Cesta: OMA » vzdelanie

vzdelanie v Slovensko

vzdelanie

3956x vzdelavanie, 2419x základná škola, 1167x skôlka, 162x stredná škola, 142x univerzita, 66x autoškola

vzdelanie

Vzdelanie v Slovensko

V Slovensko sa nachádza viac ako 1000 kusy vzdelanie.

Vzdelanie, Slovensko:, 1 z 17

Fakulta informatiky a informačných technológií STU, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Ústav mediamatiky, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Lekárska fakulta UPJŠ, Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Právnická fakulta UK, Prírodovedecká fakulta UK, Technická univerzita v Košiciach, Filozofická fakulta UK, Lekárska fakulta UK, Fakulta architektúry STU, Právnická fakulta UPJŠ, Pedagogická fakulta UK, Strojnícka fakulta STU, Stavebná fakulta STU, Základná škola Ladislava Novomeského 2, Filozofická fakulta UPJŠ, Gymnázium Milana Rastislava Štefánika, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK, Gymnázium Šrobárova, Gymnázium Milana Rastislava Štefánika, Základná umelecká škola Juraja Kréna, Špeciálna základná škola, Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, Spojená škola svätého Jozefa, Ekonomická univerzita v Bratislave, Szent István Egyetem, Stredná zdravotnícka škola, Gymnázium Poštová, Stredná odborná škola, Vysoká škola výtvarných umení, MŠ Smetanovy sady, Stredná odborná škola, Jánošíkova 4, Detašované pracovisko Košice - bl. Z G. Mallu, Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Spojená škola internátna, Zdenka Nejedlého 41, Inštitút jazykov a vzdelávania, SPŠ Dopravná, Katolícka stredná pedagogická škola, MŠ Sady Nový Jičín, Jiráskova, Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Vysoká škola manažmentu, Hviezdičky, SOŠ Ostrovského, Stredná odborná škola obchodu a služieb, MŠ Trojlístek, Nový Jičín - Komenského, MŠ Máj Nový Jičín, Jasle Slnečnice, Spojená škola Mokrohájska 3, MŠ Trojlístek, Nový Jičín - Máchova, Súkromné gymnázium Katkin park 2, Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka, Laboratorní centrum fakulty technologické (LCFT), Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Bystrá škôlka, Katolícke gymnázium Štefana Moysesa

Vzdelanie, Slovensko:, 2 z 17

Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P. G. Frassatiho, MŠ Zuzkin park 2, Právnická fakulta UPJŠ, Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského, Katolicka Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, Gymnázium Ladislava Jaroše, Súkromná stredná umelecká škola filmová, ZŠ Matky Alexie, Gymnázium Ladislava Sáru, The Little Gym, SZIE YBL Mérőtelepe, Prírodovedecká fakulta, Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa, multi, Univerzita J. Selyeho, Filozofická fakulta UKF, Obchodní akademie Přerov, Základná umelecká škola, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, Základní škola Chlebovice, Stavebná fakulta TUKE, Cirkevné konzervatórium, Gymnázium Ladislava Novomeského, Evanjelické lýceum, Bulharská základná škola a gymnázium Christo Boteva, Spojená škola Svätej Rodiny - ZŠ svätej rodiny, Gymnázium svätej rodiny, Základná škola Trenčianske Jastrabie, Mateřská škola Přerov, Kratochvílova, Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, Strojnícka fakulta, Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola (Felső iskola), Stredná odborná škola technická, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie, Paneurópska vysoká škola, Vysoká škola bezpečnostného manažérstva, Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Evanjelická materská škola Dr. Filipa Melanchtona, Fakulta umení, Fakulta verejnej správy UPJŠ, Základní škola Staré Hamry, Základná škola, Odborárska ulica, Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, Mateřská škola Jasínkova, Ekonomická fakulta TUKE, e-Škola, Základná škola s materskou školou Štefana Moyzesa v Žiar nad Hronom, Základní škola Želatovská, základná škola, Základní škola, Stredná zdravotnícka škola sv. Alžbety, Mateřská škola Kouřílkova, SPŠ Elektrotechnická, Stredná odborná škola železničná, Mateřská škola Sněženka J. Lady, Mateřská škola Dvořákova, Stredná odborná škola Jána Bocatia, Milan Ľahký, Fakulta výrobných technológií TUKE, Detské centrum Fairyland, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vzdelanie, Slovensko:, 3 z 17

