Cesta: OMA » vzdelanie » základná škola

Základná škola, Slovensko

Základná škola v Slovensko

V Slovensko sa nachádza viac ako 1000 kusy základná škola.

Základná škola, Slovensko:, 1 z 17

Základná škola Ladislava Novomeského 2, Špeciálna základná škola, Základná umelecká škola Juraja Kréna, Spojená škola svätého Jozefa, Spojená škola internátna, Zdenka Nejedlého 41, Inštitút jazykov a vzdelávania, Spojená škola Mokrohájska 3, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Katolícke gymnázium Štefana Moysesa, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka, multi, Základná škola Márie Rázusovej, Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa, Gymnázium Šrobárova, Evanjelické lýceum, ZŠ Matky Alexie, Bulharská základná škola a gymnázium Christo Boteva, Gymnázium Ladislava Novomeského, základná škola, III. ZŠ na ulici Kapitána Nálepku 12, Základná škola, Odborárska ulica, Spojená škola Svätej Rodiny - ZŠ svätej rodiny, Gymnázium svätej rodiny, Reformovaná cirkevná základná škola s VJM Dolný Štál, Rehabilitačné stredisko ROSA, Základná umelecká škola Juraja Kréna, Nemecká škola v Bratislave, Spojená škola, Súkromná základná škola Felix, Gymnázium Milana Rastislava Štefánika, základná škola, BEA English Studio, Stredná zdravotnícka škola, Základná umelecká škola, ZŠ Topoľová, Základná škola s materskou školou, ZŠ Bieloruská 1, Konzervatórium, Gymnázium Komenského, základná škola, Základná škola Beluša, Gymnázium Varšavská cesta 1, Základná umelecká škola Daliborovo námestie - Elokované pracovisko Gessayova 8, Základná umelecká škola, Základná škola sv. Vincenta de Paul, ZŠ Jána de La Salle, Stredná odborná škola Jozefa Szakkayho, ZŠ Námestie SUT, Základná škola, Záhorácka, ZŠ Park Angelinum, Základná škola Józsefa Kovátsa s vyučovacím jazykom maďarským, Bátorove Kosihy, Základná škola Andreja Kmeťa, Základná škola Kalinčiakova, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Károlya Szemerényiho Tvrdošovce, Gymnázium Martina Hattalu, Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava, Evanjelické lýceum a základná škola Palisády, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Gyulu Juhásza, Gymnázium Párovská ulica č.1, Základná škola, Zdenka Nejedlého 2

Základná škola, Slovensko:, 2 z 17

Stredná odborná škola technická, Základná škola s materskou školou, Cirkevná materská škola Kráľovnej anjelov, Stredná zdravotná škola, ZŠ Milana Hodžu, Spojená škola sv. Františka z Assisi, Súkromná stredná priemyselná škola animovanej tvorby, Cirkevná stredná odborná škola, Stredná odborná škola technická, ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA, Stredná odborná škola technická, Základná škola Pri Podlužianke, Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, Základná škola Kubranská, Odborné učilište internátne, ZŠ Milana Hodžu, Súkromná základná umelecká škola, Hotelová akadémia, Stredná škola poľnohodpodárská Juraja Gagarina, Základná škola Požiarnická, Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Tomášikovo, Základná škola sv. Cyrila a Metoda, Diamonds - súkromná základná umelecká škola, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Endre Adyho, Základná umelecká škola Františka Oswalda, Gymnázium Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským, základná škola, ZUŠ, Diamond English, Základná škola Gyulu Szabóa s vyučovacím jazykom maďarským, Základná škola, SOŠ, Základná škola, Komenského 2, Gymnázium Jána Adama Raymana, Obchodná akadémia, Základná škola, Saratovská ul. 85, Materská škola, SOŠ drevárska, Základná škola Medzilaborecká, Základná škola Krivá, Základná škola s materskou školou Bojnice, Gymnázium Park mládeže 5, Základná škola Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským, Spojená škola, Beethovenova 27, Trnava, základná škola, Stredná priemyselná škola strojnícka, GAMČA - Gymnázium Grösslingová 18, Základná umelecká škola Jozefa Rosinského v Nitre, Základná škola, Saratovská ul. 43, Základná škola, ZŠ Družicová 4, ZŠ Pankúchova, Súkromné konzervatórium, SPŠ Strojnícka, Základná umelecká škola Jána Albrechta, Základná škola kardinála Alexandra Rudnaya, základná škola, ZŠ Bystrická, Základná škola s materskou školou Vitanová, Základná umelecká škola Jantárová

