Cesta: OMA » vzdelanie » základná škola

Základná škola, Slovensko

Základná škola v Slovensko

V Slovensko sa nachádza viac ako 1000 kusy základná škola.

Základná škola, Slovensko:, 1 z 17

Základná škola Ladislava Novomeského 2, Základná umelecká škola Juraja Kréna, Špeciálna základná škola, Spojená škola svätého Jozefa, Spojená škola internátna, Zdenka Nejedlého 41, Inštitút jazykov a vzdelávania, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Spojená škola Mokrohájska 3, Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Katolícke gymnázium Štefana Moysesa, ZŠ Matky Alexie, multi, Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa, Gymnázium Šrobárova, Základná škola Márie Rázusovej, Gymnázium Ladislava Novomeského, Evanjelické lýceum, Bulharská základná škola a gymnázium Christo Boteva, Spojená škola Svätej Rodiny - ZŠ svätej rodiny, Gymnázium svätej rodiny, Základná škola, Odborárska ulica, základná škola, Nemecká škola v Bratislave, Reformovaná cirkevná základná škola s VJM Dolný Štál, III. ZŠ na ulici Kapitána Nálepku 12, Gymnázium Milana Rastislava Štefánika, Súkromná základná škola Felix, Rehabilitačné stredisko ROSA, Základná škola Nesluša, základná škola, Základná umelecká škola Juraja Kréna, Általános iskola, ZŠ s MŠ s VJM Boľ, BEA English Studio, Základná škola Kalinčiakova, Stredná zdravotnícka škola, Základná Škola Karpatská Ulica, Stredná odborná škola letecko-technická, Základná škola s materskou školou, ZŠ Bieloruská 1, Gymnázium Komenského, Gymnázium Varšavská cesta 1, Základná umelecká škola Františka Oswalda Daliborovo námestie 2 - Elokované pracovisko Gessayova 8, Základná škola sv. Vincenta de Paul, Súkromná základná umelecká škola Vlada Urbana, Stredná odborná škola Jozefa Szakkayho, Základná umelecká škola, Základná škola, Záhorácka, ZŠ Topoľová, Základná škola Józsefa Kovátsa s vyučovacím jazykom maďarským, Bátorove Kosihy, ZŠ Park Angelinum, ZŠ Jána de La Salle, Gymnázium Martina Hattalu, Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava, základná škola, Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, Základná škola Beluša, Základná škola, Zdenka Nejedlého 2, Stredná odborná škola technická, Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru

Základná škola, Slovensko:, 2 z 17

Základná škola s materskou školou, Cirkevná materská škola Kráľovnej anjelov, Základná umelecká škola, ZŠ Milana Hodžu, Súkromná stredná priemyselná škola animovanej tvorby, Spojená škola sv. Františka z Assisi, ZŠ Námestie SUT, Cirkevná stredná odborná škola, Stredná odborná škola technická, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Gyulu Juhásza, Stredná odborná škola pedagogická, ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA, Stredná odborná škola technická, Základná škola Pri Podlužianke, Základná škola Kubranská, Odborné učilište internátne, ZŠ Milana Hodžu, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Károlya Szemerényiho Tvrdošovce, Evanjelické lýceum a základná škola Palisády, Súkromná základná umelecká škola, Gymnázium Matky Alexie, Hotelová akadémia, Stredná škola poľnohodpodárská Juraja Gagarina, Súkromná základná škola Dneperská 1, Diamonds - súkromná základná umelecká škola, Gymnázium Párovská ulica č.1, Základná škola Požiarnická, Diamonds - súkromná základná umelecká škola, Základná škola sv. Cyrila a Metoda, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Endre Adyho, Gymnázium Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským, Základná umelecká škola Františka Oswalda, ZUŠ, Základná škola Gyulu Szabóa s vyučovacím jazykom maďarským, Základná škola Malokarpatské námestie 1, SOŠ, Stredná zdravotná škola, Diamond English, Základná škola, Komenského 2, Základná škola, Saratovská ul. 85, Gymnázium Jána Adama Raymana, Obchodná akadémia, Materská škola, Základná škola Andreja Kmeťa, Základná škola s materskou školou Želiarska 4, Základná škola Medzilaborecká, Základná škola Krivá, Základná škola s materskou školou Bojnice, SOŠ drevárska, Základná škola Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským, Gymnázium Park mládeže 5, Špeciálna základná škola Rovníková 11, Spojená škola, Beethovenova 27, Trnava, základná škola, Základná škola, Saratovská ul. 43, Základná umelecká škola Irkutská 1, Základná škola, Stredná priemyselná škola strojnícka, ZŠ Družicová 4, Základná umelecká škola Jozefa Rosinského v Nitre

