Cesta: OMA » vzdelanie » základná škola

Základná škola, Slovensko

Základná škola v Slovensko

V Slovensko sa nachádza viac ako 1000 kusy základná škola.

Základná škola, Slovensko:, 1 z 17

Základná škola Ladislava Novomeského 2, Gymnázium Milana Rastislava Štefánika, Gymnázium Šrobárova, Špeciálna základná škola, Základná umelecká škola Juraja Kréna, Spojená škola svätého Jozefa, Stredná zdravotnícka škola, Gymnázium Poštová, Spojená škola internátna, Zdenka Nejedlého 41, Inštitút jazykov a vzdelávania, SPŠ Dopravná, Katolícka stredná pedagogická škola, Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Spojená škola Mokrohájska 3, Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Katolícke gymnázium Štefana Moysesa, Gymnázium Ladislava Sáru, Apátkúti Erdei Általános Iskola, ZŠ Matky Alexie, Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa, základná škola, Základní škola Chlebovice, Základná umelecká škola, Súkromná stredná umelecká škola filmová, Gymnázium Ladislava Novomeského, Gymnázium Ladislava Jaroše, Evanjelické lýceum, Bulharská základná škola a gymnázium Christo Boteva, Spojená škola Svätej Rodiny - ZŠ svätej rodiny, Gymnázium svätej rodiny, Základná škola Trenčianske Jastrabie, Konzervatórium Jozefa Adamoviča, Stredná odborná škola technická, Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Obchodní akademie Přerov, Slovensko-Ruská základná škola v Bratislave, Základná škola, Odborárska ulica, e-Škola, Základná škola s materskou školou Štefana Moyzesa v Žiar nad Hronom, základná škola, Teleki-Wattay Művészeti Iskola, Stredná zdravotnícka škola sv. Alžbety, SPŠ Elektrotechnická, Stredná odborná škola železničná, Stredná odborná škola Jána Bocatia, Gymnázium, Exnárova, Základní škola Staré Hamry, Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace, Nemecká škola v Bratislave, ZŠ a MŠ speciální Nový Jičín, Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola (Felső iskola), Základní škola Galaxie, Reformovaná cirkevná základná škola s VJM Dolný Štál, Gymnázium Opatovská, III. ZŠ na ulici Kapitána Nálepku 12, SOŠ pôšt a telekomunikácií, Szkoła Podstawowa, EDUCA - Střední odborná škola, s.r.o., Stredná športová škola

Základná škola, Slovensko:, 2 z 17

Súkromná základná škola Felix, Rehabilitačné stredisko ROSA, Stredná zdravotnícka škola, Stredná odborná škola Jozefa Szakkayho, Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho, ZŠ s MŠ s VJM Boľ, Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb vidieku, Základná umelecká škola Juraja Kréna, Základní škola, Általános iskola, Súkromné športové gymnázium Užhorodská, základná škola, BEA English Studio, Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, Gymnázium Park mládeže 5, Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola (Alsó tagozat), Gymnázium na Alejovej 1, Spojená škola sv. Košických mučeníkov, SPŠ Strojnícka, Základná Škola Karpatská Ulica, Základní škola Želatovská, Stredná odborná škola letecko-technická, SOŠ Drevárska a stavebná, Gymnázium Varšavská cesta 1, Stredná odborná škola automobilová, Základná škola s materskou školou, ZŠ Bieloruská 1, Gymnázium Komenského, Stredná odborná škola obchodu a služieb Topoľčany, ZŠ Nový Jičín, Tyršova, Základná škola, Považské Podhradie, Základná umelecká škola Františka Oswalda Daliborovo námestie 2 - Elokované pracovisko Gessayova 8, Základná škola s materskou školou sv. Andreja-Svorada a Benedikta, Základná škola s materskou školou, Považská Teplá, Základní škola speciální a Praktická škola, Základná škola Andreja Radlinského, Súkromné osemročné gymnázium Galaktická, Základná škola sv. Vincenta de Paul, Gymnázium Martina Hattalu, Súkromná základná umelecká škola Vlada Urbana, Základní škola Těrlicko, Základní a Mateřská škola Lískovec, ZŠ Šenov u Nového Jičína, Základná umelecká škola, ZŠ Topoľová, Základná škola, Záhorácka, ZŠ Park Angelinum, Základná škola Kalinčiakova, Základná škola Józsefa Kovátsa s vyučovacím jazykom maďarským, Bátorove Kosihy, Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace, ZŠ Jána de La Salle, Gymnázium, Základná škola Petra Škrabáka, Jazyková škola Class, ZŠ Družicová 4, Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava, Súkromné osemročné gymnázium Dneperská 1, Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka

Základná škola, Slovensko:, 3 z 17

základná škola, Odborné učilište internátne, Základná škola Beluša, Střední škola gastronomie a služeb, Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace, Evanjelické gymnázium Jána Amosa Komenského, ZŠ Veľkomoravská, Základná škola, Zdenka Nejedlého 2, Súkromné gymnázium Petzvalova 4, Základná škola Kubranská, Stredná priemyselná škola informačných technológií, Stredná odborná škola technická, Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru, Spojená škola sv. Františka z Assisi, Cirkevná materská škola Kráľovnej anjelov, Základná škola s materskou školou, Somogyi József Általános Iskola, Községi Általános Iskola, Váci Bartók-Pikéthy Zeneművészeti Szakgimnázium és Zeneiskola, Alapfokú Művészeti Iskola, ZŠ Milana Hodžu, Stredná odborná škola pedagogická sv. Márie Goretti, Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho, Základná umelecká škola, Stredná zdravotnícka škola Dolný Kubín, Stredná odborná škola pedagogická, Súkromná stredná priemyselná škola animovanej tvorby, British International School Bratislava, Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským, Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi, Stredná odborná škola technická, Základní škola J. A. Komenského, Cirkevná stredná odborná škola, Súkromná základná škola, Základná škola, ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA, Spojená škola Dolinského 1, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Gyulu Juhásza, Petőfi Sándor Általános Iskola, Stredná odborná škola technická, Základní škola Za mlýnem, Základná škola Pri Podlužianke, Gymnázium Jakuba Škody, Základná škola, ZŠ Milana Hodžu, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Károlya Szemerényiho Tvrdošovce, Súkromná základná umelecká škola, Základní škola Boženy Němcové, Evanjelické lýceum a základná škola Palisády, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Gymnázium Matky Alexie, Hotelová akadémia, Základná umelecká škola Istrijská, Základní škola Trávník, Dózsa György Általános Iskola, Základná škola, Stredná škola poľnohodpodárská Juraja Gagarina, Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM, Špeciálna základná škola, Súkromná základná škola, Diamonds - súkromná základná umelecká škola

Základná škola, Slovensko:, 4 z 17

Gymnázium Párovská ulica č.1, Základná škola Požiarnická, Základní škola Svisle, Základná škola Janka Kráľa, Základná škola sv. Cyrila a Metoda, SŠ - SOŠ elektrotechnická, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Endre Adyho, Základná umelecká škola Ľudovíta Fullu, Základná škola, Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM, Diamonds - súkromná základná umelecká škola, Základní škola, Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy, Základná škola sv. Vincenta, Gymnázium Jána Adama Raymana, Základná umelecká škola Františka Oswalda, Gymnázium Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským, Spojená škola, Stredná zdravotná škola, Základná škola Malokarpatské námestie 1, Diamond English, ZŠI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, ZUŠ, Základná škola Gyulu Szabóa s vyučovacím jazykom maďarským, SOŠ, Spojená škola, Základná škola, Saratovská ul. 85 (VI. Základná škola), Obchodná akadémia, Základná škola, Komenského 2, ZŠ Alexandra Dubčeka, Základní škola U Tenisu, Materská škola, Základná škola s materskou školou Želiarska 4, Střední průmyslová škola Stavební pr. SOU, Základná škola Andreja Kmeťa, Střední průmyslová škola Přerov, SOŠ drevárska, Základní a mateřská škola Staré Město, Základná škola M. R. Štefánika, Základná škola s materskou školou Bojnice, Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu, Základná škola Krivá, Základná umelecká škola – výtvarný odbor, Základná škola Medzilaborecká, Základná škola, Saratovská ul. 43 (V. základná škola), Súkromná základná škola Tomáša Zanovita, Základná škola Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským, Stredná odborná škola podnikania, Základní škola a Mateřská škola Chvalčov, Gymnázium Grösslingová 18, Špeciálna základná škola Rovníková 11, Základní škola, Spojená škola, Beethovenova 27, Trnava, základná škola, Základná umelecká škola Jozefa Rosinského v Nitre, Základná škola Karloveská, Lingua centrum, Základná škola, Stredná priemyselná škola strojnícka, ZŠ Pankúchova