Autoškola Turbo, Nemecká škola v Bratislave, Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola (Alsó tagozat), Mateřská škola Sluníčko, Reformovaná cirkevná základná škola s VJM Dolný Štál, Mateřská škola U Tenisu, Univerzita J. Selyeho - Pedagogická fakulta, Gymnázium Opatovská, III. ZŠ na ulici Kapitána Nálepku 12, Kindergarten Maulbeerallee, SOŠ pôšt a telekomunikácií, Mateřská škola Optiky, Konzervatórium Jozefa Adamoviča, Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace, Szkoła Podstawowa, Vysoká škola výtvarných umení, Kiss Árpád Általános Iskola, Stredná športová škola, Súkromná základná škola Felix, Rehabilitačné stredisko ROSA, Stredná odborná škola Jozefa Szakkayho, Stredná zdravotnícka škola, Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho, ZŠ s MŠ s VJM Boľ, Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským v Medveďove, Autoškola 2, Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb vidieku, Samorządowe Centrum Edukacji Szkolnej, Základná umelecká škola Juraja Kréna, Mateřská škola Přerov, Komenského, Általános iskola, Súkromné športové gymnázium Užhorodská, základná škola, BEA English Studio, Základní škola Boženy Němcové, Gymnázium Park mládeže 5, Spojená škola sv. Košických mučeníkov, Gymnázium na Alejovej 1, SPŠ Strojnícka, Detské centrum Snehulienka, Základná Škola Karpatská Ulica, Střední škola gastronomie a služeb, Teologická fakulta Trnavskej univerzity, Gymnázium Jakuba Škody, Stredná odborná škola, Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, ZŠ a MŠ speciální Nový Jičín, Základní škola Za mlýnem, Základní škola J. A. Komenského, Gymnázium Varšavská cesta 1, Reformovaná teologická fakulta Univerzita J. Selyeho, Stredná odborná škola letecko-technická, Stredná odborná škola automobilová, Základná škola s materskou školou, Základná škola Andreja Radlinského, ZŠ Bieloruská 1, Hrivko, ZŠ Šenov u Nového Jičína, Vysoká škola logistiky o.p.s., Aula TUZVO

Vzdelanie, Slovensko:, 4 z 17

Gymnázium Komenského, Kazinczy Ferenc Általános Iskola, Základní škola Galaxie, skôlka, Materská škola Štvorlístok, Základná škola s materskou školou, Považská Teplá, Základná umelecká škola Františka Oswalda Daliborovo námestie 2 - Elokované pracovisko Gessayova 8, Základná škola s materskou školou sv. Andreja-Svorada a Benedikta, Konzervatórium, Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, Gymnázium školských bratov, Základná škola, Považské Podhradie, Gymnázium sv. Vincenta de Paul, Stredná odborná škola veterinárna Košice-Barca, Gymnázium Martina Hattalu, Základní škola Trávník, Súkromné osemročné gymnázium Galaktická, Materská škola, Základná škola sv. Vincenta de Paul, Súkromná základná umelecká škola Vlada Urbana, Střední průmyslová škola Přerov, Základní škola Velká Dlážka, univerzita, Gymnázium, Exnárova, Apáczai Csere János Általános Iskola, Základná umelecká škola, EDUCA - Střední odborná škola, s.r.o., Základní škola, Základní škola Svisle, Základná škola, Záhorácka, Rektorát TUKE, ZŠ Topoľová, Základná škola Józsefa Kovátsa s vyučovacím jazykom maďarským, Bátorove Kosihy, Základná škola Kalinčiakova, ZŠ Park Angelinum, Mateřská škola Lešetínská, Základní škola U Tenisu, Lesní klub Jasánek, Detské jasle Čajkovského, Materská škola, Základní škola, Základní škola speciální a Praktická škola, ZŠ Jána de La Salle, Jazyková škola Class, Gymnázium, Základná škola Petra Škrabáka, Materská škola, Ulica Vladimíra Clementisa, Stredná odborná škola Policajného zboru, Ózdi Szakképzési Centrum Bródy Imre Szakgimnázium és Szakközépiskola, Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava, Stredná Odborná Škola Polytechnická, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, Bolyky Tamás Általános Iskola, Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola, Súkromné osemročné gymnázium Dneperská 1, základná škola, Odborné učilište internátne, Pedagogická a sociálna akadémia sv. Andreja-Svorada a Benedikta, Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, Základná škola Beluša

