Cesta: OMA » vzdelanie » základná škola

Základná škola, Slovensko

Základná škola v Slovensko

V Slovensko sa nachádza viac ako 1000 kusy základná škola.

Základná škola, Slovensko:, 1 z 17

Gymnázium Šrobárova, Elokované pracovisko ZUŠ Jozefa Kresánka, Základná škola Ladislava Novomeského 2, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Karola Adlera, Gymnázium Milana Rastislava Štefánika, Základná umelecká škola Juraja Kréna, Špeciálna základná škola, Spojená škola svätého Jozefa, Stredná zdravotnícka škola, Gymnázium Poštová, Gymnázium Exnárova, Spojená škola internátna, Zdenka Nejedlého 41, Inštitút jazykov a vzdelávania, SPŠ Dopravná, Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Spojená škola Mokrohájska 3, Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka, Katolícka stredná pedagogická škola, Katolícke gymnázium Štefana Moysesa, Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P. G. Frassatiho, Základná škola Požiarnická, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, ZŠ Matky Alexie, Gymnázium Ladislava Sáru, Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa, základná škola, Základná umelecká škola, Škola úžitkového výtvarníctva Košice, Súkromná stredná umelecká škola filmová, Gymnázium Ladislava Novomeského, katolícka škola, Evanjelické lýceum, Bulharská základná škola a gymnázium Christo Boteva, Stredná odborná škola drevárska a stavebná, Gymnázium Hansa Selyeho - Selye János Gimnázium, Spojená škola Svätej Rodiny - ZŠ svätej rodiny, Gymnázium svätej rodiny, Základná škola Trenčianske Jastrabie, Stredná odborná škola technická, Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Gymnázium na Alejovej 1, Slovensko-Ruská základná škola v Bratislave, Základná škola, Odborárska ulica, Základná umelecká škola, Stredná odborná škola automobilová, e-Škola, SPŠ Strojnícka, Základná škola s materskou školou Štefana Moyzesa v Žiar nad Hronom, Základná škola, Záhorácka, základná škola, Stredná zdravotnícka škola sv. Alžbety, SPŠ Elektrotechnická, Stredná odborná škola železničná, Cirkevná základná škola P.Palásthyho s VJM, Stredná odborná škola Jána Bocatia, Nemecká škola v Bratislave, Reformovaná cirkevná základná škola s VJM Dolný Štál, III. ZŠ na ulici Kapitána Nálepku 12, Gymnázium Opatovská, Súkromné osemročné gymnázium Galaktická

Základná škola, Slovensko:, 2 z 17

SOŠ pôšt a telekomunikácií, Základná škola Nám. Slov. uč. tovarišstva, Konzervatórium Jozefa Adamoviča, Stredná športová škola, Súkromná základná škola Felix, Stredná zdravotnícka škola, Stredná odborná škola Jozefa Szakkayho, Rehabilitačné stredisko ROSA, Špeciálna základná škola, Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho, ZŠ s MŠ s VJM Boľ, Základná umelecká škola Juraja Kréna, Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb vidieku, Általános iskola, orientačný bod, Základná škola, Súkromné športové gymnázium Užhorodská, BEA English Studio, Gymnázium Park mládeže 5, Spojená škola sv. Košických mučeníkov, Súkromná základná umelecká škola Xoana, Základná Škola Karpatská Ulica, Stredná odborná škola, Stredná odborná škola letecko-technická, Gymnázium Varšavská cesta 1, Základná škola Atómová, Základná škola s materskou školou - Grundschule mit Kindergarten, Základná škola Andreja Radlinského, ZŠ Bieloruská 1, Základná škola Oščadnica-Ústredie, Cirkevná spojená škola MARIANUM, Gymnázium Komenského, Stredná odborná škola obchodu a služieb Topoľčany, Základná škola s materskou školou, Považská Teplá, Základná škola, Považské Podhradie, Základná umelecká škola Františka Oswalda Daliborovo námestie 2 - Elokované pracovisko Gessayova 8, Základná škola s materskou školou sv. Andreja-Svorada a Benedikta, Základná škola, Základná škola sv. Vincenta de Paul, Súkromná základná umelecká škola Vlada Urbana, Gymnázium Martina Hattalu, Základná umelecká škola, Základná škola Kalinčiakova, Základná umelecká škola, Základná umelecká škola, ZŠ Topoľová, ZŠ Park Angelinum, Základná škola Józsefa Kovátsa s vyučovacím jazykom maďarským, Bátorove Kosihy, ZŠ Jána de La Salle, Spojená škola svätého Jozefa, Stredná priemyselná škola stavebná, Konkolyho 8, Hurbanovo, Jazyková škola Class, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Gymnázium, Stredná odborná škola stavebná, Základná škola Petra Škrabáka, ZŠ Družicová 4, Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava, Súkromné osemročné gymnázium Dneperská 1, Obchodná akadémia

