Cesta: OMA » vzdelanie » základná škola

Základná škola, Slovensko

Základná škola v Slovensko

V Slovensko sa nachádza viac ako 1000 kusy základná škola.

Základná škola, Slovensko:, 1 z 17

Základná škola Ladislava Novomeského 2, Špeciálna základná škola, Základná umelecká škola Juraja Kréna, Spojená škola svätého Jozefa, Spojená škola internátna, Zdenka Nejedlého 41, Inštitút jazykov a vzdelávania, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Spojená škola Mokrohájska 3, Katolícke gymnázium Štefana Moysesa, Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa, Gymnázium Šrobárova, ZŠ Matky Alexie, Evanjelické lýceum, Bulharská základná škola a gymnázium Christo Boteva, Gymnázium Ladislava Novomeského, základná škola, Základná škola, Odborárska ulica, Spojená škola Svätej Rodiny - ZŠ svätej rodiny, Gymnázium svätej rodiny, III. ZŠ na ulici Kapitána Nálepku 12, Základná škola Márie Rázusovej, Nemecká škola v Bratislave, Rehabilitačné stredisko ROSA, Základná umelecká škola Juraja Kréna, Reformovaná cirkevná základná škola s VJM Dolný Štál, Spojená škola, Gymnázium Milana Rastislava Štefánika, základná škola, BEA English Studio, Stredná zdravotnícka škola, Základná škola s materskou školou, Základná umelecká škola, ZŠ Bieloruská 1, Konzervatórium, ZŠ Topoľová, Gymnázium Varšavská cesta 1, Základná umelecká škola Daliborovo námestie - Elokované pracovisko Gessayova 8, Základná škola Beluša, Základná škola sv. Vincenta de Paul, základná škola, ZŠ Jána de La Salle, Základná škola, Záhorácka, Základná škola Kalinčiakova, Základná škola Andreja Kmeťa, ZŠ Park Angelinum, Základná škola Józsefa Kovátsa s vyučovacím jazykom maďarským, Bátorove Kosihy, Základná umelecká škola, Gymnázium Martina Hattalu, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Károlya Szemerényiho Tvrdošovce, ZŠ Námestie SUT, Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava, Evanjelické lýceum a základná škola Palisády, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Gyulu Juhásza, Základná škola Kubranská, Základná škola, Zdenka Nejedlého 2, Stredná odborná škola technická, Základná škola s materskou školou, Cirkevná materská škola Kráľovnej anjelov, ZŠ Milana Hodžu, Spojená škola sv. Františka z Assisi, Súkromná stredná priemyselná škola animovanej tvorby

Základná škola, Slovensko:, 2 z 17

Stredná odborná škola technická, Gymnázium Párovská ulica č.1, ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA, Stredná odborná škola technická, Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, Základná škola Pri Podlužianke, Stredná zdravotná škola, Odborné učilište internátne, ZŠ Milana Hodžu, Súkromná základná umelecká škola, Súkromná základná škola Dneperská 1, Hotelová akadémia, Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka, Stredná škola poľnohodpodárská Juraja Gagarina, Základná škola Požiarnická, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Endre Adyho, Základná škola sv. Cyrila a Metoda, Základná umelecká škola Františka Oswalda, Gymnázium Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským, základná škola, Diamond English, Základná škola Gyulu Szabóa s vyučovacím jazykom maďarským, SOŠ, Základná škola, Obchodná akadémia, Základná škola, Saratovská ul. 85, Gymnázium Jána Adama Raymana, Základná škola, Komenského 2, Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Tomášikovo, Materská škola, ZŠ Družicová 4, Základná škola Medzilaborecká, SOŠ drevárska, Základná škola Krivá, Základná škola Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským, základná škola, Spojená škola, Beethovenova 27, Trnava, Základná škola, Základná umelecká škola Jozefa Rosinského v Nitre, Základná škola, Saratovská ul. 43, GAMČA - Gymnázium Grösslingová 18, Stredná priemyselná škola strojnícka, ZŠ Pankúchova, Základná škola kardinála Alexandra Rudnaya, SPŠ Strojnícka, Základná umelecká škola Jána Albrechta, Súkromné konzervatórium, ZŠ Bystrická, Základná škola Tupolevova 20, Súkromné osemročné gymnázium Dneperská 1, Základná škola Jozefa Maximiliána Petzvala, Slovenský inštitút vzdelávania, Základná škola s materskou školou Riazanská, Gymnázium Poštová, Základná škola s materskou školou J.A. Komenského, Technická akadémia, Súkromná základná škola pre žiakov s intelektovým nadaním, Základná škola, Námestie mladosti 1, Základná umelecká škola, Základná umelecká škola Eugena Suchoňa

