Cesta: OMA » služby » polícia

Polícia, Slovensko

Polícia v Slovensko

V Slovensko sa nachádza 784 kusov polícia.

Polícia, Slovensko:, 1 z 14

Mestská polícia Košice - Odťahová služba, Okresné riaditeľstvo Policajného zboru BA I, PZ SR, Krajské riaditeľstvo v Košiciach, Městská policie, Mestská polícia, Mestská polícia, Mestská polícia Košice - stanica Juh, Obvodné oddelenie Policajného zboru Petržalka - Sever, Komisariat Policji w Głuchołazach, Rendőrkapitányság, Okresné riaditeľstvo policajného zboru Prievidza, Mestská polícia, Mestá polícia Ružomberok, Městská policie, Městská policie Příbor, Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Novom Meste nad Váhom, Obvodné oddelenie policajného zboru, Polizeiinspektion Orth an der Donau, Městská policie Napajedla, Mestská polícia Košice, Polícia, Obvodní oddělení Nošovice, Polizeiinspektion Bernhardsthal, Okresné riaditeľstvo PZ, Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave, Oblastná správa Železničnej polície, Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Novom Meste nad Váhom, odbor kriminálnej polície, Mestská polícia Žilina, Okrsková stanica mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy - Staré Mesto, Obvodní oddělení policie České republiky, Policie ČR, obvodní oddělení Třebíč, Policie České republiky - Obvodní oddělení policie Ostrava-Mariánské Hory, městská policie, MsP Košice, Stanica Šaca, Mestská polícia, Policie ČR - Obvodní oddělení Zlaté Hory, polícia, Policie České republiky - Obvodní oddělení policie Ostrava-Poruba 2, Prezídium policajného zboru, Městská policie, Policajný zbor Dúbravka, Železničná polícia, Policie České republiky, Obvodní oddělení Kyjov, Městská policie Třebíč, Esztergomi Rendőrkapitányság, Policie ČR - obvodní oddělení Chrast, Městská policie Brno, Policie ČR, Policie České repupliky - obvodní oddělení, Policie České republiky - Policejní stanice Radvanice, Okresné riaditeľstvo Policajného Zboru v Martine, Městská policie Olomouc, Mestská polícia Kežmarok, Policajná stanica Bernolákovo, Městská policie Veselí nad Moravou, MsP Košice, Stanica Stred, Komisariat Policji w Bukowinie Tatrzańskiej, polícia, Komisariat Policji, Policie ČR - Obvodní oddělení Skuteč

Polícia, Slovensko:, 2 z 14

Oddelenie cudzineckej polície PZ Žilina, OR PZ Bratislava V - Úsek občianskych preukazov, vodičských preukazov, cestovných dokladov, Úsek zbraní a streliva, Letkés Határrendészeti és Közbiztonsági Alosztály, Komisariat Policji w Łososinie Dolnej, Obvodní oddělení Vsetín, Polizeiinspektion Zistersdorf, Cudzinecká polícia Bratislava, polícia, PZ SR, Okresné riaditeľstvo v Košiciach, Oddelenie dokladov a úsek zbraní a streliva, Krajské riaditeľstvo PZ, Policie ČR - Územní odbor Opava, polícia, Policie České Republiky, Obvodní Oddělení Příbor, PZ SR, Obvodné oddelenie Košice - Dargovských hrdinov, Policie ČR, Okresné riaditeľstvo policajného zboru Prievidza, Městská policie, PZ SR, Okresné riaditeľstvo v Košiciach, obhliadky motorových vozidiel, polícia, Mestka Policia, Cudzinecká polícia, Polizeiinspektion Angern an der March, Policja, Polizeiinspektion, Hegyeshalmi Rendőrőrs, Polícia SR - Obvodné oddelenie Vysoké Tatry, Polizei Hainburg, Krasznokvajdai Rendőrörs, polícia, Policie ČR - Obvodní oddělení Veselí nad Moravou, Městská policie Šenov, Obvodné oddelenie Policajného zboru Martin-západ, Autobahnpolizeiinspektion Potzneusiedl, Posterunek Policji w Polańczyku, Mestská polícia Bratislava, Policie ČR - Obvodní oddělení Český Těšín, Policie ČR, Městská policie, PZ SR, Obvodné oddelenie Košice - Ťahanovce, Polizei, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Městská policie, Policie ČR, Obvodní oddělení Krásná, Komisariat Policji w Łodygowicach, polícia, MP Moravské Budějovice, polícia, Policie ČR - Oblastní oddělení Velká Bystřice, MsP Košice, Stanica Východ, Městská policie Modřice, polícia, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Územní odbor Frýdek-Místek, Autobahnpolizeiinspektion Großkrut, polícia, Městská Policie, Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave V, Policie ČR, Obvodné oddelenie Policajného zboru Petržalka - stred, Městská policie

