Cesta: OMA » vzdelanie

vzdelanie v Slovensko

vzdelanie

3950x vzdelavanie, 2426x základná škola, 1155x skôlka, 170x stredná škola, 133x univerzita, 66x autoškola

vzdelanie

Vzdelanie v Slovensko

V Slovensko sa nachádza viac ako 1000 kusy vzdelanie.

Vzdelanie, Slovensko:, 1 z 17

Fakulta informatiky a informačných technológií STU, Ústav mediamatiky, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Prírodovedecká fakulta UK, Filozofická fakulta UK, Lekárska fakulta UK, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Právnická fakulta UK, Fakulta architektúry STU, Pedagogická fakulta UK, Stavebná fakulta STU, Strojnícka fakulta STU, Základná škola Ladislava Novomeského 2, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK, Gymnázium Šrobárova, Gymnázium Milana Rastislava Štefánika, Špeciálna základná škola, Základná umelecká škola Juraja Kréna, Spojená škola svätého Jozefa, Ekonomická univerzita v Bratislave, Stredná odborná škola, Vysoká škola výtvarných umení, Stredná odborná škola, Jánošíkova 4, Gymnázium Milana Rastislava Štefánika, Spojená škola internátna, Zdenka Nejedlého 41, Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Inštitút jazykov a vzdelávania, Vysoká škola manažmentu, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Spojená škola Mokrohájska 3, Jasle Slnečnice, Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Katolícke gymnázium Štefana Moysesa, Bystrá škôlka, Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P. G. Frassatiho, MŠ Zuzkin park 2, Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského, Stredná zdravotnícka škola, Univerzita J. Selyeho, Lekárska fakulta UPJŠ, Súkromná stredná umelecká škola filmová, ZŠ Matky Alexie, Gymnázium Ladislava Sáru, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, multi, Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa, Filozofická fakulta UKF, Gymnázium Poštová, Základná umelecká škola, SOŠ Ostrovského, Cirkevné konzervatórium, Gymnázium Ladislava Novomeského, Evanjelické lýceum, Bulharská základná škola a gymnázium Christo Boteva, Spojená škola Svätej Rodiny - ZŠ svätej rodiny, Gymnázium svätej rodiny, Technická univerzita v Košiciach

Vzdelanie, Slovensko:, 2 z 17

Základná škola Trenčianske Jastrabie, Paneurópska vysoká škola, Evanjelická materská škola Dr. Filipa Melanchtona, Základná škola, Odborárska ulica, e-Škola, Základná škola s materskou školou Štefana Moyzesa v Žiar nad Hronom, základná škola, Milan Ľahký, Detské centrum Fairyland, Autoškola Turbo, Nemecká škola v Bratislave, Reformovaná cirkevná základná škola s VJM Dolný Štál, III. ZŠ na ulici Kapitána Nálepku 12, Univerzita J. Selyeho - Pedagogická fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, Súkromná základná škola Felix, Vysoká škola výtvarných umení, Rehabilitačné stredisko ROSA, Autoškola 2, Základná umelecká škola Juraja Kréna, Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským v Medveďove, ZŠ s MŠ s VJM Boľ, základná škola, Általános iskola, BEA English Studio, Filozofická fakulta UPJŠ, Základná škola Kalinčiakova, Detské centrum Snehulienka, Základná Škola Karpatská Ulica, Teologická fakulta Trnavskej univerzity, Gymnázium Varšavská cesta 1, Stredná odborná škola letecko-technická, Reformovaná teologická fakulta Univerzita J. Selyeho, Základná škola s materskou školou, ZŠ Bieloruská 1, Aula TUZVO, Hrivko, Gymnázium Komenského, skôlka, Materská škola Štvorlístok, Základná umelecká škola Františka Oswalda Daliborovo námestie 2 - Elokované pracovisko Gessayova 8, Základná škola s materskou školou sv. Andreja-Svorada a Benedikta, Konzervatórium, Gymnázium školských bratov, Základná škola, Považské Podhradie, Základná škola s materskou školou, Považská Teplá, Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Stredná odborná škola veterinárna Košice-Barca, Súkromné gymnázium Katkin park 2, Základná škola Andreja Radlinského, Základná škola sv. Vincenta de Paul, Gymnázium sv. Vincenta de Paul, Právnická fakulta UPJŠ, Právnická fakulta UPJŠ, Materská škola, Základná umelecká škola, Rektorát TUKE, Základná škola, Záhorácka, ZŠ Topoľová, Základná škola Józsefa Kovátsa s vyučovacím jazykom maďarským, Bátorove Kosihy

