Cesta: OMA » vzdelanie » základná škola

Základná škola, Slovensko

Základná škola v Slovensko

V Slovensko sa nachádza viac ako 1000 kusy základná škola.

Základná škola, Slovensko:, 1 z 17

Základná škola Ladislava Novomeského 2, Gymnázium Milana Rastislava Štefánika, Gymnázium Šrobárova, Špeciálna základná škola, Základná umelecká škola Juraja Kréna, Spojená škola svätého Jozefa, Stredná zdravotnícka škola, Gymnázium Poštová, Spojená škola internátna, Zdenka Nejedlého 41, Inštitút jazykov a vzdelávania, SPŠ Dopravná, Katolícka stredná pedagogická škola, Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Spojená škola Mokrohájska 3, Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Katolícke gymnázium Štefana Moysesa, Súkromná stredná umelecká škola filmová, ZŠ Matky Alexie, multi, Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa, Základná umelecká škola, Katolicka Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, Gymnázium Ladislava Novomeského, Evanjelické lýceum, Bulharská základná škola a gymnázium Christo Boteva, Spojená škola Svätej Rodiny - ZŠ svätej rodiny, Gymnázium svätej rodiny, Základná škola Trenčianske Jastrabie, Konzervatórium Jozefa Adamoviča, Stredná odborná škola technická, Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Základná škola, Odborárska ulica, e-Škola, Základná škola s materskou školou Štefana Moyzesa v Žiar nad Hronom, základná škola, Stredná zdravotnícka škola sv. Alžbety, Stredná odborná škola železničná, SPŠ Elektrotechnická, Stredná odborná škola Jána Bocatia, Gymnázium, Exnárova, Nemecká škola v Bratislave, Gymnázium Opatovská, III. ZŠ na ulici Kapitána Nálepku 12, Reformovaná cirkevná základná škola s VJM Dolný Štál, SOŠ pôšt a telekomunikácií, Stredná športová škola, Súkromná základná škola Felix, Stredná odborná škola Jozefa Szakkayho, Stredná zdravotnícka škola, Rehabilitačné stredisko ROSA, Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho, ZŠ s MŠ s VJM Boľ, Základná umelecká škola Juraja Kréna, Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb vidieku, základná škola, Súkromné športové gymnázium Užhorodská, BEA English Studio, Gymnázium Park mládeže 5, Gymnázium na Alejovej 1

Základná škola, Slovensko:, 2 z 17

Základná škola Kalinčiakova, SPŠ Strojnícka, Základná Škola Karpatská Ulica, Gymnázium Varšavská cesta 1, Stredná odborná škola letecko-technická, Stredná odborná škola automobilová, Základná škola s materskou školou, ZŠ Bieloruská 1, Kazinczy Ferenc Általános Iskola, Základná umelecká škola Františka Oswalda Daliborovo námestie 2 - Elokované pracovisko Gessayova 8, Základná škola s materskou školou sv. Andreja-Svorada a Benedikta, Základná škola Andreja Radlinského, Základná škola sv. Vincenta de Paul, Súkromné osemročné gymnázium Galaktická, Súkromná základná umelecká škola Vlada Urbana, Gymnázium Martina Hattalu, Základná umelecká škola, Základná škola, Záhorácka, ZŠ Topoľová, ZŠ Park Angelinum, ZŠ Jána de La Salle, Gymnázium, Základná škola Petra Škrabáka, Jazyková škola Class, Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava, Súkromné osemročné gymnázium Dneperská 1, Základná škola Beluša, Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, základná škola, Odborné učilište internátne, Evanjelické gymnázium Jána Amosa Komenského, Súkromné gymnázium Petzvalova 4, Základná škola, Zdenka Nejedlého 2, ZŠ Veľkomoravská, Stredná priemyselná škola informačných technológií, Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru, Stredná odborná škola technická, Cirkevná materská škola Kráľovnej anjelov, Základná škola s materskou školou, Spojená škola sv. Košických mučeníkov, ZŠ Milana Hodžu, Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho, Základná umelecká škola, Stredná zdravotnícka škola Dolný Kubín, Spojená škola sv. Františka z Assisi, Súkromná stredná priemyselná škola animovanej tvorby, Stredná odborná škola technická, Cirkevná stredná odborná škola, British International School Bratislava, Základná škola Podjavorinskej, Základná škola, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Gyulu Juhásza, Stredná odborná škola pedagogická, ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA, Súkromná základná škola, Základná škola Pri Podlužianke, Stredná odborná škola technická, Základná škola Kubranská, Základná škola, ZŠ Milana Hodžu