Základná škola, Slovensko:, 3 z 17

Základná škola Tupolevova 20, Základná škola Jozefa Maximiliána Petzvala, Slovenský inštitút vzdelávania, základná škola, Základná škola s materskou školou Riazanská, Základná umelecká škola, Gymnázium Poštová, Technická akadémia, Základná škola s materskou školou J.A. Komenského, Súkromná základná škola pre žiakov s intelektovým nadaním, Základná škola, Námestie mladosti 1, Súkromná stredná odborná škola automobilová Duálna akadémia, Súkromné gymnázium Mercury, Základná umelecká škola, Základná umelecká škola, ZŠ Štúrova, Súkromná základná škola BESST, Základná škola Nejedlého 8, Základná škola s materskou školou Bernolákova 1, Súkromná základná škola Wonderschool, Základná škola, Nad Medzou 1, Základná škola, Školská 14, Základná škola, Základná umelecká škola Eugena Suchoňa, Autoškola Alma - H, s. r. o., ZŠ Budatínska 61, Stredná odborná škola služieb a lesníctva, Základná škola, Levočská ulica 11, ZŠ Gessayova 2, Základná škola Štúrovo, Základná škola, Hutnícka 16, Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Základná škola Andreja Radlinského, ZŠ Prokofievova 5, ZŠ Beňovského 1, Základná škola Tbiliská, ZŠ Mudroňova, Základná umelecká škola, Základná škola Šenkvice, Základná škola Rajčianska, Spojená škola s organizačnými zložkami Odborné učilište a Praktická škola, Gymnázium Alberta Einsteina, Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku, Základná škola Jelenia 16, Stredná zdravotnícka škola, Obchodná akadémia, Súkromná hotelová akadémia, Gymnázium Javorová, Súkromné bilingválne gymnázium BESST, Základná škola Pavla Marcelyho, Súkromné gymnázium Kremnická, Základná škola Pri kríži, Gymnázium Školská, Cirkevná základna škola s materskou školou Dobrého pastiera, Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Spojená škola internátna, Základná škola Lachova 1, Základná škola s materskou školou, Česká 10, Reedukačné centrum, Gymnázium Pankúchova

Základná škola, Slovensko:, 4 z 17

Gymnázium Matky Alexie, Súkromné gymnázium Česká 10, základná škola, Stredná odborná škola Vrbové, Základná škola internátna pre žiakov so zrakovým postihnutím, Spojená škola sv. Jána Bosca, Súkromná základná škola Dneperská 1, Základná škola Vrútocká 58, Výcviková škola pre vodiacich psov, Základná škola, Lipová 13, Základná škola - Báb, základná škola, Cirkevná základná škola Narnia, ZŠ Mihálya Katonu s vyučovacím jazykom maďarským, Špeciálna základná škola s materskou školou, Jazyková škola English4You, Základná škola s materskou školou, Kornela Mahra 11 v Trnave, Základná škola Jána Hollého, Súkromná základná škola Harmónia, ZŠ pri Liečebno-výchovnom sanatóriu v Nitre, Základná škola s materskou školou Sibírska, Pedagogická a sociálna akadémia blahoslavenej Laury, Základná škola Alexandra Dubčeka, Špeciálna základná škola, IV. Základná škola Holubyho, Chefparade, Súkromná stredná odborná škola Bukovecká 17, Obchodná akadémia Imricha Karvaša, Základná škola Bukovecká 17, Gymnázium Angely Merici, 1. súkromné gymnázium, SOŠ ekonomická, Súkromná základná škola pre intelektovo nadaných žiakov, Gymnazium, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Základná škola s materskou školou, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Základná škola, Štefánikova, Jazyková škola, Základná umelecká škola – výtvarný odbor, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Gymnázium Jura Hronca, Základná umelecká škola Mikuláša Schneidera-Trnavského, Základná škola, multi, SOŠ Elektrotechnická, Súkromné gymnázium Cogitatio, ZŠ Košická, 2. základná škola, Súkromné gymnázium Petzvalova 4, Základná škola Dudova 2, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Súkromné konzervatórium Alkana, základná škola, Obchodná akadémia Dudova, Obchodná akadémia, Základná škola s materskou školou, základná škola, ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno, Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča

