Cesta: OMA » služby » štátne služby

štátne služby, Slovensko

štátne služby v Slovensko

V Slovensko sa nachádza 398 kusov štátne služby.

štátne služby inde

Západné Slovensko (122x), Podunajská rovina (122x), Bratislavský kraj (116x), Bratislava (108x), Východné Slovensko (102x), Košický kraj (64x), Trnavská pahorkatina (60x), Stredné Slovensko (58x), Staré Mesto (52x), Jihovýchod (51x), Jihomoravský kraj (50x), Ružinov (50x), Střední Morava (46x), okres Bratislava I (46x), powiat żywiecki (42x), Nitriansky kraj (41x), Trnavský kraj (41x), Žilinský kraj (40x), Trenčiansky kraj (40x), Nové Mesto (39x), Prešovský kraj (38x), Olomoucký kraj (37x), okres Bratislava II (31x), Košice (31x), okres Brno-město (28x), Brno (28x), powiat gorlicki (23x), Petržalka (22x), Malé Karpaty (21x), okres Košice I (21x)

štátne služby, Slovensko:, 1 z 7

štátne služby, štátne služby, štátne služby, Matričný úrad, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, štátne služby, Daňový úrad Trnava - kontaktné miesto Hlohovec, štátne služby, Daňový úrad, Ministerstvo financií SR, Colný úrad, štátne služby, Daňový úrad, Úrad verejného zdravotníctva SR, Správa majetku mesta, Migračný úrad Ministerstva vnútra SR, Matričný úrad Nálepkovo, Štatistický úrad SR, Daňový úrad Galanta, Správa ciest ŽSK - závod Kysuce, Colný úrad, Sociálna poisťovňa, vysunuté pracovisko Hlohovec, Sociálna poisťovňa, štátne služby, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Elokované pracovisko MIRRI SR, Medzev, Matričný úrad, Sociálna poisťovňa, vysunuté pracovisko Pezinok, Sociálna poisťovňa, Slovenský Pozemkový Fond - Generálne riaditeľstvo, Ministerstvo obrany SR, Sociálna poisťovňa, vysunuté pracovisko Sobrance, Finančná správa (daňový úrad Nitra II), Okresný úrad Košice-okolie, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Prezídium hasičského a záchranného zboru, Daňový úrad Košice, Register trestov - Generálna prokuratúra, Krajská prokuratúra Prešov, Sociálna poisťovňa, štátne služby, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Regionálna veterinárna a potravinová správa, Úrad Košického samosprávneho kraja, Obvodný úrad, Daňový úrad Žilina - pobočka Liptovský Mikuláš, Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Colný úrad Bratislava - Pobočka colného úradu Bratislava Pošta - hraničná, Sociálna poisťovňa, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra, Sekcia ekonomiky MV SR, Geodetický a kartografický ústav, Centrálne elektronické registratúrne stredisko, Úrad Prešovského samosprávneho kraja, štátne služby, HaZZ Košice - Okresné riaditeľstvo, Daňový úrad, Slovenský metrologický ústav, Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov, Matričný úrad mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

štátne služby, Slovensko:, 2 z 7

Radnica, Colná správa, štátne služby, štátne služby, Ministerstvo vnútra SR, Sociálna poisťovňa, vysunuté pracovisko Myjava, Okresný úrad Galanta, Historická budova Národnej rady Slovenskej republiky, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Sociálna poisťovňa, ústredie, Sociálna poisťovňa, pobočka Považská Bystrica, Mestský úrad Žilina, Okresný úrad Prešov, Slovenský národný archív, Daňový úrad Košice, štátne služby, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves, Okresný úrad Hlohovec, štátne služby, Sociálna poisťovňa, vysunuté pracovisko Námestovo, Sociálna poisťovňa, vysunuté pracovisko Kysucké Nové Mesto, Okresný úrad Komárno, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Sociálna poisťovňa, vysunuté pracovisko Nové Mesto nad Váhom, Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, Matričný úrad Tomášikovo, Okresná prokuratúra Bratislava IV, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Obecný úrad, Sociálna poisťovňa, vysunuté pracovisko Tvrdošín, Daňový úrad, Úrad práce a sociálnych vecí a rodiny Púchov, štátne služby, Okresná prokuratúra v Námestove, Okresný úrad, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Matica Slovenská, Agentúra na podporu výskumu a vývoja, štátne služby, štátne služby, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Colný úrad Bratislava - Stanica colného úradu Bratislava - centrála, Sociálna poisťovňa, pracovisko Malacky, Štátna školská inšpekcia, Daňový úrad Nové Mesto nad Váhom, Bratislavský samosprávny kraj, Obecný úrad Mokroluh, Daňový úrad, Regionálna veterinárna a potravinová správa, štátny archív, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline, Katastrálny úrad - Malacky, Colný úrad Trnava, štátne služby, Colný úrad Bratislava - Pobočka colného úradu Bratislava Staviteľská- colná, Urad prace, socialnych veci a rodiny, Obecný úrad, Úrad pre reguláciu hazardných hier, Colný úrad Bratislava - Pobočka colného úradu Bratislava Letisko - hraničná, Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Žiline

