Cesta: OMA » vzdelanie

vzdelanie v Slovensko

vzdelanie

3619x vzdelavanie, 2259x základná škola, 999x skôlka, 172x stredná škola, 127x univerzita, 62x autoškola

vzdelanie

Vzdelanie v Slovensko

V Slovensko sa nachádza viac ako 1000 kusy vzdelanie.

Vzdelanie, Slovensko:, 1 z 17

Fakulta informatiky a informačných technológií STU, Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Právnická fakulta UK, Filozofická fakulta UK, Lekárska fakulta UK, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Fakulta architektúry STU, Pedagogická fakulta UK, Stavebná fakulta STU, Základná škola Ladislava Novomeského 2, Strojnícka fakulta STU, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK, Gymnázium Šrobárova, Základná umelecká škola Juraja Kréna, Gymnázium Milana Rastislava Štefánika, Špeciálna základná škola, Spojená škola svätého Jozefa, Ekonomická univerzita v Bratislave, Stredná odborná škola, Vysoká škola výtvarných umení, Spojená škola internátna, Zdenka Nejedlého 41, Stredná odborná škola, Jánošíkova 4, Prírodovedecká fakulta UK, Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Inštitút jazykov a vzdelávania, Vysoká škola manažmentu, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Spojená škola Mokrohájska 3, Jasle Slnečnice, Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Bystrá škôlka, Katolícke gymnázium Štefana Moysesa, Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P. G. Frassatiho, Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského, Stredná zdravotnícka škola, ZŠ Matky Alexie, Gymnázium Ladislava Sáru, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, multi, Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa, Univerzita J. Selyeho, Filozofická fakulta UKF, Cirkevné konzervatórium, Gymnázium Ladislava Novomeského, Evanjelické lýceum, Bulharská základná škola a gymnázium Christo Boteva, Spojená škola Svätej Rodiny - ZŠ svätej rodiny, Gymnázium svätej rodiny, Technická univerzita v Košiciach, Paneurópska vysoká škola, Evanjelická materská škola Dr. Filipa Melanchtona, Základná škola, Odborárska ulica, základná škola, Detské centrum Fairyland, Nemecká škola v Bratislave, III. ZŠ na ulici Kapitána Nálepku 12, Univerzita J. Selyeho - Pedagogická fakulta

Vzdelanie, Slovensko:, 2 z 17

Reformovaná cirkevná základná škola s VJM Dolný Štál, Vysoká škola výtvarných umení, Súkromná základná škola Felix, Gymnázium Milana Rastislava Štefánika, Rehabilitačné stredisko ROSA, Autoškola 2, Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským v Medveďove, Základná umelecká škola Juraja Kréna, základná škola, ZŠ s MŠ s VJM Boľ, Általános iskola, BEA English Studio, Filozofická fakulta UPJŠ, Detské centrum Snehulienka, Základná Škola Karpatská Ulica, Teologická fakulta Trnavskej univerzity, Stredná odborná škola letecko-technická, Reformovaná teologická fakulta Univerzita J. Selyeho, Základná škola s materskou školou, Gymnázium Varšavská cesta 1, ZŠ Bieloruská 1, Aula TUZVO, Hrivko, Gymnázium Komenského, skôlka, Základná umelecká škola Františka Oswalda Daliborovo námestie 2 - Elokované pracovisko Gessayova 8, Základná škola s materskou školou sv. Andreja-Svorada a Benedikta, skôlka, Konzervatórium, Základná škola sv. Vincenta de Paul, Gymnázium sv. Vincenta de Paul, Právnická fakulta UPJŠ, Stredná odborná škola Jozefa Szakkayho, ZŠ Jána de La Salle, Právnická fakulta UPJŠ, Materská škola, Základná umelecká škola, Rektorát TUKE, Základná škola, Záhorácka, ZŠ Topoľová, Gymnázium školských bratov, Základná škola Kalinčiakova, ZŠ Park Angelinum, Základná škola Józsefa Kovátsa s vyučovacím jazykom maďarským, Bátorove Kosihy, Gymnázium Martina Hattalu, ZŠ Družicová 4, Detské jasle Čajkovského, Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava, Stredná Odborná Škola Polytechnická, Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, Základná škola Beluša, základná škola, Odborné učilište internátne, Pedagogická a sociálna akadémia sv. Andreja-Svorada a Benedikta, The Little Gym, Základná škola, Zdenka Nejedlého 2, Stredná priemyselná škola informačných technológií, Základná škola Kubranská, ZŠ Veľkomoravská, Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru

Vzdelanie, Slovensko:, 3 z 17

Stredná odborná škola technická, Cirkevná materská škola Kráľovnej anjelov, Základná škola s materskou školou, MŠ Zuzkin park 2, ZŠ Milana Hodžu, Základná umelecká škola, Škôlka Vilka, Spojená škola sv. Františka z Assisi, Súkromná stredná priemyselná škola animovanej tvorby, ZŠ Námestie SUT, Stredná odborná škola technická, Základná škola Podjavorinskej, British International School Bratislava, Cirkevná stredná odborná škola, ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA, Stredná odborná škola pedagogická, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Gyulu Juhásza, Základná škola Pri Podlužianke, Stredná odborná škola technická, Rektorát Slovenskej technickej univerzity, Stredná odborná škola, Autoškola TURBO, ZŠ Milana Hodžu, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Károlya Szemerényiho Tvrdošovce, Hronček, Gašparko, Súkromná základná umelecká škola, Evanjelické lýceum a základná škola Palisády, Súkromná základná škola Dneperská 1, Hotelová akadémia, Gymnázium Matky Alexie, Stredná škola poľnohodpodárská Juraja Gagarina, Materská škola, Základná umelecká škola Istrijská, Cirkevná materská škôlka bl. Imeldy, Gymnázium Párovská ulica č.1, Základná škola Požiarnická, Diamonds - súkromná základná umelecká škola, Рaneurópska vysoká škola, fakulta práva, Ekonomická fakulta Univerzita J. Selyeho, Základná škola sv. Cyrila a Metoda, Diamonds - súkromná základná umelecká škola, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Endre Adyho, Základná umelecká škola Františka Oswalda, Gymnázium Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským, SOŠ, Stredná zdravotná škola, Základná škola Malokarpatské námestie 1, Diamond English, Základná škola Gyulu Szabóa s vyučovacím jazykom maďarským, ZUŠ, Súkromná základná umelecká škola Vlada Urbana, ZŠ Alexandra Dubčeka, Gymnázium Jána Adama Raymana, Obchodná akadémia, Základná škola, Komenského 2, Materská škola v Šenkviciach, Základná škola, Saratovská ul. 85 (VI. Základná škola), Základná škola Andreja Kmeťa, Farmaceutická fakulta UK

Vzdelanie, Slovensko:, 4 z 17

Materská škola, Kňazský seminár sv. Cyrila a Metoda, MŠ Milana Hodžu, Stredná odborná škola podnikania, Základná škola Medzilaborecká, Stredná odborná škola, Základná škola s materskou školou Bojnice, SOŠ drevárska, Základná škola Krivá, Špeciálna základná škola Rovníková 11, Gymnázium Park mládeže 5, Materská škola, Rozkvet 2024, Základná škola Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským, Centrum HAPPY, základná škola, Spojená škola, Beethovenova 27, Trnava, Stredná priemyselná škola strojnícka, Základná škola Karloveská, Základná škola, Saratovská ul. 43 (V. základná škola), Základná škola, Základná umelecká škola Jozefa Rosinského v Nitre, Stredná odborná škola technická, GAMČA - Gymnázium Grösslingová 18, Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho, Stredná odborná škola, ZŠ Pankúchova, Fakulta manažmentu UK, Materská škola - Dúha, Základná umelecká škola Jána Albrechta, ZŠ Bystrická, Súkromné konzervatórium, MS Sološnica, ZŠ Abovská 36, SPŠ Strojnícka, Materská škola Ludrová, Základná škola Gemerská 2, Základná škola kardinála Alexandra Rudnaya, Stredná zdravotnícka škola, Gymnázium Školská, Základná škola Čáry, Základná škola s materskou školou Vitanová, Stredná odborná škola dopravy a služieb, Súkromné osemročné gymnázium Dneperská 1, Základná škola Tupolevova 20, MŠ Za priekopou 57, Stredná umelecká škola Ladislava Bielika, Stredná odborná škola pedagogická, Základná umelecká škola Jantárová, Základná škola Jozefa Maximiliána Petzvala, Súkromná materská škola a Detské montessori centrum, HAL, Škôlka Gašparko, Základná škola s materskou školou Riazanská, Slovenský inštitút vzdelávania, Základná škola Staničná 13, Technická akadémia, Stredná odborná škola stavebná - Építészeti Szakközépiskola, Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Tomášikovo, Základná škola, Námestie mladosti 1, Súkromná základná škola pre žiakov s intelektovým nadaním