Základná škola, Slovensko:, 5 z 17

Súkromné konzervatórium, Gymnázium Cyrila Daxnera, Základná škola, Súkromná základná umelecká škola, Základná a materská súkromná škola Dráčik, Základní škola Velká Dlážka, Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana - bilingválna sekcia, Základná škola M.R.Štefánika, Základná umelecká škola Jána Albrechta, ZŠ Bystrická, Základní škola, ZŠ Abovská 36, Špeciálna základná škola Inžinierska 24, Základná škola Gemerská 2, Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana, Stredná odborná škola, Základná škola kardinála Alexandra Rudnaya, záhrada, Stredná odborná škola dopravy a služieb, Základná škola Čáry, Kazinczy Ferenc Általános Iskola, Základná škola s materskou školou Vitanová, Gymnázium Ladislava Dúbravu, Základná škola s materskou školou sv. Andreja - Svorada a Benedikta, Základná škola Tupolevova 20, Špeciálna základná škola, Základná škola Jozefa Maximiliána Petzvala, ZŠ a MŠ Hostašovice, Střední průmyslová škola stavební, Základná umelecká škola Jantárová, Stredná odborná škola pedagogická, Jubilejní škola Skalice, Konzervatórium Košice, ZŠ a MŠ Leoše Janáčka Hukvaldy, Základná škola Dve ruky, Základná škola s materskou školou Riazanská, Slovenský inštitút vzdelávania, Základná škola, základná škola, Spojená škola Tilgnerova, Súkromná základná škola pre žiakov s intelektovým nadaním, Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Tomášikovo, Základná umelecká škola, Stredná odborná škola stavebná - Építészeti Szakközépiskola, Spojená škola -SOŠ strojnícka, SOŠ podnikania, SOŠ rybárska, Základná škola s materskou školou J.A. Komenského, Duálna akadémia, Základná škola Staničná 13, Základná škola, Námestie mladosti 1, Technická akadémia, VI. Základná škola Ružomberok, Stredná odborná škola, Základní a Mateřská škola Janovice, Základná škola, Súkromná základná škola, Základná umelecká škola Jána Cikkera, Základná škola Nejedlého 8, Súkromná základná škola BESST, Súkromná základná škola waldorfská, Súkromné gymnázium Mercury

Základná škola, Slovensko:, 6 z 17

Zespół Szkół w Iwoniczu-Zdroju, Základná škola, Školská 14, Základná škola Podjavorinskej, Sashegyi Sándor Általános Iskola és Középiskola, Základná škola, Združená stredná škola potravinárska, Stredná odborná škola Košice-Šaca, ZŠ Štúrova, Základná umelecká škola, Střední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s., Základná umelecká škola, Stredná odborná škola podnikania, Súkromná základná škola Wonderschool, ZUŠ, ZŠ Komenského, Gymnázium Mikuláša Kováča, Základná škola, Nad Medzou 1, Základná škola s materskou školou Bernolákova 1, Autoškola Alma - H, s. r. o., Základná škola sv. Dominika Savia, Kiss Árpád Általános Iskola, ZŠ Sokolíkova ul.2, Základná umelecká škola Eugena Suchoňa, Súkromná základná škola, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Základná škola, Gymnázium Petra Pázmáňa s vyučovacím jazykom maďarským - Pázmány Péter Gimnázium, Letomostie 3, Nové Zámky - Érsekújvár, ZŠ Budatínska 61, Obchodná akadémia, Základná škola, Základná škola s materskou školou, Malonecpalská ulica, Základná škola, Základná škola, Levočská ulica 11, Stredná odborná škola služieb a lesníctva, ZŠ Prokofievova 5, Základná škola, Hutnícka 16, Základní škola Prušánky, Základná škola Štúrovo, ZŠ Gessayova 2, Základná umelecká škola sv. Cecílie, ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA, ZUŠ Leoše Janáčka, ZŠ Mudroňova, ZŠ Prostějovská, Stredná odborná škola dopravná, Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Gymnázium Bilíkova, Gymnázium Alberta Einsteina, Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline, Súkromná ZUŠ, Stredná priemyselná škola Karola Adlera, Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej, Špeciálna základná škola, ZŠ Beňovského 1, Základná škola Jelenia 16, Súkromné gymnázium ESPRIT, Základná škola Tbiliská, ZŠ Křepice, Súkromné gymnázium, Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA

Základná škola, Slovensko:, 7 z 17

Stredná odborná škola technická a agropotravinárska, Základná umelecká škola Jána Pöschla - elokované pracovisko, Súkromná hotelová akadémia, Súkromné gymnázium Kremnická, Základná škola Šenkvice, ZŠ a MŠ na náměstí, Základná škola - Báb, Základní škola Staříč, Základná škola Rajčianska, Základná škola, Stredná odborná škola podnikania a služieb, Základná škola, Stredná odborná škola technická, Apáczai Csere János Általános Iskola, Spojená škola s organizačnými zložkami Odborné učilište a Praktická škola, Špeciálna základná škola s materskou školou, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Cirkevná základná škola s materskou školou sv.Gorazda, Základná škola Pri kríži, Súkromná základná škola, Základná škola, Súkromné bilingválne gymnázium BESST, Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku, Stredná zdravotnícka škola, ZŠ Rooseveltova, Spojená škola, Základní škola Čeladná, Spojená škola internátna, Špeciálna ZŠ internátna a Praktická škola, Základná škola s materskou školou, Gymnázium Javorová, Piaristická spojená škola Františka Hanáka, Základná škola, Gymnázium Školská, Základná škola Lachova 1, Základná škola Lichardova, Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, 1. Základná škola, Základní škola Pstruží, Cirkevná základna škola s materskou školou Dobrého pastiera, Spojená škola internátna, Cirkevná základná škola Narnia, Súkromná základná umelecká škola Xoana, Základná škola Vrútocká 58, Súkromné gymnázium Česká 10, Hotelová akadémia, 3. Základná škola, Základná škola Pavla Marcelyho, Základná škola s materskou školou Sibírska, Základná škola s materskou školou, Česká 10, Gymnázium bilingválne, Gymnázium Pankúchova, ZŠ Nevädzová, Vasvár Úti Általános Iskola, Stredná odborná škola informačných technológií, ZŠ a MŠ Cádrova, Reedukačné centrum, ZŠ P. Kellnera Hostinského, Výcviková škola pre vodiacich psov, Špeciálna základná škola s materskou školou, MŠ a ZŠ Za Humny

Základná škola, Slovensko:, 8 z 17

Stredná priemyslená škola stavebná, Základná škola, Lipová 13, Stredná odborná škola Vrbové, ZŠ Mihálya Katonu s vyučovacím jazykom maďarským, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Jazyková škola English4You, Stredná zdravotnícka škola, Základná škola Májové námestie, Spojená škola sv. Jána Bosca, Základná škola Východná, Špeciálna základná škola, Základná škola internátna pre žiakov so zrakovým postihnutím, Chefparade, Súkromná spojená škola European English School, Základná škola Jahodnícka, Ózdi József Attila Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium, Súkromná základná škola Dneperská 1, Špeciálna základná škola, Stredná odborná škola automobilová, Základná škola Alexandra Dubčeka, ZŠ pri Liečebno-výchovnom sanatóriu v Nitre, Špeciálna základná škola internátna, Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského, Základná škola Jána Hollého, Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Súkromná stredná odborná škola Gos - Sk, Obchodná akadémia Dolný Kubín, Základná škola s materskou školou, Kornela Mahra 11 v Trnave, Súkromná stredná odborná škola Bukovecká 17, Základná škola Apoštola Pavla, Arcibiskupské gymnázium biskupa P. Jantauscha, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Špeciálna základná škola, základná škola, Základní škola Dobrá, Gymnázium Metodova, Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb, Základná umelecká škola Jána Cikkera, IV. Základná škola Holubyho, Základná škola F. E. Scherera, Jazyková škola, Stredná odborná škola dopravná, Súkromná základná umelecká škola Fantastic, Súkromná základná škola pre intelektovo nadaných žiakov, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, SOŠ ekonomická, Obchodná akadémia Imricha Karvaša, Stredná zdravotnícka škola, Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva, Pedagogická a sociálna akadémia blahoslavenej Laury, ZŠ Holice, Gymnázium Angely Merici, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Stredná odborná škola služieb, 1. súkromné gymnázium, Masarykova základní škola, Súkromná stredná odborná škola ELBA, Detský domov, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Základná škola

