Cesta: OMA » vzdelanie » základná škola

Základná škola, Slovensko

Základná škola v Slovensko

V Slovensko sa nachádza viac ako 1000 kusy základná škola.

Základná škola, Slovensko:, 1 z 17

Základná škola Ladislava Novomeského 2, Gymnázium Šrobárova, Základná umelecká škola Juraja Kréna, Špeciálna základná škola, Spojená škola svätého Jozefa, Spojená škola internátna, Zdenka Nejedlého 41, Inštitút jazykov a vzdelávania, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Spojená škola Mokrohájska 3, Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Katolícke gymnázium Štefana Moysesa, Stredná zdravotnícka škola, ZŠ Matky Alexie, multi, Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa, Gymnázium Ladislava Novomeského, Evanjelické lýceum, Bulharská základná škola a gymnázium Christo Boteva, Spojená škola Svätej Rodiny - ZŠ svätej rodiny, Gymnázium svätej rodiny, Základná škola Trenčianske Jastrabie, Základná škola, Odborárska ulica, základná škola, Nemecká škola v Bratislave, Reformovaná cirkevná základná škola s VJM Dolný Štál, III. ZŠ na ulici Kapitána Nálepku 12, Súkromná základná škola Felix, Gymnázium Milana Rastislava Štefánika, Rehabilitačné stredisko ROSA, Základná umelecká škola Juraja Kréna, Általános iskola, ZŠ s MŠ s VJM Boľ, základná škola, BEA English Studio, Základná škola Kalinčiakova, Základná Škola Karpatská Ulica, Stredná odborná škola letecko-technická, Základná škola s materskou školou, ZŠ Bieloruská 1, Gymnázium Komenského, Gymnázium Varšavská cesta 1, Základná škola s materskou školou sv. Andreja-Svorada a Benedikta, Základná umelecká škola Františka Oswalda Daliborovo námestie 2 - Elokované pracovisko Gessayova 8, Základná škola sv. Vincenta de Paul, Stredná odborná škola Jozefa Szakkayho, ZŠ Jána de La Salle, Základná umelecká škola, ZŠ Topoľová, Základná škola, Záhorácka, Základná škola Józsefa Kovátsa s vyučovacím jazykom maďarským, Bátorove Kosihy, ZŠ Park Angelinum, ZŠ Družicová 4, Gymnázium Martina Hattalu, Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava, Jazyková škola Class, Základná škola Beluša, Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, Odborné učilište internátne, základná škola, Stredná priemyselná škola informačných technológií

Základná škola, Slovensko:, 2 z 17

Základná škola, Zdenka Nejedlého 2, ZŠ Veľkomoravská, Základná škola Kubranská, Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru, Stredná odborná škola technická, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Gyulu Juhásza, Základná škola s materskou školou, Cirkevná materská škola Kráľovnej anjelov, Základná umelecká škola, ZŠ Milana Hodžu, Spojená škola sv. Františka z Assisi, Súkromná stredná priemyselná škola animovanej tvorby, Stredná odborná škola technická, British International School Bratislava, ZŠ Námestie SUT, Cirkevná stredná odborná škola, Základná škola Podjavorinskej, Stredná odborná škola pedagogická, ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA, Stredná odborná škola technická, Základná škola Pri Podlužianke, ZŠ Milana Hodžu, Súkromná stredná odborná škola Bukovecká 17, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Károlya Szemerényiho Tvrdošovce, Evanjelické lýceum a základná škola Palisády, Súkromná základná umelecká škola, Gymnázium Matky Alexie, Súkromná základná škola Dneperská 1, Stredná škola poľnohodpodárská Juraja Gagarina, Hotelová akadémia, Základná umelecká škola Istrijská, Gymnázium Párovská ulica č.1, Základná škola Požiarnická, Diamonds - súkromná základná umelecká škola, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Endre Adyho, Základní škola, Diamonds - súkromná základná umelecká škola, Základná škola sv. Cyrila a Metoda, Základná umelecká škola Františka Oswalda, Gymnázium Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským, SOŠ, Základná škola Gyulu Szabóa s vyučovacím jazykom maďarským, Diamond English, ZUŠ, Stredná zdravotná škola, Spojená škola, Základná škola Malokarpatské námestie 1, Základná škola, Saratovská ul. 85 (VI. Základná škola), Obchodná akadémia, Gymnázium Jána Adama Raymana, Súkromná základná umelecká škola Vlada Urbana, ZŠ Alexandra Dubčeka, Základná škola, Komenského 2, Materská škola, Základná škola Andreja Kmeťa, Základná škola Medzilaborecká, SOŠ drevárska, Základná škola s materskou školou Bojnice, Základná škola Krivá, základná škola

