Cesta: OMA » vzdelanie » základná škola

Základná škola, Slovensko

Základná škola v Slovensko

V Slovensko sa nachádza viac ako 1000 kusy základná škola.

Základná škola, Slovensko:, 1 z 17

Základná škola Ladislava Novomeského 2, Špeciálna základná škola, Základná umelecká škola Juraja Kréna, Spojená škola svätého Jozefa, Spojená škola internátna, Zdenka Nejedlého 41, Inštitút jazykov a vzdelávania, Spojená škola Mokrohájska 3, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Katolícke gymnázium Štefana Moysesa, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka, multi, Základná škola Márie Rázusovej, Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa, Gymnázium Šrobárova, Evanjelické lýceum, Bulharská základná škola a gymnázium Christo Boteva, ZŠ Matky Alexie, Gymnázium Ladislava Novomeského, základná škola, III. ZŠ na ulici Kapitána Nálepku 12, Základná škola, Odborárska ulica, Spojená škola Svätej Rodiny - ZŠ svätej rodiny, Gymnázium svätej rodiny, Reformovaná cirkevná základná škola s VJM Dolný Štál, Rehabilitačné stredisko ROSA, Základná umelecká škola Juraja Kréna, Nemecká škola v Bratislave, Spojená škola, Súkromná základná škola Felix, Gymnázium Milana Rastislava Štefánika, Základná škola Nesluša, základná škola, ZŠ s MŠ s VJM Boľ, BEA English Studio, Základná škola Kalinčiakova, Základná Škola Karpatská Ulica, Stredná zdravotnícka škola, Základná umelecká škola, ZŠ Topoľová, Gymnázium Varšavská cesta 1, Základná škola s materskou školou, ZŠ Bieloruská 1, Konzervatórium, základná škola, Gymnázium Komenského, Základná škola Beluša, Základná umelecká škola Daliborovo námestie - Elokované pracovisko Gessayova 8, Základná umelecká škola, Súkromná základná umelecká škola Vlada Urbana, Základná škola sv. Vincenta de Paul, Stredná odborná škola Jozefa Szakkayho, ZŠ Námestie SUT, Základná škola, Záhorácka, ZŠ Park Angelinum, Základná škola Andreja Kmeťa, Základná škola Józsefa Kovátsa s vyučovacím jazykom maďarským, Bátorove Kosihy, ZŠ Jána de La Salle, Gymnázium Martina Hattalu, ZŠ Družicová 4, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Károlya Szemerényiho Tvrdošovce

Základná škola, Slovensko:, 2 z 17

Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava, Evanjelické lýceum a základná škola Palisády, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Gyulu Juhásza, Základná škola, Zdenka Nejedlého 2, Gymnázium Párovská ulica č.1, Základná škola Kubranská, Stredná odborná škola technická, Cirkevná materská škola Kráľovnej anjelov, Základná škola s materskou školou, ZŠ Milana Hodžu, Stredná zdravotná škola, Súkromná stredná priemyselná škola animovanej tvorby, Spojená škola sv. Františka z Assisi, Cirkevná stredná odborná škola, Stredná odborná škola technická, Stredná odborná škola pedagogická, ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA, Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, Stredná odborná škola technická, Základná škola Pri Podlužianke, Odborné učilište internátne, ZŠ Milana Hodžu, Súkromná základná umelecká škola, Materská škola, Hotelová akadémia, Stredná škola poľnohodpodárská Juraja Gagarina, Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Tomášikovo, Základná škola Požiarnická, Diamonds - súkromná základná umelecká škola, Diamonds - súkromná základná umelecká škola, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Endre Adyho, Základná škola sv. Cyrila a Metoda, Základná umelecká škola Františka Oswalda, Gymnázium Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským, ZUŠ, Základná škola Gyulu Szabóa s vyučovacím jazykom maďarským, SOŠ, Základná škola Malokarpatské námestie 1, Diamond English, Základná škola, Komenského 2, Základná škola, Saratovská ul. 85, Obchodná akadémia, Gymnázium Jána Adama Raymana, Základná škola s materskou školou Želiarska 4, Základná škola s materskou školou Bojnice, Základná škola Medzilaborecká, SOŠ drevárska, Základná škola Krivá, Gymnázium Park mládeže 5, Základná škola Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským, základná škola, Spojená škola, Beethovenova 27, Trnava, GAMČA - Gymnázium Grösslingová 18, Základná škola, Základná umelecká škola Jozefa Rosinského v Nitre, Základná škola, Saratovská ul. 43, Stredná odborná škola technická, Stredná priemyselná škola strojnícka, ZŠ Pankúchova, Súkromné konzervatórium

