Cesta: OMA » služby » polícia

Polícia, Slovensko

Polícia v Slovensko

V Slovensko sa nachádza 374 kusov polícia.

polícia inde

Východné Slovensko (118x), Západné Slovensko (115x), Jihovýchod (96x), Stredné Slovensko (85x), Jihomoravský kraj (81x), Střední Morava (78x), Moravsko-sliezsko (75x), Moravskoslezský kraj (75x), Košický kraj (66x), Podunajská rovina (64x), Bratislavský kraj (56x), Trnavská pahorkatina (55x), Prešovský kraj (52x), Žilinský kraj (47x), Nitriansky kraj (47x), Zlínský kraj (41x), Bratislava (40x), Banskobystrický kraj (38x), Trenčiansky kraj (38x), Olomoucký kraj (37x), Košice (32x), Trnavský kraj (30x), Spiš (29x), okres Brno-město (28x), Brno (28x), okres Ostrava-město (25x), Ostrava (23x), Zemplín (23x), okres Zlín (16x), okres Prešov (16x)

Polícia, Slovensko:, 1 z 7

Okrsková stanica mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy - Staré Mesto, Obvodné oddelenie Policajného zboru Staré mesto - stred, PZ SR, Obvodné oddelenie Košice - Juh, polícia, OO PZ Piešťany, Polícia, Mestská polícia, Obvodné oddelenie Policajného zboru Nové Mesto - Západ, polícia, polícia, OO PZ Žilina - okolie, Mýtna polícia, PZ SR, Okresné riaditeľstvo Košice - okolie, Mestská polícia Košice - stanica Juh, Okresné riaditeľstvo PZ Čadca, Mestská polícia Nová Dubnica, Obvodné oddelenie Policajného zboru Ružomberok, Mestská polícia, polícia, OS MsP Petržalka, Okresné riaditeľstvo PZ, Mestská polícia, polícia, Okresné riaditeľstvo Policajného Zboru v Martine, polícia, NAKA, Dopravný inšpektorát OR PZ, polícia, Kriminálne oddelenie OR PZ, polícia, Polícia SR - OO PZ, Pohotovostná motorizovaná jednotka, polícia, Mestská polícia, polícia, polícia, POLÍCIA, Obvodné oddelenie PZ Zlaté Moravce, Okresné riaditeľstvo Policajného zboru BA II, polícia, polícia, Okresné riaditeľstvo PZ, Polícia SR Kolárovo, Okresné riaditeľstvo policajného zboru Nitra, Cudzinecká polícia Bratislava, polícia, Odbor výcviku Prezídia Policajného zboru, Obecná polícia, polícia, polícia, polícia, PZ SR, Krajské riaditeľstvo v Košiciach, polícia, polícia, polícia, Polícia, policajná stanica, MsP Košice, Stanica Nad jazerom, Mestská polícia, polícia, Obvodné oddelenie PZ Modra

Polícia, Slovensko:, 2 z 7

polícia, polícia, Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Ružinov - Východ, Oddelenie cudzineckej polície Ružomberok, Prezídium Policajného zboru Slovenskej republiky, polícia, polícia, polícia, Obvodné oddelenie Policajného zboru Ružinov - Západ, Obvodné oddelenie PZ Kysucké Nové Mesto, Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície PZ Prešov, polícia, polícia, PZ SR, Obvodné oddelenie Košice - Západ, polícia, Polícia SR - OR PZ, Mestská polícia Kežmarok, PZ SR, Obvodné oddelenie Bohdanovce, Obvodné oddelenie policajného zboru, polícia, Mestská polícia Krompachy, Mestská polícia Košice - Odťahová služba, Oddelenie cudzineckej polície, polícia, Okresné riaditeľstvo PZ SR Dolný Kubín, Obvodné oddelenie policajného zboru, Mestská polícia Nové Zámky, Mestská polícia Šaľa, Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva Policajného zboru vo Zvolene, Klientské Centrum, Polícia, polícia, Mestská polícia Bytča, Oddelenie cudzineckej polície PZ Žilina, barierový prístup, polícia, Mestská polícia, polícia, Okresné riaditeľstvo PZ Galanta, Mestská polícia, Mestská polícia, polícia, Krajské riaditeľstvo Policajného Zboru Žilina, polícia, Oblastná správa Železničnej polície, Okresné riaditeľstvo policajného zboru Prievidza, polícia, Oddelenie hraničnej kontroly policajného zboru Nová Bašta, polícia, Mestská polícia, MsP Košice, Stanica KVP, PZ Nemšová, Mestská polícia, Odbor kriminálnej polície KR PZ Prešov, polícia, Krajská prokuratúra Nitra, Polícia SR - Obvodné oddelenie PZ Liptovská Osada, Polícia SR, polícia, Obvodné oddelenie policajného zboru