Vzdelanie, Slovensko:, 3 z 17

ZŠ Park Angelinum, Materská škola, ZŠ Jána de La Salle, ZŠ Družicová 4, Detské jasle Čajkovského, Gymnázium Martina Hattalu, Základná škola Petra Škrabáka, Materská škola, Ulica Vladimíra Clementisa, Gymnázium, Stredná Odborná Škola Polytechnická, Jazyková škola Class, Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava, Pedagogická a sociálna akadémia sv. Andreja-Svorada a Benedikta, Odborné učilište internátne, Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, základná škola, Základná škola Beluša, The Little Gym, Základná škola, Zdenka Nejedlého 2, ZŠ Veľkomoravská, Stredná priemyselná škola informačných technológií, Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru, Stredná odborná škola technická, Súkromná základná škola, SPŠ dopravná, Základná škola s materskou školou, Cirkevná materská škola Kráľovnej anjelov, ZŠ Milana Hodžu, Spojená škola sv. Františka z Assisi, Materská škola, Stredná zdravotnícka škola Dolný Kubín, Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským, Súkromná stredná priemyselná škola animovanej tvorby, Škôlka Vilka, Stredná odborná škola technická, British International School Bratislava, Handprints International, Základná škola Podjavorinskej, Cirkevná stredná odborná škola, Stredná odborná škola pedagogická, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Gyulu Juhásza, Základná škola, ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA, Stredná odborná škola technická, Základná škola Pri Podlužianke, Stredná zdravotnícka škola sv. Alžbety, Materská škola, Rektorát Slovenskej technickej univerzity, Stredná odborná škola, Základná škola Kubranská, Základná škola, Materská škola, Dukelská, ZŠ Milana Hodžu, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Károlya Szemerényiho Tvrdošovce, Hronček, Gašparko, Súkromná základná umelecká škola, Evanjelické lýceum a základná škola Palisády, Gymnázium Matky Alexie, Súkromná základná škola Dneperská 1

Vzdelanie, Slovensko:, 4 z 17

Materská škola, Hotelová akadémia, Stredná škola poľnohodpodárská Juraja Gagarina, Cirkevná materská škôlka bl. Imeldy, Základná umelecká škola Istrijská, Spojená škola, Základná škola, Diamonds - súkromná základná umelecká škola, Cirkevná materská škola sv. Bernadety, Špeciálna základná škola, Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM, Gymnázium Párovská ulica č.1, , Рaneurópska vysoká škola, fakulta práva, Základná škola Požiarnická, Súkromná základná škola, Základná škola, Základná škola Janka Kráľa, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Základná škola sv. Cyrila a Metoda, Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM, Diamonds - súkromná základná umelecká škola, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Endre Adyho, Ekonomická fakulta Univerzita J. Selyeho, SŠ - SOŠ elektrotechnická, Jasle, Základní škola, Základná umelecká škola Ľudovíta Fullu, Základná škola sv. Vincenta, Základná umelecká škola Františka Oswalda, Gymnázium Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským, Stredná odborná škola Jozefa Szakkayho, Základná škola Malokarpatské námestie 1, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, ZŠI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, Diamond English, Základná škola Gyulu Szabóa s vyučovacím jazykom maďarským, Stredná zdravotná škola, Materská škola, Spojená škola, SOŠ, Základná škola, Komenského 2, Gymnázium Jána Adama Raymana, ZUŠ, Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Súkromná základná umelecká škola Vlada Urbana, Obchodná akadémia, Základná umelecká škola, Materská škola v Šenkviciach, Základná škola, Saratovská ul. 85 (VI. Základná škola), Stredná odborná škola podnikania, MŠ Milana Hodžu, Základná škola s materskou školou Želiarska 4, Základná škola Andreja Kmeťa, Materská škola, Kňazský seminár sv. Cyrila a Metoda, Farmaceutická fakulta UK, Základná škola Medzilaborecká, SOŠ drevárska, Základná umelecká škola – výtvarný odbor