Základná škola, Slovensko:, 5 z 17

Súkromná jazyková škola CM, Základná škola Sídlisko SNP, Arcibiskupské gymnázium biskupa P. Jantauscha, Gymnázium Janka Matúšku Galanta, základná škola, Spojená škola, Nivy 2, Základná škola Gejzu Dusíka, UKF - Katedra hudby, Základná Škola Rohožník, Základná škola Grundschule Medzev, Súkromné osemročné gymnázium Dneperská 1, Spojená škola, Krátka 11, Základná škola s materskou školou, základná škola, Základná umelecká škola Josepha Haydna - hudobný odbor, Základná škola s materskou školou v Krušetnici, Základná umelecká škola Senica, Základná škola s materskou školou Smolník, ZŠ Jána Vojtaššáka, ZŠ Viestova Myjava, Gymnázium Juraja Fándlyho, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Streda nad Bodrogom, Stredná zdravotnícka škola, Základná umelecká škola, Gymnázium Antona Bernoláka, ZŠsMŠ Častá - Materská škola, Základná škola Ľudovíta Štúra, Základná škola s materskou školou sv. Gorazda, Základná umelecká škola v Medzeve, Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi, Spojená škola, Pedagogická a sociálna akadémia sv. Márie Goretti, Základná škola s materskou školou Jozefa Murgaša, ZŠ Miloslavov, Základná umelecká škola, Stredná odborná škola, Špeciálna základná škola internátna, ZŠ sv. Svorada a Benedikta, ZŠ s MŠ Častá, Základná škola Paňovce, Základná škola, Lehota 144, Reedukačné centrum Sološnica, Základná škola Sološnica, Spojená škola internátna, Gymnázium, Základní a mateřská škola Hrčava, základná škola, ZŠ s MŠ s VJM Boľ, Základná škola SNP 5, Sukromne skoly Ziveny, Základná škola Šemša, 2. ZŠ na Námestí Augusta Horislava Škultétyho, Elokované pracovisko ZUŠ Jozefa Kresánka Karloveská 3, Základná škola s materskou školou v Dohňanoch, Súkromná pedagogická a sociálna akadémia, ZŠ Mostná, Gymnázium Pétera Czeglédiho Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským, Blok H, Základná škola, Považské Podhradie, Špeciálna základná škola Veľký Meder

Základná škola, Slovensko:, 6 z 17

Základná škola Jasov, Spojená katolícka škola, Gymnázium Andreja Kmeťa, Základná škola s materskou školou, Považská Teplá, Zakladná škola Brezno - Mazorník, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, OXICO,Jazyková škola Palisády, ZŠ J. Amosa Komenského, ZUŠ, ZŠ sv. košických mučeníkov, základná škola, Stredná Odborná Škola Elektrotechnická, ZŠ Ľubotice, základná škola, ZŠ ul. Dobšinského 17, Základná umelecká škola Jozefa Janigu, Základná umelecká škola Jána Cikkera, základná škola, Základná Škola Mirka Nešpora 2, Základná škola, základná škola, ZUŠ, Základná škola P.O.Hviezdoslava, Základná škola, Slovanská, základná škola, Stredná odborná škola, Spojená škola pre žiakov s telesným postihnutím, Základná škola Zoltána Kodálya s VJM, Základná Škola, Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Gorazda, základná škola, École primaire, Základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Gymnázium Nové Zámky, ZŠ Banka, základná škola, Základná škola Postupimská, Základná škola Belehradská 21, Základná škola Postupimská, Reformovaná cirkevná základná škola s VJM Dolný Štál, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Základná škola, Základná umelecká škola svätej trojice, ZŠ Krosnianska 2, Súkromná základná umelecká škola, ZŠ Krosnianska 4, základná škola, Francúzska škola a Súkromná športová stredná odborná škola, ZŠ Maurerova, ZŠ Mateja Lechkého, Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským, základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ Bruselská – elokované pracovisko Viedenská 40, Katolícka stredná pedagogická škola sv. Cyrila a Metoda, základná škola

