Cesta: OMA » vzdelanie » základná škola

Základná škola, Slovensko

Základná škola v Slovensko

V Slovensko sa nachádza viac ako 1000 kusy základná škola.

Základná škola, Slovensko:, 1 z 17

Základná škola Ladislava Novomeského 2, Špeciálna základná škola, Základná umelecká škola Juraja Kréna, Spojená škola svätého Jozefa, Spojená škola internátna, Zdenka Nejedlého 41, Inštitút jazykov a vzdelávania, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Spojená škola Mokrohájska 3, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Katolícke gymnázium Štefana Moysesa, Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka, Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa, Gymnázium Šrobárova, Evanjelické lýceum, ZŠ Matky Alexie, Bulharská základná škola a gymnázium Christo Boteva, Gymnázium Ladislava Novomeského, základná škola, Základná škola, Odborárska ulica, Spojená škola Svätej Rodiny - ZŠ svätej rodiny, Gymnázium svätej rodiny, III. ZŠ na ulici Kapitána Nálepku 12, Základná škola Márie Rázusovej, Nemecká škola v Bratislave, Rehabilitačné stredisko ROSA, Základná umelecká škola Juraja Kréna, Reformovaná cirkevná základná škola s VJM Dolný Štál, Spojená škola, Gymnázium Milana Rastislava Štefánika, Súkromná základná škola Felix, základná škola, BEA English Studio, Základná škola Kalinčiakova, Stredná zdravotnícka škola, Základná škola s materskou školou, Základná umelecká škola, ZŠ Bieloruská 1, Konzervatórium, ZŠ Topoľová, Gymnázium Komenského, Gymnázium Varšavská cesta 1, Základná umelecká škola Daliborovo námestie - Elokované pracovisko Gessayova 8, Základná škola sv. Vincenta de Paul, základná škola, Základná škola Beluša, ZŠ Jána de La Salle, Stredná odborná škola Jozefa Szakkayho, Základná škola, Záhorácka, Základná škola Andreja Kmeťa, Základná škola Józsefa Kovátsa s vyučovacím jazykom maďarským, Bátorove Kosihy, ZŠ Park Angelinum, Základná umelecká škola, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Károlya Szemerényiho Tvrdošovce, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Gyulu Juhásza, Gymnázium Martina Hattalu, ZŠ Družicová 4, Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava, ZŠ Námestie SUT, Evanjelické lýceum a základná škola Palisády, Základná škola Kubranská, Základná škola, Zdenka Nejedlého 2

Základná škola, Slovensko:, 2 z 17

Stredná odborná škola technická, Základná škola s materskou školou, Cirkevná materská škola Kráľovnej anjelov, ZŠ Milana Hodžu, Spojená škola sv. Františka z Assisi, Súkromná stredná priemyselná škola animovanej tvorby, Stredná odborná škola technická, Gymnázium Párovská ulica č.1, Cirkevná stredná odborná škola, ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA, Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, Stredná odborná škola technická, Základná škola Pri Podlužianke, Odborné učilište internátne, Stredná zdravotná škola, ZŠ Milana Hodžu, Súkromná základná umelecká škola, Hotelová akadémia, Súkromná základná škola Dneperská 1, Stredná škola poľnohodpodárská Juraja Gagarina, Súkromná stredná odborná škola Bukovecká 17, Základná škola Požiarnická, Základná škola sv. Cyrila a Metoda, Základná škola Bukovecká 17, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Endre Adyho, Základná umelecká škola Františka Oswalda, Gymnázium Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským, SOŠ, ZUŠ, Základná škola Gyulu Szabóa s vyučovacím jazykom maďarským, Základná škola, Diamond English, Základná škola, Saratovská ul. 85, Základná škola, Komenského 2, Gymnázium Jána Adama Raymana, Obchodná akadémia, Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Tomášikovo, Materská škola, SOŠ drevárska, Základná škola Krivá, Základná škola Medzilaborecká, základná škola, Základná škola Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským, Spojená škola, Beethovenova 27, Trnava, Gymnázium Park mládeže 5, Stredná priemyselná škola strojnícka, GAMČA - Gymnázium Grösslingová 18, Základná škola, Saratovská ul. 43, Základná umelecká škola Jozefa Rosinského v Nitre, Základná škola, ZŠ Pankúchova, Súkromné konzervatórium, SPŠ Strojnícka, Základná umelecká škola Jána Albrechta, Základná škola kardinála Alexandra Rudnaya, Gymnázium Školská, ZŠ Bystrická, Základná umelecká škola Jantárová, Súkromné osemročné gymnázium Dneperská 1, Základná škola Jozefa Maximiliána Petzvala

