Cesta: OMA » vzdelanie

vzdelanie v Slovensko

vzdelanie

2685x základná škola, 1477x skôlka, 167x univerzita, 112x autoškola, 100x stredná škola

vzdelanie

Vzdelanie v Slovensko

V Slovensko sa nachádza viac ako 1000 kusov vzdelanie.

vzdelanie inde

Západné Slovensko (1444x), Východné Slovensko (1394x), Střední Morava (1112x), Jihovýchod (1100x), Stredné Slovensko (1010x), Jihomoravský kraj (930x), Moravskoslezský kraj (882x), Moravsko-sliezsko (882x), Trnavská pahorkatina (761x), Podunajská rovina (721x), Prešovský kraj (716x), Bratislavský kraj (694x), Košický kraj (678x), Olomoucký kraj (643x), Žilinský kraj (559x), Bratislava (518x), Trenčiansky kraj (505x), Nitriansky kraj (498x), Zlínský kraj (471x), Banskobystrický kraj (451x), Trnavský kraj (441x), okres Brno-město (370x), Brno (370x), Zemplín (341x), okres Olomouc (314x), Spiš (267x), Košice (261x), okres Ostrava-město (212x), okres Prešov (211x), okres Frýdek-Místek (195x)

Vzdelanie, Slovensko:, 1 z 17

Materská škola Piesočná 2, skôlka, Gymnázium bilingválne, Základná škola Pavla Mudroňa, základná škola, Autoškola 2, Materská škola Strečnianska 2, skôlka, Základná škola Tbiliská, Súkromná materská škola, základná škola, skôlka, skôlka, základná škola, Základná škola, základná škola, Stredná odborná škola, základná škola, základná škola, skôlka, základná škola, základná škola, základná škola, skôlka, Materská škola, Gymnázium P.O. Hviezdoslava, skôlka, ZŠ sv. Svorada a Benedikta, Špeciálna základná škola, Materská škola, základná škola, Základná škola Pionierska 4, autoškola, základná škola, Autoškola Liberty, Materská škola Šemša, skôlka, Súkromná SOŠ, základná škola, Materská škola, základná škola, Vysoká škola ekonómie a manažmentu, Materská škola, Materská škola na Vŕškoch, autoškola, Stredná odborná škola pedagogická blahoslavenej Laury, skôlka, Materská škola, skôlka, skôlka, základná škola, skôlka, ZŠ Ščasného 22, Obchodná akadémia, skôlka, skôlka, Obchodná akadémia, Katedra počítačovej podpory výrobných technológií FVT, základná škola, základná škola

Vzdelanie, Slovensko:, 2 z 17

skôlka, Materská škola, základná škola, základná škola, Základná škola, Základná škola, skôlka, skôlka, skôlka, Základná škola s vyučovacím jazykom mad'arským, základná škola, Stredná odborná škola, ZŠ Za vodou, Spojená škola internátna, Materská škola Grösslingová, základná škola, základná škola, základná škola, Teplička, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola, Detské opatrovateľské centrum Plné radosti, základná škola, Základná škola, základná škola, Základná škola s materskou školou, Súkromná základná umelecká škola, Základná škola s materskou školou Plechotice, ZŠ Hybe, ZŠ Vinohrady nad Váhom, základná škola, Základná škola Kežmarská 28, Spojená škola,Palárikova, Čadca, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Základná škola Hrnčiarska, MŠ Veľký Lipník, základná škola, Základná umelecká škola, Spojená škola, Základná škola Jána Drdoša, základná škola, skôlka, Základná škola, základná škola, Základná škola Martinská Ulica, skôlka, Materská škola Mamy Margity, skôlka, Košice International School, skôlka, Ikara, skôlka, základná škola, Vrabček, základná škola, Základná škola, Materská škola, 2. Základná škola

