Cesta: OMA » vzdelanie » základná škola

Základná škola, Slovensko

Základná škola v Slovensko

V Slovensko sa nachádza viac ako 1000 kusy základná škola.

Základná škola, Slovensko:, 1 z 17

Základná škola Ladislava Novomeského 2, Špeciálna základná škola, Základná umelecká škola Juraja Kréna, Spojená škola svätého Jozefa, Spojená škola internátna, Zdenka Nejedlého 41, Inštitút jazykov a vzdelávania, Spojená škola Mokrohájska 3, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Katolícke gymnázium Štefana Moysesa, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka, multi, Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa, Základná škola Márie Rázusovej, Gymnázium Šrobárova, ZŠ Matky Alexie, Evanjelické lýceum, Bulharská základná škola a gymnázium Christo Boteva, Gymnázium Ladislava Novomeského, základná škola, III. ZŠ na ulici Kapitána Nálepku 12, Základná škola, Odborárska ulica, Spojená škola Svätej Rodiny - ZŠ svätej rodiny, Gymnázium svätej rodiny, Reformovaná cirkevná základná škola s VJM Dolný Štál, Rehabilitačné stredisko ROSA, Základná umelecká škola Juraja Kréna, Nemecká škola v Bratislave, Spojená škola, Súkromná základná škola Felix, Gymnázium Milana Rastislava Štefánika, základná škola, BEA English Studio, Základná škola Kalinčiakova, Stredná zdravotnícka škola, Základná umelecká škola, ZŠ Topoľová, Gymnázium Varšavská cesta 1, Základná škola s materskou školou, ZŠ Bieloruská 1, Konzervatórium, základná škola, Základná škola Beluša, Gymnázium Komenského, Základná umelecká škola Daliborovo námestie - Elokované pracovisko Gessayova 8, Súkromná základná umelecká škola Vlada Urbana, Základná umelecká škola, Základná škola sv. Vincenta de Paul, ZŠ Jána de La Salle, Stredná odborná škola Jozefa Szakkayho, ZŠ Námestie SUT, Základná škola, Záhorácka, Základná škola Józsefa Kovátsa s vyučovacím jazykom maďarským, Bátorove Kosihy, Základná škola Andreja Kmeťa, ZŠ Park Angelinum, Gymnázium Martina Hattalu, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Károlya Szemerényiho Tvrdošovce, ZŠ Družicová 4, Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava, Evanjelické lýceum a základná škola Palisády, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Gyulu Juhásza

Základná škola, Slovensko:, 2 z 17

Základná škola, Zdenka Nejedlého 2, Gymnázium Párovská ulica č.1, Stredná odborná škola technická, Cirkevná materská škola Kráľovnej anjelov, Základná škola s materskou školou, ZŠ Milana Hodžu, Stredná zdravotná škola, Spojená škola sv. Františka z Assisi, Súkromná stredná priemyselná škola animovanej tvorby, Stredná odborná škola technická, Cirkevná stredná odborná škola, ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA, Stredná odborná škola pedagogická, Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, Základná škola Pri Podlužianke, Stredná odborná škola technická, Odborné učilište internátne, Základná škola Kubranská, ZŠ Milana Hodžu, Súkromná základná umelecká škola, Materská škola, Hotelová akadémia, Súkromná základná škola Dneperská 1, Stredná škola poľnohodpodárská Juraja Gagarina, Diamonds - súkromná základná umelecká škola, Súkromná stredná odborná škola Bukovecká 17, Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Tomášikovo, Základná škola Požiarnická, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Endre Adyho, Diamonds - súkromná základná umelecká škola, Základná škola sv. Cyrila a Metoda, Základná škola Bukovecká 17, Gymnázium Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským, Základná umelecká škola Františka Oswalda, SOŠ, Základná škola, základná škola, Diamond English, Základná škola Gyulu Szabóa s vyučovacím jazykom maďarským, ZUŠ, Obchodná akadémia, Gymnázium Jána Adama Raymana, Základná škola, Komenského 2, Základná škola, Saratovská ul. 85, Základná škola Krivá, SOŠ drevárska, Základná škola Medzilaborecká, Základná škola s materskou školou Bojnice, Spojená škola, Beethovenova 27, Trnava, Základná škola Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským, Gymnázium Park mládeže 5, základná škola, Stredná odborná škola technická, Základná umelecká škola Jozefa Rosinského v Nitre, Stredná priemyselná škola strojnícka, GAMČA - Gymnázium Grösslingová 18, Základná škola, Saratovská ul. 43, Základná škola, Základná umelecká škola Irkutská 1, ZŠ Pankúchova