Základná škola, Slovensko:, 3 z 17

Základná škola Tupolevova 20, Základná škola Andreja Radlinského, Základná škola s materskou školou Riazanská, Slovenský inštitút vzdelávania, Základná umelecká škola, Súkromná základná škola pre žiakov s intelektovým nadaním, Základná škola, Námestie mladosti 1, Základná škola s materskou školou J.A. Komenského, Technická akadémia, Gymnázium Poštová, Súkromné gymnázium Mercury, Súkromná základná škola BESST, základná škola, Základná umelecká škola, Základná škola Nejedlého 8, Základná umelecká škola, ZŠ Štúrova, Základná umelecká škola Eugena Suchoňa, Stredná odborná škola Vrbové, Súkromná základná škola Wonderschool, Základná škola s materskou školou Bernolákova 1, Základná škola, Autoškola Alma - H, s. r. o., Základná škola, Nad Medzou 1, Základná škola, Školská 14, Základná škola, Hutnícka 16, Základná škola Štúrovo, ZŠ Gessayova 2, základná škola, ZŠ Budatínska 61, Stredná odborná škola služieb a lesníctva, Základná škola, Levočská ulica 11, ZŠ Beňovského 1, ZŠ Prokofievova 5, Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Základná škola Tbiliská, Základná škola Rajčianska, Základná škola Jelenia 16, Základná umelecká škola, Základná škola Šenkvice, Spojená škola s organizačnými zložkami Odborné učilište a Praktická škola, Gymnázium Alberta Einsteina, Obchodná akadémia, Stredná zdravotnícka škola, Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku, Súkromné gymnázium Kremnická, Základná škola Pavla Marcelyho, Súkromná hotelová akadémia, Gymnázium Javorová, Súkromné bilingválne gymnázium BESST, Základná škola Pri kríži, Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Cirkevná základna škola s materskou školou Dobrého pastiera, Spojená škola internátna, Základná škola Lachova 1, Gymnázium Matky Alexie, Základná škola s materskou školou, Česká 10, ZŠ Mudroňova, Gymnázium Pankúchova, Špeciálna základná škola s materskou školou

Základná škola, Slovensko:, 4 z 17

Reedukačné centrum, Základná škola, Lipová 13, Spojená škola sv. Jána Bosca, ZŠ Mihálya Katonu s vyučovacím jazykom maďarským, Základná škola internátna pre žiakov so zrakovým postihnutím, základná škola, Súkromné gymnázium Česká 10, základná škola, Výcviková škola pre vodiacich psov, Cirkevná základná škola Narnia, Základná škola - Báb, Jazyková škola English4You, Základná škola Vrútocká 58, Základná škola s materskou školou, Kornela Mahra 11 v Trnave, Základná škola Alexandra Dubčeka, ZŠ pri Liečebno-výchovnom sanatóriu v Nitre, Súkromná základná škola Harmónia, Základná škola Jána Hollého, Základná škola s materskou školou Sibírska, IV. Základná škola Holubyho, Špeciálna základná škola, Chefparade, Arcibiskupské gymnázium biskupa P. Jantauscha, Gymnázium Angely Merici, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Gymnazium, 1. súkromné gymnázium, Pedagogická a sociálna akadémia blahoslavenej Laury, Súkromná základná škola pre intelektovo nadaných žiakov, SOŠ ekonomická, Obchodná akadémia Imricha Karvaša, Základná škola, Štefánikova, Základná umelecká škola – výtvarný odbor, Základná škola s materskou školou, Jazyková škola, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, multi, Gymnázium Jura Hronca, Základná umelecká škola Mikuláša Schneidera-Trnavského, Základná škola, Súkromné gymnázium Cogitatio, ZŠ Košická, 2. základná škola, Súkromné gymnázium Petzvalova 4, Základná škola Dudova 2, Spojená škola, Krátka 11, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Obchodná akadémia Dudova, základná škola, Súkromné konzervatórium Alkana, Obchodná akadémia, Základná škola s materskou školou, Súkromná jazyková škola CM, ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno, Základná škola Sídlisko SNP, Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Gymnázium Janka Matúšku Galanta, Spojená škola, Nivy 2, UKF - Katedra hudby