Vzdelanie, Slovensko:, 3 z 17

Stredná odborná škola obchodu a služieb, autoškola Alex, Materská a základná škola, ZŠsMŠ Klubina, Materská škola, Fakulta masmediálnej komunikácie FMK UCM, Fortuna, Materská škola Piesočná 2, elokované triedy Vietnamská 13, Katolícka ZŠ sv. Jána Nepomuckého, Základná umelecká škola, Materálovotechnologická fakulta STU, detašované pracovisko Dubnica nad Váhom, Autoškola 1, Dolanský, Reformovaná teologická fakulta Univerzita J. Selyeho, Gymnázium Ladislava Dúbravu, MŠ Novomeského, základná škola, skôlka, Jazyková škola STORM, Základná umelecká škola, Medija detské jasle a materské centrum, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, základná škola, Základná škola, SOŠ Ostrovského, Materská škôlka, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Materská škola, Malonecpalská ulica, Súkromná stredná odborná škola DSA, Základná škola Tupolevova 20, Špeciálna základná škola, Detašované pracovisko Ústav Cyrila a Metoda, Partizánske, skôlka, základná škola, ZŠ Jána Kupeckého, základná škola, základná škola, Základná škola, ZŠ Ivana Branislava Zocha, základná škola, Spojená škola internátna Kremnica, Materská škola, Osadná 5, Základná umelecká škola Galanta – výtvarný odbor, Materská škola, základná škola, základná škola, Základná škola Kalinkovo, Základná škola Sibírska, Materská škola ADYHO, Základná škola Matiašovce, ZŠ Milana Rastislava Štefánika, ZŠ Gajary, Základná umelecká škola, Cirkevná základná škola, Materská škola - Teplická, Materská škola Stodoláčik, Základná škola s materskou školou, Základná škola Prostějovská, skôlka, Materská škola, elokované pracovisko Hviezdoslavova 12

Vzdelanie, Slovensko:, 4 z 17

skôlka, Gymnázium Juraja Fándlyho, Brilliant Stars, základná škola, Bubbly, skôlka, Základná škola Uzovský Šalgov, Základná škola Odorín, autoškola, Súkromná hotelová akadémia, skôlka, Materská škola, Zakladná škola, základná škola, základná škola, Autoškola MIGA, Stredná odborná škola, základná škola, Detské jasle Mravček, Easy autoškola, Materská škola Pod Rovnicami, Súkromná bilingválna MŠ Forest Kids, Základná škola Brodzany, Detské Centrum Dostojevského, základná škola, základná škola, skôlka, skôlka, RM JET, Spojená katolícka škola, Autoškola - Ivan Humaj, Spojená škola, základná škola, Autoškola Akva, základná škola, Základná škola, Materská škola Nová Dubnica, UKF - Katedra hudby, Materská škola, Staničná ul., Materská škola, autoškola, Stredná odborná škola technická, ZŠ s MŠ J. D. Matejovie, ZŠ Budovateľská, Stredná odborná škola Gemerská, MŠ Študentská, Základná škola Rajčianska, ZUŠ, Súkromná materská škola BESST, Materská škola, ZŠ Banka, Stredná odborná škola lesnícka, Základná škola, Základná umelecká škola, Materská škola, základná škola, ZŠ Kuchyňa, Základná škola Holčíkovce, základná škola, Detské jasle Čajkovského