Základná škola, Slovensko:, 9 z 17

Základná škola s materskou školou, Základná umelecká škola – výtvarný odbor, Základná škola, Štefánikova, Základná škola s materskou školou Drietoma, Základná škola Jarná, Základná škola s materskou školou Odborárska 2, Základná škola Važecká, Gymnázium Jura Hronca, Stredná Odborná Škola Elektrotechnická, Spojená škola internátna, Základná umelecká škola Mikuláša Schneidera-Trnavského, Spojená škola internátna / Špeciálna základná škola s materskou školou internátna v Leviciach, Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého, S ZUŠ-ELBA, Základná škola, Súkromné gymnázium Cogitatio, Tanečná škola Viva, Centrum voľného času, Základná škola, Základná škola s materskou školou Soblahov, Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša, Stredná odborná škola elektrotechnická, Základná škola Juraja Fándlyho, Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, Spojená škola, Obchodná akadémia, Základná umelecká škola Imra Weinera Kráľa, Základná škola Mihálya Helmeczyho s vyučovacím jazykom maďarským, Stredná odborná škola sv. Cyrila a Metoda, ZŠ Košická, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Ózdi Szakképzési Centrum Bródy Imre Szakgimnázium és Szakközépiskola, Stredná zdravotnícka škola, Súkromná základná škola BellAmos, ZŠ Kulíškova, Stredná odborná škola polytechnická, Základná škola, Stredná odborná škola potravinárska, Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra, Základná škola Bukovecká 17, Spojená škola T. Ševčenka, Základná škola, Základná umelecká škola, Základná škola Dudova 2, Spojená škola, Krátka 11, 2. základná škola, Základná škola, Lesnícka, Gymnázium Hlinská, Gymnázium, Základná umelecká škola, Súkromné konzervatórium Alkana, Súkromná stredná odborná škola, Spojená škola internátna, Evanjelická základná škola, Základná škola, Mariánska ulica, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno, Bolyky Tamás Általános Iskola, základná škola, Stredná priemyselná škola technická

Základná škola, Slovensko:, 10 z 17

Obchodná akadémia, Stredná odborná škola, ARCIBISKUPSKÉ GYMNÁZIUM biskupa P. JANTAUSCHA, Základná škola s materskou školou, Gymnázium M. M. Hodžu, Stredná odborná škola pedagogická blahoslavenej Laury, Spojená škola Letná, Základná škola Sídlisko SNP, Základní škola a Mateřská škola Študlov, Súkromná jazyková škola CM, Základná škola s materskou školou Veľké Leváre, Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Základná škola, Základná umelecká škola, Obchodná akadémia, Základná škola s materskou školou Angely Merici, Základná škola s materskou školou, Základná umelecká škola Irkutská 1, 4. Základní škola, Základní škola UNESCO, základná škola, Spojená škola, Základní škola Ostravice, Súkromné športové gymnázium ELBA, Gymnázium Janka Matúšku Galanta, Základná umelecká škola, Základní škola, ŠZŠ s materskou školou, Základná umelecká škola, Súkromná materská a základná škola UNES, Základná škola Sibírska, Spojená škola, Nivy 2, Základná škola s materskou školou, SOŠ Elektrotechnická, 5. Základní škola, Základná umelecká škola Josepha Haydna - hudobný odbor, Základná škola Grundschule Medzev, Súkromná stredná odborná škola Pro scholaris, Základná Škola Rohožník, Gimnazjum Samorządowe imienia Króla Kazimierza Wielkiego, UKF - Katedra hudby, Základná škola Dr. J. Dérera, Základná škola G. Czuczora s vyučovacím jazykom maďarským, Základná škola Gejzu Dusíka, SOŠ Nitra, Stredná priemyselná škola, Spojená škola internátna, Střední uměleckoprůmyslová škola, Gymnázium M. R. Štefánika, Súkromné slovanské gymnázium, Základná škola s materskou školou Smolník, Základná škola Súľov - Hradná, Spojená škola Pavla Sabadoša internátna, základná škola, Základná umelecká škola Senica, Základná škola s materskou školou v Krušetnici, Základná škola s materskou školou, Stredná odborná škola stavebná, Stredná odborná škola automobilová, Škola úžitkového výtvarníctva Košice