Základná škola, Slovensko:, 3 z 17

Základná škola Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským, Spojená škola, Beethovenova 27, Trnava, Gymnázium Park mládeže 5, Základná škola Karloveská, Základná umelecká škola Jozefa Rosinského v Nitre, Základná umelecká škola Irkutská 1, Stredná priemyselná škola strojnícka, Základná škola, Základná škola, Saratovská ul. 43 (V. základná škola), Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho, GAMČA - Gymnázium Grösslingová 18, Stredná odborná škola technická, ZŠ Pankúchova, Základná škola kardinála Alexandra Rudnaya, ZŠ Abovská 36, ZŠ Bystrická, Súkromné konzervatórium, Základná škola M.R.Štefánika, Základná umelecká škola Jána Albrechta, Základná škola Gemerská 2, SPŠ Strojnícka, Gymnázium Školská, Stredná odborná škola dopravy a služieb, Základná škola Čáry, Stredná zdravotnícka škola, Základná škola s materskou školou Vitanová, Stredná odborná škola pedagogická, Základná umelecká škola Jantárová, Súkromné osemročné gymnázium Dneperská 1, Základná škola Tupolevova 20, Základná škola Jozefa Maximiliána Petzvala, Slovenský inštitút vzdelávania, Základná škola s materskou školou Riazanská, Základná škola s materskou školou J.A. Komenského, Technická akadémia, Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Tomášikovo, Základná umelecká škola, Základná škola Staničná 13, Základná škola, Námestie mladosti 1, Gymnázium Poštová, Súkromná základná škola pre žiakov s intelektovým nadaním, Duálna akadémia, základná škola, Stredná odborná škola, Stredná odborná škola stavebná - Építészeti Szakközépiskola, Súkromné gymnázium Mercury, Základná škola Nejedlého 8, Súkromná základná škola waldorfská, Základná umelecká škola, Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským, Združená stredná škola potravinárska, Súkromná základná škola Wonderschool, Základná škola Šenkvice, ZŠ Štúrova, Základná umelecká škola, Súkromná základná škola BESST, Autoškola Alma - H, s. r. o., Základná škola s materskou školou Bernolákova 1, Základná škola, ZUŠ