Vzdelanie, Slovensko:, 5 z 17

základná škola, Základná škola Park Angelínum, Základná škola s materskou školou Antona Bernoláka, skôlka, Materská škola Naša škôlka - Slniečkovo, Pionierska 12/A, skôlka, Gymnázium Janka Kráľa, Cing, Materská škola Tabaková 10, Základná škola Gemerská 2, Súkromná základná škola BESST, Základná škola s materskou školou Tušická Nová Ves, Základná škola a škôlka v Stankovanoch, základná škola, Súkromná ZŠ s MŠ Marie Montessori, Jazyková škola VIVEUS, SOU drevárske Žarnovica, Vonkajšie vyučovanie, Stredná odborná škola sv. Cyrila a Metoda, základná škola, Základná umelecká škola, Základná škola s materskou školou, MŠ Ďorocká 4, skôlka, Štátna Jazyková Škola, skôlka, základná škola, Spojená škola, Gymnázium Janka Matúšku Galanta, Materská škola, Kostolná-Záriečie, Súkromné gymnázium, Súkromná materská škola Krásne Sady, Súkromná základná umelecká škola Trenčín - elokované pracovisko, ASA, Gymnázium Golianova, Braille school, Stredná odborná škola automobilová, Súkromná základná škola, základná škola, skôlka, Materská škola, Špeciálna základná škola, Základná Škola s Materskou Školou, Materská škola, Materská škola Eötvösova ul. 64, MŠ Dénešova 53, Základná škola s materskou školou Motešice, Evanjelická základná škola, Súkromná stredná odborná škola Via Humana, Základná škola a Materská škola Soblahov, základná škola, Materská škola, Základná škola, Právnická fakulta UMB, Ekonomická fakulta UMB, Základná škola s materskou školou Podhájska 10A, Materská škola, Stredná odborná škola technická, základná škola, Materská škola, Dostojevského 933/5

Vzdelanie, Slovensko:, 6 z 17

Základná škola Ružová dolina 29, Základná umelecká škola Ferenca Liszta, Anglická bilingválna škôlka, Cirkevná základná škola sv. Františka assiského, Súkromné gymnázium Česká 10, Základná škola Jozefa Cígera Hronského, Súkromná stredná odborná škola a stredná športová škola ELBA, Materská škola, ELBA, Katolícka stredná pedagogická škola sv. Cyrila a Metoda, Škôlka Vilka, Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Stredná odborná škola potravinárska, skôlka, Materská škola, základná škola, Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským, základná škola, Základná škola, Súkromná materská škola Hrášok, základná škola, Rusínska materská škola Kolysočka, Stredná odborná škola dopravná, Materská škola, Detské súkromné jasle STONOŽKA, Materská škola Hečkova, Základná škola, skôlka, Materská škola, Súkromná materská škola, Gymnázium Šurany, skôlka, MŠ Barónka, Evanjelická materská škola, základná škola, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, základná škola, Materská škola Dubík, Materská škola, základná škola, základná škola, Jazyková škola Class, Materska skola, Relax Centrum, Základná škola s materskou školou Hurbanova, Gymnázium Jána Hollého, Súkromné detské jasle KIDS PUZZLE, skôlka, Základná umelecká škola – výtvarný odbor, základná škola, skôlka, Junior, Základná škola, Rišňovce, základná škola, Základná škola Lúka, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Pedagogická a sociálna akadémia blahoslavenej Laury, Športové gymnázium Jozefa Herdu, Bosákova autoškola, Stredná odborná škola technická