Vzdelanie, Slovensko:, 5 z 17

MATEŘSKÁ ŠKOLA PALOVÁČEK, s.r.o., Evanjelické gymnázium Jána Amosa Komenského, Vasvár Úti Általános Iskola, Mateřská škola Bílá, MŠ Máj Nový Jičín, Základná škola, Zdenka Nejedlého 2, MŠ novojičínská Beruška, spol. s.r.o., ZŠ Veľkomoravská, ZŠ Nový Jičín, Tyršova, Stredná priemyselná škola informačných technológií, Súkromné gymnázium Petzvalova 4, Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace, Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, Stredná odborná škola technická, Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru, Cirkevná materská škola Kráľovnej anjelov, Gymnázium Trebišovská 12, Základná škola s materskou školou, Spojená škola sv. Františka z Assisi, Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho, ZŠ Milana Hodžu, Szkoła podstawowa im. Bohaterskich Dzieci Warszawy w Pyzówce, Mateřská škola Radost, Škôlka Vilka, Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským, Stredná odborná škola pedagogická, Stredná zdravotnícka škola Dolný Kubín, Súkromná stredná priemyselná škola animovanej tvorby, British International School Bratislava, Materská škola, Handprints International, Stredná odborná škola technická, Cirkevná stredná odborná škola, ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA, Základná škola, Rektorát Slovenskej technickej univerzity, Spojená škola Dolinského 1, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Gyulu Juhásza, Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace, Súkromná základná škola, Stredná odborná škola technická, Základná škola Pri Podlužianke, Materská škola, Dukelská, Základní a Mateřská škola Janovice, Základná škola, Základná škola Kubranská, Materská škola, Stredná odborná škola, Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Artystyczna, Árpád Vezér Általános Iskola, ZŠ Milana Hodžu, Mateřská škola Nový Hrozenkov Vranča, Przedszkole Sióstr Felicjanek pw. Świętego Kazimierza, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Károlya Szemerényiho Tvrdošovce, Súkromná základná umelecká škola, Hronček, Gašparko, Evanjelické lýceum a základná škola Palisády, Materská škola, Cirkevná materská škôlka bl. Imeldy

Vzdelanie, Slovensko:, 6 z 17

Mateřská škola Halenkov, Hotelová akadémia, Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Рaneurópska vysoká škola, fakulta práva, Gymnázium Matky Alexie, Stredná škola poľnohodpodárská Juraja Gagarina, Gymnázium sv. Edity Steinovej, Základná škola, Základná umelecká škola Istrijská, Súkromná základná škola, Diamonds - súkromná základná umelecká škola, , Gymnázium Párovská ulica č.1, Cirkevná materská škola sv. Bernadety, Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM, Základná škola Požiarnická, Špeciálna základná škola, Základná škola, SŠ - SOŠ elektrotechnická, Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM, Zespół Państwowych Szkół Artystycznych, Základní škola Prušánky, Jasle, Ekonomická fakulta Univerzita J. Selyeho, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Endre Adyho, Mateřská škola Chlebovice, Základná škola Janka Kráľa, Základná umelecká škola Ľudovíta Fullu, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Základní škola, Diamonds - súkromná základná umelecká škola, Základná škola sv. Cyrila a Metoda, Gymnázium Jána Adama Raymana, Základná umelecká škola Františka Oswalda, Základní škola a Mateřská škola Chvalčov, Základná škola sv. Vincenta, Školka pos Smrčkem, Materská škola, Gymnázium Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským, Spojená škola, SOŠ, Základná škola Gyulu Szabóa s vyučovacím jazykom maďarským, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Stredná zdravotná škola, ZUŠ, ZŠI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, Materská škola v Šenkviciach, Diamond English, Základná škola Malokarpatské námestie 1, Spojená škola, Farmaceutická fakulta UK, Stredná odborná škola, Základná škola, Komenského 2, ZŠ Sychrov, Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště, Obchodná akadémia, Základná škola, Saratovská ul. 85 (VI. Základná škola), Základná umelecká škola, Stredná odborná škola podnikania, Materská škola

