Cesta: OMA » vzdelanie

vzdelanie v Slovensko

vzdelanie

3565x vzdelavanie, 2209x základná škola, 988x skôlka, 179x stredná škola, 129x univerzita, 60x autoškola

vzdelanie

Vzdelanie v Slovensko

V Slovensko sa nachádza viac ako 1000 kusy vzdelanie.

Vzdelanie, Slovensko:, 1 z 17

Fakulta informatiky a informačných technológií STU, Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Filozofická fakulta UK, Lekárska fakulta UK, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Právnická fakulta UK, Fakulta architektúry STU, Pedagogická fakulta UK, Stavebná fakulta STU, Základná škola Ladislava Novomeského 2, Strojnícka fakulta STU, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK, Základná umelecká škola Juraja Kréna, Gymnázium Milana Rastislava Štefánika, Špeciálna základná škola, Spojená škola svätého Jozefa, Ekonomická univerzita v Bratislave, Stredná odborná škola, Vysoká škola výtvarných umení, Stredná odborná škola, Jánošíkova 4, Spojená škola internátna, Zdenka Nejedlého 41, Prírodovedecká fakulta UK, Inštitút jazykov a vzdelávania, Vysoká škola manažmentu, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Spojená škola Mokrohájska 3, Jasle Slnečnice, Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Bystrá škôlka, Katolícke gymnázium Štefana Moysesa, Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P. G. Frassatiho, Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského, Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Univerzita J. Selyeho, ZŠ Matky Alexie, Gymnázium Ladislava Sáru, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, multi, Základná škola Márie Rázusovej, Gymnázium Šrobárova, Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa, Filozofická fakulta UKF, Cirkevné konzervatórium, Gymnázium Ladislava Novomeského, Evanjelické lýceum, Bulharská základná škola a gymnázium Christo Boteva, Spojená škola Svätej Rodiny - ZŠ svätej rodiny, Gymnázium svätej rodiny, Paneurópska vysoká škola, Evanjelická materská škola Dr. Filipa Melanchtona, Základná škola, Odborárska ulica, základná škola, Detské centrum Fairyland, Nemecká škola v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach, Univerzita J. Selyeho - Pedagogická fakulta, Reformovaná cirkevná základná škola s VJM Dolný Štál

Vzdelanie, Slovensko:, 2 z 17

III. ZŠ na ulici Kapitána Nálepku 12, Súkromná základná škola Felix, Gymnázium Milana Rastislava Štefánika, Vysoká škola výtvarných umení, Rehabilitačné stredisko ROSA, Základná škola Nesluša, Autoškola 2, základná škola, Základná umelecká škola Juraja Kréna, ZŠ s MŠ s VJM Boľ, Általános iskola, BEA English Studio, Základná škola Kalinčiakova, Filozofická fakulta UPJŠ, Detské centrum Snehulienka, Základná Škola Karpatská Ulica, Stredná zdravotnícka škola, Teologická fakulta Trnavskej univerzity, Reformovaná teologická fakulta Univerzita J. Selyeho, Stredná odborná škola letecko-technická, Základná škola s materskou školou, ZŠ Bieloruská 1, Aula TUZVO, Hrivko, Gymnázium Komenského, skôlka, Gymnázium Varšavská cesta 1, Základná umelecká škola Františka Oswalda Daliborovo námestie 2 - Elokované pracovisko Gessayova 8, skôlka, Konzervatórium, Gymnázium školských bratov, Základná škola sv. Vincenta de Paul, Gymnázium sv. Vincenta de Paul, Súkromná základná umelecká škola Vlada Urbana, Právnická fakulta UPJŠ, Právnická fakulta UPJŠ, Stredná odborná škola Jozefa Szakkayho, Materská škola, Základná umelecká škola, Rektorát TUKE, Základná škola, Záhorácka, ZŠ Topoľová, ZŠ Park Angelinum, Základná škola Józsefa Kovátsa s vyučovacím jazykom maďarským, Bátorove Kosihy, ZŠ Jána de La Salle, Detské jasle Čajkovského, Gymnázium Martina Hattalu, Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava, Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, základná škola, Základná škola Beluša, The Little Gym, Základná škola, Zdenka Nejedlého 2, Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru, Stredná odborná škola technická, MŠ Zuzkin park 2, Základná škola s materskou školou, Cirkevná materská škola Kráľovnej anjelov, ZŠ Milana Hodžu, Základná umelecká škola

