Cesta: OMA » duchovno » kostol

Kostol, Slovensko

Kostol v Slovensko

V Slovensko sa nachádza viac ako 1000 kusy kostol.

Kostol, Slovensko:, 1 z 17

Katedrála svätého Martina, Dóm svätej Alžbety, Kostol svätej Alžbety, svätého Ladislava, Kostol svätého Štefana, svätého Michala, Evanjelický a.v. kostol svätého ducha, Kostol Zvestovania Pána, Evanjelický kostol Najsvätejšej Trojice, Kostol Klarisiek, svätého Emeráma, Mestské Múzeum Šurany - Synagóga, svätého Juraja, Kostol Navštívenia Panny Márie, Sv. Michala, Kostol svätej Anny, Svätého Františka z Assisi, Povýšenia svätého kríža, svätého Františka z Assisi, svätej Margity, Kostol sv. Jakuba, Ducha Svätého, svätého Mikuláša, Krista Kráľa, Benediktínsky kláštor, Navštívenia Panny Márie, Svätej rodiny, svätej Rozálie, Románsky kostolík, Kaplnka Svätej Anny, Dreveny artikularny kostol v Hronesku (1725-1726), Svätého Urbana, Sedembolestnej Panny Márie, Chrám sv. Michala Archanjela, svätáho Mikuláša Biskupa, Sedembolestnej Panny Márie, Kalvínsky kostol, Święta Góra Jawor, Kostol svätého Jána z Mathy, svätého Michala Archanjela, Bazilika narodenia Panny Márie, svätého Štefana, Nanebovzatia Panny Márie, Drevený kostolík Všetkých svätých, Evanjelický artikulárny kostol, Svätá studňa, svätého Mikuláša, Narodenia Panny Márie, Dom Srdca Ježišovho, svätého Martina, Kostol Loretánskej Panny Márie, Konkatedrála Svätého Mikuláša, Narodenia Panny Márie, Svätého Kríža, svätého Ladislava, kostol, Kresťanské spoločenstvo Milosť, Kaplnka sv. Ondreja, svätého Jána Krstiteľa, svätej Alžbety

Kostol, Slovensko:, 2 z 17

Františkánsky kostol Všetkých svätých a kláštor, architekt, Zborový dom Evanjelickej A. V. cirkvi, Evanjelický kostol, Panny Márie Snežnej, nanebovzatia Panny Márie, svätého Jakuba, Gotický evanjelický kostol, Kaplnka svätej Kataríny, Bazilika svätého Egidia, Kostol Panny Márie Pomocnice, svätého Michala, Kostol sv. Don Bosca, svätého Juraja, Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa, Kostol svätého Jána Bosca, Kostol Ducha svätého, Najsvätejšej Trojice, Bratská jednota baptistov, Ducha Svätého Podlavice, Povýšenia svätého Kríža, Kresťanské spoločenstvo Milosť, Kaplnka sv. Andreja Svorada, Evanjelický kostol, Kostol sv. Kozmu a Damiána, Kostol narodenia Panny Márie, Najsvätejšieho Božského Srdca Ježišovho, Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie, Narodenia Panny Márie, navštívenia Panny Márie, kostol, Kostol Sedembolestnej Panny Márie, Zoslania Ducha Svätého, svätého Ondreja, Kaplnka sv. Bernadety, Kaplnka na Cigléši, svätej Márie Magdalény, Všetkých svätých, svätého Rastislava, svätých Petra a Pavla, kostol, kostol, svätého Františka Xaverského, Kostol svätého Ondreja, svätého Kríža, kostol, svätého Filipa a Jakuba, svätého Gorazda, Kráľovnej Pokoja, Kostol sv. Abraháma, patriarchu, Kláštorisko, Ortodoxná synagóga, svätého Martina z Tours, svätého Víta, Sála Kráľovstva Jehovových svedkov, Devleskero Kher – Boží Dom, svätej Kataríny Alexandrijskej, Nový evanjelický kostol, svätého Dominika Sávia, svätého Gorazda