Vzdelanie, Slovensko:, 7 z 17

ZŠ Komenského, Kňazský seminár sv. Cyrila a Metoda, MŠ Milana Hodžu, Základná škola Andreja Kmeťa, Mateřská škola Kunčičky u Bašky, Základná škola s materskou školou Želiarska 4, Mateřská škola Prušánky, Základná škola Medzilaborecká, Základná umelecká škola – výtvarný odbor, Zespół Szkół Zawodowych i Placówek, Materská škola, Základná škola s materskou školou Bojnice, Základná škola Krivá, Materská škola, Dedovec, SOŠ drevárska, Fakulta manažmentu UK, Spojená škola, Beethovenova 27, Trnava, Základná škola, Saratovská ul. 43 (V. základná škola), Lesní klub Bezinka, Gymnázium, Súkromná základná škola Tomáša Zanovita, Základná škola Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským, záhrada, Gymnázium Grösslingová 18, Centrum HAPPY, Materská škola Centrum, Materská škola Dudvážska, základná škola, Lingua centrum, Základní škola UNESCO, Stredná priemyselná škola strojnícka, ZŠ Družicová 4, Základná škola, Základná škola Karloveská, Materská škola Stonožka, Základná umelecká škola Jozefa Rosinského v Nitre, Szügyi Madách Imre Általános Iskola, Gymnázium Cyrila Daxnera, ZŠ Pankúchova, Stredná odborná škola, Súkromné konzervatórium, Základná škola, Autoškola Akva, Materská škola - Óvoda Zádielska 4, Materská škola - Dúha, Základná a materská súkromná škola Dráčik, ZŠ Bystrická, Stredná odborná škola, ZŠ Abovská 36, katolícka škola, Základná škola Gemerská 2, Špeciálna základná škola Inžinierska 24, Základná škola M.R.Štefánika, MS Sološnica, Základná umelecká škola Jána Albrechta, Základná škola kardinála Alexandra Rudnaya, Materská škola, Katolícka univerzita, Základní škola a Mateřská škola Študlov, Základná škola Čáry

Vzdelanie, Slovensko:, 8 z 17

ZŠ Alexandra Dubčeka, Základná škola s materskou školou sv. Andreja - Svorada a Benedikta, Stredná odborná škola dopravy a služieb, Základná škola s materskou školou Vitanová, Gymnázium Ladislava Dúbravu, Základná škola Tupolevova 20, Fakulta environmentálnej a výrobnej technicky TUZVO, MŠ Za priekopou 57, Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowym Targu, Stredná umelecká škola Ladislava Bielika, Materská škola, Materská škola, ZŠ a MŠ Hostašovice, Stredná odborná škola pedagogická, Základná umelecká škola Jantárová, Základná škola Jozefa Maximiliána Petzvala, skôlka, Špeciálna základná škola, Detské jasle, Konzervatórium Košice, Slovenský inštitút vzdelávania, Súkromná materská škola a Detské montessori centrum, HAL, Materská škola, Autoškola Eko Univers, Škôlka Gašparko, Základná škola Dve ruky, Základná škola s materskou školou Riazanská, Materská škola, Základní škola a mateřská škola Palkovice, Základná škola, Námestie mladosti 1, Dietky Kvietky, Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Tomášikovo, Základná umelecká škola, Základná škola Staničná 13, Duálna akadémia, 16. ZŠ Okružní, Spojená škola -SOŠ strojnícka, SOŠ podnikania, SOŠ rybárska, Základná škola, základná škola, VI. Základná škola Ružomberok, Prima školka, Stredná odborná škola, Súkromná základná škola pre žiakov s intelektovým nadaním, Spojená škola Tilgnerova, MŠ Trebišovská 11, Stredná odborná škola stavebná - Építészeti Szakközépiskola, Základná škola s materskou školou J.A. Komenského, Detské centrum u Jonathana Pudinga, Technická akadémia, Zespół Szkół w Iwoniczu-Zdroju, ZUŠ Leoše Janáčka, Základná umelecká škola Jána Cikkera, Základná škola Nejedlého 8, Materská škola Beluša, Súkromné gymnázium Mercury, Materská škola, Súkromná základná škola waldorfská, Súkromná základná škola BESST, Súkromná základná škola

