Cesta: OMA » vzdelanie » základná škola

Základná škola, Slovensko

Základná škola v Slovensko

V Slovensko sa nachádza viac ako 1000 kusy základná škola.

Základná škola, Slovensko:, 1 z 17

Základná škola Ladislava Novomeského 2, Základná umelecká škola Juraja Kréna, Špeciálna základná škola, Spojená škola svätého Jozefa, Spojená škola internátna, Zdenka Nejedlého 41, Inštitút jazykov a vzdelávania, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Spojená škola Mokrohájska 3, Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Katolícke gymnázium Štefana Moysesa, multi, Gymnázium Šrobárova, Základná škola Márie Rázusovej, Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa, Gymnázium Ladislava Novomeského, Evanjelické lýceum, Bulharská základná škola a gymnázium Christo Boteva, ZŠ Matky Alexie, Spojená škola Svätej Rodiny - ZŠ svätej rodiny, Gymnázium svätej rodiny, Základná škola, Odborárska ulica, Reformovaná cirkevná základná škola s VJM Dolný Štál, základná škola, Nemecká škola v Bratislave, III. ZŠ na ulici Kapitána Nálepku 12, Spojená škola, Súkromná základná škola Felix, Gymnázium Milana Rastislava Štefánika, Rehabilitačné stredisko ROSA, Základná škola Nesluša, Základná umelecká škola Juraja Kréna, základná škola, ZŠ s MŠ s VJM Boľ, Általános iskola, BEA English Studio, Základná Škola Karpatská Ulica, Stredná zdravotnícka škola, Gymnázium Varšavská cesta 1, Základná škola s materskou školou, ZŠ Bieloruská 1, Konzervatórium, Gymnázium Komenského, Základná umelecká škola Daliborovo námestie - Elokované pracovisko Gessayova 8, Základná škola sv. Vincenta de Paul, Stredná odborná škola Jozefa Szakkayho, Základná umelecká škola, Základná škola Kalinčiakova, Základná škola, Záhorácka, ZŠ Topoľová, ZŠ Park Angelinum, Základná škola Józsefa Kovátsa s vyučovacím jazykom maďarským, Bátorove Kosihy, ZŠ Jána de La Salle, ZŠ Družicová 4, Gymnázium Martina Hattalu, Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava, Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, Základná škola Beluša, základná škola, Základná škola, Zdenka Nejedlého 2, Základná škola Kubranská

Základná škola, Slovensko:, 2 z 17

Stredná odborná škola technická, Cirkevná materská škola Kráľovnej anjelov, Základná škola s materskou školou, ZŠ Milana Hodžu, Základná umelecká škola, Spojená škola sv. Františka z Assisi, Súkromná stredná priemyselná škola animovanej tvorby, Stredná odborná škola technická, ZŠ Námestie SUT, Cirkevná stredná odborná škola, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Gyulu Juhásza, Stredná odborná škola pedagogická, ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA, Základná škola Pri Podlužianke, Stredná odborná škola technická, Odborné učilište internátne, ZŠ Milana Hodžu, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Károlya Szemerényiho Tvrdošovce, Súkromná stredná odborná škola Bukovecká 17, Súkromná základná umelecká škola, Evanjelické lýceum a základná škola Palisády, Hotelová akadémia, Súkromná základná škola Dneperská 1, Stredná škola poľnohodpodárská Juraja Gagarina, Gymnázium Párovská ulica č.1, Základná škola Požiarnická, Diamonds - súkromná základná umelecká škola, Základná škola sv. Cyrila a Metoda, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Endre Adyho, Diamonds - súkromná základná umelecká škola, Základná umelecká škola Františka Oswalda, Gymnázium Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským, ZUŠ, Základná škola Gyulu Szabóa s vyučovacím jazykom maďarským, Základná škola Malokarpatské námestie 1, Stredná zdravotná škola, SOŠ, Diamond English, Obchodná akadémia, Súkromná základná umelecká škola Vlada Urbana, Základná škola, Saratovská ul. 85, Základná škola, Komenského 2, Gymnázium Jána Adama Raymana, Základná škola Andreja Kmeťa, Základná škola Bukovecká 17, Materská škola, Základná škola s materskou školou Bojnice, Základná škola Medzilaborecká, SOŠ drevárska, Základná škola Krivá, Základná škola Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským, Spojená škola, Beethovenova 27, Trnava, Gymnázium Park mládeže 5, základná škola, GAMČA - Gymnázium Grösslingová 18, Základná umelecká škola Jozefa Rosinského v Nitre, Stredná priemyselná škola strojnícka, Stredná odborná škola technická, Základná škola, Základná škola, Saratovská ul. 43