Základná škola, Slovensko:, 3 z 17

GAMČA - Gymnázium Grösslingová 18, Stredná odborná škola technická, ZŠ Pankúchova, Základná škola Gemerská 2, Základná škola kardinála Alexandra Rudnaya, Súkromné konzervatórium, ZŠ Abovská 36, Základná umelecká škola Jána Albrechta, SPŠ Strojnícka, Základná škola s materskou školou Vitanová, Základná škola Čáry, Stredná odborná škola dopravy a služieb, Súkromné gymnázium Petzvalova 4, Stredná zdravotnícka škola, Základná umelecká škola Jantárová, Súkromné osemročné gymnázium Dneperská 1, Základná škola Tupolevova 20, Základná škola Jozefa Maximiliána Petzvala, Slovenský inštitút vzdelávania, Základná škola s materskou školou Riazanská, Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Tomášikovo, Základná škola s materskou školou J.A. Komenského, základná škola, Súkromná základná škola pre žiakov s intelektovým nadaním, Základná umelecká škola, Základná škola Staničná 13, Základná škola, Námestie mladosti 1, Súkromná stredná odborná škola automobilová Duálna akadémia, Gymnázium Poštová, Technická akadémia, Stredná odborná škola stavebná - Építészeti Szakközépiskola, Súkromná základná škola waldorfská, Súkromné gymnázium Mercury, ZŠ Štúrova, Základná škola Nejedlého 8, Združená stredná škola potravinárska, Základná umelecká škola, Základná škola Podjavorinskej, Súkromná základná škola BESST, Základná škola, Stredná odborná škola Vrbové, ZŠ Bystrická, Základná škola, Školská 14, Základná umelecká škola Eugena Suchoňa, Základná škola, Nad Medzou 1, Autoškola Alma - H, s. r. o., Súkromná základná škola Wonderschool, Základná škola s materskou školou Bernolákova 1, Stredná odborná škola služieb a lesníctva, Základná škola Štúrovo, ZŠ Gessayova 2, Základná škola, Hutnícka 16, ZŠ Budatínska 61, Základná škola, Levočská ulica 11, Základná škola Tbiliská, Základná škola Rajčianska, ZŠ Prokofievova 5, ZŠ Beňovského 1, Základná škola Andreja Radlinského, ZŠ Mudroňova

Základná škola, Slovensko:, 4 z 17

Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Základná škola Jelenia 16, Základná škola Šenkvice, Základná škola - Báb, Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku, Spojená škola s organizačnými zložkami Odborné učilište a Praktická škola, e-Škola, Gymnázium Alberta Einsteina, Stredná zdravotnícka škola, Základná škola Pavla Marcelyho, Súkromná hotelová akadémia, Súkromné bilingválne gymnázium BESST, Súkromné gymnázium Kremnická, Gymnázium Javorová, Základná škola Pri kríži, Spojená škola internátna, Cirkevná základna škola s materskou školou Dobrého pastiera, Základná škola Lachova 1, Gymnázium Školská, Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Špeciálna základná škola s materskou školou, Gymnázium Pankúchova, Základná škola s materskou školou, Česká 10, Reedukačné centrum, ZŠ Mihálya Katonu s vyučovacím jazykom maďarským, Základná škola internátna pre žiakov so zrakovým postihnutím, Súkromné gymnázium Česká 10, Výcviková škola pre vodiacich psov, Spojená škola internátna, Jazyková škola English4You, základná škola, Základná škola Vrútocká 58, Spojená škola sv. Jána Bosca, Základná škola, Lipová 13, Cirkevná základná škola Narnia, Základná škola Jána Hollého, ZŠ pri Liečebno-výchovnom sanatóriu v Nitre, Základná škola Alexandra Dubčeka, Základná škola s materskou školou Sibírska, Súkromná základná škola Harmónia, Základná škola s materskou školou, Kornela Mahra 11 v Trnave, Súkromná stredná odborná škola Bukovecká 17, základná škola, Chefparade, Špeciálna základná škola, IV. Základná škola Holubyho, Arcibiskupské gymnázium biskupa P. Jantauscha, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, 1. súkromné gymnázium, Súkromná základná škola pre intelektovo nadaných žiakov, Pedagogická a sociálna akadémia blahoslavenej Laury, Gymnázium Angely Merici, Základná škola Bukovecká 17, Základná škola Sídlisko SNP, Obchodná akadémia Imricha Karvaša, SOŠ ekonomická, Základná škola, Štefánikova