Základná škola, Slovensko:, 3 z 17

Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, základná škola, Základná škola Beluša, Odborné učilište internátne, Evanjelické gymnázium Jána Amosa Komenského, Základná škola, Zdenka Nejedlého 2, Stredná priemyselná škola informačných technológií, ZŠ Veľkomoravská, Súkromné gymnázium Petzvalova 4, Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru, Stredná odborná škola technická, Spojená škola sv. Františka z Assisi, Základná škola s materskou školou, Cirkevná materská škola Kráľovnej anjelov, Spojená škola internátna, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Gyulu Juhásza, Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi, ZŠ Milana Hodžu, Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho, Základná umelecká škola, Súkromná stredná priemyselná škola animovanej tvorby, Stredná zdravotnícka škola Dolný Kubín, British International School Bratislava, Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským, Stredná odborná škola pedagogická, Stredná odborná škola pedagogická sv. Márie Goretti, Cirkevná stredná odborná škola, Stredná odborná škola technická, Súkromná základná škola, ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA, Spojená škola Dolinského 1, Základná škola, Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Základná škola Pri Podlužianke, Gymnázium Matky Alexie, Základná škola Kubranská, Základná škola Lúčna, ZŠ Milana Hodžu, Súkromná základná umelecká škola, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Károlya Szemerényiho Tvrdošovce, Základná škola Rudolfa Jašíka, Evanjelické lýceum a základná škola Palisády, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Základná škola Kežmarská 30, Hotelová akadémia, Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskola, Základná umelecká škola Istrijská, Stredná škola poľnohodpodárská Juraja Gagarina, Základná škola, Špeciálna základná škola, Súkromná základná škola, Diamonds - súkromná základná umelecká škola, Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM, Gymnázium Párovská ulica č.1, Stredná odborná škola techniky a mechanizácie, Ul. 1. mája 1, Hurbanovo, Súkromná základná škola Tomáša Zanovita, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Endre Adyho, Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM, Základní škola

Základná škola, Slovensko:, 4 z 17

Diamonds - súkromná základná umelecká škola, SŠ - SOŠ elektrotechnická, Základná umelecká škola Ľudovíta Fullu, Základná škola sv. Cyrila a Metoda, Základná škola Janka Kráľa, Základná škola, Základná škola sv. Vincenta, Základná umelecká škola Františka Oswalda, Gymnázium Jána Adama Raymana, Gymnázium Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským, Stredná zdravotná škola, Spojená škola, ZŠI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, Základná škola Malokarpatské námestie 1, Diamond English, Základná škola Gyulu Szabóa s vyučovacím jazykom maďarským, SOŠ, Spojená škola, Obchodná akadémia, Základná škola, Saratovská ul. 85 (VI. Základná škola), Základná škola, Tatranská Lomnica 123, Vysoké Tatry, Spojená škola,Palárikova, Čadca, Základná škola, Komenského 2, Materská škola, Špeciálna základná škola s VJM, Komárňanská 42, Hurbanovo, Základná škola Andreja Kmeťa, Základná škola s materskou školou Želiarska 4, Základná škola M. R. Štefánika, Základná škola s materskou školou Bojnice, Stredná zdravotnícka škola milosrdného Samaritána, Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu, Základná škola Medzilaborecká, Základná škola Krivá, SOŠ drevárska, Základná umelecká škola – výtvarný odbor, Základná škola, Saratovská ul. 43 (V. základná škola), Gymnázium Grösslingová 18, Národná rada Slovenskej republiky, Základná škola Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským - Kodály Zoltán Alapiskola, Špeciálna základná škola Rovníková 11, Stredná odborná škola podnikania, Spojená škola, Beethovenova 27, Trnava, Lingua centrum, Základná umelecká škola Jozefa Rosinského v Nitre, Základná škola Karloveská, SZUŠ Art Pegas, Stredná priemyselná škola strojnícka, Základná škola, ZŠ Pankúchova, Súkromné konzervatórium, Základná a materská súkromná škola Dráčik, Základná škola, Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Gymnázium Cyrila Daxnera, Základná umelecká škola Jána Albrechta, Základná škola kardinála Alexandra Rudnaya, Špeciálna základná škola Inžinierska 24, ZŠ Bystrická, Gymnázium, Základná škola Gemerská 2

