Cesta: OMA » vzdelanie » základná škola

Základná škola, Slovensko

Základná škola v Slovensko

V Slovensko sa nachádza viac ako 1000 kusov základná škola.

základná škola inde

Východné Slovensko (828x), Západné Slovensko (824x), Střední Morava (647x), Stredné Slovensko (639x), Jihovýchod (600x), Jihomoravský kraj (489x), Moravskoslezský kraj (480x), Moravsko-sliezsko (480x), Prešovský kraj (456x), Trnavská pahorkatina (421x), Košický kraj (372x), Podunajská rovina (367x), Žilinský kraj (348x), Olomoucký kraj (344x), Bratislavský kraj (327x), Zlínský kraj (305x), Banskobystrický kraj (291x), Trenčiansky kraj (280x), Nitriansky kraj (276x), Trnavský kraj (268x), Zemplín (242x), Bratislava (233x), Spiš (157x), Brno (157x), okres Brno-město (157x), okres Olomouc (150x), Košice (128x), okres Prešov (105x), okres Ostrava-město (104x), powiat nowosądecki (98x)

Základná škola, Slovensko:, 1 z 17

Základná škola, základná škola, Materská škola, základná škola, Súkromné športové gymnázium Užhorodská, základná škola, , MŠ Volgogradská, základná škola, , základná škola, základná škola, základná škola, Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi, , základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Stará škola, Športové gymnázium Ostredková 10, ZŠ Za vodou, Zružená stredná škola Nová Baňa, Základná škola Medzilaborecká, Základná škola v Turanoch, základná škola, Základná umelecká škola Senica, základná škola, základná škola, Základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Obchodná akadémia, Základná umelecká škola, SOŠ stavebná, základná škola, základná škola, Športové gymnázium, základná škola, základná škola, Základná škola Bernolákova, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, SOŠ Jozefa Čabelku, Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša, základná škola, základná škola, 3. Základná škola, základná škola, Základná škola s materskou školou, Materská a základná škola, základná škola, Základná škola s materskou školou Radimov, Gymnázium Leonarda Stöckela, Základná škola, základná škola

Základná škola, Slovensko:, 2 z 17

ZŠ Lietavská Lúčka 2. stupeň, Stredná odborná škola drevárska a stavebná, základná škola, Spojená škola internátna, základná škola, Základná umelecká škola Jozefa Potočára, ZŠ Malinovo, Základná škola M.R.Štefánika, Základná škola, základná škola, Špec. základná škola, Základná skola Radzovce, Konzervatórium Jozefa Adamoviča, ZŠ Vinohrady nad Váhom, základná škola, Gymnázium Antona Bernoláka, Spojená škola, Súkromné školy Živeny, Súkromná obchodná akadémia, Základná škola s materskou školou s VJM, Škola v prírode, Základná škola Józsefa Kovátsa s vyučovacím jazykom maďarským, Bátorove Kosihy, Špeciálna základná škola, Autoškola Alma - H, s. r. o., Stredná odborná škola služieb, základná škola, základná škola, Základná škola Bytča, Ulica mieru 1235, základná škola, základná škola, Gymnázium Varšavská, Základná Škola Žofie Bosniakovej, Vyšné Ružbachy, základná škola, Základná škola, Stredná odborná škola stavebná, Stredná zdravotnícka škola sv. Alžbety, základná škola, Stredná odborná škola podnikania a služieb, ZŠ Lietavská Lúčka 1. stupeň, Cambridge International School, Praktická škola internátna, Základná umelecká škola Juraja Kréna, Základná umelecká škola, základná škola, Základná škola Veľká Hradná, Skolsky Klub Deti, základná škola, základná škola, Základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ s MŠ, Novozámocká 129, Nitra, Stredná odborná škola služieb, Základná škola Belehradská 21, Gymnázium Giraltovce, ZŠ sv. Don Bosca, základná škola, Stredisko praktického vyučovania, základná škola

