Cesta: OMA » vzdelanie » základná škola

Základná škola, Slovensko

Základná škola v Slovensko

V Slovensko sa nachádza viac ako 1000 kusy základná škola.

Základná škola, Slovensko:, 1 z 17

Základná škola Ladislava Novomeského 2, Špeciálna základná škola, Základná umelecká škola Juraja Kréna, Spojená škola svätého Jozefa, Spojená škola internátna, Zdenka Nejedlého 41, Inštitút jazykov a vzdelávania, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Spojená škola Mokrohájska 3, Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Katolícke gymnázium Štefana Moysesa, multi, Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa, Gymnázium Šrobárova, Základná škola Márie Rázusovej, Gymnázium Ladislava Novomeského, Evanjelické lýceum, ZŠ Matky Alexie, Bulharská základná škola a gymnázium Christo Boteva, Spojená škola Svätej Rodiny - ZŠ svätej rodiny, Gymnázium svätej rodiny, Základná škola, Odborárska ulica, základná škola, Reformovaná cirkevná základná škola s VJM Dolný Štál, Nemecká škola v Bratislave, III. ZŠ na ulici Kapitána Nálepku 12, Spojená škola, Gymnázium Milana Rastislava Štefánika, Súkromná základná škola Felix, Rehabilitačné stredisko ROSA, Základná škola Nesluša, základná škola, Základná umelecká škola Juraja Kréna, ZŠ s MŠ s VJM Boľ, Általános iskola, BEA English Studio, Stredná zdravotnícka škola, Základná Škola Karpatská Ulica, Základná škola s materskou školou, Gymnázium Varšavská cesta 1, ZŠ Bieloruská 1, Konzervatórium, Gymnázium Komenského, Základná umelecká škola Daliborovo námestie - Elokované pracovisko Gessayova 8, Základná škola sv. Vincenta de Paul, Stredná odborná škola Jozefa Szakkayho, Základná škola Kalinčiakova, Základná umelecká škola, Základná škola, Záhorácka, ZŠ Topoľová, Základná škola Józsefa Kovátsa s vyučovacím jazykom maďarským, Bátorove Kosihy, ZŠ Park Angelinum, ZŠ Jána de La Salle, ZŠ Družicová 4, Gymnázium Martina Hattalu, Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava, Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, Základná škola Beluša, základná škola, Základná škola Kubranská, Základná škola, Zdenka Nejedlého 2

Základná škola, Slovensko:, 2 z 17

Stredná odborná škola technická, Základná škola s materskou školou, Cirkevná materská škola Kráľovnej anjelov, ZŠ Milana Hodžu, Základná umelecká škola, Spojená škola sv. Františka z Assisi, Súkromná stredná priemyselná škola animovanej tvorby, ZŠ Námestie SUT, Stredná odborná škola technická, Cirkevná stredná odborná škola, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Gyulu Juhásza, Stredná odborná škola pedagogická, ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA, Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Základná škola Pri Podlužianke, Odborné učilište internátne, ZŠ Milana Hodžu, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Károlya Szemerényiho Tvrdošovce, Súkromná stredná odborná škola Bukovecká 17, Súkromná základná umelecká škola, Evanjelické lýceum a základná škola Palisády, Hotelová akadémia, Súkromná základná škola Dneperská 1, Stredná škola poľnohodpodárská Juraja Gagarina, Diamonds - súkromná základná umelecká škola, Základná škola Požiarnická, Gymnázium Párovská ulica č.1, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Endre Adyho, Diamonds - súkromná základná umelecká škola, Základná škola sv. Cyrila a Metoda, Gymnázium Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským, Základná umelecká škola Františka Oswalda, Základná škola Malokarpatské námestie 1, Stredná zdravotná škola, Základná škola Gyulu Szabóa s vyučovacím jazykom maďarským, Diamond English, SOŠ, ZUŠ, Obchodná akadémia, Gymnázium Jána Adama Raymana, Základná škola, Saratovská ul. 85, Základná škola, Komenského 2, Súkromná základná umelecká škola Vlada Urbana, Základná škola Andreja Kmeťa, Materská škola, Základná škola Bukovecká 17, Základná škola s materskou školou Bojnice, SOŠ drevárska, Základná škola Medzilaborecká, Základná škola Krivá, Základná škola Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským, Gymnázium Park mládeže 5, Spojená škola, Beethovenova 27, Trnava, základná škola, Základná škola, Saratovská ul. 43, Základná škola, Stredná priemyselná škola strojnícka, Základná umelecká škola Jozefa Rosinského v Nitre, Stredná odborná škola technická, GAMČA - Gymnázium Grösslingová 18