Základná škola, Slovensko:, 4 z 17

Základná umelecká škola Eugena Suchoňa, Stredná odborná škola Vrbové, Základná škola, Nad Medzou 1, Základná škola, Školská 14, Základná škola, Levočská ulica 11, ZŠ Budatínska 61, Základná škola, Hutnícka 16, Základná škola Štúrovo, ZŠ Gessayova 2, Stredná odborná škola služieb a lesníctva, Základná škola Andreja Radlinského, Základná škola Rajčianska, ZŠ Prokofievova 5, Gymnázium Bilíkova, Stredná odborná škola dopravná, ZŠ Beňovského 1, Stredná priemyselná škola Karola Adlera, ZŠ Mudroňova, Súkromné gymnázium ESPRIT, ZŠ Prostějovská, Základná umelecká škola sv. Cecílie, Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Základná škola Tbiliská, Základná umelecká škola Jána Pöschla - elokované pracovisko, Základná škola Jelenia 16, Stredná odborná škola podnikania a služieb, e-Škola, Cirkevná základná škola s materskou školou sv.Gorazda, Spojená škola s organizačnými zložkami Odborné učilište a Praktická škola, Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku, Gymnázium Alberta Einsteina, Stredná zdravotnícka škola, Základná škola Pavla Marcelyho, Súkromné gymnázium Kremnická, Súkromná hotelová akadémia, Súkromné bilingválne gymnázium BESST, Súkromné gymnázium, Gymnázium Javorová, Súkromná základná škola, Spojená škola internátna, Základná škola Lachova 1, Základná škola Pri kríži, Cirkevná základna škola s materskou školou Dobrého pastiera, Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Základná škola s materskou školou, Česká 10, ZŠ a MŠ Cádrova, Gymnázium Pankúchova, ZŠ Nevädzová, Reedukačné centrum, Základná škola Jahodnícka, Špeciálna základná škola s materskou školou, Základná škola - Báb, Jazyková škola English4You, Spojená škola sv. Jána Bosca, Základná škola Májové námestie, ZŠ Mihálya Katonu s vyučovacím jazykom maďarským, Súkromná spojená škola European English School, Základná škola, Lipová 13, Cirkevná základná škola Narnia, Základná škola Vrútocká 58

Základná škola, Slovensko:, 5 z 17

Súkromné gymnázium Česká 10, Základná škola internátna pre žiakov so zrakovým postihnutím, Výcviková škola pre vodiacich psov, Špeciálna základná škola internátna, Pedagogická a sociálna akadémia blahoslavenej Laury, Základná škola Jána Hollého, ZŠ pri Liečebno-výchovnom sanatóriu v Nitre, Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Základná škola Alexandra Dubčeka, Základná škola s materskou školou, Kornela Mahra 11 v Trnave, Základná škola s materskou školou Sibírska, Základná škola s materskou školou Želiarska 4, základná škola, IV. Základná škola Holubyho, Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb, Chefparade, Špeciálna základná škola, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, SOŠ ekonomická, Gymnázium Angely Merici, 1. súkromné gymnázium, Súkromná základná škola pre intelektovo nadaných žiakov, Obchodná akadémia Imricha Karvaša, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Základná škola Sídlisko SNP, Základná škola s materskou školou Drietoma, Základná škola, Štefánikova, Súkromná stredná odborná škola ELBA, Jazyková škola, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Základná umelecká škola – výtvarný odbor, Základná škola s materskou školou Odborárska 2, Základná škola Važecká, Základná škola s materskou školou, Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša, Základná škola, Základná umelecká škola Mikuláša Schneidera-Trnavského, Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého, Centrum voľného času, Súkromné gymnázium Cogitatio, S ZUŠ-ELBA, Gymnázium Jura Hronca, Základná škola s materskou školou Soblahov, Gymnázium Metodova, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, SOŠ Elektrotechnická, ZŠ Kulíškova, ZŠ Košická, Základná škola Juraja Fándlyho, Špeciálna základná škola Inžinierska 24, 2. základná škola, Základná škola Dudova 2, Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra, Spojená škola, Krátka 11, Základná škola Bukovecká 17, Súkromné gymnázium Petzvalova 4, Spojená škola T. Ševčenka, Základná škola, Lesnícka, Základná umelecká škola