Vzdelanie, Slovensko:, 5 z 17

Základná škola s materskou školou J.A. Komenského, Gymnázium Poštová, základná škola, Základná umelecká škola, Duálna akadémia, Základná škola Nejedlého 8, Súkromné gymnázium Mercury, Materská škola Beluša, MŠ Šafárikova trieda 4, Súkromná základná škola waldorfská, Základná umelecká škola, Súkromná základná škola Wonderschool, ZŠ Štúrova, Súkromná základná škola BESST, Stredná odborná škola technická, Základná škola Šenkvice, Združená stredná škola potravinárska, Základná škola, Školská 14, Základná umelecká škola Eugena Suchoňa, Základná škola, Základná škola s materskou školou Bernolákova 1, Detské centrum Preliezka, Autoškola Alma - H, s. r. o., Materská škola Rázusova 26, Základná škola, Nad Medzou 1, MŠ Tatranská 23, ZŠ Budatínska 61, Základná škola, Hutnícka 16, ZŠ Gessayova 2, Stredná odborná škola služieb a lesníctva, Základná škola Štúrovo, Materská škola Pavla Horova 3, Základná škola, Levočská ulica 11, Brmbolec, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, ZŠ Prokofievova 5, Základná škola Tbiliská, Gymnázium Bilíkova, Stredná priemyselná škola Karola Adlera, Základná škola Andreja Radlinského, Materská škola Milana Marečka, Stredná odborná škola dopravná, Obchodná akadémia, ZŠ Beňovského 1, Súkromné gymnázium ESPRIT, Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Stredná odborná škola podnikania a služieb, Základná škola - Báb, Tesavi - Súkromná bilingválna materská škola, Materská škola Levoča, Ul. Železničný riadok 3, Základná škola Rajčianska, Základná škola Jelenia 16, Gymnázium Štúrovo, Materská škola, Rešetkova 6, e-Škola, Stredná zdravotnícka škola, Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku, Spojená škola s organizačnými zložkami Odborné učilište a Praktická škola, Gymnázium Alberta Einsteina, Súkromné gymnázium

Vzdelanie, Slovensko:, 6 z 17

Súkromné bilingválne gymnázium BESST, Súkromná hotelová akadémia, Gymnázium Javorová, Gymnázium Hubeného, Materská škola Rovniankova, Súkromná základná škola, Súkromné gymnázium Kremnická, Základná škola Pavla Marcelyho, Základná škola Lachova 1, Spojená škola internátna, Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Základná škola Pri kríži, Cirkevná základna škola s materskou školou Dobrého pastiera, Materská škola pri ZŠ a MŠ Chorvátsky Grob, MŠ Palárikova 22, Špeciálna základná škola s materskou školou, Reedukačné centrum, Gymnázium Pankúchova, ZŠ Mudroňova, Základná škola s materskou školou, Česká 10, Výcviková škola pre vodiacich psov, Spojená škola sv. Jána Bosca, Základná škola internátna pre žiakov so zrakovým postihnutím, Jazyková škola English4You, Cing, Súkromné gymnázium Česká 10, Základná škola, Lipová 13, ZŠ Mihálya Katonu s vyučovacím jazykom maďarským, Cirkevná základná škola Narnia, Stredná odborná škola Vrbové, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, základná škola, Spojená škola internátna, Základná škola Vrútocká 58, Materská škola, Špeciálna základná škola internátna, ZŠ pri Liečebno-výchovnom sanatóriu v Nitre, Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Základná škola Alexandra Dubčeka, Základná škola Jána Hollého, Pedagogická a sociálna akadémia blahoslavenej Laury, Základná škola s materskou školou Sibírska, Materská škola Pod Rovnicami, Kvetinkovo, Základná škola s materskou školou, Kornela Mahra 11 v Trnave, Súkromná stredná odborná škola Bukovecká 17, Obchodná akadémia, Elokované pracovisko, Súkromná materská škola Česká 10, Chefparade, Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb, IV. Základná škola Holubyho, Gymnázium Metodova, Základná škola s materskou školou Želiarska 4, Špeciálna základná škola, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, základná škola, Detské centrum Kolibrík, Obchodná akadémia Imricha Karvaša, SOŠ ekonomická, 1. súkromné gymnázium