Základná škola, Slovensko:, 5 z 17

Základná škola Grundschule Medzev, Základná škola Gejzu Dusíka, SOŠ Elektrotechnická, Základná škola s materskou školou Smolník, Základná škola s materskou školou v Krušetnici, Základná umelecká škola Josepha Haydna - hudobný odbor, základná škola, Základná škola s materskou školou, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Streda nad Bodrogom, ZŠ Jána Vojtaššáka, ZŠ Viestova Myjava, Gymnázium Juraja Fándlyho, Základná umelecká škola, Stredná zdravotnícka škola, Gymnázium Antona Bernoláka, ZŠsMŠ Častá - Materská škola, Základná škola Ľudovíta Štúra, Základná umelecká škola v Medzeve, Základná škola s materskou školou sv. Gorazda, Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi, Pedagogická a sociálna akadémia sv. Márie Goretti, Základná umelecká škola, ZŠ Miloslavov, Základná škola s materskou školou Jozefa Murgaša, Spojená škola, Stredná odborná škola, ZŠ sv. Svorada a Benedikta, Špeciálna základná škola internátna, ZŠ s MŠ Častá, Základná škola, Lehota 144, Základná škola Paňovce, Reedukačné centrum Sološnica, Základná škola Sološnica, Spojená škola internátna, Gymnázium, ZŠ s MŠ s VJM Boľ, Základná škola SNP 5, Základní a mateřská škola Hrčava, základná škola, Základná škola Šemša, Sukromne skoly Ziveny, Elokované pracovisko ZUŠ Jozefa Kresánka Karloveská 3, 2. ZŠ na Námestí Augusta Horislava Škultétyho, Základná škola s materskou školou v Dohňanoch, Súkromná pedagogická a sociálna akadémia, Gymnázium Pétera Czeglédiho Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským, ZŠ Mostná, Špeciálna základná škola Veľký Meder, Základná škola, Považské Podhradie, Základná škola Jasov, Gymnázium Andreja Kmeťa, Spojená katolícka škola, Zakladná škola Brezno - Mazorník, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, ZŠ J. Amosa Komenského, OXICO,Jazyková škola Palisády, ZUŠ, ZŠ Ľubotice, základná škola, Stredná Odborná Škola Elektrotechnická

Základná škola, Slovensko:, 6 z 17

Základná škola s materskou školou, Považská Teplá, základná škola, základná škola, Základná Škola Mirka Nešpora 2, Základná umelecká škola Jozefa Janigu, Základná umelecká škola Jána Cikkera, ZŠ ul. Dobšinského 17, základná škola, Základná škola, ZUŠ, základná škola, Základná škola, Slovanská, Základná škola P.O.Hviezdoslava, Stredná odborná škola, Základná škola Zoltána Kodálya s VJM, Spojená škola pre žiakov s telesným postihnutím, Základná Škola, Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Gorazda, École primaire, Základná škola, základná škola, základná škola, Základná umelecká škola, základná škola, základná škola, Gymnázium Nové Zámky, základná škola, ZŠ Banka, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Základná škola Postupimská, Základná škola, Reformovaná cirkevná základná škola s VJM Dolný Štál, Základná umelecká škola svätej trojice, Základná škola Postupimská, ZŠ Krosnianska 4, Francúzska škola a Súkromná športová stredná odborná škola, ZŠ Maurerova, Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským, základná škola, Konzervatórium, základná škola, Základná škola Bruselská 18, základná škola, Koncertná sála - Konzervatórium, Základná škola Bruselská, Základná škola, Gabriela Bethlena 41, Nové Zámky, základná škola, ZŠ Bruselská – elokované pracovisko Aténska 26, Gymnázium Sv. Františka z Assisi, Základná škola, Súkromná základná umelecká škola, , základná škola, Gymnázium, ZŠ Masarykova 19/A, Konzervatórium Exnárova 8, Základná škola M. R. Štefánika, Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, ZŠ Dubová, ZŠ Fábryho