Polícia, Slovensko:, 3 z 7

polícia, Okresné riaditeľstvo Policajného zboru BA I, Polícia SR - Obvodné oddelenie Vysoké Tatry, Obvodné oddelenie Policajného zboru Martin-západ, Mestská polícia Rajec, polícia, Mestská polícia, Obvodné oddelenie PZ Drienov, Policajná stanica, Mestská polícia, Mestská polícia, Obvodné oddelenie policajného zboru Prievidza, Obvodné oddelenie Policajného zboru Dúbravka, polícia, Polícia, polícia, Mestská polícia, polícia, polícia, Obvodné oddelenie Policajného zboru SR - Prešov sever, Mestská polícia, polícia, polícia, Mestská polícia Bratislava, Obvodné oddelenie Policajného zboru Bratislava Rusovce, polícia, polícia, Okresné riaditeľstvo PZ, Polícia SL, Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave V, polícia, Mestská polícia Čadca, Polícia SR - Obvodné oddelenie Holíč, MsP Košice, Stanica Stred, polícia, OO PZ Hranovnica, Mestka Policia, Mestská polícia, polícia, MsP Košice, Stanica Luník IX, PZ SR, Obvodné oddelenie Košice - KVP, Železničná polícia KR PZ Prešov, MsP Košice, Stanica Východ, Obvodné oddelenie policajného zboru Nitrianske Rudno, Obvodné oddelenie PZ, Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Ružomberok, Mestská polícia, Obvodné oddelenie Policajného zboru, Polícia SR - OO Vrbové, polícia, Obvodné oddelenie policajného zboru Dvory nad Žitavou, Policia, Mestská polícia Žilina, polícia, Mestská polícia Košice, Policajná stanica Bernolákovo, Okresné riaditeľstvo Policajného zboru SR, Obecná polícia, Obvodné oddelenie Policajného zboru Petržalka - juh, Policajná stanica Čierny Balog

Polícia, Slovensko:, 4 z 7

Mestská Polícia, polícia, Polícia - Obvodné oddelenie Kežmarok, Okresné riaditeľstvo PZ v Komárne, polícia, Okresné riaditeľstvo policajného zboru Prievidza, Dopravný inšpektorát OR PZ žilina, Mestská polícia Šurany, Polícia SR, polícia, polícia, Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Trenčíne, Krajský dopravný inšpektorát, dialničné oddelenie, polícia, Mestská polícia, Polícia, PZ SR, Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Kosiciach, Krajský dopravný inšpektorát v Košiciach, Oddelenie evidencie vozidiel, Okresné riaditeľstvo policajného zboru, Obecná polícia, polícia, Obecná polícia, Oddelenie hraničnej polície, OR PZ Snina, Policajné odelenie v Novej Bani, Cudzinecká polícia, polícia, polícia, polícia, Policajná stanica, Diaľničná polícia, Mestská polícia Nováky, Mestská polícia, barierový prístup, Obvodné oddelenie PZ Senec, Obvodné oddelenie Policajného zboru Nové Mesto – Východ, Obvodné oddelenie PZ Liptovský Mikuláš, Polícia, Mestská polícia, Mestská polícia, Okresné riaditeľstvo PZ Malacky, Polícia SR, Krajské riaditeľstvo PZ v Banskej Bystrici, PZ SR, Obvodné oddelenie Košice - Sever, Mestská polícia, Železničná polícia, polícia, Okresný dopravný inšpektorát, MsP Košice, Stanica Západ, polícia, Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave III, polícia, polícia, polícia, Mestská polícia, polícia, Mestská polícia, polícia, Mestská Polícia Martin, Polícia Lubochňa, polícia, Obvodné oddelenie PZ Nováky