Vzdelanie, Slovensko:, 3 z 17

Škôlka Vilka, Spojená škola sv. Františka z Assisi, Súkromná stredná priemyselná škola animovanej tvorby, Cirkevná stredná odborná škola, ZŠ Námestie SUT, Stredná odborná škola technická, Stredná odborná škola pedagogická, ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Gyulu Juhásza, Stredná odborná škola technická, Základná škola Pri Podlužianke, Stredná odborná škola, Základná škola Kubranská, Rektorát Slovenskej technickej univerzity, Odborné učilište internátne, Materská škola Macharova 1, British International School Bratislava, Autoškola TURBO, ZŠ Milana Hodžu, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Károlya Szemerényiho Tvrdošovce, Hronček, Gašparko, Evanjelické lýceum a základná škola Palisády, Súkromná základná umelecká škola, Hotelová akadémia, Stredná škola poľnohodpodárská Juraja Gagarina, Súkromná základná škola Dneperská 1, Gymnázium Matky Alexie, Materská škola, Cirkevná materská škôlka bl. Imeldy, Diamonds - súkromná základná umelecká škola, Materská škola - Dúha, Рaneurópska vysoká škola, fakulta práva, Gymnázium Párovská ulica č.1, Základná škola Požiarnická, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Endre Adyho, Diamonds - súkromná základná umelecká škola, Ekonomická fakulta Univerzita J. Selyeho, Základná škola sv. Cyrila a Metoda, Základná umelecká škola Františka Oswalda, Gymnázium Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským, Stredná zdravotná škola, Diamond English, Základná škola Gyulu Szabóa s vyučovacím jazykom maďarským, SOŠ, ZUŠ, Základná škola Malokarpatské námestie 1, Základná škola, Saratovská ul. 85, Gymnázium Jána Adama Raymana, Obchodná akadémia, Materská škola v Šenkviciach, Základná škola, Komenského 2, Kňazský seminár sv. Cyrila a Metoda, Základná škola s materskou školou Želiarska 4, Farmaceutická fakulta UK, Základná škola Andreja Kmeťa, Materská škola, Stredná odborná škola podnikania, MŠ Milana Hodžu, SOŠ drevárska

Vzdelanie, Slovensko:, 4 z 17

Základná škola Medzilaborecká, Základná škola s materskou školou Bojnice, Základná škola Krivá, Stredná odborná škola, Špeciálna základná škola Rovníková 11, Gymnázium Park mládeže 5, Základná škola Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským, Materská škola, Rozkvet 2024, základná škola, Spojená škola, Beethovenova 27, Trnava, Centrum HAPPY, Základná umelecká škola Irkutská 1, GAMČA - Gymnázium Grösslingová 18, Základná umelecká škola Jozefa Rosinského v Nitre, Stredná priemyselná škola strojnícka, Základná škola, Saratovská ul. 43, ZŠ Družicová 4, Základná škola, Stredná odborná škola technická, Fakulta manažmentu UK, ZŠ Pankúchova, Stredná odborná škola, Základná umelecká škola Jána Albrechta, SPŠ Strojnícka, ZŠ Abovská 36, Súkromné konzervatórium, Základná škola Gemerská 2, Základná škola kardinála Alexandra Rudnaya, MS Sološnica, Základná škola s materskou školou Vitanová, Základná škola Čáry, Stredná odborná škola dopravy a služieb, Súkromné gymnázium Petzvalova 4, Stredná zdravotnícka škola, Súkromné osemročné gymnázium Dneperská 1, Základná škola Jozefa Maximiliána Petzvala, MŠ Za priekopou 57, Základná škola Tupolevova 20, Základná umelecká škola Jantárová, Stredná umelecká škola Ladislava Bielika, Základná škola s materskou školou Riazanská, HAL, Škôlka Gašparko, Súkromná materská škola a Detské montessori centrum, Slovenský inštitút vzdelávania, Súkromná základná škola pre žiakov s intelektovým nadaním, Súkromná stredná odborná škola automobilová Duálna akadémia, Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Tomášikovo, Základná umelecká škola, základná škola, Gymnázium Poštová, Stredná odborná škola stavebná - Építészeti Szakközépiskola, Základná škola, Námestie mladosti 1, Technická akadémia, Základná škola s materskou školou J.A. Komenského, Základná škola Staničná 13, Súkromná základná škola waldorfská, Materská škola Beluša, Súkromné gymnázium Mercury, Súkromná základná škola BESST

