Cesta: OMA » vzdelanie » základná škola

Základná škola, Slovensko

Základná škola v Slovensko

V Slovensko sa nachádza viac ako 1000 kusy základná škola.

Základná škola, Slovensko:, 1 z 17

Základná škola Ladislava Novomeského 2, Gymnázium Šrobárova, Špeciálna základná škola, Základná umelecká škola Juraja Kréna, Spojená škola svätého Jozefa, Spojená škola internátna, Zdenka Nejedlého 41, Inštitút jazykov a vzdelávania, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Spojená škola Mokrohájska 3, Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Katolícke gymnázium Štefana Moysesa, Stredná zdravotnícka škola, ZŠ Matky Alexie, multi, Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa, Gymnázium Ladislava Novomeského, Evanjelické lýceum, Bulharská základná škola a gymnázium Christo Boteva, Spojená škola Svätej Rodiny - ZŠ svätej rodiny, Gymnázium svätej rodiny, Základná škola, Odborárska ulica, základná škola, Nemecká škola v Bratislave, Reformovaná cirkevná základná škola s VJM Dolný Štál, III. ZŠ na ulici Kapitána Nálepku 12, Gymnázium Milana Rastislava Štefánika, Súkromná základná škola Felix, Rehabilitačné stredisko ROSA, Základná škola Nesluša, základná škola, Základná umelecká škola Juraja Kréna, Általános iskola, ZŠ s MŠ s VJM Boľ, BEA English Studio, Základná Škola Karpatská Ulica, Stredná odborná škola letecko-technická, Gymnázium Varšavská cesta 1, Základná škola s materskou školou, ZŠ Bieloruská 1, Gymnázium Komenského, Základná umelecká škola Františka Oswalda Daliborovo námestie 2 - Elokované pracovisko Gessayova 8, Základná škola sv. Vincenta de Paul, ZŠ Jána de La Salle, Stredná odborná škola Jozefa Szakkayho, Základná umelecká škola, Základná škola Kalinčiakova, Základná škola, Záhorácka, ZŠ Topoľová, ZŠ Park Angelinum, Základná škola Józsefa Kovátsa s vyučovacím jazykom maďarským, Bátorove Kosihy, Gymnázium Martina Hattalu, Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava, Odborné učilište internátne, základná škola, Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, Základná škola Beluša, ZŠ Veľkomoravská, Základná škola, Zdenka Nejedlého 2, Stredná odborná škola technická, Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru

Základná škola, Slovensko:, 2 z 17

Základná škola s materskou školou, Cirkevná materská škola Kráľovnej anjelov, Základná umelecká škola, ZŠ Milana Hodžu, Spojená škola sv. Františka z Assisi, Súkromná stredná priemyselná škola animovanej tvorby, British International School Bratislava, Základná škola Podjavorinskej, Cirkevná stredná odborná škola, ZŠ Námestie SUT, Stredná odborná škola technická, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Gyulu Juhásza, ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA, Stredná odborná škola pedagogická, Základná škola Pri Podlužianke, Stredná odborná škola technická, Základná škola Kubranská, Gymnázium Matky Alexie, ZŠ Milana Hodžu, Súkromná stredná odborná škola Bukovecká 17, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Károlya Szemerényiho Tvrdošovce, Súkromná základná umelecká škola, Evanjelické lýceum a základná škola Palisády, Súkromná základná škola Dneperská 1, Hotelová akadémia, Stredná škola poľnohodpodárská Juraja Gagarina, Základná škola Požiarnická, Diamonds - súkromná základná umelecká škola, Gymnázium Párovská ulica č.1, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Endre Adyho, Základná škola sv. Cyrila a Metoda, Diamonds - súkromná základná umelecká škola, Gymnázium Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským, Základná umelecká škola Františka Oswalda, Základná škola Gyulu Szabóa s vyučovacím jazykom maďarským, Diamond English, ZUŠ, SOŠ, Stredná zdravotná škola, Základná škola Malokarpatské námestie 1, Súkromná základná umelecká škola Vlada Urbana, Gymnázium Jána Adama Raymana, Obchodná akadémia, Základná škola, Saratovská ul. 85 (VI. Základná škola), Základná škola, Komenského 2, ZŠ Alexandra Dubčeka, Základná škola Andreja Kmeťa, Materská škola, Základná škola Bukovecká 17, Základná škola Medzilaborecká, Základná škola s materskou školou Bojnice, Základná škola Krivá, SOŠ drevárska, Spojená škola, Beethovenova 27, Trnava, Základná škola Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským, Gymnázium Park mládeže 5, základná škola, Základná škola, ZŠ Družicová 4, GAMČA - Gymnázium Grösslingová 18