Vzdelanie, Slovensko:, 5 z 17

Základná škola s materskou školou Bojnice, Základná škola Krivá, Stredná odborná škola, Spojená škola, Beethovenova 27, Trnava, základná škola, Gymnázium Park mládeže 5, Materská škola Centrum, Materská škola Dudvážska, Centrum HAPPY, Súkromná základná škola Tomáša Zanovita, Materská škola, Rozkvet 2024, Základná škola Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským, Špeciálna základná škola Rovníková 11, Základná škola Karloveská, Základná umelecká škola Jozefa Rosinského v Nitre, Stredná priemyselná škola strojnícka, Základná škola, Saratovská ul. 43 (V. základná škola), Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho, Základná škola, Lingua centrum, GAMČA - Gymnázium Grösslingová 18, Základná umelecká škola Irkutská 1, Stredná odborná škola technická, Materská škola Stonožka, ZŠ Pankúchova, Gymnázium Cyrila Daxnera, Stredná odborná škola, Základná a materská súkromná škola Dráčik, Fakulta manažmentu UK, Materská škola - Dúha, Materská škola - Óvoda Zádielska 4, Základná škola, Základná škola s materskou školou sv. Andreja - Svorada a Benedikta, Materská škola, ZŠ Bystrická, SPŠ Strojnícka, Základná škola kardinála Alexandra Rudnaya, Autoškola Akva, Materská škola Ludrová, Súkromné konzervatórium, Základná škola Gemerská 2, ZŠ Abovská 36, Základná škola M.R.Štefánika, MS Sološnica, Stredná odborná škola, Základná umelecká škola Jána Albrechta, Katolícka univerzita, ZŠ Alexandra Dubčeka, Súkromné gymnázium Petzvalova 4, Materská škola, Stredná odborná škola dopravy a služieb, Základná škola Čáry, Gymnázium Ladislava Dúbravu, Stredná zdravotnícka škola, Základná škola s materskou školou Vitanová, Fakulta environmentálnej a výrobnej technicky TUZVO, Základná umelecká škola Jantárová, Základná škola Tupolevova 20, Súkromné osemročné gymnázium Dneperská 1, Stredná odborná škola pedagogická

Vzdelanie, Slovensko:, 6 z 17

Základná škola Jozefa Maximiliána Petzvala, Špeciálna základná škola, Stredná umelecká škola Ladislava Bielika, skôlka, Materská škola, Konzervatórium Košice, Detské jasle, Základná škola Dve ruky, Základná škola s materskou školou Riazanská, Škôlka Gašparko, Slovenský inštitút vzdelávania, Súkromná materská škola a Detské montessori centrum, Materská škola, HAL, Autoškola Eko Univers, Spojená škola -SOŠ strojnícka, SOŠ podnikania, SOŠ rybárska, základná škola, Dietky Kvietky, Základná škola s materskou školou J.A. Komenského, Základná umelecká škola, Základná škola, Súkromná základná škola pre žiakov s intelektovým nadaním, MŠ Trebišovská 11, Základná škola, Námestie mladosti 1, VI. Základná škola Ružomberok, Technická akadémia, Detské centrum u Jonathana Pudinga, Stredná odborná škola, Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Tomášikovo, Duálna akadémia, Základná škola Staničná 13, Stredná odborná škola stavebná - Építészeti Szakközépiskola, Materská škola Beluša, Súkromná základná škola, Základná škola Nejedlého 8, Súkromná základná škola waldorfská, STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA DREVÁRSKÁ, Súkromné gymnázium Mercury, Základná škola, Materská škola, Základná umelecká škola Jána Cikkera, Základná umelecká škola, Združená stredná škola potravinárska, Základná škola, MŠ Hrebendova, Súkromná základná škola Wonderschool, Stredná odborná škola podnikania, Základná umelecká škola, Stredná odborná škola technická, ZŠ Štúrova, Súkromná základná škola BESST, Materská škola, Základná škola, Školská 14, Autoškola Alma - H, s. r. o., Základná škola s materskou školou Bernolákova 1, MŠ Družicová 5, Súkromná materská škola Tatranská 10, Gymnázium Mikuláša Kováča, Základná škola, Nad Medzou 1, ZUŠ