Základná škola, Slovensko:, 3 z 17

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Károlya Szemerényiho Tvrdošovce, Súkromná základná umelecká škola, Materská škola, Evanjelické lýceum a základná škola Palisády, Súkromná základná škola Dneperská 1, Hotelová akadémia, Gymnázium Matky Alexie, Základná škola, Základná umelecká škola Istrijská, Špeciálna základná škola, Súkromná základná škola, Základná škola Požiarnická, Diamonds - súkromná základná umelecká škola, Gymnázium Párovská ulica č.1, Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Endre Adyho, Základní škola, Základná škola sv. Cyrila a Metoda, Základná škola Janka Kráľa, SŠ - SOŠ elektrotechnická, Základná škola, Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM, Základná umelecká škola Ľudovíta Fullu, Gymnázium Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským, Základná škola sv. Vincenta, Základná umelecká škola Františka Oswalda, SOŠ, Stredná zdravotná škola, ZŠI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, Základná škola Gyulu Szabóa s vyučovacím jazykom maďarským, ZUŠ, Diamond English, Spojená škola, Spojená škola, Základná škola Malokarpatské námestie 1, Gymnázium Jána Adama Raymana, Obchodná akadémia, Základná škola, Komenského 2, Základná škola, Saratovská ul. 85 (VI. Základná škola), Základná škola Andreja Kmeťa, Základná škola s materskou školou Bojnice, Základná škola Krivá, Základná umelecká škola – výtvarný odbor, Základná škola Medzilaborecká, SOŠ drevárska, Základná škola Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským, Súkromná základná škola Tomáša Zanovita, Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Artystyczna, základná škola, Spojená škola, Beethovenova 27, Trnava, Základná škola, Saratovská ul. 43 (V. základná škola), Základná umelecká škola Jozefa Rosinského v Nitre, Lingua centrum, ZŠ Družicová 4, Základná škola Karloveská, Stredná priemyselná škola strojnícka, Základná umelecká škola Irkutská 1, Základná škola, GAMČA - Gymnázium Grösslingová 18, ZŠ Pankúchova

Základná škola, Slovensko:, 4 z 17

Základná škola s materskou školou sv. Andreja - Svorada a Benedikta, Základná škola, Základná a materská súkromná škola Dráčik, Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Mieczysława Karłowicza, Stredná odborná škola, Základná škola Gemerská 2, Súkromné konzervatórium, Základná škola kardinála Alexandra Rudnaya, Základná umelecká škola Jána Albrechta, ZŠ Abovská 36, Základná škola M.R.Štefánika, ZŠ Bystrická, ZŠ Alexandra Dubčeka, Gymnázium Ladislava Dúbravu, Základná škola s materskou školou Vitanová, Základná škola Čáry, Stredná odborná škola dopravy a služieb, Základná umelecká škola Jantárová, Stredná odborná škola pedagogická, Základná škola Jozefa Maximiliána Petzvala, Špeciálna základná škola, Základná škola Tupolevova 20, Základná škola s materskou školou Riazanská, Slovenský inštitút vzdelávania, Základná škola Dve ruky, Zespół Państwowych Szkół Artystycznych, Konzervatórium Košice, Základná škola Staničná 13, Technická akadémia, základná škola, Stredná odborná škola stavebná - Építészeti Szakközépiskola, Súkromná základná škola pre žiakov s intelektovým nadaním, Základná škola, Námestie mladosti 1, Základná škola s materskou školou J.A. Komenského, Spojená škola -SOŠ strojnícka, SOŠ podnikania, SOŠ rybárska, Základná umelecká škola, Duálna akadémia, Základná škola, Stredná odborná škola, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Heleny Marusarzówny, VI. Základná škola Ružomberok, Základná umelecká škola Jána Cikkera, Základná škola, Súkromná základná škola waldorfská, Súkromné gymnázium Mercury, Súkromná základná škola BESST, Súkromná základná škola, Základná škola Nejedlého 8, ZŠ Štúrova, Gimnazjum Im. Jana Pawła II, Základná umelecká škola, Súkromná základná škola Wonderschool, Stredná odborná škola podnikania, Základná umelecká škola, Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským, Základná škola, Združená stredná škola potravinárska, Gymnázium Mikuláša Kováča, Základná škola sv. Dominika Savia, Základná umelecká škola Eugena Suchoňa

