Cesta: OMA » duchovno » kaplnka

Kaplnka, Slovensko

Kaplnka v Slovensko

V Slovensko sa nachádza viac ako 1000 kusy kaplnka.

Kaplnka, Slovensko:, 1 z 17

Marianska studnicka, strom, kaplnka, kostol, Kaplnka na Cigléši, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Studnička, Kôrová kaplnka, kostol, kostol, Sedembolestnej Panny Márie, kostol, Prícestná kaplnka Svätého Vendelína, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Korunovanie Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Svätá Trojica, kostol, Božské Srdce Ježišovo, Kaplnka Svätého Jána, apoštola, kostol, kostol, kostol, Svätá Trojica, kaplnka, Zvonica, kaplnka, Sv. Mária, 3. zastavenie, 2. zastavenie, 1. zastavenie, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, VI., III.

Kaplnka, Slovensko:, 2 z 17

VIII., II., VII., IV., kaplnka, IX., X., I., V., kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, XIV, XII, kaplnka, XIII, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, Božia muka, kaplnka, kaplnka, Lurdská Panna Mária, Zvonica, kaplnka, Svätý Urban, kaplnka, Božie muky Pod Novosádkami, Kaplnka Panny Márie, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, Kaplnka sv. Vendelína, kaplnka, Božie muky pri Mon Repos, strom, kaplnka, kaplnka, sv. Ondreja, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kostol, kaplnka, kaplnka, kaplnka

Kaplnka, Slovensko:, 3 z 17

kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, sv. Hubertus, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kostol, Kalvária na Hornej Rovni, Božie muky, Kaplnka sv. Barbory, Morová kaplnka, kaplnka, kaplnka, Jaskynka Panny Márie, kaplnka, Božie muky, Socha sv. Rocha, kaplnka, kostol, Betlehem, kaplnka, kostol, Socha sv. Alžbety, Trojité súsošie, Sv. Cyril a Metod, kaplnka, kaplnka, strom, kaplnka, kaplnka, Božia muka, kaplnka, Kaplnka nad Poluvsím, Svätý Ján Nepomucký, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, XII, IV, XIII, XI, kaplnka, IV, kostol, kaplnka, kaplnka, V, kaplnka, VII, Božie muky, X, VI, XIV

Kaplnka, Slovensko:, 4 z 17

kaplnka, VIII, kaplnka, kaplnka, Socha sv. Urbana, Kaplnka svätého Vendelína, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kostol, kaplnka sv.Jána Nepomuckého, kostol, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, Božia muka, kaplnka, Zvonica, kaplnka, kaplnka, Matka Božia, kaplnka, kostol, kaplnka, 1. zastavenie, 14. zastavenie, 9. zastavenie, kaplnka, 3. zastavenie, 8. zastavenie, kaplnka, 5. zastavenie, kaplnka, 6. zastavenie, 12. zastavenie, 11. zastavenie, kaplnka, 10. zastavenie, kaplnka, kaplnka, Božie muky, kaplnka, kaplnka, 7. zastavenie, 2. zastavenie, kaplnka Panny Márie, 4. zastavenie, 13. zastavenie, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kostol

Kaplnka, Slovensko:, 5 z 17

Božie muky, kaplnka, Zvonica, VI., III., II., kostol, kaplnka, kaplnka, I., kaplnka, kaplnka, kaplnka, IV., kaplnka, kaplnka, V., IX., kaplnka, VII., Kaplnka, VIII., kaplnka, kaplnka, kaplnka, Św. Jan Nepomucen, kostol, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kostol, kostol, kaplnka, kostol, P.M., Kaplnka Babba, kostol, kaplnka, kaplnka, kaplnka, III., II., kaplnka, Kaplnka Panny Márie, kaplnka, kaplnka, kostol, Svätý Jozef, kaplnka, I., kaplnka, kaplnka, XI., Božia muka, kaplnka, číslo XIII, VII., kaplnka, IV., kaplnka

