Cesta: OMA » služby » polícia

Polícia, Slovensko

Polícia v Slovensko

V Slovensko sa nachádza 561 kusov polícia.

Polícia, Slovensko:, 1 z 10

Mestská polícia Košice - Odťahová služba, Okresné riaditeľstvo Policajného zboru BA I, Mestská polícia, Mestská polícia, Mestská polícia Košice - stanica Juh, Okresné riaditeľstvo policajného zboru Prievidza, Rendőrkapitányság, Městská policie Napajedla, Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Novom Meste nad Váhom, Obvodné oddelenie policajného zboru, Mestská polícia Košice, Obvodní oddělení Nošovice, MsP Košice, Stanica Šaca, Okresné riaditeľstvo PZ, Oblastná správa Železničnej polície, Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave, Mestská polícia Žilina, Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Novom Meste nad Váhom, odbor kriminálnej polície, Obvodné oddelenie Policajného zboru Petržalka - Sever, Okrsková stanica mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy - Staré Mesto, Mestá polícia Ružomberok, Mestská polícia, Úrad justičnej a kriminálnej polície OR PZ Košice, Policie České republiky, Obvodní oddělení Kyjov, polícia, Prezídium policajného zboru, Městská policie Příbor, PZ SR, Okresné riaditeľstvo v Košiciach, klientske centrum, Polícia, Komenda Powiatowa Policji w Zakopanem, polícia, Oddelenie cudzineckej polície PZ Žilina, Obvodní oddělení Vsetín, OR PZ Bratislava V - Úsek občianskych preukazov, vodičských preukazov, cestovných dokladov, Úsek zbraní a streliva, Komisariat Policji w Bukowinie Tatrzańskiej, Krajské riaditeľstvo PZ, Komisariat Policji, Městská policie Veselí nad Moravou, Okresné riaditeľstvo policajného zboru Prievidza, PZ SR, Okresné riaditeľstvo v Košiciach, obhliadky motorových vozidiel, Mestka Policia, polícia, Policajná stanica Bernolákovo, MsP Košice, Stanica Stred, Městská policie, MsP Košice, Stanica Ťahanovce, Obvodní oddělení Krásná, polícia, polícia, polícia, Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu, PZ SR, Obvodné oddelenie Košice - Dargovských hrdinov, MsP Košice, Stanica Východ, Policie ČR, polícia, Městská policie, Policie ČR, Státní policie, Obvodné oddelenie PZ Kysucké Nové Mesto, Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave V

Polícia, Slovensko:, 2 z 10

Obvodné oddelenie Policajného zboru Petržalka - stred, Obvodné oddelenie policajného zboru Prievidza, MsP Košice, Stanica Nad jazerom, Mestská polícia, Městská policie, polícia, Posterunek Wodny Policji, Obvodné oddelenie PZ Nováky, Obvodné oddelenie Policajného zboru Spišské Podhradie, Městská Policie, polícia, Obvodné oddelenie Policajného zboru Spišské Podhradie, Policia, Mestská polícia, Mestská polícia, polícia, PZ SR, Obvodné oddelenie Košice - Juh, Pohotovostná motorizovaná jednotka, Policie České republiky, PZ SR, Obvodné oddelenie Košice - Staré mesto, Mestská polícia, polícia, Městská policie Holešov, Policie ČR, polícia, PZ SR, Krajské riaditeľstvo v Košiciach, Diaľničná polícia, Mýtna polícia, Policie ČR, Cudzinecká polícia, Mestská polícia Senec, MsP Košice, Stanica Západ, PZ SR, Okresné riaditeľstvo Košice - okolie, MsP Košice, Stanica Luník IX, Městská policie, Policie ČR - Obvodní oddělení Veselí nad Moravou, Mestská polícia, Mestská polícia, Polícia SR, Policajná stanica, Odbor azylové a migrační politiky, Polícia SR - Obvodné oddelenie Vysoké Tatry, Polícia SR - OO PZ, Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Cudzinecká polícia, polícia, polícia, OO PZ Žilina - okolie, Policia Nové Zámky, Dopravný inšpektorát OR PZ, Kojetín, Policie ČR, Polícia SR - OR PZ, polícia, polícia, PZ SR, Obvodné oddelenie Košice - Západ, Mestská polícia Dubnica nad Váhom, Obvodné oddelenie policajného zboru Dubnica nad Váhom, Mestská polícia