Vzdelanie, Slovensko:, 5 z 17

Základná škola Podjavorinskej, Základná umelecká škola, Združená stredná škola potravinárska, ZŠ Štúrova, Základná škola Nejedlého 8, Stredná odborná škola technická, Autoškola Alma - H, s. r. o., Stredná odborná škola Vrbové, MŠ Tatranská 23, Detské centrum Preliezka, Základná škola, Školská 14, ZŠ Bystrická, Základná škola, Nad Medzou 1, Základná škola s materskou školou Bernolákova 1, Materská škola Rázusova 26, Základná škola, Súkromná základná škola Wonderschool, Základná umelecká škola Eugena Suchoňa, Základná škola, Hutnícka 16, Brmbolec, ZŠ Gessayova 2, Stredná odborná škola služieb a lesníctva, Základná škola, Levočská ulica 11, Základná škola Štúrovo, ZŠ Budatínska 61, ZŠ Beňovského 1, Základná škola Rajčianska, Základná škola Andreja Radlinského, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, ZŠ Mudroňova, Základná škola Tbiliská, Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, ZŠ Prokofievova 5, Obchodná akadémia, Tesavi - Súkromná bilingválna materská škola, Gymnázium Štúrovo, Základná škola Jelenia 16, Základná škola - Báb, Základná škola Šenkvice, Materská škola Levoča, Ul. Železničný riadok 3, Materská škola, Rešetkova 6, Stredná zdravotnícka škola, Spojená škola s organizačnými zložkami Odborné učilište a Praktická škola, Gymnázium Alberta Einsteina, Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku, e-Škola, Súkromné gymnázium Kremnická, Súkromné bilingválne gymnázium BESST, Gymnázium Hubeného, Základná škola Pavla Marcelyho, Gymnázium Javorová, Súkromná hotelová akadémia, Cirkevná základna škola s materskou školou Dobrého pastiera, Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Spojená škola internátna, Základná škola Pri kríži, Stredná priemyselná škola Karola Adlera, Základná škola Lachova 1, Materská škola pri ZŠ a MŠ Chorvátsky Grob, Gymnázium Školská

Vzdelanie, Slovensko:, 6 z 17

Reedukačné centrum, Základná škola s materskou školou, Česká 10, Gymnázium Pankúchova, Gymnázium Bilíkova, MŠ Palárikova 22, Špeciálna základná škola s materskou školou, základná škola, Základná škola internátna pre žiakov so zrakovým postihnutím, ZŠ Mihálya Katonu s vyučovacím jazykom maďarským, Cing, Základná škola, Lipová 13, Spojená škola sv. Jána Bosca, Jazyková škola English4You, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Materská škola, Súkromné gymnázium Česká 10, Výcviková škola pre vodiacich psov, Cirkevná základná škola Narnia, Spojená škola internátna, Základná škola Vrútocká 58, Základná škola s materskou školou Sibírska, Základná škola s materskou školou, Kornela Mahra 11 v Trnave, Základná škola Jána Hollého, Súkromná základná škola Harmónia, ZŠ pri Liečebno-výchovnom sanatóriu v Nitre, Kvetinkovo, Základná škola Alexandra Dubčeka, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Detské centrum Kolibrík, Chefparade, Arcibiskupské gymnázium biskupa P. Jantauscha, Obchodná akadémia, Špeciálna základná škola, Súkromná stredná odborná škola Bukovecká 17, základná škola, IV. Základná škola Holubyho, Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb, Elokované pracovisko, Súkromná materská škola Česká 10, Základná škola Sídlisko SNP, Súkromná základná škola pre intelektovo nadaných žiakov, Základná škola Bukovecká 17, Pedagogická a sociálna akadémia blahoslavenej Laury, Súkromná stredná odborná škola, Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským, SOŠ ekonomická, 1. súkromné gymnázium, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Obchodná akadémia Imricha Karvaša, Gymnázium Angely Merici, Ekonomická fakulta UMB, Základná umelecká škola – výtvarný odbor, Základná škola, Štefánikova, Lekárska fakulta UPJŠ, Jazyková škola, Základná škola s materskou školou, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Materská škola, Osadná 5, Materská škola Vazovova 16, Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií

Vzdelanie, Slovensko:, 7 z 17

SOŠ Elektrotechnická, Základná škola s materskou školou Soblahov, Základná škola, Základná umelecká škola Mikuláša Schneidera-Trnavského, Gymnázium Metodova, Veselá lienka, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Centrum voľného času, Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého, Gymnázium Jura Hronca, Súkromné gymnázium Cogitatio, Základná škola s materskou školou, Základná škola Juraja Fándlyho, Detské centrum Kvietok, Materská škola, Sídlisko Clementisove sady, Súkromná obchodná akadémia AMOS, ZŠ Kulíškova, ZŠ Košická, Špeciálna základná škola Inžinierska 24, Súkromná materská škola BESST, Detské opatrovateľské centrum Plné radosti, Detské centrum Farbička, Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva, Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Základná škola Dudova 2, Materská škola Sekurisova, 2. základná škola, Stredná odborná škola technická, Detské centrum Štvorlístok, Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra, Stredná odborná škola dopravná, Súkromná materská škola Wonderland, Detské centrum, Obchodná akadémia Dudova, Základná umelecká škola, Kids Paradise, Súkromné konzervatórium Alkana, Cirkevná materská škola Márie Mazzarellovej, Drobček - Súkromné detské jasle, Obchodná akadémia, Právnická fakulta UMB, Materská škola Bradáčova, Kids paradise, základná škola, Stredná odborná škola Cintorínska 4, odlúčené pracovisko praktického vyučovania Ďurčanského 2 – KADERNÍCTVO, Základná škola s materskou školou, ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Základná umelecká škola, Súkromná jazyková škola CM, Konzervatórium, Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Materská škola "Štvorlístok", Anglická bilingválna škôlka, základná škola, Gymnázium Janka Matúšku Galanta, MŠ Šafárikova trieda 4, Materská škola Ševčenkova 35, Gymnázium Vojtecha Mihálika, Okay

Vzdelanie, Slovensko:, 8 z 17

Spojená škola, Nivy 2, skôlka, Materská škola Iljušinova 1, Gymnázium Pierra de Coubertina, Materská škola Hviezdoslavova, Základná škola Grundschule Medzev, Materská škola sv. Filipa Neriho, Základná Škola Rohožník, Základná škola Gejzu Dusíka, Stredná odborná škola IT, škôlka tučniačik, UKF - Katedra hudby, Dúhová škôlka, DC Ihrisko, Detské opatrovateľské centrum Tulipánik, Súkromná škôlka Gašparko, Gymnázium Jána Papánka, Materská škola Lietavská 1, Materská škola, Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi, Stredná odborná škola Stará Turá, Základná škola s materskou školou Smolník, Základná škola s materskou školou v Krušetnici, Materská škola Ušiakova, Základná umelecká škola Josepha Haydna - hudobný odbor, Základná škola s materskou školou, Základná umelecká škola Senica, Pedagogická a sociálna akadémia sv. Márie Goretti, Unity House, Spojená škola, Krátka 11, Súkromná škôlka "Ako u mamičky", Materská škola, Nová doba, základná škola, ZŠ Jána Vojtaššáka, Mini raj, ZŠ Viestova Myjava, Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o. p. s. - Vzdělávací a konzultační institut v Bratislavě, Súkromná základná škola a súkromné gymnázium T.Smaragd, Gymnázium Juraja Fándlyho, Detské opatrovateľské centrum Hviezdička, Gymnazium, Základná umelecká škola, Stredná zdravotnícka škola, Twinkle, Základná škola s materskou školou Lužianky, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mini raj pre deti, Cirkevné konzervatórium v Bratislave, elokované pracovisko, Gymnázium Antona Bernoláka, HAPPY TIME, Slovenská poľnohospodárska univerzita, Slniečko, Stredná umelecká škola, Základná škola Ľudovíta Štúra, Základná škola Diakovce, ZŠsMŠ Častá - Materská škola, Vysoká škola múzických umení, Zváračská škola 089, multi, Súkromná materská škôlka Maternelle