Kaplnka, Slovensko:, 6 z 17

V., kaplnka, XIII., kaplnka, kostol, kaplnka, sv. Ján Nepomucký, Nad Sihlou, kaplnka, kaplnka, Socha Panny Márie, X., XIV, VI., kaplnka, kaplnka, XII., kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, Socha sv. Jána Nepomuckého, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kostol, kaplnka, kaplnka, Lurdská jaskyňa Panny Márie, kaplnka, kaplnka, kaplnka, číslo XIV, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, číslo XII, kaplnka, kaplnka, kaplnka, Kaplnka P.M., Kaplnka P.M., kaplnka, Panna Mária, kaplnka, kaplnka, kaplnka, Božie muky, kaplnka, Lurdská P. Mária, kaplnka, číslo IX, kaplnka

Kaplnka, Slovensko:, 7 z 17

kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, Sedembolestná Panna Mária, sv. Jozef, číslo XI, Kaplnka Panny Márie, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, číslo X, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, Zvonica, kaplnka, Kaplnka Panny Márie, Lurdská jaskyňa, kaplnka, kaplnka, kaplnka, Svätý Vendelín, kaplnka, kaplnka, kaplnka, Svätá rodina, kaplnka, kaplnka, Božie muky, sv. Vendelín, kaplnka, Socha sv. Jána Nepomuckého, kaplnka, kaplnka, kaplnka, Malá kaplnka, kaplnka, Božské Srdce, kaplnka, kaplnka, Sedembolestná Panna Mária, kaplnka, kaplnka, kaplnka, Boží muka, Kaplnka Cyrila a Metoda

Kaplnka, Slovensko:, 8 z 17

kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, Kaplnka na Žrebíkoch, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, Božia muka, Zvonica, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, Lurdská jaskyňa, Socha sv. Jána Nepomuckého, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, sv. Florián, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, Kaplnka v skale, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, sv. Ján Nepomucký, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, Kaplnka Nepoškvrnenej Panny Márie, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka

Kaplnka, Slovensko:, 9 z 17

kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, Turecká kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, Tretí pád pod krížom, Zvonica v Potoku, Stretnutie s matkou, kaplnka, Zvliekajú šaty, Prvý pád pod krížom, Zomiera na kríži, Napomína plačúce ženy, Pribíjajú na kríž, Pochovávajú, Skladajú z kríža, Šimon pomáha niesť kríž, Veronika podáva ručník, kaplnka, Panna Mária Sedembolestná, Druhý pád pod krížom, kaplnka, Pod Sekylom, kaplnka, kaplnka, kaplnka sv.Anny, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, I, kaplnka, kaplnka, III, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, II, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka

Kaplnka, Slovensko:, 10 z 17

kaplnka, Kaplnka Najsvätejšej Trojice, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, Božia muka Svätého Klementa, kaplnka, IX, IV, X, VIII, VII, II, III, VI, kaplnka, Božie muky, Vígľašská, I, Božie muky, XI, kaplnka, KC14, KC13, KC7, KC8, KC9, KC4, KC1, Božie muky, KC5, KC6, KC10, KC3, KC12, KC11, KC2, Božie muky, kaplnka, kaplnka, Madona s dieťaťom, kaplnka, kaplnka, Svätá Trojica, Božie muky, kaplnka, kaplnka

Kaplnka, Slovensko:, 11 z 17

kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, Božie muky, Božie muky, kaplnka, Kaplnka Panny Márie, kaplnka, Berie kríž na plecia, Odsúdený na smrť, Božie muky so sochou sv. Evy, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, Kaplnka božieho milosrdenstva, kaplnka, Lurdská jeskyně Hrčava, kaplnka, kaplnka, kaplnka, Kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, Božie muky, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kostol, Božie muky, Kaplnka, Panna Mária, 18. zastavenie, 23. zastavenie, 13. zastavenie, 22. zastavenie, 24. zastavenie, 8. zastavenie, 12. zastavenie, 7. zastavenie, 21. zastavenie, 14. zastavenie