Základná škola, Slovensko:, 3 z 17

Základná škola, Saratovská ul. 43 (V. základná škola), Základná umelecká škola Jozefa Rosinského v Nitre, Stredná priemyselná škola strojnícka, Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho, Stredná odborná škola technická, ZŠ Pankúchova, Súkromné konzervatórium, Základná umelecká škola Jána Albrechta, Základná škola kardinála Alexandra Rudnaya, ZŠ Bystrická, Špeciálna základná škola Inžinierska 24, Základná škola Gemerská 2, ZŠ Abovská 36, SPŠ Strojnícka, Základná škola s materskou školou Vitanová, Súkromné gymnázium Petzvalova 4, Základná škola Čáry, Gymnázium Školská, Stredná odborná škola dopravy a služieb, Stredná zdravotnícka škola, Základná umelecká škola Jantárová, Základná škola Tupolevova 20, Základná škola Jozefa Maximiliána Petzvala, Súkromné osemročné gymnázium Dneperská 1, Základná škola Andreja Radlinského, Slovenský inštitút vzdelávania, Základná škola s materskou školou Riazanská, Základná škola, Námestie mladosti 1, Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Tomášikovo, Súkromná základná škola pre žiakov s intelektovým nadaním, Duálna akadémia, Základná umelecká škola, Základná škola Staničná 13, Stredná odborná škola stavebná - Építészeti Szakközépiskola, základná škola, Technická akadémia, Gymnázium Poštová, Základná škola s materskou školou J.A. Komenského, Súkromná základná škola waldorfská, Základná škola Nejedlého 8, Súkromné gymnázium Mercury, Súkromná základná škola Wonderschool, ZŠ Štúrova, Združená stredná škola potravinárska, Základná umelecká škola, Súkromná základná škola BESST, Základná škola Šenkvice, Základná škola, Základná umelecká škola Eugena Suchoňa, Základná škola s materskou školou Bernolákova 1, Autoškola Alma - H, s. r. o., Základná škola, Školská 14, Základná škola, Nad Medzou 1, ZŠ Gessayova 2, Základná škola Štúrovo, Základná škola, Hutnícka 16, Stredná odborná škola služieb a lesníctva, ZŠ Budatínska 61, Základná škola, Levočská ulica 11, Základná škola Tbiliská

