Cesta: OMA » služby » štátne služby

štátne služby, Slovensko

štátne služby v Slovensko

V Slovensko sa nachádza 426 kusov štátne služby.

štátne služby inde

Podunajská rovina (129x), Západné Slovensko (124x), Bratislavský kraj (123x), Bratislava (116x), Východné Slovensko (114x), Košický kraj (66x), Stredné Slovensko (65x), Trnavská pahorkatina (59x), Jihovýchod (56x), Staré Mesto (55x), Ružinov (55x), Jihomoravský kraj (54x), okres Bratislava I (49x), Střední Morava (48x), Prešovský kraj (48x), Nitriansky kraj (46x), powiat żywiecki (44x), Žilinský kraj (43x), Trenčiansky kraj (42x), Nové Mesto (41x), Olomoucký kraj (38x), Trnavský kraj (36x), okres Bratislava II (35x), Košice (35x), okres Brno-město (32x), Brno (32x), powiat gorlicki (27x), okres Košice I (23x), Petržalka (23x), Malé Karpaty (22x)

štátne služby, Slovensko:, 1 z 8

štátne služby, Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, Stavebný úrad, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Ministerstvo obrany SR, DataCentrum, Geodetický a kartografický ústav, Správa majetku mesta, Sociálna poisťovňa, Colný úrad Prešov - centrála, Sekcia ekonomiky MV SR, МКПП «Малий Березний», Agentúra na podporu výskumu a vývoja, Daňový úrad, štátne služby, Krajský pamiatkový úrad, Úrad inšpekčnej služby, útvar ochrannej služby a prevencie - odbor ochrany, prevencie a boja proti korupcii, Matričný úrad, štátne služby, Colný úrad Bratislava - Pobočka colného úradu Bratislava Pošta - hraničná, štátne služby, Slovenský zväz bytových družstiev, Úrad Trnavského samosprávneho kraja, Úrad Košického samosprávneho kraja, Sociálna poisťovňa, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Klientske centrum, Cudzinecká polícia Banská Bystrica, štátne služby, Úrad vlády Slovenskej republiky, Okresný úrad Košice-okolie, Geodetická kancelária InKat, Register trestov - Generálna prokuratúra, Štátna veterinárna a potravinová správa SR, Slovenský Pozemkový Fond - Generálne riaditeľstvo, Historická budova Národnej rady Slovenskej republiky, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, Slovenský národný archív, Štatistický úrad SR, Stavebný úrad, Okresný úrad Nové Zámky, Sociálna poisťovňa, Pobočka colného úradu Nové Mesto nad Váhom, Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta, Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty, Sociálna poisťovňa, pobočka Bratislava, Matričný úrad Habura, Úrad nitrianskeho samosprávneho kraja, OÚ - Katastrálny odbor, Národná banka Slovenska - archív, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja, Daňový úrad Trnava - kontaktné miesto Hlohovec, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Sociálna poisťovňa, Úrad verejného zdravotníctva SR, Úrad práce Nové Zámky, Radnica

štátne služby, Slovensko:, 2 z 8

Archív Šaľa, Slovenský banský archív, Obecný úrad Mokroluh, Štátny archív MVSR, Obvodný úrad, Daňový úrad Dolný Kubín, Štátny archív v Bratislave, Daňový úrad, Okresný úrad Bardejov, Sociálna poisťovňa, Okresný úrad, katastrálny odbor, Najvyšší kontrolný úrad, МКПП «Ужгород», štátne služby, štátne služby, Klientske centrum, Okresný úrad Bratislava, štátne služby, Sociálna poisťovňa, vysunuté pracovisko Holíč, Okresný úrad Dunajská Streda, katastrálny odbor, Ministerstvo kultúry SR, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Okresná prokuratúra, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Štatistický úrad SR - pracovisko Prešov, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, štátne služby, štátne služby, Sociálna poisťovňa, ústredie, Okresný úrad Hlohovec, Krajské operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Prešov, Daňový úrad Trenčín - pobočka Prievidza, Klientské centrum, Okresný úrad Žilina, Daňový úrad, Okresný úrad, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou, Sociálna poisťovňa, vysunuté pracovisko Tvrdošín, Sociálna poisťovňa, vysunuté pracovisko Senec, Colný úrad Trnava, štátne služby, Štátny archív Žilina so sídlom v Bytči, Okresný úrad Bytča, štátne služby, Okresný úrad Topoľčany, Katastrálny úrad, Ministerstvo dopravy SR, Regionálna veterinárna a potravinová správa, Mestský úrad, Úrad pre reguláciu hazardných hier, Katastrálny úrad, Bratislavský samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny kraj, Elokované pracovisko MIRRI SR, Obecný úrad Prievaly, Sociálna poisťovňa, pobočka Považská Bystrica, štátne služby, Lesná správa, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom, Daňový úrad Trnava, pobočka Senica, Štátna školská inšpekcia