Základná škola, Slovensko:, 5 z 17

Jazyková škola, Základná škola s materskou školou, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Základná umelecká škola – výtvarný odbor, Základná umelecká škola Mikuláša Schneidera-Trnavského, SOŠ Elektrotechnická, Súkromné gymnázium Cogitatio, Gymnázium Metodova, Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého, Základná škola, Základná škola s materskou školou Soblahov, Gymnázium Jura Hronca, Centrum voľného času, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, ZŠ Košická, Základná škola Juraja Fándlyho, ZŠ Kulíškova, Špeciálna základná škola Inžinierska 24, 2. základná škola, Základná škola Dudova 2, Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra, Obchodná akadémia Dudova, Základná umelecká škola, Súkromné konzervatórium Alkana, základná škola, Obchodná akadémia, Základná škola s materskou školou, Základná umelecká škola, Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno, Súkromná jazyková škola CM, základná škola, Gymnázium Vojtecha Mihálika, Gymnázium Janka Matúšku Galanta, Spojená škola, Nivy 2, Základná škola Gejzu Dusíka, Základná Škola Rohožník, UKF - Katedra hudby, Základná škola Grundschule Medzev, Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi, Základná umelecká škola Senica, Základná škola s materskou školou v Krušetnici, Základná umelecká škola Josepha Haydna - hudobný odbor, Základná škola s materskou školou Smolník, Spojená škola, Krátka 11, Základná škola s materskou školou, základná škola, Pedagogická a sociálna akadémia sv. Márie Goretti, ZŠ Jána Vojtaššáka, ZŠ Viestova Myjava, Gymnázium Juraja Fándlyho, Gymnazium, Stredná zdravotnícka škola, Základná umelecká škola, Základná škola s materskou školou Lužianky, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Gymnázium Antona Bernoláka, Stredná umelecká škola, Základná škola Diakovce

Základná škola, Slovensko:, 6 z 17

multi, Základná škola Ľudovíta Štúra, ZŠsMŠ Častá - Materská škola, Základná umelecká škola v Medzeve, Základná škola s materskou školou sv. Gorazda, Základná škola s materskou školou Jozefa Murgaša, Spojená škola, Základná umelecká škola, ZŠ Miloslavov, Stredná odborná škola, základná škola, ZŠ sv. Svorada a Benedikta, Špeciálna základná škola internátna, ZŠ s MŠ Častá, Základná škola Paňovce, Základná škola Sološnica, Reedukačné centrum Sološnica, Gymnázium, Súkromná stredná odborná škola, Základná škola SNP 5, Základní a mateřská škola Hrčava, Základná škola Šemša, Prvé slovenské literárne gymnázium, Základná škola s materskou školou v Dohňanoch, Základná škola, Lehota 144, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Streda nad Bodrogom, Základná škola Jasov, ZŠ Ľubotice, Stredná Odborná Škola Elektrotechnická, Základná škola sv. Augustína, Stredná priemyselná škola strojnícka, Stredná zdravotnícka škola, Stredná odborná škola stavebná, Základná škola, Slovanská, Obchodná akadémia, základná škola, Gymnázium Považská Bystrica, Sukromne skoly Ziveny, 2. ZŠ na Námestí Augusta Horislava Škultétyho, Elokované pracovisko ZUŠ Jozefa Kresánka Karloveská 3, Gymnázium M. R. Štefánika, Základná škola, Slov.partizánov, Základná škola, Považské Podhradie, Blok H, Spojená škola Mierová, Špeciálna základná škola Veľký Meder, Stredná odborná škola strojnícka, Zakladná škola Brezno - Mazorník, Základná škola s materskou školou, Považská Teplá, Spojená katolícka škola, Gymnázium Andreja Kmeťa, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Základná škola, Sídl.Stred, ZUŠ, ZŠ sv. košických mučeníkov, Obchodná Akadémia Senica, Základná škola M. R. Štefánika, základná škola, Základná umelecká škola Jána Cikkera, Základná Škola s VJM Eötvösa