Základná škola, Slovensko:, 3 z 17

Základná škola Gemerská 2, Súkromné konzervatórium, SPŠ Strojnícka, ZŠ Abovská 36, Špeciálna základná škola Inžinierska 24, Základná škola kardinála Alexandra Rudnaya, Základná umelecká škola Jána Albrechta, Gymnázium Školská, Stredná zdravotnícka škola, základná škola, Základná škola s materskou školou Vitanová, Súkromné gymnázium Petzvalova 4, ZŠ Bystrická, Základná škola Jozefa Maximiliána Petzvala, Základná umelecká škola Jantárová, Súkromné osemročné gymnázium Dneperská 1, Základná škola Tupolevova 20, Základná škola Andreja Radlinského, Slovenský inštitút vzdelávania, Základná škola s materskou školou Riazanská, základná škola, Základná škola s materskou školou J.A. Komenského, Technická akadémia, Gymnázium Poštová, Základná umelecká škola, Súkromná stredná odborná škola automobilová Duálna akadémia, základná škola, Základná škola Staničná 13, Súkromná základná škola pre žiakov s intelektovým nadaním, Základná škola, Námestie mladosti 1, Súkromné gymnázium Mercury, Základná škola Šenkvice, ZŠ Štúrova, Základná škola Podjavorinskej, Základná škola Nejedlého 8, Súkromná základná škola BESST, Základná umelecká škola, Základná umelecká škola, Autoškola Alma - H, s. r. o., Základná škola, Školská 14, Základná škola s materskou školou Bernolákova 1, Základná škola, Základná umelecká škola Eugena Suchoňa, Základná škola, Nad Medzou 1, Súkromná základná škola Wonderschool, Základná škola Štúrovo, Základná škola, Levočská ulica 11, ZŠ Gessayova 2, Základná škola, Hutnícka 16, Stredná odborná škola služieb a lesníctva, ZŠ Budatínska 61, ZŠ Prokofievova 5, Základná škola Tbiliská, Základná škola Rajčianska, Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, ZŠ Beňovského 1, Základná umelecká škola, Základná škola Jelenia 16, Spojená škola s organizačnými zložkami Odborné učilište a Praktická škola, Stredná zdravotnícka škola

Základná škola, Slovensko:, 4 z 17

Gymnázium Alberta Einsteina, Obchodná akadémia, Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku, Súkromné bilingválne gymnázium BESST, Súkromné gymnázium Kremnická, Základná škola Pavla Marcelyho, Gymnázium Javorová, Súkromná hotelová akadémia, Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Základná škola Pri kríži, Spojená škola internátna, Cirkevná základna škola s materskou školou Dobrého pastiera, Základná škola Lachova 1, Gymnázium Pankúchova, Základná škola s materskou školou, Česká 10, Gymnázium Matky Alexie, ZŠ Mudroňova, Reedukačné centrum, Spojená škola sv. Jána Bosca, základná škola, Špeciálna základná škola s materskou školou, Výcviková škola pre vodiacich psov, Súkromné gymnázium Česká 10, Základná škola internátna pre žiakov so zrakovým postihnutím, Základná škola - Báb, Cirkevná základná škola Narnia, Stredná odborná škola Vrbové, Základná škola, Lipová 13, Jazyková škola English4You, ZŠ Mihálya Katonu s vyučovacím jazykom maďarským, Základná škola Vrútocká 58, Pedagogická a sociálna akadémia blahoslavenej Laury, Súkromná základná škola Harmónia, ZŠ pri Liečebno-výchovnom sanatóriu v Nitre, Základná škola Alexandra Dubčeka, Základná škola Jána Hollého, Základná škola s materskou školou, Kornela Mahra 11 v Trnave, Základná škola s materskou školou Sibírska, Základná škola s materskou školou Želiarska 4, Chefparade, Špeciálna základná škola, IV. Základná škola Holubyho, Gymnazium, Gymnázium Angely Merici, Obchodná akadémia Imricha Karvaša, 1. súkromné gymnázium, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Základná škola Sídlisko SNP, SOŠ ekonomická, Súkromná základná škola pre intelektovo nadaných žiakov, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Základná škola, Štefánikova, Jazyková škola, Základná škola s materskou školou, Základná umelecká škola – výtvarný odbor, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého, Základná umelecká škola Mikuláša Schneidera-Trnavského, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Súkromné gymnázium Cogitatio