Základná škola, Slovensko:, 4 z 17

Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Stredná priemyselná škola Karola Adlera, ZŠ Beňovského 1, ZŠ Prokofievova 5, Gymnázium Bilíkova, Súkromné gymnázium ESPRIT, Základná škola Rajčianska, Stredná zdravotnícka škola, Gymnázium Alberta Einsteina, Základná škola Jelenia 16, e-Škola, Spojená škola s organizačnými zložkami Odborné učilište a Praktická škola, Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku, Súkromné bilingválne gymnázium BESST, Súkromné gymnázium Kremnická, Gymnázium Javorová, Základná škola Pavla Marcelyho, Súkromná hotelová akadémia, Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Základná škola Pri kríži, Cirkevná základna škola s materskou školou Dobrého pastiera, Základná škola Lachova 1, Spojená škola internátna, Reedukačné centrum, Gymnázium Pankúchova, ZŠ Mudroňova, Základná škola s materskou školou, Česká 10, Spojená škola internátna, Súkromné gymnázium Česká 10, základná škola, Základná škola, Lipová 13, Špeciálna základná škola s materskou školou, Stredná odborná škola Vrbové, Základná škola - Báb, Jazyková škola English4You, Cirkevná základná škola Narnia, ZŠ Mihálya Katonu s vyučovacím jazykom maďarským, Základná škola internátna pre žiakov so zrakovým postihnutím, Výcviková škola pre vodiacich psov, Spojená škola sv. Jána Bosca, Základná škola Vrútocká 58, Základná škola Alexandra Dubčeka, Základná škola Jána Hollého, Pedagogická a sociálna akadémia blahoslavenej Laury, Súkromná základná škola Harmónia, ZŠ pri Liečebno-výchovnom sanatóriu v Nitre, Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Základná škola s materskou školou Sibírska, Základná škola s materskou školou, Kornela Mahra 11 v Trnave, Špeciálna základná škola internátna, Chefparade, základná škola, Špeciálna základná škola, IV. Základná škola Holubyho, Gymnázium Metodova, Základná škola s materskou školou Želiarska 4, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb, SOŠ ekonomická, Základná škola Sídlisko SNP

Základná škola, Slovensko:, 5 z 17

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Obchodná akadémia Imricha Karvaša, 1. súkromné gymnázium, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Gymnázium Angely Merici, Súkromná základná škola pre intelektovo nadaných žiakov, Základná škola, Štefánikova, Jazyková škola, Základná škola s materskou školou Drietoma, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Základná škola s materskou školou, Základná umelecká škola – výtvarný odbor, Základná škola, Základná umelecká škola Mikuláša Schneidera-Trnavského, Základná škola s materskou školou Soblahov, Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého, Gymnázium Jura Hronca, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Centrum voľného času, Súkromné gymnázium Cogitatio, Základná škola Juraja Fándlyho, ZŠ Kulíškova, ZŠ Košická, Základná škola Dudova 2, Spojená škola, Krátka 11, 2. základná škola, Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra, Súkromné konzervatórium Alkana, Základná umelecká škola, Obchodná akadémia Dudova, základná škola, Obchodná akadémia, Špeciálna základná škola Rovníková 11, Základná škola s materskou školou, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Základná umelecká škola, Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Súkromná jazyková škola CM, ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno, Základná umelecká škola Irkutská 1, Arcibiskupské gymnázium biskupa P. Jantauscha, Gymnázium Janka Matúšku Galanta, základná škola, Spojená škola, Nivy 2, Základná škola Grundschule Medzev, Základná Škola Rohožník, Základná škola Gejzu Dusíka, UKF - Katedra hudby, SOŠ Elektrotechnická, Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi, Gymnázium M. R. Štefánika, Základná škola s materskou školou, základná škola, Základná škola s materskou školou v Krušetnici, Základná umelecká škola Josepha Haydna - hudobný odbor, Pedagogická a sociálna akadémia sv. Márie Goretti, Základná škola s materskou školou Smolník, Základná umelecká škola Senica, ZŠ Jána Vojtaššáka, Gymnázium Juraja Fándlyho

