Cesta: OMA » vzdelanie

vzdelanie v Slovensko

vzdelanie

3564x vzdelavanie, 2209x základná škola, 987x skôlka, 179x stredná škola, 129x univerzita, 60x autoškola

vzdelanie

Vzdelanie v Slovensko

V Slovensko sa nachádza viac ako 1000 kusy vzdelanie.

Vzdelanie, Slovensko:, 1 z 17

Fakulta informatiky a informačných technológií STU, Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Právnická fakulta UK, Filozofická fakulta UK, Lekárska fakulta UK, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Fakulta architektúry STU, Pedagogická fakulta UK, Stavebná fakulta STU, Základná škola Ladislava Novomeského 2, Strojnícka fakulta STU, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK, Gymnázium Milana Rastislava Štefánika, Základná umelecká škola Juraja Kréna, Špeciálna základná škola, Spojená škola svätého Jozefa, Ekonomická univerzita v Bratislave, Stredná odborná škola, Vysoká škola výtvarných umení, Stredná odborná škola, Jánošíkova 4, Spojená škola internátna, Zdenka Nejedlého 41, Prírodovedecká fakulta UK, Inštitút jazykov a vzdelávania, Vysoká škola manažmentu, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Spojená škola Mokrohájska 3, Jasle Slnečnice, Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Katolícke gymnázium Štefana Moysesa, Bystrá škôlka, Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P. G. Frassatiho, Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského, Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Univerzita J. Selyeho, ZŠ Matky Alexie, Gymnázium Ladislava Sáru, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, multi, Gymnázium Šrobárova, Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa, Základná škola Márie Rázusovej, Filozofická fakulta UKF, Cirkevné konzervatórium, Gymnázium Ladislava Novomeského, Evanjelické lýceum, Bulharská základná škola a gymnázium Christo Boteva, Spojená škola Svätej Rodiny - ZŠ svätej rodiny, Gymnázium svätej rodiny, Paneurópska vysoká škola, Evanjelická materská škola Dr. Filipa Melanchtona, Základná škola, Odborárska ulica, základná škola, Reformovaná cirkevná základná škola s VJM Dolný Štál, Detské centrum Fairyland, Nemecká škola v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach, III. ZŠ na ulici Kapitána Nálepku 12

Vzdelanie, Slovensko:, 2 z 17

Univerzita J. Selyeho - Pedagogická fakulta, Gymnázium Milana Rastislava Štefánika, Vysoká škola výtvarných umení, Súkromná základná škola Felix, Rehabilitačné stredisko ROSA, Základná škola Nesluša, Autoškola 2, Základná umelecká škola Juraja Kréna, Általános iskola, ZŠ s MŠ s VJM Boľ, základná škola, BEA English Studio, Filozofická fakulta UPJŠ, Základná škola Kalinčiakova, Detské centrum Snehulienka, Základná Škola Karpatská Ulica, Stredná zdravotnícka škola, Teologická fakulta Trnavskej univerzity, Reformovaná teologická fakulta Univerzita J. Selyeho, Stredná odborná škola letecko-technická, Základná škola s materskou školou, MŠ Zuzkin park 2, ZŠ Bieloruská 1, Hrivko, Aula TUZVO, Gymnázium Komenského, skôlka, Gymnázium Varšavská cesta 1, Základná umelecká škola Františka Oswalda Daliborovo námestie 2 - Elokované pracovisko Gessayova 8, skôlka, Gymnázium školských bratov, Konzervatórium, Súkromná základná umelecká škola Vlada Urbana, Základná škola sv. Vincenta de Paul, Gymnázium sv. Vincenta de Paul, Stredná odborná škola Jozefa Szakkayho, ZŠ Jána de La Salle, Právnická fakulta UPJŠ, Právnická fakulta UPJŠ, Materská škola, Základná umelecká škola, Základná škola, Záhorácka, Rektorát TUKE, ZŠ Topoľová, Základná škola Józsefa Kovátsa s vyučovacím jazykom maďarským, Bátorove Kosihy, ZŠ Park Angelinum, Detské jasle Čajkovského, Gymnázium Martina Hattalu, Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava, Základná škola Beluša, Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, základná škola, Odborné učilište internátne, The Little Gym, Základná škola Kubranská, Základná škola, Zdenka Nejedlého 2, Stredná odborná škola technická, Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru, Cirkevná materská škola Kráľovnej anjelov, Základná škola s materskou školou

