Cesta: OMA » duchovno » kostol

Kostol, Slovensko

Kostol v Slovensko

V Slovensko sa nachádza viac ako 1000 kusy kostol.

Kostol, Slovensko:, 1 z 17

Katedrála svätého Martina, Dóm svätej Alžbety, Kostol svätej Alžbety, svätého Ladislava, svätého Michala, Farnosť sv. Lukáša, Kostol svätého Štefana, Kláštor minoritov, Evanjelický a.v. kostol svätého ducha, Kostol Zvestovania Pána, svätého Emeráma, Mestské Múzeum Šurany - Synagóga, svätého Juraja, Svätého Františka z Assisi, Evanjelický kostol Najsvätejšej Trojice, Sv. Michala, Kostol svätej Anny, Povýšenia svätého kríža, svätého Františka z Assisi, svätej Margity, Kostol sv. Jakuba, Benediktínsky kláštor, Krista Kráľa, Románsky kostolík, svätej Rozálie, Navštívenia Panny Márie, Kostol Svätej rodiny, svätého Mikuláša, Kaplnka Svätej Anny, Dreveny artikularny kostol v Hronesku (1725-1726), Svätého Urbana, Sedembolestnej Panny Márie, Kostol Navštívenia Panny Márie, Chrám sv. Michala Archanjela, svätáho Mikuláša Biskupa, Sedembolestnej Panny Márie, Święta Góra Jawor, svätého Michala Archanjela, Bazilika narodenia Panny Márie, svätého Štefana, Drevený kostolík Všetkých svätých, Evanjelický artikulárny kostol, Ducha Svätého, svätého Mikuláša, Dom Srdca Ježišovho, svätého Martina, Kalvínsky kostol, Konkatedrála Svätého Mikuláša, Kostol svätého Jána z Mathy, Nanebovzatia Panny Márie, Narodenia Panny Márie, Svätého Kríža, kostol, Kaplnka sv. Ondreja, Františkánsky kostol Všetkých svätých a kláštor, Evanjelický kostol, architekt, Zborový dom Evanjelickej A. V. cirkvi, Kostol Loretánskej Panny Márie, Panny Márie Snežnej

Kostol, Slovensko:, 2 z 17

nanebovzatia Panny Márie, svätého Jakuba, Kostol Panny Márie Pomocnice, svätého Jána Krstiteľa, svätého Michala, Kostol sv. Don Bosca, Kostol svätého Jána Bosca, Najsvätejšej Trojice, Kostol Ducha svätého, Bratská jednota baptistov, Povýšenia svätého Kríža, Kaplnka sv. Andreja Svorada, svätej Alžbety, Evanjelický kostol, Kostol sv. Kozmu a Damiána, Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie, Narodenia Panny Márie, kostol, Najsvätejšieho Božského Srdca Ježišovho, Kostol Sedembolestnej Panny Márie, Zoslania Ducha Svätého, Kaplnka sv. Bernadety, svätého Ondreja, svätej Márie Magdalény, kostol, svätého Juraja, svätého Rastislava, svätých Petra a Pavla, Všetkých svätých, svätého Ladislava, Kaplnka svätej Kataríny, kostol, svätého Františka Xaverského, kostol, svätého Kríža, svätého Filipa a Jakuba, svätého Gorazda, Kráľovnej Pokoja, Kostol sv. Abraháma, patriarchu, Kláštorisko, svätej Kataríny Alexandrijskej, svätého Víta, Devleskero Kher – Boží Dom, svätého Martina z Tours, Sála Kráľovstva Jehovových svedkov, Nový evanjelický kostol, svätého Dominika Sávia, kostol, svätého Gorazda, Kaplnka pri Strmom vŕšku, kostol, svätého Mikuláša, svätej Trojice, kostol, kostol, Ducha Svätého Podlavice, svätého Gorazda, Exercičný dom - Spoločnosť Ježišova, Kostol svätého Martina, Koscelek