Základná škola, Slovensko:, 3 z 17

Základná škola kardinála Alexandra Rudnaya, Základná umelecká škola Jána Albrechta, ZŠ Abovská 36, SPŠ Strojnícka, Základná škola Gemerská 2, Stredná odborná škola dopravy a služieb, Základná škola s materskou školou Vitanová, Súkromné gymnázium Petzvalova 4, Stredná zdravotnícka škola, Základná škola Čáry, Základná škola Jozefa Maximiliána Petzvala, Základná škola Tupolevova 20, Základná umelecká škola Jantárová, Slovenský inštitút vzdelávania, Základná škola s materskou školou Riazanská, základná škola, Technická akadémia, Základná škola Staničná 13, Gymnázium Poštová, Základná škola s materskou školou J.A. Komenského, Základná umelecká škola, Súkromná stredná odborná škola automobilová Duálna akadémia, základná škola, Súkromná základná škola pre žiakov s intelektovým nadaním, Stredná odborná škola stavebná - Építészeti Szakközépiskola, Základná škola, Námestie mladosti 1, Súkromná základná škola waldorfská, Súkromné gymnázium Mercury, Základná škola Podjavorinskej, Súkromná základná škola BESST, Základná škola Nejedlého 8, Základná umelecká škola, Základná škola Šenkvice, ZŠ Štúrova, Základná umelecká škola, ZŠ Bystrická, Súkromná základná škola Wonderschool, Stredná odborná škola Vrbové, Základná umelecká škola Eugena Suchoňa, Základná škola s materskou školou Bernolákova 1, Autoškola Alma - H, s. r. o., Základná škola, Školská 14, Základná škola, Základná škola, Nad Medzou 1, Základná škola Štúrovo, ZŠ Gessayova 2, ZŠ Budatínska 61, Základná škola, Levočská ulica 11, Základná škola, Hutnícka 16, Stredná odborná škola služieb a lesníctva, ZŠ Beňovského 1, ZŠ Mudroňova, ZŠ Prokofievova 5, Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Základná škola Andreja Radlinského, Základná škola Tbiliská, Základná škola Rajčianska, Základná škola - Báb, Základná škola Jelenia 16, Základná umelecká škola

Základná škola, Slovensko:, 4 z 17

Gymnázium Alberta Einsteina, Stredná zdravotnícka škola, Spojená škola s organizačnými zložkami Odborné učilište a Praktická škola, Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku, Súkromné bilingválne gymnázium BESST, Základná škola Pavla Marcelyho, Súkromné gymnázium Kremnická, Gymnázium Javorová, Súkromná hotelová akadémia, Cirkevná základna škola s materskou školou Dobrého pastiera, Základná škola Pri kríži, Gymnázium Školská, Základná škola Lachova 1, Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Spojená škola internátna, Základná škola s materskou školou, Česká 10, Reedukačné centrum, Gymnázium Pankúchova, Gymnázium Matky Alexie, Špeciálna základná škola s materskou školou, Súkromná základná škola Dneperská 1, Spojená škola internátna, Základná škola, Lipová 13, Súkromné gymnázium Česká 10, Výcviková škola pre vodiacich psov, Cirkevná základná škola Narnia, Základná škola internátna pre žiakov so zrakovým postihnutím, Jazyková škola English4You, základná škola, ZŠ Mihálya Katonu s vyučovacím jazykom maďarským, Spojená škola sv. Jána Bosca, Základná škola Vrútocká 58, Základná škola Jána Hollého, Základná škola Alexandra Dubčeka, Základná škola s materskou školou Sibírska, ZŠ pri Liečebno-výchovnom sanatóriu v Nitre, Pedagogická a sociálna akadémia blahoslavenej Laury, Základná škola s materskou školou, Kornela Mahra 11 v Trnave, Súkromná základná škola Harmónia, Súkromná stredná odborná škola Bukovecká 17, Špeciálna základná škola, Chefparade, IV. Základná škola Holubyho, Gymnazium, 1. súkromné gymnázium, Súkromná základná škola pre intelektovo nadaných žiakov, Základná škola Bukovecká 17, Obchodná akadémia Imricha Karvaša, SOŠ ekonomická, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Gymnázium Angely Merici, Jazyková škola, Základná škola s materskou školou, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Základná škola, Štefánikova, Základná umelecká škola – výtvarný odbor, SOŠ Elektrotechnická, Základná umelecká škola Mikuláša Schneidera-Trnavského, Základná škola