Vzdelanie, Slovensko:, 9 z 17

Základná umelecká škola v Medzeve, Stredná priemyselná škola, Odborné učilište internátne, Základná škola s materskou školou sv. Gorazda, KRTKO, Trnavská univerzita v Trnave, Základná škola s materskou školou Jozefa Murgaša, Základná umelecká škola, ZŠ Miloslavov, Spojená škola, MŠ Nešporova 28, Stredná odborná škola, Materská škola, Vrabček, základná škola, ZŠ sv. Svorada a Benedikta, Slovenská zdravotnícka univerzita, Špeciálna základná škola internátna, Univerzita Konštantína filozofa, Gymnázium Andreja Vrábla, Opatrovateľský dvor Kľúčik, Pedagogická a sociálna akadémia, ZŠ s MŠ Častá, Základná škola Paňovce, Stredná zdravotnícka škola, Základná škola Sološnica, Materské centrum Papučka, Materská škola, Sídlisko SNP, Reedukačné centrum Sološnica, Materská škola Píla, Súkromná stredná odborná škola, Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola SNP 5, skôlka, Základní a mateřská škola Hrčava, Súkromná bilingválna MŠ Forest Kids, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre, Brnka, Základná škola Šemša, Prvé slovenské literárne gymnázium, Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave, Gymnázium Ľudovíta Štúra, Právnická fakulta Trnavskej univerzity, Základná škola, Lehota 144, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Streda nad Bodrogom, Základná škola s materskou školou Smolník, Prešovská univerzita v Prešove, SZS NDCA, Základná škola s materskou školou v Dohňanoch, Little Kitten, MŠ Miloslavov, Výskumné centrum pre ľudské práva, Materská škola Diakovce, Základná škola Jasov, Materská škola, Feki, Autoškola Prima, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Základná škola sv. Augustína

Vzdelanie, Slovensko:, 10 z 17

Stredná Odborná Škola Elektrotechnická, Stredná odborná škola veterinárna Košice-Barca, ZŠ Ľubotice, Stredná priemyselná škola strojnícka, Fakulta masmediálnej komunikácie FMK UCM, Materská škola Dúhový domček, Stredná zdravotnícka škola, Gymnázium Považská Bystrica, Autoškola WASO, Základná škola, Slovanská, Autoškola Fajn, Obchodná akadémia, základná škola, Stredná odborná škola stavebná, Sukromne skoly Ziveny, Filozofická fakulta UKF, 2. ZŠ na Námestí Augusta Horislava Škultétyho, Elokované pracovisko ZUŠ Jozefa Kresánka Karloveská 3, Základná škola, Slov.partizánov, Gymnázium M. R. Štefánika, Stredná odborná škola Košice-Šaca, Autoškola Hryz, Základná škola, Považské Podhradie, Spojená škola Mierová, Blok H, Špeciálna základná škola Veľký Meder, Súkromná materská škola, Stredná odborná škola strojnícka, Prešovská univerzita v Prešove - Fakulta športu, Spojená katolícka škola, Gymnázium Andreja Kmeťa, Základná škola s materskou školou, Považská Teplá, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Zakladná škola Brezno - Mazorník, Autoškola Krištof, Základná škola, Sídl.Stred, ZŠ sv. košických mučeníkov, Gymnázium Jánosa Selyeho s VJM, ZUŠ, základná škola, Obchodná Akadémia Senica, Základná škola M. R. Štefánika, Základná škola, Sídl.Rozkvet, Autoškola - Ivan Humaj, Základná Škola s VJM Eötvösa, Základná umelecká škola Jozefa Janigu, Základná Škola Mirka Nešpora 2, základná škola, Základná umelecká škola Jána Cikkera, Gymnázium Pétera Czeglédiho Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským, ZŠ ul. Dobšinského 17, základná škola, základná škola, Základná škola, Školská, Materská škola, ZUŠ, Základná umelecká škola Ferenca Liszta, Súkromná stredná odborná škola DSA, Cirkevná spojená škola MARIANUM, Základná umelecká škola Ferenca Liszta