Základná škola, Slovensko:, 6 z 17

Súkromná obchodná akadémia AMOS, Súkromné konzervatórium Alkana, Obchodná akadémia, základná škola, Špeciálna základná škola Rovníková 11, Základná škola s materskou školou, ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno, Súkromná jazyková škola CM, Arcibiskupské gymnázium biskupa P. Jantauscha, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Základná umelecká škola, Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Základná škola s materskou školou Veľké Leváre, Gymnázium Janka Matúšku Galanta, základná škola, Základná škola s materskou školou, Súkromné športové gymnázium ELBA, Spojená škola, Nivy 2, UKF - Katedra hudby, Základná škola Sibírska, Základná Škola Rohožník, Základná škola Gejzu Dusíka, Základná škola Grundschule Medzev, Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi, Súkromné slovanské gymnázium, Spojená škola internátna, Gymnázium M. R. Štefánika, Základná škola s materskou školou Smolník, Základná škola Súľov - Hradná, základná škola, Spojená škola Pavla Sabadoša internátna, Základná umelecká škola Senica, Pedagogická a sociálna akadémia sv. Márie Goretti, Základná umelecká škola Josepha Haydna - hudobný odbor, Základná škola s materskou školou v Krušetnici, Základná škola s materskou školou, Gymnázium Juraja Fándlyho, ZŠ Viestova Myjava, ZŠ Jána Vojtaššáka, Gymnazium, Gymnázium Vojtecha Mihálika, Základná škola Márie Rázusovej, Stredná zdravotnícka škola, Základná umelecká škola, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Základná škola s materskou školou Lužianky, Gymnázium Antona Bernoláka, Základná škola Ľudovíta Štúra, ZŠsMŠ Častá - Materská škola, Základná škola Diakovce, Stredná umelecká škola, multi, Základná škola s materskou školou sv. Gorazda, Základná umelecká škola v Medzeve, Základná škola s materskou školou Jozefa Murgaša, Základná umelecká škola, Spojená škola, ZŠ Miloslavov, Stredná odborná škola, Obchodná akadémia

Základná škola, Slovensko:, 7 z 17

ZŠ sv. Svorada a Benedikta, základná škola, ZŠ s MŠ Častá, Základná škola, Lehota 144, Základná škola Paňovce, Reedukačné centrum Sološnica, Základná škola Sološnica, Gymnázium, Súkromná stredná odborná škola, Základná škola SNP 5, Základní a mateřská škola Hrčava, Prvé slovenské literárne gymnázium, Základná škola Šemša, Základná škola sv. Augustína, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Streda nad Bodrogom, Základná škola s materskou školou v Dohňanoch, Základná škola Jasov, ZŠ Ľubotice, Stredná Odborná Škola Elektrotechnická, Stredná zdravotnícka škola, Stredná odborná škola strojnícka, Základná škola, Slovanská, Stredná odborná škola stavebná, základná škola, Gymnázium Považská Bystrica, Obchodná akadémia, Sukromne skoly Ziveny, 2. ZŠ na Námestí Augusta Horislava Škultétyho, Základná škola, Sídl.Rozkvet, ZŠ s MŠ NSUT, Základná Škola s VJM Eötvösa, Gymnázium KNM, Súkromná pedagogická a sociálna akadémia, Základná škola, Považské Podhradie, Základná škola, Školská, Blok H, Spojená škola Mierová, Stredná priemyselná škola technická, Špeciálna základná škola Veľký Meder, Stredná priemyselná škola strojnícka, Gymnázium Andreja Kmeťa, Spojená katolícka škola, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Zakladná škola Brezno - Mazorník, Základná škola Nábrežná, ZUŠ, ZŠ sv. košických mučeníkov, Základná škola s materskou školou, Považská Teplá, základná škola, Obchodná Akadémia Senica, SPŠ lesnícka, základná škola, Základná umelecká škola Jozefa Janigu, Základná Škola Mirka Nešpora 2, základná škola, Základná škola, Slov.partizánov, Základná umelecká škola Jána Cikkera, Elokované pracovisko ZUŠ Jozefa Kresánka Karloveská 3, Gymnázium Pétera Czeglédiho Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským, základná škola

