Cesta: OMA » služby » polícia

Polícia, Slovensko

Polícia v Slovensko

V Slovensko sa nachádza 775 kusov polícia.

Polícia, Slovensko:, 1 z 13

Mestská polícia Košice - Odťahová služba, Okresné riaditeľstvo Policajného zboru BA I, PZ SR, Krajské riaditeľstvo v Košiciach, Městská policie, Mestská polícia, Mestská polícia, Mestská polícia Košice - stanica Juh, Obvodné oddelenie Policajného zboru Petržalka - Sever, Komisariat Policji w Głuchołazach, Okresné riaditeľstvo policajného zboru Prievidza, Mestá polícia Ružomberok, Rendőrkapitányság, Městská policie, Městská policie Příbor, Obvodné oddelenie policajného zboru, Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Novom Meste nad Váhom, Polizeiinspektion Orth an der Donau, Městská policie Napajedla, Mestská polícia Košice, Polícia, Obvodní oddělení Nošovice, MsP Košice, Stanica Šaca, Okresné riaditeľstvo PZ, Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave, Oblastná správa Železničnej polície, Mestská polícia Žilina, Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Novom Meste nad Váhom, odbor kriminálnej polície, Okrsková stanica mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy - Staré Mesto, Obvodní oddělení policie České republiky, Policie ČR - Obvodní oddělení Zlaté Hory, Policie ČR, obvodní oddělení Třebíč, Policie České republiky - Obvodní oddělení policie Ostrava-Mariánské Hory, Polizeiinspektion Bernhardsthal, Policie České republiky - Obvodní oddělení policie Ostrava-Poruba 2, městská policie, Mestská polícia, Městská policie, Úrad justičnej a kriminálnej polície OR PZ Košice, polícia, Prezídium policajného zboru, Policajný zbor Dúbravka, Policie České republiky, Obvodní oddělení Kyjov, Městská policie Třebíč, Esztergomi Rendőrkapitányság, Policie ČR - obvodní oddělení Chrast, PZ SR, Okresné riaditeľstvo v Košiciach, klientske centrum, Městská policie Brno, Policie České repupliky - obvodní oddělení, Policie České republiky - Policejní stanice Radvanice, Mestská polícia Kežmarok, Městská policie Olomouc, Policajná stanica Bernolákovo, Městská policie Veselí nad Moravou, MsP Košice, Stanica Stred, Komisariat Policji w Bukowinie Tatrzańskiej, polícia, Komisariat Policji, Policie ČR - Obvodní oddělení Skuteč, Oddelenie cudzineckej polície PZ Žilina, OR PZ Bratislava V - Úsek občianskych preukazov, vodičských preukazov, cestovných dokladov, Úsek zbraní a streliva

Polícia, Slovensko:, 2 z 13

Letkés Határrendészeti és Közbiztonsági Alosztály, Komisariat Policji w Łososinie Dolnej, Obvodní oddělení Vsetín, polícia, Polizeiinspektion Zistersdorf, Cudzinecká polícia Bratislava, Krajské riaditeľstvo PZ, Policie ČR - Územní odbor Opava, Policie České Republiky, Obvodní Oddělení Příbor, Policie ČR, Okresné riaditeľstvo policajného zboru Prievidza, Městská policie, polícia, Mestka Policia, Polizeiinspektion Angern an der March, Městská policie Šenov, polícia, Polizeiinspektion, Policja, Polícia SR - Obvodné oddelenie Vysoké Tatry, Hegyeshalmi Rendőrőrs, Polizei Hainburg, polícia, Krasznokvajdai Rendőrörs, Policie ČR - Obvodní oddělení Veselí nad Moravou, Obvodné oddelenie Policajného zboru Martin-západ, Posterunek Policji w Polańczyku, Autobahnpolizeiinspektion Potzneusiedl, Mestská polícia Bratislava, Policie ČR - Obvodní oddělení Český Těšín, Městská policie, Policie ČR, Městská policie, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Polizei, Policie ČR, Obvodní oddělení Krásná, polícia, Policie ČR - Oblastní oddělení Velká Bystřice, Komisariat Policji w Łodygowicach, MP Moravské Budějovice, polícia, PZ SR, Obvodné oddelenie Košice - Dargovských hrdinov, polícia, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Územní odbor Frýdek-Místek, Městská policie Modřice, Autobahnpolizeiinspektion Großkrut, polícia, Městská Policie, Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave V, Městská policie, Obvodné oddelenie Policajného zboru Petržalka - stred, Obvodné oddelenie policajného zboru Prievidza, Obvodné oddelenie PZ Kysucké Nové Mesto, Policie ČR, Policja, Mestská polícia, MsP Košice, Stanica Nad jazerom, Městská policie, polícia

