Cesta: OMA » vzdelanie » základná škola

Základná škola, Slovensko

Základná škola v Slovensko

V Slovensko sa nachádza viac ako 1000 kusy základná škola.

Základná škola, Slovensko:, 1 z 17

Základná škola Ladislava Novomeského 2, Gymnázium Šrobárova, Špeciálna základná škola, Základná umelecká škola Juraja Kréna, Spojená škola svätého Jozefa, Spojená škola internátna, Zdenka Nejedlého 41, Inštitút jazykov a vzdelávania, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Spojená škola Mokrohájska 3, Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Katolícke gymnázium Štefana Moysesa, Stredná zdravotnícka škola, ZŠ Matky Alexie, multi, Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa, Základná umelecká škola, Gymnázium Ladislava Novomeského, Evanjelické lýceum, Bulharská základná škola a gymnázium Christo Boteva, Spojená škola Svätej Rodiny - ZŠ svätej rodiny, Gymnázium svätej rodiny, Základná škola Trenčianske Jastrabie, Základná škola, Odborárska ulica, e-Škola, Základná škola s materskou školou Štefana Moyzesa v Žiar nad Hronom, základná škola, Reformovaná cirkevná základná škola s VJM Dolný Štál, Nemecká škola v Bratislave, III. ZŠ na ulici Kapitána Nálepku 12, Súkromná základná škola Felix, Gymnázium Milana Rastislava Štefánika, Rehabilitačné stredisko ROSA, Základná umelecká škola Juraja Kréna, ZŠ s MŠ s VJM Boľ, základná škola, Általános iskola, BEA English Studio, Základná Škola Karpatská Ulica, Gymnázium Varšavská cesta 1, Stredná odborná škola letecko-technická, Základná škola s materskou školou, ZŠ Bieloruská 1, Gymnázium Komenského, Základná umelecká škola Františka Oswalda Daliborovo námestie 2 - Elokované pracovisko Gessayova 8, Základná škola s materskou školou sv. Andreja-Svorada a Benedikta, Základná škola, Považské Podhradie, Základná škola s materskou školou, Považská Teplá, Základná škola sv. Vincenta de Paul, Základná umelecká škola, Základná škola Kalinčiakova, ZŠ Topoľová, Základná škola, Záhorácka, Základná škola Józsefa Kovátsa s vyučovacím jazykom maďarským, Bátorove Kosihy, ZŠ Park Angelinum, ZŠ Jána de La Salle, Gymnázium Martina Hattalu, Gymnázium, Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava, Jazyková škola Class, Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka

Základná škola, Slovensko:, 2 z 17

základná škola, Odborné učilište internátne, Základná škola Beluša, Základná škola Kubranská, Stredná priemyselná škola informačných technológií, ZŠ Veľkomoravská, Základná škola, Zdenka Nejedlého 2, Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru, Stredná odborná škola technická, Základná škola s materskou školou, Súkromná základná škola, Cirkevná materská škola Kráľovnej anjelov, ZŠ Milana Hodžu, Základná umelecká škola, Spojená škola sv. Františka z Assisi, Súkromná stredná priemyselná škola animovanej tvorby, Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským, British International School Bratislava, Základná škola Podjavorinskej, Stredná odborná škola technická, Cirkevná stredná odborná škola, ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Gyulu Juhásza, Stredná odborná škola pedagogická, Stredná odborná škola technická, Základná škola Pri Podlužianke, Stredná zdravotnícka škola sv. Alžbety, Základná škola, ZŠ Milana Hodžu, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Károlya Szemerényiho Tvrdošovce, Súkromná stredná odborná škola Bukovecká 17, Evanjelické lýceum a základná škola Palisády, Súkromná základná umelecká škola, Hotelová akadémia, Gymnázium Matky Alexie, Spojená škola, Základná škola, Základná umelecká škola Istrijská, Stredná škola poľnohodpodárská Juraja Gagarina, Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM, Špeciálna základná škola, Základná škola Požiarnická, Súkromná základná škola, Diamonds - súkromná základná umelecká škola, Gymnázium Párovská ulica č.1, Diamonds - súkromná základná umelecká škola, SŠ - SOŠ elektrotechnická, Spojená škola sv. Františka Assiského, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Endre Adyho, Základná škola Janka Kráľa, Základní škola, Základná umelecká škola Ľudovíta Fullu, Základná škola, Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM, Základná škola sv. Cyrila a Metoda, Gymnázium Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským, Základná umelecká škola Františka Oswalda, Základná škola sv. Vincenta, Základná škola Gyulu Szabóa s vyučovacím jazykom maďarským, ZUŠ