Kostol, Slovensko:, 3 z 17

Sv. Jozefa, svätého Kríža, atrakcia, atrakcia, kostol, kostol, Kostol svätého Antona Pustovníka, Všetkých svätých, svätého Floriána, Rotunda Sv. Juraja, socha svätého Antona, kostol, Synagóga Brezno, kostol, atrakcia, svätého Arnolda Janssena, kostol, svätého Františka, Sv. Jána Krstiteľa, Narodenia Panny Márie, kostol, Gotický Všechsvätský kostol v Kúte, Kaplnka sv. Alžbety Uhorskej, Kaplnka Panny Márie zázračnej medaily, kostol, kostol, kaplnka sv. Anny, kostol, Sv. Karola Boromejského, Svätej Trojice, atrakcia, Židovská synagóga, Sv. Jána Nepomuckého, Všetkých svätých, Nanebovzatia Panny Márie, svätého Michala, Kostol svätého Juraja, Novoapoštolská cirkev, Sv. Anny, kostol, Kostol narodenia Panny Marie, navštívenia Panny Márie, kostol, kostol, Nový kostol, Synagóga, Kaplnka svätej Hildegardy, Nový, svätých Medarda a bl. P.P. Gojdiča, kostol, Ortodoxná synagóga, Kostel svatého Cyrila a Metoděje, svätého Urbana, svätej Heleny, kostol, kostol, kostol, kostol, Drevený artikulárny kostol, Kresťanský zbor Bratislava

Kostol, Slovensko:, 4 z 17

kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Centrum buddhizmu diamantovej cesty Bratislava, kostol, kostol, Nanebovstúpenia Pána, kostol, Univerzitné pastoračné centrum svätého Jozefa Freinademetza (UPeCe), jaskyňa, drevená cerkev, Kalvária, kostol, svätého Františka Saleského, kostol, svätých Cyrila a Metoda, kostol, kostol, kostol, kostol, Korunovanie Panny Márie, kostol, Ducha Svätého, Nanebovzatia Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Všetkých svätých, kostol, kostol, kostol, Farský kostol sv. Ondreja, kostol, Cirkev bratská, kostol, kostol, Nanebovzatia Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Lukáša, kostol, Cirkvi bratskej, svätých Cyrila a Metoda, kostol, kostol, kostol, Božieho milosrdenstva, kostol, kostol, kostol, Kaplnka Panny Márie Matky Spasiteľa

Kostol, Slovensko:, 5 z 17

Dominikánsky kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Kaplnka Najsvätejšej Trojice, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätých Petra a Pavla, kostol, kostol, kostol, kostol, Univerzitný Kostol Sv. Rodiny, kostol, Sála kráľovstva Jehovových svedkov, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Kostol svätého Ondreja, kostol, kostol, kostol, svätého Jána Krstiteľa, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Kalvínsky kostol, Kostol Najsv. Mena Panny Márie - Szűz Mária szt. Neve templom

Kostol, Slovensko:, 6 z 17

Kostol povýšenia Svätého kríža (jezuiti), kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Ondreja, kostol, kostol, svätého Michala, Narod. Panny Márie, Božského Srdca Ježišovho, kostol, Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa, kostol, Kaplnka Svätého Jána, apoštola, kostol, Kaplnka, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Pamätník Svätej Trojice, Prícestná kaplnka Svätého Vendelína, kostol, kostol, Gotický evanjelický kostol, Kaplnka Božieho milosrdenstva, kostol, kostol, Uršulínsky kostol, Evanjelický kostol, Dominika Trčku, Chrám Sv. Eliáša proroka, kostol, Nemocničná kaplnka sv. Cyrila a Metoda, svätého Kríža, kostol, svätej Alžbety, kostol, kostol, Sála kráľovstva, Sv. Anny, socha, Svätého Petra a Pavla, kostol, Kostol svätého Juraja, Nanebovzatia Panny Márie, kostol, svätého Mikuláša, svätého Ignáca z Loyoly, kostol, Evanjelický zborový dom, kostol, Kalvínsky kostol, Chrám Povýšenia vznešeného a životodarného Kríža, kostol, Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie, svätého Františka