Základná škola, Slovensko:, 3 z 17

ZŠ Pankúchova, Základná škola kardinála Alexandra Rudnaya, Súkromné konzervatórium, SPŠ Strojnícka, Základná škola Gemerská 2, Základná umelecká škola Jána Albrechta, Špeciálna základná škola Inžinierska 24, ZŠ Abovská 36, Základná škola s materskou školou Vitanová, Súkromné gymnázium Petzvalova 4, Stredná zdravotnícka škola, Stredná odborná škola dopravy a služieb, Základná škola Čáry, Základná škola Tupolevova 20, Základná umelecká škola Jantárová, Základná škola Jozefa Maximiliána Petzvala, Súkromné osemročné gymnázium Dneperská 1, Slovenský inštitút vzdelávania, Základná škola s materskou školou Riazanská, Základná škola Andreja Radlinského, Súkromná stredná odborná škola automobilová Duálna akadémia, Gymnázium Poštová, Základná škola s materskou školou J.A. Komenského, základná škola, Základná škola Staničná 13, Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Tomášikovo, Základná umelecká škola, Základná škola, Námestie mladosti 1, Súkromná základná škola pre žiakov s intelektovým nadaním, Stredná odborná škola stavebná - Építészeti Szakközépiskola, Technická akadémia, Súkromné gymnázium Mercury, Súkromná základná škola waldorfská, ZŠ Štúrova, Základná škola Nejedlého 8, Základná škola Podjavorinskej, Súkromná základná škola BESST, Základná umelecká škola, Základná škola, Nad Medzou 1, ZŠ Bystrická, Základná škola s materskou školou Bernolákova 1, Súkromná základná škola Wonderschool, Stredná odborná škola Vrbové, Autoškola Alma - H, s. r. o., Základná škola, Školská 14, Základná škola, Základná umelecká škola Eugena Suchoňa, ZŠ Gessayova 2, ZŠ Budatínska 61, Základná škola Štúrovo, Stredná odborná škola služieb a lesníctva, Základná škola, Levočská ulica 11, Základná škola, Hutnícka 16, Základná škola Rajčianska, Základná škola Tbiliská, ZŠ Prokofievova 5, ZŠ Beňovského 1, Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Základná škola Šenkvice, Základná škola - Báb