Kostol, Slovensko:, 3 z 17

Kostol svätej Margity Antiochijskej, Kaplnka pri Strmom vŕšku, kostol, kostol, kostol, Kostol svätého Mikuláša, svätej Trojice, kostol, svätých Cyrila a Metoda, kostol, svätého Gorazda, Exercičný dom - Spoločnosť Ježišova, Koscelek, Sv. Jozefa, atrakcia, svätého Kríža, atrakcia, kostol, Kostol svätého Martina, Všetkých svätých, Synagóga Brezno, Rotunda Sv. Juraja, socha svätého Antona, svätého Floriána, kostol, Synagóga, kostol, svätého Arnolda Janssena, kostol, atrakcia, kostol, Sv. Jána Krstiteľa, Narodenia Panny Márie, svätého Františka, Gotický kostol Všetkých svätých v Kúte, svätého Ducha, Sv. Anny, Kaplnka sv. Alžbety Uhorskej, kostol, kostol, Sv. Jána Nepomuckého, Kaplnka Panny Márie zázračnej medaily, atrakcia, kaplnka sv. Anny, kostol, kostol, Židovská synagóga, Svätej Trojice, Sv. Karola Boromejského, Všetkých svätých, Nanebovzatia Panny Márie, svätého Michala, kostol, Novoapoštolská cirkev, Kostol svätého Juraja, kostol, kostol, Nový kostol, kostol, Kostel svatého Cyrila a Metoděje

Kostol, Slovensko:, 4 z 17

Kaplnka svätej Hildegardy, svätých Medarda a bl. P.P. Gojdiča, svätého Urbana, svätej Heleny, kostol, kostol, kostol, Univerzitné pastoračné centrum svätého Jozefa Freinademetza (UPeCe), Kláštor Františkánov, Drevený artikulárny kostol, kostol, Kresťanský zbor Bratislava, kostol, kostol, Centrum buddhizmu diamantovej cesty Bratislava, kostol, kostol, Sedembolestnej Panny Márie, Nanebovstúpenia Pána, kostol, kostol, kostol, jaskyňa, kostol, Kalvária, drevená cerkev, kostol, svätého Františka Saleského, kostol, Nový, kostol, kostol, kostol, kostol, Korunovanie Panny Márie, Nanebovzatia Panny Márie, kostol, Všetkých svätých, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Farský kostol sv. Ondreja, kostol, kostol, kostol, Cirkev bratská, kostol, kostol, Chrám Povýšenia vznešeného a životodarného Kríža, Nanebovzatia Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Lukáša

Kostol, Slovensko:, 5 z 17

kostol, kostol, kostol, kostol, Božského Srdca Ježišovho, Cirkvi bratskej, Božieho milosrdenstva, Dominikánsky kostol, Kaplnka Panny Márie Matky Spasiteľa, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Kaplnka Najsvätejšej Trojice, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Ducha Svätého, svätých Petra a Pavla, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Sála kráľovstva Jehovových svedkov, Univerzitný Kostol Sv. Rodiny, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Jána Krstiteľa, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol

Kostol, Slovensko:, 6 z 17

kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Kalvínsky kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Kostol povýšenia Svätého kríža (jezuiti), svätého Ondreja, Kostol Najsv. Mena Panny Márie - Szűz Mária szt. Neve templom, kostol, kostol, svätého Michala, kostol, kostol, Narod. Panny Márie, Božského Srdca Ježišovho, kostol, kostol, Kaplnka Svätého Jána, apoštola, Nanebovzatia Panny Márie, Kaplnka, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Svätého Kríža, Sedembolestnej Panny Márie, kostol, Lurdská jaskyňa, kostol, Kostol Panny Márie Snežnej, kostol, kostol, Kaplnka Božieho milosrdenstva, Uršulínsky kostol, Svätých košických mučeníkov, Evanjelický kostol, Chrám Sv. Eliáša proroka, kostol, kostol, Novorománska kaplnka sv. Jána Nepomuckého v Ludrovej - Kúte, Kostol sv. Joachima a Anny, Kaplnka sv. Ondreja, svätého Kríža, Farský úrad reformovanej kresťanskej cirkvi, svätého Michala archanjela, Kaplnka sv. Ladislava, svätého Antona Paduánskeho, Panny Márie (saleziáni), Kostol Nanebovzatia Panny Márie