Vzdelanie, Slovensko:, 11 z 17

Základná škola Zoltána Kodálya s VJM, základná škola, Spojená škola pre žiakov s telesným postihnutím, Základná Škola, Stredná odborná škola, základná škola, základná škola, Stredná odborná škola, Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Gorazda, École primaire, Základná škola, Nemocničná, Základná škola Postupimská, základná škola, základná škola, ZŠ Banka, základná škola, Stredná odborná škola, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, 7Základná škola, Súkromná obchodná akadémia, Reformovaná cirkevná základná škola s VJM Dolný Štál, Základná škola Belehradská 21, Základná umelecká škola svätej trojice, Základná škola Postupimská, základná škola, ZŠ Mostná, ZŠ Krosnianska 2, Materská škola, Dukelská, stredná škola, Francúzska škola a Súkromná športová stredná odborná škola, Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským, Základná škola Ľudovíta Fullu, Autoškola D&T Truck, Materská škola, Stromová 3, základná škola, základná škola, Autoškola ToPa, ZŠ Bruselská – elokované pracovisko Viedenská 40, SOU drevárske Žarnovica, základná škola, ZŠ Bruselská – elokované pracovisko Aténska 26, Materská škola, Lánska, Základná škola Trakovice, Gymnázium, Súkromná SOŠ ekonomická Tercium, základná škola, ZŠ Masarykova 19/A, základná škola, Gymnázium Hansa Selyeho, ZŠ Dubová, Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, základná škola, skôlka, Elokované pracovisko ZUŠ Krásno nad Kysucou, základná umelecká škola Eugena suchoňa, Špeciálna základná škola, SOŠ Žarnovica, základná škola, Základná škola,

Vzdelanie, Slovensko:, 12 z 17

základná škola, Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, Evanjelické gymnázium Jána Amosa Komenského, základná škola, Základná škola Oščadnica, základná škola, Základná škola, Gymnázium sv. košických mučeníkov, Jasle, Základná škola, Cirkevná základná škola sv. Františka assiského, Základná škola Opatovce nad Nitrou, Základná umelecká škola, Škola úžitkového výtvarníctva, Súkromná ZŠ Galaktická, základná škola, Základná škola Diviaky, Súkromné osemročné gymnázium Galaktická, základná škola, Stredná zdravotnícka škola sv. Alžbety, základná škola, základná škola, ZŠ J. Amosa Komenského, základná škola, Materská škola, elokované pracovisko ul. Jána Kollára 20, základná škola, Materská škola, elokované pracovisko Hviezdoslavova 12, Základná škola v Závadke nad Hronom, Základná škola Krásnohorské Podhradie, Detské jasle a materské centrum Večernica, Základná škola Novomeského, Základná škola J. G. Tajovského, MŠ Budapeštianska 1, Základná škola, Základná škola v Závadke nad Hronom, Hotelová akadémia, základná škola, Základná umelecká škola – výtvarný odbor, základná škola, Základná škola, sídl.SNP, Základná umelecká škola, Základná škola Myslavská, základná škola, Stredná odborná škola Jána Bocatia, základná škola, Spojená škola Vojenská 13, Jazyková škola Empire, základná škola, Základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola Pavla Horova, základná škola, univerzita, Základná škola 1. - 4. ročník, Základna škola, základná škola, Gymnázium-Gimnázium Fiľakovo, základná škola