Polícia, Slovensko:, 3 z 13

Městská policie, polícia, Mestská polícia, Policie ČR, Obvodné oddelenie PZ Nováky, polícia, polícia, Obvodné oddelenie Policajného zboru Spišské Podhradie, PZ SR, Okresné riaditeľstvo v Košiciach, obhliadky motorových vozidiel, polícia, Obvodné oddelenie Policajného zboru Spišské Podhradie, MsP Košice, Stanica KVP, Obvodné oddelenie policajného zboru Nitrianske Rudno, Komisariat Policji w Rabce-Zdroju, polícia, Mestská polícia, Posterunek Wodny Policji, Policia, Mestská polícia, polícia, Policie ČR, Policie ČR - Obvodní oddělení Bystřice pod Hostýnem, Státní policie, PZ SR, Obvodné oddelenie Košice - Juh, Policie ČR - Městské ředitelství policie Brno, Městská policie, Pohotovostná motorizovaná jednotka, Městská policie, PZ SR, Obvodné oddelenie Košice - Staré mesto, Mestská polícia, polícia, polícia, Městská policie, polícia, polícia, polícia, Mestská polícia Senec, Mýtna polícia, Diaľničná polícia, obvodní oddělení Policie ČR, Mestská polícia, PČR odděl. Morkovice, Polizeiinspektion Regelsbrunn, Mestská polícia, Městská policie Holešov, Polícia SR, Policie, Policajná stanica, Polícia SR - OO PZ, Bezirkskommando Gänserndorf, Městská policie Rožnov, polícia, Cudzinecká polícia, Městská policie, polícia, polícia, Polícia Nové Zámky, Dopravný inšpektorát OR PZ, Městská policie, OO PZ Žilina - okolie

Polícia, Slovensko:, 4 z 13

Polícia SR - OR PZ, Policie ČR - Obvodní oddělení Prostějov II, polícia, polícia, Mestská polícia, PZ SR, Obvodné oddelenie Košice - Sever, Obvodné oddelenie policajného zboru Dubnica nad Váhom, Mestská polícia Nováky, Rendőrség, Mestská polícia, Policie, Mestská polícia Dubnica nad Váhom, Policie ČR, polícia, polícia, Oddelenie Železničnej polície policajného zboru Trenčín, polícia, MsP Košice, Stanica Ťahanovce, PZ SR, Obvodné oddelenie Košice - Ťahanovce, POLÍCIA, Obvodné oddelenie PZ Zlaté Moravce, polícia, Polícia, polícia, polícia, Polizeiinspektion Parndorf, Obvodné oddelenie policajného zboru, Městská policie Sezemice, Radar, Polícia SR, polícia, Policie ČR, polícia, Obvodné oddelenie Policajného zboru Dúbravka, Posterunek Policji, Mestská Polícia Martin, polícia, polícia, polícia, polícia, polícia, polícia, polícia, polícia, Městská policie Břeclav, Policie ČR - Obvodní oddělení Luhačovice, Městská policie Otrokovice, Mestská polícia, polícia, polícia, polícia, Městská policie, Policie ČR, služebna Otrokovice, Obvodné oddelenie PZ Krásno nad Kysucou, Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Ružinov - Východ, Komisariat Policji, Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave III, polícia, Obvodné oddelenie Policajného zboru Trnávka, polícia, polícia

Polícia, Slovensko:, 5 z 13

Policie ČR, Okresné riaditeľstvo policajného zboru Nitra, Policie ČR, Mestská polícia, Městská policie Budišov n.B., polícia, Městská policie, polícia, polícia, Polícia, polícia, Oddelenie cudzineckej polície, Policie, Policie Zábřeh, Obecna policia, Obecní policie, Policie ČR, Mestská polícia, Okresní ředitelství policie ČR, polícia, Městská policie Valtice, Obvodné oddelenie Policajného zboru Nové Mesto - Západ, Obvodné odd. PZ, Policie České republiky, OO PZ Hranovnica, polícia, Dopravní inspektorát, Obvodní oddělení policie ČR, Komisariat Policji, Komenda Powiatowa Policji, Mestská polícia, Policie České republiky, Polícia - Prešov sever, polícia, Obvodné oddelenie Policajného zboru Petržalka - juh, Mestská polícia, Policie, polícia, Městská Policie, polícia, Komisariat Policji, polícia, Obvodné oddelenie Policajného zboru Staré mesto - stred, polícia, Okresní ředitelství, Polícia SR - OO Vrbové, Městská policie Zábřeh, polícia, Obvodné oddelenie Policajného zboru Ružinov - Západ, polícia, Okresné riaditeľstvo Policajného zboru BA II, Policie, Policie ČR - obvodní oddělení Zábřeh, polícia, polícia, Mestská Polícia, Obvodné oddelenie Policajného zboru, Policie České republiky, Policie ČR - Obvodní oddělení Moravské Budějovicepobočka Moravské Budějovice, OS MsP Petržalka