Vzdelanie, Slovensko:, 3 z 17

ZŠ Milana Hodžu, Základná umelecká škola, Škôlka Vilka, Súkromná stredná priemyselná škola animovanej tvorby, Spojená škola sv. Františka z Assisi, Stredná odborná škola technická, ZŠ Námestie SUT, Cirkevná stredná odborná škola, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Gyulu Juhásza, ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA, Stredná odborná škola pedagogická, Základná škola Pri Podlužianke, Stredná odborná škola technická, Rektorát Slovenskej technickej univerzity, Stredná odborná škola, Gymnázium Matky Alexie, British International School Bratislava, Autoškola TURBO, ZŠ Milana Hodžu, Materská škola Macharova 1, Hronček, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Károlya Szemerényiho Tvrdošovce, Gašparko, Evanjelické lýceum a základná škola Palisády, Súkromná základná umelecká škola, Materská škola, Súkromná základná škola Dneperská 1, Stredná škola poľnohodpodárská Juraja Gagarina, Hotelová akadémia, Cirkevná materská škôlka bl. Imeldy, Základná škola Požiarnická, Diamonds - súkromná základná umelecká škola, Рaneurópska vysoká škola, fakulta práva, Gymnázium Párovská ulica č.1, Materská škola - Dúha, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Endre Adyho, Diamonds - súkromná základná umelecká škola, Ekonomická fakulta Univerzita J. Selyeho, Základná škola sv. Cyrila a Metoda, Gymnázium Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským, Základná umelecká škola Františka Oswalda, Základná škola Malokarpatské námestie 1, Stredná zdravotná škola, SOŠ, Základná škola Gyulu Szabóa s vyučovacím jazykom maďarským, Diamond English, Základná škola, Komenského 2, Obchodná akadémia, Materská škola v Šenkviciach, Gymnázium Jána Adama Raymana, Základná škola, Saratovská ul. 85 (VI. Základná škola), ZUŠ, Základná škola Andreja Kmeťa, Materská škola, Kňazský seminár sv. Cyrila a Metoda, MŠ Milana Hodžu, Stredná odborná škola podnikania, Farmaceutická fakulta UK, SOŠ drevárska, Základná škola s materskou školou Bojnice

Vzdelanie, Slovensko:, 4 z 17

Základná škola Medzilaborecká, Stredná odborná škola, Základná škola Krivá, Gymnázium Park mládeže 5, základná škola, Základná škola Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským, Centrum HAPPY, Spojená škola, Beethovenova 27, Trnava, Materská škola, Rozkvet 2024, Stredná priemyselná škola strojnícka, Základná škola, Saratovská ul. 43 (V. základná škola), Základná škola, Stredná odborná škola technická, GAMČA - Gymnázium Grösslingová 18, Základná umelecká škola Jozefa Rosinského v Nitre, ZŠ Družicová 4, Základná umelecká škola Irkutská 1, Fakulta manažmentu UK, Stredná odborná škola, ZŠ Pankúchova, Základná škola kardinála Alexandra Rudnaya, ZŠ Abovská 36, SPŠ Strojnícka, Základná škola Gemerská 2, MS Sološnica, Základná umelecká škola Jána Albrechta, Súkromné konzervatórium, Súkromné gymnázium Petzvalova 4, Základná škola Čáry, Základná škola s materskou školou Vitanová, Stredná odborná škola dopravy a služieb, Stredná zdravotnícka škola, Základná umelecká škola Jantárová, Súkromné osemročné gymnázium Dneperská 1, Stredná umelecká škola Ladislava Bielika, Základná škola Tupolevova 20, Základná škola Jozefa Maximiliána Petzvala, HAL, Škôlka Gašparko, Gymnázium Štúrovo, Slovenský inštitút vzdelávania, Základná škola s materskou školou Riazanská, Súkromná materská škola a Detské montessori centrum, Súkromná základná škola pre žiakov s intelektovým nadaním, základná škola, Základná umelecká škola, Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Tomášikovo, Základná škola Staničná 13, Súkromná stredná odborná škola automobilová Duálna akadémia, Základná škola, Námestie mladosti 1, Základná škola s materskou školou J.A. Komenského, Stredná odborná škola stavebná - Építészeti Szakközépiskola, Gymnázium Poštová, Technická akadémia, Súkromná základná škola waldorfská, Materská škola Beluša, Súkromné gymnázium Mercury, MŠ Šafárikova trieda 4, Združená stredná škola potravinárska, Súkromná základná škola BESST