Základná škola, Slovensko:, 5 z 17

Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana, ZŠ Abovská 36, Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana - bilingválna sekcia, Súkromná základná umelecká škola, Základná škola M.R.Štefánika, Gymnázium Ladislava Dúbravu, ZŠ Alexandra Dubčeka, Gymnázium Školská, Základná škola s materskou školou Vitanová, Základná škola s materskou školou sv. Andreja - Svorada a Benedikta, Základná škola s materskou školou, Oščadnica 1374, Základná škola Čáry, Základná škola Tupolevova 20, Základná škola, Hlboká cesta 4, Základná umelecká škola Jantárová, Základná škola Jozefa Maximiliána Petzvala, Stredná odborná škola pedagogická, Špeciálna základná škola, Konzervatórium Košice, Základná škola Dve ruky, Základná škola s materskou školou Riazanská, Stredná zdravotnícka škola, Duálna akadémia, Základná škola, Základná škola s materskou školou J.A. Komenského, Stredná odborná škola, VI. Základná škola Ružomberok, Základná škola Staničná 13, Súkromná základná škola pre žiakov s intelektovým nadaním, Spojená škola -SOŠ strojnícka, SOŠ podnikania, SOŠ rybárska, Spojená škola Tilgnerova, základná škola, Základná umelecká škola, Základná škola, Námestie mladosti 1, Technická akadémia, Súkromná základná škola waldorfská, Základná umelecká škola Jána Cikkera, Základná škola Nejedlého 8, Súkromná základná škola, Súkromné gymnázium Mercury, Základná škola, Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča, Súkromná základná škola BESST, Združená stredná škola potravinárska, Stredná odborná škola podnikania, Základná škola, Základná umelecká škola, Stredná odborná škola Košice-Šaca, ZŠ Štúrova, Súkromná základná škola Wonderschool, Základná škola, Školská 14, Základná škola Podjavorinskej, Základná umelecká škola, Základná škola sv. Uršule, Stredná odborná škola Vrbové, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Základná škola, Nad Medzou 1, ZUŠ, Základná umelecká škola Eugena Suchoňa, ZŠ Sokolíkova ul.2

Základná škola, Slovensko:, 6 z 17

Základná škola, Základná škola s materskou školou Bernolákova 1, Gymnázium Mikuláša Kováča, Súkromná základná škola, Základná škola sv. Dominika Savia, Autoškola Alma - H, s. r. o., SOU pre sluchovo postihnutých, ZŠ Gessayova 2, Základná umelecká škola, Obchodná akadémia, Základná škola, Hutnícka 16, ZŠ Košická, Základná škola, ZŠ Budatínska 61, ZŠ Prokofievova 5, Základná škola, Levočská ulica 11, Gymnázium Petra Pázmáňa s vyučovacím jazykom maďarským - Pázmány Péter Gimnázium, Letomostie 3, Nové Zámky - Érsekújvár, Základná škola s materskou školou, Malonecpalská ulica, Základná škola Štúrovo, Stredná odborná škola služieb a lesníctva, Základná škola, Základná škola Jelenia 16, Základná umelecká škola sv. Cecílie, Špeciálna základná škola, Súkromná ZUŠ, ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA, Základná škola, Základná škola Mládežnícka, ZŠ Beňovského 1, Stredná odborná škola dopravná, Gymnázium Alberta Einsteina, Súkromné gymnázium ESPRIT, Gymnázium Bilíkova, Základná škola Rajčianska, ZŠ Prostějovská, Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej, Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline, Základná škola Tbiliská, Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Základná škola, Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA, Základná škola - Báb, Stredná odborná škola technická a agropotravinárska, Základná umelecká škola Jána Pöschla - elokované pracovisko, Súkromné gymnázium, Základná škola Juh, Súkromné gymnázium Kremnická, Stredná odborná škola podnikania a služieb, Základná škola Šenkvice, Stredná odborná škola technická, Základná škola Alexandra Dubčeka, Súkromná hotelová akadémia, Stredná priemyselná škola dopravná, Súkromná základná škola, Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku, Súkromné bilingválne gymnázium BESST, Špeciálna základná škola s materskou školou, Spojená škola s organizačnými zložkami Odborné učilište a Praktická škola, Stredná zdravotnícka škola, Stredná odborná škola obchodu a služieb