Základná škola, Slovensko:, 3 z 17

Základná škola Malokarpatské námestie 1, Stredná zdravotná škola, Diamond English, Spojená škola, Stredná odborná škola Jozefa Szakkayho, ZŠI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, Základná škola Dr. J. Dérera, SOŠ, Základná škola, Saratovská ul. 85 (VI. Základná škola), Základná škola, Komenského 2, Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Obchodná akadémia, Gymnázium Jána Adama Raymana, Súkromná základná umelecká škola Vlada Urbana, Základná škola Andreja Kmeťa, Materská škola, Základná škola s materskou školou Želiarska 4, Základná škola Medzilaborecká, Základná škola s materskou školou Bojnice, SOŠ drevárska, Základná umelecká škola – výtvarný odbor, Základná škola Krivá, Spojená škola, Beethovenova 27, Trnava, Základná škola Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským, základná škola, Gymnázium Park mládeže 5, Súkromná základná škola Tomáša Zanovita, Základná škola Karloveská, ZŠ Družicová 4, Lingua centrum, GAMČA - Gymnázium Grösslingová 18, Základná škola, Saratovská ul. 43 (V. základná škola), Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho, Stredná priemyselná škola strojnícka, Základná umelecká škola Jozefa Rosinského v Nitre, Základná škola, Stredná odborná škola technická, Základná škola, ZŠ Pankúchova, Gymnázium Cyrila Daxnera, Základná škola s materskou školou sv. Andreja - Svorada a Benedikta, Základná a materská súkromná škola Dráčik, ZŠ Abovská 36, Základná umelecká škola Jána Albrechta, Základná škola kardinála Alexandra Rudnaya, Stredná odborná škola, Súkromné konzervatórium, Základná škola Gemerská 2, Špeciálna základná škola Inžinierska 24, Základná škola M.R.Štefánika, ZŠ Bystrická, SPŠ Strojnícka, Základná škola Čáry, Gymnázium Ladislava Dúbravu, Základná škola s materskou školou Vitanová, Stredná odborná škola dopravy a služieb, Stredná zdravotnícka škola, ZŠ Alexandra Dubčeka, Základná škola Tupolevova 20, Špeciálna základná škola

Základná škola, Slovensko:, 4 z 17

Základná umelecká škola Jantárová, Základná škola Jozefa Maximiliána Petzvala, Stredná odborná škola pedagogická, Konzervatórium Košice, Slovenský inštitút vzdelávania, Základná škola s materskou školou Riazanská, Základná škola Dve ruky, Stredná odborná škola, Spojená škola -SOŠ strojnícka, SOŠ podnikania, SOŠ rybárska, Gymnázium Poštová, Základná škola, VI. Základná škola Ružomberok, Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Tomášikovo, Súkromná základná škola pre žiakov s intelektovým nadaním, Stredná odborná škola stavebná - Építészeti Szakközépiskola, Základná škola s materskou školou J.A. Komenského, Duálna akadémia, Základná škola Staničná 13, základná škola, Základná umelecká škola, Základná škola, Námestie mladosti 1, Technická akadémia, Súkromná základná škola, Základná škola Nejedlého 8, Základná škola, Súkromné gymnázium Mercury, Súkromná základná škola waldorfská, Základná umelecká škola Jána Cikkera, Základná škola Šenkvice, Súkromná základná škola Wonderschool, Základná umelecká škola, Súkromná základná škola BESST, Združená stredná škola potravinárska, Základná umelecká škola, Stredná odborná škola podnikania, ZŠ Štúrova, Základná škola, Gymnázium Mikuláša Kováča, Základná umelecká škola Eugena Suchoňa, Základná škola, Nad Medzou 1, Základná škola, Školská 14, Základná škola sv. Dominika Savia, ZUŠ, Autoškola Alma - H, s. r. o., Základná škola, Základná škola s materskou školou Bernolákova 1, Stredná odborná škola služieb a lesníctva, Obchodná akadémia, Základná škola, Hutnícka 16, Základná škola Štúrovo, ZŠ Gessayova 2, Základná škola, Levočská ulica 11, ZŠ Budatínska 61, Gymnázium Petra Pázmáňa s vyučovacím jazykom maďarským - Pázmány Péter Gimnázium, Letomostie 3, Nové Zámky - Érsekújvár, Základná škola, Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej, Základná škola Rajčianska, ZŠ Prostějovská, Stredná odborná škola dopravná, Základná škola Tbiliská