Základná škola, Slovensko:, 4 z 17

Gymnázium Matky Alexie, Spojená škola s organizačnými zložkami Odborné učilište a Praktická škola, e-Škola, Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku, Stredná zdravotnícka škola, Základná škola Jelenia 16, Gymnázium Alberta Einsteina, Súkromné bilingválne gymnázium BESST, Gymnázium Javorová, Súkromné gymnázium Kremnická, Základná škola Pavla Marcelyho, Súkromná hotelová akadémia, Základná škola Pri kríži, Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Spojená škola internátna, Gymnázium Školská, Cirkevná základna škola s materskou školou Dobrého pastiera, Základná škola Lachova 1, Gymnázium Pankúchova, ZŠ Mudroňova, Reedukačné centrum, Základná škola s materskou školou, Česká 10, základná škola, Výcviková škola pre vodiacich psov, Základná škola, Lipová 13, Základná škola internátna pre žiakov so zrakovým postihnutím, ZŠ Mihálya Katonu s vyučovacím jazykom maďarským, Súkromné gymnázium Česká 10, Spojená škola sv. Jána Bosca, Spojená škola internátna, Cirkevná základná škola Narnia, Základná škola Vrútocká 58, Jazyková škola English4You, Špeciálna základná škola s materskou školou, Pedagogická a sociálna akadémia blahoslavenej Laury, Základná škola Alexandra Dubčeka, ZŠ pri Liečebno-výchovnom sanatóriu v Nitre, Základná škola s materskou školou, Kornela Mahra 11 v Trnave, Súkromná základná škola Harmónia, Základná škola s materskou školou Sibírska, Základná škola Jána Hollého, Špeciálna základná škola, základná škola, Gymnázium Metodova, Základná škola s materskou školou Želiarska 4, Chefparade, IV. Základná škola Holubyho, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, 1. súkromné gymnázium, Gymnázium Angely Merici, Obchodná akadémia Imricha Karvaša, SOŠ ekonomická, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Súkromná základná škola pre intelektovo nadaných žiakov, Základná škola, Štefánikova, Základná umelecká škola – výtvarný odbor, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Jazyková škola, Základná škola s materskou školou

Základná škola, Slovensko:, 5 z 17

Základná škola, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého, Gymnázium Jura Hronca, Centrum voľného času, Súkromné gymnázium Cogitatio, SOŠ Elektrotechnická, Základná umelecká škola Mikuláša Schneidera-Trnavského, ZŠ Košická, Základná škola Dudova 2, 2. základná škola, Obchodná akadémia Dudova, Základná umelecká škola, Súkromné konzervatórium Alkana, základná škola, Obchodná akadémia, Základná škola s materskou školou, Špeciálna základná škola Rovníková 11, Súkromná jazyková škola CM, ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno, Arcibiskupské gymnázium biskupa P. Jantauscha, Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Základná umelecká škola, Základná škola Sídlisko SNP, Základná umelecká škola Irkutská 1, Gymnázium Janka Matúšku Galanta, základná škola, Spojená škola, Nivy 2, UKF - Katedra hudby, Základná škola Gejzu Dusíka, Základná Škola Rohožník, Základná škola Grundschule Medzev, Základná škola s materskou školou v Krušetnici, Spojená škola, Krátka 11, Základná umelecká škola Senica, Základná škola s materskou školou, základná škola, Základná škola s materskou školou Smolník, Základná umelecká škola Josepha Haydna - hudobný odbor, ZŠ Viestova Myjava, Gymnázium Juraja Fándlyho, ZŠ Jána Vojtaššáka, Stredná zdravotnícka škola, Gymnazium, Základná umelecká škola, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Gymnázium Antona Bernoláka, Základná škola Ľudovíta Štúra, Základná škola Diakovce, multi, ZŠsMŠ Častá - Materská škola, Základná umelecká škola v Medzeve, Základná škola s materskou školou sv. Gorazda, Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi, ZŠ Miloslavov, Základná umelecká škola, Pedagogická a sociálna akadémia sv. Márie Goretti, Spojená škola, Základná škola s materskou školou Jozefa Murgaša

