Cesta: OMA » vzdelanie » základná škola

Základná škola, Slovensko

Základná škola v Slovensko

V Slovensko sa nachádza viac ako 1000 kusov základná škola.

základná škola inde

Východné Slovensko (871x), Západné Slovensko (838x), Střední Morava (671x), Stredné Slovensko (649x), Jihovýchod (614x), Jihomoravský kraj (502x), Moravskoslezský kraj (501x), Moravsko-sliezsko (501x), Prešovský kraj (478x), Trnavská pahorkatina (427x), Košický kraj (393x), Podunajská rovina (368x), Olomoucký kraj (365x), Žilinský kraj (352x), Bratislavský kraj (327x), Zlínský kraj (308x), Banskobystrický kraj (297x), Trenčiansky kraj (293x), Nitriansky kraj (276x), Trnavský kraj (269x), Zemplín (246x), Bratislava (234x), okres Olomouc (170x), Spiš (170x), Brno (162x), okres Brno-město (162x), Košice (134x), okres Prešov (118x), okres Ostrava-město (111x), okres Karviná (108x)

Základná škola, Slovensko:, 1 z 17

Gymnázium bilingválne, Základná škola Pavla Mudroňa, základná škola, Základná škola Tbiliská, základná škola, základná škola, Základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Gymnázium P.O. Hviezdoslava, ZŠ sv. Svorada a Benedikta, Špeciálna základná škola, základná škola, Základná škola Pionierska 4, základná škola, Súkromná SOŠ, základná škola, základná škola, Materská škola na Vŕškoch, Stredná odborná škola pedagogická blahoslavenej Laury, Materská škola, základná škola, ZŠ Ščasného 22, Obchodná akadémia, Obchodná akadémia, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola, Základná škola, Základná škola s vyučovacím jazykom mad'arským, základná škola, ZŠ Za vodou, základná škola, základná škola, základná škola, Teplička, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola, základná škola, Základná škola, základná škola, Základná škola s materskou školou, Súkromná základná umelecká škola, Základná škola s materskou školou Plechotice, ZŠ Hybe, ZŠ Vinohrady nad Váhom, základná škola, Základná škola Kežmarská 28, Spojená škola,Palárikova, Čadca, Základná škola Hrnčiarska, základná škola, Základná umelecká škola

Základná škola, Slovensko:, 2 z 17

Spojená škola, Základná škola Jána Drdoša, základná škola, Základná škola, základná škola, Základná škola Martinská Ulica, Košice International School, základná škola, základná škola, 2. Základná škola, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Materská a základná škola, ZŠsMŠ Klubina, Katolícka ZŠ sv. Jána Nepomuckého, Základná umelecká škola, Gymnázium Ladislava Dúbravu, základná škola, Jazyková škola STORM, Základná umelecká škola, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, základná škola, Základná škola, SOŠ Ostrovského, Súkromná stredná odborná škola DSA, Základná škola Tupolevova 20, Špeciálna základná škola, základná škola, ZŠ Jána Kupeckého, základná škola, základná škola, Základná škola, ZŠ Ivana Branislava Zocha, základná škola, Spojená škola internátna Kremnica, Základná umelecká škola Galanta – výtvarný odbor, Materská škola, základná škola, základná škola, Základná škola Kalinkovo, Základná škola Sibírska, Základná škola Matiašovce, ZŠ Milana Rastislava Štefánika, ZŠ Gajary, Základná umelecká škola, Cirkevná základná škola, Základná škola s materskou školou, Základná škola Prostějovská, Gymnázium Juraja Fándlyho, Brilliant Stars, základná škola, Základná škola Uzovský Šalgov, Základná škola Odorín, Súkromná hotelová akadémia, Zakladná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola Brodzany, základná škola, základná škola