Vzdelanie, Slovensko:, 13 z 17

základná škola, ZŠ Janigova, Materská škola, E. M. Šoltésovej 1670, Základná škola Pohraničná, Materská škola, Stredná odborná škola, Základná škola P.O.Hviezdoslava, Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho, Základná škola, Námestie Štefana Kluberta, Základná umelecká škola, základná škola, Materálovotechnologická fakulta STU, detašované pracovisko Dubnica nad Váhom, Stredná odborná škola, Základná umelecká škola, Gymnázium M. Galandu, Základná škola Nobelovo námestie 6, základná škola, základná škola, SOŠ Polytechnická, SPŠ Elektrotechnická, základná škola, Stredná odborná škola železničná, Stredná odborná škola, základná škola, Základná škola s materskou škôlkou, Súkromná základná umelecká škola, Základná škola internátna pre sluchovo postihnutých, ZŠ Jozefa Kollára, ZŠ Tomášikova, Stredné odborné učilište služieb, Gymnázium Janka Jesenského, Základná škola s materskou školou, Konzervatórium Košice, základná škola, Gymnázium Opatovská, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Základná škola a Materská škola Soblahov, základná škola, Braille school, Stredná odborná škola Policajného zboru, základná škola, Základná škola Kežmarská 28, ZŠ Drabova 3, Špeciálna základná škola, Spojená škola internátna, Súkromné športové gymnázium Užhorodská, Základná škola Kežmarská 30, základná škola, Praktická škola internátna, Základná škola pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou internátna, Spojená škola Nábrežie Jána Kalinčiaka 4, základná škola, Základná škola, Stredná odborná škola obchodu a služieb, základná škola, základná škola, Liečebno - výchovné sanatórium, Špeciálna základná škola pre žiakov so zrakovým postihnutím internátna, ZŠ Alexandra Dubčeka, Materská škola - Óvoda Zádielska 4

Vzdelanie, Slovensko:, 14 z 17

Stredná odborná škola, základná škola, Materská škola Hollého 3, Materská škola, Obchodná akadémia, Súkromná MŠ - Montessori centrum, Základná škola Slobody 1, Obchodná akadémia Polárna 1, základná škola, základná škola, Základná škola, Gabriela Bethlena 41, Nové Zámky, Základná škola Užhorodská 39, Vyšné Ružbachy, Materská škola, Základná škola s materskou školu Hronský Beňadik, Gymnázium Alejová, základná škola, ZUŠ Alexandra A. Ljubimova, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, základná škola, SOŠ, ZŠ Hroncova 23, univerzita, základná škola, Základná škola Polianska 1, ZUŠ Dezidera Kardoša, základná škola, Základná škola Jána Pavla II, základná škola, základná škola, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, MŠ Kalinovská 9, Lingua centrum, základná škola, Základná škola, Ulica Pavla Jozefa Šafárika, Akadémia ozbrojených síl, Štátna jazyková škola, základná škola, Súkromná základná umelecká škola, základná škola, skôlka, Základná umelecká škola Ivanka pri Dunaji, základná škola, Stredná zdravotnícka škola, základná škola, základná škola, základná škola, Materská škola Poľovnícka 12, Základná umelecká škola, Stredná priemyselná škola, základná škola, MŠ Park Angelinum, stredná škola, skôlka, Gymnázium Ivana Horvátha, Centrum voľného času, Základná umelecká škola, Spojená škola internátna, základná škola, Stredná Priemyselná Škola

Vzdelanie, Slovensko:, 15 z 17

Základná Škola Ivánka pri Nitre, základná škola, ZŠ Dr. Daniela Fischera, Základná škola, základná škola, Stredná odborná škola pre žiakov so zrakovým postihnutím internátna a odborné učilište pre žiakov so zrakovým postihnutím internátne, Súkromná pedagogická a sociálna akadémia, Základná škola, základná škola, Základná umelecká škola, základná škola, Základná škola M.R.Štefánika, MŠ Moldavská cesta 23, základná škola, Obchodná akadémia Watsonova, Základná škola Trnové, základná škola, SOŠ Technická, základná škola, základná škola, Špeciálna základná škola, stredná škola, ZŠ Pribinova, Spojená škola, ZŠ Jána Lipského, MŠ Havanská 26, ZŠ Černyševského 8, základná škola, základná škola, skôlka, Cirkevná základná škola sv. Juraja, MŠ Jaltská 33, základná škola, základná škola, základná škola, Gymnázium P.O. Hviezdoslava, Materská škola, Železničná, základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ sv. Don Bosca, skôlka, Základná škola, skôlka, skôlka, základná škola, Základna Škola Vavrinca Benedikta, základná škola, základná škola, základná škola, Királyhelmeci Gimnázium, základná škola, Súkromná pedagogická a sociálna akadémia, základná škola, Základná škola Ružová dolina 29, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, skôlka