Základná škola, Slovensko:, 6 z 17

Stredná odborná škola, základná škola, Špeciálna základná škola internátna, ZŠ sv. Svorada a Benedikta, ZŠ s MŠ Častá, Základná škola Paňovce, Reedukačné centrum Sološnica, Základná škola Sološnica, Gymnázium, Súkromná stredná odborná škola, Základná škola SNP 5, Základní a mateřská škola Hrčava, Základná škola Šemša, Prvé slovenské literárne gymnázium, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Streda nad Bodrogom, Základná škola s materskou školou v Dohňanoch, Základná škola, Lehota 144, Základná škola Jasov, ZŠ Ľubotice, Základná škola sv. Augustína, Stredná Odborná Škola Elektrotechnická, Stredná zdravotnícka škola, Základná škola, Slovanská, Stredná odborná škola stavebná, základná škola, Sukromne skoly Ziveny, 2. ZŠ na Námestí Augusta Horislava Škultétyho, Elokované pracovisko ZUŠ Jozefa Kresánka Karloveská 3, Základná škola, Sídl.Rozkvet, Základná škola, Považské Podhradie, Súkromná pedagogická a sociálna akadémia, Spojená škola Mierová, Blok H, Špeciálna základná škola Veľký Meder, Stredná priemyselná škola strojnícka, Stredná odborná škola strojnícka, Spojená katolícka škola, Gymnázium Andreja Kmeťa, Zakladná škola Brezno - Mazorník, Obchodná akadémia, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Gymnázium Považská Bystrica, ZUŠ, ZŠ sv. košických mučeníkov, Základná škola s materskou školou, Považská Teplá, Základná škola M. R. Štefánika, Obchodná Akadémia Senica, základná škola, základná škola, Základná Škola s VJM Eötvösa, Gymnázium Pétera Czeglédiho Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským, Základná škola, Slov.partizánov, ZŠ ul. Dobšinského 17, Základná umelecká škola Jozefa Janigu, základná škola, Základná Škola Mirka Nešpora 2, Základná umelecká škola Jána Cikkera, Základná škola, Školská, základná škola, ZUŠ

Základná škola, Slovensko:, 7 z 17

Súkromná stredná odborná škola DSA, Cirkevná spojená škola MARIANUM, základná škola, Spojená škola pre žiakov s telesným postihnutím, Základná Škola, Základná škola Zoltána Kodálya s VJM, Stredná odborná škola, základná škola, École primaire, základná škola, Základná škola Postupimská, základná škola, základná škola, Základná škola, Nemocničná, ZŠ Banka, Reformovaná cirkevná základná škola s VJM Dolný Štál, Základná umelecká škola svätej trojice, Základná škola Postupimská, 7Základná škola, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, ZŠ Krosnianska 4, základná škola, Súkromná základná umelecká škola, ZŠ Mostná, Základná škola, Sídl.Stred, Francúzska škola a Súkromná športová stredná odborná škola, Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským, ZŠ Mateja Lechkého, základná škola, Katolícka stredná pedagogická škola sv. Cyrila a Metoda, základná škola, Gymnázium sv. Edity Steinovej, Základná škola Bruselská 18, základná škola, Súkromná ZŠ HUMAN, ZŠ Starozagorská, základná škola, ZŠ Masarykova 19/A, Gymnázium Hansa Selyeho, Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, ZŠ Dubová, Stredná umelecká škola Exnárova 8, Súkromná SOŠ ekonomická Tercium, základná škola, ZŠ Fábryho, Konzervatórium Exnárova 8, základná škola, Gymnázium, Elokované pracovisko ZUŠ Krásno nad Kysucou, Špeciálna základná škola, základná umelecká škola Eugena suchoňa, Základná škola s materskou škôlkou, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola Oščadnica, Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, základná škola, Evanjelické gymnázium Jána Amosa Komenského