Základná škola, Slovensko:, 5 z 17

Základná škola, Gymnázium Jura Hronca, multi, ZŠ Košická, 2. základná škola, Základná škola Dudova 2, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Súkromné konzervatórium Alkana, základná škola, Obchodná akadémia Dudova, Základná škola s materskou školou, Obchodná akadémia, Špeciálna základná škola Rovníková 11, základná škola, Arcibiskupské gymnázium biskupa P. Jantauscha, Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno, Súkromná jazyková škola CM, Gymnázium Janka Matúšku Galanta, základná škola, Spojená škola, Nivy 2, Základná škola Grundschule Medzev, Základná škola Gejzu Dusíka, UKF - Katedra hudby, SOŠ Elektrotechnická, Základná Škola Rohožník, Spojená škola internátna, Spojená škola, Krátka 11, Základná škola s materskou školou v Krušetnici, Základná škola s materskou školou, základná škola, Základná škola s materskou školou Smolník, Základná umelecká škola Senica, Základná umelecká škola Josepha Haydna - hudobný odbor, ZŠ Viestova Myjava, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Streda nad Bodrogom, Základná škola sv. Augustína, ZŠ Jána Vojtaššáka, Gymnázium Juraja Fándlyho, Základná umelecká škola, Stredná zdravotnícka škola, Gymnázium Antona Bernoláka, ZŠsMŠ Častá - Materská škola, Základná škola Ľudovíta Štúra, Základná škola Diakovce, Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi, Základná škola s materskou školou sv. Gorazda, Základná umelecká škola v Medzeve, Základná škola s materskou školou Jozefa Murgaša, Pedagogická a sociálna akadémia sv. Márie Goretti, ZŠ Miloslavov, Základná umelecká škola, Spojená škola, Stredná odborná škola, Špeciálna základná škola internátna, ZŠ sv. Svorada a Benedikta, ZŠ s MŠ Častá, Základná škola Paňovce, Základná škola, Lehota 144, Reedukačné centrum Sološnica

Základná škola, Slovensko:, 6 z 17

Základná škola Sološnica, Gymnázium, Stredná odborná škola strojnícka, Stredná zdravotnícka škola, Súkromná stredná odborná škola, Základná škola SNP 5, ZŠ s MŠ s VJM Boľ, Obchodná akadémia, Základní a mateřská škola Hrčava, základná škola, Gymnázium Považská Bystrica, Sukromne skoly Ziveny, Prvé slovenské literárne gymnázium, Základná škola Šemša, Gymnázium Pétera Czeglédiho Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským, 2. ZŠ na Námestí Augusta Horislava Škultétyho, Elokované pracovisko ZUŠ Jozefa Kresánka Karloveská 3, Základná škola s materskou školou v Dohňanoch, Základná škola, Slov.partizánov, Základná škola, Považské Podhradie, Základná škola, Školská, Základná škola, Nemocničná, Blok H, ZŠ Mostná, Špeciálna základná škola Veľký Meder, Stredná priemyselná škola strojnícka, Základná škola Jasov, Spojená katolícka škola, Gymnázium Andreja Kmeťa, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Zakladná škola Brezno - Mazorník, ZŠ J. Amosa Komenského, Základná škola, Sídl.Stred, OXICO,Jazyková škola Palisády, ZŠ sv. košických mučeníkov, ZUŠ, základná škola, ZŠ Ľubotice, Základná škola s materskou školou, Považská Teplá, Stredná Odborná Škola Elektrotechnická, Základná škola, Slovanská, Stredná odborná škola stavebná, Základná Škola Mirka Nešpora 2, Základná umelecká škola Jána Cikkera, ZŠ ul. Dobšinského 17, Základná škola, Sídl.Rozkvet, Základná umelecká škola Jozefa Janigu, základná škola, základná škola, ZUŠ, základná škola, Základná škola, Základná škola P.O.Hviezdoslava, Základná Škola, Základná škola Zoltána Kodálya s VJM, Stredná odborná škola, Spojená škola pre žiakov s telesným postihnutím, École primaire, Základná škola, základná škola