Základná škola, Slovensko:, 3 z 17

Spojená katolícka škola, Spojená škola, základná škola, základná škola, Základná škola, UKF - Katedra hudby, Stredná odborná škola technická, ZŠ Budovateľská, Stredná odborná škola Gemerská, Základná škola Rajčianska, ZUŠ, ZŠ Banka, Stredná odborná škola lesnícka, Základná škola, Základná umelecká škola, základná škola, ZŠ Kuchyňa, Základná škola Holčíkovce, základná škola, základná škola, Základná škola Park Angelínum, Základná škola s materskou školou Antona Bernoláka, Gymnázium Janka Kráľa, Základná škola Gemerská 2, Súkromná základná škola BESST, Základná škola s materskou školou Tušická Nová Ves, Základná škola a škôlka v Stankovanoch, základná škola, Súkromná ZŠ s MŠ Marie Montessori, Jazyková škola VIVEUS, Vonkajšie vyučovanie, Stredná odborná škola sv. Cyrila a Metoda, základná škola, Základná umelecká škola, Základná škola s materskou školou, Štátna Jazyková Škola, základná škola, Spojená škola, Gymnázium Janka Matúšku Galanta, Súkromné gymnázium, Súkromná základná umelecká škola Trenčín - elokované pracovisko, Braille school, Stredná odborná škola automobilová, Súkromná základná škola, základná škola, Špeciálna základná škola, Základná Škola s Materskou Školou, Základná škola s materskou školou Motešice, Evanjelická základná škola, Základná škola a Materská škola Soblahov, základná škola, Základná škola, Základná škola s materskou školou Podhájska 10A, Stredná odborná škola technická, základná škola, Základná škola Ružová dolina 29, Základná umelecká škola Ferenca Liszta, Cirkevná základná škola sv. Františka assiského, Súkromné gymnázium Česká 10, Základná škola Jozefa Cígera Hronského

Základná škola, Slovensko:, 4 z 17

Súkromná stredná odborná škola a stredná športová škola ELBA, Katolícka stredná pedagogická škola sv. Cyrila a Metoda, Stredná odborná škola potravinárska, základná škola, Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským, základná škola, Základná škola, základná škola, Stredná odborná škola dopravná, Základná škola, Gymnázium Šurany, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Jazyková škola Class, Základná škola s materskou školou Hurbanova, Gymnázium Jána Hollého, Základná umelecká škola – výtvarný odbor, základná škola, Základná škola, Rišňovce, základná škola, Základná škola Lúka, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Pedagogická a sociálna akadémia blahoslavenej Laury, Športové gymnázium Jozefa Herdu, Stredná odborná škola technická, Základná škola Gejzu Dusíka, základná škola, Základná škola Sándora Petőfiho s VJM, ZŠ Kátlovce, Stredná odborná škola obchodu a služieb, základná škola, Gymnázium Park mládeže 5, Základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ Gajary, ZŠ Beethovenova 1, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Základná škola I. Bukovčana 3, Základná škola, základná škola, Spojená škola sv. Františka Assiského, Spojená škola sv. Košických mučeníkov, Súkromná základná škola Felix, Základná škola, Saratovská ul. 85 (VI. Základná škola), Základná škola, Komenského 3, Bernolákovo, základná škola, Stredná odborná škola techniky a mechanizácie, Ul. 1. mája 1, Hurbanovo, Základná škola, Základná škola, základná škola, ZŠ Bystrická, CZŠ sv. Jána Bosca, základná škola, Spojená škola internátna / Špeciálna základná škola s materskou školou internátna v Leviciach, Základná umelecká škola Jána Cikkera, MŠ a ZŠ Lučatín, Stredná zdravotnícka škola sv. Alžbety