Vzdelanie, Slovensko:, 7 z 17

Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským, Základná škola Bukovecká 17, Súkromná základná škola pre intelektovo nadaných žiakov, Gymnázium Angely Merici, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Ekonomická fakulta UMB, Súkromná stredná odborná škola, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Základná škola, Štefánikova, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Základná škola s materskou školou Drietoma, Materská škola Röntgenova 16, Materská škola Gessayova, Jazyková škola, Základná škola s materskou školou Odborárska 2, Základná umelecká škola – výtvarný odbor, Základná škola s materskou školou, Lekárska fakulta UPJŠ, Súkromné gymnázium Cogitatio, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Veselá lienka, Gymnázium Jura Hronca, Základná škola s materskou školou, Materská škola Vazovova 16, Centrum voľného času, Základná umelecká škola Mikuláša Schneidera-Trnavského, Materská škola, Osadná 5, Materská škola Strečnianska 2, Základná škola s materskou školou Soblahov, Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií, Základná škola, Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého, Materská škola, Sídlisko Clementisove sady, Špeciálna základná škola Inžinierska 24, Detské opatrovateľské centrum Plné radosti, MŠ Bulíkova, Materská škola Majerníkova, ZŠ Košická, Detské centrum Kvietok, Základná škola Juraja Fándlyho, Súkromná materská škola BESST, ZŠ Kulíškova, Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra, Súkromné gymnázium Petzvalova 4, Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva, 2. základná škola, Stredná odborná škola dopravná, Základná škola Dudova 2, Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Detské centrum Farbička, Detské centrum Štvorlístok, Materská škola Sekurisova, Stredná odborná škola technická, Spojená škola, Krátka 11, Detské centrum, Kids Paradise, Spojená škola, Súkromné konzervatórium Alkana, Súkromná obchodná akadémia AMOS, Základná umelecká škola

Vzdelanie, Slovensko:, 8 z 17

Kids paradise, základná škola, Právnická fakulta UMB, Cirkevná materská škola Márie Mazzarellovej, Stredná odborná škola Cintorínska 4, odlúčené pracovisko praktického vyučovania Ďurčanského 2 – KADERNÍCTVO, Materská škola Bradáčova, Škôlka Suchohradská, Základná škola s materskou školou, Drobček - Súkromné detské jasle, Obchodná akadémia, Prešovská univerzita v Prešove - Fakulta športu, Základná umelecká škola, Základná škola Sídlisko SNP, ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno, Základná škola s materskou školou Veľké Leváre, Arcibiskupské gymnázium biskupa P. Jantauscha, Konzervatórium, Základná umelecká škola Irkutská 1, Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Súkromná jazyková škola CM, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Materská škola Ševčenkova 35, Materská škola "Štvorlístok", Anglická bilingválna škôlka, Materská škola Wonderland, základná škola, Gymnázium Janka Matúšku Galanta, Materská škola Hviezdoslavova, Okay, Gymnázium Pierra de Coubertina, skôlka, Spojená škola, Nivy 2, Materská škola Iljušinova 1, UKF - Katedra hudby, škôlka tučniačik, Materská škola sv. Filipa Neriho, Stredná odborná škola IT, Základná škola Gejzu Dusíka, SOŠ Elektrotechnická, Materská škola Macharova 1, Základná Škola Rohožník, Základná škola Grundschule Medzev, Materská škola Šustekova, Detské opatrovateľské centrum Tulipánik, Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi, Gymnázium Jána Papánka, DC Ihrisko, Gymnázium M. R. Štefánika, Súkromná škôlka Gašparko, Materská škola, Stredná odborná škola Stará Turá, Materská škola Lietavská 1, Detské centrum Srdiečko, Základná škola s materskou školou, Základná škola s materskou školou Smolník, Materská škola Galbavého, základná škola, Súkromná škôlka "Ako u mamičky", Materská škola, Nová doba, Základná škola s materskou školou v Krušetnici