Vzdelanie, Slovensko:, 7 z 17

MŠ Tatranská 23, Detské centrum Preliezka, Základná škola, Materská škola Rázusova 26, Materská škola, Základná umelecká škola Eugena Suchoňa, ŠPORTOVÉ GYMNÁZIUM, Základná škola sv. Dominika Savia, Stredná odborná škola obchodu a služieb, ZŠ Gessayova 2, Brmbolec, Základná škola Štúrovo, Gymnázium Petra Pázmáňa s vyučovacím jazykom maďarským - Pázmány Péter Gimnázium, Letomostie 3, Nové Zámky - Érsekújvár, ZŠ Budatínska 61, Základná škola, Levočská ulica 11, Základná škola s materskou školou, Malonecpalská ulica, Obchodná akadémia, Materská škola Stálicová 2, elokované triedy Haburská 6, Stredná odborná škola služieb a lesníctva, Základná škola, Materská škola Pavla Horova 3, Materská škola Hrnčiarska 1, Základná škola, Hutnícka 16, MŠ Blahoslavenej Imeldy, Súkromná ZUŠ, Materská škola Milana Marečka, Materská škola, Stredná priemyselná škola Karola Adlera, ZŠ Prokofievova 5, ZŠ Beňovského 1, ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA, MŠ Bernolákova 14, Súkromné gymnázium ESPRIT, Základná škola Tbiliská, Súkromná materská škola, Špeciálna základná škola, Gymnázium Bilíkova, Základná umelecká škola sv. Cecílie, Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Základná škola Rajčianska, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, ZŠ Prostějovská, Stredná odborná škola dopravná, Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej, Obchodná akadémia, Gymnázium Štúrovo, Materská školka, Základná škola, Základná škola - Báb, Základná umelecká škola Jána Pöschla - elokované pracovisko, Tesavi - Súkromná bilingválna materská škola, Základná škola Šenkvice, Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline, Materská škola, Stredná odborná škola podnikania a služieb, Stredná odborná škola technická a agropotravinárska, Stredná odborná škola technická, Materská škola a detské jasle Slniečko, Materská škola Levoča, Ul. Železničný riadok 3, Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA

Vzdelanie, Slovensko:, 8 z 17

Materská škola Azovská 1, , Stredná zdravotnícka škola, Základná škola Jelenia 16, Základná škola, Spojená škola s organizačnými zložkami Odborné učilište a Praktická škola, Gymnázium Alberta Einsteina, Cirkevná základná škola s materskou školou sv.Gorazda, Špeciálna základná škola s materskou školou, Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku, Materská škola, Rešetkova 6, Gymnázium Javorová, Gymnázium Hubeného, Súkromná materská škola „SOVIČKA“, Súkromná základná škola, Základná škola, Spojená škola internátna, Špeciálna ZŠ internátna a Praktická škola, Materská škola, Dedovec, Spojená škola, Základná škola Pavla Marcelyho, Súkromné bilingválne gymnázium BESST, Súkromné gymnázium, Materská škola Rovniankova, Základná škola s materskou školou, Piaristická spojená škola Františka Hanáka, Súkromná hotelová akadémia, Súkromné gymnázium Kremnická, Materska skola, Základná škola Lichardova, 1. Základná škola, Gymnázium Školská, Súkromná stredná odborná škola Bukovecká 17, Materská škola pri ZŠ a MŠ Chorvátsky Grob, Spojená škola internátna, Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Materská škola, Materská škola, PLAYSCHOOL - súkromná materská škola, Stredná odborná škola polytechnická, Cirkevná základna škola s materskou školou Dobrého pastiera, Základná škola Lachova 1, Základná škola Pri kríži, ZŠ Nevädzová, MŠ Palárikova 22, Reedukačné centrum, Súkromná základná umelecká škola Xoana, Špeciálna materská škola, Materská škola, Gymnázium Pankúchova, Stredná odborná škola informačných technológií, ZŠ a MŠ Cádrova, ZŠ Mudroňova, Základná škola s materskou školou, Česká 10, Hotelová akadémia, Gymnázium bilingválne, ZŠ P. Kellnera Hostinského, 3. Základná škola, Spojená škola sv. Jána Bosca, Jazyková škola English4You, Špeciálna základná škola