Vzdelanie, Slovensko:, 5 z 17

Základná škola Nejedlého 8, ZŠ Štúrova, Základná škola Podjavorinskej, Základná umelecká škola, Stredná odborná škola technická, MŠ Tatranská 23, Základná škola, Základná škola, Nad Medzou 1, Autoškola Alma - H, s. r. o., Základná škola s materskou školou Bernolákova 1, Súkromná základná škola Wonderschool, Materská škola Rázusova 26, Detské centrum Preliezka, Základná škola, Školská 14, Základná umelecká škola Eugena Suchoňa, ZŠ Bystrická, Stredná odborná škola Vrbové, Brmbolec, Základná škola, Levočská ulica 11, Základná škola, Hutnícka 16, Základná škola Štúrovo, ZŠ Gessayova 2, ZŠ Budatínska 61, Stredná odborná škola služieb a lesníctva, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, ZŠ Mudroňova, Základná škola Rajčianska, Obchodná akadémia, ZŠ Beňovského 1, ZŠ Prokofievova 5, Základná škola Andreja Radlinského, Základná škola Tbiliská, Základná škola Jelenia 16, Základná škola Šenkvice, Základná škola - Báb, Materská škola Levoča, Ul. Železničný riadok 3, Tesavi - Súkromná bilingválna materská škola, e-Škola, Stredná zdravotnícka škola, Materská škola, Rešetkova 6, Gymnázium Alberta Einsteina, Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku, Spojená škola s organizačnými zložkami Odborné učilište a Praktická škola, Gymnázium Hubeného, Základná škola Pavla Marcelyho, Gymnázium Javorová, Súkromné bilingválne gymnázium BESST, Súkromné gymnázium Kremnická, Súkromná hotelová akadémia, Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Základná škola Lachova 1, Súkromná stredná odborná škola Bukovecká 17, Spojená škola internátna, Stredná priemyselná škola Karola Adlera, Cirkevná základna škola s materskou školou Dobrého pastiera, Materská škola pri ZŠ a MŠ Chorvátsky Grob, Základná škola Pri kríži, Gymnázium Školská, Materská škola

Vzdelanie, Slovensko:, 6 z 17

MŠ Palárikova 22, Gymnázium Pankúchova, Základná škola s materskou školou, Česká 10, Reedukačné centrum, Špeciálna základná škola s materskou školou, Gymnázium Bilíkova, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, ZŠ Mihálya Katonu s vyučovacím jazykom maďarským, Základná škola internátna pre žiakov so zrakovým postihnutím, Jazyková škola English4You, Cirkevná základná škola Narnia, Základná škola Vrútocká 58, Základná škola, Lipová 13, Súkromné gymnázium Česká 10, Cing, základná škola, Výcviková škola pre vodiacich psov, Spojená škola internátna, Spojená škola sv. Jána Bosca, Pedagogická a sociálna akadémia blahoslavenej Laury, Základná škola Alexandra Dubčeka, Základná škola Jána Hollého, Kvetinkovo, Základná škola s materskou školou Sibírska, Základná škola s materskou školou, Kornela Mahra 11 v Trnave, ZŠ pri Liečebno-výchovnom sanatóriu v Nitre, Súkromná základná škola Harmónia, Chefparade, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Gymnázium Metodova, Detské centrum Kolibrík, IV. Základná škola Holubyho, Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb, Špeciálna základná škola, Elokované pracovisko, Súkromná materská škola Česká 10, Obchodná akadémia, základná škola, Základná škola s materskou školou Želiarska 4, 1. súkromné gymnázium, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Gymnázium Angely Merici, Súkromná stredná odborná škola, Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským, Obchodná akadémia Imricha Karvaša, Súkromná základná škola pre intelektovo nadaných žiakov, Ekonomická fakulta UMB, Základná škola Sídlisko SNP, SOŠ ekonomická, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Jazyková škola, Lekárska fakulta UPJŠ, Základná škola, Štefánikova, Základná škola s materskou školou, Základná umelecká škola – výtvarný odbor, Základná škola s materskou školou Drietoma, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Veselá lienka, Materská škola, Osadná 5, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Centrum voľného času