Základná škola, Slovensko:, 3 z 17

ZŠ Pankúchova, Základná škola kardinála Alexandra Rudnaya, Súkromné konzervatórium, Základná škola Gemerská 2, SPŠ Strojnícka, ZŠ Abovská 36, Základná umelecká škola Jána Albrechta, Špeciálna základná škola Inžinierska 24, Základná škola s materskou školou Vitanová, Základná škola Čáry, Stredná zdravotnícka škola, Súkromné gymnázium Petzvalova 4, Stredná odborná škola dopravy a služieb, Základná škola Tupolevova 20, Základná umelecká škola Jantárová, Súkromné osemročné gymnázium Dneperská 1, Základná škola Jozefa Maximiliána Petzvala, Slovenský inštitút vzdelávania, Základná škola s materskou školou Riazanská, Základná škola Andreja Radlinského, Základná umelecká škola, Súkromná stredná odborná škola automobilová Duálna akadémia, základná škola, Súkromná základná škola pre žiakov s intelektovým nadaním, Základná škola, Námestie mladosti 1, Technická akadémia, Základná škola Staničná 13, Gymnázium Poštová, Stredná odborná škola stavebná - Építészeti Szakközépiskola, Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Tomášikovo, Základná škola s materskou školou J.A. Komenského, Súkromné gymnázium Mercury, Súkromná základná škola waldorfská, ZŠ Štúrova, Základná umelecká škola, Súkromná základná škola BESST, Základná škola Podjavorinskej, Základná škola Nejedlého 8, Súkromná základná škola Wonderschool, Základná škola, Základná škola, Školská 14, Stredná odborná škola Vrbové, Základná umelecká škola Eugena Suchoňa, Základná škola, Nad Medzou 1, Základná škola s materskou školou Bernolákova 1, Autoškola Alma - H, s. r. o., ZŠ Bystrická, Základná škola Štúrovo, ZŠ Budatínska 61, Základná škola, Levočská ulica 11, ZŠ Gessayova 2, Stredná odborná škola služieb a lesníctva, Základná škola, Hutnícka 16, Základná škola Rajčianska, Základná škola Tbiliská, ZŠ Prokofievova 5, ZŠ Beňovského 1, Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Základná škola - Báb, Gymnázium Matky Alexie

Základná škola, Slovensko:, 4 z 17

Základná škola Šenkvice, Spojená škola s organizačnými zložkami Odborné učilište a Praktická škola, Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku, Gymnázium Alberta Einsteina, e-Škola, Základná škola Jelenia 16, Stredná zdravotnícka škola, Súkromné bilingválne gymnázium BESST, Súkromné gymnázium Kremnická, Súkromná hotelová akadémia, Gymnázium Javorová, Základná škola Pavla Marcelyho, Cirkevná základna škola s materskou školou Dobrého pastiera, Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Gymnázium Školská, Základná škola Lachova 1, Spojená škola internátna, Základná škola Pri kríži, ZŠ Mudroňova, Reedukačné centrum, Základná škola s materskou školou, Česká 10, Gymnázium Pankúchova, ZŠ Mihálya Katonu s vyučovacím jazykom maďarským, základná škola, Spojená škola internátna, Základná škola Vrútocká 58, Špeciálna základná škola s materskou školou, Základná škola internátna pre žiakov so zrakovým postihnutím, Základná škola, Lipová 13, Spojená škola sv. Jána Bosca, Súkromné gymnázium Česká 10, Výcviková škola pre vodiacich psov, Jazyková škola English4You, Cirkevná základná škola Narnia, Súkromná základná škola Harmónia, Základná škola s materskou školou Sibírska, Základná škola Alexandra Dubčeka, ZŠ pri Liečebno-výchovnom sanatóriu v Nitre, Základná škola s materskou školou, Kornela Mahra 11 v Trnave, Základná škola Jána Hollého, Pedagogická a sociálna akadémia blahoslavenej Laury, Základná škola s materskou školou Želiarska 4, Špeciálna základná škola, Gymnázium Metodova, IV. Základná škola Holubyho, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, základná škola, Chefparade, Obchodná akadémia Imricha Karvaša, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Gymnázium Angely Merici, SOŠ ekonomická, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, 1. súkromné gymnázium, Súkromná základná škola pre intelektovo nadaných žiakov, Jazyková škola, Základná škola s materskou školou, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Základná škola, Štefánikova, Základná umelecká škola – výtvarný odbor

