildegardy, Kostel svatého Cyrila a Metoděje, svätej Heleny, svätého Urbana, kostol, kostol, Univerzitné pastoračné centrum svätého Jozefa Freinademetza (UPeCe)

Kostol, Slovensko:, 4 z 17

kostol, kostol, Kresťanský zbor Bratislava, kostol, Drevený artikulárny kostol, Centrum buddhizmu diamantovej cesty Bratislava, kostol, kostol, kostol, Nanebovstúpenia Pána, kostol, kostol, jaskyňa, kostol, Kalvária, kostol, drevená cerkev, kostol, svätého Františka Saleského, kostol, kostol, kostol, kostol, Korunovanie Panny Márie, kostol, kostol, Nanebovzatia Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Všetkých svätých, kostol, Farský kostol sv. Ondreja, kostol, kostol, Cirkev bratská, kostol, kostol, kostol, Chrám Povýšenia vznešeného a životodarného Kríža, kostol, Nanebovzatia Panny Márie, kostol, kostol, kostol, svätého Lukáša, kostol, kostol, Božského Srdca Ježišovho, Cirkvi bratskej, Božieho milosrdenstva, kostol, kostol, kostol, kostol, Kaplnka Panny Márie Matky Spasiteľa, kostol

Kostol, Slovensko:, 5 z 17

kostol, Dominikánsky kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Ducha Svätého, kostol, kostol, Kaplnka Najsvätejšej Trojice, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätých Petra a Pavla, kostol, kostol, Sála kráľovstva Jehovových svedkov, kostol, Univerzitný Kostol Sv. Rodiny, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Jána Krstiteľa, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Kalvínsky kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol

Kostol, Slovensko:, 6 z 17

kostol, kostol, Kostol povýšenia Svätého kríža (jezuiti), Kostol Najsv. Mena Panny Márie - Szűz Mária szt. Neve templom, svätého Ondreja, kostol, kostol, kostol, svätého Michala, kostol, Narod. Panny Márie, Božského Srdca Ježišovho, kostol, kostol, kostol, Kaplnka Svätého Jána, apoštola, Nanebovzatia Panny Márie, Kaplnka, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Svätého Kríža, kostol, Sedembolestnej Panny Márie, Gotický evanjelický kostol, kostol, kostol, Kaplnka Božieho milosrdenstva, Kostol Panny Márie Snežnej, kostol, Svätých košických mučeníkov, Uršulínsky kostol, Evanjelický kostol, Chrám Sv. Eliáša proroka, kostol, kostol, Kostol sv. Joachima a Anny, svätého Kríža, Farský úrad reformovanej kresťanskej cirkvi, Kaplnka sv. Ondreja, svätého Michala archanjela, Kaplnka sv. Ladislava, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Panny Márie (saleziáni), svätého Antona Paduánskeho, Kamenný kríž, narodenia Panny Márie, kostol, svätej Alžbety, kostol, Kostol svätej Kataríny, Kostol svätého Antona Pustovníka, socha, Sála kráľovstva, Sv. Anny, Evanjelický kostol

Kostol, Slovensko:, 7 z 17

Svätého Petra a Pavla, kostol, Kostol svätého Juraja, Katedrála svätého Františka Xaverskeho, svätého Mikuláša, svätého Ignáca z Loyoly, kostol, Evanjelický zborový dom, kostol, kostol, Nanebovzatia Panny Márie, Kalvínsky kostol, svätých Cyrila a Metoda, kostol, Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie, Evanjelický kostol, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Farnosť evanjelickej cirkvi metodistickej, svätého Františka, Panny Márie, Seminárny kostol sv. Antona Paduánskeho, Františkánsky kostol, Dominika Trčku, Premonštrátsky kostol, Nemocničná kaplnka sv. Cyrila a Metoda, Zosnutia presvätej Bohorodičky, svätého Jána Nepomuckého, svätého Štefana Kráľa, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, svätého Imricha, kostol, Narodenia Presvätej Bohorodičky, Cirkevný zbor Košice - Bratská jednota baptistov, Svätej Margity, kostol, Studentský kostol, Farský kostol sv. Michala Archanjela, Premonštrátsky kláštor, Kaplnka sv. Dominika Savia, Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa, Nanebovzatia panny Márie, Kostol sv. Vavrinca, kostol, kostol, Sedembolestnej Panny Márie, svätého Mikuláša, Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, sv. Petra a Pavla, Veľký evanjelický kostol, svätého Ondreja, Svätej Rozálie, kostol, Evanjelický kostol, Kráľovnej rodiny, svätého Jakuba, Chrám Zoslania Svätého Ducha, Kostol svätého Mikuláša, Najsvätejšej Trojice, kostol, Farský kostol sv. Jána Nepomuckého