Vzdelanie, Slovensko:, 9 z 17

Unity House, Materská škola Ušiakova, Základná umelecká škola Josepha Haydna - hudobný odbor, Pedagogická a sociálna akadémia sv. Márie Goretti, Základná umelecká škola Senica, Gymnázium Juraja Fándlyho, Detské opatrovateľské centrum Hviezdička, Mini raj, ZŠ Viestova Myjava, Materská škola Pri kríži, Cirkevná materská škola Gianny Berettovej Mollovej, ZŠ Jána Vojtaššáka, Súkromná základná škola a súkromné gymnázium T.Smaragd, Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, Dúhová škôlka, Twinkle, Gymnazium, Gymnázium Vojtecha Mihálika, Základná škola Márie Rázusovej, Základná umelecká škola, Stredná zdravotnícka škola, Slniečko, Gymnázium Antona Bernoláka, Cirkevné konzervatórium v Bratislave, elokované pracovisko, Slovenská poľnohospodárska univerzita, Materská škola Cabanova, HAPPY TIME, Základná škola s materskou školou Lužianky, Mini raj pre deti, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Vysoká škola múzických umení, Zváračská škola 089, multi, Stredná umelecká škola, Základná škola Diakovce, Základná škola Ľudovíta Štúra, ZŠsMŠ Častá - Materská škola, Základná umelecká škola v Medzeve, Súkromná materská škôlka Maternelle, Stredná priemyselná škola, Základná škola s materskou školou sv. Gorazda, Odborné učilište internátne, Spojená škola, Základná umelecká škola, Základná škola s materskou školou Jozefa Murgaša, ZŠ Miloslavov, Trnavská univerzita v Trnave, Stredná odborná škola, MŠ Nešporova 28, Základná škola Súľov - Hradná, Materská škola, ZŠ sv. Svorada a Benedikta, základná škola, Slovenská zdravotnícka univerzita, Vrabček, Opatrovateľský dvor Kľúčik, Gymnázium Andreja Vrábla, Univerzita Konštantína filozofa, Pedagogická a sociálna akadémia, ZŠ s MŠ Častá

Vzdelanie, Slovensko:, 10 z 17

Stredná zdravotnícka škola, Základná škola Paňovce, Základná škola, Lehota 144, Reedukačné centrum Sološnica, Základná škola Sološnica, Materská škola, Sídlisko SNP, Materské centrum Papučka, Materská škola Píla, Stredná odborná škola, Súkromná stredná odborná škola, Gymnázium, KRTKO, skôlka, Základní a mateřská škola Hrčava, Základná škola SNP 5, Prvé slovenské literárne gymnázium, Súkromná bilingválna MŠ Forest Kids, Brnka, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre, Materská škola Súľov - Hradná, Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave, Základná škola Šemša, Gymnázium Ľudovíta Štúra, Právnická fakulta Trnavskej univerzity, MŠ Liptovské Sliače, Prešovská univerzita v Prešove, Základná škola s materskou školou v Dohňanoch, Základná škola sv. Augustína, SZS NDCA, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Streda nad Bodrogom, Základná škola s materskou školou Smolník, Little Kitten, MŠ Miloslavov, Materská škola Diakovce, Základná škola Jasov, Materská škola, Feki, Autoškola Prima, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, ZŠ Ľubotice, Stredná odborná škola veterinárna Košice-Barca, Stredná Odborná Škola Elektrotechnická, Výskumné centrum pre ľudské práva, Stredná priemyselná škola strojnícka, Stredná zdravotnícka škola, Fakulta masmediálnej komunikácie FMK UCM, Materská škola Dúhový domček, Stredná odborná škola strojnícka, Autoškola Fajn, základná škola, Stredná odborná škola stavebná, Autoškola WASO, Sukromne skoly Ziveny, Materská škola, Filozofická fakulta UKF, 2. ZŠ na Námestí Augusta Horislava Škultétyho, SPŠ Samuela Mikovíniho, Základná škola, Slov.partizánov, Základná škola, Sídl.Rozkvet, Gymnázium KNM