Základná škola, Slovensko:, 5 z 17

Súkromné gymnázium ESPRIT, Gymnázium Bilíkova, ZŠ Mudroňova, Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, ZŠ Beňovského 1, Špeciálna základná škola, Stredná priemyselná škola Karola Adlera, ZŠ Prokofievova 5, Základná umelecká škola sv. Cecílie, Základná škola Andreja Radlinského, Súkromná ZUŠ, Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA, Stredná odborná škola technická, Stredná odborná škola technická a agropotravinárska, Základná škola - Báb, Základná umelecká škola Jána Pöschla - elokované pracovisko, Základná škola, Stredná odborná škola podnikania a služieb, Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline, Špeciálna základná škola s materskou školou, Základná škola, Základná škola Jelenia 16, Cirkevná základná škola s materskou školou sv.Gorazda, Gymnázium Alberta Einsteina, Stredná zdravotnícka škola, Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku, Spojená škola s organizačnými zložkami Odborné učilište a Praktická škola, Súkromné gymnázium, Súkromné bilingválne gymnázium BESST, Základná škola Pavla Marcelyho, Spojená škola, Súkromná hotelová akadémia, Základná škola s materskou školou, Súkromná základná škola, Súkromné gymnázium Kremnická, Gymnázium Javorová, Spojená škola internátna, Špeciálna ZŠ internátna a Praktická škola, Základná škola, Základná škola Lachova 1, Základná škola Lichardova, 1. Základná škola, Základná škola Pri kríži, Spojená škola internátna, Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Cirkevná základna škola s materskou školou Dobrého pastiera, Gymnázium Školská, Hotelová akadémia, Gymnázium Pankúchova, Základná škola s materskou školou, Česká 10, Súkromná základná umelecká škola Xoana, ZŠ a MŠ Cádrova, Gymnázium bilingválne, 3. Základná škola, ZŠ P. Kellnera Hostinského, Reedukačné centrum, Stredná odborná škola informačných technológií, Špeciálna základná škola s materskou školou, ZŠ Nevädzová, Cirkevná základná škola Narnia, ZŠ Mihálya Katonu s vyučovacím jazykom maďarským

Základná škola, Slovensko:, 6 z 17

Jazyková škola English4You, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Základná škola Májové námestie, Výcviková škola pre vodiacich psov, Stredná odborná škola Vrbové, Základná škola Vrútocká 58, Súkromné gymnázium Česká 10, Špeciálna základná škola, Základná škola internátna pre žiakov so zrakovým postihnutím, Základná škola, Lipová 13, Základná škola Jahodnícka, Spojená škola sv. Jána Bosca, Stredná zdravotnícka škola, Stredná zdravotnícka škola, Súkromná základná škola Dneperská 1, Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského, Základná škola s materskou školou Sibírska, Súkromná spojená škola European English School, Špeciálna základná škola internátna, Základná škola Alexandra Dubčeka, Stredná odborná škola automobilová, ZŠ pri Liečebno-výchovnom sanatóriu v Nitre, Základná škola Jána Hollého, Základná škola s materskou školou, Kornela Mahra 11 v Trnave, Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Základná škola Apoštola Pavla, Gymnázium Metodova, IV. Základná škola Holubyho, Chefparade, Špeciálna základná škola, Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb, Arcibiskupské gymnázium biskupa P. Jantauscha, Základná škola F. E. Scherera, základná škola, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Gymnázium Angely Merici, Súkromná základná škola pre intelektovo nadaných žiakov, SOŠ ekonomická, Pedagogická a sociálna akadémia blahoslavenej Laury, Obchodná akadémia Imricha Karvaša, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, 1. súkromné gymnázium, Stredná odborná škola služieb, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Detský domov, Základná škola, Štefánikova, Základná škola Važecká, Základná škola s materskou školou Odborárska 2, Základná škola Jarná, Jazyková škola, Stredná Odborná Škola Elektrotechnická, Súkromná stredná odborná škola ELBA, Základná umelecká škola – výtvarný odbor, Základná škola s materskou školou Drietoma, Základná škola s materskou školou, Gymnázium Jura Hronca, Tanečná škola Viva, Základná škola, Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého

Základná škola, Slovensko:, 7 z 17

Súkromné gymnázium Cogitatio, Základná škola s materskou školou Soblahov, Stredná odborná škola elektrotechnická, Základná umelecká škola Mikuláša Schneidera-Trnavského, S ZUŠ-ELBA, Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša, Základná škola M. R. Štefánika, Spojená škola internátna, Základná škola, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Spojená škola internátna / Špeciálna základná škola s materskou školou internátna v Leviciach, Centrum voľného času, Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, ZŠ Košická, Základná škola Juraja Fándlyho, Súkromná základná škola, ZŠ Kulíškova, Základná škola Dudova 2, Základná umelecká škola, Základná škola, Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra, Základná škola, Stredná odborná škola potravinárska, Základná škola Bukovecká 17, Spojená škola T. Ševčenka, Súkromné gymnázium Petzvalova 4, Stredná odborná škola polytechnická, 2. základná škola, Základná umelecká škola, Obchodná akadémia, Gymnázium, Súkromné konzervatórium Alkana, Základná škola, Lesnícka, Spojená škola internátna, Súkromná stredná odborná škola, Gymnázium Hlinská, Základná škola, Mariánska ulica, Stredná odborná škola, Stredná zdravotnícka škola, Základná škola s materskou školou, Obchodná akadémia, ARCIBISKUPSKÉ GYMNÁZIUM biskupa P. JANTAUSCHA, Stredná priemyselná škola technická, základná škola, Evanjelická základná škola, Špeciálna základná škola Rovníková 11, Základná škola s materskou školou Veľké Leváre, Základná umelecká škola Irkutská 1, Základná škola Sídlisko SNP, Súkromná jazyková škola CM, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno, Základná škola s materskou školou, Gymnázium M. M. Hodžu, Obchodná akadémia, Základná umelecká škola, Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, základná škola, Spojená škola, Gymnázium Janka Matúšku Galanta

Základná škola, Slovensko:, 8 z 17

Základná umelecká škola, Spojená škola, Nivy 2, Súkromné športové gymnázium ELBA, Základná umelecká škola, Súkromná materská a základná škola UNES, Základná škola s materskou školou, Súkromná stredná odborná škola Pro scholaris, Základná škola Grundschule Medzev, Základná škola Sibírska, Základná Škola Rohožník, Základná škola Gejzu Dusíka, SOŠ Elektrotechnická, UKF - Katedra hudby, Základná škola G. Czuczora s vyučovacím jazykom maďarským, Súkromné osemročné gymnázium Dneperská 1, Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi, Stredná priemyselná škola, Spojená škola internátna, SOŠ Nitra, Súkromné slovanské gymnázium, Gymnázium M. R. Štefánika, Spojená škola, Krátka 11, Spojená škola Pavla Sabadoša internátna, základná škola, Základná umelecká škola Senica, Základná škola s materskou školou, Základná umelecká škola Josepha Haydna - hudobný odbor, Základná škola s materskou školou v Krušetnici, Základná škola s materskou školou Smolník, Stredná odborná škola stavebná, Základná umelecká škola Imra Weinera Kráľa, Gymnázium Juraja Fándlyho, ZŠ Viestova Myjava, Škola úžitkového výtvarníctva Košice, Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana, Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana - bilingválna sekcia, ZŠ Jána Vojtaššáka, Stredná zdravotnícka škola, Gymnázium Vojtecha Mihálika, Gymnazium, Základná škola Márie Rázusovej, Súkromná základná umelecká škola Jánoš, Pedagogická a sociálna akadémia sv. Márie Goretti, Základná škola, Základná umelecká škola, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Gymnázium Antona Bernoláka, Základná škola s materskou školou Lužianky, Základná škola Diakovce, Súkromné gymnázium, multi, Stredná umelecká škola, ZŠsMŠ Častá - Materská škola, Základná škola Ľudovíta Štúra, Základná umelecká škola v Medzeve, Základná škola s materskou školou sv. Gorazda, ZŠ Likavka, ZUŠ Tralaškola, Základná škola s materskou školou Jozefa Murgaša, ZŠ Miloslavov