Polícia, Slovensko:, 3 z 14

Obvodné oddelenie policajného zboru Prievidza, Obvodné oddelenie PZ Kysucké Nové Mesto, Policja, Mestská polícia, polícia, Mestská polícia, Městská policie, polícia, Městská policie, Policie ČR, polícia, Obvodné oddelenie PZ Nováky, polícia, MsP Košice, Stanica KVP, Obvodné oddelenie Policajného zboru Spišské Podhradie, polícia, Obvodné oddelenie Policajného zboru Spišské Podhradie, polícia, Komisariat Policji w Rabce-Zdroju, Policie ČR, Policie ČR - Obvodní oddělení Bystřice pod Hostýnem, Mestská polícia, polícia, polícia, Posterunek Wodny Policji, Policia, Obvodné oddelenie policajného zboru Nitrianske Rudno, Mestská polícia, Mestská polícia, Státní policie, Pohotovostná motorizovaná jednotka, PZ SR, Obvodné oddelenie Košice - Juh, Policie ČR - Městské ředitelství policie Brno, Městská policie, PZ SR, Obvodné oddelenie Košice - Staré mesto, Městská policie, Mestská polícia, polícia, polícia, Městská policie, polícia, polícia, polícia, MsP Košice, Stanica Luník IX, Diaľničná polícia, obvodní oddělení Policie ČR, Cudzinecká polícia, MsP Košice, Stanica Západ, Mestská polícia Senec, PZ SR, Okresné riaditeľstvo Košice - okolie, Mýtna polícia, PČR odděl. Morkovice, Mestská polícia, Polizeiinspektion Regelsbrunn, Policie, Polícia SR, Mestská polícia, Policajná stanica, Městská policie Holešov, Polícia SR - OO PZ

Polícia, Slovensko:, 4 z 14

Radar, Bezirkskommando Gänserndorf, Městská policie Rožnov, polícia, Městská policie, Polizeiinspektion Parndorf, Polícia SR - OR PZ, Polícia Nové Zámky, Dopravný inšpektorát OR PZ, Policie ČR - Obvodní oddělení Prostějov II, polícia, polícia, PZ SR, Obvodné oddelenie Košice - Západ, polícia, Městská policie, OO PZ Žilina - okolie, Mestská polícia Nováky, Rendőrség, Mestská polícia, Mestská polícia Dubnica nad Váhom, polícia, Policie, Mestská polícia, PZ SR, Obvodné oddelenie Košice - Sever, Obvodné oddelenie policajného zboru Dubnica nad Váhom, Policie ČR, Oddelenie Železničnej polície policajného zboru Trenčín, polícia, polícia, polícia, MsP Košice, Stanica Ťahanovce, POLÍCIA, Obvodné oddelenie PZ Zlaté Moravce, polícia, polícia, Polícia, polícia, Obvodné oddelenie policajného zboru, Městská policie Sezemice, Polícia SR, Obvodné oddelenie Policajného zboru Dúbravka, Posterunek Policji, polícia, Mestská Polícia Martin, Policie ČR, polícia, polícia, polícia, polícia, Policie ČR - Obvodní oddělení Luhačovice, Městská policie Otrokovice, polícia, polícia, polícia, Městská policie, polícia, Mestská polícia, Policie ČR, Policie ČR, služebna Otrokovice, polícia, polícia

Polícia, Slovensko:, 5 z 14

Městská policie Břeclav, polícia, polícia, Obvodné oddelenie PZ Krásno nad Kysucou, Obvodné oddelenie Policajného zboru Trnávka, Městská policie, polícia, Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave III, polícia, Policie ČR, polícia, Obecní policie, polícia, Městská policie Budišov n.B., Komisariat Policji, Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Ružinov - Východ, Okresné riaditeľstvo policajného zboru Nitra, Mestská polícia, Policie ČR, polícia, polícia, polícia, polícia, Oddelenie cudzineckej polície, Správa moravskoslezského kraje Policie ČR, Policie, Polícia, Obecna policia, Obvodné oddelenie Policajného zboru Nové Mesto - Západ, polícia, Okresní ředitelství policie ČR, Městská policie Valtice, Policie ČR, Policie České republiky, Obvodní oddělení policie ČR, Obvodné odd. PZ, OO PZ Hranovnica, Komisariat Policji, Mestská polícia, polícia, polícia, Mestská polícia, polícia, Policie České republiky, Obvodné oddelenie Policajného zboru Petržalka - juh, Komenda Powiatowa Policji, Městská Policie, Policie, polícia, polícia, Obvodné oddelenie Policajného zboru Staré mesto - stred, Komisariat Policji, Polícia - Prešov sever, Okresné riaditeľstvo Policajného zboru BA II, Okresní ředitelství, polícia, Policie, polícia, Polícia SR - OO Vrbové, Obvodné oddelenie Policajného zboru Ružinov - Západ