Vzdelanie, Slovensko:, 9 z 17

Základná škola internátna pre žiakov so zrakovým postihnutím, Výcviková škola pre vodiacich psov, Materská školka, Cirkevná základná škola Narnia, Stredná zdravotnícka škola, Súkromné gymnázium Česká 10, Základná škola Májové námestie, Špeciálna základná škola s materskou školou, Cing, ZŠ Mihálya Katonu s vyučovacím jazykom maďarským, Stredná zdravotnícka škola, Základná škola, Lipová 13, Základná škola Vrútocká 58, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Základná škola Jahodnícka, Stredná odborná škola Vrbové, Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Materská škola Velehradská 24, ZŠ pri Liečebno-výchovnom sanatóriu v Nitre, Špeciálna základná škola internátna, Obchodná akadémia Dolný Kubín, Kvetinkovo, Základná škola Alexandra Dubčeka, Piaristická spojená škola Františka Hanáka Prievidza, Pedagogická a sociálna akadémia blahoslavenej Laury, Základná škola s materskou školou, Kornela Mahra 11 v Trnave, Základná škola Jána Hollého, Materská škola Pod Rovnicami, Materská škola, Základná škola s materskou školou Sibírska, Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského, Detské opatrovateľské centrum a jasle Simba, Súkromná spojená škola European English School, skôlka, Stredná odborná škola automobilová, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Obchodná akadémia, Materská škola, Základná škola Apoštola Pavla, základná škola, Špeciálna základná škola, IV. Základná škola Holubyho, Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb, Materská škola, Chefparade, Elokované pracovisko, Súkromná materská škola Česká 10, skôlka, Základná škola F. E. Scherera, Materská škola, Detské centrum Kolibrík, Súkromná základná škola pre intelektovo nadaných žiakov, SOŠ ekonomická, Materská škola Watsonova 2, Obchodná akadémia Imricha Karvaša, Súkromná stredná odborná škola, Detské kráľovstvo, Stredná odborná škola služieb, Materská škola Prešovská, Stredná priemyselná škola elektrotechnická

Vzdelanie, Slovensko:, 10 z 17

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Materská škola, Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva, Gymnázium Angely Merici, Materská škola Rumanova, Súkromná základná umelecká škola Fantastic, Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, 1. súkromné gymnázium, Stredná odborná škola dopravná, Základná škola s materskou školou, Základná škola s materskou školou Drietoma, Materská škola Za dráhou, Detský domov, Základná škola Važecká, Materská škola Röntgenova 16, Základná škola, Štefánikova, Základná umelecká škola – výtvarný odbor, Materská škola - Óvoda Žižkova 4, Základná škola Jarná, Stredná Odborná Škola Elektrotechnická, MŠ Hroncova 4, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ekonomická fakulta UMB, Materská škola Gessayova, Jazyková škola, Základná škola s materskou školou Odborárska 2, Súkromná stredná odborná škola ELBA, Materská škola, Súkromné gymnázium Cogitatio, Materská škola Strečnianska 2, Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého, Veselá lienka, Materská škola Smetanova 11, Gymnázium Jura Hronca, Základná škola, Základná škola s materskou školou, S ZUŠ-ELBA, skôlka, Základná škola M. R. Štefánika, Základná škola, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Centrum času, Materská škola Vazovova 16, Základná škola s materskou školou Soblahov, Základná umelecká škola Mikuláša Schneidera-Trnavského, Ekonomická fakulta TUKE, Spojená škola internátna, Stredná odborná škola elektrotechnická, Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša, Materská škola Vlačikova škôlka, Spojená škola internátna / Špeciálna základná škola s materskou školou internátna v Leviciach, Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií, Materská škola, Gymnázium Metodova, Materská škola, Osadná 5, Tanečná škola Viva, Detské opatrovateľské centrum Plné radosti, Materská škola, Nábrežie sv. Cyrila, Materská škola Majerníkova, Základná škola Juraja Fándlyho