Základná škola, Slovensko:, 7 z 17

Gymnázium sv. Edity Steinovej, Konzervatórium, Koncertná sála - Konzervatórium, Základná škola Bruselská 18, Základná škola, Gabriela Bethlena 41, Nové Zámky, Gymnázium Sv. Františka z Assisi, ZŠ Bruselská – elokované pracovisko Aténska 26, základná škola, Základná škola, Obchodná Akadémia Senica, Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, základná škola, , Gymnázium, Súkromná základná umelecká škola, Súkromná SOŠ ekonomická Tercium, Základná škola M. R. Štefánika, ZŠ Masarykova 19/A, ZŠ Dubová, Základná škola s materskou škôlkou, základná umelecká škola Eugena suchoňa, Špeciálna základná škola, Elokované pracovisko ZUŠ Krásno nad Kysucou, Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, Evanjelické gymnázium Jána Amosa Komenského, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Súkromná stredná odborná škola DSA, Základná škola, Základná škola Opatovce nad Nitrou, Gymnázium sv. košických mučeníkov, Cirkevná základná škola sv. Františka assiského, Základná škola Jozefa Urbana, Súkromná ZŠ Galaktická, základná škola, Základná škola Diviaky, Súkromné osemročné gymnázium Galaktická, Stredná zdravotnícka škola sv. Alžbety, Škola úžitkového výtvarníctva, Základná umelecká škola, základná škola, Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Základná škola, Základná škola Novomeského, Gymnázium Vrbové, Základná škola v Závadke nad Hronom, Základná škola Krásnohorské Podhradie, Základná škola Mihálya Tompu, Základná škola J. G. Tajovského, Základná škola v Závadke nad Hronom, základná škola, základná škola, Stredná odborná škola Jána Bocatia, Spojená škola Vojenská 13, základná škola, základná škola, Základná škola Myslavská, Hotelová akadémia

Základná škola, Slovensko:, 8 z 17

Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku vo Varíne, Základná umelecká škola, Jazyková škola Empire, Základná škola Pavla Horova, Základná umelecká škola – výtvarný odbor, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola 1. - 4. ročník, Základna škola, Gymnázium-Gimnázium Fiľakovo, základná škola, základná škola, Súkromná základná umelecká škola, základná škola, Gymnázium M. Galandu, Základná umelecká škola, základná škola, Základná umelecká škola, Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho, základná škola, Základná škola, Námestie Štefana Kluberta, základná škola, základná škola, Základná škola Nobelovo námestie 6, Základna Škola Vavrinca Benedikta, Základná škola internátna pre sluchovo postihnutých, ZŠ Tomášikova, ZŠ Jozefa Kollára, Stredné odborné učilište služieb, základná škola, základná škola, Gymnázium Janka Jesenského, Konzervatórium Košice, Základná škola s materskou školou, Základná škola pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou internátna, Spojená škola internátna, Liečebno - výchovné sanatórium, základná škola, základná škola, Špeciálna základná škola pre žiakov so zrakovým postihnutím internátna, Súkromné športové gymnázium Užhorodská, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Špeciálna základná škola, Praktická škola internátna, Umelecká škola, Braille school, základná škola, Stredná zdravotnícka škola, ZŠ Drabova 3, základná škola, základná škola, Stredná odborná škola technická, Obchodná akadémia, Stredná odborná škola stavebná, Základná škola Užhorodská 39, Vyšné Ružbachy, základná škola, Stredná priemyselná škola strojnícka, Základná škola s materskou školu Hronský Beňadik

Základná škola, Slovensko:, 9 z 17

základná škola, ZUŠ Dezidera Kardoša, základná škola, základná škola, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Základná škola Jána Pavla II, Materská škola Za dráhou, ZŠ Hroncova 23, Lingua centrum, Základná škola Polianska 1, Gymnázium Ivana Horvátha, základná škola, Centrum voľného času, Súkromná základná umelecká škola, Štátna jazyková škola, Základná umelecká škola, základná škola, základná škola, Základná umelecká škola Ivanka pri Dunaji, základná škola, základná škola, Základná umelecká škola, základná škola, základná škola, Základná umelecká škola, Základná škola Trnové, ZŠ Abovská 36, základná škola, Základná škola Považská 12, základná škola, Základná Škola Ivánka pri Nitre, Základná škola Staničná 13, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, SOŠ Jesenského, ZŠ Dr. Daniela Fischera, Základná škola M.R.Štefánika, Základná škola, Základná škola, základná škola, Spojená škola, základná škola, Zákldaná škola s materskou školou, SOŠ Technická, základná škola, Špeciálna základná škola, základná škola, Cirkevná základná škola sv. Juraja, ZŠ Černyševského 8, základná škola, ZŠ Jána Lipského, základná škola, ZŠ Pribinova, ZŠ sv. Don Bosca, základná škola, Gymnázium P.O. Hviezdoslava, Základná škola, Slov.partizánov, Základná škola