Polícia, Slovensko:, 6 z 14

Mestská Polícia, polícia, Policie ČR - Obvodní oddělení Uherský Brod, Policie ČR - Obvodní oddělení Moravské Budějovicepobočka Moravské Budějovice, Policie ČR - Obvodní oddělení Olomouc II, OS MsP Petržalka, Policie České republiky, Generálne riaditeľstvo Železničnej polície, Městská policie, PZ SR, Obvodné oddelenie Košice - Šaca, Obvodné oddelenie Policajného zboru, polícia, polícia, Městská policie, polícia, polícia, Polícia SR - Dopravný inšpektorát Púchov, Mestská polícia, Odbor azylové a migrační politiky, polícia, polícia, Policie České republiky, polícia, Okresné riaditeľstvo Policajného zboru SR, polícia, polícia, Policajna stanica, Městská policie Kostelec nad Orlicí, Policie ČR, Policie, Policie ČR, Mestská polícia Šurany, polícia, Městská policie, Policja, Dopravní inspektorát, MsP Košice, Stanica Nad jazerom, polícia, Městská policie, Policie Petřvald, Polícia SR - OR PZ, Policie ČR, Policie České republiky, Policie ČR, polícia, Policajné odelenie v Novej Bani, městská policie, Městská policie, Mestská polícia, Polícia SR - Dopravný inšpektorát, Mestská polícia Krompachy, polícia, polícia, Mestská polícia Nové Zámky, Mestská polícia, Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Trenčíne, Polícia SR Kolárovo, Polícia SR, Salgótarjáni Rendőrkapitányság, Městská Policie

Polícia, Slovensko:, 7 z 14

polícia, Komenda Powiatowa Policji, Dálniční oddělení PČR Podivín, Okresné riaditeľstvo policajného zboru, PČR, polícia, Vizirendőrség, Policie České republiky, polícia, Policie Zábřeh, Policie ČR - Obvodní oddělení, polícia, Městská policie, polícia, Policie ČR, Posterunek Policji w Nawojowej, Dopravný inšpektorát, Policie ČR, Policajná stanica, polícia, Obvodní oddělení Olomouc IV, polícia, polícia, polícia, Mestská polícia, okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva Policajného zboru vo Zvolene, Mestská polícia Nová Dubnica, polícia, MP, Policie České republiky, Okresné riaditeľstvo policajného zboru, Policie ČR, polícia, Městská policie Moravská Třebová, Policie ČR, polícia, polícia, Policie ČR - OO Moravská Třebová, Obvodné oddelenie policajného zboru, polícia, polícia, Policie ČR, Policie ČR, Městská policie, Městská policie, Policie ČR - Obvodní oddělení Olomouc I, polícia, Policie ČR služebna Bojkovice, PZ SR, Obvodné oddelenie Košice - KVP, polícia, Městská policie, polícia, polícia, Městská policie, Policajná stanica 2, polícia, polícia, Městská policie Zábřeh, polícia, Obvodné oddelenie Policajného zboru Svit

Polícia, Slovensko:, 8 z 14

polícia, Obecná polícia, polícia, Policie ČR - obvodní oddělení Zábřeh, Městská policie Lanškroun, polícia, polícia, Mestská polícia, Okresné riaditeľstvo PZ v Rožňave, polícia, PZ SR, Obvodné oddelenie Košice - Nad Jazerom, polícia, polícia, polícia, Obecná ppolícia, polícia, polícia, polícia, Okresné riaditeľstvo policajného zboru, obvodní oddělení Policie ČR, Městská policie, Městská policie, Polizei Lassee, PČR, OR PZ v Pezinku, polícia, polícia, OO PZ Piešťany, polícia, Policie ČR - Krajské ředitelství, polícia, polícia, polícia, polícia, Městská policie, Mestská polícia Čadca, polícia, Policie ČR - Obvodní oddělení Fryšták, Obvodné oddelenie PZ Liptovská Teplá, PZ Nemšová, Městská policie, Městská policie, polícia, Policie ČR, Mestská polícia, Policajná stanica, polícia, polícia, PZ SR, Okresné riaditeľstvo v Košiciach, Mestská polícia, polícia, Policajná Stanica Vlčince, polícia, Policie ČR, polícia, polícia, Krajské riaditeľstvo PZ v Trnave, polícia, Mestská polícia Modra, Obvodné oddelenie PZ