Základná škola, Slovensko:, 7 z 17

Cirkevná základná škola s materskou školou sv.Gorazda, Základná škola Pri kríži, Základná škola, Gymnázium Javorová, Spojená škola internátna, Špeciálna ZŠ internátna a Praktická škola, Základná škola s materskou školou, Spojená škola, Základná škola Devínska 12, Piaristická spojená škola Františka Hanáka, Stredná zdravotnícka škola, Spojená škola internátna, Gymnázium Metodova, Základná škola Lachova 1, 1. Základná škola, Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Základná škola Ružová dolina 29, Základná škola Lichardova, Cirkevná základna škola s materskou školou Dobrého pastiera, Základná škola s materskou školou, Česká 10, Gymnázium bilingválne, Hotelová akadémia, ZŠ Mudroňova, Cirkevná základná škola Narnia, 3. Základná škola, ZŠ a MŠ Cádrova, Základná škola Vrútocká 58, ZŠ P. Kellnera Hostinského, Základná škola Pavla Marcelyho, Stredná odborná škola informačných technológií, Súkromné gymnázium Česká 10, ZŠ Nevädzová, Cirkevná základná škola Žofie Bosniakovej, Základná škola s materskou školou Sibírska, Gymnázium Pankúchova, Reedukačné centrum, Základná škola, Lipová 13, Súkromná spojená škola European English School, Špeciálna základná škola s materskou školou, Stredná zdravotnícka škola, ZŠ Mihálya Katonu s vyučovacím jazykom maďarským, Spojená škola internátna, Základná škola Východná, Základná škola internátna pre žiakov so zrakovým postihnutím, Jazyková škola English4You, Spojená škola sv. Jána Bosca, Základná škola Májové námestie, Stredná priemyslená škola stavebná, Súkromná základná škola BellAmos, Súkromná základná škola Dneperská 1, Gymnázium sv. Uršule, Špeciálna základná škola, Základná umelecká škola Bojnice, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Obchodná akadémia, Výcviková škola pre vodiacich psov, Základná škola Jahodnícka, Základná škola s materskou školou, Kornela Mahra 11 v Trnave, Súkromná stredná odborná škola Gos - Sk, Špeciálna základná škola internátna

Základná škola, Slovensko:, 8 z 17

Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, ZŠ pri Liečebno-výchovnom sanatóriu v Nitre, Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského, Základná škola s materskou školou Čierne-Vyšný koniec, Stredná odborná škola automobilová, Základná škola Jána Hollého, Obchodná akadémia Dolný Kubín, Špeciálna základná škola, Pedagogická a sociálna akadémia blahoslavenej Laury, Súkromná stredná odborná škola Bukovecká 17, Základná umelecká škola Jána Cikkera, Špeciálna základná škola, Základná škola Čierne-Ústredie, IV. Základná škola Holubyho, Základná škola F. E. Scherera, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb, Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva, Obchodná akadémia Imricha Karvaša, Gymnázium Angely Merici, SOŠ ekonomická, Stredná odborná škola služieb, Stredná odborná škola dopravná, Súkromná základná škola pre intelektovo nadaných žiakov, 1. súkromné gymnázium, Stredná zdravotnícka škola, Gymnázium Šurany, Súkromná základná umelecká škola Fantastic, Základná škola Bukovecká 17, Základná umelecká škola Jozefa Potočára, Stredná Odborná Škola Elektrotechnická, Základná škola, Štefánikova, Detský domov, ZŠ Petra Kellnera Hostinského Gemerská Poloma, Základná umelecká škola Galanta – výtvarný odbor, Súkromná stredná odborná škola ELBA, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Základná škola Jarná, Gymnázium Jura Hronca, Základná škola s materskou školou Drietoma, Spojená škola Novohradská, Základná škola s materskou školou, Základná škola s materskou školou Odborárska 2, Spojená škola internátna / Špeciálna základná škola s materskou školou internátna v Leviciach, Základná umelecká škola Bojnice, Základná škola, Základná škola s materskou školou Soblahov, Súkromné gymnázium Cogitatio, ZŠ Hodžova 37, Trenčín, Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého, Základná umelecká škola Mikuláša Schneidera Trnavského, Stredná odborná škola elektrotechnická, Spojená škola internátna, Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša, S ZUŠ-ELBA, Stredná odborná škola sv. Cyrila a Metoda, Stredná odborná škola dopravy a služieb, Základná škola Mihálya Helmeczyho s vyučovacím jazykom maďarským, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, ZŠ Kulíškova