Vzdelanie, Slovensko:, 11 z 17

ZŠ Košická, ZŠ Kulíškova, Materská škola, Materská škola, Ulica Mikuláša Mišíka, Súkromná základná škola, MŠ Bulíkova, Detské centrum Kvietok, Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, Materská škola, Sídlisko Clementisove sady, MŠ Ipeľská, Materská škola Koniarkova, Súkromná materská škola Tomáša Zanovita, Církevná materská škola, Špeciálna základná škola Inžinierska 24, Špeciálna materská škola Ľudová 15, Súkromná materská škola BESST, Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra, Stredná odborná škola IT, 2. základná škola, Základná škola, Základná škola s materskou školou, Základná škola Dudova 2, Materská škola Sekurisova, Základná škola Bukovecká 17, Materská škola, Detské centrum Farbička, Základná škola, Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Základná umelecká škola, Materská škola Andreja Kmeťa, Stredná odborná škola technická, Stredná odborná škola polytechnická, Spojená škola T. Ševčenka, Detské centrum Štvorlístok, Spojená škola, Krátka 11, Materská škola, Stredná odborná škola potravinárska, Materská škola Dubík, Stredná odborná škola techniky a služieb, Základná škola, Lesnícka, Spojená škola internátna, Obchodná akadémia, Súkromná stredná odborná škola, Gymnázium, Gymnázium Hlinská, Kids Paradise, Detské centrum, Materská škola Hečkova, Materská škola, Základná umelecká škola, Súkromné konzervatórium Alkana, Materská škola Bradáčova, Stredná zdravotnícka škola, SÚKROMNÉ JASLE A MATERSKÁ ŠKÔLKA SMEJKO, Kids paradise, MŠ Za priekopou 57, Základná škola s materskou školou, Obchodná akadémia, Cirkevná materská škola Márie Mazzarellovej, Základná škola, Mariánska ulica

Vzdelanie, Slovensko:, 12 z 17

Prešovská univerzita v Prešove - Fakulta športu, , Právnická fakulta UMB, Materská škola Lidické námestie 18, Súkromná stredná odborná škola CA&TS, MŠ Puškinova, Jasle Drobček, Stredná odborná škola, Materská škola, Soukromá MŠ, ARCIBISKUPSKÉ GYMNÁZIUM biskupa P. JANTAUSCHA, základná škola, Materská škola, Evanjelická základná škola, Škôlka Suchohradská, Stredná priemyselná škola technická, Materská škola, Ulica Petra Benického, Základná škola s materskou školou Veľké Leváre, Materská škola, Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno, Materská škola Stálicová 2, Materská škola Prešovská 28, Súkromná jazyková škola CM, Konzervatórium, Obchodná akadémia, Materská škola Hurbanova, Materská škola, Spojená škola Letná, Základná umelecká škola, Arcibiskupské gymnázium biskupa P. Jantauscha, Gymnázium M. M. Hodžu, Základná škola Sídlisko SNP, Základná škola s materskou školou, Dietky Kvietky, základná škola, Spojená škola, Materská škola, Materská škola, Materská škola Wonderland, Detské centrum Vrakuňáčik, skôlka, Detské jasle, Anglická bilingválna škôlka, MŠ Študentská, SOŠ gastronómie a cestovného ruchu, Gymnázium Janka Matúšku Galanta, MŠ Šafárikova trieda 4, Materská škola Ševčenkova 35, Materská škola "Štvorlístok", Materská škola, Základná umelecká škola, Materská škola, Spojená škola, Nivy 2, Základná umelecká škola, Materská škola, Gymnázium bl. Pavla Petra Gojdiča, Gymnázium Pierra de Coubertina, Súkromná materská a základná škola UNES

Vzdelanie, Slovensko:, 13 z 17

Materská škola Iljušinova 1, skôlka, Súkromné športové gymnázium ELBA, Materská škola Hviezdoslavova, Gymnázium Konštantínova ulica, ŠZŠ s materskou školou, Základná škola Sibírska, MŠ Dražovce, Základná škola G. Czuczora s vyučovacím jazykom maďarským, Materská škola sv. Filipa Neriho, Súkromná MŠ "Ďatelinka", Dúhová škôlka, Materská škola - Bystrická cesta, Základná škola Grundschule Medzev, škôlka tučniačik, Základná škola Dr. J. Dérera, Súkromná stredná odborná škola Pro scholaris, Materská škola Macharova 1, Základná škola s materskou školou, Základná Škola Rohožník, UKF - Katedra hudby, SOŠ Elektrotechnická, Evanjelická materská škola, Piaristická spojená škola Františka Hanáka, Materská škola Mamy Margity, Základná škola Gejzu Dusíka, Materská škola Piesočná 2, Materská škola Šebastovce, Univerzita Mateja Bela - Pedagogická fakulta, Súkromná škôlka Gašparko, DC Ihrisko, Spojená škola internátna, Materská škola, Ulica Janka Matúšku, SOŠ Nitra, Gymnázium M. R. Štefánika, Súkromné slovanské gymnázium, Materská škola, Gorazdova, Materská škola Lietavská 1, Materská škola Šustekova, Gymnázium Jána Papánka, Stredná odborná škola Stará Turá, Detské opatrovateľské centrum Tulipánik, Materská škola, Stredná priemyselná škola, Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi, Materská škola Štvorlístok, Základná škola Súľov - Hradná, Materská škola Galbavého, Materská škola, Materská škola Motýlik, Stredná odborná škola stavebná, Súkromná škôlka "Ako u mamičky", Základná umelecká škola Senica, Základná škola s materskou školou Smolník, Unity House, MŠ Za humnami, Základná škola s materskou školou v Krušetnici, Základná škola s materskou školou, Spojená škola Pavla Sabadoša internátna