Základná škola, Slovensko:, 7 z 17

ZŠ ul. Dobšinského 17, Základná škola, Sídl.Rozkvet, základná škola, Základná umelecká škola Jozefa Janigu, Gymnázium Pétera Czeglédiho Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským, základná škola, Základná Škola Mirka Nešpora 2, ZUŠ, Základná umelecká škola Ferenca Liszta, základná škola, Základná škola, Školská, Súkromná stredná odborná škola DSA, Základná umelecká škola Ferenca Liszta, Cirkevná spojená škola MARIANUM, Spojená škola pre žiakov s telesným postihnutím, Stredná odborná škola, Základná škola Zoltána Kodálya s VJM, Základná Škola, základná škola, základná škola, Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Gorazda, École primaire, základná škola, Základná škola, Nemocničná, Základná škola Postupimská, základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ Banka, Základná škola Belehradská 21, Reformovaná cirkevná základná škola s VJM Dolný Štál, Súkromná obchodná akadémia, 7Základná škola, Základná umelecká škola svätej trojice, Základná škola Postupimská, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, ZŠ Krosnianska 2, základná škola, ZŠ Mostná, Francúzska škola a Súkromná športová stredná odborná škola, Základná škola Ľudovíta Fullu, Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským, základná škola, základná škola, Materská škola, Stromová 3, ZŠ Bruselská – elokované pracovisko Viedenská 40, základná škola, ZŠ Bruselská – elokované pracovisko Aténska 26, Základná škola Trakovice, ZŠ Dubová, základná škola, Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, základná škola, základná škola, Súkromná SOŠ ekonomická Tercium, Gymnázium, ZŠ Masarykova 19/A, Gymnázium Hansa Selyeho, základná umelecká škola Eugena suchoňa, Elokované pracovisko ZUŠ Krásno nad Kysucou

Základná škola, Slovensko:, 8 z 17

Špeciálna základná škola, Základná škola, základná škola, Evanjelické gymnázium Jána Amosa Komenského, základná škola, Základná škola Oščadnica, , základná škola, základná škola, Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, Gymnázium sv. košických mučeníkov, Základná škola, Základná škola, Cirkevná základná škola sv. Františka assiského, Základná škola Opatovce nad Nitrou, Základná škola Diviaky, základná škola, základná škola, Súkromné osemročné gymnázium Galaktická, Základná umelecká škola, základná škola, Súkromná ZŠ Galaktická, Škola úžitkového výtvarníctva, Stredná zdravotnícka škola sv. Alžbety, Základná škola v Závadke nad Hronom, Základná škola v Závadke nad Hronom, Základná škola Novomeského, Základná škola Krásnohorské Podhradie, základná škola, Základná škola J. G. Tajovského, základná škola, Základná škola, základná škola, ZŠ J. Amosa Komenského, Základná umelecká škola, Základná škola, sídl.SNP, Základná umelecká škola – výtvarný odbor, Spojená škola Vojenská 13, Jazyková škola Empire, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola, základná škola, Stredná odborná škola Jána Bocatia, základná škola, základná škola, Hotelová akadémia, základná škola, základná škola, Základná škola Myslavská, základná škola, Základná škola Pavla Horova, základná škola, základná škola, Základná škola Pohraničná, ZŠ Janigova, Základná škola 1. - 4. ročník, základná škola, Základna škola

Základná škola, Slovensko:, 9 z 17

Gymnázium-Gimnázium Fiľakovo, Základná umelecká škola, Základná umelecká škola, Gymnázium M. Galandu, Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho, základná škola, Základná škola Nobelovo námestie 6, základná škola, Základná škola P.O.Hviezdoslava, Súkromná základná umelecká škola, Základná škola s materskou škôlkou, SPŠ Elektrotechnická, Základná škola, Námestie Štefana Kluberta, základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ Tomášikova, Stredné odborné učilište služieb, Konzervatórium Košice, základná škola, Základná škola s materskou školou, Gymnázium Janka Jesenského, Základná škola internátna pre sluchovo postihnutých, ZŠ Jozefa Kollára, ZŠ Alexandra Dubčeka, základná škola, Praktická škola internátna, Spojená škola internátna, Základná škola, základná škola, ZŠ Drabova 3, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Liečebno - výchovné sanatórium, Špeciálna základná škola pre žiakov so zrakovým postihnutím internátna, Špeciálna základná škola, základná škola, Súkromné športové gymnázium Užhorodská, Stredná odborná škola, Braille school, Základná škola pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou internátna, Základná škola a Materská škola Soblahov, základná škola, Základná škola Kežmarská 28, Základná škola Kežmarská 30, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola, Gabriela Bethlena 41, Nové Zámky, Základná škola Slobody 1, základná škola, Obchodná akadémia, základná škola, Základná škola Užhorodská 39, Vyšné Ružbachy, Základná škola s materskou školu Hronský Beňadik, Obchodná akadémia Polárna 1, základná škola, Základná škola Jána Pavla II, základná škola, SOŠ