Základná škola, Slovensko:, 5 z 17

Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého, Súkromné gymnázium Cogitatio, Centrum času, Gymnázium Jura Hronca, SOŠ Elektrotechnická, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Základná umelecká škola Mikuláša Schneidera-Trnavského, Základná škola, ZŠ Košická, 2. základná škola, Základná škola Dudova 2, Základná umelecká škola, Súkromné konzervatórium Alkana, Obchodná akadémia Dudova, základná škola, Obchodná akadémia, Špeciálna základná škola Rovníková 11, Základná škola s materskou školou, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Základná škola Sídlisko SNP, Základná umelecká škola Irkutská 1, ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno, Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Základná umelecká škola, Súkromná jazyková škola CM, Arcibiskupské gymnázium biskupa P. Jantauscha, základná škola, Gymnázium Janka Matúšku Galanta, Spojená škola, Nivy 2, Základná škola Gejzu Dusíka, Základná škola Grundschule Medzev, UKF - Katedra hudby, Základná Škola Rohožník, Základná škola s materskou školou v Krušetnici, Základná škola s materskou školou, Základná škola s materskou školou Smolník, Základná umelecká škola Senica, Spojená škola, Krátka 11, Základná umelecká škola Josepha Haydna - hudobný odbor, základná škola, ZŠ Jána Vojtaššáka, ZŠ Viestova Myjava, Gymnázium Juraja Fándlyho, Stredná zdravotnícka škola, Základná umelecká škola, Gymnazium, Gymnázium Antona Bernoláka, Stredná odborná škola obchodu a služieb, multi, Základná škola Ľudovíta Štúra, Základná škola Diakovce, ZŠsMŠ Častá - Materská škola, Základná škola s materskou školou sv. Gorazda, Základná umelecká škola v Medzeve, Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi, Pedagogická a sociálna akadémia sv. Márie Goretti, ZŠ Miloslavov, Spojená škola, Základná škola s materskou školou Jozefa Murgaša, Základná umelecká škola

Základná škola, Slovensko:, 6 z 17

Stredná odborná škola, Špeciálna základná škola internátna, ZŠ sv. Svorada a Benedikta, základná škola, ZŠ s MŠ Častá, Základná škola Paňovce, Základná škola Sološnica, Reedukačné centrum Sološnica, Gymnázium, Súkromná stredná odborná škola, Základná škola SNP 5, Základní a mateřská škola Hrčava, Základná škola Šemša, Prvé slovenské literárne gymnázium, Základná škola s materskou školou v Dohňanoch, Základná škola, Lehota 144, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Streda nad Bodrogom, Základná škola Jasov, Základná škola sv. Augustína, Stredná Odborná Škola Elektrotechnická, ZŠ Ľubotice, Stredná zdravotnícka škola, Základná škola, Slovanská, Gymnázium Považská Bystrica, základná škola, Stredná odborná škola stavebná, Sukromne skoly Ziveny, 2. ZŠ na Námestí Augusta Horislava Škultétyho, Elokované pracovisko ZUŠ Jozefa Kresánka Karloveská 3, Základná škola, Sídl.Rozkvet, Základná škola, Považské Podhradie, Súkromná pedagogická a sociálna akadémia, Spojená škola Mierová, Blok H, Špeciálna základná škola Veľký Meder, Stredná odborná škola strojnícka, Stredná priemyselná škola strojnícka, Spojená katolícka škola, Zakladná škola Brezno - Mazorník, Gymnázium Andreja Kmeťa, Obchodná akadémia, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, ZŠ sv. košických mučeníkov, ZUŠ, základná škola, Obchodná Akadémia Senica, Základná škola s materskou školou, Považská Teplá, Základná škola M. R. Štefánika, Základná škola, Slov.partizánov, základná škola, základná škola, Gymnázium Pétera Czeglédiho Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským, Základná Škola s VJM Eötvösa, ZŠ ul. Dobšinského 17, Základná umelecká škola Jána Cikkera, Základná umelecká škola Jozefa Janigu, Základná Škola Mirka Nešpora 2, Základná škola, Školská, ZUŠ, základná škola