Základná škola, Slovensko:, 9 z 17

Základná škola Mateja Bela, Stredná odborná škola podnikania, Spojená škola, Základná umelecká škola, Stredná odborná škola, Obchodná akadémia, Základná škola Súľov - Hradná, základná škola, ZŠ sv. Svorada a Benedikta, Stredná zdravotnícka škola, ZŠ s MŠ Častá, Základná škola Paňovce, Základná škola, Lehota 144, Základná škola Sološnica, Reedukačné centrum Sološnica, Súkromná stredná odborná škola, Gymnázium, Základní a mateřská škola Hrčava, Základná škola SNP 5, Základná škola Šemša, Prvé slovenské literárne gymnázium, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Streda nad Bodrogom, Základná škola s materskou školou v Dohňanoch, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Základná škola s materskou školou, Základná škola Jasov, Základná škola Biely Potok, Základná škola, Základná škola sv. Augustína, Základná škola s materskou školou sv. Marka Križina, ZŠ Ľubotice, základná škola, Stredná priemyselná škola strojnícka, Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Základná škola, Gymnázium Považská Bystrica, Základná škola Milana Mravca, základná škola, Základná škola, Slovanská, Obchodná akadémia, CIRKEVNÉ GYMNÁZIUM sv. JÁNA KRSTITEĽA, Sukromne skoly Ziveny, ŠZŠ s materskou školou, Spojená škola, 2. ZŠ na Námestí Augusta Horislava Škultétyho, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, ZŠ s MŠ NSUT, Gymnázium KNM, ZŠ a MŠ, Základná Škola s VJM Eötvösa, Blok H, Základná škola, Spojená škola Mierová, Stredná priemyselná škola technická, Špeciálna základná škola Veľký Meder, Stredná odborná škola strojnícka, Stredná zdravotnícka škola, Gymnázium Andreja Kmeťa, Spojená katolícka škola, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským

Základná škola, Slovensko:, 10 z 17

Zakladná škola Brezno - Mazorník, Základná škola Nábrežná, ZUŠ, ZŠ sv. košických mučeníkov, SPŠ lesnícka, Obchodná Akadémia Senica, základná škola, Stredná odborná škola stavebná, Základná Škola Mirka Nešpora 2, ZŠ ul. Dobšinského 17, Základná umelecká škola Jozefa Janigu, Základná škola, Sídl.Rozkvet, základná škola, základná škola, Základná umelecká škola Jána Cikkera, Gymnázium Pétera Czeglédiho Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským, základná škola, Základná škola, Slov.partizánov, Elokované pracovisko ZUŠ Jozefa Kresánka Karloveská 3, základná škola, ZUŠ, Základná škola, Školská, Základná umelecká škola Ferenca Liszta, Súkromná stredná odborná škola DSA, Cirkevná spojená škola MARIANUM, ZŠ Józsefa Kármána s MŠ, Spojená škola pre žiakov s telesným postihnutím, základná škola, Stredná odborná škola, Základná škola Zoltána Kodálya s VJM, Základná Škola, École primaire, Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Gorazda, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola, Nemocničná, ZŠ Banka, Základná škola Postupimská, Základná umelecká škola svätej trojice, Základná škola Belehradská 21, 7Základná škola, Reformovaná cirkevná základná škola s VJM Dolný Štál, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Súkromná obchodná akadémia, Základná škola Postupimská, základná škola, ZŠ Krosnianska 4, ZŠ Mostná, Francúzska škola a Súkromná športová stredná odborná škola, Stredná odborná škola techniky a služieb, Základná škola Ľudovíta Fullu, ZŠ Mateja Lechkého, Jazyková škola Kramár, Základná umelecká škola Ferenca Liszta, Gymnázium sv. Edity Steinovej, základná škola, základná škola, Katolícka stredná pedagogická škola sv. Cyrila a Metoda, základná škola