Základná škola, Slovensko:, 8 z 17

ZUŠ, Základná umelecká škola Ferenca Liszta, Súkromná stredná odborná škola DSA, Základná umelecká škola Ferenca Liszta, Cirkevná spojená škola MARIANUM, Základná škola Zoltána Kodálya s VJM, základná škola, Spojená škola pre žiakov s telesným postihnutím, Stredná odborná škola, Základná Škola, základná škola, École primaire, Základná škola, Nemocničná, základná škola, Základná škola, sídl.SNP, základná škola, základná škola, Základná škola Postupimská, ZŠ Banka, Súkromná obchodná akadémia, 7Základná škola, Reformovaná cirkevná základná škola s VJM Dolný Štál, Základná umelecká škola svätej trojice, Základná škola Postupimská, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, ZŠ Mostná, Francúzska škola a Súkromná športová stredná odborná škola, Základná škola Ľudovíta Fullu, Jazyková škola Kramár, základná škola, základná škola, ZŠ Starozagorská, základná škola, základná škola, Súkromná ZŠ HUMAN, základná škola, Základná škola Trakovice, Gymnázium Hansa Selyeho, ZŠ Dubová, Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, základná škola, Súkromná SOŠ ekonomická Tercium, Stredná umelecká škola Exnárova 8, Konzervatórium Exnárova 8, ZŠ Fábryho, ZŠ Masarykova 19/A, Gymnázium, základná škola, základná škola, Elokované pracovisko ZUŠ Krásno nad Kysucou, základná umelecká škola Eugena suchoňa, Základná škola s materskou škôlkou, Špeciálna základná škola, základná škola, , Evanjelické gymnázium Jána Amosa Komenského, základná škola, základná škola, Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, Základná škola Oščadnica

Základná škola, Slovensko:, 9 z 17

základná škola, základná škola, Základná škola, Gymnázium sv. košických mučeníkov, Základná škola, Základná škola, Základná škola Jozefa Urbana, Cirkevná základná škola sv. Františka assiského, Základná škola Opatovce nad Nitrou, Súkromné osemročné gymnázium Galaktická, Základná škola Diviaky, Súkromná ZŠ Galaktická, Základná umelecká škola, základná škola, základná škola, základná škola, Stredná zdravotnícka škola sv. Alžbety, Škola úžitkového výtvarníctva, základná škola, Základná škola, základná škola, Základná škola Novomeského, ZŠ J. Amosa Komenského, základná škola, Základná škola v Závadke nad Hronom, základná škola, Základná škola J. G. Tajovského, Základná škola v Závadke nad Hronom, Základná škola Krásnohorské Podhradie, Základná škola Pavla Horova, Základná umelecká škola – výtvarný odbor, Športové gymnázium, základná škola, Jazyková škola Empire, základná škola, základná škola, Základná škola, Stredná odborná škola Jána Bocatia, Spojená škola Vojenská 13, Základná umelecká škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Hotelová akadémia, základná škola, Súkromná ZŠ, základná škola, ZŠ Janigova, Gymnázium-Gimnázium Fiľakovo, základná škola, základná škola, Základná škola 1. - 4. ročník, základná škola, Základná škola Pohraničná, Základna škola, Gymnázium M. Galandu, Základná škola Nobelovo námestie 6, základná škola, Základná umelecká škola

Základná škola, Slovensko:, 10 z 17

SPŠ Elektrotechnická, Základná škola P.O.Hviezdoslava, základná škola, ZŠ Jána Lipského, Základná umelecká škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola, Námestie Štefana Kluberta, základná škola, Gymnázium Janka Jesenského, ZŠ Jozefa Kollára, základná škola, Konzervatórium Košice, základná škola, ZŠ Tomášikova, Základná škola s materskou školou, Základná škola internátna pre sluchovo postihnutých, Stredná odborná škola, Braille school, Liečebno - výchovné sanatórium, Základná škola pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou internátna, Špeciálna základná škola pre žiakov so zrakovým postihnutím internátna, základná škola, Špeciálna základná škola, Spojená škola internátna, Súkromné športové gymnázium Užhorodská, základná škola, Základná škola, Praktická škola internátna, základná škola, Základná škola a Materská škola Soblahov, Základná škola Slobody 1, Vyšné Ružbachy, Základná škola M. R. Štefánika, Základná škola Clementisova, Obchodná akadémia, základná škola, Základná škola s materskou školu Hronský Beňadik, Materská škola, Stromová 3, základná škola, základná škola, Základná škola, Gabriela Bethlena 41, Nové Zámky, Základná škola Užhorodská 39, základná škola, Stredná odborná škola obchodu a služieb, základná škola, ZUŠ Dezidera Kardoša, Lingua centrum, základná škola, SOŠ, ZŠ Hroncova 23, Základná škola Polianska 1, základná škola, ZŠ ul. Dobšinského 17, Základná škola Jána Pavla II, ZUŠ Alexandra A. Ljubimova, Základná škola, Ulica Pavla Jozefa Šafárika