Základná škola, Slovensko:, 3 z 17

základná škola, základná škola, Špeciálna základná škola, základná škola, Základná škola s materskou školou E. A. Cernana, ZŠ Pavla Dobšinského, Súkromné bilingválne gymnázium BESST, ZUŠ Alexandra A. Ljubimova, Základná škola 1. - 4. ročník, základná škola, Základná škola, Zdenka Nejedlého 2, Základná škola, Základná škola, ZŠ Banka, Základná umelecká škola Josepha Haydna - hudobný odbor, Základná škola, Základná škola Zákopčie, 2. Základná škola, Základná škola Korňa, ZŠ Kátlovce, základná škola, základná škola, Gymnázium Mateja Hrebendu, základná škola, Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, ZŠ Pribinova, Základná škola s materskou školou, základná škola, Základná škola Beluša, Základná škola, Základná škola s materskou školou sv. Marka Križina, základná škola, Základna škola Udavské, ZŠ Resetku, Základná škola Rovinka, Materská škola, ZŠ Vinbarg, Spojená škola sv. Jána Bosca, Základná umelecká škola sv. Cecílie, Základná škola, Saratovská ul. 43 (V. základná škola), Gymnázium Ivana Horvátha, ZŠ Tomášikova, základná škola, Základná škola Odorín, základná škola, Špeciálna základná škola Svit, základná škola, Spojená škola, Základná škola s materskou školou Šarišské Dravce, Základná škola s materskou školou Plaveč, základná škola, Základná škola s materskou školou Riazanská, základná škola, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, základná škola, Základná škola Štúrovo, základná škola, základná škola, ZŠ Abovská 36, Spojená škola

Základná škola, Slovensko:, 4 z 17

Základná škola s materskou školou, Základná škola Trnové, Základná škola, ZŠ Nábrežná, základná škola, Základná škola, základná škola, Základná škola Kežmarská 28, Zakladná škola Brezno - Mazorník, III. Základná škola, ZŠ Záhradné, základná škola, základná škola, ZUŠ, Stredná priemyslená škola stavebná, základná škola, Súkromná základná umelecká škola DAMA, Reedukačné centrum Sološnica, ZŠ Viestova Myjava, ZŠ Hybe, ZŠ Pankúchova, Gymnázium F. V. Sasinka, základná škola, Gymnázium, základná škola, Základná umelecká škola, Základná škola Komenského č. 21, Nesvady, Špeciálna základná škola Nováky, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Spojená škola, Základná škola v Závadke nad Hronom, základná škola, III. ZŠ Konštantinova a Gymnázium, Dopravná akadémia, Cirkevná základná škola, základná škola, Základná škola, SOŠ, Stredná odborná škola technická, Súkromné slovanské gymnázium, základná škola, Súkromná stredná odborná škola Pro scholaris, základná škola, Gymnázium, Javorová 5, Rajec, základná škola, Gymnázium svätého Andreja, ZŠ Slobodného slovenského vysielača, Špeciálna základná škola internátna, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, základná škola, základná škola, základná škola, pomocná škola+jedáleň, ZUŠ Mikuláša Moyzesa, Základná škola, základná škola, Obchodná akadémia