Vzdelanie, Slovensko:, 9 z 17

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA DREVÁRSKÁ, Základná škola, Základná umelecká škola, Materská škola Kolískova 14, Základná umelecká škola, Združená stredná škola potravinárska, Materská škola Šebastovce, Stredná odborná škola podnikania, Základná škola Podjavorinskej, MŠ Hrebendova, Stredná odborná škola Košice-Šaca, Súkromná základná škola Wonderschool, Základná škola, Základná škola Šenkvice, Základná škola, Školská 14, MŠ a ZŠ Za Humny, ZŠ Štúrova, Stredná odborná škola technická, ZŠ Sokolíkova ul.2, Stredná odborná škola Vrbové, Základná škola sv. Dominika Savia, Jubilejní škola Skalice, ŠPORTOVÉ GYMNÁZIUM, Gymnázium Mikuláša Kováča, Základná škola s materskou školou Bernolákova 1, Základná škola, MŠ Tatranská 23, Súkromná základná škola, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Materská škola, Základná umelecká škola Eugena Suchoňa, Základná škola, Nad Medzou 1, Autoškola Alma - H, s. r. o., MŠ Družicová 5, Materská škola, Rozkvet 2024, Súkromná materská škola Tatranská 10, Detské centrum Preliezka, Materská škola Rázusova 26, ZUŠ, Materská škola Pavla Horova 3, Základná škola, Materská škola Hrnčiarska 1, Základná škola, Hutnícka 16, Základná škola, ZŠ Gessayova 2, ZŠ Prokofievova 5, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Heleny Marusarzówny, Materská škola Stálicová 2, elokované triedy Haburská 6, Stredná odborná škola služieb a lesníctva, Materská škola Milana Marečka, Základná škola Štúrovo, Základná škola, Levočská ulica 11, MŠ Masarykova, Brmbolec, Základná škola s materskou školou, Malonecpalská ulica, Obchodná akadémia, ZŠ Budatínska 61, Gymnázium Petra Pázmáňa s vyučovacím jazykom maďarským - Pázmány Péter Gimnázium, Letomostie 3, Nové Zámky - Érsekújvár, Základná škola Tbiliská, ZŠ Prostějovská

Vzdelanie, Slovensko:, 10 z 17

Základní a mateřská škola Staré Město, Stredná priemyselná škola Karola Adlera, Obchodná akadémia, Základná škola Jelenia 16, Střední uměleckoprůmyslová škola, Súkromná ZUŠ, MŠ Blahoslavenej Imeldy, ZŠ Beňovského 1, Špeciálna základná škola, Gymnázium, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Mikulov, Základná umelecká škola sv. Cecílie, Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Materská škola, Stredná odborná škola dopravná, Základní a mateřská škola Hrčava, Gymnázium Bilíkova, Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej, Súkromná materská škola, ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA, Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline, Súkromné gymnázium ESPRIT, Gymnázium Alberta Einsteina, Základná škola, Stredná odborná škola podnikania a služieb, Stredná odborná škola technická, Mateřská škola Lhotka, Súkromné gymnázium, Súkromné gymnázium Kremnická, Materská škola, Tesavi - Súkromná bilingválna materská škola, Stredná odborná škola technická a agropotravinárska, Súkromná hotelová akadémia, Základná škola, Materská škola Levoča, Ul. Železničný riadok 3, Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA, Základná umelecká škola Jána Pöschla - elokované pracovisko, Gymnázium Štúrovo, Základná škola Rajčianska, Materská škola a detské jasle Slniečko, Materská školka, Základná škola Pri kríži, Súkromné bilingválne gymnázium BESST, Stredná zdravotnícka škola, Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku, Súkromná základná škola, , Cirkevná základná škola s materskou školou sv.Gorazda, Špeciálna základná škola s materskou školou, Základná škola, Materská škola sv. Andreja-Svorada a Benedikta, Materská škola, Rešetkova 6, Spojená škola s organizačnými zložkami Odborné učilište a Praktická škola, MATERSKÁ ŠKOLA BZUČO, Piaristická spojená škola Františka Hanáka, Základní škola Čeladná, Základná škola s materskou školou, Materská škola Rovniankova, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Spojená škola internátna, Špeciálna ZŠ internátna a Praktická škola, Gymnázium Javorová