Kaplnka, Slovensko:, 12 z 17

16. zastavenie, 19. zastavenie, 6. zastavenie, 15. zastavenie, 9. zastavenie, 11. zastavenie, 20. zastavenie, 4. zastavenie, 10. zastavenie, 5. zastavenie, kaplnka, Chvalabohu, kaplnka, Kaplnka sv. Urbana, kaplnka, Svätý Hubert, kaplnka, kaplnka, Kaplnka sv. Vendelína a sv. Urbana, Kaplnka sv. Huberta, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, Kalvária, Kaplnka, kaplnka, Božie muky Pri Obrázku, kaplnka, kaplnka, Božie muky, Socha Jána Nepomuckého, Ukrižovaný J. Kristus, kaplnka, kaplnka, kaplnka, Jaskynka P. Márie, kaplnka, Kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, Božie muky pod Pohanskou, kaplnka, kaplnka, kaplnka, 25. zastavenie, kaplnka, kaplnka, kaplnka, Jan Nepomucký, Božie muky, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka

Kaplnka, Slovensko:, 13 z 17

kaplnka, Sv. Jozef, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, Kaplnka Panny Márie, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, Panna Mária, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, Božské Srdce, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka

Kaplnka, Slovensko:, 14 z 17

kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, VIII., KC13, kaplnka, kaplnka, kaplnka, XIV., kaplnka, Puchovska kultura, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, KC12, XI., X., kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, XIII., kaplnka, IX., Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, kaplnka, Božie muky, kaplnka, Kaplnka sv. Jána Nepomuckého, kaplnka, XII., kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, Kaplnka sv. Floriána a Vendelína, kaplnka, Socha sv. Vendelína, Nad Šamajkou - P.M., kaplnka, kaplnka, Stará kaplnka, kaplnka, Svätá Rita, kaplnka, kaplnka, Kaplnka, kaplnka

Kaplnka, Slovensko:, 15 z 17

kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, Nad Šamajkou - krížik, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, Sv. Hubert, kaplnka, kaplnka, kaplnka, Kaplnka Panny Márie, Božie muky, kaplnka, kaplnka, Sv. Hubert, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, Samaritánka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, Božie muky, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, Ježišovo Srdce, kaplnka, kaplnka

Kaplnka, Slovensko:, 16 z 17

kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, Sv. Anna, kaplnka, Božie muky, kaplnka, Božie muky, kaplnka, kaplnka, Panenka Mária, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, Božia muka, Sv. Gorazd, svätý Florián, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, Božie muky, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, Božské srdce, kaplnka, Na pamiatku sv. roka 1933, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, Kaplnka Najsvätejšej Trojice - Szentháromság kápolna, kaplnka

Kaplnka, Slovensko:, 17 z 17

Svätý Anton Paduánsky, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, Božie muky, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, Jaskyňa Panny Márie, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, Božie muky zosnulých poľovníkov, kaplnka, KC11, KC12, Sv. Rochus, kaplnka, kaplnka, kaplnka, kaplnka, Kaplička sv. Jozefa, KC10, kaplnka, kaplnka, kaplnka

kaplnka inde

Západné Slovensko (438x), Stredné Slovensko (354x), Trenčiansky kraj (200x), Východné Slovensko (183x), Žilinský kraj (177x), Banskobystrický kraj (177x), Nitriansky kraj (126x), Prešovský kraj (122x), Trnavský kraj (112x), okres Považská Bystrica (83x), Bratislavský kraj (76x), Spiš (74x), Záhorie (68x), okres Žilina (66x), Košický kraj (62x), Malé Karpaty (59x), okres Veľký Krtíš (57x), Kysuce (55x), okres Čadca (51x), CHKO Kysuce (48x), Papradno (41x), Horehronie (39x), okres Ilava (38x), okres Zlaté Moravce (38x), okres Malacky (36x), Orava (35x), okres Prievidza (31x), okres Topoľčany (31x), okres Trnava (31x), Chráněná krajinná oblast Strážovské vrchy (30x)
kaplnka v Západné Slovensko
kaplnka v Stredné Slovensko
kaplnka v Trenčiansky kraj

Podobné, Slovensko:

14450x duchovno, 5377x kostol, 4718x cintorín, 3284x kríž, 1052x kaplnka, 16x krížová cesta, 2x evanjelická škola, 1x katolícka škola
Hľadáme svatyna, OSM tagy: historic = 'wayside_shrine'.
ilustračný obrázok k Kaplnka, Slovensko

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://www.oma.sk/duchovno/svatyna

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.