Základná škola, Slovensko:, 5 z 17

Blok H, CVČ KAMaRÁD, ZŠ s MŠ Hradná, základná škola, Základná škola Rakovec nad Ondavou, Základná škola - Liečebno výchovné sanatórium Lubochňa dolina, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola sv. Cyrila a Metoda, základná škola, ZŠ Milana Rastislava Štefánika, Základná škola Sídlisko II, Stredná zdravotnícka škola sv. Bazila Veľkého, Základná škola Jozefa Hanulu, Súkromné gymnázium Mercury, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, základná škola, Endrődi János, Základná škola s materskou školou v Kalinove, Základná umelecká škola T. Sládkoviča, SŠ - SOŠ elektrotechnická, SOŠ, Lingua centrum, Základna škola Vavrinca Benedikta, Jazyková škola VIVEUS, Cirkevná základná škola s materskou školou sv.FAUSTÍNY, Gymnázium - Gimnázium Kráľovský Chlmec, Stredná zdravotnícka škola, ZŠ Bernolákova 35, Základná umelecká škola, Spojená škola internátna, základná škola, základná škola, Rehabilitačné stredisko ROSA, ZŠ Gessayova 2, základná škola, Spojená škola s organizačnými zložkami Odborné učilište a Praktická škola, Základná škola s materskou školou ul. Dolinského, ZŠ Jána Amosa Komenského, Gymnázium, Súkromná stredná odborná škola CA&TS, bezbarierový prístup, Gymnázium Považská Bystrica, VI. Základná škola Ružomberok, ZUŠ Ľudovíta Rajtera, Základná škola Nižná Myšľa, Základná škola, základná škola, ZŠ Hriňová, základná škola, Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Gorazda, základná škola, Základná škola s materskou školou Habovka, základná škola, Základná škola Kalinčiakova, Základná škola s materskou školou Čadca-Horelica, Základná škola M. Korvína, Základná škola s materskou školou Juraja Slávika Neresnického, Gymnázium Park mládeže 5

Základná škola, Slovensko:, 6 z 17

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, základná škola, Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Gymnázium Bilíkova, SOŠ Technická, Základná škola s materskou školou Fraňa Madvu, základná škola, Stredná združená škola, Kings School International, Základná škola s materskou školou, základná škola, Základná škola s materskou školou Novosad, Základná škola, Elokované pracovisko ZUŠ Jozefa Kresánka, Obchodná akadémia, ZŠ J. Amosa Komenského, základná škola, Základná škola J.A.Komenského, Základná umelecká škola Ivanka pri Dunaji, Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, ZS Sama Cambela, Stredná pedagogická odborná škola, ZŠ Reformovanej kresťanskej cirkvi s VJM, Základná škola s materskou školou Svinná, ZUŠ Jána Pöschla, Základná škola s VJM Eötvösa, základná škola, Pionierska 2, Základná škola Janka Alexyho, základná škola, Základná škola Mládežnícka, základná škola, Materská škola, Stromová 3, Základná umelecká škola, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Nesvady, Základná škola s materskou školou Veľký Slavkov, Základná škola I. Bukovčana 3, Spojená škola sv. Vincenta de Paul, ZŠ Miloslavov, základná škola, základná škola, Katolícka stredná pedagogická škola, STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA DREVÁRSKÁ, Telocvičňa A, Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru, Základná škola, Námestie mladosti 1, základná škola, základná škola, Základná umelecká škola, Základná škola Lúčna, Základná škola Kluknava, Základná umelecká škola Ľudovíta Fullu, Základná škola Hrnčiarska, Základná škola Jána Hollého, Základná škola, základná škola, ZŠ Mostná 3, Súkromná stredná odborná škola podnikania, základná škola, základná škola

Základná škola, Slovensko:, 7 z 17

Základná škola Čierne-Ústredie, Základná škola Hýľov, základná škola, Základná škola Petra Škrabáka, Základná škola Martin nad Žitavou, Stredná zdravotnícka škola, Základná škola, ul. Školská 5, 922 07 Veľké Kostoľany, základná škola, Základná škola s materskou školou, Malonecpalská ulica, Základná škola s materskou školou, Gymnázium Bytča, Základná škola s materskou školou Štefana Moyzesa v Žiar nad Hronom, Spojená škola svätého Jozefa, ZŠ Moravany nad Váhom, Základná škola Janka Francisciho Rimavského Hnúšťa, Gymnázium Jána Chalupku, ZŠ s MŠ Suchá nad Parnou, Prvé slovenské literárne gymnázium, základná škola, základná škola, Súkromná základná škola Wonderschool, základná škola, Spojená škola Svätej Rodiny - ZŠ svätej rodiny, Gymnázium svätej rodiny, Základná škola Belehradská 21, SPŠ Strojnícka, základná škola, základná škola, Gymnázium a ZŠ sv. Mikuláša, Gymnázium Ladislava Novomeského, Základná škola sv. Cyrila a Metoda, Odborné učilište internátne, ZŠ Ladce, Základná škola Brestovec, Základná škola, Základná škola, Komenského 2, základná škola, Základná škola Dolinský potok, Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza, základná škola, Evanjelické lýceum, Základná škola, základná škola, Základná škola Pri Podlužianke, Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča, základná škola, základná škola, Základná škola Štiavnik, Súkromné gymnázium ESPRIT, Základná škola, Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Základná škola s materskou školou Bobot, Základná škola SNP 5, ZŠ Komenského, Základná škola Čáry, Gymnázium Hlinská, Stredná odborná škola obchodu a služieb - Stolár, Gymnázium Cyrila Daxnera, Stredná priemyselná škola strojnícka, IV. Základná škola, Súkromná stredná odborná škola