Základná škola, Slovensko:, 3 z 17

Súkromné gymnázium Mercury, Súkromná základná škola BESST, Základná škola Nejedlého 8, ZŠ Štúrova, Základná umelecká škola, Základná umelecká škola, Základná škola Šenkvice, základná škola, Súkromná základná škola Wonderschool, Základná škola, Školská 14, Stredná odborná škola Vrbové, Základná škola s materskou školou Bernolákova 1, Základná škola, Nad Medzou 1, Autoškola Alma - H, s. r. o., Základná škola, základná škola, Základná škola, Hutnícka 16, ZŠ Gessayova 2, ZŠ Budatínska 61, Stredná odborná škola služieb a lesníctva, Základná škola Štúrovo, Základná škola, Levočská ulica 11, Základná škola Andreja Radlinského, Základná škola Tbiliská, Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, ZŠ Beňovského 1, ZŠ Mudroňova, ZŠ Prokofievova 5, základná škola, Gymnázium Matky Alexie, Základná umelecká škola, Gymnázium Alberta Einsteina, Základná škola Jelenia 16, Spojená škola s organizačnými zložkami Odborné učilište a Praktická škola, Stredná zdravotnícka škola, Gymnázium F. G. Lorcu, Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku, Obchodná akadémia, Základná škola Pavla Marcelyho, Gymnázium Javorová, Súkromné gymnázium Kremnická, Súkromná hotelová akadémia, Súkromné bilingválne gymnázium BESST, Spojená škola internátna, Gymnázium Školská, Základná škola Lachova 1, Základná škola Pri kríži, Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Cirkevná základna škola s materskou školou Dobrého pastiera, Špeciálna základná škola s materskou školou, Súkromná základná škola Harmónia, Základná škola s materskou školou, Česká 10, Gymnázium Pankúchova, základná škola, ZŠ Mihálya Katonu s vyučovacím jazykom maďarským, Základná škola Vrútocká 58, Základná škola internátna pre žiakov so zrakovým postihnutím, Spojená škola sv. Jána Bosca, základná škola, Základná škola, Lipová 13

Základná škola, Slovensko:, 4 z 17

Cirkevná základná škola Narnia, Jazyková škola English4You, Výcviková škola pre vodiacich psov, Základná škola - Báb, Súkromné gymnázium Česká 10, Základná škola Alexandra Dubčeka, Základná škola s materskou školou Sibírska, ZŠ pri Liečebno-výchovnom sanatóriu v Nitre, Základná škola s materskou školou, Kornela Mahra 11 v Trnave, Základná škola Jána Hollého, IV. Základná škola Holubyho, Chefparade, Arcibiskupské gymnázium biskupa P. Jantauscha, Špeciálna základná škola, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Obchodná akadémia Imricha Karvaša, Základná škola Sídlisko SNP, SOŠ ekonomická, Pedagogická a sociálna akadémia blahoslavenej Laury, Súkromné gymnázium Cogitatio, 1. súkromné gymnázium, Gymnazium, Súkromná základná škola pre intelektovo nadaných žiakov, Základná škola s materskou školou, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Jazyková škola, Základná škola, Štefánikova, Gymnázium Jura Hronca, Základná umelecká škola Mikuláša Schneidera-Trnavského, multi, SOŠ Elektrotechnická, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, ZŠ Košická, Súkromné konzervatórium Alkana, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Súkromné gymnázium Petzvalova 4, 2. základná škola, Základná škola Dudova 2, základná škola, Obchodná akadémia Dudova, Základná škola s materskou školou, Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Súkromná jazyková škola CM, ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno, Gymnázium Janka Matúšku Galanta, Spojená škola, Nivy 2, Základná umelecká škola – výtvarný odbor, UKF - Katedra hudby, Základná škola Grundschule Medzev, Základná škola Gejzu Dusíka, Základná škola s materskou školou, Základná škola s materskou školou v Krušetnici, Základná umelecká škola Josepha Haydna - hudobný odbor, základná škola, Základná škola s materskou školou Smolník, Spojená škola, Krátka 11, Gymnázium Juraja Fándlyho, ZŠ Jána Vojtaššáka, ZŠ Viestova Myjava, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Streda nad Bodrogom