Základná škola, Slovensko:, 7 z 17

základná škola, Základná škola, sídl.SNP, základná škola, základná škola, ZŠ Banka, Gymnázium Nové Zámky, Základná umelecká škola svätej trojice, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, 7Základná škola, Reformovaná cirkevná základná škola s VJM Dolný Štál, ZŠ Krosnianska 4, Francúzska škola a Súkromná športová stredná odborná škola, Základná škola Ľudovíta Fullu, Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským, Konzervatórium, Koncertná sála - Konzervatórium, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola, Gabriela Bethlena 41, Nové Zámky, Súkromná ZŠ HUMAN, ZŠ Starozagorská, Gymnázium Sv. Františka z Assisi, Základná škola, Konzervatórium Exnárova 8, ZŠ Masarykova 19/A, ZŠ Dubová, Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Obchodná Akadémia Senica, základná škola, Súkromná SOŠ ekonomická Tercium, Základná škola M. R. Štefánika, Gymnázium, Stredná umelecká škola Exnárova 8, Základná škola s materskou škôlkou, základná škola, Špeciálna základná škola, základná umelecká škola Eugena suchoňa, Elokované pracovisko ZUŠ Krásno nad Kysucou, základná škola, Evanjelické gymnázium Jána Amosa Komenského, Súkromná stredná odborná škola DSA, základná škola, základná škola, , základná škola, základná škola, Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, základná škola, Základná škola Jozefa Urbana, Gymnázium sv. košických mučeníkov, Základná škola, Základná škola Opatovce nad Nitrou, Cirkevná základná škola sv. Františka assiského, Základná škola Diviaky, Stredná zdravotnícka škola sv. Alžbety, Základná umelecká škola, základná škola

Základná škola, Slovensko:, 8 z 17

Súkromné osemročné gymnázium Galaktická, Škola úžitkového výtvarníctva, základná škola, základná škola, Súkromná ZŠ Galaktická, Základná škola v Závadke nad Hronom, Základná škola J. G. Tajovského, základná škola, Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Základná škola, Základná škola Krásnohorské Podhradie, Základná škola Novomeského, Gymnázium Vrbové, Základná škola v Závadke nad Hronom, Jazyková škola Empire, Spojená škola Vojenská 13, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola Bernolákova 16, Súkromná ZŠ, základná škola, základná škola, základná škola, Športové gymnázium, Stredná odborná škola Jána Bocatia, Základná škola Pavla Horova, Základná škola Myslavská, Základná umelecká škola Bernolákova 26, Hotelová akadémia, Základná škola sv. Cyrila a Metoda, základná škola, Základná umelecká škola, Základná umelecká škola – výtvarný odbor, Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku vo Varíne, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola 1. - 4. ročník, ZŠ Janigova, Gymnázium-Gimnázium Fiľakovo, Základna škola, Súkromná základná umelecká škola, základná škola, Základná škola Nobelovo námestie 6, Základná umelecká škola, Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho, základná škola, Základná škola, Námestie Štefana Kluberta, Gymnázium M. Galandu, základná škola, základná škola, ZŠ Jána Lipského, základná škola, základná škola, Základná umelecká škola, základná škola, Konzervatórium Košice

Základná škola, Slovensko:, 9 z 17

Základna Škola Vavrinca Benedikta, Gymnázium Janka Jesenského, Základná škola internátna pre sluchovo postihnutých, Základná škola s materskou školou, ZŠ Jozefa Kollára, ZŠ Tomášikova, Špeciálna základná škola, Praktická škola internátna, základná škola, Základná škola Kežmarská 30, Súkromné športové gymnázium Užhorodská, Braille school, Spojená škola internátna, Špeciálna základná škola pre žiakov so zrakovým postihnutím internátna, Základná škola pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou internátna, základná škola, Obchodná akadémia Polárna 1, základná škola, Umelecká škola, Liečebno - výchovné sanatórium, základná škola, základná škola, Základná škola s materskou školu Hronský Beňadik, Súkromná stredná umelecká škola filmová, Obchodná akadémia, základná škola, Základná škola Slobody 1, Vyšné Ružbachy, základná škola, Základná škola Užhorodská 39, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Základná škola Jána Pavla II, základná škola, ZŠ Hroncova 23, základná škola, ZUŠ Dezidera Kardoša, základná škola, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, základná škola, Materská škola Za dráhou, základná škola, základná škola, Základná škola Polianska 1, Lingua centrum, Súkromná základná umelecká škola, Centrum voľného času, základná škola, Gymnázium Ivana Horvátha, základná škola, Základná umelecká škola, základná škola, základná škola, Štátna jazyková škola, Základná umelecká škola Ivanka pri Dunaji, základná škola, základná škola, základná škola, Základná umelecká škola, ZŠ Dr. Daniela Fischera, základná škola