Vzdelanie, Slovensko:, 14 z 17

základná škola, Detské centrum Srdiečko, Materská škola, Základná umelecká škola Imra Weinera Kráľa, Materská škola Ušiakova, Základná umelecká škola Josepha Haydna - hudobný odbor, Materská škola, Nová doba, Materská škola, Spojená škola sv. Františka Assiského, Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana, ZŠ Jána Vojtaššáka, ZŠ Viestova Myjava, Mini raj, Gymnázium Juraja Fándlyho, Súkromná základná škola a súkromné gymnázium T.Smaragd, Materská škola, Materská škola Pri kríži, Detské opatrovateľské centrum Hviezdička, Materská škola Funiversity, Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana - bilingválna sekcia, Cirkevná materská škola Gianny Berettovej Mollovej, Základná škola s materskou školou, Škola úžitkového výtvarníctva Košice, , Materská škola, Twinkle, skôlka, Základná umelecká škola, Základná škola Márie Rázusovej, Gymnazium, Stredná zdravotnícka škola, Súkromná základná umelecká škola Jánoš, Pedagogická a sociálna akadémia sv. Márie Goretti, Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, Gymnázium Vojtecha Mihálika, Základná škola, Materská škola na ulici kapitána Nálepku, Materská škola Chlumeckého 12, Gymnázium Antona Bernoláka, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Materská škola, HAPPY TIME, Základná škola s materskou školou Lužianky, MŠ Sabinovská, Cirkevné konzervatórium v Bratislave, elokované pracovisko, Materská škola Miletičova 37, Slovenská poľnohospodárska univerzita, Materská škola Cabanova, Mini raj pre deti, Slniečko, skôlka, Stredná umelecká škola, Zváračská škola 089, Vysoká škola múzických umení, Základná škola Diakovce, Církevná materská škola, Súkromné gymnázium, Materská škola Gelnická, ZŠsMŠ Častá - Materská škola, multi

Vzdelanie, Slovensko:, 15 z 17

Základná škola Ľudovíta Štúra, Základná škola s materskou školou sv. Gorazda, Materská škola, Súkromná materská škôlka Maternelle, MŠ Plickova, Felix MŠ, Stredná priemyselná škola, Základná umelecká škola v Medzeve, Materská škola SNP Kýčerka, Odborné učilište internátne, skôlka, , Materská škola Pivonková 9, ZŠ Likavka, Spojená škola, Stredná odborná škola podnikania, Trnavská univerzita v Trnave, Základná škola s materskou školou Jozefa Murgaša, Súkromná materská škola Mudroňova 32, Materská škola Hrnčiarska, Materská škola, Ulica Antona Mišúta, Športová materská škola Loptička, Základná škola Mateja Bela, Základná umelecká škola, ZŠ Miloslavov, Materská škola Tbiliská, ZUŠ Tralaškola, skôlka, skôlka, Materské centrum Hojdana - Ružinov, MATERSKÁ ŠKOLA Čergovská, Obchodná akadémia, Materská škola, Materská škola, MŠ Nešporova 28, MŠ Barónka, Stredná odborná škola, základná škola, Materská škola, Materská škola Kráľovnej pokoja, Vrabček, Slovenská zdravotnícka univerzita, Materská škola Jurkovičova, ZŠ sv. Svorada a Benedikta, Materská škola Topoľová, Materská škola Piesočná 2, elok. triedy Rádiová 52, Gymnázium Andreja Vrábla, Opatrovateľský dvor Kľúčik, Univerzita Konštantína filozofa, Pedagogická a sociálna akadémia, ZŠ s MŠ Častá, Stredná zdravotnícka škola, Materská škola Važecká, Základná škola Paňovce, Základná škola, Lehota 144, Stredná zdravotnícka škola, Materská škola, Sídlisko SNP, Materská škola Jarná, Základná škola Sološnica, Materská škola Stodoláčik