Polícia, Slovensko:, 6 z 13

Policie ČR - Obvodní oddělení Olomouc II, Generálne riaditeľstvo Železničnej polície, Policie ČR - Obvodní oddělení Uherský Brod, PZ SR, Obvodné oddelenie Košice - Šaca, polícia, Městská policie, polícia, polícia, Polícia SR - Dopravný inšpektorát Púchov, polícia, Odbor azylové a migrační politiky, Městská policie, Policie České republiky, polícia, Mestská polícia, polícia, polícia, Okresné riaditeľstvo Policajného zboru SR, Policie ČR, Policie ČR, Policie, Mestská polícia Šurany, polícia, Policja, polícia, Městská policie, Městská policie Kostelec nad Orlicí, Policajna stanica, Městská policie, Policie ČR, Policie ČR, Policajné odelenie v Novej Bani, Polícia SR - OR PZ, Mestská polícia, Městská policie, Městská policie, polícia, Policie České republiky, Polícia SR - Dopravný inšpektorát, Policie Petřvald, Mestská polícia, polícia, Mestská polícia Nové Zámky, Polícia SR Kolárovo, MsP Košice, Stanica Západ, PZ SR, Okresné riaditeľstvo Košice - okolie, polícia, Salgótarjáni Rendőrkapitányság, Polícia SR, Policie ČR, polícia, Mestská polícia Krompachy, Cudzinecká polícia, Dopravný inšpektorát, polícia, Komenda Powiatowa Policji, Policie ČR - Obvodní oddělení, polícia, polícia, Správa moravskoslezského kraje Policie ČR

Polícia, Slovensko:, 7 z 13

polícia, Městská Policie, PČR, Dálniční oddělení PČR Podivín, Okresné riaditeľstvo policajného zboru, polícia, Policie ČR, Městská policie, Posterunek Policji w Nawojowej, Vizirendőrség, polícia, polícia, polícia, MP, okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva Policajného zboru vo Zvolene, Policie ČR, polícia, Policajná stanica, Mestská polícia Nová Dubnica, MsP Košice, Stanica Východ, polícia, Mestská polícia, Obvodní oddělení Olomouc IV, Policie České republiky, Policie ČR - OO Moravská Třebová, polícia, Okresné riaditeľstvo policajného zboru, polícia, Policie ČR, polícia, Obvodné oddelenie policajného zboru, Policie ČR, polícia, Městská policie Moravská Třebová, PZ SR, Obvodné oddelenie Košice - KVP, polícia, Městská policie, Policie ČR služebna Bojkovice, Městská policie, Policie ČR - Obvodní oddělení Olomouc I, polícia, Městská policie, PZ SR, Obvodné oddelenie Košice - Západ, Policie, polícia, polícia, Policajná stanica 2, MsP Košice, Stanica Luník IX, polícia, polícia, polícia, Okresné riaditeľstvo PZ v Rožňave, polícia, polícia, polícia, polícia, PZ SR, Obvodné oddelenie Košice - Nad Jazerom, Obvodné oddelenie Policajného zboru Svit, Obecná polícia, polícia

Polícia, Slovensko:, 8 z 13

polícia, polícia, Městská policie Lanškroun, polícia, městská policie, polícia, obvodní oddělení Policie ČR, polícia, Obecná ppolícia, Okresné riaditeľstvo policajného zboru, polícia, OO PZ Piešťany, Městská policie, PČR, polícia, polícia, Policie ČR - Krajské ředitelství, polícia, polícia, polícia, polícia, Městská policie, OR PZ v Pezinku, Policie České republiky, Polizei Lassee, Městská policie, polícia, Městská policie, PZ Nemšová, polícia, polícia, polícia, Městská policie, Policie ČR, Obvodné oddelenie PZ Liptovská Teplá, Mestská polícia Čadca, Policajná stanica, Policie ČR - Obvodní oddělení Fryšták, polícia, Mestská polícia, Mestská polícia Modra, Mestská polícia, Policajná Stanica Vlčince, polícia, polícia, PZ SR, Okresné riaditeľstvo v Košiciach, polícia, Obvodné oddelenie PZ Senec, polícia, polícia, Krajské riaditeľstvo PZ v Trnave, Obvodné oddelenie PZ, polícia, polícia, Policie ČR, Policie ČR, polícia, polícia, Policajná stanica, Městká Policie Hodonín