Základná škola, Slovensko:, 9 z 17

Základná škola Juraja Fándlyho, Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, Obchodná akadémia, Spojená škola, Spojená škola T. Ševčenka, Stredná odborná škola polytechnická, Základná škola Dudova 2, 2. základná škola, Základná umelecká škola T. Sládkoviča, Špeciálna základná škola, Základná škola G. Czuczora s vyučovacím jazykom maďarským, Základná škola, Základná škola, Základná umelecká škola, Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra, Stredná odborná škola potravinárska, Gymnázium Hlinská, Spojená škola internátna, Súkromné konzervatórium Alkana, Stredná odborná škola technická, Základná umelecká škola, Gymnázium, Základná škola, Lesnícka, Cirkevná základná škola Jána Palárika, ZŠ Bernolákova 35, Súkromná stredná odborná škola, ARCIBISKUPSKÉ GYMNÁZIUM biskupa P. JANTAUSCHA, Stredná zdravotnícka škola, Obchodná akadémia, základná škola, ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno, Stredná odborná škola, Evanjelická základná škola, Spojená škola, Stredná priemyselná škola technická, Špeciálna základná škola, Základná škola s materskou školou, Základná škola, Mariánska ulica, Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Gymnázium Jána Papánka, Obchodná akadémia, Základná škola Sídlisko SNP, Základná škola s materskou školou Angely Merici, Spojená škola internátna, Ulica Úzka, Súkromná jazyková škola CM, Arcibiskupské gymnázium biskupa P. Jantauscha, Základná škola s materskou školou Veľké Leváre, Stredná odborná škola pedagogická blahoslavenej Laury, Spojená škola Letná, Základná umelecká škola Irkutská 1, Gymnázium M. M. Hodžu, Základná umelecká škola, Stredná odborná škola elektrotechnická, Súkromné športové gymnázium ELBA, Penzión Stela, Gymnázium Janka Matúšku Galanta, Základná škola Sibírska, Základná škola s materskou školou, Súkromná materská a základná škola UNES, Základná umelecká škola

Základná škola, Slovensko:, 10 z 17

ŠZŠ s materskou školou, Základná umelecká škola, Základná škola Dr. J. Dérera, Základná Škola Rohožník, Základná umelecká škola Josepha Haydna - hudobný odbor, UKF - Katedra hudby, Základná škola Grundschule Medzev, Základná škola Gejzu Dusíka, SOŠ Nitra, Stredná priemyselná škola, Súkromné slovanské gymnázium, Gymnázium M. R. Štefánika, Základná škola s materskou školou Smolník, základná škola, Spojená škola Pavla Sabadoša internátna, Základná škola s materskou školou, Stredná odborná škola stavebná, Základná umelecká škola Imra Weinera Kráľa, Základná škola s materskou školou v Krušetnici, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Základná umelecká škola Senica, Gymnázium Juraja Fándlyho, Stredná odborná škola automobilová, ZŠ Viestova Myjava, ZŠ Jána Vojtaššáka, Spojená škola sv. Františka Assiského, Základná škola s materskou školou, Stredná zdravotnícka škola, Základná škola Bernolákova, Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Tomášikovo, Základná škola Márie Rázusovej, Gymnazium, Súkromná základná umelecká škola Jánoš, Základná umelecká škola, Gymnázium Vojtecha Mihálika, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Gymnázium Antona Bernoláka, Základná škola s materskou školou Lužianky, Stredná umelecká škola, Základná škola Ľudovíta Štúra, základná škola, Základná škola Diakovce, ZŠsMŠ Častá - Materská škola, Spojená škola, Nivy 2, Základná škola s materskou školou sv. Gorazda, Základná umelecká škola Jána Fischera – Kvetoňa, ZŠ Likavka, Základná umelecká škola v Medzeve, Základná škola Milana Mravca, Základná škola Mateja Bela, Stredná odborná škola podnikania, ZŠ Miloslavov, Základná umelecká škola, Základná škola s materskou školou Jozefa Murgaša, Spojená škola, Súkromná stredná odborná škola Pro scholaris, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Obchodná akadémia, Stredná odborná škola, Základná škola Súľov - Hradná