Vzdelanie, Slovensko:, 7 z 17

Gymnázium Jura Hronca, SOŠ Elektrotechnická, Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií, Základná umelecká škola Mikuláša Schneidera-Trnavského, Základná škola s materskou školou, Základná škola, Súkromné gymnázium Cogitatio, Základná škola s materskou školou Soblahov, Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého, Materská škola Vazovova 16, Súkromná materská škola BESST, Základná škola Juraja Fándlyho, ZŠ Košická, Súkromná obchodná akadémia AMOS, Detské centrum Kvietok, ZŠ Kulíškova, Špeciálna základná škola Inžinierska 24, Detské opatrovateľské centrum Plné radosti, Materská škola, Sídlisko Clementisove sady, Detské centrum Štvorlístok, Základná škola Bukovecká 17, Základná škola Dudova 2, 2. základná škola, Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Stredná odborná škola technická, Stredná odborná škola dopravná, Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra, Detské centrum Farbička, Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva, Materská škola Sekurisova, Detské centrum, Obchodná akadémia Dudova, Súkromná materská škola Wonderland, Základná umelecká škola, Súkromné konzervatórium Alkana, Kids Paradise, Drobček - Súkromné detské jasle, Prešovská univerzita v Prešove - Fakulta športu, Materská škola Bradáčova, Špeciálna základná škola Rovníková 11, Cirkevná materská škola Márie Mazzarellovej, Právnická fakulta UMB, Obchodná akadémia, základná škola, Základná škola s materskou školou, MŠ Za priekopou 57, Stredná odborná škola Cintorínska 4, odlúčené pracovisko praktického vyučovania Ďurčanského 2 – KADERNÍCTVO, Kids paradise, ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno, Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Arcibiskupské gymnázium biskupa P. Jantauscha, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Základná umelecká škola, Konzervatórium, Súkromná jazyková škola CM, základná škola, Špeciálna základná škola internátna, Anglická bilingválna škôlka, Materská škola Ševčenkova 35, Gymnázium Janka Matúšku Galanta

Vzdelanie, Slovensko:, 8 z 17

Materská škola "Štvorlístok", Spojená škola, Nivy 2, Gymnázium Pierra de Coubertina, skôlka, Materská škola Hviezdoslavova, Okay, Materská škola Iljušinova 1, UKF - Katedra hudby, Materská škola sv. Filipa Neriho, Základná Škola Rohožník, Základná škola Gejzu Dusíka, Stredná odborná škola IT, škôlka tučniačik, Základná škola Grundschule Medzev, Detské opatrovateľské centrum Tulipánik, Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi, Materská škola Lietavská 1, Gymnázium Jána Papánka, Materská škola, Stredná odborná škola Stará Turá, DC Ihrisko, Súkromná škôlka Gašparko, Gymnázium M. R. Štefánika, Súkromná škôlka "Ako u mamičky", Základná umelecká škola Josepha Haydna - hudobný odbor, základná škola, Unity House, Základná škola s materskou školou, Pedagogická a sociálna akadémia sv. Márie Goretti, Základná umelecká škola Senica, Materská škola Ušiakova, Základná škola s materskou školou Smolník, Materská škola, Nová doba, Spojená škola, Krátka 11, Základná škola s materskou školou v Krušetnici, Mini raj, ZŠ Jána Vojtaššáka, Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o. p. s. - Vzdělávací a konzultační institut v Bratislavě, Súkromná základná škola a súkromné gymnázium T.Smaragd, Detské opatrovateľské centrum Hviezdička, Gymnázium Juraja Fándlyho, Stredná priemyselná škola, ZŠ Viestova Myjava, Gymnazium, Základná umelecká škola, Twinkle, Dúhová škôlka, Stredná zdravotnícka škola, Gymnázium Vojtecha Mihálika, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Slniečko, Slovenská poľnohospodárska univerzita, Cirkevné konzervatórium v Bratislave, elokované pracovisko, Základná škola s materskou školou Lužianky, Mini raj pre deti, Gymnázium Antona Bernoláka, HAPPY TIME, Stredná umelecká škola, Základná škola Ľudovíta Štúra, Zváračská škola 089