Základná škola, Slovensko:, 8 z 17

Základná škola s materskou školou Podzávoz, základná škola, Základná škola, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, základná škola, Stredná priemyselná škola dopravná, Základná škola M.R.Štefánika, Základná škola s MŠ Nižné Ružbachy, e-Škola, Stredná umelecká škola, Spojená škola, Gymnázium P. J. Šafárika, 6. základná škola v Hlohovci, základná škola, Základná škola s materskou školou, Základná umelecká škola, Stredná odborná škola, Základná škola s materskou školou, Považská Teplá, Špeciálna základná škola, základná škola, 3. ZŠ Senica, Spojená škola Vojenská 13, Bisla, Základná škola, základná škola, ZŠ Benice, Základná škola s materskou školou Drietoma, základná škola, Základná umelecká škola, British International School Bratislava, ZŠ s MŠ, Senohrad č.129, Cirkevná základná škola sv. Egídia, Súkromné gymnázium, ZUŠ Irkutská – elokované pracovisko Aténska, Stredná odborná škola technická, základná škola, Gymnázium Janka Kráľa, Špeciálna základná škola, ZŠ Alexandra Dubčeka, základná škola, Súkromná jazyková škola CM, Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra, Dopravná akadémia, Gymnázium, základná škola, ZŠ Nábrežie mládeže 5, základná škola, ZŠ Sama Tomášika s MŠ, Základná škola Holíčska 50, Základná škola Hrnčiarska, Gymnázium Pavla Horova, Základná škola Kubranská, Základná škola Rozmarínová, Základná škola Kudlovská, základná škola, I. Základná škola, Základná škola Jarná, Základná škola Trenčianska Teplá, Škola umeleckého priemyslu Prešov, 1. Súkromné Banskobystrické gymnázium s.r.o.

Základná škola, Slovensko:, 9 z 17

základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná umelecká škola Eugena Suchoňa, Základná škola, základná škola, Základná škola ul. A. Stodolu, Materská škola, základná škola, Základná škola, Štefánikova, Gymnázium Púchov, ZŠ Duklianska, 1. Základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola Martinská Ulica, základná škola, základná škola, základná škola, Gymnázium Jozefa Lettricha, Materská škola na Vŕškoch, Obchodná akadémia, základná škola, základná škola, Stredná odborná škola, Stredná odborná škola železničná, Základná škola, ZŠ 1.-9. ročník, základná škola, základná škola, ZŠ Mihálya Katonu s vyučovacím jazykom maďarským, Základná škola Rakovec nad Ondavou, Materská škola s vých. jazykom maďarským pri ZŠ VJM Tomášikovo, základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ a MŠ Vaďovce, základná škola, Súkromná základná škola Felix Košice, Súkromná základná umelecká škola Xoana, Súkromná hotelová akadémia, Špeciálna ZŠ s elokovanými triedami, Základná škola Sándora Petőfiho s VJM, základná škola, Súkromná základná škola pre žiakov s intelektovým nadaním, ZŠ Park Angelinum, Základná škola s materskou školou Plechotice, Základná škola Eleny Maróthy Šoltésovej, Základná škola P.O. Hviezdoslava, SOŠ Zdravotná, Základná umelecká škola Kráľovský Chlmec, základná škola, Škola umeleckého priemyslu, Stredná odborná škola podnikania, základná škola, Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline, základná škola