Kostol, Slovensko:, 8 z 17

svätého Martina, Jozefínsky kostol, Kaplnka Jergištôlňa, kostol svätého Juraja, Malý evanjelický kostol, Božského srdca, kostol, Rímskokatolícky kostol sv. Štefana, Povýšenie svätého kríža, 3. zastavenie, 2. zastavenie, kostol, Kláštor Redemptoristov svätého Stanislava s kostolom, Kláštor Nepoškvrneného Srdca Panny Márie a sv. Jozefa, kostol, kostol, Kostol Najsvätejšej Trojice, zmŕtvychvstalého Krista, kostol, kostol, kostol, 1. zastavenie, svätého Mikuláša, Kostol svätého Lukáša, Šibeničná kaplnka (Panny Márie), svätej Rodiny, kostol, kostol, kostol, Svätého ducha, Evanjelický filiálny kostol, Kostol svätej Alžbety, svätého Jána Krstiteľa, Kostol svätého Imricha, svätého Imricha, Synagóga, navštívenia Panny Márie, svätej Alžbety, Božieho hrobu, svätého Júdu Tadeáša, Nanebovzatia Panny Márie, Kostol sv. Martina, Biskupice Sv. Stefana, Sedembolestnej Panny Márie, Nanebovzatia Panny Márie, Modlitebňa baptistov, kostol, kostol, Kaplnka svätého hrobu, kostol, Kaplnka božského srdca Ježišovho, kostol, Božieho milosrdenstva, kostol, Kaplnka svätej Rozálie, kostol, svätých Šimona a Júdu, narodenia Panny Márie, Zosnutia Panny Márie, Svätých košických mučeníkov

Kostol, Slovensko:, 9 z 17

Kráľovnej pokoja, Kaplnka sv. Jána Nepomuckého, kostol, svätého Martina, Synagóga, Kostolík sv. Márie Goretti, kostol, Katedrála svätého Martina, kostol, svätého Juraja, kostol, svätého Andreja, kostol, Mena Preblahoslavenej Panny Márie, kostol, kostol, Panny Márie Pomocnice, Svätého archanjela Michala, Evanjelický kostol, Krista Kráľa, Svätého Bartolomeja, kostol, kostol, Kaplnka na Cigléši, kostol, svätej Trojice, svätého Štefana, Židovská synagóga, Farský kostol Narodenia Panny Márie, svätého Martina, Sedembolestnej Panny Márie, Bazilika svätého Egidia, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Jána Krstiteľa, kostol, svätého Jána Krstiteľa, kostol, svätého Jána Nepomuckého, Židovská synagóga, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, kostol, kostol, kostol, Panny Márie, Božského Srdca Ježišovho, Kostol svätého Juraja, Kaplnka blahoslavenej Laury Vicuna, Pútnická kaplnka sv. Kríža, kostol, kostol, Farský kostol sv. Mikuláša, kostol, svätého Štefana, kostol, svätého Jakuba, kostol, obrátenia svätého Pavla

Kostol, Slovensko:, 10 z 17

Evanjelický kostol, kostol, kostol, kostol, Božského Srdca Ježišovho, Kostol evanjelický a.v., kostol, svätého Gorazda, kostol, Panny Márie, svätého Salvatora, kostol, kostol, kostol, Kaplnka sv. Michala, kostol, svätého Ladislava, Kostol Sv. Ladislava, kostol, kostol, svätého Egídia, nanebovzatia Panny Márie, kostol, kostol, Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, svätých Cyrila a Metoda, Kostol sv. Petra a Pavla, kostol, sv. Antona, Kostol Mena Panny Márie, Kostol sv. Cyrila a Metoda, svätého Matúša, svätých Cyrila a Metoda, svätých Heleny a Krista Kráľa, Kostol Zvestovania Pána, ecav, Farský úrad, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Ondreja, kostol, kostol, kostol, Očisťovania Panny Marie, Evanjelický kostol, kostol, svätej Anny, svätého Martina, pastoračné centrum, kostol, svätého Jána Nepomuckého, kostal sv. Michala, Ochrany Presvätej Bohorodičky, kostol, Kostol sv. Egídia, kostol

Kostol, Slovensko:, 11 z 17

kostol, kostol, svätého Jozefa, Evanjelický kostol, kostol, Synagóga, Kaplnka sv. Vendelína, Reformovaný kostol, povýšenia Svätého kríža, svätého Juraja, kostol, Panny Márie, kostol, kostol, kostol, Kostol svätého Jána Krstiteľa, Narodenia Panny Márie, kostol, Kostol Ducha Svätého, svätého Michala, archanjela, svätých Petra a Pavla, svätého Jána Nepomuckého, svätého Ladislava, svätého Michala, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Kostol Premenenia Pána, Katolícky kostol, kostol, kostol, Evanjelický kostol, Kostol svätého Jakuba, kostol, kostol, Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky, svätého Fantiška z Assissi, kostol, kostol, kostol, svätých Cyrila a Metoda, svätého Jána Nepomuckého, kostol, svätej Anny, kostol, kostol, Kaplnka navštívenia panny Márie, kostol, svätého Jána Krstiteľa, Kostol sv. Jozefa (františkáni), Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, Kaplnka, Cintorín stary, svätého Ladislava, kostol, jaskyňa Lurdskej Panny Márie, svätého Juraja, Kostol sv.Jána z Boha, Františkánsky kláštor, Kalvária, kostol, kostol