Základná škola, Slovensko:, 5 z 17

Základná umelecká škola, Stredná zdravotnícka škola, Gymnázium Antona Bernoláka, ZŠsMŠ Častá - Materská škola, Základná škola Ľudovíta Štúra, Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi, Základná škola s materskou školou sv. Gorazda, Základná umelecká škola v Medzeve, Pedagogická a sociálna akadémia sv. Márie Goretti, Základná škola s materskou školou Jozefa Murgaša, Spojená škola, Základná umelecká škola, ZŠ Miloslavov, Stredná odborná škola, Špeciálna základná škola internátna, ZŠ sv. Svorada a Benedikta, ZŠ s MŠ Častá, Základná škola, Lehota 144, Základná škola Paňovce, Základná škola Sološnica, Reedukačné centrum Sološnica, Gymnázium, Spojená škola internátna, základná škola, Základná škola SNP 5, Základní a mateřská škola Hrčava, ZŠ s MŠ s VJM Boľ, Základná škola Šemša, Sukromne skoly Ziveny, 2. ZŠ na Námestí Augusta Horislava Škultétyho, Elokované pracovisko ZUŠ Jozefa Kresánka Karloveská 3, Základná škola s materskou školou v Dohňanoch, Súkromná pedagogická a sociálna akadémia, Gymnázium Pétera Czeglédiho Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským, Základná škola, Považské Podhradie, Špeciálna základná škola Veľký Meder, Základná škola Jasov, Spojená katolícka škola, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Gymnázium Andreja Kmeťa, Základná škola s materskou školou, Považská Teplá, Zakladná škola Brezno - Mazorník, ZŠ J. Amosa Komenského, OXICO,Jazyková škola Palisády, ZUŠ, ZŠ Ľubotice, Stredná Odborná Škola Elektrotechnická, základná škola, základná škola, Základná umelecká škola Jána Cikkera, základná škola, ZŠ ul. Dobšinského 17, Základná Škola Mirka Nešpora 2, Základná umelecká škola Jozefa Janigu, základná škola, Základná škola, ZUŠ, Základná škola, Slovanská, základná škola, Základná škola P.O.Hviezdoslava

Základná škola, Slovensko:, 6 z 17

Spojená škola pre žiakov s telesným postihnutím, Základná škola Zoltána Kodálya s VJM, Stredná odborná škola, Základná Škola, Základná škola, základná škola, École primaire, základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ Banka, Jazykové kurzy - Elena Dugovičová, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Základná škola, Reformovaná cirkevná základná škola s VJM Dolný Štál, Základná umelecká škola svätej trojice, ZŠ Krosnianska 4, ZŠ Krosnianska 2, Francúzska škola a Súkromná športová stredná odborná škola, ZŠ Maurerova, základná škola, základná škola, Koncertná sála - Konzervatórium, Základná škola Bruselská, ZŠ Bruselská – elokované pracovisko Viedenská 40, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola, Gabriela Bethlena 41, Nové Zámky, základná škola, Gymnázium Sv. Františka z Assisi, Základná škola, Súkromná základná umelecká škola, ZŠ Dubová, , Gymnázium, Súkromná SOŠ ekonomická Tercium, ZŠ Masarykova 19/A, Základná škola M. R. Štefánika, Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, ZŠ Fábryho, základná škola, Základná škola s materskou škôlkou, Špeciálna základná škola, Elokované pracovisko ZUŠ Krásno nad Kysucou, základná umelecká škola Eugena suchoňa, Redukačné centrum, základná škola, základná škola, Základná škola Ivana Bukovčana, Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, Základná škola ZŠ Bruselská – elokované pracovisko, Evanjelické gymnázium Jána Amosa Komenského, základná škola, Základná škola, Cirkevná základná škola sv. Františka assiského, Základná škola Jozefa Urbana, Stredná zdravotnícka škola sv. Alžbety, Škola úžitkového výtvarníctva, Základná škola Bukovecká 17