Vzdelanie, Slovensko:, 9 z 17

ZŠsMŠ Častá - Materská škola, Základná škola Diakovce, multi, Vysoká škola múzických umení, Základná škola s materskou školou sv. Gorazda, Odborné učilište internátne, Súkromná materská škôlka Maternelle, Základná umelecká škola v Medzeve, ZŠ Miloslavov, Spojená škola, Základná škola s materskou školou Jozefa Murgaša, Trnavská univerzita v Trnave, Základná umelecká škola, Materská škola, Stredná odborná škola, MŠ Nešporova 28, základná škola, Vrabček, Slovenská zdravotnícka univerzita, ZŠ sv. Svorada a Benedikta, Pedagogická a sociálna akadémia, Opatrovateľský dvor Kľúčik, Gymnázium Andreja Vrábla, Univerzita Konštantína filozofa, ZŠ s MŠ Častá, Základná škola Paňovce, Stredná zdravotnícka škola, Reedukačné centrum Sološnica, Základná škola Sološnica, Materská škola, Sídlisko SNP, KRTKO, Gymnázium, Materská škola Píla, Stredná odborná škola, Súkromná stredná odborná škola, Základní a mateřská škola Hrčava, skôlka, Základná škola SNP 5, Brnka, Prvé slovenské literárne gymnázium, Súkromná bilingválna MŠ Forest Kids, Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave, Základná škola Šemša, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre, Právnická fakulta Trnavskej univerzity, Gymnázium Ľudovíta Štúra, Prešovská univerzita v Prešove, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Streda nad Bodrogom, Základná škola sv. Augustína, Základná škola s materskou školou v Dohňanoch, Základná škola s materskou školou Smolník, SZS NDCA, Základná škola, Lehota 144, MŠ Miloslavov, Little Kitten, Výskumné centrum pre ľudské práva, Materské centrum Papučka, Materská škola Diakovce, Základná škola Jasov, Materská škola

Vzdelanie, Slovensko:, 10 z 17

Feki, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Autoškola Prima, ZŠ Ľubotice, Stredná odborná škola veterinárna Košice-Barca, Stredná Odborná Škola Elektrotechnická, Stredná odborná škola strojnícka, Materská škola Dúhový domček, Fakulta masmediálnej komunikácie FMK UCM, základná škola, Autoškola Fajn, Autoškola WASO, Stredná odborná škola stavebná, Obchodná akadémia, Filozofická fakulta UKF, Sukromne skoly Ziveny, Elokované pracovisko ZUŠ Jozefa Kresánka Karloveská 3, 2. ZŠ na Námestí Augusta Horislava Škultétyho, SPŠ Samuela Mikovíniho, Základná škola, Považské Podhradie, Základná Škola s VJM Eötvösa, Stredná odborná škola Košice-Šaca, Súkromná pedagogická a sociálna akadémia, Základná škola, Školská, Autoškola Hryz, Základná škola, Nemocničná, Spojená škola Mierová, Blok H, Špeciálna základná škola Veľký Meder, Súkromná materská škola, Stredná zdravotnícka škola, Stredná priemyselná škola strojnícka, Základná škola s materskou školou, Považská Teplá, Autoškola Krištof, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Zakladná škola Brezno - Mazorník, Spojená katolícka škola, Gymnázium Považská Bystrica, Gymnázium Andreja Kmeťa, Základná škola, Sídl.Stred, Gymnázium Jánosa Selyeho s VJM, ZŠ sv. košických mučeníkov, ZUŠ, SPŠ lesnícka, Obchodná Akadémia Senica, Základná škola M. R. Štefánika, Základná škola, Slovanská, základná škola, Základná umelecká škola Jána Cikkera, základná škola, Základná škola, Sídl.Rozkvet, Gymnázium Pétera Czeglédiho Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským, Základná Škola Mirka Nešpora 2, Autoškola - Ivan Humaj, základná škola, Základná umelecká škola Jozefa Janigu, Základná škola, Slov.partizánov, ZUŠ, Základná umelecká škola Ferenca Liszta, základná škola