Polícia, Slovensko:, 3 z 10

PZ SR, Obvodné oddelenie Košice - Sever, Komisariat Policji w Łososinie Dolnej, Mestská polícia Nováky, Mestská polícia, PZ SR, Okresné riaditeľstvo v Košiciach, Policie ČR - Obvodní oddělení Uherský Brod, Oddelenie Železničnej polície policajného zboru Trenčín, Městská policie, polícia, Policie ČR, Městská policie, polícia, Policie ČR - Obvodní oddělení Luhačovice, Městská policie Otrokovice, polícia, Městská policie, Policie ČR služebna Bojkovice, Policie ČR, služebna Otrokovice, polícia, Policie ČR, POLÍCIA, Obvodné oddelenie PZ Zlaté Moravce, Policie ČR, polícia, polícia, PZ SR, Obvodné oddelenie Košice - Ťahanovce, Městská policie, polícia, Polícia SR, Policie ČR, Obvodné oddelenie Policajného zboru Dúbravka, polícia, Mestská Polícia Martin, Městská policie Valtice, polícia, polícia, Mestská polícia, polícia, polícia, Obvodné oddelenie Policajného zboru Trnávka, polícia, Městská policie, polícia, Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Ružinov - Východ, Mestská polícia, Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave III, polícia, Okresné riaditeľstvo policajného zboru Nitra, Polícia, Obecna policia, Policie České Republiky, Obvodní Oddělení Příbor, Oddelenie cudzineckej polície, Policie, polícia, Komisariat policji w Muszynie, Městská policie, polícia, Policie ČR, polícia, OO PZ Hranovnica, Obvodné odd. PZ

Polícia, Slovensko:, 4 z 10

Obvodné oddelenie Policajného zboru Nové Mesto - Západ, Obvodné oddelenie policajného zboru Nitrianske Rudno, polícia, Městská policie, Mestská polícia, Obvodné oddelenie Policajného zboru Petržalka - juh, polícia, Mestská polícia, Polícia - Prešov sever, polícia, Mestská polícia, Obvodné oddelenie Policajného zboru Staré mesto - stred, Policie, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Územní odbor Frýdek-Místek, polícia, PČR odděl. Morkovice, Okresné riaditeľstvo Policajného zboru BA II, Polícia SR - OO Vrbové, Policie ČR, polícia, polícia, polícia, polícia, Mestská Polícia, Obvodné oddelenie Policajného zboru Ružinov - Západ, Městská policie, Policie ČR, Městská policie Rožnov, OS MsP Petržalka, Ministerstvo vnitra - Regionální oddělení pobytu cizinců Přerov, Generálne riaditeľstvo Železničnej polície, PZ SR, Obvodné oddelenie Košice - Šaca, polícia, Obvodné oddelenie Policajného zboru, polícia, Městká Policie Hodonín, polícia, polícia, polícia, Městská policie Břeclav, Polícia SR - Dopravný inšpektorát Púchov, Mestská polícia, Policie ČR, polícia, Okresné riaditeľstvo Policajného zboru SR, Mestská polícia Šurany, Policajna stanica, polícia, polícia, polícia, Policie ČR - Obvodní oddělení Fryšták, polícia, Mestská polícia, polícia, Polícia SR - OR PZ, Městská policie, Městská policie, Polícia SR - Dopravný inšpektorát, Mestská polícia, Policajné odelenie v Novej Bani