Základná škola, Slovensko:, 10 z 17

základná škola, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, ZUŠ Dezidera Kardoša, základná škola, Základná škola, Ulica Pavla Jozefa Šafárika, základná škola, Základná škola Polianska 1, ZŠ Hroncova 23, základná škola, základná škola, ZUŠ Alexandra A. Ljubimova, Lingua centrum, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná umelecká škola, Stredná zdravotnícka škola, Centrum voľného času, základná škola, základná škola, Gymnázium Ivana Horvátha, Štátna jazyková škola, základná škola, Základná umelecká škola Ivanka pri Dunaji, Základná umelecká škola, Súkromná základná umelecká škola, základná škola, základná škola, Základná škola M.R.Štefánika, základná škola, ZŠ Dr. Daniela Fischera, Súkromná pedagogická a sociálna akadémia, Základná škola, Základná škola Trnové, Základná umelecká škola, základná škola, základná škola, Stredná Priemyselná Škola, základná škola, Základná škola, základná škola, Základná Škola Ivánka pri Nitre, základná škola, Cirkevná základná škola sv. Juraja, základná škola, ZŠ Jána Lipského, Spojená škola, ZŠ Černyševského 8, základná škola, SOŠ Technická, základná škola, Špeciálna základná škola, ZŠ Pribinova, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ sv. Don Bosca

Základná škola, Slovensko:, 11 z 17

Gymnázium P.O. Hviezdoslava, základná škola, Základná škola, základná škola, základná škola, SPŠ lesnícka, III. ZŠ Konštantinova a Gymnázium, Súkromná základná škola Ružová dolina 29, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Súkromná obchodná akadémia, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Királyhelmeci Gimnázium, Súkromné gymnázium ESPRIT, ZŠ a MŠ svätého Gorazda, Spojená škola internátna, základná škola, Základná škola Ružová dolina 29, Súkromná pedagogická a sociálna akadémia, Základna Škola Vavrinca Benedikta, základná škola, základná škola, základná škola, Základná umelecká škola, Základná škola, základná škola, Gymnázium Nové Zámky, Spojená škola internátna, základná škola, Základná umelecká škola - výtvarný a dramatický obor, základná škola, Základná umelecká škola, Stredná pedagogická škola v Levoči, Základná škola Francisciho 11 Levoča, základná škola, Materská škola, Gymnázium Šahy, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Súkromná základná umelecká škola XOANA, Gymnázium, Stredná odborná škola, Stredná odborná škola hotela a služieb, Školský areál Gymnázia Alejová, Spojená škola Tilgnerova, Gymnázium Jozefa Lettricha, základná škola, Gymnázium Pavla Horova, Základná škola a materská škola Trenčianske Bohuslavice, Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana - bilingválna sekcia, Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana, SZUŠ Art Pegas

Základná škola, Slovensko:, 12 z 17

Základná škola Turnianska 10, Základná škola, Ulica Pavla Dobšinského, Konzervatórium, Základná umelecká škola sv. Cecílie, základná škola, Stredná odborná škola, Materská škola Za dráhou, ZŠ SNP 20, Základná škola M. Korvína, Základná Škola, Základná škola s Materskou školou Štefana Náhalku, Spojená škola internátna Kremnica, základná škola, Gymnázium Andreja Sládkoviča, Spojená škola internátna Kremnica, CVČ KAMaRÁD Kúty, Základná škola, základná škola, Stredná zdravotnícka škola, Špec. základná škola, ZŠ Veľkomoravská, Obchodná akadémia, Umelecká škola, základná škola, ZŠ Andreja Kubinu, Cirkevná základná škola sv. Gorazda v Námestove, Materská škola, základná škola, lll.Zakladna skola, Špeciálna základná škola, Základná umelecká škola, Základná škola Jozefa Krónera, základná škola, základná škola, Nagysallói Magyar tanítási Nyelvű Általános Iskola, Športové gymnázium Ostredkova 10, Súkromná hotelová akadémia, Konzervatórium Žilina, základná škola, ZŠ Krškany, základná škola, základná škola, Elokované pracovisko súkromná základná umelecká škola, základná škola, základná škola, SOŠ Zdravotná, základná škola, Základná škola Turčianske Teplice, Konzervatórium, Cirkevná základná škola, Gymnázium Gelnica, Základná škola Ostredková 14, Obchodná akadémia, Základná škola, základná škola, ZUŠ Jána Pöschla, Spojaná škola S.A.Jedlíka, základná škola, základná škola, základná škola