Základná škola, Slovensko:, 11 z 17

Základná škola s materskou školou, ZŠ Jána Vojtaššáka, 2. Základní škola, Gymnázium Juraja Fándlyho, Spojená škola sv. Františka Assiského, Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, ZŠ Viestova Myjava, Základní škola Petra Bezruče Frýdek-Místek, 1.ZŠ, Stredná zdravotnícka škola, MŠ Masarykova, Gymnázium Vojtecha Mihálika, Gymnazium, Základná umelecká škola, Základná škola, 16. ZŠ Okružní, Súkromná základná umelecká škola Jánoš, Základná škola Márie Rázusovej, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Stredná umelecká škola, Základná škola s materskou školou Lužianky, Základní škola Mjr. Ambrože Bílka, ZŠ Mikoláše Alše 558, Gymnázium Antona Bernoláka, ZŠsMŠ Častá - Materská škola, Základná škola Diakovce, základná škola, Súkromné gymnázium, Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště, Základná škola Ľudovíta Štúra, Základní škola a mateřská škola Palkovice, ZŠ Velké Karlovice, Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma, Általános Iskolája és Diákotthona, Základná škola s materskou školou sv. Gorazda, ZŠ Likavka, Základná umelecká škola v Medzeve, Základní umělecká škola, ZUŠ Tralaškola, Stredná odborná škola podnikania, Spojená škola, Základná umelecká škola, Základná škola s materskou školou Jozefa Murgaša, Balassi Bálint Gimnázium, ZŠ Miloslavov, Základná škola Mateja Bela, Základní škola Štramberk, ZŠ Zeyerova, Obchodná akadémia, Stredná odborná škola, MŠ Masarykova, Základní umělecká škola Žerotín, Základní škola Vojtěcha Martínka, ZŠ sv. Svorada a Benedikta, základná škola, Základní škola a Mateřská škola Morávka, Stredná zdravotnícka škola, Reedukačné centrum Sološnica, Základní a mateřská škola Nošovice, ZŠ Sychrov, Základná škola, Lehota 144, Základná škola Paňovce

Základná škola, Slovensko:, 12 z 17

ZŠ s MŠ Častá, Základní škola a Mateřská škola Sviadnov, Základná škola Sološnica, Árpád Vezér Általános Iskola, Základní umělecká škola Vsetín, Gymnázium Vsetín, Gymnázium, Základní škola T.G. Masaryka Krmelín, Súkromná stredná odborná škola, Základní a mateřská škola Hrčava, Střední škola zemědělská Přerov, Základná škola SNP 5, Základní škola, ZŠ Mládežnícka Krásno nad Kysucou, Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník, Základní Škola A Mateřská Škola Žabeň, Základní škola Ohrada, Prvé slovenské literárne gymnázium, Základná škola Šemša, Základní škola Luh, GYMNÁZIUM PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA, Základná škola s materskou školou v Dohňanoch, ZŠ Hovězí, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Streda nad Bodrogom, Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Stredná zdravotnícka škola, ZŠ prof. Z. Matějčka, Zespół Szkół Ogólnokształcących, Základná škola Janka Matúšku, Samorządowe Centrum Edukacji Szkolnej, Volkshochschule Strasshof, Stredná odborná škola technická, NMS Zurndorf, Obchodná akademia, Základní škola Kunín, Základná škola s materskou školou, Základná škola Jasov, Základná škola Biely Potok, Základná škola, Základná škola, Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, katolícka škola, Základná škola akademika Jura Hronca, Základná škola sv. Augustína, Základná škola s materskou školou sv. Marka Križina, ZŠ Ľubotice, Základná škola Sama Tomášika, Základná škola, ZUŠ P. M. Bohúňa, Stredná odborná škola strojnícka, Stredná zdravotnícka škola, Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Základná škola Milana Mravca, Stredná odborná škola stavebná, základná škola, CIRKEVNÉ GYMNÁZIUM sv. JÁNA KRSTITEĽA, Ecole Prestige Szkoła Języka Francuskiego, Spojená škola, Sukromne skoly Ziveny