Vzdelanie, Slovensko:, 11 z 17

Materská škola, Súkromná stredná odborná škola DSA, Základná umelecká škola Ferenca Liszta, Cirkevná spojená škola MARIANUM, Základná škola Zoltána Kodálya s VJM, základná škola, Spojená škola pre žiakov s telesným postihnutím, Základná Škola, Stredná odborná škola, základná škola, Stredná odborná škola, École primaire, základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ Banka, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Reformovaná cirkevná základná škola s VJM Dolný Štál, Súkromná obchodná akadémia, stredná škola, 7Základná škola, Základná umelecká škola svätej trojice, Stredná odborná škola, Základná škola Belehradská 21, Súkromná základná umelecká škola, Materská škola, Dukelská, ZŠ Mostná, stredná škola, Francúzska škola a Súkromná športová stredná odborná škola, Základná škola Ľudovíta Fullu, Autoškola D&T Truck, ZŠ Mateja Lechkého, Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským, ZŠ Bruselská – elokované pracovisko Viedenská 40, Materská škola, Stromová 3, základná škola, Autoškola ToPa, Základná škola Bruselská 18, základná škola, ZŠ Starozagorská, SOU drevárske Žarnovica, Súkromná ZŠ HUMAN, MŠ Lidické námestie 18, základná škola, základná škola, Základná škola Trakovice, Základná škola, Materská škola, Lánska, Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, základná škola, základná škola, Súkromná SOŠ ekonomická Tercium, Gymnázium Hansa Selyeho, ZŠ Masarykova 19/A, Gymnázium, ZŠ Dubová, základná škola, Špeciálna základná škola, SOŠ Žarnovica, základná umelecká škola Eugena suchoňa

Vzdelanie, Slovensko:, 12 z 17

Elokované pracovisko ZUŠ Krásno nad Kysucou, Základná škola Oščadnica, základná škola, , Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, Súkromné gymnázium, základná škola, Základná škola, základná škola, Evanjelické gymnázium Jána Amosa Komenského, základná škola, Základná škola Opatovce nad Nitrou, Gymnázium sv. košických mučeníkov, Základná škola, Cirkevná základná škola sv. Františka assiského, Základná škola, Jasle, Súkromná ZŠ Galaktická, Škola úžitkového výtvarníctva, Základná škola Diviaky, Základná umelecká škola, základná škola, Stredná zdravotnícka škola sv. Alžbety, základná škola, Súkromné osemročné gymnázium Galaktická, Základná škola v Závadke nad Hronom, Základná škola J. G. Tajovského, Základná škola v Závadke nad Hronom, Materská škola, elokované pracovisko ul. Jána Kollára 20, Detské jasle a materské centrum Večernica, základná škola, základná škola, MŠ Melánie Nemcovej, Základná škola Krásnohorské Podhradie, Základná škola Novomeského, ZŠ J. Amosa Komenského, Materská škola, elokované pracovisko Hviezdoslavova 12, Základná škola, základná škola, Základná umelecká škola, Základná škola Myslavská, Hotelová akadémia, základná škola, základná škola, Základná škola, sídl.SNP, základná škola, Stredná odborná škola Jána Bocatia, Spojená škola Vojenská 13, Jazyková škola Empire, Základná škola, základná škola, základná škola, Súkromná ZŠ, základná škola, základná škola, základná škola, Športové gymnázium, Základná umelecká škola – výtvarný odbor, Základná škola Pavla Horova, základná škola