Kostol, Slovensko:, 7 z 17

svätej Alžbety, narodenia Panny Márie, Kamenný kríž, Kostol svätej Kataríny, kostol, socha, Sv. Anny, Sála kráľovstva, Kostol svätého Antona Pustovníka, Svätého Petra a Pavla, Evanjelický kostol, kostol, kostol, Kostol svätého Juraja, kostol, svätého Ignáca z Loyoly, svätého Mikuláša, kostol, Katedrála svätého Františka Xaverskeho, Nanebovzatia Panny Márie, svätých Cyrila a Metoda, kostol, Kalvínsky kostol, Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie, kostol, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Evanjelický kostol, svätého Františka, Farnosť evanjelickej cirkvi metodistickej, svätého Jána Krstiteľa, Evanjelický zborový dom, Panny Márie, Seminárny kostol sv. Antona Paduánskeho, Premonštrátsky kostol, Františkánsky kostol, Dominika Trčku, Biskupice Sv. Stefana, svätého Jána Nepomuckého, Nanebovzatia Panny Márie, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, svätého Štefana Kráľa, Zosnutia presvätej Bohorodičky, kostol, svätého Imricha, Narodenia Presvätej Bohorodičky, Cirkevný zbor Košice - Bratská jednota baptistov, Svätej Margity, kostol, Premonštrátsky kláštor, Farský kostol sv. Michala Archanjela, Studentský kostol, Nemocničná kaplnka sv. Cyrila a Metoda, Nanebovzatia panny Márie, Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa, Kostol sv. Vavrinca, kostol, Sedembolestnej Panny Márie, svätého Mikuláša, svätého Ondreja, Veľký evanjelický kostol

Kostol, Slovensko:, 8 z 17

Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, sv. Petra a Pavla, svätého Jakuba, Evanjelický kostol, Svätej Rozálie, Chrám Zoslania Svätého Ducha, kostol, Kráľovnej rodiny, Kostol svätého Mikuláša, Chrám Božej Múdrosti, svätého Jána Nepomuckého, Najsvätejšej Trojice, kostol, Jozefínsky kostol, Kostol sv.Jána z Boha, Nemocničná kaplnka, Kaplnka Jergištôlňa, svätého Martina, kostol, kostol svätého Juraja, Božského srdca, kostol, 3. zastavenie, Povýšenie svätého kríža, kostol, Rímskokatolícky kostol sv. Štefana, Kláštor Redemptoristov svätého Stanislava s kostolom, kostol, kostol, 2. zastavenie, kostol, Kláštor Nepoškvrneného Srdca Panny Márie a sv. Jozefa, Malý evanjelický kostol, 1. zastavenie, Kostol Najsvätejšej Trojice, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Sv. Antona Paduánskeho, svätej Rodiny, kostol, Šibeničná kaplnka (Panny Márie), Kostol svätého Lukáša, Panny Márie Pomocnice, Kostol sv. Imricha, Svätého ducha, Kostol svätej Alžbety, Evanjelický filiálny kostol, svätého Jána Nepomuckého, svätého Imricha, Panny Márie, Synagóga, navštívenia Panny Márie, svätej Alžbety, kostol, svätého Júdu Tadeáša, Sedembolestnej Panny Márie

Kostol, Slovensko:, 9 z 17

Nanebovzatia Panny Márie, Modlitebňa baptistov, Kostol sv. Martina, Božieho hrobu, kostol, Nanebovzatia Panny Márie, Kaplnka svätého hrobu, Kaplnka božského srdca Ježišovho, kostol, kostol, svätých Šimona a Júdu, Svätých košických mučeníkov, Kráľovnej pokoja, Kaplnka sv. Jána Nepomuckého, Synagóga, kostol, narodenia Panny Márie, kostol, kostol, Kaplnka svätej Rozálie, svätého Mikuláša, svätého Martina, Kostolík sv. Márie Goretti, Zosnutia Panny Márie, kostol, svätého Juraja, kostol, kostol, kostol, kostol, Mena Preblahoslavenej Panny Márie, kostol, kostol, Evanjelický kostol, Svätého archanjela Michala, Katedrála svätého Martina, Krista Kráľa, kostol, Kaplnka, Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, kostol, kostol, svätého Štefana, Svätého Bartolomeja, kostol, kostol, Farský kostol Narodenia Panny Márie, svätej Trojice, Židovská synagóga, kostol, kostol, svätého Jána Krstiteľa, svätého Jána Krstiteľa, Sedembolestnej Panny Márie, Židovská synagóga, kostol, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, kostol, svätého Jána Nepomuckého, kostol