Základná škola, Slovensko:, 5 z 17

Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého, Gymnázium Jura Hronca, Súkromné gymnázium Cogitatio, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, multi, Špeciálna základná škola Inžinierska 24, ZŠ Košická, 2. základná škola, Základná škola Dudova 2, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Súkromné konzervatórium Alkana, Obchodná akadémia Dudova, základná škola, Základná škola s materskou školou, základná škola, Špeciálna základná škola Rovníková 11, Obchodná akadémia, Základná škola Sídlisko SNP, Arcibiskupské gymnázium biskupa P. Jantauscha, ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Základná umelecká škola Irkutská 1, Súkromná jazyková škola CM, základná škola, Gymnázium Janka Matúšku Galanta, Spojená škola, Nivy 2, Základná Škola Rohožník, UKF - Katedra hudby, Základná škola Gejzu Dusíka, Základná škola Grundschule Medzev, Súkromné osemročné gymnázium Dneperská 1, Základná škola s materskou školou Smolník, základná škola, Spojená škola, Krátka 11, Základná škola s materskou školou, Základná umelecká škola Josepha Haydna - hudobný odbor, Základná škola s materskou školou v Krušetnici, Základná umelecká škola Senica, Gymnázium Juraja Fándlyho, ZŠ Viestova Myjava, ZŠ Jána Vojtaššáka, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Streda nad Bodrogom, Stredná zdravotnícka škola, Základná umelecká škola, Gymnázium Antona Bernoláka, Základná škola Ľudovíta Štúra, Základná škola Diakovce, ZŠsMŠ Častá - Materská škola, Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi, Základná umelecká škola v Medzeve, Základná škola s materskou školou sv. Gorazda, Spojená škola, Základná škola s materskou školou Jozefa Murgaša, ZŠ Miloslavov, Pedagogická a sociálna akadémia sv. Márie Goretti, Základná umelecká škola, Stredná odborná škola, Špeciálna základná škola internátna, ZŠ sv. Svorada a Benedikta

Základná škola, Slovensko:, 6 z 17

ZŠ s MŠ Častá, Základná škola Paňovce, Základná škola, Lehota 144, Základná škola sv. Augustína, Reedukačné centrum Sološnica, Základná škola Sološnica, Súkromná stredná odborná škola, Stredná odborná škola strojnícka, Gymnázium, základná škola, Gymnázium Považská Bystrica, Základná škola SNP 5, Základní a mateřská škola Hrčava, Obchodná akadémia, Stredná odborná škola stavebná, Základná škola Šemša, Prvé slovenské literárne gymnázium, Sukromne skoly Ziveny, 2. ZŠ na Námestí Augusta Horislava Škultétyho, Elokované pracovisko ZUŠ Jozefa Kresánka Karloveská 3, Základná škola s materskou školou v Dohňanoch, Základná škola, Slov.partizánov, Základná škola, Považské Podhradie, Súkromná pedagogická a sociálna akadémia, ZŠ Mostná, Blok H, Gymnázium Pétera Czeglédiho Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským, Špeciálna základná škola Veľký Meder, Stredná priemyselná škola strojnícka, Základná škola Jasov, Stredná zdravotnícka škola, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Spojená katolícka škola, Základná škola s materskou školou, Považská Teplá, Gymnázium Andreja Kmeťa, Zakladná škola Brezno - Mazorník, ZŠ J. Amosa Komenského, ZŠ sv. košických mučeníkov, ZUŠ, Stredná Odborná Škola Elektrotechnická, Základná škola, Slovanská, ZŠ Ľubotice, základná škola, Základná umelecká škola Jána Cikkera, Základná škola, Sídl.Rozkvet, Základná umelecká škola Jozefa Janigu, Základná Škola Mirka Nešpora 2, ZŠ ul. Dobšinského 17, základná škola, základná škola, Základná škola, Základná škola, Školská, základná škola, ZUŠ, Základná škola P.O.Hviezdoslava, Základná škola Zoltána Kodálya s VJM, Stredná odborná škola, základná škola, Spojená škola pre žiakov s telesným postihnutím, Základná Škola