Základná škola, Slovensko:, 6 z 17

ZŠ Viestova Myjava, Gymnazium, Stredná zdravotnícka škola, Základná škola Márie Rázusovej, Gymnázium Vojtecha Mihálika, Základná umelecká škola, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Základná škola s materskou školou Lužianky, Gymnázium Antona Bernoláka, Stredná umelecká škola, multi, ZŠsMŠ Častá - Materská škola, Základná škola Ľudovíta Štúra, Základná škola Diakovce, Základná škola s materskou školou sv. Gorazda, Základná umelecká škola v Medzeve, Spojená škola, Základná umelecká škola, Základná škola s materskou školou Jozefa Murgaša, ZŠ Miloslavov, Stredná odborná škola, Základná škola Súľov - Hradná, základná škola, ZŠ sv. Svorada a Benedikta, ZŠ s MŠ Častá, Základná škola Paňovce, Reedukačné centrum Sološnica, Základná škola Sološnica, Gymnázium, Súkromná stredná odborná škola, Základná škola SNP 5, Základní a mateřská škola Hrčava, Základná škola Šemša, Prvé slovenské literárne gymnázium, Základná škola, Lehota 144, Základná škola s materskou školou v Dohňanoch, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Streda nad Bodrogom, Základná škola Jasov, Základná škola sv. Augustína, ZŠ Ľubotice, Stredná Odborná Škola Elektrotechnická, Stredná priemyselná škola strojnícka, základná škola, Stredná odborná škola strojnícka, Stredná zdravotnícka škola, Gymnázium Považská Bystrica, Stredná odborná škola stavebná, základná škola, Základná škola, Slovanská, Sukromne skoly Ziveny, 2. ZŠ na Námestí Augusta Horislava Škultétyho, Elokované pracovisko ZUŠ Jozefa Kresánka Karloveská 3, Základná škola, Považské Podhradie, Gymnázium, Základná škola, Školská, Blok H, Spojená škola Mierová, Špeciálna základná škola Veľký Meder, Základná škola s materskou školou, Považská Teplá, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským

Základná škola, Slovensko:, 7 z 17

Obchodná akadémia, Gymnázium Andreja Kmeťa, Zakladná škola Brezno - Mazorník, Spojená katolícka škola, Spojená škola, Základná škola, Sídl.Stred, Základná škola Nábrežná, ZUŠ, ZŠ sv. košických mučeníkov, Obchodná Akadémia Senica, SPŠ lesnícka, základná škola, Základná škola M. R. Štefánika, Gymnázium Pétera Czeglédiho Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským, Základná Škola s VJM Eötvösa, Základná škola, Sídl.Rozkvet, Základná škola, Slov.partizánov, Základná umelecká škola Jána Cikkera, Základná Škola Mirka Nešpora 2, Základná umelecká škola Jozefa Janigu, ZŠ ul. Dobšinského 17, základná škola, základná škola, základná škola, ZUŠ, Základná umelecká škola Ferenca Liszta, Súkromná stredná odborná škola DSA, Cirkevná spojená škola MARIANUM, Základná umelecká škola Ferenca Liszta, Základná Škola, Stredná odborná škola, Základná škola Zoltána Kodálya s VJM, základná škola, Spojená škola pre žiakov s telesným postihnutím, Základná umelecká škola, základná škola, École primaire, základná škola, Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Gorazda, Základná škola, Nemocničná, základná škola, ZŠ Banka, základná škola, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Základná škola Belehradská 21, Základná umelecká škola svätej trojice, Súkromná obchodná akadémia, 7Základná škola, Reformovaná cirkevná základná škola s VJM Dolný Štál, Základná škola Postupimská, ZŠ Krosnianska 2, ZŠ Mostná, Súkromná základná umelecká škola, základná škola, základná škola, ZŠ Krosnianska 4, Francúzska škola a Súkromná športová stredná odborná škola, Základná škola Ľudovíta Fullu, Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským, Jazyková škola Kramár