Základná škola, Slovensko:, 10 z 17

Základná škola Považská 12, základná škola, Základná škola M.R.Štefánika, Základná škola, základná škola, základná škola, Základná Škola Ivánka pri Nitre, Súkromná pedagogická a sociálna akadémia, Základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola Trnové, Základná umelecká škola, základná škola, SOŠ Jesenského, Cirkevná základná škola sv. Juraja, ZŠ Černyševského 8, základná škola, základná škola, základná škola, SOŠ Technická, základná škola, Spojená škola, ZŠ Pribinova, English in the City - jazyková škola, základná škola, Špeciálna základná škola, Praktická škola, Základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ sv. Don Bosca, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Gymnázium P.O. Hviezdoslava, základná škola, Gymnázium Bilingválne, Ul. T. Ružičku 3, základná škola, ZŠ a MŠ svätého Gorazda, III. ZŠ Konštantinova a Gymnázium, Súkromné gymnázium ESPRIT, základná škola, základná škola, základná škola, Súkromná základná škola Ružová dolina 29, základná škola, Királyhelmeci Gimnázium, základná škola, SPŠ lesnícka, základná škola, Základná škola Ružová dolina 29, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola

Základná škola, Slovensko:, 11 z 17

Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Gorazda, Súkromná pedagogická a sociálna akadémia, ZŠ Alexandra Dubčeka, Základná umelecká škola - výtvarný a dramatický obor, Spojená škola internátna, Základná umelecká škola, Súkromné gymnázium, základná škola, Základná škola, základná škola, Školský areál Gymnázia Alejová, základná škola, základná škola, IV. Základná škola, Stredná pedagogická škola v Levoči, Základná umelecká škola, SZUŠ Art Pegas, Konzervatórium, Materská škola, Súkromná základná umelecká škola XOANA, Základná škola Turnianska 10, Stredná odborná škola hotela a služieb, Spojená škola Tilgnerova, Základná škola, Ulica Pavla Dobšinského, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Gymnázium Pavla Horova, základná škola, Základná umelecká škola sv. Cecílie, Základná škola Belehradská 21, Základná škola a materská škola Trenčianske Bohuslavice, základná škola, Gymnázium, Gymnázium Jozefa Lettricha, základná škola, Stredná zdravotnícka škola, základná škola, Gymnázium sv. Uršule, Spojená škola internátna Kremnica, ZŠ Andreja Kubinu, CVČ KAMaRÁD Kúty, ZŠ SNP 20, základná škola, Spojená škola internátna Kremnica, Základná škola s Materskou školou Štefana Náhalku, základná škola, ZŠ Veľkomoravská, Špec. základná škola, Stredná odborná škola, Obchodná akadémia, Stredná odborná škola, Základná škola M. Korvína, Gymnázium Andreja Sládkoviča, Základná Škola, Základná škola Jozefa Krónera, Elokované pracovisko súkromná základná umelecká škola, základná škola, Súkromná hotelová akadémia

Základná škola, Slovensko:, 12 z 17

Združená stredná škola potravinárska, Základná Škola, základná škola, Cirkevná základná škola sv. Gorazda v Námestove, Gymnázium Gelnica, Špeciálna základná škola, Základná škola Ostredková 14, základná škola, Základná škola Turčianske Teplice, SOŠ Zdravotná, lll.Zakladna skola, základná škola, základná škola, Základná umelecká škola, Obchodná akadémia, Nagysallói Magyar tanítási Nyelvű Általános Iskola, základná škola, Základná škola, základná škola, základná škola, Materská škola, Stredná priemyselná škola dopravná, Tanečná akadémia Muguela Mendeza, ZUŠ Ľudovíta Rajtera, Základná umelecká škola, Základná škola Mihálya Tompu, Základná škola Bezručova, Evanjelicke Gymnazium Juraja Tranovskeho, základná škola, Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta, Základná škola sv. Uršule, Základná škola, Základná škola, základná škola, základná škola, Spojaná škola S.A.Jedlíka, základná škola, základná škola, základná škola, ZUŠ Jána Pöschla, základná škola, Základná škola Gašpara Drozda s materskou školou v Chrenovci-Brusne, Základna škola Brezno - Zadne Halny, Základná škola Bruselská 18, Piaristická spojená škola F. Hanáka, základná škola, Základná škola Gaštanová, ZŠ Gorazdova, Stredná odborná škola sv. Jozefa robotníka, Saleziáni Don Bosca, ZŠ Pekníkova, ZŠ Vinbarg, Základná škola Malinovského, základná škola, ZŠ Školská, základná škola, základná škola, Základná škola Mojmírova, ZŠ Slobodného slovenského vysielača, Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Goethe Inštitút