Základná škola, Slovensko:, 5 z 17

Základná škola s materskou školou Habovka, Obchodná akadémia, Súkromné bilingválne gymnázium BESST, základná škola, Cirkevná základná škola s materskou školou sv.FAUSTÍNY, základná škola, Súkromná základná škola, Gymnázium M. R. Štefánika, Základná škola s materskou školou, základná škola, ZŠ Topoľová, Základná škola Železničná, Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Základná škola, Základná škola s materskou školou Šarišské Dravce, Základná škola Jahodnícka, Základná škola Kudlovská, 1. súkromné gymnázium, Obchodná Akadémia Senica, VI. Základná škola Ružomberok, Bisla, Základná škola, Lipová 13, Základná škola s materskou školou Vysoká pri Morave, Súkromná základná škola, Základná umelecká škola - výtvarný odbor, elokované pracovisko, Základná škola Drienov, Základná škola SNP 5, základná škola, Základná škola Považská 12, Materská škola Fulianka, Spojená škola sv. Vincenta de Paul, Základná škola s materskou školou, Gymnázium Javorová, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Základná škola Ivana Krasku, základná škola, Spojená škola bl. biskupa Gojdiča - CZŠ s MŠ a gymnázium, Základná škola s materskou školou, Základná škola Svrčinovec, Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, ZŠ Na hôrke 30, základná škola, Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, ZŠ Horné Orešany, Základná škola, Súkromná základná umelecká škola DAMA - Elokované pracovisko, Stredná odborná škola letecko-technická, základná škola, Základná škola Karloveská, Stredná odborná škola strojnícka, Základná škola s materskou školou Medzibrod, základná škola, Základná škola s materskou školou sv. Jána Pavla II., základná škola, základná škola, Základná škola Janka Francisciho Rimavského Hnúšťa, Základná škola, Základná škola Lesnícka Prešov - Solivar, základná škola, Hospodársky pavilón B

Základná škola, Slovensko:, 6 z 17

Základná škola, základná škola, Základná škola, Súkromné bilingválne gymnázium Galanta, Základná škola Československej armády, základná škola, základná škola, Základná škola s materskou školou, Kornela Mahra 11 v Trnave, ZŠ Komenského, ZŠ Krosnianska 2, Základná škola, Sídl.Stred, Základná škola Šrobárova, Základná škola Važecká, Spojená škola Nábrežie Jána Kalinčiaka 4, Základná škola, Sídl.Rozkvet, Odborné učilište internátne Ladce, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, ZŠ Mateja Lechkého, základná škola, Súkromná špeciálna základná škola, Spojená škola svätého Jozefa, Základná škola s materskou školou Novosad, Gymnázium Školská, základná škola, Základná umelecká škola, Základná škola Zlatá, Základná škola s materskou školou, Považská Teplá, Hotelová akadémia, Základná škola, základná škola, Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Gorazda, základná škola, Základná škola Pionierov, Materská škola, IV. Základná škola, Základná škola sv. Vincenta de Paul, Základná škola, Základná škola, Základná škola J. Hollého, Základná škola Jozefa Maximiliána Petzvala, Stredná odborná škola obchodu a služieb, ZŠ J. Amosa Komenského, Základná škola Michala Tareka, ZŠ Pavla Emanuela Dobšinského, základná škola, Zakladná škola, Základná Škola Dlhé Hony, Obchodná akadémia Polárna 1, Spojená škola s organizačnými zložkami Odborné učilište a Praktická škola, III. ZŠ Konštantinova a Gymnázium, základná škola, Gymnázium Jána Chalupku, Stredná odborná škola technická, základná škola, Základná škola, základná škola, základná škola, I. Základná škola, Základná umelecká škola Púchov, ZŠ + MŠ