Základná škola, Slovensko:, 11 z 17

Základná škola Trakovice, Základná škola, základná škola, Gymnázium Hansa Selyeho, Súkromná SOŠ ekonomická Tercium, Súkromná stredná odborná škola pedagogická, základná škola, ZŠ Fábryho, ZŠ Masarykova 19/A, ZŠ Dubová, Gymnázium, Elokované pracovisko ZUŠ Krásno nad Kysucou, Základná škola s materskou škôlkou, základná umelecká škola Eugena suchoňa, Špeciálna základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, , Základná škola Oščadnica, základná škola, základná škola, Evanjelické gymnázium Jána Amosa Komenského, Základná škola, Cirkevná základná škola sv. Františka assiského, Základná škola Opatovce nad Nitrou, Gymnázium sv. košických mučeníkov, Základná škola, Základná škola, základná škola, Základná škola Diviaky, Škola úžitkového výtvarníctva, Základná umelecká škola, základná škola, základná škola, Základná škola v Závadke nad Hronom, základná škola, Základná škola, Základná škola Krásnohorské Podhradie, Základná škola J. G. Tajovského, Základná škola Novomeského, Základná škola v Závadke nad Hronom, ZŠ J. Amosa Komenského, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná umelecká škola Bernolákova 26, Spojená škola Vojenská 13, Súkromná ZŠ, Gymnázium, Základná škola Pavla Horova, Základná škola Myslavská, Hotelová akadémia, základná škola, Jazyková škola Empire, Stredná odborná škola Jána Bocatia, Základná škola, ZŠ Trebišovská 10

Základná škola, Slovensko:, 12 z 17

Športové gymnázium, Základná škola, sídl.SNP, základná škola, Gymnázium-Gimnázium Fiľakovo, Základná škola 1. - 4. ročník, Základná škola Pohraničná, Základna škola, základná škola, Základná škola Nobelovo námestie 6, ZŠ Jána Lipského, Základná škola, Námestie Štefana Kluberta, SPŠ Elektrotechnická, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola P.O.Hviezdoslava, základná škola, základná škola, Základná umelecká škola, Základná umelecká škola, základná škola, základná škola, Gymnázium M. Galandu, ZŠ Jozefa Kollára, Základná škola internátna pre sluchovo postihnutých, Základná škola s materskou školou, základná škola, základná škola, Gymnázium Janka Jesenského, ZŠ Tomášikova, Stredné odborné učilište služieb, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Praktická škola internátna, základná škola, ZŠ Drabova 3, Základná škola pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou internátna, Spojená škola internátna, Stredná odborná škola, základná škola, základná škola, Špeciálna základná škola, Braille school, základná škola, Súkromné športové gymnázium Užhorodská, základná škola, základná škola, Základná škola a Materská škola Soblahov, základná škola, Základná škola Kežmarská 30, Liečebno - výchovné sanatórium, Špeciálna základná škola pre žiakov so zrakovým postihnutím internátna, Základná škola, Gabriela Bethlena 41, Nové Zámky, Vyšné Ružbachy, základná škola, základná škola, základná škola, Materská škola, Stromová 3, Základná škola Clementisova, základná škola, Základná škola s materskou školu Hronský Beňadik