Vzdelanie, Slovensko:, 13 z 17

Základná umelecká škola Bernolákova 26, Materská škola, základná škola, ZŠ Janigova, Základná škola 1. - 4. ročník, základná škola, základná škola, univerzita, Gymnázium-Gimnázium Fiľakovo, MŠ Juhoslovanská 4, Základna škola, Stredná odborná škola, Základná škola Pohraničná, Základná škola Nobelovo námestie 6, Základná škola P.O.Hviezdoslava, Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho, Základná umelecká škola, Súkromná základná umelecká škola, základná škola, Stredná odborná škola, Gymnázium M. Galandu, základná škola, základná škola, Stredná odborná škola, základná škola, Materálovotechnologická fakulta STU, detašované pracovisko Dubnica nad Váhom, Stredná odborná škola železničná, Základná škola s materskou škôlkou, Základná škola, Námestie Štefana Kluberta, SPŠ Elektrotechnická, Základná umelecká škola, SOŠ Polytechnická, základná škola, Základná škola internátna pre sluchovo postihnutých, Základná škola s materskou školou, Gymnázium Opatovská, Konzervatórium Košice, základná škola, Gymnázium Janka Jesenského, ZŠ Tomášikova, ZŠ Jozefa Kollára, Praktická škola internátna, Základná škola Kežmarská 30, Základná škola a Materská škola Soblahov, Súkromné športové gymnázium Užhorodská, základná škola, Liečebno - výchovné sanatórium, základná škola, Braille school, Spojená škola Nábrežie Jána Kalinčiaka 4, Špeciálna základná škola, Špeciálna základná škola pre žiakov so zrakovým postihnutím internátna, základná škola, Spojená škola internátna, Materská škola - Óvoda Zádielska 4, Základná škola pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou internátna, Stredná odborná škola, Stredná odborná škola obchodu a služieb, základná škola, základná škola

Vzdelanie, Slovensko:, 14 z 17

ZŠ Alexandra Dubčeka, Stredná odborná škola Policajného zboru, základná škola, Materská škola, základná škola, základná škola, Základná škola Slobody 1, Obchodná akadémia, Základná škola s materskou školu Hronský Beňadik, Materská škola Hollého 3, základná škola, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Základná škola, Gabriela Bethlena 41, Nové Zámky, Súkromná MŠ - Montessori centrum, Súkromná stredná umelecká škola filmová, Materská škola, Základná škola Užhorodská 39, Vyšné Ružbachy, Obchodná akadémia Polárna 1, univerzita, ZUŠ Alexandra A. Ljubimova, Základná škola, Ulica Pavla Jozefa Šafárika, základná škola, ZŠ Hroncova 23, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, základná škola, základná škola, SOŠ, ZŠ ul. Dobšinského 17, základná škola, ZUŠ Dezidera Kardoša, Materská škola Hrnčiarska, Základná škola Polianska 1, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Základná škola Jána Pavla II, základná škola, Gymnázium Alejová, Lingua centrum, skôlka, Centrum voľného času, Gymnázium Ivana Horvátha, Základná umelecká škola, Akadémia ozbrojených síl, Základná umelecká škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, skôlka, základná škola, základná škola, Základná umelecká škola Ivanka pri Dunaji, Stredná priemyselná škola, MŠ Park Angelinum, stredná škola, Stredná zdravotnícka škola, základná škola, Súkromná základná umelecká škola, Materská škola Poľovnícka 12, Štátna jazyková škola

Vzdelanie, Slovensko:, 15 z 17

Základná škola Trnové, základná škola, Obchodná akadémia Watsonova, Základná škola, MŠ Moldavská cesta 23, základná škola, Stredná Priemyselná Škola, Základná umelecká škola, Stredná odborná škola pre žiakov so zrakovým postihnutím internátna a odborné učilište pre žiakov so zrakovým postihnutím internátne, základná škola, Základná Škola Ivánka pri Nitre, základná škola, Súkromná MŠ Starozagorská 8, základná škola, Základná škola M.R.Štefánika, ZŠ Dr. Daniela Fischera, základná škola, Základná škola, základná škola, Spojená škola internátna, základná škola, ZŠ Černyševského 8, English in the City - jazyková škola, základná škola, MŠ Havanská 26, Zákldaná škola s materskou školou, skôlka, SOŠ Technická, základná škola, Cirkevná základná škola sv. Juraja, Špeciálna základná škola, základná škola, Spojená škola, ZŠ Jána Lipského, ZŠ Pribinova, základná škola, skôlka, základná škola, základná škola, Materská škola, E. M. Šoltésovej 1670, základná škola, základná škola, Gymnázium P.O. Hviezdoslava, ZŠ sv. Don Bosca, základná škola, Základná škola, skôlka, skôlka, základná škola, základná škola, Királyhelmeci Gimnázium, základná škola, Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Gorazda, Súkromná základná škola Ružová dolina 29, skôlka, Spojená škola internátna, základná škola, Súkromná pedagogická a sociálna akadémia, základná škola, základná škola