Základná škola, Slovensko:, 7 z 17

Základná umelecká škola, Základná škola Diviaky, Súkromné osemročné gymnázium Galaktická, základná škola, základná škola, Súkromná ZŠ Galaktická, Súkromná stredná odborná škola Bukovecká 17, základná škola, Špeciálna ZŠ Rovníková 11, Základná škola Mihálya Tompu, Základná škola J. G. Tajovského, Základná škola, Základná škola Novomeského, Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Gymnázium Vrbové, Základná škola v Závadke nad Hronom, Základná škola v Závadke nad Hronom, Stredná odborná škola Jána Bocatia, Základná umelecká škola, Spojená škola Vojenská 13, Gymnázium Park mládeže 5, Základná umelecká škola – výtvarný odbor, základná škola, základná škola, Hotelová akadémia, Jazyková škola Empire, základná škola, základná škola, Základná škola Bernolákova 16, Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku vo Varíne, základná škola, Základná škola 1. - 4. ročník, Základna škola, základná škola, základná škola, základná škola, SOŠ - Szakközépiskola, Špeciálna základná škola, Gymnázium-Gimnázium Fiľakovo, Základná umelecká škola, základná škola, ZŠ Jána Lipského, Gymnázium M. Galandu, Základná škola, Námestie Štefana Kluberta, Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho, Súkromná základná umelecká škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola Nobelovo námestie 6, základná škola, Stredné odborné učilište služieb, základná škola, Základná škola internátna pre sluchovo postihnutých, Základna Škola Vavrinca Benedikta, ZŠ Jozefa Kollára, základná škola, Základná škola s materskou školou

Základná škola, Slovensko:, 8 z 17

Gymnázium Janka Jesenského, ZŠ Tomášikova, Základná umelecká škola Irkutská, Konzervatórium Košice, Súkromné športové gymnázium Užhorodská, Praktická škola internátna, Obchodná akadémia Polárna 1, Braille school, Spojená škola internátna, základná škola, Špeciálna základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou internátna, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Špeciálna základná škola pre žiakov so zrakovým postihnutím internátna, Stredná zdravotnícka škola, Umelecká škola, Liečebno - výchovné sanatórium, Stredná priemyselná škola strojnícka, Súkromná stredná umelecká škola filmová, základná škola, Obchodná akadémia, Vyšné Ružbachy, Základná škola s materskou školu Hronský Beňadik, ZUŠ, Stredná odborná škola stavebná, Stredná odborná škola technická, základná škola, Základná škola Užhorodská 39, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Lingua centrum, základná škola, ZUŠ Dezidera Kardoša, Materská škola Za dráhou, Základná škola Jána Pavla II, základná škola, ZŠ Hroncova 23, Základná škola Polianska 1, základná škola, základná škola, Súkromná základná umelecká škola, základná škola, Stredná zdravotnícka škola, základná škola, základná škola, Štátna jazyková škola, ZŠ sv. košických mučeníkov, základná škola, základná škola, Základná umelecká škola, základná škola, Gymnázium Ivana Horvátha, Centrum voľného času, Základná umelecká škola, Základná škola Pavla Horova, Základná umelecká škola Ivanka pri Dunaji, základná škola, základná škola, základná škola

Základná škola, Slovensko:, 9 z 17

SOŠ Jesenského, Základná umelecká škola, Základná Škola Ivánka pri Nitre, Základná škola, Základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola M.R.Štefánika, ZŠ Abovská 36, Základná škola Staničná 13, ZŠ Dr. Daniela Fischera, Základná škola Trnové, ZŠ Černyševského 8, Spojená škola, Zákldaná škola s materskou školou, základná škola, základná škola, základná škola, SOŠ Technická, základná škola, základná škola, základná škola, Špeciálna základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Gymnázium P.O. Hviezdoslava, základná škola, Základná škola, Slov.partizánov, základná škola, Základná škola Gemerská 2, základná škola, základná škola, ZŠ sv. Don Bosca, základná škola, základná škola, Základná škola, Praktická škola, základná škola, Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Gorazda, Základná škola Ružová dolina 29, základná škola, SPŠ lesnícka, ZŠ a MŠ svätého Gorazda, základná škola, Základná škola, Sídl.Stred, Súkromné gymnázium ESPRIT, základná škola, základná škola, ZŠ Alexandra Dubčeka, základná škola, Királyhelmeci Gimnázium, Gymnázium Bilingválne, Ul. T. Ružičku 3, základná škola, základná škola, Súkromná pedagogická a sociálna akadémia, základná škola