Kostol, Slovensko:, 7 z 17

Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Evanjelický kostol, Františkánsky kostol, Premonštrátsky kostol, Seminárny kostol sv. Antona Paduánskeho, Panny Márie, Zosnutia presvätej Bohorodičky, Kráľovnej rodiny, svätého Jána Nepomuckého, kostol, Narodenia Presvätej Bohorodičky, svätého Imricha, kostol, Cirkevný zbor Košice - Bratská jednota baptistov, Studentský kostol, Premonštrátsky kláštor, Kaplnka sv. Dominika Savia, Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa, kostol, Nanebovzatia panny Márie, kostol, sv. Petra a Pavla, svätého Ondreja, Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Evanjelický kostol, kostol, svätého Jakuba, Chrám Zoslania Svätého Ducha, Najsvätejšej Trojice, Nanebovzatia Panny Márie, kostol, Svätého Kríža, Chrám Božej Múdrosti, Jozefínsky kostol, svätého Martina, Kostol sv.Jána z Boha, kaplnka Jergištôlňa, kostol svätého Juraja, kostol, Božského srdca, Rímskokatolícky kostol sv. Štefana, Svätých košických mučeníkov, Povýšenie svätého kríža, kostol, kostol, Kláštor Nepoškvrneného Srdca Panny Márie a sv. Jozefa, kostol, kostol, Kláštor Redemptoristov svätého Stanislava s kostolom, svätého Jána Krstiteľa, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Šibeničná kaplnka (Panny Márie), kostol, svätého Mikuláša, Evanjelický filiálny kostol, Svätého ducha

Kostol, Slovensko:, 8 z 17

Kostol svätého Imricha, svätého Jána Krstiteľa, Sedembolestnej Panny Márie, kostol, svätého Imricha, Kaplnka sv. Ondreja, Kostol Panny Márie Snežnej, navštívenia Panny Márie, Kaplnka sv. Ladislava, Panny Márie, kostol, Farský kostol sv. Jána Nepomuckého, Nanebovzatia Panny Márie, Biskupice Sv. Stefana, Božieho hrobu, svätého Júdu Tadeáša, Nanebovzatia Panny Márie, Božieho milosrdenstva, Evanjelický kostol, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, kostol, Kostol svätej Kataríny, kostol, Kaplnka božského srdca Ježišovho, kostol, Kaplnka sv. Jána Nepomuckého, Kráľovnej pokoja, svätej Anny, kostol, Kaplnka svätej Rozálie, Zosnutia Panny Márie, narodenia Panny Márie, kostol, svätého Martina, kostol, Synagóga, svätých Šimona a Júdu, Svätých košických mučeníkov, kostol, Krista Kráľa, kostol, svätého Andreja, kostol, svätého Juraja, kostol, Panny Márie Pomocnice, kostol, Mena Preblahoslavenej Panny Márie, Svätého archanjela Michala, kostol, kostol, Katedrála svätého Martina, Evanjelický kostol, svätého Martina, kostol, Farský kostol Narodenia Panny Márie, kostol, svätej Trojice, svätého Štefana, kostol

Kostol, Slovensko:, 9 z 17

Židovská synagóga, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Kaplnka na Cigléši, kostol, svätého Jána Nepomuckého, kostol, svätého Antona Paduánskeho, kostol, kostol, kostol, Židovská synagóga, kostol, kostol, Sedembolestnej Panny Márie, svätého Jána Krstiteľa, kostol, Farský úrad reformovanej kresťanskej cirkvi, kostol, Pútnická kaplnka sv. Kríža, kostol, kostol, kostol, kostol, Kaplnka blahoslavenej Laury Vicuna, Špitálsky kostol svätého Ducha, Kostol svätého Juraja, svätého Štefana, Farský kostol sv. Mikuláša, Sedembolestnej Panny Márie, kostol, kostol, kostol, svätých Petra a Pavla, Evanjelický kostol, svätého Jakuba, obrátenia svätého Pavla, kostol, Kostol sv. Joachima a Anny, svätého Salvatora, kostol, kostol, kostol, kostol, Kostol evanjelický a.v., svätého Michala archanjela, Božského Srdca Ježišovho, kostol, narodenia Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, Kostol Mena Panny Márie, kostol, Kostol Sv. Ladislava, Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, nanebovzatia Panny Márie, svätého Matúša, kostol, svätého Egídia