Základná škola, Slovensko:, 5 z 17

Stredná odborná škola obchodu a služieb, ZUŠ, Autoškola Alma - H, s. r. o., Základná škola, Školská 14, Základná škola s materskou školou Bernolákova 1, Základná škola, Základná škola, Nad Medzou 1, Základná škola, Hutnícka 16, Základná škola, ZŠ Gessayova 2, Základná škola s materskou školou, Malonecpalská ulica, Súkromná základná škola, Základná škola Štúrovo, Základná škola, Gymnázium Petra Pázmáňa s vyučovacím jazykom maďarským - Pázmány Péter Gimnázium, Letomostie 3, Nové Zámky - Érsekújvár, Stredná odborná škola služieb a lesníctva, Základná škola, Levočská ulica 11, Obchodná akadémia, ZŠ Budatínska 61, Gymnázium Bilíkova, Základná umelecká škola sv. Cecílie, ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA, Základná škola Tbiliská, ZŠ Prostějovská, Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej, Špeciálna základná škola, Súkromná ZUŠ, Stredná odborná škola dopravná, ZŠ Prokofievova 5, Stredná priemyselná škola Karola Adlera, Súkromné gymnázium ESPRIT, ZŠ Beňovského 1, Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline, Základná škola Šenkvice, Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA, Stredná odborná škola technická a agropotravinárska, Základná škola Rajčianska, Základná škola, Základná škola, Stredná odborná škola technická, Stredná odborná škola podnikania a služieb, Základná umelecká škola Jána Pöschla - elokované pracovisko, Spojená škola s organizačnými zložkami Odborné učilište a Praktická škola, Stredná zdravotnícka škola, Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku, Špeciálna základná škola s materskou školou, Gymnázium Alberta Einsteina, Cirkevná základná škola s materskou školou sv.Gorazda, Základná škola Jelenia 16, Základná škola, Súkromné gymnázium, Spojená škola, Základná škola s materskou školou, Základná škola, Súkromné bilingválne gymnázium BESST, Spojená škola internátna, Špeciálna ZŠ internátna a Praktická škola, Základná škola Pavla Marcelyho, Piaristická spojená škola Františka Hanáka, Súkromná hotelová akadémia

Základná škola, Slovensko:, 6 z 17

Gymnázium Javorová, Súkromné gymnázium Kremnická, Súkromná základná škola, Gymnázium Školská, Spojená škola internátna, Základná škola Lichardova, Cirkevná základna škola s materskou školou Dobrého pastiera, Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, 1. Základná škola, Základná škola Lachova 1, Základná škola Pri kríži, ZŠ Nevädzová, Stredná odborná škola informačných technológií, Gymnázium Pankúchova, Gymnázium bilingválne, Hotelová akadémia, Súkromná základná umelecká škola Xoana, ZŠ a MŠ Cádrova, Základná škola s materskou školou, Česká 10, Reedukačné centrum, ZŠ Mudroňova, Súkromné gymnázium Česká 10, ZŠ P. Kellnera Hostinského, 3. Základná škola, Základná škola Východná, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Výcviková škola pre vodiacich psov, Jazyková škola English4You, Súkromná spojená škola European English School, Stredná zdravotnícka škola, Základná škola Jahodnícka, Základná škola internátna pre žiakov so zrakovým postihnutím, Špeciálna základná škola, Stredná odborná škola Vrbové, Cirkevná základná škola Narnia, Spojená škola sv. Jána Bosca, Špeciálna základná škola s materskou školou, Základná škola, Lipová 13, Základná škola - Báb, Základná škola Májové námestie, Základná škola Vrútocká 58, Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Stredná odborná škola automobilová, Špeciálna základná škola internátna, ZŠ pri Liečebno-výchovnom sanatóriu v Nitre, Súkromná stredná odborná škola Gos - Sk, Základná škola s materskou školou Sibírska, Obchodná akadémia Dolný Kubín, Základná škola s materskou školou, Kornela Mahra 11 v Trnave, Základná škola Alexandra Dubčeka, Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského, Špeciálna základná škola, Základná škola Jána Hollého, základná škola, Základná škola s materskou školou Želiarska 4, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb, Súkromná stredná odborná škola Bukovecká 17, Základná umelecká škola Jána Cikkera, Chefparade