Základná škola, Slovensko:, 7 z 17

základná škola, Základná škola s materskou školou, základná škola, Gymnázium Antona Bernoláka, Liečebno - výchovné sanatórium, Spojená škola svätého Jozefa, Základná umelecká škola Eugeňa Suchoňa, základná škola, Základná škola s materskou školou sv. Gorazda, Základná škola s materskou školou, Základná škola, základná škola, 3. Základná škola, základná škola, Základná škola, Základná škola Jána Amosa Komenského, Spojená škola a Materská škola, Pionierska 4, ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou, Základná a materská súkromná škola Dráčik, Základná škola s materskou školou, základná škola, Základná škola Nové Sady, Gymnázium Veľké Kapušany, Stredná odborná škola vinársko - ovocinárska, ZŠ Škultétyho, základná škola, základná škola, základná škola, Gymnázium Hlinská, základná škola, základná škola, Spojená škola internátna Kremnica, Základná škola sv. Cyrila a Metoda, Súkromná základná škola pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti, základná škola, základná škola, Gymnázium Trebišovská 12, ZŠ Mlynská, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, III. Základná škola, základná škola, ZŠ Eliáša Lániho, Základná škola Rakovec nad Ondavou, Základná škola Dr. J. Dérera, Základná škola s materskou školou M. R. Štefánika, základná škola, Autistické centrum, HUPS, Súkromná základná umelecká škola DAMA, Súkromná ZŠ, Základná škola Devínska 12, základná škola, Základná škola Ľudovíta Štúra, Súkromná základná škola, Základná škola Rakovec nad Ondavou, Gymnázium Martina Hattalu, Gymnázium B. S. Timravy, Stredná odborná škola pedagogická, Základná škola s materskou školou, základná škola

Základná škola, Slovensko:, 8 z 17

Súkromná základná škola Wonderschool, základná škola, Materská škôlka, Ekonomická Univerzita, Základná škola Sačurov, Gymnázium Andreja Sládkoviča, základná škola, ZŠ Alexandra Dubčeka, Základná umelecká škola Vrbenského, základná škola, Gymnázium Grösslingová 18, Stredná zdravotnícka škola sv. Bazila Veľkého, Cirkevná spojená škola I. stupeň, Cirkevná základná škola reformovanej kresťanskej cirkvi s vyuč. jaz. maď. Vojany, základná škola, základná škola, Základná škola, Základná škola Pohraničná, Základná škola Nová Ľubovňa, ZŠ Vechec, Základná škola, Lipová ulica 2, Rajec, Základná škola, základná škola, Súkromná základná škola Leonardo - Montessori cesta, Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Matúša, Spojená katolícka škola, Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA, Základná škola Vazovova 4, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Základná škola s materskou školou ul. Dolinského, Súkromná jazyková škola CM, Gymnázium Jána Baltazára Magina, Gymnázium M. M. Hodžu, Základná škola, Spojená škola internátna, Základná škola Martin nad Žitavou, ZŠ Fatranská, Základná umelecká škola, Základná škola s materskou školou Fraňa Madvu, Základná škola sv. Cyrila a Metoda, Základná škola s materskou školou, Spojená škola Nižná, Základná umelecká škola, Základná škola Súľov - Hradná, základná škola, Spojená škola sv. Jána Bosca, ZŠ s MŠ Pod hájom 967, Základná škola, ZŠ Veľký Lipník, Základná škola Kežmarok, základná škola, Základná škola, základná škola, Základná škola Bačkovík, Základná škola s materskou školou, základná škola, základná škola, Gymnázium Púchov, Materská škola

Základná škola, Slovensko:, 9 z 17

základná škola, základná škola, Gymnazium, Park ZŠ Komenského, Základná škola Alexandra Dubčeka, Stredná škola Požiarnej Ochrany MV SR, Základná škola, Stredná odborná škola IT, Obchodná akadémia, Spojená škola, základná škola, základná škola, Základná škola akademika Jura Hronca, Špeciálna základná škola, ZŠ Petra Kellnera Hostinského, Základná škola s materskou školou, Základná umelecká škola Jána Levoslava Bellu, Základná škola Zlatníky, základná škola, ZŠ Park Angelinum, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná umelecká škola - výtvarný a dramatický obor, Turá Lúka, základná škola, základná škola, ZŠ Sama Tomášika s MŠ, MŠ Dukelských hrdinov, Základná škola s materskou školou Oravská Polhora, základná škola, Slovanská, Základná škola s materskou školou, Gymnázium Sv. Františka z Assisi, základná škola, Špeciálna základná škola s materskou školou, Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, ZŠ Lietavská Lúčka 1. stupeň, ZŠ Prokofievova 5, základná škola, Základná škola s materskou školou hontianske nemce 77, ZŠ Kukučínova, Stredná zdravotnícka škola, Základná škola Nobelovo námestie 6, Základná škola Bukovecká 17, SOŠ drevárska, Stredná priemyselná škola strojnícka a elektronická, Cirkevná základná škola P. Palásthyho s VJM, Základná škola, základná škola, Stredná zdravotnícka škola, Základná škola, ZŠ s MŠ Suchá nad Parnou, Základná škoda, základná škola, Súkromné gymnázium Mercury, Základná škola sv. Augustína, Stredná odborná škola obchodu a služieb, základná škola