Kostol, Slovensko:, 10 z 17

Panny Márie (saleziáni), Evanjelický kostol, Kostol sv. Cyrila a Metoda, svätých Heleny a Krista Kráľa, Najsvätejšej Trojice, Očisťovania Panny Marie, kostol, Farský úrad, kostol, kostol, Evanjelický kostol, kostol, ecav, kostol, kostol, svätého Ladislava, svätého Ondreja, kostol, 3. zastavenie, kostol, svätého Jána Nepomuckého, povýšenia Svätého kríža, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, svätej Anny, pastoračné centrum, Evanjelický kostol, Synagóga, Kostol Svätého Gorazda, Reformovaný kostol, svätého Jozefa, Ochrany Presvätej Bohorodičky, kostol, kostol, Kaplnka sv. Vendelína, svätého Martina, kostol, kostal sv. Michala, kostol, 2. zastavenie, Kostol sv. Egídia, 1. zastavenie, kostol, svätého Michala, Kostol Ducha Svätého, svätého Jána Nepomuckého, kostol, svätých Petra a Pavla, Kostol Premenenia Pána, Kostol svätého Jána Krstiteľa, svätého Juraja, Katolícky kostol, Narodenia Panny Márie, svätého Michala, archanjela, kostol, kostol, kostol, kostol, Panny Márie, kostol, kostol

Kostol, Slovensko:, 11 z 17

kostol, kostol, svätého Ladislava, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Kostol svätého Jakuba, kostol, Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, svätého Jána Krstiteľa, svätého Fantiška z Assissi, Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky, svätých Cyrila a Metoda, kostol, svätého Jána Nepomuckého, kostol, Evanjelický kostol, svätej Anny, Kostol sv. Petra a Pavla, Kostol sv. Jozefa (františkáni), kostol, Kaplnka navštívenia panny Márie, kostol, Františkánsky kláštor, Cintorín stary, kostol, Svätej Margity, svätého Ladislava, kostol, Kostol Sv. Ondreja, kostol, jaskyňa Lurdskej Panny Márie, Sedembolestnej Panny Márie, kostol, Kalvária, kostol, svätých Cyrila a Metoda, svätého Mikuláša, svätých Cyrila a Metoda, kostol, Ochrany Presvätej Bohorodičky, Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Nanebovzatia Panny Márie, svätej Anny, svätých Cyrila a Metoda, kostol, kostol, svätých Cyrila a Metoda, sv. Kríža, svätého Jána Krstiteľa, kostol, svätého Juraja, kostol, kostol, Pokrove Panny Márie, Kostol Narodenia Presvätej Bohorodičky

Kostol, Slovensko:, 12 z 17

svätého Bartolomeja, kostol, Synagóga, kostol, Evanielický kostol, Židovská synagóga, svätého Don Bosca, Katedrála svätého Františka Xaverskeho, svätého Štefana, kostol, Narodenia Panny Márie, Božského srdca Ježišovho, kostol, kostol, Nanebovzatia Panny Márie, Zbor cirkvi Bratskej, svätého Jozefa, robotníka, svätej Anny, Panny Márie Kráľovnej anjelov, kostol, Kostol svätého Mikuláša, Evanjelický kostol, Šaštínska synagóga, Kaplnka Božského Srdca Ježišovho, svätätého Michala archanjela, kostol, kostol, Najsvätejšej Trojice, Bazilika sv. Mikuláša, Svätého kríža, kostol, kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, Arminius, Farský úrad ECAV BA-Prievoz, Evanjelický kostol, svätého Štefana, Nepoškvrneného počatia Panny Márie, svätého Jozefa, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, kostol, svätého Štefana Kráľa, svätého Michala, kostol, kostol, kostol, Obrátenia svätého Pavla, svätého Jána Nepomuckého, Kalvínsky kostol, svätého Jozefa, Exercičný dom sv. Ignáca, kostol, svätého Gorazda, kostol, kostol, kostol, Katedrála svätého Jána Krstiteľa, Kaplnka Fatimskej Panny Márie, kostol, svätého Michala, kostol