Základná škola, Slovensko:, 8 z 17

, Základná škola, Základná škola Jozefa Urbana, Základná škola Opatovce nad Nitrou, Cirkevná základná škola sv. Františka assiského, Gymnázium sv. košických mučeníkov, Základná škola, Základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola Diviaky, Škola úžitkového výtvarníctva, Súkromná ZŠ Galaktická, Základná umelecká škola, Súkromné osemročné gymnázium Galaktická, Stredná zdravotnícka škola sv. Alžbety, základná škola, Základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ J. Amosa Komenského, Základná škola v Závadke nad Hronom, Základná škola J. G. Tajovského, Základná škola v Závadke nad Hronom, Základná škola Krásnohorské Podhradie, základná škola, Základná škola Novomeského, základná škola, základná škola, Súkromná ZŠ, Spojená škola Vojenská 13, Základná škola Myslavská, Základná umelecká škola – výtvarný odbor, Základná škola Pavla Horova, Základná umelecká škola, základná škola, základná škola, Základná škola, sídl.SNP, základná škola, základná škola, Športové gymnázium, Jazyková škola Empire, základná škola, Hotelová akadémia, základná škola, základná škola, ZŠ Trebišovská 10, Stredná odborná škola Jána Bocatia, základná škola, Základná škola, Základna škola, základná škola, Základná škola Pohraničná, ZŠ Janigova, Základná škola 1. - 4. ročník, základná škola, Gymnázium-Gimnázium Fiľakovo, základná škola, Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho, Gymnázium M. Galandu

Základná škola, Slovensko:, 9 z 17

Základná umelecká škola, základná škola, ZŠ Jána Lipského, Základná škola, Námestie Štefana Kluberta, Základná škola Nobelovo námestie 6, základná škola, základná škola, základná škola, Súkromná základná umelecká škola, SPŠ Elektrotechnická, základná škola, Základná škola P.O.Hviezdoslava, základná škola, základná škola, Základná umelecká škola, ZŠ Jozefa Kollára, Konzervatórium Košice, Stredné odborné učilište služieb, základná škola, Základná škola s materskou školou, Základná škola internátna pre sluchovo postihnutých, ZŠ Tomášikova, Gymnázium Janka Jesenského, Spojená škola internátna, Braille school, Súkromné športové gymnázium Užhorodská, základná škola, Základná škola pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou internátna, Základná umelecká škola, ZŠ Drabova 3, základná škola, Špeciálna základná škola, Praktická škola internátna, základná škola, základná škola, Špeciálna základná škola pre žiakov so zrakovým postihnutím internátna, základná škola, základná škola, Základná škola, Liečebno - výchovné sanatórium, Základná škola s materskou školu Hronský Beňadik, základná škola, Vyšné Ružbachy, základná škola, Základná škola, Gabriela Bethlena 41, Nové Zámky, Základná škola Slobody 1, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Obchodná akadémia, Základná škola Užhorodská 39, základná škola, Základná škola Jána Pavla II, základná škola, Základná škola Polianska 1, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Lingua centrum, Základná škola, Ulica Pavla Jozefa Šafárika, ZŠ Hroncova 23

Základná škola, Slovensko:, 10 z 17

ZUŠ Dezidera Kardoša, ZUŠ Alexandra A. Ljubimova, Základná umelecká škola, základná škola, Základná umelecká škola, Štátna jazyková škola, základná škola, základná škola, Gymnázium Ivana Horvátha, Súkromná základná umelecká škola, Základná umelecká škola Ivanka pri Dunaji, základná škola, základná škola, základná škola, Centrum voľného času, základná škola, základná škola, Základná škola M.R.Štefánika, základná škola, Základná umelecká škola, Základná škola, Stredná Priemyselná Škola, základná škola, ZŠ Dr. Daniela Fischera, Základná škola, Základná Škola Ivánka pri Nitre, základná škola, základná škola, Základná škola Trnové, základná škola, základná škola, ZŠ Černyševského 8, Cirkevná základná škola sv. Juraja, SOŠ Technická, základná škola, základná škola, Spojená škola, Špeciálna základná škola, ZŠ Pribinova, Zákldaná škola s materskou školou, základná škola, základná škola, English in the City - jazyková škola, ZŠ sv. Don Bosca, Gymnázium P.O. Hviezdoslava, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Praktická škola, Základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Súkromné gymnázium ESPRIT, Základná škola Ružová dolina 29, SPŠ lesnícka