Vzdelanie, Slovensko:, 7 z 17

Rektorát Prešovskej univerzity, Základná škola Gejzu Dusíka, základná škola, Detské centrum Srdiečko, Základná škola Sándora Petőfiho s VJM, ZŠ Kátlovce, Materská škola, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Kňazský seminár sv. Cyrila a Metoda, skôlka, Stredná odborná škola obchodu a služieb, základná škola, Gymnázium Park mládeže 5, Twinkle, Materská škola Miloslavov, Základná škola, základná škola, základná škola, skôlka, skôlka, Cirkevná materská škola sv. Terezky, Materská škola, Konopná ul. 8, ZŠ Gajary, ZŠ Beethovenova 1, Materská škola Lachova 31, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Fakulta bezpečnostného inžinierstva Žilinská univerzita v Žiline, Materská škola Sekurisova, Základná škola I. Bukovčana 3, Základná škola, základná škola, Spojená škola sv. Františka Assiského, Spojená škola sv. Košických mučeníkov, Materská škola Hollého 3, Súkromná základná škola Felix, Základná škola, Saratovská ul. 85 (VI. Základná škola), Základná škola, Komenského 3, Bernolákovo, základná škola, Stredná odborná škola techniky a mechanizácie, Ul. 1. mája 1, Hurbanovo, Základná škola, Základná škola, Bilinguálna škôlka Happy, autoškola, MŠ Miletičova 37 - Elokované triedy Gemerská 4, Materská škola, základná škola, Vysoká škola bezpečnostného manažérstva, Materská škola Nová Dubnica, ZŠ Bystrická, CZŠ sv. Jána Bosca, Materská škola Matiašovce, základná škola, Spojená škola internátna / Špeciálna základná škola s materskou školou internátna v Leviciach, Základná umelecká škola Jána Cikkera, Milan Ľahký, MŠ a ZŠ Lučatín, Stredná zdravotnícka škola sv. Alžbety, e-Škola, Materská škola, Základná škola s materskou školou Habovka

Vzdelanie, Slovensko:, 8 z 17

Obchodná akadémia, Materská škola, Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského, Súkromné bilingválne gymnázium BESST, základná škola, Cirkevná základná škola s materskou školou sv.FAUSTÍNY, základná škola, Súkromná základná škola, skôlka, Gymnázium M. R. Štefánika, skôlka, Súkromné gymnázium Lučenec, Materská škola Gyňov, Brmbolec, Základná škola s materskou školou, základná škola, ZŠ Topoľová, Základná škola Železničná, Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Základná škola, Evanjelická materská škola, skôlka, Základná škola s materskou školou Šarišské Dravce, Základná škola Jahodnícka, Stredisko pre nevidiacich, Základná škola Kudlovská, Základna škola, 1. súkromné gymnázium, Obchodná Akadémia Senica, VI. Základná škola Ružomberok, Autoškola Sheriff, Bisla, Detské centrum Štvorlístok, Základná škola, Lipová 13, Materská škola Šancová 65, Základná škola s materskou školou Vysoká pri Morave, MŠ Trnková 4, Bratislava - Jarovce, Súkromná základná škola, Materská škola s VJM, Materská škola, Ulica Daniela Krmana, Základná umelecká škola - výtvarný odbor, elokované pracovisko, Základná škola Drienov, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Základná škola SNP 5, základná škola, Základná škola Považská 12, Materská škola Fulianka, Materská škola Azovská 1, Spojená škola sv. Vincenta de Paul, Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, Základná škola s materskou školou, Gymnázium Javorová, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Základná škola Ivana Krasku, skôlka, Internáty TRIO, základná škola, Spojená škola bl. biskupa Gojdiča - CZŠ s MŠ a gymnázium, Materská škola Holíčska 50, Materská škôlka Lienka

Vzdelanie, Slovensko:, 9 z 17

Materská škola, Základná škola s materskou školou, skôlka, Základná škola Svrčinovec, Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, ZŠ Na hôrke 30, základná škola, Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, ZŠ Horné Orešany, skôlka, Základná škola, Súkromná základná umelecká škola DAMA - Elokované pracovisko, Stredná odborná škola letecko-technická, autoškola, UMB Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, základná škola, skôlka, Základná škola Karloveská, Materská škola Levoča, Ul. Železničný riadok 3, Stredná odborná škola strojnícka, Základná škola s materskou školou Medzibrod, základná škola, skôlka, Cirkevná materská škôlka bl. Imeldy, Základná škola s materskou školou sv. Jána Pavla II., Materská škola, Dedovec, Stredná odborná škola Policajného zboru Bratislava, základná škola, základná škola, Základná škola Janka Francisciho Rimavského Hnúšťa, Materská škola Hrnčiarska, skôlka, Základná škola, Materská škola Obrancov mieru č. 400/51, Rajec, Materské centrum Hojdana - Ružinov, Základná škola Lesnícka Prešov - Solivar, skôlka, skôlka, univerzita, základná škola, Hospodársky pavilón B, Základná škola, základná škola, Materská škola Stálicová 2, elokované triedy Haburská 6, Základná škola, skôlka, skôlka, Materská škola Zemplínska, Gymnázium Andreja Vrábla, Kvetinkovo, Lekárska fakulta UK, Súkromné bilingválne gymnázium Galanta, Základná škola Československej armády, Materská škola, Stredná odborná škola Policajného zboru, základná škola, MŠ Palárikova 22, Materská škola Bratislavská, Súkromná materská škola Čarovný zvonček, Materská škola Motýlik