Kostol, Slovensko:, 13 z 17

Svätej Rozálie, svätého Juraja, kostol, kostol, Sedembolestnej panny Márie, ECAV, kostol, kostol, svätých Cyrila a Metoda, kostol, Kostolík sv. Márie Goretti, kostol, Veľký evanjelický kostol, svätého Antona, Narodenie Panny Márie, kostol, svätého Jána, kostol, Blaženého hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča, Kaplnka Panny Márie Sedembolestnej, kostol, kostol, Bazilika svätého Egidia, kostol, kostol, kostol, svätej Kataríny, Kalvária, svätého Štefana, Kaplnka sv. Anny, Kaplnka Panny Márie Ružencovej, kostol, kostol, svätej Barbory, svätého Michala, kostol, Kaplnka u Dobrého pastiera, Kostol svätého Ondreja apoštola, kostol, kostol, kostol, kostol, neologická synagóga, Kaplnka Ducha Svätého, Evanjelický kostol, Kostol sv. Jána Pavla II., kostol, Pieta, kostol, svätého Mikuláša, Kostol povýšenia sv. kríža, kostol, kostol, Nepoškvrneného počatia Panny Márie, svätých Cyrila a Metoda, Kaplnka Ružencovej Panny Márie, Chrám povýšenia čestného a žovotodarného kríža, kostol, Všetkých svätých, Evanjelický kostol

Kostol, Slovensko:, 14 z 17

Kaplnka Panny Márie Ružencovej, kostol, Ochrany Presvätej Bohorodičky, Ježiš Kristus, Sedembolestnej Panny Márie, kostol, kostol, Panny Márie Pomocnice kresťanov, svätého Michala, zmŕtvychvstalého Krista, svätého Michala, Kostol svätej Margity Antiochijskej, Kaplnka sv. Jána Nepomuckého, kostol, svätej Márie Magdalény, kostol, Farnosť evanjelickej cirkvi metodistickej, kostol, kostol, Pravoslávna cirkev, Katedrála svätého Šebastiána, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Kaplnka, kostol, kostol, kostol, kostol, Božského srdca Ježišovho, kostol sv. Jána Krstiteľa, kostol, Cirkev adventistov siedmeho dňa, Kostol sv. Michala, kostol, svätého Michala Archanjela, kostol, kostol, svätého Andreja Svorada a Benedikta, kostol, Kaplnka Emauzských učeníkov, kostol, svätého Mikuláša, Banícky kostolík, kostol, svätého Mikuláša, kostol, kostol, svätého Ondreja, apoštola, svätej Terézie z Lisieux, kostol, svätého Michala Archanjela, kostol, Sedembolestnej Panny Márie, kostol, kostol, kostol

Kostol, Slovensko:, 15 z 17

Modlitebňa baptistov, kostol, Kaplnka sv. Jána Bosca, Kostol sv. Kozmu a Damiána, kostol, Kaplnka povýšenia Svätého kríža, kostol, Nanebovzatej Panny Márie, svätej Panny Marie, kostol, kostol, kostol, Kostol Brezovica, kostol, Rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie, kostol, svätého prorok Izaiáša, kostol, Nepoškvrneného Počatiea Panny Márie, Ochrany presvätej Bohorodičky, kostol, kostol, svätého Marka, svätého Michala Archanjela, kostol, Navštívenia Panny Márie - 2.VII., Najsvätejšieho srdca Ježišovho, Dobrého Pastiera, kostol, svätého Vincenta de Paul, kostol, kostol, kostol, Kostol svätého Lukáša, kostol, Kostol sv. Michala, Kaplnka svätého Petra a Pavla, Kostol sv. Františka Xaverského, kostol, kostol, svätého Gorazda, svätého Jozefa, svätého Michala Archanjela, Karner sv. Anny, svätej Alžbety Uhorskej, svätého Mikuláša, svätého Štefana, Kaplnka Božského Srdca Ježišovho, kostol, kostol, kostol, kostol, Sv. Margity, svätý Lukáš, Panny Márie ružencovej, Páduai Szent Antal-templom, Kaplnka Ružencovej Panny Márie, Návrat k čistým prameňom, kostol, Kostol sv. Martina