Vzdelanie, Slovensko:, 11 z 17

Základní škola Ohrada, Základná škola, Spojená škola, Základní škola Mjr. Ambrože Bílka, Súkromná materská škola „SOVIČKA“, Gymnázium Hubeného, Materska skola, MŠ Masarykova, PLAYSCHOOL - súkromná materská škola, Cirkevná základna škola s materskou školou Dobrého pastiera, MŠ Pražmo, Gymnázium Školská, Spojená škola internátna, Základná škola Lichardova, Materská škola pri ZŠ a MŠ Chorvátsky Grob, Základná škola Lachova 1, Materská škola, Súkromná stredná odborná škola Bukovecká 17, Stredná odborná škola polytechnická, Materská škola, Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Základní škola Pstruží, MŠ Palárikova 22, 1. Základná škola, ZŠ a MŠ Leoše Janáčka Hukvaldy, Základná škola s materskou školou, Česká 10, Reedukačné centrum, ZŠ Nevädzová, Cirkevná základná škola Narnia, Stredná odborná škola informačných technológií, Súkromná základná umelecká škola Xoana, Základná škola s materskou školou Sibírska, Gymnázium bilingválne, Súkromné gymnázium Česká 10, Gymnázium Pankúchova, Základná škola Pavla Marcelyho, Základní škola Ostravice, ZŠ P. Kellnera Hostinského, Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Mieczysława Karłowicza, Základná škola Vrútocká 58, Základní umělecká škola Vsetín, Špeciálna materská škola, Materská škola Květinka, 3. Základná škola, ZŠ a MŠ na náměstí, Hotelová akadémia, ZŠ Mudroňova, ZŠ a MŠ Cádrova, Základná škola Jahodnícka, Výcviková škola pre vodiacich psov, Stredná zdravotnícka škola, Spojená škola sv. Jána Bosca, Chefparade, Základní škola Luh, Jazyková škola English4You, ZŠ Mihálya Katonu s vyučovacím jazykom maďarským, Jasličky pre naše detičky, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Cing

Vzdelanie, Slovensko:, 12 z 17

Špeciálna základná škola s materskou školou, Základná škola, Lipová 13, Materská škola, Základná škola Májové námestie, Základná škola internátna pre žiakov so zrakovým postihnutím, Základná škola Východná, Základná škola - Báb, Materská školka, Materská škola, Súkromná základná škola Dneperská 1, Špeciálna základná škola, skôlka, Kvetinkovo, Gymnázium Vsetín, Střední průmyslová škola Stavební pr. SOU, Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Mateřská škola Sluníčko, Stredná odborná škola automobilová, Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského, Základná škola Alexandra Dubčeka, Súkromná stredná odborná škola, ZŠ pri Liečebno-výchovnom sanatóriu v Nitre, Materská škola Pod Rovnicami, Súkromná stredná odborná škola Gos - Sk, Základná škola s materskou školou, Kornela Mahra 11 v Trnave, Súkromná spojená škola European English School, Špeciálna základná škola, Obchodná akadémia Dolný Kubín, Materská škola, Špeciálna základná škola internátna, Detské opatrovateľské centrum a jasle Simba, Materská škola Velehradská 24, Základná škola Jána Hollého, Piaristická spojená škola Františka Hanáka Prievidza, Gymnázium Metodova, Materská škola, Arcibiskupské gymnázium biskupa P. Jantauscha, skôlka, Elokované pracovisko, Súkromná materská škola Česká 10, Materská škola, Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy, Základná škola F. E. Scherera, Obchodná akadémia, Materská škola, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Základná umelecká škola Jána Cikkera, Detské centrum Kolibrík, základná škola, Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb, Špeciálna základná škola, Jazyková škola, IV. Základná škola Holubyho, Materská škola, Základní škola, Obchodná akadémia Imricha Karvaša, Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva, Základná škola Bukovecká 17, Materská škola Rumanova, Detské kráľovstvo, Stredná odborná škola služieb

Vzdelanie, Slovensko:, 13 z 17

Súkromná základná škola pre intelektovo nadaných žiakov, Gymnázium Angely Merici, Súkromná základná umelecká škola Fantastic, Stredná odborná škola dopravná, Materská škola Watsonova 2, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, SOŠ ekonomická, Stredná zdravotnícka škola, Materská škola, Pedagogická a sociálna akadémia blahoslavenej Laury, Základná škola M. R. Štefánika, 1. súkromné gymnázium, Materská škola Vazovova 16, Základná škola Jarná, Súkromná stredná odborná škola ELBA, skôlka, MŠ Hroncova 4, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ekonomická fakulta UMB, Materská škola Za dráhou, Základná škola, Základná umelecká škola – výtvarný odbor, Materská škola Prešovská, Materská škola Strečnianska 2, Střední průmyslová škola stavební, Materská škola Gessayova, Základná škola, Štefánikova, Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií, Základná škola Važecká, Detský domov, Gymnázium Jura Hronca, Materská škola Röntgenova 16, Základná škola s materskou školou, Základní škola, Materská škola - Óvoda Žižkova 4, Základná škola s materskou školou Odborárska 2, Základná škola s materskou školou Drietoma, Stredná Odborná Škola Elektrotechnická, Materská škola, Osadná 5, Súkromná materská škola BESST, Základná umelecká škola Mikuláša Schneidera-Trnavského, Súkromné gymnázium Cogitatio, Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Oswalda Balzera, Materská škola Vlačikova škôlka, Stredná odborná škola elektrotechnická, Materská škola, Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským, Základná škola s materskou školou, Univerzita Mateja Bela - Pedagogická fakulta, Spojená škola internátna, Spojená škola internátna / Špeciálna základná škola s materskou školou internátna v Leviciach, ZŠ Hovězí, Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša, Materská škola Smetanova 11, S ZUŠ-ELBA, Mateřská škola Starý Jičín, Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého, Veselá lienka, Tanečná škola Viva