Polícia, Slovensko:, 9 z 14

Obvodné oddelenie PZ Senec, polícia, Městská policie, Městká Policie Hodonín, Městská policie, Policajná stanica, Policie ČR, Policie ČR, polícia, Policie, Körzeti Megbízotti Iroda, polícia, Obecná polícia, Mestká polícia, polícia, polícia, Krajská prokuratúra Nitra, Rendőrség, Obvodné oddelenie PZ Modra, Przystań Policji Wodnej, Polícia, Dopravná Polícia, polícia, polícia, polícia, polícia, polícia, polícia, Komisariat policji w Muszynie, Policie ČR, Policie ČR, polícia, polícia, polícia, městská policie, polícia, Okresné Riaditeľstvo PZ Galanta, polícia, polícia, Obecní policie, polícia, Mestská polícia Bojnice, polícia, Rendőrőrs, polícia, Obvodní oddělení, polícia, polícia, polícia, polícia, Mestská polícia, Okresné riaditeľstvo PZ Malacky, Dorogi Rendőrkapitányság, Pomázi rendőrőrs, polícia, polícia, Okresné riaditeľstvo policajného zboru Nitra, Městská policie OSTRAVA - pracoviště Přívoz, Policie ČR, polícia

Polícia, Slovensko:, 10 z 14

Městská policie Havířov, Přehradní policie, Policie ČR, Brno-Výstaviště, Policie ČR, Mestská polícia, Policie ČR, Polizeiinspektion Poysdorf, Policie ČR, polícia, městská policie, polícia, Okresné riaditeľstvo PZ Čadca, polícia, Městská policie, Policie ČR, Policie ČR, OO Litomyšl, PZ SR, Obvodné oddelenie Bohdanovce, Mestská polícia, Městská policie, Policie ČR - Brno-Komárov, Mestská polícia, Polícia SR, polícia, Městská policie Jablunkov, Obvodní oddělení Policie ČR Pardubice 2, Městská policie, Útulek pro zvířata městské policie, Mestská polícia Rajec, Městská policie, Obvodné oddelenie policajného zboru, Policie, Městská policie Ivančice, polícia, Oddelenie hraničnej polície, polícia, Obecní policie městys Jedovnice, Okresné riaditeľstvo PZ, Polícia Vranov nad Topľou, Policia, polícia, polícia, polícia, polícia, polícia, Policie ČR - obvodní oddělení Šumperk, polícia, polícia, polícia, Obvodné oddelenie policajného zboru Dvory nad Žitavou, polícia, polícia, Policie ČR - územní odbor Šumperk, Policie České Republiky Okříšky, Polícia Lubochňa, polícia, Městská policie, OO PZ Párnica, městská policie, polícia, Policie - obv. odd.

Polícia, Slovensko:, 11 z 14

Policie České republiky, Policie, Policie ČR, Policie, Obvodní oddělení Hnojník, polícia, Ministerstvo vnitra - Regionální oddělení pobytu cizinců Přerov, PZ SR, Obvodné oddelenie Bidovce, Štátna POLÍCIA, polícia, polícia, polícia, polícia, polícia, Policie ČR, obvodní oddělení Rajhrad, Policie ČR, polícia, polícia, polícia, polícia, Policie ČR, Kojetín, polícia, polícia, Okresný dopravný inšpektorát, polícia, polícia, polícia, polícia, Městská policie, Policie, polícia, polícia, Městská policie, Mestská polícia, Městská policie Adamov, polícia, Policie ČR - Obvodní oddělení Brno-Židenice, Kontaktní místo Městské Policie Brno, polícia, Obecná polícia, polícia, Městská policie, Městká policie, Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Trenčíne, Krajský dopravný inšpektorát, dialničné oddelenie, polícia, polícia, Městská policie Brno-jih, polícia, polícia, Okresné riaditeľstvo PZ SR Dolný Kubín, Polizeiinspektion Staatz, Posterunek Policji w Międzylesiu, Dopravná polícia, polícia, Polícia SL, polícia, Polícia SR, Mestská polícia Púchov, polícia