štátne služby, Slovensko:, 3 z 7

štátne služby, štátne služby, Obvodný úrad, Daňový úrad, Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave, Sociálna poisťovňa, pobočka Topoľčany, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, Sociálna poisťovňa Nitra, pracovisko Zlaté Moravce, Fond ochrany vkladov, štátne služby, Matričný úrad, Okresný úrad Rožňava Kataster, Sociálna poisťovňa, štátne služby, Daňový úrad Nitra I, Všeobecná zdravotná poisťovňa - Expozitúra Nové Mesto nad Váhom, štátne služby, Sociálna poisťovňa, štátne služby, Sociálna poisťovňa, vysunuté pracovisko Šaľa, Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Žiline so sídlom v Bytči - pracovisko Archív Čadca, Správa CHKO Kysuce, Okresný úrad Bardejov, Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, Úrad pre dohľad nad výkonom auditu, Regionálna veterinárna a potravinová správa, Okresný úrad Galanta - odbor katastra, Katastrálny úrad, Krajský pamiatkový úrad, пішохідний прикордонний пост Україна Словаччина, Daňový úrad Ružomberok, Okresný úrad Košice - Odbor školstva, Colný úrad, Medzinárodný vyšehradský fond, Grasalkovičov palác, Sociálna poisťovňa, vysunuté pracovisko Krompachy, Sociálna poisťovňa, Obradná sieň, Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, štátne služby, Puncový úrad SR, Územná vojenská správa, Obecný úrad Prievaly, Colný úrad Prešov, štátne služby, štátne služby, štátne služby, štátne služby, Daňový úrad, Okresný úrad, Úrad práce Nové Zámky, Matričný úrad Lipovec, Colný úrad, Kancelária najvyššieho súdu SR, Okresná prokuratúra, Regionálna veterinárna a potravinová správa, Slovenský zväz bytových družstiev, štátne služby, štátne služby

štátne služby, Slovensko:, 4 z 7

Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátne služby, Daňový úrad Zlaté Moravce, Sociálna poisťovňa, Správa katastra pre hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu, HYDROMELIORÁCIE š.p., Okresný úrad, odbor školstva, Úrad práce, Najvyšší kontrolný úrad, Ministerstvo hospodárstva SR, Sociálna poisťovňa, vysunuté pracovisko Piešťany, Národný ústav celoživotného vzdelávania Bratislava - regionálne pracovisko, Okresný úrad Košice, Sociálna poisťovňa, pobočka Čadca, Štatistický úrad SR, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Regionálna veterinárna a potravinová správa Levice, Lesná správa, Okresný úrad - klientske centrum, Klientské centrum Okresného úradu Malacky, Sociálna poisťovňa, Krajský pozemkový úrad Košice, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, МКПП «Ужгород», Sociálna poisťovňa, vysunuté pracovisko Senec, Geodetická kancelária InKat, Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Sociálna poisťovňa, pobočka Bratislava, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, Daňový úrad Bratislava, Klientske centrum, Daňový úrad Partizánske, Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Dom hostí, Daňový úrad, Katastrálny úrad, Daňový úrad, Ministerstvo pôdohospodárstva, Ministerstvo zdravotníctva SR, Obvodný lesný úrad Košice, Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky, Okresný úrad Senica, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Colný úrad, Štátna veterinárna a potravinová správa SR, Sociálna poisťovňa, vysunuté pracovisko Dubnica nad Váhom, Obecny urad, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Národný bezpečnostný úrad, Štány oblastný archív Košice, štátne služby, Obvodný Úrad Životného prostredia, Okresný úrad Dunajská Streda, katastrálny odbor, Sociálna poisťovňa, pobočka Žilina, Záchranná zdravotná služba Bratislava, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

štátne služby, Slovensko:, 5 z 7

Štátny ústredný banský archív, Archív mesta Bratislavy, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislava, МКПП «Малий Березний», Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Štátny archív v Nitre pobočka Bojnice, Sociálna poisťovňa - ústredie, Daňový úrad Bratislava I, Najvyšší kontrolný úrad SR – expozitúra Košice, Daňový úrad, Colný úrad Prešov, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad, pracovisko Levoča, Národný inšpektorát práce SR, Daňový úrad Senec, Katastrálny úrad v Žiline, Správa katastra Martin, Pobočka colného úradu Nové Mesto nad Váhom, Sociálna poisťovňa, Sociálna poisťovňa, vysunuté pracovisko Štúrovo, Úrad vlády Slovenskej republiky, Úrad nitrianskeho samosprávneho kraja, Sociálna poisťovňa, pobočka Bratislava, Daňový úrad, OÚ - Klientske centum, Daňový úrad Komárno, Daňový úrad, Colný úrad Bratislava - Pobočka colného úradu Bratislava Jonáša - colná, Okresná prokuratúra Bratislava V, Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, detašované pracovisko Zlaté Moravce, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, štátne služby, Daňový úrad Trnava, pobočka Senica, štátne služby, ELA, OÚ - Katastrálny odbor, SOLVIT centrum SR, Matričný úrad, Krajský pamiatkový úrad, štátne služby, Ministerstvo vnútra SR - Odbor archívov a registratúr, Daňový úrad, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Slovenská národná akreditačná služba, Mestský úrad, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Daňový úrad, Okresná prokuratúra, Obvodný úrad životného prostredia, Ministerstvo kultúry SR, Matričný úrad, Štátny archív Žilina so sídlom v Bytči, Stavebný úrad, štátne služby, štátne služby, Úrad pre verejné obstarávanie, Veterinárny a potravinový ústav v Bratislave, Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Novom Meste nad Váhom, odbor kriminálnej polície, štátne služby, Пункт перетину кордону Страж, Štátny archív, Metodicko-pedagogické centrum