Základná škola, Slovensko:, 8 z 17

základná škola, základná škola, Katolícka stredná pedagogická škola sv. Cyrila a Metoda, Základná škola Bruselská 18, Gymnázium sv. Edity Steinovej, základná škola, Súkromná ZŠ HUMAN, ZŠ Bruselská – elokované pracovisko Aténska 26, ZŠ Starozagorská, základná škola, Základná škola Trakovice, základná škola, ZŠ Fábryho, základná škola, Stredná umelecká škola Exnárova 8, ZŠ Masarykova 19/A, základná škola, Súkromná SOŠ ekonomická Tercium, Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Konzervatórium Exnárova 8, ZŠ Dubová, Gymnázium Hansa Selyeho, Gymnázium, Špeciálna základná škola, základná škola, Elokované pracovisko ZUŠ Krásno nad Kysucou, Základná škola s materskou škôlkou, základná umelecká škola Eugena suchoňa, Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, Evanjelické gymnázium Jána Amosa Komenského, základná škola, Základná škola Oščadnica, základná škola, , základná škola, základná škola, Základná škola, Cirkevná základná škola sv. Františka assiského, Základná škola Opatovce nad Nitrou, Základná škola, Základná škola Jozefa Urbana, Základná škola, Gymnázium sv. košických mučeníkov, Stredná zdravotnícka škola sv. Alžbety, základná škola, základná škola, základná škola, Súkromné osemročné gymnázium Galaktická, Škola úžitkového výtvarníctva, Základná umelecká škola, Základná škola Diviaky, Základná škola, ZŠ J. Amosa Komenského, Základná škola J. G. Tajovského, základná škola, základná škola, Základná škola v Závadke nad Hronom, Základná škola Krásnohorské Podhradie, Základná škola v Závadke nad Hronom, základná škola

Základná škola, Slovensko:, 9 z 17

Základná škola Novomeského, základná škola, základná škola, Spojená škola Vojenská 13, Základná škola Pavla Horova, Stredná odborná škola Jána Bocatia, Základná škola, základná škola, ZŠ Trebišovská 10, Základná umelecká škola – výtvarný odbor, základná škola, Základná škola, sídl.SNP, základná škola, základná škola, základná škola, Jazyková škola Empire, základná škola, Základná škola Myslavská, základná škola, základná škola, základná škola, Hotelová akadémia, základná škola, Základna škola, Gymnázium-Gimnázium Fiľakovo, Základná škola 1. - 4. ročník, základná škola, Základná škola Pohraničná, SPŠ Elektrotechnická, Základná škola, Námestie Štefana Kluberta, Základná škola P.O.Hviezdoslava, základná škola, Gymnázium M. Galandu, Základná umelecká škola, Základná škola Nobelovo námestie 6, Súkromná základná umelecká škola, ZŠ Jána Lipského, Základná umelecká škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola s materskou školou, ZŠ Jozefa Kollára, základná škola, ZŠ Tomášikova, Gymnázium Janka Jesenského, Konzervatórium Košice, Základná škola internátna pre sluchovo postihnutých, Braille school, Základná škola Kežmarská 30, Stredná odborná škola, Základná škola pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou internátna, Základná škola, základná škola, Základná škola a Materská škola Soblahov, Súkromné športové gymnázium Užhorodská, základná škola, Špeciálna základná škola pre žiakov so zrakovým postihnutím internátna

Základná škola, Slovensko:, 10 z 17

základná škola, základná škola, základná škola, Spojená škola internátna, Špeciálna základná škola, Liečebno - výchovné sanatórium, Základná umelecká škola, Praktická škola internátna, Základná škola s materskou školu Hronský Beňadik, základná škola, Obchodná akadémia, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Materská škola, Stromová 3, základná škola, Vyšné Ružbachy, Základná škola Užhorodská 39, základná škola, základná škola, Základná škola, Gabriela Bethlena 41, Nové Zámky, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola Polianska 1, ZUŠ Dezidera Kardoša, Základná škola, Ulica Pavla Jozefa Šafárika, Základná škola Jána Pavla II, SOŠ, ZŠ Hroncova 23, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Lingua centrum, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, ZUŠ Alexandra A. Ljubimova, Gymnázium Ivana Horvátha, základná škola, základná škola, Stredná zdravotnícka škola, Centrum voľného času, základná škola, základná škola, Základná umelecká škola, Základná umelecká škola Ivanka pri Dunaji, Základná umelecká škola, základná škola, základná škola, Súkromná základná umelecká škola, Štátna jazyková škola, Umelecká škola, základná škola, Materská škola Za dráhou, základná škola, Základná umelecká škola, ZŠ Dr. Daniela Fischera, Základná Škola Ivánka pri Nitre, Súkromná pedagogická a sociálna akadémia, základná škola, Stredná Priemyselná Škola, základná škola