Základná škola, Slovensko:, 7 z 17

École primaire, základná škola, základná škola, Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Gorazda, Základná škola, Gymnázium Nové Zámky, základná škola, Základná škola, sídl.SNP, ZŠ Banka, základná škola, základná škola, Základná škola Postupimská, Základná škola, Nemocničná, Základná škola Postupimská, Reformovaná cirkevná základná škola s VJM Dolný Štál, 7Základná škola, Základná umelecká škola svätej trojice, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Základná škola Belehradská 21, základná škola, Súkromná základná umelecká škola, ZŠ Krosnianska 2, základná škola, ZŠ Krosnianska 4, Francúzska škola a Súkromná športová stredná odborná škola, Základná škola, Sídl.Stred, Základná škola Ľudovíta Fullu, Koncertná sála - Konzervatórium, základná škola, Katolícka stredná pedagogická škola sv. Cyrila a Metoda, základná škola, ZŠ Bruselská – elokované pracovisko Viedenská 40, základná škola, Základná škola Bruselská 18, Gymnázium sv. Edity Steinovej, Konzervatórium, Základná škola, Gabriela Bethlena 41, Nové Zámky, ZŠ Bruselská – elokované pracovisko Aténska 26, základná škola, Gymnázium Sv. Františka z Assisi, Základná škola, Obchodná Akadémia Senica, Súkromná SOŠ ekonomická Tercium, Stredná umelecká škola Exnárova 8, základná škola, Základná škola M. R. Štefánika, Konzervatórium Exnárova 8, ZŠ Dubová, základná škola, ZŠ Fábryho, Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Gymnázium, ZŠ Masarykova 19/A, základná škola, základná umelecká škola Eugena suchoňa, základná škola, Elokované pracovisko ZUŠ Krásno nad Kysucou, Špeciálna základná škola, základná škola,

Základná škola, Slovensko:, 8 z 17

základná škola, základná škola, Základná škola Oščadnica, Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, Súkromná stredná odborná škola DSA, základná škola, Evanjelické gymnázium Jána Amosa Komenského, Gymnázium sv. košických mučeníkov, Cirkevná základná škola sv. Františka assiského, Základná škola Opatovce nad Nitrou, Základná škola, Základná umelecká škola, Základná škola Diviaky, základná škola, základná škola, Stredná zdravotnícka škola sv. Alžbety, Škola úžitkového výtvarníctva, Základná škola, Základná škola Novomeského, základná škola, základná škola, Základná škola J. G. Tajovského, Základná škola Krásnohorské Podhradie, Základná škola v Závadke nad Hronom, Gymnázium Vrbové, Základná škola v Závadke nad Hronom, základná škola, základná škola, Základná umelecká škola – výtvarný odbor, Jazyková škola Empire, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Spojená škola Vojenská 13, základná škola, Stredná odborná škola Jána Bocatia, Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku vo Varíne, Základná škola, základná škola, Základná umelecká škola, Základná škola Pavla Horova, Hotelová akadémia, Základna škola, základná škola, Gymnázium-Gimnázium Fiľakovo, základná škola, Základná škola 1. - 4. ročník, základná škola, základná škola, Základná škola Nobelovo námestie 6, základná škola, ZŠ Jána Lipského, SPŠ Elektrotechnická, Základná umelecká škola, Základná umelecká škola, základná škola, Súkromná základná umelecká škola, Gymnázium M. Galandu, Základná škola, Námestie Štefana Kluberta

Základná škola, Slovensko:, 9 z 17

Základná škola s materskou škôlkou, základná škola, Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho, základná škola, Základná škola s materskou školou, Základná škola internátna pre sluchovo postihnutých, Základna Škola Vavrinca Benedikta, základná škola, Konzervatórium Košice, ZŠ Tomášikova, Stredné odborné učilište služieb, ZŠ Jozefa Kollára, Gymnázium Janka Jesenského, Základná škola pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou internátna, Špeciálna základná škola, Praktická škola internátna, Stredná odborná škola obchodu a služieb, základná škola, základná škola, Súkromné športové gymnázium Užhorodská, Špeciálna základná škola pre žiakov so zrakovým postihnutím internátna, základná škola, Spojená škola internátna, základná škola, Liečebno - výchovné sanatórium, Braille school, základná škola, Základná škola Užhorodská 39, základná škola, základná škola, základná škola, Vyšné Ružbachy, Obchodná akadémia, Základná škola s materskou školu Hronský Beňadik, základná škola, základná škola, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, základná škola, základná škola, Základná škola Polianska 1, Základná škola Jána Pavla II, ZUŠ Dezidera Kardoša, Lingua centrum, ZŠ Hroncova 23, ZUŠ Alexandra A. Ljubimova, Základná umelecká škola, Štátna jazyková škola, Základná umelecká škola Ivanka pri Dunaji, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Centrum voľného času, základná škola, Súkromná základná umelecká škola, základná škola, základná škola, Základná umelecká škola, Gymnázium Ivana Horvátha, Základná škola