Vzdelanie, Slovensko:, 14 z 17

Základná škola, Materská škola Jozefa Lettricha, Základná škola s materskou školou Soblahov, Detské centrum Farbička, Centrum voľného času, Stredná zdravotnícka škola, Církevná materská škola, ZŠ Kulíškova, Súkromná materská škola, Stredná odborná škola sv. Cyrila a Metoda, Materská škola Švantnerova, Materská škola, Nábrežie sv. Cyrila, Materská škola, Sídlisko Clementisove sady, Základná škola Mihálya Helmeczyho s vyučovacím jazykom maďarským, Materská škola Koniarkova, Špeciálna materská škola Ľudová 15, Základná škola Juraja Fándlyho, Materská škola, Súkromná základná škola BellAmos, Detské centrum Kvietok, Obchodná akadémia, Materská škola Majerníkova, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, MŠ Bulíkova, Mateřská škola Vyšní Lhoty, Detské opatrovateľské centrum Plné radosti, MŠ Šenov u Nového Jičína, Materská škola, Ulica Mikuláša Mišíka, Spojená škola, ZŠ Košická, Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, Základná škola Dudova 2, Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Materská škola Andreja Kmeťa, Základná škola, Detské centrum Štvorlístok, Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra, Materská škola Damborského, Stredná odborná škola polytechnická, Spojená škola T. Ševčenka, 2. základná škola, Základná umelecká škola, Materská škola, Materská škola, Materská škola, Stredná odborná škola potravinárska, Stredná odborná škola IT, MŠ Olšava, Stredná odborná škola technická, Materská škola Ľ. Fullu 12, Základná škola, Materská škola Sekurisova, Kids Paradise, Spojená škola internátna, Základná škola, Lesnícka, Základná umelecká škola, Materská škola Hečkova, Detské centrum, Súkromná stredná odborná škola, Gymnázium Hlinská

Vzdelanie, Slovensko:, 15 z 17

Gimnazjum nr 1 im. Olgi i Andrzeja Małkowskich, Materská škola, Materská škola Dubík, Prešovská univerzita v Prešove - Fakulta športu, Súkromná materská škola Tomáša Zanovita, Stredná odborná škola techniky a služieb, Súkromné konzervatórium Alkana, Gymnázium, Soukromá MŠ, Základná škola s materskou školou, Materská škola Lidické námestie 18, základná škola, Stredná priemyselná škola technická, Špeciálna základná škola Rovníková 11, Kids paradise, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Súkromná stredná odborná škola CA&TS, Evanjelická základná škola, Škôlka Suchohradská, SÚKROMNÉ JASLE A MATERSKÁ ŠKÔLKA SMEJKO, Materská škola, ARCIBISKUPSKÉ GYMNÁZIUM biskupa P. JANTAUSCHA, Mateřská škola Sněženka Sv, Čecha, Gymnázium a SPŠEI Frenštát p.R., Základná škola, Mariánska ulica, Materská škola Bradáčova, Materská škola "Štvorlístok", Právnická fakulta UMB, Obchodná akadémia, Stredná odborná škola, ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno, Jasle Drobček, MŠ Puškinova, , Materská škola, Cirkevná materská škola Márie Mazzarellovej, Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Základná škola s materskou školou Angely Merici, Konzervatórium, Stredná odborná škola pedagogická blahoslavenej Laury, Gymnázium M. M. Hodžu, Obchodná akadémia, skôlka, Anglická bilingválna škôlka, Základná škola s materskou školou Veľké Leváre, Materská škola, Ulica Petra Benického, Základná umelecká škola, Materská škola, Materská škola Stálicová 2, Základná umelecká škola Irkutská 1, Spojená škola Letná, Základná škola, Materská škola, Materská škola Hurbanova, Súkromná jazyková škola CM, Materská škola, Materská škola, Základná škola Sídlisko SNP, MŠ Študentská, Materská škola