Základná škola, Slovensko:, 11 z 17

Turista, ZŠ sv. Svorada a Benedikta, Reedukačné centrum Sološnica, Stredná zdravotnícka škola, Základná škola Jána Drdoša, Základná škola, Lehota 144, Základná škola Sološnica, ZŠ s MŠ Častá, Súkromná stredná odborná škola, Gymnázium, Základná škola SNP 5, Prvé slovenské literárne gymnázium, Základná škola Šemša, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Streda nad Bodrogom, Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Základná škola s materskou školou v Dohňanoch, GYMNÁZIUM PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA, Stredná odborná škola technická, Obchodná akademia, Základná škola, Základná škola Nám.Konkolyho-Thege č.2, Hurbanovo, Základná škola s materskou školou, Základná škola Jasov, Základná škola Biely Potok, Základná škola Dolinský potok, Základná škola, Základná škola, Základná škola s materskou školou sv. Marka Križina, ZŠ Ľubotice, Základná škola sv. Augustína, Základná škola akademika Jura Hronca, Gymnázium Leonarda Stöckela, Základná škola, ZUŠ P. M. Bohúňa, Stredná odborná škola strojnícka, Stredná odborná škola stavebná, Gymnázium Považská Bystrica, základná škola, CIRKEVNÉ GYMNÁZIUM sv. JÁNA KRSTITEĽA, Spojená škola, Sukromne skoly Ziveny, Spojená škola sv. Františka z Assisi, Základná škola, 2. ZŠ na Námestí Augusta Horislava Škultétyho, základná škola, Základná škola, Slov.partizánov, Cirkevná základná škola s materskou školou sv.FAUSTÍNY, Gymnázium, Základná škola, Stredná priemyselná škola technická, Blok H, Spojená škola Mierová, Základná škola, Špeciálna základná škola Veľký Meder, 1. Základná škola, Stredná zdravotnícka škola, Zakladná škola Brezno - Mazorník, Súkromná stredná odborná škola podnikania, Obchodná akadémia, Gymnázium Andreja Kmeťa

Základná škola, Slovensko:, 12 z 17

Spojená katolícka škola, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Základná škola Nábrežná, ZUŠ, SPŠ lesnícka, Základná škola, Slovanská, Obchodná Akadémia Senica, Základná škola Jozefa Gregora Tajovského, základná škola, Základná umelecká škola Jána Cikkera, Základná Škola Mirka Nešpora 2, Gymnázium Pétera Czeglédiho Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským, Základná Škola s VJM Eötvösa, Základná umelecká škola Jozefa Janigu, Základná škola, Sídl.Rozkvet, Základná umelecká škola, Základná škola, Školská, ZUŠ, Základná umelecká škola Ferenca Liszta, základná škola, Súkromná stredná odborná škola DSA, Základná Škola, Spojená škola pre žiakov s telesným postihnutím, Základná škola Zoltána Kodálya s VJM, Stredná odborná škola, École primaire, ZŠ Banka, Základná umelecká škola Františka Oswalda, Základná škola, sídl.SNP, Základná škola Postupimská, 8. Základná škola, Základná škola, Nemocničná, základná škola, Základná škola Belehradská 21, Súkromná obchodná akadémia, základná škola, Reformovaná cirkevná základná škola s VJM Dolný Štál, 7Základná škola, Základná umelecká škola svätej trojice, Špeciálna základná škola s materskou školou, ZŠ Krosnianska 2, základná škola, Francúzska škola a Súkromná športová stredná odborná škola, Stredná odborná škola techniky a služieb, Katolícka stredná pedagogická škola sv. Cyrila a Metoda, základná škola, Základná škola Bruselská 18, Základná umelecká škola Ferenca Liszta, Gymnázium sv. Edity Steinovej, základná škola, Pegaz, tenis, ZŠ Józsefa Kármána s MŠ, Základná škola Trakovice, ZŠ Masarykova 19/A, základná škola, Gymnázium, základná škola, základná škola, Súkromná stredná odborná škola pedagogická