Kostol, Slovensko:, 10 z 17

kostol, kostol, kostol, Katolícky kostol, kostol, Kaplnka blahoslavenej Laury Vicuna, kostol, Kostol svätého Juraja, kostol, Farský kostol sv. Mikuláša, Pútnická kaplnka sv. Kríža, kostol, svätého Štefana, svätých Petra a Pavla, kostol, Evanjelický kostol, svätého Jakuba, svätého Jána Krstiteľa, kostol, kostol, obrátenia svätého Pavla, kostol, kostol, svätého Salvatora, Panny Márie, Kaplnka sv. Michala, Božského Srdca Ježišovho, kostol, kostol, Kostol evanjelický a.v., kostol, kostol, kostol, nanebovzatia Panny Márie, svätých Cyrila a Metoda, svätého Ladislava, Kostol Mena Panny Márie, kostol, kostol, svätých Cyrila a Metoda, Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, svätého Egídia, Kostol sv. Cyrila a Metoda, kostol, sv. Antona, svätých Heleny a Krista Kráľa, svätého Matúša, kostol, Kostol Sv. Ladislava, Kostol sv. Petra a Pavla, kostol, Farský úrad, svätého Ondreja, kostol, Očisťovania Panny Marie, kostol, ecav, kostol, Evanjelický kostol, kostol

Kostol, Slovensko:, 11 z 17

kostol, Kostol sv. Egídia, svätej Anny, Kaplnka sv. Vendelína, kostol, Synagóga, Kostol Svätého Gorazda, kostol, svätého Jozefa, Ochrany Presvätej Bohorodičky, kostal sv. Michala, Farnosť sv. Jakuba, svätého Jána Nepomuckého, Reformovaný kostol, povýšenia Svätého kríža, svätého Martina, kostol, kostol, Evanjelický kostol, Kostol Zvestovania Pána, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, kostol, svätých Petra a Pavla, kostol, svätého Ladislava, kostol, svätého Michala, svätého Michala, archanjela, svätých Petra a Pavla, kostol, Božského Srdca Ježišovho, svätého Jána Nepomuckého, kostol, kostol, Kaplnka sv. Dominika Savia, kostol, Kostol Ducha Svätého, kostol, svätého Juraja, Narodenia Panny Márie, Kostol Panny Márie, kostol, Kostol svätého Jána Krstiteľa, kostol, Evanjelický kostol, kostol, kostol, svätých Cyrila a Metoda, svätej Anny, Evanjelický kostol, Kaplnka navštívenia panny Márie, svätého Jána Nepomuckého, kostol, svätého Fantiška z Assissi, Svätých Kozmu a Damiána, kostol, svätého Jána Krstiteľa, kostol, kostol, kostol

Kostol, Slovensko:, 12 z 17

kostol, Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky, svätého Bartolomeja, Kostol sv. Jozefa (františkáni), kostol, kostol, Kostol svätého Jakuba, jaskyňa Lurdskej Panny Márie, kostol, svätého Ladislava, kostol, svätého Gorazda, kostol, Kaplnka, Františkánsky kláštor, Nanebovzatia Panny Márie, kostol, kostol, svätej Anny, Kalvária, kostol, kostol, Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Kostol Sv. Ondreja, svätého Michala Archanjela, kostol, svätého Juraja, Ochrany Presvätej Bohorodičky, Cintorín stary, kostol, kostol, kostol, Kostol sv. Jána Pavla II., kostol, kostol, svätého Mikuláša, svätého Martina, Pokrove Panny Márie, kostol, Židovská synagóga, svätých Cyrila a Metoda, svätého Don Bosca, svätého Štefana, kostol, kostol, sv. Kríža, Narodenia Panny Márie, kostol, Kostol Narodenia Presvätej Bohorodičky, kostol, Nanebovzatia Panny Márie, Ochrany Presvätej Bohorodičky, kostol, Najsvätejšej Trojice, kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, Šaštínska synagóga, Evanjelický kostol, Zbor cirkvi Bratskej, Božského srdca Ježišovho, Svätého kríža