Základná škola, Slovensko:, 10 z 17

Hospodársky pavilón B, Základná škola Bačkovík, Stredisko praktického vyučovania, ZŠ Gajary, Technická akadémia, Základná umelecká škola, Súkromné bilingválne gymnázium Galanta, Spojená škola sv. Františka z Assisi, Spojená škola S.A.Jedlíka, Základná škola s materskou školou, Závodie, Spojená škola, Súkromná spojená škola European English School, Materská škola Lubina, Obchodná akadémia Imricha Karvaša, Základná umelecká škola Jána Fischera – Kvetoňa, Základná škola Marianka, Námestie 4. apríla 16, Základná škola, Námestie Štefana Kluberta, Spojená škola Ľudmily Podjavorinskej - SOŠ elektrotechnická a gymnázium, Základná škola s materskou školou Jozefa Murgaša, Základná škola s materskou školou Soblahov, ZŠ kniežaťa Pribinu, Základná škola Michala Tareka, Základná škola, Gabriela Bethlena 41, Nové Zámky, Základná škola s materskou školou Veľké Ripňany, Základná škola Šenkvice, Stredná odborná škola obchodu a služieb, ZUŠ, Základná škola, Stredná odborná škola obchodu a služieb, základná škola, základná škola, Základná škola s materskou školou a ŠJ Kamenica nad Cirochou, Základná škola Oščadnica-Ústredie, Základná umelecká škola Ferenca Liszta, základná škola, Základná škola, Stredná odborná škola automobilová, Základná škola Turie, Základná škola s materskou školou, Gymnázium Milana Rastislava Štefánika, Základná škola Jána Amosa Komenského, Základná škola Poprad-Matejovce, Základná umelecká škola Bernolákova 26, Základná škola s materskou školou - Grundschule mit Kindergarten, ZŠ Nevädzová, Základná škola Jána Drdoša, Základná škola Jahodnícka, Základná škola s materskou školou, Základná škola Čaňa, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Základná škola s materskou školou, Základná škola Kataríny Brúderovej, základná škola, Stredná odborná škola strojnícka, základná škola, Materská škôlka, Základná škola s materskou školou, Základná škola, Odborárska ulica, Súkromná stredná odborná škola, základná škola

Základná škola, Slovensko:, 11 z 17

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Gyulu Juhásza, Základná škola, základná škola, Spojená škola Dúbravská cesta 1, Spojená škola internátna, základná škola, Reformovaná cirkevná základná škola s VJM Dolný Štál, Cirkevná spojená škola Marianum, Základná škola, Javorová Alej, Stredná priemyselná škola Snina, Základná škola Krivá, Základná škola a materská škola T. G. Masaryka, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola s materskou školou Čierne-Vyšný koniec, Základná škola Kežmarská 30, ZŠ Jána de La Salle, základná škola, základná škola, ZŠ Kátlovce, základná škola, ZŠ Pavla Emanuela Dobšinského, Hotelová akadémia, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Základná škola, Hutnícka 16, Katolícke gymnázium Štefana Moysesa, Základná škola, Saratovská ul. 85 (VI. Základná škola), Základná umelecká škola, základná škola, Základná škola s materskou školou, Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta, Základná škola, Lipová 13, Nemecká škola v Bratislave, Základná škola, Lehota 144, Základná škola Tbiliská, základná škola, Špeciálna základná škola, Stredná zdravotnícka škola, ZŠ Gorazdova, ZŠ P. O. Hviezdoslava, Základná umelecká škola Istrijská, ZŠ Prokofievova 5, Základná škola Gašpara Haina, základná škola, Materská škôlka, základná škola, Elokované pracovisko Súkromná Spojená Škola Beila voda 2, Kežmarok (organizačná zložka Súkromná stredná odborná škola), Gymnázium Jozefa Cígera Hronského, Súkromná základná umelecká škola, 2. Základná škola, základná škola, Základná škola Železničná, základná škola, Základná škola, SOŠ Lesnícka, základná škola, Základná škola s materskou školou Horná Ves, Základná škola s materskou školou, Oščadnica 1374