štátne služby, Slovensko:, 3 z 8

Okresný úrad Gelnica, Colný úrad, Sociálna poisťovňa, štátne služby, Sociálna poisťovňa, vysunuté pracovisko Šaľa, Sociálna poisťovňa - ústredie, Matričný úrad Štítnik, Sociálna poisťovňa, pobočka Galanta, štátne služby, MIRRI – regionálne centrum Košice, Úrad pre verejné obstarávanie, Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky - Odbor technickej normalizácie, Daňový úrad, Finančná správa (daňový úrad Nitra II), Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine, Daňový úrad Bratislava I, Správa štátnych hmotných rezerv, Lesy SR, OZ Revúca, Ministerstvo dopravy, Okresný úrad Prešov, katastrálny odbor, štátne služby, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Veterinárny a potravinový ústav v Bratislave, Krajský lesný úrad, Daňový úrad, Sociálna poisťovňa, pracovisko Malacky, Štátny archív v Nitre pobočka Bojnice, Daňový úrad Žilina - pobočka Liptovský Mikuláš, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Daňový úrad Nové Mesto nad Váhom, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Krajský pamiatkový úrad Žilina, Sociálna poisťovňa, vysunuté pracovisko Nové Mesto nad Váhom, Sociálna poisťovňa, Štátny archív v Žiline so sídlom v Bytči - pracovisko Archív Čadca, Daňový úrad, Národný bezpečnostný úrad, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislava, Archív mesta Bratislavy, Úrad práce, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, Daňový úrad Bratislava, Sociálna poisťovňa, vysunuté pracovisko Krompachy, Ministerstvo zdravotníctva SR, Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, Matričný úrad, Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, detašované pracovisko Zlaté Moravce, Okresný úrad Košice - Odbor školstva, Daňový úrad Ružomberok, Dom štátnej správy, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Sociálna poisťovňa, Regionálna veterinárna a potravinová správa, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Prezídium hasičského a záchranného zboru, Sociálna poisťovňa, vysunuté pracovisko Piešťany, Okresný úrad - Klientske centrum, štátne služby, MK Zoll - Sped s. r. o., Colný úrad Bratislava - Pobočka colného úradu Bratislava Jonáša - colná

štátne služby, Slovensko:, 4 z 8

Štány oblastný archív Košice, Slovenská agentúra životného prostredia, Okresný úrad Galanta - odbor katastra, Daňový úrad, Katastrálny úrad Prešov, Ministerstvo hospodárstva SR, Klientské centrum Okresného úradu Malacky, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad, pracovisko Levoča, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, štátne služby, Štátny archív v Nitre so sídlom v Ivanke pri Nitre, Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Komárno, Krajská prokuratúra Prešov, Fond ochrany vkladov, Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave, Národná rada Slovenskej republiky, Colný úrad Prešov, Klientske centrum, Okresný úrad Prievidza, ELA, Úrad inšpekčnej služby, útvar kontroly - odbor ekonomickej a finančnej kontroly, odbor vnútornej kontroly a sťažností, odbor ochrany osobných údajov, Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Okresný úrad Prešov, Katastrálny úrad, Okresný úrad Košice, Colný úrad Bratislava - Pobočka colného úradu Bratislava Miletičova - daňová, Štátny archív v Banskej Bystrici, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom, štátne služby, Úrad práce, Metodicko-pedagogické centrum, Štátny archív v Prešove, Slovenská národná akreditačná služba, Okresná prokuratúra Bratislava V, Colný úrad Bratislava - Pobočka colného úradu Bratislava Prístav - colná, Sociálna poisťovňa, pobočka Rožňava, Sociálna poisťovňa, Úrad pre správu zaisteného majetku, Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad, štátne služby, štátne služby, Daňový úrad Košice, Slovenská metrológia, Slovenská legálna metrológia, Okresný úrad Galanta, Okresný úrad Trnava, Národný inšpektorát práce SR, SOLVIT centrum SR, Okresný úrad, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Katastrálny úrad, Sociálna poisťovňa Nitra, pracovisko Zlaté Moravce, Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Okresný úrad - klientske centrum, Záchranná zdravotná služba Bratislava, Najvyšší kontrolný úrad SR – expozitúra Košice, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok, Dom hostí