Základná škola, Slovensko:, 10 z 17

Základná škola s materskou školou, základná škola, Hotelová akadémia, Základná škola Kataríny Brúderovej, základná škola, Neškola, Základná škola, Hlboká cesta 4, Základná škola Štrba, Základná škola Arnolda Ipolyiho, Stredná priemyselná škola strojnícka, Technická akadémia, Základná škola s materskou školou, ZŠ Poľná, Cirkevná základná škola sv. Martina, základná škola, Základná škola s materskou školou, Gymnázium Považská Bystrica, Gymnázium - Gimnázium Kráľovský Chlmec, základná škola, Konzervatórium Jozefa Adamoviča, Základná škola s materskou školou Hrabušice, Základná škola Mojmírova 98, základná škola, Špeciálna základná škola, Tyršova 1, Základná škola, Základná škola G. Czuczora s VJM, Základná škola Nejedlého 8, Základná škola Grundschule Medzev, Duálna akadémia, Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, základná škola, základná škola, ZŠ Reformovanej kresťanskej cirkvi s VJM, Spojená škola internátna, základná škola, 2. základná škola v Hlohovci, Základná škola, Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Gorazda, Základná škola, Základná škola, Materská škola - Báb, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, základná škola, Základná škola Neporadza, ZŠ s MŠ sv. Kríža, Stredná odborná škola Košice-Šaca, základná škola, Stredná odborná škola, ZŠ interna pre sluchovo postihnutých, Cirkevná základna škola s materskou školou Dobrého pastiera, Základná škola s materskou školou, Súkromná škola umeleckého priemyslu, Súkromné osemročné gymnázium Dneperská 1, základná škola, Základná škola Pavla Križku, základná škola, Základná škola s materskou školou Gerlachov, Gymnázium Angely Merici, Základná škola Dolinský potok, Základná škola, Tatranská Lomnica 123, Vysoké Tatry

Základná škola, Slovensko:, 11 z 17

Základná škola s materskou školou Vladimíra Mináča, Základná škola s materskou školou Petra Pázmánya s vyučovacím jazykom maďarským - Pázmány Péter Alapiskola és Óvoda, Gymnázium Opatovská, základná škola, BEA English Studio, Stredná zdravotnícka škola Prešov, Základná umelecká škola Bojnice - elokované pracovisko, Základná škola s materskou školou, Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, ZŠ Móra Jókaiho s VJM, Obchodná akadémia, základná škola, ZŠ Černyševského 8, základná škola, Základná škola Gelnica, Stredná odborná škola sv. Klementa Hofbauera, Stredná odborná škola dopravná Prešov, Základná škola Janigova, základná škola, Základná Škola, Špeciálna základná škola Nováky, Materská škola, , Music school, základná škola, základná škola, Základná škola s materskou školou, Základná umelecká škola v Medzeve, základná škola, Základná škola Jozefa Hanulu, ZŠ Trebišovská 10, základná škola, Základná škola Rudolfa Jašíka, ZŠ Jána Amosa Komenského, Gymnázium sv. Moniky, Súkromná základná škola Veselá škola, Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava, Spojená škola, Základná škola, Základná škola Kalinčiakova, Základná škola s materskou školou, Oščadnica 1374, Súkromná spojená škola - elokované pracovisko, Základná umelecká škola, Základná škola, ZŠ s MŠ s VJM Boľ, Stredné odborné učilište strojárske, Základná škola Mátyása Korvína s VJM, Katolícke gymnázium Štefana Moysesa, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola Ladislava Novomeského 2, základná škola, Obchodná akadémia Nevädzová 3, ZUŠ Mikuláša Moyzesa - Elokované pracovisko Sídlisko 3, Cirkevná základná umelecká škola sv. Mikuláša, ZŠ Pankúchova, ZUŠ v Lipanoch - Hudobný odbor, ZUŠ Mikuláša Moyzesa - Elokované pracovisko Štefánikova, Základná škola s materskou školou v Dohňanoch