Základná škola, Slovensko:, 7 z 17

Špeciálna základná škola, IV. Základná škola Holubyho, Základná škola F. E. Scherera, Gymnázium Metodova, Stredná odborná škola služieb, Základná škola Sídlisko SNP, Základná škola Bukovecká 17, Stredná zdravotnícka škola, Gymnázium Angely Merici, SOŠ ekonomická, Súkromná základná umelecká škola Fantastic, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Obchodná akadémia Imricha Karvaša, Stredná odborná škola dopravná, Súkromná základná škola pre intelektovo nadaných žiakov, Pedagogická a sociálna akadémia blahoslavenej Laury, 1. súkromné gymnázium, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva, Základná škola, Základná škola Jarná, Základná škola s materskou školou Odborárska 2, Základná škola Važecká, Detský domov, Základná škola, Štefánikova, Stredná Odborná Škola Elektrotechnická, Základná umelecká škola – výtvarný odbor, Súkromná stredná odborná škola ELBA, Jazyková škola, Základná škola s materskou školou Drietoma, Základná škola s materskou školou, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Súkromné gymnázium Cogitatio, Základná škola, Základná škola s materskou školou Soblahov, Centrum voľného času, S ZUŠ-ELBA, Spojená škola internátna / Špeciálna základná škola s materskou školou internátna v Leviciach, Stredná odborná škola elektrotechnická, Gymnázium Jura Hronca, Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého, Základná škola, Základní škola a Mateřská škola Študlov, Základná škola M. R. Štefánika, Tanečná škola Viva, Spojená škola internátna, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša, Základná umelecká škola Mikuláša Schneidera-Trnavského, Základná škola Mihálya Helmeczyho s vyučovacím jazykom maďarským, Súkromná základná škola BellAmos, Spojená škola, Špeciálna základná škola Inžinierska 24, ZŠ Košická, Základná škola Juraja Fándlyho, Stredná odborná škola sv. Cyrila a Metoda, Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, ZŠ Kulíškova, 2. základná škola, Základná škola

Základná škola, Slovensko:, 8 z 17

Základná škola s materskou školou, Stredná odborná škola potravinárska, Základná umelecká škola, Základná škola Dudova 2, Spojená škola T. Ševčenka, Základná škola, Stredná odborná škola polytechnická, Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra, Spojená škola internátna, Gymnázium Hlinská, Základná umelecká škola, Gymnázium, Základná škola, Lesnícka, Súkromná stredná odborná škola, Obchodná akadémia, Súkromné konzervatórium Alkana, Gimnazjum nr 1 im. Olgi i Andrzeja Małkowskich, Stredná odborná škola, Stredná priemyselná škola technická, Základná škola s materskou školou, Základná škola, Mariánska ulica, Obchodná akadémia, ARCIBISKUPSKÉ GYMNÁZIUM biskupa P. JANTAUSCHA, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Špeciálna základná škola Rovníková 11, Spojená škola Letná, Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Arcibiskupské gymnázium biskupa P. Jantauscha, Stredná odborná škola pedagogická blahoslavenej Laury, ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno, Základná umelecká škola, Základná škola, Základná škola s materskou školou Angely Merici, Súkromná jazyková škola CM, Obchodná akadémia, Gymnázium M. M. Hodžu, Základná škola s materskou školou Veľké Leváre, Gymnázium Janka Matúšku Galanta, Spojená škola, Základná umelecká škola, ŠZŠ s materskou školou, Súkromné športové gymnázium ELBA, Základná umelecká škola, Spojená škola, Nivy 2, Súkromná materská a základná škola UNES, Základná škola Grundschule Medzev, UKF - Katedra hudby, SOŠ Elektrotechnická, Základná umelecká škola Josepha Haydna - hudobný odbor, Súkromná stredná odborná škola Pro scholaris, Základná škola Gejzu Dusíka, Základná škola G. Czuczora s vyučovacím jazykom maďarským, Základná škola Sibírska, SOŠ Nitra, Gymnázium M. R. Štefánika, Stredná priemyselná škola, Súkromné slovanské gymnázium, Základná umelecká škola Senica, Základná škola s materskou školou Smolník, základná škola