Základná škola, Slovensko:, 13 z 17

Evanjelicke Gymnazium Juraja Tranovskeho, Základna škola Brezno - Zadne Halny, Tanečná akadémia Muguela Mendeza, Základná umelecká škola, Základná škola, základná škola, Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta, základná škola, základná škola, základná škola, English in the City - jazyková škola, Stredná priemyselná škola dopravná, základná škola, Základná škola Bezručova, ZUŠ Ľudovíta Rajtera, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola Mihálya Tompu, Gymnázium Sv. Františka z Assisi, Základná škola, Základná škola Robotnícka, ZŠ Vinbarg, základná škola, ZŠ Školská, ZŠ Pekníkova, Základná škola Železničná, ZŠ Slobodného slovenského vysielača, Základná škola Nitrianske Rudno, základná škola, základná škola, Základná škola Mojmírova, Základná škola Malinovského, základná škola, Základná škola Borodáčova 2, Základná škola Gaštanová, Gymnázium sv. Uršule, Stredná odborná škola sv. Jozefa robotníka, Saleziáni Don Bosca, Piaristická spojená škola F. Hanáka, Základná škola sv. Uršule, ZŠ Partizánska, základná škola, Základná škola Bruselská 18, základná škola, základná škola, ZŠ Nábrežie mládeže 5, ZŠ Gorazdova, základná škola, Goethe Inštitút, základná škola, Evanjelické gymnázium, Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, základná škola, Special institute, SOŠ Polytechnická, základná škola, Základná umelecká škola, ZŠ J. Holčeka, Stredná odborná škola polytechnická, SOŠ Juraja Ribaya

Základná škola, Slovensko:, 14 z 17

ZŠ Cádrova - 1. stupeň, základná škola, Základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola, ZŠ Golianova, Stredné odborné učilište strojárske, VI. Základná škola Ružomberok, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Základná umelecká škola, ZUŠ Ľudovíta Rajtera, základná škola, Spojená škola Tokajícka 24, Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Základná škola svätého Dominika Savia, základná škola, základná škola, základná škola, Základná umelecká škola Júliusa Kowalského, ZŠ Spartakovská, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola, ZŠ Mateja Lechkého, základná škola, Základná Škola, základná škola, Autoškola 1, základná škola, Gymnazium F.V. Sasinka, Základná škola, Ulica Sama Chalupku, základná škola, základná škola, ZŠ Nevädzová, 6. ZS v Hlohovci, Stredná odborná škola polygrafická, základná škola, základná škola, základná škola, ZS Sama Cambela, Základná škola Holíčska 50, Stredná priemyselná škola dopravná, Špeciálna základná škola, Gymnázium Vrbové, Základná škola, Malonecpalská ulica, Stredná priemyselná škola dopravná, základná škola, Špeciálna základná škola, Základná škola, základná škola, Základná škola Vazovova 4, základná škola, Obchodná akadémia Nevädzová 3, Súkromné gymnázium, Základná Skola Petra Pázmána s VJM, Gymnázium, základná škola, Gymnázium sv. Michala Archanjela