Základná škola, Slovensko:, 7 z 17

Stredná umelecká škola Exnárova 8, Súkromná SOŠ ekonomická Tercium, Základná škola s materskou škôlkou, Elokované pracovisko ZUŠ Krásno nad Kysucou, základná umelecká škola Eugena suchoňa, Špeciálna základná škola, Základná škola Ivana Bukovčana, Súkromná stredná odborná škola DSA, Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, ZŠ Bruselská – elokované pracovisko Aténska 26, Evanjelické gymnázium Jána Amosa Komenského, základná škola, základná škola, Cirkevná základná škola sv. Františka assiského, Základná škola, Základná škola Jozefa Urbana, Stredná zdravotnícka škola sv. Alžbety, Základná umelecká škola, základná škola, Súkromná ZŠ Galaktická, Základná škola Diviaky, základná škola, Škola úžitkového výtvarníctva, Súkromné osemročné gymnázium Galaktická, Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Špeciálna ZŠ Rovníková 11, Základná škola J. G. Tajovského, Základná škola v Závadke nad Hronom, Základná škola v Závadke nad Hronom, základná škola, Základná škola Mihálya Tompu, Základná škola, Základná škola Novomeského, Gymnázium Vrbové, Základná umelecká škola Bernolákova 26, Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku vo Varíne, Spojená škola Vojenská 13, Jazyková škola Empire, základná škola, Súkromná ZŠ, Športové gymnázium, základná škola, Stredná odborná škola Jána Bocatia, Základná škola sv. Cyrila a Metoda, základná škola, základná škola, Hotelová akadémia, Základná umelecká škola – výtvarný odbor, základná škola, Základna škola, Základná škola 1. - 4. ročník, základná škola, základná škola, Špeciálna základná škola, Gymnázium-Gimnázium Fiľakovo, Základná škola, Námestie Štefana Kluberta, základná škola, Gymnázium M. Galandu, základná škola, Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho

Základná škola, Slovensko:, 8 z 17

ZŠ Jána Lipského, základná škola, Základná škola Nobelovo námestie 6, základná škola, Základná umelecká škola, základná škola, Súkromná základná umelecká škola, Základná umelecká škola, základná škola, základná škola, Základná škola s materskou školou, ZŠ Tomášikova, Základná škola internátna pre sluchovo postihnutých, ZŠ Jozefa Kollára, Základná umelecká škola Irkutská, základná škola, Konzervatórium Košice, Základna Škola Vavrinca Benedikta, základná škola, Gymnázium Janka Jesenského, Špeciálna základná škola pre žiakov so zrakovým postihnutím internátna, Umelecká škola, Braille school, základná škola, Praktická škola internátna, Súkromné športové gymnázium Užhorodská, Spojená škola internátna, ZŠ Alexandra Dubčeka, Liečebno - výchovné sanatórium, Základná škola pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou internátna, Obchodná akadémia Polárna 1, Stredná zdravotnícka škola, základná škola, Špeciálna základná škola, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Stredná priemyselná škola strojnícka, Základná škola Slobody 1, Vyšné Ružbachy, základná škola, Obchodná akadémia, Stredná odborná škola stavebná, Základná škola s materskou školu Hronský Beňadik, základná škola, Súkromná stredná umelecká škola filmová, Základná škola Užhorodská 39, Stredná odborná škola technická, Základná škola Polianska 1, Lingua centrum, Základná škola Polianska 1, základná škola, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, základná škola, základná škola, Základná škola Jána Pavla II, ZUŠ Dezidera Kardoša, Materská škola Za dráhou, ZŠ Hroncova 23, základná škola, základná škola, Základná umelecká škola

Základná škola, Slovensko:, 9 z 17

základná škola, Základná umelecká škola Ivanka pri Dunaji, Štátna jazyková škola, základná škola, ZŠ sv. košických mučeníkov, základná škola, Stredná zdravotnícka škola, Základná škola Pavla Horova, Súkromná základná umelecká škola, Základná umelecká škola, Centrum voľného času, základná škola, základná škola, Gymnázium Ivana Horvátha, Základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ Dr. Daniela Fischera, SOŠ Jesenského, ZŠ Abovská 36, základná škola, Základná škola M.R.Štefánika, Základná škola Trnové, Základná škola Staničná 13, základná škola, Základná umelecká škola, Základná škola, základná škola, Základná Škola Ivánka pri Nitre, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ Černyševského 8, Spojená škola, SOŠ Technická, základná škola, základná škola, základná škola, Špeciálna základná škola, základná škola, ZŠ Pribinova, Cirkevná základná škola sv. Juraja, Základná škola Gemerská 2, základná škola, Gymnázium P.O. Hviezdoslava, základná škola, základná škola, Základná škola, základná škola, ZŠ sv. Don Bosca, základná škola, Praktická škola, základná škola, základná škola, Základná škola, Slov.partizánov, SPŠ lesnícka, základná škola, základná škola, základná škola