Vzdelanie, Slovensko:, 11 z 17

Jazyková škola Class, ZŠ s MŠ NSUT, Základná škola, Školská, Stredná odborná škola Košice-Šaca, Základná škola, Považské Podhradie, Autoškola Hryz, Stredná priemyselná škola technická, Blok H, Spojená škola Mierová, Špeciálna základná škola Veľký Meder, Súkromná materská škola, Gymnázium Pétera Czeglédiho Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Gymnázium Považská Bystrica, Spojená katolícka škola, Obchodná akadémia, Gymnázium Andreja Kmeťa, Autoškola Krištof, Zakladná škola Brezno - Mazorník, Základná škola s materskou školou, Považská Teplá, Základná škola, Sídl.Stred, Základná škola Nábrežná, ZŠ sv. košických mučeníkov, Gymnázium Jánosa Selyeho s VJM, ZUŠ, Základná škola, Slovanská, Obchodná Akadémia Senica, SPŠ lesnícka, Základná Škola Mirka Nešpora 2, Elokované pracovisko ZUŠ Jozefa Kresánka Karloveská 3, ZŠ ul. Dobšinského 17, Základná Škola s VJM Eötvösa, Autoškola - Ivan Humaj, základná škola, Základná umelecká škola Jozefa Janigu, Základná umelecká škola Jána Cikkera, základná škola, MŠ Povstania českého ľudu 11, Základná umelecká škola Ferenca Liszta, Materská škola, základná škola, ZUŠ, Súkromná stredná odborná škola DSA, Základná umelecká škola Ferenca Liszta, Cirkevná spojená škola MARIANUM, Základná Škola, Spojená škola pre žiakov s telesným postihnutím, základná škola, Stredná odborná škola, Základná škola Zoltána Kodálya s VJM, základná škola, École primaire, Stredná odborná škola, Základná umelecká škola, Základná škola, Nemocničná, ZŠ Banka, Základná škola, sídl.SNP, základná škola, Základná škola Postupimská, základná škola

Vzdelanie, Slovensko:, 12 z 17

základná škola, Stredná odborná škola, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, 7Základná škola, Reformovaná cirkevná základná škola s VJM Dolný Štál, Základná umelecká škola svätej trojice, Základná škola Postupimská, stredná škola, Súkromná obchodná akadémia, ZŠ Mostná, Materská škola, Dukelská, stredná škola, Francúzska škola a Súkromná športová stredná odborná škola, Autoškola D&T Truck, Jazyková škola Kramár, Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským, ZŠ Mateja Lechkého, Autoškola ToPa, základná škola, základná škola, Základná škola Bruselská 18, ZŠ Bruselská – elokované pracovisko Aténska 26, ZŠ Starozagorská, Súkromná ZŠ HUMAN, SOU drevárske Žarnovica, základná škola, základná škola, základná škola, Materská škola, Lánska, Základná škola Trakovice, Súkromná SOŠ ekonomická Tercium, Konzervatórium Exnárova 8, Gymnázium, základná škola, ZŠ Fábryho, Gymnázium Hansa Selyeho, ZŠ Dubová, základná škola, Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, základná škola, ZŠ Masarykova 19/A, SOŠ Žarnovica, Základná škola s materskou škôlkou, základná umelecká škola Eugena suchoňa, základná škola, Elokované pracovisko ZUŠ Krásno nad Kysucou, Špeciálna základná škola, základná škola, Súkromné gymnázium, Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, , Evanjelické gymnázium Jána Amosa Komenského, základná škola, základná škola, Základná škola, základná škola, Základná škola Oščadnica, Základná škola, Základná škola Jozefa Urbana, Základná škola