Vzdelanie, Slovensko:, 10 z 17

základná škola, Základná škola s materskou školou, Kornela Mahra 11 v Trnave, ZŠ Komenského, ZŠ Krosnianska 2, MŠ Liptovské Sliače, Základná škola, Sídl.Stred, Little Stars, Materská škola Volgogradská, MŠ s VJM, Materská škola Tatranská Lomnica, skôlka, Základná škola Šrobárova, Materská škola Kudlovská, Základná škola Važecká, Materská škola, Ulica Antona Mišúta, Spojená škola Nábrežie Jána Kalinčiaka 4, Základná škola, Sídl.Rozkvet, Odborné učilište internátne Ladce, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, ZŠ Mateja Lechkého, základná škola, MŠ Čínska 24, Súkromná špeciálna základná škola, Materská Škola Ľ. Okánika 6, Internát KÚ, Materská škola Ľ. Fullu 12, Spojená škola svätého Jozefa, Základná škola s materskou školou Novosad, Univerzita J. Selyeho, Gymnázium Školská, Materská škola - Óvoda Žižkova 4, Autoškola SPŠ Snina, základná škola, Základná umelecká škola, Materská škola Sládkovičova s vyučovacím jazykom ukrajinským, Právnická fakulta UK, Základná škola Zlatá, Základná škola s materskou školou, Považská Teplá, Hotelová akadémia, Základná škola, základná škola, Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Gorazda, základná škola, Základná škola Pionierov, Materská škola, IV. Základná škola, Základná škola sv. Vincenta de Paul, Materská škola Iljušinova 1, Základná škola, Základná škola, Základná škola J. Hollého, Základná škola Jozefa Maximiliána Petzvala, Stredná odborná škola obchodu a služieb, ZŠ J. Amosa Komenského, skôlka, Základná škola Michala Tareka, ZŠ Pavla Emanuela Dobšinského, základná škola, Zakladná škola, Materská škola

Vzdelanie, Slovensko:, 11 z 17

Základná Škola Dlhé Hony, Obchodná akadémia Polárna 1, Materská škola, Materská škola, Materská škola Liptovská Porúbka, MŠ Mostná, Spojená škola s organizačnými zložkami Odborné učilište a Praktická škola, III. ZŠ Konštantinova a Gymnázium, základná škola, Gymnázium Jána Chalupku, Stredná odborná škola technická, Materská škola Juh, základná škola, Montessori klub Prešov-Šváby, Základná škola, základná škola, MŠ Pri Šajbách, Materská škola Turnianska, základná škola, Materska skola, Materská škola, I. Základná škola, Základná umelecká škola Púchov, ZŠ + MŠ, Ústav mediamatiky, Materská škola, základná škola, MS Slnečné jazerá, Základná škola s materskou školou, základná škola, Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským, Gymnázium Antona Bernoláka, Materská škola Vojka, Liečebno - výchovné sanatórium, Spojená škola svätého Jozefa, Základná umelecká škola Eugeňa Suchoňa, Právnická fakulta UPJŠ, základná škola, ZŠ s MŠ J. D. Matejovie, Materská škola Bajkalská, Základná škola s materskou školou sv. Gorazda, Jazyková škola, Základná škola s materskou školou, skôlka, skôlka, Základná škola, základná škola, Materská škola Terézie Vansovej, Materská škola, Materská škola v Šenkviciach - elokovaná trieda, 3. Základná škola, základná škola, Základná škola, Základná škola Jána Amosa Komenského, skôlka, Spojená škola a Materská škola, Pionierska 4, skôlka, ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou, Základná a materská súkromná škola Dráčik