Základná škola, Slovensko:, 13 z 17

Súkromná stredná umelecká škola filmová, Obchodná akadémia, Základná škola Užhorodská 39, základná škola, základná škola, SOŠ, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, ZUŠ Alexandra A. Ljubimova, základná škola, Základná škola, Ulica Pavla Jozefa Šafárika, ZUŠ Dezidera Kardoša, Základná škola Jána Pavla II, ZŠ Hroncova 23, základná škola, Základná škola Polianska 1, Centrum voľného času, Základná umelecká škola Ivanka pri Dunaji, základná škola, základná škola, Spojená škola, Štátna jazyková škola, základná škola, základná škola, Základná umelecká škola, Základná umelecká škola, Súkromná základná umelecká škola, základná škola, základná škola, základná škola, Gymnázium Ivana Horvátha, Základná Škola Ivánka pri Nitre, základná škola, základná škola, Základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola, Súkromná pedagogická a sociálna akadémia, základná škola, Stredná Priemyselná Škola, základná škola, základná škola, Základná umelecká škola, ZŠ Dr. Daniela Fischera, Základná škola Trnové, SOŠ Technická, základná škola, Cirkevná základná škola sv. Juraja, základná škola, základná škola, Zákldaná škola s materskou školou, ZŠ Pribinova, Špeciálna základná škola, ZŠ Černyševského 8, Spojená škola, základná škola, základná škola, ZŠ sv. Don Bosca, základná škola, Gymnázium P.O. Hviezdoslava

Základná škola, Slovensko:, 14 z 17

Obchodná akadémia, základná škola, základná škola, Športové gymnázium Žilina, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Spojená škola internátna, základná škola, Základná škola Neporadza, Základná škola Ružová dolina 29, základná škola, základná škola, Základna Škola Vavrinca Benedikta, základná škola, Základná škola, Súkromná pedagogická a sociálna akadémia, Súkromná základná škola Ružová dolina 29, základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ a MŠ svätého Gorazda, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Királyhelmeci Gimnázium, základná škola, základná škola, základná škola, Spojená škola internátna, Gymnázium Nové Zámky, Základná umelecká škola, Stredná pedagogická škola v Levoči, základná škola, základná škola, základná škola, Gymnázium na Alejovej 1, Základná umelecká škola - výtvarný a dramatický obor, základná škola, základná škola, Základná škola a materská škola Trenčianske Bohuslavice, základná škola, SZUŠ Art Pegas, Spojená škola Tilgnerova, Gymnázium Jozefa Lettricha, základná škola, Základná škola, Ulica Pavla Dobšinského, Gymnázium Pavla Horova, základná škola, základná škola, Konzervatórium, Gymnázium Veľká Okružná, základná škola

Základná škola, Slovensko:, 15 z 17

Stredná odborná škola, Školská jedáleň, Konzervatórium Žilina, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Stredná odborná škola hotela a služieb, Základná škola Turnianska 10, Gymnázium Šahy, Športové gymnázium, Spojená škola internátna Kremnica, ZŠ SNP 20, Základná škola, Gymnázium Andreja Sládkoviča, Štátna Jazyková Škola, Stredná odborná škola strojnícka, Základná Škola, Špec. základná škola, ZŠ Andreja Kubinu, základná škola, Základná škola M. Korvína, Stredná zdravotnícka škola, Spojená škola internátna Kremnica, Obchodná akadémia, CVČ KAMaRÁD Kúty, Základná škola s Materskou školou Štefana Náhalku, základná škola, základná škola, Základná umelecká škola Vrbenského, Gymnázium Gelnica, základná škola, základná škola, Elokované pracovisko súkromná základná umelecká škola, základná škola, Obchodná akadémia, Stredná priemyselná škola dopravná, ZŠ Krškany, Špeciálna základná škola, Športové gymnázium Ostredkova 10, základná škola, Súkromná hotelová akadémia, Materská škola, základná škola, SOŠ Zdravotná, Základná umelecká škola, Cirkevná základná škola, Nagysallói Magyar tanítási Nyelvű Általános Iskola, základná škola, základná škola, Základná škola Ostredková 14, Základná škola, Cirkevná základná škola sv. Gorazda v Námestove, Základná škola Turčianske Teplice, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, English in the City - jazyková škola, Tanečná akadémia Muguela Mendeza