Vzdelanie, Slovensko:, 13 z 17

Základná škola Opatovce nad Nitrou, Jasle, Cirkevná základná škola sv. Františka assiského, Gymnázium sv. košických mučeníkov, Stredná zdravotnícka škola sv. Alžbety, základná škola, Základná umelecká škola, základná škola, Škola úžitkového výtvarníctva, základná škola, Súkromná ZŠ Galaktická, Základná škola Diviaky, Súkromné osemročné gymnázium Galaktická, Základná škola Novomeského, základná škola, Základná škola Krásnohorské Podhradie, Základná škola v Závadke nad Hronom, ZŠ J. Amosa Komenského, Základná škola J. G. Tajovského, Základná škola v Závadke nad Hronom, Základná škola, základná škola, Detské jasle a materské centrum Večernica, Materská škola, elokované pracovisko ul. Jána Kollára 20, MŠ Budapeštianska 1, Materská škola, elokované pracovisko Hviezdoslavova 12, základná škola, Základná škola Pavla Horova, základná škola, Stredná odborná škola Jána Bocatia, Jazyková škola Empire, Hotelová akadémia, základná škola, Základná umelecká škola – výtvarný odbor, základná škola, základná škola, základná škola, Spojená škola Vojenská 13, základná škola, základná škola, Základná škola, Športové gymnázium, základná škola, základná škola, Súkromná ZŠ, Základná škola Myslavská, základná škola, Materská škola, základná škola, Základná škola 1. - 4. ročník, Základna škola, univerzita, Gymnázium-Gimnázium Fiľakovo, Materská škola, E. M. Šoltésovej 1670, Stredná odborná škola, základná škola, Základná škola Pohraničná, Stredná odborná škola železničná, Základná škola, Námestie Štefana Kluberta, základná škola

Vzdelanie, Slovensko:, 14 z 17

základná škola, základná škola, Základná škola P.O.Hviezdoslava, SPŠ Elektrotechnická, Stredná odborná škola, Základná škola Nobelovo námestie 6, Základná umelecká škola, Základná umelecká škola, Gymnázium M. Galandu, základná škola, Stredná odborná škola, Materálovotechnologická fakulta STU, detašované pracovisko Dubnica nad Váhom, základná škola, Súkromná základná umelecká škola, základná škola, základná škola, Konzervatórium Košice, Gymnázium Opatovská, Gymnázium Janka Jesenského, Základná škola s materskou školou, ZŠ Jozefa Kollára, ZŠ Tomášikova, základná škola, Základná škola internátna pre sluchovo postihnutých, Stredné odborné učilište služieb, Spojená škola Nábrežie Jána Kalinčiaka 4, základná škola, Spojená škola internátna, Stredná odborná škola Policajného zboru, základná škola, Súkromné športové gymnázium Užhorodská, Materská škola - Óvoda Zádielska 4, základná škola, Základná škola a Materská škola Soblahov, Základná škola pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou internátna, Praktická škola internátna, Základná umelecká škola, Špeciálna základná škola, základná škola, Stredná odborná škola obchodu a služieb, základná škola, Braille school, základná škola, Gymnázium Trebišovská, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Špeciálna základná škola pre žiakov so zrakovým postihnutím internátna, Stredná odborná škola, Základná škola, Liečebno - výchovné sanatórium, Materská škola Hollého 3, Základná škola M. R. Štefánika, Súkromná stredná umelecká škola filmová, základná škola, základná škola, Materská škola, MŠ Belehradská 6, Základná škola, Gabriela Bethlena 41, Nové Zámky, základná škola, základná škola, Materská škola Hrabovská cesta

Vzdelanie, Slovensko:, 15 z 17

základná škola, Obchodná akadémia, Základná škola s materskou školu Hronský Beňadik, Vyšné Ružbachy, základná škola, Materská škola, Základná škola Clementisova, Materská škola, Stromová 3, Základná škola Užhorodská 39, Základná škola Jána Pavla II, ZUŠ Dezidera Kardoša, univerzita, základná škola, Základná škola Polianska 1, Základná škola, Ulica Pavla Jozefa Šafárika, ZUŠ Alexandra A. Ljubimova, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, základná škola, ZŠ Hroncova 23, Gymnázium Alejová, Lingua centrum, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, SOŠ, základná škola, Štátna jazyková škola, základná škola, základná škola, Centrum voľného času, Bilingválne Gymnázium, Stredná zdravotnícka škola, MŠ Park Angelinum, skôlka, Umelecká škola, základná škola, stredná škola, základná škola, Súkromná základná umelecká škola, základná škola, Základná umelecká škola, Gymnázium Ivana Horvátha, Základná umelecká škola, základná škola, skôlka, Stredná priemyselná škola, skôlka, základná škola, Materská škola Za dráhou, Základná umelecká škola Ivanka pri Dunaji, Materská škola Poľovnícka 12, Akadémia ozbrojených síl, Základná škola, základná škola, ZŠ Dr. Daniela Fischera, Stredná odborná škola pre žiakov so zrakovým postihnutím internátna a odborné učilište pre žiakov so zrakovým postihnutím internátne, Súkromná MŠ Starozagorská 8, základná škola, základná škola, Základná Škola Ivánka pri Nitre, Spojená škola internátna, základná škola