Vzdelanie, Slovensko:, 12 z 17

Základná škola s materskou školou, základná škola, Základná škola Nové Sady, Stredná odborná škola Policajného zboru Pezinok, Materská škola Lodná, Materská škola, Materská škola, Javorová alej 1, Chorvátsky Grob, Gymnázium Veľké Kapušany, Stredná odborná škola vinársko - ovocinárska, ZŠ Škultétyho, základná škola, Materská škola pri základnej škole Fintice, základná škola, Materská škola Legerského 18, základná škola, Gymnázium Hlinská, základná škola, Materská škola Slnečná 17, elokované triedy SNP 1, základná škola, Spojená škola internátna Kremnica, skôlka, Základná škola sv. Cyrila a Metoda, Súkromná základná škola pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti, základná škola, základná škola, Gymnázium Trebišovská 12, ZŠ Mlynská, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, skôlka, Hotelová akadémia Otta Brucknera, III. Základná škola, základná škola, Materská škola, Mníchova Lehota 188, ZŠ Eliáša Lániho, Základná škola Rakovec nad Ondavou, Základná škola Dr. J. Dérera, Základná škola s materskou školou M. R. Štefánika, základná škola, Autistické centrum, HUPS, Súkromná základná umelecká škola DAMA, Súkromná ZŠ, skôlka, skôlka, Základná škola Devínska 12, základná škola, Základná škola Ľudovíta Štúra, skôlka, Súkromná základná škola, Základná škola Rakovec nad Ondavou, Materská škola, Materská škola na ul. Cintorínska (Horná škôlka), Trenčianska univerzita A. Dubčeka, Gymnázium Martina Hattalu, Cirkevná materská škola sv. Imricha s vyučovacím jazykom maďarským, Gymnázium B. S. Timravy, Stredná odborná škola pedagogická, Právnická fakulta Trnavskej univerzity, Základná škola s materskou školou, základná škola, Súkromná základná škola Wonderschool

Vzdelanie, Slovensko:, 13 z 17

základná škola, Materská škôlka, Materská škola, Ekonomická Univerzita, Základná škola Sačurov, Materská škola Hviezdoslavova, Gymnázium Andreja Sládkoviča, základná škola, Cirkevné konzervatórium, ZŠ Alexandra Dubčeka, Základná umelecká škola Vrbenského, MŠ Tatranská 23, základná škola, Detské centrum Preliezka, Gymnázium Grösslingová 18, Stredná zdravotnícka škola sv. Bazila Veľkého, Materská škola, Materská škola Zavretý kút, Cirkevná spojená škola I. stupeň, Cirkevná základná škola reformovanej kresťanskej cirkvi s vyuč. jaz. maď. Vojany, ZŠ s MŠ J. D. Matejovie, skôlka, základná škola, Katolícka univerzita, Univerzita J. Selyeho - Pedagogická fakulta, základná škola, Materská škola Gelnická 34, Aula 103, skôlka, Materská škola, Základná škola, Základná škola Pohraničná, Základná škola Nová Ľubovňa, Slovenská poľnohospodárska univerzita, ZŠ Vechec, Základná škola, Lipová ulica 2, Rajec, Materská škola Milošová, Základná škola, základná škola, Súkromná základná škola Leonardo - Montessori cesta, Materská škola, Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Ul. Janka Jesenského 41, Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Matúša, Spojená katolícka škola, stredná škola, Materská škola v Závadke nad Hronom, Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Materská škola Nábrežná, Obchodná akadémia, Stredná odborná škola, ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA, skôlka, Základná škola Vazovova 4, Materská škola s VJM, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Základná škola s materskou školou ul. Dolinského, Súkromná jazyková škola CM, Gymnázium Jána Baltazára Magina, Gymnázium M. M. Hodžu, Škôlka Suchohradská