Základná škola, Slovensko:, 7 z 17

Súkromná stredná odborná škola DSA, Cirkevná spojená škola MARIANUM, základná škola, Spojená škola pre žiakov s telesným postihnutím, Stredná odborná škola, Základná Škola, Základná škola Zoltána Kodálya s VJM, základná škola, École primaire, ZŠ Banka, základná škola, Základná škola Postupimská, základná škola, základná škola, Základná škola, Nemocničná, Reformovaná cirkevná základná škola s VJM Dolný Štál, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, 7Základná škola, Základná umelecká škola svätej trojice, Základná škola Postupimská, ZŠ Mostná, základná škola, Súkromná základná umelecká škola, ZŠ Krosnianska 4, Francúzska škola a Súkromná športová stredná odborná škola, Základná škola, Sídl.Stred, Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským, ZŠ Mateja Lechkého, základná škola, základná škola, Katolícka stredná pedagogická škola sv. Cyrila a Metoda, Gymnázium sv. Edity Steinovej, ZŠ Starozagorská, základná škola, základná škola, Súkromná ZŠ HUMAN, ZŠ Dubová, Súkromná SOŠ ekonomická Tercium, základná škola, ZŠ Masarykova 19/A, základná škola, Konzervatórium Exnárova 8, Gymnázium Hansa Selyeho, Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Gymnázium, ZŠ Fábryho, základná škola, Stredná umelecká škola Exnárova 8, základná umelecká škola Eugena suchoňa, Základná škola s materskou škôlkou, základná škola, Špeciálna základná škola, Elokované pracovisko ZUŠ Krásno nad Kysucou, základná škola, základná škola, Základná škola, základná škola, Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, , Evanjelické gymnázium Jána Amosa Komenského

Základná škola, Slovensko:, 8 z 17

Základná škola Oščadnica, základná škola, Cirkevná základná škola sv. Františka assiského, Gymnázium sv. košických mučeníkov, Základná škola, Základná škola, Základná škola Opatovce nad Nitrou, Základná škola Jozefa Urbana, základná škola, Základná škola Diviaky, Súkromná ZŠ Galaktická, Základná umelecká škola, Súkromné osemročné gymnázium Galaktická, základná škola, Stredná zdravotnícka škola sv. Alžbety, základná škola, Škola úžitkového výtvarníctva, Základná škola v Závadke nad Hronom, základná škola, Základná škola Krásnohorské Podhradie, Základná škola v Závadke nad Hronom, Základná škola Novomeského, Základná škola, základná škola, Základná škola J. G. Tajovského, základná škola, ZŠ J. Amosa Komenského, Základná škola Pavla Horova, Stredná odborná škola Jána Bocatia, Základná umelecká škola Bernolákova 26, základná škola, základná škola, Jazyková škola Empire, základná škola, základná škola, základná škola, Hotelová akadémia, základná škola, základná škola, Základná škola, Súkromná ZŠ, Športové gymnázium, základná škola, Základná škola Myslavská, základná škola, Základná umelecká škola – výtvarný odbor, základná škola, Základná umelecká škola, Základná škola, sídl.SNP, Spojená škola Vojenská 13, Základná škola 1. - 4. ročník, Gymnázium-Gimnázium Fiľakovo, základná škola, základná škola, ZŠ Janigova, Základná škola Pohraničná, základná škola, Základna škola, Základná škola Nobelovo námestie 6, Súkromná základná umelecká škola

Základná škola, Slovensko:, 9 z 17

základná škola, Základná umelecká škola, základná škola, SPŠ Elektrotechnická, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola, Námestie Štefana Kluberta, ZŠ Jána Lipského, Základná škola P.O.Hviezdoslava, Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho, základná škola, Gymnázium M. Galandu, Základná umelecká škola, základná škola, ZŠ Jozefa Kollára, Základná škola s materskou školou, Gymnázium Janka Jesenského, Základná škola internátna pre sluchovo postihnutých, ZŠ Tomášikova, Konzervatórium Košice, Základná škola pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou internátna, Špeciálna základná škola pre žiakov so zrakovým postihnutím internátna, Špeciálna základná škola, základná škola, Základná umelecká škola, základná škola, základná škola, Základná škola, Praktická škola internátna, Spojená škola internátna, základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ Drabova 3, Súkromné športové gymnázium Užhorodská, Liečebno - výchovné sanatórium, Braille school, Základná škola Užhorodská 39, Základná škola, Gabriela Bethlena 41, Nové Zámky, Základná škola s materskou školu Hronský Beňadik, Základná škola Slobody 1, základná škola, Obchodná akadémia, Stredná odborná škola obchodu a služieb, základná škola, Vyšné Ružbachy, základná škola, základná škola, ZŠ Hroncova 23, Základná škola Jána Pavla II, Lingua centrum, základná škola, ZUŠ Dezidera Kardoša, Základná škola, Ulica Pavla Jozefa Šafárika, ZUŠ Alexandra A. Ljubimova, základná škola, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, základná škola