Základná škola, Slovensko:, 13 z 17

základná škola, ZŠ Bruselská – elokované pracovisko Viedenská 40, ZŠ Partizánska, Základná škola Nitrianske Rudno, základná škola, ZŠ Nábrežie mládeže 5, základná škola, základná škola, Základná škola Železničná, základná škola, Základná škola Robotnícka, základná škola, Základná škola Borodáčova 2, Detský domov, Spojená škola Tokajícka 24, základná škola, základná škola, Stredné odborné učilište strojárske, ZŠ Cádrova - 1. stupeň, Základná škola a Materská škola Soblahov, ZUŠ Ľudovíta Rajtera, Základná umelecká škola, základná škola, ZŠ Bruselská – elokované pracovisko Aténska 26, základná škola, e-Škola, SOŠ Juraja Ribaya, Special institute, Stredná odborná škola polytechnická, ZŠ Golianova, SOŠ Polytechnická, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Základná škola, Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, základná škola, Základná škola svätého Dominika Savia, Základná umelecká škola, ZŠ Nevädzová, základná škola, základná škola, základná škola, Autoškola 1, základná škola, Stredná priemyselná škola dopravná, základná škola, Stredná priemyselná škola dopravná, Stredná odborná škola polygrafická, Základná škola, základná škola, Základná škola, Základná umelecká škola Júliusa Kowalského, Základná Škola, Špeciálna základná škola, základná škola, SOA Liberta, Základná škola Holíčska 50, Špeciálna základná škola, ZS Sama Cambela, Základná škola, Ulica Sama Chalupku, 6. ZS v Hlohovci

Základná škola, Slovensko:, 14 z 17

základná škola, Gymnazium F.V. Sasinka, ZŠ Mateja Lechkého, ZŠ Spartakovská, základná škola, základná škola, Základná škola, Malonecpalská ulica, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ Duklianska, SOŠ, Základná škola Vazovova 4, 2. základná škola, Gymnázium, Základná škola Zemanská 2, základná škola, Obchodná akadémia Nevädzová 3, Špeciálna základná škola, základná škola, Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským, základná škola, základná škola, ZŠ Cádrova - 2. stupeň, základná škola, Základná škola, základná škola, ZŠ Dolné Kočkovce, ZUŠ Alexandra A. Ljubimova, Základná škola Zemanská 2, základná škola, Základná škola Francisciho 11 Levoča, základná škola, Gymnázium, Základná škola s materskou školou v Kamenici nad Cirochou, Gymnázium sv. Michala Archanjela, základná škola, British Council, ZŠ Lietavská Lúčka 2. stupeň, Základná škola, základná škola, Materská škola - Bystrická cesta, základná škola, ZŠ Vinohrady nad Váhom, základná škola, Cirkevná základná škola, Jazyková škola STORM, základná škola, základná škola, Zákldaná škola s materskou školou, Akadémia Policajného Zboru, Základná škola, Základná umelecká škola Imra Weinera Kráľa, Pomocná škola, Materská škola, základná škola