Kostol, Slovensko:, 12 z 17

Evanjelický kostol, kostol, Kostol Sv. Ondreja, kostol, Ochrany Presvätej Bohorodičky, kostol, Nanebovzatia Panny Márie, Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, kostol, kostol, svätej Anny, kostol, Židovská synagóga, svätého Don Bosca, svätých Cyrila a Metoda, Kaplnka, svätého Štefana, kostol, kostol, Kostol Narodenia Presvätej Bohorodičky, kostol, svätého Mikuláša, svätého Bartolomeja, kostol, Kostol sv. Jána Pavla II., svätého Jána Krstiteľa, Narodenia Panny Márie, kostol, kostol, kostol, Pokrove Panny Márie, kostol, Evanielický kostol, svätej Anny, Šaštínska synagóga, Nanebovzatia Panny Márie, svätej Márie, kostol, svätätého Michala archanjela, Ochrany Presvätej Bohorodičky, Bazilika sv. Mikuláša, Svätého kríža, Panny Márie Kráľovnej anjelov, Zbor cirkvi Bratskej, Evanjelická fara, Evanjelický kostol, kostol, Najsvätejšej Trojice, Božského srdca Ježišovho, kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, Farský úrad ECAV BA-Prievoz, kostol, kostol, svätého Jozefa, robotníka, kostol, Evanjelický kostol, kostol, kostol, svätého Michala, Obrátenia svätého Pavla

Kostol, Slovensko:, 13 z 17

kostol, svätého Jozefa, svätého Gorazda, kostol, svätých Cyrila a Metoda, kostol, svätého Michala, kostol, svätého Jozefa, svätého Jána Nepomuckého, Exercičný dom sv. Ignáca, kostol, Kalvínsky kostol, Katedrála svätého Jána Krstiteľa, kostol, Nepoškvrneného počatia Panny Márie, kostol, Kaplnka Božského Srdca Ježišovho, kostol, Sedembolestnej Panny Márie, svätých Cyrila a Metoda, kostol, kostol, kostol, Narodenie Panny Márie, ECAV, svätého Antona, kostol, kostol, kostol, svätého Jána, svätého Juraja, Sedembolestnej panny Márie, kostol, svätej Kataríny, Kaplnka u Dobrého pastiera, kostol, kostol, kostol, svätej Barbory, Kalvária, Blaženého hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča, Kostol povýšenia sv. kríža, Kostol svätého Ondreja apoštola, kostol, kostol, svätého Štefana, Kaplnka Panny Márie Ružencovej, kostol, Kaplnka Panny Márie Sedembolestnej, kostol, kostol, kostol, kostol, Kaplnka sv. Anny, Kaplnka Ducha Svätého, svätého Mikuláša, Pieta, kostol, Kaplnka Božského Srdca Ježišovho

Kostol, Slovensko:, 14 z 17

svätého Michala, kostol, kostol, kostol, Evanjelický kostol, kostol, kostol, kostol, Ježiš Kristus, Kostol svätej Margity Antiochijskej, Kaplnka Panny Márie Ružencovej, kostol, kostol, Katedrála svätého Šebastiána, Ochrany Presvätej Bohorodičky, kostol, Pravoslávna cirkev, kostol, kostol, svätých Cyrila a Metoda, Všetkých svätých, svätej Márie Magdalény, svätého Michala, Chrám povýšenia čestného a žovotodarného kríža, svätého Michala, kostol, Farský kostol Panny Márie Pomocnice kresťanov, Kaplnka sv. Jána Nepomuckého, kostol, kostol, Nepoškvrneného počatia Panny Márie, kostol, Evanjelický a.v. kostol, kostol, kostol sv. Jána Krstiteľa, kostol, svätého Ondreja, apoštola, kostol, kostol, kostol, Kaplnka Emauzských učeníkov, kostol, kostol, kostol, Sedembolestnej Panny Márie, svätého Michala Archanjela, svätej Terézie z Lisieux, kostol, kostol, kostol, Kostol sv. Michala, Božského srdca Ježišovho, kostol, kostol, svätého Andreja Svorada a Benedikta, Cirkev adventistov siedmeho dňa, kostol, svätého Michala Archanjela, svätého Mikuláša, kostol