Základná škola, Slovensko:, 9 z 17

Spojená škola Pavla Sabadoša internátna, Spojená škola, Krátka 11, Základná škola s materskou školou, Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana, Stredná odborná škola automobilová, Gymnázium Juraja Fándlyho, ZŠ Viestova Myjava, Spojená škola sv. Františka Assiského, Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana - bilingválna sekcia, Škola úžitkového výtvarníctva Košice, ZŠ Jána Vojtaššáka, Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi, Stredná zdravotnícka škola, Pedagogická a sociálna akadémia sv. Márie Goretti, Súkromná základná umelecká škola Jánoš, Základná škola Márie Rázusovej, Gymnázium Vojtecha Mihálika, Základná umelecká škola, Gymnazium, Gymnázium Antona Bernoláka, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Stredná umelecká škola, ZŠsMŠ Častá - Materská škola, Základná škola Ľudovíta Štúra, multi, Základná škola s materskou školou sv. Gorazda, Zespół Szkół Budowlanych im. dr. Władysława Matlakowskiego, ZŠ Velké Karlovice, ZŠ Likavka, Základná umelecká škola v Medzeve, Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma, Általános Iskolája és Diákotthona, Základná škola s materskou školou Jozefa Murgaša, ZUŠ Tralaškola, ZŠ Miloslavov, Stredná odborná škola podnikania, Spojená škola, Základná umelecká škola, Stredná odborná škola, Základná škola Súľov - Hradná, Obchodná akadémia, základná škola, ZŠ sv. Svorada a Benedikta, ZŠ s MŠ Častá, Reedukačné centrum Sološnica, Stredná zdravotnícka škola, Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Oswalda Balzera, Základná škola, Lehota 144, Základná škola Paňovce, Základná škola Sološnica, Gymnázium, Základná škola SNP 5, Istványi Ferenc Általános Iskola, Szkoła Podstawowa nr 1 w Rzepiskach, GYMNÁZIUM PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA, Základná škola s materskou školou v Dohňanoch, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Streda nad Bodrogom, Základná škola Janka Matúšku, Stredná odborná škola technická, Obchodná akademia

Základná škola, Slovensko:, 10 z 17

Základná škola s materskou školou sv. Marka Križina, Dózsa György Általános Iskola, základná škola, Stredná zdravotnícka škola, Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Základná škola Milana Mravca, základná škola, CIRKEVNÉ GYMNÁZIUM sv. JÁNA KRSTITEĽA, Sukromne skoly Ziveny, 2. ZŠ na Námestí Augusta Horislava Škultétyho, základná škola, ZŠ a MŠ, ZŠ s MŠ NSUT, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Gymnázium KNM, Základná Škola s VJM Eötvösa, Súkromná pedagogická a sociálna akadémia, Blok H, Základná škola, Základná škola, Stredná priemyselná škola technická, Spojená škola Mierová, Základná škola, Nemocničná, Špeciálna základná škola Veľký Meder, základná škola, Gymnázium Andreja Kmeťa, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Spojená katolícka škola, Zakladná škola Brezno - Mazorník, Základná škola Nábrežná, ZUŠ, SPŠ lesnícka, Obchodná Akadémia Senica, Základná Škola Mirka Nešpora 2, základná škola, základná škola, Gymnázium Pétera Czeglédiho Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským, Elokované pracovisko ZUŠ Jozefa Kresánka Karloveská 3, Základná umelecká škola Jozefa Janigu, ZŠ ul. Dobšinského 17, základná škola, Základná umelecká škola Jána Cikkera, ZUŠ, Základná umelecká škola Ferenca Liszta, základná škola, Cirkevná spojená škola MARIANUM, ZŠ Józsefa Kármána s MŠ, Základná škola Zoltána Kodálya s VJM, základná škola, Základná Škola, Spojená škola pre žiakov s telesným postihnutím, Stredná odborná škola, základná škola, École primaire, základná škola, ZŠ Banka, Súkromná obchodná akadémia, 7Základná škola, Reformovaná cirkevná základná škola s VJM Dolný Štál, Základná škola Belehradská 21