Základná škola, Slovensko:, 10 z 17

Gymnázium Bilingválne, Ul. T. Ružičku 3, základná škola, základná škola, Základná škola Ružová dolina 29, Királyhelmeci Gimnázium, základná škola, III. ZŠ Konštantinova a Gymnázium, základná škola, základná škola, základná škola, Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého, základná škola, Súkromná základná škola Ružová dolina 29, Súkromná pedagogická a sociálna akadémia, Súkromné gymnázium ESPRIT, Súkromná obchodná akadémia, základná škola, ZŠ a MŠ svätého Gorazda, základná škola, Základná škola, Sídl.Stred, základná škola, základná škola, Základná umelecká škola, základná škola, Stredná pedagogická škola v Levoči, základná škola, Školský areál Gymnázia Alejová, Základná škola, IV. Základná škola, Základná škola Francisciho 11 Levoča, základná škola, Súkromné gymnázium, Základná umelecká škola - výtvarný a dramatický obor, základná škola, Spojená škola internátna, Gymnázium, základná škola, Základná škola, Ulica Pavla Dobšinského, Gymnázium Jozefa Lettricha, Konzervatórium, základná škola, Základná umelecká škola sv. Cecílie, Základná škola Belehradská 21, Spojená škola Tilgnerova, základná škola, základná škola, Súkromná základná umelecká škola XOANA, Základná škola Turnianska 10, Základná škola a materská škola Trenčianske Bohuslavice, Stredná odborná škola hotela a služieb, Gymnázium Pavla Horova, základná škola, základná škola, CVČ KAMaRÁD Kúty, Základná škola s Materskou školou Štefana Náhalku, ZŠ Veľkomoravská, Základná Škola, Obchodná akadémia, základná škola, Stredná odborná škola

Základná škola, Slovensko:, 11 z 17

Stredná zdravotnícka škola, ZŠ SNP 20, Špec. základná škola, Stredná odborná škola, základná škola, Spojená škola internátna Kremnica, ZŠ Andreja Kubinu, Spojená škola internátna Kremnica, Gymnázium Andreja Sládkoviča, Základná Škola, ZŠ Kubranská, Špeciálna základná škola, Elokované pracovisko súkromná základná umelecká škola, Nagysallói Magyar tanítási Nyelvű Általános Iskola, základná škola, základná škola, Obchodná akadémia, Základná škola Ostredková 14, základná škola, SOŠ Zdravotná, základná škola, základná škola, základná škola, lll.Zakladna skola, Cirkevná základná škola, Gymnázium Gelnica, Základná škola, základná škola, Cirkevná základná škola sv. Gorazda v Námestove, Materská škola, Základná umelecká škola, Súkromná hotelová akadémia, Základná škola Turčianske Teplice, Základná škola Jozefa Krónera, základná škola, Základná škola Bezručova, English in the City - jazyková škola, Stredná priemyselná škola dopravná, základná škola, základná škola, Stredná priemyselná škola dopravná, Základná škola, Spojaná škola S.A.Jedlíka, Základná umelecká škola, ZUŠ Jána Pöschla, Evanjelicke Gymnazium Juraja Tranovskeho, základná škola, základná škola, základná škola, ZUŠ Ľudovíta Rajtera, Základná škola, základná škola, Tanečná akadémia Muguela Mendeza, základná škola, Základna škola Brezno - Zadne Halny, Základná škola Gašpara Drozda s materskou školou v Chrenovci-Brusne, Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta, základná škola, ZŠ Školská, základná škola

Základná škola, Slovensko:, 12 z 17

základná škola, Základná škola Mojmírova, Základná škola Borodáčova 2, základná škola, ZŠ Vinbarg, Piaristická spojená škola F. Hanáka, Goethe Inštitút, Základná škola sv. Uršule, ZŠ Partizánska, Gymnázium sv. Uršule, ZŠ Bruselská – elokované pracovisko Viedenská 40, základná škola, Základná škola Železničná, ZŠ Slobodného slovenského vysielača, Základná škola Malinovského, ZŠ Nábrežie mládeže 5, základná škola, ZŠ Gorazdova, základná škola, základná škola, Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Základná škola Robotnícka, základná škola, ZŠ Bruselská – elokované pracovisko Viedenská 40, základná škola, Stredná odborná škola sv. Jozefa robotníka, Saleziáni Don Bosca, ZŠ Pekníkova, Základná škola Gaštanová, Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Základná škola a Materská škola Soblahov, Základná škola svätého Dominika Savia, Special institute, SOŠ Juraja Ribaya, základná škola, ZŠ Cádrova - 1. stupeň, Základná škola, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, ZŠ Golianova, Stredná odborná škola polytechnická, Spojená škola Tokajícka 24, ZUŠ Ľudovíta Rajtera, e-Škola, základná škola, Základná umelecká škola, Stredné odborné učilište strojárske, základná škola, základná škola, SOŠ Polytechnická, Základná umelecká škola, Detský domov, Základná škola Podjavorinskej, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Stredná priemyselná škola dopravná, základná škola, základná škola, Stredná odborná škola polygrafická, základná škola