Polícia, Slovensko:, 5 z 10

Policie České republiky, Okresní ředitelství policie ČR, Polícia SR, Mestská polícia Nové Zámky, Obvodní oddělení policie ČR, Mestská polícia Krompachy, Polícia SR Kolárovo, polícia, polícia, Dopravný inšpektorát, Okresné riaditeľstvo policajného zboru, polícia, Městská policie Kyjov, Mestská polícia, okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva Policajného zboru vo Zvolene, Mestská polícia Nová Dubnica, Policajná stanica, polícia, polícia, polícia, MsP Košice, Stanica KVP, polícia, Komisariat Policji, Obvodné oddelenie policajného zboru, polícia, Okresné riaditeľstvo policajného zboru, polícia, polícia, PZ SR, Obvodné oddelenie Košice - KVP, polícia, Policajná stanica 2, polícia, Obecná polícia, Okresné riaditeľstvo PZ v Rožňave, polícia, PZ SR, Obvodné oddelenie Košice - Nad Jazerom, polícia, Obvodné oddelenie Policajného zboru Svit, polícia, polícia, polícia, Obecná ppolícia, polícia, Policajná Stanica Vlčince, polícia, Okresné riaditeľstvo policajného zboru, OO PZ Piešťany, obvodní oddělení Policie ČR, polícia, polícia, polícia, polícia, polícia, OR PZ v Pezinku, polícia, Obvodné oddelenie PZ Liptovská Teplá, Policajná stanica, polícia, Dálniční oddělení PČR Podivín, Mestská polícia

Polícia, Slovensko:, 6 z 10

Vizirendőrség, Mestská polícia Čadca, polícia, polícia, polícia, PZ Nemšová, Obvodné oddelenie PZ, Krajské riaditeľstvo PZ v Trnave, Letkés Határrendészeti és Közbiztonsági Alosztály, Obvodné oddelenie PZ Senec, polícia, polícia, polícia, polícia, polícia, Mestská polícia Modra, Mestská polícia, polícia, Policajná stanica, polícia, Policie ČR, Krajská prokuratúra Nitra, Mestká polícia, Obvodné oddelenie PZ Modra, Polícia, polícia, Obecná polícia, polícia, Městská policie Jablunkov, polícia, Dopravná Polícia, polícia, polícia, polícia, polícia, polícia, polícia, polícia, Okresné Riaditeľstvo PZ Galanta, polícia, Obecní policie, Mestská polícia Bojnice, Mestská polícia, polícia, Okresné riaditeľstvo PZ Malacky, polícia, Mestská polícia, polícia, Okresné riaditeľstvo policajného zboru Nitra, polícia, Okresné riaditeľstvo PZ Čadca, PZ SR, Obvodné oddelenie Bohdanovce, Mestská polícia, Polícia SR, Mestská polícia, polícia, Mestská polícia Rajec, Oddelenie hraničnej polície, Obvodné oddelenie policajného zboru, Okresné riaditeľstvo PZ

Polícia, Slovensko:, 7 z 10

polícia, polícia, polícia, OO PZ Párnica, Polícia Lubochňa, polícia, polícia, PZ SR, Obvodné oddelenie Bidovce, polícia, polícia, polícia, polícia, polícia, polícia, Policie ČR, Okresný dopravný inšpektorát, polícia, polícia, polícia, polícia, polícia, polícia, Mestská polícia, polícia, polícia, Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Trenčíne, Krajský dopravný inšpektorát, dialničné oddelenie, polícia, polícia, polícia, Okresné riaditeľstvo PZ SR Dolný Kubín, Dopravná polícia, Polícia SL, polícia, polícia, Mestská polícia Púchov, Polícia SR, polícia, Policajná stanica, polícia, Obvodné oddelenie Policajného zboru Bratislava Rusovce, polícia, polícia, polícia, polícia, policajná stanica, polícia, Kriminálka Ružomberok, Mestská polícia, polícia, polícia, polícia, polícia, polícia, polícia, polícia, polícia, Polícia - Obvodné oddelenie Kežmarok, polícia, Mestská polícia, polícia