Základná škola, Slovensko:, 12 z 17

Stredná odborná škola technická, Základná škola sv. Dominika Savia, základná škola, 4. ZŠ Senica, Základná Škola Mateja Bela Šamorín, Základná škola, základná škola, Spojená škola, ZŠ Budatínska 61, Základná škola Pionierov, Základná škola s materskou školou Odborárska 2, základná škola, Základná škola, Základná škola s materskou školou Hurbanova 27, Základná škola s materskou školou Za kasárňou, Škola umeleckého priemyslu, Gymnázium Nové Zámky, Základná škola, Komenského 6, Cirkevná základná škola sv. Martina, základná škola, Stredná škola poľnohodpodárská Juraja Gagarina, Základná škola Drienov, Stredná odborná škola, Základná škola, Komenského 3, Bernolákovo, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Spojená škola, Základná škola Šemša, Stredná odborná škola dopravná, základná škola, Špeciálna základná škola s materskou školou, 8. Základná škola, , Súkromná základná škola Guliver, Základná škola Krásnohorské Podhradie, SOU poľnohospodárske Vígľaš-Pstruša, základná škola, základná škola, Základná škola sv. Jozefa, Súkromná SOŠ ekonomická Tercium, Súkromná základná umelecká škola, ZŠ Velčice, Základná škola, základná škola, základná škola, Gymnázium Jána Hollého, základná škola, Stredná odborná škola podnikania a služieb, základná škola, Základná škola na Hradnej ulici, Základná škola s materskou školou, základná škola, Základná škola s materskou školou, ZŠ a MŠ Cádrova, Základná škola Jozefa Cígera Hronského, základná škola, Spojená škola, Nivy 2, Stredná odborná škola obchodu a služieb Topoľčany

Základná škola, Slovensko:, 13 z 17

ZŠ Černyševského 8, Stredná odborná škola sv. Klementa Hofbauera, základná škola, Spojená škola sv. Františka Assiského, Základná škola Limbová, základná škola, základná škola, Stredná odborná škola polytechnická, základná škola, základná škola, Základná škola Lachova 1, základná škola, Základná škola s materskou školou, Neškola, Obchodná akadémia, základná škola, základná škola, Základná škola, ZŠ interna pre sluchovo postihnutých, ZŠ Andreja Kubinu, Základná škola, základná škola, základná škola, Gymnázium Martina Hattalu, Základná umelecká škola svätej trojice, katolícka škola, Gymnázium na Alejovej 1, Súkromné športové gymnázium ELBA, základná škola, Základná škola Plešivec, Základná škola s materskou školou, Základná škola s materskou školou Hermanovce, základná škola, Základná škola Márie Rázusovej, Základná škola a Materská škola Soblahov, Stredná pedagogická škola v Levoči, Stredná odborná škola, Stredná odborná škola techniky a služieb, Diamonds - súkromná základná umelecká škola, multi, Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Materská škola - Báb, Základná škola s materskou školou Milana Kolibiara, Gymnázium Vojtecha Mihálika, základná škola, Spojená škola kráľovnej pokoja, základná škola, základná škola, Cirkevná základná škola P.Palásthyho s VJM, Cirkevná základná škola reformovanej kresťanskej cirkvi s vyuč. jaz. maď. Vojany, základná škola, Hotelová akadémia, Arcibiskupské gymnázium biskupa P. Jantauscha, , Stredná odborná škola automobilová, základná škola, ZŠ Krosnianska 2, ZŠ Krčméryho 2, Špeciálna základná škola s materskou školou, ZŠ Alekšince