Polícia, Slovensko:, 9 z 13

Policie ČR, Körzeti Megbízotti Iroda, polícia, městská policie, Policie ČR, Mestká polícia, Obvodné oddelenie PZ Modra, Rendőrség, Krajská prokuratúra Nitra, polícia, Policie ČR, Městská policie, polícia, Městská policie, Przystań Policji Wodnej, Obecná polícia, Polícia, Dopravná Polícia, polícia, polícia, polícia, polícia, polícia, polícia, polícia, polícia, Obecní policie, polícia, Komisariat policji w Muszynie, městská policie, polícia, polícia, Policie ČR, polícia, Policie ČR, Okresné Riaditeľstvo PZ Galanta, polícia, Okresné riaditeľstvo PZ Malacky, polícia, polícia, Rendőrőrs, Pomázi rendőrőrs, polícia, polícia, polícia, Dorogi Rendőrkapitányság, Mestská polícia Bojnice, polícia, polícia, Městská policie OSTRAVA - pracoviště Přívoz, polícia, polícia, Obvodní oddělení, Mestská polícia, Přehradní policie, Městská policie Havířov, polícia, Policie ČR, Policie ČR, Policie ČR

Polícia, Slovensko:, 10 z 13

Policie ČR, Brno-Výstaviště, Okresné riaditeľstvo policajného zboru Nitra, Mestská polícia, Polizeiinspektion Poysdorf, polícia, polícia, polícia, Městská policie, Okresné riaditeľstvo PZ Čadca, Polícia SR, polícia, Městská policie Jablunkov, Mestská polícia, Mestská polícia, Útulek pro zvířata městské policie, Policie ČR, Policie ČR, PZ SR, Obvodné oddelenie Bohdanovce, Policie ČR, OO Litomyšl, Městská policie, Obvodní oddělení Policie ČR Pardubice 2, Městská policie, Mestská polícia Rajec, Policie ČR, Policie ČR - Brno-Komárov, polícia, Obecní policie městys Jedovnice, polícia, Oddelenie hraničnej polície, Městská policie Ivančice, Polícia Vranov nad Topľou, polícia, Policie, polícia, polícia, polícia, Městská policie, Okresné riaditeľstvo PZ, Obvodné oddelenie policajného zboru, polícia, Policie ČR - územní odbor Šumperk, polícia, polícia, Policie ČR - obvodní oddělení Šumperk, polícia, polícia, polícia, polícia, Městská policie, Polícia Lubochňa, městská policie, Policie České Republiky Okříšky, polícia, OO PZ Párnica, Policie - obv. odd., polícia, Policie, Štátna POLÍCIA, PZ SR, Obvodné oddelenie Bidovce, Policie

Polícia, Slovensko:, 11 z 13

Ministerstvo vnitra - Regionální oddělení pobytu cizinců Přerov, Policie České republiky, Policie ČR, Obvodní oddělení Hnojník, polícia, polícia, polícia, polícia, polícia, polícia, Policie ČR, Policie ČR, obvodní oddělení Rajhrad, polícia, polícia, polícia, polícia, Okresný dopravný inšpektorát, Kojetín, polícia, Policie ČR, polícia, Policie, polícia, polícia, Městská policie, polícia, polícia, Městská policie, polícia, polícia, Policie ČR - Obvodní oddělení Brno-Židenice, Městská policie Adamov, Mestská polícia, polícia, Kontaktní místo Městské Policie Brno, Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Trenčíne, Krajský dopravný inšpektorát, dialničné oddelenie, polícia, Městská policie, polícia, polícia, Městká policie, polícia, polícia, Městská policie Brno-jih, Okresné riaditeľstvo PZ SR Dolný Kubín, Polizeiinspektion Staatz, Posterunek Policji w Międzylesiu, Dopravná polícia, polícia, Polícia SL, polícia, Mestská polícia Púchov, Polícia SR, polícia, Policajná stanica, Obvodné oddelenie Policajného zboru Bratislava Rusovce, polícia, polícia, polícia, polícia