Základná škola, Slovensko:, 12 z 17

ZŠ Resetku, Bulharská základná škola a gymnázium Christo Boteva, základná škola, Základná škola v Turanoch, Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Stredná škola poľnohodpodárská Juraja Gagarina, základná škola, základná škola, Materská škola, ZŠ P. Kellnera Hostinského, Základná škola Štós, Súkromné gymnázium, základná škola, SOŠ Technická, Základná škola, Špeciálna základná škola s materskou školou, Základná škola s materskou školou Lakšárska Nová Ves, Základná škola, Martina Rázusa, Stredná zdravotnícka škola, Stredisko praktického vyučovania, Základna škola Vavrinca Benedikta, Stredná odborná škola pôdohospodárska a veterinárna, Základná škola, ZŠ Alekšince, ZŠ Viestova Myjava, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským A. Molnára Szencziho, ZŠ Moravany nad Váhom, Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Základná škola Ľudovíta Štúra, základná škola, základná škola, Základná škola s materskou školou v Krušetnici, Súkromné slovanské gymnázium, základná škola, Základná škola s materskou školou, základná škola, Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským, základná škola, Základná škola Oščadnica-Ústredie, základná škola, ZŠ Miloslavov, Cirkevná spojená škola, , základná škola, CZŠ sv. Cyrila a Metoda, Základná škola Divín, Základná škola s materskou školou Kamenica, základná škola, Základná škola s materskou školou, základná škola, Základná škola Hurbanova, British Council, Základná škola Slovenská Kajňa, Základná umelecká škola Juraja Kréna, ZŠ a MŠ Skalité, základná škola, Základná škola s materskou školou Liptovské Revúce, Stredná odborná škola hotelová, Základná škola Hrhov

Základná škola, Slovensko:, 13 z 17

Základná škola 1.-4. roč. Brezina, Povýšenia svätého Kríža, Gymnázium Ivana Horvátha, Špeciálna základná škola, Jedáleň, Základná škola Slobody, ZŠ Bernolákova 35, základná škola, Stredná odborná škola podnikania a Obchodná akadémia, ZŠ Krčméryho 2, základná škola, Školský areál, Základná škola Jána Bottu, Endrődi János, Školské hospodárstvo Cemjata, základná škola, Základná škola Poprad-Matejovce, základná škola, základná škola, Základná škola s materskou školou Leandera Osztényiho s VJM Selice, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola, Brezová ulica 19, ZŠ Gorazdova, základná škola, Základná škola Lichardova, Stredná zdravotná škola, základná škola, ZŠ s MŠ, Senohrad č.129, Základná škola Dve ruky, Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy, Špeciálna základná škola, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, základná škola, Spojená škola, Rakovice 25, ŠZŠ s materskou školou, Základná škola Rakovec nad Ondavou, Spojená škola -SOŠ strojnícka, SOŠ podnikania, SOŠ rybárska, Spojená škola Pavla Sabadoša internátna, základná škola, základná škola, Súkromná obchodná akadémia, Spojená škola T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským Prešov, Základná škola, Nemocničná, Základná škola, Základná škola s VJM, Základná škola Drnava s VJM, základná škola, Gymnázium Františka Švantnera, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Gymnázium Štúrovo, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Gymnázium Šrobárova, Základná škola s materskou školou Krajné, základná škola, základná škola