Základná škola, Slovensko:, 11 z 17

základná škola, Základná škola Trnové, Základná škola M.R.Štefánika, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola, základná škola, Základná škola, základná škola, základná škola, Cirkevná základná škola sv. Juraja, SOŠ Technická, ZŠ Černyševského 8, ZŠ Pribinova, Špeciálna základná škola, Spojená škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ sv. Don Bosca, základná škola, Gymnázium P.O. Hviezdoslava, Základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ a MŠ svätého Gorazda, III. ZŠ Konštantinova a Gymnázium, Základná škola Ružová dolina 29, Súkromná základná škola Ružová dolina 29, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základna Škola Vavrinca Benedikta, základná škola, Súkromná pedagogická a sociálna akadémia, základná škola, základná škola, Spojená škola internátna, Királyhelmeci Gimnázium, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Gymnázium Nové Zámky, Základná umelecká škola, základná škola, Stredná pedagogická škola v Levoči, Základná umelecká škola, Základná škola, základná škola, základná škola, Základná umelecká škola - výtvarný a dramatický obor, Spojená škola internátna

Základná škola, Slovensko:, 12 z 17

Stredná odborná škola, Konzervatórium, Materská škola, Gymnázium Pavla Horova, základná škola, Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana, Gymnázium Jozefa Lettricha, základná škola, Základná škola Turnianska 10, Gymnázium Šahy, základná škola, Základná škola, Ulica Pavla Dobšinského, Základná škola a materská škola Trenčianske Bohuslavice, základná škola, SZUŠ Art Pegas, Základná umelecká škola sv. Cecílie, Gymnázium, Spojená škola Tilgnerova, Stredná odborná škola hotela a služieb, Súkromná základná umelecká škola XOANA, základná škola, Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana - bilingválna sekcia, základná škola, základná škola, Základná škola M. Korvína, Gymnázium Andreja Sládkoviča, CVČ KAMaRÁD Kúty, Základná škola s Materskou školou Štefana Náhalku, Stredná zdravotnícka škola, základná škola, Stredná odborná škola, Spojená škola internátna Kremnica, základná škola, Spojená škola internátna Kremnica, Špec. základná škola, ZŠ SNP 20, ZŠ Andreja Kubinu, Obchodná akadémia, Základná škola, Základná Škola, základná škola, základná škola, Základná škola, Gymnázium Gelnica, základná škola, lll.Zakladna skola, Nagysallói Magyar tanítási Nyelvű Általános Iskola, základná škola, Konzervatórium Žilina, SOŠ Zdravotná, Základná škola Ostredková 14, Obchodná akadémia, základná škola, Materská škola, Základná škola Turčianske Teplice, základná škola, Konzervatórium, základná škola, základná škola, Základná umelecká škola