Základná škola, Slovensko:, 11 z 17

Súkromná obchodná akadémia, základná škola, základná škola, základná škola, Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Gorazda, Základna Škola Vavrinca Benedikta, III. ZŠ Konštantinova a Gymnázium, Gymnázium Bilingválne, Ul. T. Ružičku 3, základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ a MŠ svätého Gorazda, základná škola, Súkromná pedagogická a sociálna akadémia, Királyhelmeci Gimnázium, základná škola, ZŠ Alexandra Dubčeka, základná škola, základná škola, základná škola, Súkromná základná škola Ružová dolina 29, základná škola, Základná umelecká škola - výtvarný a dramatický obor, základná škola, základná škola, Spojená škola internátna, Základná umelecká škola, Základná škola, základná škola, Stredná pedagogická škola v Levoči, základná škola, Základná umelecká škola, Gymnázium Nové Zámky, základná škola, Základná škola Turnianska 10, Stredná odborná škola, Spojená škola Tilgnerova, Základná umelecká škola sv. Cecílie, Základná škola a materská škola Trenčianske Bohuslavice, Základná škola Belehradská 21, základná škola, SZUŠ Art Pegas, Materská škola, základná škola, Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana - bilingválna sekcia, Gymnázium Jozefa Lettricha, základná škola, základná škola, Súkromná základná umelecká škola XOANA, Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana, základná škola, Gymnázium, základná škola, Konzervatórium, Stredná odborná škola hotela a služieb, Školský areál Gymnázia Alejová, základná škola, základná škola, Základná škola, Ulica Pavla Dobšinského, Gymnázium Pavla Horova

Základná škola, Slovensko:, 12 z 17

Spojená škola internátna Kremnica, ZŠ Andreja Kubinu, ZŠ Veľkomoravská, Obchodná akadémia, základná škola, CVČ KAMaRÁD Kúty, ZŠ SNP 20, základná škola, Gymnázium Andreja Sládkoviča, Základná škola M. Korvína, Základná škola, Materská škola Za dráhou, základná škola, Základná škola s Materskou školou Štefana Náhalku, Stredná zdravotnícka škola, Základná Škola, Stredná odborná škola, Umelecká škola, Spojená škola internátna Kremnica, Stredná odborná škola, Špec. základná škola, Súkromná hotelová akadémia, Základná škola Ostredková 14, Športové gymnázium Ostredkova 10, základná škola, Združená stredná škola potravinárska, Obchodná akadémia, Konzervatórium, Koncertná sála - Konzervatórium, Elokované pracovisko súkromná základná umelecká škola, Nagysallói Magyar tanítási Nyelvű Általános Iskola, SOŠ Zdravotná, základná škola, Špeciálna základná škola, Cirkevná základná škola, základná škola, základná škola, lll.Zakladna skola, základná škola, základná škola, ZŠ Kubranská, základná škola, základná škola, Základná škola, Základná umelecká škola, Základná škola Turčianske Teplice, Cirkevná základná škola sv. Gorazda v Námestove, Základná Škola, Materská škola, Základná škola Jozefa Krónera, Gymnázium Gelnica, základná škola, základná škola, Tanečná akadémia Muguela Mendeza, Spojaná škola S.A.Jedlíka, základná škola, Základná umelecká škola, Základná škola Mihálya Tompu, základná škola, Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta

Základná škola, Slovensko:, 13 z 17

Stredná priemyselná škola dopravná, základná škola, Základná škola, základná škola, ZUŠ Ľudovíta Rajtera, Základná škola, ZUŠ Jána Pöschla, Základná škola Bezručova, základná škola, Základna škola Brezno - Zadne Halny, základná škola, základná škola, Evanjelicke Gymnazium Juraja Tranovskeho, Gymnázium Sv. Františka z Assisi, základná škola, Základná škola Gašpara Drozda s materskou školou v Chrenovci-Brusne, Základná škola Borodáčova 2, Základná škola Malinovského, základná škola, základná škola, Základná škola Nitrianske Rudno, Základná škola Mojmírova, základná škola, základná škola, Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, ZŠ Pekníkova, Gymnázium sv. Uršule, ZŠ Gorazdova, ZŠ Bruselská – elokované pracovisko Viedenská 40, Základná škola Robotnícka, základná škola, základná škola, Goethe Inštitút, Základná škola Gaštanová, Základná škola sv. Uršule, ZŠ Nábrežie mládeže 5, ZŠ Partizánska, Základná škola Železničná, základná škola, Piaristická spojená škola F. Hanáka, ZŠ Školská, ZŠ Slobodného slovenského vysielača, základná škola, Stredná odborná škola sv. Jozefa robotníka, Saleziáni Don Bosca, základná škola, základná škola, ZŠ Vinbarg, základná škola, SOŠ Polytechnická, Stredná odborná škola polytechnická, Základná škola a Materská škola Soblahov, ZŠ Golianova, SOŠ Juraja Ribaya, základná škola, základná škola, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Základná umelecká škola, Spojená škola Tokajícka 24, základná škola, ZUŠ Ľudovíta Rajtera

Základná škola, Slovensko:, 14 z 17

Special institute, Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Základná škola, Základná škola svätého Dominika Savia, ZŠ Cádrova - 1. stupeň, ZŠ Bruselská – elokované pracovisko Aténska 26, ZŠ J. Holčeka, Základná umelecká škola, Stredné odborné učilište strojárske, základná škola, základná škola, Základná škola Vagonárska, základná škola, Základná škola, základná škola, Špeciálna základná škola, Gymnazium F.V. Sasinka, Základná škola, Stredná odborná škola polygrafická, Stredná priemyselná škola dopravná, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola, Malonecpalská ulica, ZŠ Spartakovská, Špeciálna základná škola, Autoškola 1, základná škola, ZS Sama Cambela, Základná Škola, Gymnázium Vrbové, základná škola, ZŠ Nevädzová, Stredná priemyselná škola dopravná, základná škola, Základná škola, Ulica Sama Chalupku, Základná umelecká škola Júliusa Kowalského, základná škola, základná škola, základná škola, 6. ZS v Hlohovci, základná škola, Základná škola Holíčska 50, základná škola, SOŠ Obchodu a služieb, základná škola, základná škola, Základná škola s materskou školou v Kamenici nad Cirochou, Obchodná akadémia Nevädzová 3, Gymnázium sv. Michala Archanjela, základná škola, základná škola, Základná škola Zemanská 2, SOŠ, Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským, základná škola, Gymnázium, Základná škola Vazovova 4, Základná škola Zemanská 2, ZŠ Duklianska

Základná škola, Slovensko:, 15 z 17

Diagnostické centrum, 2. základná škola, základná škola, ZŠ Cádrova - 2. stupeň, ZŠ Dolné Kočkovce, základná škola, Základná Skola Petra Pázmána s VJM, základná škola, základná škola, Súkromné gymnázium, IV. Základná škola, Základná škola, British Council, Obchodná akadémia Poprad, základná škola, Špeciálna základná škola, základná škola, Gymnázium, Základná škola Francisciho 11 Levoča, Základná škola, Jazyková škola STORM, Základná škola Bernolákova 16, základná škola, základná škola, Súkromná ZŠ s MŠ Marie Montessori, CZŠ R. Zaymusa, základná škola, SOA Liberta, základná škola, základná škola, základná škola, Materská škola - Bystrická cesta, základná škola, ZŠ Kulíškova, Základná škola Žitavská, základná škola, Spojená škola sv. Vincenta de Paul, ZŠ Vinohrady nad Váhom, Hotelová a obchodná akadémia, Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, základná škola, Základná škola, základná škola, Materská škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola sv. Cyrila a Metoda, základná škola, Akadémia Policajného Zboru, ZŠ Lietavská Lúčka 2. stupeň, základná škola, základná škola, základná škola, , základná škola, Základná umelecká škola Bernolákova 26, základná škola, Základná škola Šmeralova, základná škola