Základná škola, Slovensko:, 11 z 17

Základná umelecká škola svätej trojice, ZŠ Krosnianska 2, základná škola, ZŠ Mostná, základná škola, ZŠ Krosnianska 4, Materská škola Adámiho 11, Francúzska škola a Súkromná športová stredná odborná škola, Jazyková škola Kramár, ZŠ Mateja Lechkého, Katolícka stredná pedagogická škola sv. Cyrila a Metoda, Základná umelecká škola Ferenca Liszta, základná škola, Gymnázium sv. Edity Steinovej, základná škola, Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. prof. J. Buzka, Súkromná ZŠ HUMAN, ZŠ Starozagorská, ZŠ Bruselská – elokované pracovisko Aténska 26, základná škola, základná škola, Základná škola, základná škola, ZŠ Masarykova 19/A, ZŠ Dubová, základná škola, Gymnázium, Gymnázium Hansa Selyeho, Súkromná stredná odborná škola pedagogická, základná škola, Špeciálna základná škola, Elokované pracovisko ZUŠ Krásno nad Kysucou, Základná umelecká škola Eugena Suchoňa, Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, základná škola, Základná škola Oščadnica, základná škola, , Základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Cirkevná základná škola sv. Františka assiského, Základná škola, Základná škola, Škola úžitkového výtvarníctva, základná škola, základná škola, Základná škola Diviaky, Základná umelecká škola, Základná škola v Závadke nad Hronom, ZŠ J. Amosa Komenského, základná škola, Základná škola Novomeského, Základná škola J. G. Tajovského, Základná škola v Závadke nad Hronom, Základná škola Krásnohorské Podhradie, Základná škola, Súkromná ZŠ, Hotelová akadémia

Základná škola, Slovensko:, 12 z 17

základná škola, Základná umelecká škola Bernolákova 26, Stredná odborná škola remesiel a služieb, Stredná odborná škola Jána Bocatia, ZŠ Trebišovská 10, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola Pavla Horova, Spojená škola Vojenská 13, Základná škola, Jazyková škola Empire, Základna škola, Základná škola Pohraničná, Gymnázium-Gimnázium Fiľakovo, základná škola, základná škola, ZŠ Janigova, Základná škola, Námestie Štefana Kluberta, základná škola, základná škola, Základná škola Nobelovo námestie 6, Súkromná SOŠ ekonomická Tercium, Základná umelecká škola, Základná umelecká škola, Gymnázium M. Galandu, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola P.O.Hviezdoslava, základná škola, ZŠ Jozefa Kollára, základná škola, Základná škola internátna pre sluchovo postihnutých, Gymnázium Janka Jesenského, ZŠ Tomášikova, Základná škola s materskou školou, základná škola, základná škola, Základná škola pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou internátna, základná škola, Braille school, Stredná odborná škola, Špeciálna základná škola, základná škola, Základná škola a Materská škola Soblahov, Špeciálna základná škola pre žiakov so zrakovým postihnutím internátna, základná škola, ZŠ Drabova 3, Praktická škola internátna, Spojená škola internátna, Liečebno - výchovné sanatórium, Základná škola, Gabriela Bethlena 41, Nové Zámky, základná škola, Materská škola, Stromová 3, Základná škola Clementisova, základná škola, základná škola, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Vyšné Ružbachy