Vzdelanie, Slovensko:, 16 z 17

SPŠ lesnícka, základná škola, MŠ Obrancov mieru 20, Spojená škola internátna, základná škola, MŠ Zupkova 37, Stredná odborná škola Ivánská cesta 21, základná škola, Súkromná obchodná akadémia, III. ZŠ Konštantinova a Gymnázium, Súkromná základná škola Ružová dolina 29, Súkromné gymnázium ESPRIT, skôlka, ZŠ a MŠ svätého Gorazda, skôlka, základná škola, Základná škola Francisciho 11 Levoča, základná škola, Základná umelecká škola, Základná umelecká škola, základná škola, Gymnázium Nové Zámky, Základná škola, Základná umelecká škola - výtvarný a dramatický obor, Spojená škola internátna, MŠ Obrancov mieru 16, skôlka, základná škola, základná škola, Stredná pedagogická škola v Levoči, skôlka, Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela, Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana, Súkromná základná umelecká škola XOANA, základná škola, Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela, skôlka, Gymnázium Jozefa Lettricha, základná škola, Gymnázium Šahy, Školský areál Gymnázia Alejová, Konzervatórium, základná škola, Spojená škola Tilgnerova, základná škola, Základná škola, Ulica Pavla Dobšinského, základná škola, Stredná odborná škola hotela a služieb, Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana - bilingválna sekcia, SZUŠ Art Pegas, Materská škola, Ul. Pavla Országha Hviezdoslava 20, univerzita, Materská škola, Stredná odborná škola, Základná umelecká škola sv. Cecílie, Gymnázium, Technická univerzita Zvolen, základná škola, Základná škola Turnianska 10, základná škola

Vzdelanie, Slovensko:, 17 z 17

Gymnázium Pavla Horova, Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, Základná škola a materská škola Trenčianske Bohuslavice, Materská škola Opatovce nad Nitrou, Gymnázium I. Kraska, Materská škola Dibrovova 13, Stredná odborná škola, Materská škola Za dráhou, Materská škola Hrnčiarska 1, Špec. základná škola, Umelecká škola, základná škola, Obchodná akadémia, Gymnázium Andreja Sládkoviča, Základná škola, Súkromná materská škola Tatranská 10, Spojená škola internátna Kremnica, ZŠ SNP 20, Spojená škola internátna Kremnica, ZŠ Andreja Kubinu, Základná škola s Materskou školou Štefana Náhalku, Gymnázium P.O. Hviezdoslava, Materská škola, ZŠ Veľkomoravská, základná škola, Základná škola M. Korvína, Stredná odborná škola, základná škola, Technická univerzita v Košiciach, CVČ KAMaRÁD Kúty, Základná Škola, Stredná zdravotnícka škola, základná škola, Cirkevná základná škola, Konzervatórium, Súkromná hotelová akadémia, Elokované pracovisko súkromná základná umelecká škola, skôlka, Gymnázium V. B. Nedožerského, Materská škola

vzdelanie inde

Západné Slovensko (1160x), Východné Slovensko (1060x), Stredné Slovensko (720x), Bratislavský kraj (625x), Košický kraj (532x), Prešovský kraj (528x), Bratislava (461x), Trenčiansky kraj (419x), Nitriansky kraj (410x), Žilinský kraj (391x), Malé Karpaty (346x), Trnavský kraj (331x), Banskobystrický kraj (329x), Košice (261x), Spiš (240x), Liptov (144x), Ružinov (139x), okres Bratislava II (131x), Záhorie (124x), Staré Mesto (115x), Liptovská kotlina (114x), okres Nitra (107x), Petržalka (107x), okres Prievidza (104x), okres Košice I (100x), Nové Mesto (96x), okres Bratislava V (95x), okres Prešov (93x), okres Bratislava IV (89x), okres Trenčín (88x)
vzdelanie v Západné Slovensko
vzdelanie v Východné Slovensko
vzdelanie v Stredné Slovensko

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://www.oma.sk/vzdelavanie

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.