Základná škola, Slovensko:, 13 z 17

základná škola, Súkromná hotelová akadémia, Športové gymnázium Ostredkova 10, základná škola, Elokované pracovisko súkromná základná umelecká škola, Základná škola Jozefa Krónera, ZŠ Krškany, základná škola, Špeciálna základná škola, Cirkevná základná škola sv. Gorazda v Námestove, Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta, základná škola, základná škola, základná škola, Evanjelicke Gymnazium Juraja Tranovskeho, základná škola, Základná umelecká škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Stredná priemyselná škola dopravná, Tanečná akadémia Muguela Mendeza, English in the City - jazyková škola, Spojaná škola S.A.Jedlíka, Základna škola Brezno - Zadne Halny, Základná škola Mihálya Tompu, ZUŠ Jána Pöschla, Gymnázium Sv. Františka z Assisi, základná škola, ZUŠ Ľudovíta Rajtera, Základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola Bezručova, základná škola, základná škola, Goethe Inštitút, Základná škola Robotnícka, základná škola, Základná škola Železničná, Základná škola Nitrianske Rudno, ZŠ Bruselská – elokované pracovisko Viedenská 40, Evanjelické gymnázium, Základná škola Borodáčova 2, základná škola, ZŠ Vinbarg, Základná škola Mojmírova, ZŠ Partizánska, ZŠ Slobodného slovenského vysielača, základná škola, základná škola, Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, ZŠ Nábrežie mládeže 5, základná škola, Piaristická spojená škola F. Hanáka, základná škola, Gymnázium sv. Uršule, Základná škola Gaštanová, ZŠ Gorazdova

Základná škola, Slovensko:, 14 z 17

Základná škola sv. Uršule, Základná škola Malinovského, ZŠ Školská, základná škola, Stredná odborná škola sv. Jozefa robotníka, Saleziáni Don Bosca, základná škola, základná škola, základná škola, Spojená škola Tokajícka 24, Special institute, ZŠ J. Holčeka, Základná škola, Stredné odborné učilište strojárske, ZŠ Golianova, základná škola, ZUŠ Ľudovíta Rajtera, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Stredná odborná škola polytechnická, VI. Základná škola Ružomberok, Základná škola, Základná škola svätého Dominika Savia, SOŠ Juraja Ribaya, SOŠ Polytechnická, základná škola, Základná umelecká škola, základná škola, Základná umelecká škola, základná škola, ZŠ Cádrova - 1. stupeň, základná škola, základná škola, Základná škola, Malonecpalská ulica, základná škola, Gymnazium F.V. Sasinka, Autoškola 1, základná škola, základná škola, Stredná odborná škola polygrafická, Základná škola, Stredná priemyselná škola dopravná, ZŠ Nevädzová, Špeciálna základná škola, základná škola, Stredná priemyselná škola dopravná, základná škola, základná škola, Špeciálna základná škola, základná škola, Základná škola, Ulica Sama Chalupku, SOŠ Obchodu a služieb, Gymnázium Vrbové, základná škola, základná škola, ZŠ Spartakovská, ZS Sama Cambela, ZŠ Mateja Lechkého, základná škola, Základná umelecká škola Júliusa Kowalského, základná škola, základná škola

Základná škola, Slovensko:, 15 z 17

Základná škola, Základná škola Holíčska 50, základná škola, základná škola, Základná Skola Petra Pázmána s VJM, Základná škola Zemanská 2, Základná škola Francisciho 11 Levoča, Gymnázium, základná škola, základná škola, Obchodná akadémia Nevädzová 3, Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským, Gymnázium, ZŠ Duklianska, Diagnostické centrum, základná škola, základná škola, Gymnázium sv. Michala Archanjela, základná škola, Základná škola Zemanská 2, British Council, Základná škola s materskou školou v Kamenici nad Cirochou, ZŠ Dolné Kočkovce, základná škola, základná škola, základná škola, IV. Základná škola, ZŠ Cádrova - 2. stupeň, Základná škola Vazovova 4, Súkromné gymnázium, Obchodná akadémia Poprad, 2. základná škola, Špeciálna základná škola, základná škola, základná škola, Súkromná ZŠ, základná škola, základná škola, Športové gymnázium, základná škola, ZŠ Lietavská Lúčka 2. stupeň, Základná škola sv. Cyrila a Metoda, základná škola, Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, Spojená škola Tvrdošín, SOA Liberta, Jazyková škola STORM, základná škola, Základná škola Bernolákova 16, základná škola, Materská škola, Zákldaná škola s materskou školou, Cirkevná základná škola, Základná umelecká škola Imra Weinera Kráľa, základná škola, Základná škola Žitavská, základná škola, základná škola, základná škola, Súkromná ZŠ s MŠ Marie Montessori