Polícia, Slovensko:, 12 z 13

polícia, policajná stanica, Kriminálka Ružomberok, polícia, Mestská polícia, Mestská polícia, polícia, polícia, polícia, polícia, polícia, polícia, polícia, polícia, Polícia - Obvodné oddelenie Kežmarok, Polizeiinspektion Groß-Enzersdorf, polícia, Mestská polícia, polícia, Polícia SR – Obvodné oddelenie PZ Bytča, Mestská polícia Šaľa, Komenda Powiatowa Policji w Zakopanem, Polizeiinspektion Retz, Polizeistation, Zollamt, Polizeiinspektion Laa an der Thaya - AGM, polícia, Polizeiinspektion Laa an der Thaya, Nógrád Megyei Rendőrség, Komisariat Policji w Bystrzycy Kłodzkiej, Posterunek Policji w Stroniu Śląskim, Rendőrség, polícia, Rendőrség, Polícia, Rendőrkapitányság, Komisariat Policji, Komisariat Policji w Lądku Zdroju, Posterunek Policji, polícia, Policja, Sąd Okregowy i Rejonowy, Straż Miejska, KMP, Polizeiinspektion Bad Pirawarth, Komenda Policji w Suchej Beskidzkiej, Policja, Straż Miejska, Zespół Dzielnicowych w Chorkówce, polícia, Posterunek Policji w Łukowicy, Posterunek Policji w Tarnowcu, Policja Tymbark, Rendőrség, Körzeti megbízotti iroda, polícia, Straż Graniczna, polícia, Policja wodna i stanica WOPR, polícia

Polícia, Slovensko:, 13 z 13

polícia, polícia, Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu, Polizeiinspektion Fischamend, Komisariat Policji w Żegocinie, Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu, polícia, Komenda Powiatowa Policji w Limanowej, Komenda Powiatowa Policji, Městská policie, Sekcja Ruchu Drogowego, dálniční policie, Komenda Powiatowa Policji, Policie ČR, Policja, Straż Miejska w Jaśle, Komenda Powiatowa Policji, Komenda Powiatowa Policji w Jaśle, Policja, Straż Miejska, Komisariat Policji, polícia, Rendőrség, polícia, Policja Kietrz, Körzeti Megbízott, Městská policie, polícia, polícia, Великоберезнянський РВ УМВС, polícia, polícia, polícia, Polizeiinspektion Mistelbach, Polizeiinspektion Gaweinstal, Sajószentpéteri Rendőrőrs, polícia, Polizeiinspektion Gols, Dálniční policie Velký Beranov, Straż Graniczna, Szentendrei Rendőrkapitányság, Vasgyári rendőrőrs, Posterunek Policji w Dynowie, Sárospataki Rendőrkapitányság, Komisariat II Policji, Polgárőrség, polícia, Straż miejska, polícia, Komisariat I Policji, polícia, Autobahnpolizeiinspektion Schwechat, Polizei Deutsch Wagram, Diósgyőri Rendőrörs, Městská policie Kyjov

polícia inde

Západné Slovensko (106x), Východné Slovensko (100x), Jihovýchod (88x), Stredné Slovensko (77x), Střední Morava (75x), Jihomoravský kraj (74x), Moravskoslezský kraj (71x), Moravsko-sliezsko (71x), Košický kraj (60x), Bratislavský kraj (51x), Nitriansky kraj (45x), Žilinský kraj (41x), Prešovský kraj (40x), Zlínský kraj (39x), Olomoucký kraj (36x), Banskobystrický kraj (36x), Bratislava (36x), Trenčiansky kraj (35x), Košice (31x), Spiš (28x), Brno (27x), okres Brno-město (27x), Trnavský kraj (26x), okres Ostrava-město (23x), Ostrava (21x), Zemplín (19x), okres Hodonín (16x), okres Zlín (14x), okres Karviná (13x), okres Brno-venkov (13x)
polícia v Západné Slovensko
polícia v Východné Slovensko
polícia v Jihovýchod

Podobné, Slovensko:

15815x sluzby, 3114x bankomat, 2458x kancelária, 2294x radnica, 1958x pošta, 1376x banka, 1365x toaleta, 998x hasiči, 910x telefón, 788x remeslo, 554x polícia
Hľadáme policia, OSM tagy: amenity = 'police'.
ilustračný obrázok k Polícia, Slovensko

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://www.oma.sk/sluzby/policia

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.