Základná škola, Slovensko:, 14 z 17

Špeciálna základná škola, Stredná odborná škola technická, základná škola, Základná umelecká škola Tatranská Lomnica, Základná škola Györgya Dénesa s vyučovacím jazykom maďarským, základná škola, Základná škola s materskou školou Štefana Moyzesa v Žiar nad Hronom, Základná škola s materskou školou v Kalinove, ZŠ Milana Hodžu, základná škola, Viktor, Základná škola, Špeciálna základná škola s VJM, Komárňanská 42, Hurbanovo, Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana, základná škola, Základná škola Jozefa Cígera Hronského, základná škola, Základná škola Kanianka, Stredná odborná škola železničná, Základná škola s materskou školou, Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča, Základná škola Rozmarínová, Základná škola s materskou školou, Základná škola Ľudovíta Fullu, Stredná odborná škola, Základná škola s materskou školou Smolník, 4. Základná škola, Stredná odborná škola polygrafická, základná škola, základná škola, Základná škola Lúčna, ZŠ a MŠ svätého Gorazda, základná škola, Stredná odborná škola podnikania, Základná škola Mníchova Lehota 85, základná škola, Stredná odborná škola, základná škola, Základná škola, Základná škola, Štefánikova, Základná škola Hrnčiarska, Základná škola Pri kríži, Evanjelické gymnázium Jána Amosa Komenského, Stredná priemyselná škola technická, Základná umelecká škola Bojnice, Základná umelecká škola, Stredná zdravotnícka škola milosrdného Samaritána, Základná škola Nižná Myšľa, základná škola, základná škola, Súkromná hotelová akadémia, Základná škola kardinála Alexandra Rudnaya, Základná škola Zbehy, Reedukačné centrum, Základná škola Belá-Dulice, 3. ZŠ Senica, Základná škola s materskou školou, Základná škola kpt.Nálepku, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Stredná odborná škola dopravy a služieb

Základná škola, Slovensko:, 15 z 17

Základná škola, Základná škola, Ulica Pavla Dobšinského, Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha v Martine, Základná škola Francisciho 11 Levoča, Zákldaná škola s materskou školou, základná škola, základná škola, Telocvičňa A, Gymnázium Detva, Základná škola Žitavská, ZUŠ Antona Cígera, Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, ZŠ s MŠ Hradná, 2. Základná škola, Stredná odborná škola polytechnická, základná škola, 3. Základná škola, Základná škola, Základná škola, Gabriela Bethlena 41, Nové Zámky, Základná škola Nováky, Stredná odborná škola elektrotechnická, Základná umelecká škola Františka Oswalda, Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa, základná škola, základná škola, Špeciálna základná škola Svit, Základná umelecká škola, Základná škola, základná škola, základná škola, Spojená škola internátna, ZŠ a MŠ Kubínyho nám., ZŠ Jána Vojtaššáka, Súkromná základná škola pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, základná škola, základná škola, ZŠ Cádrova - 1. stupeň, základná škola, základná škola, základná škola, 4. Základná škola, Základná škola Pavla Horova, Základná škola, základná škola, Základná škola s materskou školou, Základná škola, základná škola, Stredná odborná škola, Základná škola Dudova 2, Základná škola, Záhorácka, Základná škola, Základná škola s materskou školou Krivany, Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého, Základná škola Podjavorinskej, Základná škola v Závadke nad Hronom, ZŠ Benkova, 5. Základná škola, ZŠ Štefana Závodníka, Špeciálna základná škola Rovníková 11, Základná škola Francisciho