Základná škola, Slovensko:, 13 z 17

ZŠ Dubová, ZŠ Fábryho, Základná škola s materskou škôlkou, Základná umelecká škola Eugena Suchoňa, Elokované pracovisko ZUŠ Krásno nad Kysucou, Špeciálna základná škola, základná škola, , základná škola, základná škola, Základná škola, Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, základná škola, Základná škola, Základná škola, Gymnázium Gelnica, Základná škola Opatovce nad Nitrou, Cirkevná základná škola sv. Františka assiského, Súkromná ZŠ Galaktická, Základná škola Diviaky, Škola úžitkového výtvarníctva, Základná umelecká škola, strom, Základná škola v Závadke nad Hronom, Základná škola v Závadke nad Hronom, ZŠ J. Amosa Komenského, Základná škola J. G. Tajovského, Základná škola, Základná škola Krásnohorské Podhradie, Základná škola Novomeského, základná škola, Stredná odborná škola remesiel a služieb, Sahib, základná škola, Spojená škola Vojenská 13, Základná umelecká škola Bernolákova 26, Súkromná ZŠ, Stredná odborná škola Jána Bocatia, základná škola, Základná škola Pavla Horova, hať, Zebegíň, Gymnázium, Základná škola, Hotelová akadémia, ZŠ Janigova, Základná škola 1. - 4. ročník, základná škola, základná škola, Základna škola, Základná škola Pohraničná, Gymnázium-Gimnázium Fiľakovo, základná škola, Základná umelecká škola, kostol, Základná škola, Námestie Štefana Kluberta, Základná škola Nobelovo námestie 6, Základná škola P.O.Hviezdoslava, Súkromná SOŠ ekonomická Tercium, základná škola

Základná škola, Slovensko:, 14 z 17

Gymnázium M. Galandu, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola s materskou školou, ZŠ Jozefa Kollára, ZŠ Tomášikova, Gymnázium Janka Jesenského, Základná škola internátna pre sluchovo postihnutých, Stredné odborné učilište služieb, Gymnázium Ľudovíta Štúra, Špeciálna základná škola pre žiakov so zrakovým postihnutím internátna, základná škola, Braille school, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Základná škola a Materská škola Soblahov, základná škola, základná škola, záhrada, Spojená škola internátna, Stredná odborná škola, Špeciálna základná škola, Základná škola, Základná škola pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou internátna, Liečebno - výchovné sanatórium, Tomanovské sedlo, Základná škola Clementisova, Materská škola, Stromová 3, Obchodná akadémia, Základná škola, Gabriela Bethlena 41, Nové Zámky, Základná škola Jozefa Krónera, Prešov, Základná škola Užhorodská 39, základná škola, Vyšné Ružbachy, Základná škola s materskou školu Hronský Beňadik, Základná umelecká škola Tatranská Lomnica, základná škola, Základná škola Mníchova Lehota 85, Základná škola Jána Pavla II, základná škola, ZŠ Hroncova 23, strom, ZŠ ul. Dobšinského 17, ZUŠ Dezidera Kardoša, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Obecný úrad Habura, Základná škola Polianska 1, ZUŠ Alexandra A. Ljubimova, Základná škola, Ulica Pavla Jozefa Šafárika, Základná škola Neporadza, základná škola, Základná škola Jozefa Hanulu, Stredná odborná škola technická, Základná umelecká škola Ivanka pri Dunaji, základná škola, plážový volejbal, Súkromná základná umelecká škola, Štátna jazyková škola

Základná škola, Slovensko:, 15 z 17

Základná umelecká škola, Spojená škola, základná škola, Centrum voľného času, parkovisko, základná škola, Spojená škola a Materská škola, Gymnázium Ivana Horvátha, Základná umelecká škola, Základná škola Trnové, základná škola, základná škola, Základná Škola Ivánka pri Nitre, základná škola, základná škola, Základná škola, ZŠ Dr. Daniela Fischera, strom, Základná škola, Súkromná pedagogická a sociálna akadémia, Základná umelecká škola, Stredná Priemyselná Škola, základná škola, základná škola, Krasice, Moravská, ZŠ Černyševského 8, Cirkevná základná škola sv. Juraja, základná škola, záhrada, SOŠ Technická, ZŠ Pribinova, ZŠ Jána Lipského, Spojená škola, základná škola, Špeciálna základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Gymnázium P.O. Hviezdoslava, ZŠ sv. Don Bosca, základná škola, Obchodná akadémia, parkovisko, základná škola, základná škola, 4. Základná škola, Športové gymnázium Žilina, základná škola, základná škola, Turista, strom, záhrada, Miejska-Gminna Biblioteka Publiczna w Brzozowie - filia w Górkach, základná škola, základná škola, III. ZŠ Konštantinova a Gymnázium, základná škola, základná škola, ZŠ a MŠ svätého Gorazda, sv. Mikuláša biskupa