Vzdelanie, Slovensko:, 14 z 17

Základná škola, skôlka, skôlka, Spojená škola internátna, Základná škola Martin nad Žitavou, skôlka, ZŠ Fatranská, MŠ Ovručská 14, skôlka, Základná umelecká škola, Základná škola s materskou školou Fraňa Madvu, Základná škola sv. Cyrila a Metoda, Základná škola s materskou školou, Kompetenčné centrum, Spojená škola Nižná, Základná umelecká škola, Základná škola Súľov - Hradná, skôlka, Gymnázium P.O. Hviezdoslava, základná škola, Spojená škola sv. Jána Bosca, MŠ Rajecké Teplice - Poluvsie, ZŠ s MŠ Pod hájom 967, Základná škola, Bilingválne gymnázium, ZŠ Veľký Lipník, Základná škola Kežmarok, základná škola, Materská škola Milana Marečka, Základná škola, základná škola, Základná škola Bačkovík, Základná škola s materskou školou, základná škola, základná škola, Gymnázium Púchov, Materská škola, základná škola, základná škola, Gymnazium, Park ZŠ Komenského, skôlka, Základná škola Alexandra Dubčeka, Materská škola, Stredná škola Požiarnej Ochrany MV SR, Základná škola, Materská škola, Materská škola, Ul. Hurbanova, Stredná odborná škola IT, Materská škola Fraňa Kráľa, Obchodná akadémia, Spojená škola, základná škola, Materská škola, Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, autoškola, základná škola, Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove, Milpoš, Základná škola akademika Jura Hronca

Vzdelanie, Slovensko:, 15 z 17

Špeciálna základná škola, ZŠ Petra Kellnera Hostinského, Základná škola s materskou školou, Nová Lesná, skôlka, Základná škola s materskou školou Juraja Slávika Neresnického, Základná umelecká škola Jána Levoslava Bellu, Základná škola Zlatníky, Materská škola, základná škola, ZŠ Park Angelinum, MŠ Havanská 26, základná škola, základná škola, Inštitút Aurela Stodolu, EF Žilinská univerzita, MŠ Jenisejská, základná škola, Materská škola, základná škola, Základná umelecká škola - výtvarný a dramatický obor, Turá Lúka, Materská škola, skôlka, základná škola, Materská škola, základná škola, ZŠ Sama Tomášika s MŠ, MŠ Dukelských hrdinov, Základná škola s materskou školou Oravská Polhora, základná škola, Slovanská, Materská škola, Základná škola s materskou školou, Gymnázium Sv. Františka z Assisi, základná škola, Špeciálna základná škola s materskou školou, Autoškola Smile, Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Materská škola, ZŠ Lietavská Lúčka 1. stupeň, Autocvicisko, Materská škola, Materská škola, Materská škola pri ZŠ Samuela Timona, ZŠ Prokofievova 5, skôlka, Materská škola, základná škola, Základná škola s materskou školou hontianske nemce 77, ZŠ Kukučínova, Stredná zdravotnícka škola, Základná škola Nobelovo námestie 6, skôlka, Základná škola Bukovecká 17, SOŠ drevárska, Stredná priemyselná škola strojnícka a elektronická, Cirkevná základná škola P. Palásthyho s VJM, Autoškola Star, MŠ Veľké Ripňany, Základná škola