Základná škola, Slovensko:, 16 z 17

Základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Hotelová a obchodná akadémia, ZŠ Vinohrady nad Váhom, Základná umelecká škola Bernolákova 26, základná škola, základná škola, Akadémia Policajného Zboru, základná škola, Materská škola - Bystrická cesta, Spojená škola sv. Vincenta de Paul, Základná škola, základná škola, základná škola, Športové gymnázium, základná škola, Základná škola Divín, Základná Umelecká Škola Ferka Španiho, Základná umelecká škola Eugeňa Suchoňa, základná škola, Základná umelecká škola Ladislava Stančeka, Vincent de Paule Gymnázium, cirkevná ZŠ, základná škola, základná škola, Spojená škola kráľovnej pokoja, základná škola, základná škola, Základná škola Limbová, základná škola, Základná škola Rozmarínová, základná škola, Základná škola Šmeralova, základná škola, základná škola, Vincent de Paule Gymnázium, Základná škola Postupimská, Gymnázium Dominika Tatarku, základná škola, ZŠ Mukačevská, základná škola, Základná škola Bajkalská, Základná škola Gašpara Drozda s materskou školou v Chrenovci-Brusne, Športové gymnázium Jozefa Herdu, základná škola, ZŠ Józsefa Kármána s MŠ, Základná škola Jána Bottu, základná škola, Základná škola, Ulica energetikov, Základná škola Rudolfa Jašíka, základná škola, Spojená škola, Spojená škola, základná škola, základná škola, Základná škola s materskou školou Ul. Gorkého, základná škola

Základná škola, Slovensko:, 17 z 17

Jazyková škola Class, ZŠ Levočská, ZŠ Školská, Základná škola Jahodnícka, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná Škola Dlhé Hony, Základná škola, základná škola, Základná škola, Ulica Rastislavova, základná škola, Súkromná špeciálna základná ško, Základná škola s materskou školou Antona Bernoláka, základná škola, základná škola, Základná cirkevná škola sv. Márie Goretti, Stredná zdravotnícka škola, Regionálne centrum autistov, Základná škola, Základná škola Devínska, Základná škola s materskou školou Plickova (zavretá), Základná umelecká škola Jána Levoslava Bellu, základná škola, Gymnázium Karola Štúra, Spojená škola, ZŠ Gorkého, Stredná umelecká škola, základná škola, SOŠ stavebná, Materská škola, základná škola, základná škola, Stredné odborné učilište služieb, , základná škola, Základná umelecká škola Bojnice, základná škola, Základná škola

základná škola inde

Východné Slovensko (714x), Západné Slovensko (700x), Stredné Slovensko (502x), Prešovský kraj (383x), Košický kraj (331x), Bratislavský kraj (322x), Žilinský kraj (266x), Trenčiansky kraj (245x), Nitriansky kraj (238x), Banskobystrický kraj (236x), Trnavský kraj (217x), Bratislava (216x), Malé Karpaty (177x), Spiš (156x), Košice (140x), Liptov (94x), Záhorie (79x), Liptovská kotlina (69x), okres Trenčín (60x), okres Bardejov (60x), okres Bratislava II (58x), Gemer (57x), Horehronie (57x), Ružinov (55x), okres Ružomberok (54x), okres Prešov (53x), okres Nové Zámky (52x), okres Nitra (52x), okres Bratislava IV (52x), Turiec (51x)
základná škola v Východné Slovensko
základná škola v Západné Slovensko
základná škola v Stredné Slovensko

Podobné, Slovensko:

3598x vzdelavanie, 2238x základná škola, 998x skôlka, 175x stredná škola, 128x univerzita, 59x autoškola
Hľadáme zakladna-skola, OSM tagy: amenity = 'school'.
ilustračný obrázok k Základná škola, Slovensko

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://www.oma.sk/vzdelavanie/zakladna-skola

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.