Základná škola, Slovensko:, 13 z 17

základná škola, ZŠ Spartakovská, Základná škola, Ulica Sama Chalupku, základná škola, základná škola, Gymnazium F.V. Sasinka, Základná Škola, základná škola, SOA Liberta, Špeciálna základná škola, Základná škola, ZŠ Mateja Lechkého, ZŠ Nevädzová, 6. ZS v Hlohovci, Základná škola, Malonecpalská ulica, základná škola, ZS Sama Cambela, Základná umelecká škola Júliusa Kowalského, základná škola, Základná škola, Autoškola 1, základná škola, Špeciálna základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola Zemanská 2, základná škola, Gymnázium sv. Michala Archanjela, British Council, ZŠ Dolné Kočkovce, Základná škola Vazovova 4, základná škola, Obchodná akadémia Nevädzová 3, základná škola, Základná škola s materskou školou v Kamenici nad Cirochou, Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským, ZŠ Cádrova - 2. stupeň, 2. základná škola, základná škola, ZŠ Duklianska, základná škola, základná škola, SOŠ, Gymnázium, Gymnázium, Základná škola Zemanská 2, základná škola, základná škola, Základná škola Žitavská, Akadémia Policajného Zboru, základná škola, základná škola, ZŠ Starozagorská, CZŠ R. Zaymusa, základná škola, základná škola, Spojená škola sv. Vincenta de Paul, Materská škola - Bystrická cesta, základná škola

Základná škola, Slovensko:, 14 z 17

Základná škola, základná škola, SOŠ Elektrotechnická, ZŠ Kulíškova, ZŠ Lietavská Lúčka 2. stupeň, základná škola, Základná škola Bernolákova 16, ZŠ Trebišovská 10, základná škola, Hotelová a obchodná akadémia, ZŠ Vinohrady nad Váhom, , základná škola, Jazyková škola STORM, základná škola, základná škola, Zákldaná škola s materskou školou, Spojená škola Tvrdošín, Základná škola, Pomocná škola, Súkromná ZŠ HUMAN, Spojená škola kráľovnej pokoja, základná škola, Základná škola Limbová, Základná umelecká škola Eugeňa Suchoňa, základná škola, základná škola, ZŠ Mukačevská, Základná škola Šmeralova, základná škola, základná škola, základná škola, cirkevná ZŠ, základná škola, Základná umelecká škola Ladislava Stančeka, Športové gymnázium, základná škola, základná škola, základná škola, Základná Umelecká Škola Ferka Španiho, Základná škola Myslavská, základná škola, Vincent de Paule Gymnázium, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola Bajkalská, Gymnázium Dominika Tatarku, základná škola, Základná škola, Ulica Pavla Jozefa Šafárika, Vincent de Paule Gymnázium, Základná Škola Dlhé Hony, základná škola, Základná škola, Ulica energetikov, Základná škola Rudolfa Jašíka, základná škola, Základná škola s materskou školou Ul. Gorkého, Športové gymnázium Jozefa Herdu, Spojená škola, základná škola