Základná škola, Slovensko:, 15 z 17

Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským, Základná škola Zemanská 2, IV. Základná škola, základná škola, základná škola, Gymnázium, Obchodná akadémia Poprad, základná škola, Diagnostické centrum, ZŠ Duklianska, 2. základná škola, základná škola, Základná škola s materskou školou v Kamenici nad Cirochou, ZŠ Cádrova - 2. stupeň, základná škola, Základná škola Zemanská 2, ZŠ Dolné Kočkovce, základná škola, British Council, Špeciálna základná škola, základná škola, Hotelová a obchodná akadémia, základná škola, základná škola, ZŠ Lietavská Lúčka 2. stupeň, ZŠ Trebišovská 10, základná škola, základná škola, Akadémia Policajného Zboru, základná škola, Základná škola, základná škola, Spojená škola sv. Vincenta de Paul, Základná škola sv. Cyrila a Metoda, základná škola, Súkromná ZŠ s MŠ Marie Montessori, Športové gymnázium, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola, ZŠ Vinohrady nad Váhom, ZŠ Starozagorská, základná škola, základná škola, Materská škola - Bystrická cesta, Materská škola, základná škola, Súkromná ZŠ, Súkromná ZŠ HUMAN, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, SOA Liberta, Jazyková škola STORM, Základná umelecká škola Bernolákova 26, Základná škola Bernolákova 16

Základná škola, Slovensko:, 16 z 17

základná škola, Základná škola Žitavská, Zákldaná škola s materskou školou, základná škola, cirkevná ZŠ, základná škola, Základná škola Šmeralova, Vincent de Paule Gymnázium, Spojená škola kráľovnej pokoja, základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ Mukačevská, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola Rozmarínová, základná škola, základná škola, Základná umelecká škola Eugeňa Suchoňa, Základná umelecká škola Ladislava Stančeka, Základná škola Bajkalská, základná škola, Športové gymnázium, Gymnázium Dominika Tatarku, základná škola, Základná Umelecká Škola Ferka Španiho, Vincent de Paule Gymnázium, Spojená škola, Základná škola, Ulica energetikov, Základná Škola Dlhé Hony, Základná škola Gašpara Drozda s materskou školou v Chrenovci-Brusne, ZŠ Školská, základná škola, základná škola, Spojená škola, Základná škola Rudolfa Jašíka, Základná škola, Ulica Rastislavova, Základná škola Jána Bottu, základná škola, Základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ Józsefa Kármána s MŠ, Základná škola s materskou školou Ul. Gorkého, základná škola, ZŠ Kubranská, základná škola, ZŠ Levočská, Jazyková škola Class, Športové gymnázium Jozefa Herdu, Základná škola Jahodnícka, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Súkromná špeciálna základná ško

Základná škola, Slovensko:, 17 z 17

základná škola, základná škola, Stredná zdravotnícka škola, Spojená škola, ZŠ Krosnianska 4, základná škola, základná škola, Základná škola s materskou školou Antona Bernoláka, Základná škola, Základná umelecká škola Jána Levoslava Bellu, Základná škola s materskou školou Plickova (zavretá), základná škola, Stredná umelecká škola, Regionálne centrum autistov, základná škola, základná škola, Materská škola, SOŠ stavebná, ZŠ Gorkého, Základná cirkevná škola sv. Márie Goretti, Gymnázium Karola Štúra, Súkromná základná umelecká škola, Základná škola Jozefa Urbana, základná škola, Základná škola Devínska, Súkromná základná umelecká škola, základná škola, Gymnázium sv. Františka Assiského, Základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Gymnázium Janka Francisciho - Rimavského, Gymnázium J. F. Rimavského, Gymnázium Františka Švantnera, Základná umelecká škola, Základná Škola, , základná škola, základná škola

základná škola inde

Východné Slovensko (713x), Západné Slovensko (694x), Stredné Slovensko (485x), Prešovský kraj (383x), Košický kraj (330x), Bratislavský kraj (317x), Žilinský kraj (258x), Trenčiansky kraj (242x), Nitriansky kraj (237x), Banskobystrický kraj (227x), Trnavský kraj (215x), Bratislava (214x), Malé Karpaty (176x), Spiš (156x), Košice (140x), Liptov (91x), Záhorie (79x), Liptovská kotlina (68x), okres Bardejov (60x), okres Bratislava II (58x), Gemer (57x), Horehronie (57x), okres Trenčín (56x), Ružinov (56x), okres Prešov (53x), okres Nitra (52x), okres Ružomberok (52x), okres Nové Zámky (52x), okres Prievidza (50x), Turiec (50x)
základná škola v Východné Slovensko
základná škola v Západné Slovensko
základná škola v Stredné Slovensko

Podobné, Slovensko:

3565x vzdelavanie, 2209x základná škola, 988x skôlka, 179x stredná škola, 129x univerzita, 60x autoškola
Hľadáme zakladna-skola, OSM tagy: amenity = 'school'.
ilustračný obrázok k Základná škola, Slovensko

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://www.oma.sk/vzdelavanie/zakladna-skola

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.