Základná škola, Slovensko:, 10 z 17

základná škola, základná škola, Praktická škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola Gemerská 2, základná škola, Základná škola, Sídl.Stred, základná škola, základná škola, základná škola, Súkromné gymnázium ESPRIT, základná škola, základná škola, základná škola, Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého, Súkromná obchodná akadémia, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola Ružová dolina 29, ZŠ a MŠ svätého Gorazda, SPŠ lesnícka, Királyhelmeci Gimnázium, III. ZŠ Konštantinova a Gymnázium, ZŠ Alexandra Dubčeka, základná škola, Súkromná pedagogická a sociálna akadémia, Súkromná základná škola Ružová dolina 29, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Gymnázium Bilingválne, Ul. T. Ružičku 3, základná škola, Základná umelecká škola - výtvarný a dramatický obor, Školský areál Gymnázia Alejová, Základná škola, základná škola, Základná umelecká škola, IV. Základná škola, Základná škola Francisciho 11 Levoča, základná škola, Súkromné gymnázium, Stredná pedagogická škola v Levoči, základná škola, Spojená škola internátna, Základná škola, Ulica Pavla Dobšinského, Gymnázium Pavla Horova, Gymnázium, Základná škola Turnianska 10, Základná umelecká škola sv. Cecílie, základná škola, základná škola, Stredná odborná škola hotela a služieb, Konzervatórium, Súkromná základná umelecká škola XOANA, Materská škola, základná škola

Základná škola, Slovensko:, 11 z 17

základná škola, Základná škola a materská škola Trenčianske Bohuslavice, Gymnázium Jozefa Lettricha, Spojená škola Tilgnerova, základná škola, základná škola, Základná škola s Materskou školou Štefana Náhalku, CVČ KAMaRÁD Kúty, Základná Škola, Gymnázium sv. Uršule, ZŠ Andreja Kubinu, Obchodná akadémia, Gymnázium Andreja Sládkoviča, základná škola, Špec. základná škola, Stredná odborná škola, ZŠ SNP 20, Spojená škola internátna Kremnica, Spojená škola internátna Kremnica, ZŠ Veľkomoravská, základná škola, Stredná zdravotnícka škola, základná škola, Stredná odborná škola, Cirkevná základná škola sv. Gorazda v Námestove, Základná umelecká škola, Špeciálna základná škola, Základná škola, základná škola, základná škola, SOŠ Zdravotná, Základná škola Jozefa Krónera, Základná škola Turčianske Teplice, Cirkevná základná škola, lll.Zakladna skola, Základná Škola, Elokované pracovisko súkromná základná umelecká škola, základná škola, Základná škola Ostredková 14, základná škola, základná škola, Gymnázium Gelnica, Obchodná akadémia, základná škola, základná škola, Nagysallói Magyar tanítási Nyelvű Általános Iskola, Materská škola, Súkromná hotelová akadémia, základná škola, základná škola, Stredná priemyselná škola dopravná, Základna škola Brezno - Zadne Halny, Evanjelicke Gymnazium Juraja Tranovskeho, Základná škola Gašpara Drozda s materskou školou v Chrenovci-Brusne, základná škola, ZUŠ Jána Pöschla, English in the City - jazyková škola, Základná škola, Základná škola Bezručova, základná škola