Základná škola, Slovensko:, 14 z 17

ZŠ Horné Orešany, Základná škola pri Oravici, Základná škola s materskou školou, základná škola, základná škola, Stredná zdravotnícka škola, Základná škola s Materskou školou, ZŠ s MŠ Hany Ponickej, Gymnázium Vrbové, Základná škola Sibírska, základná škola, Gymnazium, Základná škola, Gymnázium Komenského, základná škola, Základná škola, ZŠ M. Kukučína DK, Stredná odborná škola podnikania, Základná škola, základná škola, ZŠ + MŠ, ŠZŠ s materskou školou, Združená stredná škola potravinárska, Základná umelecká škola Jána Cikkera, Stredná odborná škola sv. Jozefa robotníka, Saleziáni Don Bosca, základná škola, základná škola, Základná škola s vyučovacím jazykom mad'arským, Stredná odborná škola podnikania, Základná škola Rudolfa Jašíka, Základná škola s materskou školou, Česká 10, ZŠ Dolné Kočkovce, Stredná odborná škola stavebná, základná škola, základná škola, Základná škola, Ulica Pavla Jozefa Šafárika, základná škola, základná škola, Základná umelecká škola, ZUŠ, Základná škola s materskou školou sv. Andreja-Svorada a Benedikta, Základná škola, základná škola, Základná škola Ivana Krasku, Materská škola Uzovský Šalgov, Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana, základná škola, Spojená škola Pavla Sabadoša internátna, základná škola, Základná škola Dulovce, základná škola, Spojená škola internátna, Základná škola, Základná škola Spišské Vlachy, Základná umelecká škola Františka Oswalda Daliborovo námestie 2 - Elokované pracovisko Gessayova 8, Spojená škola Nábrežie Jána Kalinčiaka 4, Základná škola Pionierska 4, SOA Liberta, Materská škola, Obchodná akadémia Dolný Kubín

Základná škola, Slovensko:, 15 z 17

, Gymnázium, základná škola, základná škola, Súkromná stredná odborná škola Bukovecká 17, základná škola, SSOŠ pôšt a telekomunikácií, základná škola, Základná umelecká škola Frica Kafendu, základná škola, základná škola, OA a SOU v Detve, Základná škola Požiarnická, Špeciálna základná škola, základná škola, Stredná odborná škola pedagogická sv. Márie Goretti, základná škola, Spojená škola Matice slovenskej, Materská škola, Súkromná hotelová akadémia, Gymnázium M. Galandu, Základná a materská škola, multi, základná škola, základná škola, základná škola, Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Gymnázium bilingválne, Gymnázium B. S. Timravy, Základná škola Márie Medveckej, Základná škola Opatovce nad Nitrou, ZŠ Bieloruská 1, Základná škola, Gymnázium Hansa Selyeho - Selye János Gimnázium, Základná škola, Špeciálna základná škola Inžinierska 24, základná škola, Súkromné gymnázium Česká 10, základná škola, základná škola, Základná škola Slnečná 168/28, Námestovo, Súkromná ZŠ, základná škola, ZŠ Jána Lipského, základná škola, , Základná umelecká škola, Gymnázium A.M. Szencziho, 2. ZŠ na Námestí Augusta Horislava Škultétyho, Športové gymnázium, Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským 1.- 4. roč, SPŠ odevná a SOU služieb, základná škola, Základná škola Ľudovíta Štúra, základná škola, Základná škola Uzovský Šalgov, ZŠ Na hôrke 30, Základná škola Považská 12, Stredná odborná škola potravinárska, základná škola