Kostol, Slovensko:, 15 z 17

kostol, Banícky kostolík, kostol, kostol, svätého prorok Izaiáša, kostol, kostol, svätej Panny Marie, Nepoškvrneného Počatiea Panny Márie, Nanebovzatej Panny Márie, Kaplnka Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, kostol, Kostol Brezovica, kostol, kostol, Kaplnka povýšenia Svätého kríža, kostol, kostol, Rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie, kostol, Kostol sv. Kozmu a Damiána, Ochrany presvätej Bohorodičky, kostol, svätého Jozefa, Kaplnka sv. Jána Bosca, kostol, kostol, svätého Mikuláša, kostol, Kostol sv. Michala, svätého Michala Archanjela, svätého Vincenta de Paul, Kostol Svätého Gorazda, kostol, Kostol Navštívenia Panny Márie, kostol, kostol, kostol, svätého Štefana, kostol, kostol, Kostol sv. Františka Xaverského, kostol, Husitský chrám, Nemocničná kaplnka, kostol, kostol, Najsvätejšieho srdca Ježišovho, kostol, Trojjediného Boha, svätého Mikuláša, kostol, svätej Alžbety Uhorskej, kostol, kostol, kostol, Dobrého Pastiera, svätého Jozefa, kostol, svätého Gorazda

Kostol, Slovensko:, 16 z 17

Karner sv. Anny, Kaplnka svätého Petra a Pavla, svätého Marka, kostol, Kaplnka bl. P.P. Gojdiča a M.D. Trčku, kostol, kostol, kostol, svätý Lukáš, Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie, kostol, Páduai Szent Antal templom, Chrám Narodenia presvätej Bohorodičky, Cintorin novy, Panny Márie ružencovej, Kaplnka bl. Pavla Petra Gojdiča a Metoda Dominika Trčku, svätého Štefana, Návrat k čistým prameňom, kostol, kostol, kostol, svätého Štefana, Panny Márie, Kaplnka Ružencovej Panny Márie, kostol, Kaplnka, Sv. Margity, kostol, svätej Anny, Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie, kostol, Dom sv. Faustíny, kostol, Najsvätejšej Trojice, kostol, kostol, kostol, sv. Kríža, kostol, Evanjelický kostol, kostol, Kaplnka, kostol, svätého Michala archanjela, kostol, kostol, kostol, katolický kostol, kostol, Kostol Krista Kráľa, Ukrižovaný Kristus, kostol, Kaplnka Matky ustavičnej pomoci, kostol, Kostol reformovanej kresťanskej cirkvi, kostol, Zvonička, kostol, kostol, Panny Márie

Kostol, Slovensko:, 17 z 17

kostol, svätej Márie Magdalény, svätej Barbory, Svätej trojice, Kalvársky kostol sv. Kríža, Špitálsky kostol svätého Ducha, Kaplnka Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Ducha Svätého, kostol, svätého Jána, kostol, kostol, Zoslania Svätého Ducha, Kresťanské centrum Apoštolskej cirkvi, synagóga, Všetkých svätých, kostol, Chrám Premenenia Pána, kostol, kostol, Sv.Ježiš, svätého Ježiša, svätého Štefana Uhorského, Kostol sv. Martina z Tours, Kostol sv. Cyrila a Metoda, kostol, kostol, Narodenia svätej Márie, Cirkev Adventistov siedmeho dňa, kostol, kostol, Najsvätejšej Trojice, Kaplnka sv. Floriána, Chrám Božej Múdrosti

kostol inde

Východné Slovensko (2103x), Stredné Slovensko (1547x), Západné Slovensko (1452x), Prešovský kraj (1396x), Banskobystrický kraj (812x), Žilinský kraj (736x), Košický kraj (709x), Nitriansky kraj (548x), Trenčiansky kraj (495x), Spiš (454x), Trnavský kraj (409x), Bratislavský kraj (291x), Liptov (260x), okres Bardejov (233x), Záhorie (228x), Malé Karpaty (226x), Gemer (199x), okres Prešov (189x), Horehronie (179x), Liptovská kotlina (173x), okres Ružomberok (165x), okres Košice - okolie (157x), Orava (154x), Bratislava (153x), Veľká Fatra (151x), Popradská kotlina (136x), okres Stropkov (135x), okres Levice (127x), Chránená krajinná oblasť Štiavnické vrchy (124x), okres Prievidza (123x)
kostol v Východné Slovensko
kostol v Stredné Slovensko
kostol v Západné Slovensko

Podobné, Slovensko:

14167x duchovno, 5396x kostol, 4681x cintorín, 3104x kríž, 967x kaplnka, 16x krížová cesta, 2x evanjelická škola, 1x katolícka škola
Hľadáme kostol, OSM tagy: amenity = 'place_of_worship'.
ilustračný obrázok k Kostol, Slovensko

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://www.oma.sk/duchovno/kostol

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.