Polícia, Slovensko:, 5 z 7

Mestská polícia Dubnica nad Váhom, Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Trenčíne, polícia, Policajna stanica, polícia, Dopravný inšpektorát Prešov, polícia, polícia, Krajský dopravný inšpektorát, polícia, Mestská polícia, Cudzinecká polícia, polícia, Policajná Stanica Vlčince, MsP Košice, Stanica Ťahanovce, polícia, polícia, PZ SR, Obvodné oddelenie Košice - Nad Jazerom, polícia, Mestá polícia Ružomberok, Polícia SR - Obvodné oddelenie PZ Michaľany, Polícia SR – Obvodné oddelenie PZ Bytča, polícia, Mestská polícia, polícia, Dopravný inšpektorát, Mestská polícia, PZ SR, Okresné riaditeľstvo v Košiciach, Oddelenie dokladov a úsek zbraní a streliva, polícia, PZ SR, Obvodné oddelenie Košice - Dargovských hrdinov, polícia, Okresné riaditeľstvo Policajného Zboru Žilina, Polícia, Polícia SR - Dopravný inšpektorát Púchov, Mýtna polícia, PZ SR, Obvodné oddelenie Košice - Staré mesto, Mestská polícia Púchov, polícia, PZ SR, Obvodné oddelenie Bidovce, Obvodné oddelenie policajného zboru Dubnica nad Váhom, polícia, Obvodné oddelenie Policajného zboru Spišské Podhradie, Krajské riaditeľstvo PZ v Trnave, Mestská polícia, Dopravná polícia, Obvodné oddelenie PZ Stupava, Mestská polícia, Okresné riaditeľstvo policajného zboru, Polícia, Mestská polícia Komárno, Kriminálka Ružomberok, Policajná stanica, polícia, Policajný zbor Dúbravka, polícia, Obvodné oddelenie PZ Krásno nad Kysucou, polícia, Okresné riaditeľstvo policajného zboru, Mestská polícia, polícia

Polícia, Slovensko:, 6 z 7

polícia, Mestská polícia, Mestská polícia, Mestská polícia, polícia, polícia, polícia, Obvodné oddelenie Policajného zboru Petržalka - stred, polícia, PZ SR, Obvodné oddelenie Košice - Šaca, polícia, Policajná stanica 2, polícia, polícia, Obvodné oddelenie Policajného zboru Brodské, Obvodné oddelenie Policajného zboru Svit, polícia, Mestská polícia, Mestská polícia Bojnice, Mestská polícia, Mestská polícia Snina, PZ SR, Obvodné oddelenie Košice - Ťahanovce, polícia, polícia, Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Prešov, Dopravná Polícia, Národná kriminálna agentúra, Mestská polícia Senec, polícia, Obecná polícia, Obecná polícia, polícia, polícia, polícia, Obecná polícia, Polícia SR, Oddelenie Železničnej polície policajného zboru Trenčín, Mestská polícia, polícia, Obvodné oddelenie policajného zboru, OR PZ Bratislava V - Úsek občianskych preukazov, vodičských preukazov, cestovných dokladov, Úsek zbraní a streliva, polícia, Polícia Nové Zámky, polícia, polícia, Mestská polícia, Generálne riaditeľstvo Železničnej polície, Krajské riaditeľstvo Policajného zboru SR, Obvodné odd. PZ, PZ SR, Okresné riaditeľstvo v Košiciach, polícia, OO PZ Párnica, Mestská polícia, OR PZ v Pezinku, Okresné riaditeľstvo policajného zboru Nitra, Obvodné oddelenie Policajného zboru Trnávka, Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave, Obvodné oddelenie PZ Liptovská Teplá, polícia, Oddelenie cudzineckej polície PZ Prešov

Polícia, Slovensko:, 7 z 7

Polícia Vranov nad Topľou, Obvodné oddelenie Policajného zboru Petržalka - Sever, Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Humennom, polícia, Obvodné oddelenie policajného zboru Miloslavov, Polícia, OR PZ Liptovský Mikuláš, Obecná polícia, polícia, polícia, Mestská polícia, MsP Košice, Stanica Šaca, polícia, Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Novom Meste nad Váhom, odbor kriminálnej polície

polícia inde

Východné Slovensko (118x), Západné Slovensko (115x), Jihovýchod (96x), Stredné Slovensko (85x), Jihomoravský kraj (81x), Střední Morava (78x), Moravsko-sliezsko (75x), Moravskoslezský kraj (75x), Košický kraj (66x), Podunajská rovina (64x), Bratislavský kraj (56x), Trnavská pahorkatina (55x), Prešovský kraj (52x), Žilinský kraj (47x), Nitriansky kraj (47x), Zlínský kraj (41x), Bratislava (40x), Banskobystrický kraj (38x), Trenčiansky kraj (38x), Olomoucký kraj (37x), Košice (32x), Trnavský kraj (30x), Spiš (29x), okres Brno-město (28x), Brno (28x), okres Ostrava-město (25x), Ostrava (23x), Zemplín (23x), okres Zlín (16x), okres Prešov (16x)
polícia v Východné Slovensko
polícia v Západné Slovensko
polícia v Jihovýchod

Podobné, Slovensko:

3345x kancelária, 2332x bankomat, 1843x radnica, 1468x pošta, 1398x toaleta, 994x banka, 933x remeslo, 868x hasiči, 425x štátne služby, 374x polícia, 51x notár, 43x včelár
Hľadáme policia, OSM tagy: amenity = 'police'.
Polícia, Slovensko

Viac o nás

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku www.oma.sk sluzby policia

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.