Základná škola, Slovensko:, 13 z 17

Základná škola Užhorodská 39, základná škola, Základná škola Jozefa Krónera, Základná škola s materskou školu Hronský Beňadik, Obchodná akadémia, základná škola, Základná škola Polianska 1, základná škola, Základná škola, Ulica Pavla Jozefa Šafárika, ZŠ Hroncova 23, základná škola, základná škola, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, ZUŠ Alexandra A. Ljubimova, ZUŠ Dezidera Kardoša, základná škola, Základná škola Jána Pavla II, Spojená škola, Gymnázium Ivana Horvátha, základná škola, základná škola, základná škola, Základná umelecká škola, Centrum voľného času, základná škola, základná škola, Základná umelecká škola Ivanka pri Dunaji, základná škola, základná škola, Základná umelecká škola, Štátna jazyková škola, Súkromná základná umelecká škola, ZŠ Dr. Daniela Fischera, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola, základná škola, Stredná Priemyselná Škola, základná škola, Základná Škola Ivánka pri Nitre, Základná škola Trnové, základná škola, Základná škola Považská 12, Základná umelecká škola, SOŠ Technická, Špeciálna základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Spojená škola, základná škola, ZŠ Jána Lipského, Cirkevná základná škola sv. Juraja, ZŠ Pribinova, ZŠ Černyševského 8, Szkoła podstawowa, Športové gymnázium Žilina, základná škola

Základná škola, Slovensko:, 14 z 17

základná škola, Gymnázium P.O. Hviezdoslava, Obchodná akadémia, základná škola, Kossuth Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola, základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ sv. Don Bosca, Základná škola, základná škola, základná škola, Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Gorazda, základná škola, základná škola, Základná škola Ružová dolina 29, Súkromná pedagogická a sociálna akadémia, Királyhelmeci Gimnázium, základná škola, Základna Škola Vavrinca Benedikta, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Spojená škola internátna, základná škola, Súkromná základná škola Ružová dolina 29, základná škola, základná škola, ZŠ a MŠ svätého Gorazda, základná škola, základná škola, základná škola, Spojená škola internátna, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Gymnázium Nové Zámky, základná škola, Základná umelecká škola - výtvarný a dramatický obor, Stredná pedagogická škola v Levoči, základná škola, základná škola, základná škola, Gymnázium Šahy, Stredná odborná škola hotela a služieb, základná škola, základná škola, základná škola, Gymnázium Pavla Horova, Spojená škola Tilgnerova, základná škola, Stredná odborná škola, Školská jedáleň, Základná škola Turnianska 10, základná škola, základná škola, základná škola

Základná škola, Slovensko:, 15 z 17

Konzervatórium, Konzervatórium Žilina, Gymnázium Veľká Okružná, základná škola, Gymnázium Jozefa Lettricha, SZUŠ Art Pegas, Základná škola, Ulica Pavla Dobšinského, Štátna Jazyková Škola, Základná škola s Materskou školou Štefana Náhalku, základná škola, Základná škola, Spojená škola internátna Kremnica, základná škola, ZŠ SNP 20, Špec. základná škola, Stredná odborná škola strojnícka, Stredná zdravotnícka škola, základná škola, základná škola, Spojená škola internátna Kremnica, SOŠ, Obchodná akadémia, ZŠ Andreja Kubinu, CVČ KAMaRÁD Kúty, Základná umelecká škola Vrbenského, Gymnázium Andreja Sládkoviča, Základná Škola, Športové gymnázium, SOŠ Zdravotná, Elokované pracovisko súkromná základná umelecká škola, základná škola, Základná umelecká škola, základná škola, Základná škola Ostredková 14, Materská škola, Špeciálna základná škola, Obchodná akadémia, Gymnázium Gelnica, základná škola, Základná škola, Súkromná hotelová akadémia, Cirkevná základná škola sv. Gorazda v Námestove, Základná škola Turčianske Teplice, Športové gymnázium Ostredkova 10, Nagysallói Magyar tanítási Nyelvű Általános Iskola, Szkoła, základná škola, ZŠ Krškany, základná škola, základná škola, English in the City - jazyková škola, ZUŠ Jána Pöschla, Základná škola Bezručova, Evanjelicke Gymnazium Juraja Tranovskeho, Stredná priemyselná škola dopravná, základná škola, Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta, základná škola, Spojaná škola S.A.Jedlíka, Gymnázium Sv. Františka z Assisi