Vzdelanie, Slovensko:, 16 z 17

Obchodná akadémia Watsonova, Základná škola Trnové, Stredná Priemyselná Škola, Základná škola, základná škola, Základná škola M.R.Štefánika, základná škola, Základná umelecká škola, Súkromná pedagogická a sociálna akadémia, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Spojená škola, ZŠ Pribinova, Cirkevná základná škola sv. Juraja, Materská škola, Kostolná-Záriečie, ZŠ Černyševského 8, ZŠ Jána Lipského, základná škola, SOŠ Technická, Špeciálna základná škola, základná škola, Zákldaná škola s materskou školou, základná škola, skôlka, základná škola, Základná škola, Gymnázium P.O. Hviezdoslava, základná škola, Materská škola, Železničná, základná škola, základná škola, ZŠ sv. Don Bosca, skôlka, základná škola, základná škola, skôlka, Športové gymnázium Žilina, základná škola, MŠ Jaltská 33, Spojená škola internátna, základná škola, ZŠ a MŠ svätého Gorazda, základná škola, základná škola, základná škola, Stredná odborná škola Ivánská cesta 21, základná škola, Súkromná obchodná akadémia, základná škola, základná škola, Királyhelmeci Gimnázium, Základna Škola Vavrinca Benedikta, skôlka, MŠ Obrancov mieru 20, základná škola, Súkromná pedagogická a sociálna akadémia, Súkromná základná škola Ružová dolina 29, skôlka

Vzdelanie, Slovensko:, 17 z 17

základná škola, základná škola, základná škola, Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Gorazda, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola Ružová dolina 29, základná škola, skôlka, základná škola, základná škola, Gymnázium Nové Zámky, Spojená škola internátna, Základná umelecká škola, MŠ Obrancov mieru 16, Stredná pedagogická škola v Levoči, Základná umelecká škola - výtvarný a dramatický obor, Základná umelecká škola, Galaktik, Základná škola, základná škola, skôlka, základná škola, Gymnázium Jozefa Lettricha, Stredná odborná škola, Materská škola Dibrovova 13, SZUŠ Art Pegas, Súkromná základná umelecká škola XOANA, Konzervatórium Žilina, základná škola, Spojená škola Tilgnerova, univerzita, Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela, Materská škola, základná škola, základná škola, Gymnázium Pavla Horova, Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela, Základná škola Belehradská 21

vzdelanie inde

Západné Slovensko (1177x), Východné Slovensko (1062x), Stredné Slovensko (754x), Bratislavský kraj (626x), Košický kraj (534x), Prešovský kraj (528x), Bratislava (458x), Trenčiansky kraj (429x), Žilinský kraj (417x), Nitriansky kraj (411x), Malé Karpaty (344x), Trnavský kraj (337x), Banskobystrický kraj (337x), Košice (262x), Spiš (239x), Liptov (149x), Ružinov (138x), okres Bratislava II (131x), Záhorie (124x), Liptovská kotlina (116x), Staré Mesto (115x), okres Nitra (107x), Petržalka (106x), okres Prievidza (104x), okres Košice I (100x), okres Trenčín (97x), Nové Mesto (96x), okres Bratislava V (94x), okres Prešov (93x), okres Ružomberok (88x)
vzdelanie v Západné Slovensko
vzdelanie v Východné Slovensko
vzdelanie v Stredné Slovensko

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://www.oma.sk/vzdelavanie

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.