Základná škola, Slovensko:, 15 z 17

základná škola, Základná škola, Ulica Rastislavova, Základná škola, základná škola, ZŠ Józsefa Kármána s MŠ, Spojená škola, Tanečná škola Viva, základná škola, Jazyková škola Class, základná škola, ZŠ Levočská, ZŠ Školská, základná škola, Základná škola Jána Bottu, Základná škola Jahodnícka, základná škola, Spojená škola, Súkromná základná umelecká škola, Stredná zdravotnícka škola, SOŠ stavebná, ZŠ Gorkého, základná škola, Základná škola, Stredné odborné učilište služieb, Regionálne centrum autistov, Materská škola, Gymnázium Karola Štúra, Základná škola s materskou školou Plickova (zavretá), Základná škola s materskou školou Antona Bernoláka, Súkromná špeciálna základná ško, Základná škola Devínska, Základná cirkevná škola sv. Márie Goretti, ZŠ Krosnianska 2, Cirkevná základná škola Antona Bernoláka, základná škola, Základná Škola Karpatská Ulica, základná škola, Stredná umelecká škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná umelecká škola Jána Levoslava Bellu, základná škola, Základná škola, základná škola, Základná škola Kežmarská 30, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, , základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola s materskou školou Hurbanova 27, základná škola, základná škola, Súkromná základná umelecká škola, základná škola

Základná škola, Slovensko:, 16 z 17

základná škola, Základná umelecká škola Bojnice, základná škola, základná škola, základná škola, Gymnázium Františka Švantnera, základná škola, základná škola, Základná škola Kežmarská 28, ZŠ Beethovenova 1, , Základná Škola, základná škola, Základná škola, Dopravná akadémia, Špeciálna základná škola, Základná škola s materskou školou, Gymnázium, základná škola, základná škola, základná škola, Gymnázium sv. košických mučeníkov, základná škola, Základná škola s materskou školou, Základná škola Rakovec nad Ondavou, Základná škola, Základná škola Rakovec nad Ondavou, , základná škola, základná škola, ZŠ kniežaťa Pribinu, základná škola, Základná umelecká škola Ľudovíta Fullu, Základná škola M.R.Štefánika, Základná škola Rakovec nad Ondavou, Základná škola, Základná škola Rakovec nad Ondavou, Základná umelecká škola Ľudovíta Fullu, základná škola, základná škola, Základná škola Rakovec nad Ondavou, Základná škola, základná škola, Základná škola Rakovec nad Ondavou, Základná škola Vagonárska, Ľudová škola umenia, Základná škola v Hurbanove, SPŠ, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola Gašpara Haina, základná škola, Základná škola Jána Amosa Komenského, Základná škola s materskou školou Želiarska 4, základná škola, základná škola, Základná škola s materskou školou Liptovské Revúce, Hlboké nad Váhom, Základná škola Východná

Základná škola, Slovensko:, 17 z 17

základná škola, ZŠ Milana Rastislava Štefánika, Gymnázium sv. Edity Steinovej, základná škola, základná škola, ZŠ Komenského, Základná škola sv. Augustína, Základná škola, Mariánska ulica, základná škola, Gymnázium, ŠUV, Špeciálna základná škola, Katolícka stredná pedagogická škola sv. Cyrila a Metoda, Základna škola Dostojevského Poprad, ZŠ 1.-9. ročník, základná škola, Základná škola Bátorove Kosihy, Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana, základná škola, ZŠ Na hôrke 30, základná škola, základná škola, Základná škola na Hradnej ulici, Základná škola s materskou školou, Závodie, Základná škola s materskou školou, Oravská Jasenica, základná škola, základná škola, SOŠ Košická 20, Hotelová Akadémia Ľudovíta Wintera, Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana - bilingválna sekcia, základná škola, Základná škola Brestovec, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola Devínska 2, základná škola, základná škola

základná škola inde

Východné Slovensko (692x), Západné Slovensko (680x), Stredné Slovensko (471x), Prešovský kraj (411x), Košický kraj (333x), Bratislavský kraj (310x), Banskobystrický kraj (243x), Žilinský kraj (240x), Trenčiansky kraj (237x), Trnavský kraj (233x), Nitriansky kraj (209x), Bratislava (198x), Malé Karpaty (159x), Spiš (120x), Košice (118x), Liptov (84x), okres Košice - okolie (76x), okres Bratislava II (75x), Záhorie (68x), okres Košice I (66x), Liptovská kotlina (65x), okres Bardejov (64x), okres Košice IV (64x), okres Prešov (61x), okres Bratislava V (59x), Gemer (58x), okres Trenčín (54x), Ružinov (52x), okres Ružomberok (51x), okres Trnava (50x)

Podobné, Slovensko:

3568x vzdelavanie, 2216x základná škola, 987x skôlka, 187x stredná škola, 119x univerzita, 59x autoškola
Hľadáme zakladna-skola, OSM tagy: amenity = 'school'.

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://www.oma.sk/vzdelavanie/zakladna-skola

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.