Základná škola, Slovensko:, 16 z 17

Stredná priemyselná škola stavebná, Konkolyho 8, Hurbanovo, Základná umelecká škola Ľudovíta Fullu, Základná škola s materskou školou Námestie Kráľovnej pokoja, Stredná zdravotnícka škola, základná škola, Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, Základná škola Zoltána Kodálya s VJM, Stredná odborná škola stavebná, Stredná odborná škola technická Prešov, Cirkevná základná škola sv. Juraja, Základná škola, Hutnícka 16, ZŠ Nábrežie mládeže 5, Cirkevná spojená škola sv. Cyrila a Metoda, základná škola, Základná umelecká škola Irkutská 1, Základná škola s materskou školou Zeleneč, Základná škola s materskou školou Čierne-Vyšný koniec, SPoŠ Lučenec, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Základná umelecká škola, Skolsky Klub Deti, Základná škola Janka Kráľa, Stredisko praktického vyučovania, Logiscool, Súkromná obchodná akadémia, Základná škola, Slovanská, Základná škola s materskou školou, Gymnázium Bytča, Stredná priemyselná škola informačných technológií, Základná škola Limbová, základná škola, Obchodná akadémia Dolný Kubín, základná škola, Základná škola, Základná škola s materskou školou Hurbanova 27, základná škola, Základná škola Jozefa Gregora Tajovského, Materská Škola, Gymnázium Pétera Czeglédiho Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským, Základná škola Škultétyho, Základná škola, Základná škola Sídlisko II, Základná škola s materskou školou Nižná, základná škola, Základná škola a materská škola T. G. Masaryka, Základná škola, základná škola, Špeciálna základná škola, Základná škola, Základná škola s materskou školou, Základná škola, Komenského 2, Základná škola, Zdenka Nejedlého 2, základná škola, Základná škola, základná škola, Základná škola, Ulica Rastislavova, Stredná zdravotnícka škola, Základná škola s materskou školou Hermanovce, Gymnázium Vojtecha Mihálika, základná škola

Základná škola, Slovensko:, 17 z 17

Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Materská škola, Stromová 3, Základná škola Józsefa Kármána s materskou školou, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Endre Adyho, Cambridge International School, ZŠ Kátlovce, III. ZŠ na ulici Kapitána Nálepku 12, ZUŠ Ľudovíta Rajtera, Základná škola, Základná škola s materskou školou, Základná škola Šenkvice, Evanjelické lýceum, základná škola, Základná škola Gašpara Drozda s materskou školou v Chrenovci-Brusne, Základná umelecká škola, základná škola, základná škola, Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským 1.- 4. roč, základná škola, Vonkajšie vyučovanie, Základná škola Veľká Hradná, Stredná odborná škola pedagogická, Základná škola Polianska 1, Konzervatórium Košice, Spojená škola, o.z. Základná škola, Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb, základná škola, Základná škola Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským - Kodály Zoltán Alapiskola, Súkromná základná škola Kechnec 13, Základná škola pri Liečebno-výchovnom sanatóriu v Nitre, ZŠ Beňovského 1, ZŠ s MŠ, Novozámocká 129, Nitra, Základná umelecká škola, základná škola, ZŠ Mudroňova, Reedukačné centrum Sološnica, základná škola, Základná škola Staničná 13, Stredné odborné učilište služieb, základná škola

základná škola inde

Východné Slovensko (871x), Západné Slovensko (838x), Střední Morava (671x), Stredné Slovensko (649x), Jihovýchod (614x), Jihomoravský kraj (502x), Moravskoslezský kraj (501x), Moravsko-sliezsko (501x), Prešovský kraj (478x), Trnavská pahorkatina (427x), Košický kraj (393x), Podunajská rovina (368x), Olomoucký kraj (365x), Žilinský kraj (352x), Bratislavský kraj (327x), Zlínský kraj (308x), Banskobystrický kraj (297x), Trenčiansky kraj (293x), Nitriansky kraj (276x), Trnavský kraj (269x), Zemplín (246x), Bratislava (234x), okres Olomouc (170x), Spiš (170x), Brno (162x), okres Brno-město (162x), Košice (134x), okres Prešov (118x), okres Ostrava-město (111x), okres Karviná (108x)
základná škola v Východné Slovensko
základná škola v Západné Slovensko
základná škola v Střední Morava

Podobné, Slovensko:

2685x základná škola, 1477x skôlka, 167x univerzita, 112x autoškola, 100x stredná škola
Hľadáme zakladna-skola, OSM tagy: amenity = 'school'.
Základná škola, Slovensko

Viac o nás

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku www.oma.sk vzdelavanie zakladna-skola

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.