Základná škola, Slovensko:, 10 z 17

základná škola, základná škola, Základná škola Trnové, ZŠ Dr. Daniela Fischera, základná škola, Základná škola M.R.Štefánika, Základná škola, Základná umelecká škola, základná škola, základná škola, Základná Škola Ivánka pri Nitre, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ Pribinova, ZŠ Černyševského 8, základná škola, Spojená škola, SOŠ Technická, základná škola, Cirkevná základná škola sv. Juraja, základná škola, základná škola, Špeciálna základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ sv. Don Bosca, základná škola, základná škola, Základná škola, Praktická škola, základná škola, Gymnázium P.O. Hviezdoslava, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, SPŠ lesnícka, Súkromná základná škola Ružová dolina 29, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Királyhelmeci Gimnázium, Gymnázium Bilingválne, Ul. T. Ružičku 3, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Súkromná pedagogická a sociálna akadémia, základná škola, Základná škola Ružová dolina 29

Základná škola, Slovensko:, 11 z 17

ZŠ Alexandra Dubčeka, základná škola, ZŠ a MŠ svätého Gorazda, Súkromné gymnázium ESPRIT, Základná škola Francisciho 11 Levoča, Spojená škola internátna, Základná umelecká škola - výtvarný a dramatický obor, základná škola, základná škola, Základná umelecká škola, základná škola, základná škola, Stredná pedagogická škola v Levoči, Základná umelecká škola, Základná škola, základná škola, základná škola, Základná umelecká škola sv. Cecílie, Súkromná základná umelecká škola XOANA, Konzervatórium, Stredná odborná škola hotela a služieb, SZUŠ Art Pegas, Základná škola Turnianska 10, Spojená škola Tilgnerova, základná škola, Gymnázium Jozefa Lettricha, Gymnázium, základná škola, základná škola, Základná škola, Ulica Pavla Dobšinského, základná škola, Základná škola a materská škola Trenčianske Bohuslavice, základná škola, Gymnázium Pavla Horova, Materská škola, ZŠ Veľkomoravská, Základná škola s Materskou školou Štefana Náhalku, Materská škola Za dráhou, základná škola, základná škola, Základná Škola, CVČ KAMaRÁD Kúty, základná škola, ZŠ Andreja Kubinu, základná škola, Základná škola M. Korvína, Spojená škola internátna Kremnica, Umelecká škola, Stredná odborná škola, základná škola, Stredná odborná škola, Gymnázium Andreja Sládkoviča, Špec. základná škola, Spojená škola internátna Kremnica, Stredná zdravotnícka škola, Obchodná akadémia, ZŠ SNP 20, Materská škola, Stredná priemyselná škola dopravná, Elokované pracovisko súkromná základná umelecká škola

Základná škola, Slovensko:, 12 z 17

Športové gymnázium Ostredkova 10, Cirkevná základná škola sv. Gorazda v Námestove, Združená stredná škola potravinárska, Obchodná akadémia, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola, Základná umelecká škola, základná škola, základná škola, Cirkevná základná škola, základná škola, základná škola, lll.Zakladna skola, základná škola, Súkromná hotelová akadémia, Základná škola Turčianske Teplice, SOŠ Zdravotná, ZŠ Kubranská, Špeciálna základná škola, základná škola, Gymnázium Gelnica, Základná škola Jozefa Krónera, Nagysallói Magyar tanítási Nyelvű Általános Iskola, Základná škola Ostredková 14, Základná Škola, Spojaná škola S.A.Jedlíka, Základná škola, Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským, základná škola, základná škola, Základná škola Mihálya Tompu, Tanečná akadémia Muguela Mendeza, základná škola, základná škola, Základná škola Gašpara Drozda s materskou školou v Chrenovci-Brusne, Stredná priemyselná škola dopravná, Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta, Základna škola Brezno - Zadne Halny, základná škola, Základná škola, Základná umelecká škola, základná škola, ZUŠ Ľudovíta Rajtera, základná škola, English in the City - jazyková škola, Evanjelicke Gymnazium Juraja Tranovskeho, základná škola, základná škola, ZUŠ Jána Pöschla, Základná škola Bezručova, ZŠ Školská, Základná škola Robotnícka, ZŠ Slobodného slovenského vysielača, ZŠ Vinbarg, Základná škola Gaštanová, ZŠ Partizánska, Gymnázium sv. Uršule, základná škola