štátne služby, Slovensko:, 6 z 7

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Turčianske Teplice, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, Okresný úrad, katastrálny odbor, Pôdohospodárska agentúra BA, Úrad pre verejné obstarávanie, Slovenská legálna metrológia, Obecný úrad Zámutov, Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky, Sociálna poisťovňa, vysunuté pracovisko Holíč, Sociálna poisťovňa, pobočka Galanta, Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Nitriansky samosprávny kraj, Štátny archív v Bratislave, Úrad medzinárodnej policajnej spolupráce, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Úrad jadrového dozoru SR, štátne služby, Okresný úrad Šaľa, Katastrálny úrad, Daňový úrad Trenčín - pobočka Prievidza, Klientské centrum, Okresný úrad Žilina, Sociálna poisťovňa, Katastrálny úrad, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Okresný úrad Nové Zámky, Cudzinecká polícia Banská Bystrica, Krajský pamiatkový úrad, štátne služby, štátne služby, Klientske centrum, Úrad Trnavského samosprávneho kraja, Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, štátne služby, Slovenská metrológia, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky, Okresný úrad Gelnica, Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Colný úrad, Bratislavský samosprávny kraj, Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Daňový úrad, Okresný úrad, Sociálna poisťovňa, štátne služby, Správa štátnych hmotných rezerv, Okresný úrad Trnava, Matričný úrad Štítnik, Katastrálny úrad, Ministerstvo školstva SR, Okresný úrad, Finančné riaditeľstvo SR, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky, Krajská prokuratúra Košice, Mestský úrad, Okresný úrad - Klientske centrum, Slovenská inšpekcia životného prostredia, Okresná prokuratúra

štátne služby, Slovensko:, 7 z 7

štátne služby, LESY Slovenskej republiky, Národná rada Slovenskej republiky, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta, ČSOB Stavebná sporiteľna, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Okresný úrad, organizačný odbor, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Humennom, Okresná prokuratúra, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Sociálna poisťovňa, pobočka Rožňava, Úrad práce, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom, Daňový úrad, Klientske centrum, Okresný úrad Bratislava, Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty, Národná banka Slovenska - archív, Stavebný úrad, Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Komárno, Okresný úrad Ružomberok, Colný úrad Bratislava - Pobočka colného úradu Bratislava Miletičova - daňová, DataCentrum, Lesy SR, OZ Revúca, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine, Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky, Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky - Odbor technickej normalizácie, Slovenská agentúra životného prostredia, Matričný úrad Habura, Archív Šaľa, Daňový úrad, Okresný úrad Bytča, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Katastrálny úrad, Daňový úrad Dolný Kubín, Colný úrad Bratislava - Pobočka colného úradu Bratislava Prístav - colná, Ústav na výkon väzby a ústav na výkon trestu, Okresný úrad Skalica

štátne služby inde

Západné Slovensko (122x), Podunajská rovina (122x), Bratislavský kraj (116x), Bratislava (108x), Východné Slovensko (102x), Košický kraj (64x), Trnavská pahorkatina (60x), Stredné Slovensko (58x), Staré Mesto (52x), Jihovýchod (51x), Jihomoravský kraj (50x), Ružinov (50x), Střední Morava (46x), okres Bratislava I (46x), powiat żywiecki (42x), Nitriansky kraj (41x), Trnavský kraj (41x), Žilinský kraj (40x), Trenčiansky kraj (40x), Nové Mesto (39x), Prešovský kraj (38x), Olomoucký kraj (37x), okres Bratislava II (31x), Košice (31x), okres Brno-město (28x), Brno (28x), powiat gorlicki (23x), Petržalka (22x), Malé Karpaty (21x), okres Košice I (21x)
štátne služby v Západné Slovensko
štátne služby v Podunajská rovina
štátne služby v Bratislavský kraj

Podobné, Slovensko:

2891x kancelária, 2305x bankomat, 1737x radnica, 1502x pošta, 1276x toaleta, 1004x banka, 785x remeslo, 555x hasiči, 398x štátne služby, 364x polícia, 46x notár, 40x včelár
Hľadáme stat, OSM tagy: office = 'government'.
štátne služby, Slovensko

Viac o nás

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku www.oma.sk sluzby stat

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.