Základná škola, Slovensko:, 15 z 17

Základná škola Žitavská, CZŠ R. Zaymusa, Spojená škola sv. Vincenta de Paul, základná škola, ZŠ Kulíškova, Hotelová a obchodná akadémia, základná škola, ZŠ Trebišovská 10, základná škola, Základná Umelecká Škola Ferka Španiho, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Gymnázium Dominika Tatarku, základná škola, Spojená škola kráľovnej pokoja, Základná škola Postupimská, základná škola, Základná škola, Ulica Pavla Jozefa Šafárika, základná škola, Základná umelecká škola Ladislava Stančeka, Vincent de Paule Gymnázium, základná škola, základná škola, Vincent de Paule Gymnázium, cirkevná ZŠ, základná škola, základná škola, Základná škola Bajkalská, základná škola, ZŠ Mukačevská, Športové gymnázium, základná škola, Základná škola Šmeralova, Základná umelecká škola Eugeňa Suchoňa, základná škola, základná škola, Základná škola Postupimská, ZŠ Kubranská, základná škola, základná škola, Základná škola, Základná škola Jahodnícka, Základná škola, Ulica energetikov, Tanečná škola Viva, základná škola, Športové gymnázium Jozefa Herdu, Spojená škola, základná škola, Jazyková škola Class, základná škola, Základná Škola Dlhé Hony, ZŠ Školská, ZŠ Józsefa Kármána s MŠ, základná škola, Základná škola s materskou školou Ul. Gorkého, základná škola, Základná škola Jána Bottu

Základná škola, Slovensko:, 16 z 17

Základná škola, Ulica Rastislavova, Spojená škola, základná škola, Základná škola Rudolfa Jašíka, základná škola, ZŠ Levočská, Gymnázium Karola Štúra, Základná škola Devínska, Cirkevná základná škola Antona Bernoláka, Regionálne centrum autistov, Stredná umelecká škola, základná škola, Základná škola s materskou školou Plickova (zavretá), základná škola, základná škola, základná škola, Spojená škola, Základná škola, ZŠ Krosnianska 2, Základná umelecká škola Jána Levoslava Bellu, základná škola, Súkromná špeciálna základná ško, ZŠ Gorkého, základná škola, Materská škola, Základná cirkevná škola sv. Márie Goretti, Stredné odborné učilište služieb, Stredná zdravotnícka škola, Základná škola s materskou školou Antona Bernoláka, Základná Škola Karpatská Ulica, Súkromná základná umelecká škola, základná škola, základná škola, základná škola, SOŠ stavebná, ZŠ Beethovenova 1, základná škola, Základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola, , základná škola, Základná škola Kežmarská 28, základná škola, základná škola, základná škola, Gymnázium Janka Francisciho - Rimavského, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola,

Základná škola, Slovensko:, 17 z 17

základná škola, Základná Škola, Gymnázium Františka Švantnera, Súkromná základná umelecká škola, Gymnázium sv. Františka Assiského, základná škola, Základná škola s materskou školou Hurbanova 27, Gymnázium J. F. Rimavského, Základná umelecká škola Bojnice, základná škola, Základná škola Rakovec nad Ondavou, Dopravná akadémia, Stará škola, základná škola, Základná škola Rakovec nad Ondavou, Základná škola s materskou školou, základná škola, Gymnázium, Základná umelecká škola Ľudovíta Fullu, , Základná umelecká škola Ľudovíta Fullu, Základná škola M.R.Štefánika, Základná škola s materskou školou, Základná škola Rakovec nad Ondavou, Základná škola s materskou školou, Základná škola Rakovec nad Ondavou, ZŠ kniežaťa Pribinu, Základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola Rakovec nad Ondavou, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola Vagonárska, Základná škola Rakovec nad Ondavou, základná škola, Špeciálna základná škola, Základná škola

základná škola inde

Východné Slovensko (709x), Západné Slovensko (692x), Stredné Slovensko (477x), Prešovský kraj (415x), Košický kraj (346x), Bratislavský kraj (321x), Banskobystrický kraj (246x), Žilinský kraj (243x), Trenčiansky kraj (240x), Trnavský kraj (237x), Nitriansky kraj (217x), Bratislava (210x), Malé Karpaty (169x), Košice (125x), Spiš (122x), Liptov (85x), okres Košice - okolie (80x), okres Bratislava II (75x), okres Košice IV (68x), Liptovská kotlina (66x), Záhorie (66x), okres Bardejov (65x), okres Košice I (63x), okres Prešov (61x), Gemer (61x), okres Bratislava V (60x), okres Ružomberok (52x), okres Bratislava IV (52x), okres Trenčín (52x), okres Trnava (52x)
základná škola v Východné Slovensko
základná škola v Západné Slovensko
základná škola v Stredné Slovensko

Podobné, Slovensko:

3645x vzdelavanie, 2265x základná škola, 1018x skôlka, 181x stredná škola, 121x univerzita, 60x autoškola
Hľadáme zakladna-skola, OSM tagy: amenity = 'school'.
ilustračný obrázok k Základná škola, Slovensko

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://www.oma.sk/vzdelavanie/zakladna-skola

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.