Vzdelanie, Slovensko:, 16 z 17

Materská škola Hliny 8, MŠ Nedbalova, Reedukačné centrum Sološnica, Materská škôlka, Materská škola Píla, , Riadok, Stredná odborná škola, Gymnázium, KRTKO, Súkromná stredná odborná škola, Materská škola, Základní a mateřská škola Hrčava, Materská škola Janka Kráľa, Materská škola, Základná škola SNP 5, Súkromná Materská Škola Stonožka, Easy autoškola, Materská škola, Konopná ul. 8, skôlka, Prvé slovenské literárne gymnázium, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre, Súkromná bilingválna MŠ Forest Kids, Brnka, Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave, Základná škola Šemša, Gymnázium Ľudovíta Štúra, Právnická fakulta Trnavskej univerzity, Súkromná MŠ Starozagorská 8, Materská škola, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Streda nad Bodrogom, Základná škola s materskou školou v Dohňanoch, Materská škola Poľná 1, Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Prešovská univerzita v Prešove, Materská škola, MŠ Liptovské Sliače, Základná škola sv. Augustína, Základná škola s materskou školou Smolník, Materská škola 1. mája Zvolen, GYMNÁZIUM PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA, SZS NDCA, Little Kitten, Stredná zdravotnícka škola, MŠ Miloslavov, Materská škola, Stredná odborná škola technická, Mamajáčik, Materská škola, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Základná škola Janka Matúšku, Materská škola, Kompetenčné centrum, Materská škola, Materské centrum Papučka, Obchodná akademia, Stredná odborná škola technická, Materská škola Kráľovnej pokoja - Detašované pracovisko Sekčov, Materská škola Diakovce, Materská škola Súľov - Hradná

Vzdelanie, Slovensko:, 17 z 17

Základná škola s materskou školou, Základná škola Jasov, Materská škola, Materská škola, Základná škola Biely Potok, Feki, Autoškola Prima, Základná škola, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Základná škola, Materská škola, Materská škola, Základná škola s materskou školou sv. Marka Križina, Materská škola, ZŠ Ľubotice, Základná škola akademika Jura Hronca, Materská škola Imatra, Základná škola Sama Tomášika, Materská škola, Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Materská škola, Základná škola, Fakulta masmediálnej komunikácie FMK UCM, Materská škola Dúhový domček, ZUŠ P. M. Bohúňa, základná škola, Autoškola Fajn, Materská škola, Stredná odborná škola stavebná, Základná škola Milana Mravca, Autoškola WASO, Materská škola, Filozofická fakulta UKF, Spojená škola, Autoškola NUCLEUS, CIRKEVNÉ GYMNÁZIUM sv. JÁNA KRSTITEĽA, Sukromne skoly Ziveny, Fakulta priemyselných technológií, Materská škola, 2. ZŠ na Námestí Augusta Horislava Škultétyho

vzdelanie inde

Západné Slovensko (1283x), Východné Slovensko (1143x), Stredné Slovensko (880x), Bratislavský kraj (644x), Prešovský kraj (585x), Košický kraj (558x), Žilinský kraj (485x), Bratislava (471x), Trenčiansky kraj (464x), Nitriansky kraj (443x), Banskobystrický kraj (395x), Trnavský kraj (376x), Malé Karpaty (355x), Košice (265x), Spiš (249x), Liptov (161x), Ružinov (143x), okres Bratislava II (134x), Záhorie (129x), Horehronie (129x), Liptovská kotlina (128x), okres Prešov (122x), okres Nitra (121x), Staré Mesto (120x), okres Trenčín (112x), okres Prievidza (112x), Petržalka (107x), okres Žilina (105x), okres Košice I (101x), Gemer (98x)
vzdelanie v Západné Slovensko
vzdelanie v Východné Slovensko
vzdelanie v Stredné Slovensko

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://www.oma.sk/vzdelavanie

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.