Kostol, Slovensko:, 13 z 17

svätej Anny, kostol, Panny Márie Kráľovnej anjelov, kostol, Farský úrad ECAV BA-Prievoz, Evanjelická fara, kostol, kostol, kostol, svätätého Michala archanjela, svätého Jozefa, robotníka, Evanjelický kostol, Bazilika sv. Mikuláša, kostol, kostol, kostol, svätého Michala, Kaplnka Fatimskej Panny Márie, kostol, kostol, kostol, Exercičný dom sv. Ignáca, Sedembolestnej Panny Márie, Katedrála svätého Jána Krstiteľa, Kalvínsky kostol, kostol, kostol, Nepoškvrneného počatia Panny Márie, Kaplnka sv. Anny, svätých Cyrila a Metoda, svätého Jána Nepomuckého, svätého Jozefa, kostol, svätého Jozefa, kostol, kostol, svätého Michala, kostol, kostol, kostol, svätého Juraja, svätého Jána, svätého Antona, kostol, Kaplnka, kostol, kostol, Narodenie Panny Márie, kostol, Sedembolestnej panny Márie, kostol, kostol, svätých Cyrila a Metoda, ECAV, Kaplnka Panny Márie Ružencovej, kostol, Pieta, kostol, svätého Mikuláša, Kostol svätého Ondreja apoštola

Kostol, Slovensko:, 14 z 17

Kaplnka u Dobrého pastiera, kostol, Evanjelický kostol, kostol, Evanjelický kostol, kostol, kostol, Kostol Premenenia Pána, kostol, svätého Štefana, kostol, kostol, Kaplnka sv. Anny, kostol, kostol, Kalvária, Kostol povýšenia sv. kríža, svätého Michala, kostol, Kostol svätej Barbary a kláštor Františkánov, Kaplnka Panny Márie Sedembolestnej, kostol, kostol, Kaplnka Ducha Svätého, svätej Kataríny, Kaplnka Božského Srdca Ježišovho, Blaženého hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča, kostol, Evanjelický a.v. kostol, kostol, Všetkých svätých, Evanjelický kostol, Farský kostol Panny Márie Pomocnice kresťanov, kostol, Kaplnka Ružencovej Panny Márie, Ježiš Kristus, kostol, Ochrany Presvätej Bohorodičky, svätého Michala, Chrám povýšenia čestného a žovotodarného kríža, kostol, kostol, Katedrála svätého Šebastiána, kostol, Nepoškvrneného počatia Panny Márie, zmŕtvychvstalého Krista, Pravoslávna cirkev, svätej Márie Magdalény, kostol, svätého Michala, kostol, Sedembolestnej Panny Márie, Kaplnka sv. Jána Nepomuckého, svätých Cyrila a Metoda, Kaplnka Panny Márie Ružencovej, kostol sv. Jána Krstiteľa, kostol, kostol, Cirkev adventistov siedmeho dňa, kostol

Kostol, Slovensko:, 15 z 17

Kaplnka Emauzských učeníkov, svätého Jána Evanielistu, kostol, kostol, svätého Michala Archanjela, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Božského srdca Ježišovho, kostol, kostol, kostol, svätého Mikuláša, kostol, kostol, svätého Martina, kostol, Banícky kostolík, kostol, kostol, kostol, Krista Kráľa, Kostol sv. Michala, svätého Ondreja, apoštola, svätého Andreja Svorada a Benedikta, Sedembolestnej Panny Márie, kostol, svätého Michala Archanjela, svätej Terézie z Lisieux, kostol, Kaplnka sv. Jána Bosca, kostol, Kostol Brezovica, kostol, Nepoškvrneného Počatiea Panny Márie, svätého Mikuláša, kostol, svätej Panny Marie, Nanebovzatej Panny Márie, Kaplnka, kostol, kostol, svätého prorok Izaiáša, Kaplnka povýšenia Svätého kríža, kostol, Kostol sv. Kozmu a Damiána, kostol, kostol, svätého Jozefa, Rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie, kostol, Kaplnka Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, kostol, Ochrany presvätej Bohorodičky, kostol, Najsvätejšieho srdca Ježišovho, Karner sv. Anny