Základná škola, Slovensko:, 11 z 17

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, základná škola, Gymnázium Ivana Horvátha, Štátna jazyková škola, Umelecká škola, základná škola, Centrum voľného času, základná škola, Bilingválne Gymnázium, základná škola, základná škola, Základná umelecká škola, základná škola, Materská škola Za dráhou, základná škola, Stredná zdravotnícka škola, Základná umelecká škola Ivanka pri Dunaji, Základná umelecká škola, základná škola, Súkromná základná umelecká škola, základná škola, základná škola, Základná Škola Ivánka pri Nitre, základná škola, Základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná umelecká škola, Základná škola Trnové, základná škola, Základná škola, ZŠ Dr. Daniela Fischera, základná škola, základná škola, Stredná Priemyselná Škola, Spojená škola, ZŠ Černyševského 8, základná škola, Špeciálna základná škola, Cirkevná základná škola sv. Juraja, Zákldaná škola s materskou školou, základná škola, SOŠ Technická, ZŠ Pribinova, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ sv. Don Bosca, základná škola, Gymnázium P.O. Hviezdoslava, základná škola, Športové gymnázium Žilina, základná škola, základná škola, Základná škola, základná škola, základná škola, Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Gorazda

Základná škola, Slovensko:, 12 z 17

základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ a MŠ svätého Gorazda, základná škola, Királyhelmeci Gimnázium, základná škola, základná škola, základná škola, Spojená škola internátna, základná škola, Súkromná pedagogická a sociálna akadémia, Súkromná základná škola Ružová dolina 29, základná škola, Základná škola Ružová dolina 29, Súkromná obchodná akadémia, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základna Škola Vavrinca Benedikta, Spojená škola internátna, Základná škola, Gymnázium Nové Zámky, Základná umelecká škola, Základná umelecká škola - výtvarný a dramatický obor, základná škola, základná škola, Stredná pedagogická škola v Levoči, základná škola, základná škola, Gymnázium Veľká Okružná, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Stredná odborná škola hotela a služieb, Základná škola Turnianska 10, Stredná odborná škola, Gymnázium Jozefa Lettricha, základná škola, základná škola, základná škola, Konzervatórium, Konzervatórium Žilina, Základná škola, Ulica Pavla Dobšinského, Gymnázium Šahy, základná škola, základná škola, Spojená škola Tilgnerova, Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana, Súkromná základná umelecká škola XOANA, Základná škola a materská škola Trenčianske Bohuslavice, Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana - bilingválna sekcia, základná škola, Gymnázium Pavla Horova, Základná škola Belehradská 21, SZUŠ Art Pegas, Materská škola