Základná škola, Slovensko:, 10 z 17

Základná škola Polianska 1, základná škola, základná škola, Súkromná základná umelecká škola, Gymnázium Ivana Horvátha, základná škola, základná škola, základná škola, Centrum voľného času, Základná umelecká škola Ivanka pri Dunaji, základná škola, základná škola, základná škola, Štátna jazyková škola, Základná umelecká škola, Základná umelecká škola, základná škola, základná škola, Základná škola M.R.Štefánika, Základná škola, Základná škola, ZŠ Dr. Daniela Fischera, Stredná Priemyselná Škola, základná škola, Základná škola Trnové, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná umelecká škola, Základná Škola Ivánka pri Nitre, English in the City - jazyková škola, Zákldaná škola s materskou školou, základná škola, SOŠ Technická, základná škola, ZŠ Pribinova, základná škola, Cirkevná základná škola sv. Juraja, základná škola, Špeciálna základná škola, Spojená škola, ZŠ Černyševského 8, Gymnázium P.O. Hviezdoslava, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola, základná škola, základná škola, Praktická škola, ZŠ sv. Don Bosca, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola Ružová dolina 29, základná škola, III. ZŠ Konštantinova a Gymnázium

Základná škola, Slovensko:, 11 z 17

základná škola, Súkromné gymnázium ESPRIT, ZŠ Alexandra Dubčeka, Gymnázium Bilingválne, Ul. T. Ružičku 3, Súkromná obchodná akadémia, Súkromná základná škola Ružová dolina 29, základná škola, ZŠ a MŠ svätého Gorazda, základná škola, Základna Škola Vavrinca Benedikta, základná škola, základná škola, Királyhelmeci Gimnázium, základná škola, základná škola, Súkromná pedagogická a sociálna akadémia, základná škola, základná škola, SPŠ lesnícka, Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Gorazda, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola, základná škola, Spojená škola internátna, základná škola, Základná umelecká škola, Základná umelecká škola, základná škola, Základná umelecká škola - výtvarný a dramatický obor, Základná škola Francisciho 11 Levoča, základná škola, Stredná pedagogická škola v Levoči, Gymnázium Nové Zámky, Školský areál Gymnázia Alejová, Materská škola, základná škola, Gymnázium Jozefa Lettricha, Spojená škola Tilgnerova, Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana - bilingválna sekcia, Gymnázium, Základná škola Belehradská 21, Základná škola, Ulica Pavla Dobšinského, SZUŠ Art Pegas, základná škola, Súkromná základná umelecká škola XOANA, Konzervatórium, Stredná odborná škola hotela a služieb, základná škola, základná škola, základná škola, Gymnázium Pavla Horova, základná škola, Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana, Základná škola Turnianska 10, Základná škola a materská škola Trenčianske Bohuslavice, základná škola, Základná umelecká škola sv. Cecílie, Stredná odborná škola

Základná škola, Slovensko:, 12 z 17

základná škola, Obchodná akadémia, ZŠ Veľkomoravská, Základná Škola, Materská škola Za dráhou, Stredná odborná škola, Gymnázium Andreja Sládkoviča, Základná škola s Materskou školou Štefana Náhalku, Stredná zdravotnícka škola, Stredná odborná škola, základná škola, Špec. základná škola, základná škola, Spojená škola internátna Kremnica, Umelecká škola, Spojená škola internátna Kremnica, Základná škola, ZŠ Andreja Kubinu, Základná škola M. Korvína, CVČ KAMaRÁD Kúty, základná škola, ZŠ SNP 20, Základná Škola, lll.Zakladna skola, Nagysallói Magyar tanítási Nyelvű Általános Iskola, Špeciálna základná škola, Elokované pracovisko súkromná základná umelecká škola, Cirkevná základná škola sv. Gorazda v Námestove, SOŠ Zdravotná, Základná škola, základná škola, Súkromná hotelová akadémia, základná škola, Športové gymnázium Ostredkova 10, základná škola, základná škola, Základná škola Ostredková 14, Základná škola Jozefa Krónera, Materská škola, Koncertná sála - Konzervatórium, ZŠ Kubranská, Základná umelecká škola, Gymnázium Gelnica, základná škola, základná škola, základná škola, Cirkevná základná škola, základná škola, Združená stredná škola potravinárska, základná škola, Základná škola Turčianske Teplice, Konzervatórium, Obchodná akadémia, základná škola, Základna škola Brezno - Zadne Halny, Tanečná akadémia Muguela Mendeza, ZUŠ Ľudovíta Rajtera, Základná škola Mihálya Tompu, základná škola, Stredná priemyselná škola dopravná