Kostol, Slovensko:, 16 z 17

kostol, svätého Mikuláša, svätého Michala Archanjela, Kostol Navštívenia Panny Márie, Zvonica, kostol, svätého Gorazda, svätého Marka, Dobrého Pastiera, svätého Jozefa, Kaplnka, svätého Štefana, Kostol sv. Františka Xaverského, Obrátenia svätého Pavla, kostol, Kaplnka Božského Srdca Ježišovho, Nemocničná kaplnka, svätého Vincenta de Paul, svätej Alžbety Uhorskej, kostol, Kaplnka, kostol, kostol, kostol, kostol, Kostol sv. Michala, kostol, kostol, kostol, Kaplnka svätého Petra a Pavla, kostol, kostol, kostol, Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie, Kaplnka bl. Pavla Petra Gojdiča a Metoda Dominika Trčku, svätej Anny, kostol, kostol, kostol, svätý Lukáš, kostol, kostol, Sv. Margity, kostol, Chrám Narodenia presvätej Bohorodičky, kostol, Návrat k čistým prameňom, Kaplnka Ružencovej Panny Márie, Kaplnka, Panny Márie, Panny Márie ružencovej, kostol, Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie, kostol, svätého Štefana, Cintorin novy, svätého Štefana, kostol, Všetkých svätých, Kostol reformovanej kresťanskej cirkvi

Kostol, Slovensko:, 17 z 17

kostol, kostol, svätého Ježiša, kostol, kostol, Zoslania Svätého Ducha, kostol, kostol, kostol, svätého Jána, Kaplnka, kostol, Evanjelický kostol, kostol, Ducha Svätého, kostol, kostol, Chrám Premenenia Pána, svätej Márie Magdalény, svätého Martina, kostol, Zvonička, Kaplnka Panny Márie, Sv.Ježiš, kostol, Ukrižovaný Kristus, Najsvätejšej Trojice, Špitálsky kostol svätého Ducha, kostol, Kresťanské centrum Apoštolskej cirkvi, Kalvársky kostol sv. Kríža, kostol, Panny Márie, kostol, svätej Márie, Dom sv. Faustíny, kostol, synagóga, kostol, kostol

kostol inde

Východné Slovensko (2106x), Stredné Slovensko (1569x), Západné Slovensko (1445x), Prešovský kraj (1399x), Banskobystrický kraj (816x), Žilinský kraj (754x), Košický kraj (709x), Nitriansky kraj (550x), Trenčiansky kraj (505x), Spiš (456x), Trnavský kraj (390x), Bratislavský kraj (292x), Liptov (263x), okres Bardejov (233x), Malé Karpaty (222x), Záhorie (209x), Gemer (199x), okres Prešov (190x), Horehronie (180x), Liptovská kotlina (175x), okres Ružomberok (167x), Orava (164x), okres Košice - okolie (157x), Bratislava (155x), Veľká Fatra (152x), Popradská kotlina (136x), okres Stropkov (135x), okres Levice (128x), okres Prievidza (127x), Chránená krajinná oblasť Štiavnické vrchy (124x)
kostol v Východné Slovensko
kostol v Stredné Slovensko
kostol v Západné Slovensko

Podobné, Slovensko:

14416x duchovno, 5415x kostol, 4702x cintorín, 3259x kríž, 1021x kaplnka, 16x krížová cesta, 2x evanjelická škola, 1x katolícka škola
Hľadáme kostol, OSM tagy: amenity = 'place_of_worship'.
ilustračný obrázok k Kostol, Slovensko

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://www.oma.sk/duchovno/kostol

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.