Základná škola, Slovensko:, 13 z 17

CVČ KAMaRÁD Kúty, základná škola, Základná Škola, Stredná odborná škola strojnícka, Základná škola, Stredná zdravotnícka škola, Základná umelecká škola Vrbenského, ZŠ Andreja Kubinu, ZŠ SNP 20, Gymnázium Andreja Sládkoviča, základná škola, Spojená škola internátna Kremnica, Špec. základná škola, Obchodná akadémia, Základná škola s Materskou školou Štefana Náhalku, Spojená škola internátna Kremnica, Základná škola M. Korvína, základná škola, Základná škola Ostredková 14, Špeciálna základná škola, Športové gymnázium Ostredkova 10, Základná škola Turčianske Teplice, Súkromná hotelová akadémia, Gymnázium Gelnica, Základná škola, Nagysallói Magyar tanítási Nyelvű Általános Iskola, ZŠ Krškany, Elokované pracovisko súkromná základná umelecká škola, základná škola, základná škola, Obchodná akadémia, základná škola, Cirkevná základná škola sv. Gorazda v Námestove, základná škola, Základná škola Jozefa Krónera, základná škola, SOŠ Zdravotná, základná škola, Materská škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná umelecká škola, Základna škola Brezno - Zadne Halny, základná škola, ZUŠ Ľudovíta Rajtera, Evanjelicke Gymnazium Juraja Tranovskeho, Základná umelecká škola, základná škola, Základná škola Mihálya Tompu, Tanečná akadémia Muguela Mendeza, Stredná priemyselná škola dopravná, English in the City - jazyková škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta, základná škola

Základná škola, Slovensko:, 14 z 17

Základná škola Bezručova, Gymnázium Sv. Františka z Assisi, Spojaná škola S.A.Jedlíka, ZUŠ Jána Pöschla, základná škola, základná škola, základná škola, Evanjelické gymnázium, Stredná škola Požiarnej Ochrany MV SR, Základná škola Nitrianske Rudno, ZŠ Bruselská – elokované pracovisko Viedenská 40, základná škola, základná škola, Stredná odborná škola stavebná, základná škola, Základná škola Gaštanová, Základná škola Mojmírova, Základná škola Robotnícka, základná škola, Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, ZŠ Partizánska, Piaristická spojená škola F. Hanáka, základná škola, základná škola, Základná škola Železničná, ZŠ Slobodného slovenského vysielača, základná škola, Goethe Inštitút, Základná škola Malinovského, ZŠ Vinbarg, základná škola, základná škola, Základná škola Borodáčova 2, základná škola, Základná škola sv. Uršule, ZŠ Školská, Stredná odborná škola sv. Jozefa robotníka, Saleziáni Don Bosca, základná škola, ZŠ Gorazdova, ZŠ Nábrežie mládeže 5, Základná škola Bruselská 18, Gymnázium sv. Uršule, ZŠ Cádrova - 1. stupeň, ZŠ J. Holčeka, základná škola, Základná škola, Stredná odborná škola polytechnická, Stredné odborné učilište strojárske, SOŠ Juraja Ribaya, VI. Základná škola Ružomberok, ZUŠ Ľudovíta Rajtera, Základná škola, Základná škola svätého Dominika Savia, základná škola, ZŠ Bruselská – elokované pracovisko Aténska 26, ZŠ Golianova, SOŠ Polytechnická, Základná škola Lichardova, Základná umelecká škola, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským

Základná škola, Slovensko:, 15 z 17

základná škola, Special institute, Spojená škola Tokajícka 24, základná škola, Základná umelecká škola, základná škola, základná škola, Stredná priemyselná škola dopravná, Autoškola 1, základná škola, Stredná priemyselná škola dopravná, III. ZŠ Konštantinova a Gymnázium, Špeciálna základná škola, Gymnazium F.V. Sasinka, ZS Sama Cambela, Stredná odborná škola polygrafická, základná škola, Špeciálna základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná umelecká škola Júliusa Kowalského, ZŠ Mateja Lechkého, základná škola, Základná škola, Ulica Sama Chalupku, Základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ Spartakovská, Základná škola, Malonecpalská ulica, Základná škola Kežmarok, Stredná odborná škola elektrotechnická, SOŠ Obchodu a služieb, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Gymnázium Vrbové, Stredná odborná škola elektrotechnická, Základná škola Holíčska 50, Základná škola Zemanská 2, Obchodná akadémia Poprad, ZŠ Dolné Kočkovce, základná škola, Základná škola Vazovova 4, Základná Skola Petra Pázmána s VJM, Obchodná akadémia Nevädzová 3, 2. základná škola, základná škola, ZŠ Cádrova - 2. stupeň, Gymnázium, základná škola, Súkromné gymnázium, British Council, základná škola, základná škola, Základná škola Francisciho 11 Levoča, Špeciálna základná škola, Gymnázium, Základná škola Zemanská 2