Vzdelanie, Slovensko:, 16 z 17

Materská škola Wonderland, Spojená škola, Materská škola sv. Filipa Neriho, základná škola, Materská škola Ševčenkova 35, SOŠ gastronómie a cestovného ruchu, MŠ Šafárikova trieda 4, Súkromné športové gymnázium ELBA, Materská škola, Detské jasle, Gymnázium Janka Matúšku Galanta, Materská škola Prešovská 28, Dietky Kvietky, Detské centrum Vrakuňáčik, Základná umelecká škola, ŠZŠ s materskou školou, DC Ihrisko, Gymnázium Konštantínova ulica, skôlka, Gymnázium Pierra de Coubertina, Základná škola Sibírska, Spojená škola, Nivy 2, Materská škola, Základná umelecká škola, Materská škola Hviezdoslavova, Základná škola s materskou školou, Materská škola Iljušinova 1, Súkromná materská a základná škola UNES, Gymnázium bl. Pavla Petra Gojdiča, Mateřská škola Barvička F. Čecha, ZŠ Velké Karlovice, Materská škola, Materská škola Mamy Margity, UKF - Katedra hudby, Základná škola s materskou školou, Piaristická spojená škola Františka Hanáka, škôlka tučniačik, Súkromná stredná odborná škola Pro scholaris, Gymnázium Jana Pivečka, Materská škola, MŠ Dražovce, Evanjelická materská škola, Základná umelecká škola Josepha Haydna - hudobný odbor, Základná škola Grundschule Medzev, Základná Škola Rohožník, SOŠ Elektrotechnická, Materská škola Piesočná 2, Základná škola Gejzu Dusíka, Základná škola G. Czuczora s vyučovacím jazykom maďarským, Gimnazjum Samorządowe imienia Króla Kazimierza Wielkiego, Súkromná MŠ "Ďatelinka", Mateřská škola, Základná škola Dr. J. Dérera, Materská škola Macharova 1, Detské opatrovateľské centrum Tulipánik, Materská škola Štvorlístok, Fakulta humanitních studií UTB, Střední škola zemědělská Přerov, Materská škola Lietavská 1, Stredná priemyselná škola

Vzdelanie, Slovensko:, 17 z 17

Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi, SOŠ Nitra, Súkromná škôlka Gašparko, Mateřská škola Pstruží, Súkromné slovanské gymnázium, Spojená škola internátna, Materská škola Šustekova, Unity House, Gorazdova, Gymnázium Jána Papánka, Materská škola, Ulica Janka Matúšku, Materská škola, Stredná odborná škola Stará Turá, Materská škola, Nová doba, Materská škola, Gymnázium M. R. Štefánika, Materská škola, Stredná odborná škola stavebná, Súkromná škôlka "Ako u mamičky", Mateřská škola Luh I, Základná škola Súľov - Hradná, Materská škola Ušiakova, Spojená škola, Krátka 11, MŠ Bernolákova 14, Materská škola, MŠ Za humnami, Základná škola s materskou školou v Krušetnici, Materská škola, Materská škola Galbavého, Základná umelecká škola Senica, Materská škola Motýlik, Základná škola s materskou školou Smolník, Detské centrum Srdiečko, Spojená škola Pavla Sabadoša internátna, základná škola, Základná umelecká škola Imra Weinera Kráľa, Základná škola s materskou školou, Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana - bilingválna sekcia, Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana, Materská škola Pri kríži

vzdelanie inde

Západné Slovensko (1283x), Východné Slovensko (1147x), Stredné Slovensko (880x), Bratislavský kraj (645x), Prešovský kraj (586x), Košický kraj (561x), Žilinský kraj (483x), Bratislava (475x), Trenčiansky kraj (465x), Nitriansky kraj (443x), Banskobystrický kraj (397x), Trnavský kraj (375x), Malé Karpaty (357x), Košice (266x), Spiš (250x), Liptov (157x), Ružinov (144x), okres Bratislava II (135x), Horehronie (130x), Záhorie (127x), Liptovská kotlina (126x), okres Prešov (122x), okres Zlín (122x), okres Nitra (121x), Staré Mesto (120x), okres Prievidza (113x), okres Trenčín (112x), Petržalka (108x), okres Košice I (105x), okres Žilina (104x)
vzdelanie v Západné Slovensko
vzdelanie v Východné Slovensko
vzdelanie v Stredné Slovensko

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://www.oma.sk/vzdelavanie

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.