Základná škola, Slovensko:, 13 z 17

2. ZŠ na Námestí Augusta Horislava Škultétyho, základná škola, Základná škola, Sídl.Rozkvet, Volksschule Jedenspeigen, Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Gymnázium KNM, ZŠ a MŠ, ZŠ s MŠ NSUT, ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA JÁNA FISCHERA- KVETOŇA, Základná škola, Školská, Súkromná pedagogická a sociálna akadémia, Blok H, Základná škola, Spojená škola Mierová, Stredná priemyselná škola technická, Základná škola, Základná škola, Nemocničná, Špeciálna základná škola Veľký Meder, Stredná priemyselná škola strojnícka, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Obchodná akadémia, Spojená katolícka škola, Gymnázium Pétera Czeglédiho Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským, Gymnázium Andreja Kmeťa, Zakladná škola Brezno - Mazorník, Gymnázium Považská Bystrica, Súkromná stredná odborná škola podnikania, Základná škola Nábrežná, Volksschule Drasenhofen, Katolicka Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, ZUŠ, SPŠ lesnícka, Základná škola, Slovanská, základná škola, Obchodná Akadémia Senica, Základná Škola s VJM Eötvösa, Základná Škola Mirka Nešpora 2, Základná škola, Slov.partizánov, základná škola, ÓSZC Gábor Áron Szakközépiskolája, ZŠ ul. Dobšinského 17, základná škola, Elokované pracovisko ZUŠ Jozefa Kresánka Karloveská 3, základná škola, Základná umelecká škola Jozefa Janigu, Základná umelecká škola Jána Cikkera, základná škola, Základná umelecká škola Ferenca Liszta, ZUŠ, Diósgyőri Gimnázium, Súkromná stredná odborná škola DSA, Cirkevná spojená škola MARIANUM, ZŠ Józsefa Kármána s MŠ, Základná Škola, základná škola, Základná škola Zoltána Kodálya s VJM, Stredná odborná škola, Spojená škola pre žiakov s telesným postihnutím, École primaire

Základná škola, Slovensko:, 14 z 17

Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Gorazda, ZŠ Banka, základná škola, základná škola, Súkromná obchodná akadémia, Základná umelecká škola svätej trojice, ZŠ a MŠ Pivovarská, Reformovaná cirkevná základná škola s VJM Dolný Štál, 7Základná škola, základná škola, ZŠ Mostná, ZŠ Krosnianska 2, Konrad Lorenz Gymnasium, ZŠ Mikulov, Francúzska škola a Súkromná športová stredná odborná škola, Stredná odborná škola techniky a služieb, ZŠ Mateja Lechkého, základná škola, základná škola, základná škola, Jazyková škola Kramár, základná škola, Základná umelecká škola Ferenca Liszta, základná škola, základná škola, ZŠ Starozagorská, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Dětský domov a ZŠ, základná škola, ZŠ Bruselská – elokované pracovisko Aténska 26, Základní škola, , Materska skola Popovice, Szilvásváradi Jókai Mór Általános Iskola, Základná škola Trakovice, ZŠ Dubová, Gymnázium Hansa Selyeho, základná škola, Súkromná stredná odborná škola pedagogická, Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego, ZŠ Masarykova 19/A, ZUŠ Staré Město, základná škola, základná škola, Gymnázium, Lőrincze Lajos Általános Iskola, Základná škola s materskou škôlkou, ZŠ Vyhlídka, Základní škola, ZŠ Nový Jičín, Gymnázium Františka Palackého, základná škola, základná škola, Elokované pracovisko ZUŠ Krásno nad Kysucou, Špeciálna základná škola, Základná umelecká škola Eugena Suchoňa, ZŠ Nový Jičín, Komenského

Základná škola, Slovensko:, 15 z 17

základná škola, Szent-Györgyi Albert Gimnázium, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola, Základná škola Oščadnica, Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, , základná škola, ZŠ s polským vyučovacím jazykem, Cirkevná základná škola sv. Františka assiského, Základná škola, Základná škola Opatovce nad Nitrou, Základná škola, Základná škola Jozefa Urbana, Základná umelecká škola, základná škola, , základná škola, Škola úžitkového výtvarníctva, základná škola, Základná škola Diviaky, Základná škola v Závadke nad Hronom, Kernstok Károly Általános Iskola, ZŠ J. Amosa Komenského, Základná škola, Základná škola Novomeského, Základná škola J. G. Tajovského, Základná škola v Závadke nad Hronom, Základná škola Krásnohorské Podhradie, Általános iskola, základná škola, Základná škola, sídl.SNP, základná škola, Základní škola Blatnice, Hotelová akadémia, Stredná odborná škola remesiel a služieb, Jazyková škola Empire, Súkromná ZŠ, Základná umelecká škola Bernolákova 26, základná škola, základná škola, Základná škola, Bývalá základní škola, Gymnázium, základní škola Žerotínova, Základná škola Pavla Horova, Základná škola Myslavská, Stredná odborná škola Jána Bocatia, základná škola, Spojená škola Vojenská 13, Základná škola Pohraničná, Základna škola, ZŠ Trávníky, Gymnázium-Gimnázium Fiľakovo, základná škola, ZŠ Janigova, základná škola, Základná škola 1. - 4. ročník