Základná škola, Slovensko:, 16 z 17

ZŠ Duklianska, základná škola, Diagnostické centrum, Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským, Gymnázium sv. Michala Archanjela, základná škola, Základná škola s materskou školou v Kamenici nad Cirochou, IV. Základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Jazyková škola STORM, základná škola, základná škola, základná škola, Spojená škola sv. Vincenta de Paul, základná škola, Materská škola - Bystrická cesta, základná škola, Akadémia Policajného Zboru, Základná škola Žitavská, Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, Základná škola, Gymnázium Hlinská, Cirkevná základná škola, Hotelová a obchodná akadémia, Základná škola Bernolákova 16, Základná umelecká škola Bernolákova 26, základná škola, ZŠ Lietavská Lúčka 2. stupeň, ZŠ Vinohrady nad Váhom, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Súkromná ZŠ s MŠ Marie Montessori, Základná škola sv. Cyrila a Metoda, Základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ Trebišovská 10, , SOA Liberta, Materská škola, základná škola, ZŠ Mukačevská, základná škola, Základná umelecká škola Eugeňa Suchoňa, základná škola, základná škola, Gymnázium Dominika Tatarku, základná škola, Hotelová Akadémia, základná škola, Základná škola Myslavská, Základná škola Rozmarínová, Základná škola Šmeralova, Vincent de Paule Gymnázium

Základná škola, Slovensko:, 17 z 17

základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola Bajkalská, Základná umelecká škola Ladislava Stančeka, Športové gymnázium, základná škola, Spojená škola kráľovnej pokoja, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola Divín, Základná Umelecká Škola Ferka Španiho, základná škola, Spojená škola kráľovnej pokoja, základná škola, Vincent de Paule Gymnázium, Základná škola, Základná škola, Ulica energetikov, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola s materskou školou Ul. Gorkého, ZŠ Levočská, základná škola, Základná škola Jána Bottu, Základná škola Gašpara Drozda s materskou školou v Chrenovci-Brusne, základná škola, základná škola, Spojená škola, základná škola, základná škola, ZŠ Józsefa Kármána s MŠ, Základná škola, Ulica Rastislavova, Základná Škola Dlhé Hony, Spojená škola, Športové gymnázium Jozefa Herdu

základná škola inde

Východné Slovensko (727x), Západné Slovensko (702x), Stredné Slovensko (523x), Prešovský kraj (399x), Košický kraj (328x), Bratislavský kraj (326x), Žilinský kraj (288x), Trenčiansky kraj (245x), Nitriansky kraj (238x), Banskobystrický kraj (235x), Bratislava (220x), Trnavský kraj (219x), Malé Karpaty (181x), Spiš (155x), Košice (139x), Liptov (95x), Záhorie (80x), okres Prešov (70x), Liptovská kotlina (69x), okres Bratislava II (60x), okres Trenčín (60x), okres Bardejov (60x), okres Žilina (59x), Horehronie (58x), Gemer (57x), Ružinov (57x), okres Ružomberok (55x), okres Nové Zámky (53x), Turiec (52x), okres Nitra (52x)
základná škola v Východné Slovensko
základná škola v Západné Slovensko
základná škola v Stredné Slovensko

Podobné, Slovensko:

3662x vzdelavanie, 2278x základná škola, 1022x skôlka, 171x stredná škola, 128x univerzita, 63x autoškola
Hľadáme zakladna-skola, OSM tagy: amenity = 'school'.
ilustračný obrázok k Základná škola, Slovensko

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://www.oma.sk/vzdelavanie/zakladna-skola

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.