Základná škola, Slovensko:, 13 z 17

základná škola, základná škola, ZUŠ Jána Pöschla, Základná škola, základná škola, Evanjelicke Gymnazium Juraja Tranovskeho, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola Gašpara Drozda s materskou školou v Chrenovci-Brusne, Gymnázium Sv. Františka z Assisi, základná škola, Základná škola, Základná škola Bezručova, Základná umelecká škola, Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta, Spojaná škola S.A.Jedlíka, základná škola, základná škola, Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Goethe Inštitút, Základná škola Gaštanová, základná škola, Základná škola Železničná, Piaristická spojená škola F. Hanáka, Základná škola Bruselská 18, základná škola, základná škola, ZŠ Partizánska, základná škola, ZŠ Gorazdova, základná škola, ZŠ Bruselská – elokované pracovisko Viedenská 40, základná škola, ZŠ Školská, základná škola, ZŠ Slobodného slovenského vysielača, Základná škola Nitrianske Rudno, ZŠ Nábrežie mládeže 5, Gymnázium sv. Uršule, Základná škola sv. Uršule, Stredná odborná škola sv. Jozefa robotníka, Saleziáni Don Bosca, ZŠ Vinbarg, Základná škola Robotnícka, Základná škola Borodáčova 2, Základná škola Mojmírova, ZŠ Pekníkova, základná škola, Základná škola Malinovského, ZŠ J. Holčeka, Základná umelecká škola, Základná škola a Materská škola Soblahov, SOŠ Juraja Ribaya, Základná škola, Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, základná škola, základná škola, Special institute, ZŠ Bruselská – elokované pracovisko Aténska 26, Spojená škola Tokajícka 24

Základná škola, Slovensko:, 14 z 17

ZUŠ Ľudovíta Rajtera, základná škola, Stredné odborné učilište strojárske, základná škola, Stredná odborná škola polytechnická, základná škola, Základná umelecká škola, Základná škola svätého Dominika Savia, základná škola, ZŠ Golianova, Základná škola Vagonárska, ZŠ Cádrova - 1. stupeň, SOŠ Polytechnická, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, základná škola, Stredná odborná škola polygrafická, Stredná priemyselná škola dopravná, základná škola, základná škola, ZS Sama Cambela, ZŠ Spartakovská, Gymnázium Vrbové, základná škola, Základná škola, Ulica Sama Chalupku, 6. ZS v Hlohovci, základná škola, základná škola, ZŠ Nevädzová, Základná umelecká škola Júliusa Kowalského, základná škola, základná škola, Základná škola, základná škola, Základná Škola, Stredná priemyselná škola dopravná, základná škola, Základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola Holíčska 50, Gymnazium F.V. Sasinka, základná škola, Špeciálna základná škola, základná škola, Špeciálna základná škola, Autoškola 1, Základná škola, Malonecpalská ulica, SOŠ, základná škola, Gymnázium, Obchodná akadémia Poprad, ZŠ Cádrova - 2. stupeň, IV. Základná škola, základná škola, ZŠ Duklianska, základná škola, základná škola, Základná škola Zemanská 2, Gymnázium sv. Michala Archanjela, základná škola