Základná škola, Slovensko:, 16 z 17

Vincent de Paule Gymnázium, základná škola, Základná umelecká škola Ladislava Stančeka, základná škola, základná škola, Gymnázium Dominika Tatarku, Základná škola Rozmarínová, Základná škola Bajkalská, základná škola, základná škola, Vincent de Paule Gymnázium, cirkevná ZŠ, základná škola, základná škola, základná škola, Základná umelecká škola Eugeňa Suchoňa, Spojená škola kráľovnej pokoja, základná škola, Základná Umelecká Škola Ferka Španiho, ZŠ Mukačevská, základná škola, Športové gymnázium, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola Jahodnícka, Športové gymnázium Jozefa Herdu, Základná škola s materskou školou Ul. Gorkého, Základná škola Jána Bottu, Spojená škola, základná škola, Spojená škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola, Základná škola Rudolfa Jašíka, Základná Škola Dlhé Hony, Základná škola, Ulica Rastislavova, Základná škola, Ulica energetikov, základná škola, základná škola, ZŠ Józsefa Kármána s MŠ, základná škola, ZŠ Levočská, ZŠ Školská, Jazyková škola Class, základná škola, základná škola, ZŠ Gorkého, základná škola, Spojená škola, SOŠ stavebná, Základná škola s materskou školou Plickova (zavretá), ZŠ Krosnianska 2, základná škola, základná škola

Základná škola, Slovensko:, 17 z 17

základná škola, Základná cirkevná škola sv. Márie Goretti, Gymnázium Karola Štúra, Stredná zdravotnícka škola, základná škola, Základná škola Devínska, Súkromná špeciálna základná ško, základná škola, základná škola, Základná umelecká škola Jána Levoslava Bellu, základná škola, Materská škola, Regionálne centrum autistov, Základná škola s materskou školou Antona Bernoláka, Základná škola, základná škola, Stredná umelecká škola, základná škola, Gymnázium J. F. Rimavského, Základná škola s materskou školou Hurbanova 27, základná škola, základná škola, základná škola, Gymnázium Janka Francisciho - Rimavského, základná škola, základná škola, Súkromná základná umelecká škola, Základná škola, ZŠ Beethovenova 1, základná škola, základná škola, Základná škola Kežmarská 30, Spojená škola Tvrdošín, základná škola, , základná škola, Základná umelecká škola Bojnice, základná škola, základná škola, základná škola

základná škola inde

Východné Slovensko (726x), Západné Slovensko (717x), Stredné Slovensko (486x), Prešovský kraj (417x), Košický kraj (361x), Bratislavský kraj (329x), Žilinský kraj (253x), Trenčiansky kraj (246x), Trnavský kraj (246x), Banskobystrický kraj (245x), Nitriansky kraj (221x), Bratislava (214x), Malé Karpaty (176x), Košice (140x), Spiš (123x), Liptov (87x), okres Košice - okolie (81x), okres Bratislava II (79x), okres Košice IV (79x), okres Košice I (71x), Liptovská kotlina (68x), Záhorie (68x), okres Bardejov (66x), okres Prešov (61x), Gemer (61x), okres Bratislava V (60x), Ružinov (56x), okres Trenčín (56x), okres Košice II (55x), okres Trnava (55x)
základná škola v Východné Slovensko
základná škola v Západné Slovensko
základná škola v Stredné Slovensko

Podobné, Slovensko:

3731x vzdelavanie, 2318x základná škola, 1042x skôlka, 183x stredná škola, 126x univerzita, 62x autoškola
Hľadáme zakladna-skola, OSM tagy: amenity = 'school'.
ilustračný obrázok k Základná škola, Slovensko

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://www.oma.sk/vzdelavanie/zakladna-skola

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.