Vzdelanie, Slovensko:, 16 z 17

základná škola, Stredná zdravotnícka škola, Základná škola, ZŠ s MŠ Suchá nad Parnou, skôlka, Základná škoda, skôlka, základná škola, Súkromné gymnázium Mercury, autoškola, Základná škola sv. Augustína, Stredná odborná škola obchodu a služieb, základná škola, skôlka, Materská škola, Kalinčiakovo 44, Základná škola s materskou školou, základná škola, Materská škola Štiavnická - Nitra, Hotelová akadémia, Základná škola Kataríny Brúderovej, základná škola, Teoretické ústavy, Neškola, skôlka, Základná škola, Hlboká cesta 4, Rektorát Slovenskej technickej univerzity, MŠ Kalinovská 9, Materská škola Čergovská, Základná škola Štrba, Domov sociálnych služieb, Stavebná fakulta TUKE, Základná škola Arnolda Ipolyiho, Stredná priemyselná škola strojnícka, Technická akadémia, Základná škola s materskou školou, skôlka, ZŠ Poľná, Materská škola, Cirkevná základná škola sv. Martina, skôlka, základná škola, Základná škola s materskou školou, Materská škola Kurima, Gymnázium Považská Bystrica, Gymnázium - Gimnázium Kráľovský Chlmec, základná škola, Konzervatórium Jozefa Adamoviča, Základná škola s materskou školou Hrabušice, skôlka, Základná škola Mojmírova 98, základná škola, Špeciálna základná škola, Tyršova 1, Materská škôlka, Základná škola, Materská škola Rankovce, Základná škola G. Czuczora s VJM, Základná škola Nejedlého 8, Základná škola Grundschule Medzev, Duálna akadémia, Materská škola Trenčianska Teplá

Vzdelanie, Slovensko:, 17 z 17

Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, MŠ Poľná, základná škola, základná škola, ZŠ Reformovanej kresťanskej cirkvi s VJM, Materská škola Dúhový domček, skôlka, Spojená škola internátna, Paneurópska vysoká škola, základná škola, 2. základná škola v Hlohovci, Základná škola, Lovely Stars, Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Gorazda, skôlka, Základná škola, Základná škola, Materská škola - Báb, Materská škola Hviezdoslavova, MŠ Hemerkova, Kids Paradise, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, základná škola, Základná škola Neporadza, ZŠ s MŠ sv. Kríža, Stredná odborná škola Košice-Šaca, základná škola, Stavebná fakulta STU, Stredná odborná škola, Materská škola Kačačnice, Materská škola Slniečko, ZŠ interna pre sluchovo postihnutých, Cirkevná základna škola s materskou školou Dobrého pastiera, skôlka, Základná škola s materskou školou, Súkromná škola umeleckého priemyslu, Súkromné osemročné gymnázium Dneperská 1, Galaktik, Materská škola, základná škola

vzdelanie inde

Západné Slovensko (1444x), Východné Slovensko (1394x), Střední Morava (1112x), Jihovýchod (1100x), Stredné Slovensko (1010x), Jihomoravský kraj (930x), Moravskoslezský kraj (882x), Moravsko-sliezsko (882x), Trnavská pahorkatina (761x), Podunajská rovina (721x), Prešovský kraj (716x), Bratislavský kraj (694x), Košický kraj (678x), Olomoucký kraj (643x), Žilinský kraj (559x), Bratislava (518x), Trenčiansky kraj (505x), Nitriansky kraj (498x), Zlínský kraj (471x), Banskobystrický kraj (451x), Trnavský kraj (441x), okres Brno-město (370x), Brno (370x), Zemplín (341x), okres Olomouc (314x), Spiš (267x), Košice (261x), okres Ostrava-město (212x), okres Prešov (211x), okres Frýdek-Místek (195x)
vzdelanie v Západné Slovensko
vzdelanie v Východné Slovensko
vzdelanie v Střední Morava
vzdelanie v Slovensko
@wwwOMAsk

Viac o nás

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku www.oma.sk vzdelavanie

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.