Základná škola, Slovensko:, 15 z 17

Súkromné gymnázium, British Council, Základná škola, Gymnázium, základná škola, základná škola, ZŠ Dolné Kočkovce, základná škola, Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským, základná škola, Obchodná akadémia Nevädzová 3, základná škola, Diagnostické centrum, Základná škola s materskou školou v Kamenici nad Cirochou, Základná škola Zemanská 2, Špeciálna základná škola, 2. základná škola, Základná Skola Petra Pázmána s VJM, Základná škola Vazovova 4, Akadémia Policajného Zboru, Základná škola, základná škola, Materská škola - Bystrická cesta, ZŠ Trebišovská 10, základná škola, základná škola, základná škola, Hotelová a obchodná akadémia, základná škola, základná škola, Materská škola, základná škola, SOA Liberta, Základná škola sv. Cyrila a Metoda, základná škola, základná škola, CZŠ R. Zaymusa, Základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ Lietavská Lúčka 2. stupeň, Jazyková škola STORM, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ Kulíškova, ZŠ Vinohrady nad Váhom, Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, , Súkromná ZŠ s MŠ Marie Montessori, základná škola, Základná škola Žitavská, Spojená škola sv. Vincenta de Paul, Základná škola Bernolákova 16, cirkevná ZŠ, Základná škola Rozmarínová, Základná škola Bajkalská, Gymnázium Dominika Tatarku

Základná škola, Slovensko:, 16 z 17

Základná umelecká škola Eugeňa Suchoňa, základná škola, Vincent de Paule Gymnázium, Spojená škola kráľovnej pokoja, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Športové gymnázium, základná škola, základná škola, základná škola, Základná umelecká škola Ladislava Stančeka, Základná škola Šmeralova, Vincent de Paule Gymnázium, základná škola, základná škola, ZŠ Mukačevská, základná škola, základná škola, základná škola, Základná Umelecká Škola Ferka Španiho, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola Rudolfa Jašíka, základná škola, Základná škola, Ulica Rastislavova, základná škola, Základná škola, Základná škola, Ulica energetikov, ZŠ Levočská, ZŠ Józsefa Kármána s MŠ, základná škola, Spojená škola, Športové gymnázium Jozefa Herdu, základná škola, Základná Škola Dlhé Hony, základná škola, ZŠ Školská, Jazyková škola Class, Spojená škola, základná škola, Základná škola Jána Bottu, Základná škola Jahodnícka, Základná škola s materskou školou Ul. Gorkého, základná škola, základná škola, základná škola, Súkromná špeciálna základná ško, základná škola, základná škola, ZŠ Gorkého, Stredná zdravotnícka škola, základná škola, základná škola, Základná umelecká škola Jána Levoslava Bellu, základná škola, Základná škola s materskou školou Plickova (zavretá)

Základná škola, Slovensko:, 17 z 17

Základná škola s materskou školou Antona Bernoláka, Stredná umelecká škola, SOŠ stavebná, Gymnázium Karola Štúra, Regionálne centrum autistov, Základná škola, Materská škola, základná škola, základná škola, Základná škola Devínska, základná škola, Základná cirkevná škola sv. Márie Goretti, Stredné odborné učilište služieb, Spojená škola, ZŠ Krosnianska 2, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, , základná škola, základná škola, Základná škola Kežmarská 30, Gymnázium J. F. Rimavského, Základná škola, Spojená škola Tvrdošín, základná škola, , Základná škola, základná škola, Základná umelecká škola Bojnice, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola s materskou školou Hurbanova 27, základná škola, Základná Škola, základná škola

základná škola inde

Východné Slovensko (726x), Západné Slovensko (717x), Stredné Slovensko (486x), Prešovský kraj (417x), Košický kraj (361x), Bratislavský kraj (329x), Žilinský kraj (253x), Trenčiansky kraj (246x), Trnavský kraj (246x), Banskobystrický kraj (245x), Nitriansky kraj (221x), Bratislava (214x), Malé Karpaty (176x), Košice (140x), Spiš (123x), Liptov (87x), okres Košice - okolie (81x), okres Bratislava II (79x), okres Košice IV (79x), okres Košice I (71x), Liptovská kotlina (68x), Záhorie (68x), okres Bardejov (66x), okres Prešov (61x), Gemer (61x), okres Bratislava V (60x), Ružinov (56x), okres Trenčín (56x), okres Košice II (55x), okres Trnava (55x)
základná škola v Východné Slovensko
základná škola v Západné Slovensko
základná škola v Stredné Slovensko

Podobné, Slovensko:

3731x vzdelavanie, 2318x základná škola, 1042x skôlka, 183x stredná škola, 126x univerzita, 62x autoškola
Hľadáme zakladna-skola, OSM tagy: amenity = 'school'.
ilustračný obrázok k Základná škola, Slovensko

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://www.oma.sk/vzdelavanie/zakladna-skola

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.