Kostol, Slovensko:, 16 z 17

Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie, kostol, Panny Márie, Malý evanjelický kostol, Kaplnka bl. Pavla Petra Gojdiča a Metoda Dominika Trčku, kostol, kostol, Kaplnka, Kostol Najsvätejšej Trojice, kostol, Cintorin novy, kostol, Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie, Kaplnka bl. P.P. Gojdiča a M.D. Trčku, kostol, Chrám Narodenia presvätej Bohorodičky, Kaplnka svätého hrobu, Kaplnka Matky ustavičnej pomoci, kostol, kostol, kostol, svätej Márie Magdalény, Zoslania Svätého Ducha, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Jána, svätej Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Svätej trojice, kostol, Kaplnka, kostol, Zvonica, Kalvársky kostol sv. Kríža, kostol, svätého Mikuláša, synagóga, kostol, Kostol reformovanej kresťanskej cirkvi, svätého Michala archanjela, kostol, Kresťanské centrum Apoštolskej cirkvi, svätého Juraja, kostol, kostol, Chrám Premenenia Pána, kostol, Ukrižovaný Kristus, katolický kostol, Dom sv. Faustíny, kostol, svätého Ježiša, Sedembolestnej Panny Márie

Kostol, Slovensko:, 17 z 17

kostol, Kalvária, Kostol Krista Kráľa, kostol, Ducha Svätého, Evanjelický kostol, Sv.Ježiš, kostol, Všetkých svätých, Panny Márie, Najsvätejšej Trojice, kostol, kostol, kostol, kostol, Univerzitné pastoračné centrum Pavla Straussa, kostol, kostol, kostol, Kaplnka pod Skalkou, Narodenia svätej Márie, Kostol sv. Cyrila a Metoda, kostol, kostol, kostol, Najsvätejšej Trojice, kostol, Svätý Peter a Pavol, Kostol sv. Martina z Tours, Kaplnka, kostol, Panny Márie, kostol, Najsvätejšej Trojice, kostol, svätého Bartolomeja, Kostol svätej Alžbety, svätého Jána Krstiteľa, svätého Štefana Uhorského, kostol

kostol inde

Východné Slovensko (2136x), Západné Slovensko (1598x), Prešovský kraj (1500x), Stredné Slovensko (1469x), Banskobystrický kraj (878x), Košický kraj (849x), Žilinský kraj (748x), Trenčiansky kraj (550x), Nitriansky kraj (546x), Trnavský kraj (470x), Spiš (371x), Bratislavský kraj (325x), okres Bardejov (257x), Liptov (250x), okres Košice - okolie (230x), Malé Karpaty (226x), okres Prešov (215x), Gemer (215x), Záhorie (190x), Liptovská kotlina (175x), okres Ružomberok (174x), Bratislava (154x), okres Levice (153x), Veľká Fatra (151x), Orava (147x), okres Michalovce (145x), okres Stropkov (144x), Horehronie (142x), Popradská kotlina (136x), okres Vranov nad Topľou (136x)
kostol v Východné Slovensko
kostol v Západné Slovensko
kostol v Prešovský kraj

Podobné, Slovensko:

15575x duchovno, 5866x kostol, 5162x cintorín, 3440x kríž, 1088x kaplnka, 16x krížová cesta, 2x evanjelická škola, 1x katolícka škola
Hľadáme kostol, OSM tagy: amenity = 'place_of_worship'.
ilustračný obrázok k Kostol, Slovensko

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://www.oma.sk/duchovno/kostol

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.