Polícia, Slovensko:, 12 z 14

Policajná stanica, polícia, polícia, Obvodné oddelenie Policajného zboru Bratislava Rusovce, polícia, polícia, Polícia, polícia, polícia, Kriminálka Ružomberok, policajná stanica, Mestská polícia, polícia, polícia, polícia, polícia, polícia, polícia, polícia, polícia, Polícia - Obvodné oddelenie Kežmarok, polícia, Polizeiinspektion Groß-Enzersdorf, polícia, Mestská polícia, Polícia SR – Obvodné oddelenie PZ Bytča, Mestská polícia Šaľa, Komenda Powiatowa Policji w Zakopanem, Komisariat Policji w Szczyrku, Polizeiinspektion Retz, Polizeistation, Zollamt, polícia, Polizeiinspektion Laa an der Thaya - AGM, Polizeiinspektion Laa an der Thaya, Nógrád Megyei Rendőrség, Komisariat Policji w Bystrzycy Kłodzkiej, Posterunek Policji w Stroniu Śląskim, Rendőrség, Rendőrség, polícia, Komisariat Policji w Jasienicy, Komisariat Policji, Rendőrkapitányság, Komisariat Policji w Lądku Zdroju, Posterunek Policji, polícia, Sąd Okregowy i Rejonowy, Policja, KMP, Straż Miejska, Polizeiinspektion Bad Pirawarth, Straż Miejska, Komenda Policji w Suchej Beskidzkiej, Zespół Dzielnicowych w Chorkówce, Policja, Posterunek Policji w Wilkowicach, polícia, Posterunek Policji w Tarnowcu, Posterunek Policji w Łukowicy

Polícia, Slovensko:, 13 z 14

Policja Tymbark, Rendőrség, Körzeti megbízotti iroda, polícia, Straż Graniczna, polícia, polícia, polícia, polícia, Policja wodna i stanica WOPR, Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu, Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu, polícia, Komisariat Policji w Żegocinie, Polizeiinspektion Fischamend, Komenda Powiatowa Policji, Sekcja Ruchu Drogowego, Komenda Powiatowa Policji w Limanowej, Městská policie, dálniční policie, Komenda Powiatowa Policji, Policie ČR, Komenda Powiatowa Policji w Jaśle, Straż Miejska w Jaśle, Komisariat Policji, polícia, Komenda Powiatowa Policji, Policja, Policja, Rendőrség, Straż Miejska, polícia, Policja Kietrz, Polizeiinspektion, Sajószentpéteri Rendőrőrs, polícia, polícia, polícia, polícia, Великоберезнянський РВ УМВС, Městská policie, Polizeiinspektion Gaweinstal, Körzeti Megbízott, Polizeiinspektion Mistelbach, polícia, polícia, Polizeiinspektion Gols, Polgárőrség, Sárospataki Rendőrkapitányság, polícia, Straż Graniczna, Posterunek Policji w Dynowie, Szentendrei Rendőrkapitányság, Dálniční policie Velký Beranov, Straż miejska, Vasgyári rendőrőrs, polícia, Komisariat Policji II w Bielsku-Białej, Městská policie Kyjov, Polizei Deutsch Wagram

Polícia, Slovensko:, 14 z 14

Komisariat Policji I w Bielsku-Białej, polícia, Autobahnpolizeiinspektion Schwechat, Diósgyőri Rendőrörs

polícia inde

Západné Slovensko (111x), Východné Slovensko (101x), Jihovýchod (88x), Stredné Slovensko (76x), Střední Morava (75x), Jihomoravský kraj (74x), Moravsko-sliezsko (71x), Moravskoslezský kraj (71x), Košický kraj (59x), Bratislavský kraj (51x), Nitriansky kraj (46x), Prešovský kraj (42x), Žilinský kraj (40x), Zlínský kraj (39x), Trenčiansky kraj (37x), Banskobystrický kraj (36x), Olomoucký kraj (36x), Bratislava (36x), Košice (30x), Spiš (29x), Trnavský kraj (28x), Brno (27x), okres Brno-město (27x), okres Ostrava-město (23x), Ostrava (21x), Zemplín (20x), okres Hodonín (16x), okres Zlín (14x), okres Karviná (13x), okres Brno-venkov (13x)
polícia v Západné Slovensko
polícia v Východné Slovensko
polícia v Jihovýchod

Podobné, Slovensko:

16172x sluzby, 3143x bankomat, 2609x kancelária, 2342x radnica, 1961x pošta, 1397x toaleta, 1379x banka, 1021x hasiči, 902x telefón, 859x remeslo, 559x polícia
Hľadáme policia, OSM tagy: amenity = 'police'.
ilustračný obrázok k Polícia, Slovensko

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://www.oma.sk/sluzby/policia

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.