Základná škola, Slovensko:, 16 z 17

základná škola, základná škola, Základná umelecká škola, základná škola, Základná umelecká škola, Základná škola, Námestie Štefana Kluberta, základná škola, základná škola, ZŠ a MŠ Milotice, základná škola, Základná škola Nobelovo námestie 6, Gymnázium M. Galandu, Súkromná SOŠ ekonomická Tercium, I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Długosza w Nowym Sączu, základná škola, Základná škola P.O.Hviezdoslava, Základná škola s materskou školou, ZŠ Tomášikova, Gymnázium Janka Jesenského, Základná škola internátna pre sluchovo postihnutých, ZŠ Jozefa Kollára, základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ Hutník, základná škola, základní škola, Stredná odborná škola, Základná škola, Základná umelecká škola, Špeciálna základná škola, Základná škola a Materská škola Soblahov, Liečebno - výchovné sanatórium, Základná škola pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou internátna, základná škola, Masarykova ZŠ a MŠ, Spojená škola internátna, základná škola, základná škola, Braille school, Špeciálna základná škola pre žiakov so zrakovým postihnutím internátna, základná škola, základná škola, Základná škola Kežmarská 30, Praktická škola internátna, Základná škola Jozefa Krónera, základná škola, Stredná odborná škola obchodu a služieb, základná škola, Základná škola Užhorodská 39, základná škola, Základná škola Clementisova, základná škola, základná škola, Základná škola Slobody 1, základná škola, Materská škola, Stromová 3, základná škola, Obchodná akadémia, Obchodná akadémia Polárna 1

Základná škola, Slovensko:, 17 z 17

Základná škola, Gabriela Bethlena 41, Nové Zámky, Základní škola Velké Bílovice, Základná škola Mníchova Lehota 85, základná škola, Vyšné Ružbachy, Základná škola s materskou školu Hronský Beňadik, základná škola, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, základná škola, Základná škola Jána Pavla II, Základná škola Polianska 1, Základná škola Neporadza, ZŠ Hroncova 23, Základná škola, Ulica Pavla Jozefa Šafárika, Zespół Szkół w Komańczy, Obchodní akademie, ZUŠ Dezidera Kardoša, Základní škola Masarykova, základná škola, ZUŠ Alexandra A. Ljubimova, Základní škola Studénka, základná škola, Štátna jazyková škola, Centrum voľného času, Základná umelecká škola Ivanka pri Dunaji, Stredná odborná škola technická, Súkromná základná umelecká škola, Základná umelecká škola, základná škola, Éltes Mátyás Általános Iskola és Diákotthon, základná škola, Gymnázium Ivana Horvátha, základná škola, Spojená škola, základná škola, základná škola, Základná umelecká škola, základná škola, Základná umelecká škola, Střední škola Strážnice

základná škola inde

Východné Slovensko (764x), Západné Slovensko (757x), Stredné Slovensko (579x), Prešovský kraj (418x), Košický kraj (346x), Bratislavský kraj (327x), Žilinský kraj (311x), Banskobystrický kraj (268x), Trenčiansky kraj (261x), Nitriansky kraj (256x), Trnavský kraj (240x), Bratislava (224x), Malé Karpaty (177x), Spiš (161x), Košice (139x), Liptov (93x), Záhorie (81x), Horehronie (80x), Gemer (72x), okres Prešov (70x), Liptovská kotlina (69x), okres Žilina (67x), okres Trenčín (66x), okres Uherské Hradiště (64x), okres Bardejov (63x), okres Bratislava II (62x), Ružinov (60x), Turiec (59x), okres Nitra (59x), okres Trnava (58x)
základná škola v Východné Slovensko
základná škola v Západné Slovensko
základná škola v Stredné Slovensko

Podobné, Slovensko:

4352x vzdelavanie, 2660x základná škola, 1284x skôlka, 188x stredná škola, 154x univerzita, 66x autoškola
Hľadáme zakladna-skola, OSM tagy: amenity = 'school'.
ilustračný obrázok k Základná škola, Slovensko

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://www.oma.sk/vzdelavanie/zakladna-skola

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.