Polícia, Slovensko:, 8 z 10

polícia, Mestská polícia Šaľa, Polizeiinspektion Orth an der Donau, polícia, Polizeiinspektion Bernhardsthal, Polizeiinspektion Poysdorf, Policajný zbor Dúbravka, polícia, Posterunek Policji w Polańczyku, Městská policie Olomouc, Rendőrség, Rendőrkapitányság, polícia, Esztergomi Rendőrkapitányság, Polícia, Komisariat Policji w Łodygowicach, Komisariat Policji w Rabce-Zdroju, polícia, Policja, Sąd Okregowy i Rejonowy, KMP, Straz Miejska, Komisariat Policji, Körzeti megbízotti iroda, polícia, Policie ČR, Městská policie, polícia, Obvodní oddělení Hnojník, polícia, Straż Miejska, polícia, Zespół Dzielnicowych w Chorkówce, Policja, Komenda Policji w Suchej Beskidzkiej, polícia, Posterunek Policji w Łukowicy, Posterunek Policji w Nawojowej, polícia, Policie ČR - Oblastní oddělení Velká Bystřice, Komisariat Policji, Posterunek Policji w Tarnowcu, Policja, Posterunek Policji, Przystań Policji Wodnej, polícia, Komenda Powiatowa Policji, Komenda Powiatowa Policji, polícia, polícia, Městská policie, polícia, Straż Graniczna, Rendőrség, Policja wodna i stanica WOPR, polícia, Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu, polícia, Komenda Powiatowa Policji w Limanowej, Policie

Polícia, Slovensko:, 9 z 10

Policie ČR, polícia, polícia, Policja, Komisariat Policji, Komenda Powiatowa Policji, Straż Miejska, polícia, Polizeiinspektion Zistersdorf, polícia, Posterunek Policji, polícia, Polizei, Hegyeshalmi Rendőrőrs, Rendőrség, Polizeiinspektion Gaweinstal, Rendőrség, polícia, polícia, polícia, Policja, Polizeiinspektion Gols, polícia, polícia, polícia, Határörség, Polizeiinspektion Angern an der March, polícia, Polizei Lassee, Straż Miejska w Jaśle, Polizeiinspektion, Komenda Powiatowa Policji w Jaśle, Rendőrség, Bezirkskommando Gänserndorf, Великоберезнянський РВ УМВС, Komenda Powiatowa Policji, polícia, Körzeti Megbízott, Polizeiinspektion Parndorf, polícia, polícia, Policja, polícia, Sajószentpéteri Rendőrőrs, Policie ČR - Obvodní oddělení Prostějov II, polícia, polícia, Rendőrség, Polizeiinspektion Regelsbrunn, Sárospataki Rendőrkapitányság, Polgárőrség, Szentendrei Rendőrkapitányság, Autobahnpolizeiinspektion Potzneusiedl, Vasgyári rendőrőrs, polícia, Straż Graniczna, polícia, polícia, Dorogi Rendőrkapitányság, polícia

Polícia, Slovensko:, 10 z 10

polícia, Pomázi rendőrőrs, Štátna POLÍCIA, Salgótarjáni Rendőrkapitányság, Körzeti Megbízotti Iroda, polícia, polícia, Nógrád Megyei Rendőrség, Polizei Hainburg, Autobahnpolizeiinspektion Großkrut, polícia, polícia, polícia, Rendőrőrs, polícia, Polizeiinspektion Fischamend, Policie, Diósgyőri Rendőrörs, Polizeiinspektion Bad Pirawarth, polícia, polícia

polícia inde

Západné Slovensko (103x), Východné Slovensko (98x), Stredné Slovensko (73x), Košický kraj (60x), Bratislavský kraj (49x), Nitriansky kraj (43x), Žilinský kraj (38x), Prešovský kraj (38x), Banskobystrický kraj (35x), Trenčiansky kraj (34x), Bratislava (34x), Košice (31x), Malé Karpaty (30x), Spiš (27x), Trnavský kraj (26x), okres Zlín (14x), okres Košice I (13x), okres Prievidza (12x), Záhorie (12x), Liptov (11x), Popradská kotlina (11x), okres Nové Zámky (11x), Ružinov (10x), Košice - mestská časť Staré Mesto (10x), Petržalka (10x), Horehronie (9x), okres Levice (9x), Staré Mesto (9x), okres Košice II (9x), okres Bratislava V (9x)
polícia v Západné Slovensko
polícia v Východné Slovensko
polícia v Stredné Slovensko

Podobné, Slovensko:

9417x sluzby, 2157x bankomat, 1656x kancelária, 1391x radnica, 966x banka, 885x pošta, 816x toaleta, 448x remeslo, 410x hasiči, 365x telefón, 323x polícia
Hľadáme policia, OSM tagy: amenity = 'police'.
ilustračný obrázok k Polícia, Slovensko

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://www.oma.sk/sluzby/policia

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.