Základná škola, Slovensko:, 16 z 17

ZUŠ Jána Pöschla, Základna škola Brezno - Zadne Halny, Základná škola Gašpara Drozda s materskou školou v Chrenovci-Brusne, Základná umelecká škola, Základná škola Jozefa Krónera, základná škola, základná škola, Gymnázium Sv. Františka z Assisi, Základná škola Bezručova, základná škola, základná škola, ZUŠ Ľudovíta Rajtera, Stredná priemyselná škola dopravná, základná škola, základná škola, Základná škola Mihálya Tompu, základná škola, Spojaná škola S.A.Jedlíka, Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta, základná škola, základná škola, Evanjelicke Gymnazium Juraja Tranovskeho, Stredná odborná škola sv. Jozefa robotníka, Saleziáni Don Bosca, základná škola, Základná škola Bruselská 18, ZŠ Slobodného slovenského vysielača, základná škola, základná škola, Gymnázium sv. Uršule, Goethe Inštitút, Piaristická spojená škola F. Hanáka, základná škola, Základná škola Malinovského, Základná škola Nitrianske Rudno, ZŠ Gorazdova, ZŠ Bruselská – elokované pracovisko Viedenská 40, Základná škola Mojmírova, Základná škola Gaštanová, základná škola, základná škola, Základná škola Borodáčova 2, Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Evanjelické gymnázium, ZŠ Nábrežie mládeže 5, základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ Školská, Základná škola Robotnícka, ZŠ Vinbarg, Stredná odborná škola stavebná, Základná škola sv. Uršule, ZŠ Partizánska, Základná škola Železničná, základná škola, základná škola, Stredná škola Požiarnej Ochrany MV SR, SOŠ Polytechnická, ZUŠ Ľudovíta Rajtera, základná škola

Základná škola, Slovensko:, 17 z 17

Základná škola svätého Dominika Savia, Základná umelecká škola Jána Cikkera, ZŠ Bruselská – elokované pracovisko Aténska 26, základná škola, Spojená škola Tokajícka 24, základná škola, Základná umelecká škola, Základná umelecká škola, základná škola, Základná škola, Special institute, ZŠ Golianova, základná škola, Stredné odborné učilište strojárske, SOŠ Juraja Ribaya, Základná škola, základná škola, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola, Stredná lesnícka škola, ZŠ J. Holčeka, základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ Cádrova - 1. stupeň, základná škola, ZS Sama Cambela, Stredná priemyselná škola dopravná, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola, Ulica Sama Chalupku, SOŠ Obchodu a služieb, základná škola, Špeciálna základná škola, základná škola, Stredná odborná škola elektrotechnická

základná škola inde

Východné Slovensko (753x), Západné Slovensko (748x), Stredné Slovensko (570x), Prešovský kraj (417x), Košický kraj (336x), Bratislavský kraj (327x), Žilinský kraj (306x), Banskobystrický kraj (264x), Nitriansky kraj (255x), Trenčiansky kraj (253x), Trnavský kraj (240x), Bratislava (220x), Malé Karpaty (180x), Spiš (160x), Košice (139x), Liptov (97x), Záhorie (81x), Horehronie (80x), Liptovská kotlina (71x), okres Prešov (70x), okres Žilina (67x), okres Trenčín (65x), okres Bardejov (64x), Gemer (63x), okres Nitra (59x), okres Bratislava II (59x), Turiec (59x), okres Trnava (58x), Turčianska kotlina (58x), Ružinov (57x)
základná škola v Východné Slovensko
základná škola v Západné Slovensko
základná škola v Stredné Slovensko

Podobné, Slovensko:

3901x vzdelavanie, 2398x základná škola, 1133x skôlka, 173x stredná škola, 132x univerzita, 65x autoškola
Hľadáme zakladna-skola, OSM tagy: amenity = 'school'.
ilustračný obrázok k Základná škola, Slovensko

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://www.oma.sk/vzdelavanie/zakladna-skola

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.