Základná škola, Slovensko:, 13 z 17

Goethe Inštitút, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola Mojmírova, ZŠ Nábrežie mládeže 5, základná škola, základná škola, ZŠ Pekníkova, Základná škola Malinovského, Základná škola sv. Uršule, Základná škola Železničná, Stredná odborná škola sv. Jozefa robotníka, Saleziáni Don Bosca, ZŠ Gorazdova, základná škola, základná škola, Základná škola Borodáčova 2, Piaristická spojená škola F. Hanáka, Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Základná škola Nitrianske Rudno, základná škola, základná škola, Základná škola, základná škola, Základná škola svätého Dominika Savia, Základná umelecká škola, Spojená škola Tokajícka 24, ZUŠ Ľudovíta Rajtera, Stredné odborné učilište strojárske, Základná umelecká škola, ZŠ Golianova, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, e-Škola, ZŠ Cádrova - 1. stupeň, Základná škola Vagonárska, SOŠ Juraja Ribaya, základná škola, základná škola, Školský areál Gymnázia Alejová, základná škola, Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Stredná odborná škola polytechnická, základná škola, Základná škola a Materská škola Soblahov, Special institute, SOŠ Polytechnická, Základná umelecká škola Júliusa Kowalského, základná škola, Špeciálna základná škola, Základná Škola, základná škola, základná škola, Základná škola, Malonecpalská ulica, SOŠ Obchodu a služieb, ZS Sama Cambela, Stredná odborná škola polygrafická, Stredná priemyselná škola dopravná, III. ZŠ Konštantinova a Gymnázium, Gymnazium F.V. Sasinka, ZŠ Nevädzová

Základná škola, Slovensko:, 14 z 17

Základná škola Holíčska 50, základná škola, základná škola, ZŠ Mateja Lechkého, Základná škola, základná škola, Základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, 6. ZS v Hlohovci, Základná škola, Ulica Sama Chalupku, základná škola, Autoškola 1, Špeciálna základná škola, ZŠ Spartakovská, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola s materskou školou v Kamenici nad Cirochou, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Súkromné gymnázium, Gymnázium, Diagnostické centrum, SOŠ, IV. Základná škola, základná škola, Základná Skola Petra Pázmána s VJM, Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským, Špeciálna základná škola, Gymnázium sv. Michala Archanjela, British Council, základná škola, 2. základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ Cádrova - 2. stupeň, Základná škola Zemanská 2, Obchodná akadémia Nevädzová 3, ZŠ Dolné Kočkovce, základná škola, Gymnázium, základná škola, Základná škola Zemanská 2, ZŠ Duklianska, Základná škola Vazovova 4, Základná škola, Materská škola, základná škola, CZŠ R. Zaymusa, základná škola, Spojená škola sv. Vincenta de Paul, Akadémia Policajného Zboru, Súkromná ZŠ, Základná škola Bernolákova 16

Základná škola, Slovensko:, 15 z 17

, základná škola, základná škola, Základná umelecká škola Bernolákova 26, ZŠ Kulíškova, základná škola, Športové gymnázium, ZŠ Vinohrady nad Váhom, základná škola, základná škola, Súkromná ZŠ HUMAN, základná škola, základná škola, SOA Liberta, základná škola, základná škola, Základná škola sv. Cyrila a Metoda, Základná škola Žitavská, ZŠ Lietavská Lúčka 2. stupeň, Materská škola - Bystrická cesta, Jazyková škola STORM, základná škola, základná škola, základná škola, Zákldaná škola s materskou školou, základná škola, ZŠ Trebišovská 10, Hotelová a obchodná akadémia, Základná škola, ZŠ Starozagorská, Súkromná ZŠ s MŠ Marie Montessori, základná škola, Gymnázium Dominika Tatarku, základná škola, základná škola, Základná umelecká škola Ladislava Stančeka, Základná umelecká škola Eugeňa Suchoňa, základná škola, základná škola, Základná škola Šmeralova, základná škola, ZŠ Mukačevská, základná škola, Vincent de Paule Gymnázium, základná škola, Základná škola, Ulica Pavla Jozefa Šafárika, základná škola, Spojená škola kráľovnej pokoja, základná škola, základná škola, Vincent de Paule Gymnázium, Základná Umelecká Škola Ferka Španiho, základná škola, Základná škola Bajkalská, cirkevná ZŠ, základná škola, základná škola, základná škola, Športové gymnázium, základná škola