Základná škola, Slovensko:, 10 z 17

Súkromná obchodná akadémia, Súkromná základná škola Ružová dolina 29, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého, základná škola, IV. Základná škola, základná škola, Základná škola Francisciho 11 Levoča, základná škola, Základná škola, Školský areál Gymnázia Alejová, základná škola, Spojená škola internátna, Stredná pedagogická škola v Levoči, základná škola, Základná umelecká škola, Súkromné gymnázium, Základná umelecká škola - výtvarný a dramatický obor, Gymnázium, základná škola, Súkromná základná umelecká škola XOANA, Stredná odborná škola hotela a služieb, Konzervatórium, Základná škola Belehradská 21, Základná škola a materská škola Trenčianske Bohuslavice, Základná škola, Ulica Pavla Dobšinského, základná škola, Gymnázium Pavla Horova, Základná umelecká škola sv. Cecílie, Spojená škola Tilgnerova, Základná škola Turnianska 10, Konzervatórium, základná škola, základná škola, základná škola, Gymnázium Jozefa Lettricha, základná škola, ZŠ SNP 20, Základná Škola, Základná škola s Materskou školou Štefana Náhalku, ZŠ Andreja Kubinu, Gymnázium Andreja Sládkoviča, Stredná zdravotnícka škola, Spojená škola internátna Kremnica, základná škola, Spojená škola internátna Kremnica, Obchodná akadémia, Stredná odborná škola, Základná škola Rajčianska, ZŠ Veľkomoravská, Stredná odborná škola, CVČ KAMaRÁD Kúty, základná škola, Špec. základná škola, Základná škola, Súkromná hotelová akadémia, lll.Zakladna skola

Základná škola, Slovensko:, 11 z 17

Cirkevná základná škola, Základná škola Jozefa Krónera, Špeciálna základná škola, základná škola, Elokované pracovisko súkromná základná umelecká škola, Materská škola, Základná škola Turčianske Teplice, základná škola, základná škola, Základná umelecká škola, základná škola, Základná Škola, ZŠ Kubranská, základná škola, SOŠ Zdravotná, Základná škola Ostredková 14, základná škola, základná škola, Gymnázium Gelnica, Nagysallói Magyar tanítási Nyelvű Általános Iskola, Cirkevná základná škola sv. Gorazda v Námestove, základná škola, základná škola, Evanjelicke Gymnazium Juraja Tranovskeho, Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta, Základná škola Bezručova, Základná škola, Spojaná škola S.A.Jedlíka, základná škola, Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským, Stredná priemyselná škola dopravná, základná škola, English in the City - jazyková škola, Tanečná akadémia Muguela Mendeza, ZUŠ Ľudovíta Rajtera, Obchodná akadémia, základná škola, Základna škola Brezno - Zadne Halny, Základná škola, základná škola, Základná umelecká škola, základná škola, Základná škola Gašpara Drozda s materskou školou v Chrenovci-Brusne, ZUŠ Jána Pöschla, základná škola, ZŠ Slobodného slovenského vysielača, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ Školská, základná škola, Základná škola Borodáčova 2, Základná škola sv. Uršule, základná škola, Základná škola Mojmírova, ZŠ Vinbarg, základná škola, základná škola, základná škola

Základná škola, Slovensko:, 12 z 17

Základná škola Gaštanová, základná škola, Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Gymnázium sv. Uršule, základná škola, Základná škola Železničná, ZŠ Partizánska, ZŠ Pekníkova, Stredná odborná škola sv. Jozefa robotníka, Saleziáni Don Bosca, Základná škola Malinovského, ZŠ Nábrežie mládeže 5, Goethe Inštitút, ZŠ Gorazdova, Piaristická spojená škola F. Hanáka, Spojená škola Tokajícka 24, Detský domov, e-Škola, Special institute, ZŠ Cádrova - 1. stupeň, Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, ZUŠ Ľudovíta Rajtera, Stredné odborné učilište strojárske, základná škola, Stredná odborná škola polytechnická, Základná škola Robotnícka, ZŠ Bruselská – elokované pracovisko Aténska 26, Základná škola, Základná umelecká škola, základná škola, základná škola, Základná škola a Materská škola Soblahov, ZŠ Golianova, Základná škola Podjavorinskej, SOŠ Juraja Ribaya, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Základná škola svätého Dominika Savia, základná škola, ZŠ Nevädzová, základná škola, ZŠ Mateja Lechkého, základná škola, základná škola, Základná škola, Ulica Sama Chalupku, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná umelecká škola Júliusa Kowalského, Gymnazium F.V. Sasinka, Základná škola, SOA Liberta, 6. ZS v Hlohovci, ZS Sama Cambela, základná škola, Autoškola 1, základná škola, Stredná odborná škola polygrafická, základná škola, Základná škola, Základná škola, Malonecpalská ulica