štátne služby, Slovensko:, 5 z 8

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Ministerstvo školstva SR, Colný úrad Bratislava - Pobočka colného úradu Bratislava Staviteľská- colná, štátne služby, Regionálna veterinárna a potravinová správa Levice, Úrad medzinárodnej policajnej spolupráce, Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, Puncový úrad SR, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Správa cintorína, Daňový úrad, HYDROMELIORÁCIE š.p., štátne služby, Správa katastra pre hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu, Okresný úrad, Krajský pamiatkový úrad, Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania, Colná správa, Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, Krajský pozemkový úrad Košice, Obecný úrad, Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo, Úrad pre verejné obstarávanie, Daňový úrad Galanta, Pôdohospodárska agentúra BA, Obvodný Úrad Životného prostredia, štátny archív, Slovenský metrologický ústav, Daňový úrad, štátne služby, Štatistický úrad SR, Obvodný úrad, Obvodný lesný úrad Košice, Regionálna veterinárna a potravinová správa, Sociálna poisťovňa, pobočka Topoľčany, Okresný úrad Skalica, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Mestský úrad, Okresné riaditeľstvo PZ v Bratislave II, odbor poriadkovej polície, oddelenie dokladov Bratislava II, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Sociálna poisťovňa, vysunuté pracovisko Myjava, štátne služby, Urad prace, socialnych veci a rodiny, štátne služby, štátne služby, Daňový úrad, Okresný úrad Ružomberok, Obvodný úrad životného prostredia, Daňový úrad Komárno, Daňový úrad, Okresná prokuratúra v Námestove, Daňový úrad, Okresná prokuratúra, Centrálne elektronické registratúrne stredisko, OÚ - Klientske centum, Úrad hraničnej a cudzineckej polície prezídia policajného zboru, Sociálna poisťovňa, vysunuté pracovisko Sobrance

štátne služby, Slovensko:, 6 z 8

Úrad práce sociálny vecí a rodiny, Kancelária prezidenta SR, Okresný úrad Šaľa, Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Daňový úrad, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Okresný úrad, Úrad jadrového dozoru SR, Kancelária najvyššieho súdu SR, Sociálna poisťovňa, pobočka Čadca, Colný úrad, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Obecný úrad Zámutov, Sociálna poisťovňa, vysunuté pracovisko Námestovo, Sociálna poisťovňa, vysunuté pracovisko Štúrovo, Správa ciest ŽSK - závod Kysuce, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra, Daňový úrad, štátne služby, Štatistický úrad Slovenskej Republiky, Ústav na výkon väzby a ústav na výkon trestu, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves, Sociálna poisťovňa, vysunuté pracovisko Hlohovec, Matričný úrad, Colný úrad, Matričný úrad Lipovec, Ministerstvo vnútra SR - Centrum podpory Prešov, oddelenie MTZ, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Matričný úrad mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, Okresná prokuratúra, Okresný úrad Rožňava Kataster, štátne služby, Daňový úrad, štátne služby, Daňový úrad, štátne služby, Sociálna poisťovňa, vysunuté pracovisko Dubnica nad Váhom, Medzev, Okresný úrad Komárno, štátne služby, štátne služby, Matričný úrad Nálepkovo, Sociálna poisťovňa, Regionálna veterinárna a potravinová správa, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, štátne služby, Okresná prokuratúra, Colný úrad, štátne služby, Štátny archív v Prešove, Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, Národný ústav celoživotného vzdelávania Bratislava - regionálne pracovisko, Ministerstvo vnútra SR, Daňový úrad Partizánske, Sociálna poisťovňa, pobočka Žilina, Sociálna poisťovňa, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Katastrálny úrad v Žiline, Správa katastra Martin, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline

štátne služby, Slovensko:, 7 z 8

Sociálna poisťovňa, LESY Slovenskej republiky, Obecný úrad, Úrad pre dohľad nad výkonom auditu, Matica Slovenská, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR - regionálne centrum Prešov, пішохідний прикордонний пост Україна Словаччина, Medzinárodný vyšehradský fond, Všeobecná zdravotná poisťovňa - Expozitúra Nové Mesto nad Váhom, Finančné riaditeľstvo SR, Okresný úrad Senica, Colný úrad Bratislava - Pobočka colného úradu Bratislava Letisko - hraničná, Colný úrad, Grasalkovičov palác, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky, Sociálna poisťovňa, vysunuté pracovisko Kysucké Nové Mesto, Katastrálny úrad - Malacky, Daňový úrad, štátne služby, Úrad práce a sociálnych vecí a rodiny Púchov, Mestský úrad Žilina, Správa CHKO Kysuce, Matričný úrad, Daňový úrad Nitra - pobočka Nové Zámky, Bratislavský samosprávny kraj, Územná vojenská správa, Matričný úrad Tomášikovo, ČSOB Stavebná sporiteľna, Colný úrad Prešov, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Okresný úrad, organizačný odbor, Okresný úrad, odbor školstva, Klientske centrum, Daňový úrad Nitra I, Sociálna poisťovňa, pobočka Bratislava, Katastrálny úrad, Obecný úrad, Daňový úrad Košice, Colný úrad Bratislava - Stanica colného úradu Bratislava - centrála, Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky, Okresná prokuratúra Bratislava IV, Daňový úrad Senec, Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Katastrálny úrad, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Turčianske Teplice, Obradná sieň, Sociálna poisťovňa, vysunuté pracovisko Pezinok, HaZZ Košice - Okresné riaditeľstvo, Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky, Daňový úrad Zlaté Moravce, Colný úrad, Krajský pamiatkový úrad, Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Пункт перетину кордону Страж, Krajská prokuratúra Košice, Ministerstvo vnútra SR - Odbor archívov a registratúr, Matričný úrad Prešov

štátne služby, Slovensko:, 8 z 8

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Humennom, Ministerstvo financií SR, Migračný úrad Ministerstva vnútra SR, Puncový úrad Slovenskej Republiky, Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Novom Meste nad Váhom, odbor kriminálnej polície, Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Žiline

štátne služby inde

Podunajská rovina (129x), Západné Slovensko (124x), Bratislavský kraj (123x), Bratislava (116x), Východné Slovensko (114x), Košický kraj (66x), Stredné Slovensko (65x), Trnavská pahorkatina (59x), Jihovýchod (56x), Staré Mesto (55x), Ružinov (55x), Jihomoravský kraj (54x), okres Bratislava I (49x), Střední Morava (48x), Prešovský kraj (48x), Nitriansky kraj (46x), powiat żywiecki (44x), Žilinský kraj (43x), Trenčiansky kraj (42x), Nové Mesto (41x), Olomoucký kraj (38x), Trnavský kraj (36x), okres Bratislava II (35x), Košice (35x), okres Brno-město (32x), Brno (32x), powiat gorlicki (27x), okres Košice I (23x), Petržalka (23x), Malé Karpaty (22x)
štátne služby v Podunajská rovina
štátne služby v Západné Slovensko
štátne služby v Bratislavský kraj

Podobné, Slovensko:

3349x kancelária, 2330x bankomat, 1846x radnica, 1468x pošta, 1397x toaleta, 994x banka, 933x remeslo, 868x hasiči, 426x štátne služby, 374x polícia, 51x notár, 43x včelár
Hľadáme stat, OSM tagy: office = 'government'.
štátne služby, Slovensko

Viac o nás

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku www.oma.sk sluzby stat

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.