Základná škola, Slovensko:, 16 z 17

základná škola, Základná škola Myslavská, Základná škola, ZŠ Školská, ZŠ Józsefa Kármána s MŠ, základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ Levočská, Základná škola Rudolfa Jašíka, základná škola, základná škola, Športové gymnázium Jozefa Herdu, Spojená škola, Spojená škola, základná škola, Základná Škola Dlhé Hony, Základná škola, Ulica Rastislavova, Základná škola Jána Bottu, Základná škola s materskou školou Ul. Gorkého, Základná škola, Ulica energetikov, základná škola, Jazyková škola Class, základná škola, Základná škola Jahodnícka, Tanečná škola Viva, Materská škola, Gymnázium Karola Štúra, základná škola, Základná cirkevná škola sv. Márie Goretti, základná škola, Súkromná špeciálna základná ško, Základná škola Devínska, SOŠ stavebná, Regionálne centrum autistov, základná škola, základná škola, Základná škola s materskou školou Plickova (zavretá), Základná umelecká škola Jána Levoslava Bellu, Stredná zdravotnícka škola, Základná škola s materskou školou Antona Bernoláka, Stredná umelecká škola, Základná škola Jozefa Urbana, základná škola, ZŠ Gorkého, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola, Spojená škola, Cirkevná základná škola Antona Bernoláka, Základná škola Kežmarská 28, základná škola, Súkromná ZŠ Galaktická, základná škola, Gymnázium J. F. Rimavského, základná škola, Gymnázium Janka Francisciho - Rimavského, Základná škola Kežmarská 30, ZŠ Beethovenova 1

Základná škola, Slovensko:, 17 z 17

základná škola, , základná škola, základná škola, Súkromné osemročné gymnázium Galaktická, Základná Škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola, Gymnázium sv. Františka Assiského, základná škola, základná škola, Základná škola s materskou školou Hurbanova 27, základná škola, základná škola, Základná škola, Súkromná základná umelecká škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Gymnázium Františka Švantnera, Základná škola, základná škola, Základná umelecká škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná umelecká škola Bojnice, základná škola, , Špeciálna základná škola, základná škola, Základná škola Slobody 1, Súkromná stredná umelecká škola filmová, Základná škola Rakovec nad Ondavou, základná škola, Základná umelecká škola Ľudovíta Fullu

základná škola inde

Východné Slovensko (724x), Západné Slovensko (705x), Stredné Slovensko (480x), Prešovský kraj (416x), Košický kraj (360x), Bratislavský kraj (321x), Banskobystrický kraj (246x), Žilinský kraj (246x), Trenčiansky kraj (245x), Trnavský kraj (243x), Nitriansky kraj (220x), Bratislava (210x), Malé Karpaty (167x), Košice (139x), Spiš (122x), Liptov (86x), okres Košice - okolie (81x), okres Košice IV (78x), okres Bratislava II (77x), okres Košice I (71x), Záhorie (67x), Liptovská kotlina (67x), okres Bardejov (66x), okres Prešov (61x), Gemer (61x), okres Bratislava V (60x), okres Trenčín (55x), Ružinov (54x), okres Trnava (54x), okres Košice II (54x)
základná škola v Východné Slovensko
základná škola v Západné Slovensko
základná škola v Stredné Slovensko

Podobné, Slovensko:

3706x vzdelavanie, 2297x základná škola, 1038x skôlka, 183x stredná škola, 126x univerzita, 62x autoškola
Hľadáme zakladna-skola, OSM tagy: amenity = 'school'.
ilustračný obrázok k Základná škola, Slovensko

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://www.oma.sk/vzdelavanie/zakladna-skola

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.