Základná škola, Slovensko:, 13 z 17

Špeciálna základná škola, základná škola, Špeciálna základná škola, základná škola, základná škola, Základná Škola, ZŠ Spartakovská, základná škola, základná škola, ZŠ Cádrova - 2. stupeň, ZŠ Duklianska, Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským, Základná škola Vazovova 4, základná škola, Gymnázium sv. Michala Archanjela, základná škola, SOŠ, Gymnázium, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola Zemanská 2, Obchodná akadémia Nevädzová 3, Základná škola Zemanská 2, 2. základná škola, základná škola, Základná škola s materskou školou v Kamenici nad Cirochou, Základná škola, ZŠ Dolné Kočkovce, základná škola, Gymnázium, Základná škola Žitavská, Akadémia Policajného Zboru, základná škola, základná škola, Základná škola sv. Cyrila a Metoda, Základná škola, ZŠ Pribinova, Športové gymnázium, ZŠ Trebišovská 10, základná škola, British Council, základná škola, základná škola, Jazyková škola STORM, ZŠ Vinohrady nad Váhom, Spojená škola Tvrdošín, CZŠ R. Zaymusa, , ZŠ Starozagorská, Súkromná ZŠ, základná škola, základná škola, základná škola, Súkromná ZŠ HUMAN, Základná škola, základná škola, Hotelová a obchodná akadémia, ZŠ Kulíškova

Základná škola, Slovensko:, 14 z 17

Pomocná škola, základná škola, ZŠ Lietavská Lúčka 2. stupeň, SOŠ Elektrotechnická, Vincent de Paule Gymnázium, základná škola, Základná umelecká škola Eugeňa Suchoňa, Základná Umelecká Škola Ferka Španiho, základná škola, Základná škola Šmeralova, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ Mukačevská, Vincent de Paule Gymnázium, Spojená škola kráľovnej pokoja, základná škola, Športové gymnázium, základná škola, Základná škola Bajkalská, cirkevná ZŠ, Základná škola, základná škola, Základná škola, Ulica Pavla Jozefa Šafárika, Základná umelecká škola Ladislava Stančeka, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola Myslavská, Gymnázium Dominika Tatarku, Základná škola s materskou školou Ul. Gorkého, ZŠ Levočská, základná škola, Spojená škola, ZŠ Józsefa Kármána s MŠ, Základná Škola Dlhé Hony, Základná škola Postupimská, Základná škola Postupimská, ZŠ Školská, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola Jána Bottu, Jazyková škola Class, základná škola, Základná škola, Ulica Rastislavova, základná škola, základná škola, Základná škola Jahodnícka, Základná škola, Ulica energetikov, Tanečná škola Viva, základná škola, Spojená škola, Základná škola Rudolfa Jašíka, základná škola, základná škola, Športové gymnázium Jozefa Herdu, základná škola

Základná škola, Slovensko:, 15 z 17

základná škola, základná škola, SOŠ stavebná, Základná Škola Karpatská Ulica, Súkromná základná umelecká škola, základná škola, Materská škola, Spojená škola sv. Vincenta de Paul, Stredná umelecká škola, Základná cirkevná škola sv. Márie Goretti, základná škola, Základná škola, základná škola, Základná škola s materskou školou Plickova (zavretá), základná škola, Regionálne centrum autistov, Cirkevná základná škola Antona Bernoláka, Gymnázium Karola Štúra, základná škola, Základná škola Devínska, základná škola, Súkromná špeciálna základná ško, ZŠ Gorkého, základná škola, Stredná zdravotnícka škola, Spojená škola, základná škola, Základná škola s materskou školou Antona Bernoláka, Základná umelecká škola Jána Levoslava Bellu, , základná škola, základná škola, základná škola, Základná Škola, základná škola, Základná škola Kežmarská 30, základná škola, Gymnázium Františka Švantnera, Základná škola, Súkromná základná umelecká škola, základná škola, Základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, , základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola Kežmarská 28, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola s materskou školou Hurbanova 27, ZŠ Beethovenova 1, základná škola, základná škola, Základná škola M.R.Štefánika