Základná škola, Slovensko:, 16 z 17

Základna škola Brezno - Zadne Halny, Základná škola sv. Uršule, základná škola, základná škola, základná škola, Základná umelecká škola, základná škola, základná škola, Základná škola Mihálya Tompu, základná škola, základná škola, Tanečná akadémia Muguela Mendeza, ZUŠ Ľudovíta Rajtera, Základná škola Malinovského, základná škola, Základná škola Gaštanová, Stredná škola Požiarnej Ochrany MV SR, ZŠ Bruselská – elokované pracovisko Viedenská 40, ZŠ Slobodného slovenského vysielača, ZŠ Partizánska, Evanjelické gymnázium, základná škola, Základná škola Nitrianske Rudno, Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Základná škola Mojmírova, Základná škola Robotnícka, ZŠ Gorazdova, Stredná odborná škola sv. Jozefa robotníka, Saleziáni Don Bosca, Goethe Inštitút, ZŠ Nábrežie mládeže 5, ZŠ Školská, základná škola, Gymnázium sv. Uršule, Základná škola Borodáčova 2, Stredná odborná škola stavebná, základná škola, základná škola, Základná škola Železničná, Základná škola Bruselská 18, základná škola, základná škola, SOŠ Polytechnická, ZŠ Golianova, ZUŠ Ľudovíta Rajtera, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Základná škola, SOŠ Juraja Ribaya, Special institute, Základná škola svätého Dominika Savia, základná škola, základná škola, Základná umelecká škola, základná škola, základná škola, Stredná lesnícka škola, Obchodná akadémia Poprad, Základná umelecká škola

Základná škola, Slovensko:, 17 z 17

ZŠ Cádrova - 1. stupeň, Stredné odborné učilište strojárske, základná škola, základná škola, Spojená škola Tokajícka 24, základná škola, Základná škola Kežmarok, základná škola, Autoškola 1, základná škola, základná škola, Stredná odborná škola polygrafická, ZS Sama Cambela, Základná umelecká škola Júliusa Kowalského, ZŠ Spartakovská, SOŠ Obchodu a služieb, základná škola, III. ZŠ Konštantinova a Gymnázium, Gymnázium Vrbové, Stredná priemyselná škola dopravná, základná škola, Stredná odborná škola elektrotechnická, základná škola, Základná škola, Ulica Sama Chalupku, Špeciálna základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola Holíčska 50, Špeciálna základná škola, Stredná priemyselná škola dopravná, základná škola, Gymnazium F.V. Sasinka, základná škola, ZŠ Duklianska, Základná škola Vazovova 4, British Council, základná škola, Základná škola s materskou školou v Kamenici nad Cirochou, Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským, základná škola

základná škola inde

Východné Slovensko (764x), Západné Slovensko (755x), Stredné Slovensko (574x), Prešovský kraj (418x), Košický kraj (346x), Bratislavský kraj (326x), Žilinský kraj (310x), Banskobystrický kraj (264x), Trenčiansky kraj (257x), Nitriansky kraj (255x), Trnavský kraj (243x), Bratislava (223x), Malé Karpaty (179x), Spiš (160x), Košice (139x), Liptov (93x), Záhorie (83x), Horehronie (80x), Gemer (72x), okres Prešov (70x), Liptovská kotlina (69x), okres Žilina (67x), okres Bardejov (64x), okres Trenčín (63x), okres Bratislava II (62x), Ružinov (60x), okres Nitra (59x), Turiec (59x), okres Trnava (58x), Turčianska kotlina (58x)
základná škola v Východné Slovensko
základná škola v Západné Slovensko
základná škola v Stredné Slovensko

Podobné, Slovensko:

3951x vzdelavanie, 2419x základná škola, 1159x skôlka, 164x stredná škola, 143x univerzita, 66x autoškola
Hľadáme zakladna-skola, OSM tagy: amenity = 'school'.
ilustračný obrázok k Základná škola, Slovensko

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://www.oma.sk/vzdelavanie/zakladna-skola

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.