Základná škola, Slovensko:, 16 z 17

Základná škola Zbehy, Obchodná Akadémia Senica, základná škola, základná škola, Základná umelecká škola v Medzeve, Základná umelecká škola Štefana Baláža, základná škola, Základná škola Alexandra Dubčeka, Stredná zdravotnícka škola Dolný Kubín, základná škola, Ľudová škola majstra Jána Jesenského, základná škola, Evanjelické lýceum a základná škola Palisády, základná škola, Základná škola, Základná škola, základná škola, Spojená škola internátna, Základná škola, Cirkevná základná škola sv. Juraja, základná škola, Základná škola s materskou školou Snežnica, ZŠ Ščasného 22, Základná škola Nová Ľubovňa, Stredná odborná škola pedagogická blahoslavenej Laury, základná škola, Cirkevná základná škola sv. Františka assiského, Základná škola, Zakladná škola, základná škola, Tutu - škola baletu, Základná škola, základná škola, École primaire, základná škola, ZŠ pri Liečebno-výchovnom sanatóriu v Nitre, základná škola, základná škola, Základná škola, Gymnázium Veľké Kapušany, základná škola, Gymnázium, ZŠ Vajanského, Modra, Základná škola Janka Matúšku, Súkromná základná umelecká škola, základná škola, Gymnázium Ladislava Novomeského, základná škola, Stredné odborné učilište, Stredná odborná škola dopravná, Základná škola Bátorove Kosihy, Súkromná základná umelecká škola Fantastic, Základná škola Ružová dolina 29, základná škola, Akadémia Policajného zboru v Bratislave, Základná škola Šuleka Vilka, Spojená škola internátna Kremnica, základná škola, Základná škola Jozefa Krónera, základná škola

Základná škola, Slovensko:, 17 z 17

základná škola, Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM, základná škola, základná škola, Súkromná obchodná akadémia, Základná umelecká škola, základná škola, základná škola, základná škola, Slovensko-Ruská základná škola v Bratislave, Základná škola, Súkromná hotelová akadémia, základná škola, základná škola, Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Veľké Trakany, Stredná odborná škola Jozefa Szakkayho, Súkromná stredná odborná škola EDURAM, Základná škola s materskou školou Námestie Kráľovnej pokoja, Spojená škola internátna, Hrdličkova 17, Základná škola Novomeského, Stredná odborná škola Pruské, Gymnázium A.H. Škultétyho, základná škola, Základná škola, Základná škola, Školská, základná škola, Gymnázium Ladislava Sáru, základná škola, základná škola, Stredná odborná škola technická, základná škola, ZŠ Kvačany, Základná škola Milošová u Prívary, Hotelová Akadémia Ľudovíta Wintera, Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva, Základná škola Nábrežná, Stredná odborná škola IT, Základná škola s materskou školou Bernolákova 1, Základná umelecká škola

základná škola inde

Východné Slovensko (828x), Západné Slovensko (824x), Střední Morava (647x), Stredné Slovensko (639x), Jihovýchod (600x), Jihomoravský kraj (489x), Moravskoslezský kraj (480x), Moravsko-sliezsko (480x), Prešovský kraj (456x), Trnavská pahorkatina (421x), Košický kraj (372x), Podunajská rovina (367x), Žilinský kraj (348x), Olomoucký kraj (344x), Bratislavský kraj (327x), Zlínský kraj (305x), Banskobystrický kraj (291x), Trenčiansky kraj (280x), Nitriansky kraj (276x), Trnavský kraj (268x), Zemplín (242x), Bratislava (233x), Spiš (157x), Brno (157x), okres Brno-město (157x), okres Olomouc (150x), Košice (128x), okres Prešov (105x), okres Ostrava-město (104x), powiat nowosądecki (98x)
základná škola v Východné Slovensko
základná škola v Západné Slovensko
základná škola v Střední Morava

Podobné, Slovensko:

2618x základná škola, 1380x skôlka, 160x univerzita, 120x stredná škola, 101x autoškola
Hľadáme zakladna-skola, OSM tagy: amenity = 'school'.
Základná škola, Slovensko
@wwwOMAsk

Viac o nás

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku www.oma.sk vzdelavanie zakladna-skola

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.