Základná škola, Slovensko:, 16 z 17

Dopravná akadémia, Gymnázium, Základná umelecká škola Ľudovíta Fullu, Základná škola Rakovec nad Ondavou, základná škola, Základná škola, Základná škola s materskou školou, základná škola, Základná umelecká škola Ľudovíta Fullu, základná škola, základná škola, Základná škola Vagonárska, Základná škola Rakovec nad Ondavou, Základná škola Rakovec nad Ondavou, základná škola, Základná škola Rakovec nad Ondavou, Základná škola Rakovec nad Ondavou, Základná škola Rakovec nad Ondavou, základná škola, Základná škola, ZŠ kniežaťa Pribinu, základná škola, Gymnázium sv. košických mučeníkov, základná škola, Základná škola s materskou školou, Základná škola Slobody 1, Špeciálna základná škola, , základná škola, základná škola, Základna škola Dostojevského Poprad, Katolícka stredná pedagogická škola sv. Cyrila a Metoda, Základná škola s materskou školou Želiarska 4, základná škola, Gymnázium, ŠUV, Základná škola Považská 12, Vysoká Škola Manažmentu, Hlboké nad Váhom, Základná škola Bátorove Kosihy, základná škola, Ľudová škola umenia, ZŠ Komenského, Základná škola Východná, Základná škola, Mariánska ulica, Základná škola v Hurbanove, základná škola, Základná škola Jána Amosa Komenského, Základná škola Gašpara Haina, základná škola, Základná škola s materskou školou Liptovské Revúce, Špeciálna základná škola, základná škola, ZŠ 1.-9. ročník, ZŠ Milana Rastislava Štefánika, Základná škola sv. Augustína, základná škola, základná škola, základná škola, Gymnázium sv. Edity Steinovej, SPŠ

Základná škola, Slovensko:, 17 z 17

základná škola, ZŠ s MŠ Horná Ves, základná škola, základná škola, ZŠ Pavla Dobšinského, základná škola, základná škola, SOŠ Košická 20, Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana, Základná škola na Hradnej ulici, základná škola, základná škola, Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana - bilingválna sekcia, základná škola, ZŠ Na hôrke 30, základná škola, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, základná škola, Ekonomická Univerzita, základná škola, Hotelová Akadémia Ľudovíta Wintera, základná škola, Základná škola s materskou školou, Závodie, Základná škola s materskou školou, Oravská Jasenica, Základná škola Brestovec, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola Devínska 2, Ekonomická Univerzita, Základná škola Pavla Mudroňa, 5. ZŠ Piešťany, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ Gajary, Gymnázium, základná škola

základná škola inde

Východné Slovensko (686x), Západné Slovensko (677x), Stredné Slovensko (466x), Prešovský kraj (408x), Košický kraj (330x), Bratislavský kraj (308x), Banskobystrický kraj (243x), Trenčiansky kraj (237x), Žilinský kraj (235x), Trnavský kraj (234x), Nitriansky kraj (205x), Bratislava (196x), Malé Karpaty (158x), Spiš (121x), Košice (119x), Liptov (80x), okres Košice - okolie (75x), okres Bratislava II (74x), okres Košice I (69x), Záhorie (68x), okres Bardejov (63x), Liptovská kotlina (62x), okres Košice IV (62x), okres Prešov (60x), Gemer (58x), okres Bratislava V (58x), okres Trenčín (55x), okres Galanta (50x), Ružinov (50x), okres Žilina (49x)

Podobné, Slovensko:

3547x vzdelavanie, 2200x základná škola, 982x skôlka, 191x stredná škola, 116x univerzita, 58x autoškola
Hľadáme zakladna-skola, OSM tagy: amenity = 'school'.

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://www.oma.sk/vzdelavanie/zakladna-skola

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.