Vzdelanie, Slovensko:, 16 z 17

základná škola, skôlka, základná škola, Základna Škola Vavrinca Benedikta, základná škola, MŠ Obrancov mieru 20, základná škola, ZŠ a MŠ svätého Gorazda, Základná škola Ružová dolina 29, základná škola, základná škola, skôlka, Stredná odborná škola Ivánská cesta 21, základná škola, Súkromné gymnázium ESPRIT, základná škola, základná škola, základná škola, Základná umelecká škola, Gymnázium Nové Zámky, Základná škola Francisciho 11 Levoča, základná škola, Spojená škola internátna, MŠ Obrancov mieru 16, Stredná pedagogická škola v Levoči, základná škola, Základná umelecká škola - výtvarný a dramatický obor, Základná umelecká škola, skôlka, základná škola, Galaktik, základná škola, základná škola, Základná škola, skôlka, Základná umelecká škola sv. Cecílie, Materská škola Dibrovova 13, Základná škola Turnianska 10, Spojená škola Tilgnerova, Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, Materská škola Opatovce nad Nitrou, skôlka, základná škola, Gymnázium Pavla Horova, Základná škola, Ulica Pavla Dobšinského, Technická univerzita Zvolen, Stredná odborná škola hotela a služieb, Konzervatórium, Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela, Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana, Gymnázium I. Kraska, Gymnázium, Súkromná základná umelecká škola XOANA, základná škola, SZUŠ Art Pegas, základná škola, Materská škola, Ul. Pavla Országha Hviezdoslava 20, Gymnázium Jozefa Lettricha, MŠ Čínska 24, základná škola

Vzdelanie, Slovensko:, 17 z 17

Gymnázium Šahy, Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana - bilingválna sekcia, základná škola, MŠ Jenisejská, Základná škola a materská škola Trenčianske Bohuslavice, základná škola, Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela, Materská škola, univerzita, Stredná odborná škola, základná škola, Základná škola s Materskou školou Štefana Náhalku, Gymnázium sv. Uršule, Stredná odborná škola, Technická univerzita v Košiciach, Materská škola Hrnčiarska 1, MŠ Cottbuská 34, základná škola, CVČ KAMaRÁD Kúty, Súkromná materská škola Tatranská 10, MŠ Hemerkova, Spojená škola internátna Kremnica, Spojená škola internátna Kremnica, ZŠ SNP 20, Stredná zdravotnícka škola, Umelecká škola, Gymnázium P.O. Hviezdoslava, ZŠ Veľkomoravská, skôlka, Špec. základná škola, Základná škola, Gymnázium Andreja Sládkoviča, Materská škola, Základná škola M. Korvína, Obchodná akadémia, základná škola, základná škola, Materská škola Za dráhou, Stredná odborná škola, Základná Škola

vzdelanie inde

Západné Slovensko (1160x), Východné Slovensko (1060x), Stredné Slovensko (719x), Bratislavský kraj (625x), Košický kraj (532x), Prešovský kraj (528x), Bratislava (461x), Trenčiansky kraj (419x), Nitriansky kraj (410x), Žilinský kraj (390x), Malé Karpaty (346x), Trnavský kraj (331x), Banskobystrický kraj (329x), Košice (261x), Spiš (240x), Liptov (144x), Ružinov (139x), okres Bratislava II (131x), Záhorie (124x), Staré Mesto (115x), Liptovská kotlina (114x), okres Nitra (107x), Petržalka (107x), okres Prievidza (104x), okres Košice I (100x), Nové Mesto (96x), okres Bratislava V (95x), okres Prešov (93x), okres Bratislava IV (89x), okres Trenčín (88x)
vzdelanie v Západné Slovensko
vzdelanie v Východné Slovensko
vzdelanie v Stredné Slovensko

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://www.oma.sk/vzdelavanie

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.