Základná škola, Slovensko:, 16 z 17

Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Gorazda, základná škola, Základna Škola Vavrinca Benedikta, základná škola, základná škola, základná škola, Királyhelmeci Gimnázium, Spojená škola internátna, Základná škola Neporadza, základná škola, Základná škola Jána Amosa Komenského, Základná umelecká škola, základná škola, Stredná pedagogická škola v Levoči, Základná umelecká škola - výtvarný a dramatický obor, Gymnázium Nové Zámky, Spojená škola internátna, Bisla, Stredná odborná škola, kameň, Konzervatórium Žilina, Gymnázium Veľká Okružná, Konzervatórium, Základná umelecká škola Eugeňa Suchoňa, Základná škola, Ulica Pavla Dobšinského, Gymnázium Pavla Horova, záhrada, Základná škola a materská škola Trenčianske Bohuslavice, základná škola, Stredná odborná škola hotela a služieb, Piaristický kostel Nalezení Sv. Kříže, základná škola, Gymnázium Šahy, Základná Škola Žofie Bosniakovej, Základná škola Turnianska 10, Školská jedáleň, Pri Vadaši, základná škola, Gymnázium Jozefa Lettricha, Vitkuľa, základná škola, základná škola, ZŠ Andreja Kubinu, Základná umelecká škola Vrbenského, základná škola, Športové gymnázium, základná škola, Obchodná akadémia, Stredná odborná škola strojnícka, Základná Škola, CVČ KAMaRÁD Kúty, ZŠ SNP 20, Stredná odborná škola, Spojená škola internátna Kremnica, Spojená škola internátna Kremnica, Základná škola s Materskou školou Štefana Náhalku, Gymnázium Andreja Sládkoviča, Štátna Jazyková Škola, Základná škola M. Korvína, ZŠ Nábrežie mládeže 5

Základná škola, Slovensko:, 17 z 17

SOŠ, Špec. základná škola, základná škola, kameň, základná škola, Obchodná akadémia, parkovisko, Za lesíkom, Nagysallói Magyar tanítási Nyelvű Általános Iskola, Základná škola, základná škola, Základná škola Ostredková 14, Cirkevná základná škola sv. Gorazda v Námestove, Kostol sv. Margity Antiochijskej, Športové gymnázium Ostredkova 10, Špeciálna základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Súkromná hotelová akadémia, Základná škola Turčianske Teplice, ZŠ Krškany, Základná umelecká škola, Elokované pracovisko súkromná základná umelecká škola, Špeciálna základná škola, parkovisko, Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta, základná škola, ZUŠ Ľudovíta Rajtera, základná škola, Gymnázium Sv. Františka z Assisi, Piaristický kostel Nalezení Sv. Kříže, základná škola, Základna škola Brezno - Zadne Halny, základná škola, ZUŠ Jána Pöschla, Prešov, Evanjelicke Gymnazium Juraja Tranovskeho, Základná umelecká škola, Spojená škola S.A.Jedlíka

základná škola inde

Západné Slovensko (781x), Východné Slovensko (771x), Střední Morava (614x), Stredné Slovensko (597x), Jihovýchod (559x), Jihomoravský kraj (450x), Moravskoslezský kraj (446x), Moravsko-sliezsko (446x), Prešovský kraj (422x), Košický kraj (349x), Žilinský kraj (326x), Olomoucký kraj (323x), Bratislavský kraj (319x), Zlínský kraj (293x), Trenčiansky kraj (275x), Banskobystrický kraj (271x), Nitriansky kraj (261x), Trnavský kraj (245x), Bratislava (222x), Zemplín (215x), Spiš (163x), Brno (153x), okres Brno-město (153x), Košice (139x), okres Olomouc (135x), okres Karviná (95x), okres Frýdek-Místek (94x), powiat nowosądecki (93x), okres Ostrava-město (90x), okres Zlín (90x)
základná škola v Západné Slovensko
základná škola v Východné Slovensko
základná škola v Střední Morava

Podobné, Slovensko:

6735x vzdelavanie, 3980x základná škola, 2096x skôlka, 325x stredná škola, 245x univerzita, 89x autoškola
Hľadáme zakladna-skola, OSM tagy: amenity = 'school'.
ilustračný obrázok k Základná škola, Slovensko

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://www.oma.sk/vzdelavanie/zakladna-skola

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.