Základná škola, Slovensko:, 12 z 17

základná škola, ZUŠ Ľudovíta Rajtera, Základná škola, základná škola, Spojaná škola S.A.Jedlíka, Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta, základná škola, Základná škola sv. Uršule, Tanečná akadémia Muguela Mendeza, základná škola, základná škola, Základná umelecká škola, základná škola, Základná škola Nitrianske Rudno, ZŠ Školská, ZŠ Slobodného slovenského vysielača, Základná škola Gaštanová, základná škola, základná škola, Základná škola Malinovského, základná škola, Piaristická spojená škola F. Hanáka, ZŠ Partizánska, ZŠ Vinbarg, Základná škola Borodáčova 2, základná škola, Základná škola Železničná, ZŠ Nábrežie mládeže 5, základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ Pekníkova, Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Goethe Inštitút, základná škola, ZŠ Gorazdova, Základná škola Mojmírova, základná škola, Základná škola Robotnícka, Stredná odborná škola sv. Jozefa robotníka, Saleziáni Don Bosca, ZŠ Golianova, Detský domov, základná škola, Základná škola a Materská škola Soblahov, ZUŠ Ľudovíta Rajtera, Stredné odborné učilište strojárske, SOŠ Juraja Ribaya, Stredná odborná škola polytechnická, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Základná škola Podjavorinskej, Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, základná škola, Základná škola, e-Škola, Základná umelecká škola, ZŠ Cádrova - 1. stupeň, Základná umelecká škola, Spojená škola Tokajícka 24, Special institute, základná škola

Základná škola, Slovensko:, 13 z 17

základná škola, Základná škola svätého Dominika Savia, SOŠ Polytechnická, Základná škola Holíčska 50, Špeciálna základná škola, základná škola, SOA Liberta, 6. ZS v Hlohovci, ZS Sama Cambela, základná škola, ZŠ Nevädzová, základná škola, SOŠ Obchodu a služieb, Stredná priemyselná škola dopravná, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná umelecká škola Júliusa Kowalského, Špeciálna základná škola, Autoškola 1, základná škola, Základná Škola, základná škola, Základná škola, Malonecpalská ulica, Základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola, Ulica Sama Chalupku, ZŠ Spartakovská, Základná škola, Gymnazium F.V. Sasinka, Stredná odborná škola polygrafická, základná škola, Stredná priemyselná škola dopravná, základná škola, SOŠ, ZŠ Dolné Kočkovce, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola Zemanská 2, Základná škola s materskou školou v Kamenici nad Cirochou, základná škola, Gymnázium, ZŠ Cádrova - 2. stupeň, Obchodná akadémia Nevädzová 3, Základná škola Zemanská 2, základná škola, základná škola, Základná škola Vazovova 4, ZŠ Duklianska, 2. základná škola, Gymnázium sv. Michala Archanjela, základná škola, Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským, Špeciálna základná škola, základná škola

Základná škola, Slovensko:, 14 z 17

Gymnázium, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola, Športové gymnázium, základná škola, CZŠ R. Zaymusa, Súkromná ZŠ, Základná škola Bernolákova 16, ZŠ Trebišovská 10, Základná umelecká škola Bernolákova 26, Súkromná ZŠ HUMAN, Základná škola Žitavská, , Spojená škola sv. Vincenta de Paul, ZŠ Starozagorská, ZŠ Lietavská Lúčka 2. stupeň, ZŠ Kulíškova, Materská škola - Bystrická cesta, ZŠ Vinohrady nad Váhom, Základná škola sv. Cyrila a Metoda, základná škola, Jazyková škola STORM, British Council, Základná škola, Akadémia Policajného Zboru, základná škola, Hotelová a obchodná akadémia, Pomocná škola, základná škola, základná škola, Spojená škola Tvrdošín, základná škola, základná škola, základná škola, Vincent de Paule Gymnázium, Vincent de Paule Gymnázium, Základná umelecká škola Eugeňa Suchoňa, základná škola, Základná umelecká škola Ladislava Stančeka, ZŠ Mukačevská, základná škola, základná škola, Základná škola, Ulica Pavla Jozefa Šafárika, Špeciálna základná škola, základná škola, Základná škola Šmeralova, Základná škola Bajkalská, Základná Umelecká Škola Ferka Španiho, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola

Základná škola, Slovensko:, 15 z 17

základná škola, Spojená škola kráľovnej pokoja, základná škola, Gymnázium Dominika Tatarku, základná škola, základná škola, cirkevná ZŠ, Športové gymnázium, Spojená škola, Športové gymnázium Jozefa Herdu, Základná škola Rudolfa Jašíka, základná škola, Tanečná škola Viva, Základná Škola Dlhé Hony, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ Levočská, Základná škola, ZŠ Kubranská, Základná škola Jahodnícka, základná škola, Spojená škola, Základná škola s materskou školou Ul. Gorkého, Základná škola, Ulica Rastislavova, základná škola, základná škola, ZŠ Józsefa Kármána s MŠ, Základná škola Jána Bottu, ZŠ Školská, Jazyková škola Class, Základná škola, Ulica energetikov, Spojená škola, Súkromná špeciálna základná ško, základná škola, základná škola, základná škola, Cirkevná základná škola Antona Bernoláka, Stredná umelecká škola, základná škola, Stredná zdravotnícka škola, Základná Škola Karpatská Ulica, Základná škola, Základná škola s materskou školou Antona Bernoláka, základná škola, Gymnázium Karola Štúra, Regionálne centrum autistov, Základná škola Devínska, základná škola, Základná cirkevná škola sv. Márie Goretti, Základná škola s materskou školou Plickova (zavretá), SOŠ stavebná, Materská škola, Gymnázium sv. Františka Assiského, Základná umelecká škola Jána Levoslava Bellu, ZŠ Gorkého, Súkromná základná umelecká škola, Základná Škola, ZŠ Beethovenova 1

Základná škola, Slovensko:, 16 z 17

základná škola, , Gymnázium J. F. Rimavského, Základná škola Kežmarská 30, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola Kežmarská 28, , základná škola, Základná škola s materskou školou Hurbanova 27, Základná umelecká škola Bojnice, Gymnázium Františka Švantnera, Základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Gymnázium Janka Francisciho - Rimavského, Základná škola, Základná škola Rakovec nad Ondavou, Základná škola Vagonárska, Základná škola Rakovec nad Ondavou, základná škola, základná škola, Základná škola Rakovec nad Ondavou, základná škola, základná škola, Základná škola, , Základná škola Rakovec nad Ondavou, základná škola, Špeciálna základná škola, Základná škola M.R.Štefánika, základná škola, Základná škola Rakovec nad Ondavou, Súkromná stredná umelecká škola filmová, Základná škola, základná škola, Základná škola, Základná umelecká škola Ľudovíta Fullu, ZŠ kniežaťa Pribinu, Základná škola s materskou školou, Základná škola Slobody 1, Základná škola s materskou školou, základná škola, Základná škola Rakovec nad Ondavou, Základná umelecká škola Ľudovíta Fullu, Špeciálna ZŠ Rovníková 11, základná škola, Stará škola, Dopravná akadémia

Základná škola, Slovensko:, 17 z 17

Gymnázium, Ľudová škola umenia, Základná škola v Hurbanove, SPŠ, základná škola, Základna škola Dostojevského Poprad, Základná škola Jána Amosa Komenského, Základná škola s materskou školou Želiarska 4, základná škola, Základná škola Východná, ZŠ Milana Rastislava Štefánika, Základná škola Gašpara Haina, Špeciálna základná škola, Základná škola s materskou školou Liptovské Revúce, základná škola, Základná škola, Mariánska ulica, základná škola, základná škola, ZŠ 1.-9. ročník, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola Bátorove Kosihy, Hlboké nad Váhom, ZŠ Komenského, Základná škola sv. Augustína, základná škola, základná škola, základná škola, Gymnázium, ŠUV, Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana, Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana - bilingválna sekcia, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, základná škola, Ekonomická Univerzita, Základná škola na Hradnej ulici, Hotelová Akadémia Ľudovíta Wintera, ZŠ Pavla Dobšinského, základná škola, základná škola

základná škola inde

Východné Slovensko (695x), Západné Slovensko (684x), Stredné Slovensko (473x), Prešovský kraj (413x), Košický kraj (334x), Bratislavský kraj (316x), Banskobystrický kraj (244x), Žilinský kraj (241x), Trenčiansky kraj (238x), Trnavský kraj (232x), Nitriansky kraj (213x), Bratislava (203x), Malé Karpaty (163x), Spiš (122x), Košice (115x), Liptov (85x), okres Bratislava II (75x), okres Košice - okolie (75x), Liptovská kotlina (66x), Záhorie (66x), okres Bardejov (64x), okres Košice IV (64x), okres Košice I (62x), okres Prešov (61x), Gemer (59x), okres Bratislava V (59x), Ružinov (52x), okres Ružomberok (52x), okres Trenčín (52x), okres Trnava (51x)

Podobné, Slovensko:

3598x vzdelavanie, 2231x základná škola, 1003x skôlka, 185x stredná škola, 119x univerzita, 60x autoškola
Hľadáme zakladna-skola, OSM tagy: amenity = 'school